5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup"

Transkript

1 SLOUPY. Obecné ponámk Sloup jsou hlavními svislými nosnými element a přenášejí atížení vodorovných konstrukčních prvků do ákladové konstrukce. Modulové uspořádání načně ávisí na unkci objektu a jeho dispoičním (stavebně technickém) řešení (vi kap. ), něhož pak vplývá romístění sloupů v půdorsu, a ted konkrétní vdálenosti (roteče) v příslušných směrech. Návrh průřeů sloupů a jejich dimení je ovlivněn statickým působením sloupů jako svislých nosných prvků, které jsou součástí nosné kostr budov (vi kap. ). Ze voleného nosného sstému vplývají ejména působ uložení sloupů a jejich vpěrné délk. Vhledem k omeenému rosahu tohoto učebního textu se problematikou vpěrných délek v ávislosti na ačlenění prvku do konstrukčního sstému neabýváme (podrobněji např. []).. Ocelové sloup Tvar průřeu sloupů je nutno kromě statického působení do jisté mír podřídit účelu objektu s ohledem např. na estetické působení, charakter provou, možnosti údržb, oprav apod. Přehled nejčastějších tpů používaných průřeů ocelových sloupů podává obr... Návrhem ocelových sloupů se nebudeme obecně abývat (podrobně např. [], [], [9] atd.), ve stručném výkladu se v odst.. aměříme na některá speciika ocelobetonových sloupů. Problematika ocelových sloupů je řešena konkrétně v příkladu V.. Obr.. Průře ocelových sloupů PŘÍKLAD V. Ocelový sloup Jako praktický příklad použití ocelových sloupů v nosných kostrách patrových budov je dále uveden výpočet ocelových sloupů ve dvou variantách, a to sloup průřeu HEB a alternativně kruhová trubka. Účink atížení od stropní, resp. střešní konstrukce do sloupů přenáší stropnice a průvlak, resp. vanice a vaník. Jedná se vesměs o prosté nosník, a proto můžeme atížení sloupů stanovit pomocí příslušných atěžovacích ploch. Schéma atěžovací ploch nejvíce atíženého vnitřního sloupu náorňuje obr. 4.. V konstrukci je několik tpů sloupů hlediska jejich atížení, jejichž atěžovací ploch jsou řejmé obr... Obr.. Zatěžovací plocha nejvíce atíženého vnitřního sloupu VAZNÍK resp. PRUVLAK ZATEŽOVACÍ PLOCHA SLOUPU,,8 0,m VAZNICE resp. STROPNICE,,,,0,/,4/,4/,4/,/,/,/,/,4,,,

2 Obr.. Zatěžovací ploch vnitřních, krajních a rohových sloupů Zatížení sloupů Na sloup působí atížení dle schématu na obr..4: osová síla N od svislého atížení vlastní tíha sloupu, stropní a střešní konstrukce, sníh, voidla (rovnoměrné plošné atížení bude přepočteno na atěžovací plochu) spojité rovnoměrné atížení vítr u obvodových sloupů (vítr působí na obvodový plášť připojený ke sloupu) vodorovná síla H m nára voidla (u vnitřních sloupů nára voidla v garáži knm - na šířce m, tj. H m 4 kn, u obvod. sloupů. podlaží H m 40 kn od voidla venku) Obr..4 Obecné atěžovací schéma sloupu Hodnot atížení: normové souč. at. výpočtové Stálé: vlastní tíha sloupu (knm - ) podle dimene, podle dimene stropní konstrukce,09 knm -,,4 knm - střešní konstrukce 0, knm -, 0,9 knm - Nahodilé: voidla (svislé atížení),00 knm -,,000 knm - dnamický souč. δ r,4 4,00 knm - sníh 0,00 knm -,4 0,840 knm - vítr (převato výpočtu střech a tužidel) pro 4. podlaží 0,440 knm -, 0,8 knm - pro ostatní podlaží 0,444 knm -, 0, knm - Mimořádné: nára voidla dle ČSN 7 00 nára voidla v garáži 4,00 kn,0 4,00 kn nára voidla venku 40,00 kn,0 40,00 kn

3 Příklad V.a Sloup průřeu HEB Vnitřní sloup: Běžný vnitřní sloup je atížen stálým atížením, sněhem, svislým atížením od voidel, event. může být atížen mimořádným atížením od nárau voidla. Provedeme posouení sloupu proilu HE 0 B pro dolní část (. a. podlaží), kde působí největší osová síla. V kombinacích atížení uvažujeme snížení atížení voidl podle počtu stropů nad posuovaným sloupem (ČSN 7 00) em η 0,8 ( strop nad posuovaným místem). V ákladní kombinaci atížení (vlastní tíha sloupu, stropů a střech, sníh, voidla) uvažujeme kombinace ψ c 0,9 ( nahodilá krátkodobá atížení sníh, voidla), v mimořádné kombinaci (vlastní tíha sloupu, strop, střecha, sníh, voidla, nára voidla v garáži 4 kn) kombinace ψ c 0,8 be ohledu na počet nahodilých krátkodobých atížení. Vnitřní síl: vlastní tíha HE0B 0,4 knm - γ, 0,49 knm - délka sloupu,0 m, atěžovací plocha sloupu 0, m (obr..) ákladní kombinace - osová síla N 0,49. (.,4 0,9). 0, 0,9 (. 0,8. 4, 0,84). 0,, kn mimoř. kombinace - osová síla N 0,49. (.,4 0,9). 0, 0,8 (. 0,8. 4, 0,84). 0, 88,8 kn - maximální ohbový moment M 4., /. 0,,7 knm pon. ohbový moment, který má malou hodnotu, můžeme anedbat a sloup posoudíme poue na osovou sílu e ákladní kombinace, neboť v mimořádné kombinaci je osová síla menší (asi o %) Průře HE 0 B podle obr.. oceli S : MPa, γ M0,, ε ( / ) 0, Z Roměr: c h 0 mm, h 0 47,0 mm b 0 mm, t,0 mm, c 80 mm d 04,0 mm, t 8,0 mm t Y t t C g Cs b Průřeové charakteristik: A 40 mm I, mm 4 ; i 7,8 mm I 8,89. 0 mm 4 ; i 40, mm W el,,. 0 mm W pl,,. 0 mm W el,,. 0 mm W pl,,8. 0 mm I p, mm 4 I t,. 0 mm 4 Obr.. Průře HEB I 4, mm Klasiikace průřeu (PŘÍLOHA IV.8): 0 d h h pásnice tlak c / t 80 /,0, < 0 ε 0 třída stojina tlak d / t 04,0 / 8,0,0 < ε třída Průře patří do tříd, je možno posuovat plastick. Parametr β A (pro výpočet únosnosti při vpěrném tlaku)

4 Únosnost sloupu v centrickém tlaku Rovinný vpěr: vpěrnou délku uvažujeme rovnou výšce podlaží m srovnávací štíhlost λ 9,9. ε 9,9. 9,9 nepřínivější je vbočení kolmo k ose Z (menší tuhost, nepřínivější křivka vpěrné pevnosti) štíhlost λ L cr, / i 000 / 40, 74, λ 74, poměrná štíhlost λ. β A. 0,789 λ 9,9 křivka vpěrné pevnosti c (ČSN 7 40) α 0,49 vpěrnosti Prostorový vpěr: štíhlost [ α ( λ 0,) λ ] 0,. [ 0,49. ( 0,789 0,) 0,789 ] 0, 9 0, λ χ I L cr, I p It λ 0,9, ,79.0, λ,4 poměrná štíhlost λ. β A. 0,9 λ 9,9 křivka vpěrné pevnosti b (prostorový vpěr) α 0,4 vpěrnosti 0,9 0,789,4 0,9 [ α ( λ 0,) λ ] 0,. [ 0,4. ( 0,9 0,) 0,9 ] 0, 0, χ λ 0, 0, 0,9 0,987 Vpěrná únosnost: N b,rd χ. β A. A. d 0, , 74,. 0 N 74, kn Posouení: N, kn < N b,rd 74, kn VYHOVUJE Horní část sloupu (. a 4. podlaží) provedeme e stejného proilu HE 0 B, přestože osová síla je načně nižší, avšak menší proil b již nebl vhodný hlediska přípojů stropních a střešních nosníků a též důvodu požární odolnosti. Vnitřní sloup, který je součástí tužidla, proilu HE 00 B, je navíc atížen osovou silou od účinků větru na tužidlo, a to v dolní části N, kn (převato výpočtu tužidla vi kap. ). Základní kombinace ted obsahuje nahodilá krátkodobá atížení (sníh, vítr, voidla), ted ψ c 0,9, ostatní parametr atížení jsou stejné jako pro běžný vnitřní sloup (vi výše). Vnitřní síl: vlastní tíha HE00B 0, knm - γ, 0,74 knm - délka sloupu,0 m, atěžovací plocha sloupu 0, m (obr..) ákladní kombinace - osová síla N 0,74. (.,4 0,9). 0, 0,9 [(. 0,8. 4, 0,84). 0, ] 80, kn mimoř. kombinace - osová síla N 0,74. (.,4 0,9). 0, 0,8 [(. 0,8. 4, 0,84). 0, ] 7,9 kn 4

5 - ohbový moment le anedbat (vi výše) Průře HE 00 B oceli S : Průřeové charakteristik: MPa, γ M0,,ε ( / ) 0, A 7 80 mm λ 9, poměrná štíhlost λ. β A. 0,0 λ 9,9 křivka vpěrné pevnosti c (ČSN 7 40) α 0,49 [ α ( λ 0,) λ ] 0,. [ 0,49. ( 0,0 0,) 0,0 ] 0, 804 0, λ χ I L cr, I p It λ 0,804 0, ,70.0,7.0, λ 4,4 poměrná štíhlost λ. β A. 0,4 λ 9,9 křivka vpěrné pevnosti b (prostorový vpěr) α 0,4 0,0 4,4 0,77 [ α ( λ 0,) λ ] 0,. [ 0,4. ( 0,4 0,) 0,4 ] 0, 4 0, χ λ I, mm 4 ; i 8,4 mm I, mm 4 ; i 0,7 mm Roměr: h 00 mm, h 0 8,0 mm W el,,70. 0 mm b 00 mm, t,0 mm, c 00 mm W pl,,4. 0 mm d 4,0 mm, t 9,0 mm W el,,00. 0 mm W pl,,0. 0 mm Výnam roměrů I p 7, mm 4 je řejmý obr.. I t,9. 0 mm 4 I,7. 0 mm Klasiikace průřeu (PŘÍLOHA IV.8): pásnice tlak c / t 00 /,0,7 < 0 ε 0 třída stojina tlak d / t 4,0 / 9,0 4,9 < ε třída Průře patří do tříd, je možno posuovat plastick. Parametr β A (pro výpočet únosnosti při vpěrném tlaku) Parametr β W (pro výpočet únosnosti při klopení) Únosnost sloupu v centrickém tlaku Rovinný vpěr: vpěrná délka m; rohoduje vbočení kolmo k ose Z štíhlost λ L cr, / i 000 / 0,7 9, vpěrnosti Prostorový vpěr: štíhlost vpěrnosti 0,4 0,4 Vpěrná únosnost: N b,rd χ. β A. A. d 0, ,,8. 0 N,8 kn 0,4 0,90

6 Posouení: N 80, kn < N b,rd,8 kn VYHOVUJE Horní část sloupu, který je součástí tužidla, navrhneme proilu HE 0 B (jehož únosnost bla stanovena výše), protože síla od svislých účinků v horní části je asi x nižší než v dolní části a síla od účinku tužidla je asi 4x menší než v dolní části sloupu a reerva v průřeu je dostatečná. Krajní sloup v podélné stěně, který je součástí tužidla, proilu HE 00 B v dolní části, je kromě síl od tužidla navíc namáhán ohbem na tuhou osu, a to účinkem příčného větru, příp. náraem voidla přilehlé venkovní komunikace (není-li nárau bráněno technickým opatřením svodidlem apod.). Svislé atížení je však načně nižší (atěžovací plocha je přibližně poloviční vi obr..). V ákladní kombinaci atížení (stálé atížení, sníh, vítr, voidla) uvažujeme kombinace ψ c 0,9 ( nahodilá krátkodobá atížení sníh, vítr, voidla), v mimořádné kombinaci (stálé atížení, sníh, vítr, voidla, nára voidla venku 40 kn) kombinace ψ c 0,8 be ohledu na počet nahodilých krátkodobých atížení. Vnitřní síl: vlastní tíha HE00B 0, knm - γ, 0,74 knm - délka sloupu,0 m, atěžovací plocha sloupu 4,8 m (obr..), atěžovací šířka sloupu pro atížení větrem, m (obr..) ákladní kombinace - osová síla N 0,74. (.,4 0,9). 4,8 0,9 [(. 0,8. 4, 0,84). 4,8 ] 48,7 kn - maximální ohbový moment (příčný vítr) M 0,9. /8. (0,.,).,7 knm mimoř. kombinace - osová síla N 0,74. (.,4 0,9). 4,8 0,8 [(. 0,8. 4, 0,84). 4,8 ] 449,9 kn - max. ohbový moment (od nárau 40 kn ve výšce 0, m a od příčného větru v tomtéž místě vi obr..4) M 40., /. 0, 0,8. (0,.,). [ /. 0, - - 0, / ],7, 8,0 knm Únosnost sloupu v centrickém tlaku bla stanovena při výpočtu dolní části sloupu tužidla Únosnost sloupu v ohbu s vlivem klopení (ohb na tuhou osu), neuvažujeme-li s možností abepečení tlačeného pásu obvodovým stěnovým pláštěm budov vdálenost bodů tlačeného pásu abepečených proti vbočení L m i h0 0,7 8 poloměr setrvačnosti tlačeného pásu i.. 4, i 8,4 9 L It 000,9.0 parametr kroucení αt,.. 0,. h0 I 8,00.0 vpěrné délk při klopení uvažujeme bepečně κ M 0,94 κ M. L λ γ. i 0 7 0, ,97. 49,8 4,9 mm,74 štíhlosti při trátě stabilit při ohbu (a předpokladu kloubového uložení konců prutu v ohbu i v kroucení dle ČSN 7 40) pro I proil, parametr kroucení α t,74 a atížení na tlačené straně γ 0,97 kritická štíhlost

7 kde Posouení: poměrná štíhlost (průře tř. ) λ λ. λ W W pl, el, 49,8. 9,9,4,70 [ α ( λ 0,) λ ] 0,. 0,. ( 0, 0,) 0, k 0, křivka vpěrné pevnosti a (ČSN 7 40 válcovaný průře) α 0, klopení parametr [ 0, ] 0, 97 χ µ. N λ 0,97 0,07.449,9.0 0, ,009 0,97 0, 0,90 µ 0,. λ. βm, 0, 0,.0,0., 0, 0,07 kombinace tlaku s ohbem včetně klopení (posoudíme pro mimořádnou kombinaci atížení, pro niž vniká větší ohbový moment, přestože osová síla je menší) pro průře tříd N k. M, 449,9.0,009.8,0.0 χ. W. 0, , 0,90.,4.0.04, d pl, d 0,8 0,4 0, < VYHOVUJE Krajní sloup ve štítové stěně proilu HE 0 B, je namáhán ohbem na měkkou osu, a to účinkem příčného větru, příp. náraem voidla přilehlé venkovní komunikace. V ákladní kombinaci atížení (stálé atížení, sníh, vítr, voidla) uvažujeme kombinace ψ c 0,9 ( nahodilá krátkodobá atížení sníh, vítr, voidla), v mimořádné kombinaci (stálé atížení, sníh, vítr, voidla, nára voidla venku 40 kn) kombinace ψ c 0,8 be ohledu na počet nahodilých krátkodobých atížení. Vnitřní síl: vlastní tíha HE0B 0,4 knm - γ, 0,49 knm - délka sloupu,0 m, atěžovací plocha sloupu, m (obr..), atěžovací šířka sloupu pro atížení větrem,0 m (obr..) ákladní kombinace - osová síla N 0,49. (.,4 0,9)., 0,9 (. 0,8. 4, 0,84).,,9 kn - maximální ohbový moment (příčný vítr) M 0,9. /8. (0,.,0).,4 knm mimoř. kombinace - osová síla N 0,4. (.,4 0,9)., 0,8 (. 0,8. 4, 0,84)., 9,7 kn - max. ohbový moment (od nárau 40 kn ve výšce 0, m a od příčného větru v tomtéž místě vi obr..4) M 40., /. 0, 0,8. (0,.,0). [ /. 0, - - 0, / ],7,0 8,7 knm Únosnost sloupu v centrickém tlaku bla stanovena při výpočtu dolní části sloupu tužidla Únosnost sloupu pro kombinaci ohbu a osového tlaku pro ohb na osu Z (měkkou osu) 7

8 parametr kde Posouení: N min k pl, el, ( β 4) 0,0. (., 4) 0, 8 d µ. N k. M, W. pl, 0,4 0,74 0,8 < d 0,8.9,7.0 0, ,078 W W,8.0,.0 µ. λ. Wel,,.0 kombinace tlaku s ohbem posoudíme pro mimořádnou kombinaci atížení pro průře tříd 9,7.0,078.8,7.0 0, ,,8.0.04, VYHOVUJE Příklad V.b Sloup průřeu kruhové trubk Jako alternativu ocelového sloupu navrhneme pro horní část Z (. a 4. podlaží) kruhovou trubku TR ø 9/4, oceli S. Onačení roměrů je řejmé obr... Uvedený proil navrhneme pro horní část sloupu Y Roměr: d 9 mm, t 4, mm Průřeové charakteristik: A 80 mm I,. 0 mm 4 ; i 4, mm W el 8,. 0 4 mm ; W pl t (d / t ), mm Klasiikace průřeu: d / t 9 / 4, Obr.. Průře kruhové trubk, < 0. ε 0 třída d t Vnitřní sloup, který je součástí tužidla, proilu TR ø 9/4,, je mj. atížen osovou silou od účinků větru na tužidlo, a to v horní části N, kn (převato výpočtu tužidla vi kap. ). Základní kombinace obsahuje nahodilá krátkodobá atížení (sníh, vítr, voidla), ted ψ c 0,9. Nad posuovaným průřeem je poue jeden strop, a proto se atížení od voidel nesnižuje (η ). Pro mimořádnou kombinaci atížení s náraem voidla platí stejné ásad jako v př. V.a. Vnitřní síl: vlastní tíha TRø9/4, 0,7 knm - γ, 0,89 knm - délka sloupu,0 m, atěžovací plocha sloupu 0, m (obr..) ákladní kombinace - osová síla N 0,89. (,4 0,9). 0, 0,9 [(4, 0,84). 0, ] 98,9 kn mimoř. kombinace - osová síla N 0,89. (,4 0,9). 0, 0,8 [(4, 0,84). 0, ] 78, kn - ohbový moment M 4., /. 0,,7 knm Krajní sloup v podélné stěně, který je součástí tužidla, proilu TR ø 9/4, v horní části, je kromě síl od tužidla navíc namáhán ohbem od příčného větru. Svislé atížení je však načně nižší (atěžovací plocha je přibližně poloviční vi obr..). V ákladní kombinaci (stálé atížení, sníh, vítr, voidla) uvažujeme kombinace ψ c 0,9 (pro nahodilá krátkodobá atížení sníh, vítr, voidla), v mimořádné kombinaci (stálé atížení, sníh, vítr, voidla, nára voidla v garáži 4 kn) kombinace ψ c 0,8 be ohledu na počet nahodilých krátkodobých atížení. 8

9 Vnitřní síl: vlastní tíha TRø9/4, 0,7 knm - γ, 0,89 knm - délka sloupu,0 m, atěžovací plocha sloupu 4,8 m (obr..), atěžovací šířka sloupu pro atížení větrem, m (obr..) ákladní kombinace - osová síla N 0,89. (,4 0,9). 4,8 0,9 [(4, 0,84). 4,8 ], kn - maximální ohbový moment (příčný vítr) M 0,9. /8. (0,.,).,7 knm mimoř. kombinace - osová síla N 0,89. (,4 0,9). 4,8 0,8 [(4, 0,84). 4,8 ],0 kn - max. ohbový moment (od nárau 4 kn ve výšce 0, m a od příčného větru v tomtéž místě vi obr..4) M 4., /. 0, 0,8. (0,.,). [ /. 0, - - 0, / ],7,,0 knm Únosnost sloupu v centrickém tlaku Rovinný vpěr: vpěrná délka m štíhlost λ L cr / i 000 / 4, 4,9 λ 4,9 poměrná štíhlost λ. β A. 0,8 λ 9,9 křivka vpěrné pevnosti a (ČSN 7 40) α 0, vpěrnosti µ λ Z [ α ( λ 0,) ] 0,. 0,. ( 0,8 0,) 0, λ k [ 0,8 ] 0, 7 χ µ. N χ. A. W W λ 0,7 0,.78,.0 0, ,7,0 0,8 vpěrná únosnost N b,rd χ. β A. A. d 0, , 98,. 0 N 98, kn, ,.0 8,.0 0,89 Únosnost sloupu pro kombinaci ohbu a osového tlaku posoudíme na mimořádnou kombinaci u vnitřního sloupu, kde působí sice menší osová síla, ale v kombinaci s ohbovým momentem dává největší namáhání Posouení: parametr pl el ( β 4) 0,8. (., 4) 0, Z. M 4 Wel N d k. M W. 0,98 0,00 0,708 < pl d 78,.0,0.,7.0 0, ,, , VYHOVUJE dále posoudíme na ákladní kombinaci u krajního sloupu 4 9

10 Posouení: parametr k N d µ. N χ. A. k. M W. 0,4 0,48 0, < pl d 0,.,.0 0,89.80.,84,.0,84.,7.0 0, ,, , VYHOVUJE Závěr: průře vhovuje pro horní části všech sloupů v budově, avšak nevhoví pro dolní části, ejména sloupů u tužidla, kde jsou podstatně všší hodnot osových sil. V rámci kapitol o ocelobetonových sloupech uvádíme možnost řešení dolní části jako trubk vplněné betonem. 0

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM SOUP NAMÁHANÝ TAKEM A OHYBEM Posuďte únosnost centrick tlačeného sloupu délk 50 m profil HEA 4 ocel S 55 00 00. Schéma podepření a atížení je vidět na následujícím obráku: M 0 M N N N 5m 5m schéma pro

Více

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník Dokument č. SX001a-CZ-EU Strana 1 8 Eurokód Připravil Alain Bureau Datum prosinec 004 Zkontroloval Yvan Galéa Datum prosinec 004 Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený Tento příklad se týká detailního

Více

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník.

5. Ohýbané nosníky Únosnost ve smyku, momentová únosnost, klopení, MSP, hospodárný nosník. 5. Ohýbané nosník Únosnost ve smku, momentová únosnost, klopení, P, hospodárný nosník. Únosnost ve smku stojina pásnice poue pro válcované V d h t w Posouení na smk: V pružně: τ = ( τ pl, Rd) I V V t w

Více

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁU PODLE ČS E 99-- Jaub Dolejš*), Zdeně Sool**).Zadání avrhněte sloup plnostěnného dvouloubového rámu, jehož roměr jsou patrné obráu. Horní pásnice příčle je po celé délce ajištěna proti

Více

Řešený příklad: Pružný návrh jednolodní rámové konstrukce ze svařovaných profilů

Řešený příklad: Pružný návrh jednolodní rámové konstrukce ze svařovaných profilů Dokument: SX00a-Z-EU Strana 7 áev Eurokód Vpracoval Arnaud Lemaire Datum duben 006 Kontroloval Alain Bureau Datum duben 006 Je navržena jednolodní rámová konstrukce vrobená e svařovaných proilů podle.

Více

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil OHYB NOSNÍKU - SVAŘOVANÝ PROFIL TVARU Ι SE ŠTÍHLOU STĚNOU (Posouzení podle ČSN 0-8) Poznámka: Dále psaný text je lze rozlišit podle tpu písma. Tpem písma Times Ne Roman normální nebo tučné jsou psané poznámk,

Více

Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 2011/2012

Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 2011/2012 Ocelové konstrukce 3 Upraveno pro ročník 011/01 Prof. Josef acháček B63 PP pro řádné posluchače je na webu 1. týden: tabilita nosníku a ohbu.. týden: tabilita stěn. 3. týden: Tenkostěnné a studena tvarované

Více

4. Tažené a tlačené pruty, stabilita prutů Tažené pruty, tlačené pruty, stabilita prutů.

4. Tažené a tlačené pruty, stabilita prutů Tažené pruty, tlačené pruty, stabilita prutů. 4. Tažné a tlačné prut, stabilita prutů Tažné prut, tlačné prut, stabilita prutů. Tah Ed 3 -pružnéřšní Posouní pro všchn tříd: Únosnost t,rd : pro noslabnou plochu t,rd pl, Rd A f /γ M0 pro oslabnou plochu

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

IVC Nošovice sportoviště II etapa Cvičná ocelová věž pro hasičský záchranný zbor STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÉ POSOUZENÍ

IVC Nošovice sportoviště II etapa Cvičná ocelová věž pro hasičský záchranný zbor STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÉ POSOUZENÍ IVC Nošovice sportoviště II etapa Cvičná ocelová věž pro hasičský áchranný bor 36-8/13 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÉ POSOUZENÍ vpracoval: ing. Robin Kulhánek kontroloval: ing.

Více

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami 3,0 VÝPOČET Dokument č. SX00a-CZ-EU Strana 4 áev Řešený příklad: Vpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s meilehlými podporami Eurokód Připravil Matthias Oppe Datum červen 00 Zkontroloval Christian Müller

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb Pružnost a plasticita, 2.ročník kombinovaného studia Normálová napětí v prutech namáhaných na ohb Základní vtah a předpoklad řešení Výpočet normálového napětí Dimenování nosníků namáhaných na ohb Složené

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

studentská kopie 7. Hala návrh sloupu

studentská kopie 7. Hala návrh sloupu 7. Hala návrh sloupu Va s vetnutými sloup a louově připojenými vaní představují stati neurčitou soustavu. Při výpočtu le použít ja jednodušený, ta i podroný model, terý osahuje všehn prut vaníu i sloupu.

Více

3 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE. 3.1 Stavebně technické řešení střech

3 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE. 3.1 Stavebně technické řešení střech STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Střecha je stavební konstrukce seshora uavírající budovu a chránící její vnitřní prostor před nepřínivými vlivy okolí (déšť, sníh, vítr, klimatické teploty, vlhkost vduchu, hluk, sluneční

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

Část 5.7 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový nosník

Část 5.7 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový nosník Část 5.7 Částečně obetonovaný spřažený oelobetonový nosník P. Shaumann T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení tehniké v Prae ZADÁNÍ Řešený příklad ukauje posouení spřaženého nosníku

Více

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Dokument č. SX003a-CZ-EU Strana 1 z 8 Eurokód :200 Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením Tento příklad podrobně popisuje posouzení prostého nosníku s rovnoměrným zatížením.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty Dokument: SX011a-CZ-EU Strana 1 z 7 Eurokód Vypracoval rnaud Lemaire Datum březen 005 Kontroloval lain Bureau Datum březen 005 Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými Tento příklad seznamuje

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-MO2 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-MO2 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ FAKULTA STAVEBÍ KOVOVÉ KOSTRUKCE I MODUL BO04-MO STŘEŠÍ KOSTRUKCE STUDIJÍ OPORY PRO STUDIJÍ PROGRAMY S KOMBIOVAOU FORMOU STUDIA Kovové konstrukce I BO04-MO Střešní konstrukce

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNÍKY

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNÍKY VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ FAKULTA STAVEBÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 7 Brno, Veveří 95 Tel./Fax : 05 494 5 KOVOVÉ KOSTRUKCE Konstrukce průmslových budov STŘEŠÍ KOSTRUKCE - VAZÍKY Brno 00 Hala

Více

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú.

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, 198 Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČ NĚ STATICKÁ Č ÁST STATICKÝ VÝPOČ ET Investor:

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení Ing. Vladimír KOVÁČ autorizovaný statik Nad vodovodem 3258/2 100 31 Praha 10 kovac@az-statika.cz Vajdova 1031/5, 102 00 Praha 15 - Hostivař ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení STATICKÉ

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE Dokument: SX01a-CZ-EU Strana 1 z Eurokód Vpracoval Mladen Lukic Datum Leden 006 Kontroloval Alain Bureau Datum Leden 006 Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE Tento příklad se zabývá podrobným

Více

Téma 7 Smyková napětí v ohýbaných nosnících

Téma 7 Smyková napětí v ohýbaných nosnících Pružnost a plasticita,.ročník bakalářského studia Téma 7 Smková napětí v ohýbaných nosnících Základní vtah a předpoklad řešení Výpočet smkového napětí vbraných průřeů Dimenování nosníků namáhaných na smk

Více

Příklad zatížení ocelové haly

Příklad zatížení ocelové haly 4. Zatížení větrem Přílad haly Zatížení stavebních onstrucí Přílad atížení ocelové haly Zadání Určete atížení a maximální možné vnitřní síly na prostřední rám halového jednolodního objetu (vi obráe). Celová

Více

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ FAKUA STAVEBÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 7 Brno, Veveří 95 Tel./Fax : 05 494 5 KOVOVÉ KOSTRUKCE Konstrukce průmslových budov STŘEŠÍ KOSTRUKCE - VAZICE Brno 00 Hala

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce Stř ední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 20. Prostý ohb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablon registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah VNITŘNÍ SÍLY PRÍHRADOVÉ

Více

Téma 6 Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb

Téma 6 Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb Pružnost a plasticita,.ročník bakalářského studia Téma 6 Normálová napětí v prutech namáhaných na ohb Základní vtah a předpoklad řešení Výpočet normálového napětí Dimenování nosníků namáhaných na ohb Složené

Více

Klasifikace zatížení

Klasifikace zatížení Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ABSTRACT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován Evropským

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

HLAVNÍ NOSNÍK JEŘÁBOVÉ DRÁHY - DIMENZOVÁNÍ

HLAVNÍ NOSNÍK JEŘÁBOVÉ DRÁHY - DIMENZOVÁNÍ HAVÍ OSÍK JEŘÁBOVÉ DRÁHY - DEZOVÁÍ Předběžný návr roměrů: l 0 5 b 5 00 0 (4 0mm) W el, 0 Průřeové crkeriik někerýc průřeů jsou uveden v Tb. P. Vdáleno příčnýc výu lvnío nosníku volíme v rosu (vdáleno příčnýc

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C

Složení. Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Složení Ocel - slitina železa a dalších prvků - nejdůležitější je uhlík - nekujná železa > 2,14 % C (litina) - kujná železa < 2,14% C Konstrukční ocel obsahuje okolo 0,2% C Nežádoucí prvky: P, S, O 2,

Více

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy. 5. plikace výsledků pro průřez 4. tříd. eff / eff / Výsledk únosnosti se používají ve tvaru součinitele oulení ρ : ρ f eff kde d 0 Stěn namáhané tlakem a momentem: Základní případ: stlačovaná stěna: výsledk

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Smyková napětí v ohýbaných nosnících

Smyková napětí v ohýbaných nosnících Pružnost a plasticita, 2.ročník kominovaného studia Smková napětí v ohýaných nosnících Základní vtah a předpoklad řešení ýpočet smkového napětí odélníkového průřeu Dimenování nosníků namáhaných na smk

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l. Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný

Více

Obr. 6.1 Zajištění tuhosti vícepodlažní budovy

Obr. 6.1 Zajištění tuhosti vícepodlažní budovy 6 ZTUŽIDLA Ztužidla jsou prvky ocelové kostry, které zabezpečují stabilitu polohy konstrukce a přenesení vodorovných sil (tlaku a sání větru, odtud také starší název zavětrování) až do základů budovy.

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 111 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

Více

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016 Pružnost a pevnost 2. přednáška, 10. října 2016 Prut namáhaný jednoduchým ohybem: rovnoměrně ohýbaný prut nerovnoměrně ohýbaný prut příklad výpočet napětí a ohybu vliv teplotních měn příklad nerovnoměrné

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

BO002 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO002 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO00 PRVKY KOVOVÝCH KOSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČEÍ VYPRACOVAL: Ing. ARTI HORÁČEK, Ph.D. AKADEICKÝ ROK: 07/08 Podklad do cvičení předmětu BO00 Prvk kovových konstrukcí Vpracoval: Ing. artin Horáček, Ph.D.

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE

KOVOVÉ KONSTRUKCE. Konstrukce průmyslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKUA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 7 Brno, Veveří 95 Tel./Fax : 05 494 5 KOVOVÉ KONSTRUKCE Konstrukce průmslových budov STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VAZNICE Brno

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

Statické posouzení k akci: Přístavba výrobní haly CETRIS

Statické posouzení k akci: Přístavba výrobní haly CETRIS Statické posouzení k akci: Přístavba výrobní haly CETRIS Akce: Část projektu: Datu: Vypracoval: Obsah: Přístavba výrobní haly CETRIS D..2 - Statika 29.6.206 Ing. Petr Král STATIKA Obsah: A) Statické posouzení

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AUTOSERVIS S ČERPACÍ STANICÍ GARAGE WITH FUEL STATION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AUTOSERVIS S ČERPACÍ STANICÍ GARAGE WITH FUEL STATION VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ BRO UIVERSITY OF TECHOLOGY FAKULTA STAVEBÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚÝCH KOSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL EGIEERIG ISTITUTE OF ETAL AD TIBER STRUCTURES AUTOSERVIS S ČERPACÍ STAICÍ GARAGE

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M 1. S jakou vnitřní strukturou silikátů (křemičitanů), tedy uspořádáním tetraedrů, se setkáváme v přírodě? a) izolovanou b) strukturovanou c) polymorfní

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu Dokument: SX34a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke Příklad ukazuje posouzení šroubového přípoje taženého úhelníku ztužidla ke, který je přivařen ke stojině sloupu.

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více