Reference References 1/1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reference References 1/1"

Transkript

1 Reference References 1/1

2

3 2/3 Perspektivní topná technika, která splňuje všechny požadavky Futureproof heating technology for all requirements Celosvětová spotřeba energie se od roku 1970 zdvojnásobila a do roku 2030 se dokonce ztrojnásobí. Důsledkem toho je ubývání fosilních paliv, oleje a plynu, rostoucí ceny energií a příliš vysoké emise CO 2, které ovlivňují naše ovzduší. V průmyslových národech má výroba tepla pro bytové a komerční prostory největší podíl na spotřebě energie a představuje tak největší potenciál pro úspory. Global energy consumption has doubled since 1970 by 2030 it will be tripled. The result: Fossil fuels, oil and gas are dwindling, energy prices are on the rise and excessive CO 2 emission continues to affect our environment. In industrial nations, heat and energy generation for residential and commercial buildings accounts for the largest proportion of energy consumption and therefore it offers the greatest saving potential. Obsah Contents Rodinné domy Family houses Strana / Page 4 Energeticky efektivní topné systémy Viessmann se po celém světě používají nejen v domácnostech, ale také v mnoha velkých objektech, a významně tak přispívají k ochraně energetických rezerv. Společnost Viessmann přitom stále úspěšně čelí nejrůznějším výzvám moderní techniky jak v historických památkách, tak v moderních průmyslových celcích a velkoplošných obytných a technických areálech. Energy efficient heating systems from Viessmann are not only used in many households around the world but also in numerous large projects, where they make an important contribution to the protection of energy reserves. In these projects, Viessmann again and again faces the most varied challenges to supply advanced heating technology by offering innovative solutions in historical listed buildings, as well as in modern industrial complexes, and the large-scale residential and industrial arena. Bytové domy Apartment houses Strana / Page 12 Obchod / průmyslová sféra Commerce / Industry Strana / Page 20 Sítě centrálního vytápění Local heating networks Strana / Page 30

4 Rodinné domy Detached house Energeticky úsporné topné systémy pro novostavby a rekonstrukce Energy saving heating systems for new buildings and modernization

5 4/5 Rodinné domy Family houses Pro efektivní využití plynu a oleje jsou nejvhodnější kondenzační kotle. Dosahují dnes účinnosti až 98 % a jsou zdaleka nejefektivnější technikou pro výrobu tepla s využitím fosilních energetických nosičů. Význam regenerativních energií stále roste. Přispívají k úspoře energie a ochraně životního prostředí: např. solární termické systémy slouží k přípravě teplé vody a podpoře vytápění, tepelná čerpadla využívají přírodní teplo a při vytápění dřevem je použita biomasa. Kompletní nabídka firmy Viessmann poskytuje inovační a efektivní řešení, která lze individuálně sladit s požadavky a potřebami uživatelů. Příklady referencí na dalších stranách ukazují, jak lze kombinovat různé topné techniky tak, aby byly úsporné z hlediska energie a vynaložených nákladů. When it comes to the efficient use of oil and gas, condensing boilers are the number one choice. Nowadays, they can achieve efficiency of up to 98 percent and are, therefore, by far the most efficient heat generation technology using fossil fuels. Renewable technologies are playing an ever more important role. They help both save running costs and protect the environment: for example, solar heating systems can be used for supplying domestic hot water (DHW) and central heating backup, while natural heat can be employed in heat pumps and biomass for wood- fired heating. Viessmann s comprehensive range offers innovative and efficient solutions that can be individually tailored to user s needs and requirements. The reference examples on the following pages demonstrate how different heating technologies can be combined in a way that saves energy and reduces costs.

6 Rodinný dům Family houses Pro vytápění a přípravu teplé vody byl v Penthouse apartmánu ve Vídni instalován plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W. Nástěnný kotel se vyznačuje nízkou spotřebou energie. Vakuové trubicové kolektory Vitosol 200-T podporují ohřev pitné vody a snižují spotřebu energie. Design plášťů sběračů se velmi hodí k moderním okolním střechám a současně chrání před sluncem na terase. Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W Vitodens 300-W wall mounted gas-fired condensing boiler Penthouse apartmán WEG, Vídeň, Rakousko Penthouse WEG, Vienna, Austria A Vitodens 300-W gas condensing boiler was installed to provide central heating and DHW for this penthouse apartment in Vienna. Important feature of the wall-mounted appliance is its low energy consumption. Vitosol 200-T vacuum tube collectors support DHW heating and decrease the amount of energy consumed. The design of the header casing fits extremely well with the modern roofscape and at the same time provides some shading on the roof terrace. Trubicový kolektor Vitosol 200-T Vitosol 200-T tube collector Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W Vitodens 300-W wall mounted gas-fired condensing boiler Lehký, vznešený a variabilní rodinný dům postavený v Praze, v němž proudí životní energie. Jako zdroj tepla slouží v tomto objektu závěsný kondenzační plynový kotel Vitodens 300-W. Přípravu teplé vody zajišťuje zásobníkový ohřívač Vitocell 100-B, který je nahříván solárním systémem. Plochý kolektor Vitosol 200-F Vitosol 200-F flat collector Rodinný dům, Praha, Česká republika Family house, Prague, Czech Republic The light, dignified and variable family house in Prague where one can feel the streaming of life energy. The heat source is a Vitodens 300-W suspended gas-fired condensing boiler. Domestic hot water is provided by a Vitocell 100-B buffer cylinder heated by a solar system.

7 6/7 Tepelné čerpadlo Vitocal 343-G Vitocal 343-G heat pump Plochý kolektor Vitosol 100-F Vitosol 100-F flat collector Nízkoenergetický dům v Brémách, SRN Low energy house in Bremen, Germany V tomto nízkoenergetickém domě v Brémách dodává tepelné čerpadlo Vitocal 343-G spolu s akumulačním zásobníkem o objemu 250 l po celý rok potřebné teplo pro podlahové topení. Pomocí solárního zařízení pokryjí obyvatelé 55 % výroby teplé vody. Zbytek přebírá tepelné čerpadlo země / voda spolu s bivalentním zásobníkovým ohřívačem vody. In this low energy house in Bremen, a Vitocal 343-G heat pump, together with a 250 liter buffer cylinder, delivers hear required by the underfloor heating system all year round. A solar thermal system provides to the occupants 55 percent of their hot water needs, the rest being met by the ground source heat pump in conjunction with a dual mode DHW cylinder. Olejový kondenzační kotel Viessmann zajišťuje komfortní dodávky tepla do obytného prostoru tohoto nízkoenergetického domu v Bad Füssingu, který má obytnou plochu 230 m 2. K podpoře vytápění a ohřevu pitné vody je použito 10 m 2 slunečních kolektorů Vitosol 100-F. Dům je navíc vybaven větracím systémem Vitovent 300 k rekuperaci tepla. Energie, vyrobená fotovoltaickým zařízením, je napájena do veřejné sítě a majitel domu má tak zajištěn vedlejší příjem. Nástěnný olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-W Vitoladens 300-W wall mounted oilfired condensing boiler Nízkoenergetický dům v Bad Füssingu, SRN energy house in Bad Fussing, Germany A Viessmann oil-fired condensing boiler provides a convenient means of supplying heat to the 230 square meters of living space in this low energy house in Bad Fussing. Ten square meters of Vitosol 100-F solar collectors were installed to back up the central heating system and to heat DHW. In addition, the house is fitted with a Vitovent 300 ventilation system for heat recovery. What more, the owner earns money by supplying the power generated by the photovoltaic system to the public grid. Plochý kolektor Vitosol 100-F Vitosol 100-F flat collector Fotovoltaický modul Vitovolt 200 Vitovolt 200 photovoltaic module

8 Rodinný dům Family houses Trubicový kolektor Vitosol 200-T Vitosol 200-T tube collector Kultovně působí dům Heliotrop ve městě Freiburg / Breisgau. Budova, která byla několikrát vyznamenána, využívá pro vytápění a ohřev pitné vody výhradně sluneční energii. K tomu jsou na otáčecím balkóně namontovány vakuové trubicové kolektory Vitosol 200-T jako parapetní prvky. Pro ideální nasměrování ke slunci a maximální solární výtěžek se celá stavba pomalu otáčí kolem své středové osy. The Heliotrop in Freiburg (Breisgau) is an iconic example. The multi- award-winning building relies solely on solar power for central heating and DHW heating. To achieve this, Vitosol 200-T vacuum tube collectors were mounted on the circular balconies as balustrades. To ensure that the building is always in perfect alignment with the sun for maximum solar yield, the entire building structure rotates slowly around its central axis. Heliotrop Freiburg / Breisgau (Dischův dům), SRN Heliotrop, Freiburg in Breisgau, Germany (Disch house) Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W Vitodens 300-W wall mounted gas-fired condensing boiler V malebném prostředí středních Čech je ve stylu novodobé architektury postaven moderní nízkoenergetický dům. Příjemný vzdušný prostor dokonale ladí se zvoleným topným systémem jedná se o efektivní kondenzační kotel nejvyšší třídy Vitodens 300-W a vakuový trubicový kolektor Vitosol 300-T. Dům je komfortně vytápěn podlahovým systémem a ohřev teplé vody podporuje teplo ze slunce. Trubicový kolektor Vitosol 300-T Vitosol 300-T tube collector Rodinný dům v Benešově, Česká republika Family house, Benešov, Czech republic A modern low energy house in modern architectural style is built in the picturesque landscape of central Bohemia. The agreeable airy space fits perfectly with the selected heating system using the efficient top-class Vitodens 300-W condensing boiler with a Vitosol 300-W vacuum tube collector. The house is comfortably heated by underfloor heating and heating of DHW is supported by solar heating.

9 8/9 Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G Vitocal 300-G heat pump Trubicový kolektor Vitosol 200-T Vitosol 200-T tube collector Plovoucí dům Living on Water v německém Kielu Living on Water house in Kiel, Germany Téměř zcela CO 2 neutrální je topný a větrací systém v tomto plovoucím domě, který navrhla společnost Viessmann ve městě Kiel. Komfortní životní ovzduší na vodě zajišťuje větrací systém Vitovent 300 s rekuperací tepla. Pro efektivní ohřev topné a pitné vody se používá tepelné čerpadlo Vitocal 300-G a vakuový trubicový kolektor Vitosol 200-T. The heating and ventilation system in this floating house, designed by a Kiel-based company, is almost entirely CO 2 neutral. A pleasant ambience for life on water is created by the Vitovent 300 ventilation system with heat recovery. Efficient and convenient heating for the central heating system and DHW is provided by Vitocal 300-G heat pump and Vitosol 200-T vacuum tube collector. Rekuperační jednotka Vitovent 300 Vitovent 300 regeneration unit Solární vakuový trubicový kolektor Vitosol 300-T společně se závěsným kondenzačním kotlem Vitodens 200-W dodávají potřebné teplo obyvatelům moderní novostavby na okraji Prahy. Výhodou této kombinace je, že takřka celé léto není pro ohřev teplé vody potřeba plynový kotel a teplo zajišťuje solární kolektor na ploché střeše. Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 200-W Vitodens 200-W wall mounted gasfired condensing boile Rodinný dům, Praha, Česká republika Family house in Prague, Czech Republic A Vitosol 300-T solar vacuum tube collector together with a Vitodens 200-W suspended condensing boiler supply heat to residents of a modern newly built house at the outskirts of Prague. This combination offers the advantage that almost during all summer the gas boiler for heating DHW is not necessary and the heating is provided by a solar collector on the flat roof. Trubicový kolektor Vitosol 300-T Vitosol 300-T tube collector

10 Rodinný dům Family houses Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W Vitodens 300-W wall mounted gas-fired condensing boiler Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G Vitocal 300-G heat pump Rodinný dům, Praha, Česká republika Family house, Prague, Czech Republic Trubicový kolektor Vitosol 300-T Vitosol 300-T tube collector Rodinný dům v Praze se vyznačuje nejen architektonickým půvabem, ale i výjimečně nízkými náklady na provoz. Pro ohřev teplé vody, vody v bazénu a podporu vytápění je použito 30 m 2 vakuových trubicových kotlektorů Vitosol 300-T ve spojení s tepelným čerpadlem a plynovým kondenzačním kotlem Vitodens 300-W. The family house in Prague features not only architectural beauty, but also exceptionally low operating costs. For heating DHW, swimming pool water and for support of heating is used 30 square meters of vacuum tubes in conjunction with a Vitodens 300-T heat pump and a Vitodens 300-W gas-fired condensing boiler. Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W Vitodens 300-W wall mounted gas-fired condensing boiler Zacházení s energií v tomto rodinném domě v Praze představuje ekologické a zároveň úsporné řešení. Díky vyvážené kombinaci kondenzačního plynového kotle Vitodens 300-W a solárního systému s vakuovými solárními kolektory Vitosol 200-T a zásobníkovým ohřívačem Vitocell se velmi zásadně šetří životní prostředí a získává se tak primární energie pro ohřev teplé vody a vytápění. Trubicový kolektor Vitosol 200-T Vitosol 200-T tube collector Rodinný dům, Praha, Česká republika Family house in Prague, Czech Republic In this family house in Prague energy is being used in an environment friendly and economic way. A balanced combination of Vitodens 300-W gas-fired condensing boiler and solar system with Vitosol 200-T vacuum solar collectors plus a Vitocell buffer heater saves dramatically the environment and gains primary energy for hot water and central heating.

11 10/11 Rodinný dům, Střední Čechy, Česká republika Family house, Central Bohemia, Czech Republic Originálně stavebně řešený nízkoenergetický rodinný dům ve středních Čechách je vybaven stacionárním kondenzačním kotlem Vitodens 333, jež zajišťuje komfortní dodávku tepla a teplé vody do prostoru této výjimečné stavby. This low-energy family house with original architectural design in Central Bohemia is fitted with a Vitodens 333 stationary boiler providing comfort supply of heat and DHW for the space of this exceptional building. Plynový kondenzační kotel Vitodens 333 Vitodens 333 gas-fired condensing boiler Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G Vitocal 300-G heat pump Rodinný dům, Uhříněves, Česká republika Family house in Uhříněves, Czech Republic O nízké náklady na provoz moderního rodinného domu v pražské Uhříněvsi se stará tepelné čerpadlo Vitocal 300-G, které ve spojení s chladicími stropy udržuje příjemné klima v prostorách domu i v horkých letních dnech. Jedná se o tzv. pasivní chlazení Natural Cooling, kdy je k chlazení používáno pouze oběhové čerpadlo a vrty. Low operating costs of this modern family house in Uhříněves near Prague are achieved by a Vitocal 300-G heat pump which, in conjunction with cooling ceilings, keep agreeable climate within the house even in hot summer. It is so-called Natural Cooling where only a circulation pump and boreholes are used for cooling.

12 Bytový dům Apartment building Koncepty pro zajištění dodávek energie v bytovém hospodářství Energy supply concepts for housing industry

13 12/13 Bytový dům Apartment building Rostoucí konkurenční tlak, vývoj energetické politiky a cíle stanovené pro ochranu ovzduší mění požadavky v bytové hospodářství. Důraz se klade na koncepty, které jsou v souladu s rostoucími požadavky a dokáží splnit vysoké nároky. Increasing competition pressure, trends in the energy policy and climate protection targets are changing requirements on the housing industry. Main focus is on concepts which are in line with the growing demands and can meet high standards. Demografický vývoj, trend k individualizaci a otázka bytového komfortu pro nájemníky jsou základem souhrnu požadavků na zlepšování stávajících budov a v rámci zamezení volných nájmů. Zvyšující se energetické požadavky zdůrazňují přání po transparentních vedlejších nákladech nájemného, které odpovídají energetické spotřebě a jsou kontrolovatelné. Kompletní nabídka společnosti Viessmann umožňuje vytvořit nabídky pro bytové domy a vícepodlažní budovy v souladu s poptávkou, přičemž zároveň zohledňuje požadavky uživatelů. Demographic change, trends towards individualization, convenience and tenant comfort, all need to be taken into account when improving the existing housing stock and preventing rented accommodation vacancy. Rising energy costs emphasize the need for transparent, consumption- based and controllable ancillary rental costs. Viessmann s comprehensive range provides ways how to design apartment buildings and multi storey buildings in compliance with demand, reflecting also users requirements.

14 Bytový dům Apartment building Kogenerační jednotka Vitobloc 200 Vitobloc 200 combined heat and power module Olejový nízkoteplotní kotel Vitoplex 300 Vitoplex 300 low temperature oilfired boiler Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 300 Vitocrossal 300 gas-fired condensing boiler Bytová oáza Wohnoase v německém Regensburgu Wohnoase in Regensburg, Germany Při stavbě bytové oázy v Regensburgu stanovili architekti pro úvěrovou banku standard ekologického stavění energeticky úsporného domu 60. Tak bylo možné čerpat úvěry výhodné z hlediska úroků a státní dotace. V průběhu inovačního zásobování energií byly nainstalovány dvě kogenerační jednotky Vitobloc 200, které kromě potřebného tepla vyrábí i elektrickou energii pro celý objekt s 30 byty. Energetická centrála disponuje navíc plynovým kondenzačním a olejovým nízkoteplotním kotlem pro vytápění a přípravu teplé vody. The architects of the Wohnoase residential oasis in Regensburg. Germany, designed the project to meet the KfW bank s Energy saving house 60 environment-friendly building standard, thanks to which they achieved access to loans at favorable rates and state subsidies. As part of the innovative energy supply system two Vitobloc 200 CHP modules were installed to generate both heat and power required for the entire 30- apartment complex. In addition, the energy centre features a gas-fired condensing boiler and a low temperature oil boiler for central heating and HDW heating. Tepelné čerpadlo KWT KWT heat pump V hustě zastavěné rezidenční čtvrti se nachází tento bytový dům v Curychu. Při rekonstrukci bylo možné nainstalovat velké tepelné čerpadlo KWT i přesto, že jsou zde úzké prostory. Potřebné tři sondy k využití zemního tepla byly vedeny 200 m hluboko do země v přední části garáží. Bytový dům Steinhaldenstraße, Curych, Švýcarsko Apartment building Steinhandelstrasse, Zurich, Switzerland This house is situated in a densely built-up residential area in Zurich, Switzerland. However, despite the limited space, it was still possible to upgrade the heating system by installing a large KWT heat pump. In order to exploit geo thermal energy, three bores were required, drilled 200 meters deep into the ground in the front part of the garage section.

15 14/15 Trubicový kolektor Vitosol 200-T Vitosol 200-T tube collector Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 200 Vitocrossal 200 gas-fired condensing boiler Solární sídliště v německém Kolíně-Niehlu Solar housing estate in Koln-Niehl, Germany Sanace sídliště z padesátých let v Kolíně- -Niehlu byla realizována podle solárního energetického konceptu pozoruhodných rozměrů. O přípravu teplé vody se stará 225 trubicových kolektorů Vitosol 200-T, které navíc přispívají k podpoře vytápění. Zbývající dodávky tepla a teplé vody zajišťují tři kondenzační plynové kotle Vitocrossal 200. Zařízení doplňují tři zemní zásobníky, každý o objemu l, 345 rozvodných stanic v bytech a 1800 topných těles. Rehabilitation of the residential estate in Koln- -Niehl dating from the fifties was performed according to the solar energy concept of remarkable scope. 225 Vitosol 200-T tube collectors supply around 60 percent of DHW heating requirement, while also providing backup for the central heating. The remaining DHW and central heating demand is covered by three Vitocrossal 200 gas-fired condensing boilers. The system is supplemented by three geothermal storage tanks, each holding liters, 345 transfer stations situated in three apartments and 1800 radiators. Green Building ve městě Manchester se považuje za pokrokovou ekologickou budovu Velké Británie. Teplo k vytápění a elektrická energie se získávají především z regenerativních energií. 60 m 2 slunečních kolektorů Vitosol 300-T zajišťuje v apartmánech dodávky teplé vody, přičemž jsou podporovány plynovými kondenzačními kotli Vitodens 300-W, které ohřívají podlahové topení. Trubicový kolektor Vitosol 300-T Vitosol 300-T tube collector The Green Building in Manchester is recognized as the most environment-friendly building in the U.K. Heating energy and power are primarily provided by renewable energy sources. Vitosol 300-T solar collectors covering a 60 square meter area provide DHW for the apartments, backed up by VItodens 300-W gas-fired condensing boilers which also supply the uderfloor heating system. Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W Vitodens 300-W wall mounted gas-fired condensing boiler The Green Building v Manchestru, Velká Británie The Green Building, Manchester, Great Britain

16 Bytový dům Apartment building Kotel na dřevo Pyromat DYN Pyromat DYN wood fired boiler Několik investorů zrealizovalo stavbu sídliště z pasivních domů Im Sonnenfeld ve městě Ulm. Již v zadávací dokumentaci byla stanovena instalace slunečních kolektorů k ohřevu pitné vody. Pro 17 domů byly nakonec nainstalovány dva kotle na dřevo Pyromat DYN, které dodávají potřebnou zbývající energii pro podporu slunečních kolektorů o velikosti 70 m 2. Sídliště pasivních domů Im Sonnenfeld v německém Ulmu Passive housing estate Im Sonnenfeld, Ulm, Germany The project of passive housing estate Im Sonnenfeld in Ulm was undertaken by a group of developers. Installation of solar collectors for heating DHW was specified already at the onset of the project in the terms of reference. 17 houses were fitted with two Pyromat DYN wood-fired boilers to supply the remaining energy required for the backup of 70 square meter solar collectors. Nízkoteplotní plynový kotel Vitogas 100-F Vitogas 100-F low temperature gas-fired boiler Bytový dům Alibaba, Praha, Česká republika Apartment house Alibaba, Prague, Czech republic Pražská rezidence s názvem Alibaba získala v roce 2005 v soutěži Nejlepší z realit nejvyšší ocenění v kategorii bytových projektů. Oceněna byla především nápaditost umožňující zajímavé půdorysy bytů i jejich případné propojení. O tepelnou pohodu obyvatel této rezidence se starají dva nízkoteplotní plynové kotle Vitogas 100-F. The Alibaba residential building in Prague was awarded in 2006 in the contest called The best real estate the highest prize. Mainly thanks to the innovative layout of building enabling its interesting footprint and interconnection. Pleasant ambient temperature for residents is provided by two Vitogas 100-F low temperature gas-fired boilers.

17 16/17 Nízkoteplotní plynový kotel Vitoplex 200 Vitoplex 200 low temperature gas-fired boiler Rezidence Panorama, Praha, Česká republika Panorama residence, Prague, Czech Republic Luxusní byty v sedmi bytových domech rezidence Panorama mají výbornou dopravní obslužnost a zároveň díky své jižní orientaci a umístění nad Radlickým údolím krásný výhled do malebné krajiny. V komplexu sedmi bytových domů zajíšťují komfortní vytápění a ohřev teplé vody dva nízkoteplotní kotle Vitoplex 100 a šestice zásobníků Vitocell 100-V. Luxury apartments in the Panorama residential buildings enjoy excellent urban transport and thanks to their orientation to the south and location above the Radlice valley they offer a beautiful view of the picturesque landscape. Heating and warm water of the group of seven residential houses is provided by two Vitoplex 100 low temperature boilers and six Vitocell 100-V buffer heaters. V obrovském bytovém a multifunkčním komplexu Korunní dvůr na pražských Vinohradech, na ploše byvalého Měšťanského pivovaru zajišťují teplo dva nízkoteplotní kotle Vitoplex 100 s celkovým výkonem 2800 kw. Komplex je díky atraktivní lokalitě s vnitřní infrastrukturou oblíbený i u moha osobností české mediální scény a sportu. Nízkoteplotní plynový kotel Vitoplex 100 Vitoplex 100 low temperature gas-fired boiler Korunní dvůr, Praha, Česká republika Korunní dvůr, Prague, Czech Republic Heat for the large multi functional residential complex Korunní dvůr in the Vinohrady quarter of Prague, in the area of the ancient Urban Brewery is provided by Vitoplex 100 low temperature boilers with total rating of 2800 kw. Thanks to its attractive location with inner infrastructure the complex is favored by many Czech personalities from media and sport.

18 Bytový dům Apartment building Nástěnný nízkoteplotní plynový kotel Vitopend 200-W Vitopend 200-W wall mounted gasfired boiler Bytový dům Anděl City se nachází v rušné lokalitě pražského Smíchova, pro kterou je příznačná výborná infrastruktura i dokonalá dostupnost služeb. Už od roku 2007 dodává teplo a teplou vodu každé z 97 luxusních bytových jednotek sestava nízkoteplotního závěsného kotle Vitopend 200-W a 120litrového zásobníku Vitocell 100-W, s vodou chlazeným hořákem pro nejpřísnější požadavky na komfort, ale i nízké zatížení životního prostředí právě díky nízkoemisnímu spalování. Bytový dům Anděl City, Praha, Česká republika Residential house Anděl City, Prague, Czech Republic The Anděl City residential house is situated in a busy area of Prague quarter Smíchov characterized by excellent infrastructure and availability of services. Since 2007, heating and warm water heating for each of the 97 luxury apartments has been provided by Vitopend 200-W low temperature suspension boiler and a Vitocell 100-W 120 liter buffer heater with water cooled burner to meet the most stringent requirements on comfort and low environmental load thanks to low emission combustion. Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 300 Vitocrossal 300 gas-fired condensing boiler Nízkoteplotní plynový kotel Vitoplex 100 Vitoplex 100 low temperature gas-fired boiler Bytový komplex Arboreum, Praha, Česká republika Arboretum residential building, Prague, Czech Republic Prostorné byty s terasami a balkóny doplněné krásným výhledem na Prahu představuje bytový komplex Arboretum v pražských Košířích. Pokrokové a dlouhým provozem osvědčené kondenzační kotle Vitocrossal 300 ve spojení s nízkoteplotními kotli Vitoplex 200 v celkovém výkonu skoro 1,5 MW se starají o extrémně nízké náklady na provoz a svým efektivním spalováním šetrným k životnímu prostředí jsou zdrojem energie a srdcem tohoto bytového komplexu. The Arboretum residential complex in Prague- Košíře features spacious apartments with terraces and balconies offering a beautiful view of Prague. Source of energy and the very heart of the complex are advanced and proven Vitocrossal 300 condensing boilers in conjunction with low temperature Vitoplex 200 boilers with total rating of almost 1,5 MW which are responsible for extremely low operating costs and thanks to their efficient combustion also for environment-friendly operation.

19 18/19 Nízkoteplotní plynový kotel Vitoplex 200 Vitoplex 200 low temperature gas-fired boiler Bytový dům Metropole, Praha, Česká republika Metropole residential house, Prague, Czech republic Netradičně architektonicky řešený bytový komplex v pražské čtvrti Zličín se vyznačuje výbornou infrastrukturou a perfektní dostupností do centra. Moderní bydlení v západní části metropole je zásobováno teplem a teplou vodou dvěma nízkoteplotními kotli Vitoplex 200 o celkovém výkonu kw a osmi smaltovanými zásobníky Vitocell 100-V. The apartment complex in Prague-Zličín features a non traditional architectural design, excellent infrastructure and perfect transport connection the city center. It is supplied by heat and hot water from two Vitoplex 200 low temperature boilers with total rating of kw and eight enameled Vitocell 100-V buffer heaters.

20 Obchodní / průmyslová sféra Commerce / Industry Dokonale vzájemně sladěná systémová řešení Perfectly matching system solutions

21 20/21 Obchodní a průmyslová sféra Commerce and industry Stavby s vysokou potřebou energie vyžadují inovační řešení topné techniky. Sledování hospodárnosti odhalují jak v případě novostavby tak rekonstrukce velké potenciály úspory v oblastech výhřevného a procesního tepla, které se dosud takřka nevyužívaly. Vysoce efektivní topné systémy Viessmann dosahují úspor, které mají o to pozitivnější účinek, čím větší je spotřeba energie v obchodních provozech a průmyslových budovách stejně jako v kancelářských budovách, hotelích, na klinikách a ve školách. Již v krátkodobém horizontu vedou rozdíly stupňů využití k pozoruhodným úsporám při spotřebě energie a v nákladech za energii. Adekvátně krátké jsou i doby návratnosti investice. Pro průmysl, obchod a obce nabízí Viessmann dokonale vzájemně sladěná systémová řešení. Buildings which are highly energy intensive need innovative heating solutions. Feasibility studies show that there is considerable potential for energy savings both in new installations and modernization projects in terms of heating energy and process heat, potential which has been hitherto scarcely tapped. Veissmann s highly efficient heating systems achieve even greater savings the higher the energy requirement. In other words, in commercial premises and industrial buildings, as well as in office buildings, hotels, clinics and schools. Even in short term horizon the significant efficiency differences lead to remarkable savings in energy consumption and costs. Return on investment is similarly short. Viessmann offers industry and local authorities perfectly matching system solutions. Ve středu pozornosti jsou regenerativní energetické systémy k pokrytí základního zatížení, kombinované s kotli pro pokrytí špičkového zatížení, které jsou provozovány na fosilní paliva. Aby se dosáhlo dokonalé souhry, a tím nejvyšší efektivity, skládají se všechny systémové komponenty podle individuální potřeby. The focus is on renewable energy systems covering base load and are combined with fossil fuel-fired peak load boilers. To ensure that everything works perfectly and achieve maximum efficiency, all system components are assembled according to individual requirements.

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (tlaková zařízení) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps 1.1 zářivkové trubice fluorescent lamps TŘÍPÁSMOVÉ ZÁŘIVKOVÉ TRUICE Tri-Phosphor Fluorescent Lamps Zářivkové trubice Ø 12 mm Série LT-T4 MINI LT-T4 MINI Zářivkové trubice COLOURLUX plus série T4 MINI jsou

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

PŘEHLED KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK LG V 2015

PŘEHLED KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK LG V 2015 PŘEHLED KLIMTIZČNÍCH JEDNOTEK LG V LG POSKYTUJE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ V ÚSPORÁCH ENERGIE Od té doby, co jsme v roce 1968 vyrobili první klimatizaci v Koreji, zůstává společnost LG na špičce ve vývoji klimatizačních

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi 19.11.2013 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více