Svazové Zápisky. společnosti. zámeckém parku, kolem zámeckých rybníků až. k Minaretu. Kdo měl odvahu vyzkoušel jízdu na koních a potom už následovaly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svazové Zápisky. společnosti. zámeckém parku, kolem zámeckých rybníků až. k Minaretu. Kdo měl odvahu vyzkoušel jízdu na koních a potom už následovaly"

Transkript

1 Sv az ov é Zá pi sk y Na dp is h la vn íh o te xt u Na dp is v ed le jš íh o te xt u SVAZEK 41 VYDÁNÍ 1 ČERVEN 2014 Svazové Zápisky Zaměstnavatel Nejdůležitější body: Stručně popište nejdůležitější body. Stručně popište nejdůležitější body. Stručně popište nejdůležitější body. Stručně popište nejdůležitější body. Nejdůležitější body: Dětský den LEDNICE Uvnitř tohoto vydání: Občanský průkaz 2 předložte bez vyzvání! Ale proč? Nevěřte mýtům o občanském průkazu Význam barevných pruhů na obálkách ROSKA BRNO- MĚSTO Dětský den Lednice 8 STP v ČR, z.s. HUSTOPEČE 10 O NÁS 16 Nadpis hlavního textu Tento text může obsahovat kaznících, vizitek shromážděných den na veletrzích LEDNICE nebo člen- jednou za čtvrt roku, aby byl vydávat bulletin alespoň Na 175 aktuální -225 téma: slov. Dětský ských seznamů. Je také možné zakoupit seznam adresátů považován za spolehlivý Účelem bulletinu je poskytovat specializované informace Svaz cílové tělesně skupině postižených osob. Bulletiny v ČR, o.s., od krajská společnosti. organizace Jihomoravského kraje pořádal mezinárodní představují setkání vynikající Mezigenerační způsob učení, Katalog realizované aplikace v rámci Publisher projektu celoživotního učení GRUNDT- VIG. reklamy pro váš výrobek vám poskytuje velké množství Na nebo tomto vámi mezinárodním poskytovanou setkání věnovaném publikací, zdravotně které odpovídají postiženým dětem a jejich rodičům, konaném službu, dne často dodávají v areálu vaší Hipoclubu stylu vašeho Lednice bulletinu. měl STP v ČR, o. s., městská organizace Brno své organizaci věrohodnost a vytvářejí zastoupení. identitu organizace Potom stanovte, jak mnoho Celou mezi cestu organizacemi z Brna až stejného do Lednice času jsme a my, peněz účastníci, chcete věnovat obraceli oči k obloze, kde se mohutně proháněly druhu, členy černé organizace, mraky a sem tam na ukápla vytvoření mokrá a distribuci kapka bulletinu. nevěřte, Tyto okolnosti byli jsme vám vyslyšeni. Titulek Nezmokli popisující jsme obrázek a dokonce nebo a modlili se, aby počasí bylo k této akci jejími vstřícné zaměstnanci a milosrdné. nebo prodejci výrobků. pomohou určit, jak často má grafiku A věřte nebo jsme si mohli užívat sluníčka, které přivítalo spolu se všemi ostatními účastníky i vzácnou návštěvu být bulletin vydáván a v knížete Nejdříve Lichtenštejna určete cílovou s chotí. skupinu, přijeli které na má koních, být bulletin uvítali jaké velikosti. Doporučujeme Ti přítomné určen. Touto na skupinou krásné Jižní může být kdokoli, pro Moravě koho by a mohly štědrá být kněžna informace obsažené plnými v bulletinu hrst- z Lichtenštejna mi užitečné, rozházela jako do například davu dětí zabalené zaměstnanci cukrovinky nebo osoby, různého které druhu. se zajímají To byl o výrobek frmol při sběru! nebo o vámi poskytované služby. A bohatý program mohl začít Můžete a začal sestavit vyhlídkovými seznamů jízdami informací v kočárech o zá-po zámeckém parku, kolem zámeckých rybníků až seznam adresátů z odpovědí, k Minaretu. Kdo měl odvahu vyzkoušel jízdu na koních a potom už následovaly disciplíny jedna za Nadpis vedlejšího druhou: malování, textu kuželky, házení Tento text může obsahovat kroužků, tématu. skládání puzzle, pozemní hokej a jiné slov. Mezi příklady možných nadpisů uvádíme: výkony Náš byly výrobek rozdány odmě- Nadpis je důležitou součástí Za dobré bulletinu a měl by být zvolen ny, certifikáty získal první a cenu pořadatelé v...!, Nový ještě s rozvahou. výrobek připravili vám opékání ušetří čas!, špekáčků. členů Těch překonává bylo a jak Úsilí Krátce řečeno, nadpis by měl očekávání, Otevíráme vyjadřovat obsah textu a byly dobré!!! Příjemné novou kancelář atd. přitáhnout pozornost čtenářů. setkání končilo bohatou Vytvořte nadpis dříve, než tombolou a úsměvy na napíšete text. Snadněji se tvářích značily spokojenost. Ahoj příště. tak vyvarujete odbíhání od bmal

2 Stránka 2 Občanský průkaz předložte bez vyzvání! Ale proč? Výzvu váš občanský průkaz, prosím nebo nápis občanský průkaz předložte bez vyzvání znají důvěrně především starší generace. Časté prokazování totožnosti nebo peněženky plné průkazek s fotografií a osobními údaji však nejsou totalitní minulostí, setkáváme se s nimi stále. A častěji, než je v demokratických zemích zvykem. Občanský průkaz předložte bez vyzvání! Ale proč? Je to dáno historií, ale také tím, že průkaz s osobními daty ukazujeme mnohem častěji, než bychom ze zákona museli, říká RNDr. Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Lidé se v diskusích pod články vztahujícími se k problematice ochrany osobních údajů často ptají třeba na to, jak je to s povinností prokazovat se občanským průkazem, nebo jak si své doklady mají chránit. Nabízíme proto průvodce formou nejčastějších otázek, na které odpovídají odborníci z Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). 1. Jakými doklady je v ČR možné prokazovat totožnost? Prokazovat svoji totožnost je možné občanským průkazem, cestovním pasem nebo například řidičským průkazem. 2. Jaké údaje musejí obsahovat? K prokázání totožnosti v zásadě postačuje jméno, příjmení, adresa bydliště a datum narození. To jsou údaje, které vás dostatečně identifikují. Ty ostatní jsou pro běžné prokázání totožnosti nadbytečné a každý má právo se zeptat, k čemu dotyčný takové údaje vyžaduje. 3. U mobilních operátorů, v bance nebo v knihovně požadují prokázání totožnosti dvěma doklady (opatřenými fotografií). Je to relevantní? Jeden doklad k prokázání totožnosti dostačuje. Je nesmyslné prokazovat správnost údajů v občanském průkazu nějakým dalším dokladem. Když vás legitimuje policista, také od vás nechce k občanskému průkazu ještě řidičský průkaz nebo rodný list, aby se ujistil, zda jste to skutečně vy. 4. Komu a za jakých okolností musíme poskytnout své osobní údaje obsažené v dokladu totožnosti? Osobní údaje obsažené v dokladu totožnosti slouží především k vlastní identifikaci před orgány státní správy, tedy například soudy nebo policií, a v dalších případech, kdy to předpokládá zvláštní zákon, například při ubytování v hotelu. V soukromé sféře je můžete použít tam, kde uznáte za vhodné, nebo kde to jednoduše potřebujete. Když budete podepisovat smlouvu o koupi nebo pronájmu bytu, určitě se budete chtít na obou stranách přesvědčit, že se jedná skutečně o toho, za koho se v průběhu jednání obě strany vydávají. A k tomu slouží doklad totožnosti. 5. V bazénech, fitcentrech nebo hotelích požadují uschování OP na delší dobu jako zástavu nebo pro zapsání údajů. Mají na to právo? To je samozřejmě nepřijatelné. Občanský průkaz nemůže sloužit jako jakákoli forma zástavy a zákon o občanských průkazech vysloveně zakazuje přijímat průkaz jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky. Dokonce vy sami jste odpovědni za to, že nad ním máte kontrolu. Takže pokud někdo potřebuje, ať si vaše nezbytně nutné osobní údaje z občanského průkazu opíše, ale z ruky jej nedávejte. Ani v bazénu, ani ve fitcentrech, ani v hotelu na to právo nemají. 6. V hotelích, v zaměstnání nebo bance dochází dokonce k tomu, že požadují identifikační doklady k tomu, aby si pořídili jejich kopii. V podstatě si tím jen chtějí usnadnit práci. Pokud k tomu ale nedáte souhlas, chovat by se tak neměli. Doklad totožnosti slouží k ověření toho, že jste to skutečně vy, nikoli k pořizování jeho kopie. Ta je pochopitelně snáze zneužitelná a navíc obsahuje řadu údajů, které jdou nad rámec vaší identifikace. Například to, zda jste, či nejste ženatý, na některých typech občanských průkazů máte uvedeno například jméno manželky, včetně jejího rodného čísla atd. 7. Musím mít u sebe běžně doklad, kterým mohu prokázat svou totožnost? Výslovně to nikde stanoveno není. Zákon ukládá pouze povinnost mít občanský průkaz vystaven, nikoli jej mít neustále u sebe. Pochopitelně se nemožností identifikace vystavujete riziku určitých komplikací. Jistě je pohodlnější se policistovi prokázat plastovou kartičkou, než aby vás někam odváděl a ve svém důsledku tím třeba i zdržoval. 8. Za jakých okolností se musím policistovi legitimovat? Oprávnění policistů požadovat prokázání totožnosti vyplývá ze zákona o Policii ČR (č. 273/2008 Sb.), kde jsou taxativně uvedeny situace, za nichž může toto oprávnění nastat. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musejí být přiměřené tomu, proč ke kontrole dochází. 9. Co když odmítnu policistovi ukázat občanský průkaz, protože mi nesdělil důvod, proč jej požaduje? Vystavujete se nebezpečí postihu se sankcí až do výše 1000 Kč, protože neuposlechnutím výzvy se dopouštíte přestupku. Policista není povinen sdělit důvod kontroly, přesto se kontrole nemusíte vyhnout například ve chvíli, kdy vaše podoba odpovídá popisu hledané osoby. Z ostatních případů je nejčastější požadavek na prokázání totožnosti při zjištění černého pasažéra revizorem v MHD (občanský průkaz však předkládáte policistovi - je zde souvislost s jednáním, které má znaky trestného činu nebo přestupku, a policista může předat průkaz revizorovi podle zákona na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem ). 10. Při vstupu do úřadů požadují předložit občanský průkaz a bez kontroly vlastníka z něj opisují údaje. V každém případě máte mít kontrolu nad tím, co se děje s vaším občanským průkazem. Pokud chce někdo postupovat jinak, určitě se ozvěte. Máte na to právo. Bohužel stále přetrvává to, že lidé berou jako samozřejmost, když jim někdo řekne, že si jejich občanský průkaz okopíruje, někam odnese, ponechá atp., aniž by se odhodlali na to nějak reagovat. To je ale ve své podstatě to nejdůležitější a prvotní zajímat se o to, co se s mými osobními údaji děje, kdo k nim má přístup - a proč.

3 SVAZEK 41 VYDÁNÍ 1 ČERVEN 2014 Stránka Pokud odmítnu prokázat se například OP nebo poskytnout své osobní číslo, a to oprávněně, a je mi přesto zamezeno ve vstupu do úřadu nebo kvůli tomu nezískám požadovanou službu, jakým způsobem se mohu v co nejkratší době bránit? V první řadě platí, že pokud to není stanoveno zvláštním zákonem, na základě něhož jsou vaše osobní údaje zpracovávány i bez vašeho souhlasu, nemůže vám nikdo bránit v přístupu někam nebo tím podmiňovat získání nějaké služby, pokud odmítnete uvést například vaši ovou adresu. Bránit se můžete nejrychleji námitkou a žádostí o vysvětlení přímo u toho, kdo něco takového požaduje. V případě, že vám odpoví neuspokojivým způsobem, máte možnost se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, nejlépe s doložením všech podstatných skutečností, na základě nichž může úřad dále postupovat. 12. Podle zákona by každý shromažďovatel osobních údajů měl požadovat jen údaje, které bezprostředně potřebuje ke své činnosti. K čemu jsou osobní údaje nad rámec jména či bydliště bankám, operátorům, hotelům? Proč například v hotelu nestačí uvést jen své jméno a zaplatit? Každý by měl zpracovávat osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro stanovený účel. To je jedno ze základních pravidel ochrany osobních údajů vůbec. Nad tento rámec by je zpracovávat neměl, pokud k tomu nedáte souhlas. Bez vašeho souhlasu je možné zpracovávat osobní údaje na základě zvláštního zákonného zmocnění. Takže například u zmiňovaného hotelu je zvláštním zákonem stanovena povinnost vést evidenční knihu pro účely místních poplatků a z důvodu evidence cizinců na území České republiky. Jasně je stanoven rozsah potřebných údajů doba ubytování, jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, u cizinců státní občanství takže pochybením je už zpracovávání většího rozsahu údajů bez souhlasu nebo jejich zpracování pro jiné účely. 13. K osobním údajům patří mj. příslušnost k politickým stranám nebo náboženské vyznání, které se však v médiích běžně uvádí. Do jaké míry mohou média zveřejňovat osobní údaje občanů? Je pochopitelně rozdíl mezi tím, zda se jedná o běžného občana, nebo o člověka, který vykonává nějakou veřejnou funkci. U něj i zákon o ochraně osobních údajů předpokládá sníženou ochranu jeho soukromí, pokud se to týká výkonu jeho funkce. S tím se každý, kdo se rozhodne pro veřejnou činnost, musí smířit. Neznamená to ovšem, že by veřejnost měla právo znát vše z jeho soukromí. Pokud jde o náboženské vyznání, nezdá se, že by média nějakým výrazným způsobem tento osobní, de facto citlivý údaj akcentovala. 14. Modelová situace návštěva pohotovosti neurologie: Sestra si vyžádá doklady pacienta a odejde s nimi do ordinace (pacient nad nimi v tu chvíli nemá kontrolu), poté zanese údaje o pacientovi do nemocniční databáze a nechá pacienta podepsat papír s údaji osob, které mají být kontaktováni v případě potřeby. Pacient po vyšetření dostane recept, na kterém je uvedeno jeho jméno, bydliště a rodné číslo. Co z toho odporuje zákonu o ochraně osobních údajů a lze se proti tomu nějak bránit? Zdravotnická zařízení i lékárny, pokud zpracovávají vaše osobní údaje, jsou správci osobních údajů jako každý jiný a musejí plnit všechny povinnosti, které jim ze zákona o ochraně osobních údajů vyplývají. Když je poruší, nesou za to veškerou odpovědnost. O kontaktních osobách rozhodujete v principu vy, zvláštní zákon však popisuje případy, kdy mohou být informace předány vašim blízkým i bez vašeho souhlasu, což je například v situaci, kdy kvůli svému zdravotnímu stavu nebudete schopni o tom sami rozhodnout to je ale na druhou stranu logické. Ale váš souhlas musí být získán okamžitě, jakmile to váš zdravotní stav dovolí. 15. Jaké jsou příklady nejčastějších zneužívání osobních údajů? Nejnebezpečnější pro zneužití nejrůznějšího druhu jsou osobní údaje, které jsou takzvaně všeobjímající. Může se jednat například o rodné číslo, ale možná překvapivě výstižným příkladem takového údaje je v dnešní době číslo mobilního telefonu. Prostřednictvím takových údajů můžete propojit nejrůznější zdroje a databáze a tím zvýšit riziko krádeže identity. Je třeba připomenout, že zneužití, či chcete-li neoprávněné nakládání s osobními údaji, je trestný čin, za nějž hrozí i odnětí svobody. Zdroj: Nevěřte mýtům o občanském průkazu Jedním z nejrozšířenějších mýtů týkajících se osobních dokladů, je ten, který praví, že člověk je povinen mít vždy u sebe občanský průkaz a na vyžádání jím musí prokazovat svou totožnost. Není to pravda! Zákonem stanovená povinnost nosit u sebe neustále občanský průkaz od roku 2000 neplatí a v zákoně o občanských průkazech se hovoří pouze o povinnosti osoby starší 15 let mít občanský průkaz, čímž se rozumí mít tento průkaz vystavený a platný. Rovněž není pravda, že bychom na vyžádání policie museli svou totožnost prokazovat výhradně občanským průkazem. Jsou k tomu dostatečné i další doklady, pokud je v nich uvedeno jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt, tedy např. řidičský průkaz nebo cestovní pas jako další druhy veřejných listin. Totožnost lze prokazovat i kombinací dokladů (identifikačních údajů), naproti tomu nemá opodstatnění požadavek např. mobilních operátorů prokazovat se nejméně dvěma doklady. Podobně to platí i pro silniční kontrolu, kdy k identifikaci stačí předložit řidičský průkaz (a samozřejmě předepsané doklady k vozidlu a pojištění), pak není třeba dokládat totožnost ještě občanským průkazem či pasem. Z diskuse na téma Ochrana identifikačních údajů vyplývá, že většině čtenářů není jasné, kdy a komu musejí své doklady předkládat. Často zmiňovaný názor, že se od totality vlastně nic nezměnilo, svědčí o tom, že není obecně atraktivním tématem, za jakých okolností se musíme a naopak nemusíme prokazovat dokladem. A to přesto, že se to může týkat každého z nás a navíc doslova každou sekundou. Pokusíme se proto shrnout naše povinnosti do následujících bodů:

4 Stránka 4 1. Nemáme povinnost nosit u sebe občanský průkaz, máme však povinnost prokázat svou totožnost policii (i městské). A to je možné i jinými doklady, případně jejich kombinací. 2. Pokud odmítneme prokázat policii totožnost, dopouštíme se přestupku se sankcí do 1000 Kč. Navíc se vystavujeme hrozbě, že ke zjištění totožnosti budeme předvedeni na policii, budou nám odebrány otisky prstů a biologické vzorky, budeme fotografováni, měřeni a podobně, a v tom nejhorším případě zadrženi až na 24 hodin. Proces předvedení sice musí být ze strany policie přiměřený a účelný, ale v každém případě je lépe se mu vyhnout. 3. Kopírovat nebo skenovat průkaz totožnosti je možné jen se souhlasem jeho majitele. 4. Pokud svůj průkaz použijete jako zástavu (a to i při tak zdánlivě nevinné situaci, jako je zapůjčení skřínky ve fitness), nebo ho vyměníte za nějakou protihodnotu, porušujete zákon. Modelová situace (z diskuse našich čtenářů): Jsem hostinský a ze zákona mám zakázáno podávat alkoholické nápoje nezletilým. A přitom mi zákon neumožňuje občanský průkaz, respektive věk hosta zkontrolovat, čímž se vlastně dostávám do neřešitelné situace. Řešení: Dle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je občanský průkaz veřejnou listinou, kterou občan prokazuje své jméno, případně jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jako i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona. Zapisovaným údajem je i datum narození. Ze zákona o policii pak vyplývá, že pouze ona je z důvodů uvedených v zákoně oprávněna kontrolovat občanské průkazy. Ačkoli zmíněný hostinský tedy nemá v právním řádu přímo stanoveno oprávnění (nárok) vyžadovat předložení občanského průkazu, předpokládá se jistá sociální interakce, tedy že občan předloží občanský průkaz a umožní hostinskému ověřit věk. Rozhodně není v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud host umožní hostinskému ověřit věk zapsaný v občanském průkazu. Stručně shrnuto, i když se (logicky především nezletilý) host brání kontrole věku poněkud přepjatě odvoláním se na ochranu osobních údajů, hostinskému zbývá velmi účinná zbraň tomuto hostu alkohol bez ohledu na údaje v občanském průkazu neprodat s odkazem na zákon o zákazu prodeje alkoholu mladistvým. To je ona zmíněná sociální interakce, v tomto případě přehledná a účinná. A pokud bychom tuto modelovou situaci chtěli dotáhnout do konce tak, že do hry vstoupí ještě policie, která hosta zkontroluje, může pak údaj o jeho věku předat hostinskému? Podobně, jako policisté předávají údaje o černých pasažérech v hromadné dopravě revizorům, kteří mimochodem sami nemají oprávnění požadovat identifikační údaje cestujících? Pak lze využít např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje ustanovení 12 odst. 2 písm. e): Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem. Obdobné ustanovení je obsaženo i v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřel bych tedy, že není tak docela věcí Úřadu pro ochranu osobních údajů řešit nárok hostinského na předložení občanského průkazu hostem, ale pokud je hostinskému ukázán občanský průkaz k ověření věku hosta, nejde rozhodně o porušení zákona o ochraně osobních údajů, resp. tento zákon v žádném případě ověření věku hosta nebrání, vysvětluje předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igor Němec. Pokud se občan odmítne prokázat, tak mu hostinský nejspíše nenalije právě s poukazem na to, že nemůže nalévat osobám mladším osmnácti let. Samozřejmě že občanku by měl chtít vidět pouze v případech, kdy má podezření, že jde o neplnoletou osobu. Ale v této situaci nejde o zpracování osobních údajů, jde jen o nahlédnutí do občanského průkazu a nedochází k zapisování žádných údajů. A není v působnosti úřadu určovat, že hostinský musí nalít i v případě, že mu host odmítne ukázat občanku a potvrdit tak, že je mu více než 18 let, uzavírá Igor Němec. Zdroj: Význam barevných pruhů na obálkách Když člověk uvidí barevný pruh na obálce, zpravidla se hned zalekne, protože ve většině případů tyto obálky chodí od různých státních institucí a většinou nevěstí nic moc dobrého. Avšak věděli jste, že to tak úplně pravda není. Pojďme si ukázat význam všech používaných pruhů. To že vám přijde nějaké psaní s pruhem nutně neznamená, že je odeslané státním aparátem. Je to prostě a jednoduše jen speciální druh obálky s doručenkou, kde barva pruhu jasně definuje, jak s obálkou bude nakládáno. Možná to nevíte, ale i vy si takové obálky můžete zakoupit a někomu poslat. Firmy to většinou vědí a nejčastěji používají obálky se zeleným pruhem. Pro příště si tedy pamatujte, že pruh na obálce není nic víc, než že je to úřední psaní s doručenkou pro odesílatele. Zde jde právě o tu doručenku, kterou dostane odesílatel a tak přes ví, že zásilka byla předána osobně, nebo případně do schránky doručovatelem. Používané barvy pruhů červená modrá zelená fialová

5 SVAZEK 41 VYDÁNÍ 1 ČERVEN 2014 Stránka 5 bez pruhu Zelený pruh na dopise Standardní úřední psaní s doručenkou, které se dělí na dva typy obyčejný a do vlastních rukou. Obálka je pojištěna a je doručována do bytu, sídla, provozovny, domovní schránky, P.O. Boxu, dodávací schrány nebo jako poste restante. Úložní doba maximálně 10 dnů, případně vůbec. Nejčastěji jsou zasílány soudy, nebo firmami. Červený pruh na dopise Této obálce byste měli věnovat velkou pozornost, její obsah by pro vás mohl být důležitý. Zásilka s červeným pruhem bude dodána pouze adresátovy. Ten dodejku podepíše a ta se pošle zpět odesílateli. Modrý pruh na dopise Dodejku při předání podepisuje příjemce a ta se následně vrací odesílateli. Jedná se převážně o informační dopis, který nebývá moc důležitý. Fialový pruh Jedná se o tzv. DINO - Dluhové INkaso Obyvatelstva. Tento pruh vás upozorní na dluh, který máte u nějaké firmy. Zároveň s tím, vám na pobočce Česká pošta nabídne možnost řešení tohoto problému s využitím jejich služeb. Obálka bez pruhu Doplňková služba. Na obálku je možné napsat, natisknout nebo orazítkovat druh služby. Pak obálka plní službu, která na ní byla vyznačena. Rada na závěr. Obálky s jakýmkoliv pruhem neignorujte. Jsou automaticky po několika dnech považovány za doručené a tak si jejich nevyzvednutím můžete zadělat na pořádné problémy. Můžete prošvihnout třeba soud apod. Zdroj:

6 Stránka 6 ROSKA BRNO-MĚSTO tak jsme šťastně zahájili. Počasí ráno bylo všelijaké. Ivan hlásil ve Vyškově déšť, ale stihl rozfoukat správným směrem. Bylo sice chladno, ale pršet začíná až nyní odpoledne. Byla jsem já se svoji dcerou Pavlínou a vnoučkem Tomáškem, který na to dohlížel. Jinak na koně dále usedli Hanka a Milošek, Simona a Ivan. Jitka s Janou měly cestou problém s autem, tak nestihly. Až příště. Areál se nám velmi líbil. Je nový od roku dá se prohlédnout na stránkách Dětská jezdecká škola Šemík atd. Mají zde různé akce, je to dobrý tip na výlet. My budeme pokračovat zatím každý čtvrtek dopoledne. Nahlásíte se mně v úterý - nejpozději středa. Příjezd vlakem i autobusem přespolní v pohodě zvládli. A tady již čekala Taxislužba Simona, která nás zavezla k areálu. Po skončení se za námi podíval Petr a odvezl účastníky do Bílovic na vlak. Oběma velký dík, hlavně kvůli chladnému počasí. Jinak je možno se vždy zastavit v naší útulné hospůdce, dát si meníčko, posedět a pak jet domů. Dále nám paní Lišková nabídla, že je možné si tam udělat posezení u ohně. O tom začneme přemýšlet, možná by si sem udělalo výlet více lidí. Čaj a káva byla také k dispozici ve vyhřáté klubovně. Tak se těšíme na další krásný pohled na naši zemi / zejména výhled na Bílovice a Brno/ ze hřbetu koně. Přestože nám počasí moc nepřálo, tak jsme se na koních svezli. Poté jsme poseděli v pěkném a novém areálu v klubovně při kávě i čaji. Tak příště snad bude lepší počasí. Určitě si zde domluvíme výjezdní klubové setkání - je možnost udělat si oheň a opékat špekáčky. Snad i nějaký kytarista by dojel. Tak pěkný zbytek dne - radujme se z deště - porostou houby. Tak zase někdy ahoj Vlasta

7 Stránka 7 Abilympiáda 2014 Letos jsme se s Katkou a Ivou opět rozjely na Abilympiádu do Pardubic. Původně měla jet i Míša, ale znemožnily jí to zdravotní problémy. Škoda, protože je velmi šikovná. Snad to vyjde příští rok! 22. května odpoledne jsme vyjely vlakem do Pardubic. Vezly jsme si různé pomůcky: ubrousky, barvy na sklo, sušené květiny atd. V pardubické ČEZ aréně probíhalo všechno hladce, byly jsme zaregistrovány, obdržely tradiční papírovou tašku a stravenky, a vzhůru do TRIMu! Ubytování je zde stejně prosté jako na Hůrce, ale celkové prostředí je kultivovanější. Takže tentokrát jsme byli všichni roskaři pohromadě my 3, Jarda a rozhodčí Dáša. Plus kamarád Honza, který sice RS nemá, ale je správně praštěný jako my. Hned po ubytování jsme vyrazily do místní restaurace, protože po cestě nám vyprahlo. Když jsem se hrnula za Jardou a Honzou, zadrhla jsem se na protiskluzové gumě na schodech a málem jsem jim padla k nohám. Naštěstí mě včas zachytili a byla jsem zachráněna pro následující soutěžní dny. Oproti loňskému roku došlo k jedné podstatné inovaci: Česká abilympijská asociace se totiž zapojila do mezinárodního projektu MAPDOT a v jeho rámci se naší akce zúčastnili i zástupci ze Slovenska, Polska, Malty a Turecka, z nichž mnozí i soutěžili. Celkem bylo 118 soutěžících v 23 disciplínách. Novinkou v disciplínách byla letos enkaustika, na kterou jsme si ale žádná netroufla. Soutěže i doprovodný program byly zajímavé. Protože byl zrovna čas voleb do Evropského parlamentu, organizátoři zajistili i urnu. Stejně jako každý rok proběhl miniveletrh kompenzačních pomůcek a chráněných dílen ABI REHA, předvádění dovedností asistenčních psů, dále sport navštívil nás nevidomý horolezec Honza Říha a handbiker Heřman Volf, z kulturního programu to byl dětský pěvecký sbor, který zahájil hry českou hymnou, orientální tanečnice Falisha Dancers a Leona Šenková. Novinkou byly tvořivé dílny Přilož ruku k dílu, kde zkušení a úspěšní abilympionici seznamovali zájemce se svými dovednostmi, které si mohli příchozí vyzkoušet. Už podruhé navštívil Abilympiádu herec Pavel Nový. Vlastní soutěžení probíhalo ve dvou dnech v pátek a sobotu. Každý jsme zvolili 2 disciplíny. Já již tradičně počítačovou editaci textu a ubrouskovou techniku, Jarda pletení košíku a fotografování, Katka malbu na sklo a keramiku, Iva vyšívání a aranžmá tentokrát sušených květin. A výsledek? Úspěchy střídavé, ale medailové pozice jsme obsadili skoro všichni: já jsem vyhrála svou disciplínu na PC (posledním místem v ubrouskové technice se chlubit nebudu), Katka byla bronzová v obou disciplínách. Jarda dělené 1. místo za košík, jen na Ivču zbyly brambory. Ani tak se ale se roskaři v Pardubicích určitě neztratili a příště zkusíme disciplíny tři. Světová Abilympiáda bude podle nejnovějších informací v roce 2016 ve Francii a mám už přislíbenou účast. Závěr celé Abilympiády jsme opět strávili v Kosatci při tanci a poslechu skupiny Faraband a pojídání rožněného selete. V neděli ráno cestovní balíček a jedeme domů! Zase za rok v Pardubicích Abilympiádě zdar! Kamila Neplechová, Roska Brno město

8 Stránka 8 BAMBIRIÁDA 16. ročník Prezentace činnosti spolků Dětí a Mládeže a Středisek Volného času Konala se ve dnech v jiném prostředí než předešlá léta, v Areálu Střediska volného času Ivančice, Zemědělská 2, Ivančice. Slavnostní zahájení bylo v v místě konání Program po oba dny: Pódiová vystoupení divadelních, tanečních, hudebních, pěveckých souborů Tvořivé dílny, malování na obličej, dětský koutek Soutěže, sportovní turnaje, lanové, zážitkové aktivity Sportovní mobilní hřiště, mediální studio, aktivity klubů mládeže Šermířská aréna, airsoftová střelnice, nafukovací hrad Hudební koncerty, taneční koberec, deskové hry Ukázky vojenské a policejní výzbroje a výstroje Přehlídka hasičské techniky, nácvik první pomoci, canisterapie Regionální záštitu převzal Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana JmK, senátor ČR. Akce se zúčastnili za Rosku Brno město Marie Kašparová, Vlasta Blatná a Lukášek Vojanec. Na stánku Roska Brno probíhala prezentace činnosti rozdávání informačních letáků, brožurky, časopisy, přáníčka, lehátka a CD o cvičení. U našeho stánku se s velkou vervou zapojil do soutěže Vědomostní a dovednostní úkol Lukášek Vojanec a zasloužil se o nejlepší písničku a básničku! V celém rozlehlém areálu se byla opravdu možnost dívat i účastnit vyzkoušet si různé činnosti a dovednosti. Za rok v Ivančicích nashledanou nebo na Bambiriádě v Blansku. Kamila Neplechová, Roska Brno město Dětský den Lednice (pokračování ze str. 1). Podpis prezenční listiny. Cesta dovnitř areálu. Zvládneme to?

9 Stránka 9 Paní kněžna Bohunka Kolínková, předsedkyně STP v ČR, o.s., okresní organizace Břeclav postupně pozdravila všechny, kteří se dětského dne účastnili. Radost a spokojenost provázely dětským dnem dospělé i děti. O jízdu kočárem k Minaretu postaveného uprostřed lednickovaltického parku byl velký zájem. Aktivní sportovci nevynechali jedinou příležitost, jak změřit síly s konkurencí. Vyhrát chtěli všichni Jasným favoritem a vítězem celého odpoledne byly špekáčky... Oddechový čas. Naše poděkování za příjemné odpoledne plné her, výher a překvapení patří STP v ČR, o.s., okresní organizaci Břeclav STP v ČR, o.s., krajské organizace Jmk. Účastníkům a jejich doprovodu. Autodopravě POKORNÝ, jmenovitě řidiči Tomáši Pokornému. Paní Božence Malové. Všem, kteří se na přípravě dětského dne podíleli.

10 Stránka 10 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., krajská organizace Jihomoravského kraje Výroční schůze Účastníci konference Zleva: M. Ptáčková, H. Klasnová, Ing. V. Birčák Schůzi vedl místopředseda pan Jindřich Sedlák

11 Stránka 11 STP v ČR, z.s. HUSTOPEČE Den sociálních služeb. V pátek organizovalo Město Hustopeče, sociální odbor ve spolupráci s organizací Girasole akci: "Projeďte město s vozíčkářem". Akce se zúčastnily děti ze Speciální školy, které jsou odkázány na vozík, p. Bíza ze Staroviček, dva pánové z Břeclavi. Skupinu doplnil p. MVDr. Boleslav na svém pojízdném skútru, také p. Vejpustek, předseda sociální komise a předsedkyně Svazu tělesně postižených. Tentokrát se testoval přístup do zdravotnických zařízení - nemocnice, poliklinika, lékárny na ulici Brněnská, zubní ordinace, VZP, koupaliště. Na koupališti největším problémem je chybějící plošina do vody, přístup na WC. V nemocnici a poliklinice chybí hlavně informace pro vozíčkáře a další drobnosti, problém otevřít dveře u polikliniky, zvonek příliš vysoko. Lékárny u Sv. Tadeáše a v Domě zdraví dostaly nálepku "sem můžeme", také VZP a zubní ordinace. Je velice chvályhodné, že Město se snaží upozornit touto akcí na nedostatky, které vozíčkářům již tak složitý život, znepříjemňují a hlavně s řediteli projednat odstranění těchto nedostatků. Den sociálních služeb Dne na parkovišti u "Staré pošty" organizovalo Město - sociální odbor Den sociálních služeb. Zúčastnili se poskytovatelé sociálních služeb - Domov se zvláštním režimem Jevišovka, Domovinka Němčičky, Domov seniorů Břeclav, VZP, Apoštolská církev, Girasole, Diakonie ČCE, Svaz tělesně postižených Hustopeče. Pro příjemnou náladu hrála skupina studentů z konzervatoře z Brna. Organizátoři měli připravené pro zájemce invalidní vozík, aby si mohli vyzkoušet, jak se pohybují zdravotně postižení občané a také brýle, které simulovaly pocit po požití návykové látky. Stánky navštívily děti z mateřských škol, základních škol i studenti gymnázia a odborného učiliště Konference o podomním prodeji Dne v prostorách jídelny Penzionu sociální odbor Města Hustopeče pořádal Konferenci o podomním obchodě a předváděcích akcích. Ve spolupráci se Sdružením na obranu spotřebitelů byla přednáška. Právník této organizace uvedl, jak se bránit těmto praktikám. Většinou se těmito akcemi zabývají slušně oblečení a vystupující lidé, kteří se snaží získat důvěru. Hlavně u seniorů je nebezpečí podlehnutí jejich praktikám. Jedna z velmi důležitých rad je - nepouštět si do bytu nikoho cizího, nechodit, nejezdit na žádné předváděcí akce! Když už se zúčastní, tak nic nepodepisovat, vzít si čas na rozmyšlenou. A další cenné rady si vyslechli členové STP a obyvatelé Penzionu. Nám, seniorům, je neustále třeba opakovat - nedůvěřovat cizím lidem, nepodlehnout jejich argumentům! B. Defeldová

12 Stránka 12 Dne jsme navštívili Aqualand Pasohlávky. Začátek byl trochu složitý, vznikl komunikační šum, takže jsme přijeli k areálu hodinu před otevřením. Pan Dufek hodinu čekání vyplnil s uvařením kávy, "babského mlsu", takže nám to uběhlo. V hlavním bazénu se dalo příjemně plavat, nebo relaxovat. K relaxaci vyzývaly také dva bazény s vodou teplou 35 o C a s tryskami. V hlavním bazénu nefungovaly, k naší lítosti, trysky ani protiproud. Někteří odvážlivci vyzkoušeli adrenalinové skluzavky různého typu. Po adrenalinu je třeba se posilnit. V areálu je několik restaurací a barů, kde se také příjemně odpočívá. Tři hodiny relaxace uběhly a zase zpět k domovu. Účastníci byli spokojeni, takže účel tohoto zájezdu byl splněn. Dne na velký pátek - jsme navštívili činoherní scénu Městského divadla v Brně na muzikál Sugar (Někdo to rád horké). Děj, notoricky známý z filmu s hlavní představitelkou Marilyn Monroe je postavený na zápletce dvou chudých muzikantů, kteří se náhodou připletou do války mafiánských gangů, jsou pronásledováni, tak jim nezbývá nic jiného než se bezpečně ukrýt. Převlékají se do ženských šatů a nechají se zaměstnat v ženské kapele odjíždějící na turné na Miami Beach. Zažívají bezpočet komických situací. Skvěle podané herecké, pěvecké a taneční čísla, bezpočet rozmanitých situací, záměn a samozřejmě krásná živá hudba. To vše je "Sugar". Publikum ocenilo na závěr herce za jejich výkony potleskem ve stoje. V sobotu jsme se vydali na zájezd do Mlékárny Otinoves, kde jsme nakoupili mléčné výrobky, jejich výborný tvaroh a nivu. Samozřejmě i další mléčné výrobky. Posilněni kávou jsme pokračovali do Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově. Zde byla velmi široká nabídka truhlíkových květin, dřevin, travin, bylinek, přísady. Velmi široká nabídka všeho druhu a sortimentu. K tomu přidaná hodnota - velmi příjemný, ochotný personál, který ochotně poradil, doporučil. Všichni si vybrali, dle svých představ a možností. Počasí nám také přálo, jen jsme nasedli do autobusu, tak začalo pršet.

13 Stránka 13 Dne se uskutečnil zájezd na výstaviště Floria Kroměříž. Přivítalo nás výstaviště plné prodejních stánků. Dali se nakoupit stromky, keře, jehličnany, velký výběr skalniček, hortenzie, rododendrony, truhlíkové květiny, léčivky. V pavilonu byly nádherně naaranžované květiny lilií, narcisů, tulipánů a dalších květin. Šlo načerpat spoustu inspirace v aranžmá i nalákat ke koupi vystavovaných květin. Nechyběly ani stánky s občerstvením. Počasí přálo, takže spokojenost veliká. Plné tašky svědčily o úspěšnosti zájezdu. Dne jsme oprášili staronový cíl cesty - termální lázně Velký Meder (dříve Čalovo), SR. V minulosti se do těchto lázní pravidelně jezdilo. Lázně jsou o proti minulosti zrekonstruované. Byly otevřeny vnitřní bazény. Dva sedací bazény s teplou termální vodou 36 stupňů celsia a 34 stupňů celsia byly i venku. Částečně kryty stříškou, střídavě byly zapojovány různé trysky, takže možnost masáže. Ve vnitřních bazénech také byly trysky, perličková koupel a jiné. Také nechyběly tobogány. V teplé vodě jsme si rozehřály své bolavé klouby, zacvičili si. Užili jsme si to, i když tentokrát nám počasí nepřálo, drobně pršelo. B. Defeldová Připravujeme na červen: zájezd do termálních lázní Mošoň, Maďarslp zájezd na zámek Náměšť nad Oslavou, Kralice - kronika, Telč - zámek Děkuji a přeji hezký večer a hezké májové dny -- ing. Bohumila Defeldová předseda Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Hustopeče tel. čís

14 Stránka 14 Výlet se Svazem tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizací Komín Lipník nad Bečvou Pokračování zájezdu - Zvonařství v Brodku u Přerova. Foto: Ida Bartošková Naše organizace v Komíně pracuje už více než 25 let. Celou tuto dobu ji vedla paní Blanka Štefková, která prací pro naše členy žila.v současné době má zdravotní problémy, ale všichni doufáme, že se zase mezi nás vrátí a bude v rámci svých možností pomáhat s prací pro organizaci.rádi bychom jí za tuto činnost poděkovali, protože právě ona je celou dobu příkladem pro další naši činnost. Naší snahou je, aby se členové vzájemně více potkávali a i přes zdravotní potíže se mohli zúčastnit akcí, které pro ně pořádáme. Již hodně let se nám daří pro naše členy organizovat zajímavé výlety, kde se setkáváme a společně poznáváme náš kraj i jeho nejbližší okolí. Zájezdy jsou oblíbené a těšíme se na další.. Míla Čechová

15 Stránka 15 Vážení přátelé Svaz tělesně postižených městská organizace v Brně již poněkolikáté pořádá rekondiční pobyt pro zdravotně postižené v krásné krajině na Horní Bečvě v hotelu DUO, který je bezbariérový v přijatelném termínu od do Rekondiční pobyt začíná v nedělí obědem a končí v neděli snídaní Hotel je bezbariérově přístupný, ubytování je po dvoulůžkových pokojích, se vším vybavením (koupelna bezbariérové WC, televizor telefon) je možné také samotného ubytování, ale musí si připlatit. Mimo jiné hotel disponuje dvěma bazény (jeden vyhřívaný), možnosti poskytnutí ozdravných procedur, jeho dosahu možnost prohlednout beskydské vesnice městečka (Velké Karlovice, Nový Hrozenkov - Kohůtku, Bílou, Turzovku, Kopřivnici s historickými auty, Rožnov pod Radhoštěm, Pustevny a jiná místa). V případě Vašeho zájmu o akci můžete se přihlásit na Staré radnici Mečová 5, Brno v úředních hodinách v podělí až pátek od 8.00 do hodin, nebo přímo na mobil p. Sedláka Cena pobyti činí 5300 Kč, kdo splňuje podmínky zdr. postiženého činí cena 4300 Kč, v ceně zahrnutá plná penze a bazén. Myslíme si, že vzhledem k vybavení hotelu, pečlivě připravenému programu, krásné krajiny a přijatelného termínu, Vám tato akce přispěje ke zlepšení Vašeho zdravotního a psychického stavu a že si z akce odnesete příjemný dojem. Jindřich Sedlák realizátor akce

16 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Městská organizace Brno Mečová Brno město Telefon: E mail: KDO JSME Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, založenou podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a ve své činnosti se řídí Stanovami STP v ČR, o. s. schválenými na mimořádném sjezdu v roce 2008, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy nejen svých členů, ale i ostatních tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Organizace STP ČR, o.s., ve městě Brně reprezentuje městská organizace, pod kterou spadá 9 místních organizací. Místní organizace sdružují své členy, s nimiž realizují činnosti v oblasti ozdravné, kulturně-společenské, vzdělávací, poznávací i informační, vedoucí k aktivnímu společenskému životu. Pravidelná setkávání členů jednotlivých místních organizací jsou orientována na společné sdílení informací, novinek, zážitků, a řešení osobních záležitostí. Poslání Svazu tělesně postižených Posláním Svazu je prostřednictvím poskytovaných služeb zvyšovat a udržovat informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení kvality života. Co nabízíme Odborné sociální poradenství. Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zásady poskytování služeb Profesionalita. Bezplatnost. Důstojnost a diskrétnost. Respektování potřeb uživatelů. Naše služby I. Odborné sociální poradenství II. Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Aktivizační služby. Volný čas nepředstavuje jen prostor pro relaxaci a oddych, ale složitý dynamický systém širokého dosahu. Volnočasové projekty zvyšují osobní potenciál osob se zdravotním postižením a zkvalitňují jejich osobnostní profil, ve kterém se učí brát životní překážky optimisticky a neztrácet ze zřetele dlouhodobý životní cíl. Naše nabídka Zdravotní plavání Zdravotní cvičení Návštěvy kulturních akcí Ergoterapie Edukační činnosti Rehabilitační pobyty Zájezdy Nabízené aktivizační služby jsou realizovány v průběhu celého roku. Odborné sociální poradenství 1. Odborné sociální poradenství poskytuje přímou pomoc lidem při řešení jejich sociálních problémů. V rámci odborného poradenství poskytneme také konzultace týkající se bezbariérových úprav bytu a pracovišť. Naši nabídku služeb doplňují přednášky. Jejich náplň tvoří aktuální témata, např. aplikace zákona o sociální službách do praxe, novinky v sociálním zabezpečení, informace o nových kompenzačních pomůckách a možnostech jejich získání. Součástí odborného poradenství jsou i odborné semináře, s programem zaměřeným na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 2. Půjčovna kompenzačních pomůcek. V areálu bývalé Mosilany, Křenová 19, Brno. Bezbariérový přístup, možnost parkování. 3. Prodej Euroklíčů. V kanceláři organizace denně 7:00-15:00 hodin. Komu je služba určena? Služba je určena osobám s tělesným postižením a seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení. Služba není vázána na členství v organizacích tělesně postižených. Vstup do sídla organizace Svaz tělesně postižených v České republice o.s., Městská organizace Brno Mečová 5, Brno město: periodicita 12x ročně, místo vydávání Brno číslo a den vydání, 41/15/06/2014 info: , Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí.

REHABILITAČNÍ POBYT VÍSKY ROSKA BRNO

REHABILITAČNÍ POBYT VÍSKY ROSKA BRNO Sv az ov é Zá pi sk y SV AZ OV É ZÁ PI SK Y Na dp is h la vn íh o te xt u Na dp is v ed le jš íh o te xt u SVAZEK 34 VYDÁNÍ 1 PŘÍLOHA 3 LISTOPAD 2013 Svazové Zápisky SVAZOVÉ ZÁPISKY Zaměstnavatel Nadpis

Více

Svazové Zápisky. které se zajímají o výrobek nebo o vámi poskytované specializované informace

Svazové Zápisky. které se zajímají o výrobek nebo o vámi poskytované specializované informace Svazové Zápisky Nadpis hlavního textu Nadpis vedlejšího textu SVAZEK 34 VYDÁNÍ 1 PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Svazové Zápisky Zaměstnavatel Nejdůležitější body: Stručně popište nejdůležitější body. Stručně popište

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

Svazové Zápisky. 175-225 slov. mohly být informace obsažené v bulleti- městnanci. které se zajímají. výrobek

Svazové Zápisky. 175-225 slov. mohly být informace obsažené v bulleti- městnanci. které se zajímají. výrobek Sv az ov é Zá pi sk y SV AZ OV É ZÁ PI SK Y Na dp is h la vn íh o te xt u Na dp is v ed le jš íh o te xt u SVAZEK 32 VYDÁNÍ 1 PŘÍLOHA ZÁŘÍ 2013 Svazové Zápisky SVAZOVÉ ZÁPISKY Zaměstnavatel Nejdůležitější

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 4. Základní informace Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Hotel Aurum***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 CENÍK PLAVECKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Šestidenní pobyt v hotelu AURUM***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 Dospělá osoba:

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (1. 2.5.2015) 1.5.2015 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Eurest Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Eurest. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

o b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u: Čl. I Úvodní ustanovení

o b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u: Čl. I Úvodní ustanovení V Y H L Á Š K A s t a t u t á r n í h o m ě s t a P l z n ě č. 13/2013, o prokazování znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxisluţby a ochranu spotřebitele

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Předem tohoto dopisu si dovolím upozornit, že tento je především pro hlavní instruktory jednotlivých policejních a vojenských klubů,

Více

Co to znamená právě pro nás?

Co to znamená právě pro nás? NE zletilým nalévám! 2015 Kampaň NEZLETILÝM NE a tento leták jsou určeny všem, kteří se jako majitelé nebo pracovníci nejrůznějších podniků a firem podílejí na prodeji alkoholu. Jste jedním z nich? Pak

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi 19. 9. 2014 21. 9. 2014 chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ ČESKÉ BUDĚJOVICE,

BARVÁM NEUTEČEŠ ČESKÉ BUDĚJOVICE, INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (13. 14. 5. 2016) 13.5.2016 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v IGY Centru na prodejně Adidas Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Směrnice Prague Bears

Směrnice Prague Bears Směrnice Prague Bears 1. Typy registrace a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace: členové Prague Bears příznivci spolku b) Typ registrace člen Prague

Více

Míra spokojenosti účastníků s akcí

Míra spokojenosti účastníků s akcí Evaluace veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Lidé lidem Ve dnech 20.-21.9.2007 se konal veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem Lidé lidem. Tato akce se uskutečnila v

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Pravidla pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Pravidla pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Pravidla pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 4. Základní informace Pořadatel kulturní, sportovní nebo společenské

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky

Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky Osobní působnost (závaznost): Tento vnitřní předpis je závazný pro zaměstnance všech pracovišť Úřadu

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard

Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže nazvané Vyhraj TIGER snowboard (dále jen soutěž). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Uzavření manželství v cizině

Uzavření manželství v cizině Uzavření manželství v cizině Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Praha, 23.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Praha, 23.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (22. 23.5.2015) 22.5.2015 (pátek) 9:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v PUMA Concept Store v OC Palladium (Patro 0, u vchodu z Náměstí Republiky) Doporučujeme

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: MASPEX Czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín, 186 00, IČ 25716379, zapsaný v

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 V Praze dne 7. května 2003 Částka 73 OBSAH Část I 61. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2003 k postupu

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou MĚSTO PŘEROV ÚPLNÉ ZNĚNÍ Nařízení města Přerov č. 2/2002 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Přerově, ve znění Nařízení Města Přerov č. 6/2002, č. 1/2003,

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA NÁRODNÍ ÚSTAV MINISTERSTVO KULTURY LIDOVÉ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zpracoval: Jančálek s.r.o. 08/2006 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup Úplná pravidla spotřebitelské akce 1000 Kč na další nákup I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Akce 1000 Kč na další nákup

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné Schváleno:

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy 1. Když nemůžu přijít, musím se omluvit Jak to mám udělat: Nejpozději 1 den dopředu zavolám, pošlu SMS nebo napíšu email,

Více

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Dodávka ubytovacích a stravovacích služeb v rámci projektu OP RLZ EUROMANAŽER, registrační číslo CZ.04.1.15.1/0084

Dodávka ubytovacích a stravovacích služeb v rámci projektu OP RLZ EUROMANAŽER, registrační číslo CZ.04.1.15.1/0084 Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služeb v rámci výběrového řízení Dodávka ubytovacích a stravovacích služeb v rámci projektu OP RLZ EUROMANAŽER, registrační číslo Z.04.1.15.1/0084 I. Zadavatel

Více

Stanovy občanského sdružení Mezigenerace, o.s. čl. I. Název a sídlo sdružení. čl. II. Charakter sdružení

Stanovy občanského sdružení Mezigenerace, o.s. čl. I. Název a sídlo sdružení. čl. II. Charakter sdružení Stanovy občanského sdružení Mezigenerace, o.s. čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení je: Mezigenerace, o.s. Sdružení sídlí na adrese Brno, Klusáčkova č. p. 490/1, 602 00. čl. II. Charakter

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

Stanovy spolku CMJ z.s. Úplné znění ke dni

Stanovy spolku CMJ z.s. Úplné znění ke dni Stanovy spolku CMJ z.s. Úplné znění ke dni 8. 1. 2016 Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek CMJ z.s., (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

DOVOLENÁ NA DEJMONU 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH

DOVOLENÁ NA DEJMONU 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH DOVOLENÁ NA DEJMONU v maleb ném prostředí Beskyd - Čeladné 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH Pro všechny, jež chtějí načerpat psychické i fyzické síly

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž o lístky na MS IIHF v ledním hokeji 2015 Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Horeca. Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více