Reference References 1/1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reference References 1/1"

Transkript

1 Reference References 1/1

2

3 2/3 Perspektivní topná technika, která splňuje všechny požadavky Futureproof heating technology for all requirements Celosvětová spotřeba energie se od roku 1970 zdvojnásobila a do roku 2030 se dokonce ztrojnásobí. Důsledkem toho je ubývání fosilních paliv, oleje a plynu, rostoucí ceny energií a příliš vysoké emise CO 2, které ovlivňují naše ovzduší. V průmyslových národech má výroba tepla pro bytové a komerční prostory největší podíl na spotřebě energie a představuje tak největší potenciál pro úspory. Global energy consumption has doubled since 1970 by 2030 it will be tripled. The result: Fossil fuels, oil and gas are dwindling, energy prices are on the rise and excessive CO 2 emission continues to affect our environment. In industrial nations, heat and energy generation for residential and commercial buildings accounts for the largest proportion of energy consumption and therefore it offers the greatest saving potential. Obsah Contents Rodinné domy Family houses Strana / Page 4 Energeticky efektivní topné systémy Viessmann se po celém světě používají nejen v domácnostech, ale také v mnoha velkých objektech, a významně tak přispívají k ochraně energetických rezerv. Společnost Viessmann přitom stále úspěšně čelí nejrůznějším výzvám moderní techniky jak v historických památkách, tak v moderních průmyslových celcích a velkoplošných obytných a technických areálech. Energy efficient heating systems from Viessmann are not only used in many households around the world but also in numerous large projects, where they make an important contribution to the protection of energy reserves. In these projects, Viessmann again and again faces the most varied challenges to supply advanced heating technology by offering innovative solutions in historical listed buildings, as well as in modern industrial complexes, and the large-scale residential and industrial arena. Bytové domy Apartment houses Strana / Page 12 Obchod / průmyslová sféra Commerce / Industry Strana / Page 20 Sítě centrálního vytápění Local heating networks Strana / Page 30

4 Rodinné domy Detached house Energeticky úsporné topné systémy pro novostavby a rekonstrukce Energy saving heating systems for new buildings and modernization

5 4/5 Rodinné domy Family houses Pro efektivní využití plynu a oleje jsou nejvhodnější kondenzační kotle. Dosahují dnes účinnosti až 98 % a jsou zdaleka nejefektivnější technikou pro výrobu tepla s využitím fosilních energetických nosičů. Význam regenerativních energií stále roste. Přispívají k úspoře energie a ochraně životního prostředí: např. solární termické systémy slouží k přípravě teplé vody a podpoře vytápění, tepelná čerpadla využívají přírodní teplo a při vytápění dřevem je použita biomasa. Kompletní nabídka firmy Viessmann poskytuje inovační a efektivní řešení, která lze individuálně sladit s požadavky a potřebami uživatelů. Příklady referencí na dalších stranách ukazují, jak lze kombinovat různé topné techniky tak, aby byly úsporné z hlediska energie a vynaložených nákladů. When it comes to the efficient use of oil and gas, condensing boilers are the number one choice. Nowadays, they can achieve efficiency of up to 98 percent and are, therefore, by far the most efficient heat generation technology using fossil fuels. Renewable technologies are playing an ever more important role. They help both save running costs and protect the environment: for example, solar heating systems can be used for supplying domestic hot water (DHW) and central heating backup, while natural heat can be employed in heat pumps and biomass for wood- fired heating. Viessmann s comprehensive range offers innovative and efficient solutions that can be individually tailored to user s needs and requirements. The reference examples on the following pages demonstrate how different heating technologies can be combined in a way that saves energy and reduces costs.

6 Rodinný dům Family houses Pro vytápění a přípravu teplé vody byl v Penthouse apartmánu ve Vídni instalován plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W. Nástěnný kotel se vyznačuje nízkou spotřebou energie. Vakuové trubicové kolektory Vitosol 200-T podporují ohřev pitné vody a snižují spotřebu energie. Design plášťů sběračů se velmi hodí k moderním okolním střechám a současně chrání před sluncem na terase. Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W Vitodens 300-W wall mounted gas-fired condensing boiler Penthouse apartmán WEG, Vídeň, Rakousko Penthouse WEG, Vienna, Austria A Vitodens 300-W gas condensing boiler was installed to provide central heating and DHW for this penthouse apartment in Vienna. Important feature of the wall-mounted appliance is its low energy consumption. Vitosol 200-T vacuum tube collectors support DHW heating and decrease the amount of energy consumed. The design of the header casing fits extremely well with the modern roofscape and at the same time provides some shading on the roof terrace. Trubicový kolektor Vitosol 200-T Vitosol 200-T tube collector Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W Vitodens 300-W wall mounted gas-fired condensing boiler Lehký, vznešený a variabilní rodinný dům postavený v Praze, v němž proudí životní energie. Jako zdroj tepla slouží v tomto objektu závěsný kondenzační plynový kotel Vitodens 300-W. Přípravu teplé vody zajišťuje zásobníkový ohřívač Vitocell 100-B, který je nahříván solárním systémem. Plochý kolektor Vitosol 200-F Vitosol 200-F flat collector Rodinný dům, Praha, Česká republika Family house, Prague, Czech Republic The light, dignified and variable family house in Prague where one can feel the streaming of life energy. The heat source is a Vitodens 300-W suspended gas-fired condensing boiler. Domestic hot water is provided by a Vitocell 100-B buffer cylinder heated by a solar system.

7 6/7 Tepelné čerpadlo Vitocal 343-G Vitocal 343-G heat pump Plochý kolektor Vitosol 100-F Vitosol 100-F flat collector Nízkoenergetický dům v Brémách, SRN Low energy house in Bremen, Germany V tomto nízkoenergetickém domě v Brémách dodává tepelné čerpadlo Vitocal 343-G spolu s akumulačním zásobníkem o objemu 250 l po celý rok potřebné teplo pro podlahové topení. Pomocí solárního zařízení pokryjí obyvatelé 55 % výroby teplé vody. Zbytek přebírá tepelné čerpadlo země / voda spolu s bivalentním zásobníkovým ohřívačem vody. In this low energy house in Bremen, a Vitocal 343-G heat pump, together with a 250 liter buffer cylinder, delivers hear required by the underfloor heating system all year round. A solar thermal system provides to the occupants 55 percent of their hot water needs, the rest being met by the ground source heat pump in conjunction with a dual mode DHW cylinder. Olejový kondenzační kotel Viessmann zajišťuje komfortní dodávky tepla do obytného prostoru tohoto nízkoenergetického domu v Bad Füssingu, který má obytnou plochu 230 m 2. K podpoře vytápění a ohřevu pitné vody je použito 10 m 2 slunečních kolektorů Vitosol 100-F. Dům je navíc vybaven větracím systémem Vitovent 300 k rekuperaci tepla. Energie, vyrobená fotovoltaickým zařízením, je napájena do veřejné sítě a majitel domu má tak zajištěn vedlejší příjem. Nástěnný olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-W Vitoladens 300-W wall mounted oilfired condensing boiler Nízkoenergetický dům v Bad Füssingu, SRN energy house in Bad Fussing, Germany A Viessmann oil-fired condensing boiler provides a convenient means of supplying heat to the 230 square meters of living space in this low energy house in Bad Fussing. Ten square meters of Vitosol 100-F solar collectors were installed to back up the central heating system and to heat DHW. In addition, the house is fitted with a Vitovent 300 ventilation system for heat recovery. What more, the owner earns money by supplying the power generated by the photovoltaic system to the public grid. Plochý kolektor Vitosol 100-F Vitosol 100-F flat collector Fotovoltaický modul Vitovolt 200 Vitovolt 200 photovoltaic module

8 Rodinný dům Family houses Trubicový kolektor Vitosol 200-T Vitosol 200-T tube collector Kultovně působí dům Heliotrop ve městě Freiburg / Breisgau. Budova, která byla několikrát vyznamenána, využívá pro vytápění a ohřev pitné vody výhradně sluneční energii. K tomu jsou na otáčecím balkóně namontovány vakuové trubicové kolektory Vitosol 200-T jako parapetní prvky. Pro ideální nasměrování ke slunci a maximální solární výtěžek se celá stavba pomalu otáčí kolem své středové osy. The Heliotrop in Freiburg (Breisgau) is an iconic example. The multi- award-winning building relies solely on solar power for central heating and DHW heating. To achieve this, Vitosol 200-T vacuum tube collectors were mounted on the circular balconies as balustrades. To ensure that the building is always in perfect alignment with the sun for maximum solar yield, the entire building structure rotates slowly around its central axis. Heliotrop Freiburg / Breisgau (Dischův dům), SRN Heliotrop, Freiburg in Breisgau, Germany (Disch house) Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W Vitodens 300-W wall mounted gas-fired condensing boiler V malebném prostředí středních Čech je ve stylu novodobé architektury postaven moderní nízkoenergetický dům. Příjemný vzdušný prostor dokonale ladí se zvoleným topným systémem jedná se o efektivní kondenzační kotel nejvyšší třídy Vitodens 300-W a vakuový trubicový kolektor Vitosol 300-T. Dům je komfortně vytápěn podlahovým systémem a ohřev teplé vody podporuje teplo ze slunce. Trubicový kolektor Vitosol 300-T Vitosol 300-T tube collector Rodinný dům v Benešově, Česká republika Family house, Benešov, Czech republic A modern low energy house in modern architectural style is built in the picturesque landscape of central Bohemia. The agreeable airy space fits perfectly with the selected heating system using the efficient top-class Vitodens 300-W condensing boiler with a Vitosol 300-W vacuum tube collector. The house is comfortably heated by underfloor heating and heating of DHW is supported by solar heating.

9 8/9 Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G Vitocal 300-G heat pump Trubicový kolektor Vitosol 200-T Vitosol 200-T tube collector Plovoucí dům Living on Water v německém Kielu Living on Water house in Kiel, Germany Téměř zcela CO 2 neutrální je topný a větrací systém v tomto plovoucím domě, který navrhla společnost Viessmann ve městě Kiel. Komfortní životní ovzduší na vodě zajišťuje větrací systém Vitovent 300 s rekuperací tepla. Pro efektivní ohřev topné a pitné vody se používá tepelné čerpadlo Vitocal 300-G a vakuový trubicový kolektor Vitosol 200-T. The heating and ventilation system in this floating house, designed by a Kiel-based company, is almost entirely CO 2 neutral. A pleasant ambience for life on water is created by the Vitovent 300 ventilation system with heat recovery. Efficient and convenient heating for the central heating system and DHW is provided by Vitocal 300-G heat pump and Vitosol 200-T vacuum tube collector. Rekuperační jednotka Vitovent 300 Vitovent 300 regeneration unit Solární vakuový trubicový kolektor Vitosol 300-T společně se závěsným kondenzačním kotlem Vitodens 200-W dodávají potřebné teplo obyvatelům moderní novostavby na okraji Prahy. Výhodou této kombinace je, že takřka celé léto není pro ohřev teplé vody potřeba plynový kotel a teplo zajišťuje solární kolektor na ploché střeše. Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 200-W Vitodens 200-W wall mounted gasfired condensing boile Rodinný dům, Praha, Česká republika Family house in Prague, Czech Republic A Vitosol 300-T solar vacuum tube collector together with a Vitodens 200-W suspended condensing boiler supply heat to residents of a modern newly built house at the outskirts of Prague. This combination offers the advantage that almost during all summer the gas boiler for heating DHW is not necessary and the heating is provided by a solar collector on the flat roof. Trubicový kolektor Vitosol 300-T Vitosol 300-T tube collector

10 Rodinný dům Family houses Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W Vitodens 300-W wall mounted gas-fired condensing boiler Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G Vitocal 300-G heat pump Rodinný dům, Praha, Česká republika Family house, Prague, Czech Republic Trubicový kolektor Vitosol 300-T Vitosol 300-T tube collector Rodinný dům v Praze se vyznačuje nejen architektonickým půvabem, ale i výjimečně nízkými náklady na provoz. Pro ohřev teplé vody, vody v bazénu a podporu vytápění je použito 30 m 2 vakuových trubicových kotlektorů Vitosol 300-T ve spojení s tepelným čerpadlem a plynovým kondenzačním kotlem Vitodens 300-W. The family house in Prague features not only architectural beauty, but also exceptionally low operating costs. For heating DHW, swimming pool water and for support of heating is used 30 square meters of vacuum tubes in conjunction with a Vitodens 300-T heat pump and a Vitodens 300-W gas-fired condensing boiler. Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W Vitodens 300-W wall mounted gas-fired condensing boiler Zacházení s energií v tomto rodinném domě v Praze představuje ekologické a zároveň úsporné řešení. Díky vyvážené kombinaci kondenzačního plynového kotle Vitodens 300-W a solárního systému s vakuovými solárními kolektory Vitosol 200-T a zásobníkovým ohřívačem Vitocell se velmi zásadně šetří životní prostředí a získává se tak primární energie pro ohřev teplé vody a vytápění. Trubicový kolektor Vitosol 200-T Vitosol 200-T tube collector Rodinný dům, Praha, Česká republika Family house in Prague, Czech Republic In this family house in Prague energy is being used in an environment friendly and economic way. A balanced combination of Vitodens 300-W gas-fired condensing boiler and solar system with Vitosol 200-T vacuum solar collectors plus a Vitocell buffer heater saves dramatically the environment and gains primary energy for hot water and central heating.

11 10/11 Rodinný dům, Střední Čechy, Česká republika Family house, Central Bohemia, Czech Republic Originálně stavebně řešený nízkoenergetický rodinný dům ve středních Čechách je vybaven stacionárním kondenzačním kotlem Vitodens 333, jež zajišťuje komfortní dodávku tepla a teplé vody do prostoru této výjimečné stavby. This low-energy family house with original architectural design in Central Bohemia is fitted with a Vitodens 333 stationary boiler providing comfort supply of heat and DHW for the space of this exceptional building. Plynový kondenzační kotel Vitodens 333 Vitodens 333 gas-fired condensing boiler Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G Vitocal 300-G heat pump Rodinný dům, Uhříněves, Česká republika Family house in Uhříněves, Czech Republic O nízké náklady na provoz moderního rodinného domu v pražské Uhříněvsi se stará tepelné čerpadlo Vitocal 300-G, které ve spojení s chladicími stropy udržuje příjemné klima v prostorách domu i v horkých letních dnech. Jedná se o tzv. pasivní chlazení Natural Cooling, kdy je k chlazení používáno pouze oběhové čerpadlo a vrty. Low operating costs of this modern family house in Uhříněves near Prague are achieved by a Vitocal 300-G heat pump which, in conjunction with cooling ceilings, keep agreeable climate within the house even in hot summer. It is so-called Natural Cooling where only a circulation pump and boreholes are used for cooling.

12 Bytový dům Apartment building Koncepty pro zajištění dodávek energie v bytovém hospodářství Energy supply concepts for housing industry

13 12/13 Bytový dům Apartment building Rostoucí konkurenční tlak, vývoj energetické politiky a cíle stanovené pro ochranu ovzduší mění požadavky v bytové hospodářství. Důraz se klade na koncepty, které jsou v souladu s rostoucími požadavky a dokáží splnit vysoké nároky. Increasing competition pressure, trends in the energy policy and climate protection targets are changing requirements on the housing industry. Main focus is on concepts which are in line with the growing demands and can meet high standards. Demografický vývoj, trend k individualizaci a otázka bytového komfortu pro nájemníky jsou základem souhrnu požadavků na zlepšování stávajících budov a v rámci zamezení volných nájmů. Zvyšující se energetické požadavky zdůrazňují přání po transparentních vedlejších nákladech nájemného, které odpovídají energetické spotřebě a jsou kontrolovatelné. Kompletní nabídka společnosti Viessmann umožňuje vytvořit nabídky pro bytové domy a vícepodlažní budovy v souladu s poptávkou, přičemž zároveň zohledňuje požadavky uživatelů. Demographic change, trends towards individualization, convenience and tenant comfort, all need to be taken into account when improving the existing housing stock and preventing rented accommodation vacancy. Rising energy costs emphasize the need for transparent, consumption- based and controllable ancillary rental costs. Viessmann s comprehensive range provides ways how to design apartment buildings and multi storey buildings in compliance with demand, reflecting also users requirements.

14 Bytový dům Apartment building Kogenerační jednotka Vitobloc 200 Vitobloc 200 combined heat and power module Olejový nízkoteplotní kotel Vitoplex 300 Vitoplex 300 low temperature oilfired boiler Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 300 Vitocrossal 300 gas-fired condensing boiler Bytová oáza Wohnoase v německém Regensburgu Wohnoase in Regensburg, Germany Při stavbě bytové oázy v Regensburgu stanovili architekti pro úvěrovou banku standard ekologického stavění energeticky úsporného domu 60. Tak bylo možné čerpat úvěry výhodné z hlediska úroků a státní dotace. V průběhu inovačního zásobování energií byly nainstalovány dvě kogenerační jednotky Vitobloc 200, které kromě potřebného tepla vyrábí i elektrickou energii pro celý objekt s 30 byty. Energetická centrála disponuje navíc plynovým kondenzačním a olejovým nízkoteplotním kotlem pro vytápění a přípravu teplé vody. The architects of the Wohnoase residential oasis in Regensburg. Germany, designed the project to meet the KfW bank s Energy saving house 60 environment-friendly building standard, thanks to which they achieved access to loans at favorable rates and state subsidies. As part of the innovative energy supply system two Vitobloc 200 CHP modules were installed to generate both heat and power required for the entire 30- apartment complex. In addition, the energy centre features a gas-fired condensing boiler and a low temperature oil boiler for central heating and HDW heating. Tepelné čerpadlo KWT KWT heat pump V hustě zastavěné rezidenční čtvrti se nachází tento bytový dům v Curychu. Při rekonstrukci bylo možné nainstalovat velké tepelné čerpadlo KWT i přesto, že jsou zde úzké prostory. Potřebné tři sondy k využití zemního tepla byly vedeny 200 m hluboko do země v přední části garáží. Bytový dům Steinhaldenstraße, Curych, Švýcarsko Apartment building Steinhandelstrasse, Zurich, Switzerland This house is situated in a densely built-up residential area in Zurich, Switzerland. However, despite the limited space, it was still possible to upgrade the heating system by installing a large KWT heat pump. In order to exploit geo thermal energy, three bores were required, drilled 200 meters deep into the ground in the front part of the garage section.

15 14/15 Trubicový kolektor Vitosol 200-T Vitosol 200-T tube collector Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 200 Vitocrossal 200 gas-fired condensing boiler Solární sídliště v německém Kolíně-Niehlu Solar housing estate in Koln-Niehl, Germany Sanace sídliště z padesátých let v Kolíně- -Niehlu byla realizována podle solárního energetického konceptu pozoruhodných rozměrů. O přípravu teplé vody se stará 225 trubicových kolektorů Vitosol 200-T, které navíc přispívají k podpoře vytápění. Zbývající dodávky tepla a teplé vody zajišťují tři kondenzační plynové kotle Vitocrossal 200. Zařízení doplňují tři zemní zásobníky, každý o objemu l, 345 rozvodných stanic v bytech a 1800 topných těles. Rehabilitation of the residential estate in Koln- -Niehl dating from the fifties was performed according to the solar energy concept of remarkable scope. 225 Vitosol 200-T tube collectors supply around 60 percent of DHW heating requirement, while also providing backup for the central heating. The remaining DHW and central heating demand is covered by three Vitocrossal 200 gas-fired condensing boilers. The system is supplemented by three geothermal storage tanks, each holding liters, 345 transfer stations situated in three apartments and 1800 radiators. Green Building ve městě Manchester se považuje za pokrokovou ekologickou budovu Velké Británie. Teplo k vytápění a elektrická energie se získávají především z regenerativních energií. 60 m 2 slunečních kolektorů Vitosol 300-T zajišťuje v apartmánech dodávky teplé vody, přičemž jsou podporovány plynovými kondenzačními kotli Vitodens 300-W, které ohřívají podlahové topení. Trubicový kolektor Vitosol 300-T Vitosol 300-T tube collector The Green Building in Manchester is recognized as the most environment-friendly building in the U.K. Heating energy and power are primarily provided by renewable energy sources. Vitosol 300-T solar collectors covering a 60 square meter area provide DHW for the apartments, backed up by VItodens 300-W gas-fired condensing boilers which also supply the uderfloor heating system. Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W Vitodens 300-W wall mounted gas-fired condensing boiler The Green Building v Manchestru, Velká Británie The Green Building, Manchester, Great Britain

16 Bytový dům Apartment building Kotel na dřevo Pyromat DYN Pyromat DYN wood fired boiler Několik investorů zrealizovalo stavbu sídliště z pasivních domů Im Sonnenfeld ve městě Ulm. Již v zadávací dokumentaci byla stanovena instalace slunečních kolektorů k ohřevu pitné vody. Pro 17 domů byly nakonec nainstalovány dva kotle na dřevo Pyromat DYN, které dodávají potřebnou zbývající energii pro podporu slunečních kolektorů o velikosti 70 m 2. Sídliště pasivních domů Im Sonnenfeld v německém Ulmu Passive housing estate Im Sonnenfeld, Ulm, Germany The project of passive housing estate Im Sonnenfeld in Ulm was undertaken by a group of developers. Installation of solar collectors for heating DHW was specified already at the onset of the project in the terms of reference. 17 houses were fitted with two Pyromat DYN wood-fired boilers to supply the remaining energy required for the backup of 70 square meter solar collectors. Nízkoteplotní plynový kotel Vitogas 100-F Vitogas 100-F low temperature gas-fired boiler Bytový dům Alibaba, Praha, Česká republika Apartment house Alibaba, Prague, Czech republic Pražská rezidence s názvem Alibaba získala v roce 2005 v soutěži Nejlepší z realit nejvyšší ocenění v kategorii bytových projektů. Oceněna byla především nápaditost umožňující zajímavé půdorysy bytů i jejich případné propojení. O tepelnou pohodu obyvatel této rezidence se starají dva nízkoteplotní plynové kotle Vitogas 100-F. The Alibaba residential building in Prague was awarded in 2006 in the contest called The best real estate the highest prize. Mainly thanks to the innovative layout of building enabling its interesting footprint and interconnection. Pleasant ambient temperature for residents is provided by two Vitogas 100-F low temperature gas-fired boilers.

17 16/17 Nízkoteplotní plynový kotel Vitoplex 200 Vitoplex 200 low temperature gas-fired boiler Rezidence Panorama, Praha, Česká republika Panorama residence, Prague, Czech Republic Luxusní byty v sedmi bytových domech rezidence Panorama mají výbornou dopravní obslužnost a zároveň díky své jižní orientaci a umístění nad Radlickým údolím krásný výhled do malebné krajiny. V komplexu sedmi bytových domů zajíšťují komfortní vytápění a ohřev teplé vody dva nízkoteplotní kotle Vitoplex 100 a šestice zásobníků Vitocell 100-V. Luxury apartments in the Panorama residential buildings enjoy excellent urban transport and thanks to their orientation to the south and location above the Radlice valley they offer a beautiful view of the picturesque landscape. Heating and warm water of the group of seven residential houses is provided by two Vitoplex 100 low temperature boilers and six Vitocell 100-V buffer heaters. V obrovském bytovém a multifunkčním komplexu Korunní dvůr na pražských Vinohradech, na ploše byvalého Měšťanského pivovaru zajišťují teplo dva nízkoteplotní kotle Vitoplex 100 s celkovým výkonem 2800 kw. Komplex je díky atraktivní lokalitě s vnitřní infrastrukturou oblíbený i u moha osobností české mediální scény a sportu. Nízkoteplotní plynový kotel Vitoplex 100 Vitoplex 100 low temperature gas-fired boiler Korunní dvůr, Praha, Česká republika Korunní dvůr, Prague, Czech Republic Heat for the large multi functional residential complex Korunní dvůr in the Vinohrady quarter of Prague, in the area of the ancient Urban Brewery is provided by Vitoplex 100 low temperature boilers with total rating of 2800 kw. Thanks to its attractive location with inner infrastructure the complex is favored by many Czech personalities from media and sport.

18 Bytový dům Apartment building Nástěnný nízkoteplotní plynový kotel Vitopend 200-W Vitopend 200-W wall mounted gasfired boiler Bytový dům Anděl City se nachází v rušné lokalitě pražského Smíchova, pro kterou je příznačná výborná infrastruktura i dokonalá dostupnost služeb. Už od roku 2007 dodává teplo a teplou vodu každé z 97 luxusních bytových jednotek sestava nízkoteplotního závěsného kotle Vitopend 200-W a 120litrového zásobníku Vitocell 100-W, s vodou chlazeným hořákem pro nejpřísnější požadavky na komfort, ale i nízké zatížení životního prostředí právě díky nízkoemisnímu spalování. Bytový dům Anděl City, Praha, Česká republika Residential house Anděl City, Prague, Czech Republic The Anděl City residential house is situated in a busy area of Prague quarter Smíchov characterized by excellent infrastructure and availability of services. Since 2007, heating and warm water heating for each of the 97 luxury apartments has been provided by Vitopend 200-W low temperature suspension boiler and a Vitocell 100-W 120 liter buffer heater with water cooled burner to meet the most stringent requirements on comfort and low environmental load thanks to low emission combustion. Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 300 Vitocrossal 300 gas-fired condensing boiler Nízkoteplotní plynový kotel Vitoplex 100 Vitoplex 100 low temperature gas-fired boiler Bytový komplex Arboreum, Praha, Česká republika Arboretum residential building, Prague, Czech Republic Prostorné byty s terasami a balkóny doplněné krásným výhledem na Prahu představuje bytový komplex Arboretum v pražských Košířích. Pokrokové a dlouhým provozem osvědčené kondenzační kotle Vitocrossal 300 ve spojení s nízkoteplotními kotli Vitoplex 200 v celkovém výkonu skoro 1,5 MW se starají o extrémně nízké náklady na provoz a svým efektivním spalováním šetrným k životnímu prostředí jsou zdrojem energie a srdcem tohoto bytového komplexu. The Arboretum residential complex in Prague- Košíře features spacious apartments with terraces and balconies offering a beautiful view of Prague. Source of energy and the very heart of the complex are advanced and proven Vitocrossal 300 condensing boilers in conjunction with low temperature Vitoplex 200 boilers with total rating of almost 1,5 MW which are responsible for extremely low operating costs and thanks to their efficient combustion also for environment-friendly operation.

19 18/19 Nízkoteplotní plynový kotel Vitoplex 200 Vitoplex 200 low temperature gas-fired boiler Bytový dům Metropole, Praha, Česká republika Metropole residential house, Prague, Czech republic Netradičně architektonicky řešený bytový komplex v pražské čtvrti Zličín se vyznačuje výbornou infrastrukturou a perfektní dostupností do centra. Moderní bydlení v západní části metropole je zásobováno teplem a teplou vodou dvěma nízkoteplotními kotli Vitoplex 200 o celkovém výkonu kw a osmi smaltovanými zásobníky Vitocell 100-V. The apartment complex in Prague-Zličín features a non traditional architectural design, excellent infrastructure and perfect transport connection the city center. It is supplied by heat and hot water from two Vitoplex 200 low temperature boilers with total rating of kw and eight enameled Vitocell 100-V buffer heaters.

20 Obchodní / průmyslová sféra Commerce / Industry Dokonale vzájemně sladěná systémová řešení Perfectly matching system solutions

21 20/21 Obchodní a průmyslová sféra Commerce and industry Stavby s vysokou potřebou energie vyžadují inovační řešení topné techniky. Sledování hospodárnosti odhalují jak v případě novostavby tak rekonstrukce velké potenciály úspory v oblastech výhřevného a procesního tepla, které se dosud takřka nevyužívaly. Vysoce efektivní topné systémy Viessmann dosahují úspor, které mají o to pozitivnější účinek, čím větší je spotřeba energie v obchodních provozech a průmyslových budovách stejně jako v kancelářských budovách, hotelích, na klinikách a ve školách. Již v krátkodobém horizontu vedou rozdíly stupňů využití k pozoruhodným úsporám při spotřebě energie a v nákladech za energii. Adekvátně krátké jsou i doby návratnosti investice. Pro průmysl, obchod a obce nabízí Viessmann dokonale vzájemně sladěná systémová řešení. Buildings which are highly energy intensive need innovative heating solutions. Feasibility studies show that there is considerable potential for energy savings both in new installations and modernization projects in terms of heating energy and process heat, potential which has been hitherto scarcely tapped. Veissmann s highly efficient heating systems achieve even greater savings the higher the energy requirement. In other words, in commercial premises and industrial buildings, as well as in office buildings, hotels, clinics and schools. Even in short term horizon the significant efficiency differences lead to remarkable savings in energy consumption and costs. Return on investment is similarly short. Viessmann offers industry and local authorities perfectly matching system solutions. Ve středu pozornosti jsou regenerativní energetické systémy k pokrytí základního zatížení, kombinované s kotli pro pokrytí špičkového zatížení, které jsou provozovány na fosilní paliva. Aby se dosáhlo dokonalé souhry, a tím nejvyšší efektivity, skládají se všechny systémové komponenty podle individuální potřeby. The focus is on renewable energy systems covering base load and are combined with fossil fuel-fired peak load boilers. To ensure that everything works perfectly and achieve maximum efficiency, all system components are assembled according to individual requirements.

Zvýhodněné sestavy Vitosol 100-F

Zvýhodněné sestavy Vitosol 100-F Zvýhodněné sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. června do 31. prosince 2012. Zvýhodněné sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nové zvýhodněné solární sestavy pro rok 2012 Moderní a úsporné vytápění to je více než jen

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Akční sestavy Vitosol 100-F

Akční sestavy Vitosol 100-F Akční sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. února do 30. června 2011 Akční sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nečekejte na zelenou, ušetřete již dnes! Moderní a úsporné vytápění to je více než jen úsporný kotel.

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Spolupráce s RWE 2012

Spolupráce s RWE 2012 Spolupráce s RWE 2012 Velká modernizační kampaň RWE a Viessmann. Nabídka platná od 20. srpna do 31. prosince 2012. Úvod 2/3 Viessmann ve spolupráci s RWE připravil na období od 20. srpna do 31. prosince

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Individuální řešení s efektivními systémy pro průmyslovou, komunální a obchodní sféru

Individuální řešení s efektivními systémy pro průmyslovou, komunální a obchodní sféru Individuální řešení s efektivními systémy pro průmyslovou, komunální a obchodní sféru Obsah 2/3 Obsah Zodpovědné vytápění s produkty Viessmann strana 4 Každá komerční nemovitost má jinou potřebu energie.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy A * houses A domy A * houses A 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 6 houses in low-energy consumption standard A label - extremely efficient building

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD N I V O L A I R Výrobek odpovídá normám EN a je označen značkou CE PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD SPIRÁLA hmotnost 26 kg NIVOLAIR - projekční podklady NIVOLAIR - výměník Spirála: Cu-trubka (žebrovaná)

Více

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

domy C * houses C 5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy C * houses C  5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy C * houses C domy C * houses C 5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 5 houses in low-energy consumption standard / Phase 1 A label - extremely

Více

Využijte energii slunce jako ideální doplněk každého topného systému

Využijte energii slunce jako ideální doplněk každého topného systému Využijte energii slunce jako ideální doplněk každého topného systému Od 1. 4. do 30. 6. 2010 solární bonus Viessmann Náš kompletní program pro všechny druhy energií: Olejové kotle Plynové kotle Solární

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE

INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE návrh projektu a realizace patrové stavby se střešní terasou project design and realization of a two-storey construction with a roof terrace

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

Litinová krbová kamna z Francie

Litinová krbová kamna z Francie Litinová krbová kamna z Francie Litinová krbová kamna Invicta Krbová kamna INVICTA Stoves INVICTA Výhody krbových kamen INVICTA Advantages of Invicta stoves Krbová kamna INVICTA, to je nabídka, která uspokojí

Více

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE AVENIR BUSINESS PARK Radlická 714/113A, 158 00 PRAGUE 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r. o., Diamant Building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Úvod/obsah 2/3. Modernizace se vyplatí

Úvod/obsah 2/3. Modernizace se vyplatí Akční sestavy 2012 Topné systémy skládající se z plynových kotlů, slunečních kolektorů a tepelných čerpadel. Nabídka platná od 10. dubna do 30. června 2012. Úvod/obsah 2/3 Modernizace se vyplatí Na období

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Zásobníkové ohřívače vody VITOCELL

Zásobníkové ohřívače vody VITOCELL Zásobníkové ohřívače vody VITOCELL 2/3 Komfort teplé vody pro každý požadavek Při spotřebě teplé vody se od sebe domácnosti liší jednak počtem členů rodiny a jednak rozdílnými nároky při sprchování a

Více

VITOLIGNO. Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 4 až 40 kw

VITOLIGNO. Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 4 až 40 kw VITOLIGNO Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 4 až 40 kw 2 Vitoligno: Využívání obnovitelných zdrojů energií pro vytápění Odpovědný ekologický přístup s sebou přináší narůstající poptávku po

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

architektura RD SVATBÍN

architektura RD SVATBÍN blok_02_15_8_sestava 1 6/10/15 1:45 AM Stránka 38 architektura RD SVATBÍN Osada Svatbín krásné klidné místo, domy ukryté v zeleni starých zahrad. Dnes tady žije pár desítek obyvatel, je tu blízko do přírody

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Zásobníkové ohřívače vody VITOCELL

Zásobníkové ohřívače vody VITOCELL Zásobníkové ohřívače vody VITOCELL Topné systémy Průmyslové systémy Chladicí systémy 2/3 Komfort teplé vody pro každý požadavek Při spotřebě teplé vody se od sebe domácnosti liší jednak počtem členů rodiny

Více

Pod zahtevom. Dolní Břežany, Praha-západ MLS ID: 098-N Ukupan broj prostorija: Floors: Spavace sobe: Spratnost: Kupatila: Total SqM: Year Build:

Pod zahtevom. Dolní Břežany, Praha-západ MLS ID: 098-N Ukupan broj prostorija: Floors: Spavace sobe: Spratnost: Kupatila: Total SqM: Year Build: Dolní Břežany, Prahazápad Pod zahtevom MLS ID: 098N01855 Ukupan broj prostorija: Floors: 2 Spavace sobe: Spratnost: Kupatila: Total SqM: 213 Toaleti: Year Build: 2015 Parking Spaces: 1 Nezavisna kuća Na

Více

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN VELKOPLOŠNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte energii ze vzduchu pro příjemné

Více

a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s.

a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s. Inovativní Reaktorové Systémy a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s. The basic energy facts Energy self sufficiency is impossible to achieve The Union s growing dependence

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136247893 Investor : Hrstka Rd Podsedice Tel: Email: Montážní firma: Tomáš Mach

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie

Kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie Kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie Kogenerační jednotky pro výrobu tepla a elektrické energie ve výkonovém rozsahu od 5,5 do 401 kw el. 2/3 Kogenerační jednotky až

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center Varenská Office Center nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí. Díky

Více

Conference Home energy systems

Conference Home energy systems Conference Home energy systems Catalogue of Best Practice Examples This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. PORSENNA o.p.s. WROCLAW, March 6 th 2014 Why

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

R40 Podklady pro projektování CZ_2012_07

R40 Podklady pro projektování CZ_2012_07 R40 Podklady pro projektování CZ_2012_07 2 Technický popis Technické údaje R40/50 R40/65 R40/85 R40/100 R40/120 R40/150 Jmenovitý tepelný výkon max./min. 80 / 60 C kw 45,8/7,6 60,8/10,1 81,1/13,4 92,9/15,6

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES DETACHED LOW ENERGY HOUSE DETACHED

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

the Czech municipalities

the Czech municipalities Energy Evropský zemědělský efficiency fond pro rozvoj venkova: Evropa and investuje do RES venkovských oblastí" across the Czech municipalities Ing.Miroslav Šafařík, Ph.D. PORSENNA o.p.s. Transnational

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS www.hakr.cz All for Power of Fire! HAKR B 101 V21 7 11,5 kw 7 10 kw 14 21 kw Účinnost Efficiency HAKR B 102 V15 varianty / variants varianty / variants

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Inovace a efektivita jsou naším měřítkem Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice

Inovace a efektivita jsou naším měřítkem Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice Inovace a efektivita jsou naším měřítkem Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice 2 Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice Vše má jeden cíl: Efektivní využívaní energie Efektivní

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více