Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06."

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Petra Madeu a pana Mgr. Petra Dyszkiewicze Schválení programu 59. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 59. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplněné materiály: Doplnění programu č. 1 - Návrh na zplnomocnění k vystavování daňových dokladů. Doplnění programu č. 2 - Přijetí daru pro příspěvkovou organizaci Městský dům kultury Karviná. Doplnění programu č. 3 - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OS59/013031/2009/OI/KVA v rámci stavby Generální oprava budovy Mateřské školy, Žižkova. Doplnění programu č. 4 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod názvem Modernizace Základní školy Mendelova v Karviné. stažené materiály: Bod č. 3) - Návrh k povolení težby OKD, a. s., Dolu Darkov na demarkaci DP Karviná-Doly I, Karviná-Doly II a Darkov. Bod č. 79) - Návrh zásad, který se mění Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a mateřských škol a ředitelům příspěvkových organizací RKK a MěDK zřízených statutárním městem Karviná (dále jen zásady ) Oznámení, které učinil člen RM Karviné pan Mgr. Petr Dyszkiewicz, o střetu zájmu ve věci Vyhlášení výběrového řízení na realizaci stavby Splašková kanalizace Polská Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí oznámení, které učinil člen rady města pan Mgr. Petr Dyszkiewicz, o střetu zájmu ve věci Vyhlášení výběrového řízení Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1 / 49

2 na realizaci stavby Splašková kanalizace Polská, Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyloučit pana Mgr. Petra Dyszkiewicze z projednávání a rozhodování ve věci Vyhlášení výběrového řízení na realizaci stavby Splašková kanalizace Polská Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 720/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: rozhodla poskytnout dotace z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné: Příjemce IČ částka v Kč Mateřská škola, U Mateřské školy 360, Karviná-Ráj ,- Mateřská škola, Spojka 1389, Karviná-Nové Město ,- Mateřská škola, Spojka 1389 odloučené pracoviště Hranice ,- 2910, Karviná-Hranice Mateřská škola Klíček, Einsteinova 2849, Karviná-Hranice ,- Mateřská škola, Školská 432, Karviná-Ráj ,- Mateřská škola, Olbrachtova 655, Karviná-Ráj ,- Mateřská škola, Centrum 2314/26, Karviná-Mizerov ,- Mateřská škola, Družby 1338, Karviná-Nové Město ,- Základní škola Borovského, Ve Svahu 775, Karviná-Ráj ,- Základní škola, Školská 432, Karviná-Ráj ,- Základní škola, Prameny 838, Karviná-Ráj ,- Základní škola, U Lesa 713, Karviná-Ráj ,- Základní škola, Slovenská 2936/61, Karviná-Hranice ,- Základní škola, Majakovského 2219/13, Karviná-Mizerov ,- Základní škola, U Studny 2290, Karviná-Mizerov ,- Základní škola, Cihelní 1666, Karviná-Nové Město ,- Obchodní akademie Karviná, s.r.o., Leonovova 1795/3, ,- Karviná-Hranice Gymnázium, Karviná, Mírová 1442/2, Karviná-Nové Město ,- Střední odborná škola ochrany osob a majetku Karviná s.r.o., ,- Svornosti 1, Karviná-Darkov Střední průmylová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice ,- Základní škola, Vydmuchov 1835, Karviná-Fryštát, příspěvková ,- organizace Charita Český Těšín, Středisko pro děti a mládež Kometa, ,- Čajkovského 2216, Karviná-Mizerov Nízkoprahové zařízení a středisko volného času Pohoda, V Aleji 435, Karviná -Ráj ,- Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2 / 49

3 Dětský domov SRDCE, Vydmuchov 10/1835, Karviná-Fryštát, ,- příspěvková organizace Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s., Středisko OÁZA, ,- Mírová 1434, Karviná-Nové Město Krajské středisko volného času Juventus, Karviná, příspěvková ,- organizace, Centrum Přírodovědná stanice, U Bažantnice 1794, Karviná-Nové Město Krajské středisko volného času Juventus, U Bažantnice 1794, ,- Karviná-Nové Město Český svaz ochránců přírody Nový Jičín, Stanice pro záchranu ,- volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy, č.p. 146, Bartošovice na Moravě Základní škola, Školská 432, Karviná-Ráj ,- Základní škola a mateřská škola s polským jazykem ,- vyučovacím, Dr.Olszaka 156, Karviná-Fryštát Celkem ,- Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 721/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné poskytnout v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dotaci z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné právnické osobě: Příjemce IČ částka v Kč Technické služby Karviná, a.s , Informativní zpráva - Vyhodnocení odpadového hospodářství města Karviné za rok 2008 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí Informativní zprávu - Vyhodnocení odpadového hospodářství města Karviné za rok Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 722/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí Informativní zprávu - Vyhodnocení odpadového hospodářství města Karviné za rok Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3 / 49

4 3204 Žádost o dofinancování služby Nízkoprahového denního centra Bethel Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 723/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- (slovy: Dvěstětisíc korun českých), Slezské diakonii se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, na dofinancování služby Nízkoprahového denního centra Bethel Karviná Zřizovací listina Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město , s účinností od Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 724/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: rozhodla svěřit příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná, jakožto příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem Karviná, rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce movitého majetku na dobu určitou, a to nejvýše 12 měsíců nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce maximálně 6 měsíců, a to v případech, kdy je příslušná příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem či vypůjčitelem. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 725/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: rozhodla svěřit příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná, jakožto příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem Karviná, rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce nebytových prostor, je-li příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem, s výjímkou případů, kdy je statutární město Karviná členem družstva a je uzavírána smlouva o nájmu nebo výpůjčce nebytových prostor ve vlastnictví družstva. Bude-li nájemné nižší než Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 4 / 49

5 nájemné stanovené v Zásadách pro nakládání s nemovitým majetkem, rozhodne o snížení nájemného Rada města Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 726/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: rozhodla svěřit příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná, uzavírání podnájemních smluv k bytům, jejichž nájemcem je zřizovatel, a se kterými má právo hospodařit jménem zřizovatele na dobu 12 měsíců. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 727/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit, dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město , s účinností od dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. čtvrtletí 2009 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla přijmout opatření z provedené kontroly plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. čtvrtletí Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 5 / 49

6 provést odvod zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná do rozpočtových příjmů statutárního města Karviné ve výši Kč ,-- (slovy: Sedmmilionůdevětsetsedmdesátdevěttisíc korun českých) za účelem financování investiční akce Zateplení budovy městského domu kultury v Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit uvolnění rozpočtové rezervy vázané ve schváleném rozpočtu statutárního města Karviné ve výši Kč ,-- (slovy: Dvamilionydevětsetsedmdesátjedentisícsedmsetdeset korun českých) ve prospěch příspěvkové organizace Sociální služby Karviná za účelem financování projektu Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením a projektu Zlepšení péče o imobilní uživatele Domečku. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit uvolnění rozpočtové rezervy vázané ve schváleném rozpočtu statutárního města Karviné ve výši Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) ve prospěch Odboru sociálních věcí Magistrátu města Karviné za účelem financování projektu Senioři bez hranic. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit celkový úhrn zdrojů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné ve výši Kč ,-- (slovy: Jednamiliardapětsetsedmmilionůosmsetsedmdesáttisícjednostodevadesát korun českých), z toho: - celkové příjmy ve výši Kč ,-- (slovy: Jednamiliardadvěstěčtyřicetjedenmiliončtyřistadevatenácttisícdvacet korun českých), - Třída 8 - Financování ve výši Kč ,-- (slovy: Dvěstěšedesátšestmilionůčtyřistapadesátjedentisícjednostosedmdesát korun českých) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu ve výši Kč ,-- (slovy: Jednamiliardapětsetsedmmilionůosmsetsedmdesáttisícjednostodevadesát korun českých) Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2001 o stanovení koeficientů při výpočtu daně z nemovitostí Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 728/2009/RM Určeno: vedoucí OE Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné x/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2001 o stanovení koeficientů při výpočtu daně z nemovitostí dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 6 / 49

7 3208 Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné, kterou se mění obecně závazná vyhláška číslo 10/2003 o místním poplatku ze psů, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 729/2009/RM Určeno: vedoucí OE Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Karviné x/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o místním poplatku ze psů, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Žádost nájemců domu čp. 2250, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov o povolení výjimky v souvislosti s privatizací bytového fondu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 730/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout neschválit ve znění přílohy č. 1 k usnesení výjimku ze Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, nájemcům domu čp. 2250, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov Převod domu čp. 529, ul. Březová, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 7 / 49

8 Úkol: 731/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům čp. 529, ulice Březová, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/59 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č 499/162 (ostatní plocha), parc. č. 499/165 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo GRAND, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2303, se sídlem Karviná, Ráj, Březová 529/18, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyjednostosedmdesátsedmtisícdvěstě korun českých) Převod domu č. p. 530, ul. Březová, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 732/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 530, ulice Březová, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/58 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 499/163 (ostatní plocha) a parc.č. 499/166 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Březová 530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2299, se sídlem Karviná, Ráj, Březová 530/20, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónydvěstědevadesáttisícčtyřista korun českých) Převod domu č.p. 2832, ul. Einsteinova, Karviná-Hranice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 733/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 8 / 49

9 doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 2832, ulice Einsteinova, Karviná-Hranice, včetně pozemků parc. č. 2715/25 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2417/138 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Einsteinova 2832, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2297, se sídlem Karviná, Hranice, Einsteinova 2832/16, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Jedenmiliónšestsetpadesátsedmtisícosmset korun českých) Převod domu čp. 598, ul. Prameny, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 734/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům čp. 598, ulice Prameny, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 497/49 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 497/150 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Prameny 598, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2305, se sídlem Karviná, Ráj, Prameny 598/20, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyčtyřistasedmnácttisíc korun českých), z toho Kč ,-- (slovy: Pětsetšedesátdvatisícejednosto korun českých) představující další členský vklad statutárního města Karviné bude hrazeno formou zápočtu a zbývající část ve výši Kč ,-- (slovy:jedenmilionosmsetpadesátčtyřitisícedevětset korun českých) převodem na účet statutárního města Karviná Převod domu čp. 600, ul. Prameny, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 735/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům čp. 600, ulice Prameny, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 497/51 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 497/153 (ostatní plocha), parc.č. 497/151 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo U Koníka 600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 9 / 49

10 Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2304, se sídlem Karviná, Ráj, Prameny 600/16, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Dvamiliónyčtyřistadvanácttisícjednosto korun českých), z toho Kč ,-- (slovy: Dvěstětřicetpěttisícjednosto korun českých) představujících další členský vklad statutárního města Karviné bude hrazeno formou zápočtu a zbývající část ve výši Kč ,-- (slovy: Dvamilionyjednostosedmdesátsedmtisíc korun českých) převodem na účet statutárního města Karviné Převod domu čp. 2039, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 736/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům čp. 2039, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/249 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4286/5 (ostatní plocha), parc. č. 4286/2 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Těreškovové 2039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2307, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2039/12, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Jedenmiliónsedmsetdevadesátsedmtisícčtyřista korun českých) Převod domu čp. 2135, ul. Na Kopci, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 737/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům čp. 2135, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/11 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4291/2 (ostatní plocha), parc.č. 4291/3 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo Mizerov 2135, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2306, se sídlem Karviná, Mizerov, Na Kopci 2135/52, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydvěstětřicettisícsedmset korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 10 / 49

11 3217 Převod domu č.p. 2263, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům č. p. 2263, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov, včetně pozemků parc. č. 1624/297 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1624/868 (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), vše v katastrálním území Karviná-město, právnické osobě Bytové družstvo ESO 2263, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2302, se sídlem Karviná, Mizerov, tř. Těreškovové 2263/25, IČ: za cenu Kč ,-- (slovy: Třimiliónydvěstěsedmdesátčtyřitisícedevětset korun českých) Změna usnesení ZM Karviné č. 678 ze dne Privatizace bytového fondu - schválení záměru převodu obytných domů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 738/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné změnit usnesení ZM č. 678 ze dne , a to tak, že se doplňuje příloha č. 2 k tomuto usnesení - Seznam domů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné určených k prodeji a to tak, že se doplňují údaje pod pořadovými čísly dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Dražba jednotky č. 2 v domě čp. 2209, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 739/2009/RM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 11 / 49

12 Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné převést formou dražby jednotku č. 2 v domě čp. 2209, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov včetně alikvotního podílu ve výši 8,99% na společných částech předmětného domu a pozemcích parc. č. 1624/263 (zastavěná plocha), parc. č a parc. č (ostatní plochy) v katastrálním území Karviná-město, s vyvolávací cenou Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) Převod domu sestávajícího se z čp. 404, čp. 405 a čp. 406, ul. Božkova, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 740/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z čp. 404, čp. 405 a čp. 406, ulice Božkova, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 529/25 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 529/131 (ostatní plocha), parc. č. 529/132 (ostatní plocha), parc. č. 529/133 (ostatní plocha), parc. č. 529/24 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 529/127 (ostatní plocha), parc. č. 529/128 (ostatní plocha), parc. č. 529/129 (ostatní plocha), parc. č. 529/130 (ostatní plocha), parc. č. 529/23 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 529/124 (ostatní plocha), parc. č. 529/125 (ostatní plocha) a parc. č. 529/126 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo Božkova 4+5+6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2301, se sídlem Karviná, Ráj, Božkova 406/61, IČ: , za cenu Kč ,-- (slovy: Šestmiliónůčtyřicetpěttisícšestset korun českých) Převod domu sestávajícího se z čp. 489 a čp. 490, ul. V Aleji, Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 741/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést dům sestávající se z čp. 489 a čp. 490, ulice V Aleji, Karviná-Ráj, včetně pozemků parc. č. 499/23 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č 499/22 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 12 / 49

13 499/176 (ostatní plocha), parc. č. 499/177 (ostatní plocha), parc. č. 499/178 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Ráj, právnické osobě Bytové družstvo V Aleji , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2298, se sídlem Karviná,Ráj, V Aleji 490/13, IČ: , za cenu Kč ,--(slovy: Třimiliónytřistatřicetdevěttisícjednosto korun českých) Schválení záměru účasti statutárního města Karviné v nově vznikajících bytových družstvech Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 742/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout schválit záměr účasti statutárního města Karviné v bytových družstvech popř. ve společenstvích vlastníků jednotek, která v budoucnu vzniknou z řad stávajících nájemců bytů a nebytových prostor v domech uvedených v příloze č. 1 k usnesení Členství statutárního města Karviné v Bytovém družstvu U Koníka 600 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 743/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout schválit účast statutárního města Karviné v již založené právnické osobě - Bytovém družstvu U Koníka 600 se sídlem Karviná-Ráj, Prameny 600/16, PSČ Základní členský vklad člena činí Kč 6.000,-- (slovy: Šesttisíc korun českých), zápisné uchazeče o členství činí Kč 1.250,-- (slovy: Jedentisícdvěstěpadesát korun českých). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 744/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 13 / 49

14 Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout navrhnout jako zástupce statutárního města Karviné na členskou schůzi v Bytovém družstvu U Koníka 600 se sídlem Karviná-Ráj, Prameny 600/16, PSČ , paní Lucii Malyszovou, zaměstnance Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné (zařazeného na Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 745/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vyhradit si rozhodnutí ve věci pověření paní Lucie Malyszové, zaměstnance Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné (zařazeného na Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné), k zastupování statutárního města Karviné v Bytovém družstvu U Koníka 600 se sídlem Karviná-Ráj, Prameny 600/16, PSČ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 746/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout pověřit zaměstnance statutárního města Karviné paní Lucii Malyszovou, zaměstnance Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné (zařazeného na Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Karviné), k zastupování statutárního města Karviné v Bytovém družstvu U Koníka 600 se sídlem Karviná-Ráj, Prameny 600/16, PSČ ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení Nabytí pozemků - ČR, ÚZSVM (bývalá OVS) Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 747/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , adresa: Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, Praha 28, PSČ , do vlastnictví statutárního města Karviné pozemek p. č. 1131/4 o výměře 30 m 2 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to za dodržení rámcových podmínek stanovených v Příloze č. 2 k usnesení vlády č ze dne , která je přílohou č. 1 k usnesení, a pozemek p. č. 1132/3 o výměře 153 m 2 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 14 / 49

15 3225 Návrh nepřevést pozemky - Ing. Karel Kotula Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 748/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nepřevést do vlastnictví Ing. Karla Kotuly pozemky p. č o výměře 1180 m2, p. č o výměře 1041 m2 a pozemek p. č o výměře m2, vše v katastrálním území Karviná - Doly, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení) Návrh nenabýt podíly pozemků - ČR-ÚZSVM Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 749/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nenabýt do vlastnictví statutárního města Karviné spoluvlastnické podíly ve výši 4/8 pozemků p. č. 1556/24 o výměře 101 m2, p. č. 7512/1 o výměře 1589 m2, p. č o výměře 56 m2, vše v katastrálním území Karviná-Doly, obec Karviná, a to z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Převod pozemku - Kamil Liszok Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 750/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 15 / 49

16 Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést do vlastnictví pana Kamila Liszoka pozemek p. č. 607/4 o výměře 65 m2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k usnesení), za kupní cenu ve výši Kč 240,-- (slovy: Dvěstěčtyřicet korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za 65 m2 ve výši Kč ,-- (slovy: Patnácttisícšestset korun českých) Převod pozemků Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 751/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést do vlastnictví fyzických osob pozemky dle specifikace v příloze č. 1 k usnesení za kupní cenu ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) za 1 m2 pozemku, tj. celkem za 10 m2 ve výši Kč 5.000,-- (slovy: Pěttisíc korun českých) Návrh nepřevést části pozemků - parkovací plochy Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 752/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nepřevést do vlastnictví slečny Věry Szczotkové a pana Petra Majkráka část pozemku p. č. 525/26 o výměře cca 9 m2 a část pozemku p. č. 525/28 o výměře cca 9 m2, oba v katastrálním území Ráj, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k usnesení), za účelem individuálního zřízení parkovacích ploch Návrh nenabýt budovu č. p. 1230/1a v Karviné-Ráji Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 16 / 49

17 Úkol: 753/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nenabýt z vlastnictví Českého zahrádkářského svazu, Základní organizace č. 4, Karviná-Ráj, do vlastnictví statutárního města Karviná budovu č. p. 1230/1a - stavbu nezapsanou v katastru nemovitostí umístěnou na pozemku p. č. 601/4 v katastrálním území Ráj, obec Karviná (blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k usnesení), a vyslovit souhlas s převodem této nemovitosti na jiný subjekt Směna pozemků Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 754/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nabýt z majetku OKD, a.s. (IČ: , se sídlem Prokešovo náměstí 2020/6 Ostrava, Moravská Ostrava 72830) pozemek p. č. 3981/7 o výměře m2 v kat. území Karviná-město, obec Karviná včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví statutárního města Karviné a převést pozemky p.č o výměře 2944 m2, 1411 o výměře 271 m2, 1433 o výměře 2627 m2, 1456 o výměře 372 m2, 1460 o výměře 425 m2, 1461/1 o výměře 613 m2, 1461/2 o výměře 249 m2, 1461/3 o výměře 221 m2, 1462/1 o výměře 443 m2, 1462/2 o výměře 2727 m2, 1462/3 o výměře 92 m2, 1463/1 o výměře 39 m2, 1463/2 o výměře 740 m2, 1463/3 o výměře 84 m2, 1464/1 o výměře 1283 m2, 1464/2 o výměře 90 m2, vše v kat. území Staré Město u Karviné, obec Karviná včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví OKD, a.s. (IČ: , se sídlem Prokešovo náměstí 2020/6 Ostrava, Moravská Ostrava 72830). Za výše uvedenou směnu nemovitostí bude ze strany OKD, a.s. zaplacen statutárnímu městu Karviná doplatek ve výši Kč ,-- (slovy:jedenmilionsedmsetčtyřicettřitisícjednostopadesát korun českých) Podání žádosti o dotaci - projekt Technologické centrum a elektronické spisové služby Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 755/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit podání žádosti o dotaci pro projekt Technologické centrum a elektronické spisové služby do výzvy č. 4 Integrovaného operačního programu. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 17 / 49

18 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 756/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit spolufinancování projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby z rozpočtu statutárního města Karviné ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu a veškerých neuznatelných nákladů projektu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 757/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení s obcí Dětmarovice, Dětmarovice č. 27, , IČ ; s obcí Petrovice u Karviné, Perovice u Karviné č. 251, IČ , s obcí Stonava, Stonava č. 730, IČ Dohoda se uzavírá na dobu realizace udržitelnosti projektu, minimálně do Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení 3233 Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 758/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s žadateli dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, na základě které bude žadatelům poskytnut finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) na podporu individuální bytové výstavby. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 18 / 49

19 3234 Bezúplatný převod počítačů na příspěvkové organizace Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 759/2009/RM Určeno: vedoucí KT Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit bezúplatný převod neupotřebitelného movitého majetku (osobních počítačů) na příspěvkové organizace statutárního města Karviné v rozsahu dle přílohy č. 1 k usnesení Nabytí pozemků darem Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 760/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nabýt darem z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , pozemek p. č. 452/3 o výměře 1407 m2 v kat. území Staré Město u Karviné, obec Karviná do vlastnictví statutárního města Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 761/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nenabýt darem z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , pozemek p. č. 451/4 o výměře 3522 m2 v kat. území Staré Město u Karviné, obec Karviná do vlastnictví statutárního města Karviné. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 19 / 49

20 3236 Návrh zadání změny č. 9 Územního plánu obce Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve smyslu ustanovení 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 9 Územního plánu obce Karviná, které je přílohou č.1 k usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 762/2006/RM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložit Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, jako úřadu územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace, zpracovat návrh změny č. 9 Územního plánu obce Karviná. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 763/2009/RM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložit Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, aby informoval dotčené orgány, právnické a fyzické osoby, jak byly vyhodnoceny jejich připomínky, podněty a stanoviska, uplatněné v rámci projednání návrhu změny č. 9 Územního plánu obce Karviná Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve smyslu ustanovení 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 3 Územního plánu zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma, které je přílohou č.1 k usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 20 / 49

21 Úkol: 764/2009/RM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložit Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, jako úřadu územního plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace, zpracovat návrh změny č. 3 Územního plánu zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 765/2009/RM Určeno: vedoucí OÚPSŘ Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložit Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné, aby informoval dotčené orgány, právnické a fyzické osoby, jak byly vyhodnoceny jejich připomínky, podněty a stanoviska, uplatněné v rámci projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma Zřizovací listiny příspěvkových organizací Městského domu kultury Karviná a Regionální knihovny Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 766/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla svěřit příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Karviná - Městskému domu kultury Karviná a Regionální knihovně Karviná rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce movitého majetku na dobu určitou, a to nevýše 12 měsíců nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce maximálně 6 měsíců, a to v případech, kdy je příslušná příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem či vypůjčitelem. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 767/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 21 / 49

22 svěřit příspěvkové organizaci Regionální knihovně Karviná jakožto příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem Karviná rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce nebytových prostor, je-li příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem či vypůjčitelem, s výjimkou případů, kdy je statutární město Karviná členem družstva a je uzavírána smlouva o nájmu nebo výpůjčce nebytových prostor ve vlastnictví družstva. Bude-li nájemné nižší než nájemné stanovené v Zásadách pro nakládání s nemovitým majetkem, rozhodne o snížení nájemného Rada města Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 768/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla svěřit příspěvkové organizaci Městskému domu kultury Karviná jakožto příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem Karviná rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce nebytových prostor, je-li příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem či vypůjčitelem. Bude-li nájemné nižší než nájemné stanovené v Zásadách pro nakládání s nemovitým majetkem, rozhodne o snížení nájemného Rada města Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 769/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla svěřit příspěvkové organizaci Městskému domu kultury Karviná jakožto příspěvkové organizaci zřízené statutárním městem Karviná rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu služebních bytů, a to v případech, kdy příspěvková organizace vystupuje jako pronajímatel. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 770/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listiny příspěvkových organizací Městského domu kultury Karviná a Regionální knihovny Karviná dle přílohy č. 1 a 2 k tomuto usnesení Zřizovací listiny příspěvkových organizací základních škol zřízených statutárním městem Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 22 / 49

23 předpisů, Úkol: 771/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodlo svěřit příspěvkovým organizacím základním školám zřízených statutárním městem Karviná rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce movitého majetku na dobu určitou, a to nevýše 12 měsíců nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce maximálně 6 měsíců, a to v případech, kdy je příslušná příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem či vypůjčitelem. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 772/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla svěřit příspěvkovým organizacím základním školám jakožto příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Karviná, rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu a výpůjčce nebytových prostor, je-li příspěvková organizace pronajímatelem, nájemcem, půjčitelem či vypůjčitelem. Bude-li nájemné nižší než nájemné stanovené v Zásadách pro nakládání s nemovitým majetkem, rozhodne o snížení nájemného Rada města Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 773/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla svěřit příspěvkovým organizacím základním školám jakožto příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Karviná, rozhodování o uzavírání a ukončování smluv o nájmu služebních bytů, a to v případech, kdy příspěvková organizace vystupuje jako pronajímatel. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 774/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listiny níže uvedených příspěvkových organizací základních škol dle přílohy č. 1 až č.11 k tomuto usnesení: - Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy Borovského - Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy, Dělnická - Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy, U Studny - Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy, Mendelova - Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 23 / 49

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 19. schůze Rady města Karviné konané dne 23.08.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 834 Schválení

Více

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/085758/2008 viz program viz zápis Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2009 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 37.

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 25. schůze Rady města Karviné konané dne 15.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1079 Schválení

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 80. schůze Rady města Karviné konané dne 14.05.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3632 Schválení

Více

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011 TATUTÁRNÍ MĚTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 26. schůze Rady města Karviné konané dne 29.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1128 chválení

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011

Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 405 Schválení

Více

Usnesení. 3901 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.08.2014

Usnesení. 3901 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.08.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 12.08.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 5. schůze Rady města Karviné konané dne 11.01.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 197 Schválení

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009

Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3895 Schválení

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. 3274 Schválení ověřovatelů zápisu 71. schůze RM Karviné konané dne 18.12.2013

Usnesení. 3274 Schválení ověřovatelů zápisu 71. schůze RM Karviné konané dne 18.12.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 71. schůze Rady města Karviné konané dne 18.12.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3274 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení. 3095 Schválení ověřovatelů zápisu 67. schůze RM Karviné konané dne 23.10.2013

Usnesení. 3095 Schválení ověřovatelů zápisu 67. schůze RM Karviné konané dne 23.10.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 67. schůze Rady města Karviné konané dne 23.10.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3095 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 38. schůze Rady města Karviné konané dne 24. 6. 2008

Usnesení z 38. schůze Rady města Karviné konané dne 24. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/094167/2008 viz program viz zápis Usnesení z 38. schůze Rady města Karviné konané dne 24. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2071 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 38.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Usnesení. 493 Schválení ověřovatelů zápisu 12. schůze RM Karviné konané dne 22.04.2015

Usnesení. 493 Schválení ověřovatelů zápisu 12. schůze RM Karviné konané dne 22.04.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 12. schůze Rady města Karviné konané dne 22.04.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 493 Schválení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. schůze Rady města Karviné konané dne 13.12.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1178 Schválení

Více

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 statutární město Karviná č.j.: MMK/146008/2008 viz program viz usnesení Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové

Více

Usnesení. 289 Schválení ověřovatelů zápisu 8. schůze RM Karviné konané dne 25.02.2015

Usnesení. 289 Schválení ověřovatelů zápisu 8. schůze RM Karviné konané dne 25.02.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 8. schůze Rady města Karviné konané dne 25.02.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 289 Schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 73. schůze Rady města Karviné konané dne 29.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3364 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 47. schůze Rady města Karviné konané dne 13.11.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2078 Schválení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 38. schůze Rady města Karviné konané dne 12.06.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1707 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6788/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor ekonomický oddělení rozpočtů Tvrdoň Vladimír Ing. (Vedoucí oddělení) Materiál pro

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Karviné konané dne 25.01.2011

Usnesení 6. schůze Rady města Karviné konané dne 25.01.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 6. schůze Rady města Karviné konané dne 25.01.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 233 Schválení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j.:mmk/040553/2008 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více