Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06."

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Petra Madeu a pana Mgr. Petra Dyszkiewicze Schválení programu 59. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 59. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplněné materiály: Doplnění programu č. 1 - Návrh na zplnomocnění k vystavování daňových dokladů. Doplnění programu č. 2 - Přijetí daru pro příspěvkovou organizaci Městský dům kultury Karviná. Doplnění programu č. 3 - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OS59/013031/2009/OI/KVA v rámci stavby Generální oprava budovy Mateřské školy, Žižkova. Doplnění programu č. 4 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod názvem Modernizace Základní školy Mendelova v Karviné. stažené materiály: Bod č. 3) - Návrh k povolení težby OKD, a. s., Dolu Darkov na demarkaci DP Karviná-Doly I, Karviná-Doly II a Darkov. Bod č. 79) - Návrh zásad, který se mění Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a mateřských škol a ředitelům příspěvkových organizací RKK a MěDK zřízených statutárním městem Karviná (dále jen zásady ) Oznámení, které učinil člen RM Karviné pan Mgr. Petr Dyszkiewicz, o střetu zájmu ve věci Vyhlášení výběrového řízení na realizaci stavby Splašková kanalizace Polská Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí oznámení, které učinil člen rady města pan Mgr. Petr Dyszkiewicz, o střetu zájmu ve věci Vyhlášení výběrového řízení Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1 / 49

2 na realizaci stavby Splašková kanalizace Polská, Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyloučit pana Mgr. Petra Dyszkiewicze z projednávání a rozhodování ve věci Vyhlášení výběrového řízení na realizaci stavby Splašková kanalizace Polská Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 720/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: rozhodla poskytnout dotace z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné: Příjemce IČ částka v Kč Mateřská škola, U Mateřské školy 360, Karviná-Ráj ,- Mateřská škola, Spojka 1389, Karviná-Nové Město ,- Mateřská škola, Spojka 1389 odloučené pracoviště Hranice ,- 2910, Karviná-Hranice Mateřská škola Klíček, Einsteinova 2849, Karviná-Hranice ,- Mateřská škola, Školská 432, Karviná-Ráj ,- Mateřská škola, Olbrachtova 655, Karviná-Ráj ,- Mateřská škola, Centrum 2314/26, Karviná-Mizerov ,- Mateřská škola, Družby 1338, Karviná-Nové Město ,- Základní škola Borovského, Ve Svahu 775, Karviná-Ráj ,- Základní škola, Školská 432, Karviná-Ráj ,- Základní škola, Prameny 838, Karviná-Ráj ,- Základní škola, U Lesa 713, Karviná-Ráj ,- Základní škola, Slovenská 2936/61, Karviná-Hranice ,- Základní škola, Majakovského 2219/13, Karviná-Mizerov ,- Základní škola, U Studny 2290, Karviná-Mizerov ,- Základní škola, Cihelní 1666, Karviná-Nové Město ,- Obchodní akademie Karviná, s.r.o., Leonovova 1795/3, ,- Karviná-Hranice Gymnázium, Karviná, Mírová 1442/2, Karviná-Nové Město ,- Střední odborná škola ochrany osob a majetku Karviná s.r.o., ,- Svornosti 1, Karviná-Darkov Střední průmylová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice ,- Základní škola, Vydmuchov 1835, Karviná-Fryštát, příspěvková ,- organizace Charita Český Těšín, Středisko pro děti a mládež Kometa, ,- Čajkovského 2216, Karviná-Mizerov Nízkoprahové zařízení a středisko volného času Pohoda, V Aleji 435, Karviná -Ráj ,- Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2 / 49

3 Dětský domov SRDCE, Vydmuchov 10/1835, Karviná-Fryštát, ,- příspěvková organizace Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s., Středisko OÁZA, ,- Mírová 1434, Karviná-Nové Město Krajské středisko volného času Juventus, Karviná, příspěvková ,- organizace, Centrum Přírodovědná stanice, U Bažantnice 1794, Karviná-Nové Město Krajské středisko volného času Juventus, U Bažantnice 1794, ,- Karviná-Nové Město Český svaz ochránců přírody Nový Jičín, Stanice pro záchranu ,- volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy, č.p. 146, Bartošovice na Moravě Základní škola, Školská 432, Karviná-Ráj ,- Základní škola a mateřská škola s polským jazykem ,- vyučovacím, Dr.Olszaka 156, Karviná-Fryštát Celkem ,- Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 721/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné poskytnout v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dotaci z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné právnické osobě: Příjemce IČ částka v Kč Technické služby Karviná, a.s , Informativní zpráva - Vyhodnocení odpadového hospodářství města Karviné za rok 2008 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí Informativní zprávu - Vyhodnocení odpadového hospodářství města Karviné za rok Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 722/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí Informativní zprávu - Vyhodnocení odpadového hospodářství města Karviné za rok Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3 / 49

4 3204 Žádost o dofinancování služby Nízkoprahového denního centra Bethel Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 723/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- (slovy: Dvěstětisíc korun českých), Slezské diakonii se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, na dofinancování služby Nízkoprahového denního centra Bethel Karviná Zřizovací listina Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město , s účinností od Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 724/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: rozhodla svěřit příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná, jakožto příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem Karviná, rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce movitého majetku na dobu určitou, a to nejvýše 12 měsíců nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce maximálně 6 měsíců, a to v případech, kdy je příslušná příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem či vypůjčitelem. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 725/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: rozhodla svěřit příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná, jakožto příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem Karviná, rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce nebytových prostor, je-li příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem, s výjímkou případů, kdy je statutární město Karviná členem družstva a je uzavírána smlouva o nájmu nebo výpůjčce nebytových prostor ve vlastnictví družstva. Bude-li nájemné nižší než Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 4 / 49

5 nájemné stanovené v Zásadách pro nakládání s nemovitým majetkem, rozhodne o snížení nájemného Rada města Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 726/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: rozhodla svěřit příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná, uzavírání podnájemních smluv k bytům, jejichž nájemcem je zřizovatel, a se kterými má právo hospodařit jménem zřizovatele na dobu 12 měsíců. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 727/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit, dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město , s účinností od dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. čtvrtletí 2009 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla přijmout opatření z provedené kontroly plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. čtvrtletí Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 5 / 49

6 provést odvod zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná do rozpočtových příjmů statutárního města Karviné ve výši Kč ,-- (slovy: Sedmmilionůdevětsetsedmdesátdevěttisíc korun českých) za účelem financování investiční akce Zateplení budovy městského domu kultury v Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit uvolnění rozpočtové rezervy vázané ve schváleném rozpočtu statutárního města Karviné ve výši Kč ,-- (slovy: Dvamilionydevětsetsedmdesátjedentisícsedmsetdeset korun českých) ve prospěch příspěvkové organizace Sociální služby Karviná za účelem financování projektu Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením a projektu Zlepšení péče o imobilní uživatele Domečku. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit uvolnění rozpočtové rezervy vázané ve schváleném rozpočtu statutárního města Karviné ve výši Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) ve prospěch Odboru sociálních věcí Magistrátu města Karviné za účelem financování projektu Senioři bez hranic. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit celkový úhrn zdrojů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné ve výši Kč ,-- (slovy: Jednamiliardapětsetsedmmilionůosmsetsedmdesáttisícjednostodevadesát korun českých), z toho: - celkové příjmy ve výši Kč ,-- (slovy: Jednamiliardadvěstěčtyřicetjedenmiliončtyřistadevatenácttisícdvacet korun českých), - Třída 8 - Financování ve výši Kč ,-- (slovy: Dvěstěšedesátšestmilionůčtyřistapadesátjedentisícjednostosedmdesát korun českých) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu ve výši Kč ,-- (slovy: Jednamiliardapětsetsedmmilionůosmsetsedmdesáttisícjednostodevadesát korun českých) Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2001 o stanovení koeficientů při výpočtu daně z nemovitostí Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 728/2009/RM Určeno: vedoucí OE Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné x/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2001 o stanovení koeficientů při výpočtu daně z nemovitostí dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 6 / 49

7 3208 Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné, kterou se mění obecně závazná vyhláška číslo 10/2003 o místním poplatku ze psů, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 729/2009/RM Určeno: vedoucí OE Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné x/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o místním poplatku ze psů, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Žádost nájemců domu čp. 2250, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov o povolení výjimky v souvislosti s privatizací bytového fondu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 730/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout neschválit ve znění přílohy č. 1 k usnesení výjimku ze Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, nájemcům domu čp. 2250, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov Převod domu čp. 529, ul. Březová, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 7 / 49

8 Úkol: 731/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům čp. 529, ulice Březová, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/59 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č 499/162 (ostatní plocha), parc. č. 499/165 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo GRAND, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2303, se sídlem Karviná, Ráj, Březová 529/18, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyjednostosedmdesátsedmtisícdvěstě korun českých) Převod domu č. p. 530, ul. Březová, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 732/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 530, ulice Březová, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/58 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 499/163 (ostatní plocha) a parc.č. 499/166 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Březová 530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2299, se sídlem Karviná, Ráj, Březová 530/20, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónydvěstědevadesáttisícčtyřista korun českých) Převod domu č.p. 2832, ul. Einsteinova, Karviná-Hranice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 733/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 8 / 49

9 doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 2832, ulice Einsteinova, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2715/25 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2417/138 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Einsteinova 2832, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2297, se sídlem Karviná, Hranice, Einsteinova 2832/16, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Jedenmiliónšestsetpadesátsedmtisícosmset korun českých) Převod domu čp. 598, ul. Prameny, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 734/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům čp. 598, ulice Prameny, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 497/49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 497/150 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Prameny 598, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2305, se sídlem Karviná, Ráj, Prameny 598/20, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyčtyřistasedmnácttisíc korun českých), z toho Kč ,-- (slovy: Pětsetšedesátdvatisícejednosto korun českých) představující další členský vklad statutárního města Karviné bude hrazeno formou zápočtu a zbývající část ve výši Kč ,-- (slovy:jedenmilionosmsetpadesátčtyřitisícedevětset korun českých) převodem na účet statutárního města Karviná Převod domu čp. 600, ul. Prameny, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 735/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům čp. 600, ulice Prameny, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 497/51 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 497/153 (ostatní plocha), parc.č. 497/151 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U Koníka 600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 9 / 49

10 Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2304, se sídlem Karviná, Ráj, Prameny 600/16, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyčtyřistadvanácttisícjednosto korun českých), z toho Kč ,-- (slovy: Dvěstětřicetpěttisícjednosto korun českých) představujících další členský vklad statutárního města Karviné bude hrazeno formou zápočtu a zbývající část ve výši Kč ,-- (slovy: Dvamilionyjednostosedmdesátsedmtisíc korun českých) převodem na účet statutárního města Karviné Převod domu čp. 2039, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 736/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům čp. 2039, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/249 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4286/5 (ostatní plocha), parc. č. 4286/2 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Těreškovové 2039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2307, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2039/12, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Jedenmiliónsedmsetdevadesátsedmtisícčtyřista korun českých) Převod domu čp. 2135, ul. Na Kopci, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 737/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům čp. 2135, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/11 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4291/2 (ostatní plocha), parc.č. 4291/3 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Mizerov 2135, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2306, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2135/52, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydvěstětřicettisícsedmset korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 10 / 49

11 3217 Převod domu č.p. 2263, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 2263, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/297 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/868 (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ESO 2263, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2302, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2263/25, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydvěstěsedmdesátčtyřitisícedevětset korun českých) Změna usnesení ZM Karviné č. 678 ze dne Privatizace bytového fondu - schválení záměru převodu obytných domů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 738/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné změnit usnesení ZM č. 678 ze dne , a to tak, že se doplňuje příloha č. 2 k tomuto usnesení - Seznam domů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné určených k prodeji a to tak, že se doplňují údaje pod pořadovými čísly dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Dražba jednotky č. 2 v domě čp. 2209, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 739/2009/RM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 11 / 49

12 Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné převést formou dražby jednotku č. 2 v domě čp. 2209, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu ve výši 8,99% na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 1624/263 (zastavěná plocha), parc. č a parc. č (ostatní plochy) v katastrálním území Karviná-město, s vyvolávací cenou Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) Převod domu sestávajícího se z čp. 404, čp. 405 a čp. 406, ul. Božkova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 740/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z čp. 404, čp. 405 a čp. 406, ulice Božkova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 529/25 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 529/131 (ostatní plocha), parc. č. 529/132 (ostatní plocha), parc. č. 529/133 (ostatní plocha), parc. č. 529/24 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 529/127 (ostatní plocha), parc. č. 529/128 (ostatní plocha), parc. č. 529/129 (ostatní plocha), parc. č. 529/130 (ostatní plocha), parc. č. 529/23 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 529/124 (ostatní plocha), parc. č. 529/125 (ostatní plocha) a parc. č. 529/126 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Božkova 4+5+6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2301, se sídlem Karviná, Ráj, Božkova 406/61, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůčtyřicetpěttisícšestset korun českých) Převod domu sestávajícího se z čp. 489 a čp. 490, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 741/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z čp. 489 a čp. 490, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/23 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č 499/22 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 12 / 49

13 499/176 (ostatní plocha), parc. č. 499/177 (ostatní plocha), parc. č. 499/178 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo V Aleji , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2298, se sídlem Karviná,Ráj, V Aleji 490/13, IČ: , za cenu Kč ,--(slovy: Třimiliónytřistatřicetdevěttisícjednosto korun českých) Schválení záměru účasti statutárního města Karviné v nově vznikajících bytových družstvech Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 742/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout schválit záměr účasti statutárního města Karviné v bytových družstvech popř. ve společenstvích vlastníků jednotek, která v budoucnu vzniknou z řad stávajících nájemců bytů a nebytových prostor v domech uvedených v příloze č. 1 k usnesení Členství statutárního města Karviné v Bytovém družstvu U Koníka 600 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 743/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout schválit účast statutárního města Karviné v již založené právnické osobě - Bytovém družstvu U Koníka 600 se sídlem Karviná-Ráj, Prameny 600/16, PSČ Základní členský vklad člena činí Kč 6.000,-- (slovy: Šesttisíc korun českých), zápisné uchazeče o členství činí Kč 1.250,-- (slovy: Jedentisícdvěstěpadesát korun českých). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 744/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 13 / 49

14 Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout navrhnout jako zástupce statutárního města Karviné na členskou schůzi v Bytovém družstvu U Koníka 600 se sídlem Karviná-Ráj, Prameny 600/16, PSČ , paní Lucii Malyszovou, zaměstnance Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné (zařazeného na Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 745/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vyhradit si rozhodnutí ve věci pověření paní Lucie Malyszové, zaměstnance Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné (zařazeného na Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné), k zastupování statutárního města Karviné v Bytovém družstvu U Koníka 600 se sídlem Karviná-Ráj, Prameny 600/16, PSČ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 746/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout pověřit zaměstnance statutárního města Karviné paní Lucii Malyszovou, zaměstnance Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné (zařazeného na Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné), k zastupování statutárního města Karviné v Bytovém družstvu U Koníka 600 se sídlem Karviná-Ráj, Prameny 600/16, PSČ ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení Nabytí pozemků - ČR, ÚZSVM (bývalá OVS) Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 747/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , adresa: Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, Praha 28, PSČ , do vlastnictví statutárního města Karviné pozemek p. č. 1131/4 o výměře 30 m 2 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to za dodržení rámcových podmínek stanovených v Příloze č. 2 k usnesení vlády č ze dne , která je přílohou č. 1 k usnesení, a pozemek p. č. 1132/3 o výměře 153 m 2 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 14 / 49

15 3225 Návrh nepřevést pozemky - Ing. Karel Kotula Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 748/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nepřevést do vlastnictví Ing. Karla Kotuly pozemky p. č o výměře 1180 m2, p. č o výměře 1041 m2 a pozemek p. č o výměře m2, vše v katastrálním území Karviná - Doly, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení) Návrh nenabýt podíly pozemků - ČR-ÚZSVM Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 749/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nenabýt do vlastnictví statutárního města Karviné spoluvlastnické podíly ve výši 4/8 pozemků p. č. 1556/24 o výměře 101 m2, p. č. 7512/1 o výměře 1589 m2, p. č o výměře 56 m2, vše v katastrálním území Karviná-Doly, obec Karviná, a to z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Převod pozemku - Kamil Liszok Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 750/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 15 / 49

16 Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést do vlastnictví pana Kamila Liszoka pozemek p. č. 607/4 o výměře 65 m2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k usnesení), za kupní cenu ve výši Kč 240,-- (slovy: Dvěstěčtyřicet korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za 65 m2 ve výši Kč ,-- (slovy: Patnácttisícšestset korun českých) Převod pozemků Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 751/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést do vlastnictví fyzických osob pozemky dle specifikace v příloze č. 1 k usnesení za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za 10 m2 ve výši Kč 5.000,-- (slovy: Pěttisíc korun českých) Návrh nepřevést části pozemků - parkovací plochy Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 752/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nepřevést do vlastnictví slečny Věry Szczotkové a pana Petra Majkráka část pozemku p. č. 525/26 o výměře cca 9 m2 a část pozemku p. č. 525/28 o výměře cca 9 m2, oba v katastrálním území Ráj, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k usnesení), za účelem individuálního zřízení parkovacích ploch Návrh nenabýt budovu č. p. 1230/1a v Karviné-Ráji Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 16 / 49

17 Úkol: 753/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nenabýt z vlastnictví Českého zahrádkářského svazu, Základní organizace č. 4, Karviná-Ráj, do vlastnictví statutárního města Karviná budovu č. p. 1230/1a - stavbu nezapsanou v katastru nemovitostí umístěnou na pozemku p. č. 601/4 v katastrálním území Ráj, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k usnesení), a vyslovit souhlas s převodem této nemovitosti na jiný subjekt Směna pozemků Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 754/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nabýt z majetku OKD, a.s. (IČ: , se sídlem Prokešovo náměstí 2020/6 Ostrava, Moravská Ostrava 72830) pozemek p. č. 3981/7 o výměře m2 v kat. území Karviná-město, obec Karviná včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví statutárního města Karviné a převést pozemky p.č o výměře 2944 m2, 1411 o výměře 271 m2, 1433 o výměře 2627 m2, 1456 o výměře 372 m2, 1460 o výměře 425 m2, 1461/1 o výměře 613 m2, 1461/2 o výměře 249 m2, 1461/3 o výměře 221 m2, 1462/1 o výměře 443 m2, 1462/2 o výměře 2727 m2, 1462/3 o výměře 92 m2, 1463/1 o výměře 39 m2, 1463/2 o výměře 740 m2, 1463/3 o výměře 84 m2, 1464/1 o výměře 1283 m2, 1464/2 o výměře 90 m2, vše v kat. území Staré Město u Karviné, obec Karviná včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví OKD, a.s. (IČ: , se sídlem Prokešovo náměstí 2020/6 Ostrava, Moravská Ostrava 72830). Za výše uvedenou směnu nemovitostí bude ze strany OKD, a.s. zaplacen statutárnímu městu Karviná doplatek ve výši Kč ,-- (slovy:jedenmilionsedmsetčtyřicettřitisícjednostopadesát korun českých) Podání žádosti o dotaci - projekt Technologické centrum a elektronické spisové služby Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 755/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit podání žádosti o dotaci pro projekt Technologické centrum a elektronické spisové služby do výzvy č. 4 Integrovaného operačního programu. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 17 / 49

18 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 756/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit spolufinancování projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby z rozpočtu statutárního města Karviné ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu a veškerých neuznatelných nákladů projektu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 757/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení s obcí Dětmarovice, Dětmarovice č. 27, , IČ ; s obcí Petrovice u Karviné, Perovice u Karviné č. 251, IČ , s obcí Stonava, Stonava č. 730, IČ Dohoda se uzavírá na dobu realizace udržitelnosti projektu, minimálně do Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení 3233 Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 758/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s žadateli dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, na základě které bude žadatelům poskytnut finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) na podporu individuální bytové výstavby. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 18 / 49

19 3234 Bezúplatný převod počítačů na příspěvkové organizace Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 759/2009/RM Určeno: vedoucí KT Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit bezúplatný převod neupotřebitelného movitého majetku (osobních počítačů) na příspěvkové organizace statutárního města Karviné v rozsahu dle přílohy č. 1 k usnesení Nabytí pozemků darem Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 760/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nabýt darem z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , pozemek p. č. 452/3 o výměře 1407 m2 v kat. území Staré Město u Karviné, obec Karviná do vlastnictví statutárního města Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 761/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nenabýt darem z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , pozemek p. č. 451/4 o výměře 3522 m2 v kat. území Staré Město u Karviné, obec Karviná do vlastnictví statutárního města Karviné. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 19 / 49

20 3236 Návrh zadání změny č. 9 Územního plánu obce Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve smyslu ustanovení 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 9 Územního plánu obce Karviná, které je přílohou č.1 k usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 762/2006/RM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložit Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, jako úřadu územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace, zpracovat návrh změny č. 9 Územního plánu obce Karviná. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 763/2009/RM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložit Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, aby informoval dotčené orgány, právnické a fyzické osoby, jak byly vyhodnoceny jejich připomínky, podněty a stanoviska, uplatněné v rámci projednání návrhu změny č. 9 Územního plánu obce Karviná Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve smyslu ustanovení 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 3 Územního plánu zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma, které je přílohou č.1 k usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 20 / 49

21 Úkol: 764/2009/RM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložit Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, jako úřadu územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace, zpracovat návrh změny č. 3 Územního plánu zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 765/2009/RM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložit Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, aby informoval dotčené orgány, právnické a fyzické osoby, jak byly vyhodnoceny jejich připomínky, podněty a stanoviska, uplatněné v rámci projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma Zřizovací listiny příspěvkových organizací Městského domu kultury Karviná a Regionální knihovny Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 766/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla svěřit příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Karviná - Městskému domu kultury Karviná a Regionální knihovně Karviná rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce movitého majetku na dobu určitou, a to nevýše 12 měsíců nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce maximálně 6 měsíců, a to v případech, kdy je příslušná příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem či vypůjčitelem. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 767/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 21 / 49

22 svěřit příspěvkové organizaci Regionální knihovně Karviná jakožto příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem Karviná rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce nebytových prostor, je-li příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem či vypůjčitelem, s výjimkou případů, kdy je statutární město Karviná členem družstva a je uzavírána smlouva o nájmu nebo výpůjčce nebytových prostor ve vlastnictví družstva. Bude-li nájemné nižší než nájemné stanovené v Zásadách pro nakládání s nemovitým majetkem, rozhodne o snížení nájemného Rada města Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 768/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla svěřit příspěvkové organizaci Městskému domu kultury Karviná jakožto příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem Karviná rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce nebytových prostor, je-li příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem či vypůjčitelem. Bude-li nájemné nižší než nájemné stanovené v Zásadách pro nakládání s nemovitým majetkem, rozhodne o snížení nájemného Rada města Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 769/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla svěřit příspěvkové organizaci Městskému domu kultury Karviná jakožto příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem Karviná rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu služebních bytů, a to v případech, kdy příspěvková organizace vystupuje jako pronajímatel. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 770/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listiny příspěvkových organizací Městského domu kultury Karviná a Regionální knihovny Karviná dle přílohy č. 1 a 2 k tomuto usnesení Zřizovací listiny příspěvkových organizací základních škol zřízených statutárním městem Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 22 / 49

23 předpisů, Úkol: 771/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodlo svěřit příspěvkovým organizacím základním školám zřízených statutárním městem Karviná rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce movitého majetku na dobu určitou, a to nevýše 12 měsíců nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce maximálně 6 měsíců, a to v případech, kdy je příslušná příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem či vypůjčitelem. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 772/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla svěřit příspěvkovým organizacím základním školám jakožto příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Karviná, rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce nebytových prostor, je-li příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem či vypůjčitelem. Bude-li nájemné nižší než nájemné stanovené v Zásadách pro nakládání s nemovitým majetkem, rozhodne o snížení nájemného Rada města Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 773/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla svěřit příspěvkovým organizacím základním školám jakožto příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Karviná, rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu služebních bytů, a to v případech, kdy příspěvková organizace vystupuje jako pronajímatel. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 774/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listiny níže uvedených příspěvkových organizací základních škol dle přílohy č. 1 až č.11 k tomuto usnesení: - Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy Borovského - Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy, Dělnická - Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy, U Studny - Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy, Mendelova - Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 23 / 49

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3429 Schválení

Více

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4127 Schválení

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 20.10.2009 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Usnesení. 3907 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 27.08.2014

Usnesení. 3907 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 27.08.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 27.08.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3907 Schválení

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4468 Schválení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 19. schůze Rady města Karviné konané dne 23.08.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 834 Schválení

Více

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/085758/2008 viz program viz zápis Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2009 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 37.

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U s n e s e n í. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č.j. KP/1074/2007 viz program viz zápis I. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM

U s n e s e n í. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č.j. KP/1074/2007 viz program viz zápis I. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č.j. KP/1074/2007 viz program viz zápis U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Karviné konané dne 3. 4. 2007 I. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM 446 - HODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK ULOŽENÝCH

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 16.11.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4 Schválení

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení. 3190 Schválení ověřovatelů zápisu 69. schůze RM Karviné konané dne 20.11.2013

Usnesení. 3190 Schválení ověřovatelů zápisu 69. schůze RM Karviné konané dne 20.11.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 20.11.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3190 Schválení

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 84 Schválení ověřovatelů zápisu 3. schůze RM Karviné konané dne 03.12.2014

Usnesení. 84 Schválení ověřovatelů zápisu 3. schůze RM Karviné konané dne 03.12.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 3. schůze Rady města Karviné konané dne 03.12.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 84 Schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 25. schůze Rady města Karviné konané dne 15.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1079 Schválení

Více

Usnesení. 2536 Schválení ověřovatelů zápisu 56. schůze RM Karviné konané dne 10.04.2013

Usnesení. 2536 Schválení ověřovatelů zápisu 56. schůze RM Karviné konané dne 10.04.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 56. schůze Rady města Karviné konané dne 10.04.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2536 Schválení

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení. 907 Schválení ověřovatelů zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne 06.09.2011

Usnesení. 907 Schválení ověřovatelů zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne 06.09.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 20. schůze Rady města Karviné konané dne 06.09.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 907 Schválení

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 44. schůze Rady města Karviné konané dne 02.10.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1964 Schválení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 11. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 11. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 11. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 16. 114/2012 16. 121/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 čís. 0133/ZMOb-Sle/1418/7-0147/ZMOb-Sle/1418/7 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: p. Ivo Kičmer, Ing. Alois Zajíček PRO: 13 Mandátová

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011 TATUTÁRNÍ MĚTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 26. schůze Rady města Karviné konané dne 29.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1128 chválení

Více

Usnesení. 3679 Schválení ověřovatelů zápisu 81. schůze RM Karviné konané dne 28.05.2014

Usnesení. 3679 Schválení ověřovatelů zápisu 81. schůze RM Karviné konané dne 28.05.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 81. schůze Rady města Karviné konané dne 28.05.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3679 Schválení

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 38/5/15 58/5/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 38/5/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 5.

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 61. schůze Rady města Karviné konané dne 26.06.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2802 Schválení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 2846 Schválení ověřovatelů zápisu 62. schůze RM Karviné konané dne 24.07.2013

Usnesení. 2846 Schválení ověřovatelů zápisu 62. schůze RM Karviné konané dne 24.07.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 24.07.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2846 Schválení

Více

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 15.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3320 Schválení

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

2347 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE 43. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 30. 9. 2008 viz zápis

2347 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE 43. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 30. 9. 2008 viz zápis STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č. j. MMK/135562/2008 viz program viz zápis Usnesení ze 43. schůze Rady města Karviné konané dne 30. 9. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2347 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU ZE

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

P R O G R A M. 1. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2012

P R O G R A M. 1. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2012 P R O G R A M 7. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 20. 12. 2011 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 80. schůze Rady města Karviné konané dne 14.05.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3632 Schválení

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení. 3440 Schválení ověřovatelů zápisu 75. schůze RM Karviné konané dne 26.02.2014

Usnesení. 3440 Schválení ověřovatelů zápisu 75. schůze RM Karviné konané dne 26.02.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 75. schůze Rady města Karviné konané dne 26.02.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3440 Schválení

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015 Schválen usnesením ZM č. 25 ze dne 16.12.2014 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2015 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 645 510 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 175 950,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Město Kravaře. usn. čís. 18. 129/2013 18. 138/2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 18. 129/2013 18. 138/2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 18. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 2. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 18. 129/2013 18. 138/2013 Ing. Andreas

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 3539 Schválení ověřovatelů zápisu 78. schůze RM Karviné konané dne 09.04.2014

Usnesení. 3539 Schválení ověřovatelů zápisu 78. schůze RM Karviné konané dne 09.04.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 09.04.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3539 Schválení

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více