Tabulková část (rok 2014) - seznam tabulek:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulková část (rok 2014) - seznam tabulek:"

Transkript

1 Tabulková část (rok 2014) - seznam tabulek: číslo název v ČR v letech 2.3 Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti (ČSÚ) Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti mladistvých (ČSÚ) Časové řady ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti (ČSÚ,SÚIP/ČBÚ) Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti žen (ČSÚ, SÚIP/ČBÚ) Ukazatele pracovní úrazovosti v krajích (ČSÚ) Ukazatele smrtelné pracovní úrazovosti v krajích (ČSÚ, SÚIP/ČBÚ) Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti s pracovní neschopností v krajích (ČSÚ) Časové řady ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v krajích (ČSÚ, SÚIP/ČBÚ) Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti s pracovní neschopností ve vybraných odvětvích CZ-NACE (ČSÚ) Časové řady ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích (ČSÚ, SÚIP/ČBÚ) Ukazatele pracovní úrazovosti v odvětvích CZ-NACE podrobně (ČSÚ) Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností žen v odvětvích (ČSÚ) Ukazatele pracovní úrazovosti v odvětvích CZ-NACE (ČSÚ) Smrtelné pracovní úrazy v odvětvích CZ-NACE podrobně (ČSÚ, SÚIP/ČBÚ) Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny - zdroje úrazu (ESAW) a kraje, kde došlo k úrazu - (SÚIP) Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny - zdroje úrazu (ESAW) a kraje, kde došlo k úrazu % Smrtelné pracovní úrazy hlášené OIP a OBÚ - zdroje úrazu (ESAW) a kraje sídla firmy (SÚIP, ČBÚ) Smrtelné pracovní úrazy hlášené OIP a OBÚ - zdroje úrazu (ESAW) a kraje sídla firmy - % Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny - (SÚIP) Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny - % Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, ESAW Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, ESAW - % Zdroje závažných pracovních úrazů - (SÚIP) Zdroje závažných pracovních úrazů - % Zdroje závažných pracovních úrazů, ESAW Zdroje závažných pracovních úrazů, ESAW - % Pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny žen hlášené OIP zdroje úrazu (ESAW) (SÚIP) 6.8 Činnost při závažném pracovním úrazu ženy (SÚIP) Pracovní úrazy a pojištěnci, ženy a muži (ČSÚ, SÚIP/ČBÚ) Poměr počtu pracovních úrazů a pojištěnců, ženy a muži Zaměstnání zraněných zaměstnanců (KZAM) (SÚIP) a zaměstnání zraněných zaměstnanců ve vybraných skupinách KZAM Činnost při pracovním úrazu s pracovní neschopností nad 3 dny (SÚIP) Místo pracovního úrazu s pracovní neschopností nad 3 dny (ESAW) (SÚIP) Příčiny pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny podle klasifikačního schéma příčin úrazů (SÚIP) 7.2 Příčiny pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny podle typu nežádoucí události dle klasifikace ESAW (VÚBP) str L str P 1

2 Tabulka č. 2.3 Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v letech (ČSÚ) rok pojištěnců prac. úrazů s prac. nesch. dnů pracovní nesch. pro prac. úrazy četnost prac. úrazů s prac. nesch. na 100 pojištěnců průměrné procento pracovní neschop. pro pracovní úraz prům. doba trvání případu (kal. dny) průměrný denní stav práce neschop. prac. úrazů bez pracovní neschop. graf č. 2.5 gr. č.2.1 graf č. 2.2 graf č. 2.3 graf č. 2.4 graf č ,85 0,228 45, ,83 0,229 45, ,68 0,215 46, ,56 0,212 49, ,18 0,178 55, ,20 0,171 52, ,12 0,169 55, ,99 0,148 54, x ,97 0,148 55, x ,01 0,150 54, x Tabulka č. 6.1 Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti mladistvých v ČR v letech (ČSÚ) rok průměrný nemocensky pojištěných mladistvých procento mladistvých z nemoc. pojištěných prac. úrazů s pracovní neschop. četnost prac. úrazů s prac. nesch. na 100 pojištěných mladistvých smrtelných pracovních úrazů mladistvých graf č. 6.1 graf č , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 0 2

3 Tabulka č. 2.4 Časové řady ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v letech (ČSÚ, SÚIP/ČBÚ) rok pojištěnců smrtelných pracovních úrazů četnost na pojištěnců procento z pracovních úrazů s pracovní neschopností graf č. 2.8 graf č. 2.6 graf č ,37 0, ,34 0, ,41 0, ,38 0, ,25 0, ,28 0, ,30 0, ,25 0, ,25 0, ,26 0,26 Tabulka č. 6.2 Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti žen v ČR v letech (ČSÚ, SÚIP/ČBÚ) rok průměrný nemocensky pojištěných žen procento žen z nemoc. pojištěných prac. úrazů s pracovní neschop. četnost prac. úrazů s prac. nesch. na 100 pojištěných žen smrtelných pracovních úrazů žen graf č. 6.1 graf č , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 1 3

4 Tabulka č. 3.1 Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v krajích v roce 2014 (ČSÚ) kraj pojištěnců pracov. úrazů s pracovní neschopností dny pracovní neschopnosti četnost případů na 100 pojištěnců průměrné procento pracovní neschopnosti průměrná doba trvání případu graf č. 3.3 graf č. 3.1 Hlavní město Praha ,59 0,086 53,28 Středočeský ,08 0,159 53,65 Vysočina ,49 0,210 51,42 Jihočeský ,52 0,218 52,53 Plzeňský ,58 0,214 49,49 Karlovarský ,27 0,162 46,56 Ústecký ,40 0,208 54,20 Liberecký ,17 0,156 48,90 Královéhradecký ,27 0,186 53,15 Pardubický ,16 0,170 53,42 Jihomoravský ,91 0,133 53,65 Zlínský ,08 0,163 55,15 Olomoucký ,95 0,150 57,47 Moravskoslezský ,90 0,168 68,12 ČR ,01 0,150 54,30 4

5 Tabulka č. 3.2 Ukazatele smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v krajích v roce 2014 (ČSÚ, SÚIP/ČBÚ) kraj pojištěnců graf č. 3.3 smrtelných pracovních úrazů graf č.3.2 četnost smrtelných pracovních úrazů na pojištěnců Hlavní město Praha ,21 Středočeský ,19 Vysočina ,40 Jihočeský ,31 Plzeňský ,14 Karlovarský ,34 Ústecký ,50 Liberecký ,14 Královéhradecký ,27 Pardubický ,31 Jihomoravský ,21 Zlínský ,28 Olomoucký ,13 Moravskoslezský ,33 zahraničí x 2 x ČR ,26 5

6 Tabulka č Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti s pracovní neschopností v krajích ČR v letech (ČSÚ) kraj pracovních úrazů s pracovní neschopností graf č četnost případů na 100 pojištěnců graf č Hl. m. Praha ,81 0,71 0,55 0,53 0,59 Středočeský ,29 1,15 1,08 1,03 1,08 Vysočina ,70 1,58 1,42 1,46 1,49 Jihočeský ,64 1,61 1,46 1,48 1,52 Plzeňský ,82 1,68 1,55 1,53 1,58 Karlovarský ,37 1,37 1,25 1,25 1,27 Ústecký ,33 1,23 1,31 1,33 1,40 Liberecký ,29 1,25 1,09 1,11 1,17 Královéhradecký ,44 1,42 1,30 1,22 1,27 Pardubický ,32 1,21 1,11 1,07 1,16 Jihomoravský ,10 1,07 0,88 0,87 0,91 Zlínský ,21 1,19 1,05 1,02 1,08 Olomoucký ,12 1,07 0,96 0,95 0,95 Moravskoslezský ,08 1,00 0,92 0,90 0,90 ČR ,20 1,12 0,99 0,97 1,01 kraj průměrné procento pracovní neschopnosti pro PÚ graf č průměrná doba trvání případu graf č Hl. m. Praha 0,112 0,108 0,082 0,080 0,086 50,47 55,30 54,73 55,36 53,28 Středočeský 0,180 0,171 0,159 0,154 0,159 50,75 54,42 53,88 54,58 53,65 Vysočina 0,229 0,230 0,199 0,210 0,210 49,11 53,10 51,18 52,38 51,42 Jihočeský 0,229 0,233 0,207 0,217 0,218 50,98 52,80 51,98 53,34 52,53 Plzeňský 0,251 0,244 0,220 0,216 0,214 50,38 53,30 51,84 51,38 49,49 Karlovarský 0,174 0,174 0,161 0,161 0,162 46,42 46,16 47,31 47,03 46,56 Ústecký 0,189 0,179 0,203 0,212 0,208 51,82 53,10 56,76 58,11 54,20 Liberecký 0,166 0,176 0,149 0,159 0,156 47,12 51,50 50,17 52,08 48,90 Královéhradecký 0,195 0,197 0,185 0,176 0,186 49,21 50,61 51,84 52,48 53,15 Pardubický 0,188 0,177 0,156 0,163 0,170 51,83 53,40 51,62 55,69 53,42 Jihomoravský 0,161 0,162 0,133 0,133 0,133 53,73 55,17 55,52 55,74 53,65 Zlínský 0,175 0,179 0,161 0,157 0,163 52,81 55,05 55,91 56,16 55,15 Olomoucký 0,167 0,164 0,147 0,147 0,150 54,40 55,84 56,22 56,72 57,47 Moravskoslezský 0,186 0,187 0,169 0,167 0,168 62,77 68,49 67,30 67,39 68,12 ČR 0,171 0,169 0,148 0,148 0,150 52,10 55,03 54,94 55,72 54,30 6

7 Tabulka č Časové řady ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v krajích ČR v letech (do 2011 ČSÚ, od 2012 SÚIP/ČBÚ) kraj smrtelných pracovních úrazů graf č četnost smrtelných prac. úrazů na pojištěnců graf č Hl. m. Praha ,22 0,19 0,22 0,20 0,21 Středočeský ,24 0,15 0,29 0,19 0,19 Vysočina ,29 0,17 0,17 0,40 0,40 Jihočeský ,25 0,56 0,35 0,63 0,31 Plzeňský ,14 0,28 0,18 0,33 0,14 Karlovarský ,43 0,33 0,22 0,45 0,34 Ústecký ,52 0,50 0,24 0,18 0,50 Liberecký ,20 0,22 0,20 0,14 0,14 Královéhradecký ,29 0,20 0,15 0,11 0,27 Pardubický ,47 0,32 0,26 0,21 0,31 Jihomoravský ,22 0,36 0,31 0,21 0,21 Zlínský ,28 0,23 0,18 0,09 0,28 Olomoucký ,29 0,30 0,33 0,23 0,13 Moravskoslezský ,36 0,48 0,32 0,35 0,33 zahraničí 2 x ČR ,28 0,30 0,25 0,25 0,26 7

8 Tabulka č Časové řady ukazatelů pracovní úrazovosti s pracovní neschopností ve vybraných odvětvích v ČR v letech (ČSÚ) odvětví (CZ-NACE) kromě J, K, L, M, N, O, R, S, U pracovních úrazů s pracovní neschopností graf č četnost případů na 100 pojištěnců graf č A. Zemědělství, lesnictví, rybářství ,74 2,63 2,26 2,33 2,37 B. Těžba a dobývání ,93 1,71 1,57 1,51 1,49 C. Zpracovatelský průmysl ,91 1,83 1,60 1,58 1,66 D. Výr. a rozvod el. a j.e ,60 0,45 0,38 0,44 0,43 E. Zás. vodou; čin. s odp ,04 1,85 1,57 1,60 1,66 F. Stavebnictví ,58 1,46 1,32 1,31 1,31 G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. voz ,90 0,84 0,74 0,71 0,76 H. Doprava a skladování ,87 1,67 1,42 1,46 1,49 I. Ubytování, stravování a pohostinství ,76 0,69 0,69 0,61 0,64 P. Vzdělávání ,47 0,40 0,30 0,33 0,35 Q. Zdravotní a sociální péče ,68 0,64 0,55 0,55 0,60 ČR* ,20 1,12 0,99 0,97 1,01 *) Údaje se vztahují ke všem odvětvím. odvětví (CZ-NACE) kromě J, K, L, M, N, O, R, S, U průměrné procento pracovní neschopnosti graf č průměrná doba trvání případu graf č A. Zemědělství, lesnictví, rybářství 0,460 0,447 0,367 0,397 0,367 61,22 62,04 59,42 62,35 56,56 B. Těžba a dobývání 0,481 0,547 0,470 0,471 0,501 91,04 117,04 109,57 113,87 122,63 C. Zpracovatelský průmysl 0,249 0,242 0,219 0,217 0,218 47,56 48,34 50,03 50,15 47,98 D. Výr. a rozvod el. a j.e. 0,082 0,072 0,064 0,064 0,089 50,28 58,37 61,00 53,20 75,06 E. Zás. vodou; čin. s odp. 0,273 0,277 0,247 0,262 0,268 48,86 54,72 57,62 59,73 58,80 F. Stavebnictví 0,270 0,271 0,250 0,252 0,254 62,13 67,97 69,09 70,27 70,95 G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. voz. 0,119 0,118 0,105 0,101 0,109 48,49 51,48 51,91 52,22 52,46 H. Doprava a skladování 0,298 0,301 0,249 0,265 0,260 58,37 65,65 64,27 66,18 63,64 I. Ubytování, stravování a pohostinství 0,091 0,099 0,084 0,076 0,085 43,26 51,99 44,70 45,52 47,95 P. Vzdělávání 0,061 0,060 0,045 0,047 0,049 47,71 54,79 53,43 52,77 50,37 Q. Zdravotní a sociální péče 0,097 0,102 0,084 0,085 0,098 52,01 58,60 56,39 56,55 59,54 ČR* 0,171 0,169 0,148 0,148 0,150 52,10 55,03 54,94 55,72 54,30 8

9 Tabulka č Časové řady ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích v ČR v letech (do 2011 podléhající statistickému zjišťování NemÚr ČSÚ, od 2012 SÚIP/ČBÚ) odvětví (CZ-NACE) smrtelných pracovních úrazů graf č a 4.2 četnost smrtelných pracovních úrazů na pojištěnců, graf č A. Zemědělství, lesnictví, rybářství ,16 0,81 1,40 1,14 0,53 B. Těžba a dobývání ,05 1,99 1,66 1,18 2,82 C. Zpracovatelský průmysl ,24 0,28 0,18 0,22 0,22 D. Výr. a rozvod el. a j.e ,23 0,31 0,31 E. Zás. vodou; čin. s odp ,55 1,29 0,53 0,35 0,35 F. Stavebnictví ,86 0,84 0,83 0,76 1,25 G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. voz ,16 0,20 0,16 0,08 0,17 H. Doprava a skladování ,76 0,68 0,61 0,62 0,72 I. Ubytování, stravování a pohostinství ,07 0,07 0,21 0,07 0,07 J. Informační a komunikační činnosti , ,09 0,09 K. Peněžnictví a pojišťovnictví ,12 0,12-0,11 - L.Čin. v obl. nemovitostí ,15 0,15 0,53 0,27 0,40 M. Prof. vědec. a tech. čin ,21 0,05 0,15 0,05 0,15 N. Administrativní a podpůrné činnosti ,39 0,40 0,09 0,25 0,08 O. Veřejná správa a obrana; povinné soc.zab ,08 0,04 0,04 0,16 0,04 P. Vzdělávání ,03 0,13-0,09 - Q. Zdravotní a sociální péče ,06-0,03 - R. Kulturní, zábavní a rekreační činnost ,31 0,16 S. Ostatní činnosti ,15-0,16 0,16 nezjištěno ,43 1,75 - ČR* ,29 0,30 0,25 0,25 0,26 9

10 Tabulka č Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014 v odvětvích podrobně (ČSÚ) odvětví podrobně (CZ-NACE) pojištěnců prac. úrazů s PN 10 dny pracovní neschop. četnost prac.úrazů s PN průměrné procento PN prům. doba trvání p ípadu 01 Rostl. a živ. výroba, myslivost a souv. čin ,48 0,387 56,85 02 Lesnictví a těžba dřeva ,76 0,262 54,36 03 Rybolov a akvakultura ,99 0,297 54,33 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí ,31 0, ,26 06 Těžba ropy a zemního plynu , Těžba a úprava rud Ostatní těžba a dobývání ,01 0,282 51,06 09 Podpůrné činnosti při těžbě ,34 0, ,34 10 Výroba potravin. výr., nápojů a tabákových výr ,78 0,259 53,03 13 Výroba textilií ,86 0,285 55,90 14 Výroba oděvů ,51 0,069 49,45 15 Výroba usní a souvis. výrobků ,34 0,145 39,67 16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork., prout. a slam ,66 0,360 49,46 17 Výroba papíru a výrobků z papíru ,64 0,250 55,77 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů ,98 0,110 40,68 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů ,39 0,052 49,25 20 Výroba chemických látek a chemických ,05 0,150 52,22 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a ,63 0,062 36,07 22 Výroba pryžových a plastových výrobků ,86 0,240 46,89 23 Výroba ost. nekovových minerál.výrobků ,88 0,253 49,11 24 Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; ,14 0,326 55,53 25 Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výr., ,39 0,293 44,81 26 Výroba počítačů, elektronických a optických ,51 0,058 40,93 27 Výroba elektrických zařízení ,01 0,128 46,05 28 Výroba strojů a zařízení ,94 0,236 44,54 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), ,41 0,174 45,17 30 Výroba ostat. dopravních prostředků a zařízení ,58 0,208 47,91 31 Výroba nábytku ,28 0,291 46,65 32 Ostatní zpracovatelský průmysl ,96 0,130 49,26 33 Opravy a instalace strojů a zařízení ,21 0,197 59,65 D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz ,43 0,089 75,06 36 Shromažďování, úprava a rozvod vody ,74 0,131 64,72 37 Činnosti související s odpadními vodami ,75 0,218 45,67 38 Shromažď., sběr a odstraň. odpadů, úprava ,20 0,349 58,00 39 Sanace a jiné činnosti souvis. s odpady , Výstavba budov ,37 0,282 75,21 42 Inženýrské stavitelství ,59 0,279 63,90 43 Specializované stavební činnosti ,10 0,218 72,51 45 Velkobchod, maloobchod a opravy motor ,91 0,123 49,27 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel ,63 0,094 54,70 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel ,84 0,119 51,83 49 Pozemní a potrubní doprava ,59 0,289 66,33 50 Vodní doprava ,53 0,100 68,67 51 Letecká doprava ,42 0,073 63,29 52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě ,86 0,143 60,95 53 Poštovní a kurýrní činnosti ,10 0,336 58,31 55 Ubytování ,59 0,088 54,62 56 Stravování a pohostinství ,66 0,083 46,03 58 Vydavatelské činnosti ,14 0,022 59,90 59 Čin. v obl.filmů, videozáznamů a tel. programů, ,03 0,002 19,00 pořiz. 60 Tvorba zvuk programů nahr. a hudeb. a vysílání vydav. čin ,34 0,058 62,30 61 Telekomunikační činnosti ,14 0,014 37,93 62 Činnosti v oblasti informačních technologií ,06 0,005 33,03 63 Informační činnosti ,04 0,006 50,80 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví ,10 0,015 53,15 a 65 penzij. Pojištění, financování zajištění a penz. financ., kromě povin ,14 0,023 61,52 soc. 66 Ostatní zabezp. finanční činnosti ,11 0,025 85,87 L Činnosti v oblasti nemovitostí ,31 0,052 62,61 69 Právní a účetnické činnosti ,08 0,014 61,53

11 odvětví podrobně (CZ-NACE) pojištěnců prac. úrazů s PN dny pracovní neschop. četnost prac.úrazů s PN průměrné procento PN prům. doba trvání p ípadu 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti ,14 0,031 81,74 71 Architekt. a inženýr. činnosti; tech. zkoušky a ,32 0,057 65,74 72 Výzkum a vývoj ,17 0,027 56,34 73 Reklama a průzkum trhu ,27 0,051 67,41 74 Ostatní profesní, vědecké a tech. činnosti ,28 0,045 58,97 75 Veterinární činnosti ,83 0,080 35,19 77 Činnosti v oblasti pronájmu a operat. leasingu ,77 0,088 41,60 78 Činnosti související se zaměstnáním ,31 0,143 39,82 79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné ,23 0,035 54,26 80 Bezpečnostní a pátrací činnosti ,72 0,148 75,14 81 Činnosti souv. se stavbami a úpravou krajiny ,00 0,188 68,63 82 Administ., kancel. a jiné podpůrné čin. pro ,38 0,063 61,20 O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zab ,48 0,077 57,97 P Vzdělávání ,35 0,049 50,37 86 Zdravotní péče ,49 0,080 59,45 87 Pobytové služby sociální péče ,03 0,176 62,32 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby ,80 0,112 51,38 90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti ,73 0,095 47,10 91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a j. kult.zaříz ,50 0,062 45,15 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří ,25 0,031 46,36 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti ,48 0,099 75,62 94 Činnosti org. sdruž. osoby za účelem prosaz ,25 0,039 57,03 95 Opravy počítačů a výr. pro osobní potřebu a ,28 0,046 59,53 96 Poskytování ostatních osobních služeb ,36 0,049 49,32 98 Čin.domácností produk.blíže neurč.výr. a služby U Činnosti exteritoriálních org. + domácností (98) nezjištěno ,34 x x ČR ,01 0,150 54,30 Tabulka č. 6.3 Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností žen (na 100 pojištěnců) v ČR v odvětvích v roce 2014 (ČSÚ) odvětví (CZ-NACE) ženy všichni A. Zemědělství, lesnictví, rybářství 2,18 2,37 B. Těžba a dobývání 0,47 1,49 C. Zpracovatelský průmysl 0,99 1,66 D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie 0,16 0,43 E. Zásobování vodou; činnost s odpady 0,66 1,66 F. Stavebnictví 0,17 1,31 G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. voz. 0,60 0,76 H. Doprava a skladování 1,17 1,49 I. Ubytování, stravování a pohostinství 0,61 0,64 J. Informační a komunikační činnosti 0,08 0,10 K. Peněžnictví a pojišťovnictví 0,12 0,11 L. Činnosti v oblasti nemovitostí 0,17 0,31 M. Profesní, vědecké a technické činnosti 0,13 0,22 N. Administrativní a podpůrné činnosti 0,66 0,99 O. Veřejná správa a obrana; povinné soc.zabezp. 0,29 0,48 P. Vzdělávání 0,38 0,35 Q. Zdravotní a sociální péče 0,56 0,60 R. Kulturní, zábavní a rekreační činnost 0,39 0,49 S. Ostatní činnosti 0,27 0,29 nezjištěno 0,00 0,00 ČR 0,61 1,01 11

12 Tabulka č Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014 v odvětvích (ČSÚ) odvětví (CZ-NACE) pojištěnců pracov. úrazů s pracovní neschopností dny pracovní neschopnosti četnost případů na 100 pojištěnců průměrné procento pracovní neschopnosti průměrná doba trvání případu graf č. 4.3 graf č. 4.1 A. Zemědělství, lesnictví, rybářství ,37 0,367 56,56 B. Těžba a dobývání ,49 0, ,63 C. Zpracovatelský průmysl ,66 0,218 47,98 D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie ,43 0,089 75,06 E. Zásobování vodou; činnost s odpady ,66 0,268 58,80 F. Stavebnictví ,31 0,254 70,95 G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. voz ,76 0,109 52,46 H. Doprava a skladování ,49 0,260 63,64 I. Ubytování, stravování a pohostinství ,64 0,085 47,95 J. Informační a komunikační činnosti ,10 0,012 45,66 K. Peněžnictví a pojišťovnictví ,11 0,018 60,22 L. Činnosti v oblasti nemovitostí ,31 0,052 62,61 M. Profesní, vědecké a technické činnosti ,22 0,038 63,75 N. Administrativní a podpůrné činnosti ,99 0,136 50,13 O. Veřejná správa a obrana; povinné soc.zabezp ,48 0,077 57,97 P. Vzdělávání ,35 0,049 50,37 Q. Zdravotní a sociální péče ,60 0,098 59,54 R. Kulturní, zábavní a rekreační činnost ,49 0,074 55,31 S. Ostatní činnosti ,29 0,043 54,51 T. Činnosti domácností U. Činnosti exteritoriálních organizací nezjištěno x x x ČR ,01 0,150 54,30 12

13 Tabulka č Smrtelné pracovní úrazy v odvětvích podrobně (do 2011 ČSÚ, od 2012 SÚIP/ČBÚ) odvětví podrobně (CZ-NACE) Rostl. a živ. výroba, myslivost a souv. činnosti Lesnictví a těžba dřeva Rybolov a akvakultura Těžba a úprava černého a hnědého uhlí Těžba ropy a zemního plynu Těžba a úprava rud Ostatní těžba a dobývání Podpůrné činnosti při těžbě Výroba potravin. výr., nápojů a tabákových výrobků Výroba textilií Výroba oděvů Zprac. dřeva, výr. dřev., kork., prout. a slam.výr kromě nábytku Výroba papíru a výrobků z papíru Tisk a rozmnožování nahraných nosičů Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů Výroba chemických látek a chemických přípravků Výroba základních farmaceut. výr. a přípravků Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ost. nekovových minerálních výrobků Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výr., kromě strojů,zařízení Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení Výroba strojů a zařízení Výroba motor. voz. (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů Výroba ostat. dopravních prostředků a zařízení Výroba nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a instalace strojů a zařízení D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klim. vzduchu Shromažďování, úprava a rozvod vody Činnosti související s odpadními vodami Shromažď., sběr a odstraň. odpadů, úprava odpadů Výstavba budov Inženýrské stavitelství Specializované stavební činnosti Velkobchod, maloobchod a opravy motor. vozidel Velkoobchod, kromě motorových vozidel Maloobchod, kromě motorových vozidel Pozemní a potrubní doprava Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Poštovní a kurýrní činnosti Ubytování Stravování a pohostinství Vydavatelské činnosti Telekomunikační činnosti Činnosti v oblasti informačních technologií Finanční zprostř, kromě pojišťovnictví a penzijní financování Pojištění,zajištění a penz. financ., kroměpovin. soc. zabezp Ostatní finanční činnosti L Činnosti v oblasti nemovitostí Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení Architekt. a inž. činnosti, technické zkoušky a analýzy Reklama a průzkum trhu Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Činnosti v oblasti pronájmu a operat. leasingu Činnosti související se zaměstnáním Bezpečnostní a pátrací činnosti Činnosti souv. se stavbami a úpravou krajiny Admin. kancel. aj. podpůrné činnosti pro podnikání O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P Vzdělávání Zdravotní péče Činnosti knihonev, archivů, muzeí aj.kultur. zařízení Sportovní, zábavní a rekreační činnosti Opravy počítačů a výr. pro osobní potřebu a přev.pro domácnost Poskytování ostatních osobních služeb neuvedeno

14 Tabulka č Pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny TABULKA č případů skupina zdrojů úrazu Pozemní vozidla, ostatní dopr. prostředky hl. m. Praha Středočeský kraj místo úrazu Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování Stroje a zařízení mobilní a stabilní Budovy, konstrukce, povrchy (uvnitř i vně) Materiál, břemena, výrobky, stroj. součásti Ruční nářadí Nebezpečné látky Systémy pro energii, motory, potrubní sítě Ochranná a kancel. zařízení, odpad Živé organismy, fyzikální jevy,přírodní živly Ostatní zdroje a neuvedeno celkem (SÚIP) Tabulka č podíl počtu případů (%) TABULKA č skupina zdrojů úrazu Pozemní vozidla, ostatní dopr. prostředky hl. m. Praha Vysočina Jihočeský Plzeňský Karlovarský Středočeský kraj místo úrazu Vysočina Jihočeský Plzeňský Karlovarský 3,9 4,6 3,7 3,9 3,1 2,7 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 0,2 8,1 11,4 11,1 3,2 3,5 Stroje a zařízení mobilní a stabilní 6,6 9,4 12,3 10,6 8,2 9,0 Budovy, konstrukce, povrchy (uvnitř i vně) 34,2 27,1 25,8 27,5 24,4 28,1 Materiál, břemena, výrobky, stroj. součásti 25,7 30,8 24,3 23,4 32,1 29,1 Ruční nářadí 8,4 9,1 9,6 11,5 11,8 11,1 Nebezpečné látky 2,4 2,3 3,1 2,6 2,9 3,4 Systémy pro energii, motory, potrubní sítě 0,1 0,2 0,6 0,4 0,0 0,2 Ochranná a kancel. zařízení, odpad 0,1 1,0 1,4 1,8 0,2 0,1 Živé organismy, fyzikální jevy,přírodní živly 5,1 5,5 7,3 6,7 5,7 4,5 Ostatní zdroje a neuvedeno 13,3 1,9 0,5 0,5 8,4 8,3 celkem (SÚIP) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 14

15 - zdroje úrazu (ESAW) a kraje ČR, kde došlo k úrazu, v roce 2014 (SÚIP) kraj místo úrazu Jihomorav -ský Zlínský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Olomoucký Moravskoslezský neuveden, zahraničí celkem graf č podíl počtu případů (%) kraj místo úrazu Jihomorav -ský Zlínský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Olomoucký Moravskoslezský neuveden, zahraničí celkem graf č ,0 3,8 2,3 2,0 4,7 2,6 2,5 3,9 13,4 3,9 2,7 3,9 2,2 2,6 5,6 4,9 5,2 4,6 3,9 5,1 10,2 10,9 10,5 8,2 10,1 11,7 8,3 8,4 6,9 9,4 31,5 27,1 26,9 26,0 27,9 26,2 29,4 31,7 30,1 28,3 28,9 32,7 39,4 39,8 32,2 33,0 29,6 28,7 20,7 30,2 9,9 10,3 8,3 9,3 11,9 13,8 12,2 8,6 6,1 10,2 2,9 2,8 2,8 3,0 3,1 2,7 3,3 3,1 1,7 2,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,6 1,9 0,0 0,0 0,5 0,6 0,3 0,7 1,0 0,7 4,9 5,3 4,5 5,9 3,0 3,3 4,6 4,9 2,3 5,0 2,3 1,3 3,1 3,2 0,9 1,1 4,5 5,3 13,8 4,1 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 15

16 Tabulka č Smrtelné pracovní úrazy hlášené OIP a OBÚ - zdroje úrazu (ESAW) TABULKA č případů skupina zdrojů úrazu Pozemní vozidla, ostatní dopr. prostředky hl. m. Praha Středočeský kraj firmy Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování Stroje a zařízení mobilní a stabilní Budovy, konstrukce, povrchy (uvnitř i vně) Materiál, břemena, výrobky, stroj. součásti Ruční nářadí Nebezpečné látky Systémy pro energii, motory, potrubní sítě Ochranná a kancel. zařízení, odpad Živé organismy, fyzikální jevy,přírodní živly Ostatní zdroje a neuvedeno celkem Tabulka č podíl počtu případů (%) TABULKA č skupina zdrojů úrazu Pozemní vozidla, ostatní dopr. prostředky hl. m. Praha Vysočina Jihočeský Plzeňský Karlovarský Středočeský kraj firmy Vysočina Jihočeský Plzeňský Karlovarský 36,0 75,0 28,6 42,8-33,3 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 4, ,3 Stroje a zařízení mobilní a stabilní - 12,5-14,3 33,3 - Budovy, konstrukce, povrchy (uvnitř i vně) 24,0 12,5 14,3 28,6 66,7 - Materiál, břemena, výrobky, stroj. součásti 16,0-28,6 14,3 - - Ruční nářadí Nebezpečné látky 4, Systémy pro energii, motory, potrubní sítě , Ochranná a kancel. zařízení, odpad Živé organismy, fyzikální jevy,přírodní živly Ostatní zdroje a neuvedeno 16,0-14, ,4 celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 16

17 a kraje sídla firmy v roce 2014 (SÚIP, ČBÚ) kraj firmy Jihomorav -ský Zlínský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Olomoucký Moravskoslezský neuveden celkem graf č podíl počtu případů (%) kraj fimy Jihomorav -ský Zlínský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Olomoucký Moravskoslezský neuveden celkem graf č ,7-80,0 50,0 70,0 33,2 66,7 13,3 50,0 40,5 7, , ,4 14, ,7-20,0-7,8 28,7 50,0-33,3 30,0 16, ,0 20,7 7,1-20,0 16,7-16,7 33,3 46,7-16, , , ,7-0,9 7,1 50, ,3-8,5 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 17

18 Tabulka č Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny v letech , případů (SÚIP) TABULKA č případů skupina zdrojů úrazu rok I. Dopravní prostředky II. Zdvihadla, dopravníky,zvedací a dopr. pom III. Stroje (hnací, pomocné, obráběcí,pracovní) IV. Pracovní,cestovní dopr.prostory, pády osob V. Materiál, břemena, předměty VI. Nářadí,nástroje, ručně ovl.strojky, zařízení VII. Prům.škodliviny,horké látky,oheň,výbušniny VIII. Kotle, nádoby, vedení (potrubí) pod tlakem IX. Elektřina X. Lidé, zvířata a přírodní živly XI. Jiné zdroje a neuvedeno celkem (SÚIP) Tabulka č podíl počtu případů (%) TABULKA č skupina zdrojů úrazu rok I. Dopravní prostředky 4,5 3,9 4,0 4,3 4,8 4,7 II. Zdvihadla, dopravníky,zvedací a dopr. pom 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1 III. Stroje (hnací, pomocné, obráběcí,pracovní) 8,3 8,3 8,5 8,1 7,7 7,3 IV. Pracovní,cestovní dopr.prostory, pády osob 28,4 28,8 26,9 28,3 33,4 35,3 V. Materiál, břemena, předměty 38,6 39,4 39,8 39,9 35,4 34,0 VI. Nářadí,nástroje, ručně ovl.strojky, zařízení 9,5 9,5 9,8 9,5 8,6 8,7 VII. Prům.škodliviny,horké látky,oheň,výbušniny 3,9 4,1 4,7 4,1 3,0 3,0 VIII. Kotle, nádoby, vedení (potrubí) pod tlakem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IX. Elektřina 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 X. Lidé, zvířata a přírodní živly 3,4 3,6 3,6 3,6 4,4 4,0 XI. Jiné zdroje a neuvedeno 2,4 1,6 1,7 1,3 1,7 1,8 celkem (SÚIP) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 18

19 Tabulka č Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny (ESAW) v letech , případů (SÚIP) TABULKA č případů skupina zdrojů úrazu rok Pozemní vozidla, ostatní dopr. prostředky Systémy pro dopravu,manipul., skladování Stroje a zařízení mobilní a stabilní Budovy, konstrukce, povrchy (uvnitř i vně) Materiál, břemena, výrobky, stroj. součásti Ruční nářadí Nebezpečné látky Systémy pro energii, motory, potrubní sítě Ochranná a kancel. zařízení, odpad Živé organismy, fyzikální jevy,přírodní živly Ostatní zdroje a neuvedeno celkem (SÚIP) Tabulka č podíl počtu případů (%) TABULKA č skupina zdrojů úrazu rok Pozemní vozidla, ostatní dopr. prostředky 4,8 4,3 4,7 3,9 Systémy pro dopravu,manipul., skladování 1,2 3,5 4,0 5,1 Stroje a zařízení mobilní a stabilní 7,4 7,5 8,5 9,4 Budovy, konstrukce, povrchy (uvnitř i vně) 30,7 30,3 30,5 28,3 Materiál, břemena, výrobky, stroj. součásti 35,8 33,8 31,2 30,2 Ruční nářadí 10,0 10,1 9,9 10,2 Nebezpečné látky 3,4 3,1 2,9 2,8 Systémy pro energii, motory, potrubní sítě 0,2 0,1 0,1 0,1 Ochranná a kancel. zařízení, odpad 0,0 0,4 0,5 0,7 Živé organismy, fyzikální jevy,přírodní živly 4,0 4,6 4,9 5,0 Ostatní zdroje a neuvedeno 2,5 2,3 2,8 4,1 celkem (SÚIP) 100,0 100,0 100,0 100,0 19

20 Tabulka č Zdroje závažných pracovních úrazů v letech , případů (SÚIP) TABULKA č případů skupina zdrojů úrazu rok I. Dopravní prostředky II. Zdvihadla, dopravníky,zvedací a dopr. pom III. Stroje (hnací, pomocné, obráběcí,pracovní) IV. Pracovní,cestovní dopr.prostory, pády osob V. Materiál, břemena, předměty VI. Nářadí,nástroje, ručně ovl.strojky, zařízení VII. Prům.škodliviny,horké látky,oheň,výbušniny VIII. Kotle, nádoby, vedení (potrubí) pod tlakem IX. Elektřina X. Lidé, zvířata a přírodní živly XI. Jiné zdroje a neuvedeno celkem (SÚIP) Tabulka č podíl počtu případů (%) TABULKA č skupina zdrojů úrazu rok I. Dopravní prostředky 19,5 15,4 19,5 20,0 16,1 14,4 II. Zdvihadla, dopravníky,zvedací a dopr. pom 3,7 3,9 3,4 3,9 3,6 2,6 III. Stroje (hnací, pomocné, obráběcí,pracovní) 11,4 10,5 13,4 10,7 11,9 11,5 IV. Pracovní,cestovní dopr.prostory, pády osob 34,1 37,5 32,6 33,5 36,9 40,3 V. Materiál, břemena, předměty 16,6 17,1 16,5 17,9 17,6 16,4 VI. Nářadí,nástroje, ručně ovl.strojky, zařízení 1,6 1,5 2,0 1,9 2,1 1,5 VII. Prům.škodliviny,horké látky,oheň,výbušniny 6,9 7,3 7,2 6,2 5,2 5,5 VIII. Kotle, nádoby, vedení (potrubí) pod tlakem 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 IX. Elektřina 1,6 1,9 1,1 1,5 1,5 1,0 X. Lidé, zvířata a přírodní živly 3,3 2,9 2,7 2,7 3,3 4,4 XI. Jiné zdroje a neuvedeno 1,1 1,5 1,2 1,3 1,6 2,2 celkem (SÚIP) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 20

21 Tabulka č Zdroje závažných pracovních úrazů (ESAW) v letech , případů (SÚIP) TABULKA č případů skupina zdrojů úrazu rok Pozemní vozidla, ostatní dopr. prostředky Systémy pro dopravu,manipul., skladování Stroje a zařízení mobilní a stabilní Budovy, konstrukce, povrchy (uvnitř i vně) Materiál, břemena, výrobky, stroj. součásti Ruční nářadí Nebezpečné látky Systémy pro energii, motory, potrubní sítě Ochranná a kancel. zařízení, odpad Živé organismy, fyzikální jevy,přírodní živly Ostatní zdroje a neuvedeno celkem (SÚIP) Tabulka č podíl počtu případů (%), (2014 graf č. 5.0) TABULKA č skupina zdrojů úrazu rok Pozemní vozidla, ostatní dopr. prostředky 16,9 15,7 15,7 15,2 Systémy pro dopravu,manipul., skladování 2,8 3,4 3,8 4,9 Stroje a zařízení mobilní a stabilní 9,0 8,8 9,3 10,4 Budovy, konstrukce, povrchy (uvnitř i vně) 38,9 38,3 40,7 34,1 Materiál, břemena, výrobky, stroj. součásti 18,1 17,3 15,6 16,9 Ruční nářadí 1,5 1,6 2,4 2,2 Nebezpečné látky 5,7 5,8 4,2 5,2 Systémy pro energii, motory, potrubní sítě 0,4 0,1 0,1 0,4 Ochranná a kancel. zařízení, odpad 0,0 0,1 0,1 0,3 Živé organismy, fyzikální jevy,přírodní živly 3,5 5,7 5,7 7,0 Ostatní zdroje a neuvedeno 3,2 3,2 2,4 3,4 celkem (SÚIP) 100,0 100,0 100,0 100,0 21

22 Tabulka č. 6.5 Pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny žen hlášené OIP v roce 2014 zdroje úrazu (SÚIP) graf č. 6.5 skupina zdrojů úrazu (ESAW) Pozemní vozidla, ostatní dopr. prostředky Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování PÚ s PN nad 3 dny % PU s PN nad 3 dny 303 2, ,3 Stroje a zařízení mobilní a stabilní ,8 Budovy, konstrukce, povrchy (uvnitř i vně) ,4 Materiál, břemena, výrobky, stroj. součásti ,1 Ruční nářadí ,0 Nebezpečné látky 432 3,5 Systémy pro energii, motory, potrubní sítě 7 0,1 Živé organismy, fyzikální jevy,přírodní živly Ochranná a kancel. zařízení, odpad Ostatní zdroje a neuvedeno celkem 965 7, , , % Tabulka č. 6.8 Činnost při závažném pracovním úrazu v roce ženy (SÚIP) činnost při závažném úrazu ženy % suma % Chůze 76 28,8 28,8 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů nespec ,8 41,6 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání 21 8,0 49,6 Osobní doprava 19 7,2 56,8 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů ostatní 18 6,8 63,6 Zacházení s živými živočichy - nespec. 10 3,8 67,4 Zacházení s lidmi - nespec. 9 3,4 70,8 22

23 Tabulka č. 6.6 Pracovní úrazy a pojištěnci v letech , ženy a muži (ČSÚ, SUIP/ČBÚ) rok pracovních úrazů s pracovní neschopností pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny pracovních úrazů závažných pracovních úrazů smrtelných pojištěnců graf č. 6.6 ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži Tabulka č. 6.7 Poměr počtu pracovních úrazů a pojištěnců v letech , ženy a muži rok % pracovních úrazů s pracovní neschopností % pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny % pracovních úrazů závažných % pracovních úrazů smrtelných % pojištěnců graf č. 6.6 ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ,3 74,7 25,3 74,7 14,2 85,8 3,6 96,4 46,8 53, ,6 75,4 24,6 75,4 13,9 86,1 3,9 96,1 46,9 53, ,8 73,2 25,5 74,5 12,4 87,6 5,9 94,1 47,0 53, ,6 73,4 26,4 73,6 13,9 86,1 4,6 95,4 47,0 53, ,3 71,7 28,0 72,0 13,2 86,8 7,6 92,4 47,5 52, ,0 71,0 29,0 71,0 17,8 82,2 9,1 90,9 48,2 51, ,6 71,4 29,1 70,9 16,8 83,2 6,4 93,6 49,0 51, ,7 71,3 29,4 70,6 18,3 81,7 1,8 98,2 49,0 51, ,1 70,9 29,3 70,7 19,0 81,0 6,2 93,8 49,1 50, ,6 70,4 29,6 70,4 18,9 81,1 0,9 99,1 49,1 50,9 23

24 Tabulka č. 8.1 Zaměstnání zraněných zaměstnanců (KZAM) v letech (SÚIP) kód zaměstnání (hlavní třídy a třídy KZAM) Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci nespec Zákonodárci, vyšší úředníci Vedoucí a řídící pracovníci velkých organizací, společností, podniků ap. vč. jejich org.jed./ Vedoucí, ředitelé, kteří řídí malý podnik, organizaci, společnost /za pomoci 1 říd Vědečtí a odborní duševní pracovníci Vědečtí a odborní duševní pracovníci nespec Vědci a odborníci ve fyzikálních a příbuzných vědách, architekti,techničtí inženýři, tvůrčí Vědci, odborníci a inženýři v biologických, lékařských a příbuzných oborech Odborní pedagogičtí pracovníci Ostatní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech nespec Technici ve fyzikálních, technických a v příbuzných oborech Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a zemědělští pracovníci a v příb Pedagogičtí pracovníci Jiní pomocní odborní pracovníci Nižší administrativní pracovníci (úředníci) Nižší administrativní pracovníci (úředníci) nespec Nižší administrativní pracovníci /kromě úředníků ve službách a obchodě/ Úředníci ve službách a v obchodě Provozní pracovníci ve službách a obchodě Provozní pracovníci ve službách a obchodě nespec Obsluhující pracovníci Prodavači, manekýni a předváděči zboží Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příb.oborech /kromě obsluhy strojů Kvalifikovaní dělníci v zemědělství,lesnictví a v příb.oborech /kromě obsluhy strojů a ) Kvalifikovaní dělníci v zemědělství,lesnictví, rybářství, myslivosti - orientovaní na trh Dělníci získávající obživu v zemědělství a rybářství /samozásobitelé/ Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři /kromě obsluhy strojů a / Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři, kromě obsluhy strojů, nesp Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin,staví dělníci a v příb.oborech,kromě obsluhy strojů Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci /kromě obsluhy strojů a zařízení/ Výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci, polygrafové a prac.v Ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci /kromě obsluhy strojů a zařízení/ Obsluha strojů a zařízení Obsluha strojů a zařízení nespec Obsluha průmyslových zařízení Obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci nespec Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na prodej a služby Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v příb. oborech Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech,lomech, v průmyslu, stavebnictví, v dopravě Příslušníci armády nezařazeno CELKEM

25 a zaměstnání zraněných zaměstnanců ve vybraných skupinách KZAM v letech kód Pracovníci provozní a nižší administrativní (úředníci) výběr z hl. třídy 4 a Nižší administrativní pracovníci (kromě úředníků ve službách a obchodě) Úředníci ve skladech, v dopravě a v přepravě Úředníci v knihovnách, na poštách a v příbuzných oborech Obsluhující pracovníci Obsluhující pracovníci v dopravě a při cestování (průvodci) Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé Pracovníci ochrany a ostrahy Prodavači, manekýni a předváděči zboží Prodavači v obchodech a předváděči zboží kód Kvalifikovaní dělníci, výrobci, řemeslníci, zpracovatelé výběr z hl. třídy 6 a 7 61 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství,lesnictví, rybářství, myslivosti - orientovaní na trh Zahradníci a pěstitelé orientovaní na trh Chovatelé zvířat pro trh a pracovníci v příbuzných oborech Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a v příbuzných oborech Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin, stav.dělníci a v příb.oborech (kromě obsluhy Stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci v příbuzných oborech Kvalifikovaní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce a pracovníci v příbuzných oborech Malíři, lakýrníci, tapetáři, čističi, kominíci a pracovníci v příbuzných oborech Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci (kromě obsluhy strojů a zařízení) Formíři, svářeči, výrobci a opraváři výrobků z plechů, potápěčské čety a prac. v příb. oborech Kováři, nástrojaři, zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech Mechanici a opraváři strojů a zařízení (bez mechaniků a opravářů elektrických a elektron.strojů Mechanici, seřizovači, opraváři elektrických a elektronických zařízení a přístrojů Výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci, polygrafové a prac.v Hrnčíři, skláři a pracovníci v příbuzných oborech (ruční výroba) Ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci /kromě obsluhy strojů zařízení/ Kvalifikovaní zpracovatelé/výrobci potracvinářských výrobků Zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných oborech Kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalif. dělníci v příb. oborech kód Obsluha strojů a zařízení výběr z hl. třídy 8 81 Obsluha průmyslových zařízení Obsluha zařízení na zpracování kovů Obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci Obsluha strojů na výrobu výrobků z kovů a nerostů Montážní dělníci (práce na montážních linkách) Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení Řidiči železničních kolejových vozidel a dělnící v příbuzných oborech Řidiči motorových vozidel Obsluha ZDVIHACÍCH, zemědělských, lesních, zemních apod. pojízdných zařízení kód Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci výběr z hl. třídy 9 91 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na prodej a služby Pomocníci, uklízeči a pradláci Domovníci, školníci, čističi oken a pracovníci v příbuzných oborech Vrátní, nosiči, poslové a pracovníci v příbuzných oborech Sběrači odpadků, metaři a pracovníci v příbuzných oborech Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v příb. oborech Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivosti Pomocní a nekvalifikovaní prac. v dolech, lomech, v průmyslu, stavebnictví, v dopravě a v Pomocní pracovníci v dolech, lomech a ve stavebnictví Pomocní pracovníci v průmyslu Pomocní pracovníci v dopravě, ve skladu

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Tabulková část (rok 2012)

Tabulková část (rok 2012) Tabulková část (rok 2012) Tabulka č. 2.3 Časové řady ukazatelů úrazovosti v ČR v letech 2003 2012 (ČSÚ) rok prac. úrazů s prac. nesch. dnů nesch. pro prac. úrazy četnost prac. úrazů s prac. nesch. na 100

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Tabulková část přílohy č. 2

Tabulková část přílohy č. 2 Tabulková část přílohy č. 2 Tabulka č. 1 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR Ukazatel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Pojištěnci 4 755 667 4 708 151 4 603 615 4 833 831 4 784

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Tabulková část přílohy. (rok 2004)

Tabulková část přílohy. (rok 2004) Tabulková část přílohy (rok 2004) 1 Seznam tabulek číslo tabulky název str. 2 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR 3 3 (kraje) Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004 podle krajů 4 3 (IBP)

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Obnovitelné zdroje energie I. výzva Cíl výzvy: Podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Koláøská 451/13, 746 01 Opava

Koláøská 451/13, 746 01 Opava Koláøská 451/13, 746 01 Opava 2 0 1 3 Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2013 Zpracováno z podkladù SÚIP, ÈBÚ, ÈSÚ 1 Předkládaná zpráva o pracovní úrazovosti obsahuje statistické ukazatele pracovní

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou

Více

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2011

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2011 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2011 OBSAH strana 1 ÚVOD 3 2 VÝVOJ PRACOVNÍ ÚRAZOVOSTI V ČR 4 2.1 Hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v roce 2011.. 4 2.2 Hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE Prosinec 2013 Finální verze OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ČÁST A - POPTÁVKA... 4 2.1 Zdroje pro odhad zaměstnanosti v odvětvích v KV kraji... 4 2.2 Odhad zaměstnanosti

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

V rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku.

V rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku. Souhrn programu Program je zaměřen na výstavbu, pořízení a rekonstrukce školících center, modernizaci prostor pro vzdělávání a pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek a pořízení vzdělávacích

Více

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání

Více

Co se podporuje snižování energetické náročnosti v oblastech

Co se podporuje snižování energetické náročnosti v oblastech Úspory energie 2015 1. Základní informace o dotaci Příjem žádostí Příjem předběžných žádostí je 1. červen 2015 - srpen 2015 Příjem plných žádostí je září 2015 do ledna 2016 Projekt musí být ukončený do

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso.

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso. Produkce a nakládání s odpady v roce 2010 Ing. Jiří Hrbek Ing. Miloslava a Veselá Odbor statistiky ti tik zemědělství, lesnictví a životního prostředí Statistické zjišťování o odpadech (Odp 5-01) Produkce

Více

VÝVOJ POČTU NOVÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V PRAZE V LETECH 2009-2014

VÝVOJ POČTU NOVÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V PRAZE V LETECH 2009-2014 VÝVOJ POČTU NOVÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V PRAZE V LETECH 29-214 porovnání s mi kraji ČR RNDr. Vladimír Vojtěch březen 215 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Vývoj

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky 1 II. Tabulky Tab. č. Poměrové ukazatele finanční analýzy - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) 1 - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) podle kategorií tvorby hodnoty 1 A - Výsledek hospodaření/vlastní

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004

Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004 Příloha 2-2004.doc Příloha č. 2 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2004 1 OBSAH Strana ÚVOD 3 1 PŘEHLED UKAZATELŮ.. 3 1.1 Absolutní ukazatele. 3 1.2 Relativní ukazatele.. 4 2 VÝVOJ PRACOVNÍ ÚRAZOVOSTI

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Nutnost evidence příjmů jako předpoklad fungování daňového systému

Nutnost evidence příjmů jako předpoklad fungování daňového systému Nutnost evidence příjmů jako předpoklad fungování daňového systému doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. katedra veřejných financí Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze V následujících

Více

OP PIK Nemovitosti Výzva 1

OP PIK Nemovitosti Výzva 1 OP PIK Nemovitosti Výzva 1 Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických

Více

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami. PhDr. Jana Vongreyová

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami. PhDr. Jana Vongreyová Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 2 OBSAH 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 2.1. Předmět analýzy a cíle šetření... 4 2.2. Metodologie...

Více

Dle ČÚZK: http://www.cuzk.cz/ -> nahlížení do katastru nemovitostí

Dle ČÚZK: http://www.cuzk.cz/ -> nahlížení do katastru nemovitostí KARTA OBJEKTU OZNAČENÍ (v případě potřeby lze rozšířit o kolonky další názvy ) původní název: použváno od - do původní název anglicky: současný název: použváno od současný název anglicky: název neoficiální:

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

OP PIK Úspory energie Výzva 1

OP PIK Úspory energie Výzva 1 OP PIK Úspory energie Výzva 1 Cílem programu Úspory energie je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Program REVIT Číslo výzvy Název výzvy Datum vyhlášení výzvy 13. 12. 2013 I Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Příjem žádostí 2. 1. 2014 31. 12. 2014

Více

POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?

POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5 Pracoviště certifikačního orgánu: 1. Ringhofferova 115/1, 152 51 Praha 5 List 1 z 5 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb Podpůrné činnosti pro zemědělství 01.6 a posklizňové činnosti

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE 12.5.29 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha

Více

Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí. Souhrn programu Program je zaměřen na realizaci průmyslového výzkumu 1 a experimentálního vývoje 2, včetně účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje. Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské

Více

Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II

Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II CZ-NACE 10 Výroba potravinářských výrobků 11 14 15 SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba

Více

CZ-NACE SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

CZ-NACE SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.13 Výroba masných

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009

All Stars. 100 obdivovaných firem České republiky 2009 All Stars Pořadí Název firmy ŠKODA AUTO a.s. ČEZ, a. s. STUDENT AGENCY, s.r.o. Kofola a.s. 5. Zentiva, a.s. 6. Komerční banka, a.s. 7. Plzeňský Prazdroj, a. s. 8. 9. 10. Česká pojišťovna a.s. Skanska CS

Více

šíření znalostí dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, a dále podnikatelské subjekty s výzkumnými kapacitami.

šíření znalostí dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, a dále podnikatelské subjekty s výzkumnými kapacitami. Souhrn programu Program Spolupráce je mimo jiné zaměřen na podporu klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace). Podporované aktivity Kolektivní

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009. Newly notified occupational diseases 2009

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009. Newly notified occupational diseases 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 17 Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009 Newly notified occupational diseases 2009 Souhrn Aktuální

Více

*** Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky Sledované období: rok 2007 Data k 31.12.2007

*** Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky Sledované období: rok 2007 Data k 31.12.2007 *** Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce České republiky Sledované období: rok 2007 Data k 31.12.2007 Zdroj dat: úřady práce ČR Zpracovala: Bc. Eva Jíchová 2 O B S A H 1. Zahraniční

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Posviťme si na břemena

Posviťme si na břemena EVROPSKÝ TÝDEN BOZP 2007 Posviťme si na břemena Muskuloskeletální nemoci z povolání v České republice 1. Úvod Sledování výskytu nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního

Více

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online ihned bez registru boris becker. Aleš Horák IČO:63430851Výroba, obchod a s v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchodaleš Horák IČO:62136011Výroba,

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013 2033) PŘÍLOHA Č. 1 ENERGETICKÉ BILANCE SOUČASNÝ STAV ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č.1 Energetické bilance

Více

Pracovní list Trh práce

Pracovní list Trh práce Pracovní list Trh práce Pracovní síly ČSÚ sleduje podle několika různých hledisek: - podle vykonávaného zaměstnání (jakou práci dělají) - podle odvětvových sektorů (kde pracují) - podle dosažené kvalifikace

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Elektronická evidence tržeb. Q1 Týká se Vás, ať již přímo nebo nepřímo, nově navrhovaná povinnost vést elektronickou evidenci tržeb?

Elektronická evidence tržeb. Q1 Týká se Vás, ať již přímo nebo nepřímo, nově navrhovaná povinnost vést elektronickou evidenci tržeb? Q1 Týká se Vás, ať již přímo nebo nepřímo, nově navrhovaná povinnost vést elektronickou evidenci tržeb? Answered: 1,092 Skipped: 0 ještě nevím, protože není zřejmé, zda nebudu z této povinnost... netýká,

Více

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR Ing. Jiří Jirásek, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 17. 9. 2015 1 úprava Program záruka 2015-2023

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ZA ROK 2010. Sekce měnová a statistiky Odbor platební bilance

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ZA ROK 2010. Sekce měnová a statistiky Odbor platební bilance PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ZA ROK 2010 Sekce měnová a statistiky Odbor platební bilance 2012 1. ÚVOD 1.1. Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Nově hlášené nemoci z povolání v letech 2006 2008. Newly notified occupational diseases 2006 2008

Nově hlášené nemoci z povolání v letech 2006 2008. Newly notified occupational diseases 2006 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2009 21 Nově hlášené nemoci z povolání v letech 2006 2008 Newly notified occupational diseases 2006 2008 Souhrn

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ZA ROK 2009. Sekce měnová a statistiky Odbor platební bilance

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ZA ROK 2009. Sekce měnová a statistiky Odbor platební bilance PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ZA ROK 2009 Sekce měnová a statistiky Odbor platební bilance 2011 1. ÚVOD 1.1. Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast LIDÉ Zapojení obyvatel do ekonomiky ovlivňuje zásadním způsobem její výkonnost. Počet zaměstnaných a nezaměstnaných osob a jejich podíl na celkové pracovní

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014

Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014 2 0 1 4 Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014 Zpracováno Státním úøadem inspekce práce Zpracováno z podkladù SÚIP, ÈBÚ, ÈSÚ Předkládaná zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Program ROZVOJ III. - 1. prodlouţení

Program ROZVOJ III. - 1. prodlouţení Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE Tento program je vyhlášen Ministerstvem Průmyslu a obchodu a administrován agenturou CzechInvest Program ROZVOJ III. - 1. prodlouţení Příjem Registračních ţádostí:

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více