Exkluzivní bydlení. Exclusive living. s městem na dlani. with the city at your fingertips

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Exkluzivní bydlení. Exclusive living. s městem na dlani. with the city at your fingertips"

Transkript

1 Exkluzivní bydlení s městem na dlani Exclusive living with the city at your fingertips

2 Představení projektu Project Introduction Základní parametry Basic parameters počet domů number of houses počet bytů number of apartments počet nebyt. prostor number of non residential units

3 Váš byt Váš životní styl Residence Výhledová, to je vskutku jedinečné místo pro život, které bude přesně vystihovat nejen Vaši individualitu a životní styl, ale které doslova posune úroveň Vašeho bydlení do jiné dimenze. Exkluzivní bydlení s městem na dlani Do posledního detailu promyšlené interiéry bytů, neopakovatelný výhled na malebné údolí Vltavy, Vyšehrad a celé pražské panorama, klidná lokalita prémiové pražské čtvrti, domácí wellness a doslova chytré ovládání bytu. Tedy, konečně místo pro život, které je stejně výjimečné jako Vy. Moderní technologie Díky systému Smart Home si přizpůsobíte byt doslova na tělo a mnoho všedních činností se tak pro Vás stane zábavou. Nechte se hýčkat, věnujte se věcem, které Vás baví, a neztrácejte drahocenný čas činnostmi, které za Vás může udělat někdo jiný. Your apartment Your lifestyle Truly a unique place to live that will not only precisely reflect your individuality and your lifestyle, but that will also literally move the level of your living into another dimension. Exclusive living with the city at your fingertips A functional interior of the apartments thoughtfully elaborated down to the very last detail, magnificent view of the picturesque Vltava river valley, Vyšehrad and the entire Prague skyline, a quiet location in Prague s premium district, home wellness and smart control of an apartment. Well, finally a place to live that is as unique as you are. Modern technologies Thanks to the Smart Home system you can tailor your apartment literally to your needs and many everyday ordinary activities will become fun for you. Let yourself be pampered, devote your time to the things that you enjoy and do not waste precious time on activities that can be done by someone else. 3

4 Lokalita Location Město i příroda na dosah V Residenci Výhledová se tyto dva zdánlivě neslučitelné požadavky propojují. Příroda v našem podání neznamená přelidněný městský park, nýbrž rozlehlou přírodní rezervaci Prokopské a Dalejské údolí nebo oblíbené výletní místo pražanů Dívčí hrady, a to vše v docházkové vzdálenosti. Do samého centra Prahy se z Residence Výhledová dostanete autem do patnácti minut, tramvají trvá cesta na Smíchov pět, na Anděl pouhých deset minut. Tramvajová zastávka Zlíchov je od projektu vzdálená pouze několik minut klidné chůze. City and nature within easy reach The Residence Výhledová interconnects these two almost incompatible requirements. The nature from our point of view does not mean a crowded urban park, but a large nature Reserve Prokopské and Dalejské valley or a favorite picnic spot of Prague citizens Dívčí hrady, all within a walking distance. From Residence Výhledová you can get to the city center in 15 minutes by car, by tram it takes 5 minutes to Smíchov, 10 minutes to Anděl. Tram stop Zlíchov is only a few minutes by walk from the residence. 4

5 Anděl Vyšehrad Dopravní dostupnost Traffic accessibility autobus bus Nad Zlíchovem (128), Zlíchov (120) Smíchovské nádraží Vltava 5 7 min tramvaj tram Zlíchov (6, 12, 14, 20, 54) 7 min Radlice metro B, vlak metro B, train Smíchovské nádraží 5 min 5 min Residence Výhledová Občanská vybavenost Amenities Obchodní centrum Shopping center Divčí hrady Minimarket Minimarket Restaurace Restaurant Základní škola Primary school Prokopské údolí Mateřská školka Kindergarten Nemocnice Hospital Hlubočepy PRAHA Barrandovský most 5

6 Jedinečný výhled na údolí Vltavy, Vyšehrad a pražské panorama A unique view of the Vltava river valley, Vyšehrad and Prague skyline Residence Výhledová byla pojmenována podle ulice, ve které se nachází a která rozhodně nezískala své jméno náhodou. Najdeme ji totiž ve svažitém terénu, který stoupá z vltavského údolí vzhůru k Dívčím hradům a ze kterého je unikátní výhled nejen na malebné údolí Vltavy, ale také na celé pražské panorama včetně Vyšehradu. V Residenci Výhledová tak získáte doslova nadhled nad městem. Život v Residenci Výhledová se stane synonymem pro naprostý klid a soukromí. To je zajištěno nejen komorním charakterem celého projektu, ale také tím, že je situován v koncové, neprůjezdné lokalitě, kam zajíždějí pouze její rezidenti. Residence Výhledová was named after the street where it is situated and this street certainly did not receive its name by accident. It is located on a sloping plot that rises from the Vltava River valley up to the Dívčí hrady which gives a unique view not only of the picturesque river Vltava valley, but also the entire Prague skyline including Vyšehrad. In Residence Výhledová you will therefore get literally top view of the city. Living in Residence Výhledová will become a synonym for absolute peace and privacy. This is ensured not only by an intimate nature of the project, but also because of the fact that it is the end, impassable location where only its residents arrive. 6

7 Váš nový výhled Your new view 7

8 Váš nový výhled Your new view Zimní zahrada s unikátním výhledem Winter garden with a unique view Prostorná zimní zahrada s unikátním výhledem na pražské panorama je součástí každého bytu. Je zasklená kvalitním trojsklem s výbornými izolačními vlastnostmi a je součástí termoregulačního systému bytu (topení a klimatizace). Její celoroční využívání je tedy samozřejmostí, pokojovou teplotu zde udržíte v parném létě i chladné zimě. Pak už je jen na Vás, zda z tohoto místa bude zelená džungle rostlin nebo třeba malířský ateliér. A spacious winter garden is a part of each apartment. It is triple-glazed. Glass has excellent insulating properties and it is a part of the apartment thermoregulatory system (heating and air conditioning). Its year-round use is therefore a matter of course, you can maintain the room temperature both in hot summer and cold winter. It is totally up to you whether this place will become a green jungle of plants or, for example, a painter s studio. 8

9 9

10 Standardy Standards 10

11 Smart Home Smart Home Přizpůsobte svůj byt přesně Vašemu životnímu rytmu a šetřete svůj čas při provádění rutinních činností, které od této chvíle Váš byt udělá za Vás. Díky systému Smart Home si můžete vzdáleně i doma napustit vanu na požadovanou výšku a teplotu, zapnout saunu, odpovědět návštěvě, která právě zvoní u dveří, ovládat světla, žaluzie, topení, simulovat Vaši přítomnost nebo být ve spojení s alarmem. Pro Váš komfort jsme již přednastavili komplexní scény, jakou je například scéna wellness, při které se zapne sauna, napustí vana, ztlumí světlo a zatáhnou žaluzie. Celý systém je samozřejmě otevřený, takže není problém jakékoliv další scény doplnit. Je to jen a jen na Vás. Adapt your apartment exactly to your life and save your time when performing routine activities that will your apartment do for you from now. Thanks to the Smart Home system you can remotely fill in a bathtub at home to the desired height and temperature, turn on the sauna, answer the visitor, who is ringing at your door, control lights, blinds, heating, simulate your presence or be connected to the alarm. For your convenience we have pre-set the complex scenes such as the scene wellness during which a sauna turns on, a bathtub fills in, the lights are dimmed and the blinds are closed. Of course Smart Home system is open, so it is possible to add any other scenes. It s entirely up to you. 11

12 Standardy Standards sauna sauna V Residenci Výhledová patří sauna ke standardnímu vybavení každého bytu. Některé z nich jsou dokonce umístěny v zimních zahradách, takže při saunování si zároveň můžete vychutnávat nádherný výhled na Prahu. Samozřejmostí je umístění sprchy s vodopádem a deštěm hned vedle sauny. Pro následnou relaxaci můžete zvolit zimní zahradu nebo terasu. No, řekněte sami, není to dokonalé? Each apartment in Residence Výhledová is equipped with a sauna, which belongs to a standard. Some saunas are placed even in winter gardens, from which you can have a wonderful view of Prague. Positioning of the shower with a waterfall and rain right next to the sauna is a matter of course. For a following relaxation you can choose a winter garden or terrace. Well, judge for yourself, isn t it perfect? 12

13 Whirlpool vana Whirlpool tub Ani v koupelně nečekejte něco průměrného. Whirlpool vanu s masážními tryskami, která je součástí systému Smart Home, jsme doslova na vlastní kůži otestovali a ve spolupráci s výrobci ji zdokonalili a přizpůsobili Vašim vysokým nárokům. Vznikla tak speciální vana pouze pro projekt Residence Výhledová. Už žádné čekání na správnou teplotu a výšku vody pouhým dotykem displeje chytrého telefonu nebo tlačítka ovládacího panelu docílíte napuštění vany přesně tak, jak si přejete. Výjimečnou atmosféru při koupeli pak vykouzlí speciální barevné osvětlení whirlpoolu, které je stále oblíbenější pro svoje relaxační účinky. Koupat se tak budete nejen ve vodě, ale i v barvách. Even in the bathroom you cannot expect anything average. A whirlpool bathtub with massage jets, which is a part of the Smart Home system, was tested personally by us, and we, in cooperation with manufacturers, have perfected and adapted it to fit your high standards. This way we invented a special individual bathtub just for the Residence Výhledová. No more waiting for the right temperature and water level with the mere touch of the smartphone screen or button on the control panel in the bathroom you will attain filling the bathtub with water exactly the way you want. The unique atmosphere during bathing will be generated by special coloured lighting of the whirlpool, which is becoming increasingly popular for its relaxing effects. You will then bathe not only in the water but also in colours. 13

14 Lihový krb Bio-fireplace Lihový krb designový skvost a tak trochu kouzelník. Hořící krb se spolu s dokonalou atmosférou, kterou dokáže navodit, jistě stane oblíbeným diskrétním průvodcem při chvílích relaxace a romantiky. Je zároveň velmi praktický - nemusíte štípat dřevo a uklízet nepořádek lihový krb nepotřebuje komín, nekouří, nepáchne. Jeho obsluha je velmi jednoduchá a designem výborně zapadne do moderního interiéru. Večer u ohně si tak můžete vychutnat v maximálním pohodlí. Bio-fireplace a design gem and a sort of magician, too. Fire in the fireplace along with perfect atmosphere, which it can evoke, will certainly become a popular and discrete guide to the moments of relaxation and romance. At the same time it is very practical, as well you do not have to chop wood and clean up the mess a bio-fireplace does not need any chimney, there is no smoke, no smell. Its operation is very simple and the design fits perfectly into a modern interior. The evening, by the fire, you can enjoy in the comfort of your home. 14

15 A B Úsporná (70,7 kwh/m 2 /rok) Economy (70,7 kwh/m 2 /year) C D E F G Ekologie Ecology Do promyšleného konceptu celého projektu se také významně promítají požadavky na ekologicky nenáročné a dlouhodobě udržitelné bydlení s minimální spotřebou energií. Kvalitním trojitým zasklením všech oken jsme výrazně snížili tepelné ztráty a systémem řízené rekuperace zároveň zajistili dokonalé větrání bytu i bez nutnosti otevírání oken. Toto opatření výrazně snižuje náklady na vytápění a je tak šetrné k životnímu prostředí. Úsporám ve spotřebě energie napomáhá také popisovaný systém Smart Home, a to tím, že zamezí zbytečnému vytápění bytu ve Vaší nepřítomnosti a dále vhodným nastavením žaluzií. Díky všem těmto opatřením dosáhl projekt Residence Výhledová na energetický štítek kategorie B, což označuje mimořádně úspornou budovu. The requirements of environmentally friendly and sustainable housing with minimum energy consumption are, of course, significantly projected into the elaborate concept. Thanks to the triple glazing of all windows heat losses have been significantly reduced and by the system of managed recovery we have ensured perfect ventilation of the apartment without necessity of opening the windows. This measure will lower costs of heating and is also environmentally friendly. Savings in energy consumption are also supported by the described Smart Home system, by avoiding unnecessary heating of the apartment in your absence and also by appropriate blinds setting. With all these measures, the project Residence Výhledová achieved an energy label category B, which indicates an extremely cost-saving building. 15

16 koncept interiéru a designu interior and design concept Tvary a barvy Shapes and colours Interiérový koncept a design bytů v Residenci Výhledová se řídí jednoduchými pravidly: Dveře, vnitřní rámy oken a parapety jsou bílé. Kování, žaluzie a venkovní rámy oken pak ve stejné barvě, jako venkovní omítka v béžovo-šedivé. Vnitřní dveře jsou bez zárubní, lišty u podlah minimální, parapety lícují se zdí a obklady v koupelně jsou velkoformátové až do stropu, provedené kamenickým rohem. Spojujícím prvkem všech částí bytu jsou pravoúhlé hrany, např. na umyvadlech, bateriích, kováních, světlech apod. Všechny barvy použité v bytech jsou v neutrálních odstínech, takže nebudete nijak limitováni při zařizování Vašeho bytu nábytkem a dalšími doplňky. Atraktivním prvkem všech bytů je použití velkých skleněných ploch, které zajišťují dostatečné prosvětlení celého bytu a ničím nerušený, panoramatický výhled. Interior concept and apartments design in Residence Výhledová follows simple rules: Doors, inner window frames and windowsills are white. Metal fittings, blinds and outdoor window frames have the same colour as exterior plastering beige and gray. Interior doors has no doorcase, floor moldings are minimal, sills match the wall and the tiles in the bathroom are of large format ceiling to floor, made by stonemason s corner. The unifying element of all parts of the apartment are rectangular edges, for example on washbasins, batteries, fittings, lights, etc. All colours used in apartments have neutral shades, so you will not be limited in any way while furnishing your apartment with furniture and other accessories. The attractive feature of all the apartments is the usage of large glass surfaces that provide sufficient illumination of the entire apartment and unlimited, panoramic view. 16

17 17

18 18 Residence Výhledová interiér

19 Residence Výhledová interior 19

20 20 Residence Výhledová exteriér

21 Residence Výhledová exterior 21

22 We do not just build houses. We create a lifestyle.

23

24 Exkluzivní bydlení s městem na dlani Exclusive living with the city at your fingertips CTR group a.s. Sladkovského nám Praha 3 Tel: Veškeré informace v tomto dokumentu mají pouze obecnou informativní povahu a slouží pouze k marketingovým účelům. This document contains general informative data and is meant to be used for marketing purposes only.

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

Magnes II. Česky English

Magnes II. Česky English Magnes II Česky English Dvojitá síla přitažlivosti Double the power of attraction Magnes II stále přitahuje nyní dvakrát tak velkou silou. Jednoduchost, rozmanitost tvarů a nespočet možných kombinací z

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

An Ethics of Materiality

An Ethics of Materiality 20 YEARS MCA ATELIER: MIROSLAV CIKÁN, PAVLA MELKOVÁ Revitalizace Bastionu u Božích muk) Praha Revitalisation of the Crucifix Bastion) Prague #jana TICHÁ MCA ATELIERI FILIP ŠLAPAL Pojem»revitalizace«v souvislosti

Více

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps 1.1 zářivkové trubice fluorescent lamps TŘÍPÁSMOVÉ ZÁŘIVKOVÉ TRUICE Tri-Phosphor Fluorescent Lamps Zářivkové trubice Ø 12 mm Série LT-T4 MINI LT-T4 MINI Zářivkové trubice COLOURLUX plus série T4 MINI jsou

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

brandboxx praha fashion trade center english česky

brandboxx praha fashion trade center english česky brandboxx praha fashion trade center english česky contents Contents All You Need To Know About Us...1 The Concept...1 The Market...2 The Location...3 The Building...4 Floorplans...4 Showrooms...5 Promotion...5

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

CL Line. Classic. Tables ČESKY ENGLISH

CL Line. Classic. Tables ČESKY ENGLISH CL Line Classic Tables ČESKY ENGLISH ZNB Důležitá rozhodnutí ZNB Critical decisions 4 CWB Bezvadná komunikace CWB Excellent communication 6 CTB Kancelářská práce CTB Office work 8 CLB & CLA Do obyčejných

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více