PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture"

Transkript

1 PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects architecture

2 Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní je pro nás otázka krásné budovy. Budovy, která aspiruje na nadčasovost a zároveň přidává možná tu nejdůležitější hodnotu opravdový umělecký výraz jak exteriéru, tak interiéru domu. Spolupráce mezi klientem a architektem je pro nás harmonickým a kreativním dialogem založeným na vzájemném obohacení. Tímto způsobem jsme schopni garantovat kompletní spektrum návrhářských a inženýrských činností od přípravy stavby, návrhu, obstarání stavebního povolení, prováděcího projektu, tendru, autorského dozoru, konzultací apod. Our aim is to create architecture that fulfills the expectations of clients and complies to the highest professional standards. The concept of beautiful building is also crucial for us. A building that aspires to achieve timelessness and adds an unmeasurable, yet probably the most important value a downright artistic expression of both exterior and interior of the house. The cooperation of a client and an architect is a harmonious and creative dialogue based on mutual enrichment. In doing so we are able to guarantee a complete spectrum of design and engineering services starting with balance opening, through design of the building, design permit, building permit, execution plans, bidding procedure, artist supervision, consultancy etc. 2 úvod 3 intro

3 obsah content 1 Vodní elektrárna Bělov 8 Water plant in Bělov 2 Terasový dům v Praze 5 Košířích 12 Terrace house in Prague 5 Košíře 3 Cornlofts Šaldova v Praze 8 Karlíně 18 Cornlofts Šaldova in Prague 8 Karlín 4 Vila v Praze Dubči 24 Villa in Prague Dubeč 5 Přestavba rodinného domu v Roztokách u Prahy 30 Renovation of a villa in Roztoky u Prahy 6 Rekonstrukce vily v Praze 6 Dejvicích 36 Reconstruction of a villa in Prague 6 Dejvice 7 Bytový dům v Praze 5 Barrandově 40 Apartment building in Prague 5 Barrandov, 8 Vila v Černošicích 44 Villa in Černošice 9 Studentské koleje ETH Zürich 48 Student College ETH Zürich 10 Rodinný dům ve Vráži u Berouna 52 Family house in Vráž near Beroun 11 Územní studie Dívčí hrady v Praze 5 58 Masterplan of Dívčí hrady in Prague 5 12 Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6 64 Transforming industrial area Ruzyně into a new residential district of Prague 6 13 Územní studie Světovar v Plzni 70 Masterplan Světovar in Pilsen 14 Územní plán Svojetice 74 The zoning plan of Svojetice 15 Nové centrum městské části Praha Velká Chuchle 78 New center of Prague city district Velká Chuchle 4 obsah 5 content

4 vodní elektrárna bělov 01 water plant bělov vodní elektrárna Bělov water plant in Bělov Generální projektant: Jan Šinták I.P.R.E. Architekt: Pavel Hnilička Architekti / Pavel Hnilička, Adam Vojtek Klient: MEXIM CONSULTING, s.r.o. Statika: Recoc, s.r.o. Místo stavby: levý břeh řeky Moravy, jez Bělov, ř. km. 166,770 Výkon: 2 x 0,8 MW Projekt: Realizace: Fotograf: Jiří Krejčík General designer: Jan Šinták I.P.R.E. Architect: Pavel Hnilička Architekti / Pavel Hnilička, Adam Vojtek Client: MEXIM CONSULTING, Ltd. Structural designer: Recoc, Ltd. Construction site: Left bank of the river Morava, km 166,770 Power: 2 x 0,8 MW Project: Realization: Photographer: Jiří Krejčík 6 architektura 7 architecture

5 vodní elektrárna bělov 02 water plant bělov 02 Návrh vychází z původní dokumentace pro stavební povolení, kterou vypracovala firma Aquatis, s.r.o. v letech Stavba byla započata úpravou koryta a poté zatopena a opuštěna. Chátrala pak po dobu více než 12 let, kdy ji koupil nový investor a začal s úpravou projektu a výstavbou. Elektrárnu jsme přizpůsobili okolní krajině, je skrytá pod terénním valem, z něhož vystupují jen větrací šachty a přístupová schodiště, vstupuje se do ní, podobně jako se vstupuje do ponorky. Elektrárna je samostatnou železobetonovou monolitickou stavbou se dvěma vtokovými poli. V každém poli stojí generátor a převodovka vlastní turbíny. Na nátokovém čele je umístěn čistící stroj česlí se šnekovým dopravníkem. Kontejner pro shrabky jsme zapustili pod úroveň terénu, aby co nejvíce splynul s okolím. Česla plynule navazují na přední stěnu nátokového čela. Vtokový objekt je zakončen drážkou pro provizorní hrazení a dále pokračuje strojovna. Vtokem začíná tlaková část vedení vody k turbínám o výkonu 2 x 0,8 MW. Výtok vody z turbín prochází savkou opět s drážkami pro provizorní hrazení. V návrhu se uplatňuje pohledový beton jako základní konstrukční materiál doplněný kovovými prvky v surové průmyslové podobě. Aby se nohy nebořily do podmáčené trávy na střeše, je vybavena lomovými šlapáky. Pojížděné plochy zpevňuje mlat. The project is based on the original building permit documentation prepared by Aquatis Ltd. in The construction started with adjusting the water channel, but then it was deteorating for more than12 years. The new investor modified the project and resumed the construction. We wanted to conceal the power plant as much as possible and adapt it to the surrounding landscape. The construction itself is concealed under ground, above which only the ventilation shafts and access stairways are visible. Hence the structure resembles an entrance to a submarine. The power plant is a monolithic reinforced concrete building with two inflow fields. There is a generator in each field and the turbine gearbox. The mesh screen and screw conveyor are located at the turbine intake. The dirt container is placed under ground to make it as concealed as possible again. Directly attached to the front wall of the turbine intake is the mesh screen. At the end of the intake body is a groove for emergency purposes barrier. Adjacent to the intake body is the engine room. From the intake the water runs under pressure to the turbines with the output of 2 x 0.8 MW. The discharged water goes through a draft tube with grooves for emergency purposes barrier. The proposal suggests the use of architectural concrete as the basic construction material completed with metal elements in raw industrial form. The pathways on the roof are paved with quarry flat stones. The paved roads have been designed to be used by vehicles. 8 architektura 9 architecture

6 terasový dům v praze 5 košířích 02 terrace house in prague 5 košíře Terasový dům v Praze 5 Košířích Terrace house in Prague 5 Košíře Autoři: Pavel Hnilička, Petra Bláhová-Kandusová, Veronika Hamšíková, Jan Dluhoš Spoluautoři: Petr Tej, Tereza Růžičková, Helena Šonská Návrh zahrady: Mikoláš Vavřín Klient: Kuprum Development, s.r.o. Dodavatel stavby: Lstav, s.r.o. Projekt: Realizace: Zastavěná plocha: 437,3 m² Hrubá podlažní plocha: 1 201,3 m² Čistá užitná plocha: 954,4 m² Obestavěný prostor: 4 121,4 m³ Ocenění: Cena v kategorii Novostavba, GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2008, Národní cena za architekturu, 1. cena v kategorii Novostavba bytového domu, soutěž NOVÝ DOMOV 2008 Fotograf: Filip Šlapal, Jaroslav Hejzlar Authors: Pavel Hnilička, Petra Bláhová-Kandusová, Veronika Hamšíková, Jan Dluhoš Co-authors: Petr Tej, Tereza Růžičková, Helena Šonská Landscape architect: Mikoláš Vavřín Client: Kuprum Development, Ltd. Contractor: Lstav, Ltd. Project: Realization: Built-up area: 4 37,3 m² Gross floor area: 1 201,3 m² Net area: 954,4 m² Built-up volume: 4 121,4 m³ Awards: The new building category, Grand Prix of Architects 2008 National Architecture Award; 1st prize in the category of the new building, competition NEW HOME 2008 Photographer: Filip Šlapal, Jaroslav Hejzlar 10 architektura 11 architecture

7

8 terasový dům v praze 5 košířích 02 terrace house in prague 5 košíře 02 Na pozemku dnešního terasového domu stávala ve svahu zhruba 10 m vysoko nad ulicí vilka, která neodpovídala představám majitelů. Rozhodli se proto využít prudkého svahu, vystavět terasový dům a usídlit se na jeho vršku v novém pohodlném bytě. Princip terasového uspořádání umožnil ke každému bytu přiřadit střešní zahradu. Bylo tak možné vystavět kvalitu bydlení podobnou rodinnému domu, avšak městsky zahuštěnou. Dům je členěn na 4 byty, z toho 1 mezonetový. Na úrovni ulice je garáž pro 8 automobilů, vstupní hala a sklípky pro každý z bytů. Domem prochází výtah, ze kterého se vstupuje přímo do jednotlivých bytů. Schodiště je vytaženo ven z domu. Hmota domu je rozdělena na spodní část soklu, která se zakusuje do svahu, a horní část koruny, která má objem běžného rodinného domu. Spodní část je těžká a je provedená z černého probarveného pohledového betonu, odkazuje na břidlicovou skálu pod domem. Horní část z měděných panelů je lehká a navozuje dojem střechy. There was a little villa on top of the extremely steep plot, which didn t correspond with the owners conception. Therefore, they have decided to build a terraced house and to dwell in a new comfortable apartment. The concept of terraced structure allowed to assign a roof garden to each flat. This way, it was possible to build the quality of living similar to a family house without huge demands for ground space. The house is divided into 4 flats, of which one flat is an upper maisonette. There is a garage for eight cars, the entry lobby and small cellars for each fl at on the street level floor. The lift moves through the house and opens directly into each flat; the stairway is located outside the house. The house is is articulated into two parts: the lower base sinked into the slope and the upper crown which has the dimensions of a standard family house. The heavy lower part is made of dark coloured face concrete and refers to the slate rock under the house. The copper panels covering the upper part give it a light roof-like impression. 14 architektura 15 architecture

9 cornloft šaldova v praze 8 karlíně 03 cornloft šaldova in prague 8 karlín Cornloft Šaldova v Praze 8 Karlíně Cornloft Šaldova in Prague 8 Karlín Generální projektant: Baumschlager Eberle / Carlo Baumschlager, Dietmar Eberle, Eckerhart Loidolt, Cedric Niesser, Kari Silloway, Veronika Hamšíková Lokální architekt v ČR: Pavel Hnilička Zahradní architekti: Vogt Landschaftsplaner Klient: Real Estate Karlín Group Dodavatel stavby: FCC Vinci Projekt: Realizace: Hrubá podlažní plocha: m² Náplň: 118 bytů, obchody, kanceláře Fotograf: Eduard Hueber, Ondřej Polák General designer: Baumschlager Eberle / Carlo Baumschlager, Dietmar Eberle, Eckerhart Loidolt, Cedric Niesser, Kari Silloway, Veronika Hamšíková Local architect in CZ: Pavel Hnilička Landscape architects: Vogt Landschaftsplaner Client: Real Estate Karlín Group Contractor: FCC Vinci Project: Realization: Gross floor area: m² Program: 118 apartments, retail, office Photographer: Eduard Hueber, Ondřej Polák 16 architektura 17 architecture

10

11 cornloft šaldova v praze 8 karlíně 03 cornloft šaldova in prague 8 karlín 03 Pražský Karlín býval kdysi předměstím, kde se stavěly továrny. Dnes továrny nefungují a čtvrť se pro svou blízkost centru stala velice atraktivní a mnoho se zde staví. Setkání starého a nového naplňuje místo silným nábojem. Náš projekt má toto setkávání srostlé přímo v sobě. Skládá se ze dvou budov. Jedné staré, kterou jsme přestavěli a spojili ji s novostavbou ve dvoře. Původní stará budova má číslo popisné jedna a je z konce 19. století. Byla vystavěna jako lisovna řepkového oleje, který tehdy sloužil zejména na svícení. Po relativně krátké době se obecně rozšířilo svícení plynem, a tak budova pozbyla účelu. Prostory si pronajal František Křižík, který zde pracoval na elektromotorech. Po něm zde byla prodejna automobilů Praga a později pak Avia. Původní budova je dlouhá přes 130 m a má rozpon 16 m. Stavebně je řešena se dvěma řadami sloupů uprostřed. Původní litinové sloupy, na nichž jsou zaklenuty nízké cihlové klenby, jsme zanechali, dřevěné sloupy a stropy musely být nahrazeny novou konstrukcí kvůli nízkým výškám stropů (původně pouze pro skladování řepky olejné) a také z důvodu požární bezpečnosti. Do rastru oken 4 m jsme vkládáli mezonetové byty různé velikosti a tím jsme docílili toho, že každý byt má okna do ulice i do dvora, kde je lodžie. Mezonetové byty umožňují vizuální spojení jednotlivých podlaží a navyšují tak pocitově výšku stropu. Novostavba ve dvoře je řešena jako moderní nezávislá stavba. Má tři komunikační jádra, které vytvářejí tři objemy. Ty se pak nad úrovní prvního patra spojují a vytvářejí tak mosty, pod kterými je umožněn průchod do dvora. Pod novostavbou je umístěno parkování pro celý komplex, celkem pro 138 aut. Novostavba i stará budova jsou opláštěny skleněnou fasádou s potiskem, která umožňuje regulovat míru intimity na lodžiích a v obytných místnostech. Tímto druhem opatření lze spolehlivě docílit bližšího kontaktu staveb, a tudíž vyšší hustoty zastavění. The Prague neighbourhood of Karlín used to be a suburb where they built factories. Today, the factories are no longer in operation and the neighbourhood is gaining popularity because of its proximity to the city centre; consequently it sees a lot of new development. The meeting of the old and the new gives the place a powerful charge. Such meeting is integral to our project. It consists of two buildings. An old one, which we rebuilt and connected with a newly built annex in the courtyard. The original old building with registration number one was built at the end of nineteenth century. It was built as a rapeseed oil mill. At that time, rapeseed oil was used mostly for lightening. Nonetheless, relatively soon gas-lights became generally available and the building thus lost its purpose. František Křižík leased the premisses and used them for electric motors production. Later on, the premisses were used by Praga and later on Avia car dealerships. The original building is over 130 meters long with a span of 16 meters. The construction design utilizes two rows of columns in the middle of the building. We have retained the original cast-iron columns topped with low vaulted brick arches. The wooden columns and ceilings had to be replaced with a new construction due to the low ceiling height (originally used only for storing of rapeseed), as well as fire-safety. We have placed duplex apartments of varying sizes into 4m window grid, thus achieving that each apartment has windows both on the street side and on the yard side with a balcony. The duplex apartments allow visual connection of individual floors, increasing the perceived height of the ceiling. The new building in the courtyard is designed as a modern independent building. It has three communication cores that form three volumes. These are connected above the first floor level, creating bridges, underneath which there is access to the yard. A car park for 138 vehicles is located under the new building. The facades of both the new and the old buildings are clad in a printed glass facade, which allows to regulate the level of intimacy on the balconies and in the living areas. Such measure makes it possible to achieve a closer contact of the buildings and hence also higher building density. 20 architektura 21 architecture

12 vila v praze dubči 04 villa in prague dubeč Vila v Praze Dubči VILLAIN prague DUBEČ Autoři: Pavel Hnilička, Jan Dluhoš, Ondřej Dušek Zahradní architektka: Magdaléna Myšková Kaščáková Klient: soukromá osoba Dodavatel stavby: IPM Building, s.r.o. Projekt: Realizace: Zastavěná plocha: 253 m² Hrubá podlažní plocha: 493,1 m² Čistá užitná plocha: 308,1 m² Obestavěný prostor: m³ Fotograf: Jaroslav Hejzlar Author: Pavel Hnilička, Jan Dluhoš, Ondřej Dušek Landscape architect: Magdaléna Myšková Kaščáková Client: private Contractor: IPM Building, Ltd. Project: Realization: Built-up area: 253 m² Gross floor area: 493,1 m² Net area: 308,1 m² Built-up volume: m³ Photographer: Jaroslav Hejzlar 22 architektura 23 architecture

13 24 architektura 25 architecture

14 vily v praze dubči 04 villa in prague dubeč 04 V přízemí jsou navrženy dva podélné celky vybíhající do zahrady, mezi nimi je sevřeno venkovní patio. To je obklopeno hlavními vnitřními obytnými prostory domu jídelnou, kuchyní a obývacím pokojem. Kuchyně není oddělená, ale je součástí velkého obytného prostoru. Ten lze velkými okny v letních měsících spojit se zahradou i s patiem a vytvořit vzdušný intimní prostor pro rodinný život. V přízemí jsou dále místnosti pro bydlení prarodičů tvořené obytnou kuchyní, ložnicí a zázemím. Technické zázemí a vstup však mají společný. Na vstupní halu v přízemí navazuje šatna s průchodem do skladu, pracovní místnost, záchod, koupelna, pracovna a vstup do sklepa. Hala je prosvětlena shora kruhovým světlíkem nad prostorem zrcadla schodiště. Vedle vstupu je navržena garáž pro dva automobily propojená přes sklad a šatnu s halou. Patro s ložnicemi je objemově řešeno jako příčně položené přes přízemí. V pohledu z ulice vytváří jednotnou plochu přes dvě patra, ze zahrady je fasáda ustupující. Pro zachování kontaktu s domem je navržena obytná galerie otevřená do převýšeného světlého prostoru jídelny. Odtud se vstupuje do ložnice rodičů s vlastní šatnou a koupelnou a do části se dvěma dětskými pokoji se společnou koupelnou a záchodem. Ke všem pokojům náleží terasy nad přízemními částmi. The ground floor of the building consists of two oblong units that extend into the garden, encircling an outdoor patio. The patio is surrounded by the main living area of the house, which combines the dining room, the kitchen and the living room in a single open space. Large windows make it possible to connect the living area with the garden and the patio during the summer months, creating an airy but intimate space for family life. The ground floor also houses the grandparents apartment, which consists of a kitchen/living room, a bedroom, a walk-in closet and a bathroom. Both apartments share the service rooms and the entrance. The ground floor entrance hall provides access to a walk-in closet connected with storage room, a workshop, a bathroom and a lavatory, a study and an entrance to the basement. The entrance hall is illuminated by a skylight, which is located above the stair-well mirror. A two-car garage, located next to the entrance, can be accessed from the entrance hall through the walk-in closet and the storage room. The upper floor is imposed perpendicularly across the ground floor. On the street side of the house it creates a single surface extending across both stories, while on the garden side the facade recedes. The upper floor houses bedrooms. To ensure contact with the rest of the house, a living gallery has been designed above the dining area. The gallery provides access to the master bedroom with private bathroom and walk in closet, and to the children s area with two separate bedrooms and a shared bathroom and lavatory. All bedrooms have sun-decks, which are located above the ground floor part of the house. 26 architektura 27 architecture

15 přestavba rodinného domu v roztokách u prahy 05 renovation of a villa in roztoky u prahy Přestavba rodinného domu v Roztokách u Prahy Renovation of a Villa in Roztoky u Prahy Autoři: Ondřej Císler, Pavel Hnilička Spolupráce: Jan Dluhoš, Petra Bláhová-Kandusová Klient: soukromá osoba Dodavatel stavby: L Stav, s.r.o. Projekt: 2005 Realizace: 2007 Zastavěná plocha: 159 m² Hrubá podlažní plocha: 464,8 m² Čistá užitná plocha: 373,9 m² Obstavěný prostor: 1 588,7 m³ Fotograf: Vasil Stanko Authors: Ondřej Císler, Pavel Hnilička Co-operation: Jan Dluhoš, Petra Bláhová-Kandusová Client: private Contractor: L Stav, Ltd. Project: 2005 Realization: 2007 Built-up area: 159 m² Gross floor area: 464,8 m² Net area: 373,9 m² Built-up volume: 1 588,7 m³ Photographer: Vasil Stanko 28 architektura 29 architecture

16 30 architektura 31 architecture

17 přestavba rodinného domu v roztokách u prahy 05 renovation of a villa in roztoky u prahy 05 Rekonstrukce jako znovuvybudování místa. Rekonstruujeme genius loci, odstraňujeme nános nekvalitního slepence původní stavby, zachováváme to nejčistší. Na místě jsme našli dům velký svým vnějším objemem, ale paralyzovaný dispozicí. Artikulujeme velkolepý obytný prostor zahrady, vymezený monumentální fasádou, terasou a převisem střechy, spojený s vysokým hlavním obytným prostorem vnitřním. Dům se obrací do zahrady a chrání pohodlí a soukromí svých obyvatel. Původní terrazzové schody povyšujeme na jeden z podstatných motivů domu, doplňujeme terrazzo nové. Potvrzujeme lokálně typické využití cihel v exteriéru. Náš rekonstruktivní přístup se odráží i v minimálním jazyce architektury. Používáme ušlechtilé a drahé materiály a činíme tak racionálně, uměřeně. Nebojíme se nové řádovosti, rezonujeme s nadčasovou povahou místa, jednoho z nejstarších sídel v centru české kotliny. V době, kdy se město roztéká do krajiny, vidíme v rozlohou malých Čechách obrovský potenciál k přestavení pokleslých domů na krásných místech v krajině, na zkušeností a tradicí potvrzených nejlepších místech krajiny pro bydlení. Stavíme rádi pěkné nové domy na místech starých budek a kůlniček. Renovation as rebuilding of place. We are renovating the genius loci, removing the sediments of the low-quality patchwork of the original building while preserving its purest elements. We have discovered a house of imposing external dimensions, which is nonetheless paralysed by its troglodytic layout. We articulate the magnificent living space of the garden outlined by the monumental facade, the terrace and the roof overhang, which is connected with the high main internal living space. The house faces the garden, protecting the comfort and privacy of its inhabitants. We elevate the original terrazzo stairs to the level of one of the main features of the house, adding a new terrazzo. We confirm the locally typical use of brick exterior. Our reconstructive approach is reflected also in the architecture s minimalist language. We use noble and expensive materials in rational and moderate way. We are not afraid of a new sense of order that resonates with the timeless character of the place one of the oldest settlements in the Bohemian Basin. At a time when the cities sprawl into the landscape, we believe that the relatively small Bohemia has a great potential for renovating abject but beautifully located houses indeed houses located in locations that according to the experience and the tradition are the best places for living. We love to build beautiful houses in place of old shacks and shanties. 32 architektura 33 architecture

18 rekonstrukce vily v praze 6 dejvicích 06 renovation of a villa in prague 6 dejvice Rekonstrukce vily v Praze 6 Dejvicích Renovation of a Villa in Prague 6 Dejvice Autoři: Pavel Hnilička, Marek Řehoř, Daniela Šteflová Klient: soukromá osoba Dodavatel stavby: Jaroslav Futera TIPS Projekt: 2009 Realizace: Zastavěná plocha: 130,5 m² Hrubá podlažní plocha: 397,7 m² Čistá užitná plocha: 304 m² Obstavěný prostor: m³ Fotograf: Vasil Stanko Authors: Pavel Hnilička, Marek Řehoř, Daniela Šteflová Client: private Contactor: Jaroslav Futera TIPS Project: 2009 Realizace: Built-up area: 130,5 m² Gross floor area: 397,7 m² Net area: 304 m² Built-up volume: m³ Photographer: Vasil Stanko 34 architektura 35 architecture

19 rekonstrukce vily v praze 6 dejvicích 06 renovation of a villa in prague 6 dejvice 06 Navrhli jsme celkovou přestavbu domu postaveného ve 30. letech 20. století, jednoho z osmi rodinných řadových domů Družstva Inženýrů v Dejvicích. Původní domy byly postaveny podle typového projektu. Rohový dům byl již od počátku utvářen jinak oproti ostatním v řadě a to v duchu funkcionalismu. Navrhované stavební úpravy spočívají především v přizpůsobení vnitřní dispozice domu současným uživatelům a celkové modernizaci vnitřního zařízení, včetně zateplení domu. Veškeré vnitřní příčky jsou nové. Funkcionalistickou podobu domu jsme očistili od nevhodných zásahů a doplnili novými prvky. Stávající dům obklopuje vzrostlá zahrada se stromy, kterou jsme zachovali a doplnili novými plochami teras navazující na dům z jižní strany. Nově stavíme oplocení, které nahradí plot od OPBH. The project addresses overall renovation of a 1930s house one of eight single-family houses of the Engineers Cooperative in Dejvice. The houses were built in the spirit of Bauhaus Functionalism according to a standard design. Nonetheless, this particular corner house was from the outset built as atypical. The proposed alterations consist primarily in adapting the internal layout of the house to the needs of its current users and in overall modernization of the building s internal equipment including the thermal insulation. The functionalist appearance of the house will be purged of later alterations and appropriately supplemented with new elements. The existing house is surrounded by full-grown garden with trees, which will be maintained and complemented by new terraces adjacent to the southern side of the house. A new fence will be built along the street to replace the existing unsuitable fence of wood and brick pillars. 36 architektura 37 architecture

20 bytový dům v praze 5 barrandově 07 apartment building in prague 5 barrandov Bytový dům v Praze 5 Barrandově Apartment Building in Prague 5 Barrandov Autoři: Pavel Hnilička, Veronika Hamšíková Klient: M Capital, s.r.o. Projekt: 2004 Realizace: 2007 Dodavatel stavby: PSP Proto, s.r.o. Zastavěná plocha: 235 m² Hrubá podlažní plocha: 633 m² Čistá užitná plocha: 492 m² Obestavěný prostor: m³ Ocenění: Nominováno v soutěži Nový domov 2007 Fotograf: Ester Havlová Authors: Pavel Hnilička, Veronika Hamšíková Client: M Capital, Ltd. Project: 2004 Realization: 2007 Contractor: PSP Proto, Ltd. Built-up area: 235 m² Gross floor area: 633 m² Net area: 492 m² Built-up volume: m³ Awards: Nominated in competition New Home in 2007 Photographer: Ester Havlová 38 architektura 39 architecture

21 bytový dům v praze 5 barrandově 07 apartment building in prague 5 barrandov 07 Dům je členěn na čtyři mezonetové byty o cca 120 m 2. Zahrada je v tomto projektu rozuměna spíše jako rozšíření bytu, jako další pokoj, který je venku. V přízemí je vždy hlavní obytný prostor s kuchyňským koutem a vstupem na zahradu velkorysým francouzským posuvným oknem. Dále je zde vstupní hala a servisní místnosti. V prvním patře jsou umístěny ložnice a koupelna. Ve druhém patře je ještě jeden pokoj s koupelnou a velká terasa s výhledem do krajiny. Druhé patro je ustupující s tím, že se horní terasy střídavě otáčejí na západ a na východ. Tím dům působí odlehčeně a charakterově zapadá do okolní vilové zástavby. Na místě stál původně běžný rodinný domek. Hustota osídlení tak stoupla 4x! Tvar domu je určen rovnoběžkami k ulicím V Zálesí a Pod Třešněmi. Dům tak utváří přirozený roh komunikací a logicky navazuje na urbanistickou strukturu, protože každá stavba svým tvarem a umístěním významově přesahuje hranice pozemku a zásadně ovlivňuje venkovní veřejný prostor. Hmota domu je tvarována podélně pro byty v ideální západovýchodní orientaci. Východní strana zajišťuje vstupy do bytů, parkování a odkládání kol a kočárků, západní strana potom v mírném odklonu od sousedního domu (opět rovnoběžně s uliční čarou) navazuje na zahrady vzájemně dělené živým plotem a přímo u domu lehkou dělicí stěnou do výšky nadpraží oken z důvodu vytvoření intimity venkovních teras. Vstupy do bytů jsou zastřešené s uzamykatelnými kójemi pro ukládání kol a kočárků. The building consists of four approximately 120 m 2 large duplex apartments. In this project, the garden is conceived as an extension of an apartment as an extra room, which is located outdoors. On the ground floor or each apartment, there is the main living room with a kitchenette and access to the garden through a generous sliding French window, as well as the entrance hall and a service room. The bedrooms and the bathroom are located on the first floor. On the second floor, there is another bedroom with a bathroom and a large terrace overlooking the landscape. The second floor is receding with the upper terraces oriented alternately eastward and westward. The building thus gains a subtle appearance, which fits very well into the surrounding single family home neighbourhood. The project increases the population density of a sight previously occupied by an ordinary single-family by a factor of four! The building s layout is parallel to the streets V Zálesí and Pod Třešněmi. The building thus forms a natural street corner, fitting logically into the urban structure. (A building always significantly impacts the surrounding public space and its import is hence never limited to the property itself) The mass of the building is shaped lengthwise and oriented in east-west direction, which is ideal for the apartments. The east side of the building provides the space for parking, bicycles and strollers. The west side, which recedes slightly from the adjacent building (while being parallel to the street line), faces the gardens. The individual gardens are separated by hedges and in the space directly adjacent to the building by light separation walls reaching above the windows in order to secure the intimacy of the outdoor patios. The apartment entrances are roofed and include lockable cubicles for bicycle and stroller storage. 40 architektura 41 architecture

22 vila v černošicích 08 villa in černošice vila v Černošicích Villa in Černošice Autoři: Pavel Hnilička, Daniela Šteflová Klient: soukromá osoba Dodavatel stavby: HINTON Projekt: 2010 Realizace: 2013 Zastavěná plocha: 231 m² Hrubá podlažní plocha: 389 m² Čistá užitná plocha: 301 m² Obestavěný prostor: m³ Authors: Pavel Hnilička, Daniela Šteflová Client: private Contractor: HINTON Project: 2010 Realization: 2013 Built-up area: 231 m² Gross floor area: 389 m² Net area: 301 m² Built-up volume: m³ 42 architektura 43 architecture

23 vila v černošicích 08 villa in černošice 08 Novostavba samostatně stojící vily v zahradě na velkém pozemku s výhledem k řece Berounce. Dům je uspořádán do modulu 4x4 m v klasické formě s obytným podlažím v přízemí s přístupem do zahrady a klidovou ložnicovou částí v patře. Vnitřní dispozici přizpůsobujeme modulu a stavíme klasické univerzální pokoje s okny a dveřmi. Okna sdružujeme do vysokého řádu a doplňujeme výraznými šambránami z kletované omítky. Ze stejného materiálu navrhujeme i garáž a sloupořadí krytého vstupu. Objem domu zakončujeme klasicky římsou. Hledáme nadčasovost a solidnost stavby v poctivém řemeslném zpracování. A new detached villa in a large garden overlooking Berounka river. Our project is based on 4x4 metres module with a classical arrangement of living quarters on the ground floor directly accessing the garden and bedrooms situated on the first floor. The interior respects the modular structure with classic universal rooms with windows and doors. We have designed the windows to form vertical columns and framed themwith high quality plaster elements. The same material has been used to face the garage and build the portico of the covered entrance. The structure is completed classically with a cornice. We have aimed at a timeless and sound building based on flawless craftsmanship. 44 architektura 45 architecture

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

An Ethics of Materiality

An Ethics of Materiality 20 YEARS MCA ATELIER: MIROSLAV CIKÁN, PAVLA MELKOVÁ Revitalizace Bastionu u Božích muk) Praha Revitalisation of the Crucifix Bastion) Prague #jana TICHÁ MCA ATELIERI FILIP ŠLAPAL Pojem»revitalizace«v souvislosti

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION JIŘÍ PECHMAN, JAN STACH, ONDŘEJ HORT, DAVID POHLODEK, JOSEF ALDORF 1. ÚVOD Dne 6. 5. 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Všechna práva vyhrazena/ All rights reserved Texts by Petr

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU U JEDNOHO NOVOVĚKÉHO DOMU NA MALÉ STRANĚ V PRAZE

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU U JEDNOHO NOVOVĚKÉHO DOMU NA MALÉ STRANĚ V PRAZE ZÁSOBOVÁNÍ VODOU U JEDNOHO NOVOVĚKÉHO DOMU NA MALÉ STRANĚ V PRAZE TOMASZ CYMBALAK JOSEF ŘEHÁK ML. Příspěvek podrobně přibližuje jednu z několika nálezových situací, objevených při záchranném archeologickém

Více

DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020

DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020 GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 TOMÁŠ HUDEČEK, RADEK CHURAŇ, JAN KUFNER DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020 HUDEČEK, T., CHURAŇ, R., KUFNER, J. (2011): Accessibility

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Metodika venkovního sběru dat. Methodology of outside collection of data. kapitola 4 / chapter 4

Metodika venkovního sběru dat. Methodology of outside collection of data. kapitola 4 / chapter 4 Metodika venkovního sběru dat Methodology of outside collection of data kapitola 4 / chapter 4 4. 1 Základní pojmy NIL / Basic NFI terms 4. 2 Kategorie pozemků pro vyhotovení NIL / Land category for the

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více