INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI"

Transkript

1 INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Únor 2014

2 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů... 5 Přírůstky bodů za poslední měsíc, složení udělených bodů... 6 Srovnání bodovaných řidičů dle pohlaví... 7 Přehled bodovaných cizích státních příslušníků... 8 Bodovaní řidiči podle věku... 9 Dvanáctibodoví řidiči podle věku Bodovaní řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění Dvanáctibodoví řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění Bodový systém z pohledu ORP Srovnání stavu bodového systému v krajích Odečítání 4 bodů Odečítání 3 bodů školení bezpečné jízdy Odečítání 3 bodů školení bezpečné jízdy Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (1 3 body) Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (4 6 bodů) Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (7 9 bodů) Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (10 12 bodů) Detailní přehledy bodovaných řidičů Přehled jednání zařazených do bodového hodnocení Výměna řidičských průkazů O72 Samostatné oddělení tiskové 2

3 Základní informace o bodovém systému Současný systém bodového hodnocení byl v ČR zaveden 1. července 2006 zákonem č. 411/2005 Sb., který novelizoval zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Body jsou zaznamenávány v registru řidičů obecním úřadem obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno pravomocné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocně uložené sankci za porušení vybraných povinností řidiče motorového vozidla. Dopustí-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenají se body pouze za nejzávažnější z nich. Body se zaznamenávají jen do celkového počtu dvanácti, po dosažení tohoto počtu úřad neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po doručení výzvy. Uplynutím této lhůty dochází k pozbytí řidičského oprávnění i v případě, že řidičský průkaz není odevzdán. Řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství se neodevzdává, ale jeho držitel po dosažení 12 bodů pozbývá na dobu jednoho roku oprávnění řídit motorové vozidlo na území České republiky. Tato skutečnost je sdělena jak řidiči, tak i orgánu státu, který řidičský průkaz vydal. O vrácení řidičského oprávnění je řidič oprávněn požádat po jednom roce, pokud netrvá trest nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený v trestním nebo přestupkovém řízení. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání odborné způsobilosti. Dnem vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení; všechny body se odečtou a počítají se znovu od nuly. Pokud řidiči dvanáct kalendářních měsíců od naposledy zaznamenaných bodů není uložena další pravomocná sankce, kvůli níž jsou zaznamenány body, odečtou se 4 body z celkového počtu dosažených bodů. Po dalších dvanácti kalendářních měsících se odečtou další 4 body, po třetích dvanácti kalendářních měsících se odečtou zbývající body. Lhůty pro odečtení bodů neběží po dobu uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného v trestním nebo přestupkovém řízení. Odečtení bodů úřad zaznamená do 3 pracovních dnů po vzniku nároku. Řidiči není možné odečíst 4 body v případě, že dosáhl 12 bodů. Od 1. září 2008 se řidiči odečtou 3 zaznamenané body také v případě, kdy příslušnému obecní úřadu obce s rozšířenou působností doloží, že se podrobil školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy. Takto však lze odečíst body nejvýše jedenkrát za kalendářní rok. Školení bezpečné jízdy se však nemohou podrobit řidiči, kteří mají zaznamenáno více než 10 bodů nebo se dopustili jednání hodnoceného více než 5 body ke dni absolvování školení. V roce 2011 proběhla rozsáhlá novela zákona o silničním provozu, která je účinná od 1. srpna Ta přinesla několik novinek, jednou z nich je i revize bodového systému. Nově se udělují body v hodnotách 2, 3, 4, 5 a 7. Za jednobodové přestupky (jako například nerozsvícení světel či neoprávněné využití vyhrazeného jízdního pruhu) již nejsou udělovány body. Přehled všech jednání, za která jsou udělovány body, je možno nalézt na stránce č. 53. Řidič může proti záznamu bodů uplatnit námitky. Informace o změně a aktuálním stavu bodů nejsou řidiči oznamovány a nejsou mu dostupné ani prostřednictvím on-line informačního systému (internetu). Aktuální stav bodového konta lze zjistit podáním žádosti na příslušném obecní úřadu obce s rozšířenou působností nebo na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT). O72 Samostatné oddělení tiskové 3

4 Bodové systémy v zahraničí V Evropě se bodový systém v silničním provozu užívá ve Francii, Německu, Dánsku, Itálii, Velké Británii, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Irsku, Řecku, Finsku, Španělsku, Rakousku, Lucembursku, Lotyšsku. Podobné systémy fungují i v Kanadě, Austrálii, USA a na Novém Zélandu. Bodové systémy se dělí na systémy s odečítáním nebo naopak s přičítáním bodů. Rozdělení bodových systémů v Evropě, včetně roku zavedení, jsou uvedeny na spodním obrázku. Obrázek 1 situace v Evropské unii Členské státy EU bez bodového systému Členské státy EU se zavedeným bodovým systémem Ostatní státy Graf 1 zavádění bodových systémů v Evropě údaj v kroužku udává max. počet bodů v daném systému * specifický systém bodového hodnocení známý jako 3x a dost ** bodový systém pouze pro začátečníky O72 Samostatné oddělení tiskové 4

5 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v únoru 2014 (stav k ) v centrálním registru řidičů evidováno řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Takový řidič má tedy na svém kontě alespoň jeden bod. Toto množství řidičů odpovídá 8,57 % všech registrovaných řidičů, tzn. každý cca 12. řidič je bodovaný. Tabulka 1 přehled počtů bodovaných řidičů dle krajů a počtů bodů ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b bodovaných řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů Hlavní město Praha ,51% Jihočeský kraj (17 ORP) ,89% Jihomoravský kraj (21 ORP) ,58% Karlovarský kraj (7 ORP) ,45% Královehradecký kraj (15 ORP) ,44% Liberecký kraj (10 ORP) ,48% Moravskoslezský kraj (22 ORP) ,06% Olomoucký kraj (13 ORP) ,94% Pardubický kraj (15 ORP) ,83% Plzeňský kraj (15 ORP) ,13% Středočeský kraj (26 ORP) ,40% Ústecký kraj (16 ORP) ,91% Vysočina (15 ORP) ,58% Zlínský kraj (13 ORP) ,39% Česká republika ,57% Při přepočtu na registrované řidiče je zřejmé, že nejvyšší podíl bodovaných řidičů je v Ústeckém kraji, nejnižší naopak v kraji Vysočina. 12 % 10,91 % 10 % 8 % 9,40 % 9,45 % 9,48 % 9,13 % 8,58 % 7,94 % 8,44 % 7,51 %7,89 % 8,06 % 7,83 % 7,58 % 8,39 % 6 % 4 % Průměr ČR 2 % 0 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Graf 2 počty bodovaných řidičů v jednotlivých krajích Celkem bylo k evidováno dvanáctibodových řidičů, což je 6,63 % bodovaných řidičů a 0,57 % všech registrovaných řidičů. Z celkového počtu dvanáctibodových řidičů bylo evidováno (94,69 %) mužů a (5,31 %) žen. Poměr všech registrovaných řidičů dle pohlaví je za dobu platnosti ustálený. Tvoří ho cca 56,2 % mužů a 43,8 % žen. Poměr bodovaných mužů a žen je od poměru všech řidičů významně odlišný. Tvoří ho 82,8 % mužů a 17,2 % žen. Rozdíly mezi poměry bodovaných mužů a žen v jednotlivých krajích jsou nevýznamné. O72 Samostatné oddělení tiskové 5

6 Přírůstky bodů za poslední měsíc, složení udělených bodů Tabulka 2 tabulka přírůstků bodů ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b bodovaných řidičů Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) Česká republika Tabulka přírůstků bodů srovnává absolutní počty bodů v kategoriích a krajích. Zvýrazněné hodnoty se váží ke konkrétnímu sloupci, tedy ke kategorii. Je tak možné určit, kde došlo k nejmenšímu (zelené) nebo největšímu (červené) přírůstku bodů. Záporné hodnoty znamenají, že v dané kategorii došlo ve srovnání s minulým měsícem k úbytku řidičů s daným počtem bodů. Příklad: řidičů s dvanácti body přibylo nejvíce v Ústeckém kraji (41) a v Karlovarském kraji ubylo 10 řidičů s 12 body na svém kontě. Na následujícím grafu je znázorněno složení bodovaných řidičů dle počtu bodů. Největší skupinu řidičů tvoří ti, kteří mají na svém kontě dva body, následuje je skupina se třemi body a na třetím místě je skupina řidičů s jedním bodem. 8b % 9b % 10b % 11b % 1b % 7b % 6b % 5b % 12b % 2b % 4b % 3b % Graf 3 složení bodovaných řidičů dle počtu bodů O72 Samostatné oddělení tiskové 6

7 Srovnání bodovaných řidičů dle pohlaví Bodovaní muži Bodované ženy b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Graf 4 absolutní počty bodovaných řidičů srovnání dle pohlaví 50 % 45 % 48,33 % 40 % 35 % 34,01 % 30 % 25 % 20 % 22,37 % 20,27 % Bodovaní muži Bodované ženy 15 % 10 % 5 % 0 % 5,11 % 4,73 % 7,86 % 9,02 % 6,51 % 5,66 % 3,47 % 2,25 % 8,13 % 5,09 % 1,51 % 0,77 % 1,40 % 0,67 % 1,19 % 0,47 % 0,93 % 0,39 % 7,52 % 2,35 % 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Graf 5 přepočet bodovaných řidičů relativní vyjádření vzhledem k celkovému počtu řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 7

8 Přehled bodovaných cizích státních příslušníků Body do bodového hodnocení řidičů se evidují nejen u občanů (řidičů) České republiky, ale i u cizích státních příslušníků. Na základě výše uvedeného je v současné době evidováno cizích státních příslušníků, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Tento údaj vypovídá o tom, že se cizí státní příslušníci podílí na celkovém počtu bodovaných řidičů 9,18 %. Tabulka 3 přehled počtu bodovaných cizích státních příslušníků podle počtu bodů a krajů ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b bodovaných řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů Hlavní město Praha ,01 % Jihočeský kraj (17 ORP) ,14 % Jihomoravský kraj (21 ORP) ,89 % Karlovarský kraj (7 ORP) ,98 % Královehradecký kraj (15 ORP) ,06 % Liberecký kraj (10 ORP) ,60 % Moravskoslezský kraj (22 ORP) ,17 % Olomoucký kraj (13 ORP) ,08 % Pardubický kraj (15 ORP) ,84 % Plzeňský kraj (15 ORP) ,51 % Středočeský kraj (26 ORP) ,13 % Ústecký kraj (16 ORP) ,48 % Vysočina (15 ORP) ,76 % Zlínský kraj (13 ORP) ,55 % Česká republika ,18 % Výrazně nadprůměrný údaj poměru bodovaných cizích státních příslušníků (v porovnání s počtem bodovaných řidičů celkem) lze zaznamenat v Praze (13,01 %). Naopak nejnižší podíl cizích státních příslušníků vůči všem bodovaným řidičům je patrný v Pardubickém kraji (4,84 %). 45 % 40 % 40,83 % 35 % 30 % 24,80 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 5,03 % 6,87 % 5,85 % 2,18 % 7,11 % 0,97 % 0,82 % 0,70 % 0,55 % 4,30 % 0 % 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Graf 6 srovnání stavů bodových kont cizích státních příslušníků Rozložení počtu bodů cizích státních příslušníků odpovídá rozložení všech bodovaných řidičů. Nejvíce cizích státních příslušníků má na svém kontě 2 body, dále 3, 7 a poté 4 body. O72 Samostatné oddělení tiskové 8

9 Bodovaní řidiči podle věku Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči ve věku 39 let (39 let muži a 39 let ženy). Pokud vezmeme v úvahu počet řidičů, kteří dosáhli určitého věku, a k tomuto číslu vztáhneme počet bodovaných řidičů daného věku, tak v tomto případě můžeme konstatovat, že největší skupinu tvoří muži ve věku 27 let a ženy ve věku 37 let počet bodovaných řidičů Celkem Muži Ženy věk řidičů Graf 7 absolutní počty bodovaných řidičů dle věku 30 % 25 % počet bodovaných řidičů 20 % 15 % 10 % Celkem Muži Ženy 5 % 0 % věk řidičů Graf 8 přepočet na počty řidičů v daném věku O72 Samostatné oddělení tiskové 9

10 Dvanáctibodoví řidiči podle věku Největší počet bodovaných řidičů, kteří mají na svém kontě 12 bodů, je ve věku 28 let. Nejvíce žen s dvanácti body je evidováno ve věku 28 let počet bodovaných řidičů Celkem Muži Ženy věk řidičů Graf 9 celkové počty řidičů s dvanácti body dle věku Největší skupinu řidičů s dvanácti body tvoří muži ve věku 26 let a ženy ve věku 28 let, oboje v případě přepočtu na celkový počet bodovaných řidičů. 30 % 25 % počet bodovaných řidičů 20 % 15 % 10 % Celkem Muži Ženy 5 % 0 % věk řidičů Graf 10 podíl řidičů s dvanácti body na celkovém počtu bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 10

11 Bodovaní řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění Nejvíce bodovaných řidičů můžu je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění v roce Nejvíce bodovaných žen získalo řidičské oprávnění v roce Propad počtu bodovaných řidičů v roce 2001 je způsoben výrazným poklesem udělení nových řidičských oprávnění v roce 2001, kdy vstoupil v platnost nový silniční zákon počet bodovaných řidičů Celkem Muži Ženy rok udělení řidičského oprávnění Graf 11 celkové počty bodovaných řidičů dle roku udělení řidičského oprávnění Největší skupinu bodovaných řidičů po přepočtu tvoří muži s rokem udělení řidičského oprávnění v roce 2003 a ženy s rokem udělení řidičského oprávnění v roce % 16 % 14 % počet bodovaných řidičů 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Celkem Muži Ženy 2 % 0 % rok udělení řidičského oprávnění Graf 12 zastoupení bodovaných řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění O72 Samostatné oddělení tiskové 11

12 Dvanáctibodoví řidiči podle roku udělení řidičského oprávnění Nejvíce dvanáctibodových řidičů je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění U žen tuto skupinu tvoří nejvíce řidiček s rokem udělení řidičského oprávnění počet bodovaných řidičů Graf 13 celkové počty dvanáctibodových řidičů dle roku udělení řidičského oprávnění Při přepočtu na všechny registrované řidiče tvoří největší podíl dvanáctibodových řidičů ti, kterým bylo uděleno řidičské oprávnění v roce ,50 % 2,00 % počet bodovaných řidičů 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Graf 14 zastoupení dvanáctibodových řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění O72 Samostatné oddělení tiskové 12

13 Bodový systém z pohledu ORP Mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) eviduje Ministerstvo dopravy značné rozdíly mezi poměrem bodovaných a registrovaných řidičů. V následujících grafech jsou uvedeny ORP s nejnižším a nejvyšším podílem bodovaných řidičů. Uprostřed je uveden sloupec s aktuálním průměrem podílu bodovaných řidičů v ČR. Na spodním grafu je toto porovnání vztaženo k bodovaným cizím státním příslušníkům. 20 % 18,82 % 18 % 16 % 14 % 15,31 % 13,67 % 14,33 % 12,74 %12,78 % 12 % 10 % 8,57 % 8 % 6 % 6,28 % 6,42 % 6,45 % 6,45 % 6,45 % 6,51 % 6,56 % 4 % 2 % 0 % Konice Sedlčany Třebíč Česká Třebová Luhačovice Valašské Meziříčí Žďár nad Sázavou Průměr ČR Neratovice Ústí nad Labem Teplice Horšovský Týn Jaroměř Pohořelice Graf 15 poměr bodovaných a všech řidičů 10 % 9,84 % 9 % 8 % 7 % 6,41 % 6 % 5 % 4,56 % 4 % 3 % 2,85 % 3,36 % 3,51 % 2 % 1 % 0,15 % 0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,76 % 0 % Vítkov Dačice Ústí nad Orlicí Moravská Třebová Kyjov Moravský Krumlov Světlá nad Sázavou Průměr ČR Rosice Břeclav Ústí nad Labem Horšovský Týn Jaroměř Pohořelice Graf 16 poměr bodovaných cizinců a všech řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 13

14 Srovnání stavu bodového systému v krajích Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj < 8,19 % (8,20 % ; 8,88 %) (8,89 % ; 9,57 %) (9,58 % ; 10,26 %) > 10,27 % Královehradecký kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Vyso čina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Obrázek 2 srovnání krajů dle poměru bodovaných řidičů ke všem registrovaným řidičům Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj < 0,24 % (0,24 % ; 0,33 %) (0,33 % ; 0,43 %) (0,43 % ; 0,52 %) > 0,52 % Královehradecký kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Vyso čina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Obrázek 3 srovnání krajů dle poměru řidičů s dvanácti body a všech registrovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 14

15 Odečítání 4 bodů Podle 123e odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů. V České republice odečteny max. 4 body za posledních 13. měsíců celkem řidičům. Tabulka 4 odečítání bodů v jednotlivých krajích za posledních 13 měsíců Kraj II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13VIII.13IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 II.14 Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) Česká republika počty řidičů, kterým byly odečteny 4 body Celkem Muži Ženy Průměr 0 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 II.14 Graf 17 průběh odečtů 4 bodů za posledních 13 měsíců O72 Samostatné oddělení tiskové 15

16 Odečítání 3 bodů školení bezpečné jízdy Od je možné absolvovat tzv. školení bezpečné jízdy, což je dobrovolné školení pro řidiče, kteří mají na svém bodovém kontě zaznamenány body. Školení se mohou zúčastnit řidiči, kteří nemají ke dni podání žádosti o účast na školení v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů, ohodnocených méně než šesti body za jeden přestupek. Více informací o odečtu 3 bodů je obsahem ustanovení v 123e, zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). V období podalo obecním úřadům obcí s rozšířenou působností žádost na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy celkem 166 řidičů, kterým následně vznikl nárok na odečet 3 bodů (jedná se o předběžná data, jelikož záznam o odečtení bodů se provádí ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy a nikoli ke dni podání žádosti) Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) ženy muži Graf 18 celkový počet proškolených řidičů v jednotlivých krajích od 09/ dlouhodobý průměr aktuální měsíc Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ORP) Jihomoravský kraj (21 ORP) Karlovarský kraj (7 ORP) Královehradecký kraj (15 ORP) Liberecký kraj (10 ORP) Moravskoslezský kraj (22 ORP) Olomoucký kraj (13 ORP) Pardubický kraj (15 ORP) Plzeňský kraj (15 ORP) Středočeský kraj (26 ORP) Ústecký kraj (16 ORP) Vysočina (15 ORP) Zlínský kraj (13 ORP) Graf 19 porovnání aktuálního počtu proškolených řidičů s dlouhodobým průměrem Graf 19 je sestaven pro snadné porovnání zájmu o školení ve srovnání s dlouhodobým průměrem. Ve všech krajích dochází v porovnání s dlouhodobým průměrem k většímu zájmu o proškolení a následný odečet 3 bodů. O72 Samostatné oddělení tiskové 16

17 Odečítání 3 bodů školení bezpečné jízdy Graf 20 zobrazuje počty řidičů, kteří absolvovali školení bezpečné jízdy s následným odečtem bodů dle stavu bodového konta před absolvováním školení. Hodnoty ukazují i zájem řidičů, kteří mají na svém kontě méně než 3 body a přesto se přihlásí na školení bezpečné jízdy a následně požádají o odečet 3 bodů. Celkem tak již učinilo 19 řidičů ženy muži b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Graf 20 počty proškolených řidičů dle stavu bodového konta před školením ženy muži celkem 50 0 Graf 21 vývoj počtu řidičů s odečtenými třemi body O72 Samostatné oddělení tiskové 17

18 Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (1 3 body) 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,45 % Hlavní město Praha 0,20 % Jihočeský kraj 0,46 % Jihomoravský kraj 0,11 % 0,13 % 0,12 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,32 % Moravskoslezský kraj 0,17 % 0,13 % Olomoucký kraj Pardubický kraj 0,22 % Plzeňský kraj 0,44 % Středočeský kraj 0,25 % Ústecký kraj 0,15 % Vysočina 0,24 %0,24 % Zlínský kraj Česká republika 1b Průměr Graf 22 zastoupení řidičů s jedním bodem 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2,87 % Hlavní město Praha 1,33 % Jihočeský kraj 2,67 % Jihomoravský kraj 0,56 % Karlovarský kraj 1,49 % 1,05 % Královehradecký kraj Liberecký kraj 2,47 % Moravskoslezský kraj 1,38 % 1,24 % 1,47 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 3,40 % Středočeský kraj 2,18 % Ústecký kraj 1,03 % Vysočina 1,75 % 1,41 % Zlínský kraj Česká republika 2b Průměr Graf 23 zastoupení řidičů se dvěma body 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 1,42 % Hlavní město Praha 1,03 % Jihočeský kraj 1,66 % Jihomoravský kraj 0,74 % 0,67 % 0,51 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 1,46 % Moravskoslezský kraj 0,77 % 0,64 % 0,92 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 2,06 % Středočeský kraj 1,34 % Ústecký kraj 0,86 % 0,74 % 1,06 % Vysočina Zlínský kraj Česká republika 3b Průměr Graf 24 zastoupení řidičů se třemi body O72 Samostatné oddělení tiskové 18

19 Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (4 6 bodů) 0,8 % 0,7 % 0,67 % 0,75 % 0,6 % 0,55 % 0,54 % 0,55 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,30 % 0,29 % 0,25 % 0,17 % 0,30 % 0,25 % 0,32 % 0,39 % 0,28 % 0,21 % 4b 0,1 % Průměr 0,0 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Graf 25 zastoupení řidičů se čtyřmi body 0,6 % 0,5 % 0,54 % 0,51 % 0,44 % 0,55 % 0,4 % 0,37 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,25 % 0,20 % 0,18 % 0,12 % 0,23 % 0,18 % 0,28 % 0,31 % 0,25 % 0,19 % 5b Průměr 0,0 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Graf 26 zastoupení řidičů s pěti body 0,35 % 0,33 % 0,30 % 0,25 % 0,24 % 0,22 % 0,23 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,13 % 0,11 %0,10 % 0,08 % 0,19 % 0,14 % 0,12 % 0,09 % 0,16 % 0,10 % 0,11 % 6b 0,05 % Průměr 0,00 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Graf 27 zastoupení řidičů se šesti body O72 Samostatné oddělení tiskové 19

20 Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (7 9 bodů) 0,7 % 0,63 % 0,66 % 0,6 % 0,5 % 0,52 % 0,55 % 0,47 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,29 % 0,17 % 0,27 % 0,23 % 0,29 % 0,31 % 0,23 % 0,37 % 0,30 % 0,19 % 7b Průměr Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Graf 28 zastoupení řidičů se sedmi body 0,14 % 0,13 % 0,12 % 0,10 % 0,11 % 0,10 % 0,09 % 0,10 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 0,05 % 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,07 % 0,04 % 0,04 % 8b Průměr Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika Graf 29 zastoupení řidičů s osmi body 0,14 % 0,12 % 0,10 % 0,08 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 0,10 % Hlavní město Praha 0,05 % Jihočeský kraj 0,09 % Jihomoravský kraj 0,03 % Karlovarský kraj 0,04 % 0,04 % Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,09 % Moravskoslezský kraj 0,06 % 0,05 % 0,03 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,12 % Středočeský kraj 0,09 % Ústecký kraj 0,03 % Vysočina 0,06 % 0,05 % Zlínský kraj Česká republika 9b Průměr Graf 30 zastoupení řidičů s devíti body O72 Samostatné oddělení tiskové 20

21 Krajské složení bodovaných řidičů podle počtu bodů (10 12 bodů) 0,12 % 0,10 % 0,10 % 0,08 % 0,07 % 0,08 % 0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,04 % 0,03 %0,04 % 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 10b Průměr 0,00 % Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj Česká republika 0,09 % 0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,01 % 0,00 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,06 % Hlavní město Praha 0,45 % Hlavní město Praha 0,03 % Jihočeský kraj 0,24 % Jihočeský kraj 0,05 % Jihomoravský kraj 0,41 % Jihomoravský kraj Graf 31 zastoupení řidičů s deseti body 0,03 %0,03 % 0,02 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,06 % Moravskoslezský kraj 0,03 % 0,03 % 0,02 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,08 % Středočeský kraj 0,07 % Ústecký kraj 0,03 % 0,02 % Vysočina Graf 32 zastoupení řidičů s jedenácti body 0,22 % 0,20 % 0,25 % Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj 0,54 % Moravskoslezský kraj 0,26 % 0,22 % 0,15 % Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj 0,62 % 0,58 % Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj 0,19 % 0,14 % Vysočina Graf 33 zastoupení řidičů s dvanácti body Zlínský kraj 0,04 % Česká republika 0,32 % Česká republika 11b Průměr 12b Průměr O72 Samostatné oddělení tiskové 21

22 Detailní přehledy bodovaných řidičů Tabulka 5 detailní přehled bodovaných řidičů v kraji Hlavní město Praha ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Hlavní město Praha ,51 % Tabulka 6 detailní přehled bodovaných řidičů v Jihočeském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Blatná ,79 % České Budějovice ,32 % Český Krumlov ,36 % Dačice ,20 % Jindřichův Hradec ,61 % Kaplice ,87 % Milevsko ,77 % Písek ,32 % Prachatice ,91 % Soběslav ,90 % Strakonice ,91 % Tábor ,93 % Trhové Sviny ,52 % Třeboň ,49 % Týn nad Vltavou ,08 % Vimperk ,65 % Vodňany ,05 % Jihočeský kraj ,89 % Jihočeský kraj (17 ORP) Blatná Milevsko Tábor Strakonice Písek Soběslav Týn nad Vltavou Vodňany Vimperk Jindřichův Hradec Prachatice České Budějovice Třeboň Dačice Český Krumlov Trhové Sviny Kaplice Obrázek 4 Jihočeský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 22

23 Tabulka 7 detailní přehled bodovaných řidičů v Jihomoravském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Blansko ,65 % Boskovice ,43 % Brno ,85 % Břeclav ,74 % Bučovice ,32 % Hodonín ,00 % Hustopeče ,86 % Ivančice ,54 % Kuřim ,15 % Kyjov ,94 % Mikulov ,85 % Moravský Krumlov ,20 % Pohořelice ,82 % Rosice ,79 % Slavkov u Brna ,92 % Šlapanice ,84 % Tišnov ,26 % Veselí nad Moravou ,67 % Vyškov ,03 % Znojmo ,98 % Židlochovice ,54 % Jihomoravský kraj ,58 % Jihomoravský kraj (21 ORP) Boskovice Tišnov Blansko Kuřim Vyškov Ivančice Rosice Brno Šlapanice Bučovice Slavkov u Brna Moravský Krumlov Židlochovice Pohořelice Hustopeče Znojmo Mikulov Břeclav Kyjov Hodonín Veselí nad Moravou Obrázek 5 Jihomoravský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 23

24 Tabulka 8 detailní přehled bodovaných řidičů v Karlovarském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Aš ,74 % Cheb ,57 % Karlovy Vary ,51 % Kraslice ,84 % Mariánské Lázně ,05 % Ostrov ,08 % Sokolov ,30 % Karlovarský kraj ,45 % Karlovarský kraj (7 ORP) Aš Kraslice Ostrov Sokolov Karlovy Vary Cheb Mariánské Lázn ě Obrázek 6 Karlovarský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů Tabulka 9 detailní přehled bodovaných řidičů v Královehradeckém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Broumov ,30 % Dobruška ,99 % Dvůr Králové nad Labem ,14 % Hořice ,51 % Hradec Králové ,87 % Jaroměř ,31 % Jičín ,65 % Kostelec nad Orlicí ,66 % Náchod ,86 % Nová Paka ,17 % Nové Město nad Metují ,62 % Nový Bydžov ,59 % Rychnov nad Kněžnou ,20 % Trutnov ,08 % Vrchlabí ,31 % Královehradecký kraj ,44 % Královehradecký kraj (15 ORP) Vrchlabí Trutnov Broumov Nová Paka Jičín Dvůr Králové nad Labem Náchod Hořice Jaroměř Nové Město nad Metují Nový Bydžov Hradec Králové Dobruška Rychnov nad Kněžnou Kostelec nad Orlicí Obrázek 7 Královehradecký kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 24

25 Tabulka 10 detailní přehled bodovaných řidičů v Libereckém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Česká Lípa ,85 % Frýdlant ,19 % Jablonec nad Nisou ,67 % Jilemnice ,89 % Liberec ,43 % Nový Bor ,27 % Semily ,23 % Tanvald ,60 % Turnov ,19 % Železný Brod ,35 % Liberecký kraj ,48 % Liberecký kraj (10 ORP) Frýdlant Nový Bor Česká Lípa Liberec Jablonec nad Nisou Tanvald Železný Brod Semily Turnov Jilemnice Obrázek 8 Liberecký kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 25

26 Tabulka 11 detailní přehled bodovaných řidičů v Moravskoslezském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Bílovec ,06 % Bohumín ,15 % Bruntál ,01 % Český Těšín ,69 % Frenštát pod Radhoštěm ,17 % Frýdek-Místek ,07 % Frýdlant nad Ostravicí ,17 % Havířov ,30 % Hlučín ,50 % Jablunkov ,82 % Karviná ,23 % Kopřivnice ,74 % Kravaře ,60 % Krnov ,33 % Nový Jičín ,85 % Odry ,00 % Opava ,71 % Orlová ,45 % Ostrava ,43 % Rýmařov ,59 % Třinec ,43 % Vítkov ,16 % Moravskoslezský kraj ,06 % Moravskoslezský kraj (22 ORP) Krnov Bruntál Rýmařov Opava Kravaře Hlučín Bohumín Vítkov Odry Bílovec Ostrava Karviná Orlová Havířov Český Těšín Frýdek-Místek Kopřivnice Třinec Nový Jičín Frýdlant nad Ostravicí Frenštát pod Radhoštěm Jablunkov Obrázek 9 Moravskoslezský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 26

27 Tabulka 12 detailní přehled bodovaných řidičů v Olomouckém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Hranice ,87 % Jeseník ,49 % Konice ,28 % Lipník nad Bečvou ,99 % Litovel ,50 % Mohelnice ,16 % Olomouc ,95 % Prostějov ,36 % Přerov ,28 % Šternberk ,09 % Šumperk ,67 % Uničov ,08 % Zábřeh ,09 % Olomoucký kraj ,94 % Olomoucký kraj (13 ORP) Jeseník Šumperk Zábřeh Uničov Mohelnice Litovel Šternberk Konice Olomouc Hranice Lipník nad Bečvou Prostějov Přerov Obrázek 10 Olomoucký kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 27

28 Tabulka 13 detailní přehled bodovaných řidičů v Pardubickém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Česká Třebová ,45 % Hlinsko ,05 % Holice ,12 % Chrudim ,09 % Králíky ,98 % Lanškroun ,25 % Litomyšl ,60 % Moravská Třebová ,77 % Pardubice ,08 % Polička ,25 % Přelouč ,89 % Svitavy ,67 % Ústí nad Orlicí ,67 % Vysoké Mýto ,65 % Žamberk ,59 % Pardubický kraj ,83 % Pardubický kraj (15 ORP) Pardubice Přelouč Holice Žamberk Králíky Ústí nad Orlicí Chrudim Vysoké Mýto Česká Třebová Litomyšl Lanškroun Hlinsko Moravská Třebová Svitavy Polička Obrázek 11 Pardubický kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 28

29 Tabulka 14 detailní přehled bodovaných řidičů v Plzeňském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Blovice ,01 % Domažlice ,07 % Horažďovice ,88 % Horšovský Týn ,33 % Klatovy ,73 % Kralovice ,18 % Nepomuk ,00 % Nýřany ,81 % Plzeň ,30 % Přeštice ,29 % Rokycany ,60 % Stod ,34 % Stříbro ,26 % Sušice ,15 % Tachov ,45 % Plzeňský kraj ,13 % Plzeňský kraj (15 ORP) Kralovice Tachov Stříbro Nýřany Plzeň Rokycany Horšovský Týn Stod Přeštice Blovice Domažlice Nepomuk Klatovy Horažďovice Sušice Obrázek 12 Plzeňský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 29

30 Tabulka 15 detailní přehled bodovaných řidičů ve Středočeském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Benešov ,81 % Beroun ,97 % Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ,89 % Čáslav ,95 % Černošice ,13 % Český Brod ,31 % Dobříš ,24 % Hořovice ,87 % Kladno ,54 % Kolín ,08 % Kralupy nad Vltavou ,35 % Kutná Hora ,82 % Lysá nad Labem ,26 % Mělník ,81 % Mladá Boleslav ,42 % Mnichovo Hradiště ,79 % Neratovice ,74 % Nymburk ,28 % Poděbrady ,98 % Příbram ,36 % Rakovník ,20 % Říčany ,31 % Sedlčany ,42 % Slaný ,52 % Vlašim ,27 % Votice ,74 % Středočeský kraj ,40 % Středočeský kraj (26 ORP) Mnichovo Hradiště Mělník Mladá Boleslav Rakovník Hořovice Příbram Slaný Neratovice Kralupy nad Vltavou Kladno Beroun Dobříš Černošice Lysá nad Labem Brandýs nad Labem Stará Boleslav Nymburk Poděbrady Český Brod Říčany Benešov Kolín Kutná Hora Čáslav Sedlčany Votice Vlašim Obrázek 13 Středočeský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 30

31 Tabulka 16 detailní přehled bodovaných řidičů v Ústeckém kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Bílina ,08 % Děčín ,46 % Chomutov ,20 % Kadaň ,56 % Litoměřice ,13 % Litvínov ,60 % Louny ,04 % Lovosice ,28 % Most ,93 % Podbořany ,22 % Roudnice nad Labem ,02 % Rumburk ,17 % Teplice ,67 % Ústí nad Labem ,78 % Varnsdorf ,71 % Žatec ,59 % Ústecký kraj ,91 % Ústecký kraj (16 ORP) Rumburk Varnsdorf Děčín Litvínov Teplice Ústí nad Labem Chomutov Most Lovosice Litoměřice Kadaň Žatec Louny Roudnice nad Labem Podbořany Obrázek 14 Ústecký kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 31

32 Tabulka 17 detailní přehled bodovaných řidičů v kraji Vysočina ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Bystřice nad Pernštejnem ,73 % Havlíčkův Brod ,86 % Humpolec ,23 % Chotěboř ,95 % Jihlava ,01 % Moravské Budějovice ,01 % Náměšť nad Oslavou ,35 % Nové Město na Moravě ,82 % Pacov ,55 % Pelhřimov ,45 % Světlá ned Sázavou ,24 % Telč ,47 % Třebíč ,45 % Velké Meziříčí ,72 % Žďár nad Sázavou ,56 % Vysočina ,58 % Vysočina (15 ORP) Světlá nad Sázavou Chotěboř Pacov Humpolec Havlíčkův Brod Nové Město na Moravě Žďár nad Sázavou Pelhřimov Bystřice nad Pernštějnem Jihlava Velké Meziříčí Telč Třebíč Náměšť nad Oslavou Moravské Budějovice Obrázek 15 kraj Vysočina ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 32

33 Tabulka 18 detailní přehled bodovaných řidičů ve Zlínském kraji ORP (kraj) 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b poměr bodovaných řidičů Bystřice pod Hostýnem ,50 % Holešov ,48 % Kroměříž ,67 % Luhačovice ,45 % Otrokovice ,16 % Rožnov pod Radhoštěm ,28 % Uherské Hradiště ,85 % Uherský Brod ,73 % Valašské Klobouky ,28 % Valašské Meziříčí ,51 % Vizovice ,84 % Vsetín ,30 % Zlín ,74 % Zlínský kraj ,39 % Zlínský kraj (13 ORP) Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhošt ěm Bystřice pod Hostýnem Holešov Kroměříž Otrokovice Zlín Vizovice Vsetín Uherské Hradiště Luhačovice Valašské Klobouky Uherský Brod Obrázek 16 Zlínský kraj ORP s nejnižším a nejvyšším poměrem bodovaných řidičů O72 Samostatné oddělení tiskové 33

34 Přehled jednání zařazených do bodového hodnocení Ministerstvo dopravy připravilo pro snadnou orientaci v jednáních, za která jsou řidičům evidovány body, stručný přehled těchto jednání. Ta jsou seskupena podle počtu bodů, které jsou za spáchání těchto jednání udělovány. Leták ke stažení, včetně dalších informací o bodovém systému naleznete na internetové stránce Ministerstva dopravy na adrese:

35 Výměna řidičských průkazů V České republice je v současné době platný pouze 1 typ řidičského průkazu. Doklad byli ze zákona řidiči povinni vyměnit nejpozději do konce roku Speciální internetovou stránku, která se věnuje problematice povinných výměn řidičských průkazů, naleznete na stránkách: Nevyměníš nepojedeš

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2012 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Září 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" III.Q Karlovarský 41,14% 39,75% 35,79% 26,37%

Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem neprospěl III.Q Karlovarský 41,14% 39,75% 35,79% 26,37% zpracoval:ing. Šrámek,~367093026.11.2004 Celostátní průměr 45% Jihočeský Jihomoravský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - 2004 - III.Q Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2017 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden Leden 2010 1. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden Březen 2010 9. Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden Květen 2010 21. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden Březen 2010 11. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden Březen 2010 12. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 202 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 8, 00 82 Praha 0 I czso.cz / DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování (Usnesení vlády č. 46/010) Ing. Vladimír Voldřich MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Září 011 Důvody ke zpracování této analýzy 1 Hodnotící zpráva

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Celkové počty bodovaných řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v prosinci 2014 (stav k 31. 12. 2014) v centrálním

Více

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Strategické řízení Město Cíl Finance Město Nymburk A2 1 147 408,40 Kč Město Bystřice A2 2 812 795,50 Kč Město Černošice

Více

kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ

kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ 2076 1 10 21 Středočeský kraj 2101 Benešov 161 21

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2012 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2010 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

5. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2004

5. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2004 5. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2004 FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky dotace na domovy důcodců dotace

Více

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to meziříčí. Jaroslav ValentaPavel V půjčky ihned slavkov u brna městský úřad valašské meziříčí. Marie Šnoblová, Michaela Sládečková, Ing. malíř Jiří Pražan IČO:62781561Výroba, obchod a služby neuvedené v

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Září 2013. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Září 2013. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Září 2013 O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové OBSAH Základní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů...

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a okresy v České republice k 1. 1.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a okresy v České republice k 1. 1. Středočeský kraj 21011 Benešov 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21012 Sázava 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21013 Týnec nad Sázavou 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21021 Beroun 2102 Beroun CZ0202 Beroun 21031 Brandýs

Více

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP obcemi ČR v roce 2015

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP obcemi ČR v roce 2015 Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP obcemi ČR v roce 2015 Popis stavu V roce 2016 byly vyzvány obce s rozšířenou působností k podání informací o plnění Akčního programu NSBSP. Bylo

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a

nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a online půjčky ihned slavkov u brna městský úřad nový bor. Horní Čermná IČO:25253816Sil nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a opravy zemědělských strojů,zámečnictví,kovoobráběčství,zemní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz název obce Aš adresa ORP e-mail ID dat. schránky podatelna@muas.cz 5nubqy8 epodatelna@benesov-city.cz cb4bwan 317754111 doprava16@muberoun.cz 2gubtq5 311621289 epodatelna@bilina.cz qdtb7vx 417810800 posta@bilovec.cz

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 35 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ze 4. září 2003 ve znění RMO č. 29/2004 Věstníku (1. změna) ve znění RMO č. 5/2010 Věstníku (2. změna) ve znění RMO č. 91/2013 Věstníku (3. změna) Organizační

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů. Že tím riskuje, že příště už daně platit ra budete platit jinde, to půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů je mu vcelku fuk. Používáním našich služeb

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

pro Prahu 2 pro Prahu 3 pro Prahu 6 pro Prahu 7 pro Prahu 8 pro Prahu 9

pro Prahu 2 pro Prahu 3 pro Prahu 6 pro Prahu 7 pro Prahu 8 pro Prahu 9 Příloha č. 1 k pokynu č. GFŘ-D-12 Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů Název nového hlavní město Prahu pro Prahu 1 FÚ pro hl.m.prahu, ÚzP územní obvod

Více

Informace. o stavu výměny řidičských průkazů VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2010, 2013

Informace. o stavu výměny řidičských průkazů VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2010, 2013 Informace o stavu výměny řidičských průkazů VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2010, 2013 IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Pavel Literák, BA(Hons) http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/statisticke_prehledy/bulletin Informace o nezaměstnanosti

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014 Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014 Popis stavu V roce 2015 byly vyzvány obce s rozšířenou působností k podání informací o plnění Akčního programu NSBSP

Více

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA 390/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004, kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 4. prosince /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 4. prosince /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více