R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í :"

Transkript

1 Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, Třeboň, tel: , fax: Spis. zn.: METR_S 3935/2010 OÚPaSŘ Č.j. METR 3875/2010 ToJa Vyřizuje: Grulichová V Třeboni dne R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, obdržel dne žádost společnosti REZIDENCE TŘEBOŇ a.s., se sídlem Svobody 80/II, Třeboň, IČ , o prodloužení doby platnosti stavebního povolení na stavbu Bytový dům REZIDENCE Třeboň na pozemcích p.č. 1088/1, 1088/2, 1089/1, 1089/2, 1087/3, 2467, 1079/3, 1079/1, 1095/8 a nově oddělených pozemcích p.č. 1087/5, 1089/4, 1079/4 a 1079/6 v ulici Svobody, v obci a kat. území Třeboň, pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne pod č.j. METR 3785/2008 ToJa. Stavební povolení nabylo právní moci dne Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon ) podle ust. 115 odst. 4 stavebního zákona p r o d l u ž u j e dobu platnosti shora uvedeného stavebního povolení do V průběhu řízení v dané věci bylo zjištěno, že účastníkem řízení dle ust. 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ) jsou tito účastníci: - Firma REZIDENCE TŘEBOŇ a.s., se sídlem Svobody 80/II, Třeboň, IČ O d ů v o d n ě n í : Stavební povolení na předmětnou stavbu nabylo právní moci dne Dle ust. 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá stavební povolení platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci. Platnosti by tudíž předmětné stavební povolení pozbylo dnem Žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení byla podána dne (tj. před termínem pro pozbytím platnosti). Dle ust. 115 odst. 4 stavebního zákona podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Ze žádosti vyplývá, že se žádá o prodloužení doby platnosti stavebního povolení o 2 roky. Jelikož žádost vykazovala nedostatky stavební úřad opatřením ze dne pod č.j. METR 3875/2010 ToJa žadatele vyzval k doplnění podkladů a současně řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení přerušil. Žadatel následně nedostatky podání odstranil. 1

2 Stavební úřad poté opatřením ze dne pod č.j. METR 3875/2010 ToJa oznámil zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek. Ve stanovené lhůtě stavební úřad námitky a připomínky neobdržel. Stavební úřad v provedeném řízení posoudil důvody žádosti a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno se nezměnily, zejména zůstala v platnosti stanoviska spolupůsobících dotčených orgánů, žádosti vyhověl. K věci stavební úřad uvádí, že z podání žadatele (resp. z doplnění podání) je zřejmé, že stavba již nemá zajištěno parkování. Parkování bylo totiž řešeno v územním i ve stavebním řízení na pozemcích p.č. 1089/4, 1087/5, 4079/6 (na pozemcích Města Třeboně). Při povolování stavby stavebník doložil k uvedeným pozemkům jako jiné právo nájemní smlouvu s Městem Třeboň. Po nabytí právní moci stavebního povolení byla uvedená nájemní smlouva Městem Třeboň vypovězena a věc byla poté řešena soudní cestou. Dle rozhodnutí Krajského soudu v Č. Budějovicích č.j. 7Co1233/ byla uvedená výpověď z nájemní smlouvy na předmětné pozemky shledána platnou. Stavebník tak nemá zajištěna práva k pozemkům pro vybudování parkoviště. Předmětná stavba Bytový dům REZIDENCE Třeboň dosud nebyla zahájena (z důvodů řešení uvedeného sporu soudní cestou). V případě realizace parkoviště se bude jednat o neoprávněnou stavbu (sice povolenou, ale z důvodů absence práv k pozemkům neoprávněnou). Z toho, co je výše uvedeno vyplývá, že je zřejmé, že stavebník, pokud bude chtít stavbu realizovat, bude muset absenci parkoviště řešit změnou stavby (změnou územního rozhodnutí i stavebního povolení). Stavební úřad tudíž z důvodů výše uvedených dospěl k závěru, že pro prodloužení doby platnosti předmětného stavebního povolení jsou relevantní důvody s tím, že stavebníkovi prodloužením doby platnosti stavebního povolení bude dán dostatečný časový prostor pro dořešení změny stavby (dořešení parkování jiným způsobem, než dle původního stavebního povolení a územního rozhodnutí). Okruh účastníků tohoto řízení stanovil stavební úřad takto: a) Stavebník: REZIDENCE TŘEBOŇ a.s., Svobody 80/II, Třeboň b) vlastník pozemků p.č. 1089/4, 1087/5, 1079/4, 1079/6 (dle GP č /2005) Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň c) Dotčení správci sítí: Telefonica 0 2 Czech Republic a.s. P.O. Box 56, Praha 3, Technické služby Třeboň s.r.o., Novohradská 225 Třeboň E.ON Disttribuce, a.s., F.A.Gerstnera 215/6, České Budějovice E.ON Česká republika a.s., správa sítě plynu, F.A.Gerstnera 215/6, Č. Budějovice ČEVAK a.s., Severní, České Budějovice b) Vlastníci sousedních (mezujících)nemovitostí: Antique art gallery spol. s r.o. Šumavská 991/31, Praha 2 - Vinohrady, Bartolšic Milan Slovácká 1250, Hluk 68725, Beneš Ivan Ing. a Benešová Zdeňka Lipnice 32, Jílovice, 37312, Bílek Bohumil a Bílková Jitka Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Bílková Monika Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Bittner Milan Klostermannova 1776/46, Děčín VI-Letná, Bohman Ludvík a Bohmanová Nicole Pod lipami 2564/27, Praha 3 - Žižkov,

3 Capriola,s.r.o. Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, CED Prague, s.r.o. Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, Cottonwood Properties s.r.o. Černomořská 316/17, Praha 10 - Vršovice, Čechová Dana Lázeňská 1003, Třeboň II, Černíková Zdeňka Příční 105, Buchlovice, Doležalová Irena Lázeňská 1004, Třeboň II, Dvořáček Karel a Dvořáčková Ludmila Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Filip Miroslav a Filipová Jana Manětínská 167, Plasy - Plasy, Grenzo, s.r.o. Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, Güklhorn Vít a Güklhornová Nataša Dolní 311, Srubec - Stará Pohůrka, Hadrava Jiří Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Havránková Jiřina Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Hes František a Hesová Věra Boční 105, Třeboň - Břilice, Hofta Tomáš Dr. a Hoftová Martina Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Honl Vladimír a Honlová Marie Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Horák Jiří a Benešová Olga Ke Křížku 398, Doksy - Doksy, Burdová Božena Radostice Chudoba Luboš Čechova 336/30, Praha 7 - Bubeneč, Ing. Froňková Pavlína Třebáňská 776, Řevnice - Řevnice, Ing. Pindroch Josef Zahradní 1088, Třeboň - Třeboň II, Ing. Urban Jaroslav Třešňová 1991/9, České Budějovice JUDr. Petržalová Ludmila Lázeňská 1229, Třeboň - Třeboň II, Kadlec Jan Komenského 889, Třeboň - Třeboň II, Kamiš Radim Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, KLENK Spa Apartment s.r.o. Rybná 651/1, Praha 1 - Staré Město, Kolář Michal Ing. a Kolářová Ivana Lohniského 869/16, Praha 5 - Hlubočepy, Koníček Miroslav a Koníčková Ludmila U Stadionu 649, Dolní Němčí - Dolní Němčí, Kouba František a Koubová Alena Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Láfová Jana Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Láfová Olga Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Lukešová Marta Čechova 336/30, Praha 7 - Bubeneč, Machula Jan a Machulová Zuzana Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Mareček Luboš Za Vodou 242, Horní Maršov - Horní Maršov Mašková Kristina Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň - Třeboň II, Mgr. Vlčková Kateřina Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, MUDr. Veselá Anna Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, MUDr. Walterová Olga Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Nouzovský Pavel Petržílkova 2514/29, Praha 13 - Stodůlky, Nováková Magdalena Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Novotný Josef Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II,

4 Otevřel Petr Bohuslava Martinů 822/36, Brno-střed - Stránice, Pokorný František a Pokorná Marie Klofáčova 385, Třeboň - Třeboň II, Půlpytel Petr a Půlpytlová Jaroslava Tušť 125, Suchdol nad Lužnicí, RABING,spol. s r.o. Dr. M. Horákové 430, Lomnice nad Popelkou, RegentStav spol. s r. o. Čechova 278/20, České Budějovice 6, Richter Tomáš a Richterová Michaela Hvozdíková 594/8, Plzeň 4 - Újezd, RNDr. Barták Vladimír,CSc. Vondroušova 1211/44, Praha 17 - Řepy, Ryska Richard a Rysková Jarmila Pod Pekařkou 1088/31, Praha 4 - Podolí, SC - Datart s.r.o. Vladislavova 1747/16, Praha 1 - Nové Město Scoria Real Estate, s.r.o. Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, Sedláčková Olga Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Slivčáková Hana Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Šandera František a Šanderová Jitka Ořechová 1197/II Třeboň Sobol Robert a Sobolová Miluše Borovská 1704, Praha 21 - Újezd nad Lesy, Soldánová Slávka 17. listopadu 248, Domažlice - Hořejší Předměstí, Stomatologie AGLAIA s.r.o. Knínice u Boskovic 284, Šílený Luděk a Šílená Hana Alšova 528, Suchdol nad Lužnicí Šilháček Karel a Šilháčková Drahoslava Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Šindelářová Stanislava Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Šostý Libor Mgr. a Šostá Šárka Ing. Tererova 1348/3, Praha 11 - Chodov, Špuláková Eva V Honech 687, Klecany - Klecany, Štíchová Iva Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Šulcová Alena Šustova 882, Třeboň - Třeboň II, TOFFOLO Spa Apartment s.r.o. Rybná 651/1, Praha 1 - Staré Město, Vacík Pavel Nechánice 164, Sulice, 25168, okres Praha-Východ Velserová Dana Palackého nám. 44, Třeboň - Třeboň II, Vitouš Otto a Vitoušová Marie Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Votavová Irena Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Vrbka Antonín Ing. a Vrbková Radka Hradecká 32, Dačice - Dačice IV, Walter Tomáš Domanín 88, Domanín, Záruba Jan a Zárubová Hana Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Zavadilová Marie Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Zeman Karel Jírova 2198/15, Brno-Líšeň - Líšeň, Stavební úřad vyhodnotil, že se v daném případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle 144 správního řádu a proto bylo ve věci doručováno tak, jak je v rozdělovníku tohoto rozhodnutí uvedeno. 4

5 P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se dle ust. 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník (viz níže uvedení účastníci řízení) dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Ing. Miroslav R o u b a l Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu (otisk úředního razítka) Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Třeboň nejméně po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu. Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Podpis a razítko MěÚ Třeboň: Toto rozhodnutí musí být dle 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách správního orgánu a to po dobu, jak je výše uvedeno. Doručí se : a) účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vl. rukou): REZIDENCE TŘEBOŇ a.s., Svobody 80/II, Třeboň b) účastníci řízení dle 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou): Telefonica 0 2 Czech Republic a.s. P.O. Box 56, Praha 3, Technické služby Třeboň s.r.o., Novohradská 225 Třeboň E.ON Disttribuce, a.s., F.A.Gerstnera 215/6, České Budějovice E.ON Česká republika a.s., správ.síť. plynu, F.A.Gerstnera 215/6, Č. Budějovice ČEVAK a.s., Severní, České Budějovice Antique art gallery spol. s r.o. Šumavská 991/31, Praha 2 - Vinohrady, Bartolšic Milan Slovácká 1250, Hluk 68725, Beneš Ivan Ing. a Benešová Zdeňka Lipnice 32, Jílovice, 37312, Bílek Bohumil a Bílková Jitka Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Bílková Monika Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Bittner Milan Klostermannova 1776/46, Děčín VI-Letná, Bohman Ludvík a Bohmanová Nicole Pod lipami 2564/27, Praha 3 - Žižkov,

6 Capriola,s.r.o. Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, CED Prague, s.r.o. Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, Cottonwood Properties s.r.o. Černomořská 316/17, Praha 10 - Vršovice, Čechová Dana Lázeňská 1003, Třeboň II, Černíková Zdeňka Příční 105, Buchlovice, Doležalová Irena Lázeňská 1004, Třeboň II, Dvořáček Karel a Dvořáčková Ludmila Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Filip Miroslav a Filipová Jana Manětínská 167, Plasy - Plasy, Grenzo, s.r.o. Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, Güklhorn Vít a Güklhornová Nataša Dolní 311, Srubec - Stará Pohůrka, Hadrava Jiří Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Havránková Jiřina Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Hes František a Hesová Věra Boční 105, Třeboň - Břilice, Hofta Tomáš Dr. a Hoftová Martina Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Honl Vladimír a Honlová Marie Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Horák Jiří a Benešová Olga Ke Křížku 398, Doksy - Doksy, Burdová Božena Radostice Chudoba Luboš Čechova 336/30, Praha 7 - Bubeneč, Ing. Froňková Pavlína Třebáňská 776, Řevnice - Řevnice, Ing. Pindroch Josef Zahradní 1088, Třeboň - Třeboň II, Ing. Urban Jaroslav Třešňová 1991/9, České Budějovice JUDr. Petržalová Ludmila Lázeňská 1229, Třeboň - Třeboň II, Kadlec Jan Komenského 889, Třeboň - Třeboň II, Kamiš Radim Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, KLENK Spa Apartment s.r.o. Rybná 651/1, Praha 1 - Staré Město, Kolář Michal Ing. a Kolářová Ivana Lohniského 869/16, Praha 5 - Hlubočepy, Koníček Miroslav a Koníčková Ludmila U Stadionu 649, Dolní Němčí - Dolní Němčí, Kouba František a Koubová Alena Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Láfová Jana Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Láfová Olga Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Lukešová Marta Čechova 336/30, Praha 7 - Bubeneč, Machula Jan a Machulová Zuzana Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Mareček Luboš Za Vodou 242, Horní Maršov - Horní Maršov Mašková Kristina Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň - Třeboň II, Mgr. Vlčková Kateřina Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, MUDr. Veselá Anna Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, MUDr. Walterová Olga Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Nouzovský Pavel Petržílkova 2514/29, Praha 13 - Stodůlky, Nováková Magdalena Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Novotný Josef Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Otevřel Petr Bohuslava Martinů 822/36, Brno-střed - Stránice,

7 Pokorný František a Pokorná Marie Klofáčova 385, Třeboň - Třeboň II, Půlpytel Petr a Půlpytlová Jaroslava Tušť 125, Suchdol nad Lužnicí, RABING,spol. s r.o. Dr. M. Horákové 430, Lomnice nad Popelkou, RegentStav spol. s r. o. Čechova 278/20, České Budějovice 6, Richter Tomáš a Richterová Michaela Hvozdíková 594/8, Plzeň 4 - Újezd, RNDr. Barták Vladimír,CSc. Vondroušova 1211/44, Praha 17 - Řepy, Ryska Richard a Rysková Jarmila Pod Pekařkou 1088/31, Praha 4 - Podolí, SC - Datart s.r.o. Vladislavova 1747/16, Praha 1 - Nové Město Scoria Real Estate, s.r.o. Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, Sedláčková Olga Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Slivčáková Hana Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Šandera František a Šanderová Jitka Ořechová 1197/II Třeboň Sobol Robert a Sobolová Miluše Borovská 1704, Praha 21 - Újezd nad Lesy, Soldánová Slávka 17. listopadu 248, Domažlice - Hořejší Předměstí, Stomatologie AGLAIA s.r.o. Knínice u Boskovic 284, Šílený Luděk a Šílená Hana Alšova 528, Suchdol nad Lužnicí Šilháček Karel a Šilháčková Drahoslava Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Šindelářová Stanislava Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Šostý Libor Mgr. a Šostá Šárka Ing. Tererova 1348/3, Praha 11 - Chodov, Špuláková Eva V Honech 687, Klecany - Klecany, Štíchová Iva Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Šulcová Alena Šustova 882, Třeboň - Třeboň II, TOFFOLO Spa Apartment s.r.o. Rybná 651/1, Praha 1 - Staré Město, Vacík Pavel Nechánice 164, Sulice, 25168, okres Praha-Východ Velserová Dana Palackého nám. 44, Třeboň - Třeboň II, Vitouš Otto a Vitoušová Marie Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Votavová Irena Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Vrbka Antonín Ing. a Vrbková Radka Hradecká 32, Dačice - Dačice IV, Walter Tomáš Domanín 88, Domanín, Záruba Jan a Zárubová Hana Lázeňská 1003, Třeboň - Třeboň II, Zavadilová Marie Lázeňská 1004, Třeboň - Třeboň II, Zeman Karel Jírova 2198/15, Brno-Líšeň - Líšeň, c) dotčené orgány (doporučeně): Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí zemědělství a lesnictví, Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, České Budějovice Hasičský záchranný sbor Jih. Kraje, územní odbor JH, U knihovny 1176/II, J. Hradec Oblastní inspektorát práce pro Jih. Kraj a Vysočinu, Vodní 21 České Budějovice U 7

8 ČR státní energetická inspekce úz. inspektorát pro Jih. Kraj Lipenská 17 České Budějovice Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. č.p Praha 2 MěÚ Třeboň odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ Třeboň odbor územního plánování a stavebního řádu, úsek komunikací Policie ČR oblastní ředitelství, správa dopravní policie, J. Hradec Dále obdrží: Městský úřad Třeboň, útvar tajemníka, se žádostí o vyvěšení předmětného rozhodnutí na úřední desce MěÚ Třeboň a na webových stránkách a po uplynutí stanovené doby pro jeho vyvěšení o potvrzení tohoto rozhodnutí a jeho zaslání na odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ. Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 č. 2 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, ve výši 300,- Kč a byl zaplacen dne

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/37682-11/4806-2011/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 17.10.2011

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 108798/2013/HA/Ma MMHK/131226/2014 Jiří Marek oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 634

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/52834/2014/FOZ SÚ/10911/2013/FOZ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Zdeněk Fojtík TELEFON: 577 680 219 E-MAIL: fojtik@muotrokovice.cz DATUM:

Více