Kanalizaãní achty. Katalog v robkû. REVIZNÍ A âisticí ACHTY DN 315 A DN 425 KONTROLNÍ ACHTA TEGRA 600 VSTUPNÍ ACHTA TEGRA 1000 EPIC B2134 J3412 X71

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kanalizaãní achty. Katalog v robkû. REVIZNÍ A âisticí ACHTY DN 315 A DN 425 KONTROLNÍ ACHTA TEGRA 600 VSTUPNÍ ACHTA TEGRA 1000 EPIC B2134 J3412 X71"

Transkript

1 EPIC B2134 J3412 X71 duben 2008 Kanalizaãní achty Katalog v robkû REVIZNÍ A âisticí ACHTY DN 315 A DN 425 KONTROLNÍ ACHTA TEGRA 600 VSTUPNÍ ACHTA TEGRA 1000 Inteligentní fie ení pro stavby a infrastrukturu

2 OBSAH Připojení šachtových den Kanalizační šachty strany Charakteristika systému 3 Příklady použití 3 Šachty DN 315 a DN 425 Technická data 6 Charakteristika systému 6 Katalog výrobků 8 Návod k montáži 17 Vzorová umístění 20 Tegra 600 Technická data 21 Charakteristika systému 21 Katalog výrobků 22 Návod k montáži 27 Výkresy uličních vpustí 28 Tegra 1000 Technická data 29 Charakteristika systému 30 Katalog výrobků 31 Návod k montáži 34 Vzorová uložení 35 lze použít na daný typ potrubí bez přechodů nutno použít odpovídající přechod Software Máte-li zájem, zdarma Vám nainstalujeme software nazvaný Plastové kanalizační šachty WAVIN a Uliční vpusti WAVIN. Software je určený zejména pro projektanty, je velmi názorný a nenáročný a je naší společností poskytován zdarma včetně upgradů. Školení a technická pomoc jsou rovněž poskytovány zdarma. V případě zájmu kontaktujte naše regionální manažery. Více informací na 2 INTERNET

3 KANALIZAâNÍ ACHTY Charakteristika v robkû v nabídce firmy Wavin Technologie výroby Veškeré plastové součásti kanalizačních šachet se vyrábějí s využitím nejnovějších technologií zpracování umělých hmot, za použití technologie vstřikování, odstředivého lití, lisování apod. Kontrola kvality Každá dodávka suroviny a výroba v každé její fázi jsou velmi často důkladně kontrolovány z hlediska jakosti, která zajišťuje, že jsou prodávány výrobky zbavené vad a při správné montáži umožňující bezporuchovou funkčnost po mnoho let. Instalace a výzkum v terénu Veškeré výrobky před uvedením do prodeje procházejí velmi důkladnými laboratorními zkouškami a terénním testováním. Za provádění zkoušek odpovídají centrální laboratoře Wavin Marketing & Technology v Nizozemí a podnikové laboratoře v jednotlivých výrobních závodech. Dle vlastní funkce revizní (kontrolní) umožňující veškeré práce související s provozem kanalizace spadišťové umožňuje připojení potrubí nad šachtovým dnem, což má za následek snížení kinetické energie dopravovaného média odvětrávací slouží k odvzdušnění kanalizačního systému Pfiíklady pouïití achet Umístění kanalizačních šachet by mělo vyplývat z dispozičního uspořádání řešeného celku, konkrétních podmínek stavby, užití kanalizace, a mělo by přihlížet k lokálním podmínkám kanalizační sítě a technickým možnostem revizních prací. Plastové šachty Wavin mohou být využity pro dešťové a splaškové kanalizační sítě, dále pro drenážní sítě, případně pro sítě v technologických kanalizacích (v průmyslu) pod podmínkou předchozí kontroly chemické odolnosti materiálu komponentů šachty proti transportovanému médiu. Plastové šachty Wavin představují pohodlné řešení přístupu do splaškové kanalizace jak v kanalizační síti, tak i v přípojkách. Typy kanalizaãních achet Kanalizační šachty představují objekty stokových sítí sloužící zejména k jejich údržbě, čištění, kontrole a opravám. Kanalizační šachty můžeme rozdělit dle několika hledisek, např.: Dle nominálního průměru šachty na vstupní umožňující revizi systému fyzickým vstupem do šachty (minimální požadovaný průměr šachty 1 m) revizní revize systému je možná pouze z povrchu terénu za použití inspekční techniky ( šachty může být menší než 1 m) Firma Wavin Ekoplastik s.r.o. v současné době nabízí 4 typy kanalizačních šachet DN 315, DN 425, Tegra 600 (revizní šachty) a Tegra 1000 (vstupní šachta) Dle typu transportovaného média na splaškové použití na splaškové kanalizaci dešťové použití na dešťové kanalizaci jednotné použití na jednotné kanalizaci CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU 3

4 Orient. mûrná hmotnost PVC, PE a PP PVC: 1,4 g/cm 3 PE: 0,94 g/cm 3 (ukazatele při 20 C) PP: 0,91 g/cm 3 Obecné vlastnosti pouïit ch materiálû Chemická odolnost Šachtové komponenty jsou odolné v rozsahu ph 2 až ph 12 (včetně těsnění). Hladký povrch Mimořádnou vlastností šachtových komponentů je hladká plocha vnitřních stěn. Díky tomu jsou lehce odplavovány případné nečistoty, a zabraňuje se tak vytvoření usazenin na stěnách. Vodotěsnost Těsnicí systém sestav šachet Wavin zaručuje vynikající těsnost. Protože se v našem kanalizačním programu používají k utěsnění vstupů potrubí do šachet speciální těsnicí prvky RDS, máme jistotu, že veškerá vedení trubek od šachty k šachtě jsou dokonale vodotěsná. Těsnost šachet je garantována do tlaku 5 m vodního sloupce. Jednoduchá přeprava Díky nízké hmotnosti šachet lze přepravu provádět mimořádně jednoduše a rychle. Lehká manipulace Díky nízké hmotnosti šachtových komponentů je manipulace na staveništi velmi jednoduchá. Do výkopu se šachty instalují bez obtíží. Rychlá instalace Spojení trubek a šachtových den, a to i větších jmenovitých průměrů, je rychle proveditelné díky jednoduchému způsobu nasunutí trubky do hrdla šachtového dna. Zemní tlak a zatížení Je-li instalace prováděna v souladu s předpisy, tzn. při správném uložení, upěchování a dodržování minimální míry hutnění, odolává kanalizační systém Wavin včetně šachet jak zemnímu tlaku, tak normálnímu zatížení. Vysoká otěruvzdornost Díky houževnatému materiálu PVC-U, PE a PP vykazují veškeré šachtové komponenty mimořádně vysokou otěruvzdornost. Komplexní řešení šachet Díky úplné nabídce komponentů je možné vybudovat šachty splňující požadavky zákazníků, co se týče výběru šachtových den, výšky šachty i výběru poklopu nebo vtokové mříže (dle ČSN EN 124). Odolnost proti korozi Použité plastové materiály nekorodují. Odolnost proti vztlaku spodních vod Speciální tvarování povrchu kanalizačních šachet (žebrovitý povrch a žlábkování povrchu rour uložených v zemi) umožňuje eliminovat vliv průsaku vody ze studní nebo také jejich zakládání dokonce v podmínkách, kdy je hladina spodní vody vysoká. Vyřazení betonování má kladný vliv na délku montážních prací a na náklady vykonávaných prací. Základní informace Mnohaleté zkušenosti skupiny Wavin Ekoplastik s.r.o. ve vývoji plastových systémů pro odvod odpadních a dešťových vod z budov i pozemků vedly ke vzniku nové generace šachet. Venkovní testy a provozní výzkumy v různých půdních a klimatických podmínkách potvrdily jejich funkčnost a životnost. Plastové šachty skupiny Wavin Ekoplastik s.r.o. jsou mnoho let úspěšně používány v celé Skandinávii, Německu i v jiných zemích a díky firmě Wavin se tento systém zavedl i v České republice. Atesty Systém kanalizačních šachet Wavin je certifikován ITC, a.s., Zlín pro použití v České republice. Tfiídûní poklopû a vtokov ch mfiíïí dle âsn EN 124 Poklopy a vtokové mříže se dělí do těchto tříd: A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 Místo zabudování Přiřazení vtokových mříží a poklopů do vhodné třídy souvisí s místem jejich zabudování. Jak je níže uvedeno, jsou různá místa zabudování rozdělena do skupin označených čísly 1 až 6. Obrázek 1 (na následující straně) ukazuje polohu několika těchto míst vztažených ke skupinám v prostoru místní komunikace. Pro každou skupinu je v závorce uvedena doporučená třída poklopů nebo vtokových mříží, která má být použita. Volba použití vhodné třídy je ponechána na úvaze projektanta. Při pochybnostech se volí následná vyšší třída. 4 INTERNET

5 KANALIZAâNÍ ACHTY Obrázek 1 - Příčný řez místní komunikací se znázorněním některých skupin podle místa zabudování Skupina 1 (nejméně třída A15) Plochy používané výlučně chodci a cyklisty. Skupina 2 (nejméně třída B 125) Chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech. Skupina 3 (nejméně třída C 250) Pro vtokové mříže umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace (obrázek 1), která měřeno od hrany obrubníku zasahuje maximálně 0,5 m do vozovky a maximálně 0,2 m do chodníku. Skupina 4 (nejméně třída D 400) Vozovky pozemních komunikací (také ulice pro pěší), zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel. Skupina 5 (nejméně třída E 600) Plochy, které budou vystavené vysokému zatížení kol, např. zařízení v docích, provozní letištní plochy. Skupina 6 (třída F 900) Plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol, např. provozní letištní plochy. Provoz Šachty z plastických hmot skupiny Wavin s vlnitou šachtovou rourou o nominálních průměrech 315 a 425 mm jsou neprůlezné, což vymezuje způsoby a techniky čištění. Vývoj moderních metod čištění kanalizace byl rovněž jedním z činitelů umožňujících realizaci tohoto systému. Čištění šachet Wavin se provádí z povrchu terénu (obr. A, B). Při čištění kanalizace touto metodou je třeba mít na paměti počet a typy tvarovek, které mohou ztěžovat čištění. Kromě toho je třeba vzít v úvahu požadované místo nezbytné pro provozní zařízení a také jeho výkonnost i dosah. Je třeba mít na zřeteli i hloubku usazení šachty. Používání správně instalovaných kanalizačních systémů z plastických hmot vysoké kvality snižuje ovšem jejich skutečnou potřebu kontroly a čištění. Obr. A: Při ručním čištění spirálou se používají zaváděcí koncovky. Obr. B: Tlakové čištění s využitím asanačního vozu odstranění nečistot vyplachováním a odsáváním. CHARAKTERISKTIKA SYSTÉMU 5

6 REVIZNÍ ACHTY DN 315 A DN 425 Technická data Neprůlezné kanalizační šachty Vnitřní průměr roury: 315 mm, 425 mm Barva červenohnědá (PVC), černá (PE, PP) Průměry připojovaných kanalizačních potrubí z PVC: mm (DN 315), mm (DN 425) Možnost zhotovení dodatečných přípojů nad šachtovým dnem: spojky in-situ 110, 160 Šachtová dna se zabudovaným sklonem dna 1,5 % 4 typy šachtových den Boční přítoky jsou pod úhlem 45 Regulace výšky kanalizačních šachet: řezáním korugované roury Možnost použití v případě vysoké hladiny spodní vody Zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty: 0,5 baru Třída zatížení poklopů: dle ČSN EN 124 (A15 D400) Možnost přímého připojení potrubí KG, UR Charakteristika systému Šachty byly projektovány jako neprůlezné a jsou dodávány ve dvou variantách šachtových rour o průměrech 315 a 425 mm. Revizní šachty skupiny Wavin jsou nedílnou součástí plastových kanalizačních systémů a skládají se z různých typů šachtového dna a doplňků: Typ I - přímý tok Typ II - pravý i levý přístup Typ III - pravý přístup Typ IV - levý přístup Šachtové roury se specifickým tvarem stěny (vlnitým) Různé typy poklopů umožňující montáž šachty v každém terénu Šachtové dno Šachtové dno je vyrobeno z plastu metodou vstřikování, popř. odstředivého odlévání. Těmito metodami vyrobené šachtové dno získá optimální tvar (směrnice spádu dna je 15 ) a hladké vnitřní plochy. Hydraulická charakteristika odplavování nečistot dosažená tímto způsobem výroby a typem použitého materiálu zabraňuje vytváření usazenin. Kromě toho pečlivě vybraný materiál (PP, PE) je odolný nárazům dokonce i při nízkých teplotách, což značně zvyšuje jeho užitné vlastnosti. Šachtové dno má v hrdlech speciální pryžové těsnicí kroužky montované již během výroby. Obdobné těsnění se používá i pro spojení dna s vlnitou šachtovou rourou. Tato spojení snadno splňují podmínky zkoušky vodotěsnosti, která požaduje odolnost tlaku 5 m sloupce vody. Znamená to, že šachta Wavin je dokonale odolná proti: prostupu půdních vod do kanalizace, který vede ke zvýšení nákladů provozu (v čerpacích stanicích) a ke zvětšení průtoku odpadních vod v čističce. prostupu odpadních vod do půdy, který vede ke znečištění půdních vod a poškození životního prostředí. Vlnitá šachtová roura (korugovaná) vlnovec Šachtová roura je speciálně zvlněná proto, aby se veškerá napětí způsobená dopravním provozem nepřenášela na dno šachty. Pružnost materiálu a zvlněný tvar stěny způsobuje, že impulsy vnějších zatížení jsou přenášeny do půdy a ne na konstrukci šachty. Šachtová roura se totiž chová jako měch harmoniky. Dokonce i když přes vlnitou šachtovou rouru přejede nákladní automobil (např. během stavby), zůstane revizní šachta nepoškozená, poněvadž šachtová roura odolá tomuto zatížení a pouze se v její horní části zdeformuje. Pokud roura praskne, stane se tak v horizontální rovině a je potom velmi snadné šachtovou rouru uříznout a pomocí spojky ji prodloužit. Vlnité šachtové roury jsou dodávány ve dvou nominálních rozměrech 315 a 425 mm (analogicky k šachtovým dnům). Nominální rozměry označují v tomto případě vnitřní průměr, rozměry vnější jsou 354 a 476 mm. Šachtovou rouru lze v případě potřeby řezat po 5,0 cm v případě šachty DN 315 a 8,0 cm v případě šachty DN INTERNET

7 KANALIZAâNÍ ACHTY DN 315 A DN 425 Poklop Univerzálnost šachet Wavin spočívá rovněž v různorodém systému uzavírání šachet (poklopu), který závisí na typu terénu (např. vozovka, chodník, zatravněná plocha apod.), místních předpisech a tradicích, které mají ve stavebnictví zvláštní význam. Na základě všech těchto požadavků vypracovala skupina Wavin různorodý systém montáže poklopů, který umožňuje splnění všech těchto podmínek při zachování předností a funkčnosti šachet. Výzkumy Revizní šachty z plastických hmot skupiny Wavin byly podrobeny jednak různým laboratorním testům, ale i normálnímu provozu a jsou výsledkem mnohaletých zkušeností vědců z technické univerzity ve městě Lulea (Švédsko) a uživatelů kanalizačních systémů ve Skandinávii. Tyto šachty jsou odpovědí na tři základní problémy: Odolnost proti zatížení, které způsobují vozidla ve vozovce (obr. A) Přenos zatížení vyplývající z pohybů půdy při různém počasí a teplotě (obr. B) Zachování těsnosti při dlouhodobém použití (obr. D) Obr. A Přenos zatížení od vozidel Obr. B Kopírování povrchu se změnou počasí Obr. C Simulace průběhu rozpínacího procesu Systém oddělené kanalizace Obr. D Provozní zatěžovací výzkumy let CHARAKTERISKTIKA SYSTÉMU 7

8 ACHTOVÉ DNO Z PP vãetnû tûsnûní Typ I (přímý tok) ROZMĚRY KÓD F1 Dy3 H1 H2 L1 Z Dy [mm] KG UR skan [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] pro IF , IF , IF , pro UR 200 IF , pro IF F I200 IF pro UR 200 IF Typ II (pravý a levý přítok) ROZMĚRY KÓD F1 Dy3 H1 H2 L1 Z Dy [mm] KG UR skan [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] pro IF , IF , IF , pro UR 200 IF , pro IF IF IF PRO UR 200 IF Typ III (pravý přítok) ROZMĚRY KÓD F1 Dy3 H1 H2 L1 Z Dy [mm] KG UR skan [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] pro IF , IF , IF , pro UR 200 IF , pro IF IF IF pro UR 200 IF Typ IV (levý přítok) ROZMĚRY KÓD F1 Dy3 H1 H2 L1 Z Dy [mm] KG UR skan [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] pro IF , IF , IF , pro UR 200 IF , pro IF IF IF pro UR 200 IF INTERNET

9 KANALIZAâNÍ ACHTY DN 315 A DN 425 ACHTOVÉ DNO Z PE vãetnû tûsnûní Typ I (přímý tok) ROZMĚRY KÓD F1 Dy3 H1 H2 L1 Z Dy [mm] KG UR skan [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] pro IF IF IF IF IF pro IF IF IF IF IF IF IF IF Typ II (pravý a levý přítok) ROZMĚRY KÓD F1 Dy3 H1 H2 L1 Z Dy [mm] KG UR skan [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] pro IF IF IF IF IF pro IF IF IF IF IF IF IF Typ III (pravý přítok) ROZMĚRY KÓD F1 Dy3 H1 H2 L1 Z Dy [mm] KG UR skan [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] pro IF IF IF IF IF pro IF IF IF IF IF IF IF Typ IV (levý přítok) ROZMĚRY KÓD F1 Dy3 H1 H2 L1 Z Dy [mm] KG UR skan [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] pro IF IF IF IF IF Pozn.: Pro potrubí Ultra-Rib dle normy DIN nutno použít šachtové dno pro potrubí KG + přechod UR x KG (čep x hrdlo) dle normy DIN pro IF IF IF IF IF IF IF KATALOG V ROBKÒ 9

10 ACHTOVÁ KORUGOVANÁ ROURA s hrdlem, bez hrdla ROZMĚRY KÓD Dy Du H1 H2 L1 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 315 x 1250 IP x 2000 IP x 3000 IP x 6000 IP x 1250 IP x 2000 IP x 3000 IP x 6000 IP x 3000 IP x 3000 IP s hrdlem na objednávku SPOJKA ACHTOVÉ ROURY se 2 kusy těsnění ROZMĚRY KÓD Dy Du L1 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] 315 IF IF TELESKOPICKÁ ROURA včetně těsnění S ROZMĚRY KÓD Dy H1 Dy [mm] [mm] [mm] 315 x 375 IF x 750 IF x 375 IF x 750 IF REDUKCE 425/315 ROZMĚRY KÓD H1 H2 H3 H4 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 425 x 315 IF INTERNET

11 KANALIZAâNÍ ACHTY DN 315 A DN 425 SILNIâNÍ VPUSË SE SIFONEM s lapačem usazenin 70 l ROZMĚRY KÓD l.s. F1 F2 H1 H2 H3 Dy [mm] [dm 3 ] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm pro IP IP pro IP IP IP lapač splavenin SILNIâNÍ VPUSË BEZ SIFONU s lapačem usazenin 70 l ROZMĚRY KÓD l.s. Dy H1 H2 Dy [mm] [dm 3 ] [mm] [mm] [mm] pro IP IP pro IP IP lapač splavenin DE ËOVÁ ACHTA 200 mm s lapačem usazenin, se sifonem a vpustí S ROZMĚRY KÓD l.s. F1 F2 F3 H1 H2 H3 H4 Dy [mm] [dm 3 ] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 110/75 IF lapač splavenin KALOV KO S MADLEM ROZMĚRY KÓD h D MATERIÁL Dy [mm] [mm] [mm] 315 IF PE 425 IF PE 425 IF POZINK. KATALOG V ROBKÒ 11

12 SPOJKA IN-SITU včetně pryžové těsnicí manžety ROZMĚRY Dy [mm] KÓD 110 F IF IF není možné použít pro šachty DN315 OKRUÎNÍ PILA s vodicím vrtákem (pro spojku in-situ) ROZMĚRY KÓD F1 Dy [mm] 110 IF IF IF není možné použít pro šachty DN315 LITINOV POKLOP s teleskopickou rourou 3 t S H1 H2 ROZMĚRY KÓD F1 F2 H1 H2 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 315 IF IF včetně těsnění PVC POKLOP s teleskopickou rourou H1 H2 ROZMĚRY KÓD F1 F2 H1 H2 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 315 IF INTERNET

13 KANALIZAâNÍ ACHTY DN 315 A DN 425 BETONOV KONUS ROZMĚRY KÓD Du F1 F2 H1 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 315 IF IF BETONOV POKLOP 3 t a 7 t na betonový konus ROZMĚRY KÓD KÓD F1 H1 H2 Dy [mm] 3 t 7 t [mm] [mm] [mm] 315 IF IF IF IF BETONOV POKLOP 3 t a 7 t vymývaný, na betonový konus S ROZMĚRY KÓD KÓD F1 H1 H2 Dy [mm] 3 t 7 t [mm] [mm] [mm] 315 IF IF IF IF BETONOV RÁM S POKLOPEM 3 t čtvercový, na betonový konus ROZMĚRY KÓD L1 L2 H1 H2 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 315 IF KATALOG V ROBKÒ 13

14 PLASTOV POKLOP PACHOTùSN s madly / do šachtové roury, včetně těsnění ROZMĚRY KÓD H1 Dy [mm] [mm] 425 IF PLASTOV POKLOP PACHOTùSN PLASTOVÉ DNO SILNIâNÍ VPUSTI s madly / do šachtové roury, včetně těsnění ROZMĚRY KÓD H1 Dy [mm] [mm] 315 IF PLASTOVÉ DNO SILNIâNÍ VPUSTI do šachtové roury, včetně těsnění S ROZMĚRY KÓD H1 Dy [mm] [mm] 425 IF PP POKLOP 1,5 t do šachtové roury F 1 H 2 H 1 ROZMĚRY KÓD F1 H1 H2 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] 315 IF IF INTERNET

15 KANALIZAâNÍ ACHTY DN 315 A DN 425 LITINOV POKLOP 1,5 t do šachtové roury D 1 H1 ROZMĚRY KÓD D1 H1 Dy [mm] [mm] [mm 315 IF IF LITINOV POKLOP 12,5 t na betonový konus H 1 F 2 H 2 ROZMĚRY KÓD F1 F2 H1 H2 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 315 IF F 1 LITINOV POKLOP 12,5 t 315 mm do teleskopické roury S D 1 ROZMĚRY KÓD B1 D1 H1 H2 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] H 1 H IF B 1 LITINOV POKLOP 12,5 t 425 mm do teleskopické roury F 1 F 2 ROZMĚRY KÓD B1 D1 H1 H2 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 425 IF H 2 H 1 KATALOG V ROBKÒ 15

16 LITINOV POKLOP 40 t do teleskopické roury ROZMĚRY KÓD F1 F2 H1 H2 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 315 IF IF LITINOV POKLOP 40 t dûrovan do teleskopické roury ROZMĚRY KÓD F1 F2 H1 H2 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 315 IF IF LITINOVÁ DE ËOVÁ M ÍÎ 40 t do teleskopické roury S ROZMĚRY KÓD F1 F2 H1 H2 F WL Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [dm 2 ] 315 IF ,9 425 IF ,7 LITINOVÁ DE ËOVÁ M ÍÎ 12,5 t do teleskopické roury ROZMĚRY KÓD B1 D1 H1 H2 F WL Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [dm 2 ] 315 IF , IF , INTERNET

17 KANALIZAâNÍ ACHTY DN 315 A DN 425 MontáÏ revizní achty ve vozovce A B C A: Revizní šachty Wavin nevyžadují velkou šířku výkopů a jejich malá hmotnost umožňuje montáž jednou osobou. B: Šachtové dno se umístí na zhruba 10 cm vyrovnávací násypnou vrstvu. Dno je konstruováno se spádem 15. V případě průtokového šachtového dna typu T1 ukazuje šipka na vnějším povrchu správný směr montáže. C: Vlnitou šachtovou rouru zkrátíme na požadovanou délku. Rouru je možné řezat obyčejnou ruční pilou, řez musí být veden středem vystupující vlnovky (viz obr.). D E F D: Těsnění umístíme na vlnitou rouru do první prohlubně vlnovky. Roura je takto připravena ke spojení se šachtovým dnem. E: Před vlastní montáží je nutné namazat šachtové dno a těsnění na šachtové rouře silikonovým mazivem. Spojení je uskutečněno zasunutím vlnité roury do šachtového dna. Spoj je těsný a pružný. Horní konec vlnité roury je nutno zabezpečit před případným napadáním zeminy do šachty záslepkou vyjmutou ze šachtového dna (např. při obsypu). F: Šachtu je třeba obsypat zeminou rovnoměrně po celém obvodu. Následně provedeme zhutnění zeminy do úrovně dané konstrukcí terénu, tj. vozovka, chodník, zatravněná plocha. Horní část obsypového materiálu v hloubce cca cm pod úrovní terénu je nutné pečlivě zhutnit, zvláště jedná-li se o konstrukci šachty ve vozovce. G H I G: Těsnění dodané spolu s teleskopickou trubkou vložíme dovnitř roury do její první prohlubně. Těsnění je nutné umístit do správné polohy (viz obr.). V obrubě litinového poklopu je žlábek a teleskopická trubka má odpovídající výřez. Při vsunutí litinového poklopu do teleskopu získáme pevné spojení. H: Těsnění a teleskopická trubka se musí namazat silikonovým mazivem. Teleskopickou trubku spolu s poklopem je pak nutné zasunout do vlnité roury a několikrát posunout tak, aby se mazivo rozšířilo po co největší ploše. Takto usazený poklop s teleskopem může být nastaven do požadované výšky v závislosti od úrovně vozovky. I: Montáž redukce 425/315 probíhá analogicky jako montáž šachtové roury a šachtového dna. Následně se montuje teleskop s poklopem stejným postupem. NÁVOD K MONTÁÎI 17

18 MontáÏ vloïky in-situ A B C D Vložka in-situ slouží k připojení kanalizačního potrubí nad šachtovým dnem. A: V prvé řadě je třeba vyvrtat otvor ve vlnité rouře pomocí vrtáku o průměru 127, 177 nebo 217 mm dodávaném firmou Wavin. Vyvrtaný otvor je nutné očistit. B: Do vlnité roury vsunout pryžové těsnění, které se uvnitř namaže mazivem. C: Do této pryžové vložky zasunout dílec z PVC (hrdlo) o průměru 110, 160 nebo 200 mm. D: K takto zhotovené vložce in-situ je možné připojit kanalizační potrubí o průměru 110, 160 nebo 200 mm. MontáÏ revizní achty ve vozovce A: Šachtové dno je nezbytné umístit na zhruba 10 cm vyrovnávací vrstvu. Vlnitá roura, uříznutá na délku odpovídající úrovni projektovaného povrchu silnice, se známým způsobem spojí se šachtovým dnem. B: Silniční podloží je ze směsi písku a štěrku. Litinový poklop je zasunut ve vlnité rouře. Silniční práce mohou pokračovat. Šachta je zabezpečena před znečištěním a její konstrukce vylučuje možné poškození způsobené těžkými mechanismy. Vrstva asfaltu může být kladena přímo na poklop. C: Asfalt je nutné odstranit z poklopu šachty před zahájením válcování povrchu silnice. A B D: Poklop pak můžeme zdvihnout do požadované úrovně a usadit na asfaltovém povrchu. E: Poté je možné válcovat povrch vozovky přímo přes litinový poklop. Tato konstrukce zaručuje to, že poklop je usazen do naprosto stejné výšky s povrchem vozovky ( systém plovoucího poklopu ). Poklop je pak součástí vozovky a kopíruje její chování při výkyvech teploty způsobených změnou počasí a při jejím zatížení během provozu. C D F: Jestliže je požadována pozdější regulace úrovně poklopu, jeho zvednutí do požadované výšky je velmi snadné. Díky teleskopické trubce jsou asfalt a poklop opětně uválcovány tak, že leží v jedné rovině. Všechny nerovnosti jsou tímto způsobem nivelovány. E F 18 INTERNET

19 KANALIZAâNÍ ACHTY DN 315 A DN 425 MontáÏ poklopû 1. Volný (pohyblivý) poklop na vozovce pro těžkou dopravu Tento systém je určen pro terény s těžkým provozem asfalt, apod. Poklop se používá spolu s teleskopickou rourou Wavin, která je zasunuta ve vlnité šachtové rouře. Těsnění dodávané spolu s teleskopickou rourou (vyrobené z mikroporézní pryže) je nutné namazat silikonovým mazivem, což později umožňuje velmi snadné usazování poklopu do povrchu vozovky např. při její opravě. Tento systém odolává zatížení do 40 t. 2. Betonový poklop Tento poklop odolává zatížení 3 t (nearmovaný), popř. 7 t (armovaný) a je určen pro zatravněné plochy, na kterých není dopravní provoz. Používá se spolu s betonovým konusem. 3. Chodníkový poklop Chodníkový poklop se používá pro povrch dlažby, chodníku, apod. Poklop se opět kompletuje s betonovým konusem. 4. Litinový poklop pro terény s lehkou dopravou Používá se spolu s betonovým konusem, přičemž poklop je umístěn na tomto kuželi. Poklop může být použit pro všechny typy povrchů pod podmínkou, že jejich zatížení nepřekročí 12,5 t. 5. Plastový poklop pro nezatížený terén Používá se pro nezpevněné terény, zejména pro pochůzí zatížení. Poklop se umístí přímo na šachtovou rouru bez jakéhokoliv podkladu. NÁVOD K MONTÁÎI 19

20 Vzorové umístûní revizní achty DN 315 a DN 425 Vozovky třídy A a zpevněné plochy pro těžké zatížení SLW 60 Vozovky třídy B, C pro střední a lehké zatížení SLW 30 a LKW 12 Příklad spadišťové šachty Kanalizace DN 200 mm, těleso šachty DN 425, těžké zatížení SLW 60 Vzorové uložení dešťové vpustě Zámková dlažba pro lehké zatížení LKW INTERNET

21 REVIZNÍ ACHTA TEGRA 600 Technická data Neprůlezná kanalizační šachta Vnitřní průměr šachty: 600 mm Barva: červenohnědá (PP), černá (PP) Průměry připojovaných kanalizačních rour z PVC: mm + slepé šachtové dno Možnost provádění dodatečných připojení nad dnem: vložky in-situ 110, 160 a 200 Nastavitelný úhel připojení kanalizačního potrubí v hrdlech: +/- 7,5 v každé rovině Průtočné šachty s průtokovými úhly odpadu: 180, 150, 120, 90 (příslušně: 0, 30, 60, 90 ) Průtočné šachty spojovací s jedním bočním přítokem Sběrné šachty se současným bočním přítokem z pravé i levé strany Boční přívody jsou realizovány pod úhlem 90 Dno bočního přítoku je situováno 3,0 cm nad dnem hlavního průtoku Regulace výšky kanalizačních šachet: seříznutím korugované roury po 10 cm Možnost použití i při velmi vysoké hladině spodní vody Zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty: 0,5 baru Třída zatížení poklopů: dle ČSN EN 124 (A15 D400) Možnost připojení potrubí KG, UR, UR DIN Mnohaleté zkušenosti skupiny Wavin ve vývoji plastových systémů pro odvod odpadních a dešťových vod z budov i pozemků vedly ke vzniku nové generace šachet. Venkovní testy a provozní výzkumy v různých půdních a klimatických podmínkách potvrdily jejich funkčnost a životnost. Unikátní šachta Tegra 600 rozšiřuje řadu neprůlezných revizních šachet. Korugovaný profil šachtové roury zabezpečuje stabilní uložení šachty z hlediska působení průsakové i vztlakové spodní vody (šachta se nevyplaví). Konfigurace achet v hodnotě 7,0. Průtočná šachta 0, 400 mm není vybavena nastavitelnými hrdly. Slepá šachta má ploché dno. Vlastnosti a výhody TEGRY 600 Kruhová tuhost SN4 Letmé uložení horní sestavy (teleskop litinový poklop nebo mříž) Možnost zkrácení šachtové roury po 10 cm Zamezení přenosu dynamického zatížení na litinový kanalizační systém Průtočná šachta s přímým tokem 0 (180 ) Možnost plynulé regulace úhlu v rozsahu ( ). Průtočná šachta 30 Průtočná šachta 60 Průtočná šachta 90 Šachta s přítokem (typ T) Sběrná šachta (typ X) Koncová šachta Slepá šachta Průtočná šachta s přímým tokem 0 Průtočná šachta 60 (120 ) Možnost plynulé regulace úhlu v rozsahu ( ). Nastavitelná hrdla pro spojení s kanalizačním potrubím byla použita pro inspekční šachty vůbec poprvé. Variabilita uložení hrdla o úhel +/- 7,5 v každé rovině umožňuje zároveň libovolné napojení potrubí pokládaných s různými spády (horizontální rovina) a také získání plynulé regulace změny směru průtoku odpadních vod (vertikální rovina) za použití minimálního počtu konfigurací šachet. Konfigurace šachet: Počet konfigurací šachet je charakterizován ve shora uvedeném přehledu. Průtočné šachty a šachty s jedním bočním přítokem nemají zabudovaný spád dna. Proto je lze libovolně otáčet ve vertikální rovině. Šachty se současným přítokem zprava i zleva (tzv. sběrné šachty) mají zabudovaný spád Průtočná šachta 30 (150 ) Možnost plynulé regulace úhlu v rozsahu ( ). Průtočná šachta 90 Možnost plynulé regulace úhlu v rozsahu CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU 21

22 ACHTOVÉ DNO vãetnû tûsnûní průtočné ROZMĚRY KÓD α H1 H2 H3 H4 Dy [mm] KG UR skan UR DIN X-STREAM [0] [mm] [mm] [mm] [mm] 160 RF RF RF ,0 200 RF RF RF RF ,0 250 RF RF RF RF ,7 315 RF RF RF RF ,8 400 RF ,5 ROZMĚRY KÓD α H1 H2 H3 H4 Dy [mm] KG UR skan UR DIN X-STREAM [0] [mm] [mm] [mm] [mm] 160 RF RF RF ,0 200 RF RF RF RF ,0 250 RF RF RF RF ,7 315 RF RF RF RF ,8 ROZMĚRY KÓD α H1 H2 H3 H4 Dy [mm] KG UR skan UR DIN X-STREAM [0] [mm] [mm] [mm] [mm] 160 RF RF RF ,0 200 RF RF RF RF ,0 250 RF RF RF RF ,7 315 RF RF RF RF ,8 ROZMĚRY KÓD α H1 H2 H3 H4 Dy [mm] KG UR skan UR DIN X-STREAM [0] [mm] [mm] [mm] [mm] 160 RF RF RF ,0 200 RF RF RF RF ,0 250 RF RF RF RF ,7 315 RF RF RF RF ,8 s přítokem (levý nebo pravý přítok) ROZMĚRY KÓD H1 H2 H3 H4 Dy [mm] KG UR skan UR DIN X-STREAM [mm] [mm] [mm] [mm] 160 RF RF RF ,0 200 RF RF RF RF ,0 250 RF RF RF RF ,5 315 RF RF RF RF ,7 sběrné (levý i pravý přítok) ROZMĚRY KÓD H1 H2 H3 H4 Dy [mm] KG UR skan UR DIN X-STREAM [mm] [mm] [mm] [mm] 160 RF RF RF ,0 200 RF RF RF RF ,0 250 RF RF RF RF ,5 315 RF RF RF RF ,6 22 INTERNET

23 REVIZNÍ ACHTA TEGRA 600 ACHTOVÉ DNO vãetnû tûsnûní slepé ROZMĚRY KÓD H1 H2 H3 H4 Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] RF ,0 koncové ROZMĚRY KÓD H1 H2 H3 H4 Dy [mm] KG UR DIN X-STREAM [mm] [mm] [mm] [mm] 200 RF RF RF ,0 250 RF RF RF ,0 315 RF RF RF ,1 KORUGOVANÁ ACHTOVÁ ROURA PP - VLNOVEC DN 600 S ROZMĚRY KÓD D1 D2 L1 L [mm] [mm] [mm] 1000 RP , RP , RP , RP , RP , RP ,6 TELESKOPICK ADAPTÉR pro litinové poklopy a mříže mříže / dodáváme včetně těsnění ROZMĚRY KÓD D1 D2 H T L [mm] [mm] [mm] [mm] A15-C250 RF ,0 D400 RF ,0 KATALOG V ROBKÒ 23

24 TùSNùNÍ ke korugované rouře (DN 600) KÓD RF RF těsnění pro teleskop a betonový prstenec těsnění pro šachtové dno BETONOV ROZNÁ ECÍ PRSTENEC KÓD D1 D2 D3 H [mm] [mm] [mm] [mm] RF LITINOV POKLOP TYP KÓD D1 D2 D3 D4 H [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] A15/600/760 RF B125/600/760 RF C250/600/760 RF D400/600/800 RF Možnost objednání také BEGU poklopů LITINOVÁ M ÍÎ TYP KÓD D1 D2 D3 D4 H [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] B125/600/760 RF C250/600/760 RF D400/600/800 RF Možnost objednání také BEGU mříží 24 INTERNET

25 REVIZNÍ ACHTA TEGRA 600 PE POKLOP A15 do šachtové roury TYP KÓD L L1 Dy [mm] [mm] [mm] A15 RF PE MONTÁÎNÍ KRYT do šachtové roury TYP KÓD Du [mm] MONTÁŽNÍ KRYT RF LITINOVÁ DE ËOVÁ M ÍÎ S TYP KÓD AxB h L [mm] [mm] [mm] bez závěsu C250/600 RF x D400/600 RF x se závěsem C250/600 RF x D400/600 RF x Fwl = 7,7 dm 2 LITINOVÁ DE ËOVÁ M ÍÎ se závěsem a vložkou TYP KÓD AxB h [mm] [mm] C250/600 RF x D400/600 RF x Fwl = 7,7 dm 2 KATALOG V ROBKÒ 25

26 BETONOV PRSTENEC k uliční vpusti TYP KÓD D L1 L2 h [mm] [mm] [mm] [mm] C250/600 RF KALOV KO k uliční vpusti TYP KÓD h D [mm] [mm] D1 (nízký) RF C3 (vysoký) RF LITINOVÁ CHODNÍKOVÁ VPUSË boční TYP KÓD A B h1 h2 [mm] [mm] [mm] [mm] C250/600 RF Fwl = 4,8 dm 2 BETONOV PRSTENEC do chodníkové vpusti TYP KÓD A B h1 h2 [mm] [mm] [mm] [mm] C250 RF KALOV KO do chodníkové vpusti TYP KÓD h D [mm] [mm] C250 RF INTERNET

27 REVIZNÍ ACHTA TEGRA 600 Návod k montáïi 1. Vyrovnáme a vyčistíme dno výkopu od velkých a ostrých kamenů. Na dno výkopu umístíme vrstvu nezhutněného pískového podsypu o tloušťce do 10 cm. 2. Šachtové dno uložíme na takto připravený pískový podsyp. Připojíme kanalizační potrubí, ustavíme důkladně úhel napojení (rozsah regulace +/- 7,5 ). Vrchol šachtového dna vyrovnáme do vodorovné polohy. 3. Doporučujeme zasypat výkop do výšky cca 30 cm nad povrch potrubí. Potrubí i šachtové dno zasypáváme postupně po vrstvách za současného hutnění. 4. Šachtovou korugovanou rouru DN 600 seřízneme ručně nebo mechanicky do požadované výšky šachty. 5. Těsnění (dodávané společně s šachtovým dnem) umístíme do prohlubně korugované roury na její vnější straně. 6. S ohledem na to, že těsnění korugované roury má profilovaný tvar, je zapotřebí ověřit správnost nasazení podle nákresu na dodané etiketě. 7. Šachtové dno potřeme mazacím prostředkem a zasuneme korugovanou rouru. Provedeme zasypání výkopu vrstvami písku (výkopové zeminy zbavené kamení), a to rovnoměrně po celém obvodu šachty. Je zapotřebí zajistit stupeň zhutnění odpovídající danému zatížení šachty, úrovni spodní vody a případnému dodatečnému zatížení. 8. Doporučujeme provést zhutnění obsypového materiálu na hodnoty minimálně: a) 90 % Proctora pro zelené zóny b) 95 % Proctora pro vozovky s lehkým a středním zatížením silniční dopravou (vozovky typu B,C) c) 98 % Proctora pro vozovky s velkým zatížením silniční dopravou (vozovky typu A) Při výskytu vysoké hladiny podzemních vod doporučujeme zvýšit úroveň zhutnění zeminy na stupeň minimálně 95 % Proctora v případě a) a 98 % Proctora v případě b). Osazení poklopu Kombinace litinového poklopu nebo mříže s betonovým prstencem použijeme s ohledem na půdní vlivy nebo druh silničního provozu (dynamické a statické zatížení). Typy osazení poklopu: S betonovým prstencem S teleskopickým adaptérem pro litinový poklop (mříž) S betonovým prstencem a teleskopickým adaptérem pro litinový poklop (mříž) Zatížení neseno betonovým prstencem Zatížení neseno teleskopickým adaptérem Zatížení neseno betonovým prstencem a teleskopickým adaptérem NÁVOD K MONTÁÎI 27

28 CHODNÍKOVÁ VPUSË BOâNÍ C250 ULIâNÍ VPUSË C250/D INTERNET

29 KANALIZAâNÍ ACHTA TEGRA 1000 Technická data Revizní šachta Tegra 1000 je kanalizační šachta s průlezem o vnitřním průměru 1,0 m. Průlezná šachta Průměr vstupního otvoru: 600 mm Vnitřní průměr šachty: 1000 mm Barva: černá (PE) Průměry připojovaných kanalizačních rour z PVC: mm + slepé šachtové dno Možnost provedení dodatečných připojení nad šachtovým dnem: vložky in-situ s 110, 160, 200 Průtočná šachta s průtokovým úhlem odpadu (odpovídající: 0, 15, 30, 45, 90 ) Sběrná šachta se současným bočním přítokem z pravé i levé strany pod úhlem 45 Integrovaný umělohmotný žebřík pro vstup Proměnná regulace výšky šachty posunem betonového prstence +/- 0,07 m Regulace výšky šachtové skruže: možno seříznout každých 12,5 cm Maximální hladina spodní vody: 0,5 m pod povrchem terénu Zaručená těsnost spojení šachtových komponent: 0,5 baru Možnost přímého připojení potrubí KG, UR Třída zatížení poklopů: dle ČSN EN 124 (A15 D400) Pro šachtová dna s výkyvnými hrdly pro půměry 200, 250 a 315 mm: Napojení v úhlu: 0, 30, 60 a 90 S levým nebo pravým vstupem pod úhlem 90 Sběrné se současnými přítoky zprava i zleva pod úhlem 90 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU 29

30 TEGRA Evropská vstupní achta Evropský projekt Tento projekt byl realizován společností Wavin Marketing and Technology v těsné spolupráci s dalšími společnostmi skupiny Wavin v různých zemích. Nový design a výrobní technologie Splnit všechny požadavky pro daný projekt bylo možné pouze za použití nové počítačové, ale i výrobní technologie. Moderní design žebrované struktury a tvar kuželovitého konusu zaručují vynikající pevnost a houževnatost, která umožňuje odolávat vysokému napětí, které je způsobeno těžkou dopravou zejména ve vozovce. Rozsáhlé zatěžovací zkoušky Počítačové testy, které se v dnešní době běžně používají k simulaci skutečných zatěžovacích zkoušek různých výrobků, měly v případě projektu skupiny Wavin vynikající výsledky. Během těchto testů byly pro měření napětí při dynamickém zatěžování šachty použity nejmodernější metody měření. Prostorný vstup 600 mm Ojedinělá žebrovaná struktura a tvar Vnitřní průměr 1000 mm Vstupní žebřík Označení pro možnost odříznutí šachty (každých 12,5 cm) Těsnicí pryžový kroužek Šachtové dno Místo pro zaústění potrubí s pevně zabudovaným těsnicím kroužkem Chybějící článek Evropská šachta je skutečný převrat v technologii venkovního kanalizačního systému a představuje dosud nenalezený chybějící článek úplného systému venkovní kanalizace. Její rozměr 1000 mm je v souladu s evropskými standardy, čímž splňuje požadavek průleznosti šachty. Technické, ekonomické požadavky a požadavky kladené na životní prostředí pro většinu evropských městských a obecních úřadů jsou následující: Úplná vodotěsnost Odolnost proti korozi Stabilita a trvanlivost Díky Evropské šachtě je dlouhá životnost kompletního systému venkovní kanalizace nyní realitou. Evropská šachta rovněž poskytuje další výhody vyplývající z její manipulace a montáže díky: Nízké hmotnosti Systému těsnění Snadné úpravě výšky šachty (seříznutí šachty) Jednoduchému systému připojení domovních kanalizačních přípojek (metoda in-situ) Snadnému uložení do správné nivelity Širokému programu různých typů šachtových spodních dílů Všechny tyto výhody umožňují minimalizovat instalační náklady. 30 INTERNET

31 KANALIZAâNÍ ACHTA TEGRA 1000 TùSNùNÍ k šachtové skruži a betonovému prstenci (DN 600, DN 1000) ROZMĚR Dy [mm] KÓD 640 MF MF BETONOV ROZNÁ ECÍ PRSTENEC KÓD D1 D2 D3 H [mm] [mm] [mm] [mm] MF P ECHODOV KONUS S H [mm] KÓD 770 MF Poklop je řešen v souladu s místními požadavky ACHTOVÉ SKRUÎE H [mm] KÓD 125 MF MF MF MF MF MF MF MF dvouhrdlá 1000 MF KATALOG V ROBKÒ 31

32 ACHTOVÉ DNO TEGRA 1000 PRÒTOâNÉ ROZMĚRY H h Dy [mm] [mm] [mm] Slepé dno Slepé dno vysoké POZN.: KÓDY VÝROBKŮ VIZ TABULKY NÍŽE SLEPÉ DNO KÓD MF000000, SLEPÉ DNO PRODLOUŽENÉ KÓD MF ROZMĚRY KÓD α Z1 Dy [mm ( ) [mm] 160 MF MF MF MF MF ROZMĚRY KÓD α Z1 Z2 Dy [mm] ( ) [mm] [mm] 200 MF MF ROZMĚRY KÓD α Z1 Z2 Dy [mm] ( ) [mm] [mm] 200 MF MF ROZMĚRY KÓD α Z1 Z2 Dy [mm] ( ) [mm] [mm] 200 MF MF ROZMĚRY KÓD α Z1 Z2 Dy [mm] ( ) [mm] [mm] 200 MF ROZMĚRY KÓD α Z1 Z2 Dy [mm] ( ) [mm] [mm] 160 MF x MF x MF x Pozn.: Dno přímé průměr potrubí 500 mm, popř. jiná atypická šachtová dna možnost zhotovit na objednávku Pro potrubí Ultra-Rib je nutné použít přechod UR x KG (čep x hrdlo) dle příslušné normy (skandinávské nebo DIN). LITINOV POKLOP A M ÍÎ Bližší specifikace shodná s Tegra 600, viz str INTERNET

33 KANALIZAâNÍ ACHTA TEGRA 1000 ACHTOVÉ DNO Typ 1- průtočné, přímé Typ 1- průtočné, 30 /150 Typ 1- průtočné, 60 /120 Typ 1- průtočné, 90 Typ 2- sběrné, 90 Typ 3- pravý přítok, 90 Typ 4- levý přítok, 90 ROZMĚRY KÓD Di Du H1 Z Z1 Z2 M Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] KG 200 MF MF MF UR skan 200 MF MF MF ROZMĚRY KÓD Di Du H1 Z Z1 Z2 M Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] KG 200 MF MF MF UR skan 200 MF MF MF ROZMĚRY KÓD Di Du H1 Z Z1 Z2 M Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] KG 200 MF MF MF UR skan 200 MF MF MF ROZMĚRY KÓD Di Du H1 Z Z1 Z2 M Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] KG 200 MF MF MF UR skan 200 MF MF MF ROZMĚRY KÓD Di Du H1 Z Z1 Z2 M Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] KG 200 MF MF MF UR skan 200 MF MF MF ROZMĚRY KÓD Di Du H1 Z Z1 Z2 M Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] KG 200 MF MF MF UR skan 200 MF MF MF ROZMĚRY KÓD Di Du H1 Z Z1 Z2 M Dy [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] KG 200 MF MF MF UR skan 200 MF MF MF KATALOG V ROBKÒ 33

34 NÁVOD K MONTÁÎI 1. Podloží šachty ve výkopu upravte s 10 cm podkladové vrstvy zrnitého materiálu (písek). Pozn.: Hloubka šachtového dna je ve výkopu větší než u potrubí. 2. Umístěte šachtové dno do výkopu a upravte do správné polohy. Uložení je snadno proveditelné dvěma osobami. Spojení potrubí se šachtovým dnem provedete velice snadno prostým zasunutím potrubí do hrdla šachtového dna (jako u běžného potrubí). 3. Pečlivě očistěte těsnicí kroužek a jeho místo uložení. Použijte lubrikant pro snadnou montáž. 4. Dvě osoby umístí všechny šachtové díly do výkopu velice snadno. 5. Umístěte další šachtový díl do správné polohy společně se šachtovým dnem (pomoci Vám může žebřík, jehož oba díly musí být v jedné linii). 6. Pro správné spojení šachtových dílů jsou určeny montážní nástroje firmy Wavin. Jestliže použijete pro spojení šachtových dílů strojní zařízení, např. bagr, je nutné spojení provést za pomoci ochranných doplňků, např. dřevěného trámu apod. Celková výška šachty je dána součtem jednotlivých dílů. Je možné tyto díly zkracovat seříznutím ruční, popř. elektrickou pilou. 7. Pečlivě očistěte místo uložení dalšího těsnicího kroužku. Použijte opět lubrikant pro snadnou montáž. Pro snadné spojení použijte opět montážní nástroje firmy Wavin, popř. dřevěnou ochranu povrchu šachtového dílu v případě použití strojního zařízení. 8. Seříznutí šachtového dílu je možné provést ruční nebo elektrickou pilou. Pozn.: Šachtové díly zkracujte pouze v místě jejich vyznačení, cca po 12,5 cm! 9. Nákres umístění pryžového těsnicího kroužku 10. Pro snadnou manipulaci je možné použít speciální zvedací zařízení. 11. Jestliže je pro montáž šachtových dílců použito strojní zařízení, použijte pro ochranu plastového dílce např. dřevěný trám. 12. Obsyp zrnitým materiálem proveďte pečlivě a s jistotou, že je tento materiál dostatečně zhutněn ve všech místech okolo šachty. Stupeň zhutnění musí být v souladu s požadavky projektu. Pro šachty, které jsou umístěny ve vozovce zatížené vozidly typu SLW 60, musí být tato hodnota 95 % Proctorovy škály pro nesoudržné zeminy. Velké a ostré kameny nesmí přijít do kontaktu se šachtou. 34 INTERNET

35 KANALIZAâNÍ ACHTA TEGRA Instalaci kuželovitého konusu proveďte podle stejných instrukcí jako u šachtových dílců. 14. Použijte betonový konus, pryžové těsnění a poklop v souladu s místními požadavky. 15. Dokončete povrch vozovky. A. Za pomoci okružní pily vyvrtejte do šachtového dílce otvor v požadované výšce. Odstraňte zbytky materiálu z otvoru po vyvrtání. B. Umístěte in-situ pryžové těsnění do vyvrtaného otvoru. Použijte lubrikant pro snadnou montáž. C. Vložte plastový dílec ze soupravy in-situ do vyvrtaného otvoru. Do takto vzniklého hrdla zasuňte pomocí lubrikantu plastové potrubí. VZOROVÉ ULOÎENÍ VSTUPNÍ ACHTY Vozovky tř. B, C pro střední a lehké zatížení SLW 30 a LKW 12 Vozovky tř. A pro těžké zatížení SLW 60 NÁVOD K MONTÁÎI, VZOROVÁ ULOÎENÍ 35

36 Kanalizaãní achty Katalog v robkû Smysl našeho působení tkví ve vysoké jakosti našich výrobků. Naše výrobky splňují maximální nároky kladené na kvalitu a životnost a jsou výsledkem důkladné analýzy potřeb jak prováděcích firem, tak i koncových uživatelů. Venkovní kanalizace Vnitřní kanalizace Kanalizační šachty Podtlakový systém odvodnění plochých střech Quick Stream Bezvýkopové metody sanace potrubí: Compact Pipe, SafeTech RC n, Neofit, Wavin TS Tvarovky PE Tlakové rozvody vody Tlakové rozvody plynu Podlahové vytápění, rozvody vody Ke každému výrobku se váže jak katalogová dokumentace, tak i podpora technických poradců. Wavin Group neustále vyvíjí a vylepšuje své výrobky, proto si vyhrazuje právo na modifikace a změny specifikací svých výrobků bez předchozího uvědomění. Všechny informace obsažené v této publikaci byly připraveny v dobré víře a s přesvědčením, že v den předání materiálů do tisku jsou aktuální a nevzbuzují pochybnosti. Současný katalog nepředstavuje nabídky ve smyslu občanského zákoníku, ale obsahuje informace o výrobcích. WAVIN Ekoplastik s.r.o. Rudeč Kostelec n/labem Česká republika Tel.: Tel.: Fax:

Kanalizační šachty. Technická data

Kanalizační šachty. Technická data Vlastnosti revizní šachta Tegra 600 Technická data Neprůlezná kanalizační šachta Vnitřní šachty 600 mm Barva červenohnědá (PP), černá (PP) Možnost přímého napojení kanalizačních potrubí KG 160-400, Ultra-Rib

Více

vlastnosti Revizní šachta Tegra 600 Technická data

vlastnosti Revizní šachta Tegra 600 Technická data Revizní šachta vlastnosti Technická data Neprůlezná kanalizační šachta Vnitřní šachty 600 Barva červenohnědá (PP), černá (PP) Možnost přímého napojení kanalizačních potrubí KG 160-400, Ultra-Rib DIN 150-300,

Více

Instalace šachty Tegra 600

Instalace šachty Tegra 600 Instalace šachty Tegra 600 Návod k instalaci šachty 1. 2. 3. Před instalací šachty je třeba zkontrolovat všechny díly a zjistit, zda nejsou poškozené nebo znečištěné. Znečištěné těsnicí díly a komponenty

Více

Kanalizační šachty. Revizní a ãisticí achty: 315, 400 Tegra 425, Tegra 600. Vstupní achta Tegra 1000. MontáÏní pfiedpis a katalog v robkû

Kanalizační šachty. Revizní a ãisticí achty: 315, 400 Tegra 425, Tegra 600. Vstupní achta Tegra 1000. MontáÏní pfiedpis a katalog v robkû Kanalizační šachty Revizní a ãisticí achty: 315, 400 Tegra 425, Tegra 600 Vstupní achta Tegra 1000 1. vydání 2011 MontáÏní pfiedpis a katalog v robkû Kanalizaãní achty znaãky WAVIN Obsah 1. Obecná charakteristika

Více

Kanalizační šachty. Revizní a ãisticí achty: 315, 400 Tegra 425, Tegra 600. Vstupní achta Tegra 1000. MontáÏní pfiedpis a katalog v robkû

Kanalizační šachty. Revizní a ãisticí achty: 315, 400 Tegra 425, Tegra 600. Vstupní achta Tegra 1000. MontáÏní pfiedpis a katalog v robkû Kanalizační šachty Revizní a ãisticí achty: 315, 400 Tegra 425, Tegra 600 Vstupní achta Tegra 1000 1. vydání 2012 MontáÏní pfiedpis a katalog v robkû Kanalizaãní achty znaãky WAVIN Obsah 1. Obecná charakteristika

Více

Červen 2014. Kanalizační šachty. Katalog výrobků Technický manuál

Červen 2014. Kanalizační šachty. Katalog výrobků Technický manuál Červen 2014 Katalog výrobků Technický manuál Revizní, čisticí a vstupní Revizní, čisticí a vstupní šachty Obsah Obsah Úvod............................ 4 Vlastnosti........................ 6 Přehled šachet....................

Více

vlastnosti Šachta Basic 315 Technická data

vlastnosti Šachta Basic 315 Technická data Šachta Basic 315 vlastnosti Technická data Neprůlezná kanalizační šachta Vnitřní roury 315 Barva černá (PP nebo PE), oranžová (PP) Možné připojit kanalizační potrubí KG DN/OD 110-315 Šachtová roura E:

Více

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12 Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Acaro PP SN 12 Obsah Přednosti a výhody systému......................... 3 Vzorová statika................................... 7 Vzorová hydraulika................................

Více

vlastnosti Šachta Basic 400 Technická data

vlastnosti Šachta Basic 400 Technická data Šachta Basic 400 vlastnosti Technická data Neprůlezná kanalizační šachta Vnější roury 400 Barva černá (PP) Možné připojit kanalizační potrubí KG DN/OD 110-200 Šachtová roura E: 2

Více

Instalace šachet Basic a Tegra 425

Instalace šachet Basic a Tegra 425 Instalace šachet Basic a Tegra 425 Montáž revizních šachet Montáž revizních kanalizačních šachet nevyžaduje rozšíření výkopu vzhledem k šířce kladeného potrubí. Jednotlivé komponenty jsou lehké a mohou

Více

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.4 ZAKÁZKA: SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PŘÍPOJKA - PODÉLNÝ PROFIL - 02 REVIZNÍ ŠACHTA - 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ - 04 PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE - 05 SCHEMA SPLAŠKOVÉ

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

Tegra 1000 NG. 1. vydání 2012. Vstupní kanalizační šachta nové generace

Tegra 1000 NG. 1. vydání 2012. Vstupní kanalizační šachta nové generace Tegra 1000 NG 1. vydání 2012 Vstupní kanalizační šachta nové generace Obsah Charakteristika a vlastnosti... str. 4-8 Sortiment šachtových dílů...str. 9-14 Návod k montáži... str. 15-21 2 telefon +420 596

Více

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12 REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační

Více

VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU

VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU PN 03/2004 PN 01/2005 BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU ZPRACOVAL : SCHVÁLIL : Funkce Tech. příprava výroby Výrobní ředitel Jméno, příjmení Tomáš Hron Jiří Veverka Podpis Datum aktualizace č.8 od 1.7.2014

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Odlučovač tuku - základní princip funkce

Odlučovač tuku - základní princip funkce 2 Odlučovače tuků (OT) Základní dělení gravitačních odlučovačů tuků lze provést dle jmenovitého průtoku, materiálového provedení a požadovaného zatížení krytu: 2.1 Železobetonové pro běžné průtoky (NS

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Kanalizační potrubí a šachty,

Kanalizační potrubí a šachty, Softwarová podpora Únor 2014 Úspora času díky softwarové podpoře Projektantům nabízíme zdarma ke stažení ucelený software společností Sweco Hydroprojekt a AutoPEN. Inženýrské sítě Průvodce sortimentem

Více

VODOTĚSNÉ KOMORY ELPLAST

VODOTĚSNÉ KOMORY ELPLAST VODOTĚSNÉ KOMORY ELPLAST Komory ELPLAST nacházejí použití především ve výstavbě tras veřejného osvětlení, optických tras, kabelovodů a signalizačního zařízení. Komory jsou také vhodné pro instalaci v telekomunikačních

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. KB zahradní obrubníky

Více

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy Strabusil drenážní trubka SN 4 Částečně perforované, celoperforované vsakovací a víceúčelové trubky z PE-HD dle DIN 4262-1, typ R2, plocha perforace 50 cm²/m pro LP, TP, MP, šířka štěrbin 1,2 mm ± 0,4

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok www.kb-blok.cz DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití KB zahradní

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 166 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self 170 ACO Gala 171 ACO Combipoint PP 172 ACO DRAIN 174 167 Dvorní vpusti Informace k plánování Dvorní

Více

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis................... 6....................

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Uliční vpust Combipoint PP pro třídy zatížení C 250/D 400

Uliční vpust Combipoint PP pro třídy zatížení C 250/D 400 ACO Uliční vpusti Lehká a flexibilní Uliční vpust pro třídy zatížení C 250/D 400 Uliční vpust ACO pro třídy zatížení C 250/D 400 Nový tvar, lehký materiál a robustní jako vždy. je nový systém silničního

Více

ZÁSADY MONTÁŽE ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ DITON

ZÁSADY MONTÁŽE ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ DITON ZÁSADY MONTÁŽE ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ DITON 1. Vymezení výrobku Firma DITON s.r.o. (dále jen výrobce) vyrábí šachtové dílce vstupních a revizních šachet z prostého betonu dle ČSN EN 1917. Jedná se o šachtová

Více

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge Ultra cor sn12 kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600 Environment is our challenge Životní prostředí je pro NAŠÍM CÍLEM JE NEPORUŠENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jedním z významných problémů

Více

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu Kanálová šachta je vyrobena z polypropylenu v následujících ech: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 550 x 550 mm. Je přizpůsobena

Více

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X100C / X100S X150C / X150S X200C / X200S

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X100C / X100S X150C / X150S X200C / X200S ACO DRAIN Odvodňovací žlaby Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X100C / X100S X150C / X150S X200C / X200S ACO XtraDrain profesionální systém kompozitních žlabů Systém ACO

Více

OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC Ostravská 28, Bílovec, parc.č.813, k.ú. Bílovec-město

OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC Ostravská 28, Bílovec, parc.č.813, k.ú. Bílovec-město Ing. Jiří Kolář_TZB PROJEKT e-mail: kolar@tzb-projekt.eu Anenská 121, Bohumín Záblatí, 735 52 tel: +420 777 230 245 OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC Ostravská 28, 743 01 Bílovec, parc.č.813, k.ú. Bílovec-město

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 6 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

Balení. 540 m/paleta 252 m/paleta 138 m/paleta 84 m/paleta 54 m/paleta 48 m/paleta 30 m/paleta. Balení

Balení. 540 m/paleta 252 m/paleta 138 m/paleta 84 m/paleta 54 m/paleta 48 m/paleta 30 m/paleta. Balení / KNLIZCE Sendvičové, částečně drenážní trubky s otvory pouze v horní části, celodrenážní trubky perforované rovnoměrně po celém obvodu a víceúčelové trubky s 65 % průřezu bez perforace dle DIN 4261-1,

Více

fasdrain ECOLINE fasdrain fastrade

fasdrain ECOLINE fasdrain fastrade fasdrain je polypropylénový žlab sloužící k liniovému odvodnění fasdrain POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain je vyroben z polypropylénu (PP). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním

Více

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby 2 Návod k instalaci 3 1. Řešení s pevnou výškou 5 2. Řešení teleskopicky nastavitelné 12 4 Úvod Návod k instalaci pro vpusti s pevnou výškou a teleskopické

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

-FONTE ŠACHTOVÉ POKLOPY KANÁLOVÉ MŘÍŽE A ROŠTY OBRUBNÍKOVÉ A PODLAHOVÉ VPUSTI VÝSTRAŽNÉ PLOTOVÉ SÍTĚ CENÍK. (platný od )

-FONTE ŠACHTOVÉ POKLOPY KANÁLOVÉ MŘÍŽE A ROŠTY OBRUBNÍKOVÉ A PODLAHOVÉ VPUSTI VÝSTRAŽNÉ PLOTOVÉ SÍTĚ CENÍK. (platný od ) ŠACHTOVÉ POKLOPY KANÁLOVÉ MŘÍŽE A ROŠTY OBRUBNÍKOVÉ A PODLAHOVÉ VPUSTI VÝSTRAŽNÉ PLOTOVÉ SÍTĚ CENÍK (platný od 01.09.2007) autorizovaný dovozce do ČR a SR: REXCOM s.r.o. Národních hrdinů 16 690 02 Břeclav,

Více

Kanalizační šachty. 1. kapitola. Výhody systému

Kanalizační šachty. 1. kapitola. Výhody systému 1. kapitola Kanalizační Výhody systému pružnost šachtové roury odolnost proti vysokému zatížení a pohybům půdy zvlnění šachtové roury vyšší odolnost proti vztlakovým silám integrovaná výkyvná hrdla flexibilita

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Hostivař Platný od

CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Hostivař Platný od CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Hostivař Platný od 1.4.2017 vedoucí provozu: Václav Srp e-mail: hostivar@cementari.cz 5 602 692 610 Družstvo Cementářů, družstvo Novákových 805/24, 180 00 Praha 8 www.dcpraha.cz

Více

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro:

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: N 1 0 0 N 100 Odvodňovací systém se širokým rozsahem použití N 100 Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: oblast bytové a obãanské v stavby chodníky a cesty pro pû í garáïe a parkovi tû osobních

Více

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY 2. TROUBY 2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY Použití Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních vod, dešťových vod a povrchových vod samospádem nebo při nízkém

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč DEŠŤOVÁ KANALIZACE Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 15.7.2015 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 3 2.1. Dešťová kanalizace 3 2.2. Odvodňované plochy

Více

Garantovaná ochrana spodní stavby

Garantovaná ochrana spodní stavby Garantovaná ochrana spodní stavby... pomocí systému opti-drän Sklepní prostory již dávno neslouží jen jako skladiště a úložiště věcí, rádi je vyžíváme také jinak. Pro sport, volný čas a rekreaci! Předpokladem

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou - vodohospodářská část

TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou - vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou - vodohospodářská část 1. Identifikační údaje stavby Název stavby : Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace

Více

KATALOG VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR

KATALOG VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR KATALOG VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR TECHNICKÉ PARAMETRY MATERIÁL: POLYETHYLÉN DRUHY SPOJOVACÍCH TRUBEK: PVC HLADKÉ A KORUGOVANÉ PE HLADKÉ A KORUGOVANÉ PP HLADKÉ A KORUGOVANÉ KABELOVÉ KOMORY POLYETHYLÉNOVÁ

Více

Kryty šachet a vtokové mříže

Kryty šachet a vtokové mříže collect: sbírat a pojmout Kryty šachet a vtokové mříže 200 Kryty šachet a vtokové mříže Kryty šachet kruhové D 400 / B125 Plovoucí poklopy Bituplan 204 Poklopy BE-GU Lift 205 Poklopy GU-GU Fix 206 Poklopy

Více

CENÍK 2014 ŠACHTOVÁ DNA MASTER VSAK VSAK VSAK

CENÍK 2014 ŠACHTOVÁ DNA MASTER VSAK VSAK VSAK Trubní program Betonové šachty DN 1000 dle ČSN EN 1917 s hrdlem a špicí 120 mm ŠACHTOVÁ DNA MASTER Betonové šachty DN 1200 dle ČSN EN 1917 s hrdlem a špicí 135 mm Betonové šachty DN 1500 dle ČSN EN 1917

Více

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 64 Odvodňovací žlaby z kompozitu Žlaby s ochrannou kompozitní hranou Žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou Žlaby a vpusti 68 Ploché žlaby a příslušenství 69 Žlaby a vpusti 70

Více

327 x 164(185) Ø 110/100/ 90/75. HL Lapače střešních splavenin. Odvodnění dešťových srážek DN110

327 x 164(185) Ø 110/100/ 90/75. HL Lapače střešních splavenin. Odvodnění dešťových srážek DN110 Ø 110/100/ 90/75 327 x 164(185) 255 HL Lapače střešních splavenin Odvodnění dešťových srážek 490 www.hutterer-lechner.com HL Lapače střešních splavenin Základní informace k projektování a realizaci Ke

Více

Kryty šachet a vtokové mříže

Kryty šachet a vtokové mříže collect: sbírat a pojmout Kryty šachet a vtokové mříže 176 Kryty šachet a vtokové mříže Kryty šachet kruhové D 400 Plovoucí poklopy Bituplan 180 Poklopy BE-GU Lift 182 Poklopy GU-GU Fix 184 Světlá šířka

Více

XXSmall atelier Ing. Filip Haška. Drásov, ulice Severní prodloužení splaškové kanalizace STAVEBNÍ ČÁST. B. Souhrnná technická zpráva B.

XXSmall atelier Ing. Filip Haška. Drásov, ulice Severní prodloužení splaškové kanalizace STAVEBNÍ ČÁST. B. Souhrnná technická zpráva B. INVESTOR: Městys Drásov, Drásov 61, 664 24; IČ:00281727 PROJEKTANT CELKU: NÁZEV AKCE: Drásov, ulice Severní prodloužení splaškové kanalizace NÁZEV ČÁSTI: OBSAH: STAVEBNÍ ČÁST XXSmall atelier Jungmannova

Více

TROUBY KERADRIVE PROGRAM PROTLAČOVACÍCH TRUB. . dokonalém plánování. kvalitním propočtu. čistém provedení staveb. XXX xxx

TROUBY KERADRIVE PROGRAM PROTLAČOVACÍCH TRUB. . dokonalém plánování. kvalitním propočtu. čistém provedení staveb. XXX xxx 5 XXX xxx KERADRIVE PROGRAM PROTLAČOVACÍCH TRUB Jak pro novou výstavbu kanalizačních systémů, tak pro celkové nebo částečné obnovy původních vedení bezvýkopovou metodou, nabízíme naše kameninové protlačovací

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Gravitační kanalizace, šachty. Průvodce sortimentem kanalizačních systémů

Gravitační kanalizace, šachty. Průvodce sortimentem kanalizačních systémů Gravitační kanalizace, šachty Průvodce sortimentem kanalizačních systémů Obsah Přehled a vlastnosti materiálů.... 4 Technické parametry... 6 Konstrukce a těsnost plastového potrubí.... 8 Technické parametry...

Více

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax:

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax: 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Podklady... 3 2. Technický popis... 4 2.1 SO 05 Areálová splašková kanalizace... 4 2.2 SO 06 Areálová dešťová kanalizace... 4 2.3 Hydrotechnické výpočty...

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Kryty šachet. collect: sbírat a pojmout

Kryty šachet. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 52 Výplňové kryty ACO TopTek AL Hliníkové kryty 55 kruhové ACO SAKU B125 BEKU kryty 57 výplňové Online informace kruhové Online informace 53 Kryty pro volitelnou výplň Informace

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 Systém trub WEHOLITE SPIRO pro gravitační kanalizace WEHOLITE SPIRO to je moderní systém lehkých trub (WEHOLITE) se spirálovou konstrukcí (SPIRO), určených

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Typ BV-GD automatic Stahl Typ BVE-GD automatic Edelstahl

Typ BV-GD automatic Stahl Typ BVE-GD automatic Edelstahl Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Tel. +420 371724652 Fax +420 371723005 E-mail: interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.poklopy.cz www.hago.at Šachtové poklopy

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Plastové septiky SEV

Plastové septiky SEV SEV POUŽITÍ Biologický septik slouží pro předčištění splaškových vod ve smyslu zákona NV č190/2002 Sb. Je vyroben v souladu s EN 12566-1/A1:2003 a použitou normou ČSN 756081 (specifická spotřeba vody).

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

Návod pro montáž a údržbu tunelu Garantia a dvojitého vsakovacího tunelu Garantia Twin

Návod pro montáž a údržbu tunelu Garantia a dvojitého vsakovacího tunelu Garantia Twin Návod pro montáž a údržbu tunelu Garantia a dvojitého vsakovacího tunelu Garantia Twin Vsakovací tunel Garantia - pojízdný nákladními auty Obj. č.: 230010 Dvojitý vsakovací tunel Garantia Twin - pochozí

Více

TEROVA 20, 25, 30, 40, 50

TEROVA 20, 25, 30, 40, 50 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST A TECHNICKO DODACÍ PODMÍNKY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD TEROVA 20, 25, 30, 40, 50 OBSAH : B1 Stavební připravenost - postup při osazování nádrží B2 Technicko dodací podmínky B3 možnosti

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3 2. POPIS OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 2.1 Původní a následný

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 4. týden Odvodnění a podélné profily Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odvodnění

Více

fasdrain HOBYLINE fasdrain fastrade

fasdrain HOBYLINE fasdrain fastrade fasdrain HOBYLINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain HOBYLINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového odvodnění.

Více

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem.

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. třídy zatížení A 15 EN 124 15kN s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. GU--1 A15 : EGU - PARK materiál:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWADUKT PVC SN8

Více

CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Zdětín Platný od

CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Zdětín Platný od CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Zdětín Platný od 1.4.2017 Družstvo Cementářů, družstvo Novákových 805/24, 180 00 Praha 8 www.dcpraha.cz provoz 30 - Zdětín 50 18'44.771"N, 14 48'51.082"E výroba a prodej betonových

Více

ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY AS-STUDNA PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY AS-STUDNA PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY AS-STUDNA PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY AS-STUDNA PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 17. 10. 2017 Tel.: 548 428 111 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz

Více

Kanaliza ní šachtové systémy DN 300 - DN 400 - AXEDO 600

Kanaliza ní šachtové systémy DN 300 - DN 400 - AXEDO 600 Kanaliza ní šachtové systémy DN 300 - DN 400 - AXEDO 600 øíjen 2011 www.dyka.cz ŠACHTY OBSAH strana Úvod 1 Výhody při použití plastových šachet 2 Normy 3 Vlastnosti materiálů 3 Výběr šachty podle místa

Více

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout S 100 K až S 300 K 100 ACO Drain S 100 K až S 300 K vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu S 100 K Powerlock 104 S 10 K Powerlock 108 S 200 K Powerlock 112 S 300 K Powerlock 116

Více

ACO drenáïe - Odvodnûní stavebních pozemkû - DrenáÏování uïitn ch ploch

ACO drenáïe - Odvodnûní stavebních pozemkû - DrenáÏování uïitn ch ploch ACO drenáïe www.aco.cz Zachovávat hodnoty, lépe využívat půdu ACO drenáïe - Odvodnûní stavebních pozemkû - DrenáÏování uïitn ch ploch ACO - drenáïování stavebních pozemkû - jednoduché - úãinné - spolehlivé

Více

awašachta pp dn 1000 adaptér na betonový Šachtový systém dle ČSN EN 1917 (DIN 4034-1) Stavebnictví Automotive Průmysl

awašachta pp dn 1000 adaptér na betonový Šachtový systém dle ČSN EN 1917 (DIN 4034-1) Stavebnictví Automotive Průmysl awašachta pp dn 1000 adaptér na betonový Šachtový systém dle ČSN EN 1917 (DIN 4034-1) Platný od dubna 2011 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl awašachta PP DN 1000 ROZDĚLENÍ

Více

Šachtový systém pro hlavní uliční řady

Šachtový systém pro hlavní uliční řady Šachtový systém pro hlavní uliční řady StatikaMontážTěsnostHydraulika Únor 2007 Obsah Strana Revizní šachty Upovario DN 600... 3 Postup pokládky... 5 Vstupní šachty DN 1000 obecné údaje... 6 Materiál...

Více

PODZEMNÍ NÁDRŽE NA VODU AS-MONA INSTALAČNÍ PODKLADY

PODZEMNÍ NÁDRŽE NA VODU AS-MONA INSTALAČNÍ PODKLADY PODZEMNÍ NÁDRŽE NA VODU AS-MONA INSTALAČNÍ PODKLADY PODZEMNÍ NÁDRŽE NA VODU AS-MONA INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 23. 9. 2016 Tel.: 548 428 111 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz Stránka 3 z 10

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Drenážní a kabelové systémy

Drenážní a kabelové systémy hold: pozdržet a zadržovat release: čerpat, odvádět a opětovně využít Drenážní a kabelové systémy 8 Drenážní a kabelové systémy Drenážní trubky PE PVC Trubky v návinech z PE a PVC 80 Drenážní trubky PE

Více