FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe"

Transkript

1 MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria Theresia Collection John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe Rozhovory Dana Burešová, operní pěvkyně Jiří Šuhájek, designér Interviews Dana Burešová, Opera singer Jiří Šuhájek, Designer

2 EDITORIAL Vážené dámy a pánové, Dear Ladies and Gentlemen, vítám vás na stránkách podzimního vydání magazínu Fresh From Moser, který je věnován nejdůležitějším událostem a novinkám ze života sklárny Moser. Karlovy Vary, které jsou domovem manufaktury Moser již více než 55 let, přivítaly v červenci mimořádné osobnosti světového filmu. John Travolta, který převzal Křišťálový glóbus v rámci Mezinárodního filmového festivalu, okouzlil všechny fanoušky neuvěřitelnou vstřícností, laskavostí, humorem a zůstane tak nadlouho v srdcích všech návštěvníků festivalu. Oliver Stone, další hvězda festivalu, zakončil prestižní festival převzetím Křišťálového glóbu za celoživotní přínos filmu. Welcome to the pages of the autumn edition of Fresh From Moser, which is dedicated to the most important events and news from the life of Moser Glassworks. Karlovy Vary, which has been the home of the Moser manufactory for more than 55 years, welcomed a couple of extraordinary personalities from the world of film in July. John Travolta, who received the Crystal Globe at the International Film Festival, charmed fans with his incredibly accommodating nature, his kindness and humour, and thus will remain in the hearts of all visitors to the festival for a long time. Oliver Stone, another star of the festival, concluded the prestigious event by accepting the Crystal Globe for Life-time Contribution to World Cinema. Léto pomalu končí a my bychom vás chtěli srdečně pozvat na návštěvu výstavy designéra Jiřího Šuhájka, která se pod názvem Křehkost zrozená ohněm koná od 25. září 203 v umělecké galerii Moser v Praze. Naše pozvání nesměřuje pouze do pražské metropole, ale i do Karlových Varů, kde bychom vám chtěli představit nové náměstí Ludwiga Mosera s křišťálovou fontánou a také naše strážce sklárny, 3,5 metru vysoké sochy Podzim a Zima, které vás přivítají u vstupu do sklářské hutě. Nechť vám magazín Fresh From Moser zpříjemní nadcházející podzimní čas a je pro vás inspirací třeba právě k návštěvě sklárny v Karlových Varech či akcí Moser v Praze. Krásné podzimní dny vám přeje Daniela Sládková ŠÉFREDAKTORKA MAGAZÍNU / MAGAZINE EDITOR Summer is almost over and we would like to cordially invite you to visit the exhibition by Designer Jiří Šuhájek, called Delicacy born of fire which opens on 25 September 203 at the Moser Art Gallery in Prague. Our invitations are not only for Prague, but for Karlovy Vary as well, where we would like to introduce you to our new Ludwig Moser Square with its crystal fountain and also to our Guardians of the Glassworks, the 3.5 meter high statues Autumn and Winter, which welcome you at the entrance to the glassworks. May the magazine Fresh From Moser make the upcoming autumn a pleasant time for you and inspire you to visit the glassworks in Karlovy Vary or the Moser events held in Prague. Wishing you many beautiful autumn days! OBSAH / CONTENTS Salón Moser ke slavnému výročí vzniku kolekce Marie Theresie Gala evening to celebrate the anniversary of the founding of the Maria Theresia Collection Střípky z domova Home in brief Rozhovor u sklenky: Dana Burešová, operní pěvkyně Interview over a drink: Dana Burešová, Opera singer Zajímavosti ze světa Moser Worldwide Sabrage 2. století Sabrage 2 st century Křišťálové glóby Crystal Globes 8 20 Zajímavosti: Karlovarská sklárna mění své okolí Attractions: Karlovy Vary Glassworks changing its surroundings Design and Style Interview s designérem Jiřím Šuhájkem Interview with a Designer Jiří Šuhájek VYTVÁŘÍME ORIGINÁLNÍ KŘIŠŤÁLOVÁ DÍLA, KTERÁ PŘINÁŠEJÍ KRÁSU. WE CREATE ORIGINAL CRYSTAL WORKS OF ART WHICH BRING THE BEAUTY. FRESH FROM MOSER PODZIM 203 VYDÁVÁ MOSER, A.S., KPT. JAROŠE 46/9, KARLOVY VARY, TEL , FAX , GRAFICKÁ ÚPRAVA KANTOR S CREATIVE CLUB TISK GRAFICO, FRESH FROM MOSER V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA REDAKCE: ŠÉFREDAKTOR DANIELA SLÁDKOVÁ, REDAKČNÍ RADA RICHARD ULLISCH, JAROSLAV ČERVINKA, MONIKA FIALOVÁ, LUKÁŠ JABŮREK, PŘEKLAD AGENTURA SVĚT JAZYKŮ FOTOGRAFIE Z TITULNÍ STRANY JOHN TRAVOLTA S KŘIŠŤÁLOVÝM GLÓBEM FRESH FROM MOSER AUTUMN 203 ISSUED BY MOSER, INC., KPT. JAROŠE 46/9, KARLOVY VARY, TEL , FAX , -GLASS.COM LAYOUT BY KANTOR'S CREATIVE CLUB PRINT GRAFICO, FRESH FROM MOSER IN ELECTRONIC FORM AT STAFF: EDITOR-IN-CHIEF DANIELA SLÁDKOVÁ, COM, EDITORIAL BOARD: RICHARD ULLISCH, JAROSLAV ČERVINKA, MONIKA FIALOVÁ, LUKÁŠ JABŮREK, TRANSLATION: WORLD OF LANGUAGES AGENCY PHOTO ON THE COVER: JOHN TRAVOLTA WITH A CRYSTAL GLOBE

3 HLAVNÍ UDÁLOST / MAIN EVENT Text: Monika Fialová Photo: Petr Adámek SALÓN MOSER KE 00. VÝROČÍ VZNIKU KOLEKCE MARIE THERESIE GALA EVENING TO CELEBRATE THE 00 TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDING OF THE MARIA THERESIA COLLECTION BARVY PRO MARII THERESII COLOURS FOR MARIA THERESIA Slavnostní večer k oslavě výročí vzniku kolekce Marie Theresie Gala evening to celebrate the anniversary of the founding of the Maria Theresia Collection Slavnostní odhalení kolekce Maria Theresia Unveiling ceremony of the Maria Theresia Collection Pan Richard Ullisch, ředitel pro obchod a marketing sklárny Moser, paní profesorka Irina Kondratěnko, klavírní virtuoska, paní Dana Burešová, sólistka Opery Národního divadla a pan Antonín Vlk, předseda představenstsva sklárny Moser (zleva) Mr. Richard Ullisch, Marketing and Sales Director of Moser, Professor Irina Kondratěnko, piano virtuoso, Mrs. Dana Burešová, soloist of the National Theatre in Prague and Mr. Antonín Vlk, Chairman of the Board of Moser Glassworks (from left) V průběhu večera probíhala rytecká prezentace mistra rytce Milana Holubka During the course of the evening, an engraving demonstration by Master Engraver Milan Holubek took place Vystoupení paní Dany Burešové, sólistky Opery Národního divadla v Praze, s klavírním doprovodem paní profesorky Iriny Kondratěnko Performance of Mrs. Dana Burešová, soloist of the National Theatre in Prague with piano virtuoso Professor Irina Kondratěnko Obdivuji klasické kusy Moser. Hodí se do každého interiéru, říká jeden z hostů slavnostního večera, který sklárna Moser uspořádala u příležitosti 00. výročí vzniku legendárního nápojového a dekorativního souboru Maria Theresia. Klasický interiér elegantně doplní nebo zdůrazní a v moderním prostoru vytvoří kontrast, pokračuje a prohlíží si detailní obrazy figur zdobících velkolepou křišťálovou mísu. Obrazy v křišťále, které pozorujeme, však nestvořil malíř štětcem, ale mistr rytec pomocí drobných ryteckých koleček. Mísa, na kterou se díváte, byla vytvořena u příležitosti 00. výročí vzniku souboru Maria Theresia. Rytecký mistr na ní soustředěně pracuje tři až čtyři týdny podle náročnosti námětu, vysvětluji podle informací, které vím od ryteckých mistrů Moseru Tomáše Lessera a Romana Chalupky, kteří se na rytí této mísy specializují. Je to neuvěřitelných 7 kilogramů křišťálu, které desítky hodin drží pevně v rukou, jemnými tahy koleček vytváří rytinu a nesmí nic pokazit, obdivujeme společně. A jak vůbec začal příběh Marie Theresie, reprezentativního souboru s mistrovskými brusy i rytinami? Maria Theresia vznikla z odvěké touhy lidí po změně. Obdiv k charakteristickým tvarům secese totiž na konci prvního desetiletí 20. století vystřídala touha po geometricky jednodušších výrazových formách. V roce 93 sklárna Moser představila poprvé svůj soubor Maria Theresia. Předlohou tvarů je barokní souprava I admire classic Moser pieces. They suit any interior, said one of the guests of the gala evening, which Moser organized on the occasion of the 00 th anniversary of the founding of the legendary table and decorative set Maria Theresia. It is an elegant addition or highlight for a classic interior and creates contrast for the modern space, he continues, looking at the detailed images of figures adorning the magnificent crystal bowl. The images we see in the crystal were not done by a painter with a brush, but however, by a Master Engraver using small engraving wheels. The bowl you re looking at was created to commemorate the 00 th anniversary of the existence of the Maria Theresia Set. The complexity of the theme meant that the Master Engraver spent three or four weeks focused on it, I explain according to the information I received from Moser Master Engravers Tomáš Lesser and Roman Chalupka, who specialize in engraving this bowl. It is an incredible seven kilograms of crystal, which he has to hold firmly in hand for dozens of hours while applying gentle strokes to create the engraving, and he can t allow anything to go wrong, I add to our mutual admiration. And how did the story of Maria Theresia, that representative set of masterful cuts and engravings, come about? Maria Theresia owes its origins to the age-old desire of people for change. The admiration for the characteristic shapes of Art Nouveau had been replaced during the first decade of the 20 th century by the desire for geometrically simpler forms of expression. In 93, Moser introduced its first Maria Theresia Set. The model for the shapes is a baroque ensemble that belonged to the Viennese Imperial Court during the time of Maria Theresia, and so the set was named after the famous empress. Moser Glassworks, however, z doby Marie Theresie patřící k vybavení vídeňského císařského dvora, proto také soubor nese jméno slavné císařovny. Moserovská sklovina však historické předloze vtiskla zcela nový rozměr svou mimořádnou kvalitou a krásou. Současní mistři ale nemohli zůstat pozadu za svými předky. Původně se Maria Theresia vyráběla v čirém křišťálu, ale protože jsme u příležitosti 00. výročí soubor doplnili o další dekorativní předměty, vázy a mísu, byla by škoda na nich neukázat i naše barvy, například nové propojení klasické mistrovské rytiny Watteau v barvách, vysvětlil přítomným hostům Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny. Novou kolekci Maria Theresia v barvách drahokamů slavnostně odhalila vynikající česká sopranistka Dana Burešová, sólistka Opery Národního divadla v Praze a držitelka Ceny Thálie za mimořádný jevištní výkon, která přijala pozvání sklárny Moser a stala se patronkou nové kolekce. V hudební části večera paní Dana Burešová přítomným hostům zazpívala nejznámější árii z opery Antonína Dvořáka Rusalka. Na klavír zahrála další výrazná osobnost hudebního světa, klavírní virtuoska a vynikající pedagožka, paní profesorka Irina Kondratěnko, nositelka mezinárodního ocenění Žena roku v oblasti umění a kultury, která rovněž přijala pozvání k příjemnému jarnímu setkání s Marií Theresií. imprinted the historical shape with an entirely new dimension full of extraordinary quality and beauty. Contemporary masters just couldn t lag behind their ancestors. Originally, Maria Theresia was produced in clear crystal, but since we are marking the 00 th anniversary of the founding of the set, additional decorative items, vases and bowl, were added. It would ve been a shame not to show off our colours in them, as for example, the new connections between Watteau classic masterpiece engravings in colours, Lukáš Jabůrek, Artistic Director of the glassworks, explained to the attending guests. OBDIVUJI KLASICKÉ KUSY MOSER. HODÍ SE DO KAŽDÉHO INTERIÉRU I ADMIRE CLASSIC MOSER PIECES. THEY SUIT ANY INTERIOR The new collection of Maria Theresia in the colours of gems was officially unveiled by premier Czech soprano Dana Burešová, soloist of the National Theatre in Prague and winner of the Thalia Award for outstanding stage performance. She accepted the invitation of Moser Glassworks and became the patron of the new collection. The musical part of the evening saw Dana Burešová sing her famous arias from the Dvořák opera Rusalka to the assembled guests. Another major personality in the world of music, piano virtuoso and renowned teacher, Professor Irina Kondratěnko, winner of the international Woman of the Year Award in the field of arts and culture, played on the piano and likewise accepted the invitation to a pleasant spring encounter with Maria Theresia. 4 FRESHFROMMOSER 5

4 STŘÍPKY Z DOMOVA / HOME IN BRIEF Text: Daniela Sládková, Monika Fialová Photo: Petr Adámek, Moser, Martin Prokeš STŘÍPKY Z DOMOVA HOME IN BRIEF Pražská prodejní galerie uvítala World renowned singer Pink at Moser Historické vozy zavítaly do sklárny Moser 4 4 As part of her European concert tour that stopped in Prague on 0 May 2 světoznámou zpěvačku Pink V rámci svého evropského koncertního turné v Praze navštívila 0. května 203 prodejní galerii Moser, Na Příkopě, několikanásobná držitelka cen Grammy, zpěvačka a skladatelka Pink. Prodejní personál byl velmi mile překvapen, jak skromná a velice příjemná světová megastar byla. Jak sami říkají: Vešla drobná, malá, sladká dáma, která nás uchvátila svou bezprostředností, veselým a milým jednáním a nešetřila slovy chvály na křišťál Moser. O to více nás potěšilo, že si vybrala křišťálový ručně rytý set Maria Theresia, který letos slaví 00. výročí od svého vzniku, konkrétně osm sklenic na koňak v medově zlaté barvě topas, sadu na víno v typických šesti moserovských barvách, aurorovou rytou vázu s drakem a perlou a několik dalších rytých odlivek například s mořskými motivy. Její návštěva nadlouho zůstane velmi příjemnou vzpomínkou na osobnost, která i přes svou slávu zůstává milým a skromným člověkem. Jsme pyšní na to, že křišťál Moser připomene zpěvačce Pink atmosféru nejen z její návštěvy v Praze, ale i Moseru. Pan Karel Schwarzenberg poctil návštěvou galerii v Praze V pátek 0. května 203 navštívil prodejní galerii Moser, Na Příkopě, první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky, pan Karel Schwarzenberg. Bylo nám velkou ctí panu Schwarzenbergovi při této příležitosti poděkovat. Velice si vážíme, že při svých setkáních s významnými hosty ze zahraničí i při mnohých diplomatických misích šíří slávu křišťálu Moser po celém světě a stává se tak tím nejlepším ambasadorem sklářských mistrů Moseru. V průběhu neformálního setkání pan Schwarzenberg velmi živě diskutoval na téma křišťálu, o kterém má široký rozhled, ocenil klasické kolekce Moser, které dobře zná a velice chválil i novou moderní kolekci "Design Moser 203". Na závěr setkání poděkoval všem zaměstnancům sklárny Moser za to, že jejich dílo je vždy kvalitní i krásné, a proto také s radostí dary pro významné hosty vždy osobně vybírá. Osobnosti napříč světem navštívily 3 3 sklárnu Moser v Karlových Varech Jaro a léto přilákalo na návštěvu sklárny Moser v Karlových Varech řadu významných osobností politického a diplomatického světa. Sklářskou huť a muzeum si prohlédli velvyslankyně Rumunska, paní Daniela Gitman, velvyslankyně Nigerijské federativní republiky v ČR, paní Catherine Okon, velvyslanec republiky Singapur v ČR, pan Tan Soo Khoon a honorární konzul republiky Singapur v ČR, pan M. Plachý a také desetičlenná delegace z Korejské republiky složená ze zástupců Národního shromáždění Korejské republiky a členů velvyslanectví Korejské republiky v ČR. Dalším významným návštěvníkem sklárny Moser byla paní hraběnka Mathilda Nostitzová, kterou v muzeu Moser nadchly nápojové soubory se znaky královských rodin. Někteří z hostů si ochotně vyzkoušeli sklářské řemeslo a s úctou a respektem hodnotili sklářský um mistrů sklářů, brusičů a rytců. 203, multiple Grammy winner and singer-songwriter Pink visited the Moser Sales Gallery on Na Příkopě. The sales staff was pleasantly surprised at how modest and amiable the world megastar is. To quote them: She s a very petite, sweet lady who captivated us with her familiarity, cheerfulness and kind behaviour, and she lavished praise on Moser crystal. We were all the more pleased that she chose the hand-engraved Maria Theresia Crystal Set, which is celebrating its 00 th anniversary of its founding this year, in addition to eight goblets in honey-gold topaz, a wine set in the six typical Moser colours, an aurora engraved vase with a dragon and pearl, and several other engraved tumblers with, for example, a sea theme. Her visit will long generate fond memories of a person who, despite her fame, is still a pleasant and modest person. We are proud of the fact that Moser crystal will remind Pink not only of her visit to Prague, but to Moser, as well. Milovníci klasických, dnes již historických vozů, měli šanci v rámci závodu Carlsbad Classic, spatřit unikátní vozy v prostorách před sklárnou Moser v Karlových Varech dne 26. července 203. K vidění bylo celkem čtyřicet dva unikátních vozů, jejichž hodnota je dnes nevyčíslitelná. Před sklárnou Moser proběhla rychlostní zkouška vozů. Lásku k umění, hodnotám a eleganci sdílí sklárna Moser s majiteli vozů. I proto vyrobila pro vítěze rallye křišťálovou trofej, která byla slavnostně odhalena za účasti světové topmodelky Pavlíny Němcové v luxusním hotelu Savoy Westend. Carlsbad Classic je tzv. setinová rallye, během které ujeli účastníci se svým klasickým vozem celkem 250 kilometrů, přičemž zavítali do několika lázeňských měst. Cílem závodu byla zábava, radost a kvalitní soutěžení na gentlemanské úrovni s patřičnou noblesou, kde záleží na přesnosti a řidičských schopnostech. Mr. Karel Schwarzenberg honoured the Trend či výjimka aneb Jiří Guth-Jarkovský Moser Sales Gallery in Prague with a visit On Friday, 0 May 203, the First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic, Mr. Karel Schwarzenberg, visited the Moser Sales Gallery on Na Příkopě. It was a great honour for us to thank Mr. Schwarzenberg on this occasion. We highly appreciate the fact that during both his meetings with prominent guests from abroad and his many diplomatic missions, he spreads the fame of Moser crystal around the world, thus becoming the best ambassador for Moser s glass masters. During this informal encounter, Mr. Schwarzenberg revealed his very broad views on crystal during a lively discourse on the topic. He praised the classic Moser collection, which he is to very familiar with and he equally praised the new and modern collection Moser Design 203. At the end of the meeting, he thanked all employees of Moser Glassworks for their consistently excellent and beautiful works of art, and, as always, took pleasure in personally choosing several gifts for prominent guests. Celebrities from around the world have visited Moser Glassworks in Karlovy Vary Spring has attracted a number of eminent personalities from the world of politics and diplomacy to visit Moser Glassworks in Karlovy Vary. Touring the glassworks and museum were the Romanian Ambassador, Mrs. Daniela Gitman, the Ambassador of the Federal Republic of Nigeria in the Czech Republic, Mrs. Catherine Okon, the Ambassador of the Republic of Singapore in the Czech Republic, Mr. Tan Soo Khoon and the Honorary Consul of the Republic of Singapore in the Czech Republic, Mr. M. Plachý, and also a ten- -member delegation from the Republic of Korea, consisting of representatives of the National Assembly of the Republic of Korea and members of the Embassy of the Republic of Korea in the Czech Republic. Some of them were willing to try their hand at glasswork and judged the skill of the master glassmakers, cutters and engravers with dignity and respect. by byl potěšen Zdálo by se, že v době, kdy si můžeme dopřát gurmánský zážitek v restauracích nabízejících vybranou světovou kuchyni či rychlý oběd mezi pracovními povinnostmi, se už nevrátíme k tradici domácího stolování. O opaku nás přesvědčilo květnové setkání Klubu Top 25 žen českého byznysu. Jeho tématem bylo seznámit se s praktickými tipy, jak podle správných pravidel, ale jednoduše, elegantně a s ohledem na osobnost hostitelky, prostřít stůl doma pro různé příležitosti i počty hostů. Pro tuto školu stolování členky Klubu zvolily ideální prostředí Rezidenci primátora hlavního města Prahy. V případě nápojového skla padla volba na křišťál Moser. Významné osobnosti panovnických dvorů, diplomatického, politického či kulturního života a milovníci kvalitního skla, nacházejí v křišťálu Moser více než stopětapadesát let požadovanou důstojnost, kvalitu, krásu i neopakovatelnost originálních nápojových a dekorativních souborů. Zástupci sklárny Moser, Jaroslav Červinka a Monika Stejskalová, společně se šéfkuchařem Filipem Sailerem a odborníky pro aranžování květin, přítomné členky Klubu seznámili se základními doporučeními, jak ideálně v různých případech rozmísťovat sklo, porcelán, příbory a proč jsou důležité správně nainstalované dekorace. A tři nejzákladnější tipy? Vše začíná dokonale vyžehleným ubrusem a nejsme-li si jisti barvou, pak bílou nebo smetanovou jistě nic nepokazíme. Kouzlo jedinečného pak spočívá na pečlivě vybraných číších, které skládáte v pořadí tak, jak je budete používat například přípitek, víno a nealkoholické nápoje přičemž první máte na úrovni špičky příborového nože, další stavíte směrem doprava. Ovšem to nejdůležitější je vcítit se do svých hostů a vytvořit přátelskou atmosféru. Pak bude každé domácí stolování nezapomenutelným prožitkem. Vintage cars paid a visit to Moser Glassworks Lovers of classic, vintage cars had a chance to see unique automobiles on the premises of Moser Glassworks in Karlovy Vary on 26 July 203 as part of the Carlsbad Classic Race. A total of forty-two unique cars were on display, their value today incalculable. These cars ran in a speed test in front of Moser Glassworks. Moser shares the love of art, values and elegance with these car owners. That s why it produced a crystal trophy for the rally winner, which was officially revealed in the presence of supermodel Pavlína Němcová at the luxurious Savoy Westend Hotel in Karlovy Vary. The Carlsbad Classic is a so-called 00 Rally, whereby contestants drive their classic cars a total of 250 kilometres, visiting several spa cities during the process. The aim of the race was fun, pleasure and quality competition on a gentleman s level with the appropriate refinement, with all of this on precision and driving abilities. Trend or an exception, or Jiří Guth- Jarkovský would be pleased It would seem that at this time, when you can treat yourself to a gourmet experience in restaurants offering fine international cuisine or a quick lunch between work responsibilities, we no longer return to the tradition of home dining. The May meeting of the Top 25 Club of Czech Businesswomen convinced us that the opposite was true. The theme was gaining familiarity with practical tips on how to set a table for various occasions and the number of guests, both according to the proper rules, done simply but elegantly, and with regard to the personality of the hostess. Club members chose the ideal location for this school of festive dining - the residence of the Mayor of Prague. In addition to halls normally used for prestigious occasions, the conservatory as well as the music and men's lounges were employed to demonstrate the dining school. In the case of drinking glasses, the choice fell on Moser crystal. Notable personages of royal courts, diplomatic, political and cultural life, and the lovers of quality glass found in Moser crystal more than one hundred and fifty-five years of the proper dignity, quality, beauty and the uniqueness of original table and decorative sets. Representatives of Moser Glassworks, Jaroslav Červinka and Monika Stejskalová, together with Chef Filip Sailer and flower arrangement experts, offered members of the club basic recommendations on how to ideally set glasses, porcelain, and cutlery for various occasions and why the correct placement of decorations is so important. And the three most basic tips? Everything starts with a perfectly ironed tablecloth and if you are not sure about the colour, then with either white or cream you certainly cannot go wrong. The magic lies in carefully choosing the right glasses, placed in the order of use for example, aperitif, wine and soft drinks and the first one is lined up with the tip of the cutlery knife; the rest you place to the right of it. Of course, the most important thing is to remember your guests and create a friendly atmosphere. Then, each home will be an unforgettable dining experience. 2 3 Pink (Foto: fanart.tv) Pan Antonín Vlk, předseda představenstva sklárny Moser (vpravo), předává dar panu Karlu Schwarzenbergovi, prvnímu místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí ČR, ručně rytý set Maria Theresia Mr. Antonín Vlk, Chairman of the Board of Moser Glassworks (right), presented a present to Mr. Karel Schwarzenberg, the First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic, a hand engraved Maria Theresia Set Paní Daniela Gitman, velvyslankyně Rumunska Mrs. Daniela Gitman, Romanian Ambassador FRESHFROMMOSER 7

5 6 STŘÍPKY Z DOMOVA / HOME IN BRIEF STŘÍPKY Z DOMOVA HOME IN BRIEF 6 a a Moser tvůrcem originálních křišťálových trofejí Moser je partnerem řady charitativních, kulturních a společenských projektů, pro které vyrábí originální křišťálové trofeje a ocenění. Od počátku roku byly rozdány křišťálové ceny hned v několika oblastech. V hudbě to byla ocenění pro mladé vítěze Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro (obr. a). Letos se soutěžilo v oborech varhany a lesní roh, proto i ceny symbolicky připomínají dané nástroje. Křišťálový kontrabas je hlavní cenou Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha (obr. b). Tento rok jej získal pan Jiří Kylián, český choreograf a tanečník, a to za celoživotní přínos v oblasti propagace a popularizace české klasické hudby doma i v zahraničí. V oblasti sportu byly uděleny křišťálové ceny nejlepším volejbalistům roku (obr. c). Trofejím z dílny designového centra sklárny Moser dominuje ručně broušený volejbalový míč nad precizně vybroušenou volejbalovou sítí, celkově cena připomíná hráče ve výskoku na smeč. Další trofejí, kterou letos Moser vyrobil, je cena pro vítěze jubilejních 00. Pražských primátorek (obr. d). Vítězům tradičních veslařských závodů bude darována křišťálová ručně broušená cena, jejíž různě poskládané bloky představují vlnky tekoucí řeky Vltavy. Smyslem soutěže Média na pomoc památkám, probíhající ve čtyřech kategoriích (tisk, rozhlas, televize a publicistika), je povzbudit a ocenit nejvýznamnější publicistické počiny, které apelují nejen na vládu, parlament a odborné instituce, ale především na občanskou veřejnost s cílem vyvolat spoluodpovědnost za kulturní dědictví a probouzet povědomí občanů o kulturní minulost České republiky. Křišťálové ceny pro vítěze soutěže vyrábí sklárna Moser již řadu let. V neposlední řadě připomeňme křišťálová ocenění pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně (obr. e) za největší finanční i nemateriální pomoc programu dárcovství dřeně. Křišťálová cena Moser je ručně rytá a její motiv symbolicky připomíná rozkvétající strom plný naděje pro postižené poruchou krvetvorby. 6 b d Moser creator of original crystal trophies Moser is a partner of a number of charitable, cultural and social projects, for which it produces original crystal trophies and awards. Since the beginning of the year, crystal prizes have been awarded in several disciplines. In music, it was the prize for the young winners of the Prague Spring International Music Competition (pic. a). This year the disciplines of organ and French horn were in play, therefore, the prizes were symbolically fashioned to be reminiscent of these instruments. A crystal contrabass is the main prize for the Dvořák Prague International Music Festival (pic. b). This year the recipient was Jiří Kylián, Czech choreographer and dancer, in honour of his lifetime achievement in the promotion and popularization of Czech classical music at home and abroad. In the field of sport, crystal prizes were awarded to the top volleyball players of the year (pic. c). Dominating the trophies from the workshop of the Moser design center were hand-cut volleyballs placed over precisely cut volleyball nets, with the entire prize representing a player about to spike the ball. Other trophies made by Moser this year include the prize for the winners of the 00 th Jubilee of Prague Mayors (pic. d). The winners of the traditional rowing races will be given hand-cut crystal prizes, with the blocks arranged to show ripples in the flowing Vltava River in Prague. The purpose of The media coming to the help of landmarks Competition, which takes place in four categories (print, radio, television and journalism), is to encourage and reward the most important journalistic achievements that appeal not only to government, parliament and professional institutions, but primarily to the public to affirm our mutual responsibility for cultural heritage and to awaken public awareness in the cultural history of the Czech Republic. Moser has been producing these crystal prizes for the winners for several years. Finally, we should mention the crystal award for the Foundation for Bone Marrow Transplant (pic. e) for the largest financial and non-material assistance to the bone marrow donation program. The Moser crystal award is hand engraved and its theme symbolically represents the blossoming of a tree full of hope for those affected by blood disorders. c e Palác Dlouhá v Praze představil vzorový byt s doplňky Moser Dlouhá Palace in Prague showcasing a model apartment with Moser accessories Palác Dlouhá v Praze představil vzorový 7 7 byt s doplňky Moser Palác Dlouhá na Starém Městě v Praze z roku 928 je příkladem domu, v němž byl ve třicátých letech minulého století užit nový styl kombinující modernu s doznívající secesí. V průběhu času však palác chátral a až díky novému developerskému projektu se jej podařilo zrekonstruovat tak, aby byl zachován původní styl i dispozice včetně precizností detailů a nadčasového konceptu. V tomto domě je nyní možné prohlédnout si vzorový byt, kde si zájemci o koupi bytů v paláci mohou udělat představu o možnostech úprav a zařízení. Je navržen v klasickém stylu, který zdůrazňuje art deco styl domu, odráží jeho historickou hodnotu, ale zároveň je nadčasový a doplněný nejmodernějšími materiály a vybavením. Společnost Moser zapůjčila pro vzorový byt několik designově vybroušených kousků. Umělecká váza od designéra Libora Doležala či křišťálová mísa od Reného Roubíčka originálně doplňují luxusní interiér. 8 Prezentace sklárny Moser významným 8 sběratelům uměleckých děl Skupina významných klientů Komerční banky, milovníků a sběratelů uměleckých děl, zavítala v úterý 2. května 203 do prodejní galerie Moser v Praze, Na Příkopě. Záměrem hostů bylo nejen si vystavená díla Moser prohlédnout, ale dozvědět se více o jejich výrobě, stylových proměnách i o samotné sklárně Moser. O vzniku sklárny Moser a jejím vývoji promluvila PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Hostům byla dále představena technika uměleckého rytí, kterou naživo předvedla rytečka Milada Zvolánková. Pan Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny, pohovořil na témata kolekce Design Moser 203, Maria Theresia v barvách a dalších novinek. Nejslavnější klasické nápojové a dekorativní soubory, sklo králů, představila paní Monika Stejskalová, vedoucí prodejní galerie. Zlatým hřebem pak byla prezentace vzácné zákresové knihy Moser z konce 9. století, které se ujal pan Richard Ullisch, ředitel pro obchod a marketing sklárny Moser. Hosté získali ucelený obraz o sklárně i umělecké hodnotě křišťálu značky Moser tak, jak bylo cílem jejich setkání a nešetřili chválou nad dobře připravenou prezentací Moseru. Text: Daniela Sládková, Monika Fialová Photo: Petr Adámek, Moser, Martin Prokeš Prezentace sklárny Moser významným sběratelům uměleckých děl Presentation of Moser Glassworks to distinguished art collectors Dlouhá Palace in Prague showcasing a model apartment with Moser accessories Since 928, Dlouhá Palace in the Old Town section of Prague has been an example of the type of building which, during the 930s, employed a new style that combined modernity with lingering secession. Over time, however, the palace began to fall into disrepair and was only successfully saved thanks to a new development project which "restored" it so that the original style and layout, including the precision to detail and timeless concept, were preserved. A model apartment has been opened to general viewing in this building, where people interested in purchasing units in the palace can get an idea of its customization and furnishings. It was designed in the classic style, which both emphasizes the art deco style and reflects its historical value, but remains timeless and is complemented with the latest material and equipment. Moser has loaned several Designer cut pieces to the model apartment. An artistic vase designed by Libor Doležal and a crystal bowl by René Roubíček individually complement the luxurious interior. Presentation of Moser Glassworks to important art collectors On 2 May 203 a group of important clients of Komerční banka, lovers and collectors of art visited the Moser Sales Gallery in Prague, Na Příkopě. The guests came with the intention of not only viewing the displayed Moser works, but also learning more about their manufacture, changes in style and Moser Glassworks itself. Mrs. Helena Koenigsmarková, Director of the Museum of Decorative Arts in Prague, spoke about the establishment of Moser Glassworks and its development. Guests also saw a presentation of the artistic engraving technique, which was demonstrated live by the engraver Milada Zvolánková. Mr. Lukáš Jabůrek, the Artistic Director of the glassworks, spoke about the theme of Design Moser 203, Maria Theresia in colours and other news. Mrs. Monika Stejskalová, Head of the Sales Gallery, presented the most famous classic drinking and decorative sets, the Glass of Kings. The high point was a presentation of a rare Moser drawing book from the end of the 9 th century, which Mr. Richard Ullisch, the Sales and Marketing Director of Moser Glassworks, took charge of. Guests acquired an overall picture of the glassworks and the artistic value of Moser crystal, which was the point of their meeting, and they highly praised the well-prepared Moser presentation. 8 FRESHFROMMOSER 9

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

NEW YEAR S EVE GOURMET DINNER IN ZINC RESTAURANT

NEW YEAR S EVE GOURMET DINNER IN ZINC RESTAURANT NEW YEAR S EVE GOURMET DINNER IN ZINC RESTAURANT Welcome in the New Year in style at Hilton Prague Old Town. Whether joining our New Year s Eve Gourmet Dinner at Zinc Restaurant or enjoying our New Year

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 Rolničky, rolničky... Slyšíte to? Jestli ještě podobné tóny nezní ze všech stran, pak si buďte jisti, že brzo začnou. Vánoce jsou za dveřmi, opět

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Šperky. značky Primossa

Šperky. značky Primossa značky Primossa Šperky značky Primossa Šperky Primossa / Tradice od roku 1930 Primossa / Since 1930 Obsah Content Kolekce Burki Collection Burki 6 Kolekce Queen Collection Queen 16 Kolekce Lines Collection

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

YOUR CRYSTAL HARMONY EXCLUSIVE JEWELLERY. PRECIOSA Jewellery & Decoration

YOUR CRYSTAL HARMONY EXCLUSIVE JEWELLERY. PRECIOSA Jewellery & Decoration YOUR CRYSTAL HARMONY EXCLUSIVE JEWELLERY PRECIOSA Jewellery & Decoration 2 SILVER ELEGANCE YOUR CRYSTAL HARMONY PRECIOSA Jewellery & Decoration 3 SILVER ELEGANCE GENTLE PASSION 5213 69 Rosa Earrings Ag

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

/bomma.cz

/bomma.cz 01 02 03 svítidlo velké lamp large 700 mm svítidlo střední lamp medium 550 mm svítidlo malé lamp small 450 mm +420 569 453 149 info@bomma.cz www.bomma.cz /bomma.cz možnosti montur available fitting komaxit

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities. ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities.  ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk US 1. Cities www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Střední Integrovaná škola grafická střední Brno škola polygrafická, Šmahova Brno, Šmahova 110, 627 1100 Brno

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více