Jak regulační zásahy deformují trh s elektrickou energií?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak regulační zásahy deformují trh s elektrickou energií?"

Transkript

1 Jak regulační zásahy deformují trh s elektrickou energií? Ceny elektřiny v Evropě a jejich vliv na investice v celém sektoru PhDr. IVO HLAVÁČ Ředitel útvaru Public Affairs Skupiny ČEZ Konference IVD, Evropská energetika na rozcestí: Jak v ní obstojí ta česká? Praha, 26. listopadu 2013

2 ZROZENÍ EVROPSKÉ REGULACE Vznik ESUO Vznik EURATOM První energetická strategie ES 1. cíle pro energetickou politiku do roku kompetence pro energetickou politiku Bílá kniha k vnitřnímu trhu (energetika součást vnitřního trhu ES) Zelená kniha o evropské energetické politice energetická politika se stává komunitární politikou

3 2 A JEJÍ PODOBY V POSLEDNÍCH 5 LETECH

4 PŘI STÁVAJÍCÍCH CENÁCH NEJSOU INVESTICE DO NOVÝCH ZDROJŮ MOŽNÉ A DOKONCE DOCHÁZÍ K UZAVÍRÁNÍ ZDROJŮ STÁVAJÍCÍCH Odstavovaná výrobní kapacita v CEE GW, ~3.7 RWE i E.On odstavují: až 7 GW kapacity v regionu CEE kvůli nízkým spreadům Elektrárny dříve profitovaly z alokace povolenek zdarma Odstávky se nepromítnou do ceny elektřiny - tyto elektrárny vyráběly jen pár desítek/stovek hodin ročně, navíc do trhu přicházejí nové zdroje černé uhlí plyn 3

5 K LIBERALIZOVANÉMU TRHU SE DOKÁŽEME VRÁTIT, ALE NEPŮJDE TO RYCHLE ANI SNADNO Současnost Akce EU-ETS restartování pokud chceme bojovat s CO2 Podporovat OZE nástroji slučitelnými s trhem: zrušit FIT, cestou může být rozumná investiční podpora Zásahy do trhu jako kapacitní platby nebo CfD jen ve specifických případech, kdy hrozí aktuální nedostatek kapacity a nelze čekat na restart trhu Sladěny tři základní cíle energetické politiky: bezpečnost dodávky, konkurenceschopnost, udržitelnost Připraven záložní robustní nástroj k zajištění dostatku kapacit Nastavena společensky optimální úroveň dekarbonizace Současnost Akce

6 ALTERNATIVOU JE SYSTÉM REGULAČNÍCH NÁSTROJŮ, KTERÉ VÍCE ČI MÉNĚ NAHRADÍ FUNGOVÁNÍ TRHU Časový horizont do 1 roku 2-3 roky lifetime elektrárny Běžný provoz pokrytí variabilních nákladů Zachování provozuschopnosti pokrytí fixních nákladů Výstavba nových zdrojů Cíl Pokrytí nákladů výroby v konkrétních hodinách (paliva, CO2) Pokrytí nákladů zachování on-line stavu (fixní O&M + režie) Pokrytí investičních nákladů nebo plných nákladů Nástroje varianta I Energetický trh (MWh) bez nadbytečné regulace (podpora OZE) Cena určena variabilními náklady marginálního zdroje Při nedostatku kapacit jsou ceny investičním signálem Nástroje varianta II Energetický trh (MWh) Cena určena variabilními náklady marginálního zdroje Kapacitní trh (MW) Platby za spustitelnou kapacitu k zamezení nedostatku Může být celoevropský Strategická rezerva/platba Národní schémata vhodná, neboť zajištění dodávky je národní povinností 5

7 NĚKTERÉ KAPACITNÍ MECHANISMY SE JIŽ V PRAXI POUŽÍVAJÍ I NA EVROPSKÝCH TRZÍCH Kapacitní platby Kapacitní aukce Princip/charakteristika TSO/regulátor stanovuje požadované množství i cenu za kapacitu Plně regulovaný business TSO/regulátor stanovuje množství a následná aukce určí cenu Kde se používá Irsko, Španělsko PJM (USA), UK (v návrhu) Kapacitní certifikáty Dodavatel musí zajistit dostatečné pokrytí špičkové dodávky nakoupením kapacitních certifikátů na trhu nebo zaplatit penále Kalifornie, Francie (v návrhu) Strategická rezerva TSO podporuje specifické zdroje pro nasazení v kritických situacích jedná se spíše o podpůrnou službu DE (Irsching), Finsko 6

8 KAPACITNÍ TRH DOKÁŽE ZASTAVIT ODSTAVOVÁNÍ PLYNOVÝCH ZDROJŮ A MÁ I NĚKTERÉ DALŠÍ PŘÍNOSY Současný market design Market design s kapacitním trhem Cena elektřiny ( /MWh) Zdroje, které si nepokryjí ani variabilní náklady, zvažují odstavení Poptávka po elektřině Černé uhlí CCGT Rychlý pozitivní dopad na ekonomiku odstavovaných (plynových) elektráren. Zajištění dostatku kapacit. Stabilní market design, neboť jednou zavedené kapacitní mechanismy je obtížné zrušit. Jádro Hnědé uhlí Nízké administrativní náklady na provoz a zavedení systému. Dostupná kapacita (GW) V případě národních posílení role národního regulátora a TSO. 7

9 KAPACITNÍ TRH VŠAK INVESTIČNÍ NEJISTOTU NEODSTRANÍ Cena silové el., USD/MWh ILUSTRATIVNÍ, PJM TRH Podíl kapacitní platby na investičních nákladech pro NPV=0* % 80% 60% 40% 20% 0% 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Silová elektřina Kapacitní platba** Vyšší volatilita kapacitních plateb než cen silové elektřiny přispívá k investiční nejistotě. * Kapacitní platba je určena dopředu. Data ceny silové el. a kapacitní platby proto korespondují. ** PJM RTO, téměř 170 GW. 8 Zdroj: USA trh PJM RTO, vlastní výpočet ČEZ.

10 NAVÍC KAPACITNÍ PLATBY DÁLE ZVYŠUJÍ TLAK NA VELKOOBCHODNÍ CENY ELEKTŘINY Rozklad marže elektráren v dlouhém období ILUSTRATIVNÍ Absence cenových spiků, protože bude dostatek výkonu Platba za disponibilní výkon Odvíjí se od výše fixních nákladů, odpisů/investic posledního zdroje potřebného k pokrytí poptávky Velkoobchodní trh elektřinou V dlouhém období pokles průměrných cen. Tím vzniká další tlak na platby za disponibilní výkon. Marže z velkoobchodního trhu Marže z kapacitního trhu 9

11 PROTO JSOU NUTNÉ I NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ NÁVRATNOSTI A VÝSTAVBY Princip/charakteristika ZDROJŮ Garantovaná výkupní cena el. Vyrovnání vyšší i nižší tržní ceny na fixní úroveň určenou regulátorem Výhody/zkušenosti UK CfD PPA od podniků Přímá podpora bezemisních zdrojů Dlouhodobě regulované ceny el. Přímé financování spotřebiteli Build-Own- Operate 10 Dlouhodobé kontrakty se státními podniky a/nebo zahraničními subjekty Garance minimálních cen emisí CO 2 Rozúčtování investičních nákladů zákazníkům nebo Vlastníci zároveň tvoří většinu odběratelů Výstavba, vlastnictví i provoz jediným zahraničním subjektem při garanci výkupních cen a podílu na zisku Polsko Funkční EU ETS zajistí Přispívá k dekarbonizačnímu úsilí Francie, duální systém cen: regulované a liberalizované Finsko, Olkiluoto 3 (ve výstavbě) Ruský projekt Akkuyu ve výstavbě v Turecku

12 BRITSKÁ VLÁDA PŘIPRAVILA KOMPLEXNÍ REFORMU STABILIZUJÍCÍ PROSTŘEDÍ PRO INVESTICE V ENERGETICE Cíl ve Velké Británii Podpořit výstavbu nízkoemisních zdrojů Zabránit skokovému uzavření uhelných elektráren Zabránit výstavbě nových vysokoemisních zdrojů Zajistit predikovatelnou minimální cenu CO2 Nástroje reformy ve Velké Británii Feed-in tarify se symetrickým dorovnáním odchylek (Contract for Difference) Platby za dostupnou kapacitu (Capacity Payment Mechanisms) Standardizované emisní stropy pro nové zdroje (Emission Performance Standard) Minimální cena CO2 (Carbon Price Floor) Cíl nástroje FiT CfD podpoří investice do všech nízkouhlíkových zdrojů. Kontraktačně umožní stabilizaci příjmů a snížení rizik investorů. Nahradí současné typy podpory obnovitelných zdrojů v UK. CPM zajistí bezpečnost dodávek v případě ohrožení systému nakontrahováním výrobní kapacity Založeno na aukčním systému - výrobci obdrží pravidelné platby za jejich dostupnost (nebo penále při jejich nedostupnosti) Limit 450g CO2/kWh dá jasný regulatorní signál, aby nové uhelné elektrárny omezily své emise EPS zabrání, aby byly stavěny vysoko emisní uhlíkové zdroje Nastaví minimální cenu CO2 a tím sníží nejistotu pro investory a dosáhne cílové ceny CO2 CPF je navržen jako doplnění EU emisního tradingového systému tak, aby navýšil cenu CO2 na cílové úrovně v energetice 11

13 EVROPSKÁ KOMISE SICE DÁVÁ PŘEDNOST STÁVAJÍCÍMU TRHU Pozice EU ke kapacitním mechanismům Primárním cílem je dokončení jednotného trhu Kapacitní mechanismy jsou ekonomicky neefektivní, udržují fragmentaci trhů a posilují pozici fosilních zdrojů Individuální národní schémata jsou překážkou jednotného trhu potřeba harmonizace pravidel Existuje potenciál pro dodatečnou kapacitu plynoucí z nad-národního hodnocení security of supply Günther Oettinger, : Komise nepřijme žádné jednostranné národní kroky v oblasti kapacitních mechanismů. Philip Lowe (DG Energy): kapacitní mechanismy jsou zbytečné z důvodu převisu nabídky s výjimkou UK. Zavádění kapacitních plateb ve Francii či Německu je pouze snaha zastavit ničení hodnoty plynových elektráren. 12

14 AVŠAK JEDNOTLIVÉ NÁRODNÍ STÁTY RYCHLE SMĚŘUJÍ KE KAPACITNÍM PLATBÁM Tržní realita Státy UK: zavedení kapacitního trhu (v návrhu) Německo: ad-hoc podpora specifických zdrojů (dočasně zavedena) Belgie: kapacitní aukce na nové kapacity (v návrhu) Utility Enel, Eni, E.ON, Gas Natural Fenosa, GasTerra, GDF SUEZ, Iberdrola, RWE, Vattenfall, společné tiskové prohlášení, : radši využít všech existujících zdrojů, které přispívají k zabezpečení dodávek, než subvencovat novou výstavbu, což může narušit rovné podmínky mezi konkurujícími si technologiemi. Urychlit přijetí EU doporučení k nediskriminačnímu kapacitnímu mechanismu. Asociace Eurelectric*: Zajistit funkčnost energy-only trhu má mít zásadní přednost. Mezitím, pokud je bezpečnost dodávky ohrožena, měli by tvůrci politik zvážit zavedení/zachování kapacitních mechanismů. Členské státy zatím mohou kapacitní mechanismy zavádět dočasně jako odůvodněnou povinnost veřejné služby pro zabezpečení dodávek * Accommodating EU power markets to the intermittency challenge: is there a case for capacity remuneration mechanisms?, Olga Mikhailova, Advisor, Markets Unit, EURELECTRIC, prezentace na konferenci , Düsseldorf 13

15 IMPLIKACE PRO ČESKOU REPUBLIKU Pro ČR je díky převažující výrobě z jádra, hnědého uhlí a případně OZE výhodnější jednotný trh s elektřinou, na kterém může využít své nízké variabilní náklady Pokud by se však Evropa nebo i jen Německo vydaly cestou kapacitních plateb/trhů, je důležité, aby bylo vyřešeno fungování celku: - specificky u kapacitních trhů zejména: - způsob naceňování - následné zajištění možnosti fyzické dodávky - přeshraniční dopady. - dále je to existence nástrojů pro zajištění nové výstavby v místě a čase potřeby Pokud by došlo k prosazení zájmů velkých států, bude zapotřebí rychlá reakce v ČR 14

16 NÁSLEDUJÍCÍ KROKY MOHOU DOSTAT EVROPSKOU ENERGETIKU ZE STÁVAJÍCÍ SLEPÉ ULIČKY Okamžitě: o o o Používat pro snižování emisí CO2 pouze reformované, flexibilní EU ETS a to i pro obnovitelné zdroje. (Nutno prosazovat na evropské úrovni ČR samostatně má jen velmi omezený dopad.) Odmítnout systém kapacitních plateb na národní úrovni, neboť nepřispívá k dlouhodobým celoevropským cílům. Nadále používat cílené intervence pro zajištění bezpečnosti dodávky na úrovni národních států (včetně ČR). Střednědobě: o Určit optimální model celoevropského kapacitního trhu, včetně komplexní analýzy dopadů jeho zavedení a možnosti exitu. 15

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie

Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie Podkladový materiál pro kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Aktuální otázky v oblasti

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Listopad 2012 1 Zpracovalo Hnutí DUHA ve spolupráci s Ekologickým právním servisem, říjen 2012. autoři: Vojtěch Kotecký, Jiří Koželouh, Martin

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více