ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST Platnost dokumentu od V Kněžmostě ředitelka školy Od Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy 1

2 Název programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při základní škole Kněžmost Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku Kněžmost Program vypracoval vedoucí vychovatelka školní družiny Šárka Svobodová Telefon: Obsah: Charakteristika školní družiny. 3 Materiální podmínky. 3 Ekonomické podmínky. 3 Personální podmínky. 3 Cíle vzdělávání.. 3 Formy vzdělávání.. 4 Podmínky přijímání a průběh zájmového vzdělávání 4 Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání. 4 Podmínky zajištění bezpečnosti 4 Vzdělávací plán - Místo, kde žijeme.. 5 Lidé kolem nás. 7 Lidé a čas.. 9 Rozmanitost přírody.. 10 Člověk a jeho zdraví 12 Charakteristika školní družiny 2

3 Školní družina pracuje při Základní škole Kněžmost. Je umístěna v budově 1. stupně základní školy. Má dvě oddělení. Prvořadou snahou je vytvoření příjemného prostředí a upevňování spolupráce s rodiči. Materiální podmínky Jedno oddělení ŠD využívá místnost v půdních prostorách 1. stupně ZŠ, která je vybavena nábytkem odpovídajícím potřebám ŠD, televizorem, CD přehrávačem, videem. Má své vlastní sociálním zařízením. Druhé oddělení využívá zrekonstruované prostory v 1. patře 1. stupně ZŠ, vybavené nábytkem odpovídajícím potřebám ŠD. Toto oddělení má sociální zařízení společné se ZŠ. Vstupní prostory a šatny jsou pro obě oddělení společné se ZŠ. ŠD pro svoji činnost vyžívá také tělocvičnu a počítačovou učebnu ZŠ. Dále je k dispozici zahrada, kde bude během příštího roku provedena rekonstrukce a zahrada bude upravena jako oddychové místo pro odpolední činnost ŠD. K tomuto účelu žáci 2. stupně zpracovali svůj projekt, na základě kterého obecní úřad získal dotaci. Ekonomické podmínky Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD je zpracována v organizačním řádu poplatky ve školní družině viz. příloha. Personální podmínky Vychovatelkou jednoho oddělení ŠD je Šárka Svobodová, která zároveň vykonává funkci vedoucí vychovatelky. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi a v tomto školním roce dokončuje studium v oblasti pedagogických věd vychovatelství na Karlově Univerzitě v Praze. Vychovatelkou druhého oddělení je Iveta Jirčíková. Její úvazek je 51% z plného úvazku vychovatelky. Cíle vzdělávání - rozvoj osobnosti žáka, jeho tvořivého myšlení, logického uvažování a schopnosti řešit problémy - osvojení si základů slušného chování při stolování - komunikace, spolupráce a vzájemný respekt - vytváření kladného vztahu k hodnotám, k přírodě a její ochraně - odpočinek a relaxace Formy vzdělávání 3

4 Činnosti založené na pravidelnosti jsou dány týdenní skladbou zaměstnání, ve které jsou zahrnuty především aktivity zájmového vzdělávání: výtvarné a pracovní činnosti dramatické a hudební činnosti sportovní a rekreační aktivity odpočinkové činnosti příprava na vyučování Podmínky přijímání a průběh zájmového vzdělávání ŠD je určena pro žáky 1. a 2. třídy. Pokud není naplněna do plné kapacity 50 žáků, jsou přijati i žáci z 3.třídy. Přednost mají žáci zaměstnaných rodičů. Na škole fungují zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností ŠD a je na ně brán ohled při plánování činností ve ŠD. Časový plán zájmového vzdělávání ŠD je v provozu po dobu 10 měsíců tj. po dobu trvání školního roku. Během podzimních, zimních a jarních prázdnin, se po projednání se zřizovatelem činnost ŠD přerušuje, výše úplaty se však nemění. V případě vyhlášení volna ředitelkou školy zajistí ŠD provoz podle požadavku rodičů. Provoz ranní školní družiny, pouze jednoho oddělení, je zahájen v 6:30 hodin a končí v 7:05 hodin. Provoz odpolední školní družiny je zahájen v 11:05 hodin, po skončení vyučování, a je ukončen v 15:30 hodin. Podmínky pro příchody a odchody ze ŠD jsou uvedeny ve vnitřním Řádu školní družiny viz. příloha. Podmínky zajištění bezpečnosti ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální.vytváří bezpečné prostředí pro rozvoj žáků. Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči, ale i vztahy s širokou veřejností. Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna vnitřním řádem školy, vnitřním řádem ŠD a vnitřními řády specializovaných učeben. V dalších případech se žáci řídí pokyny vychovatelky. Vzdělávací plán 4

5 Tematický okruh Formulace činností a její stručný popis Číslo rozvíjené kompetence 1. Místo, kde žijeme U nás doma Vyprávíme si o životě naší rodiny. Kreslíme a malujeme, jak trávíme volný čas s rodiči.hovoříme o tom, co kdo doma dělá kreslíme, malujeme koláž. 3, 4, 5 4, 6 3, 6 Náš dům Popisujeme zařízení domů, dětských pokojíčků a vyrábíme z krabic.vyprávíme příběhy, které se v našich domech staly nebo se mohly stát. Stavíme různé domy ze svých postav. 2, 3, 4, 6 2, 3, 4 2, 3 Naše škola Orientace v prostorách školy Pátráme, co se skrývá za dveřmi odborných pracoven a kabinetů. Zjišťujeme, kdo všechno pracuje v naší škole. Zkoušíme si připravit svačinu. Diskutujeme o tom,co je v naší škole hezké a co by s dalo zlepšit. Upravujeme školní družinu a vymýšlíme logo družiny. Hledáme ve škole nebo v jejím blízkém okolí ukrytý poklad, hrajeme fanty a přitom počítáme schody, třídy, okna. Čteme na pokračování knihy o škole, domýšlíme konce kapitol, vedeme fiktivní rozhovory s hrdiny. Tvoříme papírový model školy. Hrajeme si s představou, co bychom viděli skrytou kamerou ve třídě při vyučování i o přestávce scénky. 1, 4 1, 3 3, 5, 6 2, 3 3, 5, 6 5

6 Cesta do školy Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí procházím ulicemi, určujeme značky. Při vycházkách sledujeme dodržování pravidel silničního provozu. Na plánku města doplňujeme dopravní značení a zdůvodňujeme jejich umístění. Orientace na mapě najdeme náš dům, cestu do školy. Výtvarně znázorňujeme různé dopravní prostředky. Hrajeme si na jízdu vlakem či autobusem. Vyrábíme dopravní pexeso. 1, 3, 5 1, 3, 5 2, 4 1, 3 1, 2, 5 2, 3, 4 Obec v níž žijeme Zajímavosti naší obce budovy, stromy, sochy, pomníky. Malujeme přírodu, hřiště, les místo, kde je nám dobře. Kolektivní výtvarné dílo naše město. Kreslíme mapu místa, kam chodíme na vycházku. Vyrábíme předměty a výrobky, které pak použijeme k výzdobě družiny a školy. 1, 2, 5, 6 1, 3, 4 1, 2, 5 2, 5, 6 1, 2, 4 Jak žijeme Na vycházkách si povídáme o tom, kde v našem městě pracují hasiči, knihovnice, zemědělci, prodavači, lékaři, zdravotní sestry, řidiči atd. Kreslíme čím bychom chtěli být. Zjišťujeme co musíme umět pro výkon vybrané profese. Zajímáme se o jednotlivá zaměstnání - hra na řemesla. Nakupujeme a prodáváme hra. Vycházku spojíme s drobnými nákupy. Co bychom dělali, kdybychom se ztratili scénky. Kreslíme pohledy, píšeme adresu a posíláme. Jdeme navštívit knihovnu. Čteme pověsti a příběhy z našeho regionu. Vytváříme papírové loutkové divadlo, obal na knihu,záložku, vážeme knihu. Společně skládáme básničky či písničky o našem městě. 1, 3 1, 4, 5 2, 4 2, 3, 4 1, 3 1, 2, 3 2, 4 3, 5, 6 1, 3, 6 Cestujeme Stavíme krajinu z písku, kamínků, větviček apod. (hrad a okolí, hory, vesnici, silnici) Seznamujeme se s mapovými značkami, hledáme je v mapě našeho okolí. Cestujeme prstem po mapě a navštěvujeme známá místa, kde někteří byly a vyprávíme. Tvoříme mapu ČR z různých materiálů ( papíru, odřezků, víček PET lahví a pod). Zajímáme se o vlajky států, kreslíme je a zapisujeme podle abecedy. 2, 3, 5 1, 2, 3 1, 3, 6 3, 6 1, 2 6

7 Tradice naší obce Hledáme místa, kde došlo podle pověstí k nějakým událostem. Ilustrujeme přečtené pohádky a pověsti. Dramatizace jednoduché pověsti. Kreslíme znak měst, obce, povídáme si o jeho historii, barvách. Masopustní zvyky vyrábíme masky, pořádáme karneval. Morena učíme se písničky k vynášení zimy, lidové tradice a zvyky týkající se jara, čteme úryvky z knížky. Malujeme nebo vyrábíme čarodějnici a soutěžíme o nejlepší čarodějnici roku. Tradiční slavnosti poutě, dožínky připravujeme tradiční pečivo, vyrábíme tradiční ozdobné předměty, učíme se písničky, kreslíme. 2,6 1, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2. Lidé kolem nás Rodina Představujeme povolání našich rodičů pantomima, kresba. Povídáme si o prarodičích, zjišťujeme jejich jmeniny a narozeniny a vyrábíme přáníčka, čteme o nich knížky, hledáme písničky s tímto tématem. Povídáme si o širší rodině, jak se nazývají příbuzní naší rodiny a sestavujeme rodokmen. Kreslíme maminku, čím se zabývají a co pro nás dělají. Připravujeme přání pro maminky. 3, 4 3, 4, 6 Vážíme si peněz Příběh stokoruny odkud vyšla, kam se dostala, co zažila. Co je plýtvání (jídlem, penězi, energií) kreslíme (svačina na zahradě) Vyrábíme a kreslíme své peníze (motivy oblíbených zvířat, květin spod). Prodáváme a kupujeme, používáme slovíčko prosím a děkuji. 1, 3 4, 5 1, 3, 6 Kamarádi Sestavujeme pravidla soužití kolektivu, sestavujeme žebříček hodnot. Naše teritorium místo po mé pravici je volné Malujeme portrét kamaráda. Malujeme podobizny a sestavujeme skupinový portrét družiny. 2, 4, 5 2, 3, 4 1, 3, 4 3, 4, 6 1, 3, 5 1, 3, 4 7

8 Hra o tom jak se známe po hlase, hmatem se zavázanýma očima. Slova kamarád, přítel a spolužák rozdíly mezi nimi. Postava kamaráda ve skutečné velikosti a vepíšeme všechny vlastnosti kterých si vážíme na lidech. Na každém spolužákovi s učíme najít něco pěkného, za co ho můžeme pochválit. Hra Optimisté a pesimisté. Kriticky hodnotíme místnost družiny a hledáme čím můžeme vylepšit její vzhled. Přemýšlíme o vandalismu opravujeme poškozené hry, uklízíme školní tašky. Uvědomujeme si jak a v čem jsou znevýhodněni někteří lidé (psychicky či tělesné). Pocity nevidomého člověka hra Kouzelný kámen, odezírání ze rtů, poslepu určujeme předměty. 2, 4 2, 3, 4, 5 2, 5, 6 3, Všude žijí lidé Pohádky z různých světadílů čtení, jejich ilustrace Naučíme se hry dětí z jiných kontinentů. Snažíme se pochopit v čem se národy liší vyrábíme pohádkové masky, improvizované černošské bubínky, indiánské lapače snů, hračky. 3, 6 1, 4, 5, 6 2, 5, 6 Svátky a oslavy Seznamujeme se jmény v kalendáři a zapíšeme všechny spolužáky, kteří budou mít v tomto školním roce svátek. Vyrábíme písemná přání, přemýšlíme jak nejlépe blahopřát. Připravujeme masky na karneval. Adventní čas a zvyky. Připravujeme adventní kalendář. Vyrábíme adventní věnec každý týden zapálíme svíčku a vyprávíme si, vyrábíme Mikuláše, čerty, anděly, Lucky. Vánoční zvyky, zvyky, které dodržujeme v rodině. Učíme se koledy, nacvičujeme pásmo k vystoupení. Vyrábíme vánoční ozdoby, pečeme a zdobíme perníčky, vytváříme Betlém každý ztvární jednu postavu. Zdobíme třídu, vyrábíme přáníčka, zkoušíme vánoční zvyky, připravujeme dárečky. 1, 4, 5 1, 4, 6 2, 4 2, 3 3, 4, 5 1, 3 1, 2, 5, 6 1, 2, 4, 6 Zvyky spojené s jarem, zdobení kraslic, píšťalky z vrbového proutí, pomlázky, koledy. Hovoříme o tom, kdo byl J. A. Komenský a vyrábíme přáníčka pro učitele. 8

9 Den dětí a jeho význam, naplánujeme si jak ho oslavit. Jak se správně chovat. Sestavujeme scénky s kouzelnými slovíčky děkuji, prosím, omlouvám se. Čteme stránky ze slabikáře společenského chování. Povídáme si čím můžeme druhého potěšit, které dárky jsou vhodné. Chování při tanci, učíme se jednoduché taneční kroky. Vybíráme oděv vhodný na kulturní představení, poznáváme hudební nástroje a malujeme je. Vnímáme rozdíly mezi různými druhy výstav (návštěva galerie, výstava pěstitelů a chovatelů, výstava knih apod.), ukazujeme si známé obrazy světových a našich malířů. Připravujeme vernisáž našich prací, zhotovíme pozvánky. Cvičíme si jazyk (jazykolamy, dechová cvičení), říkadla básničky rytmus, vyprávíme pohádky a příběhy. Učíme se vyjadřovat i beze slov pantomima. Pravidla slušného chování při stolování, učíme se skládat ubrousky a prostírat, připravujeme si příjemné prostředí při odpolední svačině. 1, 2, 3, 1, 2, 4 1, 4, 5, 6 1, 3, 4, 6 1, 3, 5, 6 2, 4, 6 1, 3, 5, 6 2, 3, 5, 6 3. Lidé a čas Náš denní režim Dovedeme rozlišit povinnost a zábavu, besedujeme o čase kdy čas využíváme špatně, formou kvízu zjišťujeme, čemu říkáme aktivní odpočinek. Hrajeme hry a scénky o čase. Společně připravujeme týdenní plán. Malujeme jak trávíme víkend, mluvíme o tom co jsme zažili. Vytváříme leporelo našich činností. Kreslíme obrázky na motivy, co se nám líbilo na vycházce v přírodě. Jak se měří čas, kreslíme různá měřidla času, vyrobíme si jednoduché sluneční hodiny, vyrobíme si vlastní hodiny z papíru s pohyblivými ručičkami. Přesnost a dochvilnost uvědomujeme si smysl těchto slov, hledáme v jízdních řádech autobusová spojení, hledáme obrázky na téma, kdy čas hraje důležitou roli. Jak trávíme svůj volný čas prázdniny pohlednice a jména míst, která jsme navštívili, jeden víkendový den v měsíci strávíme společně tvoříme náš víkendový zápisník o tom, co jsme prožili, kde jsme byli a 2, 4, 6 1, , 4, 6 1, 2, 3, 5, 6 9

10 doplňujeme obrázky, vstupenkami apod. Jak se lidé mění Prohlížíme si fotografie, když jsme byli malí, hledáme rozdíly, co jsme uměli a co umíme dnes. Připravíme vystoupení pro seniory, vyrobíme pro ně dárečky. 1, 3, 6 1, 4, 5, 6 Jak se mění věci, budovy, obec 4. Rozmanitost přírody Hledáme pohlednice naší obce a školy ze starších dob a hledáme rozdíly, připravíme jejich výstavu, pátráme co skrývá historie naší obe beseda s kronikářem obce. Hledáme staré zprávy o naší škole - hovoříme se svými rodiči a prarodiči, prohlížíme staré školní fotografie, staré učebnice a čteme si z nich, prohlížíme staré učební pomůcky. Čteme o životě dětí v různých dobách a srovnáváme. Kreslíme pomocníky v domácnosti moderní spotřebiče, některé navrhneme. Tvoříme modely klobouků a uspořádáme jejich výstavu. Jak se mění domy vymýšlíme a vyrábíme domovní znamení. Vyzkoušíme si práci keramika a vyrobíme si hrneček. Pátráme o tom jak se žilo na hradech a zámcích společně kreslíme, vystřihujeme, sestavujeme a lepíme. 2, 3, 4, 5 1, 3, 5 4, 6 2, 5, 6 1, 5, 6 Příroda okolo nás Při vycházkách pozorujeme přírodu např. stromy a v encyklopedii hledáme údaje o jejich růstu, pěstování, plodech apod. Kreslíme určitý strom v jednotlivých ročních obdobích. Zajímavé listy stromů využijeme při práci s keramickou hlínou. Sbíráme různé plody a přírodniny a z nich pak vytváříme šperky, objekty, postavičky. Čteme knížku Ferda Mravenec, kreslíme mravence a jiné brouky, učíme se poznávat hmyz v přírodě. Učíme se poslouchat přírodu,určujeme původce zvuků, pozorujeme život na stromech, besedujeme nad obrázky ptáků, připravíme krmítko pro ptáky z hlíny. Pečujeme o květiny pěstujeme, přesazujeme, zaléváme, připravujeme květiny pro jarní výsadbu. Pozorujeme klíčení semínek, poslechneme si příběh Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko. Hrajeme (pexesa, kvarteta) s náměty živočichů a rostlin, na vycházce sledujeme život pod kameny, sbíráme 3, 5, 6 1, 2, 3 2, 5, 6 2, 3, 4, 6 1, 2, 4, 5, 6 2, 3, 5 1, 3, 5, 6 1, 2, 4, 6 10

11 zajímavé kameny a malujeme na ně. Hovoříme o právu každého živočicha na život, hrajeme si na tiché návštěvníky lesa. Zajímáme se o planetu Zemi a o chráněné živočichy. Vyprávíme si o domácích zvířatech a péči o ně, hovoříme o svých vlastních domácích mazlíčcích, kreslíme je. Poznáváme živočichy, kteří žijí volně v našem okolí, pozorujeme stopy zvířat a připravujeme jejich odlitky. Papíru skládáme zvířátka (origami), kreslíme oblíbená zvířata. 1, 3, 4 Roční období Sledujeme změny v přírodě, čteme si o přírodě a jejich proměnách. Na podzim vyrábíme draky, poznáváme ovoce a zeleninu a malujeme je. Vyrobíme si klíč a zamykáme les. V zimě pomáháme zvířátkům a ptákům, připravujeme dárečky na vánoční strom pro zvířátka. Na jaře pozorujeme první jarní květiny a malujeme je, sbíráme léčivé byliny. Zkoušíme vyrobit píšťalku, pomlázku, učíme se hrát kuličky. Vyrobíme si týdenní kalendář a označujeme dny v týdnu, vyrábíme koláže charakterizující jednotlivá roční období, ve skupinách kreslíme obrázky pro jednotlivé měsíce. 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 1, 3, 6 1, 3, 5, 6 Počasí Vyhledáváme pranostiky a uvažujeme o jejich smyslu, tvoříme kalendář přírody a zaznamenáváme srážky, vítr, oblačnost. 1, 2, 3, 4, 6 Voda Staráme se o studánku, na jaře ji vlastnoručně vyrobeným klíčem otevřeme. Povídáme si o vodě, jejím skupenství, kreslíme koloběh vody v přírodě. 1, 3, 6 Chráníme své životní prostředí Pomáháme při úklidu okolí školy, třídíme odpad, pozorujeme čistotu a úpravu okolí školy, navrhujeme změny. Jak člověk škodí nebo prospívá lesu, všímáme si všeho čím člověk přírodě ubližuje. Lisujeme květiny a vytváříme herbář. 5, 6 4, 6 11

12 5. Člověk a jeho zdraví Poznáváme své tělo Na arch papíru obkreslíme postavu jednoho z nás a do obrysu dokreslíme nejdůležitější orgány, hrajeme hru Hlava, koleno,ruce, pata. Pečujeme o své zdraví Učíme se správně relaxovat a odpočívat, sestavujeme desatero zásad zdravé výživy, kreslíme ovoce a zeleninu, připravujeme ovocné odpoledne budeme dbát zásad správného stolování. Hovoříme o tom, jak se starat o své zdraví, jak předcházet úrazům. Jak léčí rostliny, z vlastnoručně nasbíraných bylinek a šípků uvaříme čaj. Co vše má obsahovat domácí lékárnička, jak ji používat, zásady první pomoci. 1, 2, 5, 6 1, 2, 3 1, 5, Chodíme ven každý den Denně chodíme na vycházku nebo na školní hřiště, pořádáme různé soutěže s míčem švihadly, hrajeme honičky. Na vycházkách překonáváme překážky, využíváme přírodního prostředí pro své hry. Učíme se relaxovat s jógou, při pohybu venku hrajeme pohybové hry. V zimě stavíme sněhuláky, sněhovou koulí házíme na cíl, kreslíme do sněhu vyšlapáváme jednoduché obrázky, chodíme sáňkovat. Učíme se pravidla míčových her, cvičíme se v jejich dodržování. Vymýšlíme soutěžní sportovní odpoledne. Připravujeme diplomy, společně činnost hodnotíme. 5, 6 5, Čísla označují, které kompetence jsou danými aktivitami především rozvíjeny: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. komunikativní kompetence 4. sociální a interpersonální kompetence 5. občanské kompetence 6. kompetence k trávení volného času 12

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD Navazuje na ŠVP 1. stupně Rozpracovaní oblast : Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví Tématické

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Dělám a rozumím. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr.

Dělám a rozumím. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr. Chomutov Škola pochopení Motto: Slyším a zapomínám Vidím a pamatuji si Dělám a rozumím Název a

Více

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Vzdělávací oblast ve ŠD: Poznáváme své tělo Věková hranice: 6 10 let OČ, Při vycházce hovoříme o různých 1,5 odděleních, která můžeme najít ve středisku, v nemocnici, Čteme a vyprávíme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Škola hrou Základní škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikační údaje Název výchovného programu: Škola hrou školní vzdělávací program

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

11. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

11. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ PARDUBICE, JOSEFA RESSLA 2258 11. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina září VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Místo, kde žijeme seznamujeme se s ŠD,novými kamarády,tančíme a soutěžíme 1,3,5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě Plán práce školní družiny 2014/2015 Září Seznámení se školou Učíme se orientovat ve škole Prohlížíme si učebny a třídy školy Seznamuje se se

Více

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí 2010/2011 Letíme do Země Fantazie 2011/2012 Letíme pro Pohádkové klíče 2012/2013 Letíme za Ročním obdobím

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV Příloha ŠVP ZV č. 1 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV SMĚJEME SE KAŽDÝ DEN 1 2 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny

Školní vzdělávací program. školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Zpracovala: Lenka Stonawská Projednán a schválen pedagogickou radou dne 26.8.2013 Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní,

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM

RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM ŠKOLNÍ KLUB PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE KRČÍN NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

"V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi"

V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a mateřské škole v Ivani "V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi" Platnost ŠVP ŠD: od 1. 9. 2015 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola Sever, Luţická 1208, Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY.. Mgr. Milan Kučera ředitel ZŠ Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika ŠD 2.1 Co nabízí naše

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny Předkladatel: Základní škola Moravské Bránice Moravské Bránice 74 664 64 Dolní Kounice

Více

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu STROM ZÁBAVY A ODPOČINKU

Školní vzdělávací program pro školní družinu STROM ZÁBAVY A ODPOČINKU Školní vzdělávací program pro školní družinu STROM ZÁBAVY A ODPOČINKU 1 Obsah: Charakteristika školní družiny:... 1 Formy a metody práce:... 3 Analýza SWOT:... 4 Specifické cíle:... 6 Cíle výchovy ve ŠD:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní družina. Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní družina. Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Konkrétní cíle vzdělávání 4. Formy a obsah

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy : Jungmannova základní škola Plzeňská 30 Beroun 2 01 IČO: 70975019 IZO: 002050579

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Obsah: - Charakteristika Plánu práce činnosti

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Č.j.48/2010. Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Č.j.48/2010. Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA Č.j.48/2010 Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA Přijď si s námi hrát, buď náš kamarád 1 Obsah 1. Identifikační údaje ŠD

Více

Vzdělávací program školní družiny

Vzdělávací program školní družiny Vzdělávací program školní družiny Obsah 1. Školní vzdělávací program ŠD str. 3 2. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání str. 3 3. Kompetence str. 3 4. Formy a metody práce ŠD str. 4 5. Materiální vybavení

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Pro celou školní družinu volíme společné téma Velká družinová plavba. ŠVP je rámcový. Je rozdělen do 4 hlavních

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

Příloha školního vzdělávacího programu č. 3

Příloha školního vzdělávacího programu č. 3 Příloha školního vzdělávacího programu č. 3 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou Loučná, Hartavská 220, Školní vzdělávací program školní družiny Obsah 1. Charakteristika zařízení...3

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 TEMATICKÝ PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 TEMATICKÝ PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 TEMATICKÝ PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI V Sokolově 9.9.2009 Vypracovala: Lenka Kotoučová 1 OBSAH: 1. Konkrétní cíle

Více

Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin.

Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin. Pro školní rok 2012 / 2013 1 Naši ŠD navštěvují žáci 1. 4. ročníku ZŠ. Tvoří jí 11 oddělení, přičemž průměrná naplněnost je 30 žáků. Činnost vychází z pedagogicky. Cílem naší práce je snaha o vytvoření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU DOMEČEK PŘÁTELSTVÍ. 1.4Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve školní družině...

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU DOMEČEK PŘÁTELSTVÍ. 1.4Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve školní družině... Základní škola a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace, 798 46 Brodek u Konice 265 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU DOMEČEK PŘÁTELSTVÍ 2 Školní družina při Základní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Tématický plán na daný šk. rok 2014/15

Tématický plán na daný šk. rok 2014/15 Tématický plán na daný šk. rok 2014/15 Celoroční projekty: Nabídka projektů pro rodiče a děti mámo, táto, pojďte si hrát Keramika pro dospělé Mezigenerační mosty Společenské setkání s rodiči ( významná

Více

Tématický plán na daný šk. rok 2014/15

Tématický plán na daný šk. rok 2014/15 Tématický plán na daný šk. rok 2014/15 Celoroční projekty: Nabídka projektů pro rodiče a děti mámo, táto, pojďte si hrát Keramika pro dospělé Mezigenerační mosty Společenské setkání s rodiči ( významná

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ BRNO, MERHAUTOVA 37 O b s a h v z d ě l á v a c í h o p r o g r a m u š k o l n í d r u ž i n y MÍSTO, KDE ŽIJEME tematický okruh popis činnosti kompetence

Více

Školní vzdělávací program školní družiny (2)

Školní vzdělávací program školní družiny (2) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz ŠD - pracoviště Jubilejní 3 (4 odd.), ŠD pracoviště Dlouhá 56 (3 odd.) Školní vzdělávací

Více

Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75. Tel. číslo: 515 337 632

Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75. Tel. číslo: 515 337 632 Identifikační údaje: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75 Ředitel: Vychovatelka: Mgr. Petr Machálek Anna Kremláčková Tel. číslo: 515 337 632 Webové

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ KOVÁŘOV Název školy Adresa školy Ředitel školy Základní

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu ŠVP Základní škola a Mateřská škola Rudná 1 pod Pradědem, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 3. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE KŘENOVICE OKRES PŘEROV Hurá do přírody Vypracovala: Jana Baselová Schválila: Mgr. Veronika Gambová, ředitelka školy Školní

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Školní družina DRÁČCI

Školní družina DRÁČCI Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Školní družina DRÁČCI 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školní družiny 4 2.1.Charakteristika

Více

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 2016 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V HRADCI KRÁLOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program ŠD

Školní vzdělávací program ŠD Školní vzdělávací program ŠD I. Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU Název družiny: Školní družina plná pohody Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Po škole sem zajdem rádi, máme tady

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola Nelahozeves; okres Mělník Adresa školy: Základní škola Školní 55 Nelahozeves

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

S KAMARÁDY POZNÁM VĚCÍ A TO ZATO STOJÍ PŘECI

S KAMARÁDY POZNÁM VĚCÍ A TO ZATO STOJÍ PŘECI S KAMARÁDY POZNÁM VĚCÍ A TO ZATO STOJÍ PŘECI KONTAKTNÍ ÚDAJE: 607812383 DRUŽINOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO 2. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU U ŠKOLY 208 252 46 VRANÉ NAD VLTAVOU TVŮRCE ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ Mšeno

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ Mšeno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ Mšeno 1. Identifikační údaje Základní škola Mšeno, okres Mělník, Boleslavská 360, 277 35 Mšeno 1.1. Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Platnost dokumentu: od 01.09. 2015 Obsah ŠVP OBSAH ŠVP 1 ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 3 1. PREZENTAČNÍ ČÁST 3 1.1 DOKUMENTY 3

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov

Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov verze 01 ŠVP pro školní družinu Tvořivá škola Obsah 1.... I Identifikační údaje školy... 2 2.... C Charakteristika školní družiny... 3 2.1

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Cíle školní družiny Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci Usnadňujeme žákům přechod z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného a pravidelného

Více

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO 1. KAMARÁDI slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ udržujeme kamarádské vztahy kolektivní hry veselé prázdninové písničky výtvarná soutěž : ŠKOLA A JÁ ( tuš a vodové barvy) vycházky

Více