Popis programu verze: 29. prosinec 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis programu verze: 29. prosinec 2010"

Transkript

1 Popis programu verze: 29. prosinec 2010

2

3 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk ý software Medicus. Těší nás, že jste nám zak oupením programu dali Vaši důvěru a jsme přesvědčeni, že Vám můžeme představit jeden z nejlepších programů vhodných pro lék aře různých odborností. Naše programy neustále reagují na změny ve zdravotnictví a v legislativě a i dík y tomu přibývají další spok ojení uživatelé. Věříme, že i Vy budete jedním z nich.

4

5 Obsah 5 Obsah Kapitola I Úvod Kapitola II Základní práce s programem Založení karty pacienta Vyhledání pacienta v kartotéce Dekurs Anamnéza Prohlídky Očkování Recept Neschopenka Výkony Vyúčtování pojišťovně Sestavy 30 Kapitola III Vybrané moduly a funkce programu 0 Kapitola IV Přehled menu programu - Program Tisk 34 Okno tisku Okno tisku -... kontextové m enu Odhlásit Přehlásit na jiné pracoviště Přihlášení uživatelé Odeslat zprávu Zprávy Registrace Aktualizace 39 Kapitola V Přehled menu programu - Kartotéka Kartotéka Identifikace - Karta pacienta Přijmout Zdravotní klasifikace Zařazení pacienta Přehled zdravotní klasifikace 50 Kapitola VI Přehled menu programu - Ambulance Kartotéka Fronta pacientů 52 5

6 6 Medicus 3. Přehled ambulantních návštěv Sledované léky Zubní kříž Plán ošetření Parodontologie Identifikace Ambulantní karta Nová ambulantní karta Lékařské zprávy Anamnéza Pediatrické prohlídky Prohlídky Dispenzarizace Očkování Chorobopisy pacienta Seznam Hospitalizací Medikace Hromadné vykazování Recepty Přijmout/Propustit Neschopenky Přehled pohledávek Vyšetření těhotné Záznam o průběhu rehabilitační péče Grafické vyšetření IZIP Zápis IZIP Připojit přílohu... ke zprávě IZIP 72 Přehled zápisů... IZIP 73 Export do IZIPu Zpětné pořízení... zápisů pro IZIP 74 Přihláška klienta... IZIP Mamografie Pracovní lékařství OSG Speciální vyšetření Radiodiagnostika Žádanky Šablony žádanek Žádanky pacienta Požadavky na pracoviště Přehled žádanek 77 Kapitola VII Přehled menu programu - Oddělení 80

7 Obsah 7 1. Kartotéka Stav oddělení Přehled hospitalizací Přehled operací Sledované léky Chorobopis Anamnéza Identifikace Chorobopisy pacienta Medikace Dekurs Operační vložka Seznam operačních vložek Přijmout/Propustit Neschopenky Recepty List o prohlídce mrtvého Přehled listů o prohlídce mrtvého Speciální vyšetření Hlášení hospitalizace 89 Kapitola VIIIPřehled menu programu - Laboratoř Laboratorní výsledky pacienta 92 Žádanky Výsledky Metodický... popis ručního zápisu výsledků laboratorních vyšetření 92 Žádanky Výsledky Metoda Výsledky Metody Výsledky Metoda Graf Metodický... popis - zobrazení výsledků laboratorních vyšetření v grafu 96 Metody Graf Laboratorní výsledky Import laboratorních vyšetření Nastavení: Import laboratorních vyšetření Záložka Základní Záložka Rozšířené Záložka Systém... ové Chyby při importu laboratorních vyšetření Lokální číselník laboratorních položek Vložení lab.... položek z národního číselníku 102 Vložení lab.... položek včetně m ezních hodnot z číselníku lab. 103 Aktualizace... lab. položek z číselníku laboratoří 103 Aktualizace... m ezních hodnot z číselníku laboratoří 103 Zm ěna barvy... písm a 103 Spojení vybraných... laboratorních položek do první vybrané 104 7

8 8 Medicus 6.7. Doplnění prázdných... zkratek pro výstupy Mezní hodnoty pro lokální lab. položky Šablony laboratorních položek Hodnocení výsledků laboratorních vyšetření Národní číselník laboratorních položek (NČLP) Laboratoře Číselník laboratorních položek laboratoří 108 Kapitola IX Přehled menu programu - Objednávky Obsazení pracovišť zaměstnanci Odlišnosti v obsazení pracovišť zaměstnanci Objednávání Objednávky pacientů Přehledy 113 Kapitola X Přehled menu programu - Pojišťovna Pořízení 116 Am bulantní... doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a PZT 116 Převod am... bulantních dokladů na nepravidelnou péči 118 Vyúčtování... výkonů v am bulantní péči 118 Zvlášť účtovaná... léčiva a PZT 119 Nepravidelné... péče 119 Poukaz na... vyšetření / ošetření 121 Ústavní péče Vyúčtování... cest lékaře 126 Stom atologický... am bulantní doklad 127 Příkaz ke zdravotním... u transportu 129 Vyúčtování... výkonů záchranné služby 130 DRG Přehled dokladů, faktur a předepsaných PZT Tvorba dávek Tvorba dávek - oprava Faktury Protokoly portálů Číselníky Číselníky VZP... a jejich aktualizace 142 Zdravotní pojišťovny Hodnota bodu... a kapitace 144 Kódy dopravy Denní definovaná... dávka 145 Žadatelé Cenová pásm... a 146 Ceníky Ceník výkonů Hromadně... vyráběné léčivé přípravky 148 Individuálně... připravované léčivé přípravky 148 Prostředky... zdravotnické techniky 148 Nestandardní... výkony 148 Nestandardní... léčiva 149 Stomatologické... výrobky - ordinace 149 Stomatologické... výrobky - laboratoř 149

9 Obsah Stomatologické... výrobky - standardní ceny 149 Zm ěnové číselníky Výkony Číselníky... HVLP, IPLP, PZT a stomatologických výrobků 151 Kontrola výkonů... dle věku 151 Nepovolené... kom binace výkonů 151 Povolené četnosti... výkonů 151 Zkratky kódů... a výkonů 152 Import ceníku 153 Export aktuálního... ceníku do souboru 154 Aktualizace... ceníku z jiného datového zdroje (im port) 154 Archív 155 Archív disket... vrácení posledního vyúčtování 155 Archív dávek... vytvoření duplikátu diskety 155 Archív dokladů Vyúčtování (celkový přehled) Faktury (celkový přehled) Import dávek Přepočet bodů na Kč Přepočet dokladů Výběr nositele výkonů Generování kódů ošetřovacích dní Prohlížení diskety Vykázané výkony a léčiva DRG Přehled nákladů, limity a porovnání nákladů Přehled nákladů Lim ity a porovnání... nákladů 164 Segm enty... péče 165 Zobrazení... náběhu nákladů 166 Kapitola XI Přehled menu programu - Platby Obecně o platbách 170 Způsoby úhrady... a vyúčtování 170 Typy dokladů Uzavírání dokladů Sm azání dokladu Storno dokladu Závazky pacienta Platebni doklady pacienta Pohledávky Platební doklady Platby Doklady k položkám pohledávek Přehled dokladů Přehled pohledávek Přehled pacientů se závazky Číselník měn a kurzovní lístek Pokladny 178 9

10 10 Medicus 13. Přehled pokladních uzávěrek 179 Kapitola XII Přehled menu programu - Sestavy Denní přehledy Celkové přehledy Přehled pacientů Individuální doklady Četnost diagnóz Četnost výkonů Náklady na léčbu Přehled plateb Přehled pohledávek Přehled výkonů Přehled výkonů dle odesílajících lékařů Vykázaná pracovní doba Hromadný tisk dekursů Předepsaná léčiva Přehled medikací Přehled faktur Regulace úhrad ZP Čas zdravotních výkonů Přehled prohlídek 190 Kapitola XIIIPřehled menu programu - Nástroje Správa databáze Obnova systémových sestav Zprávy SMS Odeslání SMS Přehled SMS zpráv Export do IZIPu Kontrola rodných čísel Registrace Kalkulačka Editor Obsah schránky 200 Kapitola XIVPřehled menu programu - Konfigurace Uživatelé Typ pracoviště Organizační struktura Přístupová práva Přiřazení skupiny dokumentace na pracoviště Smluvní pracoviště Zápis nových... sm luvních pojišťoven, lékařů a výkonů 214

11 Obsah Převzetí sm... luvních výkonů 215 Rozeslání sm... luvních výkonů 215 Rozeslání nebo... převzetí definice pracovišť Řady Obce a PSČ Firmy Okolní lékaři Stomatologické laboratoře Značky a kódy Fráze Šablony prací Styly textu Šablona anamnézy Šablona záznamu Prohlídky Pediatrické prohlídky Očkování Dispenzární skupiny Dopisy pacientům Odkazy www Skupiny zařazení pacientů Přímý tisk sestav Záměny IČP Externí programy Hodnocení speciálního vyšetření Nastavení zobrazení informací Klávesové zkratky Nastavení OSG Nastavení Dnešní datum Panely nástrojů 233 Kapitola XV Přehled menu programu - Okno 236 Kapitola XVIPřehled menu programu - Nápověda Regulační poplatky 238 Regulační poplatky... v ústavní péči

12

13 Kapitola I

14 14 1. Medicus Úvod CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus, je součástí holdingu společností sdružených v akciové společnosti CompuGroup. Společnost CompuGroup poskytuje programová a komunikačních řešení pro zdravotnická zařízení a jejich servisní organizace v Rakousku, České republice, Dánsku, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Saudské Arábii, Litvě, Malajsii, Norsku, Polsku, Slovensku, Jižní Africe, Španělsku, Švédsku a Turecku.

15 Kapitola II

16 16 Medicus 2. Základní práce s programem 2.1. Založení karty pacienta 1.Není-li otevřena kartotéka pacientů, otevřte ji ikonou zkratkou Ctrl-K. nebo klávesovou 2.Stiskněte klávesu Insert nebo klikněte na ikonu. Otevře se formulář pro zadání údajů nového pacienta. Vyplňte potřebné údaje o pacientovi do formuláře. 3.Změny v kartě pacienta (nově zadané údaje) se potvrdí klávesou F2 nebo ikonou. Zrušení vložených změn před potvrzením můžeme provést klávesou Esc nebo stiskem ikony kartotéka automaticky aktualizuje.. Po uložení údajů o pacientovi se 4.Kartu pacienta můžeme zavřít klávesou Esc nebo kliknutím na symbol pravém horním rohu. v Chceme-li si již založenou kartu pacienta pouze prohlédnout, najdeme příslušný řádek pacienta v kartotéce (viz Jak vyhledat pacienta ) a použijeme dvojklik levým tlačítkem myši na řádku pacienta v kartotéce, klávesovou zkratku Ctrl-I, klikneme na ikonu 2.2. nebo použijeme volbu Ambulance - Identifikace. Vyhledání pacienta v kartotéce Vyhledání pacienta je nejrychlejší psaním z klávesnice. Začnete-li psát na klávesnici a máte otevřenou kartotéku, přepne se setřídění kartotéky pacientů

17 Základní práce s programem 17 podle prvního zadaného znaku. Jedná-li se o písmeno, předpokládá se, že bude hledána hodnota příjmení a jména. Třídění kartotéky se proto přepne podle sloupce Příjmení. Pokud je první psaný znak číslice, předpokládá se, že bude hledána hodnota rodného čísla a třídění se přepne podle sloupce Rodné číslo. Poznámka: Je-li v kartotéce zobrazen i sloupec Osobní číslo, třídění se nepřepne podle rodného čísla, ale podle osobního čísla. Zobrazení sloupců lze nadefinovat volbou Sloupce v kontextovém menu. Kontextové menu se vyvolá pravým tlačítkem myši nad otevřenou kartotékou. 1.Není-li kartotéka otevřena, otevřte ji (např. pomocí Ctrl-K ). 2.Na klávesnici začněte psát příjmení pacienta. Před vlastním psaním z klávesnice nemusíte nikam klikat tlačítkem myši. Program rozpozná, že se bude hledat podle příjmení a přepne setřídění kartotéky podle sloupce Příjmení. Název sloupce Příjmení v záhlaví kartotéky se zbarví červeně. Nad sloupcem se zobrazí textové políčko s vyhledávanými znaky. Podle zápisu v textovém políčku se bude v kartotéce vyhledávat pacient. Není-li vyhledání jednoznačné, v kartotéce je například více Nováků, dohledejte pacienta ručně přesunem kurzoru pomocí kurzorových kláves nebo kliknutím myši. 3.V případě úspěchu ukončete hledání stiskem klávesy Enter, jinak stiskem klávesy Esc. Hledáte-li požadovaný výraz, jméno, rodné nebo osobní číslo, vyhledávací políčko může být zbarveno žlutě nebo červeně. Žlutá barva značí nalezení výrazu, červená nikoli. Pokud při červeném zbarvení, tedy v případě neúspěšného hledání, stisknete klávesu Enter, zobrazí se upozornění, že hledaný výraz nebyl nalezen. Proto je lépe neúspěšné hledání ukončit stiskem klávesy Esc, kde se tomuto upozornění vyhnete.

18 Medicus Dekurs 1.Otevřte kartotéku klávesovou zkratkou Ctrl-K nebo ikonou. 2.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete zapsat záznam do dekursu. 3.Otevřte okno ambulantní karty dvojklikem levým tlačítkem myši na vyhledaném pacientovi, pomocí klávesové zkratky Ctrl-M nebo ikonou. Okno pro zápis dekursu v programu Medicus Profesionál, Medicus Komfort a Medicus NIS. V programu Medicus Start se zobrazí pouze předchozí a dnešní záznam. 4.Vyplňte v ambulantní kartě dnešní záznam a uložte klávesou F2 nebo kliknutím na ikonu. 5.Tisk nejenom dnešního záznamu lze provést přes ikonu nebo klávesovou zkratkou Ctrl-P. Zobrazí se okno s výběrem příslušné tiskové sestavy, včetně případné varianty s hlavičkou nebo bez hlavičky. 6.Zvolte tiskovou sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. 7.Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tiskárny Anamnéza Není k dispozici ve verzi Medicus Start. 1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete zapsat anamnézu. 2.Otevřte okno anamnézy klávesovou zkratkou Ctrl-A nebo ikonou.

19 Základní práce s programem 19 3.Pokud nelze psát, přepněte se do editace klávesou F4 nebo ikonou a zapište požadované údaje. Pro pohodlnější psaní můžete využít i textový editor, který vyvoláte ikonou. 4.Tisk anamnézy lze provést přes ikonu nebo klávesovou zkratkou Ctrl-P. Zobrazí se okno s výběrem příslušné tiskové sestavy, včetně varianty s hlavičkou nebo bez hlavičky. 5.Zvolte tiskovou sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. 6.Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tiskárny Prohlídky Není k dispozici ve verzi Medicus Start. Abychom mohli pacientovi zapsat údaje o prohlídce, musíme nejdříve nadefinovat tzv. typy prohlídek, které posléze budeme u pacientů používat jako šablony. Pro definici prohlídek postupujte následovně: 1.Otevřte okno pro definici prohlídek volbou Konfigurace - Prohlídky.

20 20 Medicus 2.Nadefinujeme typy prohlídek pomocí klávesy Insert nebo ikonou. Určíme, co se bude v rámci prohlídky sledovat (výška, váha, tlak, puls,...) a ve spodní části okna lze připravit vzorový text prohlídky. Tlačítka Perioda" a Generuj" v horní části okna prohlídek slouží k nastavení periody definované prohlídky a pro automatické generování data prohlídky pacientům, kteří již daný typ prohlídky mají. 3.Pro změnu již zadaných šablon prohlídek použijte klávesu F4 nebo ikonu. Uložení přidávané nebo měněné prohlídky je nejsnazší klávesou F2 nebo ikonou. 4.Po založení nebo změně typů prohlídek můžeme okno zavřít. Jsou-li nadefinovány typy prohlídek, můžeme pacientovi zadat konkrétní prohlídku: 1.Otevřte kartotéku (např. ikonou nebo klávesovou zkratkou CTRL+K). 2.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete zapsat prohlídku. 3.Otevřte okno prohlídek z menu Vyšetření - Prohlídky.

21 Základní práce s programem 21 4.Zvolte typ prohlídky a zadejte v seznamu prohlídek novou prohlídku pomocí klávesy Insert nebo ikony. 5.Zadejte požadované údaje včetně případné úpravy předdefinovaného textu ve spodní části okna. Uložte klávesou F2 nebo ikonou Poznámka: Zvětšit okno editoru pro snadnější editaci textu lze ikonou zobrazenou v pravé prostřední části okna. V horní části okna můžete zadat datum příští prohlídky Očkování Není k dispozici ve verzi Medicus Start. Abychom mohli pacientovi zapsat údaje o očkování, je třeba nejdříve zkontrolovat případně nadefinovat typy očkování, které posléze budeme u pacientů používat jako šablony. Pro kontrolu nebo úpravu typu očkování postupujte následovně: 1.Otevřte okno pro definici typu očkování volbou Konfigurace Očkování.

22 22 Medicus 2.Nadefinujeme typ očkování pomocí klávesy Insert nebo ikonou. Ve sloupci T/P se definuje typ P jako perioda nebo T jako termín. 3.Uložení každého definovaného očkování provedeme klávesou F2 nebo ikonou. Tlačítka nebo (zobrazí se podle toho zda stojíme na očkování periodickém nebo termínovém) v horní části okna slouží k nastavení periody nebo termínů definovaného očkování. Tlačítko slouží pro automatické generování data očkování pacientům, kteří již daným typem očkování prošli. 4.Po kontrole nebo definování typu očkování můžeme okno s definicemi očkování zavřít. Například ikonou v pravém horním rohu okna. Zadání očkování u pacienta provedeme podle následujícího postupu: 1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete zapsat očkování. 2.Otevřte okno očkování například pomocí volby Ambulance Očkování. Zvolte typ očkování (poklepáním myši nebo klávesou F5) Předdefinované typy očkování v programu jsou:

23 Základní práce s programem a zadejte údaje o očkování pomocí klávesy Insert nebo ikony Uložte vložené údaje o očkování pomocí klávesy F2 nebo ikonou. 4.Po znovuotevření okna očkování je datum příštího očkování doplněno automaticky na základě definovaného typu očkování Recept 1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete vystavit recept. 2.Otevřte okno Recepty klávesovou zkratkou Ctrl-R, kliknutím na ikonu receptu nebo pomocí volby Ambulance Recepty.

24 24 Medicus 3.Okno s recepty nabídne recept již v editaci bez nutnosti použít klávesu Insert nebo ikonu. Zadejte lék na recept. Jste-li v políčku názvu, můžete vyhledat lék z číselníku léků pomocí klávesy F5 nebo zapsáním názvu léku a potvrzením klávesou Enter. Další lék na recept přidáte nejrychleji na klávesnici klávesou. 4. Uložte vložené údaje o léku pomocí klávesy F2 nebo ikonou. Poznámka :V horní části okna můžete využít tlačítka pro zobrazení receptáře, duplikaci léku a další. Tisk receptu Tisk vystaveného receptu lze provést klávesovou zkratkou Ctrl-P, přes ikonu nebo přes volbu Program - Tisk. Ve všech případech se standardně zobrazí okno s výběrem příslušné tiskové sestavy receptu (bez data, prázdný s datem atd.). Zvolte sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tiskárny v tomto okně. Poznámka: Máte-li tisk receptu vyladěn a nechcete při tisku neustále potvrzovat zvolenou sestavu, vytisknete recept přes ikonu Přímý tisk Neschopenka Není k dispozici ve verzi Medicus Start. 1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete vystavit neschopenku. 2.Otevřte okno Neschopenky klávesovou zkratkou Ctrl-N, kliknutím na ikonu nebo volbou Ambulance Neschopenky.

25 Základní práce s programem 25 3.Vyplňte potřebné údaje a uložte klávesou F2 nebo ikonou. Chcete-li již vystavenou neschopenku editovat, např. kvůli ukončení, použijte na ni klávesu F4 pro editaci. Přidání zcela nové neschopenky lze provést klávesou Insert nebo ikonou. Tisk neschopenky Tisk vystavené neschopenky lze provést klávesovou zkratkou Ctrl-P, přes ikonu nebo přes volbu Program - Tisk. Ve všech případech se standardně zobrazí okno s výběrem příslušné tiskové sestavy neschopenky. Zvolte sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tiskárny v tomto okně. Pokud nemáte jehličkovou tiskárnu, která "proklepne" několik stránek formuláře najednou, musíte tisknout neschopenku po jedné stránce formuláře Výkony 1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz Jak vyhledat pacienta ), na kterého bude vystaven výkon. 2.Otevřte typ dokladu, na který chcete výkon zapsat. Například pro zapsání výkonu na ambulantní doklad můžete použít ikonu. Pro jiný typ dokladu zvolte příslušnou ikonu nebo pokud ikona není k dispozici použijte volbu Pojišťovna - Pořízení.

26 26 Medicus 3.V dokladu vyplňte požadované údaje a uložte klávesou F2 nebo ikonou. Poznámka: Hlavička dokladu je standardně vyplněna údaji pacienta, který je vyhledán v kartotéce. Základní diagnóza se přebírá z dekursu. Pro výběr výkonu z číselníků můžete použít klávesu F5, jste-li v poli Výkon. 4.Další řádek s výkonem přidáte nejrychleji klávesou Vyplníte výkon a uložíte klávesou F2 nebo ikonou, Insert nebo ikonou.. Poznámka: Výkony lze zadávat v poli Výkon také pomocí zkratek definovaných přes volbu Pojišťovna - Číselníky - Zkratky kódů výkonů. 5.Máte-li zadány všechny výkony, můžete okno ambulantního dokladu zavřít například ikonou Vyúčtování pojišťovně Pro vyúčtování pojišťovnám, tzv. tvorbu dávky, je v programu k dispozici jednoduchý průvodce, který Vás provede vyúčtováním ve třech krocích. Tvorbu dávek spustíte volbou Pojišťovna - Dávky. Otevře se průvodce tvorbou dávky na prvním kroku - výběru období a pojišťoven. 1. krok - Období a pojišťovny

27 Základní práce s programem Zvolte období, za které účtujete pojišťovnám přednastavené), a pokračujte tlačítkem Další. (nebo 27 ponechte Na výběr je vytvoření dávky k poslednímu dni v nastaveném měsíci od data posledního vyúčtování nebo nastavení vyúčtování za přesně dané období. V prvním případě spadnou do vyúčtování všechny nalezené nevyúčtované doklady k poslednímu dni zvoleného měsíce od data posledního vyúčtování k dané pojišťovně. Ve druhém případě budou vyúčtovány pouze doklady spadající do přesně vymezeného období, které chcete vyúčtovat. Pokud chcete můžete v tomto kroku také upřesnit pojišťovny, kterým se provádí vyúčtování. Standardně jsou vybrány všechny pojišťovny, protože program vypočte a nabídne dávky v kroku č.3 všem zvoleným pojišťovnám najednou. Pokud účtujete některým pojišťovnám čtvrtletně a některým měsíčně, můžete množinu pojišťoven pro vyúčtování zvolit podle své volby. 2. krok - Doklady

28 28 Medicus Nemáte-li důvod nic neměňte a pokračujte tlačítkem Další. V kroku č.2 je možnost upřesnit druhy dokladů, které se mají vyúčtovat a také zda má být vytvářena dávka nově registrovaných pojištěnců (typ 80) nebo zda se mají do dávky zahrnout i opravné doklady (využijete pokud jste vraceli z archivu doklady jako opravné a chcete je nyní vyúčtovat). 3. krok - Dávky

29 Základní práce s programem 29 V kroku č.3 je vidět seznam dávek připravených k vyúčtování za dané období pro všechny zvolené pojišťovny. Přesněji pro ty pojišťovny, ke kterým existují doklady na vyúčtování. Můžete vidět cenu i typy dávek a dokladů a pokud se chcete podívat i na jednotlivé doklady, které jsou v dávce počítány, můžete tak učinit rozkliknutím stromové struktury ikonkou + vlevo od ikony diskety. Označte řádek s vyúčtováním a tlačítkem uložte příslušný řádek s vyúčtováním pojišťovně do souboru kdavka.xxx (xxx je kód pojišťovny). Poznámka: Je-li v kroku č.3 v oblasti nastavení zatržena volba "ukládat dávky bez dotazu na cílový adresář", uloží se dávka automaticky do podadresáře Dávky v adresáři, kde je program Medicus nainstalován. Po uložení se zpřístupní další tlačítka pro tisk průvodky, faktury, prohlížení dávky či odeslání dávky přes internet na portál pojišťovny (musíte mít certifikát). Postupně uložte (a případně odešlete přes internet) všechny vytvořené dávky. Doklady se po uložení přesunou do archivu. V archivu, volba Pojišťovna - Archiv - Vyúčtování celkový přehled, lze veškeré doklady a dávky prohlížet. Dávku je možné uložit do souboru znovu nebo je možné doklady vrátit zpět mezi nevyúčtované.

30 30 Medicus Sestavy Sestav ve verzi Medicus Start je méně než ve verzích Profesionál a Komfort. V programu je možné prohlížení a tisk různých zdravotnických a ekonomických přehledů. Tvorbu těchto sestav lze uživatelsky ovlivnit. Okno (filtr), ve kterém se zadávají podmínky pro tvorbu sestav, se zobrazí po volbě dané konkrétní sestavy. 1.Zvolte menu Sestava a vyberte konkrétní sestavu podle vašich požadavků. Otevře se okno s možností upřesnění omezujících podmínek pro zvolenou sestavu. Například pro Denní přehled výkonů se zobrazí Standardně se hledá v neodeslaných dokladech. Chcete-li vytvořit sestavu, ve které se nebude nacházet upřesněná položka, například výkony pro všechny pojišťovny kromě 111, nastavte u položky Pojišťovna černou tečku ke znakům <>. Výkony k pojišťovně 111 se do sestavy nebudou zahrnovat. 2.Upřesněte omezující podmínky sestavy a potvrďte tlačítkem Tisk". Vygenerují se data zvolené sestavy a zobrazí se tiskové okno s možností upřesnění vlastností tisku, prohlížením sestavy a definitivním potvrzením tisku.

31 Základní práce s programem 31 3.Ikonou Prohlížení" si vygenerovanou sestavu můžete prohlédnout nebo ikonou Tisk" definitivně potvrdit vytištění zvolené sestavy. Nechcete-li sestavu tisknout, ale pouze prohlížet, použijte ikonu Prohlížení" a po uzavření okna sestavy zavřete i okno tisku například ikonou Storno".

32

33 Kapitola IV

34 34 4. Medicus Přehled menu programu - Program Menu Program nabízí několik specifických položek, které jsou rozebrány v dalších podkapitolách: Tisk Volba Program - Tisk nebo klávesová zkratka Ctrl-P. Volba Tisk slouží k vytištění dokumentů z aktuálního okna. Zvolením se může zobrazit nabídka tiskových sestav. Konkrétní nabídka sestav záleží na tom, se kterým formulářem se právě pracuje. Prohlížíme-li si například pacienty v kartotéce a zvolíme-li tisk, zobrazí se nám okno s výběrem sestavy pro tisk. Po zvolení příslušné sestavy se zobrazí ještě programová nabídka tisku. Ta je někdy zobrazena ihned, pokud se z žádných sestav nevybírá. Například po zvolení seznamu pacientů se zobrazí následující okno tisku. Okno tisku

35 Přehled menu programu - Program 35 Po vyvolání tisku tiskové sestavy se standardně zobrazí tiskové okno. Zobrazení okna lze ovlivnit ve volbě Konfigurace Přímý tisk sestav. Zde můžeme zatrhnout, které sestavy chceme tisknout okamžitě, bez zobrazování programového okna tisku. Popis okna tisku Spuštění tisku tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy na výstupní tiskárnu. Prohlížení tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy. Oprava tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy. Otevře se okno Správa tiskových sestav, ve kterém lze vybrat jinou příbuznou sestavu.

36 36 Medicus Zrušení tisku sestavy. Příště se tisk tiskové sestavy provede ihned po vyvolání tisku bez zobrazení tohoto okna. Zrušení přímého tisku se provádí ve volbě Konfigurace Přímý tisk sestav. Okno tisku - kontextové menu Nad oknem tisku je možné použít kontextové menu pro zpřístupnění některých dalších voleb. Vyvolání tohoto menu provedeme pravým tlačítkem myši nad oknem tisku. Některé volby jsou stejné, jako popsané volby jsou níže ve stručnosti charakterizovány: Posun sestavy Ze šablony Výběr tiskárny Nastavení tiskárny 4.2. na okně tisku v předchozí podkapitole. Další Lze zadat posun sestavy v mm v ose x a y. Možnost práce s tiskovými sestavami. Je-li výběr z více tiskáren, možnost volby některé z nich. Otevření okna Nastavení tisku s možností nastavení parametrů tisku (velikost strany, orientace atd.) Odhlásit Volba Program - Odhlásit nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-D. Touto volbou dojde k odhlášení přihlášeného pracovníka a otevření přihlašovacího okna.

37 Přehled menu programu - Program Přehlásit na jiné pracoviště Volba Program - Přehlášení na jiné pracoviště nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-J. Možnost přehlášení přihlášeného pracovníka na jiné pracoviště. Po zvolení se otevře okno se seznamem pracovišť, na které se může pracovník přehlásit. Nastavení povolení přístupu na příslušné pracoviště je možné ve volbě Organizační struktura ( Konfigurace Organizační struktura) přidáním nového přiřazení pracovníka na příslušné pracoviště Přihlášení uživatelé Volba Program - Přihlášení uživatelé

38 38 Medicus Zobrazení seznamu přihlášených uživatelů v informačním systému Medicus. Chcete-li zjistit kdo je přihlášený do systému, použijte tuto volbu. Okno má dvě záložky. Informace programu Medicus a Informace databázového serveru Odeslat zprávu Volba Program - Odeslat zprávu nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-O. Možnost zaslání zprávy v rámci informačního systému Medicus. Program umožňuje posílat vnitřní poštu (zprávy) jiným uživatelům registrovaným v systému. V části Komu můžeme vybrat (stisknutím mezerníku) konkrétního příjemce z registrovaných uživatelů, případně příslušné pracoviště, na které chceme poslat zprávu všem nebo můžeme zvolit všechny právě přihlášené uživatele. Výběr lze provádět také přes kontextové menu. V právé části pak napíšeme vlastní zprávu, vyplníme příslušný předmět (charakteristiku) této zprávy, můžeme zatrhnout zda se jedná o zprávu urgentní a jestli chceme požadovat oznámení o přečtení, případně určíme časovou platnost zprávy a odešleme tlačítkem.

39 Přehled menu programu - Program Zprávy Volba Program - Zprávy nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-Z. Okno se seznamem doručené, odeslané a smazané interní pošty. Lze zde napsat novou zprávu, odpovědět na přijatou zprávu nebo ji přeposlat někomu jinému. Pokud máte novou ještě nepřečtenou zprávu, zobrazí se ve stavovém řádku hlavního okna programu Medicus ikona poštovní obálky ( zpráv ) s číslem představujícím počet nepřečtených Registrace Volba Program - Registrace. Po zakoupení licence k programu Medicus dostanete vygenerovaný příslušný config.id soubor. Volbou Registrace vyberete tento soubor, čímž se odblokuje časové omezení, případně zprovozní příslušné moduly. Podobně postupujete i v případě, kdy skončila platnost časově omezené verze Aktualizace Volba Program - Aktualizace. Nejsnadnější aktualizace je přes internet přímo z programu, kdy dojde ke spojení se serverem firmy Medisoft, porovnají se verze programu a v případě, že je na serveru nalezena novější verze, je nabídnuta aktualizace programu. Aktualizace z programu Medicus (přes internet nebo z CD) Nejsnadnější aktualizace je přes internet přímo z programu, kdy dojde ke spojení se serverem firmy Medisoft, porovnají se verze programu a v případě, že je na serveru nalezena novější verze, je nabídnuta aktualizace programu. Ještě před definitivním potvrzením aktualizace je otevřen soubor změn a novinek, kde si lze přečíst provedené změny mezi jednotlivými verzemi.

40 40 Medicus Před instalací aktualizace programu doporučujeme provést ve volbě Nástroje - Správa databáze - Záloha zálohu dat. Při aktualizaci postupujte následovně: 1.Volbou Program - Aktualizace otevřete průvodce aktualizací programu. 2.Ponechte nastavenou volbu "Z internetu" (případně zvolte "Z prezentačního CD", pokud internet nemáte k dispozici) a pokračujte tlačítkem Další. 3.Dojde ke spojení s aktualizačním serverem firmy Medisoft a automatickým zaškrtnutím novějších číselníků či novější verze programu než kterou právě používáte. Pokračujte tlačítkem Další. 4.Zobrazí se okno s historií změn v programu. Pokračujte tlačítkem Aktualizuj. 5.Proběhne stahování aktualizačních souborů, případně synchronizace s instalační databází (je-li volba instalační databáze povolena, viz aktualizace v síťovém prostředí). Po zobrazení přehledu instalace pokračujte tlačítkem Dokončit. 6. Dojde k aktualizaci programu na novou verzi a posléze se zobrazí informační okno o nutnosti restartu programu. Potvrď te tlačítkem Ok. 7.Program se restartuje a pokud mají být aktualizovány i číselníky, otevře se aktualizační okno v posledním kroku s vybranou instalací číselníků. Pokračujte tlačítkem Dokončit. 8.Otevře se okno "Výběr aktuálních číselníků k importu." Potvrď te tlačítkem Ok. 9.Budou načteny číselníky a na závěr se zobrazí informační okno "Načítání číselníků bylo úspěšně dokončeno". Potvrď te tlačítkem Ok. 10.Objeví se přihlašovací okno do programu. Zadejte a potvrď te přihlašovací údaje. Aktualizace v síťovém prostředí Přepracovali jsme aktualizační proceduru tak, aby byla ještě jednodušší než dříve. Aktualizace programů v síti je nyní kompletně v režii databáze a jediné co je třeba mít nastaveno v síťovém prostředí, je pouze cesta k databázi (položka Path v souboru Medicus.ini uloženém v instalačním adresáři programu). Tuto položku již máte nastavenou, protože jinak se nepřipojíte k databázi při spuštění programu. Pro síťovou aktualizaci nových verzí programů Medicus, postavených na databázi Firebird, stačí zapnout funkci Používat instalační databázi na jednom z počítačů zapojených v místní síti v menu Konfigurace - Nastavení - Ostatní. Nic dalšího není třeba nastavovat.

41 Přehled menu programu - Program 41 Na kterémkoliv počítači ve vaší místní sítí provedete aktualizaci programu buď z našeho CD nebo přímo z internetu. Při této příležitosti se do adresáře, kde je uložena databáze programu, zkopíruje tzv. instalační databáze, která obsahuje vlastní aktualizaci programu. Platí to i pro samostatnou aktualizaci například informací SPC a PIL, kontrolního modulu lékových interakcí InfoPharm nebo modulu vzdálené správy. Vše za předpokladu, že je zapnuta funkce Používat instalační databázi v menu Konfigurace - Nastavení - Ostatní. Pokud se aktualizace provede za běžného provozu, nic se navenek nezmění a žádného z uživatelů se tato změna nijak nedotkne. Teprve až se odpojí všichni uživatelé od databáze a znovu se přihlásí první z uživatelů, dojde k zamknutí přihlašování ostatním uživatelům a provede se vlastní aktualizace databáze na novou verzi. Posléze se odemkne přístup pro přihlášení i ostatním, kterým se již jen zaktualizuje program na novou verzi.

42

43 Kapitola V

44 44 5. Medicus Přehled menu programu - Kartotéka Volba Kartotéka - Kartotéka nebo klávesová zkratka Ctrl-K. Kartotéku lze spustit také z menu Ambulance - Kartotéka nebo Oddělení - Kartotéka je-li k dispozici (nastavení menu programu je ovlivněno nastavením práv přístupu uživatelů k formulářům). Kartotéka obsahuje pacienty evidované systémem Medicus. S kartotékou nebo chceme-li s pacienty v kartotéce pracují všechny ostatní moduly systému Medicus. Ve většině případů práce s programem nejdříve zvolíme příslušného pacienta, čímž se zpřístupní většina dalších voleb v jiných podmenu programu. Volbou příslušného tlačítka v horní části okna kartotéky můžeme rychle vyfiltrovat v danou chvíli pro nás zajímavé skupiny pacientů, případně zobrazené pacienty exportovat do souboru typu xsl a otevřít v tabulkovém editoru (např. Excel) pro další práci. Rychlé přepínání mezi uvedenými volbami lze přes klávesové zkratky Alt-V, Alt-S, Alt-O a Alt-Z Všechny Zobrazení všech pacientů (Alt+V). Vlastní Zobrazí pouze pacienty přihlášeného ošetřujícího lékaře (Alt+S). Objednané Zobrazení všech objednaných pacientů (Alt+O). Vyřazené Zobrazení všech vyřazených pacientů (Alt+Z). Díváme-li se na vyřazené pacienty, lze daného pacienta tlačítkem Vrátit zařadit zpět do kartotéky. Do fronty Zařadí pacienta do fronty na pracoviště, které zvolíme. Přehled pacientů ve frontě daného pracoviště lze zobrazit volbou Ambulance Fronta pacientů a zvolením příslušného pracoviště. Fronta znamená fyzickou přítomnost pacientů v čekárně a slouží k přehledu pořadí v jakém mají být odbavováni.

45 Přehled menu programu - Kartotéka 45 Je-li pacient zařazen do fronty lůžkového pracoviště (Organizační struktura Pracoviště - Lůžka = ano), zařadí se do fronty Oddělení Stav oddělení. Je-li pacient zařazen do fronty ambulantního pracoviště (Lůžka = ne), zařadí se do fronty Ambulance - Fronta pacientů. Pacienty lze zařadit do fronty kteréhokoliv pracoviště, bez ohledu na přihlášené zařízení. Panel Export Zde lze specifikovat jemnější filtrování podle našich požadavků. Můžeme zvolit filtrování kartotéky podle následujících možností a jejich kombinací: BMI - hodnota z poslední prohlídky, ve které byly vyplněny Váha a Výška a podle zadání hodnot Cukrovka, Hypertenze, HLP, Hyperurikémie (opět hodnoty z poslední prohlídky), Bydliště, Datum první konzultace, Diagnóza, Dispenzarizace (předchozí návštěva), Dispenzarizace (příští návštěva), Hospitalizace, IZIP, Narození, Nepřenesená protetika, Objednání, Očkování (předchozí návštěva), Očkování (příští návštěva), Pohlaví, Pojišťovna, Prohlídky (data), Prohlídky (předchozí návštěva), Prohlídky (příští návštěva), Registrace, Stálá diagnóza, Věk, Výkony nevykázané - možnost zadat více výkonů oddělených čárkou, Výkony vykázané - možnost zadat více výkonů oddělených čárkou, Vyšetření neprovedené, Vyšetření provedené, Zaměstnavatel, Zařazení 1, Zařazení 2, Zařazení grafické dokumentace. Nad nabídkou voleb v panelu můžeme použít kontextové menu (pravým tlačítkem myši) a označit nebo odznačit všechny volby najednou. Po zvolení dané filtrovací volby a parametrů je potřeba aplikovat filtr ikonou trychtýře v horní části panelu. Export zobrazených (vyfiltrovaných) pacientů do externího souboru xsl. Možnost další editace v tabulkových editorech jako Microsoft Excel nebo OpenOfice.org Draw atd. Při neúspěšném hledání pacienta v kartotéce, kdy píšeme jeho jméno a to není nalezeno, je toto jméno automaticky doplněno do kolonky jména při založení nového pacienta - nové karty pacienta. Při smazání (vyřazení) karty pacienta se smaže i případná informace o obsazení lůžka tímto pacientem. Smazaná karta pacienta je přesunuta do archivu vyřazených karet. Lze ji tedy v případě omylu vrátit zpět. V kartotéce zobrazíme vyřazené pacienty (tlačítkem Vyřazené ), vyhledáme pacienta, kterého chceme vrátit do kartotéky a stiskneme tlačítko Zařaď. Kontextové menu nad kartotékou pacientů Nad kartotékou pacientů (podobně jako nad jinými objekty v programu) můžeme použít kontextové menu, tj. menu voleb vyvolané pravým tlačítkem myši.

46 46 Medicus Ve spodní části jsou standardní volby především pro editaci záznamů. Po založení nové karty a zavření okna Identifikace můžeme nastavit, aby došlo k automatickému otevření karty pacienta. Tato funkce je ovlivněna volbou Konfigurace+Nastavení+Ambulance - Po přidání nového pacienta otevřít kartu. Ve výchozím stavu je volba vypnuta. V horní části jsou již zmiňované volby pro přepínání mezi zobrazením všech pacientů a užší skupiny podle výběru. Zajímavé volby jsou uprostřed nabídky kontextového menu: Označení Označení/odznačení všech záznamů v kartotéce, případně inverzní označení. U všech voleb jsou i klávesové zkratky. Spustit Možnost zatrhnutí formuláře, který chceme, aby se otevřel po výběru pacienta. Například Chorobopis, různé poukazy nebo žádanky apod. Standardně se otevírá Karta pacienta. Sloupce Nastavení zobrazení sloupců v tabulce kartotéky. Převést dokumentaci Možnost převedení dokumentace na jiného pacienta. Odeslat dopis el. poštou Otevře se okno s možností výběru předdefinovaných dopisů pro pacienty. Nastavení těchto dopisů lze provést ve volbě

47 Přehled menu programu - Kartotéka Informace o hospitalizaci Zařadit do skupiny Stav kapitace... Stav pojištění... Kontrola pojištění Konfigurace - Dopisy pacientům. Po výběru typu dopisu se otevře ový klient, který je nastaven v počítači jako výchozí, s vyplněným em pro pacienta. Stačí již jen případně upravit a odeslat. ová adresa pacienta je doplněna z karty pacienta a uvedeného kontaktu. Zobrazení informací o hospitalizaci daného pacienta. Možnost okamžitého zařazení do definované skupiny. Možnost definice skupin je v menu Konfigurace Skupiny zařazení pacientů. Stejná možnost zařazení je i přímo na kartě pacienta (volba Kartotéka Identifikace, záložka Zařazení. Zjištění stavu kapitace v uživatelském portálu ZP. Zjištění stavu pojištění v uživatelském portálu ZP. Kontrola pojištění u vybraných pacientů. Pro použití posledních třech voleb z uvedeného přehledu je potřeba mít povolen uživatelský vstup na portál ZP a tedy certifikát pro vstup na uživatelský portál VZP. Na možnost tohoto přístupu se informujte u VZP. Změna otevíraného formuláře Po výběru pacienta z kartotéky se standardně otevře formulář [****]Karta pacienta[****]. Chcete-li nastavit, aby se otevíral jiný formulář, postupujte následovně: 1.Není-li otevřena kartotéka, otevřte ji například příkazem Ctrl-K. 2.Vyvolejte kontextové menu nad kartotékou pravým tlačítkem myši. 3.Zvolte Spustit a vyberte příslušný formulář, který chcete otevřít po vybrání pacienta. 4.Vyberte (například dvojklikem) pacienta. Otevře se požadovaný formulář Identifikace - Karta pacienta Pro otevření karty pacienta s podrobnějšími údaji o něm je možné zvolit volbu Kartotéka Identifikace, klávesovou zkratku Ctrl-I nebo použít přímo dvojklik levým tlačítkem myši nad daným pacientem zobrazeným v kartotéce (není-li tomuto způsobu přiřazen jiný formulář pro otevření přes kontextové menu).

48 48 Medicus Údaje na kartě pacienta můžeme editovat klasickým způsobem (například klávesou F4 a F2 pro uložení). Přidáváme-li do kartotéky nové pacienty (Insert), otevře se nám opět Karta pacienta, pouze nevyplněná. Do formuláře karty pacienta lze snadno přidat tlačítka na rychlé přepínání mezi dekursem, anamnézou, očkováním, prohlídkou atd. Nastavení se provádí volbou Konfigurace+Nastavení+ Ambulance (u nastavení uživatele) Používat kartu pacienta. Formulář pak obsahuje v horní části příslušné tlačítka. Jednotlivé volby jsou popisovány v kapitole "Popis menu programu Ambulance". Rychlé přepínání pomocí tlačítek je možné mezi částmi Identifikace, Dekurs, Lék. zprávy, Anamnéza, Dispenz., Očkování, Medikace, Prohlídky, Prohlídky PE, Zubní kříž, Recepty a Neschopenky. Po založení nové karty a zavření okna Identifikace můžeme nastavit, aby došlo k automatickému otevření karty pacienta např. na dekursu. Tato funkce je ovlivněna volbou Konfigurace+Nastavení+Ambulance Po přidání nového pacienta otevřít kartu. Ve výchozím stavu je volba vypnuta. Na kartě pacienta je také tlačítko na možnost generování rodného čísla ve formátu / XXXX (tlačítko +), generování osobního čísla (+), byly doplněny funkce pro zjištění aktuálního stavu pojištění (Stav pojištění v uživatelském portálu VZP, Stav kapitace v uživatelském portálu VZP), které jsou přístupné z kontextového menu v části Pojišťovna a Registrace a pomocí tlačítka v části Pojišťovna. Nutno mít certifikát a přístup na portál VZP.

49 Přehled menu programu - Kartotéka 49 V části "Ošetřující lékař" se nabízí pouze nositelé výkonů a lze zadat i více lékařů ze stejného oddělení. V části "Zaměstnání" bylo doplněno ukládání historie zaměstnavatelů. Při změně rodného čísla se znovu vygeneruje datum narození a pohlaví Přijmout Volba Kartotéka - Přijmout. Jsme-li v kartotéce na záznamu pacienta a chceme-li jej přijmout do nemocničního zařízení, můžeme zvolit tento postup. Otevře se nám okno Chorobopis, kde vyplníme patřičné údaje. Popis okna Chorobopis bude v kapitole o popisu menu programu - Oddělení, volba Chorobopis Zdravotní klasifikace Volba Kartotéka - Zdravotní klasifikace. Otevře se okno s možností přidání nadefinované zdravotní klasifikace pacientovi. Typy zdravotních klasifikací definujeme ve volbě Konfigurace Kategorie zdravotní klasifikace 5.5. Zařazení pacienta Volba Kartotéka - Zařazení pacienta. Otevře se okno s možností přidání zarazeni pacienta do nadefinované skupiny.

50 50 Medicus Typy skupin definujeme ve volbě Konfigurace Skupiny zařazení pacientů 5.6. Přehled zdravotní klasifikace Volba Kartotéka - Přehled zdravotní klasifikace. Otevře se okno s přehledem zdravotní klasifikace pacientů, počtem pacientů v jednotlivých klasifikacích a jejich seznamem. Nezobrazují se již vyřazení pacienti. Přiřazení zdravotní klasifikace pacientům viz předchozí podkapitola "Zdravotní klasifikace".

51 Kapitola VI

52 52 6. Medicus Přehled menu programu - Ambulance Volba Ambulance - Kartotéka nebo klávesovou zkratkou Ctrl-K. Kartotéka je popsána v samostatné kapitole Přehled menu programu - Kartotéka, proto ji zde znovu popisovat nebudeme. Nabídka vyvolání kartotéky se nachází na více místech a v konfiguraci programu (volba Konfigurace Přístupové práva) lze nastavit, ve kterém menu ji chceme ponechat nebo naopak vyřadit Fronta pacientů Volba Ambulance - Fronta pacientů. Okno Fronta pacientů zobrazuje pacienty čekající v čekárně příslušného pracoviště na vyšetření. Do fronty pacientů byli přiřazeni z kartotéky volbou Do fronty a výběrem pracoviště nebo lékaře. Výběrem pacienta ve frontě (např. dvojklikem myši) se standardně otevře jeho ambulantní karta. Pokud chceme, aby se otevíral jiný formulář, použijeme pro nastavení následující postup: 1.Nad frontou pacientů otevřeme kontextové menu pravým tlačítkem myši. 2.Zvolíme volbu Spustit a vybereme ze seznamu formuář, který chceme spouštět po výběru pacienta ve frontě. Je-li pacient vyšetřen, označíme jeho záznam ve frontě tlačítkem Vyřízeno Přehled ambulantních návštěv Volba Ambulance - Přehled ambulantních návštěv. Pro různé účely se nám může hodit přehled ambulantních návštěv pacientů filtrovaných podle různých požadavků. Právě pro tento účel slouží okno Přehled ambulantních návštěv.

53 Přehled menu programu - Ambulance V možnostech filtru nastavíme požadované kritéria a spustíme filtr ikonou lze uložit pod zvoleným názvem ikonou 53. Nastavení filtru. Před uložením je třeba filtr pojmenovat, což se provede ikonou nového filtru:. Poslední ikona slouží ke smazání uloženého filtru. V levé části okna se zobrazují vlastní vyfiltrované záznamy. První čtyři sloupečky u vyfiltrovaných záznamů představují: Do Doklad pro pojišťovnu Pn Neschopenka (Práce neschopen) Op Operace Rp Recept Jeli příslušný sloupeček u záznamu vybarven, byla daná věc použita. Pro další práci s vyfiltrovanými daty lze použít funkci zpracování tabulkovým editorem a data uložit ve formátu xsl pro další Sledované léky Volba Ambulance - Sledované léky.

54 54 Medicus Pro sledování podávaných léků u pacientů. - zobrazení detailu receptu s daným lékem (viz popis Ambulance Recepty) - export záznamů do souboru - možnost filtrování záznamů 6.5. Zubní kříž Volba Ambulance - Zubní kříž. Klávesová zkratka Ctrl-Z. Zubní kříž se týká stomatologické ambulance. V menu Konfigurace - Stomatologické laboratoře a Konfigurace - Značky a kódy doporučujeme zadat stomatologické laboratoře vyrábějící příslušné výrobky a doplnit značky a kódy podle vašich potřeb. Více viz samostatnou kapitolu Modul Stomatolog Plán ošetření Volba Ambulance - Plán ošetření. Plán ošetření souvisí se stomatologickou ambulancí. Stomatologická laboratoř vyrobí potřebný výrobek podle našeho zadání a zde můžeme evidovat všechny požadované stomatologické výrobky. V přehledu vidíme, kdo zaplatí jakou část z celkové ceny výrobku. Podstatné je, kolik z této částky má zaplatit pacient. Pokud je tato částka nenulová, vystavíme pacientovi příjmový pokladní doklad o zaplacení tlačítkem. Výrobky, na které chceme vystavit doklad označíme mezerníkem nebo pro větší počet záznamů můžeme použít volbu Označení z kontextového menu nad záznamy (vyvoláme pravým tlačítkem myši). Více viz samostatnou kapitolu Modul Stomatolog Parodontologie Volba Ambulance - Parodontologie. Popis parodontologické části viz samostatnou kapitolu "Modul Stomatolog".

55 Přehled menu programu - Ambulance Identifikace Volba Ambulance - Identifikace nebo klávesová zkratka Ctrl-I. Máme-li otevřenou kartotéku pacientů a jsme-li na záznamu požadovaného pacienta, pak touto volbou vyvoláme formulář Karta pacienta s identifikačními údaji a pracovním zařazením tohoto pacienta. Volba Identifikace je již popsána v kapitole Popis menu programu - Kartotéka Ambulantní karta Volba Ambulance - Ambulantní karta nebo klávesová zkratka Ctrl-M. Popis nové ambulantní karty je v následující podkapitole. V Ambulantní kartě je možné prohlížení, zápis a opravy záznamů o vyšetření pacienta. Do Dekursu se po povolení přepisují vystavené žádanky, výkony, recepty, neschopenky, atd. Pro nastavení přepisů proveď te volbu Konfigurace Nastavení / Přepisy, kde zaškrtnete co chcete přepisovat a vyberete barvu odkazu v dekursu. Po otevření karty pacienta lze v okně Upozornění zobrazit určité informace o pacientovi. Nastavení zobrazení se provádí ve volbě Konfigurace, Nastavení zobrazení informací nebo z kontextového menu zobrazeného nad Ambulantní kartou (položka Nastavení). Ambulantní karta je rozdělená na čtyři hlavní části: Ambulantní karta, Dnešní záznam, Historie záznamů (vpravo nahoře) a Grafické vyšetření (vpravo dole). Dnešní záznam je určen pro záznam výsledků vyšetření z dnešního dne včetně diagnóz. V Historii záznamů jsou uvedeny datumy jednotlivých návštěv pacienta spolu s diagnózou charakterizující stav pacienta. Přes kontextové menu a volbu Barva pozadí můžeme obarvit pozadí řádku daného záznamu. Po výběru datumu je text záznamu viditelný v orámované části Ambulantní karta.v části obrazové dokumentace se zobrazují náhledy vložené obrazové dokumentace, jako jsou snímky RTG, fotografie, atd. Přes kontextové menu lze zvolit, zda

56 56 Medicus chceme mít obrazovou dokumentaci viditelnou nebo ne. V hlavičce orámované části Ambulantní karta a Dnešní záznam jsou uvedeny údaje o vzniku záznamu v následujícím formátu: zkratka uživatele, zkratka pracoviště, datum a čas založení dekursu. U dnešního záznamu je ve spodní části možnost zadání základní diagnózy, vedlejších diagnóz a odesílajícího lékaře. Je možné nastavit nebo vypnout automatický přepis diagnózy použité minule. Nastavení se provede ve volbě Konfigurace Nastavení / Ambulance, zaškrtnutím položky Přepisovat minulou diagnózu do dnešního záznamu. Editor Ambulantní karty a Dnešního záznamu můžete zvětšit na celou obrazovku stisknutím tlačítka. Po kliknutí se otevře samostatný editor, který je vybaven funkcemi pro práci s textem. Editor je popsán v samostatné kapitole. Pro sledování změn v dokumentaci ambulantní karty slouží funkce Historie změn. Vyvoláme ji z kontextového menu (pravé tlačítko myši) nad prostorem dnešního záznamu nebo ambulantní karty. Pro zamezení opravy historických záznamů v ambulantní kartě můžeme využít nastavení příslušného přístupového práva. Viz nastavení přístupových práv na příslušném pracovišti ( Konfigurace Přístupová práva), část Ambulance, Ambulantní karta. Chcete-li tisknout záznamy či lékařskou zprávu, stačí kliknout na ikonu tisku a zvolit příslušnou sestavu (dnešní záznam s hlavičkou, bez hlavičky atd.). Sestavy se nabídnou podle toho, zda kurzor stojí v části Ambulantní karta nebo Dnešní záznam. Do tisku lékařské zprávy byl doplněn mechanismus, který uživatele informuje o následné změně záznamu v dekursu, ze kterého byla vygenerována lékařská zpráva. Při opětovném tisku lékařské zprávy z dekursu může nyní nastat několik případů: 1.Dekurs nebyl dodatečně změněn - lékařská zpráva se otevře a ihned se nabídne její tisk 2.Dekurs byl dodatečně změněn a v menu Konfigurace+Nastavení Lékařské zprávy NENÍ zaškrtnuta volba "Při zobrazení lékařské zprávy informovat o změně v dekursu" - lékařská zpráva se otevře a je aktivní tlačítko Přepsat z dekursu. Tisk se ihned nenabídne, je třeba stisknout tlačítko Tisk. 3.Dekurs byl dodatečně změněn a v menu Konfigurace+Nastavení Lékařské zprávy JE zaškrtnuta volba "Při zobrazení lékařské zprávy informovat o změně v dekursu" - lékařská zpráva se otevře a ihned se objeví informace o změně dekursu s nabídkou na přepsání do zprávy. Do kolonky Lékař v lékařské zprávě se tiskne vybraný nositel výkonů a ne uživatel, který je přihlášen, ale není nositelem výkonů. V případě, že je v menu Konfigurace+Nastavení Ambulance zvoleno "Hledat minulé diagnózy ve všech dostupných údajích", hledají se diagnózy i v dokladech pro pojišťovnu. Možnost přepisu textu staršího záznamu do dnešního včetně zápisu příslušných výkonů a ZUM (tato funkce je ovlivněna volbou Konfigurace - Nastavení Ambulance - V rámci přepisu do dnešního záznamu generovat doklady). Funkce kopie textu z předchozího záznamu do dnešního záznamu nyní přenáší text včetně jeho formátu. Při přepisu staršího záznamu do dnešního (ikona ) byla doplněna možnost připojení přepisovaného textu k stávajícímu textu, při přepisu se vyřadí hypertextové odkazy. Do tisku záznamu s hlavičkou byly doplněny kontakty na pacienta, byla doplněna možnost nastavení výchozího prvku formuláře (kontextové menu - Nastavení Výchozí prvek). Při používání elektronického podpisu lze dnešní záznam editovat i po jeho podepsání (podpis se zruší a záznam se podepíše znovu). To neplatí, pokud

57 Přehled menu programu - Ambulance 57 dnešní záznam založil jiný uživatel. V tom případě se vytvoří kopie záznamu. Vysvětlení jednotlivých ikon: - nastavení zobrazovaných dat pro jednotlivé pracovníky - po stisknutí ikony se zobrazí všechny dekursy v poli Ambulantní karta - přepíše zobrazený předešlý dekurs do dnešního záznamu - otevře modul grafického vyšetření, kde můžete uložit jakýkoliv obrázek pacienta - po kliknutí na ikonu se dnešní záznam podepíše podle přihlášeného pracovníka - otevře okno Medikace, kde můžete zapsat léky a jejich dávkování u daného pacienta - možnost barevného označení - elektronický podpis záznamu (je nutno mít certifikát, jinak bude ikona neaktivní) - předtisk pro zprávu IZIP (pacient musí být v IZIP registrován, jinak bude ikona neaktivní) - možnost nastavení data a času záznamu Nová ambulantní karta Novou ambulantní kartu je možné zapnout pomocí Konfigurace - Nastavení - Nastavení uživatele - Ambulance - Použít novou ambulantní kartu. Zobrazení ambulantní karty se změní na následující pohled:

58 58 Medicus Popis okna: nahoře -> nástrojová lišta vlevo, uprostřed -> editor dole -> detaily aktualního záznamu(dg., odesílající lékař) vpravo od editoru -> funkční tlačítka vpravo -> panely Editor: zobrazuje záznamy vždy v časovém sledu od nejstaršího k nejnovějšímu jednotlivé záznamy jsou zobrazeny v jediném okně jako nekonečný rolovací papír záznamy jsou odděleny hlavičkou, která obsahuje tyto informace:stav záznamu (uzamamčený záznam - zámek, záznam se upravuje - odemčený zámek, právě aktivní záznam - zámek je vybarvený), zkratka uživatele, datum a čas vzniku záznamu, základní Dg., barevné označení záznamu, storno -> text v hlavičce neplatného záznamu je přeškrtnut, stav elekronického podpisu mezi záznamy lze přecházet klávesami: šipka nahoru, šipka dolu, Page Up, Page Down výchozí styl písma je "Normální" nebo dle předtisku záznamu aktuální záznam je indikován podbarvením zámečku v hlavičce práce se záznamy je stejná jako všude jinde, tzn. z navigátoru či horkými klávesami(f2, F4, Ins, Ctrl+Del), upravit nebo uložit záznam lze i kliknutím na tlačítko se zámečkem Záznam lze el. podepsat kliknutím na tlačítko se stavem podpisu. Pokud je záznam el. podepsán, lze kliknutím na toto tlačítko, získat detaily o podpisu Nástrojová lišta vždy se vztahuje k aktuálnímu záznamu lze schovat z kontextové nabídky editoru Detaily aktualního záznamu vztahují se vždy k aktuálně vybranému záznamu pokud je záznam odemčen lze zadat Dg. a odesílajícího lékaře Funkční tlačítka prní tlačítko umožňuje zobrazit či skrýt stornované záznamy

59 Přehled menu programu - Ambulance 59 tři tlačítka dole zapínají a vypínají jednotlivé panely vpravo jinak stené jako u staré ambulantní karty Panely Panel informací Přehled dokumentace Tabulka záznamů Panel informací Umožňuje zobrazit požadované informace o pacientovi Chování stejné jako panel informací v hlavním okně Medicusu Přehled dokumentace Stejné jako přehled dokumentace v hlavním okně Medicusu Tabulka záznamů přehled záznamů zobrazených v editoru umožňuje i jiné řazení než chronologické dvojklik na záznam v tabulce naroluje tentýž záznam v editoru Lékařské zprávy Volba Ambulance - Lékařské zprávy. Zobrazení přehledu již tisknutých lékařských zpráv s možností zobrazení zprávy, opětovného tisku (případně včetně anamnézy), zrušení zprávy z databáze nebo přeposlání zprávy em Anamnéza Volba Ambulance - Anamnéza nebo klávesová zkratka Ctrl-A.

60 60 Medicus V okně anamnézy lze vyplnit anamnézu, alergie a rizika, stálé diagnózy a další údaje (krevní skupinu atd.). Do pole Anamnéza a Alergie a rizika lze zapisovat jakýkoliv text bez omezení. Při psaní textu lze použít fráze (viz možnosti kontextového menu). Výkony uvedené ve frázi se neuplatní. Předdefinování a aktivace frází jsou popsány v samostatné kapitole. V pravém rohu okna anamnézy je pole Historie, které slouží k přehledu všech změň v anamnéze. Pokud něco změníte v anamnéze, tak se stav před změnou uloží do historie a vy pak můžete sledovat průběh anamnézy pacienta. Pokud u daného pacienta neexistují žádné údaje v anamnéze, tak po otevření je anamnéza v editačním režimu, to znamená, že můžete vyplňovat anamnestické data. Pokud už nějaké data u anamnézy jsou vyplněna, tak musíte nejdříve okno přepnout do editačního režimu (například klávesou F4) a pak teprve přidávat nebo upravovat údaje. Editor Anamnézy můžete zvětšit na celou obrazovku stisknutím tlačítka samostatný editor, který je vybaven funkcemi pro práci s textem.. Po kliknutí se otevře Byla doplněna možnost změnit název stálých diagnóz, možnost označení jedné ze stálých diagnóz jako hlavní (čtvereček ve sloupci Hl. je zaškrtnut), možnost přepsat stálé diagnózy do dekursu (kontextové menu - Přepis stálých dg. do dekursu) a možnost přepisu do dekursu (tlačítko "Do dekursu") Pediatrické prohlídky Volba Ambulance - Pediatrické prohlídky.

61 Přehled menu programu - Ambulance 61 Aby se zobrazilo okno prohlídek, musíte je nejdříve v menu Konfigurace - Pediatrické prohlídky definovat a určit jejich termíny. Do záznamu prohlídky doplňte sledované údaje (výška, váha atd.). Tlačítkem můžete zobrazit v grafu vývoj výšky, váhy a BMI (body mass indexu). Ve spodní části okna doplňte položky prohlídky: oddíl a záznam. Oddílem se rozumí rozlišení například na srdce, plíce, nervový systém atd. Ke každému oddílu zapiště patřičný záznam. Váhu je možné zadávat s přesností na tři desetinná místa, výšku s přesností na jedno desetinné místo, obvod hlavy s přesností na jedno desetinné místo Prohlídky Volba Ambulance - Prohlídky. Okno zobrazuje prohlídky provedené u zvoleného pacienta. Definice typu prohlídky lze udělat přes volbu Konfigurace Prohlídky. Tato volba je popsána v samostatné podkapitole kapitoly Konfigurace.

62 62 Medicus Byla doplněna funkce Sloupce (kontextové menu na Seznamu prohlídek) a doplněna pole Cukrovka, Hypertenze, HLP, Hyperurikémie, dostupné přes funkci Sloupce Dispenzarizace Volba Ambulance - Dispenzarizace nebo klávesová zkratka Ctrl-D. Definici dispenzárních skupin provedeme ve volbě Konfigurace - Dispenzární skupiny. Dispenzární skupiny umožňují zařazovat pacienty do skupin a v rámci těchto skupin jim provádět prohlídky. V Kartotéce lze přes filtry filtrovat pacienty podle Dispenzarizace. Lze sledovat docházku na plánované prohlídky, popřípadě na tyto prohlídky pacienty objednávat. Volbou dispenzarizace zobrazíme u zvoleného pacienta z kartotéky jeho zařazení do dispenzárních skupin. Při zařazení pacienta do dispenzární skupiny se ihned vygeneruje datum příští návštěvy (na základě data zařazení a periody). Periodu prohlídek lze zadávat v měsících i týdnech Očkování Volba Ambulance - Očkování nebo klávesová zkratka Ctrl-J. Definici typů očkování provedeme ve volbě Konfigurace - Očkování. Volbou očkování zobrazíme u zvoleného pacienta z kartotéky seznam očkování, které dostal. V typu očkování zvolíme druh očkování, které chceme vidět a ve spodní tabulce se zobrazí záznamy o provedených očkováních pacienta.

63 Přehled menu programu - Ambulance Chorobopisy pacienta Volba Ambulance - Chorobopisy pacienta. Volbou zobrazíme tabulku chorobopisů vztahujících se ke zvolenému pacientu z kartotéky. Záznam obsahuje údaje o číslu chorobopisu, datumu a času přijetí do nemocničního zařízení, datum propuštění pacienta, stanovenou diagnózu a její popis a oddělení. Výběrem myši nebo tlačítkem nad záznamem, otevřeme přímo daný chorobopis pacienta. Založení chorobopisu jako takového je popsáno v kapitole Základy práce s programem. Tlačítkem můžeme otevřít přehled ošetřovacích dnů pacienta v nemocničnícm zařízení. V horní části představuje každý záznam daný den pobytu pacienta s přehledem o prováděném výkonu a pracovišti na kterém se tak dělo a ve spodní části se k danému dni zobrazují provedené výkony a přehled léků a prostředků zdravotnické techniky Seznam Hospitalizací Volba Ambulance - Seznam hospitalizací. Okno s možností evidence hospitalizací pacienta a s možností přepisu do dekursu. V případě programu Medicus NIS nabízí informace o uskutečněných hospitalizacích s možností ručního zápisu Medikace Volba Ambulance - Medikace.

64 64 Medicus Okno medikace zobrazuje přehled podáváných léků zvolenému pacientovi z kartotéky. Možnost zadání a tisk [****]receptů[****] je popsán samostatně v další podkapitole. Podobně jako v receptech lze zapsat volně prodejný lék. Pole Typ = typ léku (dlouhodobě užívaný, krátkodobě užívaný, k dispozici) Pole Omezení - preskripční omezení Do číselníku léků, vyvolaného klávesou F5 na poli Kód, byly doplněny položky Doplatek, Úhrada/jednotku, Doplatek/jednotku. Zobrazení receptáře pro výběr léku. Duplikace již zadaného léku. Otevření okna pro výběr léku se seznamem pacientovi dříve předepsaných léků. Tlačítko Interakce vyvolá kontrolní modul lékových interakcí InfoPHARM pro všechny označené léky. Přepis sledovaných léků do dekursu. Přepis do Receptu pro možnost vystavení léku na recept. Podobně jde lék z okna receptů přepsat do medikace. Filtrovací tlačítko pro možnost zadání kritérií pro zabrazení sledovaných léků v tabulce Hromadné vykazování Volba Ambulance - Hromadné vykazování.

65 Přehled menu programu - Ambulance 65 Možnost hromadného vykazování výkonů nebo zvlášť účtovaných léčivdo do typu dokladu Ambulantní péče, Ústavní péče, Poukaz na vyšetření/ošetření, Stomatologický ambulantní doklad. Ve spodní části okna se zvolí příslušná šablona prací (viz Konfigurace - Šablony prací), výkon nebo ZÚM. Vlastní generování se spustí tlačítkem Generovat. Při volbě období delšího než jeden den se příslušné výkony vygenerují do každého dne). Diagnóza je nepovinná a zjišťuje se u každého pacienta z jeho historie Recepty Volba Ambulance - Recepty (Oddělení - Recepty) nebo klávesová zkratka Ctrl-R. Volbou zobrazíme recepty vztahující se k danému pacientovi. Práce s recepty je popsána v kapitole Základy práce s programem, Vystavení receptů. Je zde možné vystavit a tisknout recept (recepty). Přehled o vystavených receptech. Ovládání receptáře pro úschovu a výběr opakovaně vystavovaných receptů. Sledování frekvence pravidelně předepisovaných léků. Zobrazení některých důležitých údajů (preskripční omezení, cena léku, úhrada pacientem).

66 66 Medicus 1.V číselníku léků byla doplněna možnost zobrazení informací SÚKL - souhrnné údaje o přípravku (SPC) a příbalové informace (PIL). Nabídka je v kontextovém menu v čísleníku léků. Tyto informace jsou obsaženy v souboru sukl.chm, který je součástí aktualizace programu a má velikost cca 45 MB. 2.Možnost předepsání volně prodejných léků (číselník léků byl doplněn o záložku Volně prodejné léky). Tyto léky se zobrazují jinou barvou než léky z číselníku VZP (barvu lze nastavit volbou Konfigurace - Nastavení - Nastavení počítače - Vzhled - Barva volně prodejných léků). Při výběru léku ze seznamu volně prodejných léků je vždy nastavena plná úhrada léku pacientem. 3.Bylo doplněno kontextové menu (funkce Informace, Číselník, Tisknout samostatně, Duplikát, Automaticky označovat). 4.Při mazání léku se smaže vždy pouze aktuální lék, bez ohledu na to, kolik jich je označeno. 5.Do číselníku léků, vyvolaného klávesou F5 na poli Kód, byly doplněny položky Doplatek, Úhrada/jednotku, Doplatek/jednotku. 6.Sledování léků - možnost nastavení počtu dnů přesahu pro informování o nutnosti předepsat lék znovu a o tom, že je zatím předčasné lék znovu předepisovat (Konfigurace - Nastavení - Recepty - Sledování léků). Datum Název Kód Exp.o. D.S. Dny Sledován do Cena poj. Cena pac. Omezení Limit [R] Datum vystavení receptu. Název léku. Kód léku. Lze vybrat z číselníku léků klávesou F5. Počet balení. Upřesnění dávkování. Kolik dní má lék při nastavenévm dávkování vydržet. Datum do kdy je lék sledován. Kliknutím do pole a na zobrazenou ikonu hodin se otevře samostatné okno s možností výpočtu do kdy lék vystačí. Při výpočtu data, do kdy lék vystačí, lze zadat počet tablet jako desetinné číslo. Cena pojišťovny. Cena pacienta. Omezení léku. Limit léku. Lékař trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku. Receptář léků pacienta a lékaře (pro rychlejší výběr léku). Receptář - filtr Pacient, Lékař byl změněn ze systému zaškrtávacích polí na systém záložek a doplněn o volby Společný a Vše. Pacient - receptář vybraného pacienta, Lékař - receptář přihlášeného lékaře, Společný - společný receptář všech lékařů, Vše všechny léky v receptáři dohromady. Bylo doplněno pole pro zobrazení textu léku a filtr na výběr Magistraliter nebo HVLP. Je možnost doplnění volně prodejných léků do receptáře. Tyto léky se zobrazují jinou barvou než léky z číselníku VZP (barvu lze nastavit volbou Konfigurace - Nastavení - Nastavení počítače - Vzhled - Barva volně prodejných léků). Možnost nastavení typu písma v textu receptu (kontextové menu - Nastavení - Písmo). Označí dnešní dosud nevytištěné recepty.

67 Přehled menu programu - Ambulance 67 Zduplikuje záznam receptu. Při duplikaci léku, který již není nalezen v aktuálním číselníku, se nabídne nový lék se stejným názvem. Nastaví počáteční datum pro výpočet "Sledován do". Barevná indikace interakcí mezi označenými léky. Zelená - v pořádku, Žlutá - výskyt interakcí s hodnocením 1 nebo 2, Oranžová výskyt interakcí s hodnocením 3, Červená výskyt interakcí s hodnocením 4 nebo 5, Šedá modul není schopen vracet informace o interakcích (zřejmě nemáte nainstalovanou novou verzi modulu). Po kliknutí na tlačítko se otevře samostatné okno interakcí. Modul má vlastní nápovědu. Otevře se okno "Preskripční omezení a způsob úhrady". Musí být označeny alespoň dva léky. Přepíše vystavený lék na receptu do medikace (volba Ambulance, Medikace) Zobrazí recept detailně Přijmout/Propustit Volba Ambulance - Přijmout, Propustit (Oddělení - Přijmout, Propustit). Příjem a propuštění pacienta v nemocničním zařízení. Volby Přijmout a Propustit se nacházejí také v menu Oddělení. Těmito volbami se otevře formulář chorobopisu pacienta na příslušné záložce: Příjem nebo Propuštění. Chorobopis pacienta lze otevřít také volbou Oddělení - Chorobopis. Je-li pacient již hospitalizován, jste na tuto skutečnost upozorněni. Přehled formulářů (záložek) v okně chorobopisu je ukázán v kapitole Základy práce s programem, Založení chorobopisu Neschopenky Volba Ambulance - Neschopenky (Oddělení - Neschopenky) nebo klávesová zkratka Ctrl-N.

68 68 Medicus Vystavení, ukončení a přehled neschopenek zvoleného pacienta. V horní části je přehled neschopenek, ve spodní je zobrazen detail neschopenky. Ukončení pracovní neschopnosti provedeme tlačítkem tlačítko. Chceme-li vybranou neschopenku zduplikovat, použijeme. Byla doplněna možnost stornovat neschopenku ikonou prohlížení, tak i opravy záznamu. Popis polí v záznamu neschopenky: Vystavení Číslo Zaměstnavatel Dg. Neschopen od Schopen od Kon. dg. Ukončení Počet a to jak v režimu Datum vystavení neschopenky. Číslo neschopenky. Lze nastavit v detailu neschopenky. Název zaměstnavatele. Diagnóza. Datum od kdy je pacient práce neschopen. Datum od kdy je pacient schopen nastoupit do práce. Konečná diagnóza. Status neschopenky. Je-li zatrhnuto, neschopenka je ukončena. Délka trvání pracovní neschopnosti Přehled pohledávek Volba Ambulance - Přehled pohledávek.

69 Přehled menu programu - Ambulance 69 Zobrazení okna s přehledem pohledávek pacientů a s možností filtrace podle zvolených kritérií přes tlačítko Panel. Filtraci lze provádět na pojišťovnu, poslední návštěvu, rodné číslo, příjmení pacienta, datumu narození nebo částku Vyšetření těhotné Volba Ambulance - Vyšetření těhotné nebo klávesová zkratka Ctrl-H. Okno Vyšetření těhotné je rozděleno na několik částí. Seznam těhotenství, Seznam prohlídek, Nález, Datum a Záznam. Po zadání příslušného datumu v části seznamu těhotenství, např. poslední menstruace (P.M.), bude dopočítáno datum porodu. Podobně u dalších možností, například ultrazvuku. Zároveň se ihned zobrazí v části Datum příslušné termíny mateřské dovolené, druhého a třetího ultrazvuku a týden a den těhotenství. Části Seznam prohlídek, Záznam a Nález slouží k zapsání informací při jednotlivých prohlídkách. Zapisujeme-li do části nálezu, můžeme editor zvětšit ikonou. Volby v horní části okna: - kopírování vyšetření do schránky - nastavení délky týdnů porodu od různých událostí (poslední menstruace atd.), mimo jiného možnost nastavení zda pro výpočet termínů použít datum poslední menstruace nebo datum porodu dle ultrazvuku - spuštění Průvodce porodníka screeningem - přepis do dekursu

70 70 Medicus Záznam o průběhu rehabilitační péče Volba Ambulance - Záznam o průběhu rehabilitační péče. Zobrazení záznamů o rehabilitační péči vybraného pacienta. Dvojklikem myši nad příslušným záznamem nebo jeho označení a použití tlačítka průběhu rehabilitační péče. otevřeme okno Záznam o Podobně se nám otevře toto okno, když zde založíme nový záznam (např. klávesou Insert) Vyplnění potřebných údajů provedete standardním způsobem v editačním režimu. Kód a název vyberete z okna [****]Šablony prací[****] ( Konfigurace - Šablony prací), které se otevře při editaci této části Grafické vyšetření Volba Ambulance - Grafické vyšetření nebo klávesová zkratka Ctrl-G.

71 Přehled menu programu - Ambulance 71 Zobrazení okna Grafické vyšetření s možností úpravy obrázku a dopsání doplňujících informací. Při založení nového záznamu klávesou Insert je nabídnuto načtení obrázku ze souboru IZIP IZIP je zkratkou pro internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta. Hlavní stránku projektu IZIP naleznete na internetové adrese Program Medicus systém IZIP podporuje. Zápis IZIP Volba Ambulance+IZIP - Zápis IZIP.

72 72 Medicus Zprávu IZIP lze doplnit i z anamnézy, například přes kontextové menu. Pak se data přenesou automaticky pokud tato možnost není zamknuta. Viz ikona jakýkoliv soubor jako přílohu.. Ikonou lze ke zprávě přidat Připojit přílohu ke zprávě IZIP Volba Ambulance+IZIP - Připojit přílohu ke zprávě IZIP. Ke zprávě IZIP lze připojit obrazovou dokumentaci nebo v podstatě jakýkoliv soubor. Tlačítkem se otevře okno pro výběr souboru, který chceme připojit. Po výběru je soubor ihned vidět v okně Přílohy IZIP. Tlačítkem uložit na zvolené místo. lze zase soubor z přílohy IZIP

73 Přehled menu programu - Ambulance 73 Přehled zápisů IZIP Volba Ambulance+IZIP - Přehled zápisů IZIP. V přehledu zápisů IZIP máme k dispozici všechny provedené zápisy IZIP od všech pacientů. Pro filtraci pouze na zápisy, které nás zajímají, můžeme použít tlačítko kritéria zápisů, které chceme vidět. Volbou a nastavit nebo dvojklikem myši na příslušném záznamu zobrazíme vlastní zápis. Konečně volbou můžeme provést export dat do systému IZIP. Popis je v následující samostatné podkapitole. Export do IZIPu Volba Ambulance+IZIP - Export do IZIPu. Na levé straně okna exportu máme zobrazeny možné zápisy do IZIPU. Pomocí šipek uprostřed je lze přemístit do pravé části okna, kde se již přímo zobrazují zápisy pro export. Abychom mohli zápis přesunout pomocí šipek uprostřed, musí být označený. Označení můžeme provést kliknutím na ikonu u příslušného zápisu, čímž se změní na ikonu kontextové menu nechat označit zápisy všechny. nebo přes Zobrazení zápisů můžeme filtrovat nastavením časového intervalu dokumentace v pravé horní části okna. Toto nastavení nám může výrazně usnadnit použití ikony příslušného období. pro nastavení Definitivní odeslání do systému IZIP (případně uložením do souboru po zatrhnutí volby Uložit do souboru) provedeme volbou. Nastavení cesty k serveru IZIP (implicitně nastaveno) lze ovlivnit v konfiguraci. Volba Konfigurace+Nastavení část IZIP[****].

74 74 Medicus Zpětné pořízení zápisů pro IZIP Volba Ambulance+IZIP - Zpětné pořízení zápisů pro IZIP. Jak můžeme vidět i z popisu v okně zpětného pořízení zápisu pro IZIP, slouží tato volba k zpětnému vygenerování zápisů z ambulantních záznamů nebo z dekursu a k vyhledání dalších dokumentů pro IZIP jako jsou léčiva, očkování, anamnéza. Zápisy lze generovat pouze pro pacienty registrované v systému IZIP. Zprávy bohužel nelze automaticky roztřídit do sekcí Vyšetření, Závěr a Terapie. Je nutné zvolit jednu sekci, do které bude umístěn celý text. Nastavení tohoto hromadného pořízení zápisů se provádí ve spodní části okna. Přihláška klienta IZIP Volba Ambulance+IZIP - Přihláška klienta IZIP.

75 Přehled menu programu - Ambulance 75 Volba slouží k zobrazení a výběru tiskové sestavy pro přihlášení klienta do systému IZIP. Po zvoleni příslušné sestavy se zobrazí menu tisku popsané v podkapitole [****]Tisk[****] kapitoly Přehled menu programu - Program Mamografie Volba Ambulance - Mamografie. Připravujeme Pracovní lékařství Volba Ambulance - Pracovní lékařství. Připravujeme OSG Volba Ambulance - OSG. Nápověda k modulu OSG je k dispozici v elektronické podobě pod volbou Nápověda - OSG Speciální vyšetření Volba Ambulance - Speciální vyšetření. Pod speciálním vyšetřením se nachází volba externího programu, klávesová zkratka Ctrl-W. Definice externích programů se děje v menu Konfigurace - Externí programy Radiodiagnostika Volba Ambulance - Radiodiagnostika. Modul Radidiagnostika je popisován v samostatné kapitole "Modul Radiodiagnostika" Žádanky Volba Ambulance - Žádanky nám nabídne další podmenu s velkým výběrem mnoha různých žádanek, poukazů, hlášení, žádostí atd. Kompletní výpis celé nabídky je dále. Program Medicus eviduje žádanky k jednotlivým pacientům, pracovištím atd., viz další podkapitoly. Výpis menu žádanky: Poukaz na vyšetření/ošetření Poukaz na vyšetření/ošetření(k) Poukaz na vyšetření/ošetření(z) Poukaz na vyšetření/ošetření(ft)

76 76 Medicus Poukaz na vyšetření/ošetření(ft DP) Poukaz na vyšetření/ošetření(dp) Výměnný list - poukaz Průvodní list k vyšetření Průvodní list k rentgenovému vyšetření Návrh na lázeňskou péči Žádanka o zobrazovací vyšetření Příkaz ke zdravotnímu transportu Průvodní list k zásilce bioptického materiálu Průvodní list k zásilce histologického materiálu Průvodka k cytologickému vyšetření Průvodka k onkocytologickému vyšetření Návrh na umístění dítěte v ozdravovně Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku Poukaz na brýle a optické pomůcky Poukaz na foniatrickou pomůcku Průkaz o trvání pracovní neschopnosti Hlášení úrazu nebo jiného poskození zdraví Žádost o peněžitou pomoc v mateřství Žádost o vyrovnávací příspěvěk v mateřství Žádost o umělé přerušení těhotenství Žádanka o schválení(povolení) výkonu Žádost o předání zdravotních informací Žádost o podporu při ošetřování člena rodiny Štítky na žádanky U žádanek vyplňte všechny požadované údaje. V poli Přijal vyberte mezi Interním a Externím zařízením. Interní zařízení vyberte pokud pacienta posíláte v rámci Vašeho zařízení. Externí zařízení vyberte pokud pacienta posíláte mimo Vaše zařízení. U žádanek vyplňte všechny záložky žádanky, většinou je jich více. Žádanku můžeme přes kontextové menu uložit do šablony žádanek. Viz další podkapitola Šablony žádanek Volba Ambulance - Šablony žádanek. V šablonách žádanek můžeme mít např. nejčastěji používané žádanky a vybírat je zde Žádanky pacienta Volba Ambulance - Žádanky pacienta.

77 Přehled menu programu - Ambulance 77 Přehled všech žádanek týkajících se daného pacienta. Zobrazení žádanek lze filtrovat nastavením kritérií přes tlačítko. - Zobrazí vybranou žádanku (lze i klávesou Enter) - Odpověď na vybranou žádanku (Ctrl-O) - Vystavení nové žádanky stejného typu danému pacientovi (Ctrl-D) Požadavky na pracoviště Volba Ambulance - Požadavky na pracoviště. Podobně jako v předchozí podkapitole, pouze se jedná o zobrazení požadavků na jednotlivá pracoviště. Zobrazení požadavků lze filtrovat nastavením kritérií přes tlačítko. - Zobrazí vybranou žádanku (lze i klávesou Enter) - Odpověď na vybranou žádanku (Ctrl-O) - Vystavení nové žádanky stejného typu danému pacientovi (Ctrl-D) Přehled žádanek Volba Ambulance - Přehled žádanek.

78 78 Medicus Zobrazení všech žádanek všech pacientů. Zobrazení žádanek lze filtrovat nastavením kritérií přes tlačítko. - Zobrazí vybranou žádanku (lze i klávesou Enter) - Odpověď na vybranou žádanku (Ctrl-O) - Vystavení nové žádanky stejného typu danému pacientovi (Ctrl-D)

79 Kapitola VII

80 80 7. Medicus Přehled menu programu - Oddělení Kartotéka Volba Ambulance - Kartotéka nebo klávesovou zkratkou Ctrl-K. Kartotéka je popsána v samostatné kapitole Přehled menu programu - Kartotéka, proto ji zde znovu popisovat nebudeme. Nabídka vyvolání kartotéky se nachází na více místech a v konfiguraci programu (volba Konfigurace Přístupové práva) lze nastavit, ve kterém menu ji chceme ponechat nebo naopak vyřadit Stav oddělení Volba Oddělení - Stav oddělení. Stav oddělení v Medicus NIS zobrazuje obsazení lůžek a celkový přehled o oddělení. Konfiguraci oddělení, pracovišt, pokojů a lůžek na nich lze provést přes menu Konfigurace - Organizační struktura. V levé části okna si můžete rozbalit stromovou strukturu oddělení, tedy pokoje a jejich lůžka a ihned vidíte jejich obsazení. Obsazené lůžko je zbarveno žlutě se jménem pacienta, u kterého je v závorce číslo pojišťovny. Volné lůžko zůstáva zelené. V pravé části se zobrazují souhrné informace podle toho, co je vlevo vybráno. Tedy informace o oddělení, pokoji, lůžku a pacientovi. Aby se nám zobrazili informace o oddělení, musíme v něm být přihlášeni, viz menu Program - Přihlásit na jiné pracoviště. Respektive odhlásit se a přihlásit na požadované pracoviště. Po příjmu pacienta na oddělení (menu Oddeleni - Přijmout nebo ikona ) se pacient zařadí ve Stavu oddělení do fronty a můžeme ho zařadit na lůžko nebo z fronty odstranit pomocí tlačítek v horní části okna.

81 Přehled menu programu - Oddělení Zařazení na lůžko lze tedy provést tlačítkem návrhem zařazení pacienta na volné lůžko: 81 kdy se objeví dotazovací okno s Pokud chceme zvolit jiný volný pokoj, rozbalíme nabídku a vybereme pro pacienta jiný pokoj. Pokud tuto volbu použijeme nad prázdným lůžkem, otevře se nám kartotéka, abychom mohli vybrat pacienta pro příjem. Další způsob zařazení pacienta na lůžko je přetažení myší na volné lůžko. Nad pacientem klikneme levým tlačítkem myši, tlačítko držíme stisknuté, kurzor myši přesuneme nad volné lůžko a tlačítko myši pustíme. Tím bude pacient přiřazen na příslušné lůžko. Pomocí kontextového menu (vyvolané stisknutím pravého tlačítka myši) nad lůžkem s pacientem můžeme rychle zvolit jednu z následujících voleb: Přeložit na jiné oddělení, Přeložit na jiný pokoj, Propustit domů a Uvolnit lůžko. Poslední volba slouží ke zrušení obsazení lůžka pacientem bez nutnosti nejdříve uzavřít chorobopis.

82 82 Medicus - odstranění pacienta z fronty - přemístění pacienta na jiný pokoj - přeložení pacienta na jiné oddělení - propuštění pacienta (otevře se chorobopis k dokončení) 7.3. Přehled hospitalizací Volba Oddělení - Přehled hospitalizací. Volba slouží k celkovému přehledu hospitalizací pacientů včetně již ukončených. Filtrovat záznamy hospitalizací lze opět přes tlačítko. Nalezené (zobrazené) záznamy pak můžeme exportovat například do programu Excel tlačítkem. - otevření chorobopisu pacienta

83 Přehled menu programu - Oddělení 83 - otevření okna s TISS scorem pacienta - zobrazení záznamů o ošetřovacích dnech pacienta Mimo standardních informací v záznamu hospitalizací jako jméno, příjmení atd., znamenají první sloupce následující: Do - doklad pro pojišťovnu Pn - pracovní neschopnost (neschopenka) Pz - propouštěcí zpráva Op Rp - operace - recept Barevné vyplnění v příslušných sloupcích, znamená přítomnost dané záležitosti (receptu, propouštěcí zprávy atd.) u pacienta Přehled operací Volba Oddělení - Přehled operací. Zobrazení provedených operací. - zobrazení zvolené operační vložky (viz samostatná podkapitola) - export záznamů do souboru - možnost filtrování záznamů podle různých kritérií 7.5. Sledované léky Volba Oddělení - Sledované léky. Pro sledování podávaných léků u pacientů. - zobrazení detailu receptu s daným lékem (viz popis Ambulance Recepty)

84 84 Medicus - export záznamů do souboru - možnost filtrování záznamů 7.6. Chorobopis Volba Oddělení - Chorobopis. Chorobopis pacienta obsahuje několik formulářů. Přehled těchto formulářů naleznete v kapitole Základy práce s programem podkapitola [****]Založení chorobopisu[****] 7.7. Anamnéza Volba Oddělení - Anamnéza nebo klávesová zkratka Ctrl-A Volba anamnézy je popsána v kapitole Přehled menu programu - Ambulance podkapitola [****]Anamnéza[****] Identifikace Volba Oddělení - Identifikace nebo klávesová zkratka Ctrl-I. Máme-li otevřenou kartotéku pacientů a jsme-li na záznamu požadovaného pacienta, pak touto volbou vyvoláme formulář Karta pacienta s identifikačními údaji a pracovním zařazením tohoto pacienta. Volba Identifikace je již popsána v kapitole Přehled menu programu - Kartotéka Chorobopisy pacienta Volba Oddělení - Chorobopisy pacienta. Volba je popsána v kapitole Přehled menu programu - Ambulance podkapitola [****] Chorobopisy pacienta[****] Medikace Volba Oddělení - Medikace. Volba je popsána v kapitole Přehled menu programu - Ambulance podkapitola [****] Medikace[****] Dekurs Volba Oddělení - Dekurs.

85 Přehled menu programu - Oddělení 85 Okno dekursu je téměř shodné s oknem ambulantní karty. V dekursu je možné prohlížení, zápis a opravy záznamů o vyšetření pacienta. Do Dekursu se po povolení přepisují vystavené žádanky, výkony, recepty, neschopenky, atd. Pro nastavení přepisů proveď te volbu Konfigurace Nastavení / Přepisy, kde zaškrtnete co chcete přepisovat a vyberete barvu odkazu v dekursu. Karta Dekurs je rozdělená na čtyři hlavní části: Dekurs, Dnešní záznam, Historie záznamů (vpravo nahoře) a Grafické vyšetření (vpravo dole). Dnešní záznam je určen pro záznam výsledků vyšetření z dnešního dne včetně diagnóz. V Historii záznamů jsou uvedeny datumy jednotlivých návštěv pacienta spolu s diagnózou charakterizující stav pacienta. Po výběru datumu je text záznamu viditelný v orámované části Dekurs.V části obrazové dokumentace se zobrazují náhledy vložené obrazové dokumentace, jako jsou snímky RTG, fotografie, atd. Přes kontextové menu lze zvolit, zda chceme mít obrazovou dokumentaci viditelnou nebo ne. V hlavičce orámované části Dekurs a Dnešní záznam jsou uvedeny údaje o vzniku záznamu v následujícím formátu: zkratka uživatele, zkratka pracoviště, datum a čas založení dekursu. U záznamu lze zvolit dietu a čas pořízení. Editor Dekursu a Dnešního záznamu můžete zvětšit na celou obrazovku stisknutím tlačítka. Po kliknutí se otevře samostatný editor, který je vybaven funkcemi pro práci s textem. Editor je popsán samostatně. Vysvětlení jednotlivých ikon: - nastavení zobrazovaných dat pro jednotlivé pracovníky - po stisknutí ikony se zobrazí všechny záznamy v poli Dekursu - přepíše zobrazený předešlý dekurs do dnešního záznamu - otevře modul grafického vyšetření, kde můžete uložit jakýkoliv obrázek pacienta - po kliknutí na ikonu se dnešní záznam podepíše podle přihlášeného pracovníka - otevře okno Medikace, kde můžete zapsat léky a jejich dávkování u daného pacienta

86 86 Medicus Operační vložka Volba Oddělení - Operační vložka. Zadávání údajů o operacích pacienta. Okno je rozděleno na několik částí: Operace, Popis, Práce, Operatér, Asistent, Instrumentář, Anesteziolog a Operační nález. Vyplňte v každé části potřebné údaje. Funkce operatéra, asistenta atd. lze přiřadit pracovníkům v jejich detailu ve volbě Konfigurace Organizační struktura[****](dvojklikem na příslušném pracovníkovi případně přes kontextové menu - Upravit přiřazení pracovníka). V okně operační vložky jsou dvě ikony: - stornování operační vložky - generování dokladu (na jaký typ dokladu nebo doklad bude generována provedená práce: Ambulantní doklad, Ústavní péče, Poukaz na vyšetření/ošetření) Seznam operačních vložek Volba Oddělení - Seznam operačních vložek.

87 Přehled menu programu - Oddělení 87 Zobrazení seznamu operačních vložek vztahující se k danému pacientovi. Tlačítkem nebo dvoklikem na zvoleném záznamu operační vložky zobrazíme její detail. Viz předchozí podkapitola Přijmout/Propustit Volba Oddělení - Přijmout, Propustit. Příjem a propuštění pacienta v nemocničním zařízení. Těmito volbami se otevře formulář chorobopisu pacienta na příslušné záložce: Příjem nebo Propuštění. Chorobopis pacienta lze otevřít také volbou Oddělení Chorobopis. Je-li pacient již hospitalizován, jste na tuto skutečnost upozorněni. Přehled formulářů (záložek) v okně chorobopisu je ukázán v kapitole Základy práce s programem, podkapitole [****]Založení chorobopisu[****] Neschopenky Volba Oddělení - Neschopenky nebo klávesová zkratka Ctrl-N. Volba Neschopenky je již popsána v kapitole Přehled menu programu - Ambulance, podkapitola Neschopenky Recepty Volba Oddělení - Recepty nebo klávesová zkratka Ctrl-R. Volba Recepty je již popsána v kapitole Přehled menu programu - Ambulance, podkapitola Recepty List o prohlídce mrtvého Volba Oddělení - List o prohlídce mrtvého. Formulář listu o prohlídce mrtvého obsahuje tři záložky: Základní údaje, Příčina smrti dle klinického nálezu a Závěrečná diagnóza po provedení pitvy. V první záložce se mimo jiné vyplňují i údaje o lékařích - ošetřující, prohlížející, pitvající. Lékaře lze vybrat se seznamu klávesou F5 nebo přes ikonu máme-li lékaře nadefinovány (volba Konfigurace - Uživatelé[****]nebo externí lékaře volbou Konfigurace - Okolní lékaři[****]). Lékaře lze pak vybrat jak z interních, tak externích. Na dalších záložkách můžeme vyplnit údaje za pomoci číselníku nemocí atd. opět přes ikonu.

88 88 Medicus Přehled listů o prohlídce mrtvého Volba Oddělení - Přehled listů o prohlídce mrtvého. Zobrazení seznamu všech listů o prohlídkách mrtvého. - zobrazení detailu listu o prohlídce mrtvého (viz předchozí podkapitola ) - export zobrazených záznamů do souboru - filtrace záznamů podle zadaných požadavků Speciální vyšetření Volba Oddělení - Speciální vyšetření. Pod speciálním vyšetřením se nachází volba externího programu, klávesová zkratka Ctrl-W. Definice externích programů se děje v menu Konfigurace - Externí programy[****]. Program Medicus spolupracuje s různými externími programy, například EKG Seiva, Medical Universe, RTG Dimaxis a další. Po provedení speciálního vyšetření, např. EKG, se údaje přenesou do seznamu speciálního vyšetření daného pacienta. Seznam speciálního vyšetření

89 Přehled menu programu - Oddělení 89 pacienta lze vybrat volbou Oddělení+Speciální vyšetření Seznam speciálních vyšetření Hlášení hospitalizace Volba Oddělení - Hlášení hospitalizace. Hlášení hospitalizací se provádí pro statistické účely. Viz stránku ÚZIS - Ústav zdravotnických informací a statistiky. Zvolte formát souboru (TXT, XML) a výstup, kam bude vygenerovaný soubor uložen a vyberte období, za které bude vytvořena dávka. Pak dávku vytvořte tlačítkem. Průvodku k vytvořené dávce vytiskneme přes tlačítko. Před tiskem lze průvodku prohlížet, případně šablonu průvodky upravit. Popis možností tisku je v kapitole Popis menu programu Program, podkapitola Tisk.

90

91 Kapitola VIII

92 92 8. Medicus Přehled menu programu - Laboratoř Laboratorní výsledky pacienta Volba Laboratoř Laboratorní výsledky pacienta nebo klávesová zkratka Ctrl-L. Zadávání a prohlížení laboratorního vyšetření pro vybraného pacienta. Laboratorní výsledky lze zobrazit pro jednotlivé datumy vyšetření nebo pro jednotlivé metody s možností grafického zobrazení. Přes kontextové menu lze v okně laboratorních výsledků povolit nebo zakázat zobrazení následujících tlačítek: - vložení výsledku žádanky do dekursu (vedle sebe) - vložení výsledku žádanky do dekursu (pod sebe) - vložení výsledku ze všech zobrazených žádanek do dekursu (vedle sebe) - vložení výsledku ze všech zobrazených žádanek do dekursu (pod sebe) - možnost nastavit pole záznamů, které se budou do dekursu přenášet Žádanky Výsledky Volba Laboratoř Laboratorní výsledky, záložka Žádanky Výsledky. Zadávání a prohlížení žádanek pro pacienty a jejich laboratorních výsledků. Metodický popis ručního zápisu výsledků laboratorních vyšetření 1.Kurzor nastavte na seznam žádanek. Vložte novou žádanku. Zadejte datum, čas a v případě, že požadujete zápis výsledků k metodám dle šablony, zadejte zkratku nebo název příslušné šablony. Stiskněte 2x klávesu Enter. Kurzor se přesune do seznamu výsledků.

93 Přehled menu programu - Laboratoř 93 2.Pokud se použila šablona na vygenerování metod pro zadávání výsledků, pak pouze zadávejte výsledek k aktuální metodě a stiskněte klávesu Enter. Klávesa Enter přenese kurzor na další záznam, konkrétně na pole k zadání dalšího výsledku. Zadání výsledku a stisk klávesy Enter opakujte tak dlouho, až všechny požadované výsledky budou zadané. 3.Chcete-li vložit jinou metodu, která se v seznamu výsledků nenachází, pak stiskněte klávesu Insert nebo na posledním záznamu šipku dolů. Založí se nový záznam, ve kterém zadáte zkratku metody a výsledek. 4.Klávesou TAB (Tabelátor) nebo myší se přesuňte mimo seznam výsledků. Žádanky Zadávání a prohlížení žádanky. Žádanka obsahuje základní informace o požadavku na laboratorní vyšetření či jeho vyřízení. Překročení mezních hodnot některého výsledku je signalizováno barvou celkového výsledku žádanky v poli H (hodnocení). Popis položek: H Datum Čas Šabl. Textový popis Celkové hodnocení všech výsledků v žádance. Signalizuje překročení mezních hodnot některého výsledku žádanky. Platí pravidlo, že nejzávažnější hodnocení některého výsledku se přenese do tohoto celkového hodnocení žádanky. Světle šedá Všechny laboratorní vyšetření nebyly zapsány nebo nebyly hodnoceny. Zelená barva Ve vyšetřeních nebyla překročena mezní hodnota. Žlutá barva Ve vyšetřeních byla překročena 1. mezní hodnota a zároveň ve vyšetřeních nebyla překročena 2. mezní hodnota. Červená barva Ve vyšetřeních byla překročena 2. mezní hodnota. Datum provedení laboratorního vyšetření. Možnost výběru z kalendáře. Čas provedení laboratorního vyšetření. Název šablony. Je možno zde zapsat jak zkratku tak název šablony, dle které se vytvoří seznam pro zápis laboratorních výsledků k předem definovaným laboratorním položkám. Možnost výběru z číselníku. Zobrazení výsledku či popisu výsledku ve víceřádkovém textu. Výsledky Zadávání a prohlížení výsledků laboratorního vyšetření. Překročení mezních hodnot je signalizováno barvou výsledku v poli H (hodnocení). Popis položek: H Hodnocení výsledku. Signalizuje překročení mezních hodnot.

94 94 Medicus Světle šedá Zelená barva Žlutá barva Červená barva Zkratka lab. položky Laboratorní vyšetření nebylo zapsáno nebo nebylo hodnoceno. Ve vyšetření nebyla překročena mezní hodnota. Ve vyšetření byla překročena 1. mezní hodnota a zároveň ve vyšetření nebyla překročena 2. mezní hodnota. Ve vyšetření byla překročena 2. mezní hodnota. Zkratka metody laboratorního vyšetření. Možnost výběru z číselníku. Zjištěná hodnota. Při zadávání hodnot lze používat následujících zkratek: n Negat. negativní p Posit. positivní (červená barva) r Reakt. reaktivní (červená barva) c Confirm. confirmace (fialová barva) Výsledek Jednotka Dolní mez nízká Dolní mez fyziologická Horní mez fyziologická Horní mez vysoká Textový výsledek Zobrazení množstevní jednotky. Zobrazení dolní fyziologické meze. Zobrazení dolní fyziologické meze. Zobrazení horní fyziologické meze. Zobrazení horní fyziologické meze. Výsledek či popis výsledku ve víceřádkovém textu. Metoda Výsledky Volba Laboratoř - Laboratorní výsledky, záložka Metoda Výsledky. Prohlížení laboratorních výsledků pro vybrané laboratorní položky (metody).

95 Přehled menu programu - Laboratoř 95 Metody Seznam metod, které se pro daného pacienta vyšetřovaly. Popis položek: Zkratka lab. položky Název lab. položky Zkratka metody laboratorního vyšetření. Název metody laboratorního vyšetření. Výsledky Prohlížení výsledků laboratorních vyšetření pro vybranou metodu. Překročení mezních hodnot je signalizováno barvou výsledku v poli H (hodnocení). Popis položek: H Datum Výsledek Jednotka Dolní mez nízká Dolní mez fyziologická Horní mez fyziologická Horní mez vysoká Textový výsledek Hodnocení výsledku. Signalizuje překročení mezních hodnot. Světle šedá Laboratorní vyšetření nebylo zapsáno nebo nebylo hodnoceno. Zelená barva Ve vyšetření nebyla překročena mezní hodnota. Žlutá barva Ve vyšetření byla překročena 1. mezní hodnota a zároveň ve vyšetření nebyla překročena 2. mezní hodnota. Červená barva Ve vyšetření byla překročena 2. mezní hodnota. Datum provedení laboratorního vyšetření. Zjištěná hodnota výsledku. Zobrazení množstevní jednotky. Zobrazení dolní fyziologické meze. Zobrazení dolní fyziologické meze. Zobrazení horní fyziologické meze. Zobrazení horní fyziologické meze. Výsledek či popis výsledku ve víceřádkovém textu. Metoda Graf Volba Laboratoř - Laboratorní výsledky, záložka Metoda Graf. Prohlížení graficky zobrazených laboratorních výsledků pro vybrané laboratorní položky (metody).

96 96 Medicus Metodický popis - zobrazení výsledků laboratorních vyšetření v grafu 1.V levém seznamu metod si označte ty metody, jejíchž výsledky požadujete zobrazit v grafu. Označení metody proveď te tak, že v seznamu metod si pomocí šipek vyberete příslušné metody a stiskem klávesy Enter (kurzor se přesune na další záznam v seznamu) nebo mezerník je označíte či odznačíte pro zobrazení v grafu. Označení či odznačení metod je možno provést též pomocí myši a to tak, že stiskněte a podržíte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši klikáte na požadované metody v seznamu metod. Každé označené metodě je přiřazena jiná barva, která je totožná s barvou grafického zobrazení výsledků k dané metodě. Maximálně lze najednou v grafu zobrazit výsledky ke čtyřem metodám. 2.Při stisknutí levého tlačítka myši (bez podržení klávesy CTRL) označení metod bude zrušeno a dojde k označení pouze té metody, na niž byl klik levého tlačítka myši proveden. Takto lze rychlým způsobem označovat metody po jedné a v grafu tak budou zobrazeny výsledky pouze jedné metody. V případě potřeby vložit jinou metodu, která se v seznamu výsledků nenachází, pak stiskněte klávesu Insert nebo na posledním záznamu šipku dolů. Založí se nový. Metody Seznam metod, které se pro daného pacienta vyšetřovaly. Popis položek: Zkratka lab. položky Zkratka metody laboratorního vyšetření. Graf Prohlížení graficky zobrazených výsledků laboratorních vyšetření pro vybranou metodu v závislosti na datumu vyšetření (datum žádanky). Popis grafu: Levá osa Y Pravá osa Y stupnice hodnot laboratorního vyšetření pro metody zobrazené nad levou částí grafu (maximálně dvě metody barevně rozlišené). stupnice hodnot laboratorního vyšetření pro metody zobrazené nad pravou částí grafu

97 Přehled menu programu - Laboratoř Osa X (maximálně dvě metody barevně rozlišené). stupnice data vyšetření Laboratorní výsledky Volba Laboratoř - Laboratorní výsledky Obsahuje seznam všech importů laboratorních vyšetření pacientů. Záznamy laboratorních výsledků obsahují standardní informace o datu a času pořízení záznamu, datu a času jeho zpracování, identifikačních údajů pacienta a typu a názvu laboratoře. K záznamům žádanky přísluší záznamy výsledků ve spodní části okna. Popis jednotlivých polí je již uváděn v předchozí kapitole. Přehled hodnocení: Hodnocení Celkové hodnocení všech výsledků v žádance. Signalizuje překročení mezních hodnot některého výsledku žádanky. Platí pravidlo, že nejzávažnější hodnocení některého výsledku se přenese do tohoto celkového hodnocení žádanky. Světle šedá Všechny laboratorní vyšetření nebyly zapsány nebo nebyly hodnoceny. Zelená barva Ve vyšetřeních nebyla překročena mezní hodnota. Žlutá barva Ve vyšetřeních byla překročena 1. mezní hodnota a zároveň ve vyšetřeních nebyla překročena 2. mezní hodnota.

98 98 Medicus Červená barva 8.3. Ve vyšetřeních byla překročena 2. mezní hodnota. Import laboratorních vyšetření Volba Laboratoř - Import laboratorních vyšetření.spustí se program importu laboratorních vyšetření. Podrobnější konfigurace importu je popsána v následující kapitole. Obecně však stačí pouze zvolit příslušný formát dodaného souboru: MZČR, Medea II (STAPRO), Dump_2 (LIRS), Infolab (kliknutím na rozbalovací nabídku v horní části okna) a zvolit ve spodní části okna volbu Import dat. Otevře se okno pro nastavení cesty k souboru. Standardně je přednastaveno do adresáře, kde je nainstalován program Medicus, podadresář IMPORT\MZ. Zvolte příslušný soubor s laboratorními výsledky, který chcete importovat. Uprostřed se vypisují chybová a výsledkková hlášení a průběch importu lze sledovat na procentuálním zobrazení stavu importu. Chcete-li si soubor pouze prohlédnout zvolte Prohlížení. Pro ukončení programu pro import laboratorních výsledků zvolte Ukončení Nastavení: Import laboratorních vyšetření Volba Laboratoř - Nastavení: Import laboratorních vyšetření. Spustí program pro nastavení importu laboratorních vyšetření. Záložka Základní Volba Laboratoř - Nastavení: Import laboratorních vyšetření, záložka Základní.

99 Přehled menu programu - Laboratoř Popis okna: Název organizace (pro formát MZ) Režim pro import Určení komu patří dané data. Standardně se nevyplňuje. Slouží k filtraci importu dat, aby se zamezilo načítání dat určených pro jinou organizaci. Tento název musí být dohodnut s laboratoří. Pokud je zadaný název jiný než poskytuje laboratoř v souborech, pak se data nenačtou. Dle nastavení Zobrazit dialog pro výběr souborů Způsob importu Interval Stáří archivovaných dat (dny) 99 import bude prováděn na základě nastavených cest. import bude zobrazovat dialog pro výběr souborů, které mají být importovány Ručně tlačítkem - import se provede po volbě tlačítkem. Automaticky po intervalu import se bude provádět po zvoleném intervalu. Interval v sekundách pro způsob automatického importu. Možnost nastavení maximálního stáří dat ve dnech. Souvisí s povolením smazání starších archivovaných dat na záložce Rozšířené. Záložka Rozšířené Volba Laboratoř Nastavení: Import laboratorních vyšetření, záložka Rozšířené. Popis okna: Implicitní Nastavení pro formát Druh laboratorního vyšetření Maska souborů pro import Adresář souborů pro import Společné volby u voleb adresářů: Archivovat Po importu smazat z disku Po importu smazat z diskety Smazat starší archivovaná data Při zaškrtnutí se bude standardně nabízet níže nastavený formát. Slouží k výběru formátu, pro který se provádí nastavení. Je možné zvolit z názvů šablon, které definujeme v Laboratoř Šablony laboratorních položek. Tato hodnota se vkládá do typu žádanky. Doporučujeme nadefinovat například Import, MZČR nebo STAPRO atd. V případě potřeby zadaní masky. Například *. txt nebo *.* apod. Adresář pro načítané soubory. Je-li zaškrtnuto, naimportované soubory se budou archivovat. Je-li zaškrtnuto, dojde po importu ke smazání z disku. Je-li zaškrtnuto, dojde po importu ke smazání z diskety. Je-li zaškrtnuto, budou se mazat archivovaná data starší než je limit povolený na záložce Základní. Adresář pro archivaci importovaných souborů:

100 100 Medicus Volba adresáře pro archivaci již naimportovaných souborů. Adresář pro archivaci nenačtených, chybových souborů: Volba adresáře pro archivaci souborů, které se nepodařilo načíst. Adresář pro archivaci souborů jiného formátu: Volba adresáře pro archivaci souborů jiných formátů. Adresář popisu chyb - Adresář pro ukládání souborů s popisem chyb při importu. Záložka Systémové Volba Laboratoř - Nastavení: Import laboratorních vyšetření, záložka Systémové. Nastavení pro formát: MZČR, Medea II (Stapro), Dumb_2 (Lirs), Infolab Chyby při importu laboratorních vyšetření Volba Laboratoř - Chyby při importu laboratorních vyšetření.

101 Přehled menu programu - Laboratoř 101 Vyskytnou-li se nějaké chyby při importu laboratorních vyšetření, jsou zobrazeny v této tabulce. Pomocí filtru v pravé horní části (tlačítko Panel) lze zobrazení chyb filtrovat a pomocí tlačítek importu v levé horní části, lze importovat buď celý soubor nebo část pro daného pacienta Lokální číselník laboratorních položek Volba Laboratoř - Lokální číselník laboratorních položek. Všechny laboratorní výsledky v programu se vztahují k tomuto Lokálnímu číselníku laboratorních položek. Lokální číselník laboratorních položek slouží pro zadávání, opravě či prohlížení laboratorních položek (metod) a také je možno zadávat, opravovat či prohlížet rozhraní pro import a export dat. Používá-li uživatel program pro Import laboratorních vyšetření, pak se generují metody včetně rozhraní automaticky při importu laboratorních vyšetření a uživatel v tomto číselníků opravuje pole Zkratka lab. položky a to jen v případě, že mu hodnoty v těchto polí nevyhovují. Popis položek: Zkratka lab. položky Zkratka pro výstupy Název Klíč MZČR Jednotka Zkratka laboratorní položky. V seznamu není povolena duplicita hodnot. Zkratka pro tiskové výstupy apod. V seznamu je povolena duplicita hodnot. Název laboratorní položky Klíč Národního číselníku Ministerstva zdravotnictví. Při zadání kódu je určeno, že laboratorní položka je identická s příslušnou laboratorní položkou z Národního číselníku. Standardně není nutné toto pole vyplňovat. Jednotka

102 102 Medicus Dolní mez nízká Dolní mez fyziologická Horní mez fyziologická Horní mez vysoká Barva písma Dolní mez nízká Dolní mez fyziologická Horní mez fyziologická Horní mez vysoká Barva písma záznamů s metodou v Laboratorním vyšetření Datum změny záznamu Změněn Rozhraní pro import a export dat: Seznam rozhraní je vytvářen automaticky při importu a uživatel ho obvykle neupravuje. Popis položek: Typ Typ rozhraní určuje, pro jaký formát souborů je daný záznam rozhraní platný. Lirs - pro import ze souborů ve formátu Lirs. Místní - pro import uvnitř systému (přímé napojení na přístroje apod.). Národní - pro import ze souborů ve formátu MZČR. Požadavek - pro import ze souborů ve formátu MZČR, kód metody je požadavkem na laboratorní vyšetření. Stapro - pro import ze souborů ve formátu Stapro. Klíč Koeficient Klíč metody zadaného typu. Koeficient pro požadavek změny číselné hodnoty výsledku. Tímto koeficientem se vynásobí výsledek, který je importován. Vyplňuje se pouze v případě, že MJ laboratoře uživateli nevyhovuje. Textový kód národního číselníku laboratorních položek (NČLP) Název laboratorní položky v NČLP. Množstevní jednotka v NČLP. Informace zda je metoda v NČLP aktuální (používaná). Systém Komponenta Procedura Textový kód Název Jednotka Aktuální Systém Komponenta Procedura Vložení lab. položek z národního číselníku Provádí se v případě, že chcete zadávat ručně výsledky k určitým metodám, které se v Lokálnímu číselníku laboratorních položekdosud nenacházejí. 1.Vyvolání číselníku MZČR (Národní číselník laboratorních položek) lze provést tak, že si vyberete záznam, do něhož chcete údaje z číselníku MZČR přenést (přenos jen některých údajů) a stiskněte F4 nebo vložíte novou metodu klávesnicí INSERT. Poté v poli Klíč MZČR stiskněte tlačítko nebo stiskněte tlačítko v horní liště.

103 Přehled menu programu - Laboratoř V Národním číselníku laboratorních položek označte požadované záznamy tak, že zadáte hledanou hodnotu do pole pro vyhledání nebo nalistujte požadovanou metodu a značte ji pro výběr (např. CTRL+levé tlačítko myši. Vyhledat a označit můžete více metod (záznamů). Zrušit vybrané záznamy lze stiskem levého tlačítka myši. 3.Po vybrání se Národní číselník laboratorních položek uzavře a značené metody se přenesou do Lokálního číselníku laboratorních položek. První metoda se vloží do aktuálního záznamu, ostatní označené metody se přenesou do nově vložených záznamů. Vložení lab. položek včetně mezních hodnot z číselníku lab. Provádí se v případě, že chcete zadávat ručně výsledky k určitým metodám, které se v Lokálnímu číselníku laboratorních položek dosud nenacházejí, protože laboratoř k těmto metodám výsledky neposkytuje v elektronické podobě (přes import). 1.Vyvolání číselníku Laboratoř ( Číselník laboratorních položek laboratoří ) lze provést tak, že si vyberete záznam, do něhož chcete údaje z číselníku přenést (přenos jen některých údajů) a stiskněte klávesnici F4 nebo vložíte novou metodu klávesnicí INSERT. Poté stiskněte tlačítko v horní liště. 2.V Číselníku laboratorních položek laboratoří označte požadované záznamy tak, že zadáte hledanou hodnotu do pole pro vyhledání nebo nalistujte požadovanou metodu a označte ji pro výběr (např. CTRL+levé tlačítko myši). Vyhledat a označit můžete více metod (záznamů). Zrušit vybrané záznamy lze stiskem levého tlačítka myši. 3.Po vybrání se Číselník laboratorních položek laboratoří uzavře a označené metody se přenesou do Lokálního číselníku laboratorních položek. První metoda se vloží do aktuálního záznamu, ostatní označené metody se přenesou do nově vložených záznamů. Aktualizace lab. položek z číselníku laboratoří Provádí se v případě, že chcete nahradit prázdné nebo nevhodné údaje (čísla ve zkratce apod.) správnými údaji z Číselníku laboratorních položek laboratoří. Pokud jsou údaje v polích zadány správně, pak se tyto pole nepřepisují. Aktualizují se jen ty záznamy v Lokálním číselníku laboratorních položek, které obsahují vazbu na Číselník laboratorních položek laboratoří. 1.Stiskněte tlačítko a potvrď te, že aktualizaci chcete provést. 2.Vyberte laboratoř, dle jejíhož číselníku z Číselníku laboratorních položek laboratoří chcete aktualizaci laboratorních položek provést. 3.Závěrečné hlášení Vás informuje o počtu aktualizovaných záznamů. Aktualizace mezních hodnot z číselníku laboratoří Provádí se v případě, že chcete aktualizovat mezní hodnoty dle Číselníku laboratorních položek laboratoří. Aktualizují se jen ty záznamy v Lokálním číselníku laboratorních položek a v Kritériích laboratorních položek, které obsahují vazbu na Číselník laboratorních položek laboratoří. 1.Stiskněte tlačítko a potvrď te, že aktualizaci chcete provést. 2.Vyberte laboratoř, dle jejíhož číselníku z Číselníku laboratorních položek laboratoří chcete aktualizaci mezních hodnot provést. 3.Závěrečné hlášení Vás informuje o počtu aktualizovaných záznamů v Kritériích laboratorních položek. Změna barvy písma Barva pro zvýraznění písma záznamů výsledků určité metody v Laboratorních výsledcích. 1.Stlačením tlačítka vyvolejte dialog Barva pro výběr barvy. 2.V tomto dialogu si můžete nadefinovat i vlastní barvy a to tak, že stiskněte tlačítko

104 104 Medicus Definovat vlastní barvy>>. Klikněte levým tlačítkem myši na barvu, kterou požadujete, a na odstín, který Vám vyhovuje. Po nadefinování, stiskněte tlačítko Přidat do vlastních barev. 3.Vyberte požadovanou barvu ze základních nebo vlastních barev a stiskněte tlačítko OK. 4.Stiskněte tlačítko Zavřít. Spojení vybraných laboratorních položek do první vybrané Pro lepší přehlednost laboratorních výsledků (např. v grafu) je vhodné laboratorní metody, které jsou shodné (mají i shodnou množstevní jednotku a meze) spojit. Spojením více označených metod vznikne jedna metoda, která spojené metody plně nahradí v Laboratorních výsledcích, v Kritériích laboratorních položek, v Šablonách laboratorních položek apod. 1.V Lokálním číselníku laboratorních položek označte požadované záznamy tak, že zadáte hledanou hodnotu do pole pro vyhledání nebo nalistujte požadovanou metodu a označte ji pro výběr (např. CTRL + levé tlačítko myši). Vyhledat a označit můžete více metod (záznamů). Zrušit vybrané záznamy lze stiskem levého tlačítka myši. 2.Stiskněte tlačítko do první vybrané., které provede spojení vybraných laboratorních položek Doplnění prázdných zkratek pro výstupy Je-li v záznamu lokálního číselníku laboratorních položek prázdná Zkratka pro výstupy, můžeme ji nechat automaticky doplnit tlačítkem položky Doplní dle zkratek laboratorní Mezní hodnoty pro lokální lab. položky Volba Laboratoř - Mezní hodnoty pro lokální lab. položky Umožňuje zadávání mezí pro laboratorní položky s možnou vazbou na pohlaví a věk. Meze zde zadané pro danou metodu mají vyšší prioritu než meze dle [****]Lokálního číselníku laboratorních položek[****]. Mají však menší prioritu než meze poskytované k výsledkům laboratoří při importu. Zadávání mezí je vhodné provádět v polích ve spodním řádku formuláře. Popis položek: Název lab. položky Věk od [rok] Věk do [rok] Název laboratorní položky. Platnost mezí od zadaného věku pacienta. Platnost mezí do zadaného věku pacienta.

105 Přehled menu programu - Laboratoř Zkratka lab. položky Pohlaví Věk od [dny] Věk do [dny] Jednotka Dolní mez patologická Dolní mez nízká Dolní mez snížená Dolní mez fyziologická Horní mez fyziologická Horní mez zvýšená Horní mez vysoká Horní mez patologická 105 Zkratka metody laboratorního vyšetření. Možnost výběru z číselníku. Pohlaví pacienta: M - mužské, F - ženské (ž nebo Ž se změní na F), N - neurčeno (pro obě pohlaví). Platnost mezí od zadaného věku pacienta ve dnech. Je-li zaškrtnuto pole Zápis věku v jednotce rok, tak se při zápisu provede automatický přepočet na dny. Platnost mezí do zadaného věku pacienta ve dnech. Je-li zaškrtnuto pole Zápis věku v jednotce rok, tak se při zápisu provede se automatický přepočet na dny. Zobrazení množstevní jednotky. Dolní mez patologická. Dolní mez nízká. Dolní mez snížená. Dolní mez fyziologická. Horní mez fyziologická. Horní mez zvýšená. Horní mez vysoká. Horní mez patologická. Zápis věku v jednotce rok - Je-li zaškrtnuto, provede se při zápisu záznamu automatický přepočet na dny. Pohlaví - pro vstup Pohlaví pro vstup (Neurčeno, Mužské, Ženské) - Vložení kritérií dle šablony. Do seznamu kritérií se vloží všechny laboratorní položky, které obsahuje vybraná šablona. - Smazání záznamů vybrané metody ze seznamu. Zápis nebo oprava mezí pro vybraný záznam (kritérium) 1.Proveď te volbu Laboratoř Mezní hodnoty pro lokální lab. položky. 2.Do seznamu přidejte záznam (například pomocí klávesy F6) nebo zvolte opravu záznamu (například pomocí klávesy F4). 3.Pomocí tlačítka máte možnost vložit určitou skupinu metod dle šablony a to například nejdříve pro mužské pohlaví (nastavení pole Pohlaví pro vstup ) a poté totéž zopakovat pro ženské pohlaví (změna pole Pohlaví pro vstup ). 4.Pomocí tlačítka máte možnost vymazat všechny záznamy vybrané metody ze seznamu. Pak pro danou metodu začnou platit meze dle Lokálního číselníku laboratorních položek. 5.Do jednotlivých polí zadejte požadované hodnoty Šablony laboratorních položek Volba Laboratoř - Šablony laboratorních položek.

106 106 Medicus Šablony laboratorních položek slouží pro rychlejší ruční zápis laboratorních výsledků. Pomocí zadané šablony se ve formuláři [****]Laboratorní výsledky[****] vygeneruje seznam metod pro zadávání výsledků. Pak se pouze zadává výsledek k aktuální metodě Hodnocení výsledků laboratorních vyšetření Volba Laboratoř - Hodnocení výsledků laboratorních vyšetření. Hodnocení výsledků laboratorních vyšetření slouží pro zobrazení všech možných hodnocení výsledků laboratorních vyšetření. Zároveň je možno pro hodnocení definovat vlastní barvy pro signalizaci určitých hodnocení. Změna barvy pro vybrané hodnocení 1.Stlačením tlačítka v poli Barva pole vyvolejte dialog Barva pro výběr barvy. 2.V tomto dialogu si můžete nadefinovat i vlastní barvy a to tak, že stiskněte tlačítko Definovat vlastní barvy>>. Klikněte levým tlačítkem myši na barvu, kterou požadujete, a na odstín, který Vám vyhovuje. Po nadefinování, stiskněte tlačítko Přidat do vlastních barev. 3.Vyberte požadovanou barvu ze základních nebo vlastních barev a stiskněte tlačítko OK. Popis položek:

107 Přehled menu programu - Laboratoř 107 Označ. - označení zkratkou názvu hodnocení Hodnocení výsledků laboratorních vyšetření - název hodnocení Barva pole - barva pro signalizaci daného hodnocení Národní číselník laboratorních položek (NČLP) Volba Laboratoř - Národní číselník laboratorních položek. Národní číselník laboratorních položek Ministerstva zdravotnictví nelze opravovat. Slouží pro možnost kontroly kódů metod dle NČLP, pro vkládání metod z NČLP do [****]Lokálního číselníku laboratorních položek, při importu laboratorních vyšetření, nejsou-li předávány v elektronické podobě všechny potřebné údaje o metodě. Aktualizuje se při instalaci nové verze programu. Popis položek: Klíč Textový kód Název nálezu Jednotka Dolní mez nízká Dolní mez fyziologická Horní mez fyziologická Horní mez nízká Aktuální Změněn Platí od Platí do Systém Komponenta Procedura Klíč Národního číselníku laboratorních položek Ministerstva zdravotnictví. Textový kód, jednoznačná hodnota v celém seznamu Název nálezu Jednotka Dolní mez nízká Dolní mez nízká fyziologická Horní mez nízká fyziologická Horní mez vysoká Aktuálnost položky (Ano / NE) Datum změny záznamu Datum platnosti od Datum platnosti do Název systému Název komponenty Název procedury

108 108 Medicus Laboratoře Volba Laboratoř - Laboratoře. Definice typu a názvu laboratoře Číselník laboratorních položek laboratoří Volba Laboratoř - Číselník laboratorních položek laboratoří. Číselník laboratorních položek laboratoří obsahuje dodané číselníky dané laboratoře.

109 Kapitola IX

110 Medicus Přehled menu programu - Objednávky Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů na pracoviště, nastavení pracovní doby pracoviště a přehledové tiskové výstupy (objednávky podle pracoviště, pracovníků nebo pacientů). Než budou dále jednotlivé volby vysvětleny je potřeba připomenout několik důležitých souvisejících věcí: alespoň jeden z pracovníků přiřazených na dané pracoviště musí mít povoleno objednávání (volba Konfigurace - Organizační struktura a u vybraného pracovníka upravit jeho přiřazení, tj. zatrhnout možnost objednávání) v úpravě pracoviště (opět volba Konfigurace - Organizační struktura ) je možné nastavit interval objednávání v minutách, kapacitu pacientů, která jde najednou zvládnout a barvu pracoviště, například pro zobrazení v objednávacím kalendáři před vlastním objednáním pacienta na pracoviště je nutné mít definovanou pracovní dobu (volba Objednávky - Obsazení pracovišť zaměstnanci) Obsazení pracovišť zaměstnanci Volba Objednávky Obsazení pracovišť zaměstnanci. Při definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační obsazení ikona nebo obsazení pracovišť pro objednávání - ikona. Informační obsazení slouží především pro vedení, aby bylo vidět, kde se má lékař v uvedenou dobu nacházet. Jde především o pracoviště, kde se neobjednávají pacienti. Na informační obsazení tedy nelze objednávat pacienty. Pokud chceme nastavit objednávací dobu použijeme ikonu. Při definici pracovní doby můžeme zvolit zadávání pro pracoviště nebo pro zaměstnance. V závislosti na zvoleném druhu zadávání pak vybereme ve spodní části okna konkrétní pracoviště nebo naopak konkrétního zaměstnance. Na pracovišti se zobrazují k výběru pouze pracovníci, kteří mají povoleno Objednávání (viz volbu Konfigurace Organizační struktura a úprava přiřazení konkrétního pracovníka). Nebudou také zobrazováni pracovníci, kteří jsou neaktivní ( Konfigurace Uživatelé a vlastnost Aktivní není zatrhnuta). Dále zvolíme, od kterého data má naše nastavení platit, pro který týden (běžný, lichý, sudý) a dobu v minutách pro jednoho pacienta. Pro vlastní nastavení pracovní (objednávací) doby můžeme použít myš nebo klávesnici. Myší pracujeme tak, že klikneme levým tlačítkem u příslušného časového místa, držíme tlačítko

111 Přehled menu programu - Objednávky 111 stisknuté a pohybem myši nastavíme délku časového úseku a tlačítko pustíme. Celý takto nastavený časový úsek lze jedním kliknutím myši posunout nebo přenést na požadovaný začátek pracovní doby. Podobně pracujeme s klávesnicí. Pro nastavení časové šablony použijeme klávesu SHIFT + šipka vlevo nebo vpravo. Pro posunutí celé nastavené šablony použijeme klávesu CTRL + šipka vlevo nebo vpravo. Máme-li časovou šablonu nastavenu na místě, které chceme označit pro objednávání (jsme v módu obsazení pracoviště, nikoli v informačním obsazení), pak jednoduše zmáčkneme na klávesnici o jako objednání. Nastavený časový úsek se vybarví příslušnou barvou (standardně žlutě). Jsme-li v informačním obsazení pracovišt, musíme použít pro označení klávesu mezerník nebo Enter. Standardně dojde k šedému vybarvení. Po zadání pracovní doby se vedle názvu příslušného dne objeví ikonka. Signalizuje změnu předchozího stavu. Pokud přebíráme již nastavenou pracovní dobu (změníme datum platnosti), nastavení se nám přenese a vedle názvu dne je ikona. Není-li zadán interval objednávání pro pracoviště ( Konfigurace Organizační struktura a úprava pracoviště), pak se standardní interval kalendáře a pole Doba musí shodovat. Je povoleno zadávání více ošetřujících pracovníků na stejné termíny shodného pracoviště pro objednání pacientů (povolení překryvů v objednacím kalendáři) Odlišnosti v obsazení pracovišť zaměstnanci Volba Objednávky - Odlišnosti v obsazení pracovišť zaměstnanci. Okno pro definici pracovní doby i práce s ním je prakticky stejné jako v předchozí podkapitole [****]Obsazení pracovišť zaměstnanci[****]. Jeho smyslem je zachytit mimořádné změny pracovní doby tak, aby se nemuselo neustále měnit standardní časové nastavení pracovní doby Objednávání Volba Objednávky - Objednávání nebo klávesová zkratka Ctrl-O. Možnost objednání pacienta na konkrétní pracoviště. Po zvolení pacienta z kartotéky a volby objednávání se otevře okno výše. Zvolte pracoviště, na které chcete pacienta objednat (případně přeobjednat) a stisknětě tlačítko ( ). Po stisku tlačítka se vzhled okna změní do následující podoby:

112 112 Medicus V levé části zvolíme konkrétního pracovníka, ke kterému na dané pracoviště budeme pacienta objednávat. Uprostřed je možné vybrat datum z kalendáře. V kalendáři jsou barevně rozlišeny soboty a neděle, svátky a pracovní dny. Barevnou konfiguraci kalendáře je možné nastavit ve volně Konfigurace Nastavení/sekce Objednání. Čísla u datumu značí počet možných objednání na pracoviště. Souvisí s nastaveným minutovým intervalem na pacienta. V pravé části pak poklepáním myši nebo tlačítkem objednáme pacienta na konkrétní hodinu a minutu. Ke každé objednávce pacienta je možné připsat poznámku. Tlačítkem lze objednáni pacienta na daný čas zrušit a tlačítkem je možné se vrátit do předchozího zobrazení a vybrat jiné pracoviště. Změnu objednávky na rezervaci a obráceně můžeme provést tlačítkem. Pro práci se záznamem objednávek pacienta lze použít klasické volby Vyjmi, Kopíruj, Vlož. Chceme-li zobrazit identifikační kartu pacienta lze použít ikonu 9.4. v pravé horní části okna. Objednávky pacientů Volba Objednávky - Objednávky pacientů. Formulář s možností filtrace, třídění a mazání objednávek.

113 Přehled menu programu - Objednávky Přehledy Volba Objednávky - Přehledy. Touto volbou můžeme vytisknout přehledy objednávek podle pracovišť, pracovníků nebo pacientů. Po volbě konkrétního přehledu se zobrazí filtrovací okno, kde lze upřesnit podmínky záznamů objednávek, které chceme v daném přehledu mít. Po nastavení filtru a stisku tlačítka Tisk se zobrazí standardní tiskový dialog popsaný v samostatné kapitole o tisku.

114

115 Kapitola X

116 Medicus Přehled menu programu - Pojišťovna Pořízení Volba Pojišťovna - Pořízení. Pro připomenutí zde uvádíme, jak lze obecně v různých typech dokladů opravovat nebo ubírat záznamy (viz kapitola Základy práce s programem ). Oprava záznamu v dokladu 1.V otevřeném dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) umístěte kurzor na záznam, který budete opravovat. 2.Přejděte do editačního režimu (F4nebo 3.Proveď te změny. ) 4.Ukončete editační režim s uložením změn (Enter na posledním sloupci, F2nebo ). Zrušení záznamu v dokladu 1.V otevřeném dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) umístěte kurzor na záznam, který chcete zrušit. 2.Zrušte záznam kombinací kláves Ctrl-Delete, klávesou F8 nebo tlačítkem. Ve všech dokladech lze zobrazit historii změn kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavičce dokladu nebo na konkrétní položce a zvolit volbu Historie změn(již levým tlačítkem myši). Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a PZT Pořízení, opravy a rušení dokladu Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a prostředky zdravotnické techniky lze provést následujícími způsoby: Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a kliknutí na ikonu nebo volba Pojišťovna+Pořízení Ambulantní výkony, případně použití zkratky Ctrl-Shift-A. Doklad Zvlášť účtovaná léčiva a PZT pak vyvoláme tlačítkem.

117 Přehled menu programu - Pojišťovna 117 Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. Zruší se celý otevřený doklad. Do hlavičky nového dokladu se přenesou údaje: Rodné číslo z karty pacienta Příjmení a jméno z karty pacienta Pojišťovna z karty pacienta IČP z přihlášeného uživatele, pracoviště (lze nadefinovat ve volbě Organizační struktura Konfigurace Organizační struktura) Var. symbol z přihlášeného pracoviště (lze nadefinovat ve volbě Smluvní pracoviště - Konfigurace+ Smluvní pracoviště záložka Pracoviště) Odbornost z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace Organizační struktura) Zákl. diagnóza z předešlého dokladu, dnešního záznamu ( Ambulance, Dekurs, Dnešní záznam, Dg. ) Ostat. diagnózy z předešlého dokladu Náhrady nepřenáší se Do těla dokladu se přenesou následující údaje: Datum aktuální datum Dg. z hlavičky dokladu, z předchozího řádku Popis ostatních položek: Název Body Mater. Odb. K. N K Název výkonu. Bodová hodnota vykázaného výkonu. Cena přímého materiálu vykázaného výkonu. Odbornost pracoviště, které zdravotní péči provedlo. Kategorie úhrady: Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje do dávky. Cena se vypočte za použití tabulky Hodnota bodu (volba Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace) a zobrazí se v poli Pacient. Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje do dávky v případě, že pro zdravotní pojišťovnu uvedenou v hlavičce dokladu je v

118 118 Medicus Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pojišťovna zaškrtnuto pole Kapitace a zároveň nezaškrtnuto Kapitační výkony zahrnout do dávky Úhrada pacientem. Nositel výkonu (oprávněná osoba vlastnící výkon). Pacient Nositel Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze zapisuje. Základní diagnóza z hlavičky ambulantního dokladu se přenáší do žádanek, protože se předpokládá, že žádanka se bude týkat stejné diagnózy. Výkony vykázané v ambulantním dokladu se v případě nastavení přepisu ( Konfigurace+Nastavení+Přepisy Výkony ) přepíší do dnešního záznamu v kartě pacienta. Převod ambulantních dokladů na nepravidelnou péči Pokud zdravotní pojišťovna uvedená v hlavičce ambulantního dokladu provádí kapitačně výkonovou platbu ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pojišťovna zaškrtnuto Kapitace ) a pacient zadaný v hlavičce není registrovaný (nemá ve své kartě záznam o registraci) a nebyl k danému ambulantnímu dokladu založen doklad Zvlášť účtovaná léčiva a PZT pak se při tvorbě dávek ( Pojišťovna Dávky ) tento doklad převede na doklad Vykazování výkonů nepravidelné péče. Tuto vlastnost programu doporučujeme plně využívat a zakládat u kapitačně výkonové platby pouze ambulantní doklady a rozdělení dokladů na nepravidelnou péči svěřit programu. Vyúčtování výkonů v ambulantní péči 1.Otevřete okno Ambulantní doklad například pomocí ikony. V případě, že je založeno více dokladů pro daného pacienta, zobrazí se okno Doklady se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte požadovaný doklad. 2.Vyplňte hlavičku dokladu. Zápis do jednotlivých editačních polí lze v smysluplných případech provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Rychlý odchod z hlavičky lze provést stisknutím klávesy Šipka dolů. 3.Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Založení nového řádku se provádí automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, klávesy Insert nebo tlačítka. Přechod na sloupec Odb. (Odbornost), K (Kategorie úhrady), Pacient (Doplatek pacienta) je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba pacienta za provedený výkon. V případě zápisu K (kapitační výkon) do pole K v řádku dokladu se tento řádek nezařadí do dávky (v případě nenastavené volby Kapitační výkony zahrnout do dávky v konfiguraci dané smluvní pojišťovny) a jeho hodnota se nezapočte do příslušné faktury. 4.Zavřete okno Ambulantní doklady.

119 Přehled menu programu - Pojišťovna 119 Zvlášť účtovaná léčiva a PZT 1.V otevřeném ambulantním dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) stiskněte tlačítko. Otevře se okno Léčiva a PZT. 2.Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Založení nového řádku se provádí automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, klávesy Insert nebo tlačítka. 3.Přechod na jiné sloupce je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba pacienta za podaný lék. 4.Zavřete okno Léčiva a PZT. 5.Zavřete okno Ambulantní doklad. Nepravidelné péče Pořízení dokladu Nepravidelná péče (Vyúčtování výkonů nepravidelné péče) lze provést následujícími způsoby: Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a stisk tlačítka, přes menu Pojišťovna+Pořízení Nepravidelná péče nebo také klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-N. V případě, že je založeno více dokladů pro danou pojišťovnu, zobrazí se okno Doklady se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte požadovaný doklad. Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. Zruší se celý otevřený doklad. Popis okna :

120 120 Medicus Pojišťovna IČP Odbornost Var Datum Rodné číslo Výkon Dg. Náh. Název Body Mater. K. Pacient Nositel Kód smluvní zdravotní pojišťovny pacienta, které bude provedená zdravotní péče vykázána. Identifikační číslo pracoviště. Odbornost pracoviště ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pracoviště ). symbol Variabilní symbol pracoviště ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pracoviště ). Aktuální datum. Rodné číslo pacienta. Kód výkonu provedené zdravotní péče ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pracoviště). Diagnóza. Kód náhrady. Název výkonu. Bodová hodnota vykázaného výkonu. Cena přímého materiálu vykázaného výkonu. Kategorie úhrady: N Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje do dávky. Cena se vypočte za použití tabulky Hodnota bodu (volba Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace) a zobrazí se v poli Pacient. K Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje do dávky v případě, že pro zdravotní pojišťovnu uvedenou v hlavičce dokladu je v Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pojišťovna zaškrtnuto pole Kapitace a zároveň nezaškrtnuto Kapitační výkony zahrnout do dávky. Úhrada pacientem. Nositel výkonu (oprávněná osoba vlastnící výkon). Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze zapisuje. Výkony Výkony vykázané v dokladu nepravidelná péče se v případě nastavení přepisu ( Konfigurace, Nastavení, Přepisy, Výkony ) přepíší do dnešního záznamu v kartě pacienta.

121 Přehled menu programu - Pojišťovna 121 Poukaz na vyšetření / ošetření Pořízení dokladu Poukaz na vyšetření / ošetření a dokladu Zvlášť účtovaná léčiva a PZT lze provést (při již vyhledaném pacientu) například stiskem tlačítka Pořízení Poukaz na vyšetření / ošetření nebo Pojišťovna+ Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. Zruší se celý otevřený doklad. Hlavička dokladu je rozdělena na dvě části Požaduje a Provedl. Do části Požaduje vyplňte údaje o odesílajícím lékaři ze žádanky Poukaz na vyšetření ošetření. Do části Provedl vyplňte údaje o lékaři, který vyšetření provedl. Do hlavičky nového dokladu se přenesou údaje: Rodné číslo z karty pacienta Příjmení a Jméno z karty pacienta Datum opsat ze žádanky IČP (Požaduje) opsat ze žádanky (pokud vyberete lékaře z číselníku okolních lékařů, tak se automaticky doplní IČP, Odbornost, Variabilní symbol, Jméno lékaře) Odbornost (Požaduje) opsat ze žádanky Var. symbol (Pož.) opsat ze žádanky Pojišťovna z karty pacienta IČP (Provedl) z přihlášeného uživatele, pracoviště ( Konfigurace, Organizační struktura ) Var. symbol z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pracoviště ) Odbornost (Provedl) z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace, Organizační struktura ) Zákl. diagnóza z předešlého dokladu, dnešního záznamu Ostat. diagnózy z předešlého dokladu

122 122 Medicus Náhrady nepřenáší se Do těla dokladu se přenesou následující údaje: Datum aktuální datum Dg. z hlavičky dokladu, z předchozího řádku Popis ostatních položek: Výkon Poč. Název Kód výkonu provedené zdravotní péče. Počet. Nabízí se 1. Název výkonu. Body Body Mater. K. Bodová hodnota vykázaného výkonu. Bodová hodnota vykázaného výkonu. Cena materiálu vykázaného výkonu. Kategorie úhrady: N Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje do dávky. Cena se vypočte za použití tabulky Hodnota bodu (volba Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace) a zobrazí se v poli Pacient. K Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje do dávky v případě, že pro zdravotní pojišťovnu uvedenou v hlavičce dokladu je v Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pojišťovna zaškrtnuto pole Kapitace a zároveň nezaškrtnuto Kapitační výkony zahrnout do dávky. Pacient Nositel Úhrada pacientem. Nositel výkonu (oprávněná osoba vlastnící výkon). Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze zapisuje. Základní diagnóza z hlavičky poukazu na vyšetření / ošetření se přenáší do žádanek, protože se předpokládá, že žádanka se bude týkat stejné diagnózy. Výkony vykázané v poukazu na vyšetření / ošetření se v případě nastavení přepisu ( Konfigurace, Nastavení, Přepisy, Výkony ) přepíší do dnešního záznamu v kartě pacienta. Pořízení dokladu Zvlášť účtovaná léčiva a PZT se provádí z otevřeného poukazu na vyšetření / ošetření stiskem tlačítka. Pořízení dokladu Poukaz na vyšetření / ošetření 1.Otevřete okno Poukaz na vyšetření / ošetření například ikonou.

123 Přehled menu programu - Pojišťovna 123 V případě, že je založeno více dokladů pro daného pacienta, zobrazí se okno Doklady se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte požadovaný doklad. 2.Vyplňte hlavičku dokladu. Zápis do jednotlivých editačních polí lze v smysluplných případech provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Rychlý odchod z hlavičky lze provést stisknutím klávesy Šipka dolů. 3.Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Založení nového řádku se provádí automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, Insert nebo tlačítka. Přechod na sloupec Odb. (Odbornost), K (Kategorie úhrady), Pacient (Doplatek pacienta) je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba pacienta za provedený výkon. V případě zápisu K (kapitační výkon) do pole K v řádku dokladu se tento řádek nezařadí do dávky (v případě nenastavené volby Kapitační výkony zahrnout do dávky v konfiguraci dané smluvní pojišťovny) a jeho hodnota se nezapočte do příslušné faktury. 4.Zavřete okno Poukaz na vyšetření / ošetření. Pořízení dokladu Zvlášť účtovaná léčiva a PZT 1.V otevřeném poukazu na vyšetření / ošetření (alespoň jeden vyplněný řádek) stiskněte tlačítko. Otevře se okno Léčiva a PZT. 2.Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Založení nového řádku se provádí automaticky po stisknutí klávesy Fnter na konci řádku, klávesy Insert nebo tlačítka. 3.Přechod na jiné sloupce je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v řádku dokladu, se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba pacienta za podaný lék. 4.Zavřete okno Zvlášť účtována léčiva a prostředky zdravotnické techniky. 5.Zavřete okno Poukaz na vyšetření / ošetření. Ústavní péče Pořízení dokladu Ústavní péče a dokladu Zvlášť účtovaná léčiva a PZT lze provést následujícími způsoby: 1.Automatické vygenerování dokladu ústavní péče z Ošetřujících dnů v Chorobopisu pacienta. 2.Volba Kartotéka, vyhledání pacienta Stisk tlačítka Ústavní péče. nebo Pojišťovna, Pořízení,

124 124 Medicus Do hlavičky nového dokladu se přenesou údaje: Rodné číslo z karty pacienta Příjmení a Jméno z karty pacienta Pojišťovna z karty pacienta IČP z přihlášeného uživatele, pracoviště ( Konfigurace, Organizační struktura ) Var. symbol z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pracoviště ) Odbornost z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace, Organizační struktura ) Zákl. diagnóza z předešlého dokladu, dnešního záznamu Ostat. diagnózy z předešlého dokladu Náhrady nepřenáší se Doporučení přenáší se z Chorobopisu - Přijetí Datum přijetí přenáší se z Chorobopisu - Přijetí Ukončení přenáší se z Chorobopisu - Propuštění Datum ukončení přenáší se z Chorobopisu - Propuštění Do těla dokladu se přenesou následující údaje: Datum aktuální datum Dg. z hlavičky dokladu, z předchozího řádku Kat. Kategorie pacienta, přebírá se z Ošetřujících dnů v Chorobopisu pacienta Popis ostatních položek: Výkon Poč. Název Body Body Mater. K. Kód výkonu provedené zdravotní péče. Počet. Nabízí se 1. Název výkonu. Bodová hodnota vykázaného výkonu. Bodová hodnota vykázaného výkonu. Cena materiálu vykázaného výkonu. Kategorie úhrady: N Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje do dávky. Cena se vypočte za použití tabulky Hodnota bodu (volba Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace) a zobrazí se

125 Přehled menu programu - Pojišťovna v poli Pacient. Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje do dávky v případě, že pro zdravotní pojišťovnu uvedenou v hlavičce dokladu je v Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pojišťovna zaškrtnuto pole Kapitace a zároveň nezaškrtnuto Kapitační výkony zahrnout do dávky. K Pacient Nositel 125 Úhrada pacientem. Nositel výkonu (oprávněná osoba vlastnící výkon). Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze zapisuje. Základní diagnóza z hlavičky dokladu se přenáší do žádanek, protože se předpokládá, že žádanka se bude týkat stejné diagnózy. Výkony vykázané v dokladu se v případě nastavení přepisu ( Konfigurace, Nastavení, Přepisy, Výkony ) přepíší do dnešního záznamu v kartě pacienta. Pořízení dokladu Zvlášť účtovaná léčiva a PZT se provádí z otevřeného dokladu stiskem tlačítka. Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. Zruší se celý otevřený doklad. Pořízení dokladu Vyúčtování výkonů v ústavní péči 1.Otevřete okno Ústavní péče například ikonou. V případě, že je založeno více dokladů pro daného pacienta, zobrazí se okno Doklady se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte požadovaný doklad. 2.Vyplňte hlavičku dokladu. Zápis do jednotlivých editačních polí lze v smysluplných případech provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Rychlý odchod z hlavičky lze provést stisknutím klávesy Šipka dolů. 3.Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Založení nového řádku se provádí automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, Insert nebo tlačítka. Přechod na sloupec Odb. (Odbornost), K (Kategorie úhrady), Pacient (Doplatek pacienta) je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba pacienta za provedený výkon. V případě zápisu K (kapitační výkon) do pole K v řádku dokladu se tento řádek nezařadí do dávky (v případě nenastavené volby Kapitační výkony zahrnout do dávky v konfiguraci dané smluvní pojišťovny) a jeho hodnota se nezapočte do příslušné faktury. 4.Zavřete okno Ústavní péče.

126 126 Medicus Pořízení dokladu Zvlášť účtovaná léčiva a PZT 1.V otevřeném ústavním dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) stiskněte tlačítko. Otevře se okno Léčiva a PZT. 2.Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Založení nového řádku se provádí automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, klávesy Insert nebo tlačítka. 3.Přechod na sloupec K (Kategorie úhrady), Pojišťovna (Úhrada pojišťovny), Pacient (Úhrada pacienta) je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba pacienta za podaný lék. 4.Zavřete okno Zvlášť účtovaná léčiva a PZT. 5.Zavřete okno Ústavní péče. Vyúčtování cest lékaře Pořízení dokladu lze provést následujícími způsoby: Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a kliknutím na ikonu nebo Pojišťovna+Pořízení Vyúčtování cest lékaře, případně klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-C. Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. Zruší se celý otevřený doklad. Popis okna Vyúčtování cest lékaře : Pojišťovna IČP Odbornost Variabilní symbol Kód dopravy Datum Rodné číslo Odj. Příj. Cíl Dg. Kód zdravotní pojišťovny, které budou cesty lékaře vykazovány. Identifikační číslo pracoviště, které cesty vykazuje. Odbornost pracoviště, které cesty vykazuje. Variabilní symbol pracoviště, které cesty vykazuje. Smluvní kód dopravy pracoviště, které cesty vykazuje. Datum provedené cesty. Rodné číslo pacienta, kterého lékař navštívil. Čas odjezdu lékaře na cestu. Čas příjezdu lékaře z cesty. Cíl cesty lékaře. Diagnóza.

127 Přehled menu programu - Pojišťovna Náh. Km Paušál Nositel 127 Kódy náhrad za zdravotní péči. Ujeté kilometry. Cena. Nositel výkonu (oprávněná osoba vlastnící výkon). Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze zapisuje. Stomatologický ambulantní doklad Pořízení dokladu lze provést následujícími způsoby: Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a kliknutím na ikonu nebo Pojišťovna+Pořízení Stomatologický ambulantní doklad, případně klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-S. Přenesení údajů a popis okna Stomatologický ambulantní doklad : Rodné číslo z karty pacienta Příjmení a jméno z karty pacienta Pojišťovna z karty pacienta IČP z přihlášeného uživatele, pracoviště ( Konfigurace, Organizační struktura ) Var. symbol z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pracoviště ) Odbornost z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace, Organizační struktura ) Zákl. diagnóza z předešlého dokladu, dnešního záznamu Ostat. diagnózy z předešlého dokladu Náhrady nepřenáší se Do těla dokladu se přenesou následující údaje: Datum aktuální datum Poč. počet, nabídne se 1 Dg. z hlavičky dokladu, z předchozího řádku Popis ostatních položek: Výkon Lok. Název Kód výkonu provedené zdravotní péče. Lokalizace zubu. Možnost výběru z číselníku pomocí klávesy F5. Název výkonu.

128 128 Medicus Body Mater. Odb. Bodová hodnota vykázaného výkonu. Cena materiálu vykázaného výkonu. Odbornost pracoviště. Možnost výběru pomocí klávesy F5. Kategorie úhrady: N Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje do dávky. K Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje do dávky v případě, že pro zdravotní pojišťovnu uvedenou v hlavičce dokladu je v Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka Pojišťovna zaškrtnuto pole Kapitace a zároveň nezaškrtnuto Kapitační výkony zahrnout do dávky. K. Pacient Nositel Úhrada pacientem. Nositel výkonu (oprávněná osoba vlastnící výkon). Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze zapisuje. Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. Zruší se celý otevřený doklad. Zadání Stomatologických výrobků Kliknutím na volbu otevřete okno Stomatologické výrobky. Popis většiny položek je stejný jako v předchozích případech. Skup. Kódy skupiny léčiv a PZT. Možnost výběru přes klávesu F5. Kód Kód stomatologického výrobku (opět možnost volby přes F5).

129 Přehled menu programu - Pojišťovna MJ Pojišťovna Pacient 129 Měrná jednotka. Cena placená pojišťovnou. Cena hrazená pacientem. Nejfrekventovanější stomatologické výrobky lze uložit do zvláštní tabulky přes volbu. Příkaz ke zdravotnímu transportu Pořízení dokladu lze provést následujícími způsoby: Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a kliknutím na ikonu nebo Pojišťovna+Pořízení Příkaz ke zdravotnímu transportu, případně klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-T. Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. Zruší se celý otevřený doklad. Popis okna Příkaz ke zdravotnímu transportu (okno je rozděleno do dvou dílů - Požaduje a Provedl): Rodné číslo Rodné číslo pacienta. Příjmení a jméno Příjmení a jméno. Pojišťovna Kód pojišťovny IČP Identifikační číslo pracoviště okolních lékařů (viz Konfigurace, Okolní lékaři ) Var. symbol Variabilní symbol pracoviště. Odbornost Odbornost pracoviště. Zákl. diagnóza Kód základní diagnózy pacienta. Ostat. diagnózy Kódy ostatních diagnóz. Náhrady Kódy náhrad. Doprovod Možnost zatrhnutí, pokud pojede s pacientem i doprovod. Odkud Místo odkud se pojede. Kam Místo kam se má pacient převést.

130 130 Medicus Pojišťovna IČP Variabilní symbol Datum SPZ Kód Pojišťovna pacienta. IČP zdravotnického pracoviště. Variabilní symbol pracoviště. Datum provedení transportu. Poznávací značka převážející sanitky. Kód dopravy ( Pojišťovna+Číselníky Kódy dopravy ). Vzdálenost Odkud-Kam. Automaticky doplněno. Automaticky doplněno. Automaticky doplněno. Automaticky doplněno. Počet km Název Body Cena Paušál Vyúčtování výkonů záchranné služby Pořízení dokladu lze provést následujícími způsoby: Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a kliknutím na ikonu nebo Pojišťovna+Pořízení Vyúčtování výkonů záchranné služby, případně klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-R. Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu. Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta. Zruší se celý otevřený doklad. Popis okna Vyúčtování výkonů záchranné služby : Rodné číslo Rodné číslo pacienta. Příjmení a jméno Příjmení pacienta. Pojišťovna Pojišťovna pacienta. IČP Identifikační číslo pracoviště. Odbornost Odbornost pracoviště. Variabilní symbol Variabilní symbol pracoviště. Základní dg. Základní diagnóza pacienta. Ostatní dg. Ostatní diagnózy pacienta. Náhrady Kódy náhrad. SPZ Státní poznávací značka sanitky záchranné služby. Datum Datum jízdy.

131 Přehled menu programu - Pojišťovna Čas začátku Čas konce Výkon Název Body Body (Kč) Pacient 131 Čas začátku jízdy. Čas konce jízdy. Kód výkonu. Název výkonu. Body za výkon. Přepočet na koruny. Platba pacienta. DRG Pořízení dokladu DRG lze provést následujícími způsoby: Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a kliknutím na ikonu DRG. nebo Pojišťovna+Pořízení DRG je jiný způsob úhrady nemocniční péče. Více informací a vysvětlení důležitých pojmů najdete na webových stránkách národního referenčního centra - odrg.htm. Práce s DRG je také zmíněna v samostatné části, viz popis volby Pojišťovna DRG Přehled dokladů, faktur a předepsaných PZT Volbou Pojišťovna, Přehled dokladů, Pojišťovna, Přehled faktur a Pojišťovna, Přehled předepsaných ZP se nám otevře okno s přehledem všech vytvořených dokladů, faktur nebo předepsaných zdravotních pomůcek. Tlačítkem lze v okně zobrazit filtrovací nastavení pro upřesnění zobrazovaných dokladů. Podle jeho vyplnění se vám zobrazí pouze požadované doklady.

132 132 Medicus Z přehledu dokumentů (faktur nebo předepsaných ZP) lze požadovaný doklad vyvolat dvojitým kliknutím myši na něj. U dokladů také tlačítkem v levé horní části. Písmeno se mění podle aktuálně zvoleného dokladu. U faktur máme k dispozici tlačítko "Export" pro vyexportování např. do programu Excel a u přehledu ZP je tlačítko "Žádanka" pro otevření žádanky o ZP Tvorba dávek K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus. Přirovnejme představu o dokladech v programu k zásuvkám u stolu. Pořízené doklady se ukládají jakoby do zásuvky s označením Neodeslané doklady. Při tvorbě dávek se doklady z této "zásuvky" seřadí do dávek a přesunou do zásuvky s označením Odeslané doklady. Existuje tedy něco jako zásuvka s doklady ještě neodeslanými (nezúčtovanými) a zásuvka s doklady odeslanými (zúčtovanými). Jednotlivé doklady lze ze zásuvky s označením Odeslané doklady vyjmout a pod původním nebo novým číslem (ale s původním datem pořízení) zařadit do zásuvky Neodeslané doklady. Zde mohou být tyto doklady opraveny a znovu vyúčtovány, tj. přesunuty opět do "zásuvky" Odeslané doklady. Dávky dokladů se tvoří pouze z dokladů uložených v zásuvce s označením Neodeslané doklady. Číslování dokladů Každá smluvní pojišťovna má v daném roce svoji číselnou řadu dokladů, dávek a disket. Číslování disket je však pouze pro potřeby programu. Neodesílá se na pojišťovnu. První číslo

133 Přehled menu programu - Pojišťovna 133 dokladu, dávky a diskety se nastaví po instalaci programu ve volbě Smluvní pracoviště ( Konfigurace Smluvní pracoviště). Pak se číslování v rámci roku provádí automaticky. Přidělení čísla dokladu probíhá až při tvorbě dávek. V okamžiku pořízení tedy doklad ještě nemá žádné číslo přiděleno. Do číslování dokladů a dávek lze provést zásah při tvorbě dávky (volba Pojišťovna Dávky). Program nabízí číslo dokladu a dávky o 1 vyšší než číslo posledního vyúčtovaného dokladu a dávky. Tato čísla lze zvýšit. Proveďte volbu Pojišťovna - Dávky. Otevře se okno Dávky v prvním kroku jednoduchého průvodce. Přes tlačítko skupin. lze upřesnit některé možnosti tvorby dávek včetně definic nákladových 1. Zvolte období, za které účtujete pojišťovnám a v případě potřeby upřesněte pojišťovny, kterým účtujete. Na výběr je vytvoření dávky k poslednímu dni v nastaveném měsíci od data posledního vyúčtování nebo nastavení vyúčtování za přesně dané období. V prvním případě spadnou do vyúčtování všechny nalezené nevyúčtované doklady k poslednímu dni zvoleného měsíce od data posledního vyúčtování k dané pojišťovně. Ve druhém případě budou vyúčtovány pouze doklady spadající do přesně vymezeného období, které chcete vyúčtovat. Standardně jsou vybrány všechny pojišťovny, protože program vypočte a zobrazí seznam všech

134 134 Medicus dostupných dávek k vyúčtování v kroku č.3 všem zvoleným pojišťovnám najednou. Pokud účtujete některým pojišťovnám čtvrtletně a některým měsíčně, můžete množinu pojišťoven pro vyúčtování zvolit podle své volby. 2. Pokračujte tlačítkem Další. Zobrazí se krok č. 2 "Výběr dokladů". Ve výběru dokladů je možné upřesnit druhy dokladů, které se mají účtovat, zda má být vytvářena dávka nově registrovaných pojištěnců (typ 80) nebo zda se mají do dávky zahrnout i opravné doklady. Poslední volbu využijete, pokud jste vraceli z archivu doklady jako opravné a chcete je nyní vyúčtovat. Nemáte-li důvod něco měnit, lze výchozí nastavení ponechat. 3. Pokračujte tlačítkem Další na krok č.3 "Dávky".

135 Přehled menu programu - Pojišťovna 135 V kroku č.3 jsou v přehledném seznamu připravené a spočtené dávky za dané období pro všechny zvolené pojišťovny (jsou-li ke všem doklady k vyúčtování). Je vidět cena i typy dávek a dokladů a lze se podívat i na jednotlivé doklady, které jsou v dávce počítány. Můžete tak učinit rozkliknutím stromové struktury ikonkou + vlevo od ikony diskety.

136 136 Medicus 4. Pokračujte stisknutím tlačítka (tlačítko pro kontroly nad doklady pro vyúčtování). Tato funkce vyhledává chyby v dokladech. V různých typech dokladů se kontrolují například starší nevyúčtované doklady, chybná rodná čísla, chybné diagnózy, nevyplněná skupina apod. Kontrolu stačí provést jen jednou. Týká se dávek od všech pojišťoven.

137 Přehled menu programu - Pojišťovna 5. Po kontrole označte řádek s dávkou a klikněte na tlačítko 137. Zvolená dávka se uloží do souboru kdavka.xxx kde xxx je kód pojišťovny. Ukládá se do zvoleného adresáře a po uložení se zpřístupní další tlačítka (některé mohly být k dispozici již před uložením dávky): - možnost tisku průvodky k dávce (má smysl, jsou-li dávky zasílány na disketách) - tisk faktury a uložení do souboru fdavka.xxx (xxx je kód pojišťovny) - možnost prohlédnutí obsahu vytvořené dávky - zobrazení dokladů v dávce v podobě pro tisk - možnost použití programu WKontrol (je nutno mít nainstalováno) - odeslání dávky na pojišťovnu přes internet (je třeba mít platný certifikát) - otevření portálu dané pojišťovny pro odeslání dávky přes něj Po uložení dávky se zobrazí červené zatržítko na ikoně diskety. Rovněž po tisku faktury a odeslání dávky se příslušné ikony před kódem pojišťovny "zatrhnou" červeně na znamení zpracován(uložení, tisku faktury nebo odeslání přes internet).

138 138 Medicus 6. Po zpracování příslušné dávky, označte další řádek a proveď te uložení a odeslání dávky jako v předchozím kroku. Tlačítko Kontrola již není třeba použít, protože tuto funkci stačí spustit před tvorbou dávek pouze jednou Tvorba dávek - oprava Tento návod vás seznámí s tvorbou opravných dávek. Postupně si popíšeme jednotlivé kroky (vyhledání dokladu v archívu, vrácení dokladu, oprava dokladu). Vyhledání dávky/dokladu v archívu Spusťte program Medicus a v menu zvolte Pojišťovna Archív Vyúčtování (celkový přehled). Zobrazí se archív všech vyúčtovaných dokladů. Ve stromové struktuře si ikonkou + rozkliknutím vyhledejte IČZ, pojišťovnu a rok se kterými chcete pracovat. Například pro IČZ pojišťovna VZP rok 2010:

139 Přehled menu programu - Pojišťovna 139 Ve vybraném roce se vám následně zobrazí jednotlivé diskety a v nich dávky a doklady. Pojišťovna po vás bude vyžadovat buď to vrácení jednoho či více dokladů nebo vrácení celé dávky. Vrácení DOKLADU Ve vybraném roce vyhledejte číslo dávky a číslo dokladu. Např. pojišťovna VZP žádá vrátit za rok 2010 v dávce č. 1 doklad č Levým tlačítkem myši si v dávce č. 1 označte doklad č Klikněte v horní liště na tlačítko Vrátit. Zobrazí se okno s nabídkou vrácení dokladu z archívu.

140 140 Medicus Zvolte, zda se má doklad vrátit v dávce původní nebo opravné. Vrátit bez čísla pro vyúčtování v PŮVODNÍ dávce tato volba vrátí doklad a smaže číslo dokladu. Při tvorbě dávek bude dokladu přiděleno číslo nové a doklad bude automaticky zařazen do dávky původní. Datum pořízení výkonů zůstává neměnný. V případě, kdy pacient přešel k jiné pojišťovně lze při vracení dokladu tuto pojišťovnu na dokladu ihned změnit. Zatrhněte volbu Změnit poj: a vyberte pojišťovnu novou. Nezapomeňte poté změnit pojišťovnu i identifikaci na kartě pacienta. Vrátit s číslem pro vyúčtování v OPRAVNÉ dávce tato volba ponechá dokladu jeho původní číslo a doklad bude automaticky při tvorbě dávky zařazen do dávky opravné. Pokud pojišťovna vyžaduje zaslat dávky s novým číslem dokladu, ale v opravné dávce, pak doklad vraťte v původní dávce a až při tvorbě dávek změňte charakter dávky na opravná (viz. níže Vyúčtování opravných dávek). Zobrazit doklad ve formuláři po vrácení dokladu z archívu se doklad ihned otevře a můžete jej opravit. Stiskem tlačítka OK doklad vrátíte. V dokladu můžete např. vymazat duplicitní kódy, opravit rodné číslo pacienta. Pro opravu hlavičky dokladu klikněte do příslušného pole, které chcete opravit a klávesou F4 záznam odemkněte. Po úpravách stiskněte klávesu F2 pro uložení změn Faktury Zobrazení archivu faktur. Oprava faktury. Tisk faktury. Oprava a tisk faktury 1.Proveď te volbu Pojišťovna Faktury. Otevře se okno Faktury výběr pojišťovny.

141 Přehled menu programu - Pojišťovna Vyhledejte pojišťovnu, rok a fakturu. 3.Stiskněte tlačítko. 4.Otevře se okno Faktura, kde je možné prohlížet a opravovat obsah faktury. Peněžní ústav se nabídne z volby Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pojišťovna, Bankovní účet. Při výpočtu výše fakturované částky se použije hodnota bodu, degresní koeficient a popřípadě kapitační paušál zadaný ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace Protokoly portálů Možnost zobrazení a filtrace podle zadaných kritérií protokolů portálů zdravotních pojišťoven. Protokoly vznikají při odeslání vytvořené dávky přes internet přímo z programu. Z tohoto okna lze také zobrazit certifikát Číselníky Číselníky Volba číselníků ( Pojišťovna Číselníky) obsahuje další podvolby, přes které lze manipulovat s různými druhy číselníků používaných v rámci programu Medicus.

142 142 Medicus V následujících podkapitolách budou jednotlivé podvolby číselníků dále rozebrány. Číselníky VZP a jejich aktualizace Volba Pojišťovna+Číselníky Číselníky VZP. - otočí výběr číselníků (nevybrané označí a obráceně) - načte záznamy do vybraných číselníků (viz aktualizace číselníků níže)

143 Přehled menu programu - Pojišťovna změní datum Platnost od vybraných číselníků - zruší položky vybraných číselníků k zadanému datu - zruší všechny záznamy vybraných číselníků Číselníky VZP jsou obecně distribuovány v jednotlivých souborech, kde každý soubor je identifikovatelný jménem souboru a příponou jména souboru. Jméno souboru je shodné s názvem číselníku, který je v něm uložen a přípona názvu souboru udává podle konvencí VZP číslo verze číselníku. Program Medicus potřebuje nahlížet do těchto číselníků VZP. Podle nich kontroluje zadávané hodnoty (např. kontrola existence kódu při pořizování), přebírá z nich určitá data (např. počet bodů a cenu přímého materiálu), umožňuje jejich prohlížení a tisky. Program umožňuje pracovat s více verzemi číselníků VZP současně. Například pří zápisu kódu výkonu do dokladu se podle datumu uvedeného v řádku vybere právě platná verze číselníku a z ní se převezme počet bodů a cena přímého materiálu. To znamená, že v jednom dokladu se může používat i více verzí číselníku najednou. Datum platnosti verze číselníku od se zadává při nahrávání číselníku. Ukončení platnosti číselníku provede program automaticky po nahrání nové verze číselníku. Aktualizace číselníků VZP 1.Proveď te volbu Pojišťovna+Číselníky Číselníky VZP 2.Označte číselníky, které chcete načíst, pokud všechny, stiskněte tlačítko Otoč. 3.Stiskněte tlačítko Načti. 4.Zobrazí se okno s možností výběru, odkud se číselníky načtou: 5.Zvolte způsob aktualizace a potvrď te tlačítkem OK. 6.Podle druhu aktualizace následuje případné stáhnutí nových číselníků a jejich aktualizace v rámci programu Medicus. Věnujte pozornost informačním oknům zobrazovaným podle zvoleného druhu aktualizace. Po stáhnutí čísleníků se ještě zobrazí okno s výběrem číselníků pro vlastní instalaci. Potvrď te jej, případně čísleníky ještě upřesněte. 7.Po aktualizaci čísleníků můžete zavřít okno formuláře. Zdravotní pojišťovny Volba Pojišťovna+Číselníky - Zdravotní pojišťovny.

144 144 Medicus Možnost editace, opravy a rušení v seznamu zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny se nabízejí při vyplňování různých dokladů a formulářů v rámci programu Medicus. Hodnota bodu a kapitace Volba Pojišťovna+Číselníky - Hodnota bodu a kapitace. Seznam hodnot bodu pro jednotlivé smluvní zdravotní pojišťovny. Hodnota bodu uvedená v seznamu je použita pro přepočet údajů uvedených v bodech na Kč při tvorbě dokladů, dávek dokladů, sestav a faktur. Kapitační paušál a degresní koeficient uvedený v seznamu je použit pro výpočet kapitační platby. V případě nutnosti lze do seznamu hodnot bodů zapsat i více hodnot pro každou zdravotní pojišťovnu. Při přepočtu bodů na Kč se potom uplatní ta hodnota, která svým datem platnosti odpovídá datu provedení daného výkonu. Zadáte-li do pole Odbornost kód odbornosti, bude tato položka platit pouze pro doklady, jejichž hlavní odbornost je rovna zadané odbornosti. Není-li v poli Odbornost kód odbornosti uveden, položka platí pro všechny doklady dané pojišťovny. Kódy dopravy Volba Pojišťovna+Číselníky - Kódy dopravy.

145 Přehled menu programu - Pojišťovna 145 Seznam kódů dopravy s uvedením způsobu výpočtu ceny cesty uvedené například v dokladu Vyúčtování cest lékaře. Při zadávání nového záznamu lze využít výběr z čísleníku smluvních pojištoven, odbornosti a dopravy. Při založení nebo editaci záznamu se příslušné číselníky vyvolají klávesou F5. Denní definovaná dávka Volba Pojišťovna+Číselníky - Denní definovaná dávka. Možnost nastavení denní definované dávky u příslušných léků. Žadatelé Volba Pojišťovna+Číselníky - Žadatelé. Seznam všech IČP a odborností v ČR dodaný na požádání zdravotní pojišťovnou. Je-li tento seznam k dispozici je možné provést při tvorbě dávek i kontrolu na IČP žadatele v hlavičce dokladu Poukaz na vyšetření / ošetření. Případná chyba při kontrole vznikne, když je naplněn tento číselník žadatelů a IČP žadatele z hlavičky dokladu není v tomto číselníku nalezeno.

146 146 Medicus Cenová pásma Volba Pojišťovna+Číselníky Cenová pásma. Možnost definování skupin pro cenová pásma (například tuzemci, cizinci). Použitelné při přímých platbách pacientů. Ceníky Volba Pojišťovna+Číselníky Ceníky. Možnost úprav ceníků výkonů, léčivých přípravků, zdravotnické techniky atd. Podrobněji viz další podkapitoly. Ceník výkonů Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Výkony. Vlastní ceník výkonů obsažených v číselníku výkonů VZP. Cena výkonu může být do číselníku

147 Přehled menu programu - Pojišťovna 147 zadána z klávesnice nebo vypočtena. Položka ceníku výkonů se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky ceníku. Pokud je cena výkonu pro příslušnou zdravotní pojišťovnu v ceníku vyšší než úhrada příslušnou pojišťovnou, bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě. Hromadné naplnění ceníku výkonů se provede přes tlačítko. Otevře se okno Nastavte požadované podmínky a stiskněte tlačítko OK pro naplnění ceníku smluvními výkony. Pro nastavení vlastních cen vybraných výkonů můžete použít tlačítko. Po zadání podmínek v okně výpočtu cen a potvrzení tlačítkem Vypočti se provede požadovaný výpočet. Vlastní cena výkonu = body x K1 + přímý materiál x K2 + spotřebovaný čas x K3. Body x K1 Do ceny výkonu zahrnout položku Počet bodů náležících výkonu x Hodnota bodu daná vlastní kalkulací Přímý materiál x K2 Do ceny výkonu zahrnout položku Přímý materiál náležící výkonu x Koeficient daný vlastní kalkulací, upravující cenu přímého materiálu. Spotřebovaný čas x K3 Do ceny výkonu zahrnout položku Spotřebovaný čas náležící výkonu" x "Práce lékaře vyjádřená v Kč/min Výběr podle podmínek:

148 148 Medicus Všechny výkony Výpočet bude proveden pro všechny výkony uvedené v seznamu. Výpočet bude proveden jen pro položky, které mají zadaný určitý kód pojišťovny. Výpočet bude proveden jen pro položky, platné zadaného dne. Vlastní cena výkonu bude zaokrouhlena na desetníky. Vlastní cena výkonu bude zaokrouhlena na koruny. Výkony pojišťovny Platné dne Desetníky Koruny Tlačítkem se zruší všechny výkony v ceníku výkonů. Hromadně vyráběné léčivé přípravky Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Hromadně vyráběné léčivé přípravky. Vytváření a prohlížení vlastního ceníku hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP). Položka ceníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky změnového číselníku. Pokud je cena přípravku pro příslušnou zdravotní pojišťovnu v ceníku vyšší než úhrada příslušnou pojišťovnou, bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě. Individuálně připravované léčivé přípravky Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Individuálně připravované léčivé přípravky. Vytváření a prohlížení ceníku individuálně připravovaných léčivých. Položka ceníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky změnového číselníku. Pokud je cena přípravku pro příslušnou zdravotní pojišťovnu v ceníku vyšší než úhrada příslušnou pojišťovnou, bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě. Prostředky zdravotnické techniky Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Prostředky zdravotnické techniky. Vytváření a prohlížení ceníku prostředků zdravotnické techniky (PZT). Položka ceníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky změnového číselníku. Pokud je cena prostředku pro příslušnou zdravotní pojišťovnu v ceníku vyšší než úhrada příslušnou pojišťovnou, bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě. Nestandardní výkony Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Nestandardní výkony. Vytváření a prohlížení ceníku nestandardních výkonů. Zdravotnické zařízení může provádět vlastní výkony, které zdravotní pojišťovny nehradí a jsou nabízeny pacientovi k úhradě. Položka ceníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky ceníku. Při použití této položky v dokladu bude mít tato položka příznak N (nehrazeno zdravotními pojišťovnami). Tento řádek nevstoupí do dávky. Cena výkonu bude nabídnuta pacientovi k úhradě. V horní části okna je k dispozici několik tlačítek. Tlačítkem se zobrazí okno s

149 Přehled menu programu - Pojišťovna 149 možností nastavení výpočtu cen nestandardních výkonů. Tlačítkem je možné zrušit ukončené položky k určitému datu a tlačítkem můžeme spustit průvodce pro převzetí ceníku z minulého období s možností nastavení platnosti, cenového pásma, kódu, případně zda chceme přebrat všechny položky nebo položky s ukončenou nebo neukončenou platností. Pro filtrování záznamů můžeme použít klasické tlačítko. Nestandardní léčiva Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Nestandardní léčiva. Vytváření a prohlížení ceníku nestandardních léčiv. Podobně jako lze definovat vlastní nestandardní výkony lze také definovat vlastní nestandardní léčiva. Stomatologické výrobky - ordinace Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Stomatologické výrobky - ordinace. Vytváření a prohlížení ceníku stomatologických výrobků u ordinace. Možnost nastavení ceny stomatologických výrobků u konkrétní ordinace. Stomatologické výrobky - laboratoř Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Stomatologické výrobky - laboratoř. Vytváření a prohlížení ceníku stomatologických výrobků u laboratoře. Možnost nastavení ceny stomatologických výrobků u konkrétní laboratoře. Stomatologické výrobky - standardní ceny Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky Stomatologické výrobky - standardní ceny. Prohlížení ceníku stomatologických výrobků. K možnost zrušení ukončených položek k určitému datu v ceníku stomatologických výrobků použijeme tlačítko.

150 150 Medicus Změnové číselníky Volba Pojišťovna+Číselníky - Změnové číselníky. Vytváření a prohlížení změnového číselníku výkonů. Jednotlivé zdravotní pojišťovny se mohou od sebe navzájem lišit úhradou za stejný výkon. Ve změnovém číselníku výkonů jsou zachyceny změny v úhradách jednotlivými zdravotními pojišťovnami oproti úhradě VZP. Položka změnového číselníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky změnového číselníku. Pokud je cena výkonu vyšší než úhrada pojišťovnou, bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě. Výkony Volba Pojišťovna+Číselníky+Změnové číselníky Výkony. Tlačítko slouží k naplnění číselníku smluvními výkony. V zobrazeném okně je možné nastavit podmínky pro naplnění číselníku. Tlačítko otevře okno s možností nastavení data a dané pojišťovny, u které se budou položky rušit.

151 Přehled menu programu - Pojišťovna 151 Číselníky HVLP, IPLP, PZT a stomatologických výrobků Pod volbou Pojišťovna+Číselníky Změnové číselníky najdeme také změnové číselníky hromadně vyráběných léčivých prostředků (HVLP), individuálně připravovaných léčivých prostředků (IPLP), prostředků zdravotnické techniky (PZT) a stomatologických výrobků. Platí zde totéž, co bylo řečeno obecně o změnových číselnících. Kontrola výkonů dle věku Volba Pojišťovna+Číselníky - Kontrola výkonů dle věku. Tabulka kontroly použití výkonů vázaných na věk pacienta. Při použití daného výkonu v dokladech pro danou pojišťovnu bude při nesouladu věku pacienta (sloupce Věk) vydáno upozornění o nevhodnosti použití výkonu. Tlačítko slouží ke smazání všech záznamů v tabulce. Nepovolené kombinace výkonů Volba Pojišťovna+Číselníky - Nepovolené kombinace výkonů. Některé kombinace výkonů nelze dle metodiky VZP v daném časovém období vykázat. Zde je možné definovat tyto nepovolené kombinace výkonů v dokladech. Při zápisu daného kódu výkonu do dokladu bude kontrolováno, zda v daném časovém období (v rámci jednoho dne nebo určeného počtu měsíců) zpět od data pořízení, již nebyl pacientovi v tomtéž druhu dokladu vykázán kód, který blokuje použití prěvě zapisovaného kódu. Povolené četnosti výkonů Volba Pojišťovna+Číselníky - Povolené četnosti výkonů.

152 152 Medicus Definice maximální četnosti jednotlivých vykazovaných výkonů za určité období. Při zápisu daného kódu výkonu do dokladu bude kontrolováno, zda v časovém období od data uvedeného v řádku dokladu daném součtem položek Roky, Měsíce a Dny, nebyl překročen maximální povolený počet výkonů, definovaný v položce Četnost. Je-li sloupec Kal. (kalendářní rok) zaškrtnut, znamená to, že kontrola četnosti se bude provádět pouze v rámci právě probíhajícího kalendářního roku. Tlačítkem lze číselník naplnit smluvními výkony podle zadaných podmínek v okně, které se nám otevře. Můžeme určit zda chceme všechny výkony nebo jen určité pojišťovny, odbornost, kategorii nebo platné daného dne. Tlačítkem zrušit všechny záznamy. můžeme po potvrzení Zkratky kódů a výkonů Volba Pojišťovna+Číselníky Zkratky kódů a výkonů. Definice zkratky a popisu jednotlivých smluvních výkonů. Používání zkratek může přispět k urychlení zápisu výkonů do dokladu a rovněž umožňuje provedení automatického zápisu kódu výkonu včetně definovaného popisu do dekursu. To lze s výhodou využít v případě, kdy kód výkonu nedostatečně identifikuje provedený úkon a lékař chce mít v textu dekursu přesný popis provedeného úkonu. Popis sloupečků v tabulce: Zkratka Kód Dg. Popis Název Zkratka, kterou se bude položka do dokladu zadávat. Kód položky převzatý z daného číselníku. Diagnóza, která se nabídne v daném dokladu při zadání zkratky. Popis, který se v případě zadání zkratky do dokladu (povolení přepisu "Konfigurace, Nastavení, Přepisy ") přepíše do dekursu. Název položky převzatý z daného číselníku.

153 Přehled menu programu - Pojišťovna 153 Tlačítkem lze číselník naplnit smluvními výkony podle zadaných podmínek v okně, které se nám otevře. Můžeme určit zda chceme všechny výkony nebo jen určité pojišťovny, odbornost, kategorii nebo platné daného dne. Tlačítkem zrušit všechny záznamy. můžeme po potvrzení Import ceníku Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky - Import ceníku. Ceníky Stomatologické výrobky - laboratoř, Stomatologické výrobky - ordinace, Nestandardní výkony, Nestandardní léčiva, lze exportovat/importovat. Volbou import ceníku se spustí jednoduchý průvodce importem/exportem ceníků. Chcete-li si vytvořit vlastní ceníky, například v Excelu, doporučujeme provést nejdříve export ceníku z programu Medicus do souboru CSV (je nabízen pro export standardně). I když je v programu Medicus ceník ještě nenaplněn, vytvoří se vám v souboru hlavička (pojmenování sloupců) a po otevření v Excelu již můžete do příslušných sloupečků doplňovat data. Nemáte-li k dispozici program Medicus pro vytvoření exportovaného souboru, můžete si v Excelu pojmenovat sloupce jak bude uvedeno dále, vyplnit daty a

154 154 Medicus uložit opět jako CSV soubor, který budete moci do programu Medicus naimportovat. Pojmenování sloupců: Kód; Lab.; Poj.; Pásmo; Platí od; Platí do; Čas; Materiál; Cena; Skupina; Název; Př.1; Př.2; Př.3; Př.4; DPH; S daní Export aktuálního ceníku do souboru 1.Ve spuštěném průvodci zatrhněte volbu exportu a stiskněte tlačítko Další. 2.Zobrazí se výběr ceníku pro export, kde můžeme kliknutím zvolit, který ceník chceme z programu Medicus exportovat. Zvolte ceník pro export a klikněte opět na Další. 3.V tomto kroku musíte upřesnit uložení exportovaného souboru. Do pole pro umístění souboru zadejte cestu kam se má soubor uložit (včetně jeho jména). Samozřejmě můžete použít pro vyvolání okna operačního systému, ve kterém zvolíte příslušný adresář a napíšete název souboru (exportovaného ceníku) pro uložení. Výběr adresáře a souboru potvrdíte tlačítkem Otevřít a pokračujete tlačítkem Další. 4.Zobrazí se náhled na příslušný ceník, který má být exportován. Data v náhledu můžete změnit, aniž by se tato změna projevila v původních datech. Pokračujte tlačítkem Další. 5.Zobrazí se potvrzující zpráva, zda chcete ceník opravdu přenést (v našem případě exportovat. Klikněte na Ano. 6.V okně průvodce se zobrazí přehled o průběhu exportu. Můžete se vrátit tlačítkem Předchozí do kroku pro výběr dalšího číselníku nebo můžete průvodce ukončit tlačítkem Zavřít. Aktualizace ceníku z jiného datového zdroje (import) Při importu se záznamy přidají do příslušného ceníku. Nedojde tedy ke ztrátě (přepsání) původních záznamů. Dojde-li k duplicitě, pak se původní záznam v ceníku ukončí k nové platnosti importovaného záznamu. Nechcete-li importovat duplicitní kódy, v příslušném kroku u importu nezatrhnete možnost Ukončit platnost duplicitních kódů. 1.Ve spuštěném průvodci zatrhněte volbu aktualizace a stiskněte tlačítko Další. 2.V průvodci importem se zobrazí nastavení pro výběr ceníku. 3.Zvolte druh ceníku, který chcete importovat a zkontrolujte zda chcete ponechat automaticky nabízené aktuální datum platnosti od příslušného ceníku a zda ukončit platnost duplicitních kódů. Pokračujte stisknutím tlačítka Další. Pokud má importovaný výkon svou vlastní platnost použije se tato. Pokud ne, použije se datum platnosti od, které se nastaví zde v průvodci importem. 4.Nastavte cestu k souboru typu CSV (příslušný ceník), který chcete importovat do

155 Přehled menu programu - Pojišťovna 155 programu a pokračujte tlačítkem Další. 5.Zobrazí se náhled na importovaný ceník (pokud chcete, lze zde provést změny, aniž by to ovlivnilo zdrojový soubor). Pokračujte tlačítkem Další. 6.Otázku Opravdu si přejete ceník přenést? potvrď te tlačítkem Ano. 7.Zobrazí se informace o průběhu přenosu. Průvodce můžete ukončit tlačítkem Zavřít nebo se tlečítkem Předchozí vrátit na začátek a pokračovat v dalším importu Archív Archív disket vrácení posledního vyúčtování 1.Proveď te volbu Pojišťovna+Archív Archív disket. Otevře se okno Archív - Výběr pojišťovny. 2.Do pole Archív z roku zadejte rok, jehož archív chcete otevřít. 3.Vyberte pojišťovnu, které byla hledaná disketa zaslána a stiskněte tlačítko Otevře se okno Archív odeslaných disket pro pojišťovnu xxx a IČZ yyy.. 4.Vyberte volbu Vrátit poslední. 5.Zobrazí se okno Potvrzení. Na otázku Opravdu chcete vrátit poslední vyúčtování odpovězte stlačením tlačítka Ano. 6.Všechny doklady z dávek obsažených v posledním vyúčtování se vrátí mezi doklady neodeslané bez čísla dokladu. Archív dávek vytvoření duplikátu diskety 1.Proveď te volbu Pojišťovna+Archív Archív dávek. Otevře se okno Archív - Výběr pojišťovny. 2.Do pole Archív z roku zadejte rok, jehož archív chcete otevřít. 3.Vyberte pojišťovnu, které byla hledaná disketa zaslána a stiskněte tlačítko Otevře se okno Archív odeslaných dávek pro pojišťovnu xxx a IČZ yyy. 4.Vyhledejte disketu, jejíž duplikát chcete vytvořit a stiskněte tlačítko 5.Otevře se okno Tvorba dávek. 6.Zadejte, kam bude dávka vystupovat... Výstup na disketu - Dávka bude zapsána na disketu. Výstup na papír - Dávka vystoupí ve formě tištěných dokladů. 7.Zadejte charakter dávky. Tato volba ovlivní pouze zápis příznaku charakteru dávky na

156 156 Medicus disketu. Výběr dokladů vstupujících do dávky není touto volbou ovlivněn. 8.Stiskněte tlačítko dokladech:. Provedou se následující kontroly v nevyúčtovaných Kontrola délky kódu použité diagnózy. Chyba vznikne v případě, že je zadán trojmístný kód diagnózy a existuje čtyřmístný. Kontrola rodných čísel. Chyba vznikne v případě, že rodné číslo se čtyřmístným zakončením není dělitelné číslem 11 a v případě, že datum zachycené v rodném čísle není smysluplné. Kontrola datumů v hlavičce žádost o vyšetření / ošetření. Chyba vznikne, když Datum v hlavičce dokladu žádost o vyšetření / ošetření (datum vyslání) je vyšší než datum Vytvořit dávky do: v okně Tvorba dávek. 9.Stiskněte tlačítko. Spustí se vlastní tvorba dávek. V případě výstupu na disketu se dávky nahrají na disketu a vyúčtovaná data se přesunou do archívu. Archív dokladů Možnost vyhledání dokladu v archívu odeslaných dokladů. Vytištění dokladu. Vrácení dokladu mezi doklady neodeslané. Oprava dokladu. Vrácení dokladu, oprava dokladu 1.Proveď te volbu Pojišťovna+Archív Archív dokladů. Otevře se okno Výběr dokladu. 2.Vyberte z jakého roku archívu se má doklad vrátit. 3.Zadejte číslo dokladu, který chcete vrátit. 4.Stiskněte tlačítko. 5.Zobrazí se okno Vrácení dokladu. Typ dokladu - Typ vráceného dokladu.

157 Přehled menu programu - Pojišťovna 157 Pacient - Jméno a příjmení pacienta uvedené v hlavičce dokladu. Rodné číslo - Rodné číslo pacienta uvedené v hlavičce dokladu. Zachovat původní číslo dokl. - Vracený doklad se vrátí mezi nevyúčtované doklady s číslem pro zpracování v opravné dávce. Přidělit nové číslo dokladu - Vracený doklad se vrátí mezi nevyúčtované doklady bez čísla pro zpracování v původní dávce. Nové číslo. Vracený doklad bude mít nové číslo. 6.Zadejte podmínky pro vrácení dokladu a stiskněte tlačítko Ano. 7.Vybraný doklad se vrátí podle zadaných podmínek pro vrácení mezi nevyúčtované doklady. Podobným způsobem můžete podle čísla dávky vrátit všechny doklady najednou. Tisk dokladu 1.Proveď te volbu Pojišťovna, Archív, Archív dokladů. Otevře se okno Výběr dokladu. 2.Zvolte rok a číslo dokladu, který chcete vytisknout. 3.Stiskněte tlačítko Vyúčtování (celkový přehled) Volba Pojišťovna+Archiv - Vyúčtování (celkový přehled). Jiný pohled na vytvořené doklady a dávky pro pojišťovnu. Volba slouží podobně jako v předchozích případech k možnosti vrácení dokladu nebo celé dávky či diskety z archívu zpět do nevyúčtovaných dokladů. V přehledu vyúčtování stačí rozkliknout příslušnou pojišťovnu, rok, disketu případně dávku. Dvojklikem na daném záznamu si můžeme otevřít pro prohlížení příslušný doklad případně okno pro znovuuložení dávky nebo její vytištění. Klikneme-li pravým tlačítkem myši zobrazí se nám kontextové menu s možností vrácení dokladu nebo celé dávky či diskety z archivu zpět do nevyúčtovaných dokladů. Pro vrácení můžeme použít i tlačítko "Vrátit" v horní části okna Faktury (celkový přehled) Volba Pojišťovna+Archiv - Faktury (celkový přehled).

158 158 Medicus Celkový přehled faktur nabízený ve stromové struktuře s možností výběru dané faktury k editaci nebo k znovuvytištění. Po zvolení pojišťovny a roku lze vybrat konkrétní fakturu pro prohlížení nebo změně údajů. Tlačítkem "Záloha" můžeme vytvořit novou zálohovou fakturu pro dané období Import dávek Volba Pojišťovna - Import dávek. Možnost importu vytvořených dávek do archivu nebo do nezúčtovaných dokladů Přepočet bodů na Kč Volba Pojišťovna - Přepočet bodů na Kč. Přepočet bodových hodnot nevyúčtovaných dokladů na Kč podle aktuální tabulky Hodnota bodu a kapitace. Viz menu Pojišťovna+Číselníky - Hodnota bodu a kapitace. Funkci lze s výhodou použít v situaci, kdy se lékař dozví novou hodnotu bodu s určitým zpožděním a má již v daném období pořízeny některé doklady. Přepočet není bezpodmínečně nutné provádět, protože před tvorbou dávek se provede automaticky. Po vybrání této volby stačí jen potvrdit kontrolní otázku Opravdu chcete provést přepočet bodů na Kč u všech nevyúčtovaných dokladů? Přepočet dokladů Volba Pojišťovna - Přepočet dokladů.

159 Přehled menu programu - Pojišťovna 159 Možnost vložení aktuálních bodových hodnot, ceny přímého materiálu atd. z aktuálních číselníků do nevyúčtovaných dokladů a přepočet bodových hodnot neodeslaných dokladů na Kč podle aktuální tabulky Pojišťovna+Číselníky Hodnota bodu a kapitace. Funkci lze s výhodou použít v situaci, kdy lékař obdrží nové číselníky VZP s určitým zpožděním a má již v daném období pořízeny některé doklady. Přepočet není bezpodmínečně nutné provádět, protože před tvorbou dávek je proveden automaticky Výběr nositele výkonů Volba Pojišťovna - Výběr nositele výkonů. Nastavení na koho se účtují pořizované výkony. Přiřazení pracovníka jako nositele výkonu se děje v organizační struktuře (menu Konfigurace Organizační struktura) v úpravě údajů u pracovníků Generování kódů ošetřovacích dní Volba Pojišťovna - Generování kódů ošetřovacích dní (pouze ve variantě NIS). Otevře se okno s nastavením volby, do kterého dne se má generování provést. Tato funkce se týká lůžkové péče a doplňuje automaticky kód u ošetřovacích dnů, pokud tak není činěno denně ručně. Při tvorbě dávek se vše provádí automaticky, ale volba je například vhodná, když se chceme podívat uprostřed měsíce na stav oddělení a kódy ošetřujících dnů nejsou denně

160 160 Medicus doplňovány Prohlížení diskety Volba Pojišťovna - Prohlížení diskety. Možnost prohlížení diskety s dávkou Vykázané výkony a léčiva Volba Pojišťovna - Vykázané výkony a léčiva. Tabulka přehledu všech vykázaných výkonů a léčiv. Tlačítkem nebo dvojklikem na příslušném záznamu otevřeme doklad, týkající se zvoleného výkonu či léčiva DRG Volba Pojišťovna - DRG. DRG znamená diagnosis related group neboli skupina vztažená k diagnóze. Jedná se o jiný (relativně nový) způsob úhrady nemocniční péče - tzv. platbu za diagnostickou skupinu. Blíže se o tomto způsobu úhrady, a s tím souvisejících důležitých pojmech, dozvíte na stránkách národního referenčního centra - V programu Medicus naleznete volby týkající se DRG v příslušných podmenu: DRG - Základní sazby, DRG - Generování dokladů a DRG - Přepočet dokladů. DRG - Základní sazby otevře jednoduchou tabulku s možností doplnění pojišťovny, platnosti sazby a výši této základní sazby. DRG - Generování dokladů vygeneruje doklady DRG. Nejdříve nastavíme příslušné období a potvrdíme. Vychází se přitom z pořízených dokladů DRG (viz Pojišťovna+Pořízení DRG), ale i Ústavní péče ( Pojišťovna+Pořízení Ústavní péče ), kde jsou velmi důležité informace o stanovené hlavní diagnózy a vedlejších diagnózach. Po vygenerování dokladů DRG je potřeba je vyhodnotit. Toto vyhodnocení již provádí externí program DRG Grouper. Bezplatné získání tohoto programu je opět popsáno na webových stránkách národního referenčního centra Po získání externího programu Grouper je potřeba jej

161 Přehled menu programu - Pojišťovna 161 nastavit v konfiguraci, menu Konfigurace Nastavení, volba Externí programy. DRG - Přepočet dokladů - možnost přepočítání všech uzavřených a neodeslaných dokladů DRG Přehled nákladů, limity a porovnání nákladů Program Medicus obsahuje modul pro sledování nákladů na léčbu a porovnávání na základě zadaných parametrů v daném období. Možnosti modulu: Přehled dokladů se zobrazením součtu položek dokladu s možností filtrování dle zadaných kritérií, hledání abnormalit apod. Volitelné zobrazení položek nebo detail celého dokladu. Zobrazení objemu léčby - součtu dokladů vybraných na základě kritérií (viz dále). Porovnání výsledku s limitem pojišťovny či uloženými výsledky minulých období. Sledování náběhu nákladů v období s určením prognózy na konci období vzhledem k typickému rozdělení náběhu nákladů v roce pro určitou odbornost nebo lékařskou praxi. Přehled nákladů Volba Pojišťovna Přehled nákladů. Možnosti formuláře: Přehled dokladů Zobrazení součtu a porovnání dokladů Uložení souhrnu pod názvem pro pozdější použití - porovnání, archivaci, export apod. Zobrazení náběhu nákladů vzhledem k typickému rozložení náběhu nákladů kritéria pro výběr dokladů: Období - povinný údaj POJ - nepovinný údaj IČP případně odbornost - nepovinný údaj Segment péče - předdefinovaná skupina IČP, odbornosti případně pojišťovny. Při použití nahrazuje atributy IČP, ODB případně POJ. Definice se provádí ve formuláři Pojišťovna/ Segmenty péče. Do výpočtu celkové sumy lze volitelně zatrhnout recepty, žádanky a cesty Při nezadání nepovinných údajů se zobrazí výsledky celého zařízení. Další kritéria pro výběr dokladů jsou ve filtrech pracovního panelu. Po zadání kritérií a stisku tlačítka se načtou příslušné doklady ze zadaného období. Ve spodní části tabulky je v souhrnu celková suma za jednotlivé sledované položky (body, výkony, materiál atd.) a suma v poměru k rodným číslům. Základní údaje dokladu pojišťovna, hlavní diagnóza, odbornost

162 162 Medicus BODY VÝKONY MATERIÁL LÉČIVA PAUŠÁL součet vykázaných bodů součin sumy bodů a aktuální hodnoty bodu cena přímého materiálu cena zvlášť vykázaných léčiv ŽÁDANKY řádek vyjadřuje součet cen žádanek pro jednotlivá rodná čísla za období, cenu mají většinou pouze žádanky o PZT, u žádanek bez ceny se použije průměrná cena zadaná v parametrech pracovního panelu řádek vyjadřuje součet cen předepsaných léků pro jednotlivá rodná čísla za období, výsledek lze korigovat koeficientem zadaným v parametrech pracovního panelu s ohledem na možnou vyšší cenu v lékárně cena dokladu vyúčtování cest počet lůžko-dnů pro jednotlivá rodná čísla za období definovatelný součet výše uvedených atributů, ve výchozím stavu VÝKONY + MATERIÁL + LÉČIVA definovatelný součet výše uvedených atributů, ve výchozím stavu ŽÁDANKY A RECEPTY celkový součet atributů vyjádřených penězi, VÝKONY + MATERIÁL + LÉČIVA + PAUŠÁL + ŽÁDANKY + RECEPTY + CESTOVNÉ RECEPTY CESTOVNÉ LŮŽKO-DNY SOUČET1 SOUČET2 CELKEM Tento souhrn lze tlačítkem uložit pro další srovnání nákladů. Uložení souhrnu se načte pod příslušným názvem do tabulky Srovnání nákladů. Viz volba Pojišťovna Limity a porovnání nákladů. Otevření dokladu v přehledu lze provést dvojklikem levým tlačítkem myši na příslušném dokladu nebo pomocí tlačítka Detail jehož ikonka se mění v závislosti na vybraném dokladu. Zobrazené doklady lze filtrovat podle nastavení filtru přes tlačítko. V parametrech filtru lze nastavit i zobrazování informací v liště pacienta, položky dokladu a zobrazení srovnání, které přibude pod souhrnem.

163 Přehled menu programu - Pojišťovna 163 Pracovní panel zobrazuje filtry, uživatelské parametry formuláře a management sloupců s možností přejmenování a definice součtových sloupců. Management sloupců není stejný jako v Medicus, jelikož je nutné mít uloženou pozici a šířku skrytého sloupce. Předpokládá se operativní skrývání sloupců pro různé pohledy a nebylo by žádoucí, aby se opětovně zobrazený sloupec zobrazil na konci. Součty lze modifikovat i u zobrazených dat - jedná se o vypočtené sloupce, které se při změně definice okamžitě přepočítají. Panel - Parametry Zobrazit lištu pacienta Zobrazit položky dokladu Zobrazit porovnání aktuální záznam tvoří zdroj pacienta pod seznamem dokladů jsou zobrazeny položky aktivního dokladu v dolní části formuláře je tabulka s údaji k porovnání Zobrazit náběh nákladů Načítat pouze souhrn Počet záznamů Automatický výběr limitu při práci pouze s celkovými výsledky lze takto zkrátit čas výpočtu (položky se nezobrazují). při nepoužití je výpočet rovněž rychlejší při použití a změně údajů v horní liště systém automaticky vyhledá odpovídající limit pro porovnání. Pokud je limitů více, zobrazí se číselník pro výběr. Tato volba je praktická např. pro zobrazení výsledků pro různé pojišťovny za jinak stejných podmínek (stejné období a IČP nebo segment). Řízení přístupu

164 164 Medicus Uživatel, který má právo vidět cizí k formuláři může neomezeně zobrazovat všechna data. Tento případ je typický pro primáře nebo management zařízení. Uživatel bez tohoto práva může vidět pouze doklady pro IČP a odbornosti, pro které je v organizační struktuře přiřazen. Prakticky to znamená, že v rámci většího zařízení mohou lékaři sledovat "své" výsledky a limity a jsou odstíněni od výsledků jiných lékařů. Je-li povoleno, bude zpřístupněno i tlačítko možností zvolení uložených souhrnů pro srovnání.. Tlačítko otevře číselník nákladů s V části porovnání se zobrazí porovnávaný souhrn: Tlačítkem lze zobrazované hodnoty v části Porovnání přepnout do procent. Výše uvedeným popisem lze tedy srovnat sledované položky jako body, výkony, materiál, atd. Limity a porovnání nákladů Volba Pojišťovna - Limity a porovnání nákladů. Možnosti formuláře: Zobrazení uložených výsledků formuláře Přehled nákladů - v zobrazení PŘEHLED Editaci limitů pojišťoven na základě smluvních podkladů - zobrazení LIMITY Operativní porovnání dvou řádků - tlačítkem porovnání se označí první řádek a po přechodu na porovnávaný druhý řádek a Enter nebo dvojklik se provede vlastní porovnání s výpočtem číselných hodnot.

165 Přehled menu programu - Pojišťovna 165 Červené záznamy jsou zadané limity, černé pak uložené výsledky. Tlačítkem 1 pacient lze zobrazit přepočet na 1 pacienta. Tlačítkem Klonovat lze vytvořit nový limit na základě jiného záznamu (minulého výsledku či limitu) s možností úpravy koeficientem. Tlačítkem Přepočet lze vyvolat přepočet hodnot z primárních dat při změně dokladů. Segmenty péče Volba Pojišťovna - Segmenty péče. Možnost definice segmentů zdravotní péče (na základě IČP, odbornosti a pojišťovny), které lze posléze použít při porovnávání nákladů.

166 166 Medicus Zobrazení náběhu nákladů Volba Pojišťovna - Rozložení náběhu nákladů. Limity jsou zdravotními pojišťovnami určovány většinou na období půl roku. Náběh nákladů určité lékařské praxe a odbornosti je zřídkakdy lineární a má různé zákonitosti. Empiricky lze tento stanovit na základě dat minulého období. Pro definici typického náběhu nákladů slouží formulář Rozložení náběhu nákladů. Hodnoty pro jednotlivé měsíce lze zadat v libovolných jednotkách. Celkový součet položek představuje 100% objemu léčby v roce. Takto definovaný limit je připraven pro použití ve formuláři Přehled nákladů. Praktickým využitím je pak určení náběhu nákladu v období vzhledem k typickému náběhu - tedy léčí-li lékař optimálně, příliš rychle nebo pomalu s určením prognózy na konci období. Následuje příklad za podmínek: Období: Aktuální datum: (kalendářně naběhla 1 období)

167 Přehled menu programu - Pojišťovna 167 Ve výše uvedeném příkladu jsou do výpočtu zahrnuty doklady od 1.1. do Dle definovaného rozdělení náběhu nákladů by měl objem nákladů činit přibližně 58% limitu. Reálně však bylo dosaženo 89% s prognózou 152% na konci období. Kdyby rozdělení nákladu nebylo definováno, použilo by se lineární rozdělení náběhu a standardní náběh by v polovině období činil 50% limitu. Zobrazení náběhu nákladů lze zobrazovat rovněž zpětně za minulá období a porovnávat tyto.

168

169 Kapitola XI

170 Medicus Přehled menu programu - Platby Menu platby shrnuje na jednom místě volby týkající se přehledu pohledávek pacienta, platebních dokladů, jejich přehledu apod. V následující kapitole následuje nejdříve obecné pojednání o platbách a typech dokladů a posléze jsou v dalších podkapitolách popsány jednotlivé položky menu plateb. Obecně o platbách Způsoby úhrady a vyúčtování Vyúčtování Při vzniku pohledávky se jedná o interní vyúčtování. Konečné vyúčtování se provede vystavením příslušného dokladu klientovi. Úhrada Jedná se o převzetí (převod) finančního obnosu od klienta. Úhrada probíhá: a.předem - prostřednictvím zálohy b.po provedení péče - vystavením stvrzenky (příjmového dokladu), faktury nebo soupisu Praktické způsoby: A. Po provedení péče Úhrada po provedení péče je standardním způsobem vyúčtování. Výhodou je, že položky jsou známy a stačí z nich vystavit doklad stvrzenku (příjmový doklad), fakturu nebo soupis. B. Před provedením péče přijetím zálohy Pokud není znám přesný rozsah položek, ale je vyžadována platba předem, použijeme zálohu. Určitý subjekt může mít v systému evidovánu nevyčerpanou zálohu či zůstatek této zálohy. Subjekt plátce musí být pacient, firma nebo externí lékař.

171 Přehled menu programu - Platby 171 Typy dokladů Název Použití Záloha Příjmový pokladní doklad pro převzetí zálohy. Zálohu je potřeba zúčtovat s provedenými položkami práce. Kredit Převzetí kreditu z nadřízeného účetního systému (faktury na péči apod.). Má povahu virtuálního kreditu pro sledování salda účtu klienta. Předpokládaným zúčtovacím dokladem je Soupis, který je přílohou dokladu nadřízeného účetnictví. Stvrzenka Položkový doklad vyúčtování kartou a záloh. Faktura Soupis Způsob úhrady příjmový pokladní pro závěrečné v hotovosti či platbu případné zúčtování Běžná faktura s případným zúčtováním záloh. Platba v hotovosti probíhá s příjmovým dokladem. U bankovních převodů lze evidovat skutečně došlé platby. Přílohový doklad pro nadřízené účetnictví s rekapitulací předem přijatých plateb a provedené péče. Hotovost Položky Účetní doklad Ne Ano - Ne Ne Hotovost Ano Ano Ano Ano Ano Ne (příloha) Plat. karta Plat. karta Hotovost Plat. karta Bankovní převod - Uzavírání dokladů Pro zamezení možnosti manipulace s doklady je zaveden koncept uzavírání dokladů. Každý doklad lze uzavřít buď při jeho tvorbě nebo následně. Vytištěním dokladu na tiskárně je každý doklad uzavřen (netýká se zobrazení náhledu). U neuzavřených dokladů lze editovat některé atributy jako plátce nebo datum vystavení. Nelze však měnit zásadní atributy dokladu v takovém případě je potřeba doklad buď stornovat nebo smazat a vystavit nový. Uzavřené doklady již nelze editovat. Provést storno či smazání může pouze uživatel se speciálním právem Ambulance/Platební doklady. Toto právo je nutno explicitně přidělit (volba Konfigurace Přístupová práva a upravení profilu přístupových práv v sekci Ambulance). Smazání dokladu Neuzavřený doklad či uzavřený doklad s patřičným právem lze smazat. U položkových dokladů jsou položky převedeny zpět do pohledávek. Smazat doklad má smysl zejména v případě chyby při jeho vystavení (údaje hlavičky, výběr položek) a nepředání odběrateli. V ostatních případech je potřeba provést storno dokladu.

172 172 Medicus Storno dokladu V přehledu dokladu je možno provést storno. Doklad je označen jako stornovaný a nevstupuje do výpočtu salda a obratu. Má-li doklad položky, jsou tyto převedeny zpět do pohledávek Závazky pacienta Volba Platby Závazky pacienta nebo klávesová zkratka Ctrl-B. Přehled závazků konkrétního pacienta zvoleného z kartotéky. Jednotlivé záznamy v přehledu představují různé druhy závazků pacienta. Od doplatků různého druhu až po zálohy, které pacient zaplatil. Celkový finanční stav u pacienta lze ihned vidět ve stavovém řádku okna jako Kredit. Je-li kredit v mínusu, pacient peníze dluží. Kladné číslo znamená, že pacient je v přeplatku, např. díky předchozím zálohám. Popis tabulky: první sloupec Datum Nositel Skup. Kód Popis Počet Cena Celkem Objednávka Druh plátce Plátce Ikona značící odkud daný závazek vznikl, např. ikona pro zálohu. Datum vzniku daného závazku. Zkratka nositele výkonu (příslušného doktora). Skupina. Podle toho odkud závazek vznikl se přiřadí daný kód: Kód zdravotního výkonu. Slovní popis výkonu, přípravku, zdravotnické techniky atd. Počet kusů (u různých přípravků apod.) Cena za danou položku. Celková cena v korunách včetně DPH (je-li zařízení plátce DPH, nastavení v Konfigurace Organizační struktura a úprava u zařízení ). Číslo objednávky (existuje-li). Druh plátce: firma, pacient, externí lékař, interní lékař. Výběr konkrétního plátce, je-li specifikován.

173 Přehled menu programu - Platby 173 Použijeme-li nad záznamy kontextové menu (kliknutím pravého tlačítka myši) a volbu Sloupce, můžeme nastavit zobrazení dalších sloupců, které nejsou standardně v tabulce vidět: DPH Zobrazené procento DPH, je-li zařízení plátce DPH. Expirace Zobrazení do kdy je potřeba doklad vyřídit. Pacient Jméno pacienta Pásmo Zobrazení pásma. V horní části okna je možnost nastavení hodnoty bodu a následující tlačítka: - vytvoření a možnost tisku příjmového dokladu. Po stisku tlačítka se zobrazí okno účtenky s možností specifikace odběratele, data vystavení, způsobu úhrady (hotovost, platební karta), vlastního textu a možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo). - vytvoření a možnost tisku faktury. Po stisku tlačítka se zobrazí okno faktury s možností specifikace odběratele, data vystavení, způsobu úhrady (hotovost, platební karta, bankovní převod s údaji o platbě), vlastního textu a možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo). - vytvoření a možnost tisku soupisu. Po stisku tlačítka se zobrazí okno soupisu s možností specifikace odběratele, data vystavení, vlastního textu a možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo). Soupis je vhodný např. pro předání seznamu provedených výkonů apod. firmě nebo zařízení, které platí služby paušálem. - vytvoření a možnost tisku zálohy. Zobrazí se okno zálohy s možností specifikace odběratele, platby (částky, měny a data), způsobu úhrady (hotovost, platební karta), vlastního textu a možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo). - zobrazí se okno všech vystavených dokladů pacienta. Více viz samostatná podkapitola. - zobrazení filtru s možností filtrace podle ceny, počtu, plátce nebo data Platebni doklady pacienta Volba Platby Platební doklady pacienta. Přehled všech vystavených dokladů, které se váží k danému pacientovi. Ve druhé půli okna se zobrazují ke zvolenému dokladu příslušné výkony, léčivé přípravky atd. Sloupce v této části okna jsou již popsány v předchozí části Závazky pacienta. Popis tabulky:

174 174 Medicus Druh dokladu Doklad Datum K úhradě Uhrazeno Měna Úhr. Uživatel Plátce název Sloupeček zámku znázorňuje, zda je doklad uzamčen nebo ne. Uzamčený doklad již nelze editovat. Automaticky doplňovaný druh dokladu záloha, účtenka, faktura,... Číslo daného dokladu. Datum vzniku dokladu. Celková částka na dokladu k úhradě. Uhrazená částka. Typ měny. Typ úhrady: H-hotově, P-platební karta, Bbankovní převod. Zkratka uživatele programu, který doklad vystavil. Kdo doklad platil. Přes kontextové menu (pravým tlačítkem myši) nad tabulkou můžeme opět zviditelnit nezobrazované sloupce: Číslo platby, DIČ, IČ, Plátce obec, Plátce PSČ, Plátce ulice, Splatnost, Uhrazeno a Variabilní symbol. V horní části okna jsou následující tlačítka (zaktivněna podle zvoleného dokladu): - uzavření dokladu, nelze již měnit údaje. - vytvoření a možnost tisku zálohy. Zobrazí se okno zálohy s možností specifikace odběratele, platby (částky, měny a data), způsobu úhrady (hotovost, platební karta), vlastního textu a možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo). - vytvoření a možnost tisku příjmového dokladu (například k vystavené faktuře). Zobrazí se okno jako v předchozích případech s možností specifikace odběratele, platby (částky, měny a data), způsobu úhrady (hotovost, platební karta), vlastního textu a možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo). - vytvoření a možnost tisku výdajového dokladu (například k vystavené záloze). Zobrazí se okno jako v předchozích případech s možností specifikace odběratele, platby (částky, měny a data), způsobu úhrady (hotovost, platební karta), vlastního textu a možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo). - vytvoření a možnost tisku výpisu (položek bankovního výpisu). Zobrazí se okno s možností specifikace platby (částky, měny, data a údaji o platbě), vlastního textu a možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo). - vytvoření a možnost tisku dobropisu. Zobrazí se okno s možností specifikace odběratele, platby (částky, měny, data a údaji o platbě), způsobu úhrady, vlastního textu a možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo). - zobrazení okna se všemi platbami (doklady) všech pacientů (plátců). - po potvrovací otázce možnost stornování zvoleného dokladu. - zobrazení filtrovacího panelu pro upřesnění zobrazovaných dokumentů.

175 Přehled menu programu - Platby Pohledávky Volba Platby Pohledávky. Přehled všech pohledávek od všech pacientů. Ve stavovém řádku okna je zobrazován KREDIT. Je-li číslo kladné, pacienti mají přeplatek. Záporné číslo představuje celkovou částku pohledávek od všech pacientů. Popis okna je prakticky stejný jako u volby Závazky pacienta, včetně zobrazení skrytých sloupců přes kontextové menu. Výběrem položek (pomocí mezerníku, myší s CTRL) a volbou příslušného typu dokladu, lze provést vyúčtování položek vytvořením dokladu Platební doklady Volba Platby Platební doklady. Přehled všech platebních dokladů od všech pacientů. Popis okna je stejný jako u přehledu platebních dokladů pacienta včetně možnosti zobrazení skrytých sloupců. V dolní části formuláře jsou zobrazeny položky dokladů. K některým dokladům lze vystavit související doklad např. příjmový pokladní doklad či dobropis k faktuře Platby Volba Platby Platby.

176 176 Medicus Přehled všech druhů dokladů jako plateb. Lze ověřit, zda je doklad reálně uhrazen, případně zanést do systému informaci o úhradě, když se časově liší vystavení a úhrada dokladu (faktura). Popis je prakticky stejný jako u přehledu platebních dokladů pacienta, ale navíc obsahuje sloupec OK a tlačítka Potvrdit a Vše. Tyto tlačítka slouží k potvrzení toho, že platba byla vyřízena a není třeba se jí dále zabývat. Ve sloupečku OK je zobrazena jak zaškrtnutá. Sloupec OK tedy indikuje, jestli má systém vést položku jako vypořádanou či nikoli. Tlačítkem POTVRDIT nebo VŠE dojde k potvrzení dokladů, které jsou vyrovnané mají saldo = 0. Takto jsou eliminovány položky (příslušným nastavením filtru na pracovním panelu), kterými již není potřeba se zabývat. Ve stavovém řádku okna je zobrazen kredit, celkový obrat a také stav dokladu. VYROVNÁNO, je-li třeba k faktuře příjmový doklad na příslušnou částku nebo POHLEDÁVKA s výší částky, jestliže ještě nebyla vystavená faktura zaplacena apod Doklady k položkám pohledávek Volba Platby Doklady k položkám. Přehled dokladů ke všem položkám pohledávek. Pomocí tlačítka lze zobrazit pouze doklady odpovídajíci zadanému filtru. Formulář slouží pro zpětné dohledání dokladu, na kterém je vyúčtována určitá pohledávka Přehled dokladů Volba Platby Přehled dokladů.

177 Přehled menu programu - Platby 177 Možnost tisku přehledu vystavených dokladů podle zadaných kritérií. Lze zadat omezující podmínky v podobě data, měny, druhu dokladu (doklad, faktura, soupis, záloha, poukaz) a způsobu úhrady (hotovost, platební karta, bankovní převod). Typ přehledu může podrobný, souhrnný nebo podrobný včetně položek. Po potvrzení tlačítkem Tisk se zobrazí okno s možností upřesnění nastavení tisku, prohlížení před tiskem nebo spuštění tisku dané sestavy dokladů Přehled pohledávek Volba Platby Přehled pohledávek. Možnost tisku přehledu pohledávek podle zadaných kritérií. Lze zadat omezující podmínky v podobě data, měny a plátce (firma, externí lékař, interní lékař, pacient). Typ přehledu může podrobný nebo souhrnný. Po potvrzení tlačítkem Tisk se zobrazí okno s možností upřesnění nastavení tisku, prohlížení před tiskem nebo spuštění tisku dané sestavy pohledávek Přehled pacientů se závazky Volba Platby Přehled pacientů se závazky.

178 178 Medicus Přehled pacientů se závazky, ať již s pohledávkou (částka je kladná) nebo s ještě nevyčerpanou zálohou (částka záporná). Kliknutím na tlačítko závazků daného pacienta. zobrazíte okno Číselník měn a kurzovní lístek Volba Platby Číselník měn a kurzovní lístek. Možnost definování cizí měny a natažení aktuálního měnového kurzu ze stránek České národní banky tlačítkem. Při platbách lze zvolit měnu podle potřeby Pokladny Volba Platby Pokladny.

179 Přehled menu programu - Platby 179 Definice a přehled pokladen a pohybů na nich. Na pravé straně možnost použití filtru na pokladny podle data a stavu (uzavřené/neuzavřené) Přehled pokladních uzávěrek Volba Platby Přehled pokladních uzávěrek. Přehled pokladních uzávěrek.

180

181 Kapitola XII

182 Medicus Přehled menu programu - Sestavy Možnost prohlížení a tisku zdravotnických a ekonomických přehledů. Tvorbu sestav lze uživatelsky ovlivnit. Okno (filtr), ve kterém se zadávají podmínky pro tvorbu sestav, se zobrazí po volbě dané konkrétní sestavy. V mnoha případech například následující: Výběr dokladu Neodeslané dávky Odeslané dávky Do sestavy vstoupí data z dokladů, které ještě nabyly vyúčtovány (nebyly odeslány do archívu). Do sestavy vstoupí data z dokladů, které již byly vyúčtovány (jsou již v archívu). Omezující podmínky Do sestavy vstoupí doklady, které odpovídají omezujícím podmínkám. Pokud je pole pro zadání omezující podmínky prázdné, podmínka se při výběru dat neuplatní (vezme se vše). Řádky pro zápis omezujících podmínek končí zadáním podmínky, která se dá charakterizovat jako Uvnitř/Vně intervalu.

183 Přehled menu programu - Sestavy = Do sestavy vstoupí doklady které odpovídají omezující podmínce. Do sestavy vstoupí doklady které jsou mimo omezující podmínku. <> Ikona 183 u nastavení data od -do slouží k rychlému nastavení časového úseku. Po zadání podmínek sestavy a stisku tlačítka Tisk se vygeneruje sestava a zobrazí se menu jako u jiných tiskových sestav. Před vlastním vytištěním se tak lze podívat jak sestava vypadá. Více o možnostech tisku je popsáno přímo v samostatné podkapitole Tisk kapitoly Popis menu programu - Program. Denní přehledy Volba Sestavy Denní přehledy, konkrétní přehled. Denní přehled: výkonů, léčiv a PZT, cest v návštěvní službě, zdravotních transportů. Sestava přehledů se skládá z hlavičky, která obsahuje název o kterou konkrétní sestavu jde, datum, číslování stránek a případné další upřesňující věci. Ve spodní části jsou shrnuty podmínky použité pro filtr sestavy Celkové přehledy Volba Sestavy Celkové přehledy, konkrétní přehled. Volba obsahuje celkový přehled podle: pojišťoven, variabilních symbolů, lékařů, pacientů, firem, ošetřujících dnů, IČP, zdravotních transportů a dále souhrnný doklad výkonů a léčiv a PZT Přehled pacientů Volba Sestavy Přehled pacientů, konkrétní přehled.

184 184 Medicus Volba obsahuje následující přehledy: Přehled pacientů dle pojišťoven, Počet ošetřených pacientů - dle výkonů, Počet ošetřených pacientů - dle dekursu, Počet ošetření, Přehled práce neschopných, Kniha práce neschopných, Registrovaní pacienti, Věková struktura pacientů a Zařazení pacientů do dispenzarizace Individuální doklady Volba Sestavy Individuální doklady. Sestava vyúčtování podle konkrétního zvoleného dokladu ve filtru. Možnost výběru z dokladů: ambulantní doklad, stomatologický ambulantní d oklad, nepravidelná péče, poukaz na vyšetření/ošetření, zvlášť účtovaná léčiva a PZT, cesty lékaře, ústavní péče, příkazy ke zdravotnímu transportu, vyúčtování výkonů záchranné služby. Například pro ambulantní doklad: Četnost diagnóz Volba Sestavy Četnost diagnóz. Četnost diagnóz zobrazuje u kolika pacientů se vyskytuje daná diagnóza. Typ přehledu může být jako celkový seznam nebo jmenný souhrn.

185 Přehled menu programu - Sestavy Četnost výkonů Volba Sestavy Četnost výkonů. Četnost výkonů zobrazuje počet výkonů u mužů, žen a jejich celkové sumy. Typ přehledu může být jako celkový seznam nebo jmenný souhrn Náklady na léčbu Volba Sestavy Náklady na léčbu. Sestava celkových nákladů na léčbu. Zobrazuje se číslo pojišťovny, počet pacientů dané pojišťovny, náklady výkonů, ZUM, léků, PZT a samozřejmě příslušné průměry a celkové počty Přehled plateb Volba Sestavy Přehled plateb. Po zvolení sestavy přehledu plateb se otevře okno s možností zadání omezujících podmínek. Volba časového úseku, lékaře, výkonu a bylo-li při platbách využito, pak i příznaků platby. Typ přehledu lze zvolit dle dokladů, lékařů nebo podrobného přehledu podle lékařů Přehled pohledávek Volba Sestavy Přehled pohledávek.

186 186 Medicus Po volbě přehledu pohledávek se zobrazí předchozí filtr s možností zadání výběru dokladů (pohledávky, zálohy), času od-do a volby výsledného typu přehledu - pouze sumář, přehled pacientů, přehled dokladů. Zvolíme-li přehled pacientů, objeví se volba Tabulka, kde lze se seznamem pacientů dále pracovat. Například použít různé filtry nebo exportovat do externího souboru Přehled výkonů Volba Sestavy Přehled výkonů. Přehled provedených výkonů u pacientů sestavených podle podmínek filtru uvedeného na začátku kapitoly o sestavách Přehled výkonů dle odesílajících lékařů Volba Sestavy Přehled výkonů dle odesílajících lékařů. Přehled provedených výkonů u pacientů dle odesílajících lékařů opět sestavený podle podmínek filtru. Příklad: Vykázaná pracovní doba Volba Sestavy Vykázaná pracovní doba. Po zadání podmínek filtru se vygeneruje sestava vykázané pracovní doby. K příslušné zdravotní

187 Přehled menu programu - Sestavy 187 pojišťovně se zobrazí počet pacientů, výkonů, náklady, náklady na pacienta, minuty a hodiny Hromadný tisk dekursů Volba Sestavy Hromadný tisk dekursů. Po zadání časového úseku, případně pojišťovny a oddělení a případného určení tisku každého pacienta na nové stránce, se udělá sestava dekursů pro hromadný tisk Předepsaná léčiva Volba Sestavy Předepsaná léčiva. Na základě podmínek ve filtru a typu zvoleného přehledu se vygeneruje sestava předepsaných léčiv.

188 188 Medicus Přehled medikací Volba Sestavy Přehled medikací. Přehled medikací na daném oddělení nebo celém pracovišti ve zvolené datum nebo k příslušnému pacientu přes zadání rodného čísla Přehled faktur Volba Sestavy Přehled faktur. Přehled faktur podle zadaných omezujících podmínek Regulace úhrad ZP Volba Sestavy Regulace úhrad ZP.

189 Přehled menu programu - Sestavy 189 Po nastavení podmínek se zobrazí sestava regulace úhrad zdravotní pojišťovnou. Například jako na tomto obrázku: Čas zdravotních výkonů Volba Sestavy Čas zdravotních výkonů.

190 190 Medicus Po zadání případných podmínek jako je časový úsek, počet dnů, denní limit hodin, IČP, odbornost či nositel výkonů a zadání typu přehledu dle IČP nebo dle odborností a stisku tlačítka Tisk se opět zobrazí vygenerovaná sestava času zdravotních výkonů Přehled prohlídek Volba Sestavy Přehled prohlídek. Po zadání podmínek filtru a stisku tlačítka Tisk se vygeneruje sestava prohlídek, např. jako na následujícím příkladu:

191 Přehled menu programu - Sestavy 191

192

193 Kapitola XIII

194 Medicus Přehled menu programu - Nástroje Správa databáze Volba Nástroje Správa databáze. Volba správy databáze slouží především k záloze a obnově databáze. Data v programu jsou ukládány v databázi Firebird, která musí být nainstalována pro správný chod programu. Viz kapitola o instalaci. Z mnoha různých důvodů je velmi vhodné provést občas zálohu těchto dat a jejich samostatné uložení na jiné místo, respektive vypálení na CD. - tlačítko slouží k vytvoření kopie databáze (přípona fbk), která je uložena v podadresáři Data instalačního adresáře programu Medicus - vyvolání okna pro uložení kopie databáze (nastavení cesty atd.) - vyvolání okna pro načtení kopie databáze (nastavení cesty atd.) - obnova dat z předem pořízené kopie databáze - kontrola konzistence databáze

195 Přehled menu programu - Nástroje seznam protokolů o vzniku zálohy atd. - nastavení parametrů při záloze, obnovení a kontrole databáze (pro administrátory) Obnova systémových sestav Volba Nástroje Obnova systémových sestav. Servisní funkce pro obnovu systémových sestav. Nemá vliv na individuálně upravené a uložené sestavy. Je-li vše se systémovými sestavami v pořádku, funkci nepoužívejte Zprávy SMS Volba Nástroje Zprávy SMS. Z programu Medicus je možné zasílat SMS zprávy přes váš mobilní telefon. Nejdříve je nutné mobilní telefon připojit k PC a v programu určit, ke kterému portu je mobil připojen. To provedete přes podmenu Připojení mobilního telefonu. V rámci nastavení lze upřesnit připojování telefonu automaticky po spuštění programu, povolení přijímat doručenky nebo příchozí zprávy. Po nastavení se vlastní připojení telefonu provede tlačítkem. Ve spodní části konfiguračního okna se vypisují informace o průběhu připojování. Odpojení provedete tlačítkem Odeslání SMS Volba Nástroje+Zprávy SMS Odeslání SMS.

196 196 Medicus Pro vlastní psaní SMS a odeslání slouží tato volba. V horní části okna zvolíte, zda chcete zprávu posílat přes váš telefon nebo přes bránu operátora, kde máte účet (např. SMS.cz, Mobilem, atd.). Uprostřed je adresář a v dolní části se píše vlastní SMS zpráva. - Text předchozí SMS zprávy - Zařazení do fronty zpráv k odeslání - Odeslání SMS zprávy Přehled SMS zpráv Volba Nástroje+Zprávy SMS Přehled SMS zpráv.

197 Přehled menu programu - Nástroje 197 Přehled všech typů SMS zpráv - odeslané, neodeslané, přijaté atd Export do IZIPu Volba Nástroje Export do IZIPu. Na levé straně okna exportu máme zobrazeny možné zápisy do IZIPU. Pomocí šipek uprostřed je lze přemístit do pravé části okna, kde se již přímo zobrazují zápisy pro export. Abychom mohli zápis přesunout pomocí šipek uprostřed, musí být označený. Označení můžeme provést kliknutím na ikonu u příslušného zápisu, čímž se změní na ikonu kontextové menu nechat označit zápisy všechny. nebo přes Zobrazení zápisů můžeme filtrovat nastavením časového intervalu dokumentace v pravé horní části okna. Toto nastavení nám může výrazně usnadnit použití ikony příslušného období. pro nastavení Definitivní odeslání do systému IZIP (případně uložením do souboru po zatrhnutí volby Uložit do souboru) provedeme volbou. Nastavení cesty k serveru IZIP (implicitně nastaveno)

198 198 Medicus lze ovlivnit v konfiguraci. Volba Konfigurace+Nastavení část IZIP. Systém IZIP je více popsán v samostatné podkapitole IZIP kapitoly Přehled menu programu Ambulance Kontrola rodných čísel Volba Nástroje Kontrola rodných čísel. Volba Kontrola rodných čísel a její podvolby slouží k vytvoření diskety se seznamem rodných čísel pacientů z kartotéky a ke zpětnému zpracování souboru, kterým zdravotní pojišťovna oznamuje příslušnost jednotlivých pacientů k různým zdravotním pojišťovnám. Export z kartotéky nebo z neodeslaných dávek uloží seznam rodných čísel pro ověření na disketu (respektive na vámi zvolené místo). Pro import a porovnání rodných čísel slouží podvolba Import Registrace Volba Nástroje Registrace. Podmenu této volby obsahuje možnosti hromadné změny příznaku registrace a potvrzení registrací. V prvním případě může být užitečné hromadně nastavit příznak registrace všem pacientům dané pojišťovny nebo změnit příznak registrace na jiný. Např. chcete-li znovu vytvořit dávku registrovaných pojištěnců ze všech pojištěnců, kteří jsou registrováni u dané pojišťovny, je třeba nastavit příznak registrace těchto pojištěnců na "V" (vyúčtovat v příští dávce).

199 Přehled menu programu - Nástroje 199 Druhou možnost zvolíme z podmenu Registrace v případě potvrzení registrací. Na vyžádání lze od pojišťovny dostat data registrací pacientů, které jsou získány z dávek zasílaných pojišťovně. Tímto způsobem lze zkontrolovat, zda pojišťovna eviduje všechny pacienty Kalkulačka Volba Nástroje Kalkulačka nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-K. Vyvolání standardní kalkulačky obsažené v systému Windows Editor Volba Nástroje Editor nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-E. Vyvolání interního textového editoru pro editaci jakéhokoliv textu. Více viz samostatná kapitola

200 200 Medicus o textovém editoru Obsah schránky Volba Nástroje Obsah schránky nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-B. Zobrazení obsahu schránky v samostatném okně.

201 Kapitola XIV

202 Medicus Přehled menu programu - Konfigurace Kompletní nastavení a konfiguraci programu Medicus NIS/PRO lze provést z menu Konfigurace. V následujících kapitolách se můžete seznámit s jednotlivými podmenu. Některé z nich mohly být zmíněny v předešlých kapitolách, ale pro úplnost zde budou uvedeny rovněž. Uživatelé Ve volbě Konfigurace Uživatelé zadejte uživatele systému MEDICUS NIS/PRO. Uživatel je osoba, kterou při definici organizační struktury zdravotnického zařízení bude možno přiřadit na pracoviště jako zaměstnance, který na tomto pracovišti pracuje. K zaměstnanci na pracovišti se váží přístupová práva k systému nastavení formulářů systému nastavení tiskových sestav autorství písemných záznamů v systému logování událostí a další vlastnosti systému. Mimo obvyklých sloupečků pro zadání jména, hesla apod., je zde také: Kategorie: Jednopísmenové rozdělení do kategorií (např. A - lékař s jednou atestací), které vychází z metodiky pojišťovny. Zatím není v programu využito. Středisko: Nákladové středisko (Konfigurace, Nákladová střediska). Může sloužit pro interní sledování nákladů. Přihlášení: Druh zabezpečeného přihlášení. Například heslo, certifikát, kombinace obojího nebo naopak možnost zakázání přihlášení uživatele. Aktivní: Není-li položka zaškrtnuta, nebude se uživatel nabízet v různých seznamech, kde je například možnost výběru z více zaměstnanců Typ pracoviště Ve volbě Konfigurace Typ pracoviště zadejte pracoviště zdravotnického zařízení.

203 Přehled menu programu - Konfigurace 203 Pracoviště je organizační jednotka, kterou při definici organizační struktury bude možno přiřadit k jednotlivým oddělením jako jejich nižší organizační články. K pracovišti se váže identifikační číslo pracoviště (IČP). Při definici pracoviště zaškrtněte formuláře, které se budou nabízet při definici profilů přístupových práv pracovníků na pracovištích jednotlivých oddělení a pokud nebudete dále definovat přístupová práva, tak jen zaškrtnuté formuláře se objeví při přihlášení v programu MEDICUS NIS/PRO Organizační struktura Ve volbě Konfigurace Organizační struktura zadejte pracoviště zdravotnického zařízení. Do organizační struktury zadávejte postupně přes nabídku v kontextovém menu nebo přes tlačítko Přidej v levé horní části okna:

204 204 Medicus Nové zařízení Vyplňte všechny potřebné položky v daném formuláři. Pokud vyplníte pole Registrace, bude zobrazena na faktuře pro pojišťovnu. Pole Účet se pak nabízí v definici smluvních pracovišť a zobrazí se také na faktuře. Nové oddělení Volba je přístupná přes kontextové menu nad zařízením. Vyplňte požadované údaje. Pro výběr druhu oddělení můžete využít také nabídku vyvolanou klávesou F5. Nové pracoviště

205 Přehled menu programu - Konfigurace 205 Volba je přístupná přes kontextové menu nad zařízením nebo pracovištěm. Zadejte zkratku a název pracoviště. Typ pracoviště Odbornost IČP Výchozí typ dokladu Vyžadovat účtování Lůžkové pracoviště Přesouvat lůžka Kontrola ident.údajů Barva Interval objednávání Kapacita Vyberte do jakého typu dané pracoviště spadá. V programu se po přihlášení upraví formuláře dle nastavení Konfigurace, Typu pracoviště. Tato odbornost se doplňuje při pořizování do hlavičky dokladů. Pro všechny přiřazené pracovníky, kteří nemají nadefinované své IČP se bude při pořizování brát IČP pracoviště. Určuje do jakého typu dokladu se na daném pracovišti budou pořizovat výkony z přepisu Frází. Při pořizování výkonů musí být vybrán nositel výkonů pokud přihlášený pracovník není sám nositelem výkonů. Jedná se o interní rozdělení, pro pojišťovnu není nutné. Zaškrtnuto. Existence lůžek na pracovišti, slouží pro stav oddělení, pro umístění pacienta na lůžko. Povolení přesouvání lůžek mezi pokoji. Je-li zatrhnuto, program bude vyžadovat více identifikačních údajů o pacientu. Pro grafické rozlišení jednotlivých pracovišť. Časový interval v objednávacím kalendáři na dané pracoviště. Kolik je možné objednat pacientů na stejný čas. Nyní nevyužito. Nové přiřazení pracovníka

206 206 Medicus Volba je přístupná přes kontextové menu nad pracovištěm. Pracovník Vyberte pracovníka z číselníku uživatelů. Jméno Jméno se automaticky doplní ze seznamu uživatelů. IČP Pokud zadáte IČP bude mít větší prioritu než IČP na pracovišti. Variabilní symbol Variabilní symbol IČP. PPNV Přepočtený počet na nositele výkonů (pracovní úvazek), tento údaj najdete na smlouvě s pojišťovnou. Nositel výkonu Zaškrtnuto. Pracovník může pořizovat výkony pro pojišťovnu jako nositel výkonů. Pokud je na pracovišti zvolená volba vyžadovat účtování na nositele výkonů, tak nenositel výkonů musí vybrat na jakého nositele výkonů pořídí výkony. Úroveň přístupu Vyberte z jakých všech dat má možnost pracovník vytvářet ekonomické přehledy sestavy. Objednávání Zaškrtnuto. Na daného pracovníka lze objednávat, pracovník se zobrazí v objednávacím kalendáři. Operátor Operátor Možné funkční zařazení pracovníka. Asistent Možné funkční zařazení pracovníka. Instrumentář Možné funkční zařazení pracovníka. Anesteziolog Možné funkční zařazení pracovníka. Funkční zařazení pracovníka má souvislost s operační vložkou (volba Oddělení, Operační vložka). Nový pokoj

207 Přehled menu programu - Konfigurace 207 Volba je přístupná přes kontextové menunad pracovištěm. Zadejte zkratku a název pokoje. Nové lůžko Volba je přístupná přes kontextové menu nad příslušným pokojem. Zadejte zkratku a název lůžka a potvrď te tlačítkem OK Přístupová práva Volba Konfigurace Přístupová práva. V přístupových právech určíte jaký pracovník má jaké právo pro přístup do programu. Nabídka stromečku je dána nastavením typu pracoviště. 1.Vyberte pracoviště do jakého chcete právo přidat. 2.Stiskněte tlačítko Přidej. 3.Vyberte možnost Nový profil přístupových práv. 4.Zadejte zkratku a název práva. 5.Vyberte šablonu panelu. 6.Vyberte přiřazeného pracovníka (pokud doposud není nikdo přiřazen, přiřaď te pracovníka). 7.Klikněte na tlačítko Uprav. 8.Vyberte přístupové právo danému pracovníkovi. 9.Stiskněte tlačítko OK Daný pracovník bude mít přiřazenou šablonu panelů, pomocí přístupových práv mohou mít všichni pracovníci stejný panel nástrojů. Na pracovišti může být nadefinováno více práv např. sestra, lékař. Pokud chcete dané právo použít už z jiného pracoviště, tak klikněte na tlačítko Přidej a stiskněte tlačítko Převzít profil přístupových práv, vyberte z jakého pracoviště a jaké právo se má převzít. Podobně lze nastavit přiřazení skupiny dokumentů pracovišti. Po volbě Přidej zvolte Nové přiřazení skupiny dokumentů pracovišti. Výchozím stavem je, že všechna pracoviště vidí všechno.

208 208 Medicus Změny přístupových práv se projeví při dalším přihlášení Přiřazení skupiny dokumentace na pracoviště Program Medicus PRO/NIS umožňuje omezit přístup pracovníků, přihlášených na určité pracoviště k ambulantním záznamům (dekursu), vytvořených na jiném pracovišti. Pokud neprovedete definici přístupových práv podle jednoho z následujících postupů, budou mít pracovníci přístup k dokumentaci bez omezení. Varianta č.1 1.Definice skupiny dokumentace Konfigurace - Přístupová práva. Na zvoleném oařízení zvolte Přidej - Nová skupina dokumentace nebo z kontextového menu zvolte funkci Nová skupina dokumentace.

209 Přehled menu programu - Konfigurace 209 Pojmenujte skupinu (pole Název) a položku Ambulantní karta přesuňte z pole Dostupná dokumentace do pole Zvolená dokumentace. Uložte tlačítkem OK. Stromová struktura bude vypadat následovně: 2.Definice přístupových práv ke skupině dokumentace Konfigurace - Přístupová práva. Na zvoleném pracovišti zvolte Přidej - Nové přiřázení skupiny dokumentů pracovišti nebo tuto volbu zvolte přímo z kontextového menu. V poli Skupina vyberte skupinu dokumentace, nadefinovanou v bodě 1.

210 210 Medicus Tlačítkem Upravit otevřete okno Nastavení zobrazení dat se zobrazenou organizační strukturou. V ní zaškrtněte všechna pracoviště, která mají mít povolený přístup k dokumentaci, vzniklé na definovaném pracovišti. Je možno použío tlačítka Vše nebo Nic. Výběr potvrď te tlačítkem Vybrat. Při použití tlačítka Nic bude zvolené alespoň pracoviště, které je shodné s definovaným pracovištěm, tzn. každé pracoviště musí mít přístup k vlastní dokumentaci.

211 Přehled menu programu - Konfigurace 211 Nové přiřazení skupiny dokumentů pracovišti potvrď te tlačítkem OK. Stromová struktura přístupových práv bude vypadat následovně: Varianta č.2 1.Přihlašte se pod účtem zvoleného pracovníka a otevřte okno Ambulantní karta (např. CTRL+M nebo ikonou ). 2.Pomocí tlačítka Nastavení zobrazených dat (ikona ) otevřete okno Nastavení zobrazení dat se zobrazenou organizační strukturou. V ní zaškrtněte všechny organizační jednotky, k jejichž dokumentaci má mít přihlášený pracovník přistup. Výběr potvrď te tlačítkem Vybrat.

212 212 Medicus 3.Pomocí funkce Konfigurace - Přístupová práva zakažte zvolenému pracovníkovi přístup k tunkci Nastavení zobrazených dat (přístupové právo Různé - Nastavení zobrazení dekursu). Nemáte-li ještě vytvořen profil přístupových práv, vytvořte jej (na daném pracovišti přes tlačítko Přidej a Nový profil přístupových práv), nastavte podle potřeby (viz obrázek výše) a profil přiřaď te příslušnému pracovníkovi Smluvní pracoviště Volba Konfigurace Smluvní pracoviště. Program musí vědět, jaké je identifikační číslo zdravotnického zařízení, které zdravotní pojišťovny jsou smluvními zdravotními pojišťovnami, kteří lékaři budou vykazovat provedenou zdravotní péči, jaká jsou identifikační čísla pracovišť, jaké jsou jejich smluvní výkony a jaké bude číslování dokladů, dávek a disket. V případě, že budete vykazovat provedenou zdravotní péči ještě dalším organizacím, musíte je v tomto seznamu uvést (fiktivní pojišťovna např nepojištění pacienti, fiktivní pojišťovna

213 Přehled menu programu - Konfigurace 213 např policie a pod.). U zkušební verze lze zadat libovolné IČZ a libovolné IČO. U plné verze se kontroluje zadané IČZ a IČO na shodu s IČZ a IČO uvedeným v souboru CONFIG.ID, který byl dodán výrobcem po zakoupení programu (ochrana před neoprávněným použitím). Při zadávání IČZ a IČO u plné verze doporučujeme použít zápis z nabídky po stisku klávesy F5. U okresu je nejvhodnější zadat první dvě čísla z IČZ a doplnit dvě nuly. V případě potřeby program udělá sám, ale pokud zadáte kód okresu jinak (jiný) bude mít přednost.

214 214 Medicus Zápis nových smluvních pojišťoven, lékařů a výkonů 1.Proveď te volbu Konfigurace Smluvní pracoviště. Zobrazí se okno Smluvní pracoviště, záložka Pojišťovna. 2.Přidejte záznam (Insert). 3.V pravé části okna Smluvní pracoviště vyplňte požadované údaje. Zapište zde adresu zdravotní pojišťovny, zvolte způsob platby za provedenou zdravotní péči u této pojišťovny, zvolte svůj bankovní účet, který se bude uvádět na Vaší faktuře pro danou pojišťovnu a nastavte počáteční parametry číslování dokladů, dávek a disket. IČZ se nabízí ze založených, zde bude ve většině případů uvedeno s koncovkou 000 (např ). 4.Uložte záznam (F2). 5.Opakováním postupu podle bodu 2. až 4. zapište do seznamu všechny smluvní pojišťovny. 6.Postupně každé pojišťovn ě přidejte záznam o pracovišti. Pro zvolenou pojišťovnu v okně Smluvní pojišťovny, záložka Pracoviště (kurzor v horní části okna) přidejte záznam (např. stiskem klávesy Insert) a zapište údaje o pracovišti, lékaři. IČP pracoviště (lékaře) zde bude uvedeno s plnou koncovkou (např ). Kurzor přemístěte do spodní části okna a přidejte záznam (např. stiskem klávesy Insert, uložení F2). Zapište tak všechny smluvní výkony daného pracoviště (lékaře). 7.Zadejte podle předešlého postupu všechny smluvní pracoviště, lékaře, kteří mají IČP. Tlačítko zruší všechny nasmlouvané výkony u daného pracoviště (lékaře). Pro ulehčení zápisu je dobré použít funkci a. Vysvětlení jak těchto funkcí efektivně využít je popsáno dále. Podle kontextu situace je vidět vždy jen jedna z těchto funkcí. Aktuální záznam - záznam, na kterém v danou chvíli "stojíme"

215 Přehled menu programu - Konfigurace 215 Vybraný záznam - záznam, který jsme vybrali stiskem mezerníku nebo tlačítkem myši nad čtverečkem v levé části záznamu Převzetí smluvních výkonů Převzetí smluvních výkonů z jednoho pracoviště do vybraného pracoviště u vybrané pojišťovny: 1.Zvolte danou pojišťovnu (stačí, že na ní "stojíme") v záložce Pojišťovna a přepněte se na záložku Pracoviště. 2.Pracoviště ze kterého budete přebírat nasmlouvané výkony vyberte (např. mezerníkem) a přesuňte se na aktuální pracoviště kterému chcete výkony předat. 3.Stiskněte tlačítko. Nasmlouvané výkony z vybraného pracoviště dané pojišťovny se převezmou do aktuálního pracoviště (to na kterém právě stojíme ). Rozeslání smluvních výkonů Rozeslání smluvních výkonů z jednoho pracoviště do všech pracovišť u dané pojišťovny: Zvolte aktuální pracoviště (pouze na něm "stojíte"), ze kterého budete přebírat nastavení a stiskněte tlačítko. Nasmlouvané výkony z tohoto pracoviště se "rozešlou" do všech ostatních pracovišť dané pojišťovny. Rozeslání nebo převzetí definice pracovišť Rozeslání nebo převzetí definice pracovišť a jejich výkonů v rámci pojišťoven: Princip je stejný jako v předchozích případech, ale vše se odehrává na záložce Pojišťovna. Z aktuálního záznamu, tedy pojišťovny na které "stojíme", můžeme tlačítkem poslat všem ostatním pojišťovnám stejného IČZ její definované pracoviště včetně smluvních výkonů. Podobně můžeme totéž udělat pouze mezi dvěma pojišťovnami stejného IČZ. Nejdříve vybereme tu, ze které chceme pracoviště s výkony převzít (zmáčkneme mezerník, případně použijeme myš) a pak se přesuneme na tu, které chceme pracoviště s výkony předat a použijeme funkci Řady Volbou Konfigurace Řady můžeme provést konfiguraci číselných řad pro číslované doklady. 1.Přidejte záznam pomocí klávesy Insert. 2.Vyberte Typ řady. 3.Vyplňte platnost řady. 4.Zvolte formát řady, pomocí nastavení výběru z dostupných položek a přesunutím do zvolených položek. 5.Nová řada se po použítí označí jako Aktivní.

216 216 Medicus Obce a PSČ Program je dodáván se seznamem obcí ( Konfigurace Obce a PSČ). Tento seznam Vám ulehčí vyplňování adresy v kartě pacienta. Údaje v seznamu je možné upravit/opravit nebo přidat podle potřeby Firmy Volba Konfigurace Firmy.

217 Přehled menu programu - Konfigurace 217 Pro zrychlené zadávání zaměstnavatele v kartě pacienta, neschopenkách nebo na některých žádankách, je možné použít seznam firem. Tento číselník je dostupný při editaci zdravotní dokumentace. Jsou-li firmy nadefinovány, lze je v případě potřeby sloučit. Tj. z více firem udělat jen jednu. Firmy, které chceme sloučit, označíme kliknutím myši při současném držení klávesy CTRL (nebo SHIFT, chceme-li označit všechny firmy mezi nimi). Po označení firem klikneme pravým tlačítkem myši pro vyvolání kontextového menu a zvolíme volbu Sloučit. Po potvrzení kontrolní otázky se provede sloučení vybraných firem Okolní lékaři Volba Konfigurace Okolní lékaři. Pro zrychlené zadávání adres spolupracujících (okolních) lékařů do zdravotnické dokumentace, například neschopenka, některé žádanky apod., lze použít číselník okolních lékařů.

218 218 Medicus Pomocí tlačítka Panel lze zobrazit v pravé části okna filtrovací panely. Podle nich je možné upřesnit zobrazované okolní lékaře. Tlačítkem Štítky lze nastavit tisk adresních štítků Stomatologické laboratoře Volba Konfigurace Stomatologické laboratoře Možnost zadání stomatologických laboratoří. Souvisí se stomatologickým modulem. Zde je možné zadat laboratoř vyrábějící příslušný výrobek. Více informací viz samostatnou kapitolu Stomatolog Značky a kódy Volba Konfigurace Značky a kódy. Konfigurace značek a kódů souvisí s volbou [****]Zubní kříž[****]. Nastavení, například jako na obrázku, lze posléze využít při práci se zubním křížem ( Ambulance Zubní kříž ). Více informací viz samostatnou kapitolu Stomatolog.

219 Přehled menu programu - Konfigurace Fráze Fráze umožňují rychlý zápis textů do editačních polí. Jsou uloženy v knihovně frází. Použití frází v některých editačních polích může být svázáno s automatickým vykázáním výkonů, hromadně vyráběných léčiv, individuálně připravovaných léčiv, PZT a stomatologických výrobků. Fráze jsou členěny na skupiny. V nastavení editačního pole se nastaví, která skupina se bude preferovat. Při vyvolání frází se zobrazí nabídka s preferovanou skupinou. Volbou Konfigurace Fráze můžeme fráze definovat nebo upravit pro naše potřeby. Úpravu fráze můžeme provést dvojklikem na danou frázi nebo přes kontextové menu. Podobně přes kontextové menu můžeme přidat novou frázi, případně skupinu. Při přidání nebo úpravě frází používáme pro vlastní editaci okno textového editoru. Vážou-li se na danou frázi nějaké výkony, klikněte na tlačítko Výkony. V okně editoru se v dolní části otevře tabulka s možností zadání daných výkonů apod., obecně šablon prací.

220 220 Medicus Šablony prací Volba Konfigurace Šablony prací. V šablonách prací je možné nadefinovat výkony a zvlášť účtovaná léčiva, vázaná k určitým diagnózám. To vše uzavřít do tzv. šablon. Následně lze tuto šablonu prací přiřadit k určité frázi. Při použití frází se pak pracuje i s těmito automaticky vykázanými výkony (patřících do dané šablony prací) Styly textu Volba Konfigurace Styly textu. Program MEDICUS používá styly textu pro snadnější úpravu písma a odstavce textu a strukturování textu. Styl určuje typ písma, jeho velikost, řez, barvu a řadu dalších vlastností zapisovaného textu.

221 Přehled menu programu - Konfigurace 221 Styly jsou použity pro strukturování textu zapsaného v různých místech dokumentace pacienta. Například text zapsaný určitým stylem je programem chápán jako: text vyšetření text závěru vyšetření text terapie text záhlaví text normální Šablona anamnézy Volba Konfigurace Šablona anamnézy. V této volbě je možné pomocí interního textového editoru vytvořit šablonu anamnézy. Práce s textovým editorem je vysvětlena v samostatné kapitole Šablona záznamu Volba Konfigurace Šablona záznamu. V této volbě je možné pomocí interního textového editoru vytvořit šablonu záznamu. Práce s textovým editorem je vysvětlena v samostatné kapitole Prohlídky Volba Konfigurace Prohlídky. Prohlídky představují mechanismus pro rychlou tvorbu záznamů o provedené prohlídce

222 222 Medicus pacienta spolu s definicí termínů opakovaných prohlídek. Program MEDICUS NIS, PRO umožňuje předdefinování členění formuláře pro zápis výsledků periodických prohlídek (např. pro preventivní prohlídky). Dále umožňuje zadání obvyklého textu prohlídky, který je nabízen při vyplňování formuláře po provedení periodické prohlídky pacienta. Ve volbě Konfigurace Prohlídky lze předdefinovat různé typy formulářů (včetně standardních textů) pro zápis výsledků různých typů prohlídek. Počet takto předdefinovaných typů formulářů není omezen. Datum příští prohlídky se vypočítá přičtením periody provádění prohlídky k datu právě provedené prohlídky. Změníme-li periodu prohlídek (volba Perioda), můžeme automaticky vygenerovat termíny příštích prohlídek u všech pacientů (volba Generuj) Pediatrické prohlídky Volba Konfigurace Pediatrické prohlídky. Stejně jako v předchozím případě, prohlídky představují mechanismus pro rychlou tvorbu záznamů o provedené prohlídce pacienta spolu s definicí termínů opakovaných prohlídek. Lze opět předdefinovat různé typy formulářů (včetně standardních textů) pro zápis výsledků různých typů prohlídek. Počet takto předdefinovaných typů formulářů není omezen. Datum příští prohlídky se vypočítá přičtením periody provádění prohlídky k datu právě provedené prohlídky.

223 Přehled menu programu - Konfigurace Změníme-li periodu prohlídek, tlačítko příštích prohlídek u všech pacientů tlačítkem 223, můžeme automaticky vygenerovat termíny Očkování Volba Konfigurace Očkování. V okně Definice očkování se zapisují provedená očkování. Zapisované očkování je identifikováno zkratkou a pořadím provedení. Datum příštího očkování se vypočítává podle periody provádění očkování nebo podle nastavených termínů vztahujících se k věku pacienta. Vložení nového očkování. 1.Proveď te volbu Konfigurace Očkování. Otevře se okno Definice očkování. 2.Umístěte kurzor do seznamu a přidejte záznam. 3.Vyplňte nové očkování. Datum určuje mezní datum narození pacientů, na které se má dané očkování vztahovat. Pokud Datum nezadáte, bude se očkování vztahovat na všechny pacienty. Podle zadání Perioda nebo Termíny se rozhodne, jak budou vypočítávána data příštích očkování. 4.Stiskněte tlačítko a v otevřeném okně Perioda očkování zadejte periodu opakování očkování. Datum příštího očkování se vypočte přičtením periody k datu právě provedeného očkování. Generovat data v příštích očkování: V případě, že se změnila definice některého očkování, případně bylo doplněno očkování nové, je třeba provést nové generování dat příštích očkování pro všechny pacienty v kartotéce. 1.V okně Definice očkování stiskněte tlačítko 2.Otevře se okno Potvrzení..

224 224 Medicus 3.Klikněte na tlačítko Ano. 4.Zavřete okno Definice očkování Dispenzární skupiny Volba Konfigurace Dispenzární skupiny. Dispenzární skupiny umožňují zařazovat pacienty do skupin a v rámci těchto skupin jim provádět prohlídky. V kartotéce lze přes filtry filtrovat pacienty podle Dispenzarizace. Lze sledovat docházku na plánované prohlídky, popřípadě na tyto prohlídky pacienty objednávat Dopisy pacientům Volba Konfigurace Dopisy pacientům. Dopisy představují mechanismus pro rychlou tvorbu dopisů, které budou vytvořeny vybraným pacientům. Do textu dopisu je možno vložit výběrem z kontextového menu (volba Vlož) řetězce znaků, které budou při vlastní tvorbě dopisů vybraným pacientům nahrazeny odpovídajícími údaji z databáze pacientů.

225 Přehled menu programu - Konfigurace 225 Popis okna Dopisy pacientům Název Název dopisu, který se bude nabízet při výběru vzorů dopisů při tvorbě dopisů ve volbě Ordinace+Kartotéka Dopisy. Dopisy pacientům - úprava 1.Proveď te volbu Konfigurace Dopisy pacientům. Otevře se okno Dopisy pacientům. 2.V části Název přidejte (opravte, zrušte) záznam. 3.Zapište, opravte text dopisu. 4.Zavřete formulář. Dopisy pacientům tisk 1.Označte v kartotéce pacienty, kterým chcete zaslat dopis. 2.Klikněte na ikonu tisku. 3.Otevře se okno s možností výběru příslušné sestavy. Zvolte sestavu pro tisk Odkazy www Volba Konfigurace Odkazy www. Zde je možné nastavit odkazy na webové stránky zobrazované v nabídce Nápověda www. Případně pouze privátní webové stránky zobrazované přihlášenému uživateli. Pole skupina znamená rozdělení do určitých celků, které jsou v nabídce odkazů www odděleny čárou. Nejnižší číslo znamená nejvrchnější celek odkazů. Změny se projeví při příštím spuštění programu.

226 226 Medicus Skupiny zařazení pacientů Volba Konfigurace Skupiny zařazení pacientů. Možnost nastavení různých druhů skupin a jejich položek, například jako na obrázku. Využití je v souvislosti s kartou pacienta, záložka Zařazení, kde lze pacienta přiřadit do určité skupiny a v návaznosti možnost filtrování i podle této skupiny Přímý tisk sestav Volba Konfigurace Přímý tisk sestav. V okně Přímý tisk sestav lze zatrhnout, které sestavy se mají tisknout rovnou bez mezikroku s možností prohlížení nebo úpravy sestavy.

227 Přehled menu programu - Konfigurace Záměny IČP Volba Konfigurace Záměny IČP. Možnost nastavit záměnu identifikačního čísla pracoviště při tvorbě dávky. Tuto možnost lze využít sledujete-li více fiktivních IČP v rámci vašeho systému, ale smlouva s pojišťovnou je na jedno dané IČP. Při tvorbě dávky se tedy fiktivní IČP změní na to, které je ve smlouvě s pojišťovnou Externí programy Volba Konfigurace Externí programy. Zde můžeme provést nastavení spolupráce s externími programy.

228 228 Medicus Při zadávání nového programu se objeví formulář, ve kterém můžeme nastavit všechny potřebné údaje Hodnocení speciálního vyšetření Volba Konfigurace Hodnocení speciálního vyšetření. Zde nastavené hodnocení lze použít v přehledu seznamu speciálních vyšetření, vytvořených externími programy. K seznamu speciálních vyšetření se dostaneme přes volbu Ambulance Speciální vyšetření. Hodnocení k jednotlivým vyšetřením můžeme posléze doplnit podle zde nastavené konfigurace (příklad).

229 Přehled menu programu - Konfigurace Nastavení zobrazení informací Volba Konfigurace Nastavení zobrazení informací. Povolení zobrazení panelu Přehled informací se provádí ve volbě Okno Přehled informací. Nastavení zobrazených informací Která z nabízených informací bude v Přehledu informací zobrazena a v jakém pořadí, se provádí v okně Nastavení zobrazení informací přesunem názvů položek mezi oblastmi Dostupné informace a Zobrazené informace. Pořadí zobrazení odpovídá pořadí položek. Adresa Adresa bydliště pacienta. Převzato z Identifikace. Upozornění se nevydává. Alergie Alergie a rizika. Převzato z anamnézy. Upozornění se vydá vždy, když je v poli Alergie a rizika proveden záznam. Cizinec Převzato z Identifikace. Upozornění se vydá vždy, když je položka Cizinec zaškrtnuta. Dispenzarizece Převzato Datum zařazení z Dispenzarizace. Nevyvolává upozornění. Dispenzární prohlídka příští Převzato Příští návštěva z Dispenzarizace. Upozornění vzniká měsíc před termínem prohlídky a vždy po termínu prohlídky. Dnešní datum Dnešní datum. Převzato z nastavení ve volbě Konfigurace, Dnešní datum. Sledovaná vyšetření Upozorní na nutnost vykázat kódy nastavené ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Sledovaná vyšetření. Podmínky pro použití kódů mohou být omezeny ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Kontrola výkonů dle věku, Nepovolené kombinace výkonů a Povolené četnosti výkonů. Sledování se provádí pouze v rámci smluvní zdravotní pojišťovny pacienta. To znamená, že pokud pacient přejde k jiné pojišťovně, může sledované vyšetření opětovně vykázat. Jméno Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Krevní skupina Převzato z anamnézy. Nevyvolává upozornění. Medikace Převzato z Medikace. Upozornění se vydá vždy, pokud je medikace uvedena a je platná. Očkování Zobrazí se poslední data provedení všech typů očkování. Převzato z Očkování. Nevyvolává upozornění. Očkování příští Zobrazí se všechny data příštích očkování pro všech typů očkování. Převzato z Očkování. Upozornění vzniká měsíc před termínem očkování a vždy po termínu očkování. Oddělení hospitalizace Pohlaví Pojišťovna Poslední návštěva Poslední výkon Poznámka Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Datum posledního Dnešního záznamu na daném pracovišti. Převzato z ambulantní karty. Nevyvolává upozornění. Převzato Z Vykázané výkony a léčiva. Nevyvolává upozornění. Převzato z Identifikace. Nevyvolává

230 230 Medicus Pracovní neschopnost Pracovní neschopnost s Datem Prohlídky příští Registrace Rodné číslo Saldo Stálé diagnózy upozornění. Převzato z poslední neschopenky. Vždy upozornění. Převzato z poslední neschopenky. Vždy upozornění. Datum příští prohlídky. Převzato z prohlídek. Upozornění vzniká měsíc před termínem prohlídky a vždy po termínu prohlídky. Převzato z identifikace. Upozornění vzniká na pracovištích s odborností 001, 002, 014 a 603 když pacient není registrován (vyplněno datum registrace a příznak A). Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Hodnota závazků. Převzato ze Závazky pacienta. Upozornění vzniká, pokud hodnota závazků je kladná. Převzato z anamnézy. Nevyvolává upozornění. Upozornění Nastavení upozornění, které se zobrazí po otevření ambulantní karty. V okně Upozornění lze zobrazit stejné informace jako v Přehledu informací. Upozornění je možno: Zobrazit automaticky Okno Upozornění se zobrazí po otevření Ambulantní karty vždy. Jen při upozornění Okno Upozornění se zobrazí po otevření Ambulantní karty jen v případě, že některá ze zobrazených informací vyvolá upozornění. Zobrazovat jen upozornění V okně Upozornění nebudou zobrazeny všechny informace. Zobrazí se pouze informace, které vyvolaly upozornění Klávesové zkratky Volba Konfigurace Klávesové zkratky. Možnost nastavení a úprav klávesových zkratek používaných v programu pro rychlé vyvolání příslušných voleb.

231 Přehled menu programu - Konfigurace Nastavení Volba Konfigurace Nastavení. Možnosti nastavení chování programu jsou popsány v podkapitole Prvotní nastavení programu Medicus OSG Nastavení Volba Konfigurace OSG Nastavení. Popis modulu Medicus OSG lze také nalézt v rámci elektronického helpu programu Medicus NIS. Volba Nápověda OSG.

232 232 Medicus Karta pro nastavení modulu OSG: Zařízení - zařízení, pro které je nastavení prováděno. Jednotky - používané jednotky v modulu OSG. Stanovení rizika - určuje stanovení rizika - v termínu, v midtrimestru nebo při UZ měření. Laboratoře - adresy laboratoří pro zasílání odebrané krve pro vyšetření v I. a II. trimestru Biometrie B - předdefinované názvy sledovaných UZ markerů v biometrii B pro II. trimester. Limity rizika - hraniční hodnoty mezi pozitivním a negativním závěrem o přítomnosti rizika. Importní a exportní soubory - importní a exportní soubory pro propojení modulu OSG s externími aplikacemi. Licenční soubor - ověřování a import licence opravňující uživatele prohlížet a tisknout úplné závěrečné zprávy. Importní soubor Popis Formát Délka rodné č. rr-mm-dd/xxxx 13 datum PM rrrrmmdd 8 příjmení pacientky text 20 jméno pacientky text 20 oš. lékař text 19 oš. lékař - id text 3 bydliště pac. - město text 20 bydliště pac. - ulice text 20 bydliště pac. - PSČ text 6 pacient - kontakt text 6 pacient - pojišťovna číslo 3 Jeden řádek = záznam jednoho pacienta. Exportní soubor Na prvním řádku soboru je pro potřeby identifikace rodné číslo pacientky bez lomítka. Dalším řádkem začíná samotná závěrečná zpráva. Licenční soubor Akuální licenční soubor opravňuje uživatele modulu OSG k prohlížení a tisku úplných závěrečných zpráv obsahujících informaci o výsledku screeningu. Import se provádí načtením licenčního souboru, který má příponu.out. O validnosti licence je uživatel informován grafickými symboly a popisným textem Dnešní datum Volba Konfigurace Dnešní datum. Dnešní datum je prostředek pro rychlé data, které se nabízí v polích, kde se předpokládá vložení data právě probíhajícího kalendářního dne (např. v dokladech pro vykázání provedené zdravotní péče).

233 Přehled menu programu - Konfigurace Panely nástrojů Volba Konfigurace Panely nástrojů. Nastavení panelu nástrojů je podrobně rozepsáno v kapitole Vzhled programu. 233

234

235 Kapitola XV

236 Medicus Přehled menu programu - Okno Kaskáda Vedle sebe Pod sebou Uzavřít dokumentaci pacienta Přehled oken Přehled dokumentace Seřadí všechna otevřená okna do kaskády. Seřadí všechna okna na obrazovce vedle sebe. Seřadí všechna okna na obrazovce pod sebou. Tlačítko uzavře všechny otevřené okna daného pacienta. Tlačítko otevře přehled otevřených oken. Tlačítko zobrazí okno s přehledem dokumentace k vybranému pacientovi. Pod volbou Přehled dokumentace se zobrazují všechny otevřené okna (formuláře) v programu, tak jak jsou postupně otevírány. Kliknutím se toto okno přepne do popředí a stane se aktivním. Tj. můžeme v něm záznamy přidávat, editovat atd.

237 Kapitola XVI

238 Medicus Přehled menu programu - Nápověda Obsah OSG Informace o změnách www Tlačítko Obsah zobrazí nápovědu programu. Nápověda k modulu Medicus OSG (interpretační a organizační modul pro prenatální screening Downova syndromu a dalších patologických stavů v těhotenství). Historie změn v programu Medicus NIS. Slouží k otevření internetového prohlížeče s vybranou webovou stránkou. Konfiguraci zde zobrazovaných odkazů lze provést v menu Konfigurace Odkazy www. Volba O aplikaci slouží k zobrazení informací o programu (verze programu aj.). O aplikaci Regulační poplatky Program pracuje se třemi kódy, týkajícími se regulačního poplatku u ambulantní péče. Výběr poplatků za pobyt v ústavní péči je řešen v následující podkapitole Regulační poplatek za návštěvu poplatek uhrazen Regulační poplatek za pohotovostní službu poplatek uhrazen Regulační poplatek - pojištěnec od úhrady poplatku osvobozen Aby bylo možné vykázat daný kód poplatku na doklad pro pojišťovnu, je nutné aby byl tento kód uveden v číselníku výkonů VZP nebo ve změnovém číselníku výkonů, což je zajištěno automaticky. Podobně pro vytvoření platebního dokladu je třeba mít založenou číselnou řadu pro poplatek. Opět přednastaveno automaticky. V případě nutnosti ruční změny je možné tak provést ve změnových číselnících (Pojišťovna-Číselníky-Změnové číselníky-výkony),

239 Přehled menu programu - Nápověda 239 respektive v nastavení číselných řad (Konfigurace-Řady) Možnosti nastavení v programu Nastavení pro uživatele naleznete v menu Konfigurace - Nastavení: Nastavení uživatele/ Regulační poplatky Volby: Vyúčtovat jako - tato volba určuje na který doklad se daný výkon zapíše (Ambulantní doklad, Nepravidelná péče, Poukaz na vyšetření/ošetření, Stomatologický ambulantní doklad a Ústavní péče) Platební doklad - zde lze určit jakým způsobem bude vytvořen platební doklad - volba "společně se všemi ostatními závazky pacienta" znamená, že se do dokladu zahrnou veškeré závazky pacienta - volba "pouze na položku s poplatkem" znamená, že se do dokladu zahrne pouze položka s poplatkem - volba "nevytvářet" znamená, že se vytvoří pouze závazek pacienta (viz Platby Závazky pacienta) a platební doklad se nevytváří Kontrolovat vykázání poplatku při zavírání ambulantní karty - pokud se při zavírání dekursu zjistí, že má být vykázán signální kód poplatku, je na to uživatel upozorněn Kontrolovat vykázání poplatku při zavírání dokladu - pokud se při zavírání dokladu (Ambulantní doklad aj.) zjistí, že má být vykázán signální kód poplatku, je na to uživatel upozorněn Globální nastavení jsou v menu Konfigurace Nastavení: Globální nastavení/regulační poplatky

240 240 Medicus Záložky: Nevykazovat poplatek společně s kódy - pokud je vykázán některý z přednastavených kódů, není při zavírání ambulantní karty upozorněn že má být vykázán poplatek. Pokud je vykázán poplatek i některý ze zadaných kódů je uživatel při zavírání karty upozorněn také. Vykazovat společně s kódy - seznam kódů, které mají být vykazovány s poplatkem, vazba na první kontrolu níže Volby: Kontrola vykázání poplatku pouze s výše uvedenými kódy standardně není zatrženo, pokud ano, kontrola proběhne pouze tehdy, je-li vykázán některý z těchto kódů. Aby kontrola vůbec proběhla, je třeba mít zapnutou kontrolu při zavírání karty, respektive dokladu. Nevykazovat poplatek společně s kódy kategorie "Q" - podobné jako předchozí volba, ale pro kódy výkonů, které mají v číselníku uvedeno KAT=Q Generovat poplatek k ošetřovacím dnům při tvorbě dávky poplatky budou automaticky vygenerovány při tvorbě dávky Regulační poplatek včetně výkonu (Pojišťovna Pořízení Regulační poplatek včetně výkonu)

241 Přehled menu programu - Nápověda 241 Tato funkce je dostupná přímo z ambulantní karty (Ambulance Ambulantní karta nebo přes ) ikonou poplatku, na dokladech pro pořízení výkonů tlačítkem nebo volbou přes menu Pojišťovna Pořízení Regulační poplatek včetně výkonu. Před vykázáním samotného výkonu se kontroluje, zda není ve stejný den již některý z poplatků vykázán nebo zda již nebyl vystaven doklad na některý z poplatků. Vybraný výkon se zapíše do příslušného dokladu pro pojišťovnu dle nastavení. Dále se dle ceníku výkonů vygeneruje doplatek. Pokud v ceníku výkonů neexistuje položka se stejným kódem, automaticky se doplní. Pokud je nastaven platební doklad, otevře se okno tvorby platebního dokladu a dle nastavení se na doklad zaúčtují všechny závazky nebo jen položka s poplatkem. Potvrzením tlačítkem OK dojde k vytvoření platebního dokladu. V případě storna se doklad nevytvoří, ale položka zůstává v závazcích pacienta. Pokud dojde ke smazání výkonu, maže se automaticky i položka v závazcích, ale to pouze v případě, že ještě neexistuje platební doklad. Je-li již vykázán výkon s kódem poplatku a neexistuje platební doklad, zobrazí se rovnou okno pro tvorbu dokladu (položky na dokladu jsou dle nastavení v konfiguraci). Regulační poplatek (Platby Regulační poplatek) Funkce umožňuje vytvoření závazku na některý z poplatků Regulační poplatek za návštěvu nebo Regulační poplatek za pohotovostní službu pro aktuální den, vytvoření platebního dokladu a jeho následný tisk. Příslušný výkon se však do dokladu pro pojišťovnu nezapisuje. Tato funkce má uplatnění hlavně při předběžném vybírání poplatku např. na recepci. Před vytvořením položky v závazcích pacienta se kontroluje, zda již nebyl ve stejný den poplatek účtován. Pokud již v závazcích existuje položka se stejným datem a kódem, použije se při tvorbě dokladu tato a nová položka se již nevytváří. Vytvoření platebního dokladu se nabídne vždy a to i když je nastavena volba "Platební doklad nevytvářet". Možnosti použití: Platba předem na recepci Recepční použije funkci "Regulační poplatek", vybere příslušný kód a vytiskne platební doklad. Lékař pak vykáže příslušný kód poplatku do dokladu pro pojišťovnu. Při použití funkce "Regulační poplatek včetně výkonu a zvolení stejného kódu se tento spáruje s příslušnou

242 242 Medicus platbou. Pokud byl zvolen jiný kód, je na to uživatel upozorněn. Platba u lékaře Lékař použije funkci "Regulační poplatek včetně výkonu", vybere kód příslušného poplatku a vytiskne doklad. Platba se zpožděním Lze využít například pokud nemá pacient u sebe peníze apod. Lékař použije funkci "Regulační poplatek včetně výkonu", vybere kód příslušného poplatku a tvorbu dokladu stornuje. Položka s poplatkem nadále figuruje v závazcích pacienta a je možné kdykoliv později vytvořit doklad. Případně může uživatel vybrat volbu "Vyúčtovat bez kódu výkonu pro pojišťovnu" a vytvořit pouze závazek. Takto bude závazek veden jako dluh pacienta a ten ji může uhradit později. Platba při odchodu Lékař použije funkci "Regulační poplatek včetně výkonu" a vybere kód příslušného poplatku. Pokud není nastaveno "Platební doklad nevytvářet", lze vytvoření platebního dokladu stornovat a doklad vytvořit později. V takovém případě zůstává položka s poplatkem v závazcích pacienta. Pokud je platba inkasována vždy až při odchodu je výhodné mít nastaveno "Platební doklad nevytvářet". Při odchodu pacienta se použije funkce "Regulační poplatek" a vytiskne se doklad. Platba pomocí čerpání zálohy Pro použití této možnosti je třeba mít nastaveno "Platební doklad společně se všemi ostatními závazky pacienta". Pacient nejprve složí zálohu, ze které budou poplatky postupně čerpány. Lékař použije funkci "Regulační poplatek včetně výkonu", vybere příslušný poplatek a vytiskne doklad. Jsou možné dva způsoby čerpání zálohy - postupné a jednorázové čerpání zálohy. Pokud je požadováno postupné čerpání je třeba při tvorbě dokladu zatrhnout volbu "Čerpat zálohu částečně". Platba fakturou Lékař může vytvořit závazek jako v předchozích případech a v okně "Závazky pacienta" může vytvořit fakturu. Tu pacient může uhradit např. hotově na recepci či bankovním převodem. Přehled ambulantních návštěv (Ambulance Přehled ambulantních návštěv) Sloupec Po(platek) barevně indikuje zaplacení poplatku následovně: Červená - Něco není v pořádku, po najetí kurzorem myši na políčko se zobrazí informace v nápovědě Světle modrá - Je evidován pouze závazek pacienta, tzn. nebyl vykázán signální kód a vytvořen platební doklad Zelená - Byl vykázán výkon a vystaven doklad nebo poplatek nemá být vykázán, případně je pojištěnec od úhrady poplatku osvobozen Šedá - Návštěva před nebo není vyplněna pojišťovna pacienta nebo se nemá vykázání poplatku kontrolovat (volba Kontrola vykázání poplatku s výše uvedenými kódy, Konfigurace Nastavení: Globální nastavení/regulační poplatky) Pokud je políčko indikace zaplacení poplatku červené, lze poklepáním na něj zavolat funkci pro tvorbu poplatku s výkonem. Přehledy zaplacených poplatků a dluhů Zaplacené poplatky:

243 Přehled menu programu - Nápověda 243 Přehled o zaplacených poplatcích lze získat v přehledu dokladů (Platby - Přehled dokladů) když je vybrán druh dokladu Poplatek. Dluhy za poplatky: Dluhem se rozumí nezaplacená pohledávka na některý kód regulačního poplatku. Přehled těchto dluhů lze získat v přehledu pohledávek (Platby - Přehled pohledávek), kdy vypneme volbu Pohledávky a zapneme volbu Regulační poplatky. Položky pohledávek lze vyfiltrovat i v okně pohledávek (Platby - Pohledávky) a následně vytisknout. Regulační poplatky v ústavní péči Program pracuje se dvěma kódy, týkající se regulačního poplatku za pobyt v ústavní péči Regulační poplatek za každý den ústavní péče poplatek uhrazen Regulační poplatek - pojištěnec od úhrady poplatku osvobozen Generování poplatků k ošetřovacím dnům Tato funkce je přístupná z chorobopisu pacienta přes tlačítko. Výchozí kód poplatku je vždy Pokud je pacient z nějakého důvodu od placení osvobozen, lze kód poplatku změnit zaškrtnutím volby "Pacient je osvobozen od placení regulačního poplatku" na straně Příjem v chorobopisu. Regulační poplatek je generován ke každému dni v zadaném období včetně. Pokud již na dokladu existuje pro daný den položka s poplatkem, další se již nevytváří. Totéž platí i pro položku v závazcích pacienta. Pokud je již doklad, který je svázaný s touto hospitalizací, vyúčtován, poplatek se negeneruje a je potřeba jej zadat ručně na jiný doklad. Volby: Období - Zde se zadá období ve kterém se mají generovat. Jako výchozí se u ukončené hospitalizace přednastaví období od prvního do předposledního dne hospitalizace. U neukončené hospitalizace se přednastaví období od prvního dne hospitalizace do posledního dne předchozího měsíce, případně do dnešního dne, pokud začátek období spadá do tohoto měsíce. Typ poplatku - Volba zde má jen informativní charakter, kód lze měnit pouze zatržítkem "Pacient je osvobozen od placení regulačního poplatku" v chorobopisu. Tato volba je přístupná pouze pokud je zvolen kód

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Informační systém pro zdravotnictví Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Copyright 2005 Medisoft Int. Vydáno 30.6.2006 Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Vydáno 30.6.2006 Copyright 2005 Medisoft Int. Abstrakt

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Vzdělávací modul č. 1

Vzdělávací modul č. 1 Vzdělávací modul č. 1 Logistika, sklady, fakturace a distribuce v ZIS Obsah 1. Základní práce s programem... 4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Založení karty pacient... 4 Vyhledání pacienta v kartotéce...

Více

K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus Komfort.

K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus Komfort. K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus Komfort. Přirovnejme představu o dokladech v programu k zásuvkám u stolu. Pořízené doklady

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí:

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí: Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá okna a veškeré dostupné možnosti a funkce, které by mohly celý postup spíše znepřehlednit.

Více

enálezy Rozšiřující modul Návod Dokumentace

enálezy Rozšiřující modul Návod Dokumentace enálezy Rozšiřující modul Návod Dokumentace Jak na enálezy (Laboratorní výsledky) Volitelný rozšiřující modul enálezy slouží k načtení elektronických zdravotních dat do programu MEDICUS Komfort, MEDICUS

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Radiodiagnostické oddělení pokračování

Radiodiagnostické oddělení pokračování Radiodiagnostické oddělení pokračování ARCHIVACE ŽÁDANEK Vyplněné žádanky se přesouvají do archivu dle zvyklostí pracoviště, nejčastěji ráno před zahájením práce. Archivace se provádí ve dvou krocích:

Více

Začínáme se službou MEDICAL NET

Začínáme se službou MEDICAL NET Začínáme se službou MEDICAL NET Stručný postup Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 7.5.2014 Zkušenosti lékařů...3 Jak nejlépe využít...4 zabezpečenou výměnu lékařských dat Jak najít partnera...5 v

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Lékové informace. Popis okna Lékové informace. Lékové informace a Lékové interakce

Lékové informace. Popis okna Lékové informace. Lékové informace a Lékové interakce Lékové informace Lékové informace poskytují přehled o léčivý přípravcích registrovaných v České republice. Informace jsou čerpány z číselníku VZP - Hromadně vyráběné léčivé přípravky, z číselníku SÚKL

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Práce s programem MPVaK

Práce s programem MPVaK Práce s programem MPVaK Tato informace popisuje postup práce s programem "MPVaK Vybrané údaje z majetkové a Vybrané údaje z provozní evidence. Jsou v ní popsány nejdůležitější úlohy, které budete s programem

Více

Návod k práci s programem MMPI-2

Návod k práci s programem MMPI-2 Návod k práci s programem MMPI-2 Výchozím vstupním heslem je název programu psaný malými písmeny, tedy mmpi-2. Po zadání hesla stiskněte Enter nebo tlačítko Dále. Hlavní obrazovka programu zobrazuje přehled

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1.

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. KARTA PACIENTA Karta pacienta byla vizuálně změněna z důvodu přidávání dalších polí. Záložky I.část, II, část byly nahrazeny záložkami Osobní údaje, Anamnéza,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 0 eneschopenka Funkce modulu eneschopenka... 2 Výhody... 2 Než začnete... 2 Nastavení pro práci s eneschopenkou... 3 1. část nastavení - v seznamu uživatelů

Více

Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0

Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0 Uživatelská příručka k programu Evidence Kontrola Revize Verze: 2.2.0 Spuštění programu Po spuštění programu se objeví přihlašovací obrazovka. Kliknutím do políčka pro výběr certifkátu se Vám objeví nabídka

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

2.1. Stáhneme si do počítače instalační soubor InstalImesVodne.exe zde

2.1. Stáhneme si do počítače instalační soubor InstalImesVodne.exe zde 1. Návod instalace demoverze Vodné IMES Databáze demoverze Vodné IMES je uložena na serverech (cloudu) naší společnosti. Jedná se o databázi SQL serveru. Přihlášení probíhá na náš cloudový server na zkušební

Více

WebLIMS. Kuk do laboratoře

WebLIMS. Kuk do laboratoře WebLIMS Kuk do laboratoře 1. Přihlášení do WebLIMS Přístup do aplikace WEBLIMS naleznete na stránkách KNL v části Pro odborníky https://www.nemlib.cz. Kliknete na odkaz tlačítko a najdete odkaz na WebLIMS

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Obsah. spuštění modulu Sklad. skladové položky

Obsah. spuštění modulu Sklad. skladové položky Obsah...3 Úvod...3 První...3 spuštění modulu Konfigurace...3 skladů ové... položky Karta... skladové položky Hromadný...5 příjem, výdej, převod Individuální...5 příjem, výdej, převod Automatický...6 výdej

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5 Modul ekomunikace Uživatelský návod Návod Dokumentace Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015 Modul ekomunikace strana 1/5 ekomunikace Modul ekomunikace umožňuje využívat B2B synchronní služby VZP, které zahrnují

Více

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení MD Comfort Ambulantní software Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení Vlastnosti tenko tlustý klient s vlastní DB architektura klient server automatická replikace (zrcadlení)

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

ANS orientace v aplikaci a pokladně

ANS orientace v aplikaci a pokladně ANS orientace v aplikaci a pokladně Rožnov pod Radhoštěm 756 61 BÚ:86-2201060287/0100 číslo spisu C.26504 1 1. Vyhledávání a třídění v ANS 1.1.1. Třídění: Scroll dokladů si můžeme pro snadnější vyhledávání

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

(Zadávání zdravotnických dat, pro účely vyúčtování pojišťovnám)

(Zadávání zdravotnických dat, pro účely vyúčtování pojišťovnám) MEDIC plus, s.r.o. Rembrandtova 4, 100 00 Praha 10 tel.: 224 252 434, fax: 224 253 994 E-mail : pcambul@medicplus.cz www.medicplus.cz UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO OBSLUHU PROGRAMU "PC Ambul" (Zadávání zdravotnických

Více

Možnosti nastavení zobrazíte volbou Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace.

Možnosti nastavení zobrazíte volbou Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace. ekontrol strana 1/5 ekontrol Nastavení modulu Možnosti nastavení zobrazíte volbou Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace. Stav pojištěnce na portálu VZP Kontrolu lze vyvolat ručně několika způsoby:

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Použití filtrů v Museionu

Použití filtrů v Museionu Příručka uživatele systému Museion Použití filtrů v Museionu uživatele systému Museion Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/15 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Podpisového klíče a žádost o vygenerování Podpisového

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

1.Přihlaste se do NIS Akord svým uživatelským jménem a heslem.

1.Přihlaste se do NIS Akord svým uživatelským jménem a heslem. Postup při vyplňování formuláře 1.Přihlaste se do NIS Akord svým uživatelským jménem a heslem. 2.Vyberte pacienta na oddělení NIS Akord, kterému bude chtít stanovit riziko dekubitu, a označte ho kurzorem.

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace není ani v roce 2017 povinná. Nicméně je dobré být připraven a na elektronickou komunikaci se připravit. Elektronická komunikace v DUNA MZDY se týká

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Nejprve se zaregistrujte do Centrálního úložiště výkazů ÚZIS Pokud již jste registrovaní na ÚZIS 1, pokračujte na Vytvoření statistiky v Praktiku

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více