Svazové Zápisky. společnosti. zámeckém parku, kolem zámeckých rybníků až. k Minaretu. Kdo měl odvahu vyzkoušel jízdu na koních a potom už následovaly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svazové Zápisky. společnosti. zámeckém parku, kolem zámeckých rybníků až. k Minaretu. Kdo měl odvahu vyzkoušel jízdu na koních a potom už následovaly"

Transkript

1 Sv az ov é Zá pi sk y Na dp is h la vn íh o te xt u Na dp is v ed le jš íh o te xt u SVAZEK 41 VYDÁNÍ 1 ČERVEN 2014 Svazové Zápisky Zaměstnavatel Nejdůležitější body: Stručně popište nejdůležitější body. Stručně popište nejdůležitější body. Stručně popište nejdůležitější body. Stručně popište nejdůležitější body. Nejdůležitější body: Dětský den LEDNICE Uvnitř tohoto vydání: Občanský průkaz 2 předložte bez vyzvání! Ale proč? Nevěřte mýtům o občanském průkazu Význam barevných pruhů na obálkách ROSKA BRNO- MĚSTO Dětský den Lednice 8 STP v ČR, z.s. HUSTOPEČE 10 O NÁS 16 Nadpis hlavního textu Tento text může obsahovat kaznících, vizitek shromážděných den na veletrzích LEDNICE nebo člen- jednou za čtvrt roku, aby byl vydávat bulletin alespoň Na 175 aktuální -225 téma: slov. Dětský ských seznamů. Je také možné zakoupit seznam adresátů považován za spolehlivý Účelem bulletinu je poskytovat specializované informace Svaz cílové tělesně skupině postižených osob. Bulletiny v ČR, o.s., od krajská společnosti. organizace Jihomoravského kraje pořádal mezinárodní představují setkání vynikající Mezigenerační způsob učení, Katalog realizované aplikace v rámci Publisher projektu celoživotního učení GRUNDT- VIG. reklamy pro váš výrobek vám poskytuje velké množství Na nebo tomto vámi mezinárodním poskytovanou setkání věnovaném publikací, zdravotně které odpovídají postiženým dětem a jejich rodičům, konaném službu, dne často dodávají v areálu vaší Hipoclubu stylu vašeho Lednice bulletinu. měl STP v ČR, o. s., městská organizace Brno své organizaci věrohodnost a vytvářejí zastoupení. identitu organizace Potom stanovte, jak mnoho Celou mezi cestu organizacemi z Brna až stejného do Lednice času jsme a my, peněz účastníci, chcete věnovat obraceli oči k obloze, kde se mohutně proháněly druhu, členy černé organizace, mraky a sem tam na ukápla vytvoření mokrá a distribuci kapka bulletinu. nevěřte, Tyto okolnosti byli jsme vám vyslyšeni. Titulek Nezmokli popisující jsme obrázek a dokonce nebo a modlili se, aby počasí bylo k této akci jejími vstřícné zaměstnanci a milosrdné. nebo prodejci výrobků. pomohou určit, jak často má grafiku A věřte nebo jsme si mohli užívat sluníčka, které přivítalo spolu se všemi ostatními účastníky i vzácnou návštěvu být bulletin vydáván a v knížete Nejdříve Lichtenštejna určete cílovou s chotí. skupinu, přijeli které na má koních, být bulletin uvítali jaké velikosti. Doporučujeme Ti přítomné určen. Touto na skupinou krásné Jižní může být kdokoli, pro Moravě koho by a mohly štědrá být kněžna informace obsažené plnými v bulletinu hrst- z Lichtenštejna mi užitečné, rozházela jako do například davu dětí zabalené zaměstnanci cukrovinky nebo osoby, různého které druhu. se zajímají To byl o výrobek frmol při sběru! nebo o vámi poskytované služby. A bohatý program mohl začít Můžete a začal sestavit vyhlídkovými seznamů jízdami informací v kočárech o zá-po zámeckém parku, kolem zámeckých rybníků až seznam adresátů z odpovědí, k Minaretu. Kdo měl odvahu vyzkoušel jízdu na koních a potom už následovaly disciplíny jedna za Nadpis vedlejšího druhou: malování, textu kuželky, házení Tento text může obsahovat kroužků, tématu. skládání puzzle, pozemní hokej a jiné slov. Mezi příklady možných nadpisů uvádíme: výkony Náš byly výrobek rozdány odmě- Nadpis je důležitou součástí Za dobré bulletinu a měl by být zvolen ny, certifikáty získal první a cenu pořadatelé v...!, Nový ještě s rozvahou. výrobek připravili vám opékání ušetří čas!, špekáčků. členů Těch překonává bylo a jak Úsilí Krátce řečeno, nadpis by měl očekávání, Otevíráme vyjadřovat obsah textu a byly dobré!!! Příjemné novou kancelář atd. přitáhnout pozornost čtenářů. setkání končilo bohatou Vytvořte nadpis dříve, než tombolou a úsměvy na napíšete text. Snadněji se tvářích značily spokojenost. Ahoj příště. tak vyvarujete odbíhání od bmal

2 Stránka 2 Občanský průkaz předložte bez vyzvání! Ale proč? Výzvu váš občanský průkaz, prosím nebo nápis občanský průkaz předložte bez vyzvání znají důvěrně především starší generace. Časté prokazování totožnosti nebo peněženky plné průkazek s fotografií a osobními údaji však nejsou totalitní minulostí, setkáváme se s nimi stále. A častěji, než je v demokratických zemích zvykem. Občanský průkaz předložte bez vyzvání! Ale proč? Je to dáno historií, ale také tím, že průkaz s osobními daty ukazujeme mnohem častěji, než bychom ze zákona museli, říká RNDr. Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Lidé se v diskusích pod články vztahujícími se k problematice ochrany osobních údajů často ptají třeba na to, jak je to s povinností prokazovat se občanským průkazem, nebo jak si své doklady mají chránit. Nabízíme proto průvodce formou nejčastějších otázek, na které odpovídají odborníci z Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). 1. Jakými doklady je v ČR možné prokazovat totožnost? Prokazovat svoji totožnost je možné občanským průkazem, cestovním pasem nebo například řidičským průkazem. 2. Jaké údaje musejí obsahovat? K prokázání totožnosti v zásadě postačuje jméno, příjmení, adresa bydliště a datum narození. To jsou údaje, které vás dostatečně identifikují. Ty ostatní jsou pro běžné prokázání totožnosti nadbytečné a každý má právo se zeptat, k čemu dotyčný takové údaje vyžaduje. 3. U mobilních operátorů, v bance nebo v knihovně požadují prokázání totožnosti dvěma doklady (opatřenými fotografií). Je to relevantní? Jeden doklad k prokázání totožnosti dostačuje. Je nesmyslné prokazovat správnost údajů v občanském průkazu nějakým dalším dokladem. Když vás legitimuje policista, také od vás nechce k občanskému průkazu ještě řidičský průkaz nebo rodný list, aby se ujistil, zda jste to skutečně vy. 4. Komu a za jakých okolností musíme poskytnout své osobní údaje obsažené v dokladu totožnosti? Osobní údaje obsažené v dokladu totožnosti slouží především k vlastní identifikaci před orgány státní správy, tedy například soudy nebo policií, a v dalších případech, kdy to předpokládá zvláštní zákon, například při ubytování v hotelu. V soukromé sféře je můžete použít tam, kde uznáte za vhodné, nebo kde to jednoduše potřebujete. Když budete podepisovat smlouvu o koupi nebo pronájmu bytu, určitě se budete chtít na obou stranách přesvědčit, že se jedná skutečně o toho, za koho se v průběhu jednání obě strany vydávají. A k tomu slouží doklad totožnosti. 5. V bazénech, fitcentrech nebo hotelích požadují uschování OP na delší dobu jako zástavu nebo pro zapsání údajů. Mají na to právo? To je samozřejmě nepřijatelné. Občanský průkaz nemůže sloužit jako jakákoli forma zástavy a zákon o občanských průkazech vysloveně zakazuje přijímat průkaz jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky. Dokonce vy sami jste odpovědni za to, že nad ním máte kontrolu. Takže pokud někdo potřebuje, ať si vaše nezbytně nutné osobní údaje z občanského průkazu opíše, ale z ruky jej nedávejte. Ani v bazénu, ani ve fitcentrech, ani v hotelu na to právo nemají. 6. V hotelích, v zaměstnání nebo bance dochází dokonce k tomu, že požadují identifikační doklady k tomu, aby si pořídili jejich kopii. V podstatě si tím jen chtějí usnadnit práci. Pokud k tomu ale nedáte souhlas, chovat by se tak neměli. Doklad totožnosti slouží k ověření toho, že jste to skutečně vy, nikoli k pořizování jeho kopie. Ta je pochopitelně snáze zneužitelná a navíc obsahuje řadu údajů, které jdou nad rámec vaší identifikace. Například to, zda jste, či nejste ženatý, na některých typech občanských průkazů máte uvedeno například jméno manželky, včetně jejího rodného čísla atd. 7. Musím mít u sebe běžně doklad, kterým mohu prokázat svou totožnost? Výslovně to nikde stanoveno není. Zákon ukládá pouze povinnost mít občanský průkaz vystaven, nikoli jej mít neustále u sebe. Pochopitelně se nemožností identifikace vystavujete riziku určitých komplikací. Jistě je pohodlnější se policistovi prokázat plastovou kartičkou, než aby vás někam odváděl a ve svém důsledku tím třeba i zdržoval. 8. Za jakých okolností se musím policistovi legitimovat? Oprávnění policistů požadovat prokázání totožnosti vyplývá ze zákona o Policii ČR (č. 273/2008 Sb.), kde jsou taxativně uvedeny situace, za nichž může toto oprávnění nastat. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musejí být přiměřené tomu, proč ke kontrole dochází. 9. Co když odmítnu policistovi ukázat občanský průkaz, protože mi nesdělil důvod, proč jej požaduje? Vystavujete se nebezpečí postihu se sankcí až do výše 1000 Kč, protože neuposlechnutím výzvy se dopouštíte přestupku. Policista není povinen sdělit důvod kontroly, přesto se kontrole nemusíte vyhnout například ve chvíli, kdy vaše podoba odpovídá popisu hledané osoby. Z ostatních případů je nejčastější požadavek na prokázání totožnosti při zjištění černého pasažéra revizorem v MHD (občanský průkaz však předkládáte policistovi - je zde souvislost s jednáním, které má znaky trestného činu nebo přestupku, a policista může předat průkaz revizorovi podle zákona na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem ). 10. Při vstupu do úřadů požadují předložit občanský průkaz a bez kontroly vlastníka z něj opisují údaje. V každém případě máte mít kontrolu nad tím, co se děje s vaším občanským průkazem. Pokud chce někdo postupovat jinak, určitě se ozvěte. Máte na to právo. Bohužel stále přetrvává to, že lidé berou jako samozřejmost, když jim někdo řekne, že si jejich občanský průkaz okopíruje, někam odnese, ponechá atp., aniž by se odhodlali na to nějak reagovat. To je ale ve své podstatě to nejdůležitější a prvotní zajímat se o to, co se s mými osobními údaji děje, kdo k nim má přístup - a proč.

3 SVAZEK 41 VYDÁNÍ 1 ČERVEN 2014 Stránka Pokud odmítnu prokázat se například OP nebo poskytnout své osobní číslo, a to oprávněně, a je mi přesto zamezeno ve vstupu do úřadu nebo kvůli tomu nezískám požadovanou službu, jakým způsobem se mohu v co nejkratší době bránit? V první řadě platí, že pokud to není stanoveno zvláštním zákonem, na základě něhož jsou vaše osobní údaje zpracovávány i bez vašeho souhlasu, nemůže vám nikdo bránit v přístupu někam nebo tím podmiňovat získání nějaké služby, pokud odmítnete uvést například vaši ovou adresu. Bránit se můžete nejrychleji námitkou a žádostí o vysvětlení přímo u toho, kdo něco takového požaduje. V případě, že vám odpoví neuspokojivým způsobem, máte možnost se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, nejlépe s doložením všech podstatných skutečností, na základě nichž může úřad dále postupovat. 12. Podle zákona by každý shromažďovatel osobních údajů měl požadovat jen údaje, které bezprostředně potřebuje ke své činnosti. K čemu jsou osobní údaje nad rámec jména či bydliště bankám, operátorům, hotelům? Proč například v hotelu nestačí uvést jen své jméno a zaplatit? Každý by měl zpracovávat osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro stanovený účel. To je jedno ze základních pravidel ochrany osobních údajů vůbec. Nad tento rámec by je zpracovávat neměl, pokud k tomu nedáte souhlas. Bez vašeho souhlasu je možné zpracovávat osobní údaje na základě zvláštního zákonného zmocnění. Takže například u zmiňovaného hotelu je zvláštním zákonem stanovena povinnost vést evidenční knihu pro účely místních poplatků a z důvodu evidence cizinců na území České republiky. Jasně je stanoven rozsah potřebných údajů doba ubytování, jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, u cizinců státní občanství takže pochybením je už zpracovávání většího rozsahu údajů bez souhlasu nebo jejich zpracování pro jiné účely. 13. K osobním údajům patří mj. příslušnost k politickým stranám nebo náboženské vyznání, které se však v médiích běžně uvádí. Do jaké míry mohou média zveřejňovat osobní údaje občanů? Je pochopitelně rozdíl mezi tím, zda se jedná o běžného občana, nebo o člověka, který vykonává nějakou veřejnou funkci. U něj i zákon o ochraně osobních údajů předpokládá sníženou ochranu jeho soukromí, pokud se to týká výkonu jeho funkce. S tím se každý, kdo se rozhodne pro veřejnou činnost, musí smířit. Neznamená to ovšem, že by veřejnost měla právo znát vše z jeho soukromí. Pokud jde o náboženské vyznání, nezdá se, že by média nějakým výrazným způsobem tento osobní, de facto citlivý údaj akcentovala. 14. Modelová situace návštěva pohotovosti neurologie: Sestra si vyžádá doklady pacienta a odejde s nimi do ordinace (pacient nad nimi v tu chvíli nemá kontrolu), poté zanese údaje o pacientovi do nemocniční databáze a nechá pacienta podepsat papír s údaji osob, které mají být kontaktováni v případě potřeby. Pacient po vyšetření dostane recept, na kterém je uvedeno jeho jméno, bydliště a rodné číslo. Co z toho odporuje zákonu o ochraně osobních údajů a lze se proti tomu nějak bránit? Zdravotnická zařízení i lékárny, pokud zpracovávají vaše osobní údaje, jsou správci osobních údajů jako každý jiný a musejí plnit všechny povinnosti, které jim ze zákona o ochraně osobních údajů vyplývají. Když je poruší, nesou za to veškerou odpovědnost. O kontaktních osobách rozhodujete v principu vy, zvláštní zákon však popisuje případy, kdy mohou být informace předány vašim blízkým i bez vašeho souhlasu, což je například v situaci, kdy kvůli svému zdravotnímu stavu nebudete schopni o tom sami rozhodnout to je ale na druhou stranu logické. Ale váš souhlas musí být získán okamžitě, jakmile to váš zdravotní stav dovolí. 15. Jaké jsou příklady nejčastějších zneužívání osobních údajů? Nejnebezpečnější pro zneužití nejrůznějšího druhu jsou osobní údaje, které jsou takzvaně všeobjímající. Může se jednat například o rodné číslo, ale možná překvapivě výstižným příkladem takového údaje je v dnešní době číslo mobilního telefonu. Prostřednictvím takových údajů můžete propojit nejrůznější zdroje a databáze a tím zvýšit riziko krádeže identity. Je třeba připomenout, že zneužití, či chcete-li neoprávněné nakládání s osobními údaji, je trestný čin, za nějž hrozí i odnětí svobody. Zdroj: Nevěřte mýtům o občanském průkazu Jedním z nejrozšířenějších mýtů týkajících se osobních dokladů, je ten, který praví, že člověk je povinen mít vždy u sebe občanský průkaz a na vyžádání jím musí prokazovat svou totožnost. Není to pravda! Zákonem stanovená povinnost nosit u sebe neustále občanský průkaz od roku 2000 neplatí a v zákoně o občanských průkazech se hovoří pouze o povinnosti osoby starší 15 let mít občanský průkaz, čímž se rozumí mít tento průkaz vystavený a platný. Rovněž není pravda, že bychom na vyžádání policie museli svou totožnost prokazovat výhradně občanským průkazem. Jsou k tomu dostatečné i další doklady, pokud je v nich uvedeno jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt, tedy např. řidičský průkaz nebo cestovní pas jako další druhy veřejných listin. Totožnost lze prokazovat i kombinací dokladů (identifikačních údajů), naproti tomu nemá opodstatnění požadavek např. mobilních operátorů prokazovat se nejméně dvěma doklady. Podobně to platí i pro silniční kontrolu, kdy k identifikaci stačí předložit řidičský průkaz (a samozřejmě předepsané doklady k vozidlu a pojištění), pak není třeba dokládat totožnost ještě občanským průkazem či pasem. Z diskuse na téma Ochrana identifikačních údajů vyplývá, že většině čtenářů není jasné, kdy a komu musejí své doklady předkládat. Často zmiňovaný názor, že se od totality vlastně nic nezměnilo, svědčí o tom, že není obecně atraktivním tématem, za jakých okolností se musíme a naopak nemusíme prokazovat dokladem. A to přesto, že se to může týkat každého z nás a navíc doslova každou sekundou. Pokusíme se proto shrnout naše povinnosti do následujících bodů:

4 Stránka 4 1. Nemáme povinnost nosit u sebe občanský průkaz, máme však povinnost prokázat svou totožnost policii (i městské). A to je možné i jinými doklady, případně jejich kombinací. 2. Pokud odmítneme prokázat policii totožnost, dopouštíme se přestupku se sankcí do 1000 Kč. Navíc se vystavujeme hrozbě, že ke zjištění totožnosti budeme předvedeni na policii, budou nám odebrány otisky prstů a biologické vzorky, budeme fotografováni, měřeni a podobně, a v tom nejhorším případě zadrženi až na 24 hodin. Proces předvedení sice musí být ze strany policie přiměřený a účelný, ale v každém případě je lépe se mu vyhnout. 3. Kopírovat nebo skenovat průkaz totožnosti je možné jen se souhlasem jeho majitele. 4. Pokud svůj průkaz použijete jako zástavu (a to i při tak zdánlivě nevinné situaci, jako je zapůjčení skřínky ve fitness), nebo ho vyměníte za nějakou protihodnotu, porušujete zákon. Modelová situace (z diskuse našich čtenářů): Jsem hostinský a ze zákona mám zakázáno podávat alkoholické nápoje nezletilým. A přitom mi zákon neumožňuje občanský průkaz, respektive věk hosta zkontrolovat, čímž se vlastně dostávám do neřešitelné situace. Řešení: Dle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je občanský průkaz veřejnou listinou, kterou občan prokazuje své jméno, případně jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jako i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona. Zapisovaným údajem je i datum narození. Ze zákona o policii pak vyplývá, že pouze ona je z důvodů uvedených v zákoně oprávněna kontrolovat občanské průkazy. Ačkoli zmíněný hostinský tedy nemá v právním řádu přímo stanoveno oprávnění (nárok) vyžadovat předložení občanského průkazu, předpokládá se jistá sociální interakce, tedy že občan předloží občanský průkaz a umožní hostinskému ověřit věk. Rozhodně není v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud host umožní hostinskému ověřit věk zapsaný v občanském průkazu. Stručně shrnuto, i když se (logicky především nezletilý) host brání kontrole věku poněkud přepjatě odvoláním se na ochranu osobních údajů, hostinskému zbývá velmi účinná zbraň tomuto hostu alkohol bez ohledu na údaje v občanském průkazu neprodat s odkazem na zákon o zákazu prodeje alkoholu mladistvým. To je ona zmíněná sociální interakce, v tomto případě přehledná a účinná. A pokud bychom tuto modelovou situaci chtěli dotáhnout do konce tak, že do hry vstoupí ještě policie, která hosta zkontroluje, může pak údaj o jeho věku předat hostinskému? Podobně, jako policisté předávají údaje o černých pasažérech v hromadné dopravě revizorům, kteří mimochodem sami nemají oprávnění požadovat identifikační údaje cestujících? Pak lze využít např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje ustanovení 12 odst. 2 písm. e): Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem. Obdobné ustanovení je obsaženo i v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřel bych tedy, že není tak docela věcí Úřadu pro ochranu osobních údajů řešit nárok hostinského na předložení občanského průkazu hostem, ale pokud je hostinskému ukázán občanský průkaz k ověření věku hosta, nejde rozhodně o porušení zákona o ochraně osobních údajů, resp. tento zákon v žádném případě ověření věku hosta nebrání, vysvětluje předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igor Němec. Pokud se občan odmítne prokázat, tak mu hostinský nejspíše nenalije právě s poukazem na to, že nemůže nalévat osobám mladším osmnácti let. Samozřejmě že občanku by měl chtít vidět pouze v případech, kdy má podezření, že jde o neplnoletou osobu. Ale v této situaci nejde o zpracování osobních údajů, jde jen o nahlédnutí do občanského průkazu a nedochází k zapisování žádných údajů. A není v působnosti úřadu určovat, že hostinský musí nalít i v případě, že mu host odmítne ukázat občanku a potvrdit tak, že je mu více než 18 let, uzavírá Igor Němec. Zdroj: Význam barevných pruhů na obálkách Když člověk uvidí barevný pruh na obálce, zpravidla se hned zalekne, protože ve většině případů tyto obálky chodí od různých státních institucí a většinou nevěstí nic moc dobrého. Avšak věděli jste, že to tak úplně pravda není. Pojďme si ukázat význam všech používaných pruhů. To že vám přijde nějaké psaní s pruhem nutně neznamená, že je odeslané státním aparátem. Je to prostě a jednoduše jen speciální druh obálky s doručenkou, kde barva pruhu jasně definuje, jak s obálkou bude nakládáno. Možná to nevíte, ale i vy si takové obálky můžete zakoupit a někomu poslat. Firmy to většinou vědí a nejčastěji používají obálky se zeleným pruhem. Pro příště si tedy pamatujte, že pruh na obálce není nic víc, než že je to úřední psaní s doručenkou pro odesílatele. Zde jde právě o tu doručenku, kterou dostane odesílatel a tak přes ví, že zásilka byla předána osobně, nebo případně do schránky doručovatelem. Používané barvy pruhů červená modrá zelená fialová

5 SVAZEK 41 VYDÁNÍ 1 ČERVEN 2014 Stránka 5 bez pruhu Zelený pruh na dopise Standardní úřední psaní s doručenkou, které se dělí na dva typy obyčejný a do vlastních rukou. Obálka je pojištěna a je doručována do bytu, sídla, provozovny, domovní schránky, P.O. Boxu, dodávací schrány nebo jako poste restante. Úložní doba maximálně 10 dnů, případně vůbec. Nejčastěji jsou zasílány soudy, nebo firmami. Červený pruh na dopise Této obálce byste měli věnovat velkou pozornost, její obsah by pro vás mohl být důležitý. Zásilka s červeným pruhem bude dodána pouze adresátovy. Ten dodejku podepíše a ta se pošle zpět odesílateli. Modrý pruh na dopise Dodejku při předání podepisuje příjemce a ta se následně vrací odesílateli. Jedná se převážně o informační dopis, který nebývá moc důležitý. Fialový pruh Jedná se o tzv. DINO - Dluhové INkaso Obyvatelstva. Tento pruh vás upozorní na dluh, který máte u nějaké firmy. Zároveň s tím, vám na pobočce Česká pošta nabídne možnost řešení tohoto problému s využitím jejich služeb. Obálka bez pruhu Doplňková služba. Na obálku je možné napsat, natisknout nebo orazítkovat druh služby. Pak obálka plní službu, která na ní byla vyznačena. Rada na závěr. Obálky s jakýmkoliv pruhem neignorujte. Jsou automaticky po několika dnech považovány za doručené a tak si jejich nevyzvednutím můžete zadělat na pořádné problémy. Můžete prošvihnout třeba soud apod. Zdroj:

6 Stránka 6 ROSKA BRNO-MĚSTO tak jsme šťastně zahájili. Počasí ráno bylo všelijaké. Ivan hlásil ve Vyškově déšť, ale stihl rozfoukat správným směrem. Bylo sice chladno, ale pršet začíná až nyní odpoledne. Byla jsem já se svoji dcerou Pavlínou a vnoučkem Tomáškem, který na to dohlížel. Jinak na koně dále usedli Hanka a Milošek, Simona a Ivan. Jitka s Janou měly cestou problém s autem, tak nestihly. Až příště. Areál se nám velmi líbil. Je nový od roku dá se prohlédnout na stránkách Dětská jezdecká škola Šemík atd. Mají zde různé akce, je to dobrý tip na výlet. My budeme pokračovat zatím každý čtvrtek dopoledne. Nahlásíte se mně v úterý - nejpozději středa. Příjezd vlakem i autobusem přespolní v pohodě zvládli. A tady již čekala Taxislužba Simona, která nás zavezla k areálu. Po skončení se za námi podíval Petr a odvezl účastníky do Bílovic na vlak. Oběma velký dík, hlavně kvůli chladnému počasí. Jinak je možno se vždy zastavit v naší útulné hospůdce, dát si meníčko, posedět a pak jet domů. Dále nám paní Lišková nabídla, že je možné si tam udělat posezení u ohně. O tom začneme přemýšlet, možná by si sem udělalo výlet více lidí. Čaj a káva byla také k dispozici ve vyhřáté klubovně. Tak se těšíme na další krásný pohled na naši zemi / zejména výhled na Bílovice a Brno/ ze hřbetu koně. Přestože nám počasí moc nepřálo, tak jsme se na koních svezli. Poté jsme poseděli v pěkném a novém areálu v klubovně při kávě i čaji. Tak příště snad bude lepší počasí. Určitě si zde domluvíme výjezdní klubové setkání - je možnost udělat si oheň a opékat špekáčky. Snad i nějaký kytarista by dojel. Tak pěkný zbytek dne - radujme se z deště - porostou houby. Tak zase někdy ahoj Vlasta

7 Stránka 7 Abilympiáda 2014 Letos jsme se s Katkou a Ivou opět rozjely na Abilympiádu do Pardubic. Původně měla jet i Míša, ale znemožnily jí to zdravotní problémy. Škoda, protože je velmi šikovná. Snad to vyjde příští rok! 22. května odpoledne jsme vyjely vlakem do Pardubic. Vezly jsme si různé pomůcky: ubrousky, barvy na sklo, sušené květiny atd. V pardubické ČEZ aréně probíhalo všechno hladce, byly jsme zaregistrovány, obdržely tradiční papírovou tašku a stravenky, a vzhůru do TRIMu! Ubytování je zde stejně prosté jako na Hůrce, ale celkové prostředí je kultivovanější. Takže tentokrát jsme byli všichni roskaři pohromadě my 3, Jarda a rozhodčí Dáša. Plus kamarád Honza, který sice RS nemá, ale je správně praštěný jako my. Hned po ubytování jsme vyrazily do místní restaurace, protože po cestě nám vyprahlo. Když jsem se hrnula za Jardou a Honzou, zadrhla jsem se na protiskluzové gumě na schodech a málem jsem jim padla k nohám. Naštěstí mě včas zachytili a byla jsem zachráněna pro následující soutěžní dny. Oproti loňskému roku došlo k jedné podstatné inovaci: Česká abilympijská asociace se totiž zapojila do mezinárodního projektu MAPDOT a v jeho rámci se naší akce zúčastnili i zástupci ze Slovenska, Polska, Malty a Turecka, z nichž mnozí i soutěžili. Celkem bylo 118 soutěžících v 23 disciplínách. Novinkou v disciplínách byla letos enkaustika, na kterou jsme si ale žádná netroufla. Soutěže i doprovodný program byly zajímavé. Protože byl zrovna čas voleb do Evropského parlamentu, organizátoři zajistili i urnu. Stejně jako každý rok proběhl miniveletrh kompenzačních pomůcek a chráněných dílen ABI REHA, předvádění dovedností asistenčních psů, dále sport navštívil nás nevidomý horolezec Honza Říha a handbiker Heřman Volf, z kulturního programu to byl dětský pěvecký sbor, který zahájil hry českou hymnou, orientální tanečnice Falisha Dancers a Leona Šenková. Novinkou byly tvořivé dílny Přilož ruku k dílu, kde zkušení a úspěšní abilympionici seznamovali zájemce se svými dovednostmi, které si mohli příchozí vyzkoušet. Už podruhé navštívil Abilympiádu herec Pavel Nový. Vlastní soutěžení probíhalo ve dvou dnech v pátek a sobotu. Každý jsme zvolili 2 disciplíny. Já již tradičně počítačovou editaci textu a ubrouskovou techniku, Jarda pletení košíku a fotografování, Katka malbu na sklo a keramiku, Iva vyšívání a aranžmá tentokrát sušených květin. A výsledek? Úspěchy střídavé, ale medailové pozice jsme obsadili skoro všichni: já jsem vyhrála svou disciplínu na PC (posledním místem v ubrouskové technice se chlubit nebudu), Katka byla bronzová v obou disciplínách. Jarda dělené 1. místo za košík, jen na Ivču zbyly brambory. Ani tak se ale se roskaři v Pardubicích určitě neztratili a příště zkusíme disciplíny tři. Světová Abilympiáda bude podle nejnovějších informací v roce 2016 ve Francii a mám už přislíbenou účast. Závěr celé Abilympiády jsme opět strávili v Kosatci při tanci a poslechu skupiny Faraband a pojídání rožněného selete. V neděli ráno cestovní balíček a jedeme domů! Zase za rok v Pardubicích Abilympiádě zdar! Kamila Neplechová, Roska Brno město

8 Stránka 8 BAMBIRIÁDA 16. ročník Prezentace činnosti spolků Dětí a Mládeže a Středisek Volného času Konala se ve dnech v jiném prostředí než předešlá léta, v Areálu Střediska volného času Ivančice, Zemědělská 2, Ivančice. Slavnostní zahájení bylo v v místě konání Program po oba dny: Pódiová vystoupení divadelních, tanečních, hudebních, pěveckých souborů Tvořivé dílny, malování na obličej, dětský koutek Soutěže, sportovní turnaje, lanové, zážitkové aktivity Sportovní mobilní hřiště, mediální studio, aktivity klubů mládeže Šermířská aréna, airsoftová střelnice, nafukovací hrad Hudební koncerty, taneční koberec, deskové hry Ukázky vojenské a policejní výzbroje a výstroje Přehlídka hasičské techniky, nácvik první pomoci, canisterapie Regionální záštitu převzal Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana JmK, senátor ČR. Akce se zúčastnili za Rosku Brno město Marie Kašparová, Vlasta Blatná a Lukášek Vojanec. Na stánku Roska Brno probíhala prezentace činnosti rozdávání informačních letáků, brožurky, časopisy, přáníčka, lehátka a CD o cvičení. U našeho stánku se s velkou vervou zapojil do soutěže Vědomostní a dovednostní úkol Lukášek Vojanec a zasloužil se o nejlepší písničku a básničku! V celém rozlehlém areálu se byla opravdu možnost dívat i účastnit vyzkoušet si různé činnosti a dovednosti. Za rok v Ivančicích nashledanou nebo na Bambiriádě v Blansku. Kamila Neplechová, Roska Brno město Dětský den Lednice (pokračování ze str. 1). Podpis prezenční listiny. Cesta dovnitř areálu. Zvládneme to?

9 Stránka 9 Paní kněžna Bohunka Kolínková, předsedkyně STP v ČR, o.s., okresní organizace Břeclav postupně pozdravila všechny, kteří se dětského dne účastnili. Radost a spokojenost provázely dětským dnem dospělé i děti. O jízdu kočárem k Minaretu postaveného uprostřed lednickovaltického parku byl velký zájem. Aktivní sportovci nevynechali jedinou příležitost, jak změřit síly s konkurencí. Vyhrát chtěli všichni Jasným favoritem a vítězem celého odpoledne byly špekáčky... Oddechový čas. Naše poděkování za příjemné odpoledne plné her, výher a překvapení patří STP v ČR, o.s., okresní organizaci Břeclav STP v ČR, o.s., krajské organizace Jmk. Účastníkům a jejich doprovodu. Autodopravě POKORNÝ, jmenovitě řidiči Tomáši Pokornému. Paní Božence Malové. Všem, kteří se na přípravě dětského dne podíleli.

10 Stránka 10 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., krajská organizace Jihomoravského kraje Výroční schůze Účastníci konference Zleva: M. Ptáčková, H. Klasnová, Ing. V. Birčák Schůzi vedl místopředseda pan Jindřich Sedlák

11 Stránka 11 STP v ČR, z.s. HUSTOPEČE Den sociálních služeb. V pátek organizovalo Město Hustopeče, sociální odbor ve spolupráci s organizací Girasole akci: "Projeďte město s vozíčkářem". Akce se zúčastnily děti ze Speciální školy, které jsou odkázány na vozík, p. Bíza ze Staroviček, dva pánové z Břeclavi. Skupinu doplnil p. MVDr. Boleslav na svém pojízdném skútru, také p. Vejpustek, předseda sociální komise a předsedkyně Svazu tělesně postižených. Tentokrát se testoval přístup do zdravotnických zařízení - nemocnice, poliklinika, lékárny na ulici Brněnská, zubní ordinace, VZP, koupaliště. Na koupališti největším problémem je chybějící plošina do vody, přístup na WC. V nemocnici a poliklinice chybí hlavně informace pro vozíčkáře a další drobnosti, problém otevřít dveře u polikliniky, zvonek příliš vysoko. Lékárny u Sv. Tadeáše a v Domě zdraví dostaly nálepku "sem můžeme", také VZP a zubní ordinace. Je velice chvályhodné, že Město se snaží upozornit touto akcí na nedostatky, které vozíčkářům již tak složitý život, znepříjemňují a hlavně s řediteli projednat odstranění těchto nedostatků. Den sociálních služeb Dne na parkovišti u "Staré pošty" organizovalo Město - sociální odbor Den sociálních služeb. Zúčastnili se poskytovatelé sociálních služeb - Domov se zvláštním režimem Jevišovka, Domovinka Němčičky, Domov seniorů Břeclav, VZP, Apoštolská církev, Girasole, Diakonie ČCE, Svaz tělesně postižených Hustopeče. Pro příjemnou náladu hrála skupina studentů z konzervatoře z Brna. Organizátoři měli připravené pro zájemce invalidní vozík, aby si mohli vyzkoušet, jak se pohybují zdravotně postižení občané a také brýle, které simulovaly pocit po požití návykové látky. Stánky navštívily děti z mateřských škol, základních škol i studenti gymnázia a odborného učiliště Konference o podomním prodeji Dne v prostorách jídelny Penzionu sociální odbor Města Hustopeče pořádal Konferenci o podomním obchodě a předváděcích akcích. Ve spolupráci se Sdružením na obranu spotřebitelů byla přednáška. Právník této organizace uvedl, jak se bránit těmto praktikám. Většinou se těmito akcemi zabývají slušně oblečení a vystupující lidé, kteří se snaží získat důvěru. Hlavně u seniorů je nebezpečí podlehnutí jejich praktikám. Jedna z velmi důležitých rad je - nepouštět si do bytu nikoho cizího, nechodit, nejezdit na žádné předváděcí akce! Když už se zúčastní, tak nic nepodepisovat, vzít si čas na rozmyšlenou. A další cenné rady si vyslechli členové STP a obyvatelé Penzionu. Nám, seniorům, je neustále třeba opakovat - nedůvěřovat cizím lidem, nepodlehnout jejich argumentům! B. Defeldová

12 Stránka 12 Dne jsme navštívili Aqualand Pasohlávky. Začátek byl trochu složitý, vznikl komunikační šum, takže jsme přijeli k areálu hodinu před otevřením. Pan Dufek hodinu čekání vyplnil s uvařením kávy, "babského mlsu", takže nám to uběhlo. V hlavním bazénu se dalo příjemně plavat, nebo relaxovat. K relaxaci vyzývaly také dva bazény s vodou teplou 35 o C a s tryskami. V hlavním bazénu nefungovaly, k naší lítosti, trysky ani protiproud. Někteří odvážlivci vyzkoušeli adrenalinové skluzavky různého typu. Po adrenalinu je třeba se posilnit. V areálu je několik restaurací a barů, kde se také příjemně odpočívá. Tři hodiny relaxace uběhly a zase zpět k domovu. Účastníci byli spokojeni, takže účel tohoto zájezdu byl splněn. Dne na velký pátek - jsme navštívili činoherní scénu Městského divadla v Brně na muzikál Sugar (Někdo to rád horké). Děj, notoricky známý z filmu s hlavní představitelkou Marilyn Monroe je postavený na zápletce dvou chudých muzikantů, kteří se náhodou připletou do války mafiánských gangů, jsou pronásledováni, tak jim nezbývá nic jiného než se bezpečně ukrýt. Převlékají se do ženských šatů a nechají se zaměstnat v ženské kapele odjíždějící na turné na Miami Beach. Zažívají bezpočet komických situací. Skvěle podané herecké, pěvecké a taneční čísla, bezpočet rozmanitých situací, záměn a samozřejmě krásná živá hudba. To vše je "Sugar". Publikum ocenilo na závěr herce za jejich výkony potleskem ve stoje. V sobotu jsme se vydali na zájezd do Mlékárny Otinoves, kde jsme nakoupili mléčné výrobky, jejich výborný tvaroh a nivu. Samozřejmě i další mléčné výrobky. Posilněni kávou jsme pokračovali do Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově. Zde byla velmi široká nabídka truhlíkových květin, dřevin, travin, bylinek, přísady. Velmi široká nabídka všeho druhu a sortimentu. K tomu přidaná hodnota - velmi příjemný, ochotný personál, který ochotně poradil, doporučil. Všichni si vybrali, dle svých představ a možností. Počasí nám také přálo, jen jsme nasedli do autobusu, tak začalo pršet.

13 Stránka 13 Dne se uskutečnil zájezd na výstaviště Floria Kroměříž. Přivítalo nás výstaviště plné prodejních stánků. Dali se nakoupit stromky, keře, jehličnany, velký výběr skalniček, hortenzie, rododendrony, truhlíkové květiny, léčivky. V pavilonu byly nádherně naaranžované květiny lilií, narcisů, tulipánů a dalších květin. Šlo načerpat spoustu inspirace v aranžmá i nalákat ke koupi vystavovaných květin. Nechyběly ani stánky s občerstvením. Počasí přálo, takže spokojenost veliká. Plné tašky svědčily o úspěšnosti zájezdu. Dne jsme oprášili staronový cíl cesty - termální lázně Velký Meder (dříve Čalovo), SR. V minulosti se do těchto lázní pravidelně jezdilo. Lázně jsou o proti minulosti zrekonstruované. Byly otevřeny vnitřní bazény. Dva sedací bazény s teplou termální vodou 36 stupňů celsia a 34 stupňů celsia byly i venku. Částečně kryty stříškou, střídavě byly zapojovány různé trysky, takže možnost masáže. Ve vnitřních bazénech také byly trysky, perličková koupel a jiné. Také nechyběly tobogány. V teplé vodě jsme si rozehřály své bolavé klouby, zacvičili si. Užili jsme si to, i když tentokrát nám počasí nepřálo, drobně pršelo. B. Defeldová Připravujeme na červen: zájezd do termálních lázní Mošoň, Maďarslp zájezd na zámek Náměšť nad Oslavou, Kralice - kronika, Telč - zámek Děkuji a přeji hezký večer a hezké májové dny -- ing. Bohumila Defeldová předseda Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Hustopeče tel. čís

14 Stránka 14 Výlet se Svazem tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizací Komín Lipník nad Bečvou Pokračování zájezdu - Zvonařství v Brodku u Přerova. Foto: Ida Bartošková Naše organizace v Komíně pracuje už více než 25 let. Celou tuto dobu ji vedla paní Blanka Štefková, která prací pro naše členy žila.v současné době má zdravotní problémy, ale všichni doufáme, že se zase mezi nás vrátí a bude v rámci svých možností pomáhat s prací pro organizaci.rádi bychom jí za tuto činnost poděkovali, protože právě ona je celou dobu příkladem pro další naši činnost. Naší snahou je, aby se členové vzájemně více potkávali a i přes zdravotní potíže se mohli zúčastnit akcí, které pro ně pořádáme. Již hodně let se nám daří pro naše členy organizovat zajímavé výlety, kde se setkáváme a společně poznáváme náš kraj i jeho nejbližší okolí. Zájezdy jsou oblíbené a těšíme se na další.. Míla Čechová

15 Stránka 15 Vážení přátelé Svaz tělesně postižených městská organizace v Brně již poněkolikáté pořádá rekondiční pobyt pro zdravotně postižené v krásné krajině na Horní Bečvě v hotelu DUO, který je bezbariérový v přijatelném termínu od do Rekondiční pobyt začíná v nedělí obědem a končí v neděli snídaní Hotel je bezbariérově přístupný, ubytování je po dvoulůžkových pokojích, se vším vybavením (koupelna bezbariérové WC, televizor telefon) je možné také samotného ubytování, ale musí si připlatit. Mimo jiné hotel disponuje dvěma bazény (jeden vyhřívaný), možnosti poskytnutí ozdravných procedur, jeho dosahu možnost prohlednout beskydské vesnice městečka (Velké Karlovice, Nový Hrozenkov - Kohůtku, Bílou, Turzovku, Kopřivnici s historickými auty, Rožnov pod Radhoštěm, Pustevny a jiná místa). V případě Vašeho zájmu o akci můžete se přihlásit na Staré radnici Mečová 5, Brno v úředních hodinách v podělí až pátek od 8.00 do hodin, nebo přímo na mobil p. Sedláka Cena pobyti činí 5300 Kč, kdo splňuje podmínky zdr. postiženého činí cena 4300 Kč, v ceně zahrnutá plná penze a bazén. Myslíme si, že vzhledem k vybavení hotelu, pečlivě připravenému programu, krásné krajiny a přijatelného termínu, Vám tato akce přispěje ke zlepšení Vašeho zdravotního a psychického stavu a že si z akce odnesete příjemný dojem. Jindřich Sedlák realizátor akce

16 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Městská organizace Brno Mečová Brno město Telefon: E mail: KDO JSME Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, založenou podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a ve své činnosti se řídí Stanovami STP v ČR, o. s. schválenými na mimořádném sjezdu v roce 2008, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy nejen svých členů, ale i ostatních tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Organizace STP ČR, o.s., ve městě Brně reprezentuje městská organizace, pod kterou spadá 9 místních organizací. Místní organizace sdružují své členy, s nimiž realizují činnosti v oblasti ozdravné, kulturně-společenské, vzdělávací, poznávací i informační, vedoucí k aktivnímu společenskému životu. Pravidelná setkávání členů jednotlivých místních organizací jsou orientována na společné sdílení informací, novinek, zážitků, a řešení osobních záležitostí. Poslání Svazu tělesně postižených Posláním Svazu je prostřednictvím poskytovaných služeb zvyšovat a udržovat informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení kvality života. Co nabízíme Odborné sociální poradenství. Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zásady poskytování služeb Profesionalita. Bezplatnost. Důstojnost a diskrétnost. Respektování potřeb uživatelů. Naše služby I. Odborné sociální poradenství II. Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Aktivizační služby. Volný čas nepředstavuje jen prostor pro relaxaci a oddych, ale složitý dynamický systém širokého dosahu. Volnočasové projekty zvyšují osobní potenciál osob se zdravotním postižením a zkvalitňují jejich osobnostní profil, ve kterém se učí brát životní překážky optimisticky a neztrácet ze zřetele dlouhodobý životní cíl. Naše nabídka Zdravotní plavání Zdravotní cvičení Návštěvy kulturních akcí Ergoterapie Edukační činnosti Rehabilitační pobyty Zájezdy Nabízené aktivizační služby jsou realizovány v průběhu celého roku. Odborné sociální poradenství 1. Odborné sociální poradenství poskytuje přímou pomoc lidem při řešení jejich sociálních problémů. V rámci odborného poradenství poskytneme také konzultace týkající se bezbariérových úprav bytu a pracovišť. Naši nabídku služeb doplňují přednášky. Jejich náplň tvoří aktuální témata, např. aplikace zákona o sociální službách do praxe, novinky v sociálním zabezpečení, informace o nových kompenzačních pomůckách a možnostech jejich získání. Součástí odborného poradenství jsou i odborné semináře, s programem zaměřeným na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 2. Půjčovna kompenzačních pomůcek. V areálu bývalé Mosilany, Křenová 19, Brno. Bezbariérový přístup, možnost parkování. 3. Prodej Euroklíčů. V kanceláři organizace denně 7:00-15:00 hodin. Komu je služba určena? Služba je určena osobám s tělesným postižením a seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení. Služba není vázána na členství v organizacích tělesně postižených. Vstup do sídla organizace Svaz tělesně postižených v České republice o.s., Městská organizace Brno Mečová 5, Brno město: periodicita 12x ročně, místo vydávání Brno číslo a den vydání, 41/15/06/2014 info: , Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí.

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Nezůstávají jenom u slov, podávají pomocnou ruku

Nezůstávají jenom u slov, podávají pomocnou ruku Ročník XVI., číslo 1/2015 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Nezůstávají jenom u slov, podávají pomocnou ruku Představujeme práci a zaměření činnosti České abilympijské asociace V České abilympijské

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

s policistou a strážníkem

s policistou a strážníkem Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem P o l i c e j n í p r á v o v o t á z k á c h a o d p o v ě d í c h E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K r i s t ý n a F o u k

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Výběr časopiseckých článků a odpovědí na dotazy veřejnosti www.bozpinfo.cz 2008 Výzkumný

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více