Metodické listy. Metody výuky slovní zásoby pro žáky v rozmezí roků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické listy. Metody výuky slovní zásoby pro žáky v rozmezí 10 12 roků"

Transkript

1 Metodické listy Metody výuky slovní zásoby pro žáky v rozmezí roků Podpůrný metodický materiál pro učitele anglického jazyka Vypracovala: Mgr. Helena Daňková, metodička kabinetu anglického jazyka, listopad duben 2008

2 Obsah: Úvod Warm-up activities Project activities Mezipředmětové vztahy Doplňkový materiál Zdroje 2/28

3 Úvod Tento metodický materiál vznikl v rámci metodického kabinetu anglického jazyka a má sloužit jako podpora k výuce angličtiny pro žáky v rozmezí roků, tj ročník. Materiál obsahuje několik námětů, které mohou být využity přímo ve výuce, obsahuje několik přídavných metodických materiálů, které mohou být vytištěny a přímo využity v hodinách. Dále jsou zde obsaženy tipy a náměty, jak lze s uvedenými materiály dále samostatně pracovat, protože většina z nich může být obměňována nejrůznějšími způsoby. V tomto metodickém materiál je také obsažena jedna projektová úloha, kterou lze využít pro žáky mladší konkrétně byla otestována se žáky 4. ročníku, kteří se učí anglickému jazyku 2. rokem. Může tedy být v současnosti, kdy se s výukou jazyka začíná v nižších ročnících i dříve. Projektová práce je výhodná v současné době práce dle školských vzdělávacích program a začlenit do ní mezipředmětové vztahy anglický jazyk-výtvarná výchova, pracovní činnosti, Tento metodický materiál není statická pomůcka. Je cílen jako podpůrný prostředek, který má napomoci učitelům, a který mohou dle vlastní fantazie dále obměňovat. Přeji Vám, milí učitelé anglického jazyka, aby Vás tento materiál inspiroval při Vaší práci, a přeji Vám i sobě hodně radosti při výuce. Mgr. Helena Daňková 3/28

4 I. Warm-up activities Tyto aktivity zahrnují jednoduché hry určené k procvičování slovní zásoby. Mají děti motivovat a slouží ke zopakování jak nové, tak i starší slovní zásoby. Jejich úkolem je, jak už název říká, upoutat děti, vzbudit jejich zájem a zapojit je do výuky. 1. Brick wall Potřebujeme: lístečky s určitou kombinací písmenek zde můžeme improvizovat a obměňovat podle aktuální potřeby a přizpůsobit probíranému učivu. Může to být jedno začáteční písmeno (A), dvojice písmen na začátku slova (br-), poslední písmenko (t), dvojice stejných písmenek uprostřed slova (tt), Můžete si dopředu připravit sady lístečků k nejrůznější slovní zásobě. Efektní je, když se lístečky vyrábějí z barevného papíru Příklad: - zvolíme variantu s počátečními dvěma písmeny: br- - připravíme si 15 kartiček se zvolenou kombinací hlásek např. br-: br Děti nejlépe pracují ve dvojicích, ale mohou pracovat též samostatně. Vpisují do kartiček slovíčka začínající touto kombinací hlásek a stavějí z cihliček zeď (pyramidu). Základnu tvoří vždy 5 kartiček, na ní jsou postaveny 4 kartičky, dále 3 kartičky atd. Soutěžíme, kdo nejdříve postaví celou zeď. Poté vítězný tým (žák) hru ukončí. Čte shora slova a bourá zeď spolu s ním odkládají ze své zídky tyto slova všichni žáci. Poté čtou slova ti žáci, kterým zbyly ve zdi ještě jiná slovíčka, pokračujeme tak dlouho dokud nejsou všechny zídky ve třídě zbourány. Příklad: brick brown bread bring bridge bright bride brave branch brain brake Brazil brush break brakes 4/28

5 PS: Cihličky lze vyrobit z krabic od bot, oblepit papírem, na každou stranu napsat nějaké jiné písmenko: např. a, c, p, e. Rozhodíme krabice na zem, zvolíme jedno z písmenek: např. a. Žák, který řekne slovo na a- např. apple, může vzít cihličku a postavit ji do základu, takto pokračujeme, dokud nemáme postavenu celou zeď. Obtížnější variant je, když k prvnímu písmenku přidáme ještě další např. Místo slov na a- tvoříme slova na an-: ant, Antarktica, and, Samozřejmě, že nemusíme vždy postavit celou zeď, ale jde o vynikající aktivitu, kterou děti mají velice rády. Pokud máme dvě sady, můžeme tuto hru hrát jako soutěž. Krabice mohou děti vyrobit v hodinách pracovních činností. Tato varianta může být využita i pro mladší žáky. 5/28

6 2. Spelling game cards Potřebujeme: připravíme si 2 až 3 sady kartiček s písmenky anglické abecedy A B C Utvoříme 2 družstva dětí, říkáme různá slova, děti mají za úkol zdvihnout nad hlavu písmenko, jímž slovo, které jsme řekli, začíná. Tabulky s písmenky, můžete si vyrobit sami nebo vytisknout z přílohy a nalepit na tvrdý karton viz příloha č.1 Postup: Využijeme pro nácvik rozlišení grafické a zvukové podoby slova, zejména u slov, kde se liší. Říkáme slovíčko a dítě má za úkol zvednout písmenko, kterým toto slovo začíná: cat říkáme /ket/, ale dítě musí zvednout písmenko c. Příklady slov, kde grafická a zvuková podoba nesouhlasí: young /j/ shake /š/ car /k/ chin /č/ 6/28

7 Doporučení: nácvik anglické výslovnosti je třeba provádět systematicky již od prvního roku, kdy se dítě začne učit anglickému jazyku. K tomuto účelu je dobré si vyrobit přímo s dětmi fonetické pomůcky v rámci mezipředmětových vztahů-praktické činnosti-anglický jazyk. Děti, zejména malé, by se neměly učit transkripci slov, ta je velmi složitá, navíc nyní oficiálních 44 používaných znaků je někdy obtížné přepsat. Děti se nenásilnou formou musí naučit tyto znaky, mají je rozpoznat a hlavně vědět, jak se mají vyslovit. K tomu slouží právě tyto tabulky, popřípadě pomůcky. Je nutné jim znaky ukazovat, říkat slova, kde se vyslovují, využívat výslovnostní CD, která jsou součástí všech běžně používaných setů učebnic. Platná tabulka fonetických znaků viz příloha č.2 Metodická pomůcka fonetické znaky pro samohlásky přílohač.3 7/28

8 3. Postboxes Tato hra také procvičuje rozlišování grafické a psané podoby anglických slov. Potřebujeme: z kartónových krabic si vyrobíme poštovní schránky, na každou schránku napíšeme určité písmenko: c, a, p, t, s (záleží na našem výběru) Stačí vybrat několik písmenek, je možné je postupně obměňovat. Z časopisů, reklamních letáků si vystříháme menší obrázky různé slovní zásoby, která začíná danými písmenky. Je dobré mít připraveny sady obrázků od různých písmen. Např: C cat, cup, cap, cow, card, car A apple, aeroplane, arm, apricot P - pie, pen, pencil, peacock, pot, post T - tea, ten, tiger, two, torch, tent S - snake, spider, snowman, snowflake Obrázky nalepíme na tvrdý karton. Rozdáme obrázky dětem, jejich úkolem je hodit obrázek do správné krabičky, podle písmenka na které slovíčko začíná. Děti slovo neříkají nahlas. Poté se krabičky vyberou, rozdělí se do skupinek dětí počet skupinek je podle počtu krabiček. Každá skupina řekne své písmeno (-anglicky, např ei=a). Jeden žák ze skupinky jde a napíše písmeno na tabuli. Poté členové skupiny čtou střídavě slovíčka nahlas a chodí je zapisovat pod písmeno na tabuli. Všichni pak kontrolují a opravují. Na závěr slova znovu přečteme a přeložíme. 8/28

9 4. Snap Tato jednoduchá zahřívací a temparementní hra procvičuje opět určitý libovolně vybraný typ slovní zásoby. Potřebujeme: připravíme si určitou slovní zásobu viz např. příloha č. 4 (je určena pro starší žáky-7.ročník, ale opět ji můžeme přizpůsobit aktuální situaci) Vytiskneme na dva různobarevné papíry např. červený, modrý a tuto slovní zásobou a rozstříháme, spojíme si sady svorkou. Připravíme si tolik dvojic sad, kolik máme dvojic žáků ve třídě (pokud nevycházejí dvojice, je dobré mít v zásobě i jednu bílou náhradní sadu a žáci pak mohou hrát i ve trojici. Postup: každý žák si před sebe rozloží svoji sadu, rubem (nepopsanou) stranou nahoru. Žáci pak náhodně vyberou a zároveň obrátí každý jeden lísteček. Pokud lístečky obsahují stejné slovo, je úkolem žáka, který si toho povšimne dříve říci kouzelné slůvko SNAP (chňap) a získává tuto dvojici lístků pro sebe. Takto se pokračuje, až se vyčerpají všechny dvojice. Vyhrává žák, který má více dvojic. Poté každý ze žáků čte slova ze svých lístečků a protihráč je překládá. Výhodou této hry je, že na ní můžeme nacvičovat libovolnou slovní zásobu, např. slovní zásobu dané lekce, daného tématu. 9/28

10 5. Chinese whispers Potřebujeme: dvě sady karet jednu s obrázky, druhou se slovy. Obrázkovou sadu používáte vy, slovní karty rozložíte na lavici, koberci vzadu ve třídě (nebo můžete slova napsat na tabuli). Můžete taktéž využít sadu obrázků, kterou jste si připravili pro hru Postboxes, můžeme ale využít i fleshcards nebo i obrázky z učebnice. Důležité je, aby obrázek viděl jen 1 žák v řadě. Postup: děti se postaví do řady. První v řadě se podívá na obrázek, který mu učitel ukáže, pošeptá toto slovo dál a poslední v řadě vybere dané slovo na kartě nebo je označí na tabuli a pak je řekne i nahlas. Žáci se v řadě střídají, poslední žák přebíhá dopředu. 10/28

11 6. Three letters Jedná se o variantu oblíbených crosswords. Učitel si může vyrobit podobné pomůcky v různých obměnách sám. Zde je pouze jeden příklad. Tato křížovka je na přípravu jednodušší než běžné křížovky, protože si můžeme slova libovolně posouvat a řadit. Potřebujeme: tabulku s např. 3 sloupci (ale opět je možné tento počet měnit) a libovolným počtem řádků. Odpovídající počet kartiček s trojicemi písmen, které budou žáci doplňovat do slovíček. Tato varianta je zvolena tak, aby i trojice písmen, které se doplňují, byly samostatnými slovíčky. Postup: každá skupinka žáků dostane jednu tabulku (viz příloha č. 5) a sadu kartiček s trojicemi písmen VIZ PŘÍKLAD Úkolem je doplňovat chybějící trojice písmen do slov v tabulce. Žáci musí vyčerpat všechny trojice písmen. Použité trojice si mohou odškrtávat - viz příklad. Určeno pro skupinovou i samostatnou práci žáků. OUR SON OWN OUR CAR EAR KIT EAT HAM AND THE BAT CAN CAR LOW WIN MAT LOW 11/28

12 7. Scrabble sets Tato aktivita využívá sady písmenek, kterou je dobré mít v zásobě a využívat ji k nejrůznějším aktivitám. Potřebujeme: sadu písmenek příloha č. 6. Je dobré mít sety připraveny v několika barevných variantách. Postup: sadu lze využít k mnoha různým aktivitám. A) Scrabble: zadáme slovo např. HOLIDAY a dáme k dispozici každé dvojici jeden set. Žáci doplňují na základě hry srabble písmena tak, aby vznikla další slova. Napojovat lze v kterémkoli místě slova. Pracujeme v daném časovém limitu. B) Domino: hrajeme podobně, jako v předchozím případě, tentokrát však navazujeme buď na poslední písmeno, či dvojici písmen: Příklad: catrustoyellowidelephant.. napojení na poslední písmeno Cattractivehiclettucelebrate napojení poslední 2 písmena Obtížnost můžeme zvýšit omezením jen na určitou oblast slovní zásobynapř. jen podstatná/přídavná jména, jen slovesa, C) Answer my question: Ptáme se: What is this? A ukazujeme různé obrázky, předměty ve třídě, v učebnici. Děti skládají odpovědi z písmen. Tímto procvičujeme psanou podobu slov a odpovídat musí všichni žáci. Můžeme klást i jiné otázky: např. What am I wearing today? D) Toss: pustíme hudbu, jeden set písmen dáme do pytlíku. Žáci posílají pytlík po třídě, jakmile zastavíme hudbu, žák, který drží pytlík, si vytáhne 1,2 nebo i více písmen-záleží na nás, jak chceme mít hru obtížnou, a mají s těmito písmeny utvořit slovo. Písmena nevracíme zpět. Např.: žák si vztáhne písmenko L- tvoří slovo na l- long Vytáhne si k, e utvoří slovo kettle Záleží na učiteli, chcete-li dodržovat pořadí písmenek, musí li následovat ve slově po sobě atd. Tím můžeme obměňovat obtížnost hry. E) Past tenses: můžeme nacvičovat i minulá čas nepravidelných sloves. Říkáme slovesa, žáci skládají z písmen jejich minulé časy F) How many words? Můžeme také soutěžit kolik slov žáci dokážou sestavit v daném časovém limitu. 12/28

13 II. Project activities V této části představuji jednoduchou projektovou práci, která procvičuje slovní zásobu a prolíná se do předmětů anglický jazyk, pracovní činnosti a výtvarná výchova. Proto je optimální pro žáky 1. stupně, kde všechny předměty vyučuje stejný vyučující. Projekt je určen pro skupinky 3 žáků. Potřebujeme: velké archy tvrdého papír, nůžky, pastelky, barvy Postup: každá skupinka si zvolí nějaké písmenko abecedy např. L Toto písmenko si ve velkém nakreslí na tvrdý papír. Do písmena pak kreslí obrázky a píší slova začínající zvoleným písmenkem. Poté se písmena vystřihnou. Výsledné výrobky lze využít k dekoraci učebny anglického jazyka viz obrazová příloha č. 7 long letter lion life 13/28

14 Mezipředmětové vztahy, kompetence Navržené aktivity zahrnují vazby mezi těmito předměty: - Anglický jazyk - Český jazyk - Pracovní činnosti - Výtvarná výchova Obsaženy jsou tyto kompetence základního školství: - kompetence k učení: získávání nových informací, získávání nové slovní zásoby s použitím různých metod, efektivní využití názorných pomůcek, strategie učení, pozorování, experimentování, srovnávání - kompetence k řešení problémů: učení se nové slovní zásoby řešením problémových situací, volba situací k řešení problémů - komunikativní kompetence:podpora logického myšlení, nácvik správné výslovnosti - občanské kompetence: spolupráce v týmu - pracovní kompetence: výroba pomůcek a jejich praktické využití - kompetence sociální a personální: práce ve skupinkách, utváření atmosféry v týmu, diskuse ve skupině 14/28

15 Doplňkové materiály Příloha č. 1 English Alphabet, aktivita č. 2, otazník zastupuje libovolné písmeno A B C D E F G H I 15/28

16 J K M N P Q L O R 16/28

17 S T U V W X Y Z? 17/28

18 Příloha č. 2 Platná tabulka fonetických znaků, aktivita č.2 SAMOHLÁSKY DVOJHLÁSKY SOUHLÁSKY 18/28

19 Příloha č. 3 Metodická pomůcka fonetické znaky samohlásky, aktivita č.2 19/28

20 20/28

21 Příloha č. 4 ukázka dvojic slov pro hru Snap, aktivita č.4 from map school world England city teacher town hospital country centre Canada Australia too from map school world England city teacher town hospital country centre Canada Australia too 21/28

22 Příloha č. 5 Three letters, aktivita č.6 P O S T C A R D C H E N M O R F A V I T E L E S S S D A L S P O O F T E E N M Y F E R T S B D S L Y D S T A I R S T O O T H R E A L R O S S S A L S S F 22/28

23 Příloha č. 6 Scrabble set, aktivita č.7 a a a a a b b b c c c d d d e e e e e f f f g g g h h h i i i i i j j k k k l l l l m m m 23/28

24 m n n n o o o o o p p p p q q r r r r s s s s t t t t u u u v v w w x x y y y z 24/28

25 Příloha č. 7 Projektová práce 25/28

26 26/28

27 27/28

28 Zdroje a odkazy: www stránky: časopisy: R&R break 28/28

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Programy Vidět a naučit se

Programy Vidět a naučit se Programy Vidět a naučit se Program Vidět a naučit se zahrnuje několik dílčích programů každý z nich se zaměřuje na určitou oblast vývoje. Tři dílčí programy, na nichž právě pracujeme, jsou: Vidět a naučit

Více

Metodická příručka pro obor Kadeřník

Metodická příručka pro obor Kadeřník Metodická příručka pro obor Kadeřník Mgr. Hana Pappová 1 Odborná skripta a doplňkové materiály pro obor Kadeřník Tato metodická příručka obsahuje doporučené náměty pro učitele při práci s odbornými skripty,

Více

Rozvoj klíčových kompetencí hrou

Rozvoj klíčových kompetencí hrou Rozvoj klíčových kompetencí hrou Jan a Iveta Vodičkovi Inkluzívní škola 2 Vydalo Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s. Česká pedagogická komora v rámci projektu Inkluzívní škola, realizovaného díky podpoře

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP Výzkumný ústav pedagogický v Praze červen 2007 1 Obsah 1. Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu přípravné třídy ve ŠVP ZŠ 2. Obecné poznámky

Více

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol.

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. NáPPadník Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Praha, březen 2010 Slovo úvodem Vážení kolegové ve školních třídách, v hodinách všech vyučovacích předmětů! Dostáváte

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Zvyšování motivace žáků ve výuce německého jazyka

Zvyšování motivace žáků ve výuce německého jazyka Ostravská univerzita Filozofická fakulta katedra germanistiky Rozšiřující studium jazyka německého Zvyšování motivace žáků ve výuce německého jazyka 28. 4. 2006 Mgr. Petra Pavelková petra.pavelkova@email.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Binární kódování Poznámky pro učitele

Binární kódování Poznámky pro učitele Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Binární kódování Poznámky pro učitele Binární kódování - poznámky pro učitele Tento

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více