1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem"

Transkript

1 Příručka Průvodce rekuperací PAUL 1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem tepla = rekuperace Jen málo projekčních kanceláří počítá již při navrhování nízkoenergetických a pasivních domů s rekuperací ačkoli tím lze nabídnout uživateli to, co očekává: a) b) c) d) Zajištění zdravého prostředí v domě Zvýšení užitné hodnoty domu Snížení nákladů na topení Zvýšení ceny v případě prodeje domu Poptávka po domech s nízkou spotřebou energie roste a tento trend lze očekávat i nadále! V nabídce domů pak lze nabídnout: a) Dodávku domu s připraveným rozvodem vzduchu pro pozdější použití rekuperace b) Dům s osazenou rekuperací Cena domu se zvýší maximálně o 5%

2 Příručka Průvodce rekuperací PAUL A) Umístění vzduchovodů Rekuperační jednotka se umisťuje a) b) c) d) V technické místnosti Ve sklepě Na půdě V koupelně, šatně, sousedící garáži. Vždy je nutno zajistit, aby v místnosti, kde bude rekuperační jednotka umístěna neklesla teplota pod bod mrazu!!! Každá jednotka nasává čerstvý vzduch zvenku a použitý vzduch po průchodu jednotkou je vypouštěn mimo budovu. Přiváděný vzduch je k jednotce přiváděn a) Přes obvodovou (např. štítovou) zeď b) Prostřednictvím zemního výměníku (ZVT) Odváděný vzduch lze vypouštět a) Přes stěnu (v případě, že tento odvod je na stejné stěně jako přívod vzduchu, je nutné, aby osová vzdálenost mezi otvory byla min. 2 m. Přitom by odváděný vzduch měl být výše než otvor pro přiváděný vzduch! b) Nad střechu

3 Příručka Průvodce rekuperací PAUL B) Potrubí = vzduchovody Potrubí pro vedení vzduchu (přívodní i odvodní) je dimenzováno podle výpočtu musí zajistit dodání /odvedení vzduchu v potřebném objemu. Výpočet dimenze potrubí je zásadně důležitý!!! Zpravidla se jedná o potrubí speciálně vyrobené pro vedení vzduchu. Tato potrubí mají buď kruhový nebo plochý průřez. Podle toho je nutné vytvořit v konstrukci domu prostor, kudy bude potrubí vedeno. Nejčastěji se potrubí umisťuje do podhledů nebo do samostatných kastlíků, které je dobré esteticky zakomponovat do interiérů. Při navrhování domu je to mnohem snazší než při dodatečném dodělávání do již hotového domu! Hlavní (stoupací) potrubí má zpravidla rozměr DN160 mm ( ploch potrubí 220 x 90 mm). Potrubí se po 1m připevňuje k pevné stropní desce (záklop, betonový nebo jiný strop). Jestliže je potrubí vedeno v podhledu v interiéru, není potřebné ho dále tepelně izolovat. Potrubí lze umístit i v podlaze (zalito v betonu), pak je nutné toto potrubí podložit a izolovat tepelnou izolací.

4 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Jestliže je potrubí vedeno např. v půdním prostoru a není uloženo v tepelné izolaci, pak je nutné ho dostatečně tepelně izolovat (tl. izolace min 10 cm). Stejně tak je izolace nutná tam, kde potrubí vede mimo interiér (např. při umístění jednotky v garáži). Je nutné si uvědomit, že k potrubí již dále nebude přístup pozdější opravy jsou velmi náročné! Proto je nutné dodržet zásady pro montáž předepsané projektantem VZT. Doporučuje se, aby všechny změny směru potrubí pyly provedeny prostřednictvím pevných kolen (nejlépe 45 ). Tím se sníží tlaková ztráta potrubí a zvýší se účinnost jednotky!

5 Příručka Průvodce rekuperací PAUL C) Distribuční elementy Výústky Aby byl dům správně a účelně větrán, je nutné přivádět a odvádět z každé místnosti spočtený objem vzduchu. K přivádění a odvádění vzduchu se za tím účelem v každé místnosti instalují přívodní nebo odváděcí vyústky (není pravda, že v každé místnosti musí být jak přívodní, tak odváděcí vyústek). Výústky se doporučuje zásadně instalovat do stropu!!! Výústky v podlaze jsou nepraktické (zapadá do nich prach, předměty a znemožňují změnu v rozmístění nábytku. Výhoda u stropních výústků je, že stlačují teplý vzduch od stropu (kam samozřejmě teplý vzduch stoupá) a tím je mnohem rovnoměrnější teplota v celé výšce místnosti. Na výústcích se nastavuje spočtený = potřebný objem přiváděného nebo odváděného vzduchu. Škrtící klapky před vyustěním vyústku jsou zbytečné.

6 Příručka Průvodce rekuperací PAUL D) Tlumiče hluku Především je nutné volit rekuperaci s velmi nízkou hlučností jednotky PAUL dosahují výše akustického tlaku pouze kolem 35dB. Hluk z jednotky tedy není žádnou zátěží. Přesto se doporučuje na větev přívodního vzduchu umístit tlumič hluku (navrhne a zakomponuje projektant). Hluk se může šířit potrubím v podobě přeslechů např. mezi obývacím pokojem a ložnicí. Odstranění tohoto hluku tlumičem je dobré dohodnout s investorem. Ne vždy je to nutné řešit. Pro odstranění hluku (přeslechů) je vhodné použít i vhodné vzduchovodní potrubí, nebo větvení nebo tzv octopus, který ale zvyšuje cenu systému a vyžaduje dostatek prostoru pro vlastní instalaci. E) Čištění potrubí Výrobce PAUL provedl kontroly znečištění potrubí po 10 letech na několika domech. Bylo zjištěno, že nejvíce nečistot je v odváděcím potrubí do 1,5m za vyústkou. Dále bylo potrubí bez větších nečistot!. Proto stačí, když se vysavačem vysaje potrubí za vyústkou na délku hadice a omyjí se vyústky. Je však třeba ohlídat, aby nedošlo ke změně jejich nastavení, nebo je přenastavit. Závěr: Pro správnou činnost rekuperace, dosažení maximální účinnosti a vytvoření zdravého prostředí je nutné instalovat vzduchovody podle správně a individuálně zpracovaného projektu. Jakékoli kutilství, odhady a spoléhání se na rady souseda znehodnotí celou investici!

7 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Správná volba a instalace potrubí ovlivní natrvalo účinnost rekuperace! 2. Volba rekuperační jednotky Aby rekuperace zajistila skutečně zdravé životní prostředí v pobytovém prostoru a současně zaručila významnou úsporu energie na vytápění, musí být přesně navržena pro konkrétní dům. Rekuperační jednotky PAUL respektují vedle konstrukce domu i potřeby uživatele! A) Základní kritéria pro výběr rekuperační jednotky: a) Účinnost jednotky (NE pouze účinnost výměníku!). Účinnost by neměla být nižší než 80%. Tato účinnost musí být doložena certifikátem akreditované zkušebny (informace na letácích opravdu nestačí!)

8 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Jednotky PAUL NOVUS 300, FOCUS 200 dosahují účinnosti 91 93% b) Příkon jednotky Jestliže má rekuperace přinést úsporu, musí i ona být úsporná! Jednotky PAUL mají velmi nízký příkon 24 W / 100m3 (!!!) c) Hlučnost jednotky Jednotky PAUL dosahují provozního akustického tlaku do 35 db d) Kvalita a spolehlivost výrobku Kvalita německých výrobků je všeobecně známa! e) Cena Bohužel cena je to první, co klient posuzuje. Řada výrobců to ví a na tom staví svoji úspěšnost. Bohužel skutečnost zjistí klient až po zaplacení My jsme s PAULem vsadili na kvalitu a spolehlivost!!!

9 Příručka Průvodce rekuperací PAUL B) Výběr jednotky podle velikosti domu Podle hygienických norem je nutné každou hodinu vyměnit polovinu objemu vzduchu uzavřeného v domě. Do tohoto objemu se započítává cely pobytový prostor včetně schodišť, spíží, šaten. Nezapočítávají se prostory, které uživatel nepožaduje větrat : sklep, sklad, garáž, půdní prostor Příklad: V rodinném domě o ploše pobytového prostoru 150m2, s výškou místností 2,55 cm je nutné vyměnit každou hodinu 191m3 vzduchu.předpokládané tlakové ztráty ve vzduchovodech budou cca 20%, je tedy nutné zvolit jednotku, která zajistí výměnu vzduchu minimálně cca 240m3/h). Spočtený objem vzduchu se rozdělí podle typů místností a počtu uživatelů těchto místností. SAUNA: Jestliže je v domě sauna, doporučuje se řešit její větrání samostatnou jednotkou např. PAUL VENTOS 50 Nedostatečná výměna vzduchu je zárukou špatného výsledku zákazník nebude spokojen! C) Výběr typu jednotky

10 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Firma PAUL nabízí každý výrobek ve více variantách při použití jednotek PAUL není nutné stavbu přizpůsobovat jednotce, ale jednotka se přzpůsobí stavbě a požadavkům uživatele Varianty jednotek PAUL : a) Podle větraného objemu : Jednotka PAUL VENTOS 50 CLIMOS 200F MULTI 150 FOCUS 200 NOVUS 300 NOVUS 450 SANTOS 370 SANTOS 570 SANTOS 570 COOL Větrací objem m³/h Účinnost jednotky 83% 89% 79% 91% 93% 89% 84% 84% 84% Jednotka NOVUS (Novus 300, Novus F 300, Novus 450, Novus F 450) a jednotka FOCUS ( Focus 200, Focus F 200) b) Podle přívodu vzduchu Levé provedení Pravé provedení c) Podle způsobu zajištění chlazení domu v létě S bypasem Bez bypasu

11 Příručka Průvodce rekuperací PAUL d) Podle umístění v technické místnosti (v domě) Nástěnné Stacionární Podstropní Jednotka PAUL MULTI 150 (montáž lze provést horizontálně, vertikálně, pod stropem, v instalační šachtě, nad kuchyňskou linkou) a jednotka PAUL CLIMOS 150 (podstropní rekuperační jednotka) e) Podle způsobu regulace = řízení systému LED regulace TFT regulace Nadřazený řídící systém

12 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Ovládací panel regulace LED Ovládací panel regulace TFT Všechny regulace umožní nastavit optimální hodnoty podle potřeb uživatele s týdenním programováním: f) Podle typu protimrazové ochrany Automatická protiúrazová ochrana ISO filtr box Zemní výměník (ZVT) TČ SOLE solánkový výměník /plošný kolektor g) Podle potřeby regulace relativní vlhkosti v pobytovém prostoru

13 Příručka Průvodce rekuperací PAUL se standardním teplotním výměníkem s výměníkem pro zpětný zisk vlhka (relativní vlhkost se udržuje automaticky v rozmezí 40 60%) h) Podle individuálního požadavku na kvalitu vnitřního prostředí v domě i) S čidlem CO2 S vlhkostním čidlem Podle potřeby vytápět pobytový prostor Je možné využít tzv. dohřevu, který zajišťuje teplovzdušné vytápění (spíše nedoporučujeme neboť je vhodné jen pro domy s velmi nízkou TZ a uživatelé si často stěžuji na velmi suchý vzduch v domě) Závěr: Rekuperační jednotky PAUL mohou být zvoleny v takovém provedení, které plně odpovídá potřebám domu a představám uživatele! 3. Projekt rekuperace a harmonogram realizace díla A) Projekt rekuperace Projekt rekuperace je zásadně důležitým krokem pro realizování správně fungujícího systému řízeného větrání!!! Projekt stanovuje : Trasy vzduchovodů pro správné rozdělení vzduchu do jednotlivých místností. Při tom se zohledňují jak charakteristiky domu, tak požadavky uživatele

14 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Jaký materiál vzduchovodů s ohledem na jejich trasy musí být použit a přesně tento materiál stanovuje. Tak je projekt podkladem pro přesné stanovení ceny díla Druh a nastavení vyústku Způsob ochrany před zamrznutím Stavební připravenost Projektant zodpovídá za správnost projektu, který zaručuje správnou funkci systému Na základě projektu se stanovuje konečná cena díla, která je promítána do smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem. B) Harmonogram realizace Vypracování projektu rekuperace a uzavření smlouvy o provedení díla V etapě dokončené hrubé stavby se instalují vzduchovody a provede se stavební příprava V etapě dokončené stavby (před nastěhováním uživatele) se instaluje rekuperační jednotka a její zvolené příslušenství, provede se seřízení podle projektu, zaškolení uživatele a předání veškeré dokumentace.

15 Příručka Průvodce rekuperací PAUL 4. Předehřev Ve vzduchu odváděném z domu jsou obsaženy vodní páry (z vaření, koupání, květin, ale i od uživatelů domu). Tyto vodní páry při vstupu do tepelného výměníku v rekuperační jednotce zkondenzují. Vzniklý kondenzát odtéká automaticky z jednotky ven, zpravidla do kanalizace. Jestliže venkovní teplota klesne pod bod mrazu, může mít do domu přiváděný venkovní vzduch tak nízkou teplotu, že kondenzát zmrzne. Tím se uzavřou ledem kanálky a vzduch jimi neproudí!

16 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Jednotky PAUL mají zabudovanou automatickou ochranu jednotky před zamrznutím kondenzátu. Tento automatický systém pracuje takto: Jestliže senzory v jednotce vyhodnotí teplotu ve výměníku tak, že může dojít k zamrzání kondenzátu, začnou automaticky zpomalovat rychlost otáček ventilátorů pro přiváděný a odváděný vzduch. Jestliže toto opatření nepomáhá a stále hrozí zamrznutí kondenzátu ve výměníku, jednotky zastaví ventilátory. Jednou za hodinu pak jednotky spustí ventilátory na 2min. Jestliže zamrznutí již nehrozí, jednotka automaticky pokračuje ve větrání ve stejném modu, jako před zastavením. Jestliže hrozí zamrzání kondenzátu, jednotka opět hodinu stojí, pak se na dvě minuty spustí tento cyklus pokračuje dokud hrozba zamrznutí nepomine! Po dobu, kdy ventilátory nepracují není dům větrán! Aby nedocházelo k těmto vynuceným přestávkám, je nutné zabránit zamrzání kondenzátu ohřátím = předehřevem vzduchu přiváděného zvenku. Firma PAUL nabízí tyto možnosti: a) Automatická ochrana před zamrzáním kondenzátu Je součástí každé jednotky a bylo již dříve zde popsáno b) Zemní výměník tepla (ZVT), předehřev a chlazení ZVT je ideálním způsobem jak využít obnovitelnou energii země. ZVT je zdrojem tepla i chladu. ZVT má smysl jen u jednotek s bypasem. ZVT je vytvořen potrubím DN200 uloženým v zemi. Odtud převezme v zimě proudící vzduch v potrubí teplo z okolní zeminy a ohřeje se. Tato energie je nevyčerpatelná. V létě vstoupí teplý / horký vzduch do potrubí ZVT, Zde naopak odevzdá svouji tepelnou energii do zeminy a tím se ochladí je tak zdrojem chladu pro dům, kam je přiváděn. I tato energie je nevyčerpatelná. Aby k těmto jevům docházelo, musí být potrubí ZVT uloženo Ve správné hloubce (1,5 2m) O správné délce (25 35m) Nad hladinou spodních vod (!!!) Musí být vyspárováno (min 2%) k místu odvodu kondenzátu Musí být zajištěn automatický odvod kondenzátu

17 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Musí být zajištěno čištění celé trasy Materiál pro ZVT: Za ideální materiál je považován potrubní systém s antibakteriální vrstvou na vnitřní stěně potrubí! c) Předehřev ISO box, předehřev bez možnosti zajistit i chlazení ISO box jde o zařízení skládající se z tepelně izolovaného obalu (bez tepelných mostů) ve kterém je umístěn filtr (G3) a přímotopné těleso. Podle způsobu zvolené regulace : TFT nebo LED (volí investor) je pak propojen ISO box s jednotkou buď BUS termostatem nebo Univerzálním termostatem. Toto propojení zajistí zcela automatickou funkci předehřevu v závislosti na venkovní teplotě. Pro připojení ISO boxu je potřebná stavební příprava, kterou obdrží investor od prováděcí firmy.

18 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Graf předehřevu s PTC předehřevem a G3 filtrem (tlaková ztráta [Pa]/průtočný objem vzduchu[m3/h]): Spotřeba energie: Průtočný objem vzduchu [m³/h] Spotřeba energie [kwh/rok] 94,5 141,7 188,9 236,1 283,4 377,8 472,5 d) SOLE předehřev a chlazení Jedná se o speciální zařízení, které plní funkci předehřevu a zároveň je zdrojem chladu pro dům v letním období.

19 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Je to malé tepelné čerpadlo, které automaticky vyhodnotí potřebu přiváděný vzduch ohřát, aby nedošlo k zamrzání kondenzátu nebo jej vychladit. Sestává ze skříně, ve které je uložena potřebná technologie a zemního kolektoru (solankový výměník). Kolektor je tvořen potrubím PE DN25 v délce m (pro větrací objemy do 350m3/h) Oproti ZVT je tento systém nenáročný při instalaci (menší množství zemních prací, nenáročnost na vyspárování, žádný odvod kondenzátu systém je zcela uzavřen a nevyžaduje ani údržbu, ani čištění! Zařízení SOLE se umisťuje do technické místnosti v těsné blízkosti rekuperační jednotky se kterou je propojen tepelně izolovaným potrubím DN 160. Vzduch do SOLE se přivádí přes obvodovou stěnu domu. SOLE: Položení kolektoru pro SOLE :

20 Příručka Průvodce rekuperací PAUL 5. Stavební připravenost Aby montáž systému řízeného větrání se zpětným ziskem tepla = rekuperace proběhla bez problémů, je nutné podle projektové dokumentace zajistit stavební připravenost pro : a) Instalaci rekuperační jednotky b) Venkovního filtru c) Předehřevu ca) ISO box cb) ZVT cc) SOLE Předmět: Rekuperační jednotka (RJ), výrobce PAUL Německo RJ se umísťuje v technické místnosti (TM) nebo prostoru určeném investorem. Její přesné umístění musí odpovídat projektové dokumentaci a technickým podmínkám vypracované pro tuto konkrétní zakázku. S těmito podmínkami je investor seznámen před zahájením realizace zakázky.

21 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Montáž RJ může provést pouze odborná firma! Investor podle projektové dokumentace provede: veškeré prostupy pro umístění vzduchovodů skrze stěny, podlahy, stropy do místa, kde bude umístěna jednotka přivede elektřinu ( zásuvka) samostatný zásuvkový okruh 230 VAC ( standardní kabel 3 x 1,5 mm²) do místa, kde bude umístěna jednotka přivede odpadní potrubí pro odvod kondenzátu (DN 32 nebo DN 40) napojené na kanalizaci, které bude schopné zajistit plynulý odvod kondenzátu z jednotky. Jestliže investor požaduje umístění řídící jednotky (ovládání RJ) na jiném místě než v těsné blízkosti rekuperační jednotky (např v kuchyni), pak zajistí od tohoto místa přivedení el. kabelu CAT 5 nebo 5 x 1,5 mm (podle typu regulace). Délka kabele musí umožnit jeho propojení s RJ a se zařízením pro regulaci!!! Jestliže investor požaduje umístění spínačů nárazového větrání na jednom a více místech (max. 3 místa), zajistí přivedení el.kabelu (jakýkoli nízkonapěťový dvoužilový kabel) k těmto místům. Délka kabele musí umožnit jeho propojení s RJ a s zařízením pro ovládání!!! Řídící jednotka a spínače nárazového větrání se montují do standardních podmítkových krabic (jako např. zásuvky pro domácí spotřebiče). Ovládací kabely pro obslužný díl a kabely pro čidla nesmějí být uložené bezprostředně vedle vedení 230/400 V (minimální odlehlost 20 cm) a nesmějí být uložené ve smyčkách. Propojení regulační jednotky, spínačů a stejně tak konečná regulace může být provedena pouze odbornou firmou. Předmět: Usazení venkovního filtračního boxu (VFB): VFB je výrobkem firmy PAUL a zajišťuje vyčištění vzduchu od mechanických nečistot (listí, hlodavci, písek, prach ).

22 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Upevňuje se na předem připravený základ ( betonová deska) 70 x 50 cm nebo odpovídající pevný podklad. V desce musí být zhotoven otvor pro průchod potrubí 200 mm. Délka potrubí nad terénem je v tomto místě cca 30 cm, konečná délka se upraví při montáži VFB. VFB se upevňuje šrouby (schéma VFG v příloze). Všechny stavební práce zajišťuje investor! Předmět: Předehřev, ISO filtr box (ISFB) Výrobek firmy PAUL Německo ISFB se používá pro zabránění zamrznutí jednotky (automatické zastavení funkce z důvodu zamrznutí vzdušné vlhkosti ve výměníku jednotky). ISFB se umísťuje v technické místnosti (TM) za otvorem skrze zeď a před sání do rekuperační jednotky. Doporučuje se, aby spojovací potrubí mělo co nejkratší délku a bylo v celé své délce izolováno. Pro možnost nasávání čerstvého vzduchu do rekuperační jednotky je nutné vytvořit prostup (otvor) skrz stěnu. Průměr otvoru je 200mm. Otvor na fasádě bude zakryt krycí mřížkou ( případně i proti dešťovou mřížkou). Těleso ISFB se upevňuje při montáži, nejlepší způsob zvolí montážní firma (na konzole, upevňovací pásky, přilepení silikonovým lepidlem ). Umístění a poloha ISFB musí zajistit možnost výměny filtrů nebo přístup k topnému tělesu. Víko ISFB (přístup do ISFB) může být jakýmkoli směrem, hlavní kriterium je snadný přístup uživatele. Pro činnost ISFB je nutný přívod elektřiny 230 VAC. To znamená elektrickou zásuvku umístit co nejblíže ISFB stanovuje projekt, jednotka je vybavena 3m dlouhým připojovacím kabelem. Zásuvka by měla být v rozvodně napojena v samostatném okruhu. Konečné propojení ISFB s rekuperační jednotkou smí provést pouze odborná firma! Všechny stavební práce zajišťuje investor!

23 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Předmět : Zemní výměník tepla (ZVT) Materiál : a) REHAU (Awadukt) potrubí s antibakteriální úpravou b) KG Potrubí o průměru 200 mm v délce podle projektu se ukládá do rýhy o hloubce od 150 do 200 cm. Šířka rýhy min. 60 cm. Potrubí musí být umístěno nad úrovní hladiny spodní vody!!! Potrubí vyúsťuje v technické místnosti (TM) v místě určeném projektem podle přiloženého schématu. Vyústění je nutno provést při provádění základové desky. Druhý konec (místo nasávání vzduchu) se umístí v místě nezatíženém pachy, ne u vodního toku. Jeho umístění je vhodné na místě, kde je záruka celoročně příjmu čerstvého vzduchu. Potrubí musí být položeno se sklonem min 2% směrem k místu pro odvod kondenzátu. Vznikající kondenzát se odčerpává malým čerpadlem umístěným v nejhlubší části potrubí (viz schéma Odvod kondenzátu). K tomuto místu musí být přiveden kabel síťového napojení (230 V) pro připojení čerpadla pro odvod kondenzátu. Volná délka kabele pro připojení čerpadla musí zůstat cca 2m. Po položení potrubí je nutné ZVT v celé délce ihned zasypat! Potrubí musí být vzduchotěsné a vodotěsné! Uložení potrubí: Jestliže jde o pískové podloží, je potrubí nutno v celé délce zasypat zakrápěnou ornicí o mocnosti min 50 cm. Ideální pro funkci ZVT je uložení v jílovité půdě. Umístění pouze v pískovém loži velmi zhoršuje účinnost ZVT!!! Při zásypu potrubí nesmí dojít k prohnutí položeného potrubí v důsledku tíhy zeminy nad potrubím(!!!).

24 Příručka Průvodce rekuperací PAUL To znamená, že podloží pod potrubím musí být maximálně zhutněno v celé délce potrubí. V TM lze ukončit přípravu ZVT vyvedením potrubí ve výšce cca 30 cm nad úrovní konečné výšky podlahy. Je nutné zabezpečit, aby se až do konečné montáže do potrubí nedostaly nečistoty. V případě použití KG potrubí se doporučuje protáhnout skrze celou délku potrubí ocelové plastem chráněné ocelové lanko, které slouží k čištění potrubí. Při čištění potrubí se na konec lanka na místě, kde je usazen venkovní filtrační box připevní čistící houba namočená v desinfekčním prostředku a protáhne se jím celé potrubí opakovaně (POZOR, nezapomenout při čištění navázat další lanko pro zpětné natažení čistícího lanka!!!) Čištění se doporučuje provádět 1x ročně. Doporučuje se, aby položení ZVT provedla odborná firma. Odvod kondenzátu ze ZVT Při nasávání vzduchu dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Ta stéká díky sklonu potrubí do místa, odkud se odčerpává čerpadlem (viz výše uvedené schéma). Kondenzát je možné nechat vsakovat do země přes povrch (doporučuje se okolí tohoto místa vysypat např. kačírkem) nebo vyvést potrubí do trativodu v okolí potrubí (viz schéma). Horní část potrubí vyčnívající na povrch musí být uzavřena vodotěsnou zátkou. Do místa shromažďování kondenzátu se umisťuje malé čerpadlo, které automaticky odvádí vodu z místa jeho hromadění. Toto čerpadlo je napájeno síťovým napětím. Je tedy nutné k místu odvodu kondenzátu přivést elektrický kabel uložený v chráničce. Jeho délka musí být taková, aby konec dosáhl na dno potrubí, odkud se odvádí kondenzát. Používá se standardní kabel 3 x 1,5 mm². V rozvaděči má být čerpadlo zapojena v samostatném okruhu. Montáž musí provést jen odborná firma! Předmět: SOLE předehřev / chlazení, výrobce PAUL Německo

25 Příručka Průvodce rekuperací PAUL SOLE se umisťuje v technické místnosti v blízkosti rekuperační jednotky se kterou se propojí tepelně izolovaným potrubím. Její přesné umístění musí odpovídat projektové dokumentaci a technickým podmínkám vypracované pro tuto konkrétní zakázku. S těmito podmínkami je investor seznámen před zahájením realizace zakázky. Investor podle projektové dokumentace provede: prostup DN 200 pro umístění sacího potrubí, přes které je přiváděn přes větrací mřížku umístěnou na fasádě čerstvý venkovní vzduch do zařízení SOLE. do místa, kde bude umístěna jednotka přivede elektřinu ( zásuvka) samostatný zásuvkový okruh 230 VAC ( standardní kabel 3 x 1,5 mm²) do místa, kde bude umístěno SOLE přivede odpadní potrubí pro odvod kondenzátu (DN 32 nebo DN 40) napojené na kanalizaci, které bude schopné zajistit plynulý odvod kondenzátu z jednotky. Prostupy do domu: SOLE pracuje se zemním výměníkem, který tvoří potrubí PE DN 25. Toto potrubí je zavedeno do domu (vstup a výstup) samostatnými otvory skrze stěnu, u které bude umístěno SOLE. Tyto průrazy budou osazeny ochranným potrubím DN 60 75mm skrze celou šířku stěny. Osová vzdálenost těchto průchodů bude min 50 cm. Skrze tyto otvory musí být umístěny tak, aby se skrze ně dalo volně protáhnout potrubí až k SOLE se kterou bude spojeno. Položení kolektoru:

26 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Kolektor je tvořen potrubím PE DN25 v délce m (stanoví projektant). Toto potrubí se ukládá do rýhy v hloubce 1,2 m. Vhodná šířka rýhy je 80cm. Délka rýhy se přizpůsobí pozemku, bývá 25 60m. Podle toho se zvolí i pokládka potrubí mohou být i smyčky, rozhodne dodavatel SOLE. Položený kolektor se zasýpá prosátým (přes kátro) pískem cca 10cm, na tuto vrstvu se nahrne vykopaná zemina. Webové stránky specializované na rekuperaci Paul telefonní kontakt ing. Jan Fišer Obchodní kancelář : Rosa In s.r.o. prodej a servis Rekuperace Paul Ve Žlíbku 2196 Praha 9 Horní Počernice Česká republika

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více