ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO Slovo starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967. Slovo starosty"

Transkript

1 ROČNÍK 10 R BŘEZEN 2001 ZDARMA MĚSÍČNÍK ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO UZAV~RK.', REDAKCNI RADA: K. HUML, B. RYCHTARiK, P. KUMSovA, E. HORCIK, V. MtCHURA NAKLAD: vytiskú TISK: PAVEL HŮBNER - TlsPRA CVIKOV Nezdvislá památková unie Svaz ochránců památek Česká Lípa Slavní rodáci V letošnim roce uplyne lb. bťezna lbo let od narozeni slavného strdžskěho rodáka Viléma Gablera. Pfes celoměstsky požár v roce 1854 apfes tbouránt velkě části staré strážskě zástavby se rodný dům Viléma Gablera do našich dnů zachoval, byť ne v dosti důstojném Slavu, jak by se na takovouto památku slušelo. Proto bychom rádi městské zastupitelstvo na tento objekt upozornili. Vilém Gabler je významnou osobnosti našť kulturni historie. Po studiich na gymnáziu v Mladé Boleslavi odešel do Prahy a zapsal se na Karlovu univerzitu. kde v roce 1843 ziskal doktorát. Byl nejen spolužákem, ale ipfírelem a spolupracovníkem Karla Havlička Borovskěho. Pfijol za své podporovat zrovnoprávnění českého národa v Českém královstvt a pomoci mu dostal se na úroveň vyspělých západních států. Zapojil se i do důležitych akci revolučního roku 1848 a po násilném potlačeni českých snah byl vězněn a ještě dlouho perzekuován. Jeho zaměstnání vychovatele v různých šlechtických a podnikatelských rodinách a tél u srbského kniiete mu dovolovalo se dál vzdělávat. Ovládal vedle češtiny a němčiny francouzštinu a angličtinu a podnikal studijnt cesty, při nichž zkoumal nejdokonalejšt způsoby školntho vzděláváni v uipadnt Evropě. Podobně jako dalšt naše osobnosti tzv. druhého obrozentviděl pťedpoklad udr- [en! českěho národnf svébytnosti v dobrém školství a v možnosti iiskávat všeobecné vzděláni na vyššt úrovni. V tom směru přinášel Z ciziny nejlepší zkušenosti pro redaktorskou práci českých novin. pro odbornou publicistiku ipro školstvi. Přední češtt vlastenci tehdy kladli důraz i na vzdělání len. Tomu Gabler vyhověl. když byl radou města Prahy v roce 1863 požádán o znzenf Vyššf dtvčt školy. Vypracoval pro ni statut a otevfel tťm fenám přestup k vysokým školám. Podle vzoru těto školy pak byly zřizovány dalšť, Gabler il dosavadni jednostrannou orientaci na německý jazyk tuvedentm výuky francouzštiny, pro kterou sepsal učebnice a slovnik, Byl jedním ze spoluautorů českého naučného slovnlku, dopisovatelem množstvt českých novin a časopisů. Pro schopnost důstojného a diplomatického vystupováni a pro návrhy na zaváděnt organizačntch struktur v oblasti pedagogiky a vědy podle osvědčených zattzent ve ~výcarsku. Francii. Britdnii a v některých německých temlcii byl zvolen do českého sněmu a později do ttšskě rady. V roce 1871 se stal mimořádným členem Královské české společnosti nauk. Pro všechnu tuto práci pro českou vzdělanost si Vilém Gabler zasluhuje vděčnou vzpomtnku a připomenute zvláště ve Stráži pod Ralskem, odkud pocházel-a kde strávil své mládt. pokračováni na str. 2 Slovo starosty Slavnostní okamžik Dne jsem byl S panem Hájkem pozván jako zástupce města do Parlamentu České republiky, kde byl městu předsedou parlamentu Václavem Klausem udělen prapor. '~.'. ( Parlamcn: teskt c ' reoybl1ky Václav Klaus cřeeseea Po!lanec~. sněmovny Váženy pane starosto, vážené řlenky a vážení členové městského zastvpitelstva, vážené občankv, váženi občané. V Praze Č.j.: 4261PRED12001 na základů vašeho návrhu, po projednáni ve výboru pro vědu, vzdělaní, kulturu; mládež a tělovýchovu, pod výboru pro heraldiku a vcxilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny jsem rozhodl udělit Vašemu městu Prapor Popis: list tvořf dva svislé pruhy, černý se žlutým květem slunečnice a žlutý. Poměr širky k délce listu je 2 : 3. Písemné vyhorovení rozhodnutí v příloze přikládám a pěkně vás zdravím. pokračováni na str. 2 Lékařská pomoc V poslední době se zrovna hledá řešení pro nejlepší využití stanic první lékařské pomoci, ale diskutuje se i o rychlé záchranné službě. Zatímco tato má jasně dána zákonná pravidla, stanice první pomoci mají jen rámcová v rámci státem přidělených finančních prostředků pro jednotlivé okresy. Finanční prostředky v okrese Česká Lípa stačí na provozování dvou stanic první lékařské pomoci a to logicky v místech. kde je zároveň dislokovaná stanice rychlé záchranné služby. Jejich existence v jednom místě přináší řadu organizačních iekonomických výhod. V současné době oslovila přednostka Okresního úřadu v České Lípě obce s návrhem finanční spoluúčasti ve výši 40,-Kč na obyvatele a rok. Tato částka by mohla zachovat LSPP v současném stavu, tj. na čtyřech stanovištích. Původně byla tato částka stanovena na 25,- Kč, což schválilo zastupitelstvo. Jak vypadá stav při výši 40,-Kč. To uvidíme. Zásadním předpokladem je, že se zúčastní všechny obce v okrese. Již nyní se ukazuje, že pro některé je tato částka nepřijatelná. Ať se rozhodne jakkoliv, pro nás v současné době se neí sídlo obou lékařských služeb, ale při nehodě logicky dojde k tomu, že služby první lékařské pomoci budou časově méně dostupné, než jsou doposud. Některá fakta z činnosti RZS za rok Jsou zajímavá a podnětná. Fakta o činnosti Záchranné služby Stráž pod Ralskem v roce 2000 Tak jako v loňském roce bych rád, aby se spousta statistických údajů, které sestry RLPtýden..dolovaly" ze záznamů o výjezdech uskutečněných v roce 2000, stala podnětným a čtivým textem,ve kterém provozovatel může hledat podněty pro zkvalitnění péče, ve kterém zřizovatel může najít informace o ekonomických prioritách dovybavení novou technikou a ve kterém "podporovatelé a přispěvatelé" mohou najít stimuly pro pomoc, bez níž je zvyšování úrovně přednemocniční péče nemyslitelné. V roce 2000 bylo na stanovišti RLP Stráž pod Ralskem uskutečněno celkem 978 výjezdů, z toho primárních výjezdů bylo 968 a sekundárních Itzn.zajištěných transportů z lůžkového zařízení na vyšší pracoviště} výjezdů bylo 18. pokračování na str. 4

2 STRANA 2 Slavní rodáci -dokončeni Navrhujeme proto, aby rodný dům Gablerúv čp. 142 byl opraven a upraven do svého ušlechtilěho původntho vzhledu v empírovém stylu a aby Ila něm byla instalována pamětní deska, která by Strátským inávštěvnikům Stráže připomínala Gablerův význam a skutečnost, že se zde Vilém Gabler narodi/o Mgr.B. Voj/flek předseda Masarykovo nám. 4 Česká Ltpa Rady kosmetiky BEAUTY pokračování Přijetí bylo hezké, byli požádáni, vým rámem, klíče tesky, který Jedním ze základních předpokladů hezkého vzhledu je každodenní péče o pleť. Když žena vypadá hezky a upraveně, cítí se mnohem lépe, má více energie a je psychickyodolnější. Kosmetička Petra Kšádová KOSMETIKA BEAUTY Stráž p.ralskem Tel: 0602/377476, bezpečnostním potom nás uvedly hos- do slavnostního aktu byl přípitek Poté jsme si mohli nout hlavní sál parlamentu. vypadá jinak. Ve skutečnosti, torická, (je močopudná), která vše stvrzovala. Po slavnostním občerstvení. pro zapomenuté se nás ujaly dili pro listinu, řekl bych, a malé prohléd- V televizi hezká, his- že pro práci stísněná. V lavici má pro sebe poslanec méně místa než je znak, z jakési umělé hmoty, která pod zadkem strašně ujíždí. Šikovnější část - ženy,.toto vyřešila různými polštářky, páni se větši- kolem nebo prapor, některým oboje, bylo šedesáti. Předseda Poslanecké sněmovny přišel přesně, přivítal nás, I1Úmo jiné pronesl poznámku, že dříve poru slavnostnější, Konečně je tady jaro, ale i jarní únava, která se projevuje malátností, býváme více Po náročném dni doporučuji teplou relaxační koupel pro odstranění únavy, zlepšení nálady a zajištěn! dobrého spánku. Můžete použít meduňkový a levandulový koupelový olej. prošli Jak jsme s 30 minuto- sálu, kde nás řadili kolem dokola do dvoustupů, třístupů. Obcí, kterým byl udělen s průvodem Navštivte, pokud Vaše pokožka není náchylná k popraskání žilek, někdy saunu li když tento problém lze vyřešit nanesením dostatečného množství krému na postižené partie/. Pro milovníky sluníčka doporučuji solárium, úžasně doplňuje energii. 100 solária používejte speciální solámí kosmetiku, ne obyčejné přípravky na opalování, hrozí nenávratné poškození kůže/, A pokud Vám zbude alespoň půl hodina navíc, zajděte si na masáž, která osvěží tělo, cévy, pokožku, klouby, povzbudí krevní oběh, vyvolává pocit čistoty, zdraví a omlazuje. jsme mě vrátil v kapse, které slavnostní. přijeli předstihem, jsme Jak nejlépe začít den. abychom zůstali svěží a fit? Po probuzení vypijte sklenici minerálni vody, do které vymačkáte citron, a nebo vhodíte rozpustnou tabletku vitamínu C, doplníte tím noční ztrátu tekutin. Přitom' voda nemá žádné kalorie, pročistí organismus, podporuje trávení a vlhkost, napne pokožku. Vitamín C zlepšuje ochranu pleti, napomáhá tvorbě kolagenu a zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky. Ráno po umytí naneste na obličej ampulku s vitaminem C. Pleť se hned rozjasní a vitamin C vyhladí veškeré nerovnosti na pokožce, dodá barvu a únava zmizí jak mávnutím kouzelného proutku! Ke snídani doporučuji něco lehkého. např. jogurt s ovesnými vločkami. nebo ovoce. Strava v tomto náročném období by měla obsahovat dostatek kvalitních bílkovin a především vitaminů. proto nezapomínejte na ovoce a zeleninu. Odborníci na dietu a zdravou výživu doporučují až 5 kusů ovoce či zeleniny na den. A nezapomínejte ani na pitný režim. který je velmi důležitý. Denně bychom měli vypít 2 až 3 litry tekutin pro udržení rovnováhy organismu, doplnění ztracené hydratace. A navíc je to účinný prostředek v boji proli únavě a bolestem hlavy. Doporučuji zelený čaj, dodává energii, napomáhá trávení a obsahuje potřebné enzymy k odbourávání nadbytečné tukové tkáně-nezbytně nutné vypít denně alespoň 1 litr!'! 2001 Slovo starosty - Jak na jarní únavu unaveni, ospalí a do ničeho nemáme chuť. Co s tím? Dám Vám pár rad, jak bojovat s jarní únavou! BŘEZEN bylo předávání pra- ale dnes přijet na koni zbrojnošů byli vyvoláváni jaksi nejde a jednotlivě a už si cho- Nejsou jednoduchá řešení Stále více nabývám dojmu, že éra jednoduchých řešení je za námi a už se asi nevrátí. Není to jen záležitost politického klimatu, ale i vzájemných vztahů, ekonomických možností státu, zákonů atd. Čím více se blížíme k EU a přizpůsobujeme se, tím více se vše zamotává. Mám před sebou přehled "legislativní smršti" v daňových zákonech s návrhem" jak na to" a jen v této části ze 102 zákonů a vyhlášek bylo s účinností od ěno 55 celkem s 87 novelami. Pro zajímavost: Zákon o daních z příjmů Obchodní zákoník Zákoník práce Občanský soudní řád Zákon o cenných papírech Jejich text přibralo 52 % Samozřejmě, že neustále jsou novelizovány i ostatní zákony, vše vylepšeno o nové, např. zákon o Ochraně osobností. Při takovéto "smršti" není divu, že jednotlivé zákony jsou proti sobě a názory "vykladatelů" se liší. Čert mne může vzít, když slyším poslance se populisticky vymlouvat na úředníky. připouštím, že pan XY v té a té kanceláři je neschopný, ale na druhé straně z vlastní praxe (i ostatních starostů) vím. co dá přemýšlení, jak v rámci "zákona" vyřešit pro lidi logicky jejich žádosti. V rých Proč údaje poslední době mnoho politiků a chythlav se zviditelňovalo při sčítání osob. někdo jasně neřekl, že je nutné získat pro Rozhodování samospráv. Jsou základními údaji, podle kterých se rozdělují daňové výnosy jednotlivým obcím. což je základní část jejich příjmů. Obce tyto údaje potřebují, pokud chtějí, aby o jejich území měl zájem investor, pro dotace od EU, pro zpracování programů či projektů rozvoje. Údaje jsou potřebné fického vývoje. pro určení demogra- žák ve škole, nou kloužou. stvení-káva, sedadlo V předsálí bylo malé občer- čaj, limonády, ceny normálně jako jinde. kávy se smetanou sklopné, tatranky apod., Za čtyři běžné jsem platil 36 Kč. Po kávě jsem navštívil i místní záchody brzy. Jak mám argumentovat, když nevím počet mobilních telefonů, počítačů napojených na internet ve městě? Velmi důležitý bude údaj o počtu vyjíždějících za zaměstnáním atd. Bez těchto údajů se se mnou investor nebude bavit a já jsem bez sčítání nucen se držet pouze technických odhadů, které nemusí být vždy přesné. Proto děkuji všem, kteří dotazníky vyplnili správně, pomohli podstatným způsobem své obci. Důležitost, nedůležitost či zneužití rodného čísla nedokáži posoudit, ale je fakt, že jej uvádíme nejen při podpisu důležitých dokumentů, ale v rámci potřeby i na,.každé vrátnici". Ještě jednu perličku. Podle Zákona o ochraně osobnosti si nesmím na matrice udělat seznam nově narozených dětí (tento seznam není vyjmenován v zákoně), aby je SPOZ mohl pozvat na vítání občánků, což je prastarý zvyk a jsem přesvědčen, že potřebný a krásný. Můžu někoho vyslat, aby odchytával maminy s kočárky po městě a pokud by souhlasily, tak je přinutit k písemnému souhlasu, že je můžeme pozval. Dokonce, i když jde všechna pošta přese mne, mám právo si hlášení o narození přečíst, ale už si z jednotlivých nesmím udělat seznam I toto je jeden z výkladů. Konzultoval jsem s jinými starosty. Samozřejmě, že si každý nějak poradil. Není 10 však zbytečné? Vždyť takto vynaloženou energii bychom mohli využít jinak. Absurdistán na pokračování. LSPP Chvíli jsme měli pokoj, a už je vše zase v pohybu. Zásadní y? I. LSPP byla spojena s rychlou záchrannou službou. 2. Stát již se nernůže finančně podílet, pokud by LSPP byla zřízena nestátním subjektem. 3. Přidělené státní prostředky nestačí na udržení současné sítě, tj. dvou stanovišť RZS a 4 stanovišť LSPP na okrese. Řešení K zachování stávajícího stavu je třeba spoluúčasti všech obcí na financování scházejících cca 4 mil. Kč, tj. roční příspěvek ve výši 40,- Kč na občana. K souboru z minulého sčítání se neustále vracím a využívám jej. V současné době bude velmi důležitý údaj např. o počtu automobilů ve městě, vyplyne z něj potřeba nových parkovišť. Jiný příklad, Trend, který nastoupily banky, je jasný-co největší efek- Souhlas ke spoluúčasti vyjádřila k I většina obcí okresu a co je zvlášť důležité i Česká Lípa (Rozhodování MěZ České Lípy o věcech týkajících se celkového dění v okrese a nejen vlastního města zasluhuje pochvaju a svědčí o tom, že přirozenou cestou získává autoritu a postavení, kterou by největší město v okrese mělo být. Ztrácí tivnost při správě peněz, co nejméně zaměstnanců na běžné úkony, rušení menších poboček. Náhrada-bankomaty, styk po mobilním telefonu, internet. Osobně si myslím, že k razantním krokům tímto směrem je ještě zahledění se do sebe a uvědomuje si, co znamená pro své okolí a zpětně, že bez tohoto zázemí se neobejde. Jen tak dá!!) se přidala k těm, co chtějí přispět. Problémem zůstává, že rada měst má jednoznačný požadavek. Bez těchto údajů se není možné obejít. pěkné, nou kapacitou. poslanci málními čisté; -s dostateč- Pro mne da1ší důkaz, že jsou osoby z masa a kostí, s norlidskými potřebami. Nic víc, nic B.0Ry. míň. A je to tak dobře. PRAPOR List praporu a vlající tvóří žlutý pruh, žerďo-vý"čdn'ý v žerďovém černém pruhu je žlutá slunečnice. opakují základní černou Barvy pruhů barvu' štítů městského znaku a zlaté slunečnice, jako jediného znamení ve štítu. Slunečnice na praporu způsobuje měnitelnost, umístění je odůvodněno v místě, které její jeho blíže "čitelností" nejméně nezak žerdi znamení vlaje. Ze systému budou mít výhody všichni. Tedy spoluúčast všech je nutná. A tak v podstatě Mimoň,která zatím nevyslovila souhlas a doposud byla vždy proti příspěvku. může rozhodnout, že nastane řešení, které bylo předloženo na pracovní schůzce dne 22.3 a které vychází pouze z prostředků uvolněných státem, což je: 1 stanovišt.ě LSPP pro dospělé + 1 stanoviště pro děti, oboje v České Lipě. LSPP pro dospělé léta ordinuje na místě od 15,30 hod. do 7,00 hod. následujícího dne. O sobotách, nedělích a svátcích od 7,00 hod do 7.00 hod následujícího dne. 15,30-22,00 hod I lékař vyjíždějící po celém okrese. LSPP pro děti-i lékař ordinující v místě od 15,30 hod do 7,00 hod následujícího dne sobota, neděle + svátky od 7,00 hod do 7,00 hod následujícího dne. Co se týká rychlé záchranné pomoci. potom vzhledem k stále se zvyšujícímu počtu těžkých dopravních nehod, potřebě rychlého komplexního řešení průmyslových havárií. živelných katastrof, bude vybudována síť integrované záchranné pomoci, kde je třeba soustředit všechny odborné jednotky, tj. např. profesionální hasiče, RZP a další pod jednou střechu. Logické. V případě našeho okresu to zatím znamená Česká Lípa, Doksy, Jablonné. Ovšem návrh toho řešení se mi zdá předčasný, protože tento systém nelze řešit s omezením hranic okresu, ten chce řešit logickým pokrytím území bez ohledu na správní hranice. Pozn. při nedohodě obcí o finanční spoluúčasti nový systém LSPP bude platit od I. Do té doby máme možnost hledat řešení. BILLA V současné době investor zaměřuje vhodný prostor k výstavbě. Jde o část náměstí, prostor po.hlaváčkovi" a přilehlé území k autobusovému nádraží. Po zaměření, návrzích na umístění a zhodnocení všech vlivů teprve dojde ke konečným závěrům. FALKON Investor schválil výstavbu v katastru Stráže p. RaJskem, v prostoru pomocných provozů, probíhají přípravné práce, jednání o koupi pozemků, projekty atd. atd.. Zda se vyskytnou problémy, o kterých nyní nevíme, se uvidí během dubna. Pokud půjde vše hladce, začátek stavby na podzim, stěhování prvních strojů a začátek výroby červen - červenec 2002, září-říjen plná výroba. Zámek Přípravné práce pokračují, zatím ve stadiu zpracování dokumentace, základní podklady pan Ing. Chromý shromáždil, přijede s architektem, doufám, že vše dostane konečně i viditelný pohyb. Starosta pokračování na str. 3

3 STRANA BŘEZEN Slovo starosty - dokončeni VIl.B. Dětský parlament Dětský parlament již začal naplno pracovat i v letošním IVA IVB. IV.C. VA V.B. - v.c.vi.a.vi.b.vii.a. - školním roce a to ve složení: Lada Jan Lucie Jiří Michaela Tomáš Markéta Marek Markéta Pavel Kateřina Adam Petra Petr Elena Barbora Alena Michaela Čonková vn.c, Vnl.A.- Rejzek Javorková Hejný Voříšková VJIl.B VIIl.C - Vorel Paříková DCA- Havelka Štemberová IX.B - Jungman Nikola Tomáš Monika Jakub Jana Adam Dagmar Andrej Monika Ondřej Štěpánka Michal Zdeněk Antonín Semeráková Škoda FencJová Bylina Grigorjan Mansfeldová Koštelová Prostředníková IX.C- Viktorie Jaroslav Na PoděkováníMěP Vážený pane starosto, Dovolte mi. abych Vám jménem Okresního soudu v Čes~é Lípě poděkovala za spolupráci Městské policie ve Straži pod Ralskem s pracovníky soudu na úseku výkonu rozhodnutt. Tato agenda je pn plnění soudntctvt velice důležitá a zároveň nesmírně náročná, neboť jejfm ctlem je přimět povinné ke splněnf toho, co jim ukládají pravomocná soudní rozhodnutť. Realizace výkonu rozhodnutt "v terénu", zejména realizace vyklitenť bytů či domů, je mnohdy komplikována pttstupem povinných osob vyplývajícím Z jejich neochoty podttdit se soudnímu rozhodnutí. Jde O problémy od neoťebtránt soudních zásilek, pfes nevpuštění vykonavatelů do bytu, až k projevům arogance vůči vykonavatelům. Z uvedeného je zfejmé, jak důležitd je na tomto úseku spolupráce J městskou policiť znalou mistntch poměru. zasedáních v tomto Hlavničková Rejzek Purtíková Vrána Voříšková Bradáč Jakubíčková Madaras I ního vyžilí, ale i pro žáky tak důležitou věcí, jako je připomínkování nového školního řádu. a jeho okolí, tak by se mělo začít i s renovací interiérů a nádvoří. Na nádvoří by měla stát V naší škole si děti začaly vydávat časopis nazvaný ŽIVOT ŠKOLY. kašna svůj Protože v příspěvcích se odrážejí přání, touhy a pocity našich dětí, zavádíme stálou rubriku nazvanou totožně. V ní pak budou otištěny ukázky za školního časopisu. I. Představa o renovaci zámku 2. Báseň Lásko Janotová Představa Amrich Kresač Nevole ŽĎánská Štembera školním roce se Q renovací zámku Podle mě by se nejprve měl odstranit porost kolem zámku, aby se zvýraznil. Potom by se měly odstranit i trámy z místnosti a hlína s trávou z nádvoří. Když by byly hotovy základní práce. mohlo by se začít se stavbou zabýval nejen životem města, ale i pomocí školy při separovaném sběru.způsobem přestavby hřiště, nutných oprav školy, zajištění prodejní sítě ve městě, možnostmi mimoškol- a opravou cii ve Stráži pod Ralskem jako nejlepší na okrese s ohledem na aktivnť a operatívnť pťístup, svědčí o zájmu O věc. Neměně důležitá je stoprocentní úspěšnost MěP ve Stráži p.r. pfi doručováni soudních zásilek. která jistě vyplývá ze znalosti terénu i obyvatel. Z hlediska klidného průběhu výkonů rozhodnutí 1W mísil samém je pak vykonavateli zdejšího soudu kladně hodnoceno usměrněni povinných v případě potteby pťťslušntky MěP. poštovní provozovny zajišťuj! podání zásilek nebo doddnť uložených zdsilek, držitel poštovnt licence vychát] Z následujíclch zásad: Závěrem dopisu chci spolu s poděkováním vyjádfit naději na další efektívnt spolupráci zámku. Za prvé by se musela opravit střecha. Za druhé by se mělo zrekonstruovat zdivo a most. Za třetí, když by byl už zámek hotový z venku aj pťíměťenym způsobem se přihlíf.f k počtu ukládaných zásilek a k výii poptávky po základních poštovních službách. b) Čas. který si dodání zásilek nebo zpracování zásilek vyžaduje, nesmt být neodůvodněně prodlužován, pťedevšůn z důvodu nutnosti včasného zpracováni těchto zásilek a jejich pťedánt do hlavní pťepravnt sttě Rozsah hodin pro veřejnost na poště Vále1lÝ pane starosto, Výkollné úřednice Okresního soudu v České na základě vašeho dopisu ze dne si dovolím podat následující vysvětlující stanovisko. Ltpě hodnotí v této souvislosti Městskou poli- Při rozhodování o denní době, během níž zahradou. trvalého bydliště. Tuto službu poskytuje Česká pošta na všech svých provozovnach, Občane, kteří ze prací dojff.dějí mimo město Stráž pod Ralskem, si tedy mohou v připadl potřeby vytvednout svoje pentze např. na poště v místě zaměstnánť. Stále vice se rozšiřuje i počet ptatebnfch karet, které je možné vyuf.il pťí výběru hotovosti Z účtu prostřednictvím bankomatu. Pokud si adresát nemůže Z jakýchkoliv důvodů zásilku vyzvednout osobně, lze náhradní doručeni řešit napřjormou průkazu zmocněnce (t010 se však netýká zásilek, určených do vlastních rukou adresáta). Podrobné informace o náležitostech, potřebných k vystavení tohoto průka;u, sdělt kterákoliv pošta. Vyhldška Ministerstva dopravy a spojil 28/2001 Sb., ze dne 25./.2001, kterou se stanoví poštovní podmfnky uikladntch služeb a základní požadavky kvaliry pfijejich zajišťování držitelem licence (vyhláška o základních poštovních službách držitele poštovni licence) dále v 352, odst. 6) stanovuje povinnost zaiistit i v sobotu v sídelních celcích nad obyvatel. 1 k tomuto ustanovení bylo při rozhodování O hodinách pro verejnost na poště Strái pod Ralskem pťihltženo. Mrzí mne, vážený pane starosto, že Vám nemohu podat pro Vás a pro občany Vašeho města pťťinívějšť informace. Výběr hotovostí, ať z účtu nebo na základě zaslaně poštovni poukázky nent vázán na místo S pozdravem Ing. Peter Vaško Ředitel Ov. Nový Bor č. S pozdravem JUDr. Ivana l.ukašová a francouzskou Lásko, ly jsi jediná, která mi rozumí. Nechápou, že nás nerozdělí. že tě nikdy neprestanu milovat. Lásko, O' jsi má jediná. pravá láska. Lásko, neopouštěj mě.neodmíte] mě, bez tebe neniá smysl Ut! Tyjsi věčná. ale já ne! V!.dy tě budu milovat. ctít a vzpomínat na tebe. Doufám, Ie až lu nebudu, vzpomeneš si na mě II motná budeš litoval, že jsi odmítala mou lásku kvůli tvé pověsti li mému věku. Nezapomeň, že budu pořád s tebou. Až navěky' Kat. Strachova Kyselá s fontánou Interiěr by měl být vyzdoben podle slohu, ve kterém byl zámek postaven, a před branou dvě hradní děla. Ladislav Kopecký VI/I.B Lásko V krajních připadech, pro které nevyhovuje výše uvedené iešent. si nhuete zvolit jinou ukládací poštu (např. v místě zaměstnánf) pro takto.medoručítelněý zásilky. USNESENÍ Z Pťůomni: dle presenční listiny - 7 členů RMě Ověiovatelě zápisu: p. Ing. Eduard Horčík, Karel Huml 22/2001 Žádost Dana Rostislava Ornsta CMáchoya 376) o Doyolení výměny bytu. Rada města rozhodla žádosti vyhovět, vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele. 23/2001 Vydání publikace -,'stráž pod Ralskem obrazy z dějin města Rada města rozhodla o základních parametrech vydání publikace o historii Stráže p.r. takto: formát: čtvercový - resp. 20 x 21 cm vazba: černé plátno se zlatožlutým znakem města fota: černobílá náklad: výtisků Konečný návrh knihy bude radě předložen ke schválení. U Český svaz včelařů - Č.Lípa - žádost o finanční příspěvek na celookresní akci (monitorování a vyhodnoceno k zamezení šíření moru včelfho plodu, Rada města rozhodla přispět částkou ve výši I 000,- Kč. 25/2001 Zámek - celkový záměr rekonstrukce Rada města souhlasí s celkovým záměrem rekonstrukce zámku ve Stráži pod Ralskem podle předložené dokumentace ideového návrhu pana Ing. Chromého. 3. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 21. února /2000 Inyestiění záměr - hasičská zbrojnice Rada města rozhodla zadat zpracování projektově dok-umentace na hasičskou zbrojnici ve Stráži pod Ralskern v ulici Dubnická (areál "staré dopravy"). 27/2001 Sbor dobroyolných hasičů ve Stráži p.r. žádost o Úhradu prodá jmu sálu na Ples hasičů" 9, Rada města rozhodla žádosti vyhověl žádost o přidělen! Pan lan lanatka pozemku na stavbu rodinného domku. Rada města doporučuje zastupitelstvu města žádosti vyhověl. 29/2001 Pan Zdeněk Fencl- pronájem pozemku Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku v k.ú. Stráž pod Ralskem p.č. 84 o výměře cca 500 m' panu Zdeňku FencJovi (pozemek přilehlý k nernovitosri ve vlastnictví žadatele - nám. 5. května čp. 41). Výše úhrady za pronájem bude stanovena podle současně platných cen. 30/2001 Pan Ivan Filipec. tád!l l Q pronájem nebytových prostor y domě Čp 352 ul Iižnf za účelem zřízení provqzovny - provádění drobných oprayářských prací Rada města rozhodla žádosti nevyhověl Pan Jiří Vraný - žádost o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrádky Rada města vyhovuje žádosti a souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu pozemku v k.ú Stráž pod Ralskem st. p. č. 82/1 o výměře 203 m2 a sl. p.č, 82/2 o výměře 181 m2 na dobu neurčitou. Výše úhrady za pronájem bude stanovena podle současně platných cen umístění sídla firmy - souhlas vlastníka objektu, Rada města souhlasí s umístěním sídla firmy C.S.!. ČSFR s.r.o. v budově čp. 153 ul. Revoluční (budova je v majetku města). Rada města souhlasí s umístěním sídla finny Jan Ondrák v budově čp. 153 ul. Revoluční (budova je v majetku města). Rada města souhlasí s umístěním sídel firem v bytech v bytových domech, které jsou v majetku města. s podmínkou. že v bytech nebude provozovna živnosti, ale pouze sídlo firmy. ( 17, zák. č Sb. v platném znění) Povoleni Rada města rozhodla zařadit žádost o přidělení I + I pro zdravotní sestru paní Marii Pavlikovou do kategorie "A". bytu Přidělení volných bytů Rada města rozhodla přidělit volné byty takto: I+ I byt č. 71 Jižní kategorie "B" 3+ I byt č. 3 Jižní kategorie.,b" Sportovní kluby - žádosti Q finanční příspěvky na sportovní akce Rada města rozhodla takto: PrLKJNGTON TRI KLUB Stráž p.r ročník "Strážského triatlonu" - poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč SK PANDA - turnaj ve volejbalu poskytnout příspěvek ve výši 1 500,- Kč na zakoupení cen. Fotbalový klub (mernoriál Sernotána a Vojlily) - poskytnout příspěvek ve výši 5 000,Kč. Rada města žádá všechny sportovní aktivity, aby předložily celoročnf plán sportovních akcí, na které budou žádat o finanční příspěvky důvodem je usnadnění orientace v různých akcích a v rozhodování u výši příspěvku.. 33/2001 Pan Karel Mrtka (vrchní strážník Městské policie) - žádost o přidělení služebního bytu. Rada rozhodla zařadit žádost o přidělení bytu 1+2 do kategorie..a" RIDd MUDr Hana $tajnbruchová - žádost o přídělení bylu pro zdravotní sestru. Rada města pověřuje tajemníka MěÚ dalším jednáním s firmou. Návrh smlouvy bude předložen radě města ke schválení. 37/2001 Plakátovací plochy - nabídka služeb firma

4 I STRANA 4 BŘEZEN 2001 z 3. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 21. února 2001 v prvnlm pololeti roku zaniká. 2. komise životního prostředí rada bere na vědomí zápisy z jednání dne , 38/2001 lednání komisí rady města I. komise kultury a sportu - rada bere na vědomí zápis z jednání dne I. na návrh komise rada města rozhodla takto: pokud zájmové aktivity nedodaly seznam evidovaných dětí do 15. února 2001, nárok na finanční příspěvek > I rada souhlasí s umístěním důlní mechanizace (jako památníků) ve městě podle návrhu KOŽP a pověřuje starostu města dalším jednáním v této věci se st.p, DlAMO. 3. školská komise. rada bere zápis zjednání dne na vědomí Rada města souhlasí s uzavřeni", Informace: rada města byla informována O zrušení protialkohol ní záchytné stanice v Liberci a s návr- rnateř- hem možného řešením v rámci Libereckého kraje Konfederace politických vězňů. vydání publikace.;za každou cenu vydržet" (třetí odboj) ských škol v době prázdnin MŠ I MŠ II USNESENÍ z 4. zasedání Rady města Stráže pod Ralskem, konaného dne 7. bťema 2001 Pťůomni: dle presenční listiny- 7 členů RMě Ověťovatete zápisu: p. Jiří Schreyer, Karel Huml s navrženým splátkovým kalendářem Václav Volek žádost zastupjtelstvu města o uděleni výjimky z platby za odpady, Rada projednala žádost a doporučuje zastupitelstvu města žádosti nevyhovět. 42/2001 Žádost likvidátora společnosti MONTEO v.o.s. Stráž p.r. Rada města projednala žádost likvidátora spotečnosti MONTEO V.o.s. Stráž p.r. o příslib prodeje zřízení předkupního práva k pozern- 39/2001 Přidělení volného bytu Rada města rozhodla přidělit volný byt 2+ I, č.b.1 v ul. Energetiků čp. 308 v kategorii "B" podle pořadníku. 40/2001 Úhrada dluhu Rada města projednala žádost paní Květoslavy Mádlové o povolení splácení dluhu a souhlasi kům p.p.č část (manipulační plochy), přilehlým k nernovitosti v majetku společnosti st.p.č. 942 a doporučuje zastupitelstvu města žádosti vyhovět. 43/2001 Ubytovaci řád Rada města schvaluje "Ubytovací řád" pro ubytovnu Č. 7, ul. Strmá čp. 2 Stráž pod Ralskem (dlužníci nájemného), včetně ceníku poplatků za užívání zařízení v ubytovně. Zároveň rada města revokuje své usnesení Č. 119/98 z (a sazeb za užívání zařízení) Revokace usneseni Na základě platnosti nových zákonných norem rada města revokuje své usnesení Č. 160/97 ze dne (odměny za vykonávání občanských obřadů). Informace: průmyslová zóna- ministerstvo průmyslu BlLLA, FALCON vymáháni pohledávek- exekutor Okresní veterinární správa ČESKÁ LíPA pro Okresy Česká Lípa a Děčín Dubická 2362, Česká Lípa, tel.: 0425/ , fax: 0425/521 OSI, e-rnail: Všem chovatelům sudokopytníků v okresech Česká Lípa a Děčín Věc: ochranná opatření proti slintavce a.!5..!!.!ill!vl Zvyšující se počet ohnisek slintavky a kulhavky (SLAK) ve Velké Británii a důvodné podezření výskytu této nákazy v některých dalších státech Evropy znamená i pro vnímavá hospodářská zvířata v našem státě reálné nebezpečí. Současné mezinárodní obchodní a turistické aktivity mohou zapříčinit zavlečení této vysoce nakažlivé vir6zy hospodářských zvířat velmi snadno ze vzdálených oblastí i na naše územf. Protože v souladu s požadavky EU se již dlouhodobě proti této nákaze ani u nás nesmí očkovat, jediným způsobem ochrany proti jejímu zavlečení je přísné dodržování obecných protinákazových o následující. opatření. Jedná se l. Je třeba v současné době omezit na minimum veškeré přesuny vnímavých zvířat. jimž jsou všichni sudokopytníci domácí i volně žijící. Při přesunech včetně na jatky musí zvířata doprovázet veterinární osvědčení (meziokresní přesuny) nebo zdravotní potvrzení (vnitrookresní přesuny). Soukromý veterinární lékař musí před přesunem individuálně vyšetřit se specielním zaměřením na SLAK každý kus vnírnavého druhu zvířat včetně změření tělesné teploty. 2. Vzhledem k tomu, že pasivními přenašeči mohou být i ostatní druhy zvířat, je vhodné omezit i jejich přesuny. Lékařská pomoc Co tvoří výjezdů: nejčastčjšf Příčiny zásahů RLP interní onemocnění úrazové stavy jiné chirurgické stavy otravy toxikomanie sebevraždy vraždy dopravní nehody porod začínající zneužití příčiny primárních počet výjezdů rok 1999 rok III II II Tak jako v letech minulých a stejně jako v celostátním průměru' více než polovina výjezdů je interní povahy. Je však zřejmé, že narůstající tendenci je možno pozorovat u počtu neúrazových chirurgických stavů a počtu sebevražd /zdvojnásobil se i počet psychiatrických pacientů vyžadujících neodkladnou péči!. Zcela novým pojmem v záchranářské praxi se bohužel staly násilné činy a zneužití výjezdu RLP. Tyto problémy jsme schopni řešit pouze zdokonalením spolupráce a komunikace na úrovni integrovaného záchranného 3. Je nutno zcela vyloučit cizí návštěvy v chovech s vyjímkou nezbytných návštěv pracovníků služeb, pro které je třeba zajistit ochranné oděvní součástky. Ty musí používat a po práci zanechávat na pracovišti i obsluhující personál ve stájích. 4. Je třeba zamezil vjezdu cizích vozidel do provozů ži vočišné výroby, nutná obslužná vozidla musí projíždět instalovanými dezinfekčními pásy. 5. U všech stájí musí být instalovány nášlapné rohože s účinným dezinfekčním prostředkem. 6. Chovatelé musí několikrát denně kontrolovat zdravotní stav zvířat a při jakémkoliv podezření z onemocněni, zejména s příznaky skleslosti, vysoké teploty. nechu- Problematika dopravních nehod sice na sebe neupozorní nárůstem počtu, ale evi dentně narůstá závažnost dopravních nehod, ke kterým dochází v silnějších vozech a vyšších rychlostech s větším počtem zraněných. Proto na místě nehody stále častěji nacházíte více posádek z několika stanovišť včetně vrtulníku letecké záchranné služby a samozřejmě týmu rychlé technické pomoci Hasičské záchranné služby. Přednemocniční řešení neodkladných interních stavů klade vysoké nároky na přístrojevou techniku. Nový monitor s defibrilátorem ZOLL-M s velkým displejem a dobrou komunikacfi zkvalitnil možnost monitorovat činnost srdce během transportu, ale stále zůstává našim nesplněným snem doplnění minimálně modulem pro snímání a vyhodnocení 12 ti svodového EKG a průběžné automatické měření krevního tlaku během transportu. Pro posouzení funkce oběhu a dýcháni by kromě pulsního oxyrnetru bylo přínosné doplnění modulem s kapnornetrern měřícím hladinu kysličníku uhličitého ve vydechovaném chu. vzdu- Je možno shrnout stručně, narůstající závažnost úrazových stavů klade stále větší požadavky nejen na dovednosti záchranářů, ale nesporně též na úroveň přístrojového vybavení a fixačních prostředků. Je to jediná možnost, jak zmírnit závažnost těchto úrazových stavů a jejich důsledků. Požadavky na další přístrojové vybavení zní často stereotypně. ale je třeba si uvědomit, že během několika minut se na sestře na místě nehody požaduje, aby asistovala při intubaci, při zajištění více žilních přístupů, při hrudní drenáži aještě změřila krevní tlak a aplikovala léky. Podaří-li se nám aspoň některé z jejich povinností nahradit přístrojem /automatické měření krevního tlaku.průběžné měření hladiny kyslíku a obsahu kysličníku uhličitého! získáme tím čas pro zraněného a získáme současně více informací o stavu ohrožení jeho životních funkcí. Všem k zamyšlení: Smutným zjištěním na konci roku je však i konstatování, že klesá zájem sponzorů při neustále zvyšujícím se počtu výjezdů. Snahou všech zainteresovaných. chovatelů, veterinární služby i ostatních služeb pro živočišnou výrobu musí být zachování současné relativně dobré nákazové situace v chovech hospodářských zvířat Nesmírne dopustit, aby SLAK způsobil našim chovatelům nedozírné provozní a finanční problémy. MVDr. Miroslav Kurfiirst ředitel Kultura 2001 dokollčell( systému, neboť i v letošním roce jsme byli vysláni k dokonale smyšlené dopravní nehodě s přesně udanou lokalitou a počtem zraněných. tensrví, snížené dojivosti, slintáni, zjištění puchýřů nebo vředu v dutině tlamy, na jazyku. ne vemeni, v mezipaznehti nebo na korunce, při kulhání, obtížném vstávání, ě kvality mléka apod. je nutno ihned přivolat soukromého veterinárního lékaře, který v případě potřeby vyrozumí Okresní veterinární správu. Bory. PANDA SPORT od počátku roku uskutečnil již dvě velké akce v KD " U JEZERA" zahájil pan starosta "VI. reprezenlační ples města",kterého se zúčastnilo přes 300 strážských občanů. Moderátor pan Zdeněk Kaňka zde uvedl vystoupení známého mima pana Čejky, vystoupení strážskěho tanečního souboru Barbie pod vedením pi. Brázdově, módní přehlídku SOU ve Cvikově, to vše za doprovodu hudební kapely Blue Stratos se uskutečnil maškarní bál pro děti, kam přišlo přes 150 dětí v doprovodu rodičů. Byla připravena diskotéka a soutěže pro děti pod vedením pana Kaňky "Sáši Váši", opět zde vystoupil taneční kroužek Barbie. V únoru proběhlo divadelní představení s názvem "Tygr",autora Murraye Schisgala. V hlavních rolích se představili známí pražští herci Lukáš Vaculík a Jana Krausová. Pro milovníky dechovky připravujeme od 16.hodin ve vinárně taneční pořad pana Bříška a pro milovníky folku v kinosále od hodin vystoupení známé moravské folkově skupiny BOKO MARA. PANDA SPORT Stráž p.ralskeni /Omluva PANDA Sportu za chybně uvedený článek v minulém čísle Va rty/

5 STRANA 5 BŘEZEN 2001 Mládež za šachovnicí Poslední lednovou sobotu se žákovský OPEN-turnaj "trefil" do vrcholu chřipkové epidemie a tak účast 8 mladých šachistů na.žákovském přeboru města" pořadatele uspokojila. Přesvědčivého vítězství dosáhl Jiří Ščerba (TJ UD Hamr) před Marianem Czuczorem (ŠK Varnsdorf), Patrikem Czuczorem (TJ UD Hamr) a Lukášem Michlfkem (Krásná Lípa). V lednu a únoru také proběhl "Oblastní přebor žákovských družstev", kterého jsme se (již potřetí) také zúčastnili. V konkurenci družstev z Litvínova, Teplic, Ústí, Povrlů a Chlumce jsme se neztratili. Po Internet Před třemi roky jsme na naší škole zřídili učebnu výpočetní techniky, která sloužila k tomu, aby se žáci seznámili se základ. abecedou v práci s počítačem. Od prosince minulého roku můžeme však nabídnout více-využití internetu. Stěží bychom si mohli tuto investici dovolit bez Prodej Č.p. 86 na stavebním pozemku č. 426, včetně elektroinstalace, ve stráži pod Ralskem-pod zámeckým vrchem. Za odhadní cenu. prvních 3 kolech (hrány 6. ledna v Teplicích) jsme se dostali na druhé místo a měli bojovat s Litvínovem (1.) o celkové vítězství a jediné postupové místo do 2. ligy. Bohužel na druhém srazu (17. února v Povrlech) se nám již tolik nedařilo; v "utkání pravdy" jsme těsně (a zbytečně odevzdaně) podlehli domácímu týmu, a tak nás porážka v posledním kole s Litvínovern odsunula až na 4. místo. I když jsme tedy neobhájili loňské 3. m1slo, dosáhli jsme daného cíle, tedy dobré reprezentace našeho města. ve škole Jan Malec finančního příspěvku, kterým, tuto akci spon zoro val a ADVENA s. r. o., jmenovitě pánové Chvátal a Weselý. Touto cestou bychom jim chtěli vyslovit poděkování i jménem našich žáků. Za vedeni školy Jana Wodwudová garáže Jiřina Folrýnová Energetiků328 Stráž pod Ralskem Ještě pár slov k tématu... Vše se dá otočit, vše se dá využít, např. nárůst majetku jsem nevydával za důkaz dobré finanční politiky, ale výsledek snahy města o zvětšení majetku, tabulka oprav bytového fondu je jen v části běžné opravy. Celková vybraná částka se rozděluje na: správu BF STA+KT pojištění režij ní náklady běžné opravy opravy nad 50 OOO,-Kč výstavba (velké opravy) a další. To ale autor ví, podklady měl. Komentář k vyhlášce o odpadech-ale, ale. Pokud za legislativní vadu považujeme to, že posuzovatel chtěl jinak za sebou jednotlivé kapitoly, že chtěl místo dvou částí jednu, tak budiž. Nad ekonomickým hlediskem lze žasnout, ale zpochybněno nebylo. vyhláška byla rozebrána s panem Markem ajeho připomínky byly zahrnuty, nebo vzájemně vysvětleny. Ajsme zase někde jinde. Třeba je teďvarta čtenější. Já mám jenom jedno plání. Ať probůh autor, případně i jiní, netvrdí, co jsem neřekl, nebo nepopisují události, které se nestaly, např. že jsem si napsal rnotto, či že jsem nechal hlasovat o článku v radě města. Za to mně opravdu nestál. Mně spíš trápí ono stálé urážení členů zasrupitelstva. Vždyť autor ví, že v případě.kdy se jedná o skutečně závažný dokument, jeho projednávání v zastupitelstvu předchází projednávání v komisích, pracovních skupinách, v kterých pracuje většina zastupitelů. Takže návrh do MěZ již zahrnuje většinu názorů a došlo předem u většiny ke shodě. Například rozpočet byl sestaven na základě požadavků komisí, odborných pracovníků, potřeb města, byl uveřejněn ve Vartě, vyvěšen, diskutován na jednotlivých komisích, diskutovat přišli i někteří občané, přijal jsem pozvání na schůzi KSČM, kde byl autor přítomen a kde se probíral za všech stran atd.. Výsledek byl shoda všech zainteresovaných, kompromis mezi požadavky a možnostmi. Samozřejmě, že na zastupitelstvu s něčím novým či převratným. už těžko může někdo přijít Jsme v nelehkém období, kdy znova musíme řešit věci, které byly již hotové. Společnými silami je vyřešíme. Zaručeně se bude řešit i vylepšení správy bytového fondu. Ale nelze vše hned a naráz. Já bych navrhoval toho poštuchovánf nechat. Zabírá čas, který je možný vyplnit hledáním řešení. Ono totiž vede-teď pozor, vyslovím myšlenku, která by neměla být zneužita ani překrucována - k rozdělení zastupitelstva na opoziční minitábor a ty ostatní. To tu ještě nikdy ještě nebylo a v zásadě je to špatné. Ono to totiž vede k tomu, že i dobrý návrh z minitábora není brán vážně. A to je velmi špatné, nejsme parlament ani senát, ale obyvatelé Stráže. Informace Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v kulturní domě U Jezera dne tradiční ples hasičů. Pěkná tom bola a vynikající hudba přilákala mnoho hostu, kteří se nejen hezky bavili a zatančili si, ale když měli trochu štěstí, odnesli si i pár hezkých dárečků, které mohli získat v tombole. Sbor dobrovolných hasičů touto cestou děkujeme všem sponzorům. kteří se na této akci podíleli. Jan Trojan Čalounictví -Petr Čech Sídlo: Okružní ul. 411 lablonné v Podještědí Tel: 0424n J93676 I Inzerce Prodám chatku 20 m' v zahrádkářské kolonii Velký Valtinov, s altánem a s možností spát v podkroví: zahrada 513m', suché WC, foliák, Informace na tel.č MEGA a.s Pod Vinicí 83, Stráž pod Ralskem přijme pracovníka pro obsluhu míchací stanice a kladu barev pro pracoviště ve Stráži pod Ralskem Požadujeme: ÚSO nebo SŠ vzdělání Praxe s aplikací nátěrových hmot Znalost AJ nebo NJ výhodou Řidičský průkaz skupiny B vítán Nabízíme: Dobré platové podmínky Perspektivní zaměstnání s možností kvalifikačního růstu včetně zahraničního školení Reakce na článek" Vážení občané" z únorové Varty Vážený pane Voráčku, ale i občane našeho města, dovolte mi, abych reagovala na tu část článku, která se týká mne. Na ostatnť již zveřejnil názor pan starosta i rada města. Komise opravdu začala pracovat dobře, v tom souhlasťm. Na rozdťl od ostatnich členů komise, kteří se bytovou politikou zabyvajť mnoho let jsem děvkou. Proto jsem zpočátku spiše naslouchala, sháněla si podklady. informace, literaturu... Později jsem nebyla schopna zjistit, kdy a kde komise zasedá. V té době se múj zdravomt stav zhoršil a musela jsem podstoupit operaci. Měla jsem tedy i zcela jiné, lidské a velmi osobní starosti, než to, kdy a kde je jednáni komise. Po reíatívnůn uidravent jsem se chtěla do práce opět zapojit, leč marně. Pochopila jsem, že o mne. členové komise nestojť, a požádala o zrušent členstvt v daně komisi. A ještě malá douška k tomu: "Kdyl ul se v éesku všechno vykecá nemusť to být Zprvní ruky. " 1. Kecáte-li vy' pane Voráčku, a vyjadtujete-íí se takto o sobě, pak je to jen VáJproblém. Já tedy v tádném případě nekecám, ale mluvím. hovořím, diskutuji, To. t.e se jmenuji Chvdtalová a jsem manželkau jednoho Z majitelů firmy ADVENA, nemělo a nemá s mou prací nic společného. Možná se to zdá divné, ale nent v našt rodině zvykem diskutovat o pracovntch problémech, ty si li nás tešt koždý sám za sebe. Doma se o práci nemluvť! 3. MLij manžel je taková osobnost. Le k zťskánť pro něj důležitých informací nepotťebuje mne, a ani by mne o takově "slulby" nepožádal. Válený pane Vorác.Yku,přeji Vám v novém bydlišti ménl podezťivavosti a vťce důvěry v lidi. Sylvie Chvátalová Olea Stně~ičková FI'a"t;kk Vokolek \!ba Cabalková FI'a"nška Kolal'lková Bmrlia Polá ková 3ar'Oslav Vrt Vladimr~ Zajrček Božena Pavlrková,Alena Hoh.bová 30sef Cabalka 3al'OSIava KoO\eČ>\á J""'fja..d Rejzková Mik. láš Ha"", Kunák Palová Mir'Oslav Ste.hlrk $~pé~

6 'I, STRANA 6 BŘEZEN HISTORIE 2001 v. Stráž pod Ralskem, hrad okresu Ceská Lípa L-"'======= sklepů pod jeho současnym terénem ve dvou podlažlch, předpokládáme, te pťevyšent vzniklo at po zániku hradu, v některě Z četných mladhch pťestaveb na zámek, a vysvětlujeme je jako destrukci, ukrývajfcf v sobě četně zbytky architeksury stariho jádra, Jak bylo odděleno. bylo-ii ovšem odděleno vůbec, od prvniho oddťlu, dnešní stav lokality nedovoluje určit. Souhlasit nelze ani s tvrzen lm, že hranolová věl. se zdivem O mocnosti 2,2 10, ukrytá dnes ve styku východnfho a sevemiho kňdla, byla pťedsunutou hláskou. Odporuje tomu jednak stejná vit v jihouipadnim nárožl, jednak situováni mohutného pásu šijověho opevněni. Je ovšem třeba upozamít na ID, le nesouhlasíme ani s dotací budování přfkopu a valu do 14.sI0Ietf, kterou autoii, pravděpodobně s ohledem /la piedpokládaně rotiffení hradu v této době, předkládajf (Horyna-Zahradník 1985,83).Oslamě, hmota obou vělr s minímalizovanym vnttťnťm prostorem dává tušit, ie se jednalo sptše o věžice opevněnf net o věže. Nosvědčovala by lomu i 2,7 m mocná zeď, vybthajict Z druhi z.iiiténi vit. v jihozápadním nárožt zámku. Pťťložky mladších kleneb nedovolují jednoznačně rozhodnout.zda je zdivo věie provázaně s mohutnou zdt, kterou tjišťujeme pouze li suterénu pod dvorntm průčelím uipadntho křfdla,či zda souvist s jinou stavebnt etapou. Jako těmět jistě se jeví, t«nevznikla pfi budovánt západního zámeckého kťídla, neboť jeho obvodová zeď, obracejict se do ruidvoit, výrazně ustupuje svým vnějším lícem za lťc spodní zdi. zatímco ltc vntttnt Vyl/lila pfi zaíožent přflotky mladších kleneb. Pokud by mohutné zdívo suterénu skutečně náleželo hradbě,pak by vět vystupovala pťibližně 2/3 pfed západní hradební kry tinu.leiict ve stejné linii jako /fc interiěru věže. Hradba by směřovala dále k severu a nejspťše se napojovala na hradbu. hypoteticky vymezující stiedověky hrad /10 jihozápadnť straně ' V minulém čísle Varry jsme si připomněli. ie v závěru rokli vyšla kniho autorů F. Gabriela a 1. Panáčka-Hrady okresu Česká Lípa. Nyní budeme pokračovat v seznamováni se s objektem hradu Strái p.r. (Vartenberk),tak jak to vídť výše jmenovanf autoťi. Pokračování: Dalšt opevněni hradu o jeho vnítťnť členěnt naznačil M. Horyna-P. Zahradník: ( 1985). Souhlasně s nimi povalujeme za pozůstatek hradební zdi torzo. upravené jako obvod zahrady horního zámku, dosahujícf mocnosti kolem 2.2 m. Již s menšť mirou jistot)' pťipouštime její existenci na jihozápodě, kde podle autorů tvotť severovychodnt průčelí severozápadního kňdla. Nasvědčuje tomu sice i průběh horního porkánu, jistotu v těto olázce však Im;!.edát pouze většť sondáž. Rozhodně však netie souhlasil s pťedstavou. že stiedověky hrad ležel ve dvou úrovntch.hornť, vymezené k severu a hypoteticky i k jíhatápadu, a dolnf v mťstecb spodniho zámku, kom se hrad rozvinul až ve l a.stoletť (Horyna-Zahradntk 1985,82-83). Na základě reliktů architektury, vystupujictcb z vychodnibo okraje vyšši části zámku a ukrytých v podobě 3. HODNOCEN!. Původně asi dvojdílná rozsáhlá dispozice hradu vykazuje ve zjijtěných fragmentech al. nápadnou podobu s hradem Týřovem, klasifíkovaným T Durdikem (1998,21-49) jako francouzskv kassel. Shodné jsou jak rozměry, tak i IirU: timěř pravoúhlý prvnt oddtl hradu.za kterým se skrývá užš! dispozičně nepravidelny oddil druhý. Odlišnou podobu mají ovšem hradebni věže či věžice, na rozdíl od Týřova zde hranolově. Bohužel ve vyčtu dalších shodných či naopak odlišnycb fonndlntcb znaků již: nemůžeme pokračovat, nebot'je z našf lokality neznáme. Problematické zůstává i přesnějšt datováni jednotlivých reliktů sttedověkycb staveb a to nejen absolutní. ale i relativní, Hrad, snad královského založenť. tak zůstává otazníkem nejen ve vzorku hradů Českolipska. ale pťedevšůn ve vývoji české hradební produkce vůbec. Archeologie: pokudje známo, nebyl zatťm na hradě archeologický výzkum prováděn. Z hradu pochdtf fragment kachle, deponovaný v O VM v České Upě (ič.667). Tolik tedy autotí o Strdži p.r.. V odstavci..hodnoceni,. se autoři odvolávají na nápadnou podobu s hradem Týřovem (ten se nacházi nedaleko hradu Kiivoklát). Pro lepšt ptedstavu přikládám perspektivní rekonstrukci hradu Týřova, kterou jsem obkreslil Z knihy D, MenclověČeski hrady, Posudie sami, jak by asi vypadal slrátský hrad Vartenberk. -EHor.- 20m 2.

7 STRANA 7... BŘEZEN 2001 Poděkování FOTBA:LS PANDA SPORTEM Naše organizace byla opět pořadatelem tří fotbalových tumajů.týmy,které využily této příležitosti. mohly vyplnit dlouhou zimní přestávku mezi soutěžemi a svým svěřencům nabídnout místo jednotvárné fyzické přípravy zpestření ve formě turnajových utkánlpřímými účastníky ale nebyli jen registrovaní hráči - hlavně halového turnaje dospělých se zúčastnilo mnoho hráčů bez.jicence",a pro ně to byla možnost aktivníbo pohybu a konfrontace s ostatními. se již o pátý ročník.kterého se zúčastnilo v tomto roce II týmů (přibližně 200 hráčů). Hrálo se ve dvou skupinách,hracírni dny byly úterý, středa, sobota a neděle. Začátek turnaje byl v polovině listopadu 2000 a končil v polovině ledna Pořadí: Elitní "A" skupina: "B" supina: Celkové pořadí: I. Osečná 2. Stráž pod Ralskem,,B" 3. Zákupy 4. Velký Valtinov 5. Stráž pod Ralskem,,A" V příštím ročníku turnaj nabídnout i dorostu. se pokusíme tento i žákům starším a případně m.zimní turnaj dospělých. I.Halový turnaj dospělých. Jednalo přidal jeden hrací den). I.Mitop Mimoň 2.Heřmanice 3.0sečná 4.Dřevěnka Mimoň 5.Lucky Boys I.Noviny pod Ralskem 2.ČS- KA 3.Bobíci Jablonné v Podještědí 4.Renokar 5.Dream team 6.Akabu U.Halový turnaj žáků. Po zkušenostech z prvního ročníku y minulém roce jsme zorganizovali druhý ročník tohoto turnaje pro žáky ročníku narození 1988 a mladších.turnaj proběhl v pěti hracích dnech(původně měly být hrací dny čtyři,ale z důvodů chřipkové epidemie se Také druhý ročník.zúčastnilo se ho osm týmů.hracími dny byly soboty a neděle.vždy od 10 a 12 hodin. Turnaj ledna a dohrával začal v polovině se do 4.března. To je jeden z pokojů, kde byly samé ženské Celkové pořadí: I. Vesec 2. Osečná 3. Velký Valtinov 4. Jablonné v Podještědí 5. Brniště 6. Noviny pod Ralskem 7. Dubnice 8. Stráž pod Ralskem "B" Ceny pro vyhodnocení nejlepších připravila pořádající organizace PANDA SPORT. V rámci turnajů byli vyhodnoceni také nejlepší kanonýři.organizačni schůzka zájemců o účast v příštích ročnících proběhne v září tohoto roku a již dnes se podle ohlasů dá pl'edpokjádat navýšení účasti.dovolujeme si všem týmům popřát co nejlepší umístění ve svých soutěžích a těm,kteří se zúčastnili a nejsou registrovanými hráči aby Tímto článkem, by jsme chtěli poděkovat za pěkný Iyžařský výcvik v Jizerských horách, který se konal od do Děkujeme panům učitelům, hlavně za to, že s námi měli trpělivost a za to, že nás naučili lyžovat. Sice se nějaký ten úraz objevil,ale přesto se nám tam moc líbilo. A proto by jsme chtěli poděkovat Adamovi Šimkovi, Pavlovi Polákovi, Michalovi a Zdeňkovi ptáčkovým a i Mirce Čonkové, která nám tam byla druhou maminkou. byli pořád "IN". Za PANDA SPORT Mgr. Zdeněk Hlinčfk Pozvánka k návštěvě fitness V říjnu 1996 jsme pro Vás otevřeli v areálu plaveckého bazénu fitness, které svojí kapacitou a vybavením nepatfí k největším, avšak o to je útulnější. prášek tupící smysly, aby nevnímaly bolest. Dát si panáka. Zapálit si cigaretu atd. Všechna tato řešení mají své nevýhody v podobě negativních následků na lidské zdraví. Čeho bychom si přáli víc, jste Vy návštěvníci. O tom, proč cvičit, bylo napsáno mnoho článků,ale chybí-ii důvod k činnosti, tedy ke cvičení,sebeodbornější kniha člověka cvičit nedonutí. Skutečnou pomocí je pohyb. Práce na zahradě. Jízdy na kole. Aerobik. Jóga. Plavání, ale i sauna, masáže a mnohé další. Lidově řečeno: "Vyplavit ze sebe problémy." Tuto skutečnost potvrzují mnohé hypotézy, jako: Vypisovat výhody, které s sebou cvičení přinášř.]e stejné jako boj Dona Quijota s větrnými mlýny, ale jako on to nevzdal. nevzdáváme se ani my. Věříme,že jednou v sobě objevíte potřebu "protáhnout kostru" a navštívíte nás. I. hypotéza o endorfinech-vychází z faktu uvolnění opiátových látek (endorfinů) při cvičení. což vede ke zlepšení psychických stavů (nálady), Jedním z mnoha důvodů nebo motivů, které by mohly v člověku vzbudit zájem o cvičení, je kladný vliv na psychosomatické obtíže, tedy problémy vyvolané psychikou odrážející se na tělesném zdraví. 2. hypotéza thermogenní-opírá se o skutečnost, že výrazné cvičení zvyšuje tělesnou teplotu (až na 40 O C, a to bez negativních následků). což přispívá k deaktivaci negativních látek hormonálního původu vyplavených v důsledku negativních emocí. Každodenně člověk pocítí mnoho emocí, jako hněv.strach.závist.smutek atd., které mají svou fyzickou odezvu, která se projevuje migrénou,bolestmi hlavy,ztuhlostí šíje. ramen atd. 3. Hypotéza o odpoutání-předpokládá, že když se člověk při cvičení odpoutá po dobu 20až45minut od běžných denních starostl,současně se sníží úzkost a krevní tlak. Řešení by mělo probíhat na dvou úrovních. Prvotní je hledat a odstranit příčinu podnětů vyvolávající negativní emoce. Druhotně docílit uvolnění své tělesné schránky. Jinak řečeno relaxovat. Samotné cvičení nevyřeší problémy v práci, ve škole, v rodině, ale dá člověku prostor k zamyšlení. Umožní psychické uvolnění a velkou výhodou je zdravotní prospěšnost. Způsoby, jakými je možné regenerovat duševní a fyzické síly, jsou mnohé. Vzít si Zveme tedy všechny na den otevřených dveří, který se koná Vstup zdarma. Sjezdovku jsme měli hned před chetupou. Cvičitelé fitness Radek a Pavel Do nového tisíciletí neúspěšně V novém roce. proběhlo již dalších 5 kol regionálního přeboru družstev a my stále čekáme na úspěšný výsledek. Je pravda, že hned ve 4. kole jsme v České Lípě s domá- Naše druhá maminka Mirka dm béčkem šance neměli, aje prohra s nulou (O 8) přeci jenom optimismu nepl'idala. V 5. kole jsme doma proti ŠK Weyrostek Doksy nastoupili s cílem vyhrát, tentokrát byly v náš prospěch i teoretické předpoklady. Co se ale nedaří nám, to se zdařilo našemu soupeři a tak jsme po prohrách Janouška, Ščerby, Černého a Čapka propásli i tuto šanci (3 : 5). V dalším kole jsme do Děčína na Slavii jeli oslabeni chřipkou pouze v šesti a zopakováni porážky O : 8 ani Žáci sportovní třídy /redakčně neupraveno/ nepřekvapilo. Další šance se nám otevřela doma s reservou Krásné Lípy, která přijela do Stráže na utkání 7. kola oslabena. Přestože se utkání vyvíjelo docela nadějně, opět se nám nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce vše, výsledek 3 : 5 ovšem odpovídá našim součastným možnostem.

8 STRANA BŘEZEN ~~ULTUH~~' Dům kultury Stráž pod Ralskem KULTURNí PŘEHLED NA MĚsíc DUBEN 2001, KINO - PROSTOROVY ZVUK DOLBY SURROUND Program: 1.4. neděle 2.4. pondělí 18 Oa 2QJO vstupné 51,- TROSEČNíK USA. Aby se zachránil, musí ztroskotat - jeslli chce přežít, musí se it..robinson" Tom Hanks, ztracený a nalezený uprostřed jižního Pacifiku. Systémový inženýr Chuck přežil leteckou katastrofu. Tehdy nevěřil, že pravá katastrofa ho teprve Ceká... Dobrodružný film Roberta Zemeckise. Mládel do 12-1i nevhodný Po stopách Českých lvů _ 5.4. Ctvrtek SAMOTÁRI CR. Místy trochu černá komedie Petra Zelenky /Knoflfkáři/ a Davida Ondříčka vstupné 51,o našich úchylkách, sobeckosti a neschopnosti někoho opravdu mitovat. Ondřej miluje Hanku, přesto že má Lenku, Hanka miluje Petra, tomu se libí Vesna, Jakub miluje všechny, zejména trávu... Mládeli do 15-ti nevhodný 6.4. pátek CELA USA. Sadistický vrah topí mladé dívky ve skleněné cele, pomalu a postupně, aby 8.4. neděle vychutnal jejich agonii. Když si ho FBI podá, netuší, že se právě v cele topí jeho pouze 2(JOO poslední obět Temný kultovní thriller pro velmi silné nátury. vstupné 53,Mládeli do 15-1i nevhodný 8.4. neděle 102 DALMATINŮ USA.Jsou opět tady a přibyl k nim jeden další pes a tlustý Francouz/G.Depardieul pondělí Zlá Cruella je sice ve vězení, ale spřádá nové plány, aby se zmocnila malých šíěňat Další pokračování hraného filmu v českém znění pro celou rodinu. vstupné 55,Mládeli přfstupný 9.4. pondělí 2001: VESMíRNÁ PRDA USA, KANADA, SRN. Leslie Nielsen opět exceluje v parodii na Star Trek, Šestý vstupné 51,smysl, Pátý element a další desftky filmů... americký prezident je naklonován a zemi vládne nebezpečný mírnozernšřan. Musí přijft super agent, aby všechny zachránil.. Mládeli pnstupný - český dabing čtvrtek OTESÁNEK pátek CR, GB. Manželé Horákovi touží PQ dítěti. Otesají si proto pařez, ~e kterého se dilem lásky stává jejich syn Otfk. Cerná hororová komedie Jana Svankmajera. vstupné 49,Nejlepší i nejhorší vlas\f1ostí monstra je chul k jídlu. Budou s ní rmt co do činění tatínek Hartl, maminka Zilková, sousedka Kretschmerová, pošlák Vondráček, policista Lábus, gynekolog Goldflam, ale zejména sociální pracovnice Smutná.. _ Mládeli do 12-1i nevhodný neděle CESTA Z MESTA pondělí CR. Počftačový programátor Honza na cestě k sobě, p1írodě a lásce. Nová 1800 a 2(JOO komedie Tomáše Vorla s T. Hanákem, S. Polívkou, E. Holubovou, L.Suchařfpou, vstupné 49,L. Skorepovou a dalšími sklepáky v hl.rolích... Mládeli přfslupný čtvrtek VERTICAL LIMIT pátek USA. Cesta na vrchol K2, druhou nejvyšší horu světa, s několika termoskami 18 Oa 20" nitroglycerinu a partou vysokohorských zabijáků. Pokud máte zavrat, když vylezete vstupné 55,na štokrdle, neumíte včas zaseknout cepín nebo nemáte odvahu odříznout pod sebou na laně visícího otce, nelezte do hor. ChrisO 'Donnel to umí a přesto bude potit krev. Mládeli pnstupný neděle DINOSAURUS 1600 a 1800 USA. Unikátní digitální podívaná do dávno ztracených světů. Dinosaurus pondělí Aladar se svými kamarády lemury musí po vesmírné katastrofě hledat nový 00 pouze v 18 domov. Cestu jim překazí tyranosauři, na které musí vymyslet past. Animovaná vstupné 48,disneyovka pro celou rodinu v českém znění. Mládeli p!fstupný -čz pondělí FOTR JE LOTR pouze ve 2000 USA. Robert Oe Niro a Sen Stiller jako starostlivý otec a jeho potencionální zel úterý v komedii o tom, že rodinné soužití není žádná legrace. Greg miluje Pamelu a a 2000 uzavření manželství brání už jen souhlas jejího otce. To by ale nesměl být bývalý vstupné 49,agent CIA, který svoje drsné praktiky jen tak nezapomíná.. Mládeli p!fslupný čtvrtek 6.DEN a 20'5 USA....vrátil se domů a našel tam sebe v posteli se svou manželkou... Arnold pátek Schwarzenegger a jeho klon v hlavních rolích sci-fi techno thrilleru nejen o 00 pouze v 18 klonování lidí. Mládeli p!ístupný vstupné 45,27.4. pátek :PORNOGRAFICKÝ VZTAH ART KINO 2000 Francie. Muz a žena. Scházejí se, aby praktikovali svoje sexuální touhy. Po čase vstupné 59,se však do jejich vztahu začíná vkradat láska a vše se začíná měnttbežle Frédéric Fonteyne, cena za nejlepšnenský herecký výkon na MFF v Benátkách.. _ Mládeli do 15-li nevhodný neděle TYGR A DRAK 18 Oa2(JOO USA,Čína, Tchajwan. Strhující rornamlcko-dobrodružna ~odívaná do staré Číny. vstupné 53,Legendární bojovnfk Li Mu Bai končí své putování starou Cínou a vrací se na horu Wudan, požádá mladou dívku, aby odvezla jeho slavný meč do Pekingu. Ta je však okradena a zaciná plejáda bojových technik... Mládeli přfstupný pondělí HELE VOLE, KDE MÁM KÁRU? USA.Když probendíme celou noc, neměli bychom zapomenout, co jsme dělali. A 1.5. úterý už vůbec bychom neměli zapomenout, kde jsme nechali auto... jsou v něm totiž vstupné 49,dáreCky pro naše prnelkyně, které se ted moc a moc zlobf a navíc nám nasly v posteli chlapa... Další dávka teenagerského humoru. Mládeli do 12-ti nevhodný Připravujeme: Rebelové, Tanec v temnotách,není král jakq král,vyvolený,kytice, Pošli to dál, Musíme si pomáhat, Po čem ženy touží, Zivotní zkouška, Pokemon, Vřískot III, Paralelní světy, Scary movie děsnej biják, Family man. b'?~~~~""~~!!/'"~~~~ Tato rubrika je však určena tvotivosti filsnově a o té i bude, Je na místě upfesnit, že veskrze pozitivní, neboť nová doba bohužel tvořivosti pfifkla i význam opačný. Vedly-Ii Boha ke něni uměleckých děl ho fadf mezi nejoriginálnějšt tvůrce na světě. Švankmajer vyniká svou geniálnf animací. Je schopen animovat naprosto všechno, včetně zvířat a lidí. Jeho stvaieni Adama a Evy pohnutky čisté kladné, pak jsme se jako civilizace, natož pak národ Čechů, mac nepotatili. Tím se dostávám kpřfčinám, které mi poslední dny působí "blbou surrealistictickě vize s hlubokým filozofickým podtextem se mtst s banálnimi lidskými příběhy, pohádkami... Za svoje filmy byl mnoho, krát oceněn!lekce Faust -Česky lev náladu ". Tvůrci multiplexů maji na některé naše spoluobčany takový vliv, že si doma ve svých bytech taťitu]! vlastní kina. Nemajf jihoafrické investory a proto si potřebné rekvizitv rozebirajt sami ve vestibulu našeho kina. Svůj život takto skončily stojny /velký propagační panell na Pffběh hraček, Agenta 007, Sběratel kostt, Musfme si pomáhat. Stejný osud postihl i Patriota a 60s. Z posledně jmenovaného zmizel nejprve nápis, potom hlavní figury a nakonec i Mustang Z roku A to mě skutečně hnulo žlučí. Cena stojn» se pohybuje od 3 do 5-ti tistc korun. Vyrábf se v USA pro celý svět a v Čechách ji distribuuj! produkční společnosti pouze do velkých kin Vím, ř{!aite si Nicolas Cage v celém filmu jenom kradl a co já, ubohý divák, si mám Z toho všeho odnést? Vezmu si stojnu! Budit Ale co chudák Patriot? Tomu šla jenom o dobro!... nicméně. chcete-li mít kino hezké, nechte ho na místě! za nejlepší herecký počin a za zvuk/.... Naštěsti ve filmové tvořivosti se zlodějino moc nevypláct. Je-li ukradnuto přfliš, zkušený divák to snadno prohlédne. Ti šťastnějšf krást nemuseji vůbec. Patii k nim iznámý výtvamfk, scénárista, režisér a filozof výkon, za výtvarný Příprava filmu OTESÁNEK /podle stejnojmenné pohádky/ trvala Švankmajerovi celých J 5 let. Kritikově se shodují na 10m, že je 10jeho nejlepší celovečerni film. Odehrává se v současnosti a na své si přijdou milovníci klasiky, krvežiznivi devianti i bezdětni manželé o kterých 10 vlastně je. Božena HorálwválVeronika ti/ková! zoufale loužf po děťátku. Karel Horák /Jan Hartl/ už na 10 nemá ani nervy a stluče jť v kůlně Ottka. To však netuší, jak hluboce se provinil proti Stvotiteli a genetice... Víc vám nepovtm, snad jen f.e Švankmajer OTESÁNKA vyfiknul vskutku báječné, otýpky suchých haluzek, přes to štrikovaně rukaviéky a pod čepicí věčně nenažrany suk. Přijáte si piipomenout dobrou českou pohádku ve vynikajtct černé komedii dtťv než Scwarzeneggerův klon vyžene nadobro Otesánka Z naší paměti. Hrajeme A tak šel čas 12. a v lb"" a 2C1'" hod. A. Nevole Prokop, opat kláštera sázavského, jednáním Přemysla Ottagara 1., krále českého, od papeže Innocencia III. za svatého vyznavače a dědice Čechům vyhlášen. kroupy veliké a neslýchané spadly,byly třihranné a tak eelé zase za 7 dnů stály, až potom náhlé horko na ně přišlo ledna, nar. sv. Anežka Česká (Přemyslovna), česká svěrice, zakladatelka a první' abatyše kláštera sv. Františka na Starém Městě v Praze (zemřela ). V první noční bdění veliké světlo vyšlo na mnoha místech v české zemi, jakoby po zemi šlo, blýskalo se také a hřmělo. Byla toho roku tvrdá zima i draho, tuzí větrové a klášter Sionský na Strahově vyhořel Zlatá bula sieilská vydána novým římským panovníkem Fridrichem II. Sicilským v Basileji Přemyslu I. znamenala definitivní úpravu poměru Čech k řiši. Korunovace krále 1216 Zrušen tzv.stařešinský zákon (z doby Břetislava ) o následnictví trůnu a zavedena zásada primogenitury tj. prvorozenství Přemysl I. udělil v léno Moravu svému synovi Vladislavovi. Václavovi pak Plzeňsko jako vévodství umřel Jan biskup pražský, v počtu Václav I.českým králem. K výraznému zlepšeni ekonomických poměrů přispěla tzv. kolonizace (osidlováni dosud pustých regionů).václav I.byl náruživý lovec a při holdováni této vášní přišel dokonce o oko Když Mikuláš, biskup pražský 24., kázal na hradě pražském, náhlý a prudký vítr se strhl a tak se hrubě zamračilo.že se lidé znáti nemohli vznik tzv. jihlavského práva 1259 Přemysla II. jako českého 1272 Most pražský vytvořiti dala kamenný, královna Jitka, 1278 Bitva na Moravskérn poli (u Suchých Krut).V bitvě Pfemysl n. zahynul a jeho tělo bylo převezeno do Vídně (r do Znojma) a teprve r.1297 do Prahy V ochtáb sv. Petra a Pavla bylo tak hrozné a veliké hřímání, blýskáni a hromobití, že lidé jedni druhým se zpovídali. domnivajíce se, že hned umříti musejí a že poslední soudný den konečně před rukama jest Narodila se Alžběta, jinak Eliška.dcera krále Václava Českého II., krále Jana manželka a císaře Karla IV. matka narodil se v Hostinném Arnošt z Pardubic, první arcibislcup pražský Král Václav Il.zarazil nový groš pražský, resp. český, stříbrný beze vší přísady. Na groši text vyražen WENCESLAUS (SECUNDUS +DEIGRATIA) REX BOEMIE.

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 13.08.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,30 hod. Přítomni členové

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne 4. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3777/2015 Počet listů dokumentu: 2 Usnesení RM č. 521/2015 hospodaření organizace

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Jan Zeman, CSc.,

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Přítomni: Mgr. Morava, Ing. Dominik, Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, Ing. T. Hrodek, Ing. Kocourek Omluven: p. I. Šenkýř, Pozdní příchod:

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 1/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/26/RM/2012, 8/31/RM/2012, 6/36/RM/2012, 13/36/RM/2012, 14/36/RM/2012, 15/36/RM/2012

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 R 78/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 02. 2016, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Zápis a přijatá usnesení ze 3. zasedání ZO Sl. Rudoltice, konaného dne v kanceláři obecního úřadu

Zápis a přijatá usnesení ze 3. zasedání ZO Sl. Rudoltice, konaného dne v kanceláři obecního úřadu Zápis a přijatá usnesení ze 3. zasedání ZO Sl. Rudoltice, konaného dne 13.12. 2006 v kanceláři obecního úřadu Přítomni: M. Jalamasová, O. Křemen, P. Pargač, J. Strýček, L. Švehla, M. Glejtek, S. Zemba,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 60 USNESENÍ výboru pro bezpečnost z 22. schůze uskutečněné dne 22. května 2008 k vládnímu návrhu zákona o Policii

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

MĚSTO CHEB KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 48835/2015 01.06.2015 Zápis a usnesení z 6. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení jednání: 1.6.2015 v 15:30 hod. Místo konání jednání:

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM 1/16 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Balog, p. Janoušek Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 16.50 hodin. 1. Zahájení jednání

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více