Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT)"

Transkript

1 počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: , 361, 262, Komentář k epidemickým výskytům V měsíci lednu 2017 byl hlášen 1 případ mimořádné epidemiologické situace hromadného výskytu infekčních onemocnění. JINÁ GASTROENTERITIDA A KOLITIDA INFEKČNÍHO A NS PŮVODU (A09) V období od do došlo v 1 lázeňském zařízení v okrese Cheb k epidemickému výskytu akutních gastrointestinálních obtíží u hostů i zaměstnanců lázeňského zařízení. Z celkového počtu 219 exponovaných osob (120 hostů a 99 zaměstnanců) onemocnělo 35 osob (25 hostů a 10 zaměstnanců), attack rate 15,98 %. Zdravotní stav a průběh onemocnění nevyžadoval intenzivnější léčbu či zdravotní péči u nikoho z postižených. U žádného z hostů ani zaměstnanců nedošlo ke komplikacím, nikdo nezemřel. U všech nemocných po cca 2 dnech onemocnění odeznělo. V rámci vyšetření bylo odebráno celkem 5 vzorků klinického materiálu (3 výtěry z rekta na bakteriologické vyšetření a 2 vzorky stolice na virologické vyšetření), vše s negativním výsledkem. Původce nákazy se nepodařilo prokázat. Strava pro hosty i zaměstnance byla připravována přímo v lázeňském zařízení s odděleným podáváním. Vzorky jídel k laboratornímu vyšetření nebylo možné odebrat, jelikož v době šetření již nebyly k dispozici. Zdroj ani vehikulum nákazy se nepodařilo objasnit. V hygienickoepidemiologickém režimu nebyly pracovníky oddělení protiepidemického Cheb shledány žádné závažné nedostatky. Ani kontrolou ve stravovacím a ubytovacím provozu nebyly pracovníky oddělení hygieny výživy a PBU a pracovníkem oddělení hygieny obecné a komunální shledány žádné nedostatky. Sankce nebyly uloženy. V lázeňském zařízení byla stanovena protiepidemická patření, která se ukázala jako účinná, neboť nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Graf č. 1 Členění dle data onemocnění Epidemie v okrese Cheb v roce 2017 dle data onemocnění Graf č. 2 Členění dle klinických příznaků Epidemie v okrese Cheb v roce 2017 dle klinických příznaků průjem zvracení teplota datum onemocnění klinické příznaky Graf č. 3 Členění dle kolektivu Epidemie v okrese Cheb v roce 2017 dle kolektivu Graf č. 4 Členění dle pohlaví Epidemie v okrese Cheb v roce 2017 dle pohlaví hosté zaměstananci počet exponovaných počet nemocných M 43% Ž 57% 1

2 Sumarizace vykázaných diagnóz Tabulka č. 1 Přehled jednotlivých případů infekčních onemocnění (abs. čísla) dg. A02 A04 A04.5 A08 A09 A37 A38 A56 A59 B01.9 počet případů dg. B02 B08.3 B18.2 B26 B27 B50 B80 B86 J10 J17 počet případů počet hlášených případů do Epidatu: 239 počet provedených epidemiologických šetření: 126 počet nevykázaných epidemiologických šetření: 7 exitus v souvislosti s infekčním onemocněním: 3 HAI: 184/58 poranění (profesionální/neprofesionální): 6/2 Komentář ke sporadickým výskytům vybraných nákaz jednotlivá onemocnění jsou řazena dle registru Epidat A L I M E N T Á R N Í N Á K A Z Y Salmonelóza hlášeno 6 případů na území Karlovarského kraje bylo hlášeno 6 onemocnění salmonelózou, tj. 2,0 případu / obyvatel, ve 4 případech šlo o sporadická onemocnění a 2 onemocnění spadala do 1 rodinného výskytu, onemocněli 3 muži a 3 ženy, nikdo z nemocných nebyl hospitalizován, původcem onemocnění byla v 5 případech potvrzena Salmonella Enteritidis a v 1 případě Salmonella Stanley Kampylobakterióza hlášeno 13 případů na území Karlovarského kraje bylo hlášeno 13 kampylobakterióz, tj. 4,4 případu / obyvatel, ve všech 13 případech šlo o sporadická onemocnění, onemocnělo 6 mužů a 7 žen, ve 2 případech byli pacienti hospitalizováni, původcem onemocnění byl v 12 případech Campylobacter jejuni a v 1 případě (u dívky bez kolektivu, nar. 2016) se jednalo o koinfekci Campylobacter jejuni s noroviry Jiné střevní infekce: bakteriální hlášeno 15 onemocnění, tj. 5,1 případu / obyvatel, v 14 případech se jednalo o sporadická onemocnění a v 1 případě měla infekce souvislost s poskytováním zdravotní péče (klostridiová infekce u důchodkyně nar hospitalizované na chirurgickém oddělení), v 13 případech bylo původcem onemocnění Clostridium difficile onemocněli 3 muži a 10 žen, celkem 12 pacientů bylo hospitalizováno (z toho 1 pacient na JIP) a 1 pacient onemocněl v zařízení sociálních služeb, u všech pacientů laboratorně potvrzen antigen Clostridium difficile, v 10 případech Clostridium difficile produkovalo toxiny A/B a v 3 případech byla produkce toxinu negativní, v anamnéze 11 pacientů byla ATB terapie v předchorobí, ve 2 případech bylo zaznamenáno úmrtí pacienta, a to u ženy (1941) důchodkyně na selhání srdce (v anamnéze kardiovaskulární onemocnění) a u ženy (1924) důchodkyně na multiorgánové selhání v 1 případě Escherichia coli onemocněla žena (1956), důchodkyně z lázeňského zařízení, laboratorně potvrzena Escherichia coli O152 v 1 případě Yersinia enterocolitica onemocněl muž (2000), student SOU, hospitalizován na dětském oddělení 2

3 nemocnost / ob. nemocnost / ob. virové hlášeno 16 onemocnění, tj. 5,4 případu / obyvatel, ve všech 16 případech se jednalo o sporadická onemocnění, v 9 případech byly původcem onemocnění rotaviry onemocnělo 6 mužů a 3 ženy, všech 9 pacientů bylo hospitalizováno (z toho 4 pacienti na JIP), 6 nemocných dětí mělo negativní očkovací anamnézu a 3 osoby nebyly očkovány proti rotavirové infekci z důvodu věku v 6 případech byly původcem onemocnění noroviry onemocněli 2 muži a 4 ženy, celkem 5 pacientů bylo hospitalizováno (z toho 2 pacienti na JIP) a u 1 pacientky se obešlo onemocnění bez hospitalizace v 1 případě se jednalo o koinfekci norovirů s Campylobaterem jejuni onemocněla dívka bez kolektivu (2016) Graf č. 5 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 2017 (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v roce 2017 (rel. čísla) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 A02 A04.5 A04 A08 A03 A05 A09 Graf č. 6 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v lednu 2017 (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v lednu 2017 (rel. čísla) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 K.Vary Sokolov Cheb A02 A04.5 A04 A08 A03 A05 A09 N Á K A Z Y O Č K O V A C Í H O S CH É M A T U Pertusis hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) KV: 1 onemocnění (tj. 0,9 případu / obyvatel) u muže (1972) OSVČ, od záchvatovitý dávivý kašel, dne vyšetřen PLD, onemocnění bez komplikací, případ sérologicky potvrzený, očkování proti pertusi se nepodařilo dohledat 3

4 Varicella hlášeno 81 případů (tj. 27,3 případu / obyvatel) KV: 45 onemocnění, tj. 38,8 případu / obyvatel, z toho 6 případů spadalo do 3 rodinných výskytů SO: 9 sporadických onemocnění, tj. 10,1 případu / obyvatel CH: 27 sporadických onemocnění, tj. 29,4 případu / obyvatel, všechny případy bez komplikací Spalničky, zarděnky hlášeny nebyly Parotitis hlášeny 2 případy (tj. 0,7 případu / obyvatel) KV: 2 sporadická onemocnění (tj. 1,7 případu / obyvatel) u mužů (1973 OSVČ a 1987 vedoucí obchodu), v anamnéze obou mužů zduření příušních žláz, obě onemocnění bez komplikací, oba případy sérologicky potvrzeny, žádné z onemocnění si nevyžádalo hospitalizaci, očkování proti parotitidě se u obou mužů nepodařilo dohledat V I R O V É H E P A T I T I D Y Chronická virová hepatitida typu C hlášeno 7 případů (tj. 2,4 případu / obyvatel) KV: 6 sporadických onemocnění (tj. 5,2 případu / obyvatel) u 6 odsouzených mužů (3x 1974, 1976, 1990, 1992), v rámci vstupní prohlídky vč. zajištění sérologických odběrů před nástupem do výkonu trestu byla prokázána pozitivita anti-hcv, všichni nemocní bez klinických příznaků onemocnění, v anamnéze 5 případů abusus drog CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u nezaměstnaného muže (1990), dne přijat na chirurgické oddělení pro zlomeninu pažní kosti, při příjmu vykazoval známky užití drog, což bylo laboratorně potvrzeno a metodou PCR byla potvrzena HCV-RNA, v anamnéze abusus i. v. drog O N E M O C N Ě N Í C N S Nebyl hlášen žádný případ onemocnění. A N T R O PO Z O O N Ó Z Y Malárie hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u muže (1987) původem z Ghany, dobrovolník v mezinárodní organizaci s tříměsíčním pobytem v Ghaně v anamnéze, návrat do ČR dne , kde žije 7 měsíců, od horečka, třesavka, zimnice, pocení, mírný dráždivý kašel, dne vyšetřen na interním oddělení a nasazena infuzní terapie (antipyretikum a analgetikum), dne odeslán na infekční kliniku Nemocnice Na Bulovce, kde při příjmu ikterus sklér i patra a laboratorně vysoké CRP, zvýšené jaterní testy a pozitivní test na Plasmodium falciparum, zahájena terapie, dne malarická plazmódia v krevních nátěrech již nedetekovatelná, dne propuštěn do domácího ošetřování, antimalarika neužíval P A R A Z I T Á R N Í A M Y K O T I C K É N Á K A Z Y Enterobiasis hlášeny 2 případy (tj. 0,7 případu / obyvatel) SO: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u dívky MŠ (2012), onemocnění diagnostikováno na základě klinických příznaků, bez laboratorního potvrzení parazita CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u chlapce ZŠ (2010), laboratorně prokázán Enterobius vermicularis Scabies hlášeno 9 případů (tj. 3,0 případu / obyvatel) KV: 9 onemocnění (tj. 7,8 případu / obyvatel), a to 2 sporadická onemocnění u 2 odsouzených mužů (2x 1988) a 7 případů spadalo do 3 rodinných výskytů R1: chlapec bez kolektivu (2011) a chlapec ZŠ (2010), R2: dívka MŠ (2012) a dělnice (1985), R3: dívka ZŠ (2007), žena na MD (1980) a muže OSVČ (1972) 4

5 J I N É N Á K A Z Y Scarlatina hlášeny 3 případy (tj. 1,1 případu / obyvatel) SO: 3 sporadická onemocnění (tj. 3,4 případu / obyvatel) u 2 dívek MŠ (2011, 2013) a chlapce MŠ (2009) Chlamydia trachomatis hlášeno 6 případů (tj. 2,0 případu / obyvatel) KV: 4 sporadických onemocnění (tj. 3,5 případu / obyvatel) SO: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) podrobnosti v tabulce č. 2 Tabulka č. 2 Výskyt sexuálně přenášených chlamydiových onemocnění dle jednotlivých okresů v Karlovarském kraji v lednu 2017 ÚP rok odbornost metoda příjmová pohlaví zaměstnání bydliště materiál nar. lékaře průkazu dg. Ž 1992 prodavačka Dalovice 603 cervix PCR A56.0 KV Ž 1997 studentka VŠ Jáchymov 603 cervix PCR A56.0 M 1994 stavební mistr K. Vary 404 uretra PCR A56.0 M 1990 řidič K. Vary 404 uretra PCR A56.0 SO Ž 1997 NZP Citice 603 cervix PCR N76.8 CH M 1991 skladník Aš 404 uretra PCR A56 Trichomoniáza hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u ženy (1982) uklízečka, z výtěru pochvy potvrzena Trichomonas vaginalis Herpes zoster hlášeno 9 případů (tj. 3,0 případu / obyvatel) KV: 5 sporadických onemocnění (tj. 4,3 případu / obyvatel) u 2 žen administrativní pracovnice (1961), zdravotní sestra (1960) a u 3 mužů 2x OSVČ (1976, 1967), důchodce/údržbář (1946) SO: 4 sporadická onemocnění (tj. 4,5 případu / obyvatel) u 2 žen dělnice (1956), zaměstnankyně cestovní kanceláře (1978) a 2 mužů důchodce (1951), mistr (1956) Jiné virové infekce Erythema infectiosum pátá nemoc hlášeny 2 případy (tj. 0,7 případu / obyvatel) CH: 2 onemocnění (tj. 2,2 případu / obyvatel) u chlapce MŠ (2011) a dívky MŠ (2013) z jedné rodiny Infekční mononukleóza hlášeno 6 případů (tj. 2,0 případu / obyvatel) KV: 2 sporadická onemocnění (tj. 1,7 případu / obyvatel) u chlapce MŠ (2012) a zámečníka (1997) CH: 4 sporadická onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u chlapce bez kolektivu (2015), studenta SŠ (1998), dívky MŠ (2013) a studentky VŠ (1993) Chřipka hlášeno 23 případů (tj. 7,7 případu / obyvatel) KV: 14 sporadických onemocnění (tj. 12,1 případu / obyvatel) u 10 žen (1923, 1933, 2x 1931, 1940, 1943, 1946, 1968, 1984, 1997) a 4 mužů (1931, 1945, 1955, 1992), u všech pacientů metodou PCR potvrzena chřipka typu A, ve 3 případech se jednalo o chřipku s klinicky závažným průběhem (ženy 1923, 1943, 1946) s 1 úmrtím (Ž/1946) nesouvisející s chřipkou, u všech 3 těchto pacientů zahájena UPV, u celkem 9 pacientů si onemocnění vyžádalo hospitalizaci (z toho 1 pacientka na ARO, 3 ženy a 1 muž na JIP, 3 ženy a 1 muž na standardních odděleních), celkem 8 pacientům podána antivirotika, 3 nemocní v předchorobí očkováni proti chřipce (2x Influvac, 1x Vaxigrip), u 1 pacientky očkovací anamnéza nezjištěna a ostatních 10 pacientů proti chřipce neočkováno SO: 8 sporadických onemocnění (tj. 9,0 případu / obyvatel) z toho 6 onemocnění v rámci sentinelové studie u 3 chlapců bez kolektivu (2012, 2x 2013), 2 chlapců ZŠ (2x 2007) a dívky ZŠ (2009), u všech potvrzena chřipka A(H3N2), onemocnění se obešla bez hospitalizace a podání antivirotik, nikdo z nemocných nebyl očkován proti chřipce 5

6 nemocnost / ob. z toho 2 onemocnění mimo sentinelovou studii u 2 důchodkyň (1947, 1950), u obou potvrzena metodou PCR chřipka A, obě pacienty hospitalizovány na infekčním oddělení (u ženy 1950 překlad z koronární JIP, kam přeložena z interního oddělení), oběma pacientkám podána antivirotika, žádná z pacientek nebyla očkována proti chřipce CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u důchodce (1946), jednalo se o chřipku s klinicky závažným průběhem s nutnou hospitalizací na ARO, metodou PCR prokázána chřipka A, podána antivirotika, očkování proti chřipce se nepodařilo zjistit Pneumonie hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u ženy (1936) důchodkyně, dne přivezena ZZS na interní oddělení pro dušnost, při příjmu zvýšená teplota, poslechově četné bronchitické fenomény, v hemukultuře ze dne prokázán Streptococcus pneumonie, na RTG pneumonie vpravo, zaléčena ATB, dne překlad na lůžka následné péče, proti pneumokokovým nákazám neočkována A K U T N Í R E S P I R A Č N Í I N F E K C E (A R I) Tabulka č. 3 Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji dle jednotlivých věkových kategorií a relativní nemocnost ARI v ČR v lednu 2017 ( KT), (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Kalendářní týden (KT) Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji dle jednotlivých věkových kategorií 0 5 let 6 14 let let let 60+ let Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji Relativní nemocnost ARI v ČR Zdroj číselných dat: Registr akutních respiračních infekcí, po zpracování dat SZÚ Praha (jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v okrese a jednotlivých věkových skupinách) Graf č. 7 Nemocnost akutních respiračních infekcí v Karlovarském kraji v 35.KT KT 2017 dle jednotlivých věkových kategorií (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) 6000 ARI: 35.KT KT 2017, Karl. kraj

7 nemocnost / ob. Graf č. 8 Nemocnost akutních respiračních infekcí v 35.KT KT 2017: trend nemocnosti v Karlovarském kraji ve srovnání s ČR (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) ARI: 35.KT KT 2017, KVK vs ČR Karl. kraj ČR Z prezentovaných grafů č. 7 a 8 vyplývá následující: Od měsíce září 2016 do prosince 2016 včetně (konkrétně KT) došlo na území Karlovarského kraje k postupnému nárůstu ARI ve všech věkových skupinách s výrazným poklesem v 43.KT způsobeným s největší pravděpodobností probíhajícími podzimními prázdninami, mírnějším poklesem v 46.KT, kdy byl státní svátek spojený s ředitelským volnem ve školách a výrazným poklesem v době vánočních prázdnin v 51KT. 52.KT. Nejvyšší nemocnost je evidována ve věkové skupině 0-5 let, nejnižší u dospělé populace a seniorů. Stejný trend nemocnosti bylo možné pozorovat na celém území ČR. Aktuální relativní nemocnost ARI (v přepočtu na obyvatel) v Karlovarském kraji lze sledovat na webových stránkách KHS Karlovarského kraje Zpráva z NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění ze dne uvádí, že situaci v ČR lze hodnotit jakopřetrvávající epidemii chřipky s dominujícím subtypem A(H3N2). V ČR k hlášeno 152 klinicky závažných případů chřipky, z nichž 48 nemocných nákaze podlehlo. Situace v Evropě: Plošná epidemie zasáhla naprostou většinu evropských států včetně našich sousedů. P O R A N Ě N Í O S T R Ý M K O N T A M I N O V A N Ý M P Ř E D M Ě T E M N E B O N Á S T R O J E M Profesionální poranění hlášeno 6 případů Tabulka č. 4 Profesionální poranění zdravotnických či jiných odborných pracovníků v Karlovarském kraji v lednu 2017 ÚP pohlaví rok nar. zdravotnické zařízení, kde došlo k poranění pracovní zařazení předmět způsobující poranění činnost při poranění místo poranění očk. proti VHB LD KV Ž 1987 nemocnice centrální K. Vary oper. sály SZP Ž 1964 nemocnice Ostrov Ž 1953 nemocnice Sokolov SO Ž 1993 nemocnice soudní Sokolov lékařství laborant Ž 1987 nemocnice Sokolov CH Ž 1994 AMICA Cheb LDN SZP 1 lékařský dohled z prodloužen 2 vyšetřen i potencionální zdroj nákazy s negativním výsledkem disektor instrumentace při operaci DIOP NZP injekční jehla likvidace odpadu interní amb. SZP injekční jehla likvidace odpadu nůž mikrotomu čištění mikrotomu ONP SZP injekční jehla odběr krve jehla inzul. pera nasazování krytu inzul. pera 1. prst 2. prst 2. prst 3. prst 1. prst LHK 1. prst ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 1 ano ano 2 7

8 Neprofesionální poranění hlášeny 2 případy KV: žena (1958) pokojská v lázeňském zařízení, poraněna do 3. prstu o injekční jehlu odhozenou na zemi u koše v ambulanci lékaře lázeňského zařízení, neočkována proti VHB, kontrolní odběry zahájeny žena (1971) dozorce ve věznici, zraněna mezi 2. a 3. prstem o injekční jehlu při prohlídce osobních věcí vězně očkována proti VHB, kontrolní odběry zahájeny I N F E K Č N Í O N E M O C N Ě N Í S P O J E N É S P O S K Y T O V Á N Í M Z D R A V O T N Í P É Č E V tomto měsíci bylo šetřeno celkem 184 podezření na infekci spojenou s poskytováním zdravotní péče, z nichž na základě šetření bylo 58 dáno do souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Ú M R T Í V S O U V I S L O S T I S I N F E K Č N Í M O N E M O C N Ě N Í M Na území Karlovarského kraje byla tento měsíc zaznamenána 3 úmrtí v souvislosti s infekčním onemocněním. Případy úmrtí jsou popsány v kapitole: Alimentární nákazy bakteriální střevní infekce způsobené Clostridium difficile a Jiné nákazy chřipka. Tabulka č. 5 Srovnání stejného časového období roku 2016 a 2017 u jednotlivých diagnóz vykázaných v lednu 2017 (absolutní čísla) dg. (dle MKN 10) Srovnání sledovaných období leden leden (vyjádřeno v %) A02 Salmonellosis (Salmonelóza) ,5 A04 Jiné bakteriální střevní infekce ,3 A04.5 Enteritis, původce Campylobacter spp ,1 A08 Virové střevní infekce ,5 A09 Jiná gastroenteritidis A37 - Pertussis (Dávivý kašel) A38 Scarlatina (Spála) 3 3 0,0 A56 Jiná sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění 6 6 0,0 A59 Trichomoniáza B01.9 Varicella (Plané neštovice) ,4 B02 Herpes zoster (Pásový opar) ,2 B08.3 Erythema infectiosum (Pátá nemoc) ,3 B18.2 Chronická hepatitida typu C B26 Parotitis epidemica (Epidemický zánět příušnic) ,7 B27 Infekční mononukleóza ,3 B50 Malárie původce Plasmodium falciparum B80 Enterobiasis B86 Scabies (svrab) ,0 J10 - Chřipka ,3 J17 Pneumonie 1 1 0,0 239 Zpracovala: Ing. Martina Prokopová ředitelka odboru protiepidemického V Karlových Varech dne

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LISTOPADU 2018 ( KT)

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LISTOPADU 2018 ( KT) K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V PROSINCI 2018 ( KT)

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V PROSINCI 2018 ( KT) K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 (14. 17. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ZÁŘÍ 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ZÁŘÍ 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LEDNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LEDNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2015 (45. 48. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2015 (45. 48. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 215 (45. 48. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 (18. 21. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 1, tel: 3 38 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai3, IČO: 71 9 81

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 ( KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 (44. 47. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vva@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2016/2017

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2016/2017 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ŘÍJNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ŘÍJNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 (48. 52. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 3 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 7 9

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V SRPNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V SRPNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a 2011 Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Monitor angín, akutních respiračních infekcí a akutních průjmových onemocnění

Více

O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý 2015

O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý 2015 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vzdušné nákazy např. plané neštovice, spalničky, ARI (akutní respirační infekce) a další Akutní respirační infekce (ARI), včetně chřipky,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 (31. 34. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2013 33 Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012 Infectious diseases in the Czech Republic in 2010

Více

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Alena Olexová HS hl. m. Prahy 20.mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 24.-25.9.2013 Chřipková sezóna 2012/2013 v Praze Praha

Více

Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 2017 Michaela Špačková, Martin Gašpárek

Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 2017 Michaela Špačková, Martin Gašpárek Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 217 Michaela Špačková, Martin Gašpárek Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Národní referenční centrum

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.6.2005 23 Přenosné nemoci v ČR v roce 2004 Infectious diseases in the CR in 2004 Souhrn V této Aktuální informaci

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Rozbor hlášených poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních roky Fošum P. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Rozbor hlášených poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních roky Fošum P. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Rozbor hlášených poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních roky 2014 2016 Fošum P. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví březen 2017 Obsah Dotčené právní předpisy Postup orgánů ochrany

Více

Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017 I.Martinková 1, H.Šebáková 1, Š.Matlerová 1, H.Tomášková 1 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 2 Zdravotní ústav Ostrava Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském

Více

Úvod do problematiky infekční onemocnění

Úvod do problematiky infekční onemocnění Úvod do problematiky infekční onemocnění Machartová V. 15.12. 212 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Infekční nemoci v České republice v letech Infectious diseases in the Czech Republic in

Infekční nemoci v České republice v letech Infectious diseases in the Czech Republic in Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2010 45 Infekční nemoci v České republice v letech 2007 2009 Infectious diseases in the Czech Republic in 2007

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 2.6.216 1 Pohlavně přenosná ve Středočeském kraji rok 215 Zdrojem

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 10.08.2017 1 Pohlavně přenosná onemocnění ve Středočeském kraji

Více

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků KLINICKÁ STUDIE Biopron 9 Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem Krátké shrnutí výsledků Typ studie Místo realizace randomizovaná, placebem kontrolovaná Klinika dětských infekčních

Více

MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové. RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha

MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové. RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha Symptom průjem.. NN? Více vodnatých nebo kašovitých stolic

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 22/05/2012 1 Pohlavně přenosná onemocnění

Více

Blok č. 5 Termín Téma Počet hodin

Blok č. 5 Termín Téma Počet hodin Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Infekční nemoci 2 Rozvrhová zkratka : INF/VCB12 Rozvrh výuky : 9 seminářů 9 praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr Počet kreditů

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 4/7/211 Pohlavně přenosná onemocnění

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 khsues1131a15 KHSUL 25604/2018 Závěrečná zpráva o výskytu ARI/ILI v Ústeckém kraji

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 6. 2. 2017 SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 06117/2017/OV/OPaK ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 08047/2017/OV/OPaK

Více

Odbor epidemiologie infekčních nemocí Odbor vědeckých informací a biostatistiky. MUDr. Jitka Částková,, CSc. MUDr. Čestmír Beneš a kol.

Odbor epidemiologie infekčních nemocí Odbor vědeckých informací a biostatistiky. MUDr. Jitka Částková,, CSc. MUDr. Čestmír Beneš a kol. Odbor epidemiologie infekčních nemocí Odbor vědeckých informací a biostatistiky MUDr. Jitka Částková,, CSc. MUDr. Čestmír Beneš a kol. Historie Pracovníci Odboru epidemiologie i i infekčních nemocí ve

Více

BEZPEČNOST NEMOCNIC prevence poranění zdravotnického personálu. MUDr. Helena Sajdlová VZP ČR odbor smluvní politiky

BEZPEČNOST NEMOCNIC prevence poranění zdravotnického personálu. MUDr. Helena Sajdlová VZP ČR odbor smluvní politiky BEZPEČNOST NEMOCNIC prevence poranění zdravotnického personálu MUDr. Helena Sajdlová VZP ČR odbor smluvní politiky Kvalita a bezpečí poskytovaných ZS Zavedení povinného interního hodnocení kvality a bezpečí

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Nákazy přenášené různými přenašeči Tato skupina infekcí se vyznačuje tím, že zdrojem a rezervoárem nákazy obvykle bývají zvířata,

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Regionální odbor hl. m. Prahy

Regionální odbor hl. m. Prahy ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2000 8 9 Zpracoval regionální odbor hl. m. Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2 ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků: 60 Regionální

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Regionální odbor jižních Čech

Regionální odbor jižních Čech ZDRAVOTNICTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2000 Strakonice Písek Tábor Jindřichův Hradec Zpracoval regionální odbor jižních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR U tří lvů 1, 370 01 České Budějovice

Více

Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa. Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011

Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa. Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011 Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011 Bleskové povodně v Libereckém kraji 7. a 8. srpna 2010 Liberecký kraj bleskové povodně postiženo

Více

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 8 6 7 1 2 3 9 10 5 4 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor hl. m. Prahy ÚZIS / Zdravotnictví hl. m. Prahy 1999 / 2 Obsah: Úvod...

Více

Zpracovala pracovnice KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala pracovnice KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala pracovnice KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 17.04.2015 1 2 Pohlavně přenosná onemocnění ve Středočeském kraji Zdrojem informací této výroční zprávy je povinné Hlášení pohlavní

Více

Regionální odbor jižní Moravy

Regionální odbor jižní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 Kroměříž Vsetín Zpracoval regionální odbor jižní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR FN u sv. Anny, Výstavní 17/19 603 00 Brno ÚZIS ČR, 2001 Počet

Více

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Pavla Křížová Státní zdravotní ústav, Praha Koncepce surveillance byla založena již v šedesátých

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

Analýza pandemie infekce A/H1N1 v Krajské nemocnici Liberec a jejího dopadu na intenzivní péči

Analýza pandemie infekce A/H1N1 v Krajské nemocnici Liberec a jejího dopadu na intenzivní péči Analýza pandemie infekce A/H1N1 v Krajské nemocnici Liberec a jejího dopadu na intenzivní péči Zýková I., Švancar P., Vitouš A., Prattingerová I., Sedlák P., Remeta P., Žihlová L., Morman D. JIP interních

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2000 Jeseník Šumperk Olomouc Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS ČR 2001

Více

Incidence infekčních onemocnění v datech NZIS

Incidence infekčních onemocnění v datech NZIS Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801147 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví kraje Vysočina...

Více

Viry jako původci NN. z pohledu epidemiologa. Hradecké virologické dny MUDr. Lenka Hobzová Nemocniční hygienik a epidemiolog

Viry jako původci NN. z pohledu epidemiologa. Hradecké virologické dny MUDr. Lenka Hobzová Nemocniční hygienik a epidemiolog Viry jako původci NN z pohledu epidemiologa Hradecké virologické dny MUDr. Lenka Hobzová Nemocniční hygienik a epidemiolog Druhy NN =Infekce spojené se zdravotní péčí Pneumonie Infekce místa operační rány

Více

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Hana Tkadlecová Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně 577 006 741, hana.tkadlecova@khszlin.cz 1 Enteroviry Čeleď Picornaviridae: Rody: Enterovirus

Více

EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU

EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU M. Hausenblasová Mezikrajová konference epidemiologů pěti krajů Královehradeckého, Libereckého, Pardubického, Ústeckého kraje a hl. města Prahy Hotel Bellevue

Více

Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2010 v České republice

Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2010 v České republice INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 200

Více

Regionální odbor středních Čech

Regionální odbor středních Čech ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2000 Praha západ Mělník Mladá Boleslav Kladno Nymburk Rakovník Kolín Zpracoval regionální odbor středních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo

Více

Změny v legislativě a praktické aspekty očkování v ČR. Roman Prymula

Změny v legislativě a praktické aspekty očkování v ČR. Roman Prymula Změny v legislativě a praktické aspekty očkování v ČR Roman Prymula Důvody změny očkovacího kalendáře v ČR Epidemiologické důvody Organizační důvody Zdrojový rámec Dohoda s odborníky, pojišťovnami, poslanci

Více

Infekční nemoci 2012

Infekční nemoci 2012 Infekční nemoci 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Infekční nemoci Řada: Zdravotnická statistika

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Akutní průjmová onemocnění (APO) Akutní průjmová onemocnění patří k nejčastěji epidemiologem šetřeným onemocněním. Potíže začínají

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E. Zpráva o činnosti odboru protiepidemického

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E. Zpráva o činnosti odboru protiepidemického K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36021, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71009281

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801236 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Karlovarském

Více

Regionální odbor jižní Moravy

Regionální odbor jižní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2000 Blansko Brno město Brno venkov Vyškov Znojmo Břeclav Zpracoval regionální odbor jižní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR FN u sv. Anny, Výstavní

Více

ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999 Mělník Mladá Boleslav Kladno Nymburk Rakovník Kolín Beroun Praha - západ Praha - východ Kutná Hora Příbram Benešov Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Více

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy vyhláška č. 306/2012 Sb. vyhláška č. 473/2008 Sb. Trestní

Více

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD.

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD. Státní politika v oblasti očkování MUDr. Michael Vít, PhD. VII. Hradecké vakcinologické dny 29. 9. 1. 10. 2011 Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování je založeno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801120 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Olomoucký

Více

Legislativní změny českého očkovacího kalendáře a jejich důvody. Roman Prymula, HVD, 2017

Legislativní změny českého očkovacího kalendáře a jejich důvody. Roman Prymula, HVD, 2017 Legislativní změny českého očkovacího kalendáře a jejich důvody Roman Prymula, HVD, 2017 Důvody změny očkovacího kalendáře v ČR Epidemiologické důvody Organizační důvody Zdrojový rámec Dohoda s odborníky,

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 807280250X 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky...5 Nemocnice s počty lůžek... 6 Odborné

Více

Spalničky v Moravskoslezském kraji MUDr. Irena Martinková, MUDr.Šárka Matlerová, MMO,

Spalničky v Moravskoslezském kraji MUDr. Irena Martinková, MUDr.Šárka Matlerová, MMO, Spalničky v Moravskoslezském kraji MUDr. Irena Martinková, MUDr.Šárka Matlerová, MMO, 18.5.2017 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, podatelna@khsova.cz,

Více

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce?

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Martina Havlíčková Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Proč je chřipka stále problém? Je stále přítomna v populaci

Více

Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2011

Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2011 Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2011 Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2011 Kateřina Fabiánová, Jana Zavadilová, Čestmír Beneš, Bohumír Kříž Souhrn Summary V roce 2011

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2015

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2015 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802526 1 Obsah Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2002 Olomoucký

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2000 Opava Bruntál Ostrava Karviná Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS

Více