We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago."

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic

2 Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme se tvorbou architektonických návrhů budov, urbanistickým řešením a designem. Pražská kancelář Chapman Taylor byla otevřena v roce Náš tým pracuje na residenčních projektech, projekech obchodních a zábavních center a kanceláří v České republice, Slovensku, Bulharsku, a dalších zemích východní Evropy. Nabízíme celou řadu projekčních služeb od vytvoření architektonického návrhu po urbanistický plán, detailní rozpracování, stavební dokumentaci a autorský dozor. Navíc poskytujeme poradenskou činnost v oblasti komerčního a obchodního plánování, tvorby interiérů a grafiky. Více informací o nás a našich projektech naleznete na webových stránkách: We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. The Prague office opened in Our team works on a mix of residential, retail, leisure and office projects located in the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and other CEE countries. We offer a full range or architectural services from concept design and masterplanning, through scheme design, detailed design and construction documentation to on-site inspections. Additional services include strategic commercial consultancy, retail planning, interior design, signage and graphics. For more projects and information, please visit our website: Prague Jon Hale Peter Wojtusiak Jilská 353/ Prague 1 Czech Republic t f e. CEE Real Estate Quality Awards: Architect of the Year, 2007 & 2008 CEE Retail Real Estate Awards: Architect of the Year, 2008 & 2009 SEE Real Estate Awards: Architectural Firm of the Year

3 Naše kanceláře Our offices Kde pracujeme Where we work 1

4 Zkušenosti v oboru Sector Experience Od roku 1959 jsme si vytvořili renomé realizovat komerčně úspěšné, kreativní a moderní projekty v různých odvětvích po celém světě. Since 1959, we have established a reputation for delivering commercially successful, creative and innovative environments across a variety of sectors worldwide. Urbanismus Navrhujeme a realizujeme realistické a kontextuální územní plány, jejichž cílem je obnova a zlepšení stávajících částí našich měst, nebo vytvoření nových městských prostředí s trvale udržitelným rozvojem. Jakožto přední společnost v oblasti urbanistické regenerace máme za sebou realizace mezinárodních projektů, které získaly řadu ocenění a které reagují na rozsah i potřeby budovaného prostředí i obyvatel. Polyfunkční projekty Jakožto architekti s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi s víceúčelovými projekty dbáme na to, aby naše návrhy pečlivě odrážely chápání měnících se potřeb, zájmů a očekávání městských obyvatel. Naše projekty vytvářejí synergii mezi místy a budovami, jsou estetickou inspirací a jsou smysluplné z komerčního i ekologického hlediska. Mixed Use Obchody Od velkých regionálních nákupních center až po specializovaná obchodní střediska, naše kancelář je jedním z hlavních světových architektů maloobchodních objektů. Naše realizace vycházejí z maximálního pochopení potřeb spotřebitelů a obchodníků. Naším záměrem je být vynalézaví a praktičtí a vždy překonat očekávání uživatelů. Retail Kanceláře Věříme, že pracovní prostředí musí umožňovat, aby se člověk cítil pohodlně a musí ho motivovat a inspirovat. Vhodně navržené pracovní prostředí může zvýšit produktivitu práce a spokojenost pracovníků. Náš úspěch v tomto odvětví je založen na soustředění se na potřeby uživatelů a vytváření efektivního uspořádání pracovního prostředí, které vychází vstříc dispozičním a ekologickým požadavkům. Masterplanning We design and deliver realistic and contextual urban masterplans which restore and improve the grain of our cities, or create new sustainable urban environments. As leaders in the field of urban regeneration we have created international award-winning schemes that respond to both the scale and needs of the built environment and the community. As architects with unrivalled international experience of multi-use projects, our concepts are carefully crafted from an understanding of the changing needs, tastes and expectations of the city dweller. Our designs create a synergy between places and buildings, provide aesthetic inspiration, and make commercial and environmental sense. From major regional malls to speciality shopping centres, our practice has a proven track record as one of the world s principal designers of the retail environment. This is based on a clear understanding on the needs of the consumer and the retailer. Our goal is to be innovative and practical and to always exceed the expectations of the users. Workplace We believe that the office must be a place to feel comfortable, motivated and inspired. Well designed environments have the ability to increase productivity and job satisfaction. Our success in this sector has been established by focusing on the needs of the users and the creation of effective layouts which respond to planning and environmental needs. 2 3

5 Rezidenční projekty Hotely Sport a zábava Interiéry a grafika Doprava Zdravotnictví Rekonstukce Design & Build Naše kancelář se zabývá projektováním obytných budov již téměř 50 let. Jedná se o širokou škálu projektů od výškových obytných budov v rámci víceúčelových urbanistických projektů až po přeměnu stávajících historických budov na rezidenční objekty. Vytváříme bytové projekty, které redukují společné prostory, čímž se zvětšuje prodejní plocha. Stále se rovněž snažíme zlepšovat kvalitu obytných prostor. Residential Our practice has been designing residential buildings for nearly fifty years. Our projects range from high-rise apartment buildings within mixeduse urban schemes, to the conversion of existing historic buildings into residences. We create apartment models that reduce circulation space to increase saleable area. We always strive to improve the quality of living spaces. Naše kancelář má bohaté zkušenosti s navrhováním nejrůznějších typů hotelových projektů od významných rekreačních středisek s tématickými hotely a rezidenční zástavbou přes 5hvězdičkové hotely ve velkých městech po celém světě až po taneční sály a kongresová centra. Hospitality Our practice has in-depth experience in designing a wide variety of hospitality developments ranging from major resorts with themed multi-hotel and residential masterplans to 5 star hotels in major cities around the world, as well as ballrooms and convention centres. Projektovali jsme širokou škálu projektů po celém světě, jako jsou např. kina, restaurace, zóny veřejného stravování, festivalové obchody, tématické prostory, sportovní zařízení a zábavu pro rodiny. Nezbytnou podmínkou vytváření vysoce kvalitních a funkčních prostor, které lidem vyhovují, je naše chápání toho, co zákazníci skutečně potřebují. Sports & Leisure We have designed a broad range of leisure projects worldwide including cinemas, restaurants, food courts, festival retail, themed spaces, sports facilities and family entertainment. Our understanding of what adds value to customer experience is essential in creating high-quality, functional environments that people enjoy. Naše kancelář navrhovala interiéry u většiny našich architektonických projektů. Kromě toho často realizujeme specifické návrhy interiérů týkající se budov projektovaných jinými architekty. Naši projektanti vytvářejí interiéry, které jsou plně v souladu s podstatou a charakterem daného místa a které jsou šity na míru různým typům budov. Interiors & Graphics Our practice undertakes the interior design of a majority of our architectural projects. In addition, we are often appointed to work on specific interior design schemes related to other architects buildings. Our designers deliver interiors which are fully responsive to the brief and the nature of the space, creating bespoke environments for many different building types. Naše široké portfolio projektů v sektoru dopravy zahrnuje mnoho významných projektů, jako jsou např. významná mezinárodní letiště a železniční stanice. Hlavními záměry našich progresivních návrhů je vytvořit dopravní uzly, které jsou bezpečné, berou v úvahu množství procházejících cestujících a vytvářejí klidnou atmosféru, která je přívětivá a povznášející. Naše chápání pohybu cestujících v rámci dopravních zařízení nám umožňuje vytvářet celistvá provozní a komerční řešení. Transportation Our vast portfolio in the transportation sector includes many high profile projects, such as major international airports and railway stations. Key objectives of our innovative designs are to create transportation hubs that are safe, considerate of passenger traffic flow and create a relaxing and inspiring atmosphere which is welcoming and uplifting. Our understanding of passenger interaction within transportation environments allows us to deliver integrated operational and commercial solutions. Náš přístup k projektování zdravotnických zařízení zohledňuje léčebný účinek vhodně navržených budov a příjemného neformálního prostředí. Uznáváme skutečnost, že s ohledem na neustálý pokrok v léčebných metodách a přístupech k péči o pacienta je nezbytným prvkem při projektování těchto zařízení flexibilita. Healthcare Our approach to healthcare design acknowledges the therapeutic value of good buildings and a pleasant, noninstitutional environment. We recognise that flexibility in design is vital in the continually developing medical world of new treatments and philosophy of patient care. Údržba a obnova částí historických měst vyžaduje širokou paletu dovedností. Od strategického plánování a podrobného technického poradenství přes citlivé návrhy nových budov až po opravy, úpravy a rozšíření stávajících budov je cílem našich architektů dosáhnout maximálního využití dané budovy, aniž by tím byl dotčen její charakter. Máme silné pochopení pro jedinečnost těchto staveb a při jejich obnově postupujeme s maximální pečlivostí. Refurbishment The maintenance and renewal of the physical fabric of historic towns involves a broad range of skills. From strategic planning and detailed technical advice to the sensitive design of new buildings and the repair, alteration and extension of existing buildings, our architects aim to realise the most beneficial use for a building without compromising its character. We have a clear understanding of what constitutes the essence of a building and apply ingenuity in its regeneration. V tomto odvětví máme bohaté zkušenosti jako architekti zhotovitele, kdy jsme součástí realizačního týmu, jako architekti developera, kdy předkládáme návrh požadavků zadavatele a poté máme roli dohledu nad celým návrhem, kdy sledujeme pokrok v práci realizačního týmu. Znalost fungování obou těchto oblastí nám umožňuje do hloubky pochopit celý proces návrhu a výstavby a vytvářet tak vysoce kvalitní a nákladově efektivní projekty. Design & Build We are highly experienced in this sector both as contractor s architect, working as part of the delivery team, and as the developer s architect, taking a design to the employer s requirement stage and then maintaining a design overview role where we check the progress of the delivery team. The knowledge of how both camps work means that we are able to understand the design and build process in great depth and deliver high quality work cost-effectively. 4 5

6 Vítězná Ocenění Award Winning 2010 Forum Duisburg, Germany ICSC Awards, Development of the Year: Large 2010 Forum Duisburg, Germany ICSC Resource Award Winner 2009 Chapman Taylor Europaproperty SEE Real Estate Awards: Architect of the Year 2009 Mira München, Nordheide Munich, Germany DGNB Gold Award for Sustainable Buildings - Shopping Centres 2009 Baneasa Shopping City, Bucharest, Romania Europaproperty Awards - South Eastern European Project of the Year 2009 Cabot Circus, Bristol, UK Bristol City Council LABC Built In Quality and Sustainability Awards - Best Commercial Project 2009 Cabot Circus, Bristol, UK Bristol City Council LABC Built In Quality and Sustainability Awards - Best Structural Innovation 2009 Chapman Taylor The Queen s Award for Enterprise: International Trade 2009 Forum Mersin, Turkey European Shopping Centre Awards - New Development: Large Category 2009 Princesshay, Exeter, UK RICS South West Awards Regeneration 2009 Cabot Circus, Bristol, UK Structural Steel Design Award 2009 MediaCityUK, Manchester, UK Property Week North-West Property Awards - Best Design- Led Project 2009 Chapman Taylor AJ100 Employer of the Year 2008 T5, Heathrow, London, UK RIBA Awards London Region 2008 Alcalá Magna, Alcalá de Henares, Madrid, Spain Spanish Council of Shopping Centres- Small Centre Award 2008 Sexta Avenida, Madrid Spain Spanish Council of Shopping Centres - Refurbishment Award 2008 Cabot Circus, Bristol, UK BCSC Gold Award In-Town Retail Scheme (300,000 sq ft or more) 2008 St Pancras International, London, UK BCSC Gold Award In-Town Retail Scheme (300,000 sq ft or less) 2008 Trafford Centre, Manchester, UK BCSC Gold Award - Established Centre 2008 Cabot Circus, Bristol, UK MAPIC EG Retail Awards - Best Shopping Centre 2008 St Pancras International, London, UK Global Retail & Leisure Awards - Most Innovative Concept of the Year Award 2008 Princesshay, Exeter, UK Retail Week Shopping Location of the Year Award 2008 Highcross, Leicester, UK BCSC Gold Award In-Town Retail Scheme (300,000 sq ft or more) 2008 Princesshay, Exeter, UK ICSC European Shopping Centre Awards - New Developments: Medium 2008 St Pancras International, London, UK Quality in Construction Awards - Supreme Award 2008 St Pancras International, London, UK Variety Club the PROPS Awards- Outstanding Development of the Year 2008 St Pancras International, London, UK RIBA London & English Heritage Award for a Building in a Historic Context 2008 St Pancras International, London, UK Building Awards Construction - Client of the Year 2008 St Pancras International, London, UK Property Awards - Regeneration Award 2008 Chapman Taylor Europaproperty SEE Real Estate Awards: Architect of the Year 2008 St Pancras International, London, UK Property Week, Retail and Leisure Property Awards - Best Commercial Leisure Scheme of the year Princesshay, Exeter, UK Property Week, Retail and Leisure Property Awards - Best New Shopping Centre or Refurbishment 2008 Chapman Taylor CEE Real Estate Quality Awards: Architect of the Year 2008 Cabot Circus, Bristol, UK BCSC Supreme Gold Award 2008 St Pancras International, London, UK Camden Design Award 2008 Chapman Taylor International Trade Award London Region 2008 Chapman Taylor Central and Eastern European Retail Real Estate Awards - Architect of the Year 2008 Inorbit Mall, Malad, Mumbai, India FIABCI Prix d Excellence Awards- Certificate of Merit, Retail Category 2008 St Pancras International, London, UK RICS Awards - Project of the Year 2008 Campeche Playa Golf Marina and Spa Resort, Mexico Developers & Building Alliance Award - Best Project, International Development 2008 Los Faros de Panama, Panama Five Star International Property Award - Best High-Rise Development in Panama 2008 Baneasa Shopping City, Bucharest, Romania CiJ Awards - Best Shopping Centre Development 2007 Manchester Arndale, UK ICSC European Shopping Centre Awards, ReStore Award Refurbishments/Extensions 2007 H2Ocio, Rivas, Madrid, Spain La Gaceta de los Negocios Award - Architectural Concept Category 2007 Hull City Centre, UK RTPI Planning Awards Commendation, City and Metropolitan Areas 2007 L esplanade, Louvain-La- Neuve, Belgium ICSC European Shopping Centre Awards, ReStore Award New Centres: Large 2007 Chapman Taylor Europaproperty SEE Real Estate Awards: Architect of the Year 2007 Baneasa Business & Technology Park, Bucharest, Romania CEEQA Office Development of the Year Award 2007 Princesshay, Exeter, UK BCSC - Gold and Supreme Gold Awards 2007 Chapman Taylor CEE Real Estate Quality Awards: Architect of the Year 2007 Drake Circus, Plymouth, UK Shop Agents Society Award - Best Shopping Centre New or Refurbishment 2006 Chapman Taylor AJ100 International Practice of the Year 2006 Etten-Leur Centrum Plan, Netherlands NRW Award - Best Shopping Centre 2006 Whitefriars, Canterbury, UK ICSC Large Shopping Centre Award 2006 Waasland Shopping Center, Sint Niklaas, Belgium ICSC Refurbishment and Extension Award 2006 Inorbit Shopping Centre, Mumbai, India Images Retail Awards - Shopping Centre of the Year 2006 Cabot Circus, Bristol, UK MAPIC - Retail Regeneration Award 2005 Bullring, Birmingham, UK Quality in Construction Awards - Major Project of the Year 2005 Bullring, Birmingham, UK ICSC European Awards - New Centres, Large 2005 Whitefriars, Canterbury, UK BCSC Supreme Gold Award 2005 Whitefriars, Canterbury, UK Property Week Retail & Leisure Property Awards - New Shopping Centre or Refurbishment Award 2005 Bucharest Business Park, Romania DTZ CEE Office Development of the Year 2004 El Muelle de Santa Catalina, Las Palmas, Spain ICSC European Awards - Specialist Centres 2004 El Muelle de Santa Catalina, Las Palmas, Spain ICSC International Awards - overall Winner for Design 2004 Madrid Xanadú, Spain ICSC European Awards - Special Innovation 2004 Madrid Xanadú, Spain ISEGD Design Awards 2004 Madrid Xanadú, Spain ICSC International Awards - Certificate of Merit for Large Scheme 2004 La Vaguada, Madrid, Spain Spanish Council of Shopping Centres - Best Refurbishment and Extension 6 7

7 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Tesco Letňany, Praha, Česká republika Etapa 3 je závěrečnou částí obchodního centra v Letňanech. Projekt nyní čítá více než m2 prodejní a zábavní plochy a je dominantním centrem severní části Prahy. Etapa 3 obchodního centra rozšiřuje designérský přístup zavedený v etapě 2 a rozšiřuje nabídku obchodních prostor na dvou poschodích okolo ostrůvku s kvalitními butiky a kavárnami. Počet velkých mezinárodních prodejních jednotek v projektu ho řadí mezi nejsilnější destinace v hlavním městě. Dalším lákadlem tohoto centra je obchod s nábytkem Kika, který se rozkládá na třech poschodích na ploše m 2. Otevřeno v březnu 2006 Phase 3 forms the final section of the comparison shopping mall at Letnany. The scheme now totals over 100,000 m2 of retail and leisure and is the dominant centre in the north of Prague. The Phase III mall extends the design approach established in phase II and provides an extended retail offer on two levels around an island of high quality boutiques and cafes. A number of large international retail units anchor the project making it one of the strongest destinations in the city. In addition 20,000 m 2 Kika furniture store trading over three levels provides a further key attraction for the centre. Opened March

8 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Tesco Letňany, Praha, Česká republika 10 11

9 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Metropole Zličín, Praha, Česká republika Metropole Zličín byla realizována ve dvou etapách v letech 2001 a Projekt se nachází v západní části hlavního města v obchodní zóně, která každý týden přiláká více než nakupujících. Místo je v blízkosti konečné stanice metra a autobusové zastávky městské hromadné dopravy ve Zličíně. Projekt je dominantním obchodním centrem západní části Prahy. Construction Journal Award 2002 Vítěz kategorie Nejlepší obchodní centrum Metropole Zlicin was realised in two phases between 2001 and The project is located on the west of the city in a commercial area that attracts over 250,000 shoppers each week. The site is adjacent to the end station of the metro and the intercity bus station at Zlicin. The project is the dominant comparison shopping centre to the west of Prague. Construction Journal Awards 2002 Winner of the Best Shopping Centre Category 12 13

10 Obchody Retail Zábava Leisure Kaskády Zlín, Česká republika Toto místo se nachází jižně od středu města, jen chvilku chůze od hlavního průtahu městem a od středu města. Svažité místo umožňuje chodci přístup do objektu na několika úrovních. Dobré spojení trolejbusovou dopravou a rozsáhlé parkovací plochy by měly zajistit dobrou návštěvnost. Architektonický návrh byl vytvořen s ohledem na půdorys v prvkové modulové síti a využívá materiály, které na počátku 20. století zavedl Tomáš Baťa při budování moderního města na pozadí svého světového impéria v obuvnickém průmyslu. The site is located just to the south of city centre a short walk from the main east-west road and the city centre. The sloping site allows pedestrian access at several levels into the scheme. Good links with the trolley bus system and ample parking should provide good footfall. The architecture has been developed to respect the gridded planning module and use of materials established by Tomas Bata when he developed the modern town in the early 1900 s on the back of his worldwide shoe making industry

11 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Nákupní centrum, Kladno, Česká republika Objekt se nachází v krátké pěší vzdálenosti od hlavní pěší zóny, je však rovněž snadno přístupný automobilem či autobusem a nabízí tak výhody objektu nacházejícího se v centru města, který je zároveň přístupný zákazníkům z okolních obcí. Budova má tři podlaží, z nichž horní, které je určeno pro zábavu a odpočinek, disponuje rozlehlou střešní zahradou. Do objektu lze vstupovat na úrovni obou maloobchodních podlaží, z ulice a pomocí pěší lávky z přilehlé obytné čtvrti a centra města. The project is located a short walk from the main pedestrian high street, but offers easy access by cars and buses and can therefore offer the benefits of a city centre location with convenience for shoppers from the surrounding districts. The centre is over three levels with the upper leisure level featuring an extensive roof garden. The scheme can be entered at both main retail levels, from the street and via a footbridge from the adjacent residential area and city centre

12 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Nákupní centrum, Trutnov, Česká republika Nákupní centrum se nachází mezi zastávkou regionálního autobusu a hlavní nákupní třídou v srdci malého města Trutnov na severovýchodě České republiky. Nákupní centrum bude tvořit jednu stranu upraveného městského náměstí, směřující k budově nového městského divadla. Výstavba obou budov je plánována na rok Projekt nabídne prostory pro pasažéry autobusů, jakož i restaurace a kavárny pro návštěvníky divadla, a supermarket a obchodní jednotky. Budova je koncipována jakou dvoupatrová s panoramatickou restaurací. The shopping centre is located between the region bus station and the main retail street in the heart of the small town of Trutnov in the northeast part of the Czech Republic. The centre will form one side of a landscaped urban square facing the new town theatre building. The construction of both buildings is scheduled for The development will provide amenities for coach and bus passengers as well as restaurants and cafes for theatre goers, a supermarket and comparison retail units. The building is conceived over two levels with a panoramic restaurant

13 Obchody Retail Bydlení Residential Hotel Hospitality Náměstí Karla IV., Mělník, Česká republika Tento projekt představuje rozsáhlou regeneraci hlavního veřejného náměstí v tomto historickém městě. Odstraněním tří necitlivě postavených budov z 80. let včetně parkoviště a jejich nahrazením maloobchodními prodejnami, butikovým hotelem a obytnými jednotkami by mělo dojít k obnovení bývalého městského jádra a rozsahu dané lokality. Projekt bude představovat jakýsi katalyzátor dalších změn ve městě a předpokládá se, že bude významným precedentem pro podobné projekty v rámci regionu. The project proposes the extensive regeneration of a main public square in this historic city. By removing 3 insensitive 1980 s buildings and a car park and replacing them with retail units, a boutique hotel and residential units the aim is to reinstate the former urban grain and scale of the site. The project will form the catalyst for further improvements in the city and it is hoped will establish a powerful precedent for similar schemes in the region

14 Obchody Retail Sport a Zábava Sports and Leisure Kanceláře Workplace Hotel Hospitality Královská Aréna, Hradec Králové, Česká republika Přestavba stávajícího fotbalového stadionu byla příležitostí pro optimalizaci místa a vybudování nových prostorných nákupních, volnočasových, hotelových a kancelářských zařízení. Nový dynamický stadion, který po svém předchůdci převzal osvětlovací stožáry lízátka, pojme fanoušků. Projekt je koncipován koncentricky ke stadionu s řadou paprskovitě upravených prostor mezi sousedícími budovami. Stadion je významným orientačním bodem města a symbolizuje aspiraci Hradce Králové na vedoucí tým regionu. The rebuilding of the existing football stadium has created the opportunity to optimise the site and to add extensive retail, leisure, hotel and offices facilities. The dynamic new stadium, incorporating the iconic lollypop floodlight towers of its predecessor, will seat 15,000 fans. The site is arranged concentrically to the stadium with a series of radial landscaped spaces between the adjacent buildings. The stadium is a significant landmark in the city and symbolises Hradec Kralove s aspirations to be the dominant team in the region

15 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Baneasa Shopping City, Bukurešť, Rumunsko Baneasa Shopping City, jehož 2. etapa byla otevřena v dubnu 2008, má nyní více než m 2 prodejní plochy s parkovacích míst. Samotné obchodní centrum obsahuje na dvou poschodích 150 prodejních jednotek, kavárny a tří-patrový food court. V suterénu je 1500 parkovacích míst. V další etapě projektu bude vybudováno kino a zábavní komplex, který bude propojen se stravovací dvoranou a luxusnějšími prodejními jednotkami. With the April 2008 opening of the Phase 2 comparison mall, Baneasa Shopping City now amounts to over 180,000m² of retail space with 8,000 parking spaces. The fashion mall itself contains 150 shop units on two levels, including five major anchor stores, with several cafes and a three storey food court. 1,500 parking spaces are provided at basement level. Further phases of the development will add a cinema and entertainment complex connected with the food court and more luxury retail units

16 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Baneasa Shopping City, Bukurešť, Rumunsko 26 27

17 Obchody Retail Zábava Leisure Bydlení Residential Park Lake Plaza, Bukurešť, Rumunsku Tento zcela nový projekt vznikne v jihovýchodní části Bukurešti a nabídne plochy pro maloobchod, zábavu, volný čas, ale také obytnou část. Zahrnuje 90,000 m 2 ploch pro maloobchod, zábavu a volný čas na pěti podlažích, rozsáhlé podzemní parkoviště a dále dvě 20patrové věže s byty s výhledem na Titan Park. Cílem architektonického řešení je profitovat z polohy blízko parku a významných uzlů veřejné dopravy. Pod maloobchodním komplex se ve sníženém přízemí nachází hypermarket a velkoformátové módní butiky na každém konci stylově tvarovaných nákupních prostor, které zákazníky vedou napříč objektem a nahoru do rozsáhlé stravovací zóny a zábavního komplexu, z kterých je široký výhled na park a jezero. Budovy vytvářejí silné, současné formy v širokém, avšak hustém městském kontextu. An entirely new and advantageous retail, leisure and residential scheme to be build in the southeastern sector of Bucharest. It comprises 90,000 m 2 of retail and leisure facilities on five levels, with extensive underground parking, together with two twenty-storey tower blocks of apartments overlooking Titan Park. The design is intended to capitalise on the site s location next to the park and close to major public transport networks. The retail mall is anchored by a hypermarket at lower ground level and large-format fashion retailers at each and of the graciously curved malls leading customers through the scheme and up to a generously proportioned food court and entertaining complex that enjoy extensive view across the park and its lake. The buildings create a strong, contemporary forms in a broad but dense urban context

18 Obchody Retail Zábava Leisure Opava Centrum, Česká republika Tento maloobchodní a rezidenční projekt řeší zástavbu a doplnění historického bloku zachováním otevřených zelených ploch a vytvořením nových atraktivních pěších komunikací propojujících objekt s okolními ulicemi a náměstími. Cílem projektu je maximalizovat užití nedostatečně využitých prostor v rámci města, aniž by to mělo dopad na historickou strukturu. The retail and residential scheme resolves the in-filling and completion of an historic city block by retaining open green areas and providing attractive new pedestrian links into the surrounding city streets and squares. The project aims to maximise the use of underutilized spaces within the city fabric whilst not impacting the historic structure. Promenáda Liberec, Česká republika Projekt křišťálově průzračné střešní konstrukce ICE COURT byl vytvořen za použití sofistikovaných 3D CAD programů s cílem minimalizovat použití konstrukční oceli a maximalizovat ekonomičnost celkového řešení. The design for the crystalline glazed roof structure of the ICE COURT has been developed using sophisticated 3D CAD programmes to minimise the use of structural steel and to maximise the economy of the overall solution

19 Doprava Transportation Obchody Retail Kanceláře Workplace Zábava Leisure Masarykovo Nádraží, Praha, Česká republika Renovace historických budov nádraží naznačuje první krok v dlouhodobých rozvojových plánech na revitalizaci této oblasti v centru Prahy. The refurbishment of the historic station buildings marks the first step in the long term development plans to revitalize this area of Prague city centre. Vlakového nádraží, Bratislava, Slovenská republika Jedná se o stavební využití rozsáhlého prostranství před hlavním vlakovým nádražím. Nový objekt nabídne několik pater pro maloobchod, zábavu a volný čas, dále i kanceláře, hotel a podzemní parkoviště. Svažující se pozemek umožňuje maximalizovat potenciál dané lokality při zachování celkové kompaktnosti a funkčnosti objektu. Projekt počítá i s komplexním přestupním uzlem veřejné dopravy pro trolejbusy, tramvaje a budoucí metro, jejichž trasy se budou sbíhat právě na vlakovém nádraží. The scheme develops the extensive area in front of the main railway station providing multi-level retail and leisure facilities, offices, a hotel and underground car parking. The sloping site allows for the maximising of the sites potential whilst keeping the overall development compact and efficient. A complex public transport interchange is incorporated into the scheme for trolley buses, trams and the future metro which will all eventually converge on the railway station

20 Bydlení Residential Prague Marina, Česká republika Pozemek o rozloze 16 Ha nacházející se na místě bývalého holešovického přístavu v Praze byl určen k rezidenčním, pracovním a rekreačním účelům v této jedinečné části města. Fáze 1a zahrnuje výstavbu 3 obytných budov se 340 byty s výhledem na přístavní bazén. Budovy A a B, které navrhlo studio ADNS Architekti jsou umístěny nad okrajem přístavu, zatímco Budova C, navržená ateliérem Chapman Taylor, stojí čelem k hlavní ulici a sleduje ohyb řeky. Zcela prosklené východní fasády umožňují maximální výhled přes řeku a na město. Budova reaguje na okolní historickou zástavbu a vytváří jakýsi rámec pro vstup do přístaviště. The 16 Ha site of the former Holesovice Port in Prague has been masterplanned to provide residential, workplace and leisure uses in this exciting neighbourhood of the city. Phase 1a comprises 3 residential buildings with 340 apartments overlooking the port basin. Buildings A and B designed, by ADNS Architekti, cantilever over the water s edge, whilst Building C designed by Chapman Taylor fronts the main street and picks up on the curve of the river. Fully glazed facades maximise views across the river and to the city. The building responds to the adjacent retained historic structures and frames the approach to the port area

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Magnes II. Česky English

Magnes II. Česky English Magnes II Česky English Dvojitá síla přitažlivosti Double the power of attraction Magnes II stále přitahuje nyní dvakrát tak velkou silou. Jednoduchost, rozmanitost tvarů a nespočet možných kombinací z

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

brandboxx praha fashion trade center english česky

brandboxx praha fashion trade center english česky brandboxx praha fashion trade center english česky contents Contents All You Need To Know About Us...1 The Concept...1 The Market...2 The Location...3 The Building...4 Floorplans...4 Showrooms...5 Promotion...5

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

An Ethics of Materiality

An Ethics of Materiality 20 YEARS MCA ATELIER: MIROSLAV CIKÁN, PAVLA MELKOVÁ Revitalizace Bastionu u Božích muk) Praha Revitalisation of the Crucifix Bastion) Prague #jana TICHÁ MCA ATELIERI FILIP ŠLAPAL Pojem»revitalizace«v souvislosti

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020

DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020 GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 TOMÁŠ HUDEČEK, RADEK CHURAŇ, JAN KUFNER DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020 HUDEČEK, T., CHURAŇ, R., KUFNER, J. (2011): Accessibility

Více

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Všechna práva vyhrazena/ All rights reserved Texts by Petr

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA Pracovní překlad SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky MINISTERSTVO

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 NEZÁVISLÝ HODNOTÍCÍ MECHANISMUS: ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 Pavel Černý a Donika Zůbková Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. První honotící zpráva First Progress Report INDEPENDENT

Více