1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem"

Transkript

1 Příručka Průvodce rekuperací PAUL 1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem tepla = rekuperace Jen málo projekčních kanceláří počítá již při navrhování nízkoenergetických a pasivních domů s rekuperací ačkoli tím lze nabídnout uživateli to, co očekává: a) b) c) d) Zajištění zdravého prostředí v domě Zvýšení užitné hodnoty domu Snížení nákladů na topení Zvýšení ceny v případě prodeje domu Poptávka po domech s nízkou spotřebou energie roste a tento trend lze očekávat i nadále! V nabídce domů pak lze nabídnout: a) Dodávku domu s připraveným rozvodem vzduchu pro pozdější použití rekuperace b) Dům s osazenou rekuperací Cena domu se zvýší maximálně o 5%

2 Příručka Průvodce rekuperací PAUL A) Umístění vzduchovodů Rekuperační jednotka se umisťuje a) b) c) d) V technické místnosti Ve sklepě Na půdě V koupelně, šatně, sousedící garáži. Vždy je nutno zajistit, aby v místnosti, kde bude rekuperační jednotka umístěna neklesla teplota pod bod mrazu!!! Každá jednotka nasává čerstvý vzduch zvenku a použitý vzduch po průchodu jednotkou je vypouštěn mimo budovu. Přiváděný vzduch je k jednotce přiváděn a) Přes obvodovou (např. štítovou) zeď b) Prostřednictvím zemního výměníku (ZVT) Odváděný vzduch lze vypouštět a) Přes stěnu (v případě, že tento odvod je na stejné stěně jako přívod vzduchu, je nutné, aby osová vzdálenost mezi otvory byla min. 2 m. Přitom by odváděný vzduch měl být výše než otvor pro přiváděný vzduch! b) Nad střechu

3 Příručka Průvodce rekuperací PAUL B) Potrubí = vzduchovody Potrubí pro vedení vzduchu (přívodní i odvodní) je dimenzováno podle výpočtu musí zajistit dodání /odvedení vzduchu v potřebném objemu. Výpočet dimenze potrubí je zásadně důležitý!!! Zpravidla se jedná o potrubí speciálně vyrobené pro vedení vzduchu. Tato potrubí mají buď kruhový nebo plochý průřez. Podle toho je nutné vytvořit v konstrukci domu prostor, kudy bude potrubí vedeno. Nejčastěji se potrubí umisťuje do podhledů nebo do samostatných kastlíků, které je dobré esteticky zakomponovat do interiérů. Při navrhování domu je to mnohem snazší než při dodatečném dodělávání do již hotového domu! Hlavní (stoupací) potrubí má zpravidla rozměr DN160 mm ( ploch potrubí 220 x 90 mm). Potrubí se po 1m připevňuje k pevné stropní desce (záklop, betonový nebo jiný strop). Jestliže je potrubí vedeno v podhledu v interiéru, není potřebné ho dále tepelně izolovat. Potrubí lze umístit i v podlaze (zalito v betonu), pak je nutné toto potrubí podložit a izolovat tepelnou izolací.

4 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Jestliže je potrubí vedeno např. v půdním prostoru a není uloženo v tepelné izolaci, pak je nutné ho dostatečně tepelně izolovat (tl. izolace min 10 cm). Stejně tak je izolace nutná tam, kde potrubí vede mimo interiér (např. při umístění jednotky v garáži). Je nutné si uvědomit, že k potrubí již dále nebude přístup pozdější opravy jsou velmi náročné! Proto je nutné dodržet zásady pro montáž předepsané projektantem VZT. Doporučuje se, aby všechny změny směru potrubí pyly provedeny prostřednictvím pevných kolen (nejlépe 45 ). Tím se sníží tlaková ztráta potrubí a zvýší se účinnost jednotky!

5 Příručka Průvodce rekuperací PAUL C) Distribuční elementy Výústky Aby byl dům správně a účelně větrán, je nutné přivádět a odvádět z každé místnosti spočtený objem vzduchu. K přivádění a odvádění vzduchu se za tím účelem v každé místnosti instalují přívodní nebo odváděcí vyústky (není pravda, že v každé místnosti musí být jak přívodní, tak odváděcí vyústek). Výústky se doporučuje zásadně instalovat do stropu!!! Výústky v podlaze jsou nepraktické (zapadá do nich prach, předměty a znemožňují změnu v rozmístění nábytku. Výhoda u stropních výústků je, že stlačují teplý vzduch od stropu (kam samozřejmě teplý vzduch stoupá) a tím je mnohem rovnoměrnější teplota v celé výšce místnosti. Na výústcích se nastavuje spočtený = potřebný objem přiváděného nebo odváděného vzduchu. Škrtící klapky před vyustěním vyústku jsou zbytečné.

6 Příručka Průvodce rekuperací PAUL D) Tlumiče hluku Především je nutné volit rekuperaci s velmi nízkou hlučností jednotky PAUL dosahují výše akustického tlaku pouze kolem 35dB. Hluk z jednotky tedy není žádnou zátěží. Přesto se doporučuje na větev přívodního vzduchu umístit tlumič hluku (navrhne a zakomponuje projektant). Hluk se může šířit potrubím v podobě přeslechů např. mezi obývacím pokojem a ložnicí. Odstranění tohoto hluku tlumičem je dobré dohodnout s investorem. Ne vždy je to nutné řešit. Pro odstranění hluku (přeslechů) je vhodné použít i vhodné vzduchovodní potrubí, nebo větvení nebo tzv octopus, který ale zvyšuje cenu systému a vyžaduje dostatek prostoru pro vlastní instalaci. E) Čištění potrubí Výrobce PAUL provedl kontroly znečištění potrubí po 10 letech na několika domech. Bylo zjištěno, že nejvíce nečistot je v odváděcím potrubí do 1,5m za vyústkou. Dále bylo potrubí bez větších nečistot!. Proto stačí, když se vysavačem vysaje potrubí za vyústkou na délku hadice a omyjí se vyústky. Je však třeba ohlídat, aby nedošlo ke změně jejich nastavení, nebo je přenastavit. Závěr: Pro správnou činnost rekuperace, dosažení maximální účinnosti a vytvoření zdravého prostředí je nutné instalovat vzduchovody podle správně a individuálně zpracovaného projektu. Jakékoli kutilství, odhady a spoléhání se na rady souseda znehodnotí celou investici!

7 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Správná volba a instalace potrubí ovlivní natrvalo účinnost rekuperace! 2. Volba rekuperační jednotky Aby rekuperace zajistila skutečně zdravé životní prostředí v pobytovém prostoru a současně zaručila významnou úsporu energie na vytápění, musí být přesně navržena pro konkrétní dům. Rekuperační jednotky PAUL respektují vedle konstrukce domu i potřeby uživatele! A) Základní kritéria pro výběr rekuperační jednotky: a) Účinnost jednotky (NE pouze účinnost výměníku!). Účinnost by neměla být nižší než 80%. Tato účinnost musí být doložena certifikátem akreditované zkušebny (informace na letácích opravdu nestačí!)

8 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Jednotky PAUL NOVUS 300, FOCUS 200 dosahují účinnosti 91 93% b) Příkon jednotky Jestliže má rekuperace přinést úsporu, musí i ona být úsporná! Jednotky PAUL mají velmi nízký příkon 24 W / 100m3 (!!!) c) Hlučnost jednotky Jednotky PAUL dosahují provozního akustického tlaku do 35 db d) Kvalita a spolehlivost výrobku Kvalita německých výrobků je všeobecně známa! e) Cena Bohužel cena je to první, co klient posuzuje. Řada výrobců to ví a na tom staví svoji úspěšnost. Bohužel skutečnost zjistí klient až po zaplacení My jsme s PAULem vsadili na kvalitu a spolehlivost!!!

9 Příručka Průvodce rekuperací PAUL B) Výběr jednotky podle velikosti domu Podle hygienických norem je nutné každou hodinu vyměnit polovinu objemu vzduchu uzavřeného v domě. Do tohoto objemu se započítává cely pobytový prostor včetně schodišť, spíží, šaten. Nezapočítávají se prostory, které uživatel nepožaduje větrat : sklep, sklad, garáž, půdní prostor Příklad: V rodinném domě o ploše pobytového prostoru 150m2, s výškou místností 2,55 cm je nutné vyměnit každou hodinu 191m3 vzduchu.předpokládané tlakové ztráty ve vzduchovodech budou cca 20%, je tedy nutné zvolit jednotku, která zajistí výměnu vzduchu minimálně cca 240m3/h). Spočtený objem vzduchu se rozdělí podle typů místností a počtu uživatelů těchto místností. SAUNA: Jestliže je v domě sauna, doporučuje se řešit její větrání samostatnou jednotkou např. PAUL VENTOS 50 Nedostatečná výměna vzduchu je zárukou špatného výsledku zákazník nebude spokojen! C) Výběr typu jednotky

10 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Firma PAUL nabízí každý výrobek ve více variantách při použití jednotek PAUL není nutné stavbu přizpůsobovat jednotce, ale jednotka se přzpůsobí stavbě a požadavkům uživatele Varianty jednotek PAUL : a) Podle větraného objemu : Jednotka PAUL VENTOS 50 CLIMOS 200F MULTI 150 FOCUS 200 NOVUS 300 NOVUS 450 SANTOS 370 SANTOS 570 SANTOS 570 COOL Větrací objem m³/h Účinnost jednotky 83% 89% 79% 91% 93% 89% 84% 84% 84% Jednotka NOVUS (Novus 300, Novus F 300, Novus 450, Novus F 450) a jednotka FOCUS ( Focus 200, Focus F 200) b) Podle přívodu vzduchu Levé provedení Pravé provedení c) Podle způsobu zajištění chlazení domu v létě S bypasem Bez bypasu

11 Příručka Průvodce rekuperací PAUL d) Podle umístění v technické místnosti (v domě) Nástěnné Stacionární Podstropní Jednotka PAUL MULTI 150 (montáž lze provést horizontálně, vertikálně, pod stropem, v instalační šachtě, nad kuchyňskou linkou) a jednotka PAUL CLIMOS 150 (podstropní rekuperační jednotka) e) Podle způsobu regulace = řízení systému LED regulace TFT regulace Nadřazený řídící systém

12 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Ovládací panel regulace LED Ovládací panel regulace TFT Všechny regulace umožní nastavit optimální hodnoty podle potřeb uživatele s týdenním programováním: f) Podle typu protimrazové ochrany Automatická protiúrazová ochrana ISO filtr box Zemní výměník (ZVT) TČ SOLE solánkový výměník /plošný kolektor g) Podle potřeby regulace relativní vlhkosti v pobytovém prostoru

13 Příručka Průvodce rekuperací PAUL se standardním teplotním výměníkem s výměníkem pro zpětný zisk vlhka (relativní vlhkost se udržuje automaticky v rozmezí 40 60%) h) Podle individuálního požadavku na kvalitu vnitřního prostředí v domě i) S čidlem CO2 S vlhkostním čidlem Podle potřeby vytápět pobytový prostor Je možné využít tzv. dohřevu, který zajišťuje teplovzdušné vytápění (spíše nedoporučujeme neboť je vhodné jen pro domy s velmi nízkou TZ a uživatelé si často stěžuji na velmi suchý vzduch v domě) Závěr: Rekuperační jednotky PAUL mohou být zvoleny v takovém provedení, které plně odpovídá potřebám domu a představám uživatele! 3. Projekt rekuperace a harmonogram realizace díla A) Projekt rekuperace Projekt rekuperace je zásadně důležitým krokem pro realizování správně fungujícího systému řízeného větrání!!! Projekt stanovuje : Trasy vzduchovodů pro správné rozdělení vzduchu do jednotlivých místností. Při tom se zohledňují jak charakteristiky domu, tak požadavky uživatele

14 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Jaký materiál vzduchovodů s ohledem na jejich trasy musí být použit a přesně tento materiál stanovuje. Tak je projekt podkladem pro přesné stanovení ceny díla Druh a nastavení vyústku Způsob ochrany před zamrznutím Stavební připravenost Projektant zodpovídá za správnost projektu, který zaručuje správnou funkci systému Na základě projektu se stanovuje konečná cena díla, která je promítána do smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem. B) Harmonogram realizace Vypracování projektu rekuperace a uzavření smlouvy o provedení díla V etapě dokončené hrubé stavby se instalují vzduchovody a provede se stavební příprava V etapě dokončené stavby (před nastěhováním uživatele) se instaluje rekuperační jednotka a její zvolené příslušenství, provede se seřízení podle projektu, zaškolení uživatele a předání veškeré dokumentace.

15 Příručka Průvodce rekuperací PAUL 4. Předehřev Ve vzduchu odváděném z domu jsou obsaženy vodní páry (z vaření, koupání, květin, ale i od uživatelů domu). Tyto vodní páry při vstupu do tepelného výměníku v rekuperační jednotce zkondenzují. Vzniklý kondenzát odtéká automaticky z jednotky ven, zpravidla do kanalizace. Jestliže venkovní teplota klesne pod bod mrazu, může mít do domu přiváděný venkovní vzduch tak nízkou teplotu, že kondenzát zmrzne. Tím se uzavřou ledem kanálky a vzduch jimi neproudí!

16 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Jednotky PAUL mají zabudovanou automatickou ochranu jednotky před zamrznutím kondenzátu. Tento automatický systém pracuje takto: Jestliže senzory v jednotce vyhodnotí teplotu ve výměníku tak, že může dojít k zamrzání kondenzátu, začnou automaticky zpomalovat rychlost otáček ventilátorů pro přiváděný a odváděný vzduch. Jestliže toto opatření nepomáhá a stále hrozí zamrznutí kondenzátu ve výměníku, jednotky zastaví ventilátory. Jednou za hodinu pak jednotky spustí ventilátory na 2min. Jestliže zamrznutí již nehrozí, jednotka automaticky pokračuje ve větrání ve stejném modu, jako před zastavením. Jestliže hrozí zamrzání kondenzátu, jednotka opět hodinu stojí, pak se na dvě minuty spustí tento cyklus pokračuje dokud hrozba zamrznutí nepomine! Po dobu, kdy ventilátory nepracují není dům větrán! Aby nedocházelo k těmto vynuceným přestávkám, je nutné zabránit zamrzání kondenzátu ohřátím = předehřevem vzduchu přiváděného zvenku. Firma PAUL nabízí tyto možnosti: a) Automatická ochrana před zamrzáním kondenzátu Je součástí každé jednotky a bylo již dříve zde popsáno b) Zemní výměník tepla (ZVT), předehřev a chlazení ZVT je ideálním způsobem jak využít obnovitelnou energii země. ZVT je zdrojem tepla i chladu. ZVT má smysl jen u jednotek s bypasem. ZVT je vytvořen potrubím DN200 uloženým v zemi. Odtud převezme v zimě proudící vzduch v potrubí teplo z okolní zeminy a ohřeje se. Tato energie je nevyčerpatelná. V létě vstoupí teplý / horký vzduch do potrubí ZVT, Zde naopak odevzdá svouji tepelnou energii do zeminy a tím se ochladí je tak zdrojem chladu pro dům, kam je přiváděn. I tato energie je nevyčerpatelná. Aby k těmto jevům docházelo, musí být potrubí ZVT uloženo Ve správné hloubce (1,5 2m) O správné délce (25 35m) Nad hladinou spodních vod (!!!) Musí být vyspárováno (min 2%) k místu odvodu kondenzátu Musí být zajištěn automatický odvod kondenzátu

17 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Musí být zajištěno čištění celé trasy Materiál pro ZVT: Za ideální materiál je považován potrubní systém s antibakteriální vrstvou na vnitřní stěně potrubí! c) Předehřev ISO box, předehřev bez možnosti zajistit i chlazení ISO box jde o zařízení skládající se z tepelně izolovaného obalu (bez tepelných mostů) ve kterém je umístěn filtr (G3) a přímotopné těleso. Podle způsobu zvolené regulace : TFT nebo LED (volí investor) je pak propojen ISO box s jednotkou buď BUS termostatem nebo Univerzálním termostatem. Toto propojení zajistí zcela automatickou funkci předehřevu v závislosti na venkovní teplotě. Pro připojení ISO boxu je potřebná stavební příprava, kterou obdrží investor od prováděcí firmy.

18 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Graf předehřevu s PTC předehřevem a G3 filtrem (tlaková ztráta [Pa]/průtočný objem vzduchu[m3/h]): Spotřeba energie: Průtočný objem vzduchu [m³/h] Spotřeba energie [kwh/rok] 94,5 141,7 188,9 236,1 283,4 377,8 472,5 d) SOLE předehřev a chlazení Jedná se o speciální zařízení, které plní funkci předehřevu a zároveň je zdrojem chladu pro dům v letním období.

19 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Je to malé tepelné čerpadlo, které automaticky vyhodnotí potřebu přiváděný vzduch ohřát, aby nedošlo k zamrzání kondenzátu nebo jej vychladit. Sestává ze skříně, ve které je uložena potřebná technologie a zemního kolektoru (solankový výměník). Kolektor je tvořen potrubím PE DN25 v délce m (pro větrací objemy do 350m3/h) Oproti ZVT je tento systém nenáročný při instalaci (menší množství zemních prací, nenáročnost na vyspárování, žádný odvod kondenzátu systém je zcela uzavřen a nevyžaduje ani údržbu, ani čištění! Zařízení SOLE se umisťuje do technické místnosti v těsné blízkosti rekuperační jednotky se kterou je propojen tepelně izolovaným potrubím DN 160. Vzduch do SOLE se přivádí přes obvodovou stěnu domu. SOLE: Položení kolektoru pro SOLE :

20 Příručka Průvodce rekuperací PAUL 5. Stavební připravenost Aby montáž systému řízeného větrání se zpětným ziskem tepla = rekuperace proběhla bez problémů, je nutné podle projektové dokumentace zajistit stavební připravenost pro : a) Instalaci rekuperační jednotky b) Venkovního filtru c) Předehřevu ca) ISO box cb) ZVT cc) SOLE Předmět: Rekuperační jednotka (RJ), výrobce PAUL Německo RJ se umísťuje v technické místnosti (TM) nebo prostoru určeném investorem. Její přesné umístění musí odpovídat projektové dokumentaci a technickým podmínkám vypracované pro tuto konkrétní zakázku. S těmito podmínkami je investor seznámen před zahájením realizace zakázky.

21 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Montáž RJ může provést pouze odborná firma! Investor podle projektové dokumentace provede: veškeré prostupy pro umístění vzduchovodů skrze stěny, podlahy, stropy do místa, kde bude umístěna jednotka přivede elektřinu ( zásuvka) samostatný zásuvkový okruh 230 VAC ( standardní kabel 3 x 1,5 mm²) do místa, kde bude umístěna jednotka přivede odpadní potrubí pro odvod kondenzátu (DN 32 nebo DN 40) napojené na kanalizaci, které bude schopné zajistit plynulý odvod kondenzátu z jednotky. Jestliže investor požaduje umístění řídící jednotky (ovládání RJ) na jiném místě než v těsné blízkosti rekuperační jednotky (např v kuchyni), pak zajistí od tohoto místa přivedení el. kabelu CAT 5 nebo 5 x 1,5 mm (podle typu regulace). Délka kabele musí umožnit jeho propojení s RJ a se zařízením pro regulaci!!! Jestliže investor požaduje umístění spínačů nárazového větrání na jednom a více místech (max. 3 místa), zajistí přivedení el.kabelu (jakýkoli nízkonapěťový dvoužilový kabel) k těmto místům. Délka kabele musí umožnit jeho propojení s RJ a s zařízením pro ovládání!!! Řídící jednotka a spínače nárazového větrání se montují do standardních podmítkových krabic (jako např. zásuvky pro domácí spotřebiče). Ovládací kabely pro obslužný díl a kabely pro čidla nesmějí být uložené bezprostředně vedle vedení 230/400 V (minimální odlehlost 20 cm) a nesmějí být uložené ve smyčkách. Propojení regulační jednotky, spínačů a stejně tak konečná regulace může být provedena pouze odbornou firmou. Předmět: Usazení venkovního filtračního boxu (VFB): VFB je výrobkem firmy PAUL a zajišťuje vyčištění vzduchu od mechanických nečistot (listí, hlodavci, písek, prach ).

22 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Upevňuje se na předem připravený základ ( betonová deska) 70 x 50 cm nebo odpovídající pevný podklad. V desce musí být zhotoven otvor pro průchod potrubí 200 mm. Délka potrubí nad terénem je v tomto místě cca 30 cm, konečná délka se upraví při montáži VFB. VFB se upevňuje šrouby (schéma VFG v příloze). Všechny stavební práce zajišťuje investor! Předmět: Předehřev, ISO filtr box (ISFB) Výrobek firmy PAUL Německo ISFB se používá pro zabránění zamrznutí jednotky (automatické zastavení funkce z důvodu zamrznutí vzdušné vlhkosti ve výměníku jednotky). ISFB se umísťuje v technické místnosti (TM) za otvorem skrze zeď a před sání do rekuperační jednotky. Doporučuje se, aby spojovací potrubí mělo co nejkratší délku a bylo v celé své délce izolováno. Pro možnost nasávání čerstvého vzduchu do rekuperační jednotky je nutné vytvořit prostup (otvor) skrz stěnu. Průměr otvoru je 200mm. Otvor na fasádě bude zakryt krycí mřížkou ( případně i proti dešťovou mřížkou). Těleso ISFB se upevňuje při montáži, nejlepší způsob zvolí montážní firma (na konzole, upevňovací pásky, přilepení silikonovým lepidlem ). Umístění a poloha ISFB musí zajistit možnost výměny filtrů nebo přístup k topnému tělesu. Víko ISFB (přístup do ISFB) může být jakýmkoli směrem, hlavní kriterium je snadný přístup uživatele. Pro činnost ISFB je nutný přívod elektřiny 230 VAC. To znamená elektrickou zásuvku umístit co nejblíže ISFB stanovuje projekt, jednotka je vybavena 3m dlouhým připojovacím kabelem. Zásuvka by měla být v rozvodně napojena v samostatném okruhu. Konečné propojení ISFB s rekuperační jednotkou smí provést pouze odborná firma! Všechny stavební práce zajišťuje investor!

23 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Předmět : Zemní výměník tepla (ZVT) Materiál : a) REHAU (Awadukt) potrubí s antibakteriální úpravou b) KG Potrubí o průměru 200 mm v délce podle projektu se ukládá do rýhy o hloubce od 150 do 200 cm. Šířka rýhy min. 60 cm. Potrubí musí být umístěno nad úrovní hladiny spodní vody!!! Potrubí vyúsťuje v technické místnosti (TM) v místě určeném projektem podle přiloženého schématu. Vyústění je nutno provést při provádění základové desky. Druhý konec (místo nasávání vzduchu) se umístí v místě nezatíženém pachy, ne u vodního toku. Jeho umístění je vhodné na místě, kde je záruka celoročně příjmu čerstvého vzduchu. Potrubí musí být položeno se sklonem min 2% směrem k místu pro odvod kondenzátu. Vznikající kondenzát se odčerpává malým čerpadlem umístěným v nejhlubší části potrubí (viz schéma Odvod kondenzátu). K tomuto místu musí být přiveden kabel síťového napojení (230 V) pro připojení čerpadla pro odvod kondenzátu. Volná délka kabele pro připojení čerpadla musí zůstat cca 2m. Po položení potrubí je nutné ZVT v celé délce ihned zasypat! Potrubí musí být vzduchotěsné a vodotěsné! Uložení potrubí: Jestliže jde o pískové podloží, je potrubí nutno v celé délce zasypat zakrápěnou ornicí o mocnosti min 50 cm. Ideální pro funkci ZVT je uložení v jílovité půdě. Umístění pouze v pískovém loži velmi zhoršuje účinnost ZVT!!! Při zásypu potrubí nesmí dojít k prohnutí položeného potrubí v důsledku tíhy zeminy nad potrubím(!!!).

24 Příručka Průvodce rekuperací PAUL To znamená, že podloží pod potrubím musí být maximálně zhutněno v celé délce potrubí. V TM lze ukončit přípravu ZVT vyvedením potrubí ve výšce cca 30 cm nad úrovní konečné výšky podlahy. Je nutné zabezpečit, aby se až do konečné montáže do potrubí nedostaly nečistoty. V případě použití KG potrubí se doporučuje protáhnout skrze celou délku potrubí ocelové plastem chráněné ocelové lanko, které slouží k čištění potrubí. Při čištění potrubí se na konec lanka na místě, kde je usazen venkovní filtrační box připevní čistící houba namočená v desinfekčním prostředku a protáhne se jím celé potrubí opakovaně (POZOR, nezapomenout při čištění navázat další lanko pro zpětné natažení čistícího lanka!!!) Čištění se doporučuje provádět 1x ročně. Doporučuje se, aby položení ZVT provedla odborná firma. Odvod kondenzátu ze ZVT Při nasávání vzduchu dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Ta stéká díky sklonu potrubí do místa, odkud se odčerpává čerpadlem (viz výše uvedené schéma). Kondenzát je možné nechat vsakovat do země přes povrch (doporučuje se okolí tohoto místa vysypat např. kačírkem) nebo vyvést potrubí do trativodu v okolí potrubí (viz schéma). Horní část potrubí vyčnívající na povrch musí být uzavřena vodotěsnou zátkou. Do místa shromažďování kondenzátu se umisťuje malé čerpadlo, které automaticky odvádí vodu z místa jeho hromadění. Toto čerpadlo je napájeno síťovým napětím. Je tedy nutné k místu odvodu kondenzátu přivést elektrický kabel uložený v chráničce. Jeho délka musí být taková, aby konec dosáhl na dno potrubí, odkud se odvádí kondenzát. Používá se standardní kabel 3 x 1,5 mm². V rozvaděči má být čerpadlo zapojena v samostatném okruhu. Montáž musí provést jen odborná firma! Předmět: SOLE předehřev / chlazení, výrobce PAUL Německo

25 Příručka Průvodce rekuperací PAUL SOLE se umisťuje v technické místnosti v blízkosti rekuperační jednotky se kterou se propojí tepelně izolovaným potrubím. Její přesné umístění musí odpovídat projektové dokumentaci a technickým podmínkám vypracované pro tuto konkrétní zakázku. S těmito podmínkami je investor seznámen před zahájením realizace zakázky. Investor podle projektové dokumentace provede: prostup DN 200 pro umístění sacího potrubí, přes které je přiváděn přes větrací mřížku umístěnou na fasádě čerstvý venkovní vzduch do zařízení SOLE. do místa, kde bude umístěna jednotka přivede elektřinu ( zásuvka) samostatný zásuvkový okruh 230 VAC ( standardní kabel 3 x 1,5 mm²) do místa, kde bude umístěno SOLE přivede odpadní potrubí pro odvod kondenzátu (DN 32 nebo DN 40) napojené na kanalizaci, které bude schopné zajistit plynulý odvod kondenzátu z jednotky. Prostupy do domu: SOLE pracuje se zemním výměníkem, který tvoří potrubí PE DN 25. Toto potrubí je zavedeno do domu (vstup a výstup) samostatnými otvory skrze stěnu, u které bude umístěno SOLE. Tyto průrazy budou osazeny ochranným potrubím DN 60 75mm skrze celou šířku stěny. Osová vzdálenost těchto průchodů bude min 50 cm. Skrze tyto otvory musí být umístěny tak, aby se skrze ně dalo volně protáhnout potrubí až k SOLE se kterou bude spojeno. Položení kolektoru:

26 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Kolektor je tvořen potrubím PE DN25 v délce m (stanoví projektant). Toto potrubí se ukládá do rýhy v hloubce 1,2 m. Vhodná šířka rýhy je 80cm. Délka rýhy se přizpůsobí pozemku, bývá 25 60m. Podle toho se zvolí i pokládka potrubí mohou být i smyčky, rozhodne dodavatel SOLE. Položený kolektor se zasýpá prosátým (přes kátro) pískem cca 10cm, na tuto vrstvu se nahrne vykopaná zemina. Webové stránky specializované na rekuperaci Paul telefonní kontakt ing. Jan Fišer Obchodní kancelář : Rosa In s.r.o. prodej a servis Rekuperace Paul Ve Žlíbku 2196 Praha 9 Horní Počernice Česká republika

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Energeticky úsporné větrání pro zdravé bydlení

Energeticky úsporné větrání pro zdravé bydlení Energeticky úsporné větrání pro zdravé bydlení 2 PŘEDSTAVENÍ FIRMY 1. 10. 1994 Ing. Eber- ve Zwickau - Německo. Firmu založil hard Paul V té době měl již řadu zkušeností s tepelnými výměníky se kterými

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla Úsporné řešení pro vaše topení VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Hrubá. stavba. katalog

Hrubá. stavba. katalog katalog Hrubá stavba Stavíte nebo rekonstruujete dům? Nevíte si rady jak odvětrávat Vaši koupelnu či WC? Chcete mít v domě rekuperaci a krb? Přemýšlíte o centrálním vysávání? Multi-VAC má pro Vás komplexní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY S REKUPERACÍ CENTRÁLNÍ V RÁMCI BYTU Tento článek navazuje na článek Využití rekuperace pro úspory tepla z čísla DEKTIME 07 2006. V ČASOPISE

Více

Střešní výústka MAICO byla vyvinuta speciálně pro ventilační zařízení. Nezpůsobuje žádné statické tlakové ztráty. Z tohoto důvodu lze

Střešní výústka MAICO byla vyvinuta speciálně pro ventilační zařízení. Nezpůsobuje žádné statické tlakové ztráty. Z tohoto důvodu lze Struktura jednopotrubního větrání 1 Střešní průchod 2 Tepelná izolace 3 Hlavní vedení. 4 Připojovací vedení. 5 Stropní zálivka. 6 Větrací nebo instalační šachta 7 Otvor pro čištění, víko Střešní průchod

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní Teplovzdušné ép rovozní ná Pouze dy! kla Nulo v solární kolektory sluneční energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní Ohřívá V závislosti na intenzitě slunečního

Více

Residenciat. Technické podklady

Residenciat. Technické podklady NA 0 Tepeln á čer p adl a - C hlazen í - V zduchotechnika - Te p e l n é výmění k y Residenciat Technické podklady 24.1.2011 Residenciat Topení / chlazení Komfortní řešení pro vaše bydlení Celoroční využití

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Nová větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180 a rozvody vzduchu ComfoPipe Plus

Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Nová větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180 a rozvody vzduchu ComfoPipe Plus Comfosystems Kompaktní systém větrání Zehnder pro byty Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Nová větrací jednotka Zehnder ComfoAir 10 a rozvody vzduchu ComfoPipe Plus Když chcete mít i na malém

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Čerstvý vzduch. Větrání obytných místností Multibreeze

Čerstvý vzduch. Větrání obytných místností Multibreeze Čerstvý vzduch Větrání obytných místností Multibreeze Váš dům se... řízeně nadechuj... S větracím systémem Multibreeze firmy PEDOTHERM získá váš dům možnost dýchat pod kontrolou. Soustava kanálů Multibreeze

Více

Industrial. Průmyslový vzdušný solární systém

Industrial. Průmyslový vzdušný solární systém Industrial Průmyslový vzdušný solární systém SV Industrial - var8.indd 1 12.7.2012 9:56:00 Obecné informace Vzdušný solární systém SolarVenti Industrial podstatně sníží provozní náklady v komerčních objektech.

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

FLEXIBILNÍ VÝKONNÉ PRO VÁŠ DOMOV

FLEXIBILNÍ VÝKONNÉ PRO VÁŠ DOMOV L O K Á L N Í V Ě T R A C Í A R E K U P E R A Č N Í J E D N O T K Y FLEXIBILNÍ VÝKONNÉ větrání a zdravé klima PRO VÁŠ DOMOV NOVINKA Čistý vzduch pro zdravé klima. Jak člověk větrá, tak také žije 03 Společnost

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) Ing. arch. Jaroslav Tachecí - studio JATA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

BYTOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EC4

BYTOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EC4 BYTOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EC4 CZ HISTORIE SPOLEČNOSTI VÝROBKY SPOLEČNOSTI ATREA Společnost ATREA vznikla v roce 1990 v Jablonci nad Nisou v České republice jako ryze česká rodinná firma. A tou je

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ DBE SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU Pro nižší teploty vody při stejných rozměrech tělesa Při instalaci kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

od firmy SCHÜTZ Vytápûní Vûtrání Chlazení v jednom systému

od firmy SCHÜTZ Vytápûní Vûtrání Chlazení v jednom systému Vytápûní Vûtrání Chlazení v jednom systému Vyzrálá technika pro vyvážené (snové) klima prostoru. air conomy od firmy SCHÜTZ je ideální řešení pro všechny, kteří kladou důraz na pohodu ve vlastních čtyřech

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

BIB, TIB, GT. ventilátory. BIB, TIB, GT střešní ventilátor. popis IB8 GT12, BIB12, BIB14. info@multivac.cz info@multivac.sk

BIB, TIB, GT. ventilátory. BIB, TIB, GT střešní ventilátor. popis IB8 GT12, BIB12, BIB14. info@multivac.cz info@multivac.sk let záruka BIB, TIB, GT popis Ke své činnosti nepotřebují elektrickou energii Využívají ekologický přírodní zdroj energie (vítr), který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný!!! Nevyžadují žádnou údržbu díky

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů Soubor pasivních domů Koberovy ATREA s.r.o., 12.3.23 Úvod Proč vůbec stavět nízkoenergetické a pasivní domy? Má to vůbec smysl? ATREA s.r.o., 12.3.23

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ

SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ Systémové řešení v oblasti větrání a vytápění Vzduch je pro lidi životně důležitý Jeden člověk spotřebuje v závislosti na fyzické aktivitě 15 000 až 20

Více

I n t e g r o va n ý s y s t é m p r o N Í Z K O E N E R G E T I C K É v y tá p ě n í. úsporná

I n t e g r o va n ý s y s t é m p r o N Í Z K O E N E R G E T I C K É v y tá p ě n í. úsporná I n t e g r o va n ý s y s t é m p r o N Í Z K O E N E R G E T I C K É v y tá p ě n í Energeticky úsporná otopná tělesa konvektory větrací jednotky s rekuperací Jedna stavba = jedno řešení = KORADO Člověk

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více