ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015)"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2015) 127 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) CS CS

2 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) 1) Úvod Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) (dále také jen zpráva ) se zaměřuje na vybrané hlavní překážky, jimž čelí společnosti z Evropské unie (dále jen EU ) na trzích šesti strategických hospodářských partnerů EU 1, tj. na trzích Číny, Indie, Japonska, Mercosuru (Brazílie/Argentina), Ruska a Spojených států (dále jen USA ). Jejím hlavním cílem je informovat o nejvýznamnějších překážkách omezujících obchod a potvrdit, že je důležité tyto překážky cíleným a koordinovaným postupem zdolávat. Zatímco zpráva o překážkách obchodu a investic se zaměřuje na nejvýznamnější priority, Komise rovněž pravidelně zveřejňuje zprávu o opatřeních potenciálně omezujících obchod neboli zprávu o monitorování protekcionistických opatření, která poskytuje podrobnější přehled o překážkách v oblasti obchodu a investic ve větším souboru třetích zemí 2. Zpráva o překážkách obchodu a investic a zpráva o monitorování protekcionistických opatření se vzájemně doplňují. Tato pátá zpráva o překážkách obchodu a investic nejdříve uvádí přehled probíhajících jednání o obchodu a investicích vedených EU (část 2), dále hodnotí hlavní překážky obchodu a investic udržované strategickými ekonomickými partnery EU v roce 2014 (část 3) a na závěr (část 4) jsou uvedeny jednotlivé strategie EU pro řešení zmíněných problémů. 2) Tvorba obchodních a investičních příležitostí probíhající jednání vedená EU S cílem vytvořit nové obchodní a investiční příležitosti postupuje EU podle komplexního programu jednání, který zahrnuje dvoustranné, vícestranné a mnohostranné dohody. Dynamika vytvořená tímto rámcem jednání může rovněž přispět k vyřešení dlouhotrvajících překážek obchodu. Pokud jde o mnohostranná jednání EU, nevyřešené otázky spojené s dohodami WTO, které byly sjednány na Bali, a to zejména otázky související s dohodou o usnadnění obchodu, byly v nedávné době vyřešeny. Tato skutečnost usnadňuje cestu k plnému provedení této první globální dohody o obchodu sjednané pod záštitou WTO. Na vícestranné úrovni 1 Jak je uvedeno ve sdělení Komise Obchod, růst a celosvětové záležitosti 2 Jedenáctá zpráva je k nahlédnutí na internetových stránkách 2

3 úspěšně pokračuje jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA). Brzy by mělo být možné dosáhnout dohody o rozšíření seznamu produktů dohody o informačních technologiích (ITA). Mezitím v červenci 2014 zahájila EU a 13 dalších členů WTO jednání o liberalizaci světového obchodu s environmentálními výrobky. Cílem této mnohostranné iniciativy zeleného zboží je odstranit překážky obchodu a investic v oblasti zboží, služeb a technologií, které přispívají ke zlepšení našeho životního prostředí. Zároveň EU pokračuje ve svých ambiciózních dvoustranných jednáních, aby posílila svou obchodní a investiční pozici na řadě trhů třetích zemí. Prioritou jsou zejména jednání s USA o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Rozsáhlá a ambiciózní dohoda o TTIP, jejíž součástí je zásadní úprava spolupráce a soudržnosti v oblasti regulace, nejen odstraní celní sazby, ale také napomůže snížit náklady související s necelními překážkami. V prosinci 2014 bylo mezi EU a Japonskem uzavřeno osmé kolo technických rozhovorů o dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem. Těmito jednáními se EU snaží řešit řadu problémů ovlivňujících podniky EU, zejména pokud jde o celní sazby, necelní překážky a neuspokojivý přístup na japonský trh s veřejnými zakázkami. Na 16. summitu EU-Čína, který se konal v listopadu 2013 v Pekingu, zahájily EU a Čína jednání o rozsáhlé investiční dohodě, která by měla být ku prospěchu obou stran, protože zajistí, že trhy budou otevřené pro investice v obou směrech. V březnu 2014 zahájily EU a Myanmar/Barma jednání o investiční dohodě. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem byla z velké části parafována v září 2013, ačkoli jednání v oblasti ochrany investic byla uzavřena až v říjnu Obchodní dohoda s Peru a Kolumbií se prozatímně uplatňuje v Peru od 1. března 2013 a v Kolumbii od 1. srpna V červenci 2014 byla rovněž uzavřena jednání o přistoupení Ekvádoru k dohodě s Kolumbií a Peru a jsou udržovány kontakty s Bolívií, aby se prozkoumala možnost jejího začlenění do této obchodní dohody. Dne 26. září 2014 byla na summitu EU-Kanada v Ottawě ukončena jednání o obchodní dohodě mezi EU a Kanadou (CETA). Očekává se, že tato dohoda odstraní více než 99 % všech cel mezi oběma ekonomikami a vytvoří nezanedbatelné nové tržní příležitosti v oblasti služeb a investic. Dne 27. června 2014 podepsaly Moldavsko a Gruzie dohody o přidružení s EU, které zahrnují prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (dále jen DCFTA ). Tyto dohody se prozatímně uplatňují od 1. září Dne 27. června 2014 podepsala rovněž Ukrajina DCFTA a zbývající části dohody o přidružení, které nebyly podepsány dne 21. března Po podpisu politických ustanovení dohody o přidružení EU dne 23. dubna 2014 jednostranně udělila autonomní obchodní opatření, a tím uvedla v účinnost tu část DCFTA, která odstraňuje celní sazby, ve prospěch Ukrajiny. Autonomní obchodní opatření byla prodloužena do konce roku 2015 a vstup DCFTA v platnost byl odložen na 1. ledna

4 Kromě toho se EU účastní jednání o dohodách o volném obchodu s několika dalšími třetími zeměmi a regiony, a to Mercosurem, Indií, Malajsií, Vietnamem a Marokem. 3) Situace v oblasti hlavních překážek obchodu a investic udržovaných strategickými ekonomickými partnery EU v roce 2014 a) Brazílie/Argentina 1) Ačkoliv Brazílie v oblasti investic obecně nerozlišuje mezi zahraničním a národním kapitálem, některá odvětví zejména sdělovací prostředky a komunikace, letectví, doprava a těžba podléhají omezením zahraničního vlastnictví. 2) Velký problém v mnoha odvětvích v Brazílii představují diskriminační daně a subvencování domácích výrobců. Obavy vyvolává zejména (opětovné) zavedení programu vývozních subvencí Reintegra. Kromě toho zůstává v Brazílii problémem udělování dotovaných půjček nebo grantů podmíněných splněním požadavků na místní obsah. Co se týče daňových opatření, EU požádala dne 19. prosince 2013 o konzultaci WTO ohledně diskriminačních daňových zvýhodnění, která Brazílie uděluje v oblasti automobilů, elektroniky, automatizovaných zařízení pro průmyslové nebo profesionální použití a jiných souvisejících výrobků, které jsou vyráběny v Brazílii a splňují určité požadavky na místní obsah. Kromě toho Brazílie poskytuje daňové výhody v podobě bezcelního nákupu kapitálového zboží a vstupů tuzemským společnostem, které vyvážejí nejméně 50 % své výroby. Po neúspěšných konzultacích s Brazílií v roce 2014 podala EU dne 18. listopadu 2014 žádost panelu WTO pro řešení sporů. Dne 17. prosince 2014 ustavila WTO panel pro rozhodnutí v této věci. 3) Brazílie přijala další opatření narušující podmínky pro účast na veřejných zakázkách, jelikož zavedla při výběrových řízeních preferenční rozpětí pro určité domácí produkty. Tato opatření stanoví rozpětí od 8 % do 25 % a zahrnují celou řadu sektorů. 4) V oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření bylo dosaženo určitého pokroku, i když je zatím nedostatečný, pokud jde o dovoz mléčných výrobků, vepřového a hovězího masa z EU do Brazílie. Příslušný úřad v Brazílii provádí 3 až 5 auditů ročně a zahájil audity v některých členských státech EU, ale velkým problémem zůstává 50 nevyřízených žádostí členských států. Celkově je v Brazílii postup pro umožnění dovozu ze členských států EU stále zdlouhavý, zatěžující a nepředvídatelný. Brazílie oznámila v roce 2014 nové právní předpisy a EU předložila konkrétní návrhy na zjednodušení postupů při dovozu. Brazílie je po zákazu, který na vývoz zemědělských produktů a potravin z EU zavedlo Rusko, významným alternativním trhem. 4

5 Co se týče některých omezení dovozu hovězího masa z EU v souvislosti s bovinní spongiformní encefalopatií (BSE), změnila Brazílie své dovozní požadavky, ale dosud je plně nesladila s Mezinárodní normou OIE (Světové organizace pro zdraví zvířat). 5) V Argentině zůstává velkým problémem povinnost vyplnit předběžné místopřísežné prohlášení dovozce pro veškeré dovážené zboží. Odvolací orgán WTO pro řešení sporů rozhodl dne 15. ledna 2015 ohledně sporu o toto prohlášení, jakož i o řadě dalších neoficiálních opatření omezujících dovoz, jako jsou například požadavky na vyrovnání dovozu. Odvolací orgán potvrdil předchozí rozhodnutí rozhodčího panelu, a sice že argentinský požadavek na uvedené prohlášení představuje porušení práva WTO. 6) Kromě toho Argentina nadále uplatňuje přísná omezení převodu zahraničních měn, dividend a licenčních poplatků. Situace se v důsledku rostoucího nedostatku devizových rezerv dokonce zhoršuje. Byl vytvořen nový subjekt tvořený zástupci různých orgánů, včetně centrální banky, pro převod a sledování plateb. 7) Kromě toho Argentina zavedla vnitřní zdanění k regulaci dovozu luxusních automobilů, lodí, letadel a motocyklů, jelikož uložila daň z luxusu až do výše 50 % u zboží, jehož hodnota přesahuje určitý limit. Tato daň se vztahuje na luxusní automobily, a tedy na dovážené modely, v mnohem větší míře než na modely vyrobené v této zemi. b) Čína 8) Čína uplatňuje významná omezení na zahraniční investice. Zejména by měla zpřístupnit odvětví uzavřená pro přímé zahraniční investice nebo podléhající požadavkům na společné podniky, včetně případů, kdy je podmínkou čínské většinové vlastnictví. Čína by rovněž měla odstranit další omezení, jako je převod technologií a požadavky na místní obsah, jakož i předchozí správní schválení. Další významnou překážkou pro investice v Číně je subvencování domácích výrobců, zejména státních podniků. Čína přijala některá opatření týkající se investic jednostranně. V listopadu 2014 navrhla přezkum svého katalogu zahraničních investic a odstranění určitých omezení. Přestože je tento přezkum vítaný, zklamáním v návrhu tohoto přezkumu je pouze omezené otevření určitých odvětví a uzavření jiných. Ohlášené reformy v rámci Šanghajské pilotní zóny volného obchodu se neuskutečnily dostatečně rychle. Negativní seznam této zóny (uvádějící všechna odvětví, v nichž jsou zahraniční investice omezeny, přičemž investice jsou povoleny ve všech ostatních odvětvích) byl předmětem přezkumu v červenci Přestože došlo ke zmírnění několika omezení pro zahraniční investice v určitých odvětvích, společnosti v této zóně se nadále potýkají s mnoha významným překážkám pro zahraniční investice. Tato situace bude rovněž sledována s ohledem na nedávné oznámení čínských orgánů, že budou otevřeny nové zóny volného obchodu. 5

6 9) V oblasti veřejných zakázek vyzývá EU i nadále Čínu, aby co nejdříve přistoupila k Dohodě o vládních zakázkách a podle této dohody upravila své právní předpisy. V lednu 2015 předložila Čína revidovanou nabídku ohledně dohody. EU vítá pokrok, pokud jde o pokrytí na nižší správní úrovni, avšak jsou stále nutná další výrazná zlepšení, zejména pokud jde o pokrytí státních podniků. 10) V Číně přetrvává mnoho problémů v oblasti dodržování práv duševního vlastnictví. Patří sem registrace patentů a užitných vzorů nízké kvality a používání ochranných známek ve zlém úmyslu, jakož i zdlouhavý postup registrace a obtížný postup pro ověřování zahraničních listin. Kromě toho je ochrana proti porušování práv duševního vlastnictví ze strany správních, justičních a celních orgánů stále nedostatečná. Rovněž stále existuje mnoho nejasností týkajících se ochrany obchodního tajemství, které údajně musí být často sdíleno s čínskými orgány/společnostmi. 11) Čína se i nadále domnívá, že pouze informační bezpečnostní technologie vyvinuté v Číně jsou považovány za bezpečné, a uplatňuje pojem národní bezpečnosti v mnohem větší míře, než je mezinárodní praxe. To představuje obrovskou překážku pro zahraniční společnosti, které soutěží v oblasti komerčních aplikací v odvětví IT. Kromě toho se i nadále zahraničním společnostem brání v účasti v normalizačních orgánech zabývajících se bezpečností. 12) Společnosti z EU čelí v Číně mnoha dovozním sanitárním a fytosanitárním opatřením. Měl by být zrušen stávající zákaz dovozu hovězího a skopového masa z EU. Kromě toho by měly být přijaty mezinárodní normy týkající se například bezpečnosti potravin a zdraví zvířat. 13) EU je rovněž znepokojena čínskými překážkami přístupu na trh ve zdravotnictví a v odvětví kosmetických přípravků. V případě zdravotnických prostředků a léčiv by měl být nový regulační systém uveden do souladu s mezinárodními normami a postupy v záležitostech, jako jsou klinická hodnocení a požadavky na registraci. Pokud jde o kosmetické přípravky, měl by se zdokonalit postup registrace nových přísad v kosmetických přípravcích a měl by být omezen na přísady s vyšším rizikem. Mělo by se povolit označování kosmetických přípravků pomocí štítků a předpisy týkající se jejich zkoušení by měly být uvedeny do souladu s mezinárodními standardy. c) Indie 14) V Indii se společnosti z EU stále ještě potýkají se značnými překážkami v přístupu na trh v odvětví informačních technologií a elektroniky. Nelze pozorovat žádný další významný pokrok, pokud jde o provádění politiky přednostního přístupu na trh pro tuzemsky vyrobenou elektroniku u veřejných zakázek v důsledku bezpečnostní situace poté, co Indie tuto politiku v roce 2013 pozastavila a výslovně vyloučila její použití u neveřejných zakázek. Indie tvrdí, že není vázána žádnými závazky WTO (zejména Dohodou o vládních zakázkách, jíž Indie není smluvní stranou). Očekává se, že Indie brzy oznámí kritéria přidané hodnoty u svého režimu veřejných zakázek. 6

7 Od 3. ledna 2014 je v Indii závazná registrace 15 kategorií produktů IT a spotřební elektroniky. Ta byla usnesením ze dne 8. listopadu 2014 rozšířena na dalších 15 produktů. Provádění povinného zkoušení a certifikace telekomunikačních síťových prvků v dané zemi bylo znovu odloženo, a sice do 1. dubna Vzhledem k tomu, že značná část těchto produktů se na indický trh dováží, mohou tato opatření významně ovlivnit obchod. 15) Kromě toho přetrvávají problémy s prováděním certifikačního systému pro dovážené a vyvážené pneumatiky, který spravuje Výbor pro indické normy. Hlavní obavy se týkají poplatků účtovaných za každou označenou pneumatiku, zdlouhavých postupů, inspekcí v závodech a požadovaných bankovních záruk. 16) Od srpna 2013 změnila Indie výklad a prosazování nařízení o normách bezpečnosti potravin z roku 2011, pokud jde o označování a balení, jelikož přijala restriktivnější přístup pro používání štítků na obalech, a tím způsobila vážné narušení obchodu s potravinami. Obecněji řečeno, Indie v nedávné době restriktivně rozšířila systémy označování v mnoha odvětvích (např. kosmetické přípravky, zdravotnické prostředky, informační a komunikační technologie). 17) V roce 2014 zavedla Indie několik opatření týkajících se odvětví kosmetických přípravků, jež se týkají označování, zkoušení na zvířatech a požadavků na registraci pro dovážené produkty. Pokud jde o označování, zveřejnila Indie v červenci 2014 požadavky na označování vegetariánského a jiného než vegetariánského původu. Kromě toho zavedla Indie zákaz zkoušení kosmetických prostředků na zvířatech způsobem, který by mohl vést k zákazu v praxi široce používaných a nenahraditelných přísad, které se nadále opírají o údaje o zkouškách na zvířatech, pokud neexistuje žádné alternativní řešení. d) Japonsko 18) Od zahájení jednání o komplexní dohodě o volném obchodu pokračují jednání o necelních překážkách. U některých z těchto překážek (např. ekologické potraviny, licence na velkoobchodní prodej destilátů) Japonsko již splnilo své závazky dohodnuté v přípravné fázi předcházející zahájení jednání o dohodě o volném obchodu. U některých jiných překážek, k jejichž řešení se Japonsko zavázalo během prvního roku jednání, byl zaznamenán výrazný pokrok (například u léčiv, potravinových přídatných látek, hovězího masa a povolovacího postupu pro zdravotnické prostředky). Nicméně přetrvávají nevyřešené otázky, které bude třeba vyjasnit dříve, než budou jednání ukončena. Kromě seznamu dohodnutého v rámci analýzy rozsahu působnosti předložila EU Japonsku v prosinci 2014 druhý seznam necelních opatření, který zahrnuje zejména mnohé nedořešené otázky související se sanitárními a fytosanitárními opatřeními. Diskuse s Japonskem ohledně tohoto druhého seznamu stále probíhají a cílem EU je včas dosáhnout smysluplného pokroku. Jednání se vztahují rovněž na další 7

8 oblasti, kde podniky z EU narážejí na problémy při podnikání v Japonsku, jako je například zadávání veřejných zakázek (včetně železnic). e) Spojené státy 19) EU je nadále znepokojena omezením Buy American v oblasti veřejných zakázek USA. Tato omezení se stále vztahují na velkou část veřejných zakázek v USA, vyhrazují podstatnou část veřejných zakázek pro místní zboží a služby a vylučují ze zadávání veřejných zakázek zahraniční společnosti. Je zřejmé, že významný pokrok v této oblasti je důležitým předpokladem pro úspěšné završení jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství. Zejména bude zásadní zajistit lepší přístup EU k veřejným zakázkám v USA na nižší než federální úrovni. 20) Problémy při ochraně práv duševního vlastnictví v USA, konkrétně u zeměpisných označení EU na potravinách a nápojích (zejména v odvětví vína, sýra a masa), jsou u producentů z EU zdrojem značné nespokojenosti. Probíhající jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství poskytují významnou příležitost ke zlepšení ochrany zeměpisných označení EU v USA. 21) V USA přetrvává velké množství překážek v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření. EU je nadále velmi znepokojena omezením dovozu ze strany USA pro skopové a kozí maso a vaječné výrobky. Kromě toho dochází u žádostí z EU o vývoz produktů živočišného původu, jako je hovězí maso, některé mléčné výrobky, živí mlži, jakož i rostlinných produktů, jako jsou jablka a hrušky, často k velkému zpoždění. I zde může jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství pomoci rychleji vyřešit tyto otázky. f) Rusko 22) Rusko nesprávně provedlo vázané celní sazby WTO, pokud jde o celou řadu produktů, včetně papíru, spotřebičů a zemědělských produktů, jako je palmový olej. Dne 31. října 2014 podala EU žádost o řešení sporů pomocí konzultace WTO. 23) Nový ruský zákon o lokalizaci osobních údajů (federální zákon 242) podepsaný prezidentem Putinem dne 21. července 2014 vyžaduje, aby veškeré osobní údaje ruských fyzických osob byly uchovávány a zpracovávány v Rusku, a nepovoluje žádné výjimky pro obchodní údaje. Tyto hromadné požadavky na místní server, bez výjimky pro obchodní údaje, jsou nepřiměřené a mohly by mít nepříznivý dopad na digitální ekonomiku jako celek. Představují zejména významnou překážku pro evropské poskytovatele cloudových služeb a rozvoj přeshraničního trhu se službami cloud computingu. Podle názoru EU by takové požadavky na lokalizaci měly být omezeny na konkrétní, spíše výjimečné případy (například pouze tehdy, pokud požadavky na bezpečnost údajů / soukromí nemohou být zajištěny jinak) a musí být plně v souladu s příslušnými ustanoveními práva WTO. 8

9 24) Přetrvává mnoho problémů v sanitární a fytosanitární oblasti. Dne 8. dubna 2014 požádala EU o konzultace WTO pro řešení sporů s Ruskem, pokud jde o omezení týkající se dovozu živých prasat, vepřového masa a některých produktů z vepřového masa pocházejících z EU z důvodu výskytu afrického moru prasat v některých ohraničených oblastech v Litvě a v Polsku v blízkosti hranic s Běloruskem. Konzultace nepřinesly žádné výsledky a dne 22. července 2014 byl ustaven panel WTO pro řešení sporů. Zákaz vývozu brambor a jiných rostlin je stále v platnosti od 1. července 2013, zatímco mezi nové problémy patří zákaz týkající se hovězího ořezu z EU platný od 27. června 2014, zákaz týkající se ovoce a zeleniny z Polska (zejména jablek) zavedený dne 1. srpna 2014 a zákaz pokrmů z masa, drobů a tuku z EU platný od 22. října ) Dne 7. srpna 2014 vydalo Rusko zákaz týkající se zemědělských produktů a potravin z určitých zemí, včetně členských států EU, jež přijaly sankce proti Rusku v souvislosti se situací na Ukrajině. Mezi tyto produkty patří téměř všechny masné výrobky (hovězí maso, vepřové maso, drůbež a některé zpracované masné výrobky), mléko a mléčné výrobky, ovoce a zelenina a rovněž ryby a korýši. Jsou zakázány rovněž některé zpracované zemědělské produkty. 26) V oblasti technických překážek obchodu čelí hospodářské subjekty EU stále četným horizontálním a odvětvovým překážkám v důsledku komplikovaných technických předpisů, které často obsahují přemrštěné požadavky na certifikaci a posuzování shody. V mnoha případech jsou technické předpisy, které nyní přijímá Euroasijská hospodářská unie, neslučitelné s mezinárodními normami. Významnými příklady nadměrně zatěžujících technických předpisů, které zavedla Euroasijská hospodářská unie, jsou technické předpisy o bezpečnosti spotřebních výrobků a výrobků určených pro děti a dospívající (použitelné mimo jiné pro textilní, oděvní a obuvnický průmysl), stejně jako návrh technického předpisu o bezpečnosti alkoholických výrobků. 27) Rusko přijalo subvenční program, který zahrnuje dotace pro výrobce zemědělského vybavení a zemědělských strojů. Tento program stanoví dotace pro výrobce a odběratele zemědělských strojů za určitých podmínek souvisejících s místním obsahem. To má negativní dopad pro vývozce zemědělských strojů (zejména sklízecích kombajnů) z EU, kteří mají velký zájem na ruském trhu. 28) Dne 14. května 2013 uložila Euroasijská hospodářská komise antidumpingové clo z dovozu lehkých užitkových vozidel z Německa a Itálie. V důsledku tohoto opatření se vývoz lehkých užitkových vozidel z EU do Ruska prakticky zastavil, jelikož mu brání výše tohoto cla. Antidumpingová opatření se budou uplatňovat po dobu 5 let a budou se týkat vývozu EU v objemu asi 180 milionů EUR. Několik společností v EU muselo dramaticky omezit svou přítomnost na trhu v tomto segmentu v Rusku. Komise zahájila řízení pro řešení sporů v rámci WTO a dne 20. října 2014 byl ustaven rozhodčí panel. 9

10 4) Různé nástroje pro řešení překážek obchodu a investic a) Probíhající jednání o dohodách o volném obchodu EU jedná o dohodách o volném obchodu se čtyřmi ze svých šesti strategických hospodářských partnerů a probíhají rovněž jednání o investicích s Čínou. Přestože pokrok při jednání s Indií a Mercosurem nebyl dostatečný, EU je i nadále odhodlána uzavřít ambiciózní dohody. Dohoda o transatlantickém obchodním a investičním partnerství a jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem pokračují stabilním tempem. Rovněž probíhají dvoustranné rozhovory s několika dalšími zeměmi a regiony, jak je popsáno v přehledu v oddílu 2 výše. Navzdory lepším vyhlídkám na úplné provedení balíčku dohod WTO z Bali v blízké budoucnosti a navzdory celé řadě slibných probíhajících mnohostranných jednání jsou dvoustranná jednání o dohodách o volném obchodu stále významnějším nástrojem k řešení konkrétních opatření narušujících obchod na důležitých trzích třetích zemí. Jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství s USA mají zvláště důležitý strategický rozměr, jelikož komplexní dohoda včetně silných regulačních opatření by mohla nejen podpořit obchod mezi oběma stranami, ale rovněž vytvořit inovativní model pro sbližování právních předpisů, který by mohl sloužit jako globální vzor. Ambiciózní dohoda s USA by tak mohla konsolidovat a dále vymezit úlohu EU jako vedoucího celosvětového regulačního aktéra. Kromě modelu transatlantického obchodního a investičního partnerství se EU rovněž opírá o rozhovory o dohodách o volném obchodu s cílem řešit přetrvávající překážky na klíčových trzích, jako v případě Japonska, kdy jsou jednání založena na komplexním přístupu, jehož cílem je odstranit celou řadu necelních překážek. Tato strategie již přinesla konkrétní výsledky při probíhajících jednáních a mohla by představovat slibný model pro budoucí jednání o dohodách o volném obchodu. Dohody o volném obchodu mají také tu výhodu, že umožňují řešit velký počet závažných překážek současně a jít v případech, kdy je to možné, nad rámec stávajících mezinárodních obchodních pravidel. Tyto dohody mohou pomoci zamezit vzniku nových překážek. Preferenční obchodní dohody však také mají svá omezení. Vyjednávání a provádění těchto dohod zabere určitou dobu a nezbytná rovnováha vzájemných ústupků způsobuje, že ne všechny překážky je možné řešit najednou. b) Provádění a prosazování stávajících dohod o volném obchodu Pokud jde o provádění a prosazování, EU nadále usiluje o úplné provádění všech uzavřených dohod. Aby se zajistilo, že obchodní příležitosti vzniklé na základě jednání se promítnou do skutečných obchodních toků v daných zemích, použila EU mimo jiné svou strategii pro 10

11 přístup na trh na základě závazků přijatých třetími stranami. Programy EU pro vyjednávání a prosazování se tudíž doplňují. Dohoda EU o volném obchodu s Jižní Koreou, která vstoupila v platnost dne 1. července 2011, je dobrým příkladem toho, jak lze provádění preferenční obchodní dohody účinně sledovat. Například v souladu s ustanoveními o spolupráci obsaženými v příloze této dohody týkající se chemických látek by Korea a EU mohly objasnit různé otázky týkající se nových korejských právních předpisů K-REACH, a to na zasedáních pracovní skupiny pro chemické látky zřízené v rámci této dohody. Podobně i zasedání pracovní skupiny pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky podle této dohody umožnila řádné provádění specifických závazků dohodnutých mezi oběma stranami v těchto odvětvích. Tento přístup, který byl rovněž použit v souvislosti s obchodní dohodou s Kolumbií a Peru a se Střední Amerikou, představuje užitečný model pro rozvoj přístupu k provádění v rámci budoucích dohod o volném obchodu. c) Řízení pro řešení sporů v rámci WTO Donucovací opatření WTO zůstává důležitým nástrojem prosazování práva, kdykoli je to nutné a vhodné. EU i nadále řízení pro řešení sporů v rámci WTO často využívá. V roce 2014 zahájila EU tři nové případy řešení sporů v rámci WTO proti Rusku a jeden případ proti USA ohledně dotací ve prospěch společnosti Boeing. Zároveň stále běží řada dalších řízení pro řešení sporů v rámci WTO, která EU zahájila před rokem Například byl dne 17. prosince 2014 ustaven panel WTO v případu proti Brazílii ohledně daňových zvýhodnění domácích výrobců automobilů, elektroniky a automatizovaného zboží. Řešení sporů v rámci WTO je i nadále nejúčinnější možností, pokud se jiné donucovací nástroje ukážou být nedostatečné. I když tato řízení trvají značnou dobu, nabízejí možnost řešit závažné překážky systematičtějším způsobem a zajistit právní jistotu v dlouhodobějším horizontu. Významným příkladem úspěšného řízení zahájeného ze strany EU je případ čínských omezení na vývoz vzácných zemin, kdy Čína v lednu 2015 rozhodla zrušit své vývozní kvóty. d) Výbory WTO EU je jedním z nejaktivnějších členů WTO ve výborech zabývajících se technickými překážkami obchodu a sanitárními a fytosanitárními opatřeními. Zasedání těchto výborů v Ženevě jsou účinným nástrojem pro vyjádření znepokojení EU ohledně technických předpisů a neoprávněných sanitárních a fytosanitárních opatření zaváděných jinými členy WTO, jakož i pro informování, zvyšování povědomí a vytváření spojenectví s dalšími dotčenými členy WTO. 11

12 Proaktivní přístup EU se neomezuje na tyto výbory a zahrnuje i všechny ostatní výbory WTO, zejména ty, které se zabývají dovozními licenčními řízeními, obchodními aspekty investičních opatření a subvencemi a vyrovnávacími opatřeními. e) Mezinárodní summity Mezinárodní summity na dvoustranné i mnohostranné úrovni, jichž se účastní EU a/nebo členské státy, získaly během posledních let na významu a měly by se považovat za důležitý nástroj k řešení konkrétních překážek obchodu a investic. Hlavy států a předsedové vlád se scházejí častěji a diskutují o zásadních mezinárodních hospodářských problémech, jež často nelze vnímat odděleně od řady souvisejících problémů v oblasti obchodu. V tomto ohledu poskytují dobrou příležitost zasedání ve formátu G20. V rámci přípravy na summity EU zahrnující vysokou představitelku a místopředsedkyni Komise 3, Komisi a členské státy by se zvláštní pozornost měla věnovat překážkám obchodu a investic, které jsou v této zprávě uvedeny jako prioritní. 5) Závěry Tato pátá zpráva o překážkách obchodu a investic znovu ukazuje, že naši strategičtí partneři i nadále udržují řadu významných překážek obchodu a investic, které je často obtížné řešit. V současném náročném kontextu hospodářské nejistoty a značného politického napětí existuje velké riziko, že mnoho z těchto překážek bude přetrvávat a budou se vytvářet nové překážky na úkor všech. Pokud má tedy úsilí EU o odstranění překážek být úspěšné, je zapotřebí více odhodlání na politické úrovni, jakož i intenzivnější a aktivní provádění strategie EU pro přístup na trh. Nejlepší výsledky slibuje využití kombinace různých nástrojů a zvážení specifického kontextu každé z těchto překážek a perspektivy jejího vyřešení. 3 Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise. 12

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy 2008 Obsah: Úvod Strategie pro přístup na trh Překážky obchodu Databáze Informační zdroje Zkratky a pojmy Kontakty Úvod Ekonomika Evropské unie patří v současnosti

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NA EXPORTNÍCH TRZÍCH Změna struktury obchodních bariér Opouštění tradičních modelů (cla, kvóty) důsledek závazků WTO, regionálních a bilaterálních dohod Nástup skrytých

Více

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014 Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic 1 Vývoj v oblasti hutnictví ve světě

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3 1 M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í P O L I T I K A V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U Z A H R A N I Č N Í O B C H O D S L E Z S K Á U N I V E R Z I T A V O P A V Ě O K R E S N Í H O

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU - Jednotným evropským aktem byla vytvořena koncepce jednotného vnitřního trhu, tedy prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zcela

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Obchod Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu Otevírání nových trhů vede k růstu našich ekonomik a toho docílíme pouze aktivní politikou EU v oblasti volného obchodu a investic.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU

PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU k datu 17. 7. 2008 Pracovní skupiny v gesci MPO jsou zvýrazněny. Výbory zřízené Smlouvami A.1 Výbor stálých zástupců (COREPER) a) část II b) část I Article Článek1(1)(c)A.2 Hospodářský

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Úloha SRS při zpracování analýz rizik škodlivých organismů rostlin

Úloha SRS při zpracování analýz rizik škodlivých organismů rostlin Úloha SRS při zpracování analýz rizik škodlivých organismů rostlin VÝZNAM PRA PŘI PROSAZOVÁNÍ NÁRODNÍCH CÍLŮ ĆR V EU Michal Hnízdil 1 SRS A PRA SRS - úřad odpovědný za výkon rostlinolékařské péče v ČR

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011 Business & Information Forum 2011 7. června 2011 Nová technologie nová regulace? Mgr. Jana Pattynová, LL.M jana.pattynova@pierstone.com Je stávající regulace dostatečná? Limitovaná výslovná regulace bude

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 51/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 24/2008 Sb.m.s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce

Více

Úřední věstník C 308 E, 20/10/2011 S. 0088-0089

Úřední věstník C 308 E, 20/10/2011 S. 0088-0089 Nedostatečně transparentní proces a případně problematický obsah obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA) Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 9. září 2010 o nedostatečně transparentním procesu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 SEK(2011) 1263 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Souhrn posouzení dopadů Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele

Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele Popis Doposud Evropská unie přijala několik sankčních opatření vůči Rusku v reakci na její postup na Ukrajině. Zpočátku se jednalo o cílené sankce, primárně zaměřené proti konkrétním osobám. Ty byly později

Více