ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO Slovo starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967. Slovo starosty"

Transkript

1 ROČNÍK 10 R BŘEZEN 2001 ZDARMA MĚSÍČNÍK ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO UZAV~RK.', REDAKCNI RADA: K. HUML, B. RYCHTARiK, P. KUMSovA, E. HORCIK, V. MtCHURA NAKLAD: vytiskú TISK: PAVEL HŮBNER - TlsPRA CVIKOV Nezdvislá památková unie Svaz ochránců památek Česká Lípa Slavní rodáci V letošnim roce uplyne lb. bťezna lbo let od narozeni slavného strdžskěho rodáka Viléma Gablera. Pfes celoměstsky požár v roce 1854 apfes tbouránt velkě části staré strážskě zástavby se rodný dům Viléma Gablera do našich dnů zachoval, byť ne v dosti důstojném Slavu, jak by se na takovouto památku slušelo. Proto bychom rádi městské zastupitelstvo na tento objekt upozornili. Vilém Gabler je významnou osobnosti našť kulturni historie. Po studiich na gymnáziu v Mladé Boleslavi odešel do Prahy a zapsal se na Karlovu univerzitu. kde v roce 1843 ziskal doktorát. Byl nejen spolužákem, ale ipfírelem a spolupracovníkem Karla Havlička Borovskěho. Pfijol za své podporovat zrovnoprávnění českého národa v Českém královstvt a pomoci mu dostal se na úroveň vyspělých západních států. Zapojil se i do důležitych akci revolučního roku 1848 a po násilném potlačeni českých snah byl vězněn a ještě dlouho perzekuován. Jeho zaměstnání vychovatele v různých šlechtických a podnikatelských rodinách a tél u srbského kniiete mu dovolovalo se dál vzdělávat. Ovládal vedle češtiny a němčiny francouzštinu a angličtinu a podnikal studijnt cesty, při nichž zkoumal nejdokonalejšt způsoby školntho vzděláváni v uipadnt Evropě. Podobně jako dalšt naše osobnosti tzv. druhého obrozentviděl pťedpoklad udr- [en! českěho národnf svébytnosti v dobrém školství a v možnosti iiskávat všeobecné vzděláni na vyššt úrovni. V tom směru přinášel Z ciziny nejlepší zkušenosti pro redaktorskou práci českých novin. pro odbornou publicistiku ipro školstvi. Přední češtt vlastenci tehdy kladli důraz i na vzdělání len. Tomu Gabler vyhověl. když byl radou města Prahy v roce 1863 požádán o znzenf Vyššf dtvčt školy. Vypracoval pro ni statut a otevfel tťm fenám přestup k vysokým školám. Podle vzoru těto školy pak byly zřizovány dalšť, Gabler il dosavadni jednostrannou orientaci na německý jazyk tuvedentm výuky francouzštiny, pro kterou sepsal učebnice a slovnik, Byl jedním ze spoluautorů českého naučného slovnlku, dopisovatelem množstvt českých novin a časopisů. Pro schopnost důstojného a diplomatického vystupováni a pro návrhy na zaváděnt organizačntch struktur v oblasti pedagogiky a vědy podle osvědčených zattzent ve ~výcarsku. Francii. Britdnii a v některých německých temlcii byl zvolen do českého sněmu a později do ttšskě rady. V roce 1871 se stal mimořádným členem Královské české společnosti nauk. Pro všechnu tuto práci pro českou vzdělanost si Vilém Gabler zasluhuje vděčnou vzpomtnku a připomenute zvláště ve Stráži pod Ralskem, odkud pocházel-a kde strávil své mládt. pokračováni na str. 2 Slovo starosty Slavnostní okamžik Dne jsem byl S panem Hájkem pozván jako zástupce města do Parlamentu České republiky, kde byl městu předsedou parlamentu Václavem Klausem udělen prapor. '~.'. ( Parlamcn: teskt c ' reoybl1ky Václav Klaus cřeeseea Po!lanec~. sněmovny Váženy pane starosto, vážené řlenky a vážení členové městského zastvpitelstva, vážené občankv, váženi občané. V Praze Č.j.: 4261PRED12001 na základů vašeho návrhu, po projednáni ve výboru pro vědu, vzdělaní, kulturu; mládež a tělovýchovu, pod výboru pro heraldiku a vcxilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny jsem rozhodl udělit Vašemu městu Prapor Popis: list tvořf dva svislé pruhy, černý se žlutým květem slunečnice a žlutý. Poměr širky k délce listu je 2 : 3. Písemné vyhorovení rozhodnutí v příloze přikládám a pěkně vás zdravím. pokračováni na str. 2 Lékařská pomoc V poslední době se zrovna hledá řešení pro nejlepší využití stanic první lékařské pomoci, ale diskutuje se i o rychlé záchranné službě. Zatímco tato má jasně dána zákonná pravidla, stanice první pomoci mají jen rámcová v rámci státem přidělených finančních prostředků pro jednotlivé okresy. Finanční prostředky v okrese Česká Lípa stačí na provozování dvou stanic první lékařské pomoci a to logicky v místech. kde je zároveň dislokovaná stanice rychlé záchranné služby. Jejich existence v jednom místě přináší řadu organizačních iekonomických výhod. V současné době oslovila přednostka Okresního úřadu v České Lípě obce s návrhem finanční spoluúčasti ve výši 40,-Kč na obyvatele a rok. Tato částka by mohla zachovat LSPP v současném stavu, tj. na čtyřech stanovištích. Původně byla tato částka stanovena na 25,- Kč, což schválilo zastupitelstvo. Jak vypadá stav při výši 40,-Kč. To uvidíme. Zásadním předpokladem je, že se zúčastní všechny obce v okrese. Již nyní se ukazuje, že pro některé je tato částka nepřijatelná. Ať se rozhodne jakkoliv, pro nás v současné době se neí sídlo obou lékařských služeb, ale při nehodě logicky dojde k tomu, že služby první lékařské pomoci budou časově méně dostupné, než jsou doposud. Některá fakta z činnosti RZS za rok Jsou zajímavá a podnětná. Fakta o činnosti Záchranné služby Stráž pod Ralskem v roce 2000 Tak jako v loňském roce bych rád, aby se spousta statistických údajů, které sestry RLPtýden..dolovaly" ze záznamů o výjezdech uskutečněných v roce 2000, stala podnětným a čtivým textem,ve kterém provozovatel může hledat podněty pro zkvalitnění péče, ve kterém zřizovatel může najít informace o ekonomických prioritách dovybavení novou technikou a ve kterém "podporovatelé a přispěvatelé" mohou najít stimuly pro pomoc, bez níž je zvyšování úrovně přednemocniční péče nemyslitelné. V roce 2000 bylo na stanovišti RLP Stráž pod Ralskem uskutečněno celkem 978 výjezdů, z toho primárních výjezdů bylo 968 a sekundárních Itzn.zajištěných transportů z lůžkového zařízení na vyšší pracoviště} výjezdů bylo 18. pokračování na str. 4

2 STRANA 2 Slavní rodáci -dokončeni Navrhujeme proto, aby rodný dům Gablerúv čp. 142 byl opraven a upraven do svého ušlechtilěho původntho vzhledu v empírovém stylu a aby Ila něm byla instalována pamětní deska, která by Strátským inávštěvnikům Stráže připomínala Gablerův význam a skutečnost, že se zde Vilém Gabler narodi/o Mgr.B. Voj/flek předseda Masarykovo nám. 4 Česká Ltpa Rady kosmetiky BEAUTY pokračování Přijetí bylo hezké, byli požádáni, vým rámem, klíče tesky, který Jedním ze základních předpokladů hezkého vzhledu je každodenní péče o pleť. Když žena vypadá hezky a upraveně, cítí se mnohem lépe, má více energie a je psychickyodolnější. Kosmetička Petra Kšádová KOSMETIKA BEAUTY Stráž p.ralskem Tel: 0602/377476, bezpečnostním potom nás uvedly hos- do slavnostního aktu byl přípitek Poté jsme si mohli nout hlavní sál parlamentu. vypadá jinak. Ve skutečnosti, torická, (je močopudná), která vše stvrzovala. Po slavnostním občerstvení. pro zapomenuté se nás ujaly dili pro listinu, řekl bych, a malé prohléd- V televizi hezká, his- že pro práci stísněná. V lavici má pro sebe poslanec méně místa než je znak, z jakési umělé hmoty, která pod zadkem strašně ujíždí. Šikovnější část - ženy,.toto vyřešila různými polštářky, páni se větši- kolem nebo prapor, některým oboje, bylo šedesáti. Předseda Poslanecké sněmovny přišel přesně, přivítal nás, I1Úmo jiné pronesl poznámku, že dříve poru slavnostnější, Konečně je tady jaro, ale i jarní únava, která se projevuje malátností, býváme více Po náročném dni doporučuji teplou relaxační koupel pro odstranění únavy, zlepšení nálady a zajištěn! dobrého spánku. Můžete použít meduňkový a levandulový koupelový olej. prošli Jak jsme s 30 minuto- sálu, kde nás řadili kolem dokola do dvoustupů, třístupů. Obcí, kterým byl udělen s průvodem Navštivte, pokud Vaše pokožka není náchylná k popraskání žilek, někdy saunu li když tento problém lze vyřešit nanesením dostatečného množství krému na postižené partie/. Pro milovníky sluníčka doporučuji solárium, úžasně doplňuje energii. 100 solária používejte speciální solámí kosmetiku, ne obyčejné přípravky na opalování, hrozí nenávratné poškození kůže/, A pokud Vám zbude alespoň půl hodina navíc, zajděte si na masáž, která osvěží tělo, cévy, pokožku, klouby, povzbudí krevní oběh, vyvolává pocit čistoty, zdraví a omlazuje. jsme mě vrátil v kapse, které slavnostní. přijeli předstihem, jsme Jak nejlépe začít den. abychom zůstali svěží a fit? Po probuzení vypijte sklenici minerálni vody, do které vymačkáte citron, a nebo vhodíte rozpustnou tabletku vitamínu C, doplníte tím noční ztrátu tekutin. Přitom' voda nemá žádné kalorie, pročistí organismus, podporuje trávení a vlhkost, napne pokožku. Vitamín C zlepšuje ochranu pleti, napomáhá tvorbě kolagenu a zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky. Ráno po umytí naneste na obličej ampulku s vitaminem C. Pleť se hned rozjasní a vitamin C vyhladí veškeré nerovnosti na pokožce, dodá barvu a únava zmizí jak mávnutím kouzelného proutku! Ke snídani doporučuji něco lehkého. např. jogurt s ovesnými vločkami. nebo ovoce. Strava v tomto náročném období by měla obsahovat dostatek kvalitních bílkovin a především vitaminů. proto nezapomínejte na ovoce a zeleninu. Odborníci na dietu a zdravou výživu doporučují až 5 kusů ovoce či zeleniny na den. A nezapomínejte ani na pitný režim. který je velmi důležitý. Denně bychom měli vypít 2 až 3 litry tekutin pro udržení rovnováhy organismu, doplnění ztracené hydratace. A navíc je to účinný prostředek v boji proli únavě a bolestem hlavy. Doporučuji zelený čaj, dodává energii, napomáhá trávení a obsahuje potřebné enzymy k odbourávání nadbytečné tukové tkáně-nezbytně nutné vypít denně alespoň 1 litr!'! 2001 Slovo starosty - Jak na jarní únavu unaveni, ospalí a do ničeho nemáme chuť. Co s tím? Dám Vám pár rad, jak bojovat s jarní únavou! BŘEZEN bylo předávání pra- ale dnes přijet na koni zbrojnošů byli vyvoláváni jaksi nejde a jednotlivě a už si cho- Nejsou jednoduchá řešení Stále více nabývám dojmu, že éra jednoduchých řešení je za námi a už se asi nevrátí. Není to jen záležitost politického klimatu, ale i vzájemných vztahů, ekonomických možností státu, zákonů atd. Čím více se blížíme k EU a přizpůsobujeme se, tím více se vše zamotává. Mám před sebou přehled "legislativní smršti" v daňových zákonech s návrhem" jak na to" a jen v této části ze 102 zákonů a vyhlášek bylo s účinností od ěno 55 celkem s 87 novelami. Pro zajímavost: Zákon o daních z příjmů Obchodní zákoník Zákoník práce Občanský soudní řád Zákon o cenných papírech Jejich text přibralo 52 % Samozřejmě, že neustále jsou novelizovány i ostatní zákony, vše vylepšeno o nové, např. zákon o Ochraně osobností. Při takovéto "smršti" není divu, že jednotlivé zákony jsou proti sobě a názory "vykladatelů" se liší. Čert mne může vzít, když slyším poslance se populisticky vymlouvat na úředníky. připouštím, že pan XY v té a té kanceláři je neschopný, ale na druhé straně z vlastní praxe (i ostatních starostů) vím. co dá přemýšlení, jak v rámci "zákona" vyřešit pro lidi logicky jejich žádosti. V rých Proč údaje poslední době mnoho politiků a chythlav se zviditelňovalo při sčítání osob. někdo jasně neřekl, že je nutné získat pro Rozhodování samospráv. Jsou základními údaji, podle kterých se rozdělují daňové výnosy jednotlivým obcím. což je základní část jejich příjmů. Obce tyto údaje potřebují, pokud chtějí, aby o jejich území měl zájem investor, pro dotace od EU, pro zpracování programů či projektů rozvoje. Údaje jsou potřebné fického vývoje. pro určení demogra- žák ve škole, nou kloužou. stvení-káva, sedadlo V předsálí bylo malé občer- čaj, limonády, ceny normálně jako jinde. kávy se smetanou sklopné, tatranky apod., Za čtyři běžné jsem platil 36 Kč. Po kávě jsem navštívil i místní záchody brzy. Jak mám argumentovat, když nevím počet mobilních telefonů, počítačů napojených na internet ve městě? Velmi důležitý bude údaj o počtu vyjíždějících za zaměstnáním atd. Bez těchto údajů se se mnou investor nebude bavit a já jsem bez sčítání nucen se držet pouze technických odhadů, které nemusí být vždy přesné. Proto děkuji všem, kteří dotazníky vyplnili správně, pomohli podstatným způsobem své obci. Důležitost, nedůležitost či zneužití rodného čísla nedokáži posoudit, ale je fakt, že jej uvádíme nejen při podpisu důležitých dokumentů, ale v rámci potřeby i na,.každé vrátnici". Ještě jednu perličku. Podle Zákona o ochraně osobnosti si nesmím na matrice udělat seznam nově narozených dětí (tento seznam není vyjmenován v zákoně), aby je SPOZ mohl pozvat na vítání občánků, což je prastarý zvyk a jsem přesvědčen, že potřebný a krásný. Můžu někoho vyslat, aby odchytával maminy s kočárky po městě a pokud by souhlasily, tak je přinutit k písemnému souhlasu, že je můžeme pozval. Dokonce, i když jde všechna pošta přese mne, mám právo si hlášení o narození přečíst, ale už si z jednotlivých nesmím udělat seznam I toto je jeden z výkladů. Konzultoval jsem s jinými starosty. Samozřejmě, že si každý nějak poradil. Není 10 však zbytečné? Vždyť takto vynaloženou energii bychom mohli využít jinak. Absurdistán na pokračování. LSPP Chvíli jsme měli pokoj, a už je vše zase v pohybu. Zásadní y? I. LSPP byla spojena s rychlou záchrannou službou. 2. Stát již se nernůže finančně podílet, pokud by LSPP byla zřízena nestátním subjektem. 3. Přidělené státní prostředky nestačí na udržení současné sítě, tj. dvou stanovišť RZS a 4 stanovišť LSPP na okrese. Řešení K zachování stávajícího stavu je třeba spoluúčasti všech obcí na financování scházejících cca 4 mil. Kč, tj. roční příspěvek ve výši 40,- Kč na občana. K souboru z minulého sčítání se neustále vracím a využívám jej. V současné době bude velmi důležitý údaj např. o počtu automobilů ve městě, vyplyne z něj potřeba nových parkovišť. Jiný příklad, Trend, který nastoupily banky, je jasný-co největší efek- Souhlas ke spoluúčasti vyjádřila k I většina obcí okresu a co je zvlášť důležité i Česká Lípa (Rozhodování MěZ České Lípy o věcech týkajících se celkového dění v okrese a nejen vlastního města zasluhuje pochvaju a svědčí o tom, že přirozenou cestou získává autoritu a postavení, kterou by největší město v okrese mělo být. Ztrácí tivnost při správě peněz, co nejméně zaměstnanců na běžné úkony, rušení menších poboček. Náhrada-bankomaty, styk po mobilním telefonu, internet. Osobně si myslím, že k razantním krokům tímto směrem je ještě zahledění se do sebe a uvědomuje si, co znamená pro své okolí a zpětně, že bez tohoto zázemí se neobejde. Jen tak dá!!) se přidala k těm, co chtějí přispět. Problémem zůstává, že rada měst má jednoznačný požadavek. Bez těchto údajů se není možné obejít. pěkné, nou kapacitou. poslanci málními čisté; -s dostateč- Pro mne da1ší důkaz, že jsou osoby z masa a kostí, s norlidskými potřebami. Nic víc, nic B.0Ry. míň. A je to tak dobře. PRAPOR List praporu a vlající tvóří žlutý pruh, žerďo-vý"čdn'ý v žerďovém černém pruhu je žlutá slunečnice. opakují základní černou Barvy pruhů barvu' štítů městského znaku a zlaté slunečnice, jako jediného znamení ve štítu. Slunečnice na praporu způsobuje měnitelnost, umístění je odůvodněno v místě, které její jeho blíže "čitelností" nejméně nezak žerdi znamení vlaje. Ze systému budou mít výhody všichni. Tedy spoluúčast všech je nutná. A tak v podstatě Mimoň,která zatím nevyslovila souhlas a doposud byla vždy proti příspěvku. může rozhodnout, že nastane řešení, které bylo předloženo na pracovní schůzce dne 22.3 a které vychází pouze z prostředků uvolněných státem, což je: 1 stanovišt.ě LSPP pro dospělé + 1 stanoviště pro děti, oboje v České Lipě. LSPP pro dospělé léta ordinuje na místě od 15,30 hod. do 7,00 hod. následujícího dne. O sobotách, nedělích a svátcích od 7,00 hod do 7.00 hod následujícího dne. 15,30-22,00 hod I lékař vyjíždějící po celém okrese. LSPP pro děti-i lékař ordinující v místě od 15,30 hod do 7,00 hod následujícího dne sobota, neděle + svátky od 7,00 hod do 7,00 hod následujícího dne. Co se týká rychlé záchranné pomoci. potom vzhledem k stále se zvyšujícímu počtu těžkých dopravních nehod, potřebě rychlého komplexního řešení průmyslových havárií. živelných katastrof, bude vybudována síť integrované záchranné pomoci, kde je třeba soustředit všechny odborné jednotky, tj. např. profesionální hasiče, RZP a další pod jednou střechu. Logické. V případě našeho okresu to zatím znamená Česká Lípa, Doksy, Jablonné. Ovšem návrh toho řešení se mi zdá předčasný, protože tento systém nelze řešit s omezením hranic okresu, ten chce řešit logickým pokrytím území bez ohledu na správní hranice. Pozn. při nedohodě obcí o finanční spoluúčasti nový systém LSPP bude platit od I. Do té doby máme možnost hledat řešení. BILLA V současné době investor zaměřuje vhodný prostor k výstavbě. Jde o část náměstí, prostor po.hlaváčkovi" a přilehlé území k autobusovému nádraží. Po zaměření, návrzích na umístění a zhodnocení všech vlivů teprve dojde ke konečným závěrům. FALKON Investor schválil výstavbu v katastru Stráže p. RaJskem, v prostoru pomocných provozů, probíhají přípravné práce, jednání o koupi pozemků, projekty atd. atd.. Zda se vyskytnou problémy, o kterých nyní nevíme, se uvidí během dubna. Pokud půjde vše hladce, začátek stavby na podzim, stěhování prvních strojů a začátek výroby červen - červenec 2002, září-říjen plná výroba. Zámek Přípravné práce pokračují, zatím ve stadiu zpracování dokumentace, základní podklady pan Ing. Chromý shromáždil, přijede s architektem, doufám, že vše dostane konečně i viditelný pohyb. Starosta pokračování na str. 3

3 STRANA BŘEZEN Slovo starosty - dokončeni VIl.B. Dětský parlament Dětský parlament již začal naplno pracovat i v letošním IVA IVB. IV.C. VA V.B. - v.c.vi.a.vi.b.vii.a. - školním roce a to ve složení: Lada Jan Lucie Jiří Michaela Tomáš Markéta Marek Markéta Pavel Kateřina Adam Petra Petr Elena Barbora Alena Michaela Čonková vn.c, Vnl.A.- Rejzek Javorková Hejný Voříšková VJIl.B VIIl.C - Vorel Paříková DCA- Havelka Štemberová IX.B - Jungman Nikola Tomáš Monika Jakub Jana Adam Dagmar Andrej Monika Ondřej Štěpánka Michal Zdeněk Antonín Semeráková Škoda FencJová Bylina Grigorjan Mansfeldová Koštelová Prostředníková IX.C- Viktorie Jaroslav Na PoděkováníMěP Vážený pane starosto, Dovolte mi. abych Vám jménem Okresního soudu v Čes~é Lípě poděkovala za spolupráci Městské policie ve Straži pod Ralskem s pracovníky soudu na úseku výkonu rozhodnutt. Tato agenda je pn plnění soudntctvt velice důležitá a zároveň nesmírně náročná, neboť jejfm ctlem je přimět povinné ke splněnf toho, co jim ukládají pravomocná soudní rozhodnutť. Realizace výkonu rozhodnutt "v terénu", zejména realizace vyklitenť bytů či domů, je mnohdy komplikována pttstupem povinných osob vyplývajícím Z jejich neochoty podttdit se soudnímu rozhodnutí. Jde O problémy od neoťebtránt soudních zásilek, pfes nevpuštění vykonavatelů do bytu, až k projevům arogance vůči vykonavatelům. Z uvedeného je zfejmé, jak důležitd je na tomto úseku spolupráce J městskou policiť znalou mistntch poměru. zasedáních v tomto Hlavničková Rejzek Purtíková Vrána Voříšková Bradáč Jakubíčková Madaras I ního vyžilí, ale i pro žáky tak důležitou věcí, jako je připomínkování nového školního řádu. a jeho okolí, tak by se mělo začít i s renovací interiérů a nádvoří. Na nádvoří by měla stát V naší škole si děti začaly vydávat časopis nazvaný ŽIVOT ŠKOLY. kašna svůj Protože v příspěvcích se odrážejí přání, touhy a pocity našich dětí, zavádíme stálou rubriku nazvanou totožně. V ní pak budou otištěny ukázky za školního časopisu. I. Představa o renovaci zámku 2. Báseň Lásko Janotová Představa Amrich Kresač Nevole ŽĎánská Štembera školním roce se Q renovací zámku Podle mě by se nejprve měl odstranit porost kolem zámku, aby se zvýraznil. Potom by se měly odstranit i trámy z místnosti a hlína s trávou z nádvoří. Když by byly hotovy základní práce. mohlo by se začít se stavbou zabýval nejen životem města, ale i pomocí školy při separovaném sběru.způsobem přestavby hřiště, nutných oprav školy, zajištění prodejní sítě ve městě, možnostmi mimoškol- a opravou cii ve Stráži pod Ralskem jako nejlepší na okrese s ohledem na aktivnť a operatívnť pťístup, svědčí o zájmu O věc. Neměně důležitá je stoprocentní úspěšnost MěP ve Stráži p.r. pfi doručováni soudních zásilek. která jistě vyplývá ze znalosti terénu i obyvatel. Z hlediska klidného průběhu výkonů rozhodnutí 1W mísil samém je pak vykonavateli zdejšího soudu kladně hodnoceno usměrněni povinných v případě potteby pťťslušntky MěP. poštovní provozovny zajišťuj! podání zásilek nebo doddnť uložených zdsilek, držitel poštovnt licence vychát] Z následujíclch zásad: Závěrem dopisu chci spolu s poděkováním vyjádfit naději na další efektívnt spolupráci zámku. Za prvé by se musela opravit střecha. Za druhé by se mělo zrekonstruovat zdivo a most. Za třetí, když by byl už zámek hotový z venku aj pťíměťenym způsobem se přihlíf.f k počtu ukládaných zásilek a k výii poptávky po základních poštovních službách. b) Čas. který si dodání zásilek nebo zpracování zásilek vyžaduje, nesmt být neodůvodněně prodlužován, pťedevšůn z důvodu nutnosti včasného zpracováni těchto zásilek a jejich pťedánt do hlavní pťepravnt sttě Rozsah hodin pro veřejnost na poště Vále1lÝ pane starosto, Výkollné úřednice Okresního soudu v České na základě vašeho dopisu ze dne si dovolím podat následující vysvětlující stanovisko. Ltpě hodnotí v této souvislosti Městskou poli- Při rozhodování o denní době, během níž zahradou. trvalého bydliště. Tuto službu poskytuje Česká pošta na všech svých provozovnach, Občane, kteří ze prací dojff.dějí mimo město Stráž pod Ralskem, si tedy mohou v připadl potřeby vytvednout svoje pentze např. na poště v místě zaměstnánť. Stále vice se rozšiřuje i počet ptatebnfch karet, které je možné vyuf.il pťí výběru hotovosti Z účtu prostřednictvím bankomatu. Pokud si adresát nemůže Z jakýchkoliv důvodů zásilku vyzvednout osobně, lze náhradní doručeni řešit napřjormou průkazu zmocněnce (t010 se však netýká zásilek, určených do vlastních rukou adresáta). Podrobné informace o náležitostech, potřebných k vystavení tohoto průka;u, sdělt kterákoliv pošta. Vyhldška Ministerstva dopravy a spojil 28/2001 Sb., ze dne 25./.2001, kterou se stanoví poštovní podmfnky uikladntch služeb a základní požadavky kvaliry pfijejich zajišťování držitelem licence (vyhláška o základních poštovních službách držitele poštovni licence) dále v 352, odst. 6) stanovuje povinnost zaiistit i v sobotu v sídelních celcích nad obyvatel. 1 k tomuto ustanovení bylo při rozhodování O hodinách pro verejnost na poště Strái pod Ralskem pťihltženo. Mrzí mne, vážený pane starosto, že Vám nemohu podat pro Vás a pro občany Vašeho města pťťinívějšť informace. Výběr hotovostí, ať z účtu nebo na základě zaslaně poštovni poukázky nent vázán na místo S pozdravem Ing. Peter Vaško Ředitel Ov. Nový Bor č. S pozdravem JUDr. Ivana l.ukašová a francouzskou Lásko, ly jsi jediná, která mi rozumí. Nechápou, že nás nerozdělí. že tě nikdy neprestanu milovat. Lásko, O' jsi má jediná. pravá láska. Lásko, neopouštěj mě.neodmíte] mě, bez tebe neniá smysl Ut! Tyjsi věčná. ale já ne! V!.dy tě budu milovat. ctít a vzpomínat na tebe. Doufám, Ie až lu nebudu, vzpomeneš si na mě II motná budeš litoval, že jsi odmítala mou lásku kvůli tvé pověsti li mému věku. Nezapomeň, že budu pořád s tebou. Až navěky' Kat. Strachova Kyselá s fontánou Interiěr by měl být vyzdoben podle slohu, ve kterém byl zámek postaven, a před branou dvě hradní děla. Ladislav Kopecký VI/I.B Lásko V krajních připadech, pro které nevyhovuje výše uvedené iešent. si nhuete zvolit jinou ukládací poštu (např. v místě zaměstnánf) pro takto.medoručítelněý zásilky. USNESENÍ Z Pťůomni: dle presenční listiny - 7 členů RMě Ověiovatelě zápisu: p. Ing. Eduard Horčík, Karel Huml 22/2001 Žádost Dana Rostislava Ornsta CMáchoya 376) o Doyolení výměny bytu. Rada města rozhodla žádosti vyhovět, vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele. 23/2001 Vydání publikace -,'stráž pod Ralskem obrazy z dějin města Rada města rozhodla o základních parametrech vydání publikace o historii Stráže p.r. takto: formát: čtvercový - resp. 20 x 21 cm vazba: černé plátno se zlatožlutým znakem města fota: černobílá náklad: výtisků Konečný návrh knihy bude radě předložen ke schválení. U Český svaz včelařů - Č.Lípa - žádost o finanční příspěvek na celookresní akci (monitorování a vyhodnoceno k zamezení šíření moru včelfho plodu, Rada města rozhodla přispět částkou ve výši I 000,- Kč. 25/2001 Zámek - celkový záměr rekonstrukce Rada města souhlasí s celkovým záměrem rekonstrukce zámku ve Stráži pod Ralskem podle předložené dokumentace ideového návrhu pana Ing. Chromého. 3. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 21. února /2000 Inyestiění záměr - hasičská zbrojnice Rada města rozhodla zadat zpracování projektově dok-umentace na hasičskou zbrojnici ve Stráži pod Ralskern v ulici Dubnická (areál "staré dopravy"). 27/2001 Sbor dobroyolných hasičů ve Stráži p.r. žádost o Úhradu prodá jmu sálu na Ples hasičů" 9, Rada města rozhodla žádosti vyhověl žádost o přidělen! Pan lan lanatka pozemku na stavbu rodinného domku. Rada města doporučuje zastupitelstvu města žádosti vyhověl. 29/2001 Pan Zdeněk Fencl- pronájem pozemku Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku v k.ú. Stráž pod Ralskem p.č. 84 o výměře cca 500 m' panu Zdeňku FencJovi (pozemek přilehlý k nernovitosri ve vlastnictví žadatele - nám. 5. května čp. 41). Výše úhrady za pronájem bude stanovena podle současně platných cen. 30/2001 Pan Ivan Filipec. tád!l l Q pronájem nebytových prostor y domě Čp 352 ul Iižnf za účelem zřízení provqzovny - provádění drobných oprayářských prací Rada města rozhodla žádosti nevyhověl Pan Jiří Vraný - žádost o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrádky Rada města vyhovuje žádosti a souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu pozemku v k.ú Stráž pod Ralskem st. p. č. 82/1 o výměře 203 m2 a sl. p.č, 82/2 o výměře 181 m2 na dobu neurčitou. Výše úhrady za pronájem bude stanovena podle současně platných cen umístění sídla firmy - souhlas vlastníka objektu, Rada města souhlasí s umístěním sídla firmy C.S.!. ČSFR s.r.o. v budově čp. 153 ul. Revoluční (budova je v majetku města). Rada města souhlasí s umístěním sídla finny Jan Ondrák v budově čp. 153 ul. Revoluční (budova je v majetku města). Rada města souhlasí s umístěním sídel firem v bytech v bytových domech, které jsou v majetku města. s podmínkou. že v bytech nebude provozovna živnosti, ale pouze sídlo firmy. ( 17, zák. č Sb. v platném znění) Povoleni Rada města rozhodla zařadit žádost o přidělení I + I pro zdravotní sestru paní Marii Pavlikovou do kategorie "A". bytu Přidělení volných bytů Rada města rozhodla přidělit volné byty takto: I+ I byt č. 71 Jižní kategorie "B" 3+ I byt č. 3 Jižní kategorie.,b" Sportovní kluby - žádosti Q finanční příspěvky na sportovní akce Rada města rozhodla takto: PrLKJNGTON TRI KLUB Stráž p.r ročník "Strážského triatlonu" - poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč SK PANDA - turnaj ve volejbalu poskytnout příspěvek ve výši 1 500,- Kč na zakoupení cen. Fotbalový klub (mernoriál Sernotána a Vojlily) - poskytnout příspěvek ve výši 5 000,Kč. Rada města žádá všechny sportovní aktivity, aby předložily celoročnf plán sportovních akcí, na které budou žádat o finanční příspěvky důvodem je usnadnění orientace v různých akcích a v rozhodování u výši příspěvku.. 33/2001 Pan Karel Mrtka (vrchní strážník Městské policie) - žádost o přidělení služebního bytu. Rada rozhodla zařadit žádost o přidělení bytu 1+2 do kategorie..a" RIDd MUDr Hana $tajnbruchová - žádost o přídělení bylu pro zdravotní sestru. Rada města pověřuje tajemníka MěÚ dalším jednáním s firmou. Návrh smlouvy bude předložen radě města ke schválení. 37/2001 Plakátovací plochy - nabídka služeb firma

4 I STRANA 4 BŘEZEN 2001 z 3. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 21. února 2001 v prvnlm pololeti roku zaniká. 2. komise životního prostředí rada bere na vědomí zápisy z jednání dne , 38/2001 lednání komisí rady města I. komise kultury a sportu - rada bere na vědomí zápis z jednání dne I. na návrh komise rada města rozhodla takto: pokud zájmové aktivity nedodaly seznam evidovaných dětí do 15. února 2001, nárok na finanční příspěvek > I rada souhlasí s umístěním důlní mechanizace (jako památníků) ve městě podle návrhu KOŽP a pověřuje starostu města dalším jednáním v této věci se st.p, DlAMO. 3. školská komise. rada bere zápis zjednání dne na vědomí Rada města souhlasí s uzavřeni", Informace: rada města byla informována O zrušení protialkohol ní záchytné stanice v Liberci a s návr- rnateř- hem možného řešením v rámci Libereckého kraje Konfederace politických vězňů. vydání publikace.;za každou cenu vydržet" (třetí odboj) ských škol v době prázdnin MŠ I MŠ II USNESENÍ z 4. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 7. bťema 2001 Pťůomni: dle presenční listiny- 7 členů RMě Ověťovatete zápisu: p. Jiří Schreyer, Karel Huml s navrženým splátkovým kalendářem Václav Volek žádost zastupjtelstvu města o uděleni výjimky z platby za odpady, Rada projednala žádost a doporučuje zastupitelstvu města žádosti nevyhovět. 42/2001 Žádost likvidátora společnosti MONTEO v.o.s. Stráž p.r. Rada města projednala žádost likvidátora spotečnosti MONTEO V.o.s. Stráž p.r. o příslib prodeje zřízení předkupního práva k pozern- 39/2001 Přidělení volného bytu Rada města rozhodla přidělit volný byt 2+ I, č.b.1 v ul. Energetiků čp. 308 v kategorii "B" podle pořadníku. 40/2001 Úhrada dluhu Rada města projednala žádost paní Květoslavy Mádlové o povolení splácení dluhu a souhlasi kům p.p.č část (manipulační plochy), přilehlým k nernovitosti v majetku společnosti st.p.č. 942 a doporučuje zastupitelstvu města žádosti vyhovět. 43/2001 Ubytovaci řád Rada města schvaluje "Ubytovací řád" pro ubytovnu Č. 7, ul. Strmá čp. 2 Stráž pod Ralskem (dlužníci nájemného), včetně ceníku poplatků za užívání zařízení v ubytovně. Zároveň rada města revokuje své usnesení Č. 119/98 z (a sazeb za užívání zařízení) Revokace usneseni Na základě platnosti nových zákonných norem rada města revokuje své usnesení Č. 160/97 ze dne (odměny za vykonávání občanských obřadů). Informace: průmyslová zóna- ministerstvo průmyslu BlLLA, FALCON vymáháni pohledávek- exekutor Okresní veterinární správa ČESKÁ LíPA pro Okresy Česká Lípa a Děčín Dubická 2362, Česká Lípa, tel.: 0425/ , fax: 0425/521 OSI, e-rnail: Všem chovatelům sudokopytníků v okresech Česká Lípa a Děčín Věc: ochranná opatření proti slintavce a.!5..!!.!ill!vl Zvyšující se počet ohnisek slintavky a kulhavky (SLAK) ve Velké Británii a důvodné podezření výskytu této nákazy v některých dalších státech Evropy znamená i pro vnímavá hospodářská zvířata v našem státě reálné nebezpečí. Současné mezinárodní obchodní a turistické aktivity mohou zapříčinit zavlečení této vysoce nakažlivé vir6zy hospodářských zvířat velmi snadno ze vzdálených oblastí i na naše územf. Protože v souladu s požadavky EU se již dlouhodobě proti této nákaze ani u nás nesmí očkovat, jediným způsobem ochrany proti jejímu zavlečení je přísné dodržování obecných protinákazových o následující. opatření. Jedná se l. Je třeba v současné době omezit na minimum veškeré přesuny vnímavých zvířat. jimž jsou všichni sudokopytníci domácí i volně žijící. Při přesunech včetně na jatky musí zvířata doprovázet veterinární osvědčení (meziokresní přesuny) nebo zdravotní potvrzení (vnitrookresní přesuny). Soukromý veterinární lékař musí před přesunem individuálně vyšetřit se specielním zaměřením na SLAK každý kus vnírnavého druhu zvířat včetně změření tělesné teploty. 2. Vzhledem k tomu, že pasivními přenašeči mohou být i ostatní druhy zvířat, je vhodné omezit i jejich přesuny. Lékařská pomoc Co tvoří výjezdů: nejčastčjšf Příčiny zásahů RLP interní onemocnění úrazové stavy jiné chirurgické stavy otravy toxikomanie sebevraždy vraždy dopravní nehody porod začínající zneužití příčiny primárních počet výjezdů rok 1999 rok III II II Tak jako v letech minulých a stejně jako v celostátním průměru' více než polovina výjezdů je interní povahy. Je však zřejmé, že narůstající tendenci je možno pozorovat u počtu neúrazových chirurgických stavů a počtu sebevražd /zdvojnásobil se i počet psychiatrických pacientů vyžadujících neodkladnou péči!. Zcela novým pojmem v záchranářské praxi se bohužel staly násilné činy a zneužití výjezdu RLP. Tyto problémy jsme schopni řešit pouze zdokonalením spolupráce a komunikace na úrovni integrovaného záchranného 3. Je nutno zcela vyloučit cizí návštěvy v chovech s vyjímkou nezbytných návštěv pracovníků služeb, pro které je třeba zajistit ochranné oděvní součástky. Ty musí používat a po práci zanechávat na pracovišti i obsluhující personál ve stájích. 4. Je třeba zamezil vjezdu cizích vozidel do provozů ži vočišné výroby, nutná obslužná vozidla musí projíždět instalovanými dezinfekčními pásy. 5. U všech stájí musí být instalovány nášlapné rohože s účinným dezinfekčním prostředkem. 6. Chovatelé musí několikrát denně kontrolovat zdravotní stav zvířat a při jakémkoliv podezření z onemocněni, zejména s příznaky skleslosti, vysoké teploty. nechu- Problematika dopravních nehod sice na sebe neupozorní nárůstem počtu, ale evi dentně narůstá závažnost dopravních nehod, ke kterým dochází v silnějších vozech a vyšších rychlostech s větším počtem zraněných. Proto na místě nehody stále častěji nacházíte více posádek z několika stanovišť včetně vrtulníku letecké záchranné služby a samozřejmě týmu rychlé technické pomoci Hasičské záchranné služby. Přednemocniční řešení neodkladných interních stavů klade vysoké nároky na přístrojevou techniku. Nový monitor s defibrilátorem ZOLL-M s velkým displejem a dobrou komunikacfi zkvalitnil možnost monitorovat činnost srdce během transportu, ale stále zůstává našim nesplněným snem doplnění minimálně modulem pro snímání a vyhodnocení 12 ti svodového EKG a průběžné automatické měření krevního tlaku během transportu. Pro posouzení funkce oběhu a dýcháni by kromě pulsního oxyrnetru bylo přínosné doplnění modulem s kapnornetrern měřícím hladinu kysličníku uhličitého ve vydechovaném chu. vzdu- Je možno shrnout stručně, narůstající závažnost úrazových stavů klade stále větší požadavky nejen na dovednosti záchranářů, ale nesporně též na úroveň přístrojového vybavení a fixačních prostředků. Je to jediná možnost, jak zmírnit závažnost těchto úrazových stavů a jejich důsledků. Požadavky na další přístrojové vybavení zní často stereotypně. ale je třeba si uvědomit, že během několika minut se na sestře na místě nehody požaduje, aby asistovala při intubaci, při zajištění více žilních přístupů, při hrudní drenáži aještě změřila krevní tlak a aplikovala léky. Podaří-li se nám aspoň některé z jejich povinností nahradit přístrojem /automatické měření krevního tlaku.průběžné měření hladiny kyslíku a obsahu kysličníku uhličitého! získáme tím čas pro zraněného a získáme současně více informací o stavu ohrožení jeho životních funkcí. Všem k zamyšlení: Smutným zjištěním na konci roku je však i konstatování, že klesá zájem sponzorů při neustále zvyšujícím se počtu výjezdů. Snahou všech zainteresovaných. chovatelů, veterinární služby i ostatních služeb pro živočišnou výrobu musí být zachování současné relativně dobré nákazové situace v chovech hospodářských zvířat Nesmírne dopustit, aby SLAK způsobil našim chovatelům nedozírné provozní a finanční problémy. MVDr. Miroslav Kurfiirst ředitel Kultura 2001 dokollčell( systému, neboť i v letošním roce jsme byli vysláni k dokonale smyšlené dopravní nehodě s přesně udanou lokalitou a počtem zraněných. tensrví, snížené dojivosti, slintáni, zjištění puchýřů nebo vředu v dutině tlamy, na jazyku. ne vemeni, v mezipaznehti nebo na korunce, při kulhání, obtížném vstávání, ě kvality mléka apod. je nutno ihned přivolat soukromého veterinárního lékaře, který v případě potřeby vyrozumí Okresní veterinární správu. Bory. PANDA SPORT od počátku roku uskutečnil již dvě velké akce v KD " U JEZERA" zahájil pan starosta "VI. reprezenlační ples města",kterého se zúčastnilo přes 300 strážských občanů. Moderátor pan Zdeněk Kaňka zde uvedl vystoupení známého mima pana Čejky, vystoupení strážskěho tanečního souboru Barbie pod vedením pi. Brázdově, módní přehlídku SOU ve Cvikově, to vše za doprovodu hudební kapely Blue Stratos se uskutečnil maškarní bál pro děti, kam přišlo přes 150 dětí v doprovodu rodičů. Byla připravena diskotéka a soutěže pro děti pod vedením pana Kaňky "Sáši Váši", opět zde vystoupil taneční kroužek Barbie. V únoru proběhlo divadelní představení s názvem "Tygr",autora Murraye Schisgala. V hlavních rolích se představili známí pražští herci Lukáš Vaculík a Jana Krausová. Pro milovníky dechovky připravujeme od 16.hodin ve vinárně taneční pořad pana Bříška a pro milovníky folku v kinosále od hodin vystoupení známé moravské folkově skupiny BOKO MARA. PANDA SPORT Stráž p.ralskeni /Omluva PANDA Sportu za chybně uvedený článek v minulém čísle Va rty/

5 STRANA 5 BŘEZEN 2001 Mládež za šachovnicí Poslední lednovou sobotu se žákovský OPEN-turnaj "trefil" do vrcholu chřipkové epidemie a tak účast 8 mladých šachistů na.žákovském přeboru města" pořadatele uspokojila. Přesvědčivého vítězství dosáhl Jiří Ščerba (TJ UD Hamr) před Marianem Czuczorem (ŠK Varnsdorf), Patrikem Czuczorem (TJ UD Hamr) a Lukášem Michlfkem (Krásná Lípa). V lednu a únoru také proběhl "Oblastní přebor žákovských družstev", kterého jsme se (již potřetí) také zúčastnili. V konkurenci družstev z Litvínova, Teplic, Ústí, Povrlů a Chlumce jsme se neztratili. Po Internet Před třemi roky jsme na naší škole zřídili učebnu výpočetní techniky, která sloužila k tomu, aby se žáci seznámili se základ. abecedou v práci s počítačem. Od prosince minulého roku můžeme však nabídnout více-využití internetu. Stěží bychom si mohli tuto investici dovolit bez Prodej Č.p. 86 na stavebním pozemku č. 426, včetně elektroinstalace, ve stráži pod Ralskem-pod zámeckým vrchem. Za odhadní cenu. prvních 3 kolech (hrány 6. ledna v Teplicích) jsme se dostali na druhé místo a měli bojovat s Litvínovem (1.) o celkové vítězství a jediné postupové místo do 2. ligy. Bohužel na druhém srazu (17. února v Povrlech) se nám již tolik nedařilo; v "utkání pravdy" jsme těsně (a zbytečně odevzdaně) podlehli domácímu týmu, a tak nás porážka v posledním kole s Litvínovern odsunula až na 4. místo. I když jsme tedy neobhájili loňské 3. m1slo, dosáhli jsme daného cíle, tedy dobré reprezentace našeho města. ve škole Jan Malec finančního příspěvku, kterým, tuto akci spon zoro val a ADVENA s. r. o., jmenovitě pánové Chvátal a Weselý. Touto cestou bychom jim chtěli vyslovit poděkování i jménem našich žáků. Za vedeni školy Jana Wodwudová garáže Jiřina Folrýnová Energetiků328 Stráž pod Ralskem Ještě pár slov k tématu... Vše se dá otočit, vše se dá využít, např. nárůst majetku jsem nevydával za důkaz dobré finanční politiky, ale výsledek snahy města o zvětšení majetku, tabulka oprav bytového fondu je jen v části běžné opravy. Celková vybraná částka se rozděluje na: správu BF STA+KT pojištění režij ní náklady běžné opravy opravy nad 50 OOO,-Kč výstavba (velké opravy) a další. To ale autor ví, podklady měl. Komentář k vyhlášce o odpadech-ale, ale. Pokud za legislativní vadu považujeme to, že posuzovatel chtěl jinak za sebou jednotlivé kapitoly, že chtěl místo dvou částí jednu, tak budiž. Nad ekonomickým hlediskem lze žasnout, ale zpochybněno nebylo. vyhláška byla rozebrána s panem Markem ajeho připomínky byly zahrnuty, nebo vzájemně vysvětleny. Ajsme zase někde jinde. Třeba je teďvarta čtenější. Já mám jenom jedno plání. Ať probůh autor, případně i jiní, netvrdí, co jsem neřekl, nebo nepopisují události, které se nestaly, např. že jsem si napsal rnotto, či že jsem nechal hlasovat o článku v radě města. Za to mně opravdu nestál. Mně spíš trápí ono stálé urážení členů zasrupitelstva. Vždyť autor ví, že v případě.kdy se jedná o skutečně závažný dokument, jeho projednávání v zastupitelstvu předchází projednávání v komisích, pracovních skupinách, v kterých pracuje většina zastupitelů. Takže návrh do MěZ již zahrnuje většinu názorů a došlo předem u většiny ke shodě. Například rozpočet byl sestaven na základě požadavků komisí, odborných pracovníků, potřeb města, byl uveřejněn ve Vartě, vyvěšen, diskutován na jednotlivých komisích, diskutovat přišli i někteří občané, přijal jsem pozvání na schůzi KSČM, kde byl autor přítomen a kde se probíral za všech stran atd.. Výsledek byl shoda všech zainteresovaných, kompromis mezi požadavky a možnostmi. Samozřejmě, že na zastupitelstvu s něčím novým či převratným. už těžko může někdo přijít Jsme v nelehkém období, kdy znova musíme řešit věci, které byly již hotové. Společnými silami je vyřešíme. Zaručeně se bude řešit i vylepšení správy bytového fondu. Ale nelze vše hned a naráz. Já bych navrhoval toho poštuchovánf nechat. Zabírá čas, který je možný vyplnit hledáním řešení. Ono totiž vede-teď pozor, vyslovím myšlenku, která by neměla být zneužita ani překrucována - k rozdělení zastupitelstva na opoziční minitábor a ty ostatní. To tu ještě nikdy ještě nebylo a v zásadě je to špatné. Ono to totiž vede k tomu, že i dobrý návrh z minitábora není brán vážně. A to je velmi špatné, nejsme parlament ani senát, ale obyvatelé Stráže. Informace Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v kulturní domě U Jezera dne tradiční ples hasičů. Pěkná tom bola a vynikající hudba přilákala mnoho hostu, kteří se nejen hezky bavili a zatančili si, ale když měli trochu štěstí, odnesli si i pár hezkých dárečků, které mohli získat v tombole. Sbor dobrovolných hasičů touto cestou děkujeme všem sponzorům. kteří se na této akci podíleli. Jan Trojan Čalounictví -Petr Čech Sídlo: Okružní ul. 411 lablonné v Podještědí Tel: 0424n J93676 I Inzerce Prodám chatku 20 m' v zahrádkářské kolonii Velký Valtinov, s altánem a s možností spát v podkroví: zahrada 513m', suché WC, foliák, Informace na tel.č MEGA a.s Pod Vinicí 83, Stráž pod Ralskem přijme pracovníka pro obsluhu míchací stanice a kladu barev pro pracoviště ve Stráži pod Ralskem Požadujeme: ÚSO nebo SŠ vzdělání Praxe s aplikací nátěrových hmot Znalost AJ nebo NJ výhodou Řidičský průkaz skupiny B vítán Nabízíme: Dobré platové podmínky Perspektivní zaměstnání s možností kvalifikačního růstu včetně zahraničního školení Reakce na článek" Vážení občané" z únorové Varty Vážený pane Voráčku, ale i občane našeho města, dovolte mi, abych reagovala na tu část článku, která se týká mne. Na ostatnť již zveřejnil názor pan starosta i rada města. Komise opravdu začala pracovat dobře, v tom souhlasťm. Na rozdťl od ostatnich členů komise, kteří se bytovou politikou zabyvajť mnoho let jsem děvkou. Proto jsem zpočátku spiše naslouchala, sháněla si podklady. informace, literaturu... Později jsem nebyla schopna zjistit, kdy a kde komise zasedá. V té době se múj zdravomt stav zhoršil a musela jsem podstoupit operaci. Měla jsem tedy i zcela jiné, lidské a velmi osobní starosti, než to, kdy a kde je jednáni komise. Po reíatívnůn uidravent jsem se chtěla do práce opět zapojit, leč marně. Pochopila jsem, že o mne. členové komise nestojť, a požádala o zrušent členstvt v daně komisi. A ještě malá douška k tomu: "Kdyl ul se v éesku všechno vykecá nemusť to být Zprvní ruky. " 1. Kecáte-li vy' pane Voráčku, a vyjadtujete-íí se takto o sobě, pak je to jen VáJproblém. Já tedy v tádném případě nekecám, ale mluvím. hovořím, diskutuji, To. t.e se jmenuji Chvdtalová a jsem manželkau jednoho Z majitelů firmy ADVENA, nemělo a nemá s mou prací nic společného. Možná se to zdá divné, ale nent v našt rodině zvykem diskutovat o pracovntch problémech, ty si li nás tešt koždý sám za sebe. Doma se o práci nemluvť! 3. MLij manžel je taková osobnost. Le k zťskánť pro něj důležitých informací nepotťebuje mne, a ani by mne o takově "slulby" nepožádal. Válený pane Vorác.Yku,přeji Vám v novém bydlišti ménl podezťivavosti a vťce důvěry v lidi. Sylvie Chvátalová Olea Stně~ičková FI'a"t;kk Vokolek \!ba Cabalková FI'a"nška Kolal'lková Bmrlia Polá ková 3ar'Oslav Vrt Vladimr~ Zajrček Božena Pavlrková,Alena Hoh.bová 30sef Cabalka 3al'OSIava KoO\eČ>\á J""'fja..d Rejzková Mik. láš Ha"", Kunák Palová Mir'Oslav Ste.hlrk $~pé~

6 'I, STRANA 6 BŘEZEN HISTORIE 2001 v. Stráž pod Ralskem, hrad okresu Ceská Lípa L-"'======= sklepů pod jeho současnym terénem ve dvou podlažlch, předpokládáme, te pťevyšent vzniklo at po zániku hradu, v některě Z četných mladhch pťestaveb na zámek, a vysvětlujeme je jako destrukci, ukrývajfcf v sobě četně zbytky architeksury stariho jádra, Jak bylo odděleno. bylo-ii ovšem odděleno vůbec, od prvniho oddťlu, dnešní stav lokality nedovoluje určit. Souhlasit nelze ani s tvrzen lm, že hranolová věl. se zdivem O mocnosti 2,2 10, ukrytá dnes ve styku východnfho a sevemiho kňdla, byla pťedsunutou hláskou. Odporuje tomu jednak stejná vit v jihouipadnim nárožl, jednak situováni mohutného pásu šijověho opevněni. Je ovšem třeba upozamít na ID, le nesouhlasíme ani s dotací budování přfkopu a valu do 14.sI0Ietf, kterou autoii, pravděpodobně s ohledem /la piedpokládaně rotiffení hradu v této době, předkládajf (Horyna-Zahradník 1985,83).Oslamě, hmota obou vělr s minímalizovanym vnttťnťm prostorem dává tušit, ie se jednalo sptše o věžice opevněnf net o věže. Nosvědčovala by lomu i 2,7 m mocná zeď, vybthajict Z druhi z.iiiténi vit. v jihozápadním nárožt zámku. Pťťložky mladších kleneb nedovolují jednoznačně rozhodnout.zda je zdivo věie provázaně s mohutnou zdt, kterou tjišťujeme pouze li suterénu pod dvorntm průčelím uipadntho křfdla,či zda souvist s jinou stavebnt etapou. Jako těmět jistě se jeví, t«nevznikla pfi budovánt západního zámeckého kťídla, neboť jeho obvodová zeď, obracejict se do ruidvoit, výrazně ustupuje svým vnějším lícem za lťc spodní zdi. zatímco ltc vntttnt Vyl/lila pfi zaíožent přflotky mladších kleneb. Pokud by mohutné zdívo suterénu skutečně náleželo hradbě,pak by vět vystupovala pťibližně 2/3 pfed západní hradební kry tinu.leiict ve stejné linii jako /fc interiěru věže. Hradba by směřovala dále k severu a nejspťše se napojovala na hradbu. hypoteticky vymezující stiedověky hrad /10 jihozápadnť straně ' V minulém čísle Varry jsme si připomněli. ie v závěru rokli vyšla kniho autorů F. Gabriela a 1. Panáčka-Hrady okresu Česká Lípa. Nyní budeme pokračovat v seznamováni se s objektem hradu Strái p.r. (Vartenberk),tak jak to vídť výše jmenovanf autoťi. Pokračování: Dalšt opevněni hradu o jeho vnítťnť členěnt naznačil M. Horyna-P. Zahradník: ( 1985). Souhlasně s nimi povalujeme za pozůstatek hradební zdi torzo. upravené jako obvod zahrady horního zámku, dosahujícf mocnosti kolem 2.2 m. Již s menšť mirou jistot)' pťipouštime její existenci na jihozápodě, kde podle autorů tvotť severovychodnt průčelí severozápadního kňdla. Nasvědčuje tomu sice i průběh horního porkánu, jistotu v těto olázce však Im;!.edát pouze většť sondáž. Rozhodně však netie souhlasil s pťedstavou. že stiedověky hrad ležel ve dvou úrovntch.hornť, vymezené k severu a hypoteticky i k jíhatápadu, a dolnf v mťstecb spodniho zámku, kom se hrad rozvinul až ve l a.stoletť (Horyna-Zahradntk 1985,82-83). Na základě reliktů architektury, vystupujictcb z vychodnibo okraje vyšši části zámku a ukrytých v podobě 3. HODNOCEN!. Původně asi dvojdílná rozsáhlá dispozice hradu vykazuje ve zjijtěných fragmentech al. nápadnou podobu s hradem Týřovem, klasifíkovaným T Durdikem (1998,21-49) jako francouzskv kassel. Shodné jsou jak rozměry, tak i IirU: timěř pravoúhlý prvnt oddtl hradu.za kterým se skrývá užš! dispozičně nepravidelny oddil druhý. Odlišnou podobu mají ovšem hradebni věže či věžice, na rozdíl od Týřova zde hranolově. Bohužel ve vyčtu dalších shodných či naopak odlišnycb fonndlntcb znaků již: nemůžeme pokračovat, nebot'je z našf lokality neznáme. Problematické zůstává i přesnějšt datováni jednotlivých reliktů sttedověkycb staveb a to nejen absolutní. ale i relativní, Hrad, snad královského založenť. tak zůstává otazníkem nejen ve vzorku hradů Českolipska. ale pťedevšůn ve vývoji české hradební produkce vůbec. Archeologie: pokudje známo, nebyl zatťm na hradě archeologický výzkum prováděn. Z hradu pochdtf fragment kachle, deponovaný v O VM v České Upě (ič.667). Tolik tedy autotí o Strdži p.r.. V odstavci..hodnoceni,. se autoři odvolávají na nápadnou podobu s hradem Týřovem (ten se nacházi nedaleko hradu Kiivoklát). Pro lepšt ptedstavu přikládám perspektivní rekonstrukci hradu Týřova, kterou jsem obkreslil Z knihy D, MenclověČeski hrady, Posudie sami, jak by asi vypadal slrátský hrad Vartenberk. -EHor.- 20m 2.

7 STRANA 7... BŘEZEN 2001 Poděkování FOTBA:LS PANDA SPORTEM Naše organizace byla opět pořadatelem tří fotbalových tumajů.týmy,které využily této příležitosti. mohly vyplnit dlouhou zimní přestávku mezi soutěžemi a svým svěřencům nabídnout místo jednotvárné fyzické přípravy zpestření ve formě turnajových utkánlpřímými účastníky ale nebyli jen registrovaní hráči - hlavně halového turnaje dospělých se zúčastnilo mnoho hráčů bez.jicence",a pro ně to byla možnost aktivníbo pohybu a konfrontace s ostatními. se již o pátý ročník.kterého se zúčastnilo v tomto roce II týmů (přibližně 200 hráčů). Hrálo se ve dvou skupinách,hracírni dny byly úterý, středa, sobota a neděle. Začátek turnaje byl v polovině listopadu 2000 a končil v polovině ledna Pořadí: Elitní "A" skupina: "B" supina: Celkové pořadí: I. Osečná 2. Stráž pod Ralskem,,B" 3. Zákupy 4. Velký Valtinov 5. Stráž pod Ralskem,,A" V příštím ročníku turnaj nabídnout i dorostu. se pokusíme tento i žákům starším a případně m.zimní turnaj dospělých. I.Halový turnaj dospělých. Jednalo přidal jeden hrací den). I.Mitop Mimoň 2.Heřmanice 3.0sečná 4.Dřevěnka Mimoň 5.Lucky Boys I.Noviny pod Ralskem 2.ČS- KA 3.Bobíci Jablonné v Podještědí 4.Renokar 5.Dream team 6.Akabu U.Halový turnaj žáků. Po zkušenostech z prvního ročníku y minulém roce jsme zorganizovali druhý ročník tohoto turnaje pro žáky ročníku narození 1988 a mladších.turnaj proběhl v pěti hracích dnech(původně měly být hrací dny čtyři,ale z důvodů chřipkové epidemie se Také druhý ročník.zúčastnilo se ho osm týmů.hracími dny byly soboty a neděle.vždy od 10 a 12 hodin. Turnaj ledna a dohrával začal v polovině se do 4.března. To je jeden z pokojů, kde byly samé ženské Celkové pořadí: I. Vesec 2. Osečná 3. Velký Valtinov 4. Jablonné v Podještědí 5. Brniště 6. Noviny pod Ralskem 7. Dubnice 8. Stráž pod Ralskem "B" Ceny pro vyhodnocení nejlepších připravila pořádající organizace PANDA SPORT. V rámci turnajů byli vyhodnoceni také nejlepší kanonýři.organizačni schůzka zájemců o účast v příštích ročnících proběhne v září tohoto roku a již dnes se podle ohlasů dá pl'edpokjádat navýšení účasti.dovolujeme si všem týmům popřát co nejlepší umístění ve svých soutěžích a těm,kteří se zúčastnili a nejsou registrovanými hráči aby Tímto článkem, by jsme chtěli poděkovat za pěkný Iyžařský výcvik v Jizerských horách, který se konal od do Děkujeme panům učitelům, hlavně za to, že s námi měli trpělivost a za to, že nás naučili lyžovat. Sice se nějaký ten úraz objevil,ale přesto se nám tam moc líbilo. A proto by jsme chtěli poděkovat Adamovi Šimkovi, Pavlovi Polákovi, Michalovi a Zdeňkovi ptáčkovým a i Mirce Čonkové, která nám tam byla druhou maminkou. byli pořád "IN". Za PANDA SPORT Mgr. Zdeněk Hlinčfk Pozvánka k návštěvě fitness V říjnu 1996 jsme pro Vás otevřeli v areálu plaveckého bazénu fitness, které svojí kapacitou a vybavením nepatfí k největším, avšak o to je útulnější. prášek tupící smysly, aby nevnímaly bolest. Dát si panáka. Zapálit si cigaretu atd. Všechna tato řešení mají své nevýhody v podobě negativních následků na lidské zdraví. Čeho bychom si přáli víc, jste Vy návštěvníci. O tom, proč cvičit, bylo napsáno mnoho článků,ale chybí-ii důvod k činnosti, tedy ke cvičení,sebeodbornější kniha člověka cvičit nedonutí. Skutečnou pomocí je pohyb. Práce na zahradě. Jízdy na kole. Aerobik. Jóga. Plavání, ale i sauna, masáže a mnohé další. Lidově řečeno: "Vyplavit ze sebe problémy." Tuto skutečnost potvrzují mnohé hypotézy, jako: Vypisovat výhody, které s sebou cvičení přinášř.]e stejné jako boj Dona Quijota s větrnými mlýny, ale jako on to nevzdal. nevzdáváme se ani my. Věříme,že jednou v sobě objevíte potřebu "protáhnout kostru" a navštívíte nás. I. hypotéza o endorfinech-vychází z faktu uvolnění opiátových látek (endorfinů) při cvičení. což vede ke zlepšení psychických stavů (nálady), Jedním z mnoha důvodů nebo motivů, které by mohly v člověku vzbudit zájem o cvičení, je kladný vliv na psychosomatické obtíže, tedy problémy vyvolané psychikou odrážející se na tělesném zdraví. 2. hypotéza thermogenní-opírá se o skutečnost, že výrazné cvičení zvyšuje tělesnou teplotu (až na 40 O C, a to bez negativních následků). což přispívá k deaktivaci negativních látek hormonálního původu vyplavených v důsledku negativních emocí. Každodenně člověk pocítí mnoho emocí, jako hněv.strach.závist.smutek atd., které mají svou fyzickou odezvu, která se projevuje migrénou,bolestmi hlavy,ztuhlostí šíje. ramen atd. 3. Hypotéza o odpoutání-předpokládá, že když se člověk při cvičení odpoutá po dobu 20až45minut od běžných denních starostl,současně se sníží úzkost a krevní tlak. Řešení by mělo probíhat na dvou úrovních. Prvotní je hledat a odstranit příčinu podnětů vyvolávající negativní emoce. Druhotně docílit uvolnění své tělesné schránky. Jinak řečeno relaxovat. Samotné cvičení nevyřeší problémy v práci, ve škole, v rodině, ale dá člověku prostor k zamyšlení. Umožní psychické uvolnění a velkou výhodou je zdravotní prospěšnost. Způsoby, jakými je možné regenerovat duševní a fyzické síly, jsou mnohé. Vzít si Zveme tedy všechny na den otevřených dveří, který se koná Vstup zdarma. Sjezdovku jsme měli hned před chetupou. Cvičitelé fitness Radek a Pavel Do nového tisíciletí neúspěšně V novém roce. proběhlo již dalších 5 kol regionálního přeboru družstev a my stále čekáme na úspěšný výsledek. Je pravda, že hned ve 4. kole jsme v České Lípě s domá- Naše druhá maminka Mirka dm béčkem šance neměli, aje prohra s nulou (O 8) přeci jenom optimismu nepl'idala. V 5. kole jsme doma proti ŠK Weyrostek Doksy nastoupili s cílem vyhrát, tentokrát byly v náš prospěch i teoretické předpoklady. Co se ale nedaří nám, to se zdařilo našemu soupeři a tak jsme po prohrách Janouška, Ščerby, Černého a Čapka propásli i tuto šanci (3 : 5). V dalším kole jsme do Děčína na Slavii jeli oslabeni chřipkou pouze v šesti a zopakováni porážky O : 8 ani Žáci sportovní třídy /redakčně neupraveno/ nepřekvapilo. Další šance se nám otevřela doma s reservou Krásné Lípy, která přijela do Stráže na utkání 7. kola oslabena. Přestože se utkání vyvíjelo docela nadějně, opět se nám nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce vše, výsledek 3 : 5 ovšem odpovídá našim součastným možnostem.

8 STRANA BŘEZEN ~~ULTUH~~' Dům kultury Stráž pod Ralskem KULTURNí PŘEHLED NA MĚsíc DUBEN 2001, KINO - PROSTOROVY ZVUK DOLBY SURROUND Program: 1.4. neděle 2.4. pondělí 18 Oa 2QJO vstupné 51,- TROSEČNíK USA. Aby se zachránil, musí ztroskotat - jeslli chce přežít, musí se it..robinson" Tom Hanks, ztracený a nalezený uprostřed jižního Pacifiku. Systémový inženýr Chuck přežil leteckou katastrofu. Tehdy nevěřil, že pravá katastrofa ho teprve Ceká... Dobrodružný film Roberta Zemeckise. Mládel do 12-1i nevhodný Po stopách Českých lvů _ 5.4. Ctvrtek SAMOTÁRI CR. Místy trochu černá komedie Petra Zelenky /Knoflfkáři/ a Davida Ondříčka vstupné 51,o našich úchylkách, sobeckosti a neschopnosti někoho opravdu mitovat. Ondřej miluje Hanku, přesto že má Lenku, Hanka miluje Petra, tomu se libí Vesna, Jakub miluje všechny, zejména trávu... Mládeli do 15-ti nevhodný 6.4. pátek CELA USA. Sadistický vrah topí mladé dívky ve skleněné cele, pomalu a postupně, aby 8.4. neděle vychutnal jejich agonii. Když si ho FBI podá, netuší, že se právě v cele topí jeho pouze 2(JOO poslední obět Temný kultovní thriller pro velmi silné nátury. vstupné 53,Mládeli do 15-1i nevhodný 8.4. neděle 102 DALMATINŮ USA.Jsou opět tady a přibyl k nim jeden další pes a tlustý Francouz/G.Depardieul pondělí Zlá Cruella je sice ve vězení, ale spřádá nové plány, aby se zmocnila malých šíěňat Další pokračování hraného filmu v českém znění pro celou rodinu. vstupné 55,Mládeli přfstupný 9.4. pondělí 2001: VESMíRNÁ PRDA USA, KANADA, SRN. Leslie Nielsen opět exceluje v parodii na Star Trek, Šestý vstupné 51,smysl, Pátý element a další desftky filmů... americký prezident je naklonován a zemi vládne nebezpečný mírnozernšřan. Musí přijft super agent, aby všechny zachránil.. Mládeli pnstupný - český dabing čtvrtek OTESÁNEK pátek CR, GB. Manželé Horákovi touží PQ dítěti. Otesají si proto pařez, ~e kterého se dilem lásky stává jejich syn Otfk. Cerná hororová komedie Jana Svankmajera. vstupné 49,Nejlepší i nejhorší vlas\f1ostí monstra je chul k jídlu. Budou s ní rmt co do činění tatínek Hartl, maminka Zilková, sousedka Kretschmerová, pošlák Vondráček, policista Lábus, gynekolog Goldflam, ale zejména sociální pracovnice Smutná.. _ Mládeli do 12-1i nevhodný neděle CESTA Z MESTA pondělí CR. Počftačový programátor Honza na cestě k sobě, p1írodě a lásce. Nová 1800 a 2(JOO komedie Tomáše Vorla s T. Hanákem, S. Polívkou, E. Holubovou, L.Suchařfpou, vstupné 49,L. Skorepovou a dalšími sklepáky v hl.rolích... Mládeli přfslupný čtvrtek VERTICAL LIMIT pátek USA. Cesta na vrchol K2, druhou nejvyšší horu světa, s několika termoskami 18 Oa 20" nitroglycerinu a partou vysokohorských zabijáků. Pokud máte zavrat, když vylezete vstupné 55,na štokrdle, neumíte včas zaseknout cepín nebo nemáte odvahu odříznout pod sebou na laně visícího otce, nelezte do hor. ChrisO 'Donnel to umí a přesto bude potit krev. Mládeli pnstupný neděle DINOSAURUS 1600 a 1800 USA. Unikátní digitální podívaná do dávno ztracených světů. Dinosaurus pondělí Aladar se svými kamarády lemury musí po vesmírné katastrofě hledat nový 00 pouze v 18 domov. Cestu jim překazí tyranosauři, na které musí vymyslet past. Animovaná vstupné 48,disneyovka pro celou rodinu v českém znění. Mládeli p!fstupný -čz pondělí FOTR JE LOTR pouze ve 2000 USA. Robert Oe Niro a Sen Stiller jako starostlivý otec a jeho potencionální zel úterý v komedii o tom, že rodinné soužití není žádná legrace. Greg miluje Pamelu a a 2000 uzavření manželství brání už jen souhlas jejího otce. To by ale nesměl být bývalý vstupné 49,agent CIA, který svoje drsné praktiky jen tak nezapomíná.. Mládeli p!fslupný čtvrtek 6.DEN a 20'5 USA....vrátil se domů a našel tam sebe v posteli se svou manželkou... Arnold pátek Schwarzenegger a jeho klon v hlavních rolích sci-fi techno thrilleru nejen o 00 pouze v 18 klonování lidí. Mládeli p!ístupný vstupné 45,27.4. pátek :PORNOGRAFICKÝ VZTAH ART KINO 2000 Francie. Muz a žena. Scházejí se, aby praktikovali svoje sexuální touhy. Po čase vstupné 59,se však do jejich vztahu začíná vkradat láska a vše se začíná měnttbežle Frédéric Fonteyne, cena za nejlepšnenský herecký výkon na MFF v Benátkách.. _ Mládeli do 15-li nevhodný neděle TYGR A DRAK 18 Oa2(JOO USA,Čína, Tchajwan. Strhující rornamlcko-dobrodružna ~odívaná do staré Číny. vstupné 53,Legendární bojovnfk Li Mu Bai končí své putování starou Cínou a vrací se na horu Wudan, požádá mladou dívku, aby odvezla jeho slavný meč do Pekingu. Ta je však okradena a zaciná plejáda bojových technik... Mládeli přfstupný pondělí HELE VOLE, KDE MÁM KÁRU? USA.Když probendíme celou noc, neměli bychom zapomenout, co jsme dělali. A 1.5. úterý už vůbec bychom neměli zapomenout, kde jsme nechali auto... jsou v něm totiž vstupné 49,dáreCky pro naše prnelkyně, které se ted moc a moc zlobf a navíc nám nasly v posteli chlapa... Další dávka teenagerského humoru. Mládeli do 12-ti nevhodný Připravujeme: Rebelové, Tanec v temnotách,není král jakq král,vyvolený,kytice, Pošli to dál, Musíme si pomáhat, Po čem ženy touží, Zivotní zkouška, Pokemon, Vřískot III, Paralelní světy, Scary movie děsnej biják, Family man. b'?~~~~""~~!!/'"~~~~ Tato rubrika je však určena tvotivosti filsnově a o té i bude, Je na místě upfesnit, že veskrze pozitivní, neboť nová doba bohužel tvořivosti pfifkla i význam opačný. Vedly-Ii Boha ke něni uměleckých děl ho fadf mezi nejoriginálnějšt tvůrce na světě. Švankmajer vyniká svou geniálnf animací. Je schopen animovat naprosto všechno, včetně zvířat a lidí. Jeho stvaieni Adama a Evy pohnutky čisté kladné, pak jsme se jako civilizace, natož pak národ Čechů, mac nepotatili. Tím se dostávám kpřfčinám, které mi poslední dny působí "blbou surrealistictickě vize s hlubokým filozofickým podtextem se mtst s banálnimi lidskými příběhy, pohádkami... Za svoje filmy byl mnoho, krát oceněn!lekce Faust -Česky lev náladu ". Tvůrci multiplexů maji na některé naše spoluobčany takový vliv, že si doma ve svých bytech taťitu]! vlastní kina. Nemajf jihoafrické investory a proto si potřebné rekvizitv rozebirajt sami ve vestibulu našeho kina. Svůj život takto skončily stojny /velký propagační panell na Pffběh hraček, Agenta 007, Sběratel kostt, Musfme si pomáhat. Stejný osud postihl i Patriota a 60s. Z posledně jmenovaného zmizel nejprve nápis, potom hlavní figury a nakonec i Mustang Z roku A to mě skutečně hnulo žlučí. Cena stojn» se pohybuje od 3 do 5-ti tistc korun. Vyrábf se v USA pro celý svět a v Čechách ji distribuuj! produkční společnosti pouze do velkých kin Vím, ř{!aite si Nicolas Cage v celém filmu jenom kradl a co já, ubohý divák, si mám Z toho všeho odnést? Vezmu si stojnu! Budit Ale co chudák Patriot? Tomu šla jenom o dobro!... nicméně. chcete-li mít kino hezké, nechte ho na místě! za nejlepší herecký počin a za zvuk/.... Naštěsti ve filmové tvořivosti se zlodějino moc nevypláct. Je-li ukradnuto přfliš, zkušený divák to snadno prohlédne. Ti šťastnějšf krást nemuseji vůbec. Patii k nim iznámý výtvamfk, scénárista, režisér a filozof výkon, za výtvarný Příprava filmu OTESÁNEK /podle stejnojmenné pohádky/ trvala Švankmajerovi celých J 5 let. Kritikově se shodují na 10m, že je 10jeho nejlepší celovečerni film. Odehrává se v současnosti a na své si přijdou milovníci klasiky, krvežiznivi devianti i bezdětni manželé o kterých 10 vlastně je. Božena HorálwválVeronika ti/ková! zoufale loužf po děťátku. Karel Horák /Jan Hartl/ už na 10 nemá ani nervy a stluče jť v kůlně Ottka. To však netuší, jak hluboce se provinil proti Stvotiteli a genetice... Víc vám nepovtm, snad jen f.e Švankmajer OTESÁNKA vyfiknul vskutku báječné, otýpky suchých haluzek, přes to štrikovaně rukaviéky a pod čepicí věčně nenažrany suk. Přijáte si piipomenout dobrou českou pohádku ve vynikajtct černé komedii dtťv než Scwarzeneggerův klon vyžene nadobro Otesánka Z naší paměti. Hrajeme A tak šel čas 12. a v lb"" a 2C1'" hod. A. Nevole Prokop, opat kláštera sázavského, jednáním Přemysla Ottagara 1., krále českého, od papeže Innocencia III. za svatého vyznavače a dědice Čechům vyhlášen. kroupy veliké a neslýchané spadly,byly třihranné a tak eelé zase za 7 dnů stály, až potom náhlé horko na ně přišlo ledna, nar. sv. Anežka Česká (Přemyslovna), česká svěrice, zakladatelka a první' abatyše kláštera sv. Františka na Starém Městě v Praze (zemřela ). V první noční bdění veliké světlo vyšlo na mnoha místech v české zemi, jakoby po zemi šlo, blýskalo se také a hřmělo. Byla toho roku tvrdá zima i draho, tuzí větrové a klášter Sionský na Strahově vyhořel Zlatá bula sieilská vydána novým římským panovníkem Fridrichem II. Sicilským v Basileji Přemyslu I. znamenala definitivní úpravu poměru Čech k řiši. Korunovace krále 1216 Zrušen tzv.stařešinský zákon (z doby Břetislava ) o následnictví trůnu a zavedena zásada primogenitury tj. prvorozenství Přemysl I. udělil v léno Moravu svému synovi Vladislavovi. Václavovi pak Plzeňsko jako vévodství umřel Jan biskup pražský, v počtu Václav I.českým králem. K výraznému zlepšeni ekonomických poměrů přispěla tzv. kolonizace (osidlováni dosud pustých regionů).václav I.byl náruživý lovec a při holdováni této vášní přišel dokonce o oko Když Mikuláš, biskup pražský 24., kázal na hradě pražském, náhlý a prudký vítr se strhl a tak se hrubě zamračilo.že se lidé znáti nemohli vznik tzv. jihlavského práva 1259 Přemysla II. jako českého 1272 Most pražský vytvořiti dala kamenný, královna Jitka, 1278 Bitva na Moravskérn poli (u Suchých Krut).V bitvě Pfemysl n. zahynul a jeho tělo bylo převezeno do Vídně (r do Znojma) a teprve r.1297 do Prahy V ochtáb sv. Petra a Pavla bylo tak hrozné a veliké hřímání, blýskáni a hromobití, že lidé jedni druhým se zpovídali. domnivajíce se, že hned umříti musejí a že poslední soudný den konečně před rukama jest Narodila se Alžběta, jinak Eliška.dcera krále Václava Českého II., krále Jana manželka a císaře Karla IV. matka narodil se v Hostinném Arnošt z Pardubic, první arcibislcup pražský Král Václav Il.zarazil nový groš pražský, resp. český, stříbrný beze vší přísady. Na groši text vyražen WENCESLAUS (SECUNDUS +DEIGRATIA) REX BOEMIE.

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Jan Zeman, CSc.,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více