Technické informace - korozivzdorné oceli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické informace - korozivzdorné oceli"

Transkript

1 Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí (dvoufázová struktura; poměr feritu a austenitu je asi 50:50). Je potřeba se stručně seznámit s jejich charakteristickými vlastnostmi. Obecně se dělí na feritické a austenitické korozivzdorné oceli. Liší se použitými přísadovými prvky. Feritické oceli obvykle obsahují jako legovací přísadu 1218% chromu, zatímco austenitické obsahují kromě asi 18% chromu ještě alespoň 8% niklu. Austenitická korozivzdorná ocel obecné rozdělení Tabulka 1 podává přehled o složení a mechanických vlastnostech řady austenitických ocelí. Základním typem austenitických ocelí je 302, který je více známý pod označením Jde o název, který se často dává i jiným typům z této skupiny oceli. Rozčlenění je na základě obsahu legujících prvků. Jako hlavní legující prvky lze ještě uvést molybden, mangan, titan, křemík, wolfram, vanad, kobalt a niob. Těmito složkami se dosahuje požadovaných vlastností, které má materiál mít podle účelu použití. Duplexní oceli kombinují výhody těchto vlastností. Tabulka 1: Složení a mechanické vlastnosti austenitických nerezových ocelí: Typ Nominální složení [ % ] Stav (a,b) Mez kluzu [ MPa ] Pevnost v tahu [ MPa ] Tažnost [ % ] Tvrdost podle Brinella [ N/mm 2 ] AISI X10CrNi188 AISI 302 AISI 303 AISI X5CrNi1810 AISI X4CrNi1812 AISI 308 AISI 309 AISI 310 AISI 314 AISI X5CrNiMo AISI 317 AISI X6CrNiTi18 10 AISI 347 max.0,15c; 1619,5Cr; 6,09,5Ni max. 0,15C; 1719Cr; 810Ni max. 0,15C; 1719Cr; 8,010Ni; 0,60Mo max. 0,07C; 1820Cr; 812Ni max. 0,12C; 1719Cr; 1013Ni 1921Cr; 1012Ni max. 0,20C; 2224Cr; 1215Ni max. 0,25C; 2426Cr; 1922Ni max. 0,25C; 2326Cr; 1922Ni 1618Cr; 1014Ni; 2,03,0Mo 1820Cr; 1115Ni; 3,04,0Mo 1719Cr; 912Ni Ti = min.5xc 1719Cr; 913Ni; Nb+Ta= min. 10xC až až až až 1 až Tvrdost podle Rockwella [ HRC ] 165 B85 až C41 1 B až 350 až 330 B84 Vrubová houževnatost (c) [ J ] B82 až 1 10 až B B B B B84 115

2 Vysvětlivky k tabulce: a) Vlastnosti v provedení tváření jsou pro asi z ½ kalený kovový plech, s výjimkou pro 303, proto se vlastnosti vztahují k sušené látce. b) Austenitická nerezová ocel se měkce žíhá mezi 1010 a 1 C c) Při pokojové teplotě A z toho vyplývá následující obecná klasifikace pro austenitickou ocel: 1. Základ nerezové oceli 188 (legující prvky chrom a nikl), AISI 302 a 304 (americké normované označení; American Iron & Steel Industrie), materiál č nebo X5CrNi Typy s vyšším obsahem niklu, aby se snížila tendence k tvrdosti při tváření a zlepšily se vlastnosti při hlubokém tažení, 305 ( nebo X4CrNi1812). 3. Zvláště korozivzdorné typy obsahující molybden 316 ( nebo X5CrNi1722) a Stabilizované typy, 321 ( nebo X6CrNiTi1810) a Oceli se zvláště nízkým obsahem uhlíku, 304L a 316L. 6. Typy pro svařovací elektrody, 308 a Typy odolné proti oxidaci, 308 a 309 ( nebo X18CrNi2313), 310 ( nebo X8CrNi2521), 314 a 302B. 8. Varianta pro obrábění, 303. Vrubová houževnatost se pro jednotlivé typy neudává, protože se s jistotou předpokládá, že odolnost proti vrubům austenitických ocelí je v plném rozsahu při jakékoliv teplotě vysoká. Bez tohoto omezení se obvykle dosahuje hodnot vrubové houževnatosti okolo J při 195 C (tekutý dusík). Pro nižší teploty je zatím málo zkušeností, ale hodnoty, které jsou k dispozici, vykazují při zářezu právě tak dobré vlastnosti. K bodu 1. Základ 188; AISI 302 a 304 ( nebo X5CrNi1810) Tyto typy ocelí a zejména typ 304 představují víc jak polovinu celkové výroby nerezových ocelí. Typ 304 je tahoun mezi nerezovými oceli: využívá se pro každodenní použití, jako například v domácích spotřebičích, v architektuře, v dalších běžných oblastech použití, ale také pro vysoce kvalitní použití, jako třeba pro jaderné reaktory a kryogenní zařízení. Vedle dobrých vlastností s ohledem na korozi poskytují tyto typy ocelí vynikající schopnost tváření a také velmi dobrou svařitelnost. Typ 304, pro který se udává podle klasifikace AISI obsah uhlíku maximálně 8,88%, se dnes vyrábí s mnohem nižším obsahem uhlíku, asi 0,04%, protože proces tavení v prostředí argonu (AOD Argon Oxygen Decarburisation) zjednodušuje ochlazování. Svařování tenkostěnných materiálů při této hladině uhlíku pak nemá za následek zcitlivění. Tyto typy se občas používají ve vytvrzeném stavu. Teplota, která se uvádí při tváření, ovlivňuje v určitém rozsahu mechanické vlastnosti ve srovnání k těm materiálům, které by prošli martenzitickou přeměnou, pokud by se teplota poněkud snížila. Studené tváření při teplotách pod nulou poskytuje zajímavé a užitečné kombinace pevnosti a houževnatosti. K bodu 2. Ocel s vysokým obsahem niklu: AISI 305 Vyšší obsah niklu tohoto typu oceli (10 až 13%) stabilizuje vznik austenitické oceli, čímž se zabrání martenzitické přeměně. Z toho vyplývající nízká tvrdost se využívaná při intenzivním tváření jako je například tažení a hluboké tažení. Typické oblasti použití jsou: výroba čepiček per, nápojových sudů a lisovaného spojovacího materiálu.

3 . K bodu 3. Velmi korozivzdorné typy: AISI 316 a 317 ( nebo X5CrNi1722) Tyto typy ocelí obsahují 2 až 3 % nebo 3 až 4% molybdenu. Molybden zvyšuje odolnost vůči korozi v redukčním prostředí a také odolnost vůči štěrbinové korozi a důlkové korozi v roztocích chloridů. Vzhledem k tomu, že molybden silně aktivuje železo, musí se zvýšit obsah niklu, aby se zabránilo vzniku delta feritu. Další příznivé účinky molybdenu je vylepšená vyšší teplota tečení a pevnost v tahu. K bodu 4. Stabilizovaná ocel, AISI 321, 347 a 348 ( nebo X6CrNiTi1810) Zde se jedná o klasickou formu chromniklové oceli. Vedle obecně sníženého obsahu uhlíku je stabilizace titanem (možné také niobem) další možnost, jak vázat uhlíkové částice. Lépe reagující titan se zde váže s uhlíkem na karbid titanu. Snížení uhlíku je elegantní metoda, protože právě karbid titanu se projevuje významně horší obrobitelností a vytržením těchto karbidů při broušení a leštění se dosahuje nepatrného zhrubnutí povrchu. Složení 321 je shodné s 304, ovšem byl zde přidán titan, který odpovídá nejméně pětinásobku obsahu uhlíku. U typu 347 jsou karbidy vytvářeny směsí niobu a tantalu, která byla přidána v množství nejméně desetinásobku obsahu uhlíku. Typ 348 má to samé složení, ovšem obsah tantalu je zde omezen na 0,1%. Tento typ je stabilizován převážně niobem. Mechanické vlastnosti těchto stabilizovaných typů při pokojové teplotě jsou ty samé jaké u typu 304. K bodu 5. Oceli se zvláště nízkým obsahem uhlíku: AISI 304L a 316L. Tato ocel obsahuje maximálně 0,03% uhlíku s cílem snížit zcitlivění při svařování nebo žhavení při malém namáhání v tahu. Typy se zvláště malým obsahem uhlíku se zatím využívají častěji než stabilizované oceli především proto, že tyto typy ocelí se díky procesu tavení AOD mohou vyrábět ekonomicky odpovědnějším způsobem. Mez v kluzu těchto typů L je nižší než ta jejich konkurentů 304 a 316 a z toho důvodu jsou nižší hodnoty prodeje, než které se jim přisuzovaly. Aby se tento problém vyřešil, byly vyvinuty přizpůsobené typy, ke kterým byl přidán dusík. Jsou to typy 304LN a 316LN, které obsahují až 18% dusíku. Dusík v pevném roztoku zvyšuje mez kluzu přinejmenším až na úroveň standardních typů 304 a 316. Kromě toho dusík snáší zcitlivění. K bodu 6. Typy pro svařovací elektrody: AISI 308 a 309 Oblast použití těchto typů ocelí jsou svařovací elektrody. Rovnováha složení umožňuje v roztaveném svařovaném kovu tvorbu kontrolovaného množství delta feritu, což je nutný předpoklad, aby se zabránilo u austenitických nerezových ocelí trhlinám z tepelného pnutí. Pro tyto typy ocelí jsou ještě další oblasti použití, o tom ale později. K bodu 7. Typy odolné vůči oxidaci, AISI 302B, 308, 309, 310 a 314 Typy 308, 309 a 310 mají vysoký obsah chromu, díky čemuž vykazují velmi dobrou odolnost vůči oxidaci při vyšších teplotách. Zvýšený obsah niklu zlepšuje odolnost vůči proměnlivé oxidaci. Vyšší hodnota při legování u typu 310 přispívá k velmi vysoké pevnosti při vysokých teplotách. Typy 302B a 314 obsahují 2 až 3% nebo 1,5 až 3% křemíku. Vysoký podíl křemíku zlepšuje nejen odolnost vůči oxidaci, ale také snižuje, nebo v mnoha případech zcela potlačuje, výskyt ochlazování při vysokých teplotách. K bodu 8. Typy pro obrábění: AISI 303 a 303 Se Vysoký obsah síry a selenu v těchto typech ocelí zlepšuje jejich obrobitelnost. Z tohoto důvodu se vyrábí pouze ve tvaru tlustých a tenkých tyčí a používají se převážně při sériové výrobě k obrábění na automatových strojích. Varianta se selenem se používá pro větší průměry a tlusté stěny a není tak běžná jako varianta obsahující síru. Korozivzdornost těchto typů je negativně ovlivněna přítomností sulfidů a je potřeba dbát na to, aby se nepoužívaly na místech, na kterých je jejich menší odolnost vůči korozi na závadu.

4 Duplexní korozivzdorné oceli (feritickoaustenitické) Tyto druhy nerezových ocelí jsou už dlouho známé, ale ještě asi před deseti lety nehrály žádnou roli v praktickém využití. Zvýšená poptávka nerezových ocelí se zlepšenou odolností vůči indukovaným prasklinám způsobeným chloridy, které se tvoří korozí pod napětím a také zvýšená mechanická pevnost způsobili, že se duplexní oceli od té doby úplně vrátili do zorného pole výrobců. Výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje jsou četné nové slitiny pro tváření a uskutečnil se dostatečný technický vývoj, aby bylo možné duplexní oceli zařadit mezi třídy oceli jako vlastní třídu, kdy na jedné straně jsou feritické ušlechtilé oceli (nerezavějící ocel = běžné označení pro ušlechtilou ocel) a na druhé straně jsou austenitické ušlechtilé oceli. Tak kombinují duplexní oceli množství vlastností z obou jmenovaných druhů: stálost, mechanickou pevnost, odolnost vůči korozi a zpracovatelnost, které jsou ještě lepší než u austenitické nerezové oceli. Převládající fáze u duplexní oceli jsou ferit a austenit. Poměr mezi těmito fázemi hraje důležitou roli při definování vlastností. 1 Obchodně dodávané duplexní slitiny Tabulka 2 uvádí přehled duplexních slitin, některé jsou už dávno známé, ale mnohé z nich jsou nedávno vyvinuté a také jejich složení. Obsah chromu u těchto typů ocelí je ve třech různých úrovních: 18, 22 a 25%. Obsah niklu se pohybuje od 3 do 6% a jeho hlavní funkcí je ovlivnění struktury. Všechny slitiny obsahují molybden, což ukazuje na to, že tato ocel byla vyvinuta pro výrobky v korozivním prostředí, pro které je obecně nutná odolnost vůči korozi a která je vyšší než u typu 304, v některých případech dokonce lepší než u typu 306. Novější slitiny obsahují také vyšší obsah dusíku, který se přidává kvůli tvorbě struktury, pevnosti a zlepšuje korozivzdornost. V případě slévárenské slitiny se může poměr austenitu a feritu vypočítat na základě Schaefferova a De Longova diagramu. Tyto diagramy se ale bohužel nedají tak úplně použít na slitiny pro tváření, protože ferit, který vzniká při tuhnutí jak se udává v těchto diagramech přechází při tepelném zpracování (asi 1000 až 0 C) částečně do austenitu. Odpovídající rovnocenný diagram pro slévárenské slitiny není (zatím) k dispozici. První typy duplexních ocelí byly citlivé s ohledem na vznik teplých trhlin, které vznikaly karbidem chromu na rozhraních ploch austenitu a feritu. Tento problém se vyřešil snížením obsahu uhlíku nebo přidáním titanu, který opět váže uhlík na karbid titanu. Tabulka 2: Složení slitin v hmotnostních % prodávaných nerezových duplexních ocelí, normativní hodnoty mechanických vlastností v měkce žíhaném stavu při pokojové teplotě. Typ Nominální složení [%] Ferit [%] Rp0,2 mez průtažnosti [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Tažnost [%] Ferallium 2 (a) 7 Mo (b) U30 (c) 3 RE60 (d) SAF 2205 (d) 2427Cr; 4,56,5Ni; 24Mo; 1,34,0Cu 2328Cr; 2,,0Ni; 1,02,0Mo; max. 0,03C; 2022Cr; 5,58,5Ni; 2,03,0Mo; 0,5Cu max. 0,03C; 18,5Cr; 4,7Ni; 2,7Mo; max. 0,03C; 22Cr; 5,5Ni; 3,0Mo 50 min. 480 min. 740 min Vysvětlivky k tabulce: a) Ochranná známka Cabot Corp. b) Ochranná známka Carpenter Technology Corp. c) Ochranná známka CreusotLoire. d) Ochranná známka Sandvik AB

5 2 Vylučování fází v duplexní oceli Po rozpouštěcím žíhání dvoufázové duplexní oceli při teplotě 1000 až 1 C jsou přítomné jedině dvě fáze, ferit a austenit. Obecně je potřeba rychlé ochlazení, aby se zabránilo vzniku jiných fází. Při teplotách pod 1000 C není duplexní ocel stabilní a vznikají další fáze: různé karbidy, křehké fáze s vysokým obsahem chromu a fáze alfa prima (a`). Na rozhraní zrn se vylučují se dva typy karbidu chromu, M7C3 a M22C6. M7C3 se vysráží při teplotě 950 až 1050 C a lze tomu zabránit tak, že se tento teplotní interval omezí na méně než deset minut. M22C6 se vysráží velmi rychle, pokud teplota klesne pod 950 C. Vylučovací fáze sigma je umocněna molybdenem a lze se jí vyhnout tak, že se ocel ochladí za méně než dvě až tři minuty až na 900 C. K vyloučení fáze alfa prima (a`) dochází pouze ve feritu a dochází k zkřehnutí při 475 C. Protože se stává křehkým pouze ferit, zatímco austenit zůstává beze změny, není slitina jako celek tak silně křehká jako je to běžné u feritické korozivzdorné oceli při vyloučení fáze alfa prima. 3 Mechanické vlastnosti Mez průtažnosti duplexní oceli je asi dvakrát až třikrát vyšší než mez průtažnosti austenitické korozivzdorné oceli (4000 MPa ve srovnání k MPa), zatímco pevnost v tahu je u obou přibližně stejná. Vyšší mez průtažnosti je vlastnost, která by neměla být podceňována, protože může mít značný vliv na snížení hmotnosti. Tažnost duplexních ocelí je nižší než u austenitických nerezových ocelí, ale přesto je dostatečná pro použití ve většině provozních oblastech. Hodnoty houževnatosti duplexních ocelí leží mezi hodnotami austenitických a feritických korozivzdorných ocelí. Odchylky vzhledem k houževnatosti, vyjádřené přechodovou teplotou mezi houževnatostí a křehkostí, jsou určené množstvím fáze feritu. Na to má příznivý vliv fáze austenitu, která je velmi houževnatá. Pokud je obsah feritu vyšší než přibližně 6070%, prudce klesá energie potřebná ke Carpyho zkoušce rázem. Většina obchodně používaných typů obsahuje přibližně 50% feritu a z tohoto důvodu disponují poměrně velmi dobrou houževnatostí. Musí se mít ovšem stále na paměti, že se austenit a ferit v duplexních tvářecích slitinách rozložily v řadě a ve směru válcování a že houževnatost závisí na tom, jak je ocel orientována. Optimálních hodnot houževnatosti se dosahuje, pokud se zkoušky vrubové houževnatosti provádějí tak, že směr rázu je v pravém úhlu ke směru uspořádání struktury. Optimální houževnatosti se u duplexní oceli dosahuje rychlým ochlazením z nízké teploty žíhání. Pomalé ochlazování nebo zastavení v intervalu teplot povede k různým stupňům křehkosti, které jsou určovány vyloučením fáze alfa prima (475 C křehnutí) a fáze sigma. Vytvoření fáze sigma je posíleno molybdenem, který se používá jako legovací prvek u takřka všech komerčně využívaných druhů duplexních ocelí. Tyto dva typy podmiňující vznik křehkosti jsou pozorovány v teplotním rozmezí C a nad 700 C. 4 Koroze a napěťová koroze Obecná odolnost vůči korozi komerčních korozivzdorných duplexních ocelí kolísá s ohledem na obsah chromu, molybdenu a dusíku. Nad převážnou částí korodujících materiálů převládá duplexní ocel typu 304 a 316. Odolnost duplexní oceli vůči důlkové korozi je také lepší než u typů 304 a 316. Typy ocelí nerezových duplexních ocelí se slitinou mědi, které obsahují 25% chromu a 3% molybdenu, mají velmi dobrou odolnost vůči korozi v mořské vodě, dokonce i v teplé mořské vodě. Duplexní oceli se používají za určitých okolností v rozvodných systémech pro CO 2 a také pro některé roury, které vedou kyselé plyny přítomné při získávání ropy. Odolnost duplexních ocelí vůči mezikrystalické korozi kolísá mezi komerčními slitinami hlavně kvůli působení a množstvím uhlíku a rovnováze feritu a austenitu. Slitiny s vysokým obsahem uhlíku a s převahou feritu jsou citlivé na mezikrystalickou korozi a je u nich nutné provádět po svařování slabé žíhání. Převážná většina komerčních slitin má malý obsah uhlíku (< 0,03%). Schopnost odolávat mezikrystalické korozi duplexních ocelí závisí na složení slitiny, také na postupu při svařování a prostředí, ve kterém bude výrobek umístněný. Ačkoliv jsou duplexní oceli citlivé na korozní praskání vyvolané chloridy, mají ve srovnání s austenitickou nerezovou ocelí značné výhody. Jejich chování je ovlivněno složením fázové rovnováhy; čím vyšší je podíl feritu tím lepší je odolnost vůči napěťové korozi. Prahová hodnota pnutí, pod kterou se žádná napěťová koroze nevyskytuje je u duplexní oceli o hodně vyšší než u typu 304. Jak vzkhedem k mezikrystalické korozi, tak vzledem k odolnosti vůči koroznímu praskání je potřeba u duplexních ocelí zvážit složení, rovnováhu fází, úroveň pnutí a prostředí, pro které je výrobek určen. Ir. A.J. Schornagel

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41 NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI Nízkouhlíkové oceli: svařitelné oceli (požadována především vysoká pevnost) oceli hlubokotažné (smíšené pevnostní vlastnosti ve prospěch plastických) Rozdělení svař. ocelí: uhlíkové

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Odborná způsobilost a dostupnost

Odborná způsobilost a dostupnost CZ Dodavatel odolných dílů a kompletních řešení z otěruvzdorných a vysokopevnostních ocelí 1 Kombinace produktu a know-how pro poskytnutí řešení připravených k použití Abraservice je přední evropská společnost

Více

ϑ 0 čas [ s, min, h ]

ϑ 0 čas [ s, min, h ] TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 1 KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Obsah: 1. Účel a základní rozdělení způsobů tepelného zpracování 2. Teorie tepelného zpracování 2.1 Ohřev 2.2 Ochlazování 2.2.1 Vliv rychlosti ochlazování na segregaci

Více

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com odolnost www.pramet.com nové frézovací materiály řady M93 s MT-CVD povlakem P M Materiál je členem nové UP!GRADE GENERACE materiálů. Jedná se o frézovací materiál vyvinutý pro dosažení vysoké produktivity

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

Svařování duplexních nerezavějících ocelí

Svařování duplexních nerezavějících ocelí Svařování duplexních nerezavějících ocelí KOMPLETNÍ SORTIMENT SVAŘOVACÍCH MATERIÁLŮ STRENGTH THROUGH COOPERATION Duplexní svařovací materiály a technická podpora nejvyšší kvality Aplikace duplexních ocelí

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění

Nerezová ocel a zajištění rovnováhy klíčových faktorů při jejím obrábění Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Nerezová ocel a zajištění

Více

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tažení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: Kubíček

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Hutní materiál. www.akros.cz www.akros.sk

Hutní materiál. www.akros.cz www.akros.sk Hutní materiál www.akros.cz www.akros.sk AKROS, s.r.o. Prodej nerezového hutního materiálu pod hlavičkou AKROS byl zahájen v roce 1993. Naše společnost se specializuje na dodávky nerezového hutního materiálu.

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Krystalizace ocelí a litin

Krystalizace ocelí a litin Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0018. Krystalizace ocelí a litin Hana Šebestová,, Petr Schovánek Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikáln lního

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m

50% Tvrdokovové závitové frézy. až o. snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Tvrdokovové závitové frézy až o 50% snížení ceny díky optimalizovaným výrobním postupu m Výrobce přesných nástrojů od roku 1974 INOVACE PŘESNOST INDIVIDUAITA KVAITA SERVIS Frézování závitu Nabízíme rozsáhlý

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

InnovatIon InovaCE CS

InnovatIon InovaCE CS Innovation INOVACE CS 2 Nová rodina CF sort Korozivzdorné sorty Korozivzdorné sorty CF-S18Z zvýšená lomová houževnatost dovoluje nasazení velmi jemnozrnné sorty pro aplikace s vyšším ohybovým namáháním

Více

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený;

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený; Druh Název odpadu Poznámka 10 nový těžký odpad neupravený; rozměr alespoň v jednom směru větší než 1500x500x500 mm tloušťka min 3 mm; krátké zmetkové ingoty; odpad z válcoven;odpad trubek; nový kusový

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ KATALOG ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ FRÉZY VRTÁKY PKD NÁSTROJE VÝROBA RENOVACE OSTŘENÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VELEŠÍN 2013 / 2014 Strojní vybavení 7 WALTER TOOL-CHECK EDM elektroerozivní obrábění Bezdotykové měřící zařízení.

Více

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Stroje a zařízení Nauka o materiálu Ing. Eva Veličková

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Stroje a zařízení Nauka o materiálu Ing. Eva Veličková VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Stroje a zařízení Nauka o materiálu Ing. Eva Veličková Obsah: 1. STROJÍRENSKÉ MATERIÁLY... 2 1.1 TECHNICKÉ ŽELEZO... 4 1.2 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY...

Více

Studijní opora. Svařování speciálních ocelí. HARDOX a WELDOX. Ing. Jaromír Pavlíček

Studijní opora. Svařování speciálních ocelí. HARDOX a WELDOX. Ing. Jaromír Pavlíček Studijní opora Svařování speciálních ocelí HARDOX a WELDOX Ing. Jaromír Pavlíček 1 Obsah Úvod :... 4 1 Použité jednotky, zkratky a veličiny, označení... 6 2 Označování ocelí základního materiálu dle EN

Více

Jak je to se zaručenou svařitelností a s ocelí na stavbu bugyn?

Jak je to se zaručenou svařitelností a s ocelí na stavbu bugyn? Jak je to se zaručenou svařitelností a s ocelí na stavbu bugyn? Když jsme měli s ing. Stránským v Dobřanech kolektivní schůzku kvůli novým TP, byl jsem Jardou Nikodémem veřejně upozorněn, že mnou použitá

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Evropské oceli v technické praxi Josef Oboňa Zpracovala Česká společnost pro technickou normalizaci (CSTN). Vydal Úřad

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A TABULKY

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A TABULKY DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A TABULKY Svařitelnost některých technických materiálů a volba přídavných materiálů... K1 Doporučení pro skladování a manipulaci... K18 Typy cívek a balení drátů... K22 Současný stav evropských

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Firma CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o.

Firma CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. Firma CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. Podnik byl založen v Rakousku roku 1967. Název pochází z angličtiny a znamená chemickou a svářecí techniku. Centrum se nachází v rakouském Linzu. Exkluzivní zastoupení je

Více

Cín s kosočtverečnou strukturou: vzniká zahřátím cínu s krychlovou strukturou nad 161 C. Velmi křehký, snadno práškovatelný.

Cín s kosočtverečnou strukturou: vzniká zahřátím cínu s krychlovou strukturou nad 161 C. Velmi křehký, snadno práškovatelný. ZBYLÉ PRVKY Cín Cín s krychlovou strukturou: je stříbrobílý, lesklý kov, nepříliš tvrdý, ale znatelně tažný, dobrý vodič tepla a elektrického proudu. Cín je na vzduchu za běžných podmínek stály, za vyšší

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

KOVY ŽELEZNÉ KOVY. Obr.1. Schéma výroby surového železa a oceli KOKSOVNA ŠROT AGLOMERACE ÚPRAVNA ŠROTU VYSOKÁ PEC

KOVY ŽELEZNÉ KOVY. Obr.1. Schéma výroby surového železa a oceli KOKSOVNA ŠROT AGLOMERACE ÚPRAVNA ŠROTU VYSOKÁ PEC KOVY Technické kovy (tj. kovy využívané v technické praxi) jsou krystalické látky, a to převážně slitiny základního kovu s dalšími kovovými nebo nekovovými prvky. Získávají se metalurgickými pochody z

Více

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris KOVOVÉ ŘETĚZY

KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY. magris KOVOVÉ ŘETĚZY KOMPONENTY PRO DOPRAVNÍKY magris KOVOVÉ ŘETĚZY 2012 Společnost Magris se může pochlubit více než padesátiletými zkušenostmi předního výrobce kloubových destičkových řetězů a příslušenství z oceli/nerezové

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

MÍSTO ÚVODU 1. KLASIFIKACE LITIN 1.1 DEFINICE LITIN. litiny a surová železa

MÍSTO ÚVODU 1. KLASIFIKACE LITIN 1.1 DEFINICE LITIN. litiny a surová železa MÍSTO ÚVODU Litiny tvoří největší podíl ze všech slévárenských slitin. V ČR se ročně vyrábí kolem asi 400000 t litinových odlitků, což je asi 70 % hmotnosti všech odlévaných slitin. V současné době asi

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Motto: No man is civilised or mentally adult until he realises that the past, the present, and the future are indivisible.

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

Vliv teplotního. VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 1/2011

Vliv teplotního. VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 1/2011 Vliv teplotního režimu svařování na vlastnosti svarových spojů I Vladislav OCHODEK Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Obsah Definice teplotního režimu svařování.

Více

LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY. do šíře 60mm

LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY. do šíře 60mm LEGNEX KMENOVÉ PILOVÉ PÁSY do šíře 60mm LEGNEX CLASSIC Kmenový pilový pás CLASSIC je vhodný pro řezání všech druhů dřeva. CLASSIC poskytuje vysokou efektivitu při řezání měkkého, tvrdého a zmrzlého dřeva,

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek 4.5.7 Magnetické vlastnosti látek Předpoklady: 4501 Předminulá hodina magnetická indukce závisí i na prostředí, ve kterém ji měříme permeabilita prostředí = 0 r, r - relativní permeabilita prostředí (zda

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody

Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody Castolin 680 S univerzální opravárenská elektroda Pro svařování nerez oceli, ozubených kol, listových per, spoje nerez s nelegovanou ocelí, oprava pístnic,

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_20

Více

POUŽITÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VE SLÉVÁRENSTVÍ

POUŽITÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VE SLÉVÁRENSTVÍ 1 POUŽITÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VE SLÉVÁRENSTVÍ 1. Úvod ČECH Jaroslav, JUŘIČKA Ivo, BOUCNÍK Pavel VUT FS, BRNO, Technická 2, 616 69 Zemská kůra obsahuje okolo 2% Mg v podobě magnezitové rudy jako uhličitan

Více

Každá položka má objednácí číslo ve formátu xxx xxxx xxx xx, kde zvýrazněné dvojčíslí označuje kód materiálu.

Každá položka má objednácí číslo ve formátu xxx xxxx xxx xx, kde zvýrazněné dvojčíslí označuje kód materiálu. Tabulka materiálů Obecné informace 01 nylon-6 (polyamid-6) (PA-6) Odolný, pevný a trvanlivý materiál. Vhodný pro spojovací součástky a další technické komponenty. Vzhledem k samomazným vlastnostem je ideální

Více

Určování hustoty materiálů

Určování hustoty materiálů Určování hustoty materiálů 31 V řadě případů se nám dostanou ke zkoušení předměty, které nelze zkoušet na kameni bez poškození. Na XRF analyzátoru zase nejsme schopni zjistit složení základního materiálu,

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

Ocelové pláty, plechy a svitky plechů válcované za tepla. Výrobní program. www.ruukki.com

Ocelové pláty, plechy a svitky plechů válcované za tepla. Výrobní program. www.ruukki.com , plechy a svitky plechů válcované za tepla Výrobní program www.ruukki.com , plechy a svitky plechů válcované za tepla Výrobní program Výrobní program Třídy ocelí a produkty Konstrukční oceli Multisteel...

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Lubomír Čížek a), Rudolf Kořený b), Adam Hernas c), Ivo Juřička d), Stanislav Lasek a) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA

Více