Odpisování dlouhodobého majetku - Český účetní standard č. 708

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpisování dlouhodobého majetku - Český účetní standard č. 708"

Transkript

1 Odpisování dlouhodobého majetku - Český účetní standard č. 708 Český účetní standard č. 708 zavádí povinné odpisování dlouhodobého majetku i pro obce, které zatím účetně neodpisovaly. Tento standard nabývá účinnosti k Hmotný majetek je nutné zatřídit dle kategorizace majetku a zařadit do jedné ze sedmi odpisových skupin. Kategorizace majetku se skládá z Klasifikace produkce CZ-CPA a Klasifikace stavebních děl CZ-CC. Obecná pravidla pro odpisování Majetek se odpisuje do výše jeho ocenění v účetnictví. Odpisování se zahajuje 1. dnem měsíce, který následuje po zařazení do užívání. O účetních odpisech se účtuje nejpozději k rozvahovému dni. Částky odpisů se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Způsoby odpisování Základním způsobem odpisování je způsob zjednodušený. Účetní jednotka může také zvolit způsob rovnoměrný, výkonový nebo komponentní. Kombinace způsobů v rámci účetní jednotky není vyloučena. Účetní jednotka provede zařazení majetku dle přílohy č. 1. Dle této přílohy se určí Klasifikace produkce CZ-CPA nebo Klasifikace stavebních děl CZ-CC a z toho vyplývající odpisová skupina. Zjednodušený způsob Účetní jednotka sestaví odpisový plán dle stanovené doby podle přílohy č. 2 a 3. Příloha č. 2 Účetní odpisové skupiny a příslušná stanovená doba používání. Účetní odpisová skupina Stanovená doba používání v letech I 5 II 8 III 12 IV 20 V 30 VI 50 VII 80 Příloha č. 3 Dlouhodobý nehmotný majetek a příslušná stanovená doba používání. Dlouhodobý nehmotný majetek Stanovená doba používání v letech audiovizuální dílo, software a obdobné produkty 3 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, licence a obdobná 8 práva a ostatní dlouhodobý nehmotný majetek s výjimkou studií, záměrů, analýz, plánů a obdobných produktů studie, záměry, analýzy, plány a obdobné produkty 30 Dooprávkování majetku U zjednodušeného odpisování účetní jednotka stanoví dobu pro provedení dopočtu oprávek k a zbývající dobu používání podle přílohy č. 4. Příloha č. 4

2 Účetní odpisové skupiny a příslušná stanovená zbývající doba používání a stanovená doba pro provedení dopočtu oprávek k 31. prosinci Účetní odpisová skupina Stanovená zbývající doba používání v letech Stanovená doba pro provedení dopočtu oprávek k 31. prosinci 2011 I 3 2 II 5 3 III 7 5 IV 12 8 V VI VII Úplné znění je zveřejněno na stránkách Ministerstva Financí: (Finanční zpravodaj číslo 3/2011) Nové číselníky od verze KEO Majetek 7.90 Číselník odpisových dob Cis3ZP23: Číselník Klasifikace Cis3ZP22: Číselník Klasifikace-oddíly Cis3ZP21:

3 Dr.klas. = druh klasifikace: 1 CZ-CPA Klasifikace produkce, 2 CZ-CC Klasifikace stavebních děl, 3 Pěstitelské celky. Dooprávkování Výpočet dooprávkování může být automatický (váš obchodní zástupce vám nainstaluje a aktivuje po podepsání smlouvy) nebo si uživatel doplní sám ručně. Objeví se tabulka s kartami odpisovaného majetku. Klávesa F10 otevře další nabídku, ve které uživatel zvolí způsob odpisování, základním způsobem je nabídka Z (zjednodušený způsob podle bodu č účetního standardu). Pokud je Dooprávkování aktivní, tak se částka dooprávkování vypočte automaticky. V opačném případě ji musí uživatel doplnit sám.

4 Uživatel buď přesně zná klasifikaci CZ-CPA nebo CZ-CC a potom ji zadá do pole Klasifikace (např Budovy veřejné správy) nebo stiskne klávesu Enter (ShiftF7) a otevře se číselník. Nejprve se vybere oddíl klasifikace a potom konkrétní kód klasifikace. Pokud je nutné změnit typ odpisování (např. ze zjednodušeného na rovnoměrný), obsluha stiskne podruhé klávesu F10 a zvolí požadovaný způsob. Příklad výpočtu dooprávkování: Inventární číslo 1 Budova úřadu, pořizovací cena Kč klasifikace CZ-CC , účetní odpisová skupina VII, stanovená doba užívání je 80 let dopočtení oprávek k = 32 let (dle přílohy č. 4) Výpočet dooprávkování: pořizovací cena : doba používání x dopočet oprávek k : 80 x 32 = Kč Inventární číslo 2 radiátor pořizovací cena Kč klasifikace CZ-CPA účetní odpisová skupina IV stanovená doba používání 20 let dopočtení oprávek k = 8 let výpočet dooprávkování pořizovací cena : doba používání x dopočet oprávek k : 20 x 8 = Kč U každé položky je uvedena účetní odpisová skupina tomu je třeba věnovat pozornost, protože některé položky jsou uvedeny ve více odpisových skupinách (např. klimatizace). Uživatel tedy musí rozhodnout, kam příslušný majetek zařadí. Výskyt kódu CZ-CPA ve více účetních odpisových skupinách: Klasifikace CZ-CPA popis odpisové skupiny šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné II, IV zbraně, jejich díly ostatní nástroje a nářadí I, II vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení II, III vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení II, III váhy o citlivosti nejméně 5 cg nebo citlivější II, III

5 kreslicí (rýsovací) stoly a stroje, ostatní kreslicí, rýsovací II, III označovací nebo počítací stroje hodinové strojky, úplné a smontované II, III zařízení s tekutými krystaly, lasery, kromě laserových II, III diod, ostatní optické přístroje a zařízení j. n generátorová soustrojí s pístovými vznětovými motory IV, V s vnitřním spalováním generátorová soustrojí se zážehovým spalovacím IV, V pístovým motorem s vnitřním spalováním transformátory s kapalinovým dielektrikem IV, V ostatní transformátory s výkonem méně než 16 kva IV, V ostatní transformátory s výkonem více než 16 kva IV, V předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice, statické IV, V měniče, ostatní induktory elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo ochraně IV, V elektrických obvodů pro napětí více než V jisticí přístroje pro napětí méně než V IV, V elektrické stroje a přístroje s individuální funkcí I, II, III pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé IV, V přemisťování výrobků a materiálu ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací IV, V zařízení klimatizační zařízení IV, V motorová vozidla pro zvláštní účely j. n. III, IV železniční tramvajové vozy a vagony, bez vlastního III, V pohonu pro přepravu nákladu bižuterie a příbuzné výrobky II, III

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

352/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 5. září 2005

352/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 5. září 2005 352/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a

Více

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více