ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO Slovo starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967. Slovo starosty"

Transkript

1 ROČNÍK 10 R BŘEZEN 2001 ZDARMA MĚSÍČNÍK ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO UZAV~RK.', REDAKCNI RADA: K. HUML, B. RYCHTARiK, P. KUMSovA, E. HORCIK, V. MtCHURA NAKLAD: vytiskú TISK: PAVEL HŮBNER - TlsPRA CVIKOV Nezdvislá památková unie Svaz ochránců památek Česká Lípa Slavní rodáci V letošnim roce uplyne lb. bťezna lbo let od narozeni slavného strdžskěho rodáka Viléma Gablera. Pfes celoměstsky požár v roce 1854 apfes tbouránt velkě části staré strážskě zástavby se rodný dům Viléma Gablera do našich dnů zachoval, byť ne v dosti důstojném Slavu, jak by se na takovouto památku slušelo. Proto bychom rádi městské zastupitelstvo na tento objekt upozornili. Vilém Gabler je významnou osobnosti našť kulturni historie. Po studiich na gymnáziu v Mladé Boleslavi odešel do Prahy a zapsal se na Karlovu univerzitu. kde v roce 1843 ziskal doktorát. Byl nejen spolužákem, ale ipfírelem a spolupracovníkem Karla Havlička Borovskěho. Pfijol za své podporovat zrovnoprávnění českého národa v Českém královstvt a pomoci mu dostal se na úroveň vyspělých západních států. Zapojil se i do důležitych akci revolučního roku 1848 a po násilném potlačeni českých snah byl vězněn a ještě dlouho perzekuován. Jeho zaměstnání vychovatele v různých šlechtických a podnikatelských rodinách a tél u srbského kniiete mu dovolovalo se dál vzdělávat. Ovládal vedle češtiny a němčiny francouzštinu a angličtinu a podnikal studijnt cesty, při nichž zkoumal nejdokonalejšt způsoby školntho vzděláváni v uipadnt Evropě. Podobně jako dalšt naše osobnosti tzv. druhého obrozentviděl pťedpoklad udr- [en! českěho národnf svébytnosti v dobrém školství a v možnosti iiskávat všeobecné vzděláni na vyššt úrovni. V tom směru přinášel Z ciziny nejlepší zkušenosti pro redaktorskou práci českých novin. pro odbornou publicistiku ipro školstvi. Přední češtt vlastenci tehdy kladli důraz i na vzdělání len. Tomu Gabler vyhověl. když byl radou města Prahy v roce 1863 požádán o znzenf Vyššf dtvčt školy. Vypracoval pro ni statut a otevfel tťm fenám přestup k vysokým školám. Podle vzoru těto školy pak byly zřizovány dalšť, Gabler il dosavadni jednostrannou orientaci na německý jazyk tuvedentm výuky francouzštiny, pro kterou sepsal učebnice a slovnik, Byl jedním ze spoluautorů českého naučného slovnlku, dopisovatelem množstvt českých novin a časopisů. Pro schopnost důstojného a diplomatického vystupováni a pro návrhy na zaváděnt organizačntch struktur v oblasti pedagogiky a vědy podle osvědčených zattzent ve ~výcarsku. Francii. Britdnii a v některých německých temlcii byl zvolen do českého sněmu a později do ttšskě rady. V roce 1871 se stal mimořádným členem Královské české společnosti nauk. Pro všechnu tuto práci pro českou vzdělanost si Vilém Gabler zasluhuje vděčnou vzpomtnku a připomenute zvláště ve Stráži pod Ralskem, odkud pocházel-a kde strávil své mládt. pokračováni na str. 2 Slovo starosty Slavnostní okamžik Dne jsem byl S panem Hájkem pozván jako zástupce města do Parlamentu České republiky, kde byl městu předsedou parlamentu Václavem Klausem udělen prapor. '~.'. ( Parlamcn: teskt c ' reoybl1ky Václav Klaus cřeeseea Po!lanec~. sněmovny Váženy pane starosto, vážené řlenky a vážení členové městského zastvpitelstva, vážené občankv, váženi občané. V Praze Č.j.: 4261PRED12001 na základů vašeho návrhu, po projednáni ve výboru pro vědu, vzdělaní, kulturu; mládež a tělovýchovu, pod výboru pro heraldiku a vcxilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny jsem rozhodl udělit Vašemu městu Prapor Popis: list tvořf dva svislé pruhy, černý se žlutým květem slunečnice a žlutý. Poměr širky k délce listu je 2 : 3. Písemné vyhorovení rozhodnutí v příloze přikládám a pěkně vás zdravím. pokračováni na str. 2 Lékařská pomoc V poslední době se zrovna hledá řešení pro nejlepší využití stanic první lékařské pomoci, ale diskutuje se i o rychlé záchranné službě. Zatímco tato má jasně dána zákonná pravidla, stanice první pomoci mají jen rámcová v rámci státem přidělených finančních prostředků pro jednotlivé okresy. Finanční prostředky v okrese Česká Lípa stačí na provozování dvou stanic první lékařské pomoci a to logicky v místech. kde je zároveň dislokovaná stanice rychlé záchranné služby. Jejich existence v jednom místě přináší řadu organizačních iekonomických výhod. V současné době oslovila přednostka Okresního úřadu v České Lípě obce s návrhem finanční spoluúčasti ve výši 40,-Kč na obyvatele a rok. Tato částka by mohla zachovat LSPP v současném stavu, tj. na čtyřech stanovištích. Původně byla tato částka stanovena na 25,- Kč, což schválilo zastupitelstvo. Jak vypadá stav při výši 40,-Kč. To uvidíme. Zásadním předpokladem je, že se zúčastní všechny obce v okrese. Již nyní se ukazuje, že pro některé je tato částka nepřijatelná. Ať se rozhodne jakkoliv, pro nás v současné době se neí sídlo obou lékařských služeb, ale při nehodě logicky dojde k tomu, že služby první lékařské pomoci budou časově méně dostupné, než jsou doposud. Některá fakta z činnosti RZS za rok Jsou zajímavá a podnětná. Fakta o činnosti Záchranné služby Stráž pod Ralskem v roce 2000 Tak jako v loňském roce bych rád, aby se spousta statistických údajů, které sestry RLPtýden..dolovaly" ze záznamů o výjezdech uskutečněných v roce 2000, stala podnětným a čtivým textem,ve kterém provozovatel může hledat podněty pro zkvalitnění péče, ve kterém zřizovatel může najít informace o ekonomických prioritách dovybavení novou technikou a ve kterém "podporovatelé a přispěvatelé" mohou najít stimuly pro pomoc, bez níž je zvyšování úrovně přednemocniční péče nemyslitelné. V roce 2000 bylo na stanovišti RLP Stráž pod Ralskem uskutečněno celkem 978 výjezdů, z toho primárních výjezdů bylo 968 a sekundárních Itzn.zajištěných transportů z lůžkového zařízení na vyšší pracoviště} výjezdů bylo 18. pokračování na str. 4

2 STRANA 2 Slavní rodáci -dokončeni Navrhujeme proto, aby rodný dům Gablerúv čp. 142 byl opraven a upraven do svého ušlechtilěho původntho vzhledu v empírovém stylu a aby Ila něm byla instalována pamětní deska, která by Strátským inávštěvnikům Stráže připomínala Gablerův význam a skutečnost, že se zde Vilém Gabler narodi/o Mgr.B. Voj/flek předseda Masarykovo nám. 4 Česká Ltpa Rady kosmetiky BEAUTY pokračování Přijetí bylo hezké, byli požádáni, vým rámem, klíče tesky, který Jedním ze základních předpokladů hezkého vzhledu je každodenní péče o pleť. Když žena vypadá hezky a upraveně, cítí se mnohem lépe, má více energie a je psychickyodolnější. Kosmetička Petra Kšádová KOSMETIKA BEAUTY Stráž p.ralskem Tel: 0602/377476, bezpečnostním potom nás uvedly hos- do slavnostního aktu byl přípitek Poté jsme si mohli nout hlavní sál parlamentu. vypadá jinak. Ve skutečnosti, torická, (je močopudná), která vše stvrzovala. Po slavnostním občerstvení. pro zapomenuté se nás ujaly dili pro listinu, řekl bych, a malé prohléd- V televizi hezká, his- že pro práci stísněná. V lavici má pro sebe poslanec méně místa než je znak, z jakési umělé hmoty, která pod zadkem strašně ujíždí. Šikovnější část - ženy,.toto vyřešila různými polštářky, páni se větši- kolem nebo prapor, některým oboje, bylo šedesáti. Předseda Poslanecké sněmovny přišel přesně, přivítal nás, I1Úmo jiné pronesl poznámku, že dříve poru slavnostnější, Konečně je tady jaro, ale i jarní únava, která se projevuje malátností, býváme více Po náročném dni doporučuji teplou relaxační koupel pro odstranění únavy, zlepšení nálady a zajištěn! dobrého spánku. Můžete použít meduňkový a levandulový koupelový olej. prošli Jak jsme s 30 minuto- sálu, kde nás řadili kolem dokola do dvoustupů, třístupů. Obcí, kterým byl udělen s průvodem Navštivte, pokud Vaše pokožka není náchylná k popraskání žilek, někdy saunu li když tento problém lze vyřešit nanesením dostatečného množství krému na postižené partie/. Pro milovníky sluníčka doporučuji solárium, úžasně doplňuje energii. 100 solária používejte speciální solámí kosmetiku, ne obyčejné přípravky na opalování, hrozí nenávratné poškození kůže/, A pokud Vám zbude alespoň půl hodina navíc, zajděte si na masáž, která osvěží tělo, cévy, pokožku, klouby, povzbudí krevní oběh, vyvolává pocit čistoty, zdraví a omlazuje. jsme mě vrátil v kapse, které slavnostní. přijeli předstihem, jsme Jak nejlépe začít den. abychom zůstali svěží a fit? Po probuzení vypijte sklenici minerálni vody, do které vymačkáte citron, a nebo vhodíte rozpustnou tabletku vitamínu C, doplníte tím noční ztrátu tekutin. Přitom' voda nemá žádné kalorie, pročistí organismus, podporuje trávení a vlhkost, napne pokožku. Vitamín C zlepšuje ochranu pleti, napomáhá tvorbě kolagenu a zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky. Ráno po umytí naneste na obličej ampulku s vitaminem C. Pleť se hned rozjasní a vitamin C vyhladí veškeré nerovnosti na pokožce, dodá barvu a únava zmizí jak mávnutím kouzelného proutku! Ke snídani doporučuji něco lehkého. např. jogurt s ovesnými vločkami. nebo ovoce. Strava v tomto náročném období by měla obsahovat dostatek kvalitních bílkovin a především vitaminů. proto nezapomínejte na ovoce a zeleninu. Odborníci na dietu a zdravou výživu doporučují až 5 kusů ovoce či zeleniny na den. A nezapomínejte ani na pitný režim. který je velmi důležitý. Denně bychom měli vypít 2 až 3 litry tekutin pro udržení rovnováhy organismu, doplnění ztracené hydratace. A navíc je to účinný prostředek v boji proli únavě a bolestem hlavy. Doporučuji zelený čaj, dodává energii, napomáhá trávení a obsahuje potřebné enzymy k odbourávání nadbytečné tukové tkáně-nezbytně nutné vypít denně alespoň 1 litr!'! 2001 Slovo starosty - Jak na jarní únavu unaveni, ospalí a do ničeho nemáme chuť. Co s tím? Dám Vám pár rad, jak bojovat s jarní únavou! BŘEZEN bylo předávání pra- ale dnes přijet na koni zbrojnošů byli vyvoláváni jaksi nejde a jednotlivě a už si cho- Nejsou jednoduchá řešení Stále více nabývám dojmu, že éra jednoduchých řešení je za námi a už se asi nevrátí. Není to jen záležitost politického klimatu, ale i vzájemných vztahů, ekonomických možností státu, zákonů atd. Čím více se blížíme k EU a přizpůsobujeme se, tím více se vše zamotává. Mám před sebou přehled "legislativní smršti" v daňových zákonech s návrhem" jak na to" a jen v této části ze 102 zákonů a vyhlášek bylo s účinností od ěno 55 celkem s 87 novelami. Pro zajímavost: Zákon o daních z příjmů Obchodní zákoník Zákoník práce Občanský soudní řád Zákon o cenných papírech Jejich text přibralo 52 % Samozřejmě, že neustále jsou novelizovány i ostatní zákony, vše vylepšeno o nové, např. zákon o Ochraně osobností. Při takovéto "smršti" není divu, že jednotlivé zákony jsou proti sobě a názory "vykladatelů" se liší. Čert mne může vzít, když slyším poslance se populisticky vymlouvat na úředníky. připouštím, že pan XY v té a té kanceláři je neschopný, ale na druhé straně z vlastní praxe (i ostatních starostů) vím. co dá přemýšlení, jak v rámci "zákona" vyřešit pro lidi logicky jejich žádosti. V rých Proč údaje poslední době mnoho politiků a chythlav se zviditelňovalo při sčítání osob. někdo jasně neřekl, že je nutné získat pro Rozhodování samospráv. Jsou základními údaji, podle kterých se rozdělují daňové výnosy jednotlivým obcím. což je základní část jejich příjmů. Obce tyto údaje potřebují, pokud chtějí, aby o jejich území měl zájem investor, pro dotace od EU, pro zpracování programů či projektů rozvoje. Údaje jsou potřebné fického vývoje. pro určení demogra- žák ve škole, nou kloužou. stvení-káva, sedadlo V předsálí bylo malé občer- čaj, limonády, ceny normálně jako jinde. kávy se smetanou sklopné, tatranky apod., Za čtyři běžné jsem platil 36 Kč. Po kávě jsem navštívil i místní záchody brzy. Jak mám argumentovat, když nevím počet mobilních telefonů, počítačů napojených na internet ve městě? Velmi důležitý bude údaj o počtu vyjíždějících za zaměstnáním atd. Bez těchto údajů se se mnou investor nebude bavit a já jsem bez sčítání nucen se držet pouze technických odhadů, které nemusí být vždy přesné. Proto děkuji všem, kteří dotazníky vyplnili správně, pomohli podstatným způsobem své obci. Důležitost, nedůležitost či zneužití rodného čísla nedokáži posoudit, ale je fakt, že jej uvádíme nejen při podpisu důležitých dokumentů, ale v rámci potřeby i na,.každé vrátnici". Ještě jednu perličku. Podle Zákona o ochraně osobnosti si nesmím na matrice udělat seznam nově narozených dětí (tento seznam není vyjmenován v zákoně), aby je SPOZ mohl pozvat na vítání občánků, což je prastarý zvyk a jsem přesvědčen, že potřebný a krásný. Můžu někoho vyslat, aby odchytával maminy s kočárky po městě a pokud by souhlasily, tak je přinutit k písemnému souhlasu, že je můžeme pozval. Dokonce, i když jde všechna pošta přese mne, mám právo si hlášení o narození přečíst, ale už si z jednotlivých nesmím udělat seznam I toto je jeden z výkladů. Konzultoval jsem s jinými starosty. Samozřejmě, že si každý nějak poradil. Není 10 však zbytečné? Vždyť takto vynaloženou energii bychom mohli využít jinak. Absurdistán na pokračování. LSPP Chvíli jsme měli pokoj, a už je vše zase v pohybu. Zásadní y? I. LSPP byla spojena s rychlou záchrannou službou. 2. Stát již se nernůže finančně podílet, pokud by LSPP byla zřízena nestátním subjektem. 3. Přidělené státní prostředky nestačí na udržení současné sítě, tj. dvou stanovišť RZS a 4 stanovišť LSPP na okrese. Řešení K zachování stávajícího stavu je třeba spoluúčasti všech obcí na financování scházejících cca 4 mil. Kč, tj. roční příspěvek ve výši 40,- Kč na občana. K souboru z minulého sčítání se neustále vracím a využívám jej. V současné době bude velmi důležitý údaj např. o počtu automobilů ve městě, vyplyne z něj potřeba nových parkovišť. Jiný příklad, Trend, který nastoupily banky, je jasný-co největší efek- Souhlas ke spoluúčasti vyjádřila k I většina obcí okresu a co je zvlášť důležité i Česká Lípa (Rozhodování MěZ České Lípy o věcech týkajících se celkového dění v okrese a nejen vlastního města zasluhuje pochvaju a svědčí o tom, že přirozenou cestou získává autoritu a postavení, kterou by největší město v okrese mělo být. Ztrácí tivnost při správě peněz, co nejméně zaměstnanců na běžné úkony, rušení menších poboček. Náhrada-bankomaty, styk po mobilním telefonu, internet. Osobně si myslím, že k razantním krokům tímto směrem je ještě zahledění se do sebe a uvědomuje si, co znamená pro své okolí a zpětně, že bez tohoto zázemí se neobejde. Jen tak dá!!) se přidala k těm, co chtějí přispět. Problémem zůstává, že rada měst má jednoznačný požadavek. Bez těchto údajů se není možné obejít. pěkné, nou kapacitou. poslanci málními čisté; -s dostateč- Pro mne da1ší důkaz, že jsou osoby z masa a kostí, s norlidskými potřebami. Nic víc, nic B.0Ry. míň. A je to tak dobře. PRAPOR List praporu a vlající tvóří žlutý pruh, žerďo-vý"čdn'ý v žerďovém černém pruhu je žlutá slunečnice. opakují základní černou Barvy pruhů barvu' štítů městského znaku a zlaté slunečnice, jako jediného znamení ve štítu. Slunečnice na praporu způsobuje měnitelnost, umístění je odůvodněno v místě, které její jeho blíže "čitelností" nejméně nezak žerdi znamení vlaje. Ze systému budou mít výhody všichni. Tedy spoluúčast všech je nutná. A tak v podstatě Mimoň,která zatím nevyslovila souhlas a doposud byla vždy proti příspěvku. může rozhodnout, že nastane řešení, které bylo předloženo na pracovní schůzce dne 22.3 a které vychází pouze z prostředků uvolněných státem, což je: 1 stanovišt.ě LSPP pro dospělé + 1 stanoviště pro děti, oboje v České Lipě. LSPP pro dospělé léta ordinuje na místě od 15,30 hod. do 7,00 hod. následujícího dne. O sobotách, nedělích a svátcích od 7,00 hod do 7.00 hod následujícího dne. 15,30-22,00 hod I lékař vyjíždějící po celém okrese. LSPP pro děti-i lékař ordinující v místě od 15,30 hod do 7,00 hod následujícího dne sobota, neděle + svátky od 7,00 hod do 7,00 hod následujícího dne. Co se týká rychlé záchranné pomoci. potom vzhledem k stále se zvyšujícímu počtu těžkých dopravních nehod, potřebě rychlého komplexního řešení průmyslových havárií. živelných katastrof, bude vybudována síť integrované záchranné pomoci, kde je třeba soustředit všechny odborné jednotky, tj. např. profesionální hasiče, RZP a další pod jednou střechu. Logické. V případě našeho okresu to zatím znamená Česká Lípa, Doksy, Jablonné. Ovšem návrh toho řešení se mi zdá předčasný, protože tento systém nelze řešit s omezením hranic okresu, ten chce řešit logickým pokrytím území bez ohledu na správní hranice. Pozn. při nedohodě obcí o finanční spoluúčasti nový systém LSPP bude platit od I. Do té doby máme možnost hledat řešení. BILLA V současné době investor zaměřuje vhodný prostor k výstavbě. Jde o část náměstí, prostor po.hlaváčkovi" a přilehlé území k autobusovému nádraží. Po zaměření, návrzích na umístění a zhodnocení všech vlivů teprve dojde ke konečným závěrům. FALKON Investor schválil výstavbu v katastru Stráže p. RaJskem, v prostoru pomocných provozů, probíhají přípravné práce, jednání o koupi pozemků, projekty atd. atd.. Zda se vyskytnou problémy, o kterých nyní nevíme, se uvidí během dubna. Pokud půjde vše hladce, začátek stavby na podzim, stěhování prvních strojů a začátek výroby červen - červenec 2002, září-říjen plná výroba. Zámek Přípravné práce pokračují, zatím ve stadiu zpracování dokumentace, základní podklady pan Ing. Chromý shromáždil, přijede s architektem, doufám, že vše dostane konečně i viditelný pohyb. Starosta pokračování na str. 3

3 STRANA BŘEZEN Slovo starosty - dokončeni VIl.B. Dětský parlament Dětský parlament již začal naplno pracovat i v letošním IVA IVB. IV.C. VA V.B. - v.c.vi.a.vi.b.vii.a. - školním roce a to ve složení: Lada Jan Lucie Jiří Michaela Tomáš Markéta Marek Markéta Pavel Kateřina Adam Petra Petr Elena Barbora Alena Michaela Čonková vn.c, Vnl.A.- Rejzek Javorková Hejný Voříšková VJIl.B VIIl.C - Vorel Paříková DCA- Havelka Štemberová IX.B - Jungman Nikola Tomáš Monika Jakub Jana Adam Dagmar Andrej Monika Ondřej Štěpánka Michal Zdeněk Antonín Semeráková Škoda FencJová Bylina Grigorjan Mansfeldová Koštelová Prostředníková IX.C- Viktorie Jaroslav Na PoděkováníMěP Vážený pane starosto, Dovolte mi. abych Vám jménem Okresního soudu v Čes~é Lípě poděkovala za spolupráci Městské policie ve Straži pod Ralskem s pracovníky soudu na úseku výkonu rozhodnutt. Tato agenda je pn plnění soudntctvt velice důležitá a zároveň nesmírně náročná, neboť jejfm ctlem je přimět povinné ke splněnf toho, co jim ukládají pravomocná soudní rozhodnutť. Realizace výkonu rozhodnutt "v terénu", zejména realizace vyklitenť bytů či domů, je mnohdy komplikována pttstupem povinných osob vyplývajícím Z jejich neochoty podttdit se soudnímu rozhodnutí. Jde O problémy od neoťebtránt soudních zásilek, pfes nevpuštění vykonavatelů do bytu, až k projevům arogance vůči vykonavatelům. Z uvedeného je zfejmé, jak důležitd je na tomto úseku spolupráce J městskou policiť znalou mistntch poměru. zasedáních v tomto Hlavničková Rejzek Purtíková Vrána Voříšková Bradáč Jakubíčková Madaras I ního vyžilí, ale i pro žáky tak důležitou věcí, jako je připomínkování nového školního řádu. a jeho okolí, tak by se mělo začít i s renovací interiérů a nádvoří. Na nádvoří by měla stát V naší škole si děti začaly vydávat časopis nazvaný ŽIVOT ŠKOLY. kašna svůj Protože v příspěvcích se odrážejí přání, touhy a pocity našich dětí, zavádíme stálou rubriku nazvanou totožně. V ní pak budou otištěny ukázky za školního časopisu. I. Představa o renovaci zámku 2. Báseň Lásko Janotová Představa Amrich Kresač Nevole ŽĎánská Štembera školním roce se Q renovací zámku Podle mě by se nejprve měl odstranit porost kolem zámku, aby se zvýraznil. Potom by se měly odstranit i trámy z místnosti a hlína s trávou z nádvoří. Když by byly hotovy základní práce. mohlo by se začít se stavbou zabýval nejen životem města, ale i pomocí školy při separovaném sběru.způsobem přestavby hřiště, nutných oprav školy, zajištění prodejní sítě ve městě, možnostmi mimoškol- a opravou cii ve Stráži pod Ralskem jako nejlepší na okrese s ohledem na aktivnť a operatívnť pťístup, svědčí o zájmu O věc. Neměně důležitá je stoprocentní úspěšnost MěP ve Stráži p.r. pfi doručováni soudních zásilek. která jistě vyplývá ze znalosti terénu i obyvatel. Z hlediska klidného průběhu výkonů rozhodnutí 1W mísil samém je pak vykonavateli zdejšího soudu kladně hodnoceno usměrněni povinných v případě potteby pťťslušntky MěP. poštovní provozovny zajišťuj! podání zásilek nebo doddnť uložených zdsilek, držitel poštovnt licence vychát] Z následujíclch zásad: Závěrem dopisu chci spolu s poděkováním vyjádfit naději na další efektívnt spolupráci zámku. Za prvé by se musela opravit střecha. Za druhé by se mělo zrekonstruovat zdivo a most. Za třetí, když by byl už zámek hotový z venku aj pťíměťenym způsobem se přihlíf.f k počtu ukládaných zásilek a k výii poptávky po základních poštovních službách. b) Čas. který si dodání zásilek nebo zpracování zásilek vyžaduje, nesmt být neodůvodněně prodlužován, pťedevšůn z důvodu nutnosti včasného zpracováni těchto zásilek a jejich pťedánt do hlavní pťepravnt sttě Rozsah hodin pro veřejnost na poště Vále1lÝ pane starosto, Výkollné úřednice Okresního soudu v České na základě vašeho dopisu ze dne si dovolím podat následující vysvětlující stanovisko. Ltpě hodnotí v této souvislosti Městskou poli- Při rozhodování o denní době, během níž zahradou. trvalého bydliště. Tuto službu poskytuje Česká pošta na všech svých provozovnach, Občane, kteří ze prací dojff.dějí mimo město Stráž pod Ralskem, si tedy mohou v připadl potřeby vytvednout svoje pentze např. na poště v místě zaměstnánť. Stále vice se rozšiřuje i počet ptatebnfch karet, které je možné vyuf.il pťí výběru hotovosti Z účtu prostřednictvím bankomatu. Pokud si adresát nemůže Z jakýchkoliv důvodů zásilku vyzvednout osobně, lze náhradní doručeni řešit napřjormou průkazu zmocněnce (t010 se však netýká zásilek, určených do vlastních rukou adresáta). Podrobné informace o náležitostech, potřebných k vystavení tohoto průka;u, sdělt kterákoliv pošta. Vyhldška Ministerstva dopravy a spojil 28/2001 Sb., ze dne 25./.2001, kterou se stanoví poštovní podmfnky uikladntch služeb a základní požadavky kvaliry pfijejich zajišťování držitelem licence (vyhláška o základních poštovních službách držitele poštovni licence) dále v 352, odst. 6) stanovuje povinnost zaiistit i v sobotu v sídelních celcích nad obyvatel. 1 k tomuto ustanovení bylo při rozhodování O hodinách pro verejnost na poště Strái pod Ralskem pťihltženo. Mrzí mne, vážený pane starosto, že Vám nemohu podat pro Vás a pro občany Vašeho města pťťinívějšť informace. Výběr hotovostí, ať z účtu nebo na základě zaslaně poštovni poukázky nent vázán na místo S pozdravem Ing. Peter Vaško Ředitel Ov. Nový Bor č. S pozdravem JUDr. Ivana l.ukašová a francouzskou Lásko, ly jsi jediná, která mi rozumí. Nechápou, že nás nerozdělí. že tě nikdy neprestanu milovat. Lásko, O' jsi má jediná. pravá láska. Lásko, neopouštěj mě.neodmíte] mě, bez tebe neniá smysl Ut! Tyjsi věčná. ale já ne! V!.dy tě budu milovat. ctít a vzpomínat na tebe. Doufám, Ie až lu nebudu, vzpomeneš si na mě II motná budeš litoval, že jsi odmítala mou lásku kvůli tvé pověsti li mému věku. Nezapomeň, že budu pořád s tebou. Až navěky' Kat. Strachova Kyselá s fontánou Interiěr by měl být vyzdoben podle slohu, ve kterém byl zámek postaven, a před branou dvě hradní děla. Ladislav Kopecký VI/I.B Lásko V krajních připadech, pro které nevyhovuje výše uvedené iešent. si nhuete zvolit jinou ukládací poštu (např. v místě zaměstnánf) pro takto.medoručítelněý zásilky. USNESENÍ Z Pťůomni: dle presenční listiny - 7 členů RMě Ověiovatelě zápisu: p. Ing. Eduard Horčík, Karel Huml 22/2001 Žádost Dana Rostislava Ornsta CMáchoya 376) o Doyolení výměny bytu. Rada města rozhodla žádosti vyhovět, vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele. 23/2001 Vydání publikace -,'stráž pod Ralskem obrazy z dějin města Rada města rozhodla o základních parametrech vydání publikace o historii Stráže p.r. takto: formát: čtvercový - resp. 20 x 21 cm vazba: černé plátno se zlatožlutým znakem města fota: černobílá náklad: výtisků Konečný návrh knihy bude radě předložen ke schválení. U Český svaz včelařů - Č.Lípa - žádost o finanční příspěvek na celookresní akci (monitorování a vyhodnoceno k zamezení šíření moru včelfho plodu, Rada města rozhodla přispět částkou ve výši I 000,- Kč. 25/2001 Zámek - celkový záměr rekonstrukce Rada města souhlasí s celkovým záměrem rekonstrukce zámku ve Stráži pod Ralskem podle předložené dokumentace ideového návrhu pana Ing. Chromého. 3. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 21. února /2000 Inyestiění záměr - hasičská zbrojnice Rada města rozhodla zadat zpracování projektově dok-umentace na hasičskou zbrojnici ve Stráži pod Ralskern v ulici Dubnická (areál "staré dopravy"). 27/2001 Sbor dobroyolných hasičů ve Stráži p.r. žádost o Úhradu prodá jmu sálu na Ples hasičů" 9, Rada města rozhodla žádosti vyhověl žádost o přidělen! Pan lan lanatka pozemku na stavbu rodinného domku. Rada města doporučuje zastupitelstvu města žádosti vyhověl. 29/2001 Pan Zdeněk Fencl- pronájem pozemku Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku v k.ú. Stráž pod Ralskem p.č. 84 o výměře cca 500 m' panu Zdeňku FencJovi (pozemek přilehlý k nernovitosri ve vlastnictví žadatele - nám. 5. května čp. 41). Výše úhrady za pronájem bude stanovena podle současně platných cen. 30/2001 Pan Ivan Filipec. tád!l l Q pronájem nebytových prostor y domě Čp 352 ul Iižnf za účelem zřízení provqzovny - provádění drobných oprayářských prací Rada města rozhodla žádosti nevyhověl Pan Jiří Vraný - žádost o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrádky Rada města vyhovuje žádosti a souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu pozemku v k.ú Stráž pod Ralskem st. p. č. 82/1 o výměře 203 m2 a sl. p.č, 82/2 o výměře 181 m2 na dobu neurčitou. Výše úhrady za pronájem bude stanovena podle současně platných cen umístění sídla firmy - souhlas vlastníka objektu, Rada města souhlasí s umístěním sídla firmy C.S.!. ČSFR s.r.o. v budově čp. 153 ul. Revoluční (budova je v majetku města). Rada města souhlasí s umístěním sídla finny Jan Ondrák v budově čp. 153 ul. Revoluční (budova je v majetku města). Rada města souhlasí s umístěním sídel firem v bytech v bytových domech, které jsou v majetku města. s podmínkou. že v bytech nebude provozovna živnosti, ale pouze sídlo firmy. ( 17, zák. č Sb. v platném znění) Povoleni Rada města rozhodla zařadit žádost o přidělení I + I pro zdravotní sestru paní Marii Pavlikovou do kategorie "A". bytu Přidělení volných bytů Rada města rozhodla přidělit volné byty takto: I+ I byt č. 71 Jižní kategorie "B" 3+ I byt č. 3 Jižní kategorie.,b" Sportovní kluby - žádosti Q finanční příspěvky na sportovní akce Rada města rozhodla takto: PrLKJNGTON TRI KLUB Stráž p.r ročník "Strážského triatlonu" - poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč SK PANDA - turnaj ve volejbalu poskytnout příspěvek ve výši 1 500,- Kč na zakoupení cen. Fotbalový klub (mernoriál Sernotána a Vojlily) - poskytnout příspěvek ve výši 5 000,Kč. Rada města žádá všechny sportovní aktivity, aby předložily celoročnf plán sportovních akcí, na které budou žádat o finanční příspěvky důvodem je usnadnění orientace v různých akcích a v rozhodování u výši příspěvku.. 33/2001 Pan Karel Mrtka (vrchní strážník Městské policie) - žádost o přidělení služebního bytu. Rada rozhodla zařadit žádost o přidělení bytu 1+2 do kategorie..a" RIDd MUDr Hana $tajnbruchová - žádost o přídělení bylu pro zdravotní sestru. Rada města pověřuje tajemníka MěÚ dalším jednáním s firmou. Návrh smlouvy bude předložen radě města ke schválení. 37/2001 Plakátovací plochy - nabídka služeb firma

4 I STRANA 4 BŘEZEN 2001 z 3. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 21. února 2001 v prvnlm pololeti roku zaniká. 2. komise životního prostředí rada bere na vědomí zápisy z jednání dne , 38/2001 lednání komisí rady města I. komise kultury a sportu - rada bere na vědomí zápis z jednání dne I. na návrh komise rada města rozhodla takto: pokud zájmové aktivity nedodaly seznam evidovaných dětí do 15. února 2001, nárok na finanční příspěvek > I rada souhlasí s umístěním důlní mechanizace (jako památníků) ve městě podle návrhu KOŽP a pověřuje starostu města dalším jednáním v této věci se st.p, DlAMO. 3. školská komise. rada bere zápis zjednání dne na vědomí Rada města souhlasí s uzavřeni", Informace: rada města byla informována O zrušení protialkohol ní záchytné stanice v Liberci a s návr- rnateř- hem možného řešením v rámci Libereckého kraje Konfederace politických vězňů. vydání publikace.;za každou cenu vydržet" (třetí odboj) ských škol v době prázdnin MŠ I MŠ II USNESENÍ z 4. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 7. bťema 2001 Pťůomni: dle presenční listiny- 7 členů RMě Ověťovatete zápisu: p. Jiří Schreyer, Karel Huml s navrženým splátkovým kalendářem Václav Volek žádost zastupjtelstvu města o uděleni výjimky z platby za odpady, Rada projednala žádost a doporučuje zastupitelstvu města žádosti nevyhovět. 42/2001 Žádost likvidátora společnosti MONTEO v.o.s. Stráž p.r. Rada města projednala žádost likvidátora spotečnosti MONTEO V.o.s. Stráž p.r. o příslib prodeje zřízení předkupního práva k pozern- 39/2001 Přidělení volného bytu Rada města rozhodla přidělit volný byt 2+ I, č.b.1 v ul. Energetiků čp. 308 v kategorii "B" podle pořadníku. 40/2001 Úhrada dluhu Rada města projednala žádost paní Květoslavy Mádlové o povolení splácení dluhu a souhlasi kům p.p.č část (manipulační plochy), přilehlým k nernovitosti v majetku společnosti st.p.č. 942 a doporučuje zastupitelstvu města žádosti vyhovět. 43/2001 Ubytovaci řád Rada města schvaluje "Ubytovací řád" pro ubytovnu Č. 7, ul. Strmá čp. 2 Stráž pod Ralskem (dlužníci nájemného), včetně ceníku poplatků za užívání zařízení v ubytovně. Zároveň rada města revokuje své usnesení Č. 119/98 z (a sazeb za užívání zařízení) Revokace usneseni Na základě platnosti nových zákonných norem rada města revokuje své usnesení Č. 160/97 ze dne (odměny za vykonávání občanských obřadů). Informace: průmyslová zóna- ministerstvo průmyslu BlLLA, FALCON vymáháni pohledávek- exekutor Okresní veterinární správa ČESKÁ LíPA pro Okresy Česká Lípa a Děčín Dubická 2362, Česká Lípa, tel.: 0425/ , fax: 0425/521 OSI, e-rnail: Všem chovatelům sudokopytníků v okresech Česká Lípa a Děčín Věc: ochranná opatření proti slintavce a.!5..!!.!ill!vl Zvyšující se počet ohnisek slintavky a kulhavky (SLAK) ve Velké Británii a důvodné podezření výskytu této nákazy v některých dalších státech Evropy znamená i pro vnímavá hospodářská zvířata v našem státě reálné nebezpečí. Současné mezinárodní obchodní a turistické aktivity mohou zapříčinit zavlečení této vysoce nakažlivé vir6zy hospodářských zvířat velmi snadno ze vzdálených oblastí i na naše územf. Protože v souladu s požadavky EU se již dlouhodobě proti této nákaze ani u nás nesmí očkovat, jediným způsobem ochrany proti jejímu zavlečení je přísné dodržování obecných protinákazových o následující. opatření. Jedná se l. Je třeba v současné době omezit na minimum veškeré přesuny vnímavých zvířat. jimž jsou všichni sudokopytníci domácí i volně žijící. Při přesunech včetně na jatky musí zvířata doprovázet veterinární osvědčení (meziokresní přesuny) nebo zdravotní potvrzení (vnitrookresní přesuny). Soukromý veterinární lékař musí před přesunem individuálně vyšetřit se specielním zaměřením na SLAK každý kus vnírnavého druhu zvířat včetně změření tělesné teploty. 2. Vzhledem k tomu, že pasivními přenašeči mohou být i ostatní druhy zvířat, je vhodné omezit i jejich přesuny. Lékařská pomoc Co tvoří výjezdů: nejčastčjšf Příčiny zásahů RLP interní onemocnění úrazové stavy jiné chirurgické stavy otravy toxikomanie sebevraždy vraždy dopravní nehody porod začínající zneužití příčiny primárních počet výjezdů rok 1999 rok III II II Tak jako v letech minulých a stejně jako v celostátním průměru' více než polovina výjezdů je interní povahy. Je však zřejmé, že narůstající tendenci je možno pozorovat u počtu neúrazových chirurgických stavů a počtu sebevražd /zdvojnásobil se i počet psychiatrických pacientů vyžadujících neodkladnou péči!. Zcela novým pojmem v záchranářské praxi se bohužel staly násilné činy a zneužití výjezdu RLP. Tyto problémy jsme schopni řešit pouze zdokonalením spolupráce a komunikace na úrovni integrovaného záchranného 3. Je nutno zcela vyloučit cizí návštěvy v chovech s vyjímkou nezbytných návštěv pracovníků služeb, pro které je třeba zajistit ochranné oděvní součástky. Ty musí používat a po práci zanechávat na pracovišti i obsluhující personál ve stájích. 4. Je třeba zamezil vjezdu cizích vozidel do provozů ži vočišné výroby, nutná obslužná vozidla musí projíždět instalovanými dezinfekčními pásy. 5. U všech stájí musí být instalovány nášlapné rohože s účinným dezinfekčním prostředkem. 6. Chovatelé musí několikrát denně kontrolovat zdravotní stav zvířat a při jakémkoliv podezření z onemocněni, zejména s příznaky skleslosti, vysoké teploty. nechu- Problematika dopravních nehod sice na sebe neupozorní nárůstem počtu, ale evi dentně narůstá závažnost dopravních nehod, ke kterým dochází v silnějších vozech a vyšších rychlostech s větším počtem zraněných. Proto na místě nehody stále častěji nacházíte více posádek z několika stanovišť včetně vrtulníku letecké záchranné služby a samozřejmě týmu rychlé technické pomoci Hasičské záchranné služby. Přednemocniční řešení neodkladných interních stavů klade vysoké nároky na přístrojevou techniku. Nový monitor s defibrilátorem ZOLL-M s velkým displejem a dobrou komunikacfi zkvalitnil možnost monitorovat činnost srdce během transportu, ale stále zůstává našim nesplněným snem doplnění minimálně modulem pro snímání a vyhodnocení 12 ti svodového EKG a průběžné automatické měření krevního tlaku během transportu. Pro posouzení funkce oběhu a dýcháni by kromě pulsního oxyrnetru bylo přínosné doplnění modulem s kapnornetrern měřícím hladinu kysličníku uhličitého ve vydechovaném chu. vzdu- Je možno shrnout stručně, narůstající závažnost úrazových stavů klade stále větší požadavky nejen na dovednosti záchranářů, ale nesporně též na úroveň přístrojového vybavení a fixačních prostředků. Je to jediná možnost, jak zmírnit závažnost těchto úrazových stavů a jejich důsledků. Požadavky na další přístrojové vybavení zní často stereotypně. ale je třeba si uvědomit, že během několika minut se na sestře na místě nehody požaduje, aby asistovala při intubaci, při zajištění více žilních přístupů, při hrudní drenáži aještě změřila krevní tlak a aplikovala léky. Podaří-li se nám aspoň některé z jejich povinností nahradit přístrojem /automatické měření krevního tlaku.průběžné měření hladiny kyslíku a obsahu kysličníku uhličitého! získáme tím čas pro zraněného a získáme současně více informací o stavu ohrožení jeho životních funkcí. Všem k zamyšlení: Smutným zjištěním na konci roku je však i konstatování, že klesá zájem sponzorů při neustále zvyšujícím se počtu výjezdů. Snahou všech zainteresovaných. chovatelů, veterinární služby i ostatních služeb pro živočišnou výrobu musí být zachování současné relativně dobré nákazové situace v chovech hospodářských zvířat Nesmírne dopustit, aby SLAK způsobil našim chovatelům nedozírné provozní a finanční problémy. MVDr. Miroslav Kurfiirst ředitel Kultura 2001 dokollčell( systému, neboť i v letošním roce jsme byli vysláni k dokonale smyšlené dopravní nehodě s přesně udanou lokalitou a počtem zraněných. tensrví, snížené dojivosti, slintáni, zjištění puchýřů nebo vředu v dutině tlamy, na jazyku. ne vemeni, v mezipaznehti nebo na korunce, při kulhání, obtížném vstávání, ě kvality mléka apod. je nutno ihned přivolat soukromého veterinárního lékaře, který v případě potřeby vyrozumí Okresní veterinární správu. Bory. PANDA SPORT od počátku roku uskutečnil již dvě velké akce v KD " U JEZERA" zahájil pan starosta "VI. reprezenlační ples města",kterého se zúčastnilo přes 300 strážských občanů. Moderátor pan Zdeněk Kaňka zde uvedl vystoupení známého mima pana Čejky, vystoupení strážskěho tanečního souboru Barbie pod vedením pi. Brázdově, módní přehlídku SOU ve Cvikově, to vše za doprovodu hudební kapely Blue Stratos se uskutečnil maškarní bál pro děti, kam přišlo přes 150 dětí v doprovodu rodičů. Byla připravena diskotéka a soutěže pro děti pod vedením pana Kaňky "Sáši Váši", opět zde vystoupil taneční kroužek Barbie. V únoru proběhlo divadelní představení s názvem "Tygr",autora Murraye Schisgala. V hlavních rolích se představili známí pražští herci Lukáš Vaculík a Jana Krausová. Pro milovníky dechovky připravujeme od 16.hodin ve vinárně taneční pořad pana Bříška a pro milovníky folku v kinosále od hodin vystoupení známé moravské folkově skupiny BOKO MARA. PANDA SPORT Stráž p.ralskeni /Omluva PANDA Sportu za chybně uvedený článek v minulém čísle Va rty/

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl Novojicínský B rezen 2010 Mesícník mesta Nový Jicín se stal krajským Historickým mestem roku 2009 Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl g Nový Jičín zvítězil v krajském kole prestižní soutěže Historické

Více

Za tajemstvím ulic Nový historický seriál o osobnostech, po kterých nesou jména žižkovské adresy. Čtěte na straně 7. Lipanská 9 hotovo!

Za tajemstvím ulic Nový historický seriál o osobnostech, po kterých nesou jména žižkovské adresy. Čtěte na straně 7. Lipanská 9 hotovo! RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 ROČNÍK 16 2 0 0 7 Č Í S L O 2 Z D A R M A L I S T Y M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 3 w w w. p r a h a 3. c z Rozhovor o školách Představy místostarosty Jiřího Matuška o budoucnosti

Více