Dodavatel materiálů pro Váš vodovod a kanalizaci s dlouholetou tradicí na českém trhu CENÍK. platný od ceny jsou uvedeny bez DPH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodavatel materiálů pro Váš vodovod a kanalizaci s dlouholetou tradicí na českém trhu CENÍK. platný od 1.5.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH"

Transkript

1 Dodavatel materiálů pro Váš vodovod a kanalizaci s dlouholetou tradicí na českém trhu CENÍK platný od ceny jsou uvedeny bez DPH

2 CENÍK ceny jsou uvedeny bez DPH platný od Kanalizační, odvodňovací a vodovodní systémy Kontakty: Sídlo firmy, výroba, sklady: Průmyslová Planá nad Lužnicí Obchodní oddělení: Strakonická Horažďovice Tel: Fax: Web: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen a sortimentu bez předchozího upozornění.

3 Všeobecné obchodní podmínky společnosti BOCR Trading s.r.o. 1) Všeobecná ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují podmínky prodeje a užívání materiálu dodávaného firmou BOCR Trading s.r.o. mezi kupujícím a prodávajícím. Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí cenové nabídky, kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky. Svou objednávkou kupující tyto VOP přijímá. Pokud se některé podmínky cenové nabídky, kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky odlišují od těchto VOP, platí podmínky uvedené na cenové nabídce, kupní smlouvě, nebo na potvrzení objednávky. Pokud některé otázky nejsou upraveny ani nabídkou, kupní smlouvou, nebo potvrzením objednávky, a ani těmito VOP, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2) Technické údaje a) Nabídka a kupní smlouva Na základě poptávky kupujícího předloží prodávající písemnou formou cenovou nabídku s uvedením cen a poskytnutých slev na jednotlivé položky. Dle požadavku kupujícího předkládá prodávající návrh kupní smlouvy, jejíž součástí mimo podrobnějších specifikací obchodních podmínek je i cenová nabídka. b) Obsah objednávky Kupující uvede v objednávce (v návrhu na uzavření kupní smlouvy) následující nezbytné údaje: Obchodní jméno vč. právnické formy Sídlo kupujícího (adresa, kontakt) IČ, DIČ Bankovní spojení Popis předmětu smlouvy Název akce (stavby) Dopravní dispozice Podpis oprávněné osoby c) Dodání zboží, vznik práva fakturovat Zboží k dodání je připraveno k převzetí kupujícím nebo přepravcem v expedičním skladu společnosti BOCR Trading s.r.o. v Plané nad Lužnicí. Ke splnění dodávky a vzniku práva fakturovat dochází dnem, kdy zboží bylo vyexpedováno ze skladu prodávajícího a převzato přepravcem. Při sjednání vlastního odvozu kupujícím oznámí prodávající kupujícímu, že zboží je připraveno k odběru z expedičního skladu v Plané nad Lužnicí. Ke splnění a vzniku práva fakturovat dochází dnem, kdy bylo zboží kupujícím převzato, nejpozději však desátým dnem po oznámení kupujícímu, že je zboží připraveno k odběru. Firma BOCR Trading s.r.o. je oprávněna odepřít předání zboží kupujícímu, je-li vůči ní kupující v prodlení se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku z jakéhokoliv právního titulu. Součástí dodávky zboží, kterým jsou vodoměrné šachty, nádrže a jímky, je vždy montážní návod, který je třeba při zacházení se zbožím dodržovat. Kupující je povinen bezodkladně po obdržení takového zboží zkontrolovat přítomnost montážního návodu. Neobdrží-li kupující montážní návod spolu se zbožím, je povinen bezodkladně kontaktovat prodávajícího a vyžádat si jej od něj nebo si montážní návod stáhnout v elektronické podobě z internetových stránek

4 prodávajícího Kupující se zavazuje prodávat zboží dále pouze s přiloženým montážním návodem a informovat zákazníka o povinnosti dodržovat montážní návod. d) Ceny Cena je stanovena na základě platného ceníku firmy BOCR Trading s.r.o. Výše poskytovaných slev je stanovena v cenové nabídce nebo uzavřené kupní smlouvě. e) Nebezpečí škody Nebezpečí škody přechází na odběratele v době, kdy převezme zboží. Nepřevezme-li kupující zboží, přechází na něj nebezpečí škody na zboží okamžikem, kdy mu prodávající umožnil se zbožím nakládat. Způsob uskladnění, manipulace a uložení materiálu kanalizačního systému BOCR - viz. informační příručka firmy BOCR Trading s.r.o. f) Vady zboží, reklamace Zjištěné vady oznámí odběratel dodavateli do 5 dnů po dodávce zboží (vady vzniklé v průběhu používání zboží oznámí okamžitě po jejich zjištění) a to písemnou formou reklamačního protokolu. V případě nejednoznačné zodpovědnosti za vznik vady na zboží, vyšle firma BOCR Trading s.r.o. svého pracovníka, který posoudí stav vad, jejich příčinu a sepíší spolu se zákazníkem reklamační protokol, včetně návrhu na řešení, dle podmínek ustanovených v reklamačním řádu firmy BOCR Trading s.r.o. 3) Závěrečná ustanovení g) Výkup materiálu Firma BOCR Trading zpětně vykoupí nevyužitý, nepoškozený a neznečištěný materiál ze staveb a odebere k recyklaci zbytky trub a jiných součástí kanalizačních systémů Ecopal, Terakan, Weholite a WehoTripla. Dále firma BOCR Trading s.r.o. převezme k materiálové recyklaci, případně k odborné likvidaci, již použité a nevyužívané části a komponenty kanalizačního systému. Konkrétní podmínky a podrobné informace k této problematice poskytnou zákazníkům a odběratelům pracovníci obchodního oddělení společnosti BOCR Trading s.r.o. h) Životní prostředí Výroba firmy BOCR Trading s.r.o. je koncipována jako bezodpadová špičkové technologické zařízení na výrobu trub nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí. Výchozí materiály pro výrobu polyetylén a polypropylén jsou plně recyklované, zdravotně nezávadné a ani dlouhodobým působením negativně neovlivňují životní prostředí. Výrobky společnosti BOCR Trading s.r.o. obdržely ochrannou známku Ekologicky šetrný výrobek.

5 OBSAH 1. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ 1.1. POTRUBÍ PEHD ECOPAL PEHD... 1 ECOPAL PEHD SN 4 DN/OD 200 DN/OD ECOPAL PEHD SN 8 DN/OD 160 DN/OD Přesuvky ECOPAL DN/OD 160 DN/OD Těsnění ECOPAL DN/OD 160 DN/OD Tvarovky ECOPAL... 4 WEHOLITE SPIRO SN4 DN/ID 1200 DN/ID WEHOLITE SPIRO... 8 WEHOLITE SPIRO SN8 DN/ID 600 DN/ID WEHOLITE SPIRO SN8 DN/ID 1200 DN/ID WEHOLITE SPIRO SN10 DN/ID 1200 DN/ID Přesuvky s těsněním WEHOLITE DN/ID 600 DN/ID Tvarovky WEHOLITE VIP - LINER VIP LINER délka 0,5 m POTRUBÍ PP ECOPAL PP ECOPAL PP SN 8 DN/OD 160 DN/OD ECOPAL PP SN 10 DN/OD 160 DN/OD ECOPAL PP SN 12 DN/OD 160 DN/OD ECOPAL PP SN 16 DN/OD 160 DN/OD Přesuvky ECOPAL DN/OD 160 DN/OD Tvarovky ECOPAL DN/OD 160 DN/OD TERAKAN PP TERAKAN PP SN8 DN/ID 200 DN/ID TERAKAN PP SN10 DN/ID 200 DN/ID TERAKAN PP SN16 DN/ID 200 DN/ID Přesuvky TERAKAN DN/ID 200 DN/ID Těsnění TERAKAN SN 8 SN10 DN/ID 200 DN/ID Těsnění TERAKAN SN16 DN/ID 200 DN/ID Tvarovky TERAKAN PP WEHOTRIPLA PP WehoTripla PP SN 8 DN/OD 110 DN/OD WehoTripla PP SN 10 DN/OD 110 DN/OD WehoTripla PP SN 12,5 DN/OD 110 DN/OD WehoTripla PP SN 16 DN/OD 110 DN/OD DRENÁŽNÍ SYSTÉMY + KABELOVÉ CHRÁNIČKY POLIDREN DRENOSEWER KABELOVÁ CHRÁNIČKA DRENOPAL DRENOPAL PEHD SN4 DN/OD 200 DN/OD DRENOPAL PEHD SN8 DN/OD 160 DN/OD DRENOPAL PP SN16 DN/OD 160 DN/OD DRENÁŽNÍ ŠACHTY SB RD 400/344 (výška 1,5 m) SBD 930/800 (výška 1,5 m) bez kinety SBD 930/800 (výška 1,5 m) s kinetou Poklopy k drenážním šachtám... 28

6 2. ŠACHTOVÝ PROGRAM BOCR Vodoměrné šachty SEGMENTOVÉ OVÁLNÉ PLASTOVÉ ŠACHTY SB SVO 1000 (výška 1,5 m) SB SVO 1000 (výška 1,75 m) VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO SPODNÍ VODY SB VT 1000 (výška 1,5 m) SB VT 1000 (výška 1,75 m) SB VS 1200 (výška 1,5 m) SB VS 1200 (výška 1,75 m) SB VT 580/500 (výška 1,5 m) MONOLITICKÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY Z ROTOMOULDINGU SB VR 1100 B20, H = 1,3 m SB VR 1100 B21, H = 1,30 + 0,25 m SB VR 1100 B30, H = 1,5 m SB VR 1100 B31 H = 1,5 + 0,25 m SB VR 1100 B40 H = 1,763 m SB VR 1200 H = 1,55 m SB VR 1200 H = 1,85 m SB VR 500 H = 1,3 m ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY SB ZR Kanalizační šachty ŠACHTY ŘADY SB SB 1200/1025 (výška 1,5 m) SBS 1000 (výška 1,5 m) SB 1000/853 (výška 1,5 m) SB 800/690 (výška 1,5 m) SB 700/600 (výška 1,5 m) SB 630/533 (výška 1,5 m) SB 500/427 (výška 1,5 m) SB-R 400/344 (výška 1,5 m) Šachty kanalizační čerpací MONOLITICKÉ ČERPACÍ ŠACHTY Z ROTOMOULDINGU SB-CR ČERPACÍ ŠACHTY SEGMENTOVÉ Z PEHD SB-CS ČERPACÍ ŠACHTY KORUGOVANÉ Z PEHD SB-CT SB-CT SB-CT 930/ ČERPACÍ ŠACHTY KORUGOVANÉ DO SPODNÍ VODY SB-CT SB-CT SB-CT 930/ DVOUPLÁŠŤOVÉ ČERPACÍ ŠACHTY Z PP SB-DC Hospodaření s dešťovou a splaškovou vodou NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU Nádrže WehoTank PEHD SN MONOLITICKÉ NÁDRŽE Z PEHD... 43

7 Nádrže IMG Nádrže ROTO Nádrže TH AQUATEC DOPLŇKY K NÁDRŽÍM Doplňky k nádržím TH Aquatec Univerzální doplňky ke všem typům nádrží VSAKOVACÍ MODULY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Vsakovací tunel Garantia + Twin Vsakovací blok Garantia EcoBloc Domovní čistírny odpadních vod Příslušenství k ČOV Ostatní sortiment POKLOPY ROZNÁŠECÍ DESKY PILOVÉ VRTÁKY PRO MONTÁŽ DODATEČNÝCH ODBOČEK... 50

8 1. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Kanalizační trouby ECOPAL Kanalizační systém ECOPAL je určen pro gravitační, podzemní kanalizace. Snadná montáž, nízká hmotnost jednotlivých prvků, vysoká mechanická i chemická odolnost, dlouhodobá životnost jsou základní vlastnosti systémů ECOPAL. Kanalizační odvodňovací systém ECOPAL je určen pro odvádění dešťových, splaškových i průmyslových vod v rozsahu 1,25 14 ph. Systém ECOPAL je souborem trub, tvarovek, kanalizačních a odvodňovacích šachet, a také drenážních trub DN 160 DN Ke každému průměru trub jsou vyráběny standardní tvarovky: oblouky, odbočky, redukované odbočky, zátky a také redukce na různé průměry a jiné trubní systémy. Systém ECOPAL je doplněn několika typy kanalizačních a drenážních šachet o průměrech DN 400 až DN Veškeré prvky systému ECOPAL jsou certifikovány, mají osvědčení Správy železniční dopravní cesty o schválení pro použití na stavbách ČD a jsou využívány i na stavbách v gesci ŘSD ČR. ECOPAL (PEHD) SN 4, SN 8 Trouby ECOPAL PEHD jsou vyráběny o kruhové tuhosti SN 4 a SN 8. Trouby ECOPAL PEHD SN 4 jsou vyráběny v rozměrové řadě DN/OD 200 DN/OD Trouby ECOPAL PEHD SN 8 jsou vyráběny v rozměrové řadě DN/OD 160 DN/OD ECOPAL (PP) SN 8, SN 10, SN 12, SN 16 Trouby ECOPAL PP jsou vyráběny o kruhových tuhostech SN 8, SN 10, SN 12 a SN 16. Trouby ECOPAL PP SN 8 jsou vyráběny v rozměrových řadách DN/OD 160 DN/OD Trouby ECOPAL PP SN 10 jsou vyráběny v rozměrových řadách DN/OD 160 DN/OD Trouby ECOPAL PP SN 12 jsou vyráběny v rozměrových řadách DN/OD 160 DN/OD Trouby ECOPAL PP SN 16 jsou vyráběny v rozměrových řadách DN/OD 160 DN/OD Kanalizační trouby TERAKAN Polypropylénové trubky TERAKAN o kruhové tuhosti SN 8, SN 10 a SN 16 vykazují mimořádnou odolnost vůči vnějšímu zatížení a jsou předurčeny do nejnáročnějších provozních podmínek, kde se využívají jako: Splaškové a dešťové kanalizace, průmyslové a zemědělské kanalizace, odvodnění silnic, dálnic, železnic, stavby s mimořádnými nároky na pevnost a mechanickou odolnost trub. K troubám TERAKAN je dodáván kompletní sortiment tvarovek v celé rozměrové řadě. Kanalizační systém TERAKAN je certifikován v České a Slovenské republice. Trouby a ostatní prvky systému TERAKAN jsou spojovány pomocí přesuvek a těsnění. Dlouhodobá životnost trub TERAKAN, je dána kvalitním materiálem pro výrobu trub a moderní konstrukcí stěny trub. Vysoká odolnost vůči abrazi a vyloučení vzniku koroze spolu s kvalitními spojovacími prvky jsou zárukou minimálního opotřebení a stálých provozních parametrů.

9 Trouby TERAKAN SN 8 jsou vyráběny v rozměrových řadách DN ID 200 DN ID Trouby TERAKAN SN 10 jsou vyráběny v rozměrových řadách DN ID 200 DN ID Trouby TERAKAN SN 16 jsou vyráběny v rozměrových řadách DN ID 200 DN ID Kanalizační trouby WEHOLITE SPIRO Moderní systém lehkých trub z polyetylénu WEHOLITE se spirálovou konstrukcí je určen pro systémy gravitační kanalizace. Trouby jsou vyráběny v kruhových tuhostech SN 4, SN 8 a SN 10. Trouby jsou dodávány ve standardních délkách 6,25 m a 12,5 m. Jiné délky na objednávku. Trouby WEHOLITE (DN/ID 600 DN/ID 1000) jsou spojovány pomocí hrdla a těsnění. Trouby WEHOLITE (DN/ID 1200 DN/ID 3000) jsou spojovány svařováním. Součástí kanalizačního systému WEHOLITE je soubor tvarovek a šachet pro veškeré vyráběné průměry. Využití systému WEHOLITE je především v oblasti výstavby velkoprůměrových kanalizačních stok, retenčních stok, zatrubnění vodotečí a také silničních propustků. Trouby WEHOLITE jsou rovněž využívány pro výrobu různých typů zásobníků a nádrží pro: pitnou vodu, technologické nádrže v průmyslu a zemědělství, nádrže na dešťovou a závlahovou vodu, retenční a akumulační nádrže, nádrže pro požární vodu. VIP LINER Hladké, plnostěnné, dvouvrstvé trouby z PEHD různých délek i průměrů. Jsou vhodné pro klasické bezvýkopové metody typu Relining, Cracking nebo Burst Lining, kdy je přímo do trasy původního potrubí pomocí drtící hlavy vtahováno nové potrubí. Bezvýkopové technologie přináší zákazníkům výhody spočívající především v minimalizaci zemních prací, zachování povrchové infrastruktury, zachování plné funkčnosti pozemních komunikací. Modely VIP LINER jsou vyráběny v délkách podle potřeb zákazníků, tj. 0,5 m až 6 m. V průměrech DN 90 DN 630. Moduly mají integrovány spoje dřík + hrdlo. Spoje jsou osazeny elastomerovým těsněním, které zajišťuje absolutně vodotěsný a mechanicky pevný spoj. WehoTripla WehoTripla je moderní systém z Polypropylénu (PP), trubky a tvarovky pro vnější kanalizaci sanitární, dešťové vody a kombinované kanalizace. Stěna WehoTripla se skládá ze tří vrstev. Mimořádně odolná vnější vrstva poskytuje ochranu proti mechanickému poškození. Střední vrstva je lehká, ale zachovává si vysokou kruhovou tuhost (až SN 12,5) střední vrstva působí také jako tepelný izolátor. Vnitřní vrstva má vynikající hydraulické parametry. WehoTripla trubky se vyznačují vysokou chemickou odolností a jsou velmi odolné, což z nich dělá ideální řešení pro silniční využití. Trubky WehoTripla se vyrábí v průměrech od 110 do 400 mm a jejich standardní délka je rovna 2, 3 a 6 m. Toto potrubí se vyrábí v několika kruhových tuhostech SN 8, SN 10, SN 12,5 a SN 16.

10

11 1.1. POTRUBÍ PEHD ECOPAL PEHD ECOPAL PEHD SN 4 DN/OD 200 DN/OD 1200 DN/OD 200 DN/OD 1200 TROUBY SPOJOVANÉ PŘESUVKOU A TĚSNĚNÍM Korugované trouby z HDPE pro gravitační systémy, vyrobeno dle normy EN standard. Objednací číslo OD/ID SN Délka (m) Kč/ks / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč Ceny včetně spojovacího materiálu. Trubky jsou k dispozici také ve 12 m délkách, ceny na poptání. 1

12 ECOPAL PEHD SN 8 DN/OD 160 DN/OD 1200 DN/OD160 DN/OD350 TROUBY SPOJOVANÉ PŘESUVKOU A TĚSNĚNÍM DN/OD400 DN/OD1200 TROUBY SPOJOVANÉ HRDLEM A TĚSNĚNÍM Objednací OD/ID SN Délka (m) Kč/ks / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč Ceny včetně spojovacího materiálu. Trubky jsou k dispozici také ve 12 m délkách, ceny na poptání. 2

13 Přesuvky ECOPAL DN/OD 160 DN/OD 1200 Objednací číslo OD/ID Kč/ks / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč Těsnění ECOPAL DN/OD 160 DN/OD 1200 Objednací číslo OD/ID Kč/ks / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč 3

14 Tvarovky ECOPAL Všechny tvarovky jsou standardně vyráběny o kruhové tuhosti SN8. V případě požadavku vyšší kruhové tuhosti tvarovek, se ceny mění dle tabulky: Ceny tvarovek SN10 Ceny tvarovek SN % Zátky ECOPAL OD/ID 160/ Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč Ceny tvarovek SN12 Ceny tvarovek SN % Ceny tvarovek SN16 Ceny tvarovek SN % vnitřní vnější vnitřní vnější OD/ID 448 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč / Kč / Kč / Kč ) 800/ Kč / Kč / Kč / Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Odbočky Odbočky ECOPAL 45 a 90 OD/ID / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč OD/ID 580/ Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

15 Odbočky ECOPAL redukované 45 a 90 DN/OD DN/OD 200/ Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Odbočky hrdlové ECOPAL 45 a 87 DN/OD / Kč / Kč / Kč Kč Kč Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč

16 Oblouky ECOPAL Oblouky ECOPAL 30, 45, 60 a 90 OD/ID / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Oblouky hrdlové ECOPAL 30, 45 a 90 OD/ID 160/ Kč / Kč / Kč / Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

17 Redukce Redukce ECOPAL KG DN/OD 160/ Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč DN/OD 250/ Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč Redukce excentrické DN/OD 200/ Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč DN/OD 400/ Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč DN/OD 500/ Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč Průchodky Průchodky pryžové DN/OD Kč Kč Vložky do průchodek DN/OD Kč Kč

18 WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO SN4 DN/ID 1200 DN/ID 3000 TROUBY Z PEHD SE SPIRÁLOVOU KONSTRUKCÍ STĚNY TROUBY JSOU SPOJOVÁNY SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ EXTRUDÉRU Počet svárů denně: ,5 sváru sváry 1500 a ,5 sváru svár 2400 až ,5 sváru Objednací číslo DN/ID Kč/m Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč WEHOLITE SPIRO SN8 DN/ID 600 DN/ID 1000 TROUBY Z PEHD SE SPIRÁLOVOU KONSTRUKCÍ STĚNY TROUBY JSOU SPOJOVÁNY POMOCÍ HRDLA A TĚSNĚNÍ Objednací číslo DN/ID Kč/6m Kč Kč Kč Kč Kč 8

19 WEHOLITE SPIRO SN8 DN/ID 1200 DN/ID 3000 TROUBY Z PEHD SE SPIRÁLOVOU KONSTRUKCÍ STĚNY TROUBY Z PEHD SE SPIRÁLOVOU KONSTRUKCÍ STĚNY TROUBY JSOU SPOJOVÁNY SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ EXTRUDÉRU Objednací číslo DN/ID Kč/m Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Počet svárů denně: sváry ,5 sváru 1500 a ,5 sváru svár ,5 sváru Počet na kamion: m ,5m ,5 m na nadrozměr 9

20 WEHOLITE SPIRO SN10 DN/ID 1200 DN/ID 3000 TROUBY Z PEHD SE SPIRÁLOVOU KONSTRUKCÍ STĚNY TROUBY JSOU SPOJOVÁNY SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ EXTRUDÉRU Objednací číslo DN/ID Kč/m Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Počet svárů denně: ,5 sváru sváry 1500 a ,5 sváru svár ,5 sváru Počet na kamion: m ,5m ,5 m na nadrozměr Přesuvky s těsněním WEHOLITE DN/ID 600 DN/ID 1000 Objednací číslo DN/ID Kč/ks Kč Kč Kč Kč Kč 10

21 Tvarovky WEHOLITE Oblouky Oblouky WEHOLITE 30, 45, 90 (vč. svařování) DN/ID Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Oblouky hrdlové WEHOLITE 30, 45, 90 (vč. těsnění) DN/ID Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Odbočky Odbočky WEHOLITE 87 Odbočky WEHOLITE 90 (vč. přesuvky a těsnění) (vč. svařování) DN/ID DN/ID DN/ID Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

22 VIP LINER VIP LINER délka 0,5 m TROUBA JE URČENA PRO BEZVÝKOPOVÉ SANANCE KANALIZAČNÍCH ŘÁDŮ A PŘIPOJEK. Objednací číslo DN/OD Kč/ks Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 12

23 1.2. POTRUBÍ PP ECOPAL PP ECOPAL PP SN 8 DN/OD 160 DN/OD 1200 DN/OD 160 DN/OD 1000 TROUBY SPOJOVANÉ PŘESUVKOU A TĚSNĚNÍM Korugované trouby z PP pro gravitační systémy o kruhové tuhosti SN 8. O bjednací číslo OD/ID SN Délka (m) Kč/ks / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč 13

24 ECOPAL PP SN 10 DN/O D 160 DN/OD 1000 DN/OD 160 DN/OD 1000 TROUBY SPOJOVANÉ PŘESUVKOU A TĚSNĚNÍM Korugované trouby z PP pro gravitační sy stémy o kruhové tuhosti SN 10. O bjednací číslo OD/ID SN Délka (m) Kč/ks / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč ECOPAL PP SN 12 DN/O D 160 DN/OD 1000 DN/OD 160 DN/OD 1000 TROUBY SPOJOVANÉ PŘESUVKOU A TĚSNĚNÍM Korugované trouby z PP pro gravitační systémy o kr uhové tuh osti SN 12. O bjednací číslo OD/ID SN Délka (m) Kč/ks / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč 14

25 ECOPAL PP SN 16 DN/OD 160 DN/OD 1200 DN/OD 160 DN/OD 1200 TROUBY SPOJOVANÉ PŘESUVKOU A TĚSNĚNÍM Korugované trouby z PP pro gravitační systémy o kruhové tuhosti SN 16. O bjednací číslo OD/ID SN Délka (m) Kč/ks / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč / , Kč 15

26 Přesuvky ECOPAL DN/OD 160 DN/OD 1200 CENY PŘESUVEK A TĚSNĚNÍ PRO POTRUBÍ ECOPAL PP SN8, SN10, SN12, SN16 JSOU SHODNÉ S CENAMI PŘESUVEK A TĚSNĚNÍ PRO POTRUBÍ ECOPAL PEHD (ceny viz. str. 3) Tvarovky ECOPAL DN/OD 160 DN/OD 1200 CENY VŠECH TVAROVEK (zátky, odbočky, oblouky, redukce, průchodky) PRO POTRUBÍ ECOPAL PP JSOU SHODNÉ S CENAMI TVAROVEK PRO POTRUBÍ ECOPAL PEHD (ceny viz. str. 4 7) 16

27 TERAKAN PP TERAKAN PP SN8 DN/ID 200 DN/ID 1000 KORUGOVANÉ TROUBY Z PP DN /ID 200 DN/ID 1000 TROUBY SPOJOVANÉ HR DLEM A TĚSNĚNÍM O bjednací číslo DN/ID SN Délka (m) Kč/ks , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč TERAKAN PP SN10 DN/ ID 200 DN/ID 1000 KORUGOVANÉ TROUBY Z PP DN/ID 200 DN/ID 1000 TROUBY SPOJOVANÉ H RDLEM A TĚSNĚNÍM O bjednací číslo DN/ID SN Délka (m) Kč/ks , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč 17

28 TERAKAN PP SN16 DN/ ID 200 DN/ID 1000 KORUGOVANÉ TROUBY Z PP DN/ID 200 DN/ID 1000 TROUBY SPOJOVANÉ H RDLEM A TĚSNĚNÍM O bjednací číslo DN/ID SN Délka (m) Kč/ks , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč Přesuvky TERAKAN DN/ID 200 DN/ID 1000 O bjednací číslo DN/ID Kč/ks Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 18

29 Těsnění TERAKAN SN 8 SN10 DN/ID 200 DN/ID 1000 O bjednací číslo DN/ID Kč/ks Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Těsnění TERAKAN S N16 DN/ID 200 DN/ID 1000 O bjednací číslo DN/ID Kč/ks Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tvarovky TERAKAN PP Zátky Terakan DN/ID vnitřní Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč vnější 607 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

30 Oblouky Oblouky na potrubí TERAKAN 30, 45, 60 a 90 DN/ID ob jednací číslo Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ob jednací číslo 498 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 755 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Odbočky Odbočky TERAKAN 45 a 87 Odb očky redukované TERA KAN 45 a 87 DN/ID ob jednací číslo 200/ Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč DN/ID ob jednací číslo 200/ Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč ob jednací číslo Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

31 Redukce Redukce excentrické TERAKAN DN/ID 250/ Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč Redukce TERAKAN/KG DN/ID 200/ Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč

32 WEHOTRIPLA PP WehoTripla PP SN 8 DN/OD 110 DN/OD 400 TŘÍVRSTVÉ TROUBY Z PP S HLADKOU VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STĚNOU. DN/O D 110 DN/OD 400 TROUBY SPOJOVANÉ PŘESUVKOU A TĚSNĚNÍM. O bjednací číslo D N/OD Kč/6m Kč Kč Kč Kč Kč Kč WehoTripla PP SN 10 DN/OD 110 DN/OD 400 O bjednací číslo D N/OD Kč/6m Kč Kč Kč Kč Kč Kč WehoTripla PP SN 12,5 DN/OD 110 DN/OD 400 O bjednací číslo D N/OD Kč/6m Kč Kč Kč Kč Kč Kč 22

33 WehoTripla PP SN 16 DN/OD 110 DN/OD 400 O bjednací číslo D N/OD Kč/6m Kč Kč Kč Kč Kč Kč 23

34 1.3. DRENÁŽNÍ SYSTÉMY a KABELOVÉ CHRÁNIČKY POLIDREN PERFOROVANÁ DVOUVRSTVÁ DRENÁŽNÍ TROUBA Z PEHD. PERFORACE TRUB 360 SVITKY 25 x 50 m. O bjednací číslo D N/OD Kč/m Kč Kč Kč Kč Kč Kč DRENOSEWER PERFOROVANÁ DVOUVRSTVÁ DRENÁŽNÍ TROUBA Z PEHD. PERFORACE TRUB 220 a 360 DODÁVÁNY V 6 m TYČÍCH. O bjednací číslo D N/OD Kč/m Kč Kč Kč Kč DVOUVRSTVÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA Z PEHD. SVITKY 25 x 50 m KABELOVÁ CHRÁNIČKA O bjednací číslo D N/OD Kč/m Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 24

35 DRENOPAL DRENOPAL PEHD SN4 DN/OD 200 DN/OD 1200 KORUGOVANÁ DRENÁŽNÍ ROURA Z PEHD. PERFORACE TRUB 220 a 360 DN/ OD 160 DN/OD 1200 TROUBY SPOJOVANÉ PŘESUVKOU A T ĚSNĚNÍM DN/OD 400 DN/OD 1200 TROUBY SPOJOVAN É HRDLEM A TĚSNĚNÍM O bjednací číslo OD/ID Kč/6m / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč DRENOPAL PEHD SN8 DN/OD 160 DN/OD 1200 DN/ OD 160 DN/OD 350 TROUBY SPOJOVANÉ PŘESUVKOU A TĚS NĚNÍM DN/OD 400 DN/OD 1200 TROUBY SPOJOVANÉ HRDLEM A TĚSNĚNÍM O bjednací číslo OD/ID Kč/6m / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč 25

36 DRENOPAL PP SN16 DN/OD 160 DN/OD 1200 KORUGOVANÁ DRENÁŽN Í ROURA Z PEHD. PERFORACE T RUB 220 a 360 DN/OD 160 DN/OD 1200 TROUBY SPOJOVANÉ PŘESUVKOU A TĚSNĚNÍM O bjednací číslo OD/ID Kč/6m / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč DRENÁŽNÍ ŠACHTY SB RD 400/344 (v ýška 1,5 m) Objednací číslo Typ OD/ID Kč/ks SB-R 400/OD160/1/1 400/ Kč SB-R 400/OD200/1/1 400/ Kč Cena za každý další bm šachty SB-RD 400/ Kč 26

37 SBD 930/800 (výška 1,5 m) bez kinety O bjednací číslo Typ OD/ID Kč/ks SBD 930/OD160/1/1 930/ Kč SBD 930/OD200/1/1 930/ KČ SBD 930/OD250/1/1 930/ Kč SBD 930/OD315/1/1 930/ Kč SBD 930/OD400/1/1 930/ Kč Cena za každý další bm šachty SBD 930/ Kč SBD 930/800 (výška 1,5 m) s kinetou O bjednací číslo Typ OD/ID Kč/ks SBD 930/OD160/1/1 930/ Kč SBD 930/OD200/1/1 930/ Kč SBD 930/OD250/1/1 930/ Kč SBD 930/OD315/1/1 930/ Kč SBD 930/OD400/1/1 930/ Kč Cena za každý další bm šachty SBD 930/ Kč Nástav ec 930/315, H = 0,6m Objednací číslo Typ OD/ID Kč/ks Nástavec 930/ / Kč 27

38 Poklopy k drenážním šachtám Poklopy plast ové pochůzn é uzamykatelné Objednací číslo Typ DN/OD Kč/ks PPK Kč PPK Kč Kompozitní poklopy Objednací číslo Typ OD/ID Kč/ks KIO 400 B / Kč KIO 500 B / Kč Litinové poklopy Objednací číslo Typ DN/ID Kč/ks PLD 360 D Kč Přechodový kus k litinovému poklopu Objednací číslo Typ DN/ID Kč/ks PLR Kč 28

39 2. Šachtový program BOCR Vodoměrné šachty Společnost BOCR Trading s.r.o. je výrobcem vodoměrných šachet, které nabízí v mnoha variantách, dle různých požadavků zákazníků. Kromě standardních typů vodoměrných šachet z rotomouldingu, které jsou samonosné a v typových řadách B20 B52, se rovněž společnost BOCR zabývá výrobou zakázkových vodoměrných šachet, které jsou používány pro osazování vodoměrů a armatur, při využití potrubí velkých průměrů. Pro výrobu jsou používány PE a PP materiály a polotovary nejvyšší kvality. Desky, skruže, stěnové prvky a PE a PP trubky. V tomto segmentu nabízí společnost BOCR Trading s.r.o. šachty kruhové do průměru 3000 mm, komorové šachty ze stěnových prvků a šachty oválné s využitím segmentů 1000 a 1200 mm. Při výrobě objektů větších rozměrů jsou vždy zpracována statická posouzení. Speciální nabídkou našich vodoměrných šachet jsou pak šachty SB VT 1000, které jsou mimořádně odolné a jsou určeny do míst s vysokou hladinou podzemní vody, do nepříznivých geologických podmínek a tam, kde je problematické použít ke stabilizaci šachty obetonování. Šachta je navržena tak, aby tvarem pláště, rozšířeným dnem s využitím hmotnosti obsypových zemin a třecích sil, byla stabilní i při osazení ve zvodněných zeminách. Vodoměrná šachta SB VR 500 je ekonomickou variantou vodoměrné šachty o průměru 500 mm s tepelnou izolací pláště i víka. Konstrukce šachty a tepelně izolační vlastnosti jsou v praxi ověřeny více než desetiletým úspěšným prodejem na trzích v ČR a SK. Sloupová vodoměrná šachta SB VT 580/500 splňuje požadavky pro užití v náročných klimatických podmínkách horských oblastí. Rozměry šachty umožňují použít špičkové vodoměrné soupravy předních výrobců vodovodních armatur. SB VR 1200 je vodoměrnou šachtou o půdorysných rozměrech 1200 x 900 mm a výšky pracovního prostoru 1300 nebo 1600 mm. Šachty beze zbytku splňují nejnáročnější požadavky na vodoměrné šachty. Všechny typy šachet od společnosti BOCR Trading lze osadit plastovými poklopy řady PPR. PPR 650/200 (do 200 kg) nebo PPR 650/600 (do 600 kg). Kanalizační šachty řady SB Typ šachet SB jsou plastové PE šachty s korpusem vyrobeným z PE korugované trouby ECOPAL DN/ID 300 DN/ID Kanalizační šachty typu SB mají dno tvořené vtokovými a odtokovými hrdly pro připojení trub, kinetou a nástupnicemi. Jednotlivé díly šachet jsou spojovány extruzním svařováním. Šachty jsou od průměru DN/ID 800 osazeny plastovým žebříkem. Šachta SB DN/ID 1000 může být osazena revizním nástavcem. Šachty jsou vyráběny na zakázku podle objednávkových listů, ve kterých zákazníci přesně definují rozměry šachet, umístění vtokových a odtokových potrubí, výšky, úhly a spády jednotlivých vtoků a odtoků. Vzhledem k použitému materiálu, polyetylénu vysoké hustoty, jsou kanalizační šachty BOCR SB vhodné i do náročných průmyslových provozů, především tam, kde je vyžadována vysoká chemická odolnost. 29

40 Kanalizační čerpací šachty Společnost BOCR Trading s.r.o. je významným výrobcem plastových čerpacích šachet a jímek určených k montáži technologií tlakových kanalizací nebo domovních přečerpávacích stanic splašků. Široká nabídka různých typů jímek a šachet standardních typů a rozsáhlé odborné a technologické zázemí pro vývoj a výrobu zakázkových výrobků, řadí společnost BOCR Trading s.r.o. mezi přední výrobce polyetylénových a polypropylénových jímek na trzích v České republice i ostatních zemích EU. Monolitické, absolutně vodotěsné jímky, vyrobené z polyetylénu nebo polypropylénu se vyznačují vysokou mechanickou i chemickou odolností, a tak umožňují jejich využití nejen ve vodním hospodářství, ale i v zemědělském průmyslu. Čerpací šachty SB CR jsou polyetylénové, monolitické jímky vyrobené metodou rotačního tváření plastů a vyrábí se celkem v devíti modifikacích, kdy se mění výška šachty a průlezu. Vnitřní průměr je u všech jímek shodný, tj mm. Jímky je možné dodávat s integrovanými stupadly, jsou samonosné, jejich obetonování se doporučuje pouze v případech, kdy je v místě osazení vyšší hladina podzemní vody. Šachty typové řady SB CT jsou určeny do nejnáročnějších podmínek, do míst s vysokou hladinou spodní vody a do nepříznivých geologických podmínek. Vzhledem k velmi vysoké mechanické odolnosti je možné pro obsyp šachty využit výkopek a tím výrazně snížit náklady na její osazení. Tento typ šachty je ryze zakázkovým výrobkem, kdy si odběratel stanoví všechny parametry: průměr, výšku, provedení, rozložení a typ prostupů. K zakrytí průlezu čerpacích jímek a šachet jsou určeny plastové poklopy PPR 650/200 (do 200 kg) nebo PPR 650/600 (do 600 kg). 30

41 2.1. Vodoměrné šachty SEGMENTOVÉ OVÁLNÉ PLASTOVÉ ŠACHTY SB SVO 1000 (v ýška 1,5 m) O bjednací číslo Typ Kč/ks SB SVO 1000 x Kč SB SVO 1000 x Kč SB SVO 1000 x Kč SB SVO 1000 x Kč SB SVO 1000 x Kč SB SVO 1000 (vý ška 1,75 m) O bjednací číslo Typ Kč/ks SB SVO 1000 x Kč SB SVO 1000 x Kč SB SVO 1000 x Kč SB SVO 1000 x Kč SB SVO 1000 x Kč 31

42 VODOMĚRNÉ ŠACHTY DO SPODNÍ VODY SB VT 1000 (výška 1,5 m) O bjednací číslo Typ Kč/ks SB VT 1000 DN Kč SB VT 1000 DN Kč SB VT 1000 DN Kč SB VT 1000 DN Kč SB VT 1000 (výška 1,75 m) O bjednací číslo Typ Kč/ks SB VT 1000 DN Kč SB VT 1000 DN Kč SB VT 1000 DN Kč SB VT 1000 DN Kč SB VS 1200 (výška 1,5 m) O bjednací číslo Typ Kč/ks SB VS 1200 DN Kč SB VS 1200 DN Kč SB VS 1200 DN Kč SB VS 1200 DN Kč SB VS 1200 (výška 1,75 m) O bjednací číslo Typ Kč/ks SB VS 1200 DN Kč SB VS 1200 DN Kč SB VS 1200 DN Kč SB VS 1200 DN Kč 32

43 SB VT 580/500 (výška 1,5 m) Objednací číslo Typ Kč/ks SB VT 580/ Kč MONOLITICKÉ VODOMĚRNÉ ŠACHT Y Z ROTOMOULDINGU SB VR 1100 B2 0, H = 1,3 m O bjednací číslo Typ Kč/ks SB VR 1100 B20 DN Kč SB VR 1100 B20 DN Kč SB VR 1100 B20 DN Kč SB VR 1100 B20 DN Kč SB VR 1100 B20 3xDN Kč SB VR 1100 B20 4xDN Kč SB VR 1100 B21, H = 1,30 + 0,25 m O bjednací číslo Typ Kč/ks SB VR 1100 B21 DN Kč SB VR 1100 B21 DN Kč SB VR 1100 B21 DN Kč SB VR 1100 B21 DN Kč SB VR 1100 B21 3xDN Kč SB VR 1100 B21 4xDN Kč SB VR 1100 B30, H = 1,5 m Objednací číslo Typ Kč/ks SB VR 1100 B30 DN Kč SB VR 1100 B30 DN Kč SB VR 1100 B30 DN Kč SB VR 1100 B30 DN Kč SB VR 1100 B30 3xDN Kč SB VR 1100 B30 4xDN Kč 33

44 SB VR 1100 B31 H = 1,5 + 0,25 m O bjednací číslo Typ Kč/ks SB VR 1100 B31 DN Kč SB VR 1100 B31 DN Kč SB VR 1100 B31 DN Kč SB VR 1100 B31 DN Kč SB VR 1100 B31 3xDN Kč SB VR 1100 B31 4xDN Kč SB VR 1100 B40 H = 1,75 m O bjednací číslo Typ Kč/ks SB VR 1100 B40 DN Kč SB VR 1100 B40 DN Kč SB VR 1100 B40 DN Kč SB VR 1100 B40 DN Kč SB VR 1100 B40 3xDN Kč SB VR 1100 B40 4xDN Kč SB V R 1200 H = 1,55 m O bjednací číslo Typ Kč/ks SB VR 1200/900 DN Kč SB VR 1200/900 DN Kč SB VR 1200/900 DN Kč SB VR 1200/900 DN Kč SB VR 1200/900 3x DN Kč SB VR 1200/900 4x DN Kč SB VR 1200 H = 1,85 m O bjednací číslo Typ Kč/ks SB VR 1200/900 DN Kč SB VR 1200/900 DN Kč SB VR 1200/900 DN Kč SB VR 1200/900 DN Kč SB VR 1200/900 3x DN Kč SB VR 1200/900 4x DN Kč 34

45 SB VR 500 H = 1,3 m O bjednací číslo Typ Kč/ks SB VR 500/1 DN Kč SB VR 500/2 DN Kč ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY SB ZR 1100 CENA VČETNĚ PROSTUPŮ (VÝTLAK, EL. PŘÍVOD, TĚSNÍCÍ MANŽETA PAŽNICE) O bjednací číslo Typ DN / OD / H Kč/ks SB ZR 1100 B / Kč SB ZR 1100 B / Kč SB ZR 1100 B / Kč 1) Prostup přívod el. energie (v ceně zhlaví) 2) Rozvaděč 3) El. kabely čerpadlo, řízení čerpadla 4) Výtlačné potrubí čerpadla 5) Uzavírací ventil 6) Pažení vrtu 7) Těsnící manžeta (v ceně zhlaví) 8) Jímka BOCR (v ceně zhlaví) 9) Prostup pažení vrtu (v ceně zhlaví) 10) Prostup výtlačného potrubí (v ceně zhlaví) 35

46 2.2. Kanalizační šachty ŠACHTY ŘADY SB SB 1200/1025 (výška 1,5 m) O bjednací číslo Typ Kč/ks SB 1200/OD160/1/ Kč SB 1200/OD200/1/ Kč SB 1200/OD250/1/ Kč SB 1200/OD315/1/ Kč SB 1200/OD350/1/ Kč SB 1200/OD400/1/ Kč SB 1200/OD465/1/ Kč SB 1200/OD500/1/ Kč SB 1200/OD580/1/ Kč SB 1200/OD630/1/ Kč SB 1200/OD700/1/ Kč SB 1200/OD800/1/ Kč SB 1200/OD930/1/ Kč Cena za každý další bm šachty SB 1200/ Kč SBS 1000 (vý ška 1,5 m) O bjednací číslo Typ Kč/ks SBS 1000/OD160/1/ Kč SBS 1000/OD200/1/ Kč SBS 1000/OD250/1/ Kč SBS 1000/OD315/1/ Kč SBS 1000/OD350/1/ Kč SBS 1000/OD400/1/ Kč SBS 1000/OD465/1/ Kč SBS 1000/OD500/1/ Kč SBS 1000/OD580/1/ Kč SBS 1000/OD630/1/ Kč SBS 1000/OD700/1/ Kč SBS 1000/OD800/1/ Kč SBS 1000/OD930/1/ Kč Cena za každý další bm šachty SBS Kč 36

47 SB 1000/853 (výška 1,5 m) Objednací číslo Typ Kč/ks SB 1000/OD160/1/ Kč SB 1000/OD200/1/ Kč SB 1000/OD250/1/ Kč SB 1000/OD315/1/ Kč SB 1000/OD350/1/ Kč SB 1000/OD400/1/ Kč SB 1000/OD465/1/ Kč SB 1000/OD500/1/ Kč SB 1000/OD580/1/ Kč SB 1000/OD630/1/ Kč SB 1000/OD700/1/ Kč Cena za každý další bm šachty SB 1000/ Kč SB 800/690 (výška 1,5 m) Objednací číslo Typ Kč/ks SB 800/OD160/1/ Kč SB 800/OD200/1/ Kč SB 800/OD250/1/ Kč SB 800/OD315/1/ Kč SB 800/OD350/1/ Kč SB 800/OD400/1/ Kč SB 800/OD465/1/ Kč SB 800/OD500/1/ Kč SB 800/OD580/1/ Kč Cena za každý další bm šachty SB 800/ Kč SB 700/600 (výška 1,5 m) Objednací číslo Typ Kč/ks SB 700/OD160/1/ Kč SB 700/OD200/1/ Kč SB 700/OD250/1/ Kč SB 700/OD315/1/ Kč SB 700/OD350/1/ Kč SB 700/OD400/1/ Kč Cena za každý další bm šachty SB 700/ Kč 37

48 SB 630/533 (výška 1,5 m) Objednací číslo Typ Kč/ks SB 630/OD160/1/ Kč SB 630/OD200/1/ Kč SB 630/OD250/1/ Kč SB 630/OD315/1/ Kč SB 630/OD350/1/ Kč SB 630/OD400/1/ Kč Cena za každý další bm šachty SB 630/ Kč SB 500/427 (výška 1,5 m) Objednací číslo Typ Kč/ks SB 500/OD160/1/ Kč SB 500/OD200/1/ Kč SB 500/OD250/1/ Kč SB 500/OD315/1/ Kč Cena za každý další bm šachty SB 500/ Kč SB R 400/344 (výška 1,5 m) Objednací číslo Typ Kč/ks SB - R 400/OD160/1/ Kč SB - R 400/OD160/3/ Kč SB - R 400/OD200/1/ Kč SB - R 400/OD200/3/ Kč Cena za každý další bm šachty SB 400/ Kč 38

49 2.3. Šachty kanalizační čerpací MONOLITICKÉ ČERPACÍ ŠACHTY Z ROTOMOULDINGU Cena včetně prostupů (nátok,výtlak, el. přívod) Šachta je osazena základnou pro spouštěcí zařízení SB CR 1100 Objednací číslo Typ DN / OD / H Kč/ks SB CR 1100 B / Kč SB CR 1100 B / Kč SB CR 1100 B / Kč SB CR 1100 B / Kč SB CR 1100 B / Kč SB CR 1100 B / Kč SB CR 1100 B / Kč SB CR 1100 B / Kč SB CR 1100 B / Kč (Ceny šachet bez vystrojení) ČERPACÍ ŠACHTY SEGMENTOVÉ Z PEHD Cena včetně prostupů (nátok,výtlak, el. přívod) Šachta je osazena základnou pro spouštěcí zařízení SB CS 1200 Objednací číslo Typ DN / ID / H Kč/ks SB-CS / Kč SB-CS / Kč (Ceny šachet bez vystrojení) 39

50 ČERPACÍ ŠACHTY KORUGOVANÉ Z PEHD SB CT 1200 Cena včetně prostupů (nátok,výtlak, el. přívod) Šachta je osazena základnou pro spouštěcí zařízení Objednací číslo Typ OD / ID / H Kč/ks SB-CT /1025/ Kč SB-CT /1025/ Kč SB-CT /1025/ Kč (Ceny šachet bez vystrojení) SB CT 930 Cena včetně prostupů (nátok,výtlak, el. přívod) Šachta je osazena základnou pro spouštěcí zařízení Objednací číslo Typ OD / ID / H Kč/ks SB-CT /800/ Kč SB-CT /800/ Kč SB-CT /800/ Kč (Ceny šachet bez vystrojení) Cena včetně prostupů (nátok,výtlak, el. přívod) Šachta je osazena základnou pro spouštěcí zařízení SB CT 930/700 Objednací číslo Typ OD / ID / H Kč/ks SB-CT 930/ /800/ Kč SB-CT 930/ /800/ Kč SB-CT 930/ /800/ Kč (Ceny šachet bez vystrojení) 40

51 ČERPACÍ ŠACHTY KORUGOVANÉ DO SPODNÍ VODY Cena včetně prostupů (nátok,výtlak, el. přívod) Šachta je osazena základnou pro spouštěcí zařízení SB CT 1200 Objednací číslo Typ OD / ID / H Kč/ks SB-CT /1025/ Kč SB-CT /1025/ Kč SB-CT /1025/ Kč (Ceny šachet bez vystrojení) SB CT 930 Cena včetně prostupů (nátok,výtlak, el. přívod) Šachta je osazena základnou pro spouštěcí zařízení Objednací číslo Typ OD / ID / H Kč/ks SB-CT /800/ Kč SB-CT /800/ Kč SB-CT /800/ Kč (Ceny šachet bez vystrojení) Cena včetně prostupů (nátok,výtlak, el. přívod) Šachta je osazena základnou pro spouštěcí zařízení SB CT 930/700 Objednací číslo Typ OD / ID / H Kč/ks SB-CT 930/ /800/ Kč SB-CT 930/ /800/ Kč SB-CT 930/ /800/ Kč (Ceny šachet bez vystrojení) 41

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

ACO Korusil drenážní systémy SN8

ACO Korusil drenážní systémy SN8 Drenážní systémy ACO Korusil drenážní systémy SN8 ACO Korusil SN8 - drenážní trubka s vysokou pevností z PE-HD Drenážní trubky Korusil slouží především k odvodnění komunikací, letišť, sportovišť a v případech,

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Katalog produktů 2015

Katalog produktů 2015 BAUERNFEIND Rakouský výrobce potrubí Katalog produktů 2015 A-ROHR Vysoko-zátěžové plnostěnné potrubí PP-MEGA-Potrubí PP-GLATT-Potrubí A- D R Ä N P P- M E G A- Drain - 1200 mm DN/ID 100-1200 mm 12, SN16SN8,

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_12 Název materiálu: Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje příslušenství

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná.

Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná. KANALIZAČNÍ STOKY Ing. D. Hánková Zpracováno pro projekt CTU0513011(2005) 1 SOUSTAVY A SYSTÉMY STOK Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná. 1.1 Jednotná

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Katalog a ceník 2014. DRENÁŽE VSAKOVÁNÍ RETENCE KANALIZACE Made in Germany. 2014 1. vydání DRENÁŽNÍ SYSTÉMY

Katalog a ceník 2014. DRENÁŽE VSAKOVÁNÍ RETENCE KANALIZACE Made in Germany. 2014 1. vydání DRENÁŽNÍ SYSTÉMY Katalog a ceník 2014 DRENÁŽE VSAKOVÁNÍ RETENCE KANALIZACE Made in Germany 2014 2014 2014 2014 2014 Bezplatně ke stažení: www.fraenkische.com 2014 1. vydání DRENÁŽNÍ SYSTÉMY CZ ELEKTROSYSTÉMY DOMÁCÍ TECHNIKA

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY PŘEHLED TYPŮ DRENÁŽNÍCH TRUBEK Popis Typ trubky Dodáváná Znaky Materiál Předpisy jmenovitá Normy světlost Země - Německo RAUDRIL Rail PP Částečně perforovaná trubka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12 BAUERNFEINDGmbH Česká republika Rakouský výrobce potrubí PP-MEGA-Potrubí Certifikováno dle ČSN EN 13476-3 PP-MEGA-potrubí SN12 NOVÉ Jaro 2011 PP-MEGA-potrubí SN16 Version: AR05_110410 www.bauernfeind.cz

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy 5 2010 FRABOPRESS C-STEEL tvarovky z uhlíkové oceli FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace Informace o výrobku č. 4 / 2013 HLnovinka HL905 / HL905.0 Podomítkový přivzdušňovací ventil HL905 HL905.0 Instalace Seite 1 von 6 Evropská norma ČSN EN 12380 uvádí požadavky na kanalizační přivzdušňovací

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody.

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody. Obsah Obsah.... 2 1.Místa odběrů a dodávky pitné vody....3 2. Technický popis...3 3. Základní povinnosti a práva provozovatele...3 3.1. Zajištění kvality dodávané pitné vody...3 3.2. Kontrola a údržba

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011)

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran v oblasti odpovědnosti dodavatele za jakost výrobků a postupů v případě reklamací vyplývající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300 ACO DRAIN Odvodňovací žlaby ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 1 V / 200 V / 300 - liniové odvodnění pro extrémní statické i dynamické namáhání - v třídách zatížení D400 a F900 dle ČSN EN 1433 - přímo určené

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm)

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) V současné době se soustředíme na výrobu potrubních systémů s ochranným pláštěm v dimenzích 32 450mm při SDR 11 a 17, resp. 17,6 u plynu (viz

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200 CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Ceník páleného cihelného systému HODOTHERM 1. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZDIVO HODOTHERM 44 P+D 1.1 1.2 1.1 1.2

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

Schiedel UNI ADVANCED. Schiedel STABIL. Proč komín SCHIEDEL? - INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM - KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO .2. :53 Page 2 ZÁRUKA 3 x LET (při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi) Komínový systém Schiedel ABSOLUT Zatřídění komínových vložek EN 57-1 A1N1 D1P1; EN 57-2 A3N1 D4P1 WA vložky (cm) Šachta

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Obchodní podmínky. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. Základní ustanovení Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Josef Frýbort F. X. Šaldy 5301/25 586 01 Jihlava IČO: 69719403 s platností od 16.3.2011 Nejsem plátce DPH Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v obchodě suzaglass.com mezi SUZA

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 12 K DISPOZICI 24 HODIN DÍKY INTERNETU Naší stránku na internetu

Více

FRÄNKISCHE. DrenáÏní a víceúãelové trubky

FRÄNKISCHE. DrenáÏní a víceúãelové trubky Drenážní systémy FRÄNKISCHE Odvodňování komunikací a podzemních staveb DrenáÏní a víceúãelové trubky Strabusil drenáïní trubka s vysokou pevností z PE-HD DN 100-400 DrenáÏní trubky Strabusil slouïí pfiedev

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více