1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem"

Transkript

1 Příručka Průvodce rekuperací PAUL 1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem tepla = rekuperace Jen málo projekčních kanceláří počítá již při navrhování nízkoenergetických a pasivních domů s rekuperací ačkoli tím lze nabídnout uživateli to, co očekává: a) b) c) d) Zajištění zdravého prostředí v domě Zvýšení užitné hodnoty domu Snížení nákladů na topení Zvýšení ceny v případě prodeje domu Poptávka po domech s nízkou spotřebou energie roste a tento trend lze očekávat i nadále! V nabídce domů pak lze nabídnout: a) Dodávku domu s připraveným rozvodem vzduchu pro pozdější použití rekuperace b) Dům s osazenou rekuperací Cena domu se zvýší maximálně o 5%

2 Příručka Průvodce rekuperací PAUL A) Umístění vzduchovodů Rekuperační jednotka se umisťuje a) b) c) d) V technické místnosti Ve sklepě Na půdě V koupelně, šatně, sousedící garáži. Vždy je nutno zajistit, aby v místnosti, kde bude rekuperační jednotka umístěna neklesla teplota pod bod mrazu!!! Každá jednotka nasává čerstvý vzduch zvenku a použitý vzduch po průchodu jednotkou je vypouštěn mimo budovu. Přiváděný vzduch je k jednotce přiváděn a) Přes obvodovou (např. štítovou) zeď b) Prostřednictvím zemního výměníku (ZVT) Odváděný vzduch lze vypouštět a) Přes stěnu (v případě, že tento odvod je na stejné stěně jako přívod vzduchu, je nutné, aby osová vzdálenost mezi otvory byla min. 2 m. Přitom by odváděný vzduch měl být výše než otvor pro přiváděný vzduch! b) Nad střechu

3 Příručka Průvodce rekuperací PAUL B) Potrubí = vzduchovody Potrubí pro vedení vzduchu (přívodní i odvodní) je dimenzováno podle výpočtu musí zajistit dodání /odvedení vzduchu v potřebném objemu. Výpočet dimenze potrubí je zásadně důležitý!!! Zpravidla se jedná o potrubí speciálně vyrobené pro vedení vzduchu. Tato potrubí mají buď kruhový nebo plochý průřez. Podle toho je nutné vytvořit v konstrukci domu prostor, kudy bude potrubí vedeno. Nejčastěji se potrubí umisťuje do podhledů nebo do samostatných kastlíků, které je dobré esteticky zakomponovat do interiérů. Při navrhování domu je to mnohem snazší než při dodatečném dodělávání do již hotového domu! Hlavní (stoupací) potrubí má zpravidla rozměr DN160 mm ( ploch potrubí 220 x 90 mm). Potrubí se po 1m připevňuje k pevné stropní desce (záklop, betonový nebo jiný strop). Jestliže je potrubí vedeno v podhledu v interiéru, není potřebné ho dále tepelně izolovat. Potrubí lze umístit i v podlaze (zalito v betonu), pak je nutné toto potrubí podložit a izolovat tepelnou izolací.

4 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Jestliže je potrubí vedeno např. v půdním prostoru a není uloženo v tepelné izolaci, pak je nutné ho dostatečně tepelně izolovat (tl. izolace min 10 cm). Stejně tak je izolace nutná tam, kde potrubí vede mimo interiér (např. při umístění jednotky v garáži). Je nutné si uvědomit, že k potrubí již dále nebude přístup pozdější opravy jsou velmi náročné! Proto je nutné dodržet zásady pro montáž předepsané projektantem VZT. Doporučuje se, aby všechny změny směru potrubí pyly provedeny prostřednictvím pevných kolen (nejlépe 45 ). Tím se sníží tlaková ztráta potrubí a zvýší se účinnost jednotky!

5 Příručka Průvodce rekuperací PAUL C) Distribuční elementy Výústky Aby byl dům správně a účelně větrán, je nutné přivádět a odvádět z každé místnosti spočtený objem vzduchu. K přivádění a odvádění vzduchu se za tím účelem v každé místnosti instalují přívodní nebo odváděcí vyústky (není pravda, že v každé místnosti musí být jak přívodní, tak odváděcí vyústek). Výústky se doporučuje zásadně instalovat do stropu!!! Výústky v podlaze jsou nepraktické (zapadá do nich prach, předměty a znemožňují změnu v rozmístění nábytku. Výhoda u stropních výústků je, že stlačují teplý vzduch od stropu (kam samozřejmě teplý vzduch stoupá) a tím je mnohem rovnoměrnější teplota v celé výšce místnosti. Na výústcích se nastavuje spočtený = potřebný objem přiváděného nebo odváděného vzduchu. Škrtící klapky před vyustěním vyústku jsou zbytečné.

6 Příručka Průvodce rekuperací PAUL D) Tlumiče hluku Především je nutné volit rekuperaci s velmi nízkou hlučností jednotky PAUL dosahují výše akustického tlaku pouze kolem 35dB. Hluk z jednotky tedy není žádnou zátěží. Přesto se doporučuje na větev přívodního vzduchu umístit tlumič hluku (navrhne a zakomponuje projektant). Hluk se může šířit potrubím v podobě přeslechů např. mezi obývacím pokojem a ložnicí. Odstranění tohoto hluku tlumičem je dobré dohodnout s investorem. Ne vždy je to nutné řešit. Pro odstranění hluku (přeslechů) je vhodné použít i vhodné vzduchovodní potrubí, nebo větvení nebo tzv octopus, který ale zvyšuje cenu systému a vyžaduje dostatek prostoru pro vlastní instalaci. E) Čištění potrubí Výrobce PAUL provedl kontroly znečištění potrubí po 10 letech na několika domech. Bylo zjištěno, že nejvíce nečistot je v odváděcím potrubí do 1,5m za vyústkou. Dále bylo potrubí bez větších nečistot!. Proto stačí, když se vysavačem vysaje potrubí za vyústkou na délku hadice a omyjí se vyústky. Je však třeba ohlídat, aby nedošlo ke změně jejich nastavení, nebo je přenastavit. Závěr: Pro správnou činnost rekuperace, dosažení maximální účinnosti a vytvoření zdravého prostředí je nutné instalovat vzduchovody podle správně a individuálně zpracovaného projektu. Jakékoli kutilství, odhady a spoléhání se na rady souseda znehodnotí celou investici!

7 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Správná volba a instalace potrubí ovlivní natrvalo účinnost rekuperace! 2. Volba rekuperační jednotky Aby rekuperace zajistila skutečně zdravé životní prostředí v pobytovém prostoru a současně zaručila významnou úsporu energie na vytápění, musí být přesně navržena pro konkrétní dům. Rekuperační jednotky PAUL respektují vedle konstrukce domu i potřeby uživatele! A) Základní kritéria pro výběr rekuperační jednotky: a) Účinnost jednotky (NE pouze účinnost výměníku!). Účinnost by neměla být nižší než 80%. Tato účinnost musí být doložena certifikátem akreditované zkušebny (informace na letácích opravdu nestačí!)

8 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Jednotky PAUL NOVUS 300, FOCUS 200 dosahují účinnosti 91 93% b) Příkon jednotky Jestliže má rekuperace přinést úsporu, musí i ona být úsporná! Jednotky PAUL mají velmi nízký příkon 24 W / 100m3 (!!!) c) Hlučnost jednotky Jednotky PAUL dosahují provozního akustického tlaku do 35 db d) Kvalita a spolehlivost výrobku Kvalita německých výrobků je všeobecně známa! e) Cena Bohužel cena je to první, co klient posuzuje. Řada výrobců to ví a na tom staví svoji úspěšnost. Bohužel skutečnost zjistí klient až po zaplacení My jsme s PAULem vsadili na kvalitu a spolehlivost!!!

9 Příručka Průvodce rekuperací PAUL B) Výběr jednotky podle velikosti domu Podle hygienických norem je nutné každou hodinu vyměnit polovinu objemu vzduchu uzavřeného v domě. Do tohoto objemu se započítává cely pobytový prostor včetně schodišť, spíží, šaten. Nezapočítávají se prostory, které uživatel nepožaduje větrat : sklep, sklad, garáž, půdní prostor Příklad: V rodinném domě o ploše pobytového prostoru 150m2, s výškou místností 2,55 cm je nutné vyměnit každou hodinu 191m3 vzduchu.předpokládané tlakové ztráty ve vzduchovodech budou cca 20%, je tedy nutné zvolit jednotku, která zajistí výměnu vzduchu minimálně cca 240m3/h). Spočtený objem vzduchu se rozdělí podle typů místností a počtu uživatelů těchto místností. SAUNA: Jestliže je v domě sauna, doporučuje se řešit její větrání samostatnou jednotkou např. PAUL VENTOS 50 Nedostatečná výměna vzduchu je zárukou špatného výsledku zákazník nebude spokojen! C) Výběr typu jednotky

10 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Firma PAUL nabízí každý výrobek ve více variantách při použití jednotek PAUL není nutné stavbu přizpůsobovat jednotce, ale jednotka se přzpůsobí stavbě a požadavkům uživatele Varianty jednotek PAUL : a) Podle větraného objemu : Jednotka PAUL VENTOS 50 CLIMOS 200F MULTI 150 FOCUS 200 NOVUS 300 NOVUS 450 SANTOS 370 SANTOS 570 SANTOS 570 COOL Větrací objem m³/h Účinnost jednotky 83% 89% 79% 91% 93% 89% 84% 84% 84% Jednotka NOVUS (Novus 300, Novus F 300, Novus 450, Novus F 450) a jednotka FOCUS ( Focus 200, Focus F 200) b) Podle přívodu vzduchu Levé provedení Pravé provedení c) Podle způsobu zajištění chlazení domu v létě S bypasem Bez bypasu

11 Příručka Průvodce rekuperací PAUL d) Podle umístění v technické místnosti (v domě) Nástěnné Stacionární Podstropní Jednotka PAUL MULTI 150 (montáž lze provést horizontálně, vertikálně, pod stropem, v instalační šachtě, nad kuchyňskou linkou) a jednotka PAUL CLIMOS 150 (podstropní rekuperační jednotka) e) Podle způsobu regulace = řízení systému LED regulace TFT regulace Nadřazený řídící systém

12 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Ovládací panel regulace LED Ovládací panel regulace TFT Všechny regulace umožní nastavit optimální hodnoty podle potřeb uživatele s týdenním programováním: f) Podle typu protimrazové ochrany Automatická protiúrazová ochrana ISO filtr box Zemní výměník (ZVT) TČ SOLE solánkový výměník /plošný kolektor g) Podle potřeby regulace relativní vlhkosti v pobytovém prostoru

13 Příručka Průvodce rekuperací PAUL se standardním teplotním výměníkem s výměníkem pro zpětný zisk vlhka (relativní vlhkost se udržuje automaticky v rozmezí 40 60%) h) Podle individuálního požadavku na kvalitu vnitřního prostředí v domě i) S čidlem CO2 S vlhkostním čidlem Podle potřeby vytápět pobytový prostor Je možné využít tzv. dohřevu, který zajišťuje teplovzdušné vytápění (spíše nedoporučujeme neboť je vhodné jen pro domy s velmi nízkou TZ a uživatelé si často stěžuji na velmi suchý vzduch v domě) Závěr: Rekuperační jednotky PAUL mohou být zvoleny v takovém provedení, které plně odpovídá potřebám domu a představám uživatele! 3. Projekt rekuperace a harmonogram realizace díla A) Projekt rekuperace Projekt rekuperace je zásadně důležitým krokem pro realizování správně fungujícího systému řízeného větrání!!! Projekt stanovuje : Trasy vzduchovodů pro správné rozdělení vzduchu do jednotlivých místností. Při tom se zohledňují jak charakteristiky domu, tak požadavky uživatele

14 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Jaký materiál vzduchovodů s ohledem na jejich trasy musí být použit a přesně tento materiál stanovuje. Tak je projekt podkladem pro přesné stanovení ceny díla Druh a nastavení vyústku Způsob ochrany před zamrznutím Stavební připravenost Projektant zodpovídá za správnost projektu, který zaručuje správnou funkci systému Na základě projektu se stanovuje konečná cena díla, která je promítána do smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem. B) Harmonogram realizace Vypracování projektu rekuperace a uzavření smlouvy o provedení díla V etapě dokončené hrubé stavby se instalují vzduchovody a provede se stavební příprava V etapě dokončené stavby (před nastěhováním uživatele) se instaluje rekuperační jednotka a její zvolené příslušenství, provede se seřízení podle projektu, zaškolení uživatele a předání veškeré dokumentace.

15 Příručka Průvodce rekuperací PAUL 4. Předehřev Ve vzduchu odváděném z domu jsou obsaženy vodní páry (z vaření, koupání, květin, ale i od uživatelů domu). Tyto vodní páry při vstupu do tepelného výměníku v rekuperační jednotce zkondenzují. Vzniklý kondenzát odtéká automaticky z jednotky ven, zpravidla do kanalizace. Jestliže venkovní teplota klesne pod bod mrazu, může mít do domu přiváděný venkovní vzduch tak nízkou teplotu, že kondenzát zmrzne. Tím se uzavřou ledem kanálky a vzduch jimi neproudí!

16 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Jednotky PAUL mají zabudovanou automatickou ochranu jednotky před zamrznutím kondenzátu. Tento automatický systém pracuje takto: Jestliže senzory v jednotce vyhodnotí teplotu ve výměníku tak, že může dojít k zamrzání kondenzátu, začnou automaticky zpomalovat rychlost otáček ventilátorů pro přiváděný a odváděný vzduch. Jestliže toto opatření nepomáhá a stále hrozí zamrznutí kondenzátu ve výměníku, jednotky zastaví ventilátory. Jednou za hodinu pak jednotky spustí ventilátory na 2min. Jestliže zamrznutí již nehrozí, jednotka automaticky pokračuje ve větrání ve stejném modu, jako před zastavením. Jestliže hrozí zamrzání kondenzátu, jednotka opět hodinu stojí, pak se na dvě minuty spustí tento cyklus pokračuje dokud hrozba zamrznutí nepomine! Po dobu, kdy ventilátory nepracují není dům větrán! Aby nedocházelo k těmto vynuceným přestávkám, je nutné zabránit zamrzání kondenzátu ohřátím = předehřevem vzduchu přiváděného zvenku. Firma PAUL nabízí tyto možnosti: a) Automatická ochrana před zamrzáním kondenzátu Je součástí každé jednotky a bylo již dříve zde popsáno b) Zemní výměník tepla (ZVT), předehřev a chlazení ZVT je ideálním způsobem jak využít obnovitelnou energii země. ZVT je zdrojem tepla i chladu. ZVT má smysl jen u jednotek s bypasem. ZVT je vytvořen potrubím DN200 uloženým v zemi. Odtud převezme v zimě proudící vzduch v potrubí teplo z okolní zeminy a ohřeje se. Tato energie je nevyčerpatelná. V létě vstoupí teplý / horký vzduch do potrubí ZVT, Zde naopak odevzdá svouji tepelnou energii do zeminy a tím se ochladí je tak zdrojem chladu pro dům, kam je přiváděn. I tato energie je nevyčerpatelná. Aby k těmto jevům docházelo, musí být potrubí ZVT uloženo Ve správné hloubce (1,5 2m) O správné délce (25 35m) Nad hladinou spodních vod (!!!) Musí být vyspárováno (min 2%) k místu odvodu kondenzátu Musí být zajištěn automatický odvod kondenzátu

17 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Musí být zajištěno čištění celé trasy Materiál pro ZVT: Za ideální materiál je považován potrubní systém s antibakteriální vrstvou na vnitřní stěně potrubí! c) Předehřev ISO box, předehřev bez možnosti zajistit i chlazení ISO box jde o zařízení skládající se z tepelně izolovaného obalu (bez tepelných mostů) ve kterém je umístěn filtr (G3) a přímotopné těleso. Podle způsobu zvolené regulace : TFT nebo LED (volí investor) je pak propojen ISO box s jednotkou buď BUS termostatem nebo Univerzálním termostatem. Toto propojení zajistí zcela automatickou funkci předehřevu v závislosti na venkovní teplotě. Pro připojení ISO boxu je potřebná stavební příprava, kterou obdrží investor od prováděcí firmy.

18 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Graf předehřevu s PTC předehřevem a G3 filtrem (tlaková ztráta [Pa]/průtočný objem vzduchu[m3/h]): Spotřeba energie: Průtočný objem vzduchu [m³/h] Spotřeba energie [kwh/rok] 94,5 141,7 188,9 236,1 283,4 377,8 472,5 d) SOLE předehřev a chlazení Jedná se o speciální zařízení, které plní funkci předehřevu a zároveň je zdrojem chladu pro dům v letním období.

19 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Je to malé tepelné čerpadlo, které automaticky vyhodnotí potřebu přiváděný vzduch ohřát, aby nedošlo k zamrzání kondenzátu nebo jej vychladit. Sestává ze skříně, ve které je uložena potřebná technologie a zemního kolektoru (solankový výměník). Kolektor je tvořen potrubím PE DN25 v délce m (pro větrací objemy do 350m3/h) Oproti ZVT je tento systém nenáročný při instalaci (menší množství zemních prací, nenáročnost na vyspárování, žádný odvod kondenzátu systém je zcela uzavřen a nevyžaduje ani údržbu, ani čištění! Zařízení SOLE se umisťuje do technické místnosti v těsné blízkosti rekuperační jednotky se kterou je propojen tepelně izolovaným potrubím DN 160. Vzduch do SOLE se přivádí přes obvodovou stěnu domu. SOLE: Položení kolektoru pro SOLE :

20 Příručka Průvodce rekuperací PAUL 5. Stavební připravenost Aby montáž systému řízeného větrání se zpětným ziskem tepla = rekuperace proběhla bez problémů, je nutné podle projektové dokumentace zajistit stavební připravenost pro : a) Instalaci rekuperační jednotky b) Venkovního filtru c) Předehřevu ca) ISO box cb) ZVT cc) SOLE Předmět: Rekuperační jednotka (RJ), výrobce PAUL Německo RJ se umísťuje v technické místnosti (TM) nebo prostoru určeném investorem. Její přesné umístění musí odpovídat projektové dokumentaci a technickým podmínkám vypracované pro tuto konkrétní zakázku. S těmito podmínkami je investor seznámen před zahájením realizace zakázky.

21 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Montáž RJ může provést pouze odborná firma! Investor podle projektové dokumentace provede: veškeré prostupy pro umístění vzduchovodů skrze stěny, podlahy, stropy do místa, kde bude umístěna jednotka přivede elektřinu ( zásuvka) samostatný zásuvkový okruh 230 VAC ( standardní kabel 3 x 1,5 mm²) do místa, kde bude umístěna jednotka přivede odpadní potrubí pro odvod kondenzátu (DN 32 nebo DN 40) napojené na kanalizaci, které bude schopné zajistit plynulý odvod kondenzátu z jednotky. Jestliže investor požaduje umístění řídící jednotky (ovládání RJ) na jiném místě než v těsné blízkosti rekuperační jednotky (např v kuchyni), pak zajistí od tohoto místa přivedení el. kabelu CAT 5 nebo 5 x 1,5 mm (podle typu regulace). Délka kabele musí umožnit jeho propojení s RJ a se zařízením pro regulaci!!! Jestliže investor požaduje umístění spínačů nárazového větrání na jednom a více místech (max. 3 místa), zajistí přivedení el.kabelu (jakýkoli nízkonapěťový dvoužilový kabel) k těmto místům. Délka kabele musí umožnit jeho propojení s RJ a s zařízením pro ovládání!!! Řídící jednotka a spínače nárazového větrání se montují do standardních podmítkových krabic (jako např. zásuvky pro domácí spotřebiče). Ovládací kabely pro obslužný díl a kabely pro čidla nesmějí být uložené bezprostředně vedle vedení 230/400 V (minimální odlehlost 20 cm) a nesmějí být uložené ve smyčkách. Propojení regulační jednotky, spínačů a stejně tak konečná regulace může být provedena pouze odbornou firmou. Předmět: Usazení venkovního filtračního boxu (VFB): VFB je výrobkem firmy PAUL a zajišťuje vyčištění vzduchu od mechanických nečistot (listí, hlodavci, písek, prach ).

22 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Upevňuje se na předem připravený základ ( betonová deska) 70 x 50 cm nebo odpovídající pevný podklad. V desce musí být zhotoven otvor pro průchod potrubí 200 mm. Délka potrubí nad terénem je v tomto místě cca 30 cm, konečná délka se upraví při montáži VFB. VFB se upevňuje šrouby (schéma VFG v příloze). Všechny stavební práce zajišťuje investor! Předmět: Předehřev, ISO filtr box (ISFB) Výrobek firmy PAUL Německo ISFB se používá pro zabránění zamrznutí jednotky (automatické zastavení funkce z důvodu zamrznutí vzdušné vlhkosti ve výměníku jednotky). ISFB se umísťuje v technické místnosti (TM) za otvorem skrze zeď a před sání do rekuperační jednotky. Doporučuje se, aby spojovací potrubí mělo co nejkratší délku a bylo v celé své délce izolováno. Pro možnost nasávání čerstvého vzduchu do rekuperační jednotky je nutné vytvořit prostup (otvor) skrz stěnu. Průměr otvoru je 200mm. Otvor na fasádě bude zakryt krycí mřížkou ( případně i proti dešťovou mřížkou). Těleso ISFB se upevňuje při montáži, nejlepší způsob zvolí montážní firma (na konzole, upevňovací pásky, přilepení silikonovým lepidlem ). Umístění a poloha ISFB musí zajistit možnost výměny filtrů nebo přístup k topnému tělesu. Víko ISFB (přístup do ISFB) může být jakýmkoli směrem, hlavní kriterium je snadný přístup uživatele. Pro činnost ISFB je nutný přívod elektřiny 230 VAC. To znamená elektrickou zásuvku umístit co nejblíže ISFB stanovuje projekt, jednotka je vybavena 3m dlouhým připojovacím kabelem. Zásuvka by měla být v rozvodně napojena v samostatném okruhu. Konečné propojení ISFB s rekuperační jednotkou smí provést pouze odborná firma! Všechny stavební práce zajišťuje investor!

23 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Předmět : Zemní výměník tepla (ZVT) Materiál : a) REHAU (Awadukt) potrubí s antibakteriální úpravou b) KG Potrubí o průměru 200 mm v délce podle projektu se ukládá do rýhy o hloubce od 150 do 200 cm. Šířka rýhy min. 60 cm. Potrubí musí být umístěno nad úrovní hladiny spodní vody!!! Potrubí vyúsťuje v technické místnosti (TM) v místě určeném projektem podle přiloženého schématu. Vyústění je nutno provést při provádění základové desky. Druhý konec (místo nasávání vzduchu) se umístí v místě nezatíženém pachy, ne u vodního toku. Jeho umístění je vhodné na místě, kde je záruka celoročně příjmu čerstvého vzduchu. Potrubí musí být položeno se sklonem min 2% směrem k místu pro odvod kondenzátu. Vznikající kondenzát se odčerpává malým čerpadlem umístěným v nejhlubší části potrubí (viz schéma Odvod kondenzátu). K tomuto místu musí být přiveden kabel síťového napojení (230 V) pro připojení čerpadla pro odvod kondenzátu. Volná délka kabele pro připojení čerpadla musí zůstat cca 2m. Po položení potrubí je nutné ZVT v celé délce ihned zasypat! Potrubí musí být vzduchotěsné a vodotěsné! Uložení potrubí: Jestliže jde o pískové podloží, je potrubí nutno v celé délce zasypat zakrápěnou ornicí o mocnosti min 50 cm. Ideální pro funkci ZVT je uložení v jílovité půdě. Umístění pouze v pískovém loži velmi zhoršuje účinnost ZVT!!! Při zásypu potrubí nesmí dojít k prohnutí položeného potrubí v důsledku tíhy zeminy nad potrubím(!!!).

24 Příručka Průvodce rekuperací PAUL To znamená, že podloží pod potrubím musí být maximálně zhutněno v celé délce potrubí. V TM lze ukončit přípravu ZVT vyvedením potrubí ve výšce cca 30 cm nad úrovní konečné výšky podlahy. Je nutné zabezpečit, aby se až do konečné montáže do potrubí nedostaly nečistoty. V případě použití KG potrubí se doporučuje protáhnout skrze celou délku potrubí ocelové plastem chráněné ocelové lanko, které slouží k čištění potrubí. Při čištění potrubí se na konec lanka na místě, kde je usazen venkovní filtrační box připevní čistící houba namočená v desinfekčním prostředku a protáhne se jím celé potrubí opakovaně (POZOR, nezapomenout při čištění navázat další lanko pro zpětné natažení čistícího lanka!!!) Čištění se doporučuje provádět 1x ročně. Doporučuje se, aby položení ZVT provedla odborná firma. Odvod kondenzátu ze ZVT Při nasávání vzduchu dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Ta stéká díky sklonu potrubí do místa, odkud se odčerpává čerpadlem (viz výše uvedené schéma). Kondenzát je možné nechat vsakovat do země přes povrch (doporučuje se okolí tohoto místa vysypat např. kačírkem) nebo vyvést potrubí do trativodu v okolí potrubí (viz schéma). Horní část potrubí vyčnívající na povrch musí být uzavřena vodotěsnou zátkou. Do místa shromažďování kondenzátu se umisťuje malé čerpadlo, které automaticky odvádí vodu z místa jeho hromadění. Toto čerpadlo je napájeno síťovým napětím. Je tedy nutné k místu odvodu kondenzátu přivést elektrický kabel uložený v chráničce. Jeho délka musí být taková, aby konec dosáhl na dno potrubí, odkud se odvádí kondenzát. Používá se standardní kabel 3 x 1,5 mm². V rozvaděči má být čerpadlo zapojena v samostatném okruhu. Montáž musí provést jen odborná firma! Předmět: SOLE předehřev / chlazení, výrobce PAUL Německo

25 Příručka Průvodce rekuperací PAUL SOLE se umisťuje v technické místnosti v blízkosti rekuperační jednotky se kterou se propojí tepelně izolovaným potrubím. Její přesné umístění musí odpovídat projektové dokumentaci a technickým podmínkám vypracované pro tuto konkrétní zakázku. S těmito podmínkami je investor seznámen před zahájením realizace zakázky. Investor podle projektové dokumentace provede: prostup DN 200 pro umístění sacího potrubí, přes které je přiváděn přes větrací mřížku umístěnou na fasádě čerstvý venkovní vzduch do zařízení SOLE. do místa, kde bude umístěna jednotka přivede elektřinu ( zásuvka) samostatný zásuvkový okruh 230 VAC ( standardní kabel 3 x 1,5 mm²) do místa, kde bude umístěno SOLE přivede odpadní potrubí pro odvod kondenzátu (DN 32 nebo DN 40) napojené na kanalizaci, které bude schopné zajistit plynulý odvod kondenzátu z jednotky. Prostupy do domu: SOLE pracuje se zemním výměníkem, který tvoří potrubí PE DN 25. Toto potrubí je zavedeno do domu (vstup a výstup) samostatnými otvory skrze stěnu, u které bude umístěno SOLE. Tyto průrazy budou osazeny ochranným potrubím DN 60 75mm skrze celou šířku stěny. Osová vzdálenost těchto průchodů bude min 50 cm. Skrze tyto otvory musí být umístěny tak, aby se skrze ně dalo volně protáhnout potrubí až k SOLE se kterou bude spojeno. Položení kolektoru:

26 Příručka Průvodce rekuperací PAUL Kolektor je tvořen potrubím PE DN25 v délce m (stanoví projektant). Toto potrubí se ukládá do rýhy v hloubce 1,2 m. Vhodná šířka rýhy je 80cm. Délka rýhy se přizpůsobí pozemku, bývá 25 60m. Podle toho se zvolí i pokládka potrubí mohou být i smyčky, rozhodne dodavatel SOLE. Položený kolektor se zasýpá prosátým (přes kátro) pískem cca 10cm, na tuto vrstvu se nahrne vykopaná zemina. Webové stránky specializované na rekuperaci Paul telefonní kontakt ing. Jan Fišer Obchodní kancelář : Rosa In s.r.o. prodej a servis Rekuperace Paul Ve Žlíbku 2196 Praha 9 Horní Počernice Česká republika

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY CZ Specialista na větrání a rekuperaci tepla PROČ ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ? Zdravé životní prostředí I v interiéru budov potřebujeme dýchat čistý vzduch. Větrací jednotka

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrací jednotky s rekuperací tepla Sentinel Totus REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Technický popis Instalace a obsluha PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Rekuperační jednotky kompaktní. Nástěnné rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky kompaktní. Nástěnné rekuperační jednotky Rekuperační jednotky kompaktní Nástěnné rekuperační jednotky Vysoce účinné rekuperační jednotky pro využití tepla, či chladu. Kompaktní jednotky lokálního nebo centrálního provedení. Vynikající technické

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN ESO. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace. Chlazení. vody

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN ESO. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace. Chlazení. vody STAVEBNÍ PŘÍPRAVA Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Aktivní rekuperace Větrání Ohřev teplé vody Chlazení ELEKTRO Přepěťová ochrana Zařízení NILAN je nutné chránit proti přepětí. Přepěťovou ochranu

Více

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180 Použití Větrací jednotka Zehnder ComfoAir (CA) 180 je určena k použití v obytných objektech, především v bytech. Spojuje vysoký komfort, jednoduchou obsluhu, vysokou účinnost a flexibilní integraci do

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB nedělejte kompromisy a spolupracujte s profesionály nedělejte kompromisy a spolupracujte s profesionály GADES solution GADES solution........ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB RD Grácovi, Mokrá Hora MECHANICKÉ

Více

Obsah 1) ÚVOD ) VÝCHOZÍ PODKLADY ) POŽADOVANÉ HODNOTY MIKROKLIMATU ) ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...

Obsah 1) ÚVOD ) VÝCHOZÍ PODKLADY ) POŽADOVANÉ HODNOTY MIKROKLIMATU ) ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... Obsah 1) ÚVOD... 2 2) VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 3) POŽADOVANÉ HODNOTY MIKROKLIMATU... 3 4) ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 3 5) VÝKONOVÉ PARAMETRY... 4 6) OBECNÉ POŽADAVKY... 4 7) POTRUBÍ...

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN VPL 15. Větrání - aktivní rekuperace. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Řízené větrání

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN VPL 15. Větrání - aktivní rekuperace. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Řízené větrání Větrání - aktivní rekuperace Rodinné domy a byty Aktivní rekuperace Řízené větrání Dohřev Chlazení ELEKTRO Přepěťová ochrana Zařízení NILAN je nutné chránit proti přepětí. Přepěťovou ochranu doporučujeme

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Comfort 300. Větrání - pasivní rekuperace. Řízené větrání. Pasivní rekuperace. Rodinné domy a byty.

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Comfort 300. Větrání - pasivní rekuperace. Řízené větrání. Pasivní rekuperace. Rodinné domy a byty. Větrání - pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Řízené větrání Dohřev ELEKTRO Přepěťová ochrana Zařízení NILAN je nutné chránit proti přepětí. Přepěťovou ochranu doporučujeme umístit

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T CIRKULAČNÍ BOX ZIRKON 160 Zvýšení chladícího a topného efektu větracích jednotek Rodinné domy a byty Větrání Chlazení Topení POPIS ZAŘÍZENÍ Cirkulační box ZIRKON je určen pro

Více

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN Comfort 300 Comfort 300 top Comfort 300 Větrání, pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Řízené větrání POPIS ZAŘÍZENÍ Větrací jednotky řady NILAN Comfort

Více

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost.

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost. až 60 % účinnost až 90 % účinnost plug & play rezidenční ISIS RECOVER CHARAKTERITIKA Nástěnná rekuperační jednotka pro vertikální instalace Vzduchový výkon: 00, 0 m /h Učinnost rekuperace až 90 % Deskový

Více

TEPELNÉ ČERPADLO GR9FI 65 EMX venkovní jednotka

TEPELNÉ ČERPADLO GR9FI 65 EMX venkovní jednotka 300 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GR9FI 65 EMX venkovní jednotka STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - EXTERIÉR: Nejvhodnější umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla Vám doporučí naši technici při předinstalační prohlídce.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA Tel. 596637037 SANACE ATLETICKÉHO TUNELU 2747 SO 05 dle PD OSA PROJEKT D.1.4.6-01 Místo zakázky Investor Stupeň projektu HIP Projektant Vedoucí zakázky OSTRAVA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. DPS Tomáš Pavlík Ing.

Více

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1 O B S A H Technická zpráva..... A.3.3.1 Výkaz výměr..... A3.3.2 Výkresy PŮDORYS 1.NP, ŘEZY A-A, B-B, C-C A.3.3.11 1.) Úvod 2.) Popis a funkce jednotlivých zařízení 3.) Energetické údaje 4.) Protihluková

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou konstrukcí pláště a ventilátory, určený k dopravě vzduchu a rekuperaci (předání

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN VPL 15. Větrání - aktivní rekuperace. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Řízené větrání

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN VPL 15. Větrání - aktivní rekuperace. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Řízené větrání Větrání - aktivní rekuperace Rodinné domy a byty Aktivní rekuperace Řízené větrání Dohřev Chlazení ELEKTRO Přepěťová ochrana Zařízení NILAN je nutné chránit proti přepětí. Přepěťovou ochranu doporučujeme

Více

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou Vzduchotechnika Stavební objekty: Vězeňská kuchyně Všehrdy Klient: Všehrdy 26, Chomutov 430 01 Stupeň: Projekt č.: Studie Z30424 Datum: 6. 9. 2016 Vedoucí projektu: p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé

Více

Základní řešení systémů centrálního větrání

Základní řešení systémů centrálního větrání Základní řešení systémů centrálního větrání Výhradně podtlakový systém - z prostoru je pouze vzduch odváděn prostor je udržován v podtlaku - přiváděný vzduch proudí přes hranici zóny z exteriéru, případně

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Energeticky úsporné větrání pro zdravé bydlení

Energeticky úsporné větrání pro zdravé bydlení Energeticky úsporné větrání pro zdravé bydlení 2 PŘEDSTAVENÍ FIRMY 1. 10. 1994 Ing. Eber- ve Zwickau - Německo. Firmu založil hard Paul V té době měl již řadu zkušeností s tepelnými výměníky se kterými

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úprava a půdní vestavba BD místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a AIRTECH PI 1403030106 AIRTECH GROUP s. r. o. poč. listů: 8 T e c h n i c k á z p r á v a akce: ENVIROMENTÁLNÍ CENTRUM KRSY SO 01 VLASTNÍ OBJEKT " D O K U M E N T A C E P R O P R O V Á D Ě N Í S T A V B

Více

Systém roz DISTRIBUČNÍ ELEMENTY. ROZ systém rozvodu vzduchu. Specifikace

Systém roz DISTRIBUČNÍ ELEMENTY. ROZ systém rozvodu vzduchu. Specifikace Specifikace Rozvodný systém ROZ je stavebnicový systém navržený pro domácnosti, ve kterých větrání zajišťuje rekuperační jednotka. Celý systém je kompatibilní se všemi typy rekuperačních jednotek. Distribuční

Více

2) Charakteristika zařízení

2) Charakteristika zařízení 1 Předmětem technické zprávy je popis řešení rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni restaurace Tyrol v areálu ZOO Zlín- Lešná. Nový větrací systém je navržen pro zvýšení větracího výkonu a snížení energetické

Více

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Nástavba objektu E II etapa, Dispoziční úpravy 5.NP na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území Č. Budějovice 7 Investor : Vězeňská služba České Republiky

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry Charakteristika Rozměry Horizontální podstropní instalace Vzduchový 800 až 2400 m 3 /h Kompaktní rozměry Diagonální rekuperátor s účinností až 92 % Energeticky úsporné EC motory Řízení CAV, VAV nebo DCV

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

Systém rozvodů vzduchu k rekuperačním jednotkám ROZ

Systém rozvodů vzduchu k rekuperačním jednotkám ROZ Systém rozvodů k rekuperačním jednotkám ROZ Prvky systému ROZ Základní předpoklad pro dimenzování systému ROZ 0 30 m 3 /h 0 30 m 3 /h nutno použít jeden vývod flexi hadice Duotec 30 60 m 3 /h 30 60 m 3

Více

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky SAVE VTR, VSR Rezidenční rekuperační vzduchotechnické

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Gott 2600 TOP. Řízené větrání. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Gott 2600 TOP. Řízené větrání. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Aktivní rekuperace Řízené větrání Chlazení Topení ohřev větrání chlazení podlahové VERZE 17.09 TUV objektů objektů vytápění ELEKTRO Přepěťová ochrana Ventilační zařízení

Více

MEC 25 85 - MEC 35 85 C

MEC 25 85 - MEC 35 85 C www.accorroni-cz.cz Již 20 let se generátory řady MEC řadí svým výkonem a spolehlivostí mezi nejlepší vytápěcí zařízení ve své kategorii v Česku a na Slovensku. Technické parametry vysoce přesahují kritéria

Více

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF Protiproudé rekuperační jednotky : RHE H F RHE E P EVO-PH -F\ SH (vodní) Vysoká účinnost (95%) E motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5

VENUS RECOVER HRV15,30,50,70 EC+F7/AC+M5 až 95 % účinnost rezidenční VENUS RECOVER CHARAKTERSTKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 95% Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká úroveň hluku

Více

KS120, KS150 Požadavky na stavební připravenost

KS120, KS150 Požadavky na stavební připravenost Tepelné čerpadlo - typ vzduch / voda KS120, KS150 Požadavky na stavební připravenost Ilustrační obrázek DOVOZCE/IMPORTER: INTERSEKCE alternativní energie s.r.o., Harantova 1134/17, 301 00 Plzeň, tel.:

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN Comfort 600 Větrání a pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Výkon 800 m3/h POPIS ZAŘÍZENÍ Větrací jednotka NILAN Comfort 600 je energeticky úsporné

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

MICRO-V 250EC SIL EVO-PH SV

MICRO-V 250EC SIL EVO-PH SV MICRO-V EC SIL EVO-PH SV Maximální množství vzduchu: m³/h při 100 Pa Topení: 0, kw Hladina hluku: 46 Připojení: Ømm Další: potrubní, deskový výměník, regulace, EC motor, filtr, vícerychlostní, izolace

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

ILTO W 130. Technický popis

ILTO W 130. Technický popis ILTO W 130 Technický popis Větrací jednotka ILTO W 130 s kompletní výbavou, protiproudým výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a cirkulačním okruhem. Skříň větrací jednotky je z dvojitého ocelového plechu.

Více

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016. NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE STUDIE VZT Zpracovatel: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016 Vzduchotechnika 1 1. Zadání Zadání investora pro vypracování

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Rekuperační jednotky Firma LG Electronics představuje systém Eco V, rekuperační jednotku, která umožňuje úpravu vzduchu vnitřního prostředí a zvyšuje tak kvalitu ovzduší v místnosti.

Více

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015 Radek Peška PROČ VĚTRAT? 1. KVALITNÍ A PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA - Snížení koncentrace CO2 (max. 1500ppm) - Snížení nadměrné vlhkosti v interiéru

Více

DAPHNE. DAPHNE rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA

DAPHNE. DAPHNE rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA ErP A až 93 % účinnost rezidenční DAPHNE CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 150, 300 a 500 m³/h Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor s účinností až 93 % Kompaktní jednotka vhodná pro instalaci do

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

DAPHNE XL. DAPHNE XL rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA

DAPHNE XL. DAPHNE XL rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA ErP A až 93 % účinnost rezidenční DAPHNE XL CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 700 a 900 m³/h Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor s účinností až 93 % Energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým

Více

PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY

PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

DECENTRALIZOVANÝ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ S REKUPERACÍ TEPLA DL 13

DECENTRALIZOVANÝ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ S REKUPERACÍ TEPLA DL 13 DECENTRALIZOVANÝ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ S REKUPERACÍ TEPLA DL 13 DL 13 dosahuje s rekuperací tepla až 90 % výkonu, který skutečně přesvědčuje. S úsporou místa použijete decentralizovaný přístroj tam,

Více

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

Přednášející: Ing. Radim Otýpka Přednášející: Ing. Radim Otýpka Základem zdravého života je kvalitní životní prostředí - Dostatek denního světla - Dostatek kvalitního vzduchu - Dostatek zdravé potravy -To co ale potřebujeme každou sekundu

Více

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla Úsporné řešení pro vaše topení VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY I. ÚVOD II. VÝCHOZÍ PODKLADY A DATA III. POPIS A PRINCIP FUNKCE VZT ZAŘÍZENÍ IV. ENERGETICKÁ ČÁST V. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE VI. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ VII.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Více

Malá rekuperační jednotka do potrubního systému HR 100 R

Malá rekuperační jednotka do potrubního systému HR 100 R Návod na montáž a servis Malá rekuperační jednotka do potrubního systému HR 100 R CZ verze 1.1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Požadavky na místo instalace... 4 3. Instalace... 4 3.1 Instalace jednotky... 4 3.2

Více

DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO

DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO by DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO: CO MŮŽETE OČEKÁVAT Kompaktní větrací jednotka Vario-Vent DUO umožňuje výměnu (přívod i odvod) vzduchu v místnosti

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 POTŘEBA JAKOST TLAKOVÉHO VZDUCHU:...2 1.1 Technické parametry stlačeného vzduchu:...2 1.2 Místa spotřeby tlakového vzduchu:...2 2 KOMPRESOROVÁ STANICE:...2 2.1 Komponenty kompresorové stanice:...2

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN Comfort 302 Top Větrání a pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Výkon 345 m 3 /h POPIS ZAŘÍZENÍ Větrací jednotka NILAN Comfort 302 Top je energeticky

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Technika prostředí staveb Vzduchotechnika

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Technika prostředí staveb Vzduchotechnika DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. Technika prostředí staveb Vzduchotechnika D 1.4 NOVOSTAVBA RD S PŘÍSLUŠENSTVÍM p.č. 2118/3, k.ú. Šošůvka 762 938 říjen 2015 Název stavby: Místo

Více

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií.

V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťují jednotky VENUS větrání dle konkrétních požadavků, a tím dochází ke snížení spotřeby energií. CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 15,, 5 a 7 m /h Diagonální protiproudý rekuperátor s účinností až 9 % Dvě provedení motorů ventilátorů AC nebo EC Nízká hladina akustického výkonu Výška jednotky max. 7

Více

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS)

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) Schéma zapojení ventilačního přístroje s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) L N PE LD2 B1 LD1 W1 W2 GY L1 GNYE A2 GNYE k1 S1 S2 OT OT Betriebsanzeige Temp CO2 WH GND 0-10V WH W3'/+24V GN YE MP2 MODE

Více

001. TECHNICKÁ ZPRÁVA

001. TECHNICKÁ ZPRÁVA 001. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Ostrava - Radnice Svinov Doplnění chlazení kancelářských prostor Přímé chlazení a navazující profese Ing. Zdeněk Říha Kontroloval: Archívní číslo: P16P067

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 10.8.2015 OBSAH 1. Všeobecně 3 2. Koncepce řešení 3 3. Popis zařízení 3 4. Přehled energií 4 5. Požadavky

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) OBSAH DOKUMENTACE

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T CIRKULAČNÍ BOX ZIRKON 160 Zvýšení chladícího a topného efektu větracích jednotek Rodinné domy a byty Větrání Chlazení Topení POPIS ZAŘÍZENÍ Cirkulační box ZIRKON je určen pro

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN Gott 2600 Větrání, aktivní + pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Aktivní rekuperace Řízené větrání Dohřev Chlazení POPIS ZAŘÍZENÍ Větrací jednotka

Více

Malá rekuperační jednotka do potrubního systému HR 100 R

Malá rekuperační jednotka do potrubního systému HR 100 R Návod na montáž a servis Malá rekuperační jednotka do potrubního systému HR 100 R CZ verze 1.2 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Požadavky na místo instalace... 4 3. Instalace... 4 3.1 Instalace jednotky... 4 3.2

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS-85318/ČJ-2016-802051 Hradec Králové - oprava vzduchotechniky včetně výměny podhledů - vývařovna pro zaměstnance. Náplň opravy, popis způsobu řešení opravy

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více