ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015)"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2015) 127 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) CS CS

2 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) 1) Úvod Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) (dále také jen zpráva ) se zaměřuje na vybrané hlavní překážky, jimž čelí společnosti z Evropské unie (dále jen EU ) na trzích šesti strategických hospodářských partnerů EU 1, tj. na trzích Číny, Indie, Japonska, Mercosuru (Brazílie/Argentina), Ruska a Spojených států (dále jen USA ). Jejím hlavním cílem je informovat o nejvýznamnějších překážkách omezujících obchod a potvrdit, že je důležité tyto překážky cíleným a koordinovaným postupem zdolávat. Zatímco zpráva o překážkách obchodu a investic se zaměřuje na nejvýznamnější priority, Komise rovněž pravidelně zveřejňuje zprávu o opatřeních potenciálně omezujících obchod neboli zprávu o monitorování protekcionistických opatření, která poskytuje podrobnější přehled o překážkách v oblasti obchodu a investic ve větším souboru třetích zemí 2. Zpráva o překážkách obchodu a investic a zpráva o monitorování protekcionistických opatření se vzájemně doplňují. Tato pátá zpráva o překážkách obchodu a investic nejdříve uvádí přehled probíhajících jednání o obchodu a investicích vedených EU (část 2), dále hodnotí hlavní překážky obchodu a investic udržované strategickými ekonomickými partnery EU v roce 2014 (část 3) a na závěr (část 4) jsou uvedeny jednotlivé strategie EU pro řešení zmíněných problémů. 2) Tvorba obchodních a investičních příležitostí probíhající jednání vedená EU S cílem vytvořit nové obchodní a investiční příležitosti postupuje EU podle komplexního programu jednání, který zahrnuje dvoustranné, vícestranné a mnohostranné dohody. Dynamika vytvořená tímto rámcem jednání může rovněž přispět k vyřešení dlouhotrvajících překážek obchodu. Pokud jde o mnohostranná jednání EU, nevyřešené otázky spojené s dohodami WTO, které byly sjednány na Bali, a to zejména otázky související s dohodou o usnadnění obchodu, byly v nedávné době vyřešeny. Tato skutečnost usnadňuje cestu k plnému provedení této první globální dohody o obchodu sjednané pod záštitou WTO. Na vícestranné úrovni 1 Jak je uvedeno ve sdělení Komise Obchod, růst a celosvětové záležitosti 2 Jedenáctá zpráva je k nahlédnutí na internetových stránkách 2

3 úspěšně pokračuje jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA). Brzy by mělo být možné dosáhnout dohody o rozšíření seznamu produktů dohody o informačních technologiích (ITA). Mezitím v červenci 2014 zahájila EU a 13 dalších členů WTO jednání o liberalizaci světového obchodu s environmentálními výrobky. Cílem této mnohostranné iniciativy zeleného zboží je odstranit překážky obchodu a investic v oblasti zboží, služeb a technologií, které přispívají ke zlepšení našeho životního prostředí. Zároveň EU pokračuje ve svých ambiciózních dvoustranných jednáních, aby posílila svou obchodní a investiční pozici na řadě trhů třetích zemí. Prioritou jsou zejména jednání s USA o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Rozsáhlá a ambiciózní dohoda o TTIP, jejíž součástí je zásadní úprava spolupráce a soudržnosti v oblasti regulace, nejen odstraní celní sazby, ale také napomůže snížit náklady související s necelními překážkami. V prosinci 2014 bylo mezi EU a Japonskem uzavřeno osmé kolo technických rozhovorů o dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem. Těmito jednáními se EU snaží řešit řadu problémů ovlivňujících podniky EU, zejména pokud jde o celní sazby, necelní překážky a neuspokojivý přístup na japonský trh s veřejnými zakázkami. Na 16. summitu EU-Čína, který se konal v listopadu 2013 v Pekingu, zahájily EU a Čína jednání o rozsáhlé investiční dohodě, která by měla být ku prospěchu obou stran, protože zajistí, že trhy budou otevřené pro investice v obou směrech. V březnu 2014 zahájily EU a Myanmar/Barma jednání o investiční dohodě. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem byla z velké části parafována v září 2013, ačkoli jednání v oblasti ochrany investic byla uzavřena až v říjnu Obchodní dohoda s Peru a Kolumbií se prozatímně uplatňuje v Peru od 1. března 2013 a v Kolumbii od 1. srpna V červenci 2014 byla rovněž uzavřena jednání o přistoupení Ekvádoru k dohodě s Kolumbií a Peru a jsou udržovány kontakty s Bolívií, aby se prozkoumala možnost jejího začlenění do této obchodní dohody. Dne 26. září 2014 byla na summitu EU-Kanada v Ottawě ukončena jednání o obchodní dohodě mezi EU a Kanadou (CETA). Očekává se, že tato dohoda odstraní více než 99 % všech cel mezi oběma ekonomikami a vytvoří nezanedbatelné nové tržní příležitosti v oblasti služeb a investic. Dne 27. června 2014 podepsaly Moldavsko a Gruzie dohody o přidružení s EU, které zahrnují prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (dále jen DCFTA ). Tyto dohody se prozatímně uplatňují od 1. září Dne 27. června 2014 podepsala rovněž Ukrajina DCFTA a zbývající části dohody o přidružení, které nebyly podepsány dne 21. března Po podpisu politických ustanovení dohody o přidružení EU dne 23. dubna 2014 jednostranně udělila autonomní obchodní opatření, a tím uvedla v účinnost tu část DCFTA, která odstraňuje celní sazby, ve prospěch Ukrajiny. Autonomní obchodní opatření byla prodloužena do konce roku 2015 a vstup DCFTA v platnost byl odložen na 1. ledna

4 Kromě toho se EU účastní jednání o dohodách o volném obchodu s několika dalšími třetími zeměmi a regiony, a to Mercosurem, Indií, Malajsií, Vietnamem a Marokem. 3) Situace v oblasti hlavních překážek obchodu a investic udržovaných strategickými ekonomickými partnery EU v roce 2014 a) Brazílie/Argentina 1) Ačkoliv Brazílie v oblasti investic obecně nerozlišuje mezi zahraničním a národním kapitálem, některá odvětví zejména sdělovací prostředky a komunikace, letectví, doprava a těžba podléhají omezením zahraničního vlastnictví. 2) Velký problém v mnoha odvětvích v Brazílii představují diskriminační daně a subvencování domácích výrobců. Obavy vyvolává zejména (opětovné) zavedení programu vývozních subvencí Reintegra. Kromě toho zůstává v Brazílii problémem udělování dotovaných půjček nebo grantů podmíněných splněním požadavků na místní obsah. Co se týče daňových opatření, EU požádala dne 19. prosince 2013 o konzultaci WTO ohledně diskriminačních daňových zvýhodnění, která Brazílie uděluje v oblasti automobilů, elektroniky, automatizovaných zařízení pro průmyslové nebo profesionální použití a jiných souvisejících výrobků, které jsou vyráběny v Brazílii a splňují určité požadavky na místní obsah. Kromě toho Brazílie poskytuje daňové výhody v podobě bezcelního nákupu kapitálového zboží a vstupů tuzemským společnostem, které vyvážejí nejméně 50 % své výroby. Po neúspěšných konzultacích s Brazílií v roce 2014 podala EU dne 18. listopadu 2014 žádost panelu WTO pro řešení sporů. Dne 17. prosince 2014 ustavila WTO panel pro rozhodnutí v této věci. 3) Brazílie přijala další opatření narušující podmínky pro účast na veřejných zakázkách, jelikož zavedla při výběrových řízeních preferenční rozpětí pro určité domácí produkty. Tato opatření stanoví rozpětí od 8 % do 25 % a zahrnují celou řadu sektorů. 4) V oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření bylo dosaženo určitého pokroku, i když je zatím nedostatečný, pokud jde o dovoz mléčných výrobků, vepřového a hovězího masa z EU do Brazílie. Příslušný úřad v Brazílii provádí 3 až 5 auditů ročně a zahájil audity v některých členských státech EU, ale velkým problémem zůstává 50 nevyřízených žádostí členských států. Celkově je v Brazílii postup pro umožnění dovozu ze členských států EU stále zdlouhavý, zatěžující a nepředvídatelný. Brazílie oznámila v roce 2014 nové právní předpisy a EU předložila konkrétní návrhy na zjednodušení postupů při dovozu. Brazílie je po zákazu, který na vývoz zemědělských produktů a potravin z EU zavedlo Rusko, významným alternativním trhem. 4

5 Co se týče některých omezení dovozu hovězího masa z EU v souvislosti s bovinní spongiformní encefalopatií (BSE), změnila Brazílie své dovozní požadavky, ale dosud je plně nesladila s Mezinárodní normou OIE (Světové organizace pro zdraví zvířat). 5) V Argentině zůstává velkým problémem povinnost vyplnit předběžné místopřísežné prohlášení dovozce pro veškeré dovážené zboží. Odvolací orgán WTO pro řešení sporů rozhodl dne 15. ledna 2015 ohledně sporu o toto prohlášení, jakož i o řadě dalších neoficiálních opatření omezujících dovoz, jako jsou například požadavky na vyrovnání dovozu. Odvolací orgán potvrdil předchozí rozhodnutí rozhodčího panelu, a sice že argentinský požadavek na uvedené prohlášení představuje porušení práva WTO. 6) Kromě toho Argentina nadále uplatňuje přísná omezení převodu zahraničních měn, dividend a licenčních poplatků. Situace se v důsledku rostoucího nedostatku devizových rezerv dokonce zhoršuje. Byl vytvořen nový subjekt tvořený zástupci různých orgánů, včetně centrální banky, pro převod a sledování plateb. 7) Kromě toho Argentina zavedla vnitřní zdanění k regulaci dovozu luxusních automobilů, lodí, letadel a motocyklů, jelikož uložila daň z luxusu až do výše 50 % u zboží, jehož hodnota přesahuje určitý limit. Tato daň se vztahuje na luxusní automobily, a tedy na dovážené modely, v mnohem větší míře než na modely vyrobené v této zemi. b) Čína 8) Čína uplatňuje významná omezení na zahraniční investice. Zejména by měla zpřístupnit odvětví uzavřená pro přímé zahraniční investice nebo podléhající požadavkům na společné podniky, včetně případů, kdy je podmínkou čínské většinové vlastnictví. Čína by rovněž měla odstranit další omezení, jako je převod technologií a požadavky na místní obsah, jakož i předchozí správní schválení. Další významnou překážkou pro investice v Číně je subvencování domácích výrobců, zejména státních podniků. Čína přijala některá opatření týkající se investic jednostranně. V listopadu 2014 navrhla přezkum svého katalogu zahraničních investic a odstranění určitých omezení. Přestože je tento přezkum vítaný, zklamáním v návrhu tohoto přezkumu je pouze omezené otevření určitých odvětví a uzavření jiných. Ohlášené reformy v rámci Šanghajské pilotní zóny volného obchodu se neuskutečnily dostatečně rychle. Negativní seznam této zóny (uvádějící všechna odvětví, v nichž jsou zahraniční investice omezeny, přičemž investice jsou povoleny ve všech ostatních odvětvích) byl předmětem přezkumu v červenci Přestože došlo ke zmírnění několika omezení pro zahraniční investice v určitých odvětvích, společnosti v této zóně se nadále potýkají s mnoha významným překážkám pro zahraniční investice. Tato situace bude rovněž sledována s ohledem na nedávné oznámení čínských orgánů, že budou otevřeny nové zóny volného obchodu. 5

6 9) V oblasti veřejných zakázek vyzývá EU i nadále Čínu, aby co nejdříve přistoupila k Dohodě o vládních zakázkách a podle této dohody upravila své právní předpisy. V lednu 2015 předložila Čína revidovanou nabídku ohledně dohody. EU vítá pokrok, pokud jde o pokrytí na nižší správní úrovni, avšak jsou stále nutná další výrazná zlepšení, zejména pokud jde o pokrytí státních podniků. 10) V Číně přetrvává mnoho problémů v oblasti dodržování práv duševního vlastnictví. Patří sem registrace patentů a užitných vzorů nízké kvality a používání ochranných známek ve zlém úmyslu, jakož i zdlouhavý postup registrace a obtížný postup pro ověřování zahraničních listin. Kromě toho je ochrana proti porušování práv duševního vlastnictví ze strany správních, justičních a celních orgánů stále nedostatečná. Rovněž stále existuje mnoho nejasností týkajících se ochrany obchodního tajemství, které údajně musí být často sdíleno s čínskými orgány/společnostmi. 11) Čína se i nadále domnívá, že pouze informační bezpečnostní technologie vyvinuté v Číně jsou považovány za bezpečné, a uplatňuje pojem národní bezpečnosti v mnohem větší míře, než je mezinárodní praxe. To představuje obrovskou překážku pro zahraniční společnosti, které soutěží v oblasti komerčních aplikací v odvětví IT. Kromě toho se i nadále zahraničním společnostem brání v účasti v normalizačních orgánech zabývajících se bezpečností. 12) Společnosti z EU čelí v Číně mnoha dovozním sanitárním a fytosanitárním opatřením. Měl by být zrušen stávající zákaz dovozu hovězího a skopového masa z EU. Kromě toho by měly být přijaty mezinárodní normy týkající se například bezpečnosti potravin a zdraví zvířat. 13) EU je rovněž znepokojena čínskými překážkami přístupu na trh ve zdravotnictví a v odvětví kosmetických přípravků. V případě zdravotnických prostředků a léčiv by měl být nový regulační systém uveden do souladu s mezinárodními normami a postupy v záležitostech, jako jsou klinická hodnocení a požadavky na registraci. Pokud jde o kosmetické přípravky, měl by se zdokonalit postup registrace nových přísad v kosmetických přípravcích a měl by být omezen na přísady s vyšším rizikem. Mělo by se povolit označování kosmetických přípravků pomocí štítků a předpisy týkající se jejich zkoušení by měly být uvedeny do souladu s mezinárodními standardy. c) Indie 14) V Indii se společnosti z EU stále ještě potýkají se značnými překážkami v přístupu na trh v odvětví informačních technologií a elektroniky. Nelze pozorovat žádný další významný pokrok, pokud jde o provádění politiky přednostního přístupu na trh pro tuzemsky vyrobenou elektroniku u veřejných zakázek v důsledku bezpečnostní situace poté, co Indie tuto politiku v roce 2013 pozastavila a výslovně vyloučila její použití u neveřejných zakázek. Indie tvrdí, že není vázána žádnými závazky WTO (zejména Dohodou o vládních zakázkách, jíž Indie není smluvní stranou). Očekává se, že Indie brzy oznámí kritéria přidané hodnoty u svého režimu veřejných zakázek. 6

7 Od 3. ledna 2014 je v Indii závazná registrace 15 kategorií produktů IT a spotřební elektroniky. Ta byla usnesením ze dne 8. listopadu 2014 rozšířena na dalších 15 produktů. Provádění povinného zkoušení a certifikace telekomunikačních síťových prvků v dané zemi bylo znovu odloženo, a sice do 1. dubna Vzhledem k tomu, že značná část těchto produktů se na indický trh dováží, mohou tato opatření významně ovlivnit obchod. 15) Kromě toho přetrvávají problémy s prováděním certifikačního systému pro dovážené a vyvážené pneumatiky, který spravuje Výbor pro indické normy. Hlavní obavy se týkají poplatků účtovaných za každou označenou pneumatiku, zdlouhavých postupů, inspekcí v závodech a požadovaných bankovních záruk. 16) Od srpna 2013 změnila Indie výklad a prosazování nařízení o normách bezpečnosti potravin z roku 2011, pokud jde o označování a balení, jelikož přijala restriktivnější přístup pro používání štítků na obalech, a tím způsobila vážné narušení obchodu s potravinami. Obecněji řečeno, Indie v nedávné době restriktivně rozšířila systémy označování v mnoha odvětvích (např. kosmetické přípravky, zdravotnické prostředky, informační a komunikační technologie). 17) V roce 2014 zavedla Indie několik opatření týkajících se odvětví kosmetických přípravků, jež se týkají označování, zkoušení na zvířatech a požadavků na registraci pro dovážené produkty. Pokud jde o označování, zveřejnila Indie v červenci 2014 požadavky na označování vegetariánského a jiného než vegetariánského původu. Kromě toho zavedla Indie zákaz zkoušení kosmetických prostředků na zvířatech způsobem, který by mohl vést k zákazu v praxi široce používaných a nenahraditelných přísad, které se nadále opírají o údaje o zkouškách na zvířatech, pokud neexistuje žádné alternativní řešení. d) Japonsko 18) Od zahájení jednání o komplexní dohodě o volném obchodu pokračují jednání o necelních překážkách. U některých z těchto překážek (např. ekologické potraviny, licence na velkoobchodní prodej destilátů) Japonsko již splnilo své závazky dohodnuté v přípravné fázi předcházející zahájení jednání o dohodě o volném obchodu. U některých jiných překážek, k jejichž řešení se Japonsko zavázalo během prvního roku jednání, byl zaznamenán výrazný pokrok (například u léčiv, potravinových přídatných látek, hovězího masa a povolovacího postupu pro zdravotnické prostředky). Nicméně přetrvávají nevyřešené otázky, které bude třeba vyjasnit dříve, než budou jednání ukončena. Kromě seznamu dohodnutého v rámci analýzy rozsahu působnosti předložila EU Japonsku v prosinci 2014 druhý seznam necelních opatření, který zahrnuje zejména mnohé nedořešené otázky související se sanitárními a fytosanitárními opatřeními. Diskuse s Japonskem ohledně tohoto druhého seznamu stále probíhají a cílem EU je včas dosáhnout smysluplného pokroku. Jednání se vztahují rovněž na další 7

8 oblasti, kde podniky z EU narážejí na problémy při podnikání v Japonsku, jako je například zadávání veřejných zakázek (včetně železnic). e) Spojené státy 19) EU je nadále znepokojena omezením Buy American v oblasti veřejných zakázek USA. Tato omezení se stále vztahují na velkou část veřejných zakázek v USA, vyhrazují podstatnou část veřejných zakázek pro místní zboží a služby a vylučují ze zadávání veřejných zakázek zahraniční společnosti. Je zřejmé, že významný pokrok v této oblasti je důležitým předpokladem pro úspěšné završení jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství. Zejména bude zásadní zajistit lepší přístup EU k veřejným zakázkám v USA na nižší než federální úrovni. 20) Problémy při ochraně práv duševního vlastnictví v USA, konkrétně u zeměpisných označení EU na potravinách a nápojích (zejména v odvětví vína, sýra a masa), jsou u producentů z EU zdrojem značné nespokojenosti. Probíhající jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství poskytují významnou příležitost ke zlepšení ochrany zeměpisných označení EU v USA. 21) V USA přetrvává velké množství překážek v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření. EU je nadále velmi znepokojena omezením dovozu ze strany USA pro skopové a kozí maso a vaječné výrobky. Kromě toho dochází u žádostí z EU o vývoz produktů živočišného původu, jako je hovězí maso, některé mléčné výrobky, živí mlži, jakož i rostlinných produktů, jako jsou jablka a hrušky, často k velkému zpoždění. I zde může jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství pomoci rychleji vyřešit tyto otázky. f) Rusko 22) Rusko nesprávně provedlo vázané celní sazby WTO, pokud jde o celou řadu produktů, včetně papíru, spotřebičů a zemědělských produktů, jako je palmový olej. Dne 31. října 2014 podala EU žádost o řešení sporů pomocí konzultace WTO. 23) Nový ruský zákon o lokalizaci osobních údajů (federální zákon 242) podepsaný prezidentem Putinem dne 21. července 2014 vyžaduje, aby veškeré osobní údaje ruských fyzických osob byly uchovávány a zpracovávány v Rusku, a nepovoluje žádné výjimky pro obchodní údaje. Tyto hromadné požadavky na místní server, bez výjimky pro obchodní údaje, jsou nepřiměřené a mohly by mít nepříznivý dopad na digitální ekonomiku jako celek. Představují zejména významnou překážku pro evropské poskytovatele cloudových služeb a rozvoj přeshraničního trhu se službami cloud computingu. Podle názoru EU by takové požadavky na lokalizaci měly být omezeny na konkrétní, spíše výjimečné případy (například pouze tehdy, pokud požadavky na bezpečnost údajů / soukromí nemohou být zajištěny jinak) a musí být plně v souladu s příslušnými ustanoveními práva WTO. 8

9 24) Přetrvává mnoho problémů v sanitární a fytosanitární oblasti. Dne 8. dubna 2014 požádala EU o konzultace WTO pro řešení sporů s Ruskem, pokud jde o omezení týkající se dovozu živých prasat, vepřového masa a některých produktů z vepřového masa pocházejících z EU z důvodu výskytu afrického moru prasat v některých ohraničených oblastech v Litvě a v Polsku v blízkosti hranic s Běloruskem. Konzultace nepřinesly žádné výsledky a dne 22. července 2014 byl ustaven panel WTO pro řešení sporů. Zákaz vývozu brambor a jiných rostlin je stále v platnosti od 1. července 2013, zatímco mezi nové problémy patří zákaz týkající se hovězího ořezu z EU platný od 27. června 2014, zákaz týkající se ovoce a zeleniny z Polska (zejména jablek) zavedený dne 1. srpna 2014 a zákaz pokrmů z masa, drobů a tuku z EU platný od 22. října ) Dne 7. srpna 2014 vydalo Rusko zákaz týkající se zemědělských produktů a potravin z určitých zemí, včetně členských států EU, jež přijaly sankce proti Rusku v souvislosti se situací na Ukrajině. Mezi tyto produkty patří téměř všechny masné výrobky (hovězí maso, vepřové maso, drůbež a některé zpracované masné výrobky), mléko a mléčné výrobky, ovoce a zelenina a rovněž ryby a korýši. Jsou zakázány rovněž některé zpracované zemědělské produkty. 26) V oblasti technických překážek obchodu čelí hospodářské subjekty EU stále četným horizontálním a odvětvovým překážkám v důsledku komplikovaných technických předpisů, které často obsahují přemrštěné požadavky na certifikaci a posuzování shody. V mnoha případech jsou technické předpisy, které nyní přijímá Euroasijská hospodářská unie, neslučitelné s mezinárodními normami. Významnými příklady nadměrně zatěžujících technických předpisů, které zavedla Euroasijská hospodářská unie, jsou technické předpisy o bezpečnosti spotřebních výrobků a výrobků určených pro děti a dospívající (použitelné mimo jiné pro textilní, oděvní a obuvnický průmysl), stejně jako návrh technického předpisu o bezpečnosti alkoholických výrobků. 27) Rusko přijalo subvenční program, který zahrnuje dotace pro výrobce zemědělského vybavení a zemědělských strojů. Tento program stanoví dotace pro výrobce a odběratele zemědělských strojů za určitých podmínek souvisejících s místním obsahem. To má negativní dopad pro vývozce zemědělských strojů (zejména sklízecích kombajnů) z EU, kteří mají velký zájem na ruském trhu. 28) Dne 14. května 2013 uložila Euroasijská hospodářská komise antidumpingové clo z dovozu lehkých užitkových vozidel z Německa a Itálie. V důsledku tohoto opatření se vývoz lehkých užitkových vozidel z EU do Ruska prakticky zastavil, jelikož mu brání výše tohoto cla. Antidumpingová opatření se budou uplatňovat po dobu 5 let a budou se týkat vývozu EU v objemu asi 180 milionů EUR. Několik společností v EU muselo dramaticky omezit svou přítomnost na trhu v tomto segmentu v Rusku. Komise zahájila řízení pro řešení sporů v rámci WTO a dne 20. října 2014 byl ustaven rozhodčí panel. 9

10 4) Různé nástroje pro řešení překážek obchodu a investic a) Probíhající jednání o dohodách o volném obchodu EU jedná o dohodách o volném obchodu se čtyřmi ze svých šesti strategických hospodářských partnerů a probíhají rovněž jednání o investicích s Čínou. Přestože pokrok při jednání s Indií a Mercosurem nebyl dostatečný, EU je i nadále odhodlána uzavřít ambiciózní dohody. Dohoda o transatlantickém obchodním a investičním partnerství a jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem pokračují stabilním tempem. Rovněž probíhají dvoustranné rozhovory s několika dalšími zeměmi a regiony, jak je popsáno v přehledu v oddílu 2 výše. Navzdory lepším vyhlídkám na úplné provedení balíčku dohod WTO z Bali v blízké budoucnosti a navzdory celé řadě slibných probíhajících mnohostranných jednání jsou dvoustranná jednání o dohodách o volném obchodu stále významnějším nástrojem k řešení konkrétních opatření narušujících obchod na důležitých trzích třetích zemí. Jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství s USA mají zvláště důležitý strategický rozměr, jelikož komplexní dohoda včetně silných regulačních opatření by mohla nejen podpořit obchod mezi oběma stranami, ale rovněž vytvořit inovativní model pro sbližování právních předpisů, který by mohl sloužit jako globální vzor. Ambiciózní dohoda s USA by tak mohla konsolidovat a dále vymezit úlohu EU jako vedoucího celosvětového regulačního aktéra. Kromě modelu transatlantického obchodního a investičního partnerství se EU rovněž opírá o rozhovory o dohodách o volném obchodu s cílem řešit přetrvávající překážky na klíčových trzích, jako v případě Japonska, kdy jsou jednání založena na komplexním přístupu, jehož cílem je odstranit celou řadu necelních překážek. Tato strategie již přinesla konkrétní výsledky při probíhajících jednáních a mohla by představovat slibný model pro budoucí jednání o dohodách o volném obchodu. Dohody o volném obchodu mají také tu výhodu, že umožňují řešit velký počet závažných překážek současně a jít v případech, kdy je to možné, nad rámec stávajících mezinárodních obchodních pravidel. Tyto dohody mohou pomoci zamezit vzniku nových překážek. Preferenční obchodní dohody však také mají svá omezení. Vyjednávání a provádění těchto dohod zabere určitou dobu a nezbytná rovnováha vzájemných ústupků způsobuje, že ne všechny překážky je možné řešit najednou. b) Provádění a prosazování stávajících dohod o volném obchodu Pokud jde o provádění a prosazování, EU nadále usiluje o úplné provádění všech uzavřených dohod. Aby se zajistilo, že obchodní příležitosti vzniklé na základě jednání se promítnou do skutečných obchodních toků v daných zemích, použila EU mimo jiné svou strategii pro 10

11 přístup na trh na základě závazků přijatých třetími stranami. Programy EU pro vyjednávání a prosazování se tudíž doplňují. Dohoda EU o volném obchodu s Jižní Koreou, která vstoupila v platnost dne 1. července 2011, je dobrým příkladem toho, jak lze provádění preferenční obchodní dohody účinně sledovat. Například v souladu s ustanoveními o spolupráci obsaženými v příloze této dohody týkající se chemických látek by Korea a EU mohly objasnit různé otázky týkající se nových korejských právních předpisů K-REACH, a to na zasedáních pracovní skupiny pro chemické látky zřízené v rámci této dohody. Podobně i zasedání pracovní skupiny pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky podle této dohody umožnila řádné provádění specifických závazků dohodnutých mezi oběma stranami v těchto odvětvích. Tento přístup, který byl rovněž použit v souvislosti s obchodní dohodou s Kolumbií a Peru a se Střední Amerikou, představuje užitečný model pro rozvoj přístupu k provádění v rámci budoucích dohod o volném obchodu. c) Řízení pro řešení sporů v rámci WTO Donucovací opatření WTO zůstává důležitým nástrojem prosazování práva, kdykoli je to nutné a vhodné. EU i nadále řízení pro řešení sporů v rámci WTO často využívá. V roce 2014 zahájila EU tři nové případy řešení sporů v rámci WTO proti Rusku a jeden případ proti USA ohledně dotací ve prospěch společnosti Boeing. Zároveň stále běží řada dalších řízení pro řešení sporů v rámci WTO, která EU zahájila před rokem Například byl dne 17. prosince 2014 ustaven panel WTO v případu proti Brazílii ohledně daňových zvýhodnění domácích výrobců automobilů, elektroniky a automatizovaného zboží. Řešení sporů v rámci WTO je i nadále nejúčinnější možností, pokud se jiné donucovací nástroje ukážou být nedostatečné. I když tato řízení trvají značnou dobu, nabízejí možnost řešit závažné překážky systematičtějším způsobem a zajistit právní jistotu v dlouhodobějším horizontu. Významným příkladem úspěšného řízení zahájeného ze strany EU je případ čínských omezení na vývoz vzácných zemin, kdy Čína v lednu 2015 rozhodla zrušit své vývozní kvóty. d) Výbory WTO EU je jedním z nejaktivnějších členů WTO ve výborech zabývajících se technickými překážkami obchodu a sanitárními a fytosanitárními opatřeními. Zasedání těchto výborů v Ženevě jsou účinným nástrojem pro vyjádření znepokojení EU ohledně technických předpisů a neoprávněných sanitárních a fytosanitárních opatření zaváděných jinými členy WTO, jakož i pro informování, zvyšování povědomí a vytváření spojenectví s dalšími dotčenými členy WTO. 11

12 Proaktivní přístup EU se neomezuje na tyto výbory a zahrnuje i všechny ostatní výbory WTO, zejména ty, které se zabývají dovozními licenčními řízeními, obchodními aspekty investičních opatření a subvencemi a vyrovnávacími opatřeními. e) Mezinárodní summity Mezinárodní summity na dvoustranné i mnohostranné úrovni, jichž se účastní EU a/nebo členské státy, získaly během posledních let na významu a měly by se považovat za důležitý nástroj k řešení konkrétních překážek obchodu a investic. Hlavy států a předsedové vlád se scházejí častěji a diskutují o zásadních mezinárodních hospodářských problémech, jež často nelze vnímat odděleně od řady souvisejících problémů v oblasti obchodu. V tomto ohledu poskytují dobrou příležitost zasedání ve formátu G20. V rámci přípravy na summity EU zahrnující vysokou představitelku a místopředsedkyni Komise 3, Komisi a členské státy by se zvláštní pozornost měla věnovat překážkám obchodu a investic, které jsou v této zprávě uvedeny jako prioritní. 5) Závěry Tato pátá zpráva o překážkách obchodu a investic znovu ukazuje, že naši strategičtí partneři i nadále udržují řadu významných překážek obchodu a investic, které je často obtížné řešit. V současném náročném kontextu hospodářské nejistoty a značného politického napětí existuje velké riziko, že mnoho z těchto překážek bude přetrvávat a budou se vytvářet nové překážky na úkor všech. Pokud má tedy úsilí EU o odstranění překážek být úspěšné, je zapotřebí více odhodlání na politické úrovni, jakož i intenzivnější a aktivní provádění strategie EU pro přístup na trh. Nejlepší výsledky slibuje využití kombinace různých nástrojů a zvážení specifického kontextu každé z těchto překážek a perspektivy jejího vyřešení. 3 Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise. 12

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Společná obchodní politika EU

Společná obchodní politika EU 1 Zásady společné obchodní politiky Stanoveno čl. 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Jednotné zásady pro všech 28 zemí pro: Úpravy celních sazeb Uzavírání obchodních dohod Sjednocování liberalizačních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Generální rady Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.3.2014 COM(2014) 153 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0250/

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0250/ Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání B8-0250/2016 17.2.2016 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0101/2016 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu o zahájení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 COM(2015) 322 final 2015/0141 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Generální rady Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Bilaterální obchodní dohody EU z pohledu zemědělství a potravinářství listopad 2016

Bilaterální obchodní dohody EU z pohledu zemědělství a potravinářství listopad 2016 Bilaterální obchodní dohody EU z pohledu zemědělství a potravinářství listopad 2016 2 DCFTA EU - UKRAJINA Jednání s Ukrajinou byla zahájena v březnu 2007, ukončena dne 30. 3. 2012 po 21 kolech Březen 2014

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 31. 5. 2011 2010/0243(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 28. 3. 2012 2011/0324(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 20.3.2015 2013/0433(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro mezinárodní obchod pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Eva Zakševická, Petra Holovková 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Hlavní překážky obchodu s chemikáliemi V návaznosti na závěry HLG proběhla na podzim

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.3.2012 COM(2012) 115 final 2012/0054 (COD) C7-0079/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o provádění dohod uzavřených EU na základě jednání v rámci článku XXVIII

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 15. března 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Černé Hory

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

Výbor pro rybolov NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro rybolov NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rybolov 2. 9. 2010 2008/0250(NLE) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro rybolov pro Výbor pro mezinárodní obchod k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o partnerství

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765), P7_TA-PROV(0)07 Zrušení některých zastaralých aktů Rady ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne. září 0 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) CS CS 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU DŮVODOVÁ

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ o rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné

Více

Dokument ze zasedání B7-0000/2013

Dokument ze zasedání B7-0000/2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 4. 12. 2013 B7-0000/2013 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o usnesení Evropského parlamentu

Více

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015 Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec VŠFS seminář 2015 CCP - obsah 1. Společná obchodní politika EU 2. Podmínky obchodování s třetími zeměmi (mimo EU) 3. Podmínky obchodování s členskými státy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 1.2.2016 2016/0000(RSP) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2016

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy 2008 Obsah: Úvod Strategie pro přístup na trh Překážky obchodu Databáze Informační zdroje Zkratky a pojmy Kontakty Úvod Ekonomika Evropské unie patří v současnosti

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 2 PART 1/8 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o vztazích EU se Švýcarskou konfederací ve znění přijatém Radou pro životní prostředí dne 28. února 2017.

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o vztazích EU se Švýcarskou konfederací ve znění přijatém Radou pro životní prostředí dne 28. února 2017. Rada Evropské unie Brusel 28. února 2017 (OR. en) 6767/17 CH 25 AELE 27 MI 168 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace 6160/17 CH 23

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. března 2010 (09.04) (OR. en) 7780/10 Interinstitucionální spis: 2010/0057 (NLE) WTO 91 AGRI 98 AMLAT 31 USA 40 ACP 73

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. března 2010 (09.04) (OR. en) 7780/10 Interinstitucionální spis: 2010/0057 (NLE) WTO 91 AGRI 98 AMLAT 31 USA 40 ACP 73 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. března 2010 (09.04) (OR. en) 7780/10 Interinstitucionální spis: 2010/0057 (NLE) WTO 91 AGRI 98 AMLAT 31 USA 40 ACP 73 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 18. března

Více

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra Moderní nástroje podpory exportu 1 Agendy MPO pro podporu exportu MPO jako policymaker - exportní pojištění a financování - podpora určená pro malé a střední firmy CzechTrade - české oficiální účasti -

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ. Směrem k robustní obchodní politice EU v zájmu zaměstnanosti a růstu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ. Směrem k robustní obchodní politice EU v zájmu zaměstnanosti a růstu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.10.2016 COM(2016) 690 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Směrem k robustní obchodní politice EU v zájmu zaměstnanosti a růstu CS CS Sdělení

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE) 13217/14 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. září 2014 Příjemce: ACP 145 WTO 244 COAFR 248 RELEX 743 Jordi AYET

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.7.2016 COM(2016) 438 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU o uplatňování právního rámce pro výrobky v hotovém balení:

Více

Shrnutí výsledků národní dopadové studie

Shrnutí výsledků národní dopadové studie Shrnutí výsledků národní dopadové studie Dopady na ekonomiku jako celek (CGE model) Čtyři scénáře Okamžitě po vstupu CETA v platnost Sedm let po vstupu CETA v platnost Pouze snížení cel Snížení cel a redukce

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropská unie ve Výboru pro vládní zakázky, pokud jde o zpětvzetí námitek Unie

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2016 COM(2016) 367 final 2016/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru k

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Správním výboru Úmluvy TIR k návrhu na změny Celní

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP Společná obchodní politika EU Michal Částek Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP jednotná

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Rada Evropská unie V Bruselu dne 09.10.2014 Odtajnění dokumentu: ze dne 17.června 2013

Rada Evropská unie V Bruselu dne 09.10.2014 Odtajnění dokumentu: ze dne 17.června 2013 Rada Evropská unie V Bruselu dne 09.10.2014 Odtajnění dokumentu: ze dne 17.června 2013 Směrnice pro jednání o komplexním obchodu A Dohoda o investicích, která se nazývá transatlantického obchodu a Investičním

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 403 8. funkční období 403 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót

Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót V Praze dne 27. září 2017 Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy 1 z 8 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Základní

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty jménem Evropské unie

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty jménem Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o obchodu s ekologickými produkty jménem Evropské

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 15. 11. 2010 2010/2110(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-16 Patrizia Toia (PE450.764v01-00) Zemědělství v EU a mezinárodní obchod (2010/2110(INI)) AM\838713.doc PE452.695v01-00

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r Červenec 1968 celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh odbourána cl

Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r Červenec 1968 celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh odbourána cl Jednotný vnitřní trh Evropské soutěžní právo Michal Částek Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r. 1957 Červenec 1968 celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh odbourána

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY o omezujících opatřeních

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. října 2013 (OR. en) 14372/13. Interinstitucionální spis: 2013/0324 (NLE) WTO 232 AGRI 631 VETER 97 SAN 373 COTRA 29

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. října 2013 (OR. en) 14372/13. Interinstitucionální spis: 2013/0324 (NLE) WTO 232 AGRI 631 VETER 97 SAN 373 COTRA 29 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. října 2013 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0324 (NLE) 14372/13 WTO 232 AGRI 631 VETER 97 SAN 373 COTRA 29 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. října 2013 Č.

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 174 final - ANNEX 3.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 174 final - ANNEX 3. Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 3 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 NÁVRH Odesílatel: Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního

Více

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o obchodní a investiční politice EU ve znění přijatém Radou dne 27. listopadu 2015.

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o obchodní a investiční politice EU ve znění přijatém Radou dne 27. listopadu 2015. Rada Evropské unie Brusel 27. listopadu 2015 (OR. en) 14708/15 WTO 257 SERVICES 45 FDI 21 COMER 151 DEVGEN 247 RELEX 977 COMPET 549 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace

Více