Evidence půdy Windows verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0"

Transkript

1 Evidence půdy Windows verze

2 1. Informace k obrázkům Nastavení webových služeb (import dat z LPIS) Přihlašovací údaje Stažení dat z LPIS Reset webových služeb Programový komplet Evidence půdy - programové moduly Stručný popis jednotlivých programových modulů Hlavní registry programu Evidence půdy a jejich vazby Hlavní (úvodní) obrazovka Automatické kontroly Nastavení kontrol Informativní kontroly Význam sloupce "Sml" - stav smlouvy Příklad příznaku "ok" Příklad příznaku "X" Příklad příznaku "#" Popis hlavních registrů evidence půdy Registr osob Zobrazení souvisejících údajů (pozemky, LV,...) a vystavení smlouvy pro osobu Manželé se společným jměním Registr listů vlastnictví Vystavení smlouvy v registru LV Registr listů vlastnictví - pro jednu osobu Registr pozemků Označení parcel do smluv a výměry do smluv Dávková změna hodnoty ve vybrané množině pozemků Výmaz vybraných vět z registru pozemků Nesoulady s katastrem nemovitostí, záložka v editoru pozemků Dohledání nesouladů v registru pozemků a aktualizace dle KN Nahlížení do KN Registr smluv Editace smlouvy Oprava textu smlouvy a tisk smlouvy Výplaty z registru smluv Registr produkčních bloků Zařazení (identifikace) parcel KN a PK do produkčních bloků Historizace Platnost pozemku, LV, smlouvy atd Nastavení historizace a zobrazení dat Hlavní zásady historizace

3 7.4 Ruční historizace Příklad historizace listů vlastnictví Katastr nemovitostí a evidence půdy Katastr, porovnání údajů a převody Jiné právní vztahy v katastru nemovitostí Automatické přidělování rodných (evidenčních) čísel Právní vztahy pro přenos z KN Vystavení smlouvy Nastavení výpočtu Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/ nájemného pomocí parametrů Pachtovné/nájemné podle smlouvy, katastru a kultury Pachtovné/nájemné dle smlouvy, katastru a kultury (bloku nebo pozemku) Určení ceny půdy - oddíl "Cena půdy stanovena dle" Postup vystavení smlouvy (výběrem) Postup vystavení smlouvy ručně Přepočty smluv Nastavení způsobu výpočtu Hromadný přepočet pachtovného/ nájemného s využitím množin Přepočet daně u smlouvy- jednotlivě Přepočet pouze nájmu u smlouvy- jednotlivě Aktualizace a ověření dat v evidenci Hlavní zásady aktualizace údajů oproti externím zdrojům dat Schéma aktualizace Verifikace dle údajů z portálu farmáře Verifikace dle údajů katastru nemovitostí Zobrazení výsledků aktualizací Výpisy změn Skupina, dávka Data katastru nemovitostí a jejich využití v programu Důležitá pravidla při sestavování objednávek na data katastru - STORNA Poskytování dat katastru nemovitostí AG info, "data on line" Sestavení objednávky "data KN on-line" z objednávkového formuláře Možnosti objednávek dat katastru nemovitostí Postupy a příklady Postup při zavádění úlohy Aktualizace (LPIS,KN) - krok po kroku Zařazení osoby, LV a pozemků do evidence, varianta "z osoby" Zařazení osoby, LV a pozemků do evidence, varianta "z listu vlastnictví"

4 1. Informace k obrázkům Obrázky, které jsou zobrazeny v této dokumentaci, nemusí odpovídat přesně stavu, který vidíte na obrazovce monitoru. Závisí to na nastavení jednotlivých formulářů přímo v programu evidence půdy, kde lze některé položky skrýt, měnit velikost a pořadí zobrazovaných položek. Popis nastavení formulářů je popsán v dokumentaci Základy. 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS) Program Evidence půdy je nově doplněn o možnost aktualizace dat z portálu farmáře pomocí webových služeb. Pokud máte na počítači s programem Evidence půdy funkční internetové připojení, můžete díky těmto webovým službám jedním kliknutím aktualizovat veškeré dostupné informace o blocích. Pokud již byla v některých katastrálních územích provedena digitalizace (jsou již v daném katastrálním území pouze parcely KN), pak jsou importovány z LPIS i údaje o parcelách zařazených do produkčních bloků a k těmto parcelám jsou importovány údaje o vlastnících a podílech na LV. Kromě toho program kontroluje, zda od posledního stažení dat nedošlo ke změnám, takže máte jistotu, že Vaše data jsou stále aktuální a v souladu s LPIS, případně s daty Katastru nemovitostí. Data Katastru nemovitostí jsou na portálu farmáře měsíčně aktualizována. Při jakékoliv změně na portálu LPIS (bloky, parcely, LV, vlastníci) je tato změna signalizována a nabízí se stažení a aktualizace dat. Aby bylo možné tyto služby využívat, je nutné zadat přihlašovací údaje. Upozornění Funkčnost webových služeb je vázána na platnou technologickou záruku. Důvodem je komunikace se serverem aginfo.cz. 2.1 Přihlašovací údaje Tak jako přístup na portál farmáře vyžaduje zadání přihlašovacích údajů, i pro využívání webových služeb je nutná autentizace uživatele. Hned po prvním spuštění programu Evidence půdy máte možnost údaje pro přihlášení zadat (zobrazí se dotaz). Popis údajů: ISZR - identifikátor společného zemědělského registru (Mze) - viz "Společný zem. registr" po přihlášení na Jméno - uživatelské jméno pro přihlášení na Heslo - heslo pro přihlášení na Tyto údaje lze zadat i dodatečně v úvodní obrazovce programu: Pokud webové služby nechcete nebo nemůžete využívat, stačí tyto údaje nevyplňovat. Webové služby slouží pouze ke stažení údajů, žádné záznamy se na portál farmáře neexportují. 4

5 2.2 Stažení dat z LPIS Pokud je na portálu LPIS změna, program Vás upozorní a nabídne aktualizaci dat. Kontroly probíhají vždy po spuštění programu, lze je vyvolat i kliknutím na tlačítko. Signalizují se změny od poslední provedené aktualizace. V případě zjištění novějšího stavu na portálu farmáře než je poslední stažený stav, bude nabídnuto stažení těchto nových dat, pokud nejsou k dispozici novější data, volba na stažení není přístupná. Tlačítkem začne stahování (import) dat z portálu farmáře do programu evidence půdy. Tímto stažení nedochází k žádným aktualizacím v programu evidence půdy, ale pouze k importu dat z portálu farmáře do Vašeho počítače. Během stahování můžete pracovat, po dokončení Vás program upozorní: Po provedení stažení (importu), budete v hlavním okně programu nastavena záložka "Aktualizace". 2.3 Reset webových služeb Po provedení importu z LPIS se uloží datum poslední změny. Program pak signalizuje změny na portálu LPIS pouze po tomto datu. Pokud potřebujete změny stáhnout opakovaně (např. po ručním výmazu bloků), proveďte reset webových služeb volbou: "Nástroje, R - Reset webových služeb" a proveďte reset služby. Program "zapomene" datum poslední změny a nabídne opakovaný počáteční import. Pokud nastavíte jiné datum poslední aktualizace, program provede stažení dat pomocí webové služby pouze od tohoto data. 3. Programový komplet Evidence půdy - programové moduly Programový komplet Evidence půdy" se skládá ze tří samostatných programů: a. Evidence půdy b.registr plateb c. Katastr nemovitostí Tyto programy lze spouštět samostatně (případně zároveň) a program Evidence půdy umožňuje pracovat s daty Registru plateb" a Katastru nemovitostí". Registr plateb a Katastr 5

6 nemovitostí jsou popsány v samostatné příručce. Programy lze spouštět zároveň. Je možné tedy mít např. otevřen Katastr nemovitostí" a zároveň pracovat i v Evidenci půdy" nebo v Registru plateb. Obr.1Vazba mezi jednotlivými programy Evidence půdy umožňuje přebírat údaje z Katastru nemovitostí" a zapisovat pachtovné (nájemné) do Registru plateb". Důležité: Import dat z katastru nemovitostí se provádí v modulu "Katastr nemovitostí". Výplaty pachtovného (nájemného) se provádí v modulu "Registr plateb" (po přenosu z registru smluv). 3.1 Stručný popis jednotlivých programových modulů Katastr nemovitostí (dále KN) Umožňuje import dat z katastru nemovitostí a slouží k prohlížení a dohledávání informací z KN. Lze zde vyhledávat vlastníky, listy vlastnictví a pozemky. Lze tisknout opisy listů vlastnictví. Data z KN lze přebírat do Evidence půdy. Registr plateb a osob Univerzální modul (pro Evidenci půdy, Akcie, Evidenční kartu, ), spravuje registr osob (sjednocuje osoby ze všech úloh), eviduje předpisy všech plateb (nájmy, dividendy, ), umožňuje provádět výplaty a eviduje způsob a termín provedení výplat. Modul spravuje registr osob a umožňuje zároveň i rozesílání korespondence. Evidence půdy Program vede podnikovou evidenci pozemků (vlastnické, evidenční, produkční bloky pro identifikaci pozemků) a evidenci smluv. Zároveň umožňuje vedení podnikového registru produkčních bloků s možnou návazností na vlastnické parcely. 3.2 Hlavní registry programu Evidence půdy a jejich vazby Základním registrem programu je registr listů vlastnictví, případně osob. Z editorů těchto registrů lze vykonávat většinu funkcí, včetně vystavení smluv. Program obsahuje následující hlavní registry: OSOBY TĚLESA LISTY VLASTNICTVÍ POZEMKY POZEMKY A EVIDENČNÍ PARCELY SMLOUVY SMLOUVY OSOBA SMLOUVY POZEMKY údaje o osobách (využívá společný Registr osob) čísla listů vlastnictví. čísla listů vlastnictví a vazba na vlastníky (rodné číslo, IČO) a údaj o vlastnickém dílu čísla pozemků a jejich charakteristika. umožňuje identifikovat pozemky do evidenčních parcel. čísla smluv, pachtovné (nájemné), platnost smlouvy. čísla smluv a údaje, pro které osoby je smlouva uzavřena, pachtovné (nájemné) jednotlivých osob pozemky na které je smlouva uzavřena 6

7 ZÁZNAM DO REG. PLATEB SMLOUVY KE ZMĚNÁM PRODUKČNÍ BLOKY PRODUKČNÍ BLOKY A DÍLY POZEMKY V PRODUKČNÍM BLOKU A DÍLU NÁHRADY údaj o provedení přenosu pachtovného (nájemného) k výplatě do registru plateb. pomocný registr, do kterého počítač automaticky generuje smlouvy, na kterých je třeba provést změna (např. při změně vlastnictví) registr produkčních bloků registr produkčních bloků a dílů identifikuje jednotlivé pozemky do produkčních bloků a dílů registr směn a náhrad Obrázek: Základní registry programu a jejich vazby 4. Hlavní (úvodní) obrazovka Po spuštění programu je na úvodní obrazovce programu zobrazena fotografie s určitým motivem. Nad úvodní fotografií se mohou objevovat další "záložky", kde mohou být k dispozici důležité informace pro běh programu, nebo funkce pro další práci s programem. Po spuštění programu probíhají kontroly chyb v evidenci, které se pak zobrazí na záložkách "Info" a "Kontroly". Stručný popis záložek: Aktualizace - aktualizační chody na data z LPISu a na data z KN 7

8 Stažení dat - stahování dat z portálu farmáře (LPIS) Info - automatické kontrolní funkce informativního charakteru Kontroly - automatické kontrolní a signalizační funkce Zprávy - v záložce se mohou zobrazovat aktuální informace a zprávy od AGinfo Jičín pro uživatele programu 4.1 Automatické kontroly Po výběru záložky "Kontroly" je zobrazen seznam informačních (chybových upozornění), s možností tisku. V některých případech chybových hlášení se nemusí jednat o chybu, ale pouze o upozornění na nějakou událost, záleží na charakteru dané kontroly. Důležitost dané kontroly je indikována v pravé části obrazovky. Postupně se do těchto nabídek budou doplňovat různé kontrolní sestavy a další informační hlášení, důležitá pro správný chod programu. Kontroly se provádějí automaticky při spuštění programu. Kontroly jsou prováděny "na pozadí", tzn., že není nutné při spuštění programu čekat, až všechny kontroly proběhnou, ale je možné s programem normálně pracovat. Provedení kontrol je možné spustit ručně tlačítkem. Další nastavení týkající se prováděných kontrol lze provádět tlač.. Zaškrtnutím volby "Nekontrolovat" se zruší provádění všech kontrol. 4.2 Nastavení kontrol Volba: Hlavní obrazovka, záložka "Chyby", Nastavení kontrol V panelu "Nastavení kontrol" se nastavuje, zda chcete provádět příslušnou kontrolu při spuštění programu. V některých případech lze nastavit další parametry spouštěné kontroly. Pokud nechcete některou kontrolu provádět, lze ji vypnout zrušením "zaškrtávátka" u řádku s příslušnou kontrolou. 8

9 Zabudované kontroly: Chybné kódy v číselníku katastrů- kontrola chybně vyplněného čísla katastru - pokud byste v číselníku katastrů měli chybně vyplněno číslo katastru (tzn. nenajde se ve vyhlášce průměrných cen) budete na to upozorněni chybovou sestavou (kontrolují se pouze katastry, u nichž jsou zadány nějaké pozemky) Překročená výměra pozemků ve smlouvách- kontrola na překročenou výměru na smlouvách- výpis pozemků na smlouvách pokud výměra na smlouvě (smlouvách) překračuje výměru pozemku, ve skutečnosti nemusí jít o chybu. Tento stav může být způsoben tím, že při vystavování smlouvy dochází k zaokrouhlování výměry na celé m2 a výměra pozemku není přesně dělitelná podílem na LV. Pozemky s neexistujícím plátcem daně - u pozemků je vyplněna položka "RČ daň" (celá daň bude na smlouvě zadané osoby), ale tato osoba již není vlastníkem pozemku Neexistující čísla parcel (INSPIRE) - Pro provádění kontroly neexistujících parcel je nutné připojení k internetu při spuštění programu (stačí 1x měsíčně). Program si pomocí webové služby zjistí aktuální čísla parcel a provede kontrolu na jejich existenci LV s vícenásobným výskytem - výpis duplicitní LV v evidenci LV zaniklé k budoucímu datu - výpis LV s datem zániku větším než aktuální datum Pozemky s vícenásobným výskytem - výpis duplicitní pozemků v evidenci Pozemky zaniklé k budoucímu datu - výpis pozemků s datem zániku větším než aktuální datum Překročení ročního nároku pachtovného (nájemného) za pozemek pro rok... - výpis pozemků, které mají v registru plateb pachtovné (nájemné) za více než 12 měsíců 4.3 Informativní kontroly Volba: Hlavní obrazovka, záložka "Info", Nastavení informací V panelu "Nastavení informací" se nastavuje, zda chcete provádět příslušnou kontrolu při spuštění programu. V některých případech lze nastavit další parametry spouštěné kontroly. Pokud nechcete některou kontrolu provádět, lze ji vypnout zrušením "zaškrtávátka" u řádku s příslušnou kontrolou. Poznámky osob- v registru osob je zabudován systém zadávání poznámek k jednotlivým osobám, u jednotlivých poznámek je "datum vzniku" a "datum zániku", což je termín od kdy do kdy se má daná poznámka zobrazovat v kontrolní sestavě Blížící se termín výplaty smluv- pokud máte přímo u smluv v registru smluv zadán výplatní den a výplatní měsíc, lze zapnout tuto kontrolu a program Vás bude upozorňovat na tento blížící se termín výplaty. Do parametru kontroly lze zadat i počet dní, s jakým předstihem chcete být upozorňováni. Blížící se zánik smluv- pokud máte přímo u smluv v registru smluv zadán datum zániku smlouvy, tzn. že k danému datu bude její platnost končit, lze zapnout tuto kontrolu a program Vás bude upozorňovat na tento blížící se termín ukončení smlouvy. Do parametru kontroly lze zadat i počet dní, s jakým předstihem chcete být upozorňováni. 9

10 Blížící se výpověď smluv - pokud máte přímo u smlouvy v registru smluv nastaveno položku "Výpověď"= A a vyplněn datum zániku, budete v předstihu dle nastaveného počtu dní informováni, že tato smlouva bude končit Parcely z evidence v exekuci - zobrazí se informativní výpis se seznamem katastrů, ve kterých jsou pozemky z vaší evidence v exekuci. Aktualizace se provádí jednou měsíčně. Podrobnosti o parcelách v exekuci, lze objednat přes webovou aplikaci Agro exekuce 5. Význam sloupce "Sml" - stav smlouvy Sloupec "Sml" v editorech udává stav smlouvy vůči osobě, listu vlastnictví, pozemku, případně stav smlouvy a pozemků na smlouvě vůči listu vlastnictví. Význam sloupce "Sml" Sloupec "Sml" Význam Zkrácený význam ok platná smlouva je vystavena na všechny LV a vše ok pozemky a je v souladu s listy vlastnictví X na LV, pozemek nebo pro osobu chybí smlouva, něco chybí na smlouvě případně chybí pozemek na smlouvě # na smlouvě je pozemek, na který osoba nemá neoprávněně vystavená smlouva, tj. nárok, nebo smlouva pro jinou osobu něco navíc S Osoba má podpachtovní(podnájemní) smlouvu, podpachtovní (podnájemní) smlouva smlouva není viditelná v registru LV - LV, vlastnictví, pozemky, smlouva, vše je uzavřeno uzavřeno (má datum zániku)? nedefinovaný stav LV chybně zadané LV Použití příznaku lze vypnout ve volbě: "Nástroje, Volby, Zobrazovat příznak sledování podpisu po smlouvy". Zobrazuje se, pokud je vše "ok", ale chybí vše ok, chybí datum podpisu podpis smlouvy. Tj. nahrazuje příznak "ok", pokud není podepsána smlouva. Příznak "po" signalizuje, že vše je ok a pouze chybí podpis smlouvy. 5.1 Příklad příznaku "ok" 10

11 LV 805/ je ok. Tj. pro "Richarda Sléze" je vystavena smlouva 37/2004 na pozemek 295. Pozemek 296 je též "ok", protože je u něj nastaven příznak "do smlouvy" na Ne. 5.2 Příklad příznaku "X" U LV 805/ je příznak "X" protože pro pozemek 296 není vystavena smlouva. U LV 796/ je příznak "X" protože Řepík Miroslav nemá vystavenou smlouvu. 5.3 Příklad příznaku "#" Pro pozemek 154 má vystavenou smlouvu Akát Ferdinand, který dle LV nemá na pozemek nárok. 11

12 Kaktus Jiří má smlouvu na pozemek 148, který má příznak "do smlouvy Ne". 6. Popis hlavních registrů evidence půdy 6.1 Registr osob volba: Osoby, 1 nebo 2 Registr osob obsahuje údaje o osobě: Tlačítkem osobě. lze zobrazit LV, pozemky a další související údaje vztahující se k aktuální Tlačítkem zobrazíte vystavené smlouvy pro aktuální osobu. Tlačítkem lze měnit pohled na osoby registru osob. Osoby lze zobrazovat v klasickém "řádkovém" pohledu, kdy je na obrazovce zobrazeno více osob najednou, ale některé údaje jsou skryty vpravo za rohem. Nebo lze přepnout do "kartového" zobrazení. Při tomto způsobu zobrazení není vidět tolik osob najednou (počet závisí na nastavení rozlišení monitoru), ale jsou viditelné najednou všechny hlavní údaje o osobě. Je jedno v jakém pohledu osoby pořizujete nebo opravujete. Tlačítkem lze spojit dvě osoby v jednu, pokud se ve vaší evidenci jedna a tatáž osoba vyskytuje dvakrát pokaždé s jiným rodným číslem. Tlačítkem lze odeslat aktuální osobě. Tlačítkem zobrazíte na mapě bydliště vlastníka. Tlačítkem zobrazíte v programu Mapy pozemky aktuálního vlastníka. Šipkou lze zvolit různé režimy barevného zobrazení pozemků vybraného vlastníka. 12

13 Hlavní zásady pro vedení registru osob : 1. Osoba je určena rodným číslem (nebo IČO). 2.Osoba je platná, pokud nemá vyplněn Datum zániku". Tento datum lze zadat pouze v případě, že osoba již nemá platné záznamy (LV, pachtovní (nájemní) sml., podpachtovní (podnájemní) sml., sml. o náhradách). Vyfiltrování pouze osob s platnými záznamy lze provést přes volbu "Zobrazit" = k datu. 3. Osoba lze zrušit (vymazat), pouze když nemá připojeny" žádné záznamy (tj. LV, smlouvy, předpisy plateb, platby ) a to ani záznamy z jiných úloh (akcie, majetek,..). Výmaz osoby včetně LV a pozemků lze provést pomocí speciální funkce. Osoby bez záznamů v evidenci půdy lze dohledat viz.osoby bez záznamů v evidenci a osoby bez záznamů v registru plateb). 4. Registr osob může být společný pro všechny úlohy (Akce, Evidenční karta). 5. Osoba spadá do množiny osoby evidence půdy", pokud má přiřazeno LV, smlouvu nebo jiný záznam v modulu Evidence půdy" nehledě na to, zda je záznam platný nebo již historizovaný. Pokud nemá osoba žádný záznam v evidenci půdy, zobrazuje se pouze při volbě: Osoby, 2- všechny osoby. 6. Pokud osoba s rodným číslem již existuje (např. pořízená v programu Akcie, Reg. osob, ) a nemá žádný záznam v Evidenci půdy", pak v množině osoby evidence půdy" není zobrazena. Pokud se pokusíme tuto osobu v množině osoby evidence půdy" znovu zadat (o jakou osobu se jedná, rozhoduje rodné číslo), pak nás počítač upozorní na existenci osoby a z množiny osoby evidence půdy" se přepne na zobrazení všech osob a osobu automaticky dohledá. Význam a bližší popis některých položek: Rodné číslo - uvádí se bez lomítek, pokud chcete osobu evidovat ne pod rodným číslem, lze ji evidovat pod jakýmkoliv (evidenčním) číslem. Tato evidenční číslo se zadávají s "-", např. "- 100", "-101",...Takto se budou automaticky doplňovat i evidenční čísla k osobám, které nemají v katastru nemovitostí rodné číslo uvedeno (např. SJM) Datum narození - lze zadat ručně, nebo lze automaticky vygenerovat z rodných čísel volbou: Osoby, Množina, Funkce, 1- doplnění dat narození dle rodných čísel Přes tlačítko "Pozemky LV" je možné zobrazit informace související s aktuální osobou Zobrazení souvisejících údajů (pozemky, LV,...) a vystavení smlouvy pro osobu volba: "osoby, 1- osoby evidence půdy, tlačítko LV" Na základním formuláři této obrazovky jsou zobrazeny LV pro danou osobu + další související údaje s daným LV a vlastníkem. Formulář je shodný s formulářem ve volbě: "Listy vlastnictví, 1- editace", kde je i podrobný popis zobrazených údajů a popis dostupných funkcí. Rozdíl je pouze v tom, že pokud je obr. spuštěna přes volbu: "Listy vlastnictví, 1- editace", zobrazují se všechny LV evidované v evidenci půdy, pokud je obr. spuštěna přes osoby, zobrazují se pouze LV aktuální osoby a formulář je rozšířen o záložku "Registr plateb" a "Poznámky". záložka "Registr plateb" - lze prohlížet, nebo i přímo upravovat údaje v registru plateb, možnost provádět i přímo úhrady k předpisům záložka "Poznámky" - zde prohlížet a editovat poznámky vztahující se k aktuální osobě v registru osob, zadáním dat "Upozorňovat od" a "Upozorňovat do" lze tyto poznámky zobrazovat na záložce "Kontroly" v úvodní obrazovce programu Manželé se společným jměním Konvence pro práci s údaji manželů se společným jměním byla převzata z katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí vede pro manžele tři věty : Rodné číslo Chudík Jan a Alena v KN se neuvádí v Ev.půdy 100 Chudík Jan Chudíková Alena

14 V evidenci půdy je vhodné zavést též následující evidenci: Rodné číslo u "společné věty" se v datech katastru nemovitostí neuvádí. Při převodu z katastru nemovitostí se přebírá "společná věta" a zároveň s ní jsou převedeny obě "věty manželů". Při převodu z KN je nutné doplnit rodné číslo "společné věty" (doporučujeme řadu od 100). Počítač si v tomto případě "pamatuje" odkaz do KN a při přebírání případných změn u manželů už doplnění rodného čísla nepožaduje. Z tohoto důvodu doporučujeme přebírat údaje z KN. Důležité: Pro automatické dohledání nesrovnalostí s KN je nutné převzít údaje o společném jmění manželů z KN (jinak dojde k hlášení nesouladu osob na LV manželů se společným jměním z důvodu rozdílného rodného čísla). 6.2 Registr listů vlastnictví volba: Listy vlastnictví, 1- editace Registr listů vlastnictví se skládá ze 3 hlavních (povinných) částí : 1. listů vlastnictví (číslo LV, katastr) 2. vlastníků na LV s udáním vlastnických podílů 3. pozemků na LV. Dále pak ze tří informativních (nepovinných částí) : 1. smluv pro LV a pro osobu 2. pozemků na smlouvě 3. zařazení pozemků do produkčních bloků Příznaky "Sml" v jednotlivých záložkách udávají, v jakém stavu je příslušná záložka oproti smlouvě. Cílem dalšího snažení by mělo být vystavování nových smluv (předělání stávajících smluv) tak, aby byl pokud možno všude příznak "Sml= OK". Tzn., že smlouva odpovídá vlastnickým vztahům. Na záložce "Smlouvy pro LV" jsou u záznamů o jednotlivých smlouvách ve sloupci "ZpV" příznaky o způsobu vystavení smlouvy. Na základě tohoto příznaku pak mohu rozhodnout, jakým způsobem vystavit novou smlouvu Význam příznaků: O - smlouva byla vystavena na osobu LV - smlouva byla vystavena pro LV *LV - smlouva byla vystavena pro více LV 14

15 Naplnění registru listů vlastnictví je možné následujícími způsoby: a) ručně b) převzetím dat z katastru nemovitostí c) převzetím dat z portálu farmáře d) převzetím dat z aplikace nahlížení do katastru (video na webu). Ruční zadání údajů doporučujeme používat pouze okrajově. V registru LV lze provádět následující operace: a) revidovat pozemky na LV na mapě (tj. nastavení příznaku "do smlouvy Ano/Ne") b) revidovat pozemky na LV vzhledem k zařazení do produkčních bloků (tj. nastavení příznaku "do smlouvy Ano/Ne") c) vystavovat smlouvy d) tisknout smlouvy e) vystavovat dodatky pro smlouvu f) nastavovat plátce daně pro přesměrování úhrady za daň z nemovitostí na jednu osobu. g) spojovat (párovat) osoby Vystavení smlouvy v registru LV Před prvním vystavením smlouvy je nutné: 1. Připravit si předlohu smlouvy (viz. Číselník smluv). 2. Zvolit způsob (algoritmus) výpočtu pachtovného (nájemného) (viz. Nastavení způsobu výpočtu pachtovného (nájemného) pomocí parametrů nebo Nastavení způsobu výpočtu pachtovného (nájemného) pomocí algoritmů). V registru LV je možné vystavit smlouvu buď na "osobu" nebo na "LV". Způsob vystavení smlouvy se určuje volbou nebo vlastní vystavení je přes tl.. Postup: 1. Nastavíte kurzor na požadovanou osobu (vystavení smlouvy na osobu), nebo v levé části na požadované LV (vystavení smlouvy na LV). 2. Vyberete v horní části zvolený způsob vystavení smlouvy (na osobu, na LV). 3. Kliknete na tl.. V následující tabulce se dle zvoleného způsobu vystavení smlouvy (na osobu nebo na LV) zobrazí případně již existující smlouvy pro danou osobu, nebo pro dané LV. Zobrazené existující smlouvy budou automaticky historizovány. Novou smlouvu je možné vystavit pod původním číslem smlouvy, nebo můžete použít nové číslo. Z uvedených smluv historizovat o všechny - budou historizovány (ukončeny) všechny výše uvedené smlouvy o pouze vybrané - budou historizovány pouze označené smlouvy (zatržená položka "Hist." u smlouvy) 15

16 Přenést poznámky z... - případně uvedená poznámka u historizované smlouvy bude zkopírována do nové smlouvy Datum vzniku smlouvy (zániku původní) - datum, ke kterému bude založena nová smlouva a ukončena původní smlouva (smlouvy) Novou smlouvu vystavit pod číslem - číslo smlouvy, pod kterým bude nová smlouva vystavena. Pokud na vybranou osobu (LV) není vystavena žádná původní smlouva, bude se nabízet číslo naposledy vystavované smlouvy + 1. Pokud chcete jiné číslo, tak jej lze přepsat. Pokud již je na osobu (LV) vystavena smlouva, bude se nabízet původní číslo smlouvy. Nové číslo smlouvy - pokud nechcete vystavovat novou smlouvu pod stejným číslem, jaká byla pro osobu (LV) doposud vystavena, tak tuto volbu zatrhněte a nabídne se Vám číslo naposledy vystavované smlouvy + 1. Pokud chcete jiné číslo, tak jej lze přepsat. Nastavení - zobrazení obrazovky s nastavením výpočtu pachtovného (nájemného) 4. Pokračujete tl. "OK". Další postup je již shodný s popisem "Postup vystavení smlouvy (výběrem)" v části "Postup vystavení smlouvy" od bodu Registr listů vlastnictví - pro jednu osobu V registru osob můžeme zobrazit všechny listy vlastnictví pro "aktuální" ("cursor na osobě") osobu pomocí tlačítka "LV". V tomto případě jsou zobrazeny všechny listy vlastnictví a to i ty, na kterých byla platnost vlastnictví pro osobu již ukončena. Tyto listy vlastnictví jsou vypsány kurzívou. Důvodem pro výpis již neplatných LV jsou možné chyby (např. platná smlouva při ukončeném vlastnictví). 6.3 Registr pozemků volba: Pozemky, 1- editace Registr pozemků obsahuje údaje o pozemcích. S listem vlastnictví (tělesem) je provázán" pomocí čísla LV a katastru. Pozemky jsou pomocí příznaku Evid.parc." rozděleny na dvě skupiny: - vlastnické parcely (mají LV) - evidenční parcely (větší půdní celek bez LV s hranicí v katastrální mapě) 16

17 O tom jaké parcely jsou zobrazeny (vlastnické, evidenční), rozhoduje volba Parcely" v pravé horní části editačního okna nebo nastavený filtr. Podle vybrané množiny se zobrazují i záložky ve spodní části obrazovky. Záložky ve spodní části obrazovky umožňují zobrazovat a editovat informace související s pozemkem: Vlastníci" - údaje o vlastníkovi (viz. Registr listů vlastnictví) Smlouvy" smlouvy vystavené pro pozemek (viz. Registr smluv) Zařazení do produkčního bloku" seznam produkčních bloků, ve kterých se pozemek nalézá (identifikace do produkčního) Zařazení do evidenční parcely" umožňuje provádět identifikaci (zařazení) vlastnických parcel do evidenčních, záložka obsahuje evidenční parcely, do kterých spadá vlastnická. Záložka se zobrazuje pro vlastnické parcely (volba Parcely"). Zařazené vlastnické parcely" umožňuje provádět identifikaci (zařazení) evidenčních parcel do vlastnických, záložka obsahuje vlastnické parcely zařazené do evidenční. Záložka se zobrazuje pro evidenční parcely (volba Parcely"). BPEJ" zařazení pozemku do BPEJ. BPEJ lze převzít z katastru nemovitostí (pokud pozemek je zařazen do BPEJ). Ochrana pozemku" zařazení pozemku do chráněných území (lze převzít z katastru). Nesoulady s KN" - zobrazení rozdílů aktuálního pozemku oproti datům KN, s možností převzetí. - zobrazení aktuálního pozemku (nebo vybrané množiny pozemků) na mapě. Musí být nainstalován program "SMapy" s příslušnými mapovými podklady. Šipkou lze zvolit různé režimy barevného zobrazení pozemků. - Tato funkce je přístupná pouze při podepsané smlouvě o technologické záruce. Umožňuje nahlížení do KN přes internet přes stránky Zobrazí se stránka s informacemi o parcele. Tyto informace je možné převzít do evidence půdy. - zobrazení informací k pozemku nebo ke katastrálnímu území z internetových stránek ČUZK. zobrazit parcelu na mapě ČUZK zobrazit katastrální území na mapě ČUZK zobrazit podrobné informace o katastrálním území - počty pozemků, datum digitalizace, typy dostupných map zobrazit srovnávací sestavu pro katastrální území - srovnávací sestava parcel po provedené digitalizace ( staré/ nové číslo pozemku) - zobrazení souhrnných informací o LV k aktuálnímu pozemku Označení parcel do smluv a výměry do smluv volba: Pozemky, 1- editace V registru pozemků jsou k dispozici položky: Do sml. - pokud je u pozemku uvedeno "N", nebude se tento pozemek nabízet do pachtovních (nájemních) smluv 17

18 - pokud je u pozemku uvedeno "A", bude se pozemek nabízet do pachtovních (nájemních) smluv, tyto pozemky nabízející se do smlouvy mohou být dále ještě filtrovány dle nastavených filtrů v obr. "Nastavení podmínek pro výběr osob, LV, a pozemků" Do sml. [m2] - určuje výměru, jakou bude parcela vstupovat do pachtovní (nájemní) smlouvy, pokud tato výměra není vyplněna, bude do smlouvy vstupovat celou výměrou, dělenou vlastnickým podílem na LV POZOR Změna "výměry do smlouvy" a změna příznaku "do smlouvy" nijak neovlivňuje již vystavené smlouvy. Toto se respektuje pouze při vystavení. Tyto položky nejsou v základním nastavení viditelné, jejich zobrazování je nutné zapnout tlačítkem "Nastavení formuláře" Pokud jste dříve využívali způsob výpočtu pachtovného (nájemného) "Výměra do smlouvy určena výměrou zařazenou do produkčního bloku", je třeba provést naplnění položky "Do sml. [m2]" výměrou, jakou jsou pozemky zařazeny do bloků. Tato položka je nyní využívána pro případy, že nechcete uzavírat pachtovní (nájemní) smlouvy na celou výměru pozemků Dávková změna hodnoty ve vybrané množině pozemků Volba: Pozemky, 1- editace, tlačítko Množina, F - funkce, 3 - Dávková změna hodnoty sloupce ve vybrané množině Funkce slouží k dávkové změně hodnot (např. kultura, uživatel,...) ve vybrané množině pozemků. Nejprve je nutné vytvořit množinu (ručně nebo pomocí "výběr podle parametrů" viz. Sestavení množiny v registru pozemků). Pro tuto množinu pozemků je možné změnit hodnotu některých sloupců. Pokud je vypnutá historizace, pak se provede pouze přepsání vybraných údajů. Při zapnuté historizaci je platnost původního pozemku ukončena "datem historizace" a je zapsána nová věta s novou hodnotou a s novým číslem dávky (datum vzniku=datum historizace, datum zániku je nevyplněn). Podrobněji viz. příklad: Příklad dávkové změny sloupce "daň" Výmaz vybraných vět z registru pozemků 1. varianta Volba : Pozemky, 1- editace, tlačítko Množina, F - funkce, 3- dávková změna hodnoty... V registru pozemků do funkcí byla zařazena volba, které umožňuje provést výmaz pozemků z registru. Výmaz je možné provádět jako: a) výmaz (tj. zrušení věty z databáze) b) historizace (ukončení platnosti věty se záznamem data zániku) Výmaz pozemků je možno provádět včetně výmazu LV. Tj. pokud je volba pro výmaz LV zaškrtnuta, provádí se kontrola, zda na LV existuje ještě platný pozemek. Pokud na LV již pozemek neexistuje (při historizaci platný pozemek), pak je LV vymazáno (historizováno) a to včetně podílů jednotlivých vlastníků. Postup: 1. Volba: Pozemky, 1 - editace 2. Vybereme množinu pozemků (viz. Sestavení množiny v registru pozemků ). 3. Pokud chceme provádět historizaci, zaškrtneme "Historizovat" a nastavíme datum historizace. 4. Tlačítko "Množina", F - Funkce, 3 - dávková změna hodnoty Vybereme zaškrtávátko ve formuláři: 18

19 "výmaz vybraných pozemků" a dále volitelně "výmaz vybraných pozemků provést s výmazem LV" (pokud po výmazu pozemku nebude na LV žádný další pozemek, je LV vymazáno) 2. varianta Volba: Pozemky, 1- editace, tlačítko Množina, F - funkce, 6- Historizace množiny parcel Touto volbou provedete historizaci (ukončení platnosti se záznamem data zániku) vybrané množiny pozemků. Tato volba je nezávislá na zaškrtávací volbě "Historizovat" v registru pozemků. Historizace se provádí vždy. Postup: 1. Volba: Pozemky, 1 - editace 2. Vybereme množinu pozemků (viz. Sestavení množiny v registru pozemků). 3. Tlačítko "Množina", F - Funkce, 6- Historizace množiny parcel Nesoulady s katastrem nemovitostí, záložka v editoru pozemků V editoru pozemků lze kliknutím přepnout na záložku "Nesoulady KN". Tato záložka obsahuje údaje z katastru nemovitostí, včetně porovnání údajů s vlastní evidencí. Záložka je rozdělena na 3 části: - informace o nesouladech pozemků a LV oproti datům katastru nemovitostí - informace o parcele z dat katastru nemovitostí - zjednodušené zobrazení údajů o vlastnictví z vlastní evidence a z dat katastru nemovitostí. UPOZORNĚNÍ Porovnání dat se provádí vždy k aktuálnímu stavu katastru. Tj. porovnává se platný stav. Není porovnávána historie. Aktualizace pozemku a LV dle katastru nemovitostí Stiskem tlačítka "Aktualizuj dle KN" (na záložce "Nesoulady KN") dojde k historizaci původních údajů a do evidence je převzat aktuální stav z katastru nemovitostí. Při aktualizaci dat je možnost zaškrtnout, zda chcete "aktualizovat kulturu" a zda "aktualizovat výměru". Pokud některou z těchto voleb nezaškrtnete, pak se tento údaj nebude přebírat z KN, ale zůstane zachován, tak jak byl ve vaší evidenci původně zadán. Pokud je nesoulad v LV nebo ve vlastnících, budou s aktuálním pozemkem aktualizovány i pozemky na stejném LV. Budete na toto upozorněni informačním hlášením. 19

20 Příklad aktualizace dat z katastru pro jeden pozemek 1. Pozemek vyhledáme v datech v registru pozemků ve vlastní evidenci. Ukazatel je nastaven na příslušné parcele (viz. obrázek, parcela /1). 2. Stiskneme tlačítko "Aktualizace dle KN". 3. V následném dotazu můžeme vyplnit popis, důvod změny. Zde lze ještě aktualizaci ukončit tlačítkem STORNO. Popis je uložen k dávce. Dávka pak je viditelná v registru dávek (volba: Nástroje, D- dávkové operace). 4. Převod je ukončen. Pokud si chcete zobrazit původní stav, pak zaškrtněte "všechny věty" v pravém horním rohu okna. Ukázka výsledku po aktualizaci: 20

21 Pokud byla na pozemek uzavřena smlouva, pak se historizace promítne do kapitoly "Smlouvy ke změnám" (volba: Smlouvy, 3), viz: Smlouvy ke změnám: Poznámka Při případném výmazu dávky v registru dávek (volba: Nástroje, D - dávkové operace), pak zůstane u původní věty zápis data zániku. Tento datum zániku je možné smazat ručně Dohledání nesouladů v registru pozemků a aktualizace dle KN Přímo v registru pozemků lze dohledat nesoulady oproti datům katastru nemovitostí. K dohledání rozdílů se využívá funkce množin (tlačítko: "množina", 2- výběr podmnožiny dle parametrů, záložka KN) : Jednotlivé volby je možné "zaškrtnout" zároveň. UPOZORNĚNÍ Zaškrtnutím více voleb, jsou vybrány věty, u kterých platí jedna nebo druhá podmínka na rozdíl od ostatních záložek, kde jsou vybírány věty, které splňují všechny zaškrtnuté podmínky. Tj. zaškrtnutí více voleb na této záložce má význam logického "nebo" (OR) a to na rozdíl od ostatních záložek, kde je význam logického "a" (AND). V kombinaci s podmínkami na ostatních záložkách se pak chová ve smyslu logického "a" (AND). Tzn., že je takto možné např. nechat vyhledat nesoulady pro jeden katastr. Doporučení: Doporučujeme jako první provést kontrolu na neexistenci parcely v datech katastru, a pak teprve v druhém kroku kontrolovat další nesoulady. Pro tyto další nesoulady je již možné provést kontrolu najednou Nahlížení do KN Tato funkce je dostupná pouze při podepsané smlouvě o technologické záruce. Volba: Pozemky,1- editace tlačítko V registru pozemků vyhledáte požadovanou parcelu, stisknete tlačítko informacemi z Zobrazí se stránka s 21

22 Při zjištění nějakých rozdílů ve vlastní evidenci a v datech KN, budou údaje ve vlastní evidenci červeně zvýrazněny. Při porovnávání vlastníků se samozřejmě porovnává pouze jméno a příjmení, neboť na "ČUZK" není uvedeno RČ. Pokud nechcete přebírat údaje do vlastní evidence, uzavřete formulář křížkem. Zobrazené informace lze převzít do evidence půdy tlačítkem. Přebírají se číslo LV, výměra pozemku, kultura, dále se přebírají informace o vlastnících a jejich podílech na LV, BPEJ a způsob ochrany nemovitosti. Následně se zobrazí tabulka pro "Párování osob". Jde o to, že na stránkách ČUZK nejsou u vlastníků uvedena rodná čísla a program neví, který vlastník z ČUZK je který vlastník v evidenci půdy. Pokud program vlastníka z ČUZK najde jednoznačně v evidenci půdy, již nabídne u převáděného vlastníka rodné (evidenční) číslo. Pokud vlastníka jednoznačně nenajde v evidenci půdy, je třeba určit ručním spárováním, o kterou osobu z evidence půdy jde, nebo pokud v evidenci půdy ještě není, tak je nutné zadat rodné (evidenční) číslo ručně. Pokud nejsou u všech osob v pravé části uvedena rodná (evidenční) čísla, tak nelze pokračovat. Čísla "RČ" lze doplnit i automaticky tlačítkem, budou doplněna čísla od "100" výše, pokud již nějaká budou použita ve vlastní evidenci, tak se budou automaticky přeskakovat. V levé části jsou osoby z evidence půdy, v pravé části jsou osoby přebírané z ČUZK. Pokud je zatrženo "všechny osoby", zobrazují se v levé části všechny osoby z evidence půdy. Při nezatržené volbě "všechny osoby" se v levé části zobrazují pouze vlastnící LV uvedeného u přebíraného pozemku na ČUZK. 22

23 Vlastní párování lze provést tak: že v levé části vyhledáme osobu, která odpovídá osobě v pravé části, kterou chceme párovat. V levé části nastavíme ukazatel myši na tuto osobu, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme myší na osobu v pravé části. Když jsme nastavili ukazatel myši na odpovídající osobu v pravé části, pustíme levé tlačítko myši. Tím dojde k zapsání rodného (evidenčního) čísla u osoby vpravo. nebo, v pravé části se nastavíme na osobu, kterou chceme párovat (označena ). V levé části vyhledáme odpovídající osobu v evidenci půdy a na tomto řádku v levé části provedeme myší dvojklik. Tím dojde k zapsání rodného (evidenčního) čísla od osoby vlevo k osobě vpravo. nebo v pravé části se nastavíme na osobu, kterou chceme párovat (označena ). V levé části vyhledáme odpovídající osobu v evidenci (také označena ). Pak klikneme na tlačítko. nebo, rodné (evidenční) číslo v pravé části zapíšeme ručně zadáním z klávesnice. Při přebírání údajů z ČUZK do vlastní evidence je prováděna automaticky historizace (pokud byla nějaká změna). ukončí proces přebírání údajů z ČUZK provede aktualizaci údajů ve vlastní evidenci dle údajů z ČUZK zobrazení nápovědy k aktuální obrazovce Nastavení pozemků jako zkontrolované: pokud při zobrazení pozemku na stránkách ČUZK není u pozemku nalezen žádný rozdíl oproti Vaší evidenci, je pozemek automaticky označen jako zkontrolovaný pokud je u pozemku zjištěn nějaký rozdíl oproti vlastní evidenci, je tento rozdíl červeně zvýrazněn v editoru pozemků. Pokud je pozemek aktualizován přes tlačítko "Převzít", je automaticky označen jako zkontrolovaný 6.4 Registr smluv Registr smluv umožňuje evidovat pachtovní (nájemní - typ N) a podpachtovní (pronájemní, podnájemní - typ P) smlouvy. Definice : Pachtovní (nájemní) smlouva smlouva, kterou si podnikatelský subjekt pronajímá od vlastníka pozemky. Podpachtovní (pronájemní, podnájemní) smlouva smlouva, kterou podnikatelský subjekt pronajímá pozemky jiné osobě. Tyto smlouvy jsou rozlišeny typem smlouvy (položka Typ). Každá smlouva je určena číslem smlouvy a rokem vystavení (položky Číslo, Rok). Pro pachtovní (nájemní) a podpachtovní (podnájemní) smlouvy je třeba mít zvláštní číselné řady, které se nebudou překrývat. Jedna smlouva může být vystavena pro více osob. Pachtovné (nájemné) pro osobu je určeno jako součet nájmů (případně s přípočtem daně) za jednotlivé pozemky. Způsob zaokrouhlení pachtovného (nájemného) se nastavuje v parametrech (volba: Smlouvy, 2- vystavení smluv, 1 nová smlouva, Nastavení způsobu výpočtu pachtovného (nájemného), nebo volba: Smlouvy, 1- editace, tl. "Nájem",5- Nastavení způsobu výpočtu nájemného, 1 nebo 2). Smlouvy jsou platné od data vzniku do data zániku. Pokud je datum zániku nevyplněn, je smlouva platná od data vzniku dále. Registr smluv umožňuje evidovat zároveň dva typy smluv: N... pachtovní (nájemní) smlouvy (platím pachtovné nájemné) P... podpachtovní (pronájemní, podnájemní) smlouvy (dostávám pachtovné/nájemné) Doporučení: Pro každý typ smlouvy používejte oddělenou číselnou řadu. Základní cyklus práce se smlouvami Základní cyklus práce se smlouvami lze znázornit následovně: 23

24 * Pozn.: historizace=ukončení platnosti smlouvy a vytvoření nové smlouvy (stejné číslo atd.) s novým pachtovným (nájemným). Základní cyklus smlouvy lze vyjádřit následovně: 1. Vystavení smlouvy a výpočet pachtovného/nájemného (volba: Smlouvy, 2, 1) 2. Přenos pachtovného/nájemného do registru plateb (volba: Smlouvy, 1, tlačítko Nájem, 2 nebo 3") 3. Výplata pachtovného/nájemného (volba: Osoby, 4 registr plateb, Funkce, 1 výplata nájmů) Bod 2 a 3 se opakuje každý rok při výplatě pachtovného/nájemného 4. Přepočet pachtovného/nájemného, pokud došlo ke změně sazeb (volba: Smlouvy, 1- editace, tl. "Nájem", 4 až 9) 5. Ukončení platnosti smlouvy (volba: Smlouvy, 1- editace, vyplnění data zániku u smlouvy) Popis registru smluv Registr smluv se skládá z následujících částí: a. Smlouvy (hlavička smlouvy: číslo, rok, typ, ) b.osoby smlouva (osoby, se kterými byla uzavřena smlouva a stanovené pachtovné/nájemné) c. Pozemky na smlouvě (pozemky na které je smlouva uzavřena včetně vypočítaného pachtovného/nájemného) d. Záznamy v registru plateb příznak, že pachtovné/nájemné pro daný rok bylo přeneseno do registru plateb e. Smlouva text před" a text za" text smlouvy před přílohou a za přílohou f. Dodatek ke smlouvě - případně vytvořený text dodatku ke smlouvě Popis některých funkčních tlačítek: - zobrazíte v programu Mapy pozemky na aktuální smlouvě nebo na vybrané množině smluv. Šipkou lze zvolit různé režimy barevného zobrazení pozemků na smlouvě (na smlouvách). - přiložení naskenované stránky ke smlouvě - zplatnění předchozí verze smlouvy - funkce pro posílání nájmů do registru plateb a pro přepočty 24

25 Hledej osobu (rychlé vyhledávání osob) Zadáním příjmení nebo jména hledané osoby, budou po stisku tlačítka "Hledej osobu" zobrazeny pouze smlouvy osob se zadaným příjmením nebo jménem. Tzn. pokud zadáte např. "Adam", budou zobrazeny smlouvy osob, které mají v příjmení nebo ve jménu zapsáno "Adam". Lze zadat i pouze část příjmení nebo jména. Tlačítkem se zobrazí opět všechny smlouvy. Tato funkce je dostupná i ve "Filtru", kde je nazvána "Osoba dle jména". Schematicky lze strukturu registru smluv vyjádřit: Smlouvy lze sestavovat několika způsoby: 1. Pomocí funkce "Smlouvy, 2 - vystavení smluv, 1 - nová smlouva" (viz.vystavení smlouvy ). 2. Ručně - přímo v registru smluv 3. Z registru Listů vlastnictví V registru smluv lze editovat i položky nájem [m2], nájem, daň a přípočet osoba. Přímá editace těchto položek není doporučena, tyto položky se vypočítávají při výpočtu smlouvy a pachtovného/nájemného. Text smlouvy je společný pro "všechny osoby na smlouvě" a lze jej editovat v záložkách "Smlouva text...". Význam vybraných položek: Název položky HLAVIČKA SMLOUVY Výpověď POZEMKY Nájem [m2] Zamkni nájem Nájem Daň OSOBY Přípočet Význam označení smluv, na které dal vlastník výpověď. O blížícím se termínu ukončení smlouvy ve výpovědi budete informováni výpisem na úvodní obrazovce na záložce "Info" Výměra pozemku na jakou je uzavřena smlouva pro osobu. Při výpočtu pachtovného nájemného se vypočítává jako výměra pozemku X vlastnický díl Pokud je zadáno "A", nebude u tohoto pozemku na smlouvě při přepočtech nájmů tento nájem přepočítáván, ale zůstane zachován Vypočítané pachtovné (nájemné) za pozemek. V případě přípočtu daně za pozemek, částka daně připočítávaná k pachtovnému/ nájemnému. Přípočet Kč k pachtovnému/nájemnému pro osobu. Údaje uvedené v "šedivých polích" jsou buď vypočítané, nebo údaje z registru pozemků, případně z registru osob a mají pouze informativní charakter. Pro výplatu pachtovného/nájemného je nutné provést přenos pachtovného/nájemného do registru plateb (tlačítko "Nájem, 2 nebo 3"). Pokud proběhly nějaké změny ve vlastnictví nebo v pozemcích pro pozemky "na smlouvě", pak pod tlačítkem "Změny" jsou vidět záznamy o těchto operacích. 25

26 Zásady práce s registrem smluv: 1. Po vystavení smluv kontrolujeme zde je prázdný registr "smlouvy ke změnám" a případně provedeme revizi smlouvy (viz. Smlouvy ke změnám). 2. Průběžně kontrolujeme "obsazenost pozemků smlouvami" pomocí sestav "volba: Pozemky, Sestavy, Obsazení parcel na smlouvách" 3. Jedenkrát ročně provedeme přenos smluv do registru plateb pro výplaty (viz.přenos pachtovného/nájemného do registru plateb). Před přenosem provedeme kontrolu pomocí sestav viz. bod 2. Ke kontrolám lze využívat i filtry. Výpočet pachtovného/nájemného na měsíce Pachtovné (nájemné) lze vypočítávat i na měsíce (např. předčasné ukončení smlouvy, náběh smlouvy v 1. roce). Pro krácení pachtovného/nájemného slouží sloupec "Měsíce". Pro výplatu celoročního pachtovného/nájemného je zde uvedena hodnota 12. Podrobnější popis naleznete v kapitole Krácení pachtovného/ nájemného poměrem na měsíce Editace smlouvy Volba: Smlouvy, 1 editace V registru smluv lze editovat veškeré sloupce, které nemají šedivou barvu". UPOZORNĚNÍ Lze editovat i položky nájem [m2], nájem, daň. Při ruční editaci program neudržuje relaci těchto sloupců s tím, jak je nastavený způsob výpočtu pachtovného/nájemného. Různé výplatní termíny U každé smlouvy lze zadat "Výplatní den" a "Výplatní měsíc". Tento termín může být pro každou smlouvu různý. Při zápisu (přenášení) pachtovného/nájemného do registru plateb, lze i tento termín přenést do registru plateb k vytvořenému předpisu jako termín výplaty. Dle tohoto termínu pak lze udělat výběr např. při hromadných výplatách. Program jde nastavit i tak, že Vás bude na blížící se termín výplaty upozorňovat při spuštění. Přes tlačítko "Nájem", lze provádět se smlouvou různé operace: 1. Přenášet pachtovné/ nájemné do registru plateb (volby: Nájem, 1- nastavení parametrů..., 2- přenos 1 smlouvy..., a 3- přenos více smluv...) 2. Provádět přepočty existujících smluv, operace se provádí se smlouvou, na které jste nastaveni kurzorem: 2.1. volba: nájem, 4- přepočet nájmu a daně u smlouvy - provede přepočet pachtovného/nájemného a případně i daně v pachtovní/nájemní smlouvě dle aktuálního nastavení způsobu výpočtu volba: nájem, 6- sestav nový text smlouvy - znovu vytvoří text smlouvy tím, že jej znovu převezme z číselníku smluv dle aktuálního nastavení položky "sml." v pachtovní/nájemní smlouvě, nahradí vkládané značky a uloží text (viz. záložky "Smlouva text před" a " Smlouva text za") volba: nájem, 7- výpočet nájemného a sestavení smlouvy - provede obě operace uvedené v bodě 2.1. a 2.2. najednou 2.4. volba: nájem, 8- přepočet daně u smlouvy - provede přepočet pouze položky "daň" dle aktuálního nastavení způsobu výpočtu. Ostatní položky zůstanou beze změny volba: nájem, 9- přepočet nájmu u smlouvy - provede přepočet pouze položky "nájem" dle aktuálního nastavení způsobu výpočtu. Ostatní položky zůstanou beze změny. 3. Nastavovat způsob výpočtu pachtovného/nájemného volba: Nájem, 5 nastavení způsobu výpočtu nájemného (viz.nastavení způsobu výpočtu pachtovného/ nájemného pomocí algoritmů nebo Ruční nastavení dle parametrů) 26

27 V registru smluv jsou také zobrazeny informace o převedených údajích do registru plateb na záložce "Záznamy v registru plateb". Přímo do registru plateb je možné přejít přes tlačítko "Platby". Pokud smažeme předpis v registru plateb, smaže se i záznam o přenosu v Evidenci půdy. Dále je možné provádět editaci předpisů a to včetně úhrad. Stiskem tlačítka Platby" lze otevřít registr plateb a zobrazit předpisy pro aktuální smlouvu Oprava textu smlouvy a tisk smlouvy Text pachtovní/nájemní smlouvy je uložen u každé uložené smlouvy. Tento text je možné upravovat, např. pokud pronajímatel požaduje nějakou individuální úpravu v textu smlouvy. Tzn., že není nutné opravovat text v číselníku smluv. Změna textu je pouze pro tuto jednu aktuální smlouvu a nijak se nedotkne ostatních smluv. Text je možné editovat přes záložky "Smlouva text před" a "Smlouva text za" 27

28 Tisk smlouvy je pak možné provést přes tlačítko "Tisk" volba: "2- opis smlouvy pro osobu". Různé varianty tisku je možné nastavit volbou: "tisk, 3- nastavení parametrů...". V této volbě je také možné zvolit různé formáty tisku, např. tisk s adresou, tisk bez přílohy, atd Výplaty z registru smluv Příkaz k výplatě (vznik nároku na výplatu pachtovného/nájemného) se v programu uskutečňuje přenosem vypočítaného nájmu z registru smluv do registru plateb. Tento přenos je nutno provést každý rok před tím, než budete vyplácet pachtovné/nájemné. Při vystavování nové smlouvy je možné nastavit parametry pro vystavení smluv tak, že je pachtovné/nájemné za aktuální rok přeneseno do registru smluv rovnou při uložení smlouvy (nedoporučeno). Registr plateb pak zabezpečuje výplatu nájmů (vše, po částech, složenkou, příkazem k úhradě ). Přenos do registru plateb se provádí v registru smluv (viz.obrázek). Pomocí tlačítka Nájem" lze: 1. nastavit parametry pro přenos pachtovného/ nájemného (volba: Nájem,1- nastavení parametrů pro přenos nájemného do reg. plateb) 2. přenést pacht/ nájem pro jednu smlouvu do reg. plateb (volba: Nájem, 2- přenos 1 smlouvy do registru plateb) 3. přenést pacht/ nájem pro více smluv do reg. plateb 3.1. přenos platných smluv (volba: Nájem, 3- přenos více smluv do registru plateb, 1- smlouvy platné k datu) - do registru plateb budou přeneseny pouze smlouvy platné k danému datu. To, zda je smlouva platná či nikoliv je určeno datem vzniku a datem zániku 3.2. přenos vybraných smluv (volba: Nájem, 3- přenos více smluv do registru plateb, 2- vybrané smlouvy) - do registru plateb budou přeneseny smlouvy vybrané. Výběr smluv se provádí volbou: Množina, 1- ruční výběr... nebo 2- výběr podmnožiny dle parametrů ( popis používání množin je popsán v nápovědě základy volba: Nápověda, 1- základy, základní pojmy) Možné způsoby přenosu pachtovného/ nájemného do registru plateb: jednou částkou, pacht/nájem+daň dohromady- v registru plateb pak již nelze rozlišit co je pacht/ nájem a co daň. Tzn., že nelze vyplácet odděleně pacht/ nájem a daň pacht/ nájem a daň odděleně- do registru se převede jednou částkou pacht/ nájem (který se skládá z nájmu+přípočet+honitba) a druhou částkou daň. V registru plateb budou dva předpisy na daný rok. Pak je možno vyplácet zvlášť částku nájmu a daně. pouze daň- do registru plateb bude převedena pouze částka daně. Např. pokud chcete na začátku roku vyplatit vlastníkům pozemků částku daně. pouze pacht/ nájem- do registru plateb bude převedena pouze částka pachtu/ nájmu (pacht/ nájem= pacht/ nájem za pozemky+přípočet+honitba). Obrázek: zápis nájmu do registru plateb Výplata peněz je popsána v nápovědě registru plateb Nastavení parametrů pro přenos pachtovného/nájemného do RP Před provedením přenosu pachtovného/nájemného do registru plateb je nutné provést nastavení parametrů pro přenos. Parametry se nastavují volbou tlačítkem,,nájem, 1 - Nastavení parametrů pro přenos..." Tato nastavovací tabulka se ještě jednou objevuje i při vlastním převodu pachtovného/nájemného do registru plateb. 28

29 Obrázek: nastavení parametrů pro přenos pachtovného/nájemného Význam parametrů pro přenos pachtovného/nájemného:,,datum vzniku nároku na výplatu nájemného''... datum, od kterého vzniká nárok na vyplacení pachtovného/nájemného, tento datum bude zapsán v registru plateb u předpisu v položce "Datum nároku" rok za který je vypláceno nájemné"... rok za který je prováděna výplata pachtovného/nájemného (nejde zapsat u jedné smlouvy 2x se stejným rokem),,termín (a rok) výplaty nájemného"... určení výplatního termínu, který bude zapsán do registru plateb u předpisu v položce "Datum výplaty". Pokud nevyplácíte v určitý konkrétní termín, uveďte přibližný datum, od kdy asi vyplácíte. Způsob záznamu termínu výplaty nájmu do registru plateb,,upřednostnit den a měsíc výplaty nájemného uvedené u smlouvy"... pokud je přímo u smlouvy uveden výplatní den a měsíc, bude tento výplatní den a měsíc zapsán do registru plateb k předpisu do položky "Datum výplaty", rok bude doplněn dle nastaveného roku v položce,, rok za který je vypláceno nájemné". V případě, že je přímo u smlouvy zapsán chybný termín výplaty, tzn. "Výplata den" je větší než "31" a "Výplata měsíc" je větší než "12", bude doplněn do registru plateb "termín (a rok) výplaty nájemného", které je uvedeno v tabulce viz. tabulka výše. Pokud přímo u smlouvy není uveden výplatní den a měsíc, bude do registru plateb k předpisu zapsán výše uvedený termín výplaty nájemného,,zapsat výše uvedený termín výplaty nájemného"... do registru plateb k předpisu bude zapsán vždy výše uvedený termín výplaty pachtovného/nájemného, bez ohledu zda je nebo není vyplněn výplatní den a měsíc přímo u smlouvy Způsob přenosu daně společně s nájemným... do registru plateb bude převedena celková částka pro osobu ze smlouvy jednou částkou. V registru plateb již pak nelze od sebe odlišit částku pachtovného/nájemného a částku daně, tzn. nelze vyplácet v registru plateb daň a pacht/ nájem odděleně. V registru plateb bude předpis kódem nároku "53-nájemné za půdu" odděleně od nájemného... do registru plateb bude zapsána samostatným předpisem částka pachtovného/nájemného, které se skládá z nájmu za pozemky+ přípočet + honitba a samostatným předpisem částka daně za pozemky. V registru plateb pak lze vyplatit pouze částku za pachtovné/nájemné nebo pouze částku daně. Pokud není zaškrtnuta ani jedna z voleb "pouze nájem" a "pouze daň", budou obě oddělené částky převedeny najednou. V registru plateb bude založen jeden předpis s kódem nároku "63- nájemné za půdu- pouze daň" a druhý předpis s kódem nároku "65- nájemné za půdu- pouze nájem" odděleně od nájemného pouze daň... do registru plateb bude převedena pouze částka daně za pozemky. Např. pokud potřebujete na začátku roku vyplatit lidem daň, kterou zaplatili finančnímu úřadu. V registru plateb bude založen jeden předpis s kódem nároku "63- nájemné za půdu- pouze daň" odděleně od nájemného pouze nájem... do registru plateb bude převedena pouze částka nájmu (skládá se z nájmu za pozemky + přípočet + honitba). Např. pokud jste na začátku roku již převedli do reg. plateb pouze daň, pak touto volbou můžete na podzim převést pachtovné/nájemné. V registru plateb bude založen jeden předpis s kódem nároku "65- nájemné za půdu- pouze daň" 29

30 Přenos pachtovného/nájemného do registru plateb Pachtovné/nájemné lze přenášet pro jednu smlouvu (volba: nájem, 2- přenos 1 smlouvy do registru plateb), pro smlouvy platné k datu (volba: nájem, 3- přenos více smluv do registru plateb, 1- smlouvy platné k datu) nebo množinu vybraných smluv (volba: nájem, 3- přenos více smluv do registru plateb, 2- vybrané smlouvy). Při převodu částek do registru plateb se kontroluje, zda již částka za daný rok a typ nároku nebyla přenesena a zda počet přenesených měsíců za daný rok a smlouvu není větší než 12. Způsob přenosu závisí na nastavení parametrů pro přenos nájemného do reg. plateb. Částky jsou do registru plateb přenášeny s těmito typy nároků: 53 (Nájemné za půdu)- s tímto typem se zapíše předpis, pokud jste převedli pacht/ nájem + daň do registru plateb jednou společnou částkou 63 (Nájemné za půdu- daň)- s tímto kódem se zapíše předpis, pokud jste převedli částku daně odděleně od pachtovného/nájemného, částka v předpisu je počítaná částka za daň 65 (Nájemné za půdu- pouze nájem)- s tímto kódem se zapíše předpis, pokud jste převedli částku nájmu odděleně od daně, částka v předpisu je spočítaná částka za pacht/ nájem (+ přípočet+ honitba) Jednotlivé varianty způsobů přenosu do reg. plateb v rámci roku a jejich omezení: pokud jste již v daném roce převedli pacht/ nájem + daň společně jednou částkou (v reg. plateb jeden předpis s typem nároku "53"), nepodaří se již převést v daném roce žádnou částku pokud jste již v daném roce převedli pacht/ nájem + daň odděleně dvěma částkami (v reg. plateb dva předpisy s typem nároku "63" a "65"), nepodaří se již převést v daném roce žádnou částku pokud jste již v daném roce převedli samostatně pouze daň bez nájmu (v reg. plateb jeden předpis s typem nároku "63"), podaří se převést pouze samostatnou částku nájmu (v reg. plateb typ nároku "65") pokud jste již v daném roce převedli samostatně pouze pacht/ nájem bez daně (v reg. plateb jeden předpis s typem nároku "65"), podaří se převést pouze samostatnou částku daně (v reg. plateb typ nároku "63") Pokud máte na smlouvách počítánu částku za honitbu, pak se tato částka bere při přenosu do registru plateb, jako součást nájmu (kod 53 nebo 65). Vlastní přenos do registru plateb provedete v registru smluv volbou:"nájem, 2- přenos 1 smlouvy do registru plateb, nebo 3- přenos více smluv do registru plateb". Zobrazí se obrazovka pro nastavení parametrů pro přenos. Pokud by již některé převáděné smlouvy měli v registru proveden záznam a tudíž není možné provést přenos, budete na toto upozorněni formou sestavy s výpisem smluv, které nelze převést. Následně se ještě zobrazí dotaz Pokud odpovíte "Ano"- pak budou kolidující předpisy, které již jsou zapsány v registru plateb (včetně případných úhrad) z registru plateb odstraněny a částky budou ze smluv do registru plateb převedeny znovu. Pokud odpovíte "Ne"- pak částky ze smluv, které již jsou zapsány v registru plateb, nebudou přeneseny. V registru plateb zůstanou původní Kč. 30

31 Registry Smluv" a Záznamy v registru plateb" jsou registry Evidence půdy. Registr plateb je registr programu Registr plateb". Přenosem pachtovného/nájemného provede přenos Kč do registru plateb k výplatě a zároveň se vytváří záznam do registru Záznamy v registru plateb" o tom, že pachtovné/nájemné pro uvedený rok již bylo převedeno Výmaz předpisu pachtovného/nájemného z registru plateb Předpis plateb pachtovného/nájemného je ukládán v registru plateb. Výmaz již vytvořeného předpisu lze provést v registru smluv na záložce "Záznamy v registru plateb" tlačítkem "-". Pokud jsou již na mazaný předpis provedeny úhrady, jsou smazány i úhrady. Výmaz předpisu lze provádět i v registru osob, ve volbě: Osoby, LV, záložka Registr plateb) Krácení pachtovného/nájemného a daně Pro výpočet poměrného pachtovného/nájemného slouží sloupec "měsíce". Způsob krácení daně se nastavuje položkou "Krácení daně". Obsah sloupce "Měsíce" se při vystavení nové smlouvy automaticky nastavuje na 12 (povolené rozmezí hodnot je 1-12), obsah sloupce "Krácení daně" je automaticky nastaven na "1- daň krácena dle měsíců". Pokud je zadána hodnota "Měsíce" menší než 12, dojde k poměrnému krácení dle zadaného počtu měsíců. Lze krátit pachtovné/nájemné za pozemky i spočítanou daň z nemovitostí. Způsob krácení daně se nastavuje položkou "Krácení daně". Varianty nastavení krácení daně: 0: daň nulová - použití v případě, že smlouva začíná platit v průběhu roku a daň již byla vyplacena původnímu vlastníkovi 1: daň krácená dle měsíců - použití v případě, že smlouva začíná platit v průběhu roku, budete krátit pachtovné/nájemné na měsíce a daň chcete vyplatit pouze za vyplácené měsíce 31

32 2: daň nekrácená - použití v případě, že smlouva končí platnost v průběhu roku, pachtovné/nájemné chcete krátit pouze za měsíce, po které smlouva platila, ale částku daně chcete zaplatit celou Počet měsíců pro poměrné pachtovné/nájemné a způsob krácení daně se zadává ručně (automatický výpočet měsíců jsme vyloučili vzhledem k problémovému určení "od kdy počítat" poměrnou dobu). Při přenosu do registru plateb se předává částka ze sloupce "nájem osoba"+ přípočet. Pokud je u pachtovní/nájemní smlouvy nastaven přípočet, tento přípočet se nekrátí na měsíce, ale předává se do registru plateb celý. Po provedení přenosu více smluv i jedné smlouvy lze nechat nastavit hodnotu "měsíce" zpět na 12, na což budete dotázáni. Změna položky "měsíce" zpět na 12 se neprovede u smlouvy, u které je vyplněn datum zániku a rok v tomto datu se shoduje s rokem, za který bylo posíláno pachtovné/nájemné do registru plateb. Krácené pachtovné/nájemné lze do registru plateb poslat na několikrát, nesmí ale počet převedených měsíců být větší než 12. Po přenosu kráceného nájmu do registru plateb je v předpisu vyplněna poznámka s uvedením počtu měsíců. 6.5 Registr produkčních bloků Registr produkčních bloků je primárně udržován pomocí webové služby z portálu farmáře. Tj. ruční zásahy do tohoto registru co se týče čísel bloků, výměr a kultur by neměly být prováděny. Z portálu farmáře zároveň přichází i identifikace parcel katastru nemovitostí, ale pouze pro digitalizovaná území. Pokud byla pro tato území provedena identifikace v předchozích verzích programu je při převodu dat zachována a při aktualizaci dat z portálu farmáře historizována, pokud není v souladu s novými údaji. Z tohoto vyplývá následující zásady: 1. Ruční zásahy do identifikace parcel v digitalizovaných katastrech nemá smysl provádět. V příští aktualizaci by byly opětovně historizovány. 2. Parcely, které "natekly" importem z portálu farmáře, a které nechceme brát v úvahu nerušíme, ale označíme je příznakem "do smlouvy Ne" (při příští aktualizaci dle LPIS by se znovu doplnily). Bude se jednat převážně o okrajové parcely. 32

33 3. Ruční identifikaci parcel do produkčních bloků provádíme pouze v nedigitalizovaných územích. 4. Zařazení bloků do katastrů je plně aktualizováno importem z portálu farmáře a opět nemá význam v něm provádět ruční zásahy. Registr produkčních bloků - tlačítka funkcí Popis záložek: Parcely: parcely zařazené do příslušného produkčního bloku LV: seznam LV k parcelám zařazeným do bloků Katastr: zařazení produkčních bloků do katastrů - zobrazení parcel a bloků v programu "Mapy" Zařazení (identifikace) parcel KN a PK do produkčních bloků Zařazení parcel KN v digitalizovaných územích Zařazení parcel KN v digitalizovaných územích do produkčních bloků se získává importem dat z portálu farmáře. Ruční zásahy do této identifikace nemá význam provádět, při příštím importu by došlo k historizaci. Parcely, na které nechceme vystavovat smlouvy, a které byly importovány označíme příznakem "do smlouvy Ne". Parcely nerušíme, v příštím importu z LPIS by se znovu doplnily. Zařazení parcel PK a KN v nedigitalizovaných územích Ruční zadání Pokud není k dispozici program "Mapy", pak je možné zadat identifikaci parcel ručně v editoru produkčních bloků nebo v editoru parcel. 7. Historizace Historizace slouží k vedení historie pozemků, vlastnických vztahů a smluv. Pozemek, LV apod. je vždy platný pouze od Data vzniku" do Data zániku" (v den zániku již věta neplatí). Obecně tedy platí, že např. pozemek mohu mít v databázi vícekrát a to s různým datem vzniku a zániku. Jako příklad uveďme změnu kultury. Pozemek Kultura Datum vzniku Datum zániku Význam 2/111/ Od do měl pozemek kulturu 02 2/111/ Od do měl pozemek kulturu 03 2/111/ Od do současnosti má pozemek kulturu 04 O aktuálnosti zobrazení, tj. ke kterému dni chceme zobrazit údaje o pozemku (LV, smlouvě, ) rozhoduje Datum zobrazení" v systémové liště. O tom, ke kterému dni má být prováděna historizace rozhoduje Datum historizace". 33

34 7.1 Platnost pozemku, LV, smlouvy atd. Pozemek je platný k uvedenému datu (datum v poli Zobrazit" pravý horní roh), pokud platí tato podmínka: ((Datum vzniku pozemku <= DATUM) AND (DATUM < Datum zániku pozemku)) OR (((Datum vzniku pozemku <= DATUM) AND (Datum zániku pozemku není vyplněno)) kde AND je logická spojka A, OR je logická spojka NEBO. Slovně vyjádřeno: Pozemek (LV, smlouva) je platný pokud jeho datum vzniku pozemku je menší než datum zobrazit" nebo je tomuto datu roven a datum zániku pozemku je větší než datum zobrazit" nebo datum zániku pozemku není uvedeno. Graficky vyjádřeno: 7.2 Nastavení historizace a zobrazení dat Automatická historizace se zapíná zaškrtnutím volby historizovat v systémové liště a nastavením data historizace (viz. obrázek). S jakým datem bude historizace prováděna, o tom rozhoduje Datum historizace". O tom k jakému datu má být zobrazen stav pozemků, LV atd. rozhoduje datum v poli Zobrazit". Pokud zaškrtneme Zobrazit stav k datu", pak záleží na datu zadaném v poli Zobrazit". K tomuto datu se zobrazuje stav pozemků, LV, smluv. Při zaškrtnutí volby Zobrazit všechny věty" je zobrazena celá historie Příklad Zobrazit stav k" a.) Zobrazeny všechny listy vlastnictví b.) Zobrazeny listy vlastnictví k

35 c) Při zobrazení k LV 1/ chybí, tj. je neplatné 7.3 Hlavní zásady historizace a. Automatická historizace probíhá jen u vět s nevyplněnou položkou Datum zániku", tj. nelze historizovat. b. Při historizaci musí být dodržena návaznost dat. Tj. např. při změně kultury u pozemku je datum zániku roven datu vzniku nové věty. c. Časové rozmezí Datum vzniku" a Datum zániku" u stejného objektu se nesmí překrývat a musí časově navazovat (viz. zásada 2). d. Pokud není vyplněn datum zániku je věta platná od data Datum vzniku". Hlavní zásady historizace v jednotlivých registrech 1. Historizace tělesa historizuje i LV, pokud jsou na pozemky na těchto LV vystaveny smlouvy, generuje se automaticky ke smlouvě záznam smlouvy ke změnám. 2. Historizace LV generuje záznam ke smlouvě (pokud je na pozemky z LV vystavena) smlouvy ke změnám. Hlavní zásady automatické historizace Při zapnuté historizaci dochází k automatické historizaci při: 1. Výmazu věty, tj. věta není fyzicky smazána, ale je doplněn Datum zániku". 2. Přepisů údajů (mimo poznámek a dat vzniku a zániku) dojde k automatickému založení nové věty s novými údaji a původní věta je zachována s vyplněním Data zániku". 3. Automatická historizace neprobíhá u již historizovaných vět. 7.4 Ruční historizace Datum vzniku a zániku lze zadávat i ručně. Při ručním zadávání vypneme historizaci a věnujme pozornost logické návaznosti dat vzniku a zániku (musí navazovat, intervaly se nesmí překrývat). 7.5 Příklad historizace listů vlastnictví a) Výchozí stav 35

36 b) U LV 28/ přechází vlastnictví dne na RČ ½, RČ ½. Postup: 1. Zaškrtneme volbu historizace. 2. Nastavíme datum historizace na Pomocí - historizujeme větu v pravé horní části obr., oddíl "Vlastníci" 4. Pomocí + doplníme nové vlastníky v pravé horní části obrazovky (tj. zadáváme rodné číslo a vlastnický díl) Při zapnutí zobrazit všechny věty získáme tento výsledek: Při zapnutí zobrazit stav k datu a nastavení získáme tento výsledek : Při nastavení data zobrazit stav k datu na získáme: Pokud bychom chtěli zrušit k celé LV nastavíme Datum historizace na a pomocí - v levé horní části obrazovky historizujeme celé LV. Výsledkem pak je (povšimněte si prosím, dat zániku) : 36

37 8. Katastr nemovitostí a evidence půdy Pro vlastní vedení evidence má katastr nemovitostí svoji nezastupitelnou roli. Udržení firemní evidence v relaci s katastrem nemovitostí je jedním z hlavních úkolů evidence půdy. Program umožňuje více způsobů práce s daty katastru nemovitostí: a) Prohlížení dat v KN s relačním pohledem do vlastních údajů, přebírání údajů KN do vlastní evidence, volba "Katastr a převody" - viz. Katastr, porovnání údajů a převody b) Zobrazení vybrané množiny parcel (v registru pozemků, LV, smluv) v datech KN. Po sestavení množiny jsou pozemky "poslány" do modulu katastru nemovitostí a zde zobrazeny - viz. Použití filtrů zobrazení při práci s pozemky. c) Funkce "Kontroly" - automatické dohledání nesouladů s KN (viz. Kontroly - průvodce pro dohledání nesouladů). d) Přímá vizuální kontrola v registru pozemků na záložce "Nesoulady KN" Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné využít i funkcí programu "Katastr nemovitostí" a "Mapy". Tyto programy umožňují sestavit množiny pozemků a tuto množinu odeslat do Evidence půdy a to do kapitoly "Katastr a převody". Takto vybranou množinu pozemků je následně možné převzít do evidence nebo aktualizovat. DŮLEŽITÉ Doporučený postup při nahrávání dat z katastru je následující: 1. Nahrát úvodní kompletní data do programu "Katastr nemovitostí". 2. Dále nahrávat změnové dávky v intervalu od poslední nahrané dávky v katastru. Pokud odebíráte kompletní údaje z KN pokaždé, nelze dohledat zaniklé pozemky. Při druhém nahrání kompletních dat z KN musí být předchozí dávka zrušena. 3. Pomocí funkce "Kontroly, 1 - dohledání nesouladů" lze automaticky dohledat změny. 8.1 Katastr, porovnání údajů a převody Evidence půdy umožňuje porovnávat údaje z vlastní evidence oproti evidenci katastru nemovitostí (KN) a přebírat údaje z KN do vlastní evidence. Při spuštění vlastních editorů se ještě zobrazuje "Filtr zobrazení", který umožňuje zúžení skupiny zobrazených záznamů. Detailnější popis použití filtrů zobrazení je v nápovědě "Základy" (volba:"nápověda,1- základy") Přebírání údajů z KN dle pozemků "volba: Katastr a převody, 1- Pozemky" Základem pro převzetí je pozemek. Tzn., že vybírám pozemky, které chci převzít do vlastní evidence z KN. Kliknutím na požadovaný pozemek dojde k vybrání (označení zelenou barvou). Zároveň s označením pozemku se označují i vlastníci. Kliknutím na již označený pozemek dojde k odznačení (zrušení výběru pozemku). Takto mohu vybrat libovolné množství pozemků. Převzetí do vlastní evidence se provede tlačítkem "Převzít". Při aktualizaci dat je možnost zaškrtnout, zda chcete "aktualizovat kulturu" a zda "aktualizovat výměru". Pokud některou z těchto voleb 37

38 nezaškrtnete, pak se tento údaj nebude přebírat z KN, ale zůstane zachován, tak jak byl ve vaší evidenci původně zadán (pokud již pozemek ve vaší evidenci existuje). Přebírání údajů z KN dle LV "volba: Katastr a převody, 2- listy vlastnictví" Základem pro převzetí je číslo LV. Tzn., že vybírám LV, které chci převzít do vlastní evidence z KN. Kliknutím na požadované LV dojde k vybrání (označení zelenou barvou). Zároveň s označením LV se označují i vlastníci na LV a pozemky na LV. Pokud nechci přebírat všechny pozemky na daném LV, je možné pozemky odznačit kliknutím na pozemek. Kliknutím na již označený pozemek dojde k odznačení (zrušení výběru pozemku). Vlastníky na LV odznačovat nelze, tzn., že se přebírají všichni vlastníci na daném LV. Takto mohu vybrat libovolné množství LV. Převzetí do vlastní evidence se provede tlačítkem "Převzít". Při aktualizaci dat je možnost zaškrtnout, zda chcete "aktualizovat kulturu" a zda "aktualizovat výměru". Pokud některou z těchto voleb nezaškrtnete, pak se tento údaj nebude přebírat z KN, ale zůstane zachován, tak jak byl ve vaší evidenci původně zadán (pokud již pozemky na přebíraném LV ve vaší evidenci existují). Porovnání údajů KN oproti vlastní evidenci při přebírání údajů z KN dle pozemků Porovnání údajů lze provádět pomocí "filtru zobrazení" zobrazovaného při spuštění editoru nebo tlačítka "Filtr" přímo v editoru. Ve filtru zatrhneme "Pozemky, které existují ve vlastní evidenci" + rozdíl, který chcete porovnávat. Porovnání je možné provádět i vizuálně pomocí spodního okna, ve kterém se zobrazují informace z vlastní evidence (pokud jsou ve vlastní evidenci). Pro zobrazení pouze změn z poslední převzaté dávky dat z katastru nemovitostí, lze využít pole "Zobrazit" se zaškrtnutím volby "výběr dávka". Vlastní převzetí údajů z KN do vlastní evidence provedete stiskem tlačítka "Převzít". Možnosti: Při přebírání dat z KN do vlastní evidence je možnost zaškrtnout, zda chcete "aktualizovat kulturu" a zda "aktualizovat výměru". Pokud některou z těchto voleb nezaškrtnete a pozemek již ve Vaší evidenci existuje, pak se tento údaj nebude přebírat z KN, ale zůstane zachován, tak jak byl ve vaší evidenci zadán. 38

39 Pokud již pozemek ve vaší evidenci existuje a máte u něho zapsány nějaké informace, které se na KN neevidují (např. poznámka, středisko, atd.), budou tyto informace u aktualizovaného pozemku zachovány. Zobrazí se obrazovka s informací o počtu převáděných pozemků. Je možno provést i tisk přebíraných pozemků. Při přebírání pozemků z KN se automaticky zakládá "dávka" s informací o převáděných pozemcích. Seznam vytvořených dávek je pak k dispozici na volbě: "Nástroje, D- dávkové operace". V tomto okně je možné zadat libovolnou poznámku, která se zapíše k vytvořené dávce. Smazáním vytvořené dávky na volbě: "Nástroje, D- dávkové operace" by došlo i ke smazání převedených pozemků. Pokud chcete pokračovat v převodu, dáte "OK". Pokud přebíráte z KN do vlastní evidence vlastníka, u kterého není v KN zadáno rodné číslo, budete dotázáni na zadání tohoto čísla (jedná se hlavně o společné jmění manželů). Tyto osoby je třeba vést pod "evidenčními čísly", doporučeno číslování od "100". Program si zapamatuje poslední použité číslo a při dalším přebírání těchto osob bez rod. čísla vám již bude nabízet další volné číslo. Tzn., pokud se narazí v číselné řadě na číslo, které je již u některé osoby ve vaší evidenci použito, pak bude nabídnuto další volné číslo. V tabulce pro zadání tohoto čísla je i možnost zaškrtnutí "automaticky doplňovat". Pak budou čísla osobám bez rodných čísel přebíraných v této dávce doplňována automaticky bez dalších dotazů. Pokud chcete změnit nastavení číselné řady, např. místo čísla "118" další osoby číslovat od čísla "200", tak změníte číslo v poli "Nabízené RČ" a zaškrtnete "použít RČ pro nastavení číselné řady". Dále se pak budou číslovat osoby od "200". Pokud již převáděná osoba ve vaší evidenci existuje, je možné zadat její RČ do pole "Nabízené RČ" nebo osobu vyhledat přes. Toto zadané nebo vyhledané RČ bude použito pouze pro tuto jednu osobu a pro další osobu bude nabídnuto další číslo z číselné řady (pokud nezaškrtnete volbu "použít RČ pro nastavení číselné řady"). Pro provedení přiřazení nabízeného RČ dané osobě stisknete "Zápis" Pokud nechcete, aby se obrazovka s dotazem na RČ vůbec zobrazovala, je možné nastavit automatické přidělování RČ bez dotazu Jiné právní vztahy v katastru nemovitostí Katastr nemovitostí obsahuje údaje o právních vztazích. Součástí právních vztahů je i informace o změně číslování parcel. Právní vztahy jsou rozděleny do kategorií ( viz. Tabulka právních vztahů v katastru nemovitostí). Pro změnu číslování parcel jsou podstatné: 81 Změna výměr obnovou operátu 82 Změna číslování parcel 86 Schválené pozemkové úpravy Právní vztahy uvedené v katastru nemovitostí lze prohlížet v kapitole "Katastr a převody, 1 - pozemky" na záložce "JPV" : 39

40 Pro dohledávání pozemků v katastru nemovitostí slouží funkce "Množina" (zde funkce množina pracuje prozatímně i jako filtr) Automatické přidělování rodných (evidenčních) čísel Pokud přebíráte z KN do vlastní evidence vlastníka, u kterého není v KN zadáno rodné číslo, je třeba tomuto vlastníkovi přidělit rodné (evidenční) číslo a tohoto vlastníka budete evidovat pod tímto číslem. Přidělování těchto čísel spolu s dotazem lze potvrzovat a řídit pro každou osobu zvlášť, nebo lze nastavit níže popsaným způsobem přidělování těchto čísel zcela automaticky bez dotazu. Volba: Katastr a převody, 5- automatické přidělování RČ V okně lze nastavit počáteční číslo, od kterého budou přebírané osoby z KN číslovány (jedná se pouze o osoby, u kterých není v KN rodné číslo uvedeno). Zaškrtnutím "bez dotazu" a stiskem "Nastav" bude nastaveno automatické doplňování RČ. Při následném přebírání údajů (pozemků) a s nimi souvisejících osob z KN do vlastní evidence již nebudete vůbec dotazováni na RČ, pokud by nějaké rodné (evidenční) číslo ve vaší evidenci již existovalo, bude přeskočeno Právní vztahy pro přenos z KN Právní vztahy určují, zda jde např. o vlastnictví, věcné břemeno, zástavní a podzástavní právo, právo trvalého užívání, správa majetku ve vlastnictví státu, Pro převod do vlastní evidence lze vybrat pouze určité typy právních vztahů. Právní vztahy, které nechcete převádět do vlastní evidence, se vyřadí z tabulky (volba: Katastr a převody, 3) 9. Vystavení smlouvy V programu lze vystavovat dva základní typy smluv: a) Pachtovní (nájemní) smlouvy (v číselníku smluv označeny typem smlouvy N). Vystavení smlouvy lze provést následujícími volbami: 1. V registru LV tlačítkem "Smlouva". Volba: Listy vlastnictví, 1- editace, tl. "Smlouva" nebo volba: Osoby, 1- osoby evidence půdy, tl. "LV", tl. "Smlouva" (viz. Vystavení smlouvy v registru LV) 2. Volbou: Smlouvy, 2 - vystavení smlouvy, 1 - nová smlouva. (viz. Postup vystavení smlouvy (výběrem) 3. Přímým zadání smlouvy do registru smluv (volba: Smlouvy, 1- editace) (viz. Postup vystavení smlouvy ručně) b) Podpachtovní (pronájemní) smlouvy (v číselníku smluv označeny typem smlouvy P): Vystavení se provádí přímým zadání smlouvy do registru smluv 40

41 Pro typ P a N používejte oddělené číselné řady pro číslování smluv. Oba typy smluv jsou ukládány do registru smluv (viz. Registr smluv). Čísla pachtovních (nájemních), podpachtovních (pronájemních) smluv nečíslujte každý rok od "1", ale pokračujte v číselné řadě dále. Před prvním vystavením smlouvy je nutné : 1. Připravit si předlohu smlouvy (viz. Číselník smluv). 2. Zvolit způsob (algoritmus) výpočtu pachtovného/nájemného ( viz. Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí parametrů nebo Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí algoritmů). Nastavení parametrů pro podpachtovní (pronájemní) smlouvy typu P Před vystavením podpachtovní (pronájemní) smlouvy je nutné nastavit číselnou řadu. Pachtovné/nájemné je v tomto případě většinou zadáváno ručně. Pokud chcete provádět výpočet, je třeba zvolit algoritmus "nájemné sazbou" nebo "nájemné procentem z ceny půdy". Ostatní algoritmy nejsou pro typ P využívány. 9.1 Nastavení výpočtu Před prvním vystavením smlouvy je třeba nastavit způsob výpočtu smlouvy a sestavit předlohu smlouvy v číselníku smluv. Nastavení výpočtu je možné provádět ve dvou režimech: 1. Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí parametrů 2. Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/ nájemného pomocí algoritmů Související témata: Číselník smluv Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí parametrů Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí algoritmů Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/ nájemného pomocí parametrů Volby: 1. "Smlouvy, 2 - vystavení smlouvy, 1- nová smlouva, tlačítko: Nastavení způsobu výpočtu nájemného, 2 - ruční nastavení pomocí parametrů" 2. "Osoby, 1- osoby evidence půdy (nebo 1a nebo 2), LV, Smlouva, Nastavení" 3. "Listy vlastnictví, 1- editace, Smlouva, Nastavení" 4. "Smlouvy, 1- editace, Nájem, Nastavení způsobu výpočtu nájemného, 2- ruční nastavení parametrů" Tato volba otevře formulář pro nastavení parametrů: 41

42 Formulář je rozdělen na 5 částí A,B,...,F. Jednotlivé části slouží k těmto účelům: A - nastavení algoritmu výpočtu B - stanovení závislosti výpočtu na kultuře pozemku C - výpočet daně z nemovitosti jako součást nájmu D - doplňující parametry pro výpočet smluv F - parametry smlouvy Nastavení algoritmu ( část A) Zaškrtnutím příslušné volby je definován vzorec pro výpočet pachtovného/nájemného: Sazbou Kč/ha... ha*kč/ha % z ceny půdy... ha* "cena Kč/ha" * %/100 (algoritmus výpočtu ceny půdy stanovíme zaškrtnutím volby v pravé části oddílu A) % nebo sazbou dle typu osoby... sazba se zadává v číselníku typů osob (tlačítko u volby) dle katastru a kultury... je nutné definovat v části B jakou kulturou se má výpočet řídit a zadat sazbu pro každou kulturu v každém katastru (tlačítko u volby). dle smlouvy, kat., kultury... bližší popis viz. Nájemné dle smlouvy, katastru a kultury (bloku nebo pozemku) dohodnuté nájemné... je nutné zadat sazbu v registru pozemků do sloupce "Nájem Kč/ha" % nebo sazbou dle kultury... je nutné definovat v části B jakou kulturou se má výpočet řídit a zadat sazby do číselníku kultur (tlačítko u volby) % nebo sazbou dle smlouvy...přes tl. otevřeme číselník, kde vyplníme sloupec "Nájem %", nebo "Nájem Kč/m2". Tím se bude pachtovné/nájemné počítat jedním nebo druhým způsobem. Je možné vyplnit i oba sloupce současně. Pak bude pachtovné/nájemné počítáno "%" z ceny + sazbou Kč/m2. % dle smlouvy a kultury... je nutné definovat v části B jakou kulturou se má výpočet řídit a zadat % nebo sazby pro každou smlouvu a kulturu (tlačítko u volby). Cena půdy stanovena dle - Pokud má vliv na výpočet pachtovného/nájemného cena (např. dle vyhlášky), vybereme příslušnou volbu v této části, pozemky lze oceňovat různými vyhláškami viz. Stanovení ceny půdy. Ocenění kultur pozemek - umožňuje ovlivnit vypočítanou cenu Ocenění kultur blok - umožňuje ovlivnit vypočítanou cenu v případě, že je kultura pro výpočet pachtovného/nájemného určena kulturou produkčního bloku Určení kultury pozemku ( část B) Pokud to algoritmus výpočtu vyžaduje, je nutné stanovit způsob určení kultury. Kultura vlastnické parcely může být určena: a. Kulturou pozemku - kultura uváděná u pozemku, jedná se o kulturu převzatou z KN b. Způsobem hospodaření (vyplněný sloupec v registru pozemků "Kod ZH + Způsob hospodaření"). c. Kulturou produkčního bloku pozemek musí být identifikován do produkčního bloku. Přípočet daně z nemovitostí (část C) Přípočet - pokud je zatrženo, bude se k částce pachtovného (nájemného) připočítávat částka daně. zaokrouhlovat vždy na celé Kč nahoru - při zaškrtnutí této volby se bude částka daně zaokrouhlovat vždy nahoru pro každý pozemek (doporučeno), v opačném případě se daň zaokrouhluje stejným způsobem, jako částka pachtovného/nájemného. Přípočet daně provádět: u pozemků KN - daň bude počítána pro pozemky KN (tzn. zdroj evidence = 0) u pozemků označených "Daň=N" - daň bude počítána pro pozemky, které mají v registru pozemků nastaveno "Daň=N". Tzn. plátce daně je vlastník ("Daň=A" znamená, že daň platí podnik). u všech pozemků - daň bude počítána na všechny pozemky. U pozemků PK je nutné mít uvedenu kulturu. 42

43 Kultura pro výpočet daně: Pro výpočet daně z nemovitostí je dále nutné určit kulturu, dle které se má daň vypočítávat: - kultura pozemku (tj. kultura zadaná u pozemku ve sloupci kultura) - kultura dle kultury pro pachtovného/nájemné, tj. zde záleží na nastavení panelu "Kultura pozemku pro výpočet nájemného určena " : a) kulturou pozemku (kultura musí být v relaci s katastrem nemovitostí) b) způsobem hospodaření (viz. Kopie "kultury" do sloupce "způsob hospodaření"), tj. kultura dle KN je ve sloupci způsob hospodaření Další možnost a funkce výpočtu daně: - určení, zda ceník pro výpočet daně je shodný s ceníkem pro výpočet pachtovného/nájemného (viz. Možnost různého ceníku pro výpočet daně a pro ocenění pozemku) - standardně se počítá částka daně na smlouvě dle výměry, která jde do smlouvy. Pokud chcete vypočítat částku daně pouze na jednoho z vlastníků (výhradní plátce), je nutné mít tohoto vlastníka zadaného u parcely v registru pozemků (položka RČ Daň). - Pokud byl obcí pro některá katastrální území určen místní koeficient, pak v číselníku katastrů je již tento koeficient zadán. Koeficient může nabývat hodnot "2" až "5". Pokud obec neurčila žádný místní koeficient, tak se v číselníku katastrů nevyplňuje. Tento koeficient se použije pro výpočet částky daně, kromě druhů pozemků spadajících do daňové skupiny "A" a "B". Místní koeficient vlastně znamená to, že spočítaná částka daně se ještě násobí tímto místním koeficientem. - Pro správný výpočet daně z nemovitosti je nutné mít dobře nastaven číselník kultur - zařazení pozemků do skupin dle daně z nemovitosti (A,B,...): Doplňující parametry (část D) Tolerance pro chybová hlášení - vzhledem k zaokrouhlování na m2 dochází při součtech výměr pozemku na více smlouvách k chybě, tj. sečtená výměra se nerovná výměře pozemku. Pro odstranění chybového hlášení doporučujeme nastavit na 1 %. Přípočet za honitby - umožňuje k pozemkům označeným registru ve sloupci honitba "A" připočíst pachtovné/ nájemné s uvedenou sazbou. Parametry smlouvy (část F) Číslo a rok smlouvy - (pro typ smluv P a N používáme oddělené řady) - číslo smlouvy se automaticky zvyšuje o 1. Tzn., nabízí se číslo poslední vystavené a uložené smlouvy +1. Lze jej ale přepsat dle požadavku. Předloha - vybereme vzor pachtovní/nájemní smlouvy z číselníku smluv Datum vzniku a datum zániku Datum vzniku se zadává vždy a slouží jako datum počátku platnosti smlouvy. Datum zániku lze zadat při vytváření smlouvy po zatržení volby smlouva na dobu určitou". Datum zániku určuje ukončení platnosti smlouvy (viz. Historizace ). Při vystavování smlouvy na dobu neurčitou zůstává datum zániku" prázdný, při smlouvě na dobu určitou se zadává konec platnosti smlouvy. Způsob zaokrouhlení (doporučujeme nenastavovat 0) 43

44 V parametrech smlouvy je nutné nastavit kód pro způsob zaokrouhlení při výpočtu smluv. Po instalaci se nabízí 0 - nezaokrouhluje se, výpočet na 1 des. místo". K výběru způsobu zaokrouhlení slouží tlačítko umístěné před polem pro kód zaokrouhlení. Při nastavení "0 - nezaokrouhluje se, výpočet na 1 des. místo" se vypočítané pachtovné/nájemné (i daň) u jednotlivých pozemků nijak nezaokrouhluje, tj. počítá se na 2. desetinná místa. Na 1. desetinné místo se pak zaokrouhlí částka za celou smlouvu. Přípočet - slouží ke speciálním účelům, pokud je třeba např. k pachtovnému/nájemnému dle libovolného algoritmu ještě navíc připočíst např. Kč/ha * ha nasmlouvané výměry. Tato částka se ukládá ke smlouvě do sloupce přípočet. Tj. vypočítává se jednorázově a není již nijak vázána na pozemky na smlouvě. Částka - uvedená částka je připočtena ke každé smlouvě. Sazba Kč/ha - přípočet k pachtovnému/nájemnému se vypočítá dle vzorce: Kč/ha * ha nasmlouvané výměry % z ceny - přípočet k pachtovnému/nájemnému se vypočítá dle vzorce: SUMA (%/100 * cena pozemku) Smlouva na dobu určitou Pokud je zaškrtnuto, pak při vystavení smlouvy se automaticky dopočítává datum zániku smlouvu (dle délky trvání smlouvy v číselníku smluv). Zadávat datum podpisu Zaškrtnutí volby zadávat datum podpisu umožní zadat toto datum při vystavení smlouvy. Datum podpisu informuje o tom, kdy byla smlouva podepsána. Pokud pracujete s datem podpisu, můžete následně vybírat podepsané a nepodepsané smlouvy. Společná smlouva pro spoluvlastníky (viz. též Manželé se společným jměním ) Po zaškrtnutí této volby je vytvářena společná smlouva pro spoluvlastníky. V předloze této smlouvy nelze používat vkládané @ADR. Při použití této značky nám program sestaví všechna příjmení spoluvlastníků za sebe, jména za sebe, atd., tato kombinace je pak takřka nepoužitelná. V tomto případě je třeba použít které zajistí výstup příjmení, jména a adresy do jednoho řádku a údaje o spoluvlastnících jsou umístěny pod sebe (podrobněji viz. Vkládané značky ). Zapsat do registru plateb Po vystavení smlouvy je pro uvedený rok automaticky prováděn záznam do registru plateb (doporučená volba je nezaškrtnuto, a pachtovné/nájemné zapisovat do registru plateb až před vlastními výplatami). Zaznamenávat termín výplaty ke smlouvě Termín výplaty může být pro každou smlouvu jiný (zaznamenává se den a měsíc). Tento termín je pak pro příslušný rok přenášen do registru plateb. Historizovat smlouvu, pokud již existuje Implicitně zaškrtnuto. Lze odblokovat, pokud potřebujeme vystavovat více smluv se stejným číslem (nedoporučeno) Pachtovné/nájemné podle smlouvy, katastru a kultury Tento způsob vyžaduje zadat v číselníku pro každý katastr typ smlouvy a kulturu sazbu (procento nebo Kč/m2). V případě, že máme (může být i jen některé) pozemky zařazeny do bloků, pak můžeme počítat pachtovné/nájemné v závislosti na smlouvě, katastru a kultuře bloku. V tomto případě je nutné doplnit do číselníku pro každou kulturu bloku samostatný řádek (sloupec "KU LPIS"). Tj. nepoužíváme společný řádek pro obě kultury. U pozemků nezařazených do bloků se použije kultura dle KN (tj. "od pozemku"). Důležité: V editoru při návrhu smlouvy je sloupec "Nájem" podbarven červeně u pozemků nezařazených do bloků. 44

45 Pro tento algoritmus výpočtu lze vybrat způsob výpočtu ceny pozemku dle obrázku Pachtovné/nájemné dle smlouvy, katastru a kultury (bloku nebo pozemku) Výpočet pachtovného/nájemného dle smlouvy, katastru a kultury (bloku nebo pozemku) vyžaduje vyplnění číselníku (Nastavení číselníku nájemného dle smlouvy, katastru a kultury). V tomto číselníku musí být uvedeny veškeré kombinace smluv, katastrů a kultur dle katastru nemovitostí a kultur dle LPIS, které přicházejí v úvahu. Tento způsob vyžaduje zadat v číselníku pro každý katastr typ smlouvy a kulturu sazbu (procento nebo Kč/m2). V případě, že máme (může být i jen některé) pozemky zařazeny do bloků, pak můžeme počítat pachtovné/nájemné v závislosti na smlouvě, katastru a kultuře bloku. V tomto případě je nutné doplnit do číselníku pro každou kulturu bloku samostatný řádek (sloupec "KU LPIS"). Tj. nepoužíváme společný řádek pro obě kultury. U pozemků nezařazených do bloků se použije kultura dle KN (tj. "od pozemku"). Důležité: V editoru při návrhu smlouvy je sloupec "Nájem" podbarven červeně u pozemků nezařazených do bloků. 45

46 Pro tento algoritmus výpočtu lze vybrat způsob výpočtu ceny pozemku dle obrázku Nastavení číselníku nájemného dle smlouvy, katastru a kultury Číselník musí obsahovat veškeré kombinace typů smluv, katastrů a kultur, které přicházejí při výpočtu pachtovného/nájemného v úvahu. Sloupec KU(KN)... kultura dle katastru nemovitostí. Sloupec KU(LPIS)... kultura dle LPIS. Dále se vyplní buď "Nájem %" nebo "Nájem [Kč/m2] 46

47 9.1.4 Určení ceny půdy - oddíl "Cena půdy stanovena dle" Stanovení ceny půdy Výpočet pachtovného/nájemného velice často záleží na ocenění pozemku. Pozemek lze oceňovat: 1. průměrnou cenou v katastru (Průměrnou cenou v katastru) 2. dle BPEJ (BPEJ jednotlivých pozemků) 3. dle BPEJ nebo průměrné ceny - pokud u pozemku není uvedeno BPEJ, bude se pro takový pozemek počítat pachtovné/nájemné dle průměrné ceny 4. vlastním oceněním (Cenou pozemku) Průměrnou cenou v katastru Program obsahuje vyhlášky s průměrnou cenou v katastru (č.380/2001 Sb, č.463/2002 Sb. a další jsou postupně v rámci TZ doplňovány). Tyto vyhlášky obsahují průměrné ceny v katastru. Pro to, která vyhláška bude použita, je rozhodující datum Stav pozemků ke dni". Pro výpočet ceny pozemku a daně lze použít dva rozdílné ceníky (viz. obrázek - "Datum platné pro ocenění pozemku a sazby daně"). Informace o použité vyhlášce je vypisována v oddílu Cena půdy stanovena dle". Obsah jednotlivých vyhlášek je přístupný jednak volbou: "Číselníky,1- číselníky evidence pozemků, 8- číselník průměrných cen v katastrech", jednak stiskem tlačítka Ceník". Číselník průměrných cen je editovatelný a lze tedy v případě potřeby jednotlivé ceny měnit BPEJ jednotlivých pozemků Pro použití tohoto algoritmu je nutné mít přiřazeny BPEJ u všech pozemků. Pokud u některých pozemků není uvedeno BPEJ (např. ostatní plochy), nebude spočítáno pachtovné/ nájemné. Program obsahuje vyhlášky č. 393/1991, 178/1994,.182/1988, 279/1997, 295/1995, 338/2001, 540/2002 Sb. a další jsou postupně doplňovány. Tyto vyhlášky obsahují ceny BPEJ. Pro to, která vyhláška bude použita, je rozhodující datum Stav pozemků ke dni". Informace o použité vyhlášce je vypisována v oddílu Cena půdy stanovena dle". Obsah jednotlivých vyhlášek je přístupný jednak volbou: "Číselníky,1- číselníky evidence pozemků, 7- číselník vyhlášek BPEJ", jednak stiskem tlačítka Ceník". Upozornění: Při výpočtu ceny pozemku je použita metoda váženého průměru (při více BPEJ). Tj. je vypočítána cena pozemku a podělena výměrou pozemku. Tato cena za m2 (na 4 desetinná místa) se pak násobí výměrou odpovídající vlastnickému dílu. Při výpočtu může dojít k zaokrouhlovací odchylce v řádu desetihaléřů Cenou pozemku Pro použití tohoto algoritmu je nutné mít oceněny pozemky, tj. musí být vyplněna položka Cena Kč v kapitole pozemky. Výpočet pak vychází z této ceny uvedené přímo u pozemku Ocenění kultur Ocenění kultur" umožňuje ovlivnit cenu vypočítanou podle kapitoly " Stanovení ceny půdy". Stiskem tlačítka otevřeme následující editor : 47

48 Pokud uvedeme ve sloupci "cena Kč/m2" cenu za 1 m2 pak je cena pozemku dána touto sazbou. Pokud uvedeme ve sloupci "cena Kč/m2" nulu, pak ve sloupci "% ceny", je uvedeno, jakým procentem z vypočítané ceny má být která kultura oceněna. Zde se uvádí 100 % a např. uvedením 75 % u kultury 7 trvalé travní porosty, ponížíme stanovenou cenu na 75% Kultura pozemku určena způsobem hospodaření V případě, že podnik vede skutečnou kulturu (ne kulturu dle KN) u pozemku, pak je pro toto vyhrazen sloupec "Kod ZH" + slovní popis "Způsob hospodaření" v registru pozemků. Způsob hospodaření lze využít pro výpočet pachtovného/nájemného (např. algoritmy % z ceny půdy, % nebo sazbou dle kultury,...). V tomto případě se způsob hospodaření chová jako kultura a je třeba mít číselník způsobů hospodaření shodný s číselníkem kultur (číselník kultur povyšuje/ponižuje cenu pudy pro jednotlivé kultury). Příklad Příklad nastavení parametrů pro: - výpočet pachtovného/nájemného procentem z ceny půdy podle průměrné ceny v katastru - s přípočtem daně pro pozemky katastru nemovitostí - kultura pro výpočet daně je určena sloupcem "kultura" - kultura pro nájemné je určena sloupcem "způsob hospodaření". 48

49 Různá kultura pro výpočet daně a pro výpočet nájemného Program umožňuje využívat rozdílnou kulturu pro výpočet daně a pro výpočet pachtovného/nájemného. V nastavení parametrů pro výpočet smlouvy lze pro výpočet daně vybrat jednu ze dvou voleb: 1. Kultura pro výpočet daně - kultura pozemku... pro výpočet daně je rozhodující sloupec "kultura" u pozemku. Bez ohledu na nastavení volby v panelu "Kultura pozemku pro výpočet nájemného určena". 2. Kultura dle kultury pro nájemné... pro výpočet daně se bere stejná kultura jako pro pachtovné/nájemné, tj. lze libovolně nastavit v panelu "Kultura pozemku pro výpočet nájemného určena" Možnost různého ceníku pro výpočet daně a pro ocenění pozemku Volba: Smlouvy, 2 - vystavení smluv, 1 - nová smlouva Pro použití různého ceníku pro výpočet daně a pro výpočet ocenění pozemku "odškrtneme" volbu "Datum platné pro ocenění a sazby daně". Pokud je volba "Datum platné pro ocenění pozemku" zaškrtnuta, pak datum "stav pozemků k datu" je společný a rozhodující pro určení vyhlášky pro výpočet ocenění a daně. V opačném případě pak datum "Stav pozemků ke dni" určuje vyhlášku pro stanovení daně a datum "Ocenění k datu" vyhlášku pro ocenění pozemku. 9.2 Postup vystavení smlouvy (výběrem) Volba: Smlouvy, 2 vystavení smlouvy, 1 nová smlouva Tato volba umožňuje vystavení nové smlouvy. Po této volbě se otevře okno pro zadání parametrů smlouvy a výběrových podmínek. 49

50 Před prvním vystavením smlouvy je nutné : 1. Připravit si předlohu smlouvy (viz. Číselník smluv). 2. Zvolit způsob (algoritmus) výpočtu pachtovného/nájemného ( viz. Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí parametrů nebo Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí algoritmů). Popis položek: A. Parametry smlouvy Číslo a rok smlouvy - (pro typ smluv P a N používáme oddělené řady) - číslo smlouvy se automaticky zvyšuje o 1. Tzn., nabízí se číslo poslední vystavené a uložené smlouvy +1. Lze jej ale přepsat dle požadavku. Předloha - vybereme vzor pachtovní/nájemní smlouvy z číselníku smluv Stav pozemků ke dni - (vzhledem k historizaci jsou vybírány pozemky platné k tomuto dni). Datum platné pro ocenění a sazby daně - umožňuje např. ocenit pozemky starší vyhláškou Datum vzniku (datum vystavení smlouvy) - pokud je vybraná předloha definována jako smlouva na dobu určitou (vyplněna položka "Doba trvání" v číselníku smluv), zobrazuje se i datum zániku smlouvy. Přípočet ke smlouvě Kč - umožňuje připočíst určitou sumární částku ke spočítanému pachtovnému/nájemnému za pozemky. Pozn. ke smlouvě a Pozn. ke smlouvě 2 - umožňují doplnění poznámek k vytvářené smlouvě. B. Filtr pro výběr pozemků Bez ohledu na tyto zapnuté filtry ale vstupují do smluv pouze pozemky, u nichž je v registru pozemků v položce "Do sml." hodnota "A". Zde je možné nastavit filtr tak, že do smlouvy nevstupují všechny pozemky s nastavenou položkou v registru pozemků "Do sml." hodnota "A", ale z těchto pozemků se ještě vyberou pouze pozemky vyhovující podmínce zvoleného filtru. Tzn., že se do smlouvy nabízejí pozemky, u nichž je v registru pozemků v položce "Do sml." hodnota "A" a tyto pozemky je ještě případně filtrují zde nastavenými filtry. Filtrovacích podmínek může být zapnuto více najednou. Všechny pozemky - není požadováno žádné další filtrování pozemků Povolené kultury - do smlouvy budou vstupovat pouze pozemky s kulturou označenou v číselníku kultur "Do smlouvy=a" Povolené katastry - do smlouvy budou vstupovat pouze pozemky s katastrem označeným v číselníku katastrů "Do smluv=a" Povolení uživatelé - do smlouvy budou vstupovat pouze pozemky s uživatelem označeným v číselníku uživatelů "Do smluv=a" Povolená střediska - do smlouvy budou vstupovat pouze pozemky se střediskem označeným v číselníku středisek "Do smluv=a" 50

51 C. Podmínka pro výběr osob, LV a pozemků do smlouvy nebo smluv Osoba - vystavení smlouvy na osobu. Režim jedna osoba, jedna smlouva. Ve vystavené smlouvě budou pozemky ze všech LV zadaného vlastníka, splňující kritéria uvedená v části "Filtr pro výběr pozemků". Včetně SJM - do smlouvy budou zařazeny i pozemky, které osoba, na níž je vystavována smlouva vlastní i ve společném jmění manželů LV - vystavení smlouvy na LV. Režim jedno LV, jedna smlouva. Pokud má vlastník více LV, bude mít vystaveno více smluv. Do vystavované smlouvy budou zařazeny pouze pozemky zadaného LV, splňující kritéria uvedená v části "Filtr pro výběr pozemků". S tímto přímo souvisí "Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí parametrů" - tlačítko společná smlouva pro spoluvlastníky" Výběr více listů vlastnictví - lze vybrat více LV a vystavit na ně společnou smlouvu. Na vybraných LV by měli být uvedeni stejní vlastníci. Do vystavované smlouvy budou zařazeny pozemky z vybraných LV, splňující kritéria uvedená v části "Filtr pro výběr pozemků". Všechny osoby - hromadné vystavení smluv na všechny osoby najednou (zřídka používaný způsob). Typ osoby - hromadné vystavení smluv na všechny osoby zadaného typu (zřídka používaný způsob). Další funkce a volby: Nastavení způsobu výpočtu nájemného - tlačítko pro zadání nastavení způsobu výpočtu. Viz. Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí parametrů nebo Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí algoritmů Proveď výběr - tlačítko pro vystavení smlouvy dle nastavených kritérií Zpět - ukončení bez vystavení smlouvy. Postup vystavení smlouvy: 1. Zkontrolujeme a případně změníme číslo a rok vystavované smlouvy a nastavíme předlohu a typ přílohy ke smlouvě. Pro typ smlouvy P a N zadáváme rozdílné číselné řady. 2. Zkontrolujeme a případně změníme nabízená data "Stav pozemků ke dni" a Datum vzniku" 3. Zkontrolujeme a případně nastavíme filtry pro pozemky. 4. V části "Podmínky pro výběr osob (LV a pozemků)" zkontrolujeme a případně změníme způsob vystavení smlouvy. V případě způsobu vystavení smlouvy: a. Osoba - zadáváme rodné číslo vlastníka, nebo jej vybereme ze seznamu osob. Toto je režim vystavení smlouvy jedna osoba, jedna smlouva. včetně SJM - pokud je osoba, na kterou vystavována pachtovní/nájemní smlouva uvedena na nějakém LV jako spoluvlastník v SJM (společné jmění manželů), budou do smlouvy zahrnuty i pozemky z tohoto LV b. LV - zadáváme katastr a LV (nebo pomocí tlačítka otevřeme formulář, ze kterého vybereme LV). Toto je režim vystavení smlouvy jedno LV, jedna smlouva. c. Výběr více listů vlastnictví - pomocí tlačítka vedle volby otevřeme formulář a ve sloupci "Vybráno" nastavíme hodnotu na "Ano" u LV, na které chceme vystavit smlouvu. 5. Tlačítkem Proveď výběr" provedeme výběr pozemků pro smlouvu. 6. Otevře se pracovní formulář: 51

52 V tomto formuláři lze bílé (modré) položky opravovat, tzn. v části osoby na smlouvě" lze editovat přípočet (odpočet), měnit předdefinovaný text smlouvy v záložkách "Smlouva (text před přílohou)" a "Smlouva (text za přílohou)". Na záložce Pozemky" pak lze editovat Nájem Kč, Nájem [m2], Daň, Honitba, nájem Kč/ha. Lze například i některé pozemky ze smlouvy vyřadit pomocí " na funkční liště. Upozornění: Při ruční editaci v části pozemky" při změně "Nájem [m2]" je automaticky přepočítán pacht/ nájem a daň. Dále je možné libovolně měnit údaje, které nejsou šedivé. Pokud provádíte tyto ruční zásahy do již připravené smlouvy a v textu pachtovní/nájemní smlouvy máte vkládané značky např. na výměru na smlouvě nebo na Kč, je třeba tlačítkem znovu sestavit text smlouvy, aby byli vkládané značky nahrazeny správnými hodnotami. V tomto formuláři je možné provést nový výpočet smlouvy (tlačítko Sestav smlouvu") a provádět tisky. Tyto operace je možno provádět opakovaně. 1. Volbou "Tisk, 3- tisk smlouvy" lze smlouvu vytisknout. Volbou "Tisk, 5- Nastavení parametrů pro tisk smlouvy" je také možné zvolit různé formáty tisku. různá nastavení tisku adresy ještě před textem smlouvy odstránkování před a za přílohou tisky s přílohou a bez přílohy tisk se seznamem spoluvlastníků tisk (skrytí) adresy vlastníka v záhlaví přílohy a nadpisu přílohy záhlaví přílohy u adresy vlastníka tisk rodného čísla/ data narození/ čísla občanského průkazu číslování stránek 2. Pokud je smlouva již v pořádku a odpovídá našim požadavkům, uložíme smlouvu do registru smluv (tlačítko Ulož smlouvy"). Pokud tento formulář uzavřete, smlouva nebude uložena. 3. Pokud je ve volbě Parametry výpočtu" zaškrtnuto: zapsat do registru plateb", probíhá při uložení smlouvy zároveň uložení předpisu platby (Kč za smlouvu) do registru plateb (doporučený postup je toto provádět 1x ročně před výplatou), tzn. mít tuto volbu vypnutou. 9.3 Postup vystavení smlouvy ručně Volba: Smlouvy, 1- editace Novou smlouvu lze také zadat ručně přímo do registru smluv. Před prvním vystavením smlouvy je nutné : 1. Připravit si předlohu smlouvy (viz. Číselník smluv). 2. Zvolit způsob (algoritmus) výpočtu pachtovného/nájemného (viz. Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí parametrů nebo Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí algoritmů). 52

53 Smlouvy pak zadáváme přímo do registru: Postup: 1. Zadávání provádíme v režimu vypnuté historizace ("historizovat" vypnuto) 2. Pomocí +" na funkční liště v horní části obrazovky vytvoříme nový řádek. "Číslo smlouvy", "Rok", "Sml." a "Příloha" se Vám již předvyplní dle nastavených parametrů pro výpočet smlouvy. Předvyplněné hodnoty lze měnit. 3. Hlavičku smlouvy (nový řádek) uložíme, pak teprve pokračujeme v zadávání dalších částí formuláře. 4. Na záložce "Osoby" zadáme rodné číslo osoby, pro kterou vystavujeme smlouvu, opět je třeba provést uložení. 5. Na záložce "Pozemky" buď zadáme čísla pozemků ručně, nebo (doporučený postup), dvojklikem na pozici např. Katastr" otevřeme editor Pozemky", ve kterém se zobrazí pozemky osoby zadané ve smlouvě a pozemky jsou označeny jako množina (označeny zeleně). 6. V tomto formuláři můžeme využít veškeré funkce (včetně zobrazení na mapě). Dále můžete již označené pozemky (zelené) odznačit" kliknutím na řádek příslušné parcely. Tímto způsobem si můžeme vybrat pozemky, které chceme přebírat (přebírají se zeleně označené řádky). Stiskem tlačítka Převzít" provedeme převzetí pozemků na smlouvu 7. Pomocí funkce: tlačítko Nájem, 7 výpočet nájemného a sestavení smlouvy" je proveden výpočet pachtovného/nájemného případně i daně dle nastavených parametrů výpočtu a sestaven text smlouvy pro zadané osoby. Smlouva pro více osob (smlouva na LV): Pokud sestavujeme smlouvu pro více osob (smlouvu na LV), zadáme rodná čísla dalších spoluvlastníků. Jsou jim automaticky přiřazeny pozemky jako první zadané osobě. Pokud některá z dalších osob nevlastní některý ze dříve zadaných pozemků, pak se objeví chybové hlášení a pro osobu na pozemek není vypočítáno pachtovné/nájemné. 10. Přepočty smluv Přepočet pachtovních/nájemních smluv se provádí přímo v registru smluv a to jednotlivě nebo hromadně pro vybranou množinu smluv. Přepočet smlouvy (množiny smluv) se provádí dle aktuálně nastaveného způsobu výpočtu pachtovného/nájemného. DŮLEŽITÉ Pokud je před prováděním přepočtů zapnuta historizace zatržením volby "Historizovat" v registru smluv, dojde k historizaci (ukončení platnosti) původní smlouvy a generuje se nová smlouva se stejným číslem a novým datem vzniku, pokud má původní smlouva (před přepočtem) vyplněn i datum zániku (smlouva na dobu určitou), bude tento datum zániku zachován i u nové (přepočtené smlouvy). 53

54 Pokud je historizace vypnutá, provádí se "přepis" stávající smlouvy. Před přepočtem smluv nesmí být pro zadaný rok přeneseno pachtovné/nájemné do registru plateb. Přepočet jedné smlouvy: volba: "Smlouvy, 1- editace, tl. Nájem, 4 až 9 " Tyto volby slouží k přepočtení výše pachtovného/nájemného, daně, ke změně textu u již vystavených pachtovních/nájemních smluv. Přepočet pachtovních/nájemních smluv se provádí, například pokud se změní způsob výpočtu pachtovného/nájemného, nebo pokud se podnik rozhodne, že bude pachtovné/nájemné počítáno z jiných hodnot (jiná výše sazby, jiná průměrná cena,...) Popis jednotlivých voleb: 4- přepočet nájmu a daně u smlouvy: přepočítá částku pachtovného/nájemného i částku daně u aktuální smlouvy dle aktuálního nastavení parametrů výpočtu 6- sestav nový text smlouvy: text smlouvy uvedený v záložce "Smlouva text před" a "Smlouva text za" bude smazán a znovu nahrazen textem, který je uveden v číselníku smluv 7- výpočet nájemného a sestavení smlouvy: provede najednou operace uvedené ve volbě 4 a 6 8- přepočet daně u smlouvy: přepočte pouze částku daně dle aktuálního nastavení parametrů výpočtu 9- přepočet nájmu u smlouvy: přepočte pouze částku pachtovného/nájemného dle aktuálního nastavení parametrů výpočtu Přepočet množiny smluv: volba: "Smlouvy, 1- editace, Množiny, Tyto volby slouží k hromadnému přepočtení množiny smluv. Lze přepočítat výši pachtovného/nájemného, daně, změnit text u již vystavených pachtovních/nájemních smluv. Přepočet pachtovních/nájemních smluv se provádí, například pokud se změní způsob výpočtu pachtovného/ nájemného, nebo pokud se podnik rozhodne, že bude pachtovné/ nájemné počítáno z jiných hodnot (jiná výše sazby, jiná průměrná cena,...) 10.1 Nastavení způsobu výpočtu Před vlastním přepočtem pachtovních/nájemních smluv je třeba provést nové nastavení hodnot pro výpočet. Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného je popsáno v Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/ nájemného pomocí algoritmů, Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí parametrů, Možnost různého ceníku pro výpočet daně a pro ocenění pozemku Hromadný přepočet pachtovného/ nájemného s využitím množin Přepočet pachtovného/nájemného lze provádět v registru smluv hromadně s využitím množin. Pro přepočet pachtovného/nájemného (daně) musíme provést následující kroky: 1. Nastavíme způsob výpočtu pachtovného/nájemného (tj. algoritmus výpočtu ceny a nájmu viz. Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí algoritmů, Nastavení způsobu výpočtu pachtovného/nájemného pomocí parametrů) 2. Nastavíme způsob přepočtu smluv (volba: Smlouvy, 1- editace, tl. Množiny, F - funkce, P - parametry pro přepočet smluv) Význam jednotlivých voleb: Filtr pro pozemky: má vliv pouze při nezaškrtnuté volbě "Přepočet provést pouze pro pozemky z registru smluv", do přepočítané smlouvy by vstupovali pouze pozemky splňující zadaná kritéria 54

55 a) Přepočet provést pouze pro pozemky z registru smluv "nezaškrtnuto": Provede přepočet smlouvy s respektováním veškerých změn v registru pozemků (a to včetně historizace), např. pokud má osoba v evidenci přiřazeny další pozemky které nejsou ve smlouvě, tak se do smlouvy doplní. "zaškrtnuto": standardní volba, pokud chci přepočítat pouze pozemky vyskytující se na stávajících smlouvách Slouží pouze k přepočtu správně uložených smluv, za předpokladu, že nedošlo v registru pozemků a LV k žádným změnám nebo byly prováděny důsledně změny pozemků s historizací a nedošlo ke změnám vlastnictví. Tzn., přepočítají se pozemky uvedené ve smlouvě a osoba musí být vlastníkem pozemků Pouze tak se provede přepočet pachtovného/nájemného přesně podle parametrů "původního pozemku". Přepočet pachtovného/nájemného se provádí pouze pro pozemky "na smlouvě" s respektováním uvedené "výměry nájem" na smlouvě. Funkce provádí přepočet smlouvy pouze k pozemkům, které jsou uvedeny na smlouvě. Z registru pozemků přebírá údaje, které jsou v editoru v "šedivých polích" (LV, Kultura, Podíl, Výměra parcely). Nahradit stávající text smlouvy novým dle číselníku- pokud je zatrženo, bude v přepočítané smlouvě uveden text dotažený z číselníku smluv. Pokud nezatrženo, zůstane zachován původní text uložený u smlouvy. Přepočet pouze daně- bude přepočítána pouze částka daně. Přepočet pouze nájmu - bude přepočítána pouze částka pachtovného/nájemného. Pokud není vybrána ani jedna z voleb, bude se přepočítávat daň i pachtovné/nájemné. 3. Dle potřeby nastavíme (nenastavíme) režim historizace. Pokud se provede přepočet s historizací, budou původní smlouvy uloženy s původními hodnotami a bude k nim doplněn "datum zániku", zároveň se vytvoří nové smlouvy s původním číslem s novými přepočítanými hodnotami. Tzn., že zůstane zachována informace o původním nájmu. Tyto ukončené smlouvy je pak možné prohlížet v režimu "všechny věty". Pokud se provede přepočet smluv bez historizace, bude stávající smlouva přepočítána na nové hodnoty, bez uchování původních údajů. DŮLEŽITÉ Pokud je nastaven režim historizace, je původní smlouva zachována, doplní se při výpočtu u ní datum zániku a je generována nová smlouva se stejným číslem. Při zapnuté historizaci se ale do data zániku původní smlouvy a data vzniku přepočítané smlouvy nedoplňuje nastavený "Datum historizace", ale datum nastavený v pravé horní části "Stav k datu". Pokud není historizace zatržena, dojde k přepočtu a přepsání stávajících vybraných smluv. 4. Provedeme sestavení množiny pozemků. Volbou: "Tlačítko Množina, 1 - ruční výběr" nebo "Tlačítko Množina, 2 - Výběr dle parametrů". Vybrané smlouvy jsou v registru smluv označeny zeleně 5. Pomocí funkce: "Tlačítko Množina, F - Funkce, 2 - přepočet množiny smluv", provedeme přepočet vybraných smluv. Zobrazí se obrazovka "Smlouvy připravené pro tisk a uložení" s 55

56 přepočtenými smlouvami, pokud jsou smlouvy přepočteny správně, v obrazovce dáme "Ulož smlouvy" DŮLEŽITÉ Před přepočtem smluv zkontrolujte, zda u vybraných smluv není proveden záznam do registru plateb za aktuální rok. Pokud ano, v registru plateb zůstává původní nepřepočítaná částka a převod do registru plateb je třeba provést znovu Přepočet daně u smlouvy- jednotlivě Touto volbou je možné přepočítat pouze částku daně u již vystavené pachtovní/nájemní smlouvy. Volba: smlouvy, 1-editace. V registru smluv vyhledáte příslušnou pachtovní/ nájemní smlouvu. Tlačítko "Nájem", volba:8- přepočet daně u smlouvy. Tím dojde k přepočítání částky daně dle nastavených parametrů 10.4 Přepočet pouze nájmu u smlouvy- jednotlivě Touto volbou je možné přepočítat pouze částku pachtovného/nájemného u již vystavené pachtovní/nájemní smlouvy. Volba: smlouvy, 1-editace. V registru smluv vyhledáte příslušnou pachtovní/nájemní smlouvu. Tlačítko "Nájem", volba:9- přepočet nájmu u smlouvy. Tím dojde k přepočítání částky pachtovného/nájemného dle nastavených parametrů 11. Aktualizace a ověření dat v evidenci Cílem aktualizace dat je ověření (verifikace) všech údajů proti externím zdrojům. Externími zdroji jsou: a) údaje o parcelách a vlastnících importované z portálu farmáře (LPIS) b) data katastru nemovitostí c) webová aplikace nahlížení do katastru Při aktualizaci platí pravidlo, že do další dávky zpracování vstupují jen parcely, které nebyly kontrolovány (verifikovány) v předchozím kroku. Začátek skupiny aktualizací je vždy zahájen kontrolou oproti LPIS (portálu farmáře). Ověření a aktualizace dat je koncipována tak, aby byly minimalizovány náklady na data katastru nemovitostí a pracnost. Verifikace tedy může probíhat ve třech krocích (dávkách). Tyto dávky jsou zahrnuty pod jednu skupinu. Číslo skupiny je pak i viditelné v editorech (nutno zapnout sloupec) a v dávkových operacích. Ověření údajů by mělo proběhnout u všech parcel, tj. po ukončení nebudou v tabulce "Výsledek a řešení" (volba viz. obrázek) žádné parcely na kontrolu. Příklady postupů a doporučené postupy Firma má v evidenci pouze pozemky v půdních blocích a všechny katastry jsou digitalizovány: a) Stažení dat z LPIS 56

57 b) Aktualizace dle LPIS (v prvním kroku aktualizace není "zaškrtnuta" volba "evidence obsahuje parcely mimo bloky") Firma má v evidenci pouze pozemky v půdních blocích a nejsou digitalizovány některé katastry. a) Stažení dat z LPIS b) Aktualizace dle LPIS (v prvním kroku aktualizace není "zaškrtnuta" volba "evidence obsahuje parcely mimo bloky") c) Vystavit objednávku dat katastru nemovitostí na nezkontrolované parcely (doporučeno) nebo objednávku dat katastru nemovitostí pro nedigitalizované katastry a to pouze pro parcely ve zjednodušené evidenci. d) Provést aktualizaci dle dat katastru nemovitostí. Firma má v evidenci i pozemky mimo půdní bloky a všechny katastry jsou digitalizovány: a) Stažení dat z LPIS b) Aktualizace dle LPIS (v prvním kroku aktualizace není "zaškrtnuta" volba "evidence obsahuje parcely mimo bloky") Doporučený postup - objednávkou dat katastru dle polygonů: i. V programu Mapy provést zákres polygonů, které budou obsahovat zájmové parcely. Tato metoda umožní automatickou údržbu evidence i při rozdělení a přečíslování parcel. ii. Objednat data katastru dle polygonů iii. Provést aktualizaci dle dat katastru nemovitostí Alternativní postup - objednávkou dat katastru nemovitostí dle nezkontrolovaných parcel. Parcely musí být v evidenci. Při přečíslování parcel je nutné "ruční dohledání" změn. i. Objednat data katastru nemovitostí - nezkontrolované parcely. ii. Provést aktualizaci dle dat katastru nemovitostí Firma má v evidenci i pozemky mimo půdní bloky a nejsou digitalizovány některé katastry, postup bez identifikace na mapě: a) Stažení dat z LPIS b) Aktualizace dle LPIS (v prvním kroku aktualizace není "zaškrtnuta" volba "evidence obsahuje parcely mimo bloky") c) Vystavit objednávku dat katastru nemovitostí na nezkontrolované parcely (doporučeno) nebo objednávku dat katastru nemovitostí pro nedigitalizované katastry a to pouze pro parcely ve zjednodušené evidenci. d) Provést aktualizaci dle dat katastru nemovitostí. Firma má v evidenci i pozemky mimo půdní bloky a nejsou digitalizovány některé katastry, postup s identifikací na mapě: a) Stažení dat z LPIS b) Aktualizace dle LPIS (v prvním kroku aktualizace není "zaškrtnuta" volba "evidence obsahuje parcely mimo bloky") c) V programu Mapy provést zákres polygonů, které budou obsahovat zájmové parcely. Tato metoda umožní automatickou údržbu evidence i při rozdělení a přečíslování parcel. d) Provést identifikaci parcel v ZE na mapě. e) Objednat data katastru dle polygonů. f) Provést aktualizaci údajů dle dat katastru nemovitostí. g) Objednat nezkontrolované parcely. h) Provést aktualizaci údajů dle dat katastru nemovitostí. Firma má v evidenci i pozemky mimo půdní bloky a nejsou digitalizovány některé katastry, bez identifikace na mapě. a) Stažení dat z LPIS 57

58 b) Aktualizace dle LPIS (v prvním kroku aktualizace není "zaškrtnuta" volba "evidence obsahuje parcely mimo bloky") c) Vystavit objednávku dat katastru nemovitostí na nezkontrolované parcely (doporučeno) nebo objednávku dat katastru nemovitostí pro nedigitalizované katastry a to pouze pro parcely ve zjednodušené evidenci. Jednotlivé verifikace (dávky) jsou spojeny skupinou. Jedna skupina by měla obsahovat dávky, které ověřily všechny pozemky v evidenci. Po provedených aktualizacích (po všech, nebo lze i po jednotlivých) je možné přes (výsledek a řešení) zobrazovat doplňující a pomocné informace k pozemkům LV a osobám, které mají souvislost s prováděnými aktualizacemi a provádět určité funkce, které by měli směřovat k odstranění problémů vzniklých při aktualizacích Hlavní zásady aktualizace údajů oproti externím zdrojům dat Aktualizace a verifikace (ověření) může probíhat třemi způsoby: 1. Aktualizace dat dle portálu farmáře. Data jsou k dispozici pouze pro digitalizované katastry. Importují se pozemky, zařazení pozemků do bloků, číslo listu vlastnictví (LV), vlastnický díl, osoby bez rodného čísla. 2. Aktualizace dle dat katastru nemovitostí. 3. Aktualizace dle aplikace nahlížení do katastru. Jednotlivé fáze (dávky) jsou spojeny skupinou. Jedna skupina obsahuje dávky, které ověřily všechny pozemky v evidenci. Nová skupina se zakládá vždy při stahování dat z portálu farmáře nebo jí můžete nechat založit ve volbě "Výsledky a řešení, tlačítko Nová skupina". Skupina dávek by měla vždy ověřit všechny pozemky v evidenci Schéma aktualizace Na schématu jsou zachyceny základní postupy pro objednávání dat a ověření údajů proti katastru nemovitostí. 58

59 11.3 Verifikace dle údajů z portálu farmáře Stažení dat z portálu farmáře Z portálu farmáře se stahu a následně aktualizují tyto údaje: vždy jsou k dispozici seznamy produkčních bloků. Pro digitalizované katastry jsou k dispozici zařazení parcel do bloků, k těmto zařazeným pozemkům jsou čísla listů vlastnictví (LV), vlastnické díly, osoby (bez rodného čísla). Data na portálu farmáře jsou měsíčně aktualizovány. Program je stahuje pomocí webové služby. Pro stažení dat je nutné zadat jméno, heslo a ISZR (VIDEO). ISZR zjistíte na portálu farmáře. Program zkontroluje stav dat na serveru Ministerstva zemědělství a nabídne stažení těchto údajů. Data jsou stažena do pracovních tabulek a jsou připravena pro aktualizaci. Po stažení je k dispozici sestava Stav dat na portálu farmáře (NOMO0075). Tato sestava zároveň informuje o tom, které katastry byly digitalizovány. Možné způsoby chování aktualizace dle LPIS v závislosti na stavu naplnění evidence půdy: Evidence půdy je zcela prázdná některá nebo všechna katastrální území jsou digitalizována - dojde v naplnění produkčních bloků a k zařazení parcel do produkčních bloků. Budou doplněny LV s vlastnickými podíly a bude naplněn registr osob s adresami vlastníků. Tzn. mám v evidenci půdy doplněno vše, co potřebuji pro vystavování smluv na pozemky zařazené v produkčních blocích katastrální území není digitalizováno - dojde k naplnění pouze seznamu produkčních bloků Evidence půdy je již naplněna (Osoby, LV, pozemky, smlouvy), produkční bloky jsem zatím neevidoval - některá nebo všechna katastrální území jsou digitalizována - dojde v naplnění produkčních bloků a k zařazení parcel do produkčních bloků. Dále budou doplněny pozemky chybějící v evidenci a spadající do bloků, aktualizovány pozemky již existující v evidenci, zrušeny pozemky v evidenci nezařazené do bloků (závisí na zatržení "Evidence obsahuje parcely mimo bloky" a následném doporučeném nastavení sloupce "Historizovat"), zrušeny pozemky ZE (závisí na zatržení "Evidence obsahuje parcely mimo bloky" a následném doporučeném nastavení sloupce "Historizovat"). Dále budou aktualizovány LV a registr osob katastrální území není digitalizováno - dojde k naplnění pouze seznamu produkčních bloků Evidence půdy je již naplněna (Osoby, LV, pozemky, smlouvy), produkční bloky jsem již měl v evidenci včetně zařazení pozemků do bloků v digitalizovaných i nedigitalizovaných katastrech - některá nebo všechna katastrální území jsou digitalizována - pokud byla na produkčním bloku změna, dojde k ukončení platnosti původního bloku a založení nového bloku. Parcely zařazené do bloku budou opraveny dle stavu LPIS. Dále budou doplněny pozemky chybějící v evidenci a spadající do bloků, aktualizovány pozemky již existující v evidenci, zrušeny pozemky v evidenci nezařazené do bloků (závisí na zatržení "Evidence obsahuje parcely mimo bloky" a následném doporučeném nastavení sloupce "Historizovat"), zrušeny pozemky ZE (závisí na zatržení "Evidence obsahuje parcely mimo bloky" a následném doporučeném nastavení sloupce "Historizovat"). Dále budou aktualizovány LV a registr osob katastrální území není digitalizováno - pokud byla na produkčním bloku změna, dojde evidenci půdy k ukončení platnosti původního bloku a založení nového bloku. Pozemky ručně zařazené do původního bloku přejdou do nově zařazeného bloku produkční blok spadající do více katastrů (digitalizovaný a nedigitalizovaný) - parcely v digitalizovaném KU a jejich zařazení do bloku se aktualizuje dle stavu LPIS. Aby zůstalo zachováno i zařazení parcel do produkčního bloku v nedigitalizovaném KU je nutné, aby se datum vzniku produkčního bloku v evidenci půdy shodoval s datem vzniku uvedeném na portálu farmáře. 59

60 Před provedením aktualizace doporučujeme provést zálohu dat. Data Katastru nemovitostí (Osoby, LV, pozemky) na portálu farmáře jsou měsíčně aktualizována. Program údaje stahuje pomocí webové služby. Pro úspěšné stažení dat je nutné zadat přihlašovací jméno, heslo a ISZR. ISZR zjistíte na portálu farmáře. Program zkontroluje stav dat na serveru Ministerstva zemědělství a nabídne stažení těchto údajů. Data jsou stažena do pracovních tabulek a jsou připravena pro aktualizaci. Po stažení je k dispozici sestava Stav dat na portálu farmáře (NOMO0075). Tato sestava zároveň informuje o tom, které katastry byly digitalizovány. Spuštění provedeme tlačítkem 2. Aktualizuj dle LPIS v úvodní obrazovce programu na záložce "Aktualizace". V následujícím formuláři provedeme nastavení historizace parcel ZE a KN. Nastavení před aktualizací dle portálu farmáře Evidence obsahuje parcely mimo bloky - na základě rozhodnutí, jakým způsobem je evidence půdy doposud vedena rozhodněte o případném zatržení nebo nezatržení této volby. Pak bude pro jednotlivé katastry automaticky navrženo nastavení "Historizovat". Toto automatické navržení je možné dodatečně upravovat (při standardní práci není třeba). Pokud je zaškrtnuto "Historizovat", pak se historizují (ruší) parcely, které se nenaleznou v datech z portálu farmáře. POZOR, v datech portálu z farmáře jsou pouze parcely zařazené do produkčních bloků v digitalizovaných katastrech. Pokud je vybráno "Historizovat", pak parcely, které se nenaleznou v datech z portálu farmáře, zůstávají v evidenci. Tyto parcely je pak možné ověřit např. na data KN. Nastavení položky "Historizovat" digitalizované katastry - ZE - vždy - neměly by již parcely ve zjednodušené evidenci existovat KN - závisí na způsobu vedení evidence Evidence obsahuje parcely mimo bloky - Evidence obsahuje pouze parcely v blocích - nedigitalizované katastry - ZE - vždy KN - vždy Vlastní aktualizaci provedeme stiskem tlačítka "Pokračovat". Po dokončení aktualizace se vytisknou přehledové sestavy se změnami. Tyto sestavy jsou dostupné i přes volbu "Výsledek a řešení" Verifikace dle údajů katastru nemovitostí Kontrola se provádí oproti zakoupeným a nahraným datům v programu "Katastr nemovitostí". Verifikace je prováděna dle nastavení pro jednotlivé katastry. Do kontroly dle katastru nemovitostí vstupují pouze parcely "bez kontroly" (neověřené dle LPIS). DŮLEŽITÉ Verifikaci na data z katastru provádějte vždy nad aktuálními daty katastru nemovitostí. Staré údaje Vám mohou znehodnotit Vaše data. 60

61 Nastavení aktualizace pro jednotlivé katastry. Doporuč aktualizaci dle dat KN - automaticky nastaví položku "Aktualizovat" pro jednotlivá katastrální území. Nastavení se provádí s ohledem na to, zda jsou data z příslušného katastru v programu "Katastr nemovitostí" nahrána a zda zbývají v daném katastru ještě nějaké parcely bez kontroly. Nastavení položky "Aktualizovat" data daného katastru jsou nahrána v programu "Katastr nemovitostí" - ZE - vždy KN - vždy data daného katastru nejsou k dispozici v programu "Katastr nemovitostí" - ZE - vždy KN - vždy Aktualizaci dle dat KN lze provádět např. po jednotlivých katastrálních územích. Vybereme funkci v horní části:, tím dojde všude k nastavení na. Pak ručně pro jeden katastr nastavíme "Aktualizovat KN" i "Aktualizovat ZE" na. Vlastní aktualizaci provedeme stiskem tlačítka "Pokračovat". Po dokončení aktualizace se vytisknou přehledové sestavy se změnami. Tyto sestavy jsou dostupné i přes volbu "Výsledek a řešení" Zobrazení výsledků aktualizací volba: Aktualizace, Výsledek a řešení V tomto formuláři lze provádět operace, které souhrnně zobrazují informace o provedených změnách souvisejících s již provedenými aktualizacemi v rámci skupiny. Lze provádět některé funkce směřující k odstranění problémů. Důležité: Po importu dat z portálu farmáře jsou v digitalizovaných katastrech do evidence půdy zavedeny tzv. okrajové parcely. Tzn. parcely, které zasahují do produkčních bloků pouze malou částí výměry. Pokud na tyto pozemky nechcete vystavovat pachtovní/nájemní smlouvy nerušte je, ale nastavte u nich položku "Do sml.". Tato položka je přístupná i z registru LV i z registru produkčních bloků. Pokud byste je zrušili, při příští aktualizace dle LPIS by se znovu doplnili. 61

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Modul Kniha jízd. www.money.cz

Modul Kniha jízd. www.money.cz Modul Kniha jízd www.money.cz 2 Money S5 Kniha jízd Obsah a funkce modulu Kniha jízd Modul Kniha jízd tvoří v menu Money S5 samostatný uzel, ve kterém jsou umístěné funkčně provázané základní seznamy určené

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška Elektronická přihláška Ing. Jana Vostárková Ing. Bc. Monika Šeděnková Aktualizováno dne 15. 3. 2013 1 / 18 1. Uchazeč... 3 1.1. Vítejte... 3 1.2. Nová přihláška... 3 1.3. Přehled přihlášek... 12 1.4. Registrace...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další

Geometrické plány. Úvod. Geometrické plány Další Další Úvod Program slouží k automatickému vytváření formulářů Výpočet výměr, Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. file:///w /www/mpo/stranky/manual/gp/module_gp.html[1.12.2010 16:22:52]

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů Uživatelská příručka k webové aplikaci Autoři projektu: Vedoucí projektu: Členové řešitelského týmu: Spoluřešitel projektu: Ing. Petr

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD leden 2003 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD autor programu: Josef Gruntorád autoři příručky: Josef Gruntorád Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 6.2.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 13.7.2015 2 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Modul Za soby-pr evod firmy do nove

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Subjekty Modul Hromadné operace strana 1 EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Téma: Popis modulu Hromadné operace v programu EVI 8 Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Vojtek (oddělení technické podpory) OBSAH

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více