Mládek. Election Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mládek. Election 2016. Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml"

Transkript

1 9/ 2014 Zá ř í The Countdown Begins: Election 2016 Vladimír Dryml Sanctions against Russia are great hypocrisy Ing. Jan Mládek Ministr průmyslu a obchodu

2 REZIDENCE JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ JANACKOVO NABREZI RESIDENCE Oblast Janáčkova nábřeží dříve Ferdinandova nábřeží patří k nejhodnotnějším lokalitám Prahy, v roce 1971 bylo vyhlášeno společně s historickým centrem Prahy za Pražskou památkovou rezervaci. Je garantem prestižního bydlení v blízkosti 2 parků Kampy a Petřína. Dům č. 39 palácového typu byl postaven dle návrhu Josefa Lipovského v roce Tento luxusně zrekonstruovaný palác nabídne 8 bytů a 2 kanceláře s impozantním výhledem na Vltavu, Národní divadlo čí Žofín. Pro každý byt budou k dispozici minimálně 2 parkovací stání s komfortní obsluhou. Aktuálně je v prodeji posledních 5 bytů, u kterých mají klienti možnost změny dispozic a standardního vybavení. The location of Janackovo nabrezi, (originaly Ferdinandovo nabrezi) is one of belongs to Prague s treasures. In 1971 it was placed in the protection of Prague s Conservation Area. This guarantees historic dignity of this prestigious quarter moments from the parks of Kampa and Petrin. Residence No. 39 was designed by Joseph Lipovsky in This luxuriously renovated Palace offers 8 apartments with impressive views over the Vltava River, National Theatre and Zofín. There will be a minimum of two parking spaces for each apartment. The last five flats where clients have the chance to make changes to the layout and standard fittings and fixtures are currently for sale. tel.: ,

3 LEXXUS NORTON SE SPECIALIZUJE NA EXKLUZIVNÍ NEMOVITOSTI PRAŽSKÉHO REALITNÍHO TRHU LEXXUS NORTON SPECIALISES IN EXCLUSIVE PROPERTIES ON THE PRAGUE REAL ESTATE MARKET Tato pražská realitní kancelář se řadí mezi špičku v prodeji luxusních nemovitostí. Vzniku značky Lexxus Norton předcházela téměř 20 letá zkušenost společnosti LEXXUS a.s. s prodejem či pronájmem exkluzivních rezidenčních nemovitostí v nejžádanějších a nejprestižnějších lokalitách Prahy a blízkého okolí. This Prague estate agency is among the best in sales of luxury properties. The Lexxus Norton brand was established based on the nearly twenty years of experience that LEXXUS a.s. gained selling and renting exclusive residential properties in the most sought-after and prestigious locations in Prague and the surrounding area. Klientům, kteří se zajímají o pořízení luxusních nemovitostí, poskytujeme komplexní servis. Za dobu více než 20 letého působení na pražském trhu se naše společnost stala synonymem důvěry, serióznosti a široké kvalitní nabídky. Jsme bezkonkurenčním zdrojem informací o rezidenčním trhu a jeho vývoji. Naše odborné studie a analýzy projektů slouží jak majitelům / developerům pro optimalizaci jejich projektů, tak i financujícím bankám pro posouzení bezpečnosti investice. Profesionalita a individuální přístup jsou pro nás i naše klienty klíčovými hodnotami. vysvětluje partnerka společnosti, Marianna Krausová. We provide comprehensive services for clients who are interested in acquiring luxury properties. In its more than 20 years of operations on the Prague market our company has become a synonym of trust, reliability and a wide, high-quality range. We are an outstanding source of information about the residential market and trends on it. Our expert studies and analyses of projects serve both owners and developers for optimisation of their projects and financing banks for an assessment of the security of an investment. Professionalism and an individual approach are key values for us and our clients, explains company partner Marianna Krausová. V současné době Lexxus Norton nabízí k prodeji či pronájmu více než 400 exkluzivních bytů a rodinných domů v nejžádanějších lokalitách. Profesionální obchodníci s mnohaletými zkušenostmi na pražském rezidenčním trhu realizují stovky obchodů ročně. At the current time Lexxus Norton is offering for sale or rental more than 400 exclusive flats and houses in the most sought-after locations. Its professional agents, who have many years of experience on the Prague residential market, realise hundreds of deals annually. Marianna Krausová Partner Historická vila na Ořechovce Historical villa in Ořechovka Vila na Vinohradech Villa in Vinohrady

4 Ministr průmyslu a obchodu České republiky Minister of Industry and Trade of the Czech Republic Jan Mládek Je třeba systematicky pracovat na kvalitním fungování státu. We all need to work systematically on the quality of the functioning of the State. text: Petr Kolář, foto: MPO 4

5 V lednu letošního roku se Jan Mládek stal ministrem průmyslu a obchodu. Jeho život zaplnily desítky, možná stovky pracovních jednání, schůzek či pracovních cest. Problémů k řešení není zrovna málo, počínaje těmi tuzemskými až po ty, které se momentálně odehrávají na východ od nás a jejichž důsledky negativně dopadají na naši ekonomiku. Většinu času tedy tráví momentálně v Praze, ale jako pravověrný Jihočech se každou volnou chvilku vrací do rodného kraje. In January this year, Jan Mládek became the Minister of Industry and Trade. His life has become fullyoccupied by dozens, perhaps hundreds, of work meetings and business trips. There are not just a few problems to be solved, starting with domestic ones, and then with those that are currently occurring to the east of us, and the consequences of which are having a negative impact on our economy. Therefore he currently spends most of his time in Prague, S nadsázkou lze říct, že jako ministr průmyslu a obchodu šéfujete kapitánům českého průmyslu. Ve Vašem portfoliu figurují firmy státní, polostátní i soukromé. Jaké máte coby ministr k dispozici možnosti ovlivňovat jejich strategická rozhodnutí? V portfoliu MPO figurují přímo řízené organizace, například státní podniky typu DIAMO či SÚRAO, které realizují státní politiku ve svých konkrétních odborných oblastech. Tedy například v oblasti likvidace ekologických zátěží po předchozí těžební činnosti či likvidaci nebezpečného odpadu. Další oblastí institucí, které patří do portfolia MPO, jsou agentury na podporu obchodu CzechInvest a CzechTrade. Jsem hrdý na to, že se nám tyto dvě agentury namísto zamýšleného sloučení a pacifikace, kterou plánovaly pravicové vlády, podařilo revitalizovat a udržet v jejich přirozeném módu. Každá z nich má totiž jiné poslání, každá pracuje s jinou klientelou a tedy i jinými metodami. Úlohou CzechInvestu je práce s investicemi, které směřují k nám do České Otázka energetické nezávislosti též do poněkud jiného světla staví i naši jadernou energetiku. Stát, který má vystavěné jaderné elektrárny, má proškolený personál a nakoupený dostatek jaderného paliva, se stává do značné míry nezávislý a má výhodu oproti těm, kteří toto zázemí nemají. While only slightly exaggerating it is possible to say that as Minister of Industry and Trade you are the boss of the captains of Czech industry. Included in your portfolio are state- -owned, parastatal and private companies. As a Minister, what possibilities of influencing their strategic decisions are available to you? The MIT s portfolio includes directly controlled organisations, including such State Enterprises as DIAMO or SÚRAO for example, that implement state policy in their specific areas of expertise. That means in the areas of ecological burdens caused by previous mining operations or the disposal of hazardous waste. Another type of institution that belongs to MIT s portfolio includes such trade promotion agencies, as CzechInvest and CzechTrade. I am proud that instead of the intended mergers and pacification planned by previous right-wing governments, we have managed to revitalise these two agencies and enabled them to sustain their natural mode. That is to say that each of them has a different mission, each deals with a different clientele and therefore they utilise different methods. The role of CzechInvest is to work with investments that are directed to the Czech Republic. The company s mission is to seek for, to find, to facilitate and to finalise the engagement that foreign investors are looking for in the Czech Republic, while also assisting our local businesses in their efforts to invest purposefully domestically. The role of CzechTrade, on the other hand, is to seek ways in which to invest in foreign markets making use of its speci- 5

6 Co se týče OKD, tam jsme udělali a děláme maximum pro zachování pracovních míst a zabránění skokové nezaměstnanosti v regionu s druhou největší nezaměstnaností v republice. republiky. Jejich úkolem je hledat, nacházet, pomáhat a finalizovat angažmá, která u nás hledají zahraniční investoři, a zároveň pomáhat i našim domácích firmám v jejich snaze smysluplně investovat u nás doma. Rolí agentury CzechTrade je naopak hledat cesty na zahraniční trhy s využitím znalostí specifik dané země. Jistě uznáte, že role obou agentur jsou zcela specifické a že původní plán ministra Martina Kuby na spojení obou agentur byl zcela zcestný. Velmi významnou roli hrají organizace na ochranu spotřebitelů, především Česká obchodní inspekce. Co se týče firem polostátních, kam, domnívám se, řadíte firmy, kde mají své kompetence i další ministerstva a kam patří například ČEZ, tam jsou kompetence jasně dány akcionářskou strukturou. A co se týče privátních firem, tam jako ministr mám kompetence, řekněme, poradenské. Jsem potěšen tím, že si skrze osobní kontakty, Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu a dopravy či Asociaci malých a středních firem víceméně rozumíme, byť jsou naše partikulární cíle, postupy či vize logicky mírně odlišné. Pro mne je ale dialog nesmírně důležitý. Vždycky mne pobaví, když se mne novináři ptají, jaké konkrétní dohody či smlouvy jsem tam a tam uzavřel. A já občas odpovídám: V tuto chvíli žádné. Ale konečně jsme spolu začali vést dialog A vidíte na východ od nás, jak je to dnes důležité, když se spolu dva baví. Jak v tomto směru funguje spolupráce Vašeho ministerstva s Ministerstvem zahraničních věcí, které má mj. v popisu práce také koordinaci vnějších ekonomických vztahů? Obě instituce mají sloužit Česku, českému průmyslu. Daří se vám likvidovat občasné třecí plochy? Myslím, že koordinace a především klima v oblasti ekonomické diplomacie nefungovaly v posledních letech lépe než nyní. Víte, že jsme v závěru června s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem podepsali dohodu o spolupráci na podporu ekonomické diplomacie. Deklarovali jsme tak start kvalitativně zcela nového systému spolupráce, který fic knowledge of the country. You will certainly agree that the roles of both agencies are quite specific and that Minister Martin Kuba s original plan to merge the two agencies was quite devious... A very important role is played by consumer protection organisations, particularly the Czech Trade Inspection. Regarding the parastatal companies, amongst which, I believe, you rank the companies in regard to which other ministries have their competencies and which include, for example, ČEZ, these competencies are then clearly defined by the shareholder structure. As for the area of private companies, there, as a minister, I have, let s say, consultancy competence. I am pleased that through personal contacts with the Chamber of Commerce, the Confederation of Industry and Transport and the Association of Small and Medium-sized Companies we were more or less able to understood each other, although, logically, our particular objectives, policies or visions differ slightly. For me the dialogue between us is extremely important, however. I am always amused when journalists ask me which specific agreements or contracts I concluded here and there. And sometimes I answered: At the moment none. But finally we started to conduct a dialogue... And currently you can see to the east of us, how important it is that there is a dialogue... In this sense, how does the cooperation work between your Ministry and the Ministry of Foreign Affairs, which also has in its agenda, amongst other topics, the coordination of external economic relations? Both your institutions should be serving the Czech Republic and Czech industry. Do you manage to easily dispose of occasional surface friction? I think that in recent years our coordination and especially the climate in regard to economic diplomacy have never worked better than they do now. You already know that at the end of June we signed a cooperation agreement with the Minister of Foreign Affairs Lubomír Zaorálek to promote economic diplomacy. Thereby we have declared the initiation of a qualitatively new system of cooperation, one that envisages a number of innovations, in comparison with the previous friction years, as you call them. For example, our agreement permits the creation of a single Client Centre, where Czech entrepreneurs will be able to obtain any relevant information and, primarily, also support for their export and investment plans. We are also declaring 6

7 the establishment and the functioning of a single network for supporting exports that links the economic activities of our embassies in selected countries with the CzechTrade offices abroad in order to support our foreign business. Far more important than formal declarations however is the actual change of climate at both the ministries. Together with my colleague Zaorálek we have agreed on the unified training of the staff in charge of economic diplomacy at both the ministries through a joint programme organised by the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs in cooperation with the Expert Academy of the CzechTrade agency that is a subordinate institution of the MIT. Nevertheless, who is subordinate to whom is not important. What is important is that the synergistic effect that is enhanced by the good mutual relations of our two ministries should be beneficial for Czech companies. Therefore I do not think that currently it even makes sense to talk about surface friction and I am pleased about that, because Czech firms can benefit from understanding the individual roles and from the cooperation between the two ministries. počítá s řadou novinek oproti minulým, jak vy říkáte, třecím letům. Naše dohoda počítá například se vznikem jednotného Klientského centra, kde čeští podnikatelé získají všechny důležité informace a především zázemí pro svoje exportní či investiční plány. Deklarujeme rovněž vznik a fungování jednotné sítě pro podporu exportu, která spojuje ekonomické činnosti zastupitelských úřadů ve vybraných zemích a zahraničních kanceláří agentury na podporu podnikání v zahraničí CzechTrade. Daleko důležitější než formální deklarace je ale skutečná změna klimatu na obou ministerstvech. Dohodli jsme se s kolegou Zaorálkem na jednotné přípravě pracovníků pověřených ekonomickou diplomacií na obou ministerstvech cestou společného programu organizovaného Diplomatickou akademií MZV ve spolupráci s Expertní akademií agentury CzechTrade, která je podřízenou What is the overall impact of the current world situation on Czech industry the Ukrainian crisis and the related blockade or the sanctions against Russia, the emergence of the Chinese economy...? This question, or actually the answer to it, has additional aspects. When I tell you how much Russian exports fell during the first half of the year, the answer will be in the order of three tenths of a per cent. For the first five months no direct drop in exports to Russia was evident, but these figures are somewhat complicated by the overall economic situation in the Russian Federation, including the devaluation of the rouble and other features, which escalated, however, even prior to the actual Ukrainian crisis. If you ask about exports to Ukraine, in that case the figures will be much worse, be- As for the Chinese economy, this is a topic that requires a separate article. It is currently clear, however, that China can play an important role as a strategic investor within the Russian financial environment. 7

8 institucí MPO. Není ale vůbec důležité, kdo je komu podřízen. Důležité je, aby synergický efekt, který dobré vzájemné vztahy obou našich ministerstev umocňuje, přinesl užitek českým firmám. Nemyslím proto, že je možné v současné době o třecích plochách vůbec hovořit a osobně mne to těší, protože z pochopení jednotlivých rolí a spolupráce obou ministerstev mohou české firmy jenom těžit. Vidím spíš dlouhodobější výzvy ve smyslu rozvoje hospodářství ve prospěch obyvatel České republiky, nikoliv pouze úzké elity. Rozhodně sem patří větší soulad mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou trhu. Jak se na českém průmyslu globálně podepisuje současná situace ve světě - ukrajinská krize a s ní související blokáda či sankce Ruska, nástup čínské ekonomiky? Tato otázka, respektive odpověď na ni, má více rovin. Když vám odpovím, o kolik poklesl v prvním pololetí ruský export, odpověď se bude pohybovat v řádu tří desetin procenta. Za prvních pět měsíců se neprojevil přímý propad v exportu s Ruskem, ale spíše tato čísla komplikuje celková ekonomická situace v Ruské federaci, devalvace rublu a další aspekty, které ale eskalovaly ještě před samotnou ukrajinskou krizí. Když se budete ptát na export na Ukrajinu, tak tam už to bude nesrovnatelně horší, protože export na Ukrajinu poklesl v prvním pololetí asi o třetinu, což je ale bohužel dáno především celkovou ekonomickou kondicí Ukrajiny a její měny. Co se týče evropských sankcí, platí zatím původní odhady, které ukazují na propad asi 2,6 miliardy v přímém vývozu. Ovšem je třeba připočíst asi miliardu euro reexportu, především přes Německo. Obavy ale mám z další eskalace problému. A to se stalo nyní, kdy Evropská unie navrhuje prohloubení sankcí a česká vláda připomínkuje tento návrh v oblasti zboží dvojího užití, abychom ochránili české strojírenství. A pokud jde o čínskou ekonomiku, to je téma na samostatcause exports to Ukraine during the first half of the year fell by about a third, which, unfortunately, was primarily due to the overall economic conditions in Ukraine and of its currency. As regards the European sanctions, the original estimates, which show a drop of cca. 2.6 billion in direct exports still remain accurate. It is necessary, however to add about one billion Euros worth of re-exports, mainly through Germany. Therefore as I say repeatedly: I do not see any problem in regard to the current range of European sanctions, although individual Czech exporters directed to the Russian market will suffer, of course. I am concerned about any further escalation of the problem! Indeed, since spring, for several months now, we have been seeing nothing but the escalation of the conflict, no signs of reconciliation nor of a reasonable solution. As for the Chinese economy, this is a topic that requires a separate article. It is currently clear, however, that China can play an important role as a strategic investor within the Russian financial environment. At the same time Chinese investors may provide a significant financial injection towards the development of the domestic economy. Already several times in the past you have stated that the your active priorities currently include energy security, consumer protection and solving the problems of OKD. Can you briefly describe the specific steps that have been undertaken in each of these areas? Regarding energy security, my Office is currently preparing strategic documents, updates to the State Energy Policy and also the State Resource Policy. Other documents related to the development of nuclear energy will also be submitted to the Government before the end of this year. Of course we are also involved with issues concerning resource security. In the light of the Russian-Ukrainian events suddenly both energy and resource security are increasing in importance. We have managed to diversify risks in regard to the supply of natural gas; we have alternative networks available such as the OPAL, Nordstream and Gazela pipelines and it will be the coming winter that will demonstrate how important a raw material natural gas is for Europe. Somewhat more complicated is the situation regarding oil because our refineries are set up in a manner that means that we require at least some Russian oil. The question of energy independence also shows our nuclear power plants in a somewhat different light. A state that 8

9 ný článek. Nicméně je v tuto chvíli jasné, že Čína může hrát důležitou roli jako strategický investor v ruském finančním prostředí. A stejně tak mohou být čínští investoři významnou injekcí pro rozvoj tuzemské ekonomiky. Již několikrát jste v minulosti uvedl, že k prioritám Vaší činnosti patří momentálně zajištění energetické bezpečnosti, ochrana spotřebitele a vyřešení problému OKD. Můžete stručně popsat konkrétní kroky v jednotlivých oblastech? Co se týče energetické bezpečnosti, můj úřad právě připravuje strategické dokumenty, aktualizaci Státní energetické koncepce a též Surovinovou politiku státu. Materiál týkající se rozvoje jaderné energetiky bude předložen vládě do konce letošního roku. Zabýváme se samozřejmě i otázkami surovinové bezpečnosti. Jak energetická, tak surovinová bezpečnost najednou ve světle rusko-ukrajinských událostí nabývají na významu. Nám se podařilo diverzifikovat rizika v oblasti dodávek zemního plynu, máme k dispozici alternativní sítě jako plynovody OPAL, Nordstream a Gazela a hned nadcházející zima ukáže, jak důležitou surovinou pro Evropu zemní plyn je. Poněkud komplikovanější je situace u ropy, protože naše rafinérie jsou nastaveny tak, že alespoň částečně ruskou ropu potřebujeme. Otázka energetické nezávislosti též do poněkud jiného světla staví i naši jadernou energetiku. Stát, který má vystavěné jaderné elektrárny, má proškolený personál a nakoupený dostatek jaderného paliva, se stává do značné míry nezávislý a má výhodu oproti těm, kteří toto zázemí nemají. Proto myslím, panuje politická shoda v tom, že bychom v budoucnu měli dostavět nejspíš jeden blok v Temelíně a jeden v Dukovanech, byť to momentálně ekonomicky příliš nevychází Co se týče ochrany spotřebitele, jedním z prvních kroků, které jsem udělal, bylo vypsání výběrového řízení na ústředního ředitele České obchodní inspekce. S novým vedením ČOI jsme vedle jejich běžné kontrolní činnosti nově zahájili ofenzívu proti nekalým praktikám při prodejích ojetých automobilů. Podle našich zjištění je možná více než polovina tachometrů v českých autobazarech upravena stočením, čili dochází k přímému klamání a okrádání spotřebitelů, a proto jsem otevřel i otázku trestnosti stáčení tachometrů. Přitom je to problém, který jde napříč několika ministerstvy, a proto jsme oslovili i kolegy z dalších resortů a na tomto problému už pracuje expertní skupina. Stejně tak se věnujeme i problematice spotřebitelských úvěrů, kde docházelo k nepravostem při výpočtu RPSN. Snažíme se o transparentní has built a nuclear power plant, that has trained staff and enough nuclear fuel, becomes largely independent and has an advantage over those states that do not have this backup. Therefore I think that there is a political consensus that, in the future, we should probably complete one block at Temelín and one in Dukovany, although currently this does not look so advantageous from a financial perspective... Regarding consumer protection, one of the first steps that I undertook was to announce a selection procedure for a General Director for Czech Trade Inspection. With the new leadership at CTI, in addition to their routine inspection activities, we also launched a new offensive against unfair practices in regard to the sale of used cars. In accordance with our findings, perhaps more than half of the speedometers in the Czech used car outlets have been rewound which represents direct deception and the robbing of customers and therefore I also brought up the issue of the criminality involved in the rewinding of speedometers. This is a problem that involves several different ministries and therefore we also approached our colleagues from other As for OKD, we did and we continue to do our best to preserve jobs there and to prevent a rise in unemployment in the region that has the second highest unemployment rate in the Czech Republic. departments and now a group of experts is already working on this issue. Likewise, we also dedicated our attention to consumer loans, concerning which there had been wrongdoing in regard to the calculation of the APR. We are also seeking for more transparent conditions in the area of the price regulation of water and sewerage. Currently there is a bill passing through the interdepartmental comment procedure that would facilitate customers ability to enforce their rights out-of-court and whereby the CTI would act as a conciliator between dealers or manufacturers and dissatisfied customers. A big issue is the restriction on the sale of dangerous products in retail networks and, of course, the never-ending struggle with the bastards who are playing more and more tricks on unsuspecting seniors who are un-

10 Čas na rodinu si najít musíte, i když je váš pracovní den sebedelší! Čas, který věnuji svým dětem, beru skutečně vážně a je pro mne velmi důležitý, protože je, myslím, velmi důležitý i pro ně. podmínky v oblasti regulace cen vodného a stočného. Nyní je v meziresortním připomínkovém řízení návrh zákona, který by ulehčil zákazníkům domoci se svých práv mimosoudní cestou, kde by ČOI vystupovala jako konciliátor mezi prodejci či výrobci a mezi nespokojenými zákazníky. Velkým tématem je omezení prodeje nebezpečných výrobků v maloobchodní síti a samozřejmě nekončící boj s takzvanými šmejdy, kteří vymýšlejí další a další finty na důvěřivé seniory, kteří se nemohou a neumí bránit. A co se týče OKD, tam jsme udělali a děláme maximum pro zachování pracovních míst a zabránění skokové nezaměstnanosti v regionu s druhou největší nezaměstnaností v republice. Uhelné hornictví je problémem všude v Evropě, proto také Evropská unie umožňuje řešit nezaměstnanost horníků jinak než v jiných oborech a my jsme nám dané možnosti využili. Problémem OKD je ekonomický stav jeho vlastníka, společnosti NWR. S problémem OKD vyvstává riziko dalšího zvýšení již tak vysoké nezaměstnanosti v severomoravském regionu. Jaké řešení pro zvýšení počtu pracovních příležitostí byste preferoval přilákat zahraniční investory nebo dát šanci tuzemským podnikatelům? V čem vidíte plusy a mínusy obou možností? Ale ony se obě možnosti přeci vůbec nevylučují a já jsem vděčný za každou investici, která kdekoliv v naší zemi pomůže vytvořit nová pracovní místa i na Ostravsku či v severních Čechách zvlášť. Přivedli jsme na Žatecko významného korejského investora, společnost Nexen. Před pár dny podepsal premiér smlouvu s dalším velkým korejským investorem, společností Hyundai Mobis, která míří právě na severní Moravu, Brno se bohužel připravilo rozhodnutím části svého zastupitelstva o investici Amazonu, ale v polovině září bude položen základní kámen logistického centra v Dobrovízi, takže zájem Amazonu o ČR vyšel alespoň na padesát procent. Právě v případě Amazonu je vidět, že nestačí jenom able to protect themselves. As for OKD, we did and we continue to do our best to preserve jobs there and to prevent a rise in unemployment in the region that has the second highest unemployment rate in the Czech Republic. Coal mining is currently problematical everywhere in Europe, therefore the European Union enables resolving the problem of the unemployment of miners in a different manner than in other fields, and we have taken advantage of the opportunities presented to us. The main problem at OKD is the economic status of its owner, the NWR Company. Together with the problem at OKD there is a risk of a further increase in the already high unemployment rate in the North Moravian region. What solution would you prefer in order to increase the number of jobs - to attract foreign investors or to provide an opportunity for domestic entrepreneurs? How do you view the pluses and minuses of both these options? These two possibilities do not contradict each other in any way and I am grateful for any investment anywhere in the Czech Republic that helps to create new jobs, especially in the Ostrava region or in North Bohemia. We have brought the Nexen Company, a major Korean investor, to Žatec. A few days ago the Prime Minister signed a contract with another major Korean investor, Hyundai Mobis, which is targeting North Moravia; unfortunately Brno, by the decision of its town council, deprived itself of Amazon s investment, however, in mid-september the foundation stone of a future logistics centre will be laid in Dobrovíz, so at least the interest of Amazon in the Czech Republic was fifty per cent fulfilled. It is the case of Amazon which makes it evident that the efforts of our Government, of our Ministry and of the CzechInvest agency, which defines the conditions for investing in our country, are insufficient, though also extremely important are the representations of the regional and local political entities that can play a positive role or, in the other hand, can break or even destroy the efforts of others... Let s move now from northern Moravia to the opposite end of the Czech Republic. South Bohemia is your native turf; you attended elementary school in Dráchov and in Veselí nad Lužnicí and you graduated from the grammar school in Soběslav. What relation- 10

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk A BUSINESS LETTER INQUIRY Here are a few tips for writing an inquiry: It is often written in response to an advertisement we have seen in the paper, a magazine, etc. You ask the supplier for more information

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

EURAXESS pomáhá vědcům

EURAXESS pomáhá vědcům Mgr. et Mgr. Hana Hušková EURAXESS pomáhá vědcům Podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků Obsah 1. Co je EURAXESS? 2. EURAXESS Jobs 3. EURAXESS Services 4. EURAXESS Rights 5. EURAXESS Links

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti.

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Globální rizika 5 hlavních rizik z hlediska pravděpodobnos ti Extrémní projevy počasí Rozsáhlá nedobrovolná migrace Přírodní pohromy Teroristické útoky Datové podvody

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více