DVRB31-33 VIEW-i Kamera se zabudovaným GPS přijímačem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVRB31-33 VIEW-i Kamera se zabudovaným GPS přijímačem"

Transkript

1 DVRB31-33 VIEW-i Kamera se zabudovaným GPS přijímačem Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Upozornění... 2 Péče o výrobek...2 Paměťová SD karta...3 Obsah balení... 4 Funkce kamery... 5 Popis kamery... 6 Postup montáže... 7 Doporučené umístění...7 Montáž držáku...8 Umístění kamery do držáku...8 Ověření funkčnosti...8 Ovládání... 9 Základní ovládací prvky...9 Akustická signalizace a LED diody Počítačový program View-i PC Player Požadavky na počítač Instalace programu Základní obrazovka programu jedna kamera Základní obrazovka programu dvě kamery Funkce tlačítek programu Jednoduché přehrávání záznamu Seznam a vyhledávání záznamů (Search List) Přehrávání záznamů a údaje o jízdě Záznam trasy Rychlost a akcelerometr Uložení a tisk snímku obrazovky Diagnostika stylu jízdy Zpráva o nehodě Zpráva obsahující údaje z GPS a akcelerometru Nastavení kamery Možné problémy a jejich řešení Technické parametry Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby 1

2 Úvodní informace 1. Tento výrobek byl navržen ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu tím způsobem, že umožňuje nahrávání průběhu jízdy a případné nehody. 2. Menší nehody nemusí být zaznamenány zabudovaným akcelerometrem. Z tohoto důvodu není zaručeno nahrání záznamu každé nehody, je však možné kdykoli spustit nahrávání manuálně. 3. Otřesem výrobku nebo působením jiných vnějších vlivů může dojít ke ztrátě uložených záznamů a údajů. 4. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli způsobené poškození nebo zranění v souvislosti s tímto výrobkem. 5. V případě uplatnění záruky je výměna nebo oprava výrobku zcela na rozhodnutí výrobce. Upozornění Péče o výrobek Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravit V případě jakýchkoli úprav výrobku zaniká nárok na záruku. Nevyužívejte jiné příslušenství, než dodané společně s výrobkem Poškozením výrobku z důvodu nechváleného příslušenství zaniká nárok na záruku. Výrobek nepřipojujte přímo na baterii vozidla Připojením výrobku přímo na baterii vozidla by mohlo dojít k jeho poškození a v tomto případě nelze uplatnit nárok na záruku. K napájení výrobku využívejte pouze doporučený zdroj napájení Využitím nesprávného napájecího zdroje by mohlo dojít k poškození výrobku a případně také ke vzniku požáru. Dbejte, aby se na čočku kamery nedostaly žádné tekutiny nebo chemikálie, které by způsobily snížení kvality záznamu. Výrobek nevystavujte působení extrémních teplot Dbejte, aby výrobek nebyl vystaven působení teplot převyšujících povolený rozsah 2

3 pracovních teplot, protože by mohlo dojít k poškození výrobku. Během řízení neprovádějte žádná nastavení přístroje Pokud během nehody dojde k poškození výrobku, je možné, že nedojde k uložení video záznamu Při náhlých změnách osvětlení, jako například při vjezdu do tunelu nebo při otočení směrem ke slunci může být snížena kvalita video záznamu z důvodu omezených možností nahrávací technologie Kontrolujte správné nastavení kamery Pokud dojde k otřesu vozidla nebo nárazu do kamery, může se změnit úhel záběru kamery. Dbejte, aby se při čištění vozidla nedostala na kameru voda nebo jiné tekutiny Paměťová SD karta Nevyjímejte SD kartu ze zapnutého zařízení Před vyjmutím SD karty vždy zařízení vypněte. Využívejte pouze SD kartu, která je součástí balení nebo je doporučena výrobcem Při využití neschválené SD karty nemusí výrobek fungovat správně. Neotevírejte a nerozebírejte SD kartu Při využití takto upravené SD karty by mohlo dojít k poškození výrobku. SD kartu je zapotřebí vyměnit pouze po skončení její životnosti Pokud by po skončení životnosti SD karty došlo ke snížení rychlosti zápisu, byla by tím ovlivněna i funkce výrobku. Pokud je zapotřebí dlouhodobě uchovat nahrané záznamy, proveďte zálohování SD karty na pevný disk počítače Při případné poruše SD karty by mohlo dojít také ke ztrátě uložených údajů. 3

4 Kontrolujte uložené záznamy, čímž zkontrolujete také správnou funkci SD karty Provádějte formátování SD karty Je vhodné občas provést formátování (vymazání obsahu) SD karty, čímž dosáhnete optimální funkce. Upozornění: provedením formátování dojde k nevratné ztrátě všech uložených dat na SD kartě. Postupujte následujícím způsobem: 1. SD kartu připojte prostřednictvím čtečky SD karet k počítači. 2. Na ploše počítače zvolte položku Tento počítač (My Computer). 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku SD karty a ve zobrazené nabídce zvolte položku Formátovat (Format). 4. Zvolte souborový systém FAT32 a zahajte formátování stisknutím Start. Obsah balení Před zahájením montáže zkontrolujte, zda balení obsahuje tyto součásti: Kamera Modul IČ osvětlení (pouze model Ruby) Paměťová SD karta Držák a oboustranná lepicí páska 2 x Uživatelská příručka Příchytky kabelu 6 x TV kabel Napájecí kabel Využití TV kabelu: Při připojení displeje, který není vybaven vstupem kompozitního videa, musí být nastaven správný formát obrazu. Obsah balení může být výrobcem změněn bez předchozího upozornění. 4

5 Funkce kamery Stálé nahrávání video záznamu Kamera umožňuje stálé nahrávání video záznamu. Pokud již není dostatek místa na paměťové SD kartě, bude provedeno automatické vymazání starých záznamů, aby mohly být uloženy záznamy nové. Z tohoto důvodu provádějte vždy zálohování záznamů, které potřebujete uchovat, na pevný disk počítače. Automatické uložení video záznamu nehody Pokud dojde během jízdy k nehodě a tato skutečnost bude zaznamenána zabudovaným senzorem, kamera provede automatické uložení video záznamu v rozsahu od 15 sekund před nehodou do 15 sekund po nehodě. Kamera umožňuje uložit až 200 takovýchto záznamů. Pokud je uloženo více než 160 záznamů, bude uživatel upozorněn třemi pípnutími, že dochází volné místo na SD kartě. Po zaplnění celé paměťové kapacity budou při ukládání nových záznamů automaticky mazány nejstarší záznamy, na což bude uživatel opět upozorněn. Z tohoto důvodu provádějte vždy zálohování záznamů, které potřebujete uchovat, na pevný disk počítače. Nahrávání zvukového záznamu Video záznam může být uložen společně se zvukovým záznamem. Focení snímků Kamera umožňuje také focení snímků a jejich ukládání ve formátu JPEG. Zabudovaný GPS přijímač Zabudovaný GPS přijímač umožňuje ukládat údaje o poloze a rychlosti vozidla (pouze u modelů View-i Pro(dvrb32), Gold(dvrb33) a Ruby(dvrb34)). Tyto uložené údaje je možné prohlížet s použitím příslušného počítačového programu. Zabudovaný akcelerometr Zabudovaný akcelerometr sleduje a zaznamenává rychlé zrychlení nebo zpomalení vozidla. TV výstup Zaznamenané video nahrávky je možné přehrávat prostřednictvím připojené televize. 5

6 Počítačový program View-i PC Player Prostřednictvím speciálního počítačového programu View-i PC Player je možné prohlížet uložené video nahrávky a další údaje. Synchronizace s Google Maps V programu View-i PC Player je trasa jízdy je zobrazována přímo na mapě prostřednictvím Google Maps. Graf údajů z akcelerometru Údaje o zrychlení, zpomalení a další údaje zaznamenané akcelerometrem jsou zobrazeny v přehledném grafu. Diagnostika stylu jízdy Styl jízdy je diagnostikován z údajů o poloze (GPS) a akcelerometru, což může řidiči umožnit zlepšit své řidičské návyky. Záznam o nehodě Zařízení umožňuje vytvořit záznam o nehodě, což může být užitečné pro policii nebo pojišťovnu. Systém opravy poškozených dat Zařízení umožňuje částečně opravit poškozená data na paměťové SD kartě. K poškození dat může dojít například vysunutím SD karty ze zařízení při nehodě. Možnost opravy závisí na konkrétní situaci a v některých případech již není možné data opravit. Popis kamery 1 Napájecí konektor napájecí napětí 12 / 24 V DC 2 Zabudovaný GPS senzor 3 Hlavní kamera 4 Hlavní vypínač 5 TV výstup přehrávání video záznamů na obrazovce televize ve formátu NTSC 6 Vypínač mikrofonu 7 Reproduktor (bzučák) 6

7 8 Manuální nahrávání 9 Formátování vložené SD karty. Upozornění: provedením formátování dojde ke ztrátě všech uložených údajů 10 Snímání resp. prohlížení fotografií ve formátu JPEG 11 LED diody zapnutí kamery, příjem GPS signálu, zapnutí mikrofonu a nahrávání 12 Zadní kamera 13 Zdířka pro vložení SD karty 14 Infračervené osvětlení pro zadní kameru (pouze u modelu Ruby) Postup montáže Doporučené umístění Kameru je doporučeno umístit poblíž zpětného zrcátka ve vozidle, nejlépe na stranu řidiče, jak je ilustrováno na obrázku vpravo. Dbejte, aby nebyl omezen výhled z vozidla ani jeho bezpečné ovládání. 7

8 Montáž držáku Pomocí oboustranné lepicí pásky připevněte držák na požadované místo, které je vhodné nejprve očistit. Poznámka: Pokud kamera nebude umístěna u čelního skla, může být zhoršena kvalita přijímaného GPS signálu. Umístění kamery do držáku 1. Do zařízení vložte paměťovou SD kartu. 2. Zařízení uchopte tak, aby kamera byla v jeho spodní části, a následně jej zasuňte do držáku tak, aby bylo slyšet cvaknutí. 3. Prostřednictvím napájecího zapalovačem ve vozidle. 4. Kameru nasměrujte tak, aby snímala požadovaný prostor před vozidlem. Nastavování lze usnadnit připojením televize. kabelu propojte zařízení s cigaretovým Model Ruby Model Ruby je vybaven modulem infračerveného osvětlení, který je vhodné umístit s využitím oboustranné lepicí pásky tak, aby směřoval stejně jako zadní kamera. Ověření funkčnosti 1. Zkontrolujete, zda je SD karta správně zasunuta, a následně zapněte kameru. 2. Pokud nedojde k zapnutí kamery, nastartujte motor vozidla. 3. Zapnutí kamery bude potvrzeno rozsvícením červené LED diody následným 8

9 bliknutím modré a oranžové diody. Také zazní dvě a následně pět pípnutí, které potvrzují, že je kamera zapnuta a nahrávání spuštěno. 4. Stav GPS přijímače udává modrá LED dioda. Pokud bliká, probíhá vyhledávání satelitů a určení polohy ještě není možné. Jakmile se modrá LED dioda rozsvítí, probíhá normální příjem GPS signálu. Ovládání Základní ovládací prvky Název Režim nahrávání TV výstup 1 Manuální spuštění nahrávání Manuální spuštění nahrávání Stejně jako je potvrzeno 2 pípnutími a v režimu nahrávání modrá a oranžová LED rychle bliknou 2 Formátování Krátce paměti Dlouze (8 sekund) Není využito Předchozí záznam Formátování paměťové SD karty Změna složky 3 Přehrávání videa / Fotografie Krátce Snímání fotografií Následující záznam Dlouze (2 sekundy) Režim přehrávání Opětovným stisknutím (2 sekundy) se obnoví režim nahrávání 2 Spuštění / vypnutí zadní kamery Stisknutím tlačítka (2) a následně (3) dojde k restartu zařízení 4 Červená LED: Zapnuto Udává zapnutí zařízení 5 Modrá LED: GPS Udává příjem GPS signálu 6 Oranžová LED: mikrofon Udává zapnutí mikrofonu 9

10 Akustická signalizace a LED diody Akce / režim Reproduktor LED diody Zapnutí kamery Dvě pípnutí a následované pěti pípnutími Červená: svítí Modrá: bliká Oranžová: bliká Není vložena SD Pokud není vložena SD karta karta, ozvou se dvě pípnutí po stisknutí jakéhokoli tlačítka Červená: svítí Modrá: bliká Oranžová: bliká Režim stálého nahrávání - Červená: svítí Modrá: dle příjmu GPS signálu Oranžová: dle zapnutí mikrofonu Příjem GPS signálu - Červená: svítí Modrá: dle příjmu GPS signálu Oranžová: dle zapnutí mikrofonu Nahrávání Dvě krátká pípnutí události (nehody) Červená: svítí Modrá: rychle bliká Oranžová: rychle bliká Mikrofon zapnut Jedno krátké pípnutí / vypnut Červená: svítí Modrá: bliká Oranžová: dle zapnutí mikrofonu Kamera vypnuta Dlouhé pípnutí Červená: nesvítí Modrá: nesvítí Oranžová: nesvítí Upozornění na zaplněnou paměťovou kapacitu Červená: svítí Modrá: dle příjmu GPS signálu Oranžová: dle zapnutí mikrofonu 80 %: 6 pípnutí 100%: 3 dlouhá pípnutí Počítačový program View-i PC Player Počítačový program View-i PC Player rozšiřuje funkce kamery (modely Lite, Pro, Silver a Gold). Nahrané video záznamy je možné prohlížet prostřednictvím přehrávače Windows Media Player, který je součástí operačního systému Windows, avšak údaje z GPS přijímače, otřesového senzoru a další lze zjistit pouze prostřednictvím programu View-i PC Player. 10

11 Požadavky na počítač Položka Parametry Operační systém Microsoft Windows XP, Vista, 7 Procesor Pentium 4 1,8 GHz a vyšší Paměť RAM Více než 512 MB Volné místo pevném disku Více než 200 MB Displej Rozlišení 1024 x 768 a vyšší Instalace programu 1. K počítači připojte prostřednictvím příslušné čtečky SD kartu. 2. Zobrazte připojená zařízení a pevné disky výběrem položky Tento počítač (My Computer) na ploše počítače. 3. Zvolte paměťovou SD kartu a zvolte Setup.exe. 4. Instalaci programu proveďte dle zobrazovaných instrukcí. 5. Po dokončení instalace lze program spustit výběrem Start > Programs > View-i > View-i PC Player. Aktuální verzi programu lze stáhnout z webových stránek výrobce Základní obrazovka programu jedna kamera U zařízení s jednou kamerou (modely View-i Lite a Pro) stiskněte tlačítko View-i, čímž zobrazíte základní obrazovku programu s jednou kamerou. # Název Popis 1 Video Zobrazení nahraného video záznamu 2 Graf údajů z akcelerometru Zobrazení údajů z akcelerometru vzhledem k přehrávanému videu 3 Rychlost / Menu Zobrazení rychlost jízdy (model View-i Pro) / Tlačítko MENU pro zobrazení nabídky nastavení 4 Seznam a vyhledávání záznamů Seznam nahraných záznamů s možností vyhledávání dle požadovaných parametrů 5 Údaje o souboru Zobrazení názvu přehrávaného souboru a GPS údajů (model View-i Pro) 6 Zobrazení polohy na mapě Zobrazení aktuální polohy vzhledem k přehrávanému video záznamu prostřednictvím 11

12 Google Maps vyžaduje připojení k internetu (model View-i Pro) Základní obrazovka programu dvě kamery U zařízení se dvěma kamerami (modely View-i Silver, Gold a Ruby) stiskněte tlačítko VIEW-I2, čímž zobrazíte základní obrazovku programu se dvěma kamerami. # Název Popis 1 Video zaznamenané přední Zobrazení video záznamu nahraného přední kamerou kamerou 2 Video zaznamenané zadní kamerou Zobrazení video záznamu nahraného zadní kamerou 3 Seznam a vyhledávání záznamů Seznam nahraných záznamů s možností vyhledávání dle požadovaných parametrů 4 Rychlost / Menu Zobrazení rychlost jízdy (View-i Gold, Ruby) / Tlačítko MENU pro zobrazení nabídky nastavení 5 Údaje o souboru Zobrazení názvu přehrávaného souboru a GPS údajů (model View-i Gold, Ruby) 12

13 6 Graf údajů z akcelerometru Zobrazení údajů z akcelerometru vzhledem k přehrávanému videu 7 Zobrazení polohy na mapě Zobrazení aktuální polohy vzhledem k přehrávanému video záznamu prostřednictvím Google Maps vyžaduje připojení k internetu (model View-i Pro) Funkce tlačítek programu < Předchozí záznam Otevřít soubor << Rychlé přetáčení vzad Snímek obrazovky > Přehrávat Diagnostika stylu jízdy Pausa Zpráva o nehodě Stop Nastavení >> Rychlé přetáčení vpřed Rychlost jízdy > Následující záznam Posuvník nastavení hlasitosti Pomocí posuvníku je možné nastavit hlasitost přehrávání. Jednoduché přehrávání záznamu Nahrané video záznamy jsou uloženy v paměti SD karty. Ve složce NORMAL jsou uloženy záznamy pořízené v režimu stálého nahrávání, ve složce EVENT jsou uloženy záznamy o nehodě. Požadované záznamy je vhodné zkopírovat před zahájením přehrávání zkopírovat na pevný disk počítače. Otevření jednoho záznamu k přehrávání Stisknutím tlačítka se symbolem Otevřená složka v dolní části okna programu View-i PC Player otevřete dialogové okno, ve kterém máte možnost zvolit požadovaný záznam k přehrávání. 13

14 Výběr celé složky k přehrávání Výběr celé složky záznamů lze provést stisknutím tlačítka FOLDER OPEN v pravém horním rohu seznamu záznamů. Po výběru požadovaného souboru potvrďte přidání záznamů do seznamu stisknutím OK. Přehrávání požadovaných záznamů ze seznamu zahájíte výběrem zaškrtávacího políčka vlevo od názvu záznamu a následným stisknutím tlačítka CHAIN PLAY. Seznam a vyhledávání záznamů (Search List) Význam jednotlivých částí okna SEARCH LIST je uveden v tabulce níže. 1 FOLDER OPEN Vybrat a otevřít složku s video záznamy 2 CHAIN PLAY Zahájit přehrávání označených video záznamů 3 FILE NAME Název souboru je složen z data a času nahrávání: Příklad: soubor _ mp4 byl pořízen 14

15 v 20:15:18 4 EVENT TYPE Režim nahrávání, při kterém byl záznam pořízen (viz 5-7) 5 NOR Záznam pořízen v režimu stálého nahrávání 6 EVT Nahrávání spuštěno událostí detekovanou akcelerometrem 7 EMG Nahrávání spuštěno manuálně Vyhledání v seznamu záznamů Před zahájením vyhledávání v seznamu je zapotřebí stisknout tlačítko CREATE DB, čímž bude vytvořena databáze záznamů. Nyní zvolte parametr, podle kterého má být vyhledávání provedeno (viz tabulka níže) a stiskněte tlačítko SEARCH. Záznamy odpovídající požadovaným vyhledávacím parametrům budou zobrazeny v seznamu a jejich přehrávání je možné zahájit tlačítkem CHAIN PLAY. Vyhledávací parametry jsou následující: 1 EVENT TYPE Výběr režimu nahrávání, ve kterém byl záznam pořízen 2 SPEED Výběr záznamů, které byly pořízeny při rychlosti vozidla vyšší, než je zadaná hodnota 3 G-SENSOR Výběr záznamů, které byly pořízeny při údajích z akcelerometru vyšších, než je zadaná hodnota (hodnoty) 4 TIME Výběr záznamů v zadaném časovém rozmezí Přehrávání záznamů a údaje o jízdě Přehrávání záznamu probíhá v příslušném okně programu View-i PC Player. Společně s přehrávaným videem jsou zobrazovány ještě další informace o jízdě: 1 Video Okno s přehrávaným videem 2 Akcelerometr Zobrazení údajů z akcelerometru 3 Rychlost / Menu Rychlost vozidla (View-i Pro) / Zobrazení nabídky 4 Údaje o záznamu Název a typ záznamu Údaje z GPS (View-i Pro) 5 Mapa Zobrazení zaznamenané polohy vozidla prostřednictvím Google Maps (je vyžadováno připojení k internetu; View-i Pro) 15

16 Zobrazení polohy vozidla na mapě Program View-i PC Player umožňuje také zobrazení zaznamenané polohy vozidla prostřednictvím na mapě prostřednictvím služby Google Maps. Ke správné funkci je vyžadováno připojení k internetu. 1 Přiblížení a oddálení mapy 2 Režim zobrazení 3 Zaznamenaná poloha Záznam trasy Funkce Záznam trasy (Road Track) umožňuje zobrazení trasy, na které byly pořízeny zvolené záznamy. Z těchto záznamů je nejprve zapotřebí vytvořit databázi (viz výše) a následně kliknout na tlačítko ROAD TRACK. V nově zobrazeném okně spustíte zobrazení trasy tlačítkem VIEW. Zobrazení trasy prostřednictvím Google Maps vypnete nebo spustíte tlačítky HIDE resp. SHOW. 16

17 Rychlost a akcelerometr V programu View-i PC Player lze stisknutím tlačítka BIG CHART otevřít nové okno s detailním zobrazením údajů zaznamenaných akcelerometrem. Význam jednotlivých akcelerometru: Osa Popis X Pohyb vozidla v ose X Rychlé zrychlení a zpomalení Y Pohyb vozidla v ose Y Rychlé zatočení Z Pohyb vozidla v ose Z Pohyb nahoru a dolů Uložení a tisk snímku obrazovky Stisknutím tlačítka se symbolem Tiskárna zobrazíte náhled snímku obrazovky. Kromě aktuální fotografie zachycené z videa lze také uvést údaje z akcelerometru (1) a údaje z GPS (model View-i Pro a Gold). Daný snímek lze vytisknout stisknutím tlačítka PRINT nebo uložit stisknutím tlačítka SAVE. 17

18 Diagnostika stylu jízdy Zprávu obsahující diagnostiku stylu jízdy lze zobrazit stisknutím tlačítka ECO-DRIVE REPORT. Nejprve budete zadáni k zadání základních údajů a poté stiskněte tlačítko MAKE REPORT. Zprávu lze uložit stisknutím EXCEL nebo zobrazit stisknutím PREVIEW. Zpráva o nehodě Stisknutím tlačítka EVENT REPORT zobrazíte nabídku pro vytvoření zprávy o nehodě. Ta může obsahovat až čtyři fotografie z kamer (přidání jednotlivých fotografií lze provést po stisknutí tlačítka ADD, případně danou fotografii odebrat stisknutím tlačítka CLEAR). Zprávu lze následně vytvořit stisknutím tlačítka PREVIEW. 18

19 Zpráva obsahující údaje z GPS a akcelerometru Údaje z GPS a akcelerometru lze uložit ve formátu dat (.CSV) stisknutím tlačítka SAVE DATA. Nastavení kamery Nastavení různých parametrů nahrávání je uloženo na SD kartě v souboru user_setup.cfg. Tento soubor lze otevřít a následně upravit po stisknutí tlačítka se symbolem Ozubené kolo. Po provedení požadovaných úprav nastavení stiskněte tlačítko APPLY a vložte SD kartu zpět do kamery. Základní nastavení V základním nastavení lze provést úpravu těchto položek: VIDEO QUALITYY Kvalita (rozlišení) videa G-SENSOR SETTING Citlivost akcelerometru DEVICE TIME Manuální nastavení času u modelu View-i Lite a Silver TIME ZONE Časové pásmo 19

20 SOUND SETTING Pokročilé nastavení VIDEO QUALITY Kvalita (rozlišení) videa Zapnout a vypnout bzučák BEST: 1,3 Mpix, 17 fps GOOD: 1,3 Mpix, 20 fps NORMAL: 0,3 Mpix, 30fps COMPACT: 0,3 Mpix, 17 fps BRIGHTNESS Jas Rozsah -4 (tmavý) až +4 (světlý) G-SENSOR SENSITIVITY Citlivost akcelerometru Rozsah 0,1 (citlivý) až 2 (necitlivý) EVENT RECORGING TIME Čas nahrávání události Rozsah 0 až 15 sekund před a za signálem od akcelerometru CONSTANT RECORDING TIME Čas nahrávání v režimu stálého nahrávání Lite, Pro: 30 až 60 sekund Silver, Gold, Ruby: 30 až 120 sekund DEVICE TIME Aktuální čas TIME ZONE Časové pásmo BUZZER Zapnout a vypnout bzučák Možné problémy a jejich řešení Není napájení Zkontrolujte napájecí kabel ke kameře a jeho připojení ke zdroji napájení. Zkontrolujte, zda je kamera zapnuta. Zkuste vyjmout SD kartu z vypnuté kamery, opětovně ji vložit a zkusit kameru zapnout Ozývá se stálé pípání Zkontrolujte, zda je vložena SD karta. Zkontrolujte, zda je na SD kartě správný souborový formát (je vyžadován FAT32). Zkontrolujte, zda není SD karta zaplněna. LED diody stále blikají Blikající LED diody signalizují problém s SD kartou. Zkuste zálohovat obsah SD karty na pevný disk počítače a následně proveďte formátování SD karty. Nahrané video záznamy jsou v nedostatečné kvalitě Zkontrolujte, zda není zašpiněna čočka kamery nebo zda nejsou před kamerou překážky. 20

21 Pokud je video příliš tmavé, zkuste zvýšit jas (viz kapitola Nastavení kamery). Nahrané video záznamy jsou bez zvuku Zkontrolujte, zda je zapnuto nahrávání zvuku. Nefunguje nahrávání události (nehody) Zkontrolujte, zda je správně nastaveno nahrávání události a zda není příliš nízká citlivost akcelerometru. Není zaznamenána GPS poloha Zkontrolujte, zda je kamera umístěna na čelním skle vozidla. Z okolí kamery odstraňte všechny kovové předměty. Pokud se výše uvedenými radami nepodaří problém vyřešit, kontaktujte autorizovaného obchodního zástupce. Technické parametry Kamera View-i Lite, Pro: 1 x CMOS senzor 1,3 Mpix View-i Silver, Gold, Ruby: 2 x CMOS senzor 1,3 Mpix Úhel záběru Přední kamera 120, zadní kamera 149 GPS Zabudovaný GPS přijímač - View-i Pro, Gold, Ruby Akcelerometr Zabudovaný akcelerometr Rozlišení videa View-i Lite, Pro: 1 x MPEG4 1,3 Mpix 20 fps (max), 0,3 Mpix 30 fps (max) View-i Silver, Gold, Ruby: 2 x MPEG4 1,3 Mpix 10 fps (max), 0,3 Mpix 15 fps (max) Audio Zabudovaný mikrofon, ukládání v kodeku ACC Paměťové médium SD karta (max. 16 GB) Zobrazení na počítači Program View-i PC Player, Windows Media Player atd. Napájecí napětí 12 až 24 V DC Rozměry 52 x 94 x 18 mm Hmotnost View-i Lite: 70 g: View-i Pro, Silver: 85 g; View-i Gold, Ruby: 90 g Výrobce AVIC Imaging Inc, vyrobeno v Jižní Korei Certifikáty KCC, FCC, CE, E11, RoHS 21

Kamera se zabudovaným GPS přijímačem

Kamera se zabudovaným GPS přijímačem Kamera se zabudovaným GPS přijímačem DVRB2 Uživatelská příručka Obsah Funkce výrobku... 2 Obsah balení... 2 Popis kamery... 3 Montáž... 4 Před zahájením montáže...4 Postup montáže...4 Důležitá upozornění...5

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DVRB5 Černá skříňka. se 2 kamerami, senzorem zrychlení a podporou GPS. Uživatelská příručka

DVRB5 Černá skříňka. se 2 kamerami, senzorem zrychlení a podporou GPS. Uživatelská příručka DVRB5 Černá skříňka se 2 kamerami, senzorem zrychlení a podporou GPS Uživatelská příručka Obsah Funkce černé skříňky...2 Popis kamery...3 Začínáme...4 Základní funkce...5 Nabídka nastavení...6 Senzor zrychlení...6

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

Real HD BH-300 BH-300

Real HD BH-300 BH-300 Real HD BH-300 BH-300 BH-300 OBSAH 03 Poznámka 12 Instalace 04 Upozornění 14 LED a bzučák 04... Instalace a starostlivost 14... Signalizace LED a bzučáku 05... Použití SD karty 14... Tlačítko REC 05...

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox Návod k použití 2,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve SlimBox 1. Montáž pevného disku 1. Oddělte horní kryt. 2. Vytáhněte fixační držák. 3. Připojte pevný disk do konektoru. 4. Upevněte pevný disk do rámečku.

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL Obsah Úvod... 3 Přední strana... 3 Spodní část a spínač... 3 Kryt baterií... 4 Přepínač funkcí... 4 Popis testovacího režimu... 5

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP

Uživatelská příručka k webové kameře HP Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

IPCorder KNR-1004/1008

IPCorder KNR-1004/1008 IPCorder KNR-1004/1008 Stručný průvodce instalací Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti KOUKAAM a.s. Pro jeho správnou instalaci si prosím přečtěte tento krátký návod. Pro další informace použijte

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více