Mládek. Election Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mládek. Election 2016. Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml"

Transkript

1 9/ 2014 Zá ř í The Countdown Begins: Election 2016 Vladimír Dryml Sanctions against Russia are great hypocrisy Ing. Jan Mládek Ministr průmyslu a obchodu

2 REZIDENCE JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ JANACKOVO NABREZI RESIDENCE Oblast Janáčkova nábřeží dříve Ferdinandova nábřeží patří k nejhodnotnějším lokalitám Prahy, v roce 1971 bylo vyhlášeno společně s historickým centrem Prahy za Pražskou památkovou rezervaci. Je garantem prestižního bydlení v blízkosti 2 parků Kampy a Petřína. Dům č. 39 palácového typu byl postaven dle návrhu Josefa Lipovského v roce Tento luxusně zrekonstruovaný palác nabídne 8 bytů a 2 kanceláře s impozantním výhledem na Vltavu, Národní divadlo čí Žofín. Pro každý byt budou k dispozici minimálně 2 parkovací stání s komfortní obsluhou. Aktuálně je v prodeji posledních 5 bytů, u kterých mají klienti možnost změny dispozic a standardního vybavení. The location of Janackovo nabrezi, (originaly Ferdinandovo nabrezi) is one of belongs to Prague s treasures. In 1971 it was placed in the protection of Prague s Conservation Area. This guarantees historic dignity of this prestigious quarter moments from the parks of Kampa and Petrin. Residence No. 39 was designed by Joseph Lipovsky in This luxuriously renovated Palace offers 8 apartments with impressive views over the Vltava River, National Theatre and Zofín. There will be a minimum of two parking spaces for each apartment. The last five flats where clients have the chance to make changes to the layout and standard fittings and fixtures are currently for sale. tel.: ,

3 LEXXUS NORTON SE SPECIALIZUJE NA EXKLUZIVNÍ NEMOVITOSTI PRAŽSKÉHO REALITNÍHO TRHU LEXXUS NORTON SPECIALISES IN EXCLUSIVE PROPERTIES ON THE PRAGUE REAL ESTATE MARKET Tato pražská realitní kancelář se řadí mezi špičku v prodeji luxusních nemovitostí. Vzniku značky Lexxus Norton předcházela téměř 20 letá zkušenost společnosti LEXXUS a.s. s prodejem či pronájmem exkluzivních rezidenčních nemovitostí v nejžádanějších a nejprestižnějších lokalitách Prahy a blízkého okolí. This Prague estate agency is among the best in sales of luxury properties. The Lexxus Norton brand was established based on the nearly twenty years of experience that LEXXUS a.s. gained selling and renting exclusive residential properties in the most sought-after and prestigious locations in Prague and the surrounding area. Klientům, kteří se zajímají o pořízení luxusních nemovitostí, poskytujeme komplexní servis. Za dobu více než 20 letého působení na pražském trhu se naše společnost stala synonymem důvěry, serióznosti a široké kvalitní nabídky. Jsme bezkonkurenčním zdrojem informací o rezidenčním trhu a jeho vývoji. Naše odborné studie a analýzy projektů slouží jak majitelům / developerům pro optimalizaci jejich projektů, tak i financujícím bankám pro posouzení bezpečnosti investice. Profesionalita a individuální přístup jsou pro nás i naše klienty klíčovými hodnotami. vysvětluje partnerka společnosti, Marianna Krausová. We provide comprehensive services for clients who are interested in acquiring luxury properties. In its more than 20 years of operations on the Prague market our company has become a synonym of trust, reliability and a wide, high-quality range. We are an outstanding source of information about the residential market and trends on it. Our expert studies and analyses of projects serve both owners and developers for optimisation of their projects and financing banks for an assessment of the security of an investment. Professionalism and an individual approach are key values for us and our clients, explains company partner Marianna Krausová. V současné době Lexxus Norton nabízí k prodeji či pronájmu více než 400 exkluzivních bytů a rodinných domů v nejžádanějších lokalitách. Profesionální obchodníci s mnohaletými zkušenostmi na pražském rezidenčním trhu realizují stovky obchodů ročně. At the current time Lexxus Norton is offering for sale or rental more than 400 exclusive flats and houses in the most sought-after locations. Its professional agents, who have many years of experience on the Prague residential market, realise hundreds of deals annually. Marianna Krausová Partner Historická vila na Ořechovce Historical villa in Ořechovka Vila na Vinohradech Villa in Vinohrady

4 Ministr průmyslu a obchodu České republiky Minister of Industry and Trade of the Czech Republic Jan Mládek Je třeba systematicky pracovat na kvalitním fungování státu. We all need to work systematically on the quality of the functioning of the State. text: Petr Kolář, foto: MPO 4

5 V lednu letošního roku se Jan Mládek stal ministrem průmyslu a obchodu. Jeho život zaplnily desítky, možná stovky pracovních jednání, schůzek či pracovních cest. Problémů k řešení není zrovna málo, počínaje těmi tuzemskými až po ty, které se momentálně odehrávají na východ od nás a jejichž důsledky negativně dopadají na naši ekonomiku. Většinu času tedy tráví momentálně v Praze, ale jako pravověrný Jihočech se každou volnou chvilku vrací do rodného kraje. In January this year, Jan Mládek became the Minister of Industry and Trade. His life has become fullyoccupied by dozens, perhaps hundreds, of work meetings and business trips. There are not just a few problems to be solved, starting with domestic ones, and then with those that are currently occurring to the east of us, and the consequences of which are having a negative impact on our economy. Therefore he currently spends most of his time in Prague, S nadsázkou lze říct, že jako ministr průmyslu a obchodu šéfujete kapitánům českého průmyslu. Ve Vašem portfoliu figurují firmy státní, polostátní i soukromé. Jaké máte coby ministr k dispozici možnosti ovlivňovat jejich strategická rozhodnutí? V portfoliu MPO figurují přímo řízené organizace, například státní podniky typu DIAMO či SÚRAO, které realizují státní politiku ve svých konkrétních odborných oblastech. Tedy například v oblasti likvidace ekologických zátěží po předchozí těžební činnosti či likvidaci nebezpečného odpadu. Další oblastí institucí, které patří do portfolia MPO, jsou agentury na podporu obchodu CzechInvest a CzechTrade. Jsem hrdý na to, že se nám tyto dvě agentury namísto zamýšleného sloučení a pacifikace, kterou plánovaly pravicové vlády, podařilo revitalizovat a udržet v jejich přirozeném módu. Každá z nich má totiž jiné poslání, každá pracuje s jinou klientelou a tedy i jinými metodami. Úlohou CzechInvestu je práce s investicemi, které směřují k nám do České Otázka energetické nezávislosti též do poněkud jiného světla staví i naši jadernou energetiku. Stát, který má vystavěné jaderné elektrárny, má proškolený personál a nakoupený dostatek jaderného paliva, se stává do značné míry nezávislý a má výhodu oproti těm, kteří toto zázemí nemají. While only slightly exaggerating it is possible to say that as Minister of Industry and Trade you are the boss of the captains of Czech industry. Included in your portfolio are state- -owned, parastatal and private companies. As a Minister, what possibilities of influencing their strategic decisions are available to you? The MIT s portfolio includes directly controlled organisations, including such State Enterprises as DIAMO or SÚRAO for example, that implement state policy in their specific areas of expertise. That means in the areas of ecological burdens caused by previous mining operations or the disposal of hazardous waste. Another type of institution that belongs to MIT s portfolio includes such trade promotion agencies, as CzechInvest and CzechTrade. I am proud that instead of the intended mergers and pacification planned by previous right-wing governments, we have managed to revitalise these two agencies and enabled them to sustain their natural mode. That is to say that each of them has a different mission, each deals with a different clientele and therefore they utilise different methods. The role of CzechInvest is to work with investments that are directed to the Czech Republic. The company s mission is to seek for, to find, to facilitate and to finalise the engagement that foreign investors are looking for in the Czech Republic, while also assisting our local businesses in their efforts to invest purposefully domestically. The role of CzechTrade, on the other hand, is to seek ways in which to invest in foreign markets making use of its speci- 5

6 Co se týče OKD, tam jsme udělali a děláme maximum pro zachování pracovních míst a zabránění skokové nezaměstnanosti v regionu s druhou největší nezaměstnaností v republice. republiky. Jejich úkolem je hledat, nacházet, pomáhat a finalizovat angažmá, která u nás hledají zahraniční investoři, a zároveň pomáhat i našim domácích firmám v jejich snaze smysluplně investovat u nás doma. Rolí agentury CzechTrade je naopak hledat cesty na zahraniční trhy s využitím znalostí specifik dané země. Jistě uznáte, že role obou agentur jsou zcela specifické a že původní plán ministra Martina Kuby na spojení obou agentur byl zcela zcestný. Velmi významnou roli hrají organizace na ochranu spotřebitelů, především Česká obchodní inspekce. Co se týče firem polostátních, kam, domnívám se, řadíte firmy, kde mají své kompetence i další ministerstva a kam patří například ČEZ, tam jsou kompetence jasně dány akcionářskou strukturou. A co se týče privátních firem, tam jako ministr mám kompetence, řekněme, poradenské. Jsem potěšen tím, že si skrze osobní kontakty, Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu a dopravy či Asociaci malých a středních firem víceméně rozumíme, byť jsou naše partikulární cíle, postupy či vize logicky mírně odlišné. Pro mne je ale dialog nesmírně důležitý. Vždycky mne pobaví, když se mne novináři ptají, jaké konkrétní dohody či smlouvy jsem tam a tam uzavřel. A já občas odpovídám: V tuto chvíli žádné. Ale konečně jsme spolu začali vést dialog A vidíte na východ od nás, jak je to dnes důležité, když se spolu dva baví. Jak v tomto směru funguje spolupráce Vašeho ministerstva s Ministerstvem zahraničních věcí, které má mj. v popisu práce také koordinaci vnějších ekonomických vztahů? Obě instituce mají sloužit Česku, českému průmyslu. Daří se vám likvidovat občasné třecí plochy? Myslím, že koordinace a především klima v oblasti ekonomické diplomacie nefungovaly v posledních letech lépe než nyní. Víte, že jsme v závěru června s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem podepsali dohodu o spolupráci na podporu ekonomické diplomacie. Deklarovali jsme tak start kvalitativně zcela nového systému spolupráce, který fic knowledge of the country. You will certainly agree that the roles of both agencies are quite specific and that Minister Martin Kuba s original plan to merge the two agencies was quite devious... A very important role is played by consumer protection organisations, particularly the Czech Trade Inspection. Regarding the parastatal companies, amongst which, I believe, you rank the companies in regard to which other ministries have their competencies and which include, for example, ČEZ, these competencies are then clearly defined by the shareholder structure. As for the area of private companies, there, as a minister, I have, let s say, consultancy competence. I am pleased that through personal contacts with the Chamber of Commerce, the Confederation of Industry and Transport and the Association of Small and Medium-sized Companies we were more or less able to understood each other, although, logically, our particular objectives, policies or visions differ slightly. For me the dialogue between us is extremely important, however. I am always amused when journalists ask me which specific agreements or contracts I concluded here and there. And sometimes I answered: At the moment none. But finally we started to conduct a dialogue... And currently you can see to the east of us, how important it is that there is a dialogue... In this sense, how does the cooperation work between your Ministry and the Ministry of Foreign Affairs, which also has in its agenda, amongst other topics, the coordination of external economic relations? Both your institutions should be serving the Czech Republic and Czech industry. Do you manage to easily dispose of occasional surface friction? I think that in recent years our coordination and especially the climate in regard to economic diplomacy have never worked better than they do now. You already know that at the end of June we signed a cooperation agreement with the Minister of Foreign Affairs Lubomír Zaorálek to promote economic diplomacy. Thereby we have declared the initiation of a qualitatively new system of cooperation, one that envisages a number of innovations, in comparison with the previous friction years, as you call them. For example, our agreement permits the creation of a single Client Centre, where Czech entrepreneurs will be able to obtain any relevant information and, primarily, also support for their export and investment plans. We are also declaring 6

7 the establishment and the functioning of a single network for supporting exports that links the economic activities of our embassies in selected countries with the CzechTrade offices abroad in order to support our foreign business. Far more important than formal declarations however is the actual change of climate at both the ministries. Together with my colleague Zaorálek we have agreed on the unified training of the staff in charge of economic diplomacy at both the ministries through a joint programme organised by the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs in cooperation with the Expert Academy of the CzechTrade agency that is a subordinate institution of the MIT. Nevertheless, who is subordinate to whom is not important. What is important is that the synergistic effect that is enhanced by the good mutual relations of our two ministries should be beneficial for Czech companies. Therefore I do not think that currently it even makes sense to talk about surface friction and I am pleased about that, because Czech firms can benefit from understanding the individual roles and from the cooperation between the two ministries. počítá s řadou novinek oproti minulým, jak vy říkáte, třecím letům. Naše dohoda počítá například se vznikem jednotného Klientského centra, kde čeští podnikatelé získají všechny důležité informace a především zázemí pro svoje exportní či investiční plány. Deklarujeme rovněž vznik a fungování jednotné sítě pro podporu exportu, která spojuje ekonomické činnosti zastupitelských úřadů ve vybraných zemích a zahraničních kanceláří agentury na podporu podnikání v zahraničí CzechTrade. Daleko důležitější než formální deklarace je ale skutečná změna klimatu na obou ministerstvech. Dohodli jsme se s kolegou Zaorálkem na jednotné přípravě pracovníků pověřených ekonomickou diplomacií na obou ministerstvech cestou společného programu organizovaného Diplomatickou akademií MZV ve spolupráci s Expertní akademií agentury CzechTrade, která je podřízenou What is the overall impact of the current world situation on Czech industry the Ukrainian crisis and the related blockade or the sanctions against Russia, the emergence of the Chinese economy...? This question, or actually the answer to it, has additional aspects. When I tell you how much Russian exports fell during the first half of the year, the answer will be in the order of three tenths of a per cent. For the first five months no direct drop in exports to Russia was evident, but these figures are somewhat complicated by the overall economic situation in the Russian Federation, including the devaluation of the rouble and other features, which escalated, however, even prior to the actual Ukrainian crisis. If you ask about exports to Ukraine, in that case the figures will be much worse, be- As for the Chinese economy, this is a topic that requires a separate article. It is currently clear, however, that China can play an important role as a strategic investor within the Russian financial environment. 7

8 institucí MPO. Není ale vůbec důležité, kdo je komu podřízen. Důležité je, aby synergický efekt, který dobré vzájemné vztahy obou našich ministerstev umocňuje, přinesl užitek českým firmám. Nemyslím proto, že je možné v současné době o třecích plochách vůbec hovořit a osobně mne to těší, protože z pochopení jednotlivých rolí a spolupráce obou ministerstev mohou české firmy jenom těžit. Vidím spíš dlouhodobější výzvy ve smyslu rozvoje hospodářství ve prospěch obyvatel České republiky, nikoliv pouze úzké elity. Rozhodně sem patří větší soulad mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou trhu. Jak se na českém průmyslu globálně podepisuje současná situace ve světě - ukrajinská krize a s ní související blokáda či sankce Ruska, nástup čínské ekonomiky? Tato otázka, respektive odpověď na ni, má více rovin. Když vám odpovím, o kolik poklesl v prvním pololetí ruský export, odpověď se bude pohybovat v řádu tří desetin procenta. Za prvních pět měsíců se neprojevil přímý propad v exportu s Ruskem, ale spíše tato čísla komplikuje celková ekonomická situace v Ruské federaci, devalvace rublu a další aspekty, které ale eskalovaly ještě před samotnou ukrajinskou krizí. Když se budete ptát na export na Ukrajinu, tak tam už to bude nesrovnatelně horší, protože export na Ukrajinu poklesl v prvním pololetí asi o třetinu, což je ale bohužel dáno především celkovou ekonomickou kondicí Ukrajiny a její měny. Co se týče evropských sankcí, platí zatím původní odhady, které ukazují na propad asi 2,6 miliardy v přímém vývozu. Ovšem je třeba připočíst asi miliardu euro reexportu, především přes Německo. Obavy ale mám z další eskalace problému. A to se stalo nyní, kdy Evropská unie navrhuje prohloubení sankcí a česká vláda připomínkuje tento návrh v oblasti zboží dvojího užití, abychom ochránili české strojírenství. A pokud jde o čínskou ekonomiku, to je téma na samostatcause exports to Ukraine during the first half of the year fell by about a third, which, unfortunately, was primarily due to the overall economic conditions in Ukraine and of its currency. As regards the European sanctions, the original estimates, which show a drop of cca. 2.6 billion in direct exports still remain accurate. It is necessary, however to add about one billion Euros worth of re-exports, mainly through Germany. Therefore as I say repeatedly: I do not see any problem in regard to the current range of European sanctions, although individual Czech exporters directed to the Russian market will suffer, of course. I am concerned about any further escalation of the problem! Indeed, since spring, for several months now, we have been seeing nothing but the escalation of the conflict, no signs of reconciliation nor of a reasonable solution. As for the Chinese economy, this is a topic that requires a separate article. It is currently clear, however, that China can play an important role as a strategic investor within the Russian financial environment. At the same time Chinese investors may provide a significant financial injection towards the development of the domestic economy. Already several times in the past you have stated that the your active priorities currently include energy security, consumer protection and solving the problems of OKD. Can you briefly describe the specific steps that have been undertaken in each of these areas? Regarding energy security, my Office is currently preparing strategic documents, updates to the State Energy Policy and also the State Resource Policy. Other documents related to the development of nuclear energy will also be submitted to the Government before the end of this year. Of course we are also involved with issues concerning resource security. In the light of the Russian-Ukrainian events suddenly both energy and resource security are increasing in importance. We have managed to diversify risks in regard to the supply of natural gas; we have alternative networks available such as the OPAL, Nordstream and Gazela pipelines and it will be the coming winter that will demonstrate how important a raw material natural gas is for Europe. Somewhat more complicated is the situation regarding oil because our refineries are set up in a manner that means that we require at least some Russian oil. The question of energy independence also shows our nuclear power plants in a somewhat different light. A state that 8

9 ný článek. Nicméně je v tuto chvíli jasné, že Čína může hrát důležitou roli jako strategický investor v ruském finančním prostředí. A stejně tak mohou být čínští investoři významnou injekcí pro rozvoj tuzemské ekonomiky. Již několikrát jste v minulosti uvedl, že k prioritám Vaší činnosti patří momentálně zajištění energetické bezpečnosti, ochrana spotřebitele a vyřešení problému OKD. Můžete stručně popsat konkrétní kroky v jednotlivých oblastech? Co se týče energetické bezpečnosti, můj úřad právě připravuje strategické dokumenty, aktualizaci Státní energetické koncepce a též Surovinovou politiku státu. Materiál týkající se rozvoje jaderné energetiky bude předložen vládě do konce letošního roku. Zabýváme se samozřejmě i otázkami surovinové bezpečnosti. Jak energetická, tak surovinová bezpečnost najednou ve světle rusko-ukrajinských událostí nabývají na významu. Nám se podařilo diverzifikovat rizika v oblasti dodávek zemního plynu, máme k dispozici alternativní sítě jako plynovody OPAL, Nordstream a Gazela a hned nadcházející zima ukáže, jak důležitou surovinou pro Evropu zemní plyn je. Poněkud komplikovanější je situace u ropy, protože naše rafinérie jsou nastaveny tak, že alespoň částečně ruskou ropu potřebujeme. Otázka energetické nezávislosti též do poněkud jiného světla staví i naši jadernou energetiku. Stát, který má vystavěné jaderné elektrárny, má proškolený personál a nakoupený dostatek jaderného paliva, se stává do značné míry nezávislý a má výhodu oproti těm, kteří toto zázemí nemají. Proto myslím, panuje politická shoda v tom, že bychom v budoucnu měli dostavět nejspíš jeden blok v Temelíně a jeden v Dukovanech, byť to momentálně ekonomicky příliš nevychází Co se týče ochrany spotřebitele, jedním z prvních kroků, které jsem udělal, bylo vypsání výběrového řízení na ústředního ředitele České obchodní inspekce. S novým vedením ČOI jsme vedle jejich běžné kontrolní činnosti nově zahájili ofenzívu proti nekalým praktikám při prodejích ojetých automobilů. Podle našich zjištění je možná více než polovina tachometrů v českých autobazarech upravena stočením, čili dochází k přímému klamání a okrádání spotřebitelů, a proto jsem otevřel i otázku trestnosti stáčení tachometrů. Přitom je to problém, který jde napříč několika ministerstvy, a proto jsme oslovili i kolegy z dalších resortů a na tomto problému už pracuje expertní skupina. Stejně tak se věnujeme i problematice spotřebitelských úvěrů, kde docházelo k nepravostem při výpočtu RPSN. Snažíme se o transparentní has built a nuclear power plant, that has trained staff and enough nuclear fuel, becomes largely independent and has an advantage over those states that do not have this backup. Therefore I think that there is a political consensus that, in the future, we should probably complete one block at Temelín and one in Dukovany, although currently this does not look so advantageous from a financial perspective... Regarding consumer protection, one of the first steps that I undertook was to announce a selection procedure for a General Director for Czech Trade Inspection. With the new leadership at CTI, in addition to their routine inspection activities, we also launched a new offensive against unfair practices in regard to the sale of used cars. In accordance with our findings, perhaps more than half of the speedometers in the Czech used car outlets have been rewound which represents direct deception and the robbing of customers and therefore I also brought up the issue of the criminality involved in the rewinding of speedometers. This is a problem that involves several different ministries and therefore we also approached our colleagues from other As for OKD, we did and we continue to do our best to preserve jobs there and to prevent a rise in unemployment in the region that has the second highest unemployment rate in the Czech Republic. departments and now a group of experts is already working on this issue. Likewise, we also dedicated our attention to consumer loans, concerning which there had been wrongdoing in regard to the calculation of the APR. We are also seeking for more transparent conditions in the area of the price regulation of water and sewerage. Currently there is a bill passing through the interdepartmental comment procedure that would facilitate customers ability to enforce their rights out-of-court and whereby the CTI would act as a conciliator between dealers or manufacturers and dissatisfied customers. A big issue is the restriction on the sale of dangerous products in retail networks and, of course, the never-ending struggle with the bastards who are playing more and more tricks on unsuspecting seniors who are un-

10 Čas na rodinu si najít musíte, i když je váš pracovní den sebedelší! Čas, který věnuji svým dětem, beru skutečně vážně a je pro mne velmi důležitý, protože je, myslím, velmi důležitý i pro ně. podmínky v oblasti regulace cen vodného a stočného. Nyní je v meziresortním připomínkovém řízení návrh zákona, který by ulehčil zákazníkům domoci se svých práv mimosoudní cestou, kde by ČOI vystupovala jako konciliátor mezi prodejci či výrobci a mezi nespokojenými zákazníky. Velkým tématem je omezení prodeje nebezpečných výrobků v maloobchodní síti a samozřejmě nekončící boj s takzvanými šmejdy, kteří vymýšlejí další a další finty na důvěřivé seniory, kteří se nemohou a neumí bránit. A co se týče OKD, tam jsme udělali a děláme maximum pro zachování pracovních míst a zabránění skokové nezaměstnanosti v regionu s druhou největší nezaměstnaností v republice. Uhelné hornictví je problémem všude v Evropě, proto také Evropská unie umožňuje řešit nezaměstnanost horníků jinak než v jiných oborech a my jsme nám dané možnosti využili. Problémem OKD je ekonomický stav jeho vlastníka, společnosti NWR. S problémem OKD vyvstává riziko dalšího zvýšení již tak vysoké nezaměstnanosti v severomoravském regionu. Jaké řešení pro zvýšení počtu pracovních příležitostí byste preferoval přilákat zahraniční investory nebo dát šanci tuzemským podnikatelům? V čem vidíte plusy a mínusy obou možností? Ale ony se obě možnosti přeci vůbec nevylučují a já jsem vděčný za každou investici, která kdekoliv v naší zemi pomůže vytvořit nová pracovní místa i na Ostravsku či v severních Čechách zvlášť. Přivedli jsme na Žatecko významného korejského investora, společnost Nexen. Před pár dny podepsal premiér smlouvu s dalším velkým korejským investorem, společností Hyundai Mobis, která míří právě na severní Moravu, Brno se bohužel připravilo rozhodnutím části svého zastupitelstva o investici Amazonu, ale v polovině září bude položen základní kámen logistického centra v Dobrovízi, takže zájem Amazonu o ČR vyšel alespoň na padesát procent. Právě v případě Amazonu je vidět, že nestačí jenom able to protect themselves. As for OKD, we did and we continue to do our best to preserve jobs there and to prevent a rise in unemployment in the region that has the second highest unemployment rate in the Czech Republic. Coal mining is currently problematical everywhere in Europe, therefore the European Union enables resolving the problem of the unemployment of miners in a different manner than in other fields, and we have taken advantage of the opportunities presented to us. The main problem at OKD is the economic status of its owner, the NWR Company. Together with the problem at OKD there is a risk of a further increase in the already high unemployment rate in the North Moravian region. What solution would you prefer in order to increase the number of jobs - to attract foreign investors or to provide an opportunity for domestic entrepreneurs? How do you view the pluses and minuses of both these options? These two possibilities do not contradict each other in any way and I am grateful for any investment anywhere in the Czech Republic that helps to create new jobs, especially in the Ostrava region or in North Bohemia. We have brought the Nexen Company, a major Korean investor, to Žatec. A few days ago the Prime Minister signed a contract with another major Korean investor, Hyundai Mobis, which is targeting North Moravia; unfortunately Brno, by the decision of its town council, deprived itself of Amazon s investment, however, in mid-september the foundation stone of a future logistics centre will be laid in Dobrovíz, so at least the interest of Amazon in the Czech Republic was fifty per cent fulfilled. It is the case of Amazon which makes it evident that the efforts of our Government, of our Ministry and of the CzechInvest agency, which defines the conditions for investing in our country, are insufficient, though also extremely important are the representations of the regional and local political entities that can play a positive role or, in the other hand, can break or even destroy the efforts of others... Let s move now from northern Moravia to the opposite end of the Czech Republic. South Bohemia is your native turf; you attended elementary school in Dráchov and in Veselí nad Lužnicí and you graduated from the grammar school in Soběslav. What relation- 10

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT

LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT PRODEJ A PRONÁJEM LEASE AND SALES WE THINK, CREATE, COMMIT AND WE SELL Exkluzivní, stylové, výjimečné nemovitosti Profesionální tým makléřů s dlouholetými zkušenostmi Realitní poradenství na vysoké úrovni

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015 Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015 Obsah: 1. ČTK: Průzkum: Vládě se nedaří prosazovat opatření proti korupci... 3

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více