FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe"

Transkript

1 MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria Theresia Collection John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe Rozhovory Dana Burešová, operní pěvkyně Jiří Šuhájek, designér Interviews Dana Burešová, Opera singer Jiří Šuhájek, Designer

2 EDITORIAL Vážené dámy a pánové, Dear Ladies and Gentlemen, vítám vás na stránkách podzimního vydání magazínu Fresh From Moser, který je věnován nejdůležitějším událostem a novinkám ze života sklárny Moser. Karlovy Vary, které jsou domovem manufaktury Moser již více než 55 let, přivítaly v červenci mimořádné osobnosti světového filmu. John Travolta, který převzal Křišťálový glóbus v rámci Mezinárodního filmového festivalu, okouzlil všechny fanoušky neuvěřitelnou vstřícností, laskavostí, humorem a zůstane tak nadlouho v srdcích všech návštěvníků festivalu. Oliver Stone, další hvězda festivalu, zakončil prestižní festival převzetím Křišťálového glóbu za celoživotní přínos filmu. Welcome to the pages of the autumn edition of Fresh From Moser, which is dedicated to the most important events and news from the life of Moser Glassworks. Karlovy Vary, which has been the home of the Moser manufactory for more than 55 years, welcomed a couple of extraordinary personalities from the world of film in July. John Travolta, who received the Crystal Globe at the International Film Festival, charmed fans with his incredibly accommodating nature, his kindness and humour, and thus will remain in the hearts of all visitors to the festival for a long time. Oliver Stone, another star of the festival, concluded the prestigious event by accepting the Crystal Globe for Life-time Contribution to World Cinema. Léto pomalu končí a my bychom vás chtěli srdečně pozvat na návštěvu výstavy designéra Jiřího Šuhájka, která se pod názvem Křehkost zrozená ohněm koná od 25. září 203 v umělecké galerii Moser v Praze. Naše pozvání nesměřuje pouze do pražské metropole, ale i do Karlových Varů, kde bychom vám chtěli představit nové náměstí Ludwiga Mosera s křišťálovou fontánou a také naše strážce sklárny, 3,5 metru vysoké sochy Podzim a Zima, které vás přivítají u vstupu do sklářské hutě. Nechť vám magazín Fresh From Moser zpříjemní nadcházející podzimní čas a je pro vás inspirací třeba právě k návštěvě sklárny v Karlových Varech či akcí Moser v Praze. Krásné podzimní dny vám přeje Daniela Sládková ŠÉFREDAKTORKA MAGAZÍNU / MAGAZINE EDITOR Summer is almost over and we would like to cordially invite you to visit the exhibition by Designer Jiří Šuhájek, called Delicacy born of fire which opens on 25 September 203 at the Moser Art Gallery in Prague. Our invitations are not only for Prague, but for Karlovy Vary as well, where we would like to introduce you to our new Ludwig Moser Square with its crystal fountain and also to our Guardians of the Glassworks, the 3.5 meter high statues Autumn and Winter, which welcome you at the entrance to the glassworks. May the magazine Fresh From Moser make the upcoming autumn a pleasant time for you and inspire you to visit the glassworks in Karlovy Vary or the Moser events held in Prague. Wishing you many beautiful autumn days! OBSAH / CONTENTS Salón Moser ke slavnému výročí vzniku kolekce Marie Theresie Gala evening to celebrate the anniversary of the founding of the Maria Theresia Collection Střípky z domova Home in brief Rozhovor u sklenky: Dana Burešová, operní pěvkyně Interview over a drink: Dana Burešová, Opera singer Zajímavosti ze světa Moser Worldwide Sabrage 2. století Sabrage 2 st century Křišťálové glóby Crystal Globes 8 20 Zajímavosti: Karlovarská sklárna mění své okolí Attractions: Karlovy Vary Glassworks changing its surroundings Design and Style Interview s designérem Jiřím Šuhájkem Interview with a Designer Jiří Šuhájek VYTVÁŘÍME ORIGINÁLNÍ KŘIŠŤÁLOVÁ DÍLA, KTERÁ PŘINÁŠEJÍ KRÁSU. WE CREATE ORIGINAL CRYSTAL WORKS OF ART WHICH BRING THE BEAUTY. FRESH FROM MOSER PODZIM 203 VYDÁVÁ MOSER, A.S., KPT. JAROŠE 46/9, KARLOVY VARY, TEL , FAX , GRAFICKÁ ÚPRAVA KANTOR S CREATIVE CLUB TISK GRAFICO, FRESH FROM MOSER V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA REDAKCE: ŠÉFREDAKTOR DANIELA SLÁDKOVÁ, REDAKČNÍ RADA RICHARD ULLISCH, JAROSLAV ČERVINKA, MONIKA FIALOVÁ, LUKÁŠ JABŮREK, PŘEKLAD AGENTURA SVĚT JAZYKŮ FOTOGRAFIE Z TITULNÍ STRANY JOHN TRAVOLTA S KŘIŠŤÁLOVÝM GLÓBEM FRESH FROM MOSER AUTUMN 203 ISSUED BY MOSER, INC., KPT. JAROŠE 46/9, KARLOVY VARY, TEL , FAX , -GLASS.COM LAYOUT BY KANTOR'S CREATIVE CLUB PRINT GRAFICO, FRESH FROM MOSER IN ELECTRONIC FORM AT STAFF: EDITOR-IN-CHIEF DANIELA SLÁDKOVÁ, COM, EDITORIAL BOARD: RICHARD ULLISCH, JAROSLAV ČERVINKA, MONIKA FIALOVÁ, LUKÁŠ JABŮREK, TRANSLATION: WORLD OF LANGUAGES AGENCY PHOTO ON THE COVER: JOHN TRAVOLTA WITH A CRYSTAL GLOBE

3 HLAVNÍ UDÁLOST / MAIN EVENT Text: Monika Fialová Photo: Petr Adámek SALÓN MOSER KE 00. VÝROČÍ VZNIKU KOLEKCE MARIE THERESIE GALA EVENING TO CELEBRATE THE 00 TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDING OF THE MARIA THERESIA COLLECTION BARVY PRO MARII THERESII COLOURS FOR MARIA THERESIA Slavnostní večer k oslavě výročí vzniku kolekce Marie Theresie Gala evening to celebrate the anniversary of the founding of the Maria Theresia Collection Slavnostní odhalení kolekce Maria Theresia Unveiling ceremony of the Maria Theresia Collection Pan Richard Ullisch, ředitel pro obchod a marketing sklárny Moser, paní profesorka Irina Kondratěnko, klavírní virtuoska, paní Dana Burešová, sólistka Opery Národního divadla a pan Antonín Vlk, předseda představenstsva sklárny Moser (zleva) Mr. Richard Ullisch, Marketing and Sales Director of Moser, Professor Irina Kondratěnko, piano virtuoso, Mrs. Dana Burešová, soloist of the National Theatre in Prague and Mr. Antonín Vlk, Chairman of the Board of Moser Glassworks (from left) V průběhu večera probíhala rytecká prezentace mistra rytce Milana Holubka During the course of the evening, an engraving demonstration by Master Engraver Milan Holubek took place Vystoupení paní Dany Burešové, sólistky Opery Národního divadla v Praze, s klavírním doprovodem paní profesorky Iriny Kondratěnko Performance of Mrs. Dana Burešová, soloist of the National Theatre in Prague with piano virtuoso Professor Irina Kondratěnko Obdivuji klasické kusy Moser. Hodí se do každého interiéru, říká jeden z hostů slavnostního večera, který sklárna Moser uspořádala u příležitosti 00. výročí vzniku legendárního nápojového a dekorativního souboru Maria Theresia. Klasický interiér elegantně doplní nebo zdůrazní a v moderním prostoru vytvoří kontrast, pokračuje a prohlíží si detailní obrazy figur zdobících velkolepou křišťálovou mísu. Obrazy v křišťále, které pozorujeme, však nestvořil malíř štětcem, ale mistr rytec pomocí drobných ryteckých koleček. Mísa, na kterou se díváte, byla vytvořena u příležitosti 00. výročí vzniku souboru Maria Theresia. Rytecký mistr na ní soustředěně pracuje tři až čtyři týdny podle náročnosti námětu, vysvětluji podle informací, které vím od ryteckých mistrů Moseru Tomáše Lessera a Romana Chalupky, kteří se na rytí této mísy specializují. Je to neuvěřitelných 7 kilogramů křišťálu, které desítky hodin drží pevně v rukou, jemnými tahy koleček vytváří rytinu a nesmí nic pokazit, obdivujeme společně. A jak vůbec začal příběh Marie Theresie, reprezentativního souboru s mistrovskými brusy i rytinami? Maria Theresia vznikla z odvěké touhy lidí po změně. Obdiv k charakteristickým tvarům secese totiž na konci prvního desetiletí 20. století vystřídala touha po geometricky jednodušších výrazových formách. V roce 93 sklárna Moser představila poprvé svůj soubor Maria Theresia. Předlohou tvarů je barokní souprava I admire classic Moser pieces. They suit any interior, said one of the guests of the gala evening, which Moser organized on the occasion of the 00 th anniversary of the founding of the legendary table and decorative set Maria Theresia. It is an elegant addition or highlight for a classic interior and creates contrast for the modern space, he continues, looking at the detailed images of figures adorning the magnificent crystal bowl. The images we see in the crystal were not done by a painter with a brush, but however, by a Master Engraver using small engraving wheels. The bowl you re looking at was created to commemorate the 00 th anniversary of the existence of the Maria Theresia Set. The complexity of the theme meant that the Master Engraver spent three or four weeks focused on it, I explain according to the information I received from Moser Master Engravers Tomáš Lesser and Roman Chalupka, who specialize in engraving this bowl. It is an incredible seven kilograms of crystal, which he has to hold firmly in hand for dozens of hours while applying gentle strokes to create the engraving, and he can t allow anything to go wrong, I add to our mutual admiration. And how did the story of Maria Theresia, that representative set of masterful cuts and engravings, come about? Maria Theresia owes its origins to the age-old desire of people for change. The admiration for the characteristic shapes of Art Nouveau had been replaced during the first decade of the 20 th century by the desire for geometrically simpler forms of expression. In 93, Moser introduced its first Maria Theresia Set. The model for the shapes is a baroque ensemble that belonged to the Viennese Imperial Court during the time of Maria Theresia, and so the set was named after the famous empress. Moser Glassworks, however, z doby Marie Theresie patřící k vybavení vídeňského císařského dvora, proto také soubor nese jméno slavné císařovny. Moserovská sklovina však historické předloze vtiskla zcela nový rozměr svou mimořádnou kvalitou a krásou. Současní mistři ale nemohli zůstat pozadu za svými předky. Původně se Maria Theresia vyráběla v čirém křišťálu, ale protože jsme u příležitosti 00. výročí soubor doplnili o další dekorativní předměty, vázy a mísu, byla by škoda na nich neukázat i naše barvy, například nové propojení klasické mistrovské rytiny Watteau v barvách, vysvětlil přítomným hostům Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny. Novou kolekci Maria Theresia v barvách drahokamů slavnostně odhalila vynikající česká sopranistka Dana Burešová, sólistka Opery Národního divadla v Praze a držitelka Ceny Thálie za mimořádný jevištní výkon, která přijala pozvání sklárny Moser a stala se patronkou nové kolekce. V hudební části večera paní Dana Burešová přítomným hostům zazpívala nejznámější árii z opery Antonína Dvořáka Rusalka. Na klavír zahrála další výrazná osobnost hudebního světa, klavírní virtuoska a vynikající pedagožka, paní profesorka Irina Kondratěnko, nositelka mezinárodního ocenění Žena roku v oblasti umění a kultury, která rovněž přijala pozvání k příjemnému jarnímu setkání s Marií Theresií. imprinted the historical shape with an entirely new dimension full of extraordinary quality and beauty. Contemporary masters just couldn t lag behind their ancestors. Originally, Maria Theresia was produced in clear crystal, but since we are marking the 00 th anniversary of the founding of the set, additional decorative items, vases and bowl, were added. It would ve been a shame not to show off our colours in them, as for example, the new connections between Watteau classic masterpiece engravings in colours, Lukáš Jabůrek, Artistic Director of the glassworks, explained to the attending guests. OBDIVUJI KLASICKÉ KUSY MOSER. HODÍ SE DO KAŽDÉHO INTERIÉRU I ADMIRE CLASSIC MOSER PIECES. THEY SUIT ANY INTERIOR The new collection of Maria Theresia in the colours of gems was officially unveiled by premier Czech soprano Dana Burešová, soloist of the National Theatre in Prague and winner of the Thalia Award for outstanding stage performance. She accepted the invitation of Moser Glassworks and became the patron of the new collection. The musical part of the evening saw Dana Burešová sing her famous arias from the Dvořák opera Rusalka to the assembled guests. Another major personality in the world of music, piano virtuoso and renowned teacher, Professor Irina Kondratěnko, winner of the international Woman of the Year Award in the field of arts and culture, played on the piano and likewise accepted the invitation to a pleasant spring encounter with Maria Theresia. 4 FRESHFROMMOSER 5

4 STŘÍPKY Z DOMOVA / HOME IN BRIEF Text: Daniela Sládková, Monika Fialová Photo: Petr Adámek, Moser, Martin Prokeš STŘÍPKY Z DOMOVA HOME IN BRIEF Pražská prodejní galerie uvítala World renowned singer Pink at Moser Historické vozy zavítaly do sklárny Moser 4 4 As part of her European concert tour that stopped in Prague on 0 May 2 světoznámou zpěvačku Pink V rámci svého evropského koncertního turné v Praze navštívila 0. května 203 prodejní galerii Moser, Na Příkopě, několikanásobná držitelka cen Grammy, zpěvačka a skladatelka Pink. Prodejní personál byl velmi mile překvapen, jak skromná a velice příjemná světová megastar byla. Jak sami říkají: Vešla drobná, malá, sladká dáma, která nás uchvátila svou bezprostředností, veselým a milým jednáním a nešetřila slovy chvály na křišťál Moser. O to více nás potěšilo, že si vybrala křišťálový ručně rytý set Maria Theresia, který letos slaví 00. výročí od svého vzniku, konkrétně osm sklenic na koňak v medově zlaté barvě topas, sadu na víno v typických šesti moserovských barvách, aurorovou rytou vázu s drakem a perlou a několik dalších rytých odlivek například s mořskými motivy. Její návštěva nadlouho zůstane velmi příjemnou vzpomínkou na osobnost, která i přes svou slávu zůstává milým a skromným člověkem. Jsme pyšní na to, že křišťál Moser připomene zpěvačce Pink atmosféru nejen z její návštěvy v Praze, ale i Moseru. Pan Karel Schwarzenberg poctil návštěvou galerii v Praze V pátek 0. května 203 navštívil prodejní galerii Moser, Na Příkopě, první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky, pan Karel Schwarzenberg. Bylo nám velkou ctí panu Schwarzenbergovi při této příležitosti poděkovat. Velice si vážíme, že při svých setkáních s významnými hosty ze zahraničí i při mnohých diplomatických misích šíří slávu křišťálu Moser po celém světě a stává se tak tím nejlepším ambasadorem sklářských mistrů Moseru. V průběhu neformálního setkání pan Schwarzenberg velmi živě diskutoval na téma křišťálu, o kterém má široký rozhled, ocenil klasické kolekce Moser, které dobře zná a velice chválil i novou moderní kolekci "Design Moser 203". Na závěr setkání poděkoval všem zaměstnancům sklárny Moser za to, že jejich dílo je vždy kvalitní i krásné, a proto také s radostí dary pro významné hosty vždy osobně vybírá. Osobnosti napříč světem navštívily 3 3 sklárnu Moser v Karlových Varech Jaro a léto přilákalo na návštěvu sklárny Moser v Karlových Varech řadu významných osobností politického a diplomatického světa. Sklářskou huť a muzeum si prohlédli velvyslankyně Rumunska, paní Daniela Gitman, velvyslankyně Nigerijské federativní republiky v ČR, paní Catherine Okon, velvyslanec republiky Singapur v ČR, pan Tan Soo Khoon a honorární konzul republiky Singapur v ČR, pan M. Plachý a také desetičlenná delegace z Korejské republiky složená ze zástupců Národního shromáždění Korejské republiky a členů velvyslanectví Korejské republiky v ČR. Dalším významným návštěvníkem sklárny Moser byla paní hraběnka Mathilda Nostitzová, kterou v muzeu Moser nadchly nápojové soubory se znaky královských rodin. Někteří z hostů si ochotně vyzkoušeli sklářské řemeslo a s úctou a respektem hodnotili sklářský um mistrů sklářů, brusičů a rytců. 203, multiple Grammy winner and singer-songwriter Pink visited the Moser Sales Gallery on Na Příkopě. The sales staff was pleasantly surprised at how modest and amiable the world megastar is. To quote them: She s a very petite, sweet lady who captivated us with her familiarity, cheerfulness and kind behaviour, and she lavished praise on Moser crystal. We were all the more pleased that she chose the hand-engraved Maria Theresia Crystal Set, which is celebrating its 00 th anniversary of its founding this year, in addition to eight goblets in honey-gold topaz, a wine set in the six typical Moser colours, an aurora engraved vase with a dragon and pearl, and several other engraved tumblers with, for example, a sea theme. Her visit will long generate fond memories of a person who, despite her fame, is still a pleasant and modest person. We are proud of the fact that Moser crystal will remind Pink not only of her visit to Prague, but to Moser, as well. Milovníci klasických, dnes již historických vozů, měli šanci v rámci závodu Carlsbad Classic, spatřit unikátní vozy v prostorách před sklárnou Moser v Karlových Varech dne 26. července 203. K vidění bylo celkem čtyřicet dva unikátních vozů, jejichž hodnota je dnes nevyčíslitelná. Před sklárnou Moser proběhla rychlostní zkouška vozů. Lásku k umění, hodnotám a eleganci sdílí sklárna Moser s majiteli vozů. I proto vyrobila pro vítěze rallye křišťálovou trofej, která byla slavnostně odhalena za účasti světové topmodelky Pavlíny Němcové v luxusním hotelu Savoy Westend. Carlsbad Classic je tzv. setinová rallye, během které ujeli účastníci se svým klasickým vozem celkem 250 kilometrů, přičemž zavítali do několika lázeňských měst. Cílem závodu byla zábava, radost a kvalitní soutěžení na gentlemanské úrovni s patřičnou noblesou, kde záleží na přesnosti a řidičských schopnostech. Mr. Karel Schwarzenberg honoured the Trend či výjimka aneb Jiří Guth-Jarkovský Moser Sales Gallery in Prague with a visit On Friday, 0 May 203, the First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic, Mr. Karel Schwarzenberg, visited the Moser Sales Gallery on Na Příkopě. It was a great honour for us to thank Mr. Schwarzenberg on this occasion. We highly appreciate the fact that during both his meetings with prominent guests from abroad and his many diplomatic missions, he spreads the fame of Moser crystal around the world, thus becoming the best ambassador for Moser s glass masters. During this informal encounter, Mr. Schwarzenberg revealed his very broad views on crystal during a lively discourse on the topic. He praised the classic Moser collection, which he is to very familiar with and he equally praised the new and modern collection Moser Design 203. At the end of the meeting, he thanked all employees of Moser Glassworks for their consistently excellent and beautiful works of art, and, as always, took pleasure in personally choosing several gifts for prominent guests. Celebrities from around the world have visited Moser Glassworks in Karlovy Vary Spring has attracted a number of eminent personalities from the world of politics and diplomacy to visit Moser Glassworks in Karlovy Vary. Touring the glassworks and museum were the Romanian Ambassador, Mrs. Daniela Gitman, the Ambassador of the Federal Republic of Nigeria in the Czech Republic, Mrs. Catherine Okon, the Ambassador of the Republic of Singapore in the Czech Republic, Mr. Tan Soo Khoon and the Honorary Consul of the Republic of Singapore in the Czech Republic, Mr. M. Plachý, and also a ten- -member delegation from the Republic of Korea, consisting of representatives of the National Assembly of the Republic of Korea and members of the Embassy of the Republic of Korea in the Czech Republic. Some of them were willing to try their hand at glasswork and judged the skill of the master glassmakers, cutters and engravers with dignity and respect. by byl potěšen Zdálo by se, že v době, kdy si můžeme dopřát gurmánský zážitek v restauracích nabízejících vybranou světovou kuchyni či rychlý oběd mezi pracovními povinnostmi, se už nevrátíme k tradici domácího stolování. O opaku nás přesvědčilo květnové setkání Klubu Top 25 žen českého byznysu. Jeho tématem bylo seznámit se s praktickými tipy, jak podle správných pravidel, ale jednoduše, elegantně a s ohledem na osobnost hostitelky, prostřít stůl doma pro různé příležitosti i počty hostů. Pro tuto školu stolování členky Klubu zvolily ideální prostředí Rezidenci primátora hlavního města Prahy. V případě nápojového skla padla volba na křišťál Moser. Významné osobnosti panovnických dvorů, diplomatického, politického či kulturního života a milovníci kvalitního skla, nacházejí v křišťálu Moser více než stopětapadesát let požadovanou důstojnost, kvalitu, krásu i neopakovatelnost originálních nápojových a dekorativních souborů. Zástupci sklárny Moser, Jaroslav Červinka a Monika Stejskalová, společně se šéfkuchařem Filipem Sailerem a odborníky pro aranžování květin, přítomné členky Klubu seznámili se základními doporučeními, jak ideálně v různých případech rozmísťovat sklo, porcelán, příbory a proč jsou důležité správně nainstalované dekorace. A tři nejzákladnější tipy? Vše začíná dokonale vyžehleným ubrusem a nejsme-li si jisti barvou, pak bílou nebo smetanovou jistě nic nepokazíme. Kouzlo jedinečného pak spočívá na pečlivě vybraných číších, které skládáte v pořadí tak, jak je budete používat například přípitek, víno a nealkoholické nápoje přičemž první máte na úrovni špičky příborového nože, další stavíte směrem doprava. Ovšem to nejdůležitější je vcítit se do svých hostů a vytvořit přátelskou atmosféru. Pak bude každé domácí stolování nezapomenutelným prožitkem. Vintage cars paid a visit to Moser Glassworks Lovers of classic, vintage cars had a chance to see unique automobiles on the premises of Moser Glassworks in Karlovy Vary on 26 July 203 as part of the Carlsbad Classic Race. A total of forty-two unique cars were on display, their value today incalculable. These cars ran in a speed test in front of Moser Glassworks. Moser shares the love of art, values and elegance with these car owners. That s why it produced a crystal trophy for the rally winner, which was officially revealed in the presence of supermodel Pavlína Němcová at the luxurious Savoy Westend Hotel in Karlovy Vary. The Carlsbad Classic is a so-called 00 Rally, whereby contestants drive their classic cars a total of 250 kilometres, visiting several spa cities during the process. The aim of the race was fun, pleasure and quality competition on a gentleman s level with the appropriate refinement, with all of this on precision and driving abilities. Trend or an exception, or Jiří Guth- Jarkovský would be pleased It would seem that at this time, when you can treat yourself to a gourmet experience in restaurants offering fine international cuisine or a quick lunch between work responsibilities, we no longer return to the tradition of home dining. The May meeting of the Top 25 Club of Czech Businesswomen convinced us that the opposite was true. The theme was gaining familiarity with practical tips on how to set a table for various occasions and the number of guests, both according to the proper rules, done simply but elegantly, and with regard to the personality of the hostess. Club members chose the ideal location for this school of festive dining - the residence of the Mayor of Prague. In addition to halls normally used for prestigious occasions, the conservatory as well as the music and men's lounges were employed to demonstrate the dining school. In the case of drinking glasses, the choice fell on Moser crystal. Notable personages of royal courts, diplomatic, political and cultural life, and the lovers of quality glass found in Moser crystal more than one hundred and fifty-five years of the proper dignity, quality, beauty and the uniqueness of original table and decorative sets. Representatives of Moser Glassworks, Jaroslav Červinka and Monika Stejskalová, together with Chef Filip Sailer and flower arrangement experts, offered members of the club basic recommendations on how to ideally set glasses, porcelain, and cutlery for various occasions and why the correct placement of decorations is so important. And the three most basic tips? Everything starts with a perfectly ironed tablecloth and if you are not sure about the colour, then with either white or cream you certainly cannot go wrong. The magic lies in carefully choosing the right glasses, placed in the order of use for example, aperitif, wine and soft drinks and the first one is lined up with the tip of the cutlery knife; the rest you place to the right of it. Of course, the most important thing is to remember your guests and create a friendly atmosphere. Then, each home will be an unforgettable dining experience. 2 3 Pink (Foto: fanart.tv) Pan Antonín Vlk, předseda představenstva sklárny Moser (vpravo), předává dar panu Karlu Schwarzenbergovi, prvnímu místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí ČR, ručně rytý set Maria Theresia Mr. Antonín Vlk, Chairman of the Board of Moser Glassworks (right), presented a present to Mr. Karel Schwarzenberg, the First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic, a hand engraved Maria Theresia Set Paní Daniela Gitman, velvyslankyně Rumunska Mrs. Daniela Gitman, Romanian Ambassador FRESHFROMMOSER 7

5 6 STŘÍPKY Z DOMOVA / HOME IN BRIEF STŘÍPKY Z DOMOVA HOME IN BRIEF 6 a a Moser tvůrcem originálních křišťálových trofejí Moser je partnerem řady charitativních, kulturních a společenských projektů, pro které vyrábí originální křišťálové trofeje a ocenění. Od počátku roku byly rozdány křišťálové ceny hned v několika oblastech. V hudbě to byla ocenění pro mladé vítěze Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro (obr. a). Letos se soutěžilo v oborech varhany a lesní roh, proto i ceny symbolicky připomínají dané nástroje. Křišťálový kontrabas je hlavní cenou Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha (obr. b). Tento rok jej získal pan Jiří Kylián, český choreograf a tanečník, a to za celoživotní přínos v oblasti propagace a popularizace české klasické hudby doma i v zahraničí. V oblasti sportu byly uděleny křišťálové ceny nejlepším volejbalistům roku (obr. c). Trofejím z dílny designového centra sklárny Moser dominuje ručně broušený volejbalový míč nad precizně vybroušenou volejbalovou sítí, celkově cena připomíná hráče ve výskoku na smeč. Další trofejí, kterou letos Moser vyrobil, je cena pro vítěze jubilejních 00. Pražských primátorek (obr. d). Vítězům tradičních veslařských závodů bude darována křišťálová ručně broušená cena, jejíž různě poskládané bloky představují vlnky tekoucí řeky Vltavy. Smyslem soutěže Média na pomoc památkám, probíhající ve čtyřech kategoriích (tisk, rozhlas, televize a publicistika), je povzbudit a ocenit nejvýznamnější publicistické počiny, které apelují nejen na vládu, parlament a odborné instituce, ale především na občanskou veřejnost s cílem vyvolat spoluodpovědnost za kulturní dědictví a probouzet povědomí občanů o kulturní minulost České republiky. Křišťálové ceny pro vítěze soutěže vyrábí sklárna Moser již řadu let. V neposlední řadě připomeňme křišťálová ocenění pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně (obr. e) za největší finanční i nemateriální pomoc programu dárcovství dřeně. Křišťálová cena Moser je ručně rytá a její motiv symbolicky připomíná rozkvétající strom plný naděje pro postižené poruchou krvetvorby. 6 b d Moser creator of original crystal trophies Moser is a partner of a number of charitable, cultural and social projects, for which it produces original crystal trophies and awards. Since the beginning of the year, crystal prizes have been awarded in several disciplines. In music, it was the prize for the young winners of the Prague Spring International Music Competition (pic. a). This year the disciplines of organ and French horn were in play, therefore, the prizes were symbolically fashioned to be reminiscent of these instruments. A crystal contrabass is the main prize for the Dvořák Prague International Music Festival (pic. b). This year the recipient was Jiří Kylián, Czech choreographer and dancer, in honour of his lifetime achievement in the promotion and popularization of Czech classical music at home and abroad. In the field of sport, crystal prizes were awarded to the top volleyball players of the year (pic. c). Dominating the trophies from the workshop of the Moser design center were hand-cut volleyballs placed over precisely cut volleyball nets, with the entire prize representing a player about to spike the ball. Other trophies made by Moser this year include the prize for the winners of the 00 th Jubilee of Prague Mayors (pic. d). The winners of the traditional rowing races will be given hand-cut crystal prizes, with the blocks arranged to show ripples in the flowing Vltava River in Prague. The purpose of The media coming to the help of landmarks Competition, which takes place in four categories (print, radio, television and journalism), is to encourage and reward the most important journalistic achievements that appeal not only to government, parliament and professional institutions, but primarily to the public to affirm our mutual responsibility for cultural heritage and to awaken public awareness in the cultural history of the Czech Republic. Moser has been producing these crystal prizes for the winners for several years. Finally, we should mention the crystal award for the Foundation for Bone Marrow Transplant (pic. e) for the largest financial and non-material assistance to the bone marrow donation program. The Moser crystal award is hand engraved and its theme symbolically represents the blossoming of a tree full of hope for those affected by blood disorders. c e Palác Dlouhá v Praze představil vzorový byt s doplňky Moser Dlouhá Palace in Prague showcasing a model apartment with Moser accessories Palác Dlouhá v Praze představil vzorový 7 7 byt s doplňky Moser Palác Dlouhá na Starém Městě v Praze z roku 928 je příkladem domu, v němž byl ve třicátých letech minulého století užit nový styl kombinující modernu s doznívající secesí. V průběhu času však palác chátral a až díky novému developerskému projektu se jej podařilo zrekonstruovat tak, aby byl zachován původní styl i dispozice včetně precizností detailů a nadčasového konceptu. V tomto domě je nyní možné prohlédnout si vzorový byt, kde si zájemci o koupi bytů v paláci mohou udělat představu o možnostech úprav a zařízení. Je navržen v klasickém stylu, který zdůrazňuje art deco styl domu, odráží jeho historickou hodnotu, ale zároveň je nadčasový a doplněný nejmodernějšími materiály a vybavením. Společnost Moser zapůjčila pro vzorový byt několik designově vybroušených kousků. Umělecká váza od designéra Libora Doležala či křišťálová mísa od Reného Roubíčka originálně doplňují luxusní interiér. 8 Prezentace sklárny Moser významným 8 sběratelům uměleckých děl Skupina významných klientů Komerční banky, milovníků a sběratelů uměleckých děl, zavítala v úterý 2. května 203 do prodejní galerie Moser v Praze, Na Příkopě. Záměrem hostů bylo nejen si vystavená díla Moser prohlédnout, ale dozvědět se více o jejich výrobě, stylových proměnách i o samotné sklárně Moser. O vzniku sklárny Moser a jejím vývoji promluvila PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Hostům byla dále představena technika uměleckého rytí, kterou naživo předvedla rytečka Milada Zvolánková. Pan Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny, pohovořil na témata kolekce Design Moser 203, Maria Theresia v barvách a dalších novinek. Nejslavnější klasické nápojové a dekorativní soubory, sklo králů, představila paní Monika Stejskalová, vedoucí prodejní galerie. Zlatým hřebem pak byla prezentace vzácné zákresové knihy Moser z konce 9. století, které se ujal pan Richard Ullisch, ředitel pro obchod a marketing sklárny Moser. Hosté získali ucelený obraz o sklárně i umělecké hodnotě křišťálu značky Moser tak, jak bylo cílem jejich setkání a nešetřili chválou nad dobře připravenou prezentací Moseru. Text: Daniela Sládková, Monika Fialová Photo: Petr Adámek, Moser, Martin Prokeš Prezentace sklárny Moser významným sběratelům uměleckých děl Presentation of Moser Glassworks to distinguished art collectors Dlouhá Palace in Prague showcasing a model apartment with Moser accessories Since 928, Dlouhá Palace in the Old Town section of Prague has been an example of the type of building which, during the 930s, employed a new style that combined modernity with lingering secession. Over time, however, the palace began to fall into disrepair and was only successfully saved thanks to a new development project which "restored" it so that the original style and layout, including the precision to detail and timeless concept, were preserved. A model apartment has been opened to general viewing in this building, where people interested in purchasing units in the palace can get an idea of its customization and furnishings. It was designed in the classic style, which both emphasizes the art deco style and reflects its historical value, but remains timeless and is complemented with the latest material and equipment. Moser has loaned several Designer cut pieces to the model apartment. An artistic vase designed by Libor Doležal and a crystal bowl by René Roubíček individually complement the luxurious interior. Presentation of Moser Glassworks to important art collectors On 2 May 203 a group of important clients of Komerční banka, lovers and collectors of art visited the Moser Sales Gallery in Prague, Na Příkopě. The guests came with the intention of not only viewing the displayed Moser works, but also learning more about their manufacture, changes in style and Moser Glassworks itself. Mrs. Helena Koenigsmarková, Director of the Museum of Decorative Arts in Prague, spoke about the establishment of Moser Glassworks and its development. Guests also saw a presentation of the artistic engraving technique, which was demonstrated live by the engraver Milada Zvolánková. Mr. Lukáš Jabůrek, the Artistic Director of the glassworks, spoke about the theme of Design Moser 203, Maria Theresia in colours and other news. Mrs. Monika Stejskalová, Head of the Sales Gallery, presented the most famous classic drinking and decorative sets, the Glass of Kings. The high point was a presentation of a rare Moser drawing book from the end of the 9 th century, which Mr. Richard Ullisch, the Sales and Marketing Director of Moser Glassworks, took charge of. Guests acquired an overall picture of the glassworks and the artistic value of Moser crystal, which was the point of their meeting, and they highly praised the well-prepared Moser presentation. 8 FRESHFROMMOSER 9

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Všechna práva vyhrazena/ All rights reserved Texts by Petr

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32 č. 12 2011 vydavatel časopisu: Mediace: nejlepší je domluvit se 32 Systém hodnocení se bez liniových manažerů neobejde 20 Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká Petr Lebeda 16 Sociální smír

Více

Department of English and American Studies. English Language and Literature. Humour in Czech Translations of Three Men in a Boat

Department of English and American Studies. English Language and Literature. Humour in Czech Translations of Three Men in a Boat Masaryk University Faculty of Arts Department of English and American Studies English Language and Literature Veronika Steidlová Humour in Czech Translations of Three Men in a Boat Master s Diploma Thesis

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU

Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU BIBS vysoká škola Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU Doktorát pro praxi Nový krátkodobý kurz Strategické řízení marketingu Nový vizuální styl Ples absolventů Studijní okénko 1 Obsah

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

skladatelskē instituce jejich historie, poslání a projekty v letech 2010 2014

skladatelskē instituce jejich historie, poslání a projekty v letech 2010 2014 MUZEUM BEDŘICHA SMETANY PRAHA MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA PRAHA NADACE LEOŠE JANÁČKA BRNO NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ PRAHA CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ PRAHA vȳznamnē českē skadateskē

Více