We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago."

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic

2 Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme se tvorbou architektonických návrhů budov, urbanistickým řešením a designem. Pražská kancelář Chapman Taylor byla otevřena v roce Náš tým pracuje na residenčních projektech, projekech obchodních a zábavních center a kanceláří v České republice, Slovensku, Bulharsku, a dalších zemích východní Evropy. Nabízíme celou řadu projekčních služeb od vytvoření architektonického návrhu po urbanistický plán, detailní rozpracování, stavební dokumentaci a autorský dozor. Navíc poskytujeme poradenskou činnost v oblasti komerčního a obchodního plánování, tvorby interiérů a grafiky. Více informací o nás a našich projektech naleznete na webových stránkách: We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. The Prague office opened in Our team works on a mix of residential, retail, leisure and office projects located in the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and other CEE countries. We offer a full range or architectural services from concept design and masterplanning, through scheme design, detailed design and construction documentation to on-site inspections. Additional services include strategic commercial consultancy, retail planning, interior design, signage and graphics. For more projects and information, please visit our website: Prague Jon Hale Peter Wojtusiak Jilská 353/ Prague 1 Czech Republic t f e. CEE Real Estate Quality Awards: Architect of the Year, 2007 & 2008 CEE Retail Real Estate Awards: Architect of the Year, 2008 & 2009 SEE Real Estate Awards: Architectural Firm of the Year

3 Naše kanceláře Our offices Kde pracujeme Where we work 1

4 Zkušenosti v oboru Sector Experience Od roku 1959 jsme si vytvořili renomé realizovat komerčně úspěšné, kreativní a moderní projekty v různých odvětvích po celém světě. Since 1959, we have established a reputation for delivering commercially successful, creative and innovative environments across a variety of sectors worldwide. Urbanismus Navrhujeme a realizujeme realistické a kontextuální územní plány, jejichž cílem je obnova a zlepšení stávajících částí našich měst, nebo vytvoření nových městských prostředí s trvale udržitelným rozvojem. Jakožto přední společnost v oblasti urbanistické regenerace máme za sebou realizace mezinárodních projektů, které získaly řadu ocenění a které reagují na rozsah i potřeby budovaného prostředí i obyvatel. Polyfunkční projekty Jakožto architekti s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi s víceúčelovými projekty dbáme na to, aby naše návrhy pečlivě odrážely chápání měnících se potřeb, zájmů a očekávání městských obyvatel. Naše projekty vytvářejí synergii mezi místy a budovami, jsou estetickou inspirací a jsou smysluplné z komerčního i ekologického hlediska. Mixed Use Obchody Od velkých regionálních nákupních center až po specializovaná obchodní střediska, naše kancelář je jedním z hlavních světových architektů maloobchodních objektů. Naše realizace vycházejí z maximálního pochopení potřeb spotřebitelů a obchodníků. Naším záměrem je být vynalézaví a praktičtí a vždy překonat očekávání uživatelů. Retail Kanceláře Věříme, že pracovní prostředí musí umožňovat, aby se člověk cítil pohodlně a musí ho motivovat a inspirovat. Vhodně navržené pracovní prostředí může zvýšit produktivitu práce a spokojenost pracovníků. Náš úspěch v tomto odvětví je založen na soustředění se na potřeby uživatelů a vytváření efektivního uspořádání pracovního prostředí, které vychází vstříc dispozičním a ekologickým požadavkům. Masterplanning We design and deliver realistic and contextual urban masterplans which restore and improve the grain of our cities, or create new sustainable urban environments. As leaders in the field of urban regeneration we have created international award-winning schemes that respond to both the scale and needs of the built environment and the community. As architects with unrivalled international experience of multi-use projects, our concepts are carefully crafted from an understanding of the changing needs, tastes and expectations of the city dweller. Our designs create a synergy between places and buildings, provide aesthetic inspiration, and make commercial and environmental sense. From major regional malls to speciality shopping centres, our practice has a proven track record as one of the world s principal designers of the retail environment. This is based on a clear understanding on the needs of the consumer and the retailer. Our goal is to be innovative and practical and to always exceed the expectations of the users. Workplace We believe that the office must be a place to feel comfortable, motivated and inspired. Well designed environments have the ability to increase productivity and job satisfaction. Our success in this sector has been established by focusing on the needs of the users and the creation of effective layouts which respond to planning and environmental needs. 2 3

5 Rezidenční projekty Hotely Sport a zábava Interiéry a grafika Doprava Zdravotnictví Rekonstukce Design & Build Naše kancelář se zabývá projektováním obytných budov již téměř 50 let. Jedná se o širokou škálu projektů od výškových obytných budov v rámci víceúčelových urbanistických projektů až po přeměnu stávajících historických budov na rezidenční objekty. Vytváříme bytové projekty, které redukují společné prostory, čímž se zvětšuje prodejní plocha. Stále se rovněž snažíme zlepšovat kvalitu obytných prostor. Residential Our practice has been designing residential buildings for nearly fifty years. Our projects range from high-rise apartment buildings within mixeduse urban schemes, to the conversion of existing historic buildings into residences. We create apartment models that reduce circulation space to increase saleable area. We always strive to improve the quality of living spaces. Naše kancelář má bohaté zkušenosti s navrhováním nejrůznějších typů hotelových projektů od významných rekreačních středisek s tématickými hotely a rezidenční zástavbou přes 5hvězdičkové hotely ve velkých městech po celém světě až po taneční sály a kongresová centra. Hospitality Our practice has in-depth experience in designing a wide variety of hospitality developments ranging from major resorts with themed multi-hotel and residential masterplans to 5 star hotels in major cities around the world, as well as ballrooms and convention centres. Projektovali jsme širokou škálu projektů po celém světě, jako jsou např. kina, restaurace, zóny veřejného stravování, festivalové obchody, tématické prostory, sportovní zařízení a zábavu pro rodiny. Nezbytnou podmínkou vytváření vysoce kvalitních a funkčních prostor, které lidem vyhovují, je naše chápání toho, co zákazníci skutečně potřebují. Sports & Leisure We have designed a broad range of leisure projects worldwide including cinemas, restaurants, food courts, festival retail, themed spaces, sports facilities and family entertainment. Our understanding of what adds value to customer experience is essential in creating high-quality, functional environments that people enjoy. Naše kancelář navrhovala interiéry u většiny našich architektonických projektů. Kromě toho často realizujeme specifické návrhy interiérů týkající se budov projektovaných jinými architekty. Naši projektanti vytvářejí interiéry, které jsou plně v souladu s podstatou a charakterem daného místa a které jsou šity na míru různým typům budov. Interiors & Graphics Our practice undertakes the interior design of a majority of our architectural projects. In addition, we are often appointed to work on specific interior design schemes related to other architects buildings. Our designers deliver interiors which are fully responsive to the brief and the nature of the space, creating bespoke environments for many different building types. Naše široké portfolio projektů v sektoru dopravy zahrnuje mnoho významných projektů, jako jsou např. významná mezinárodní letiště a železniční stanice. Hlavními záměry našich progresivních návrhů je vytvořit dopravní uzly, které jsou bezpečné, berou v úvahu množství procházejících cestujících a vytvářejí klidnou atmosféru, která je přívětivá a povznášející. Naše chápání pohybu cestujících v rámci dopravních zařízení nám umožňuje vytvářet celistvá provozní a komerční řešení. Transportation Our vast portfolio in the transportation sector includes many high profile projects, such as major international airports and railway stations. Key objectives of our innovative designs are to create transportation hubs that are safe, considerate of passenger traffic flow and create a relaxing and inspiring atmosphere which is welcoming and uplifting. Our understanding of passenger interaction within transportation environments allows us to deliver integrated operational and commercial solutions. Náš přístup k projektování zdravotnických zařízení zohledňuje léčebný účinek vhodně navržených budov a příjemného neformálního prostředí. Uznáváme skutečnost, že s ohledem na neustálý pokrok v léčebných metodách a přístupech k péči o pacienta je nezbytným prvkem při projektování těchto zařízení flexibilita. Healthcare Our approach to healthcare design acknowledges the therapeutic value of good buildings and a pleasant, noninstitutional environment. We recognise that flexibility in design is vital in the continually developing medical world of new treatments and philosophy of patient care. Údržba a obnova částí historických měst vyžaduje širokou paletu dovedností. Od strategického plánování a podrobného technického poradenství přes citlivé návrhy nových budov až po opravy, úpravy a rozšíření stávajících budov je cílem našich architektů dosáhnout maximálního využití dané budovy, aniž by tím byl dotčen její charakter. Máme silné pochopení pro jedinečnost těchto staveb a při jejich obnově postupujeme s maximální pečlivostí. Refurbishment The maintenance and renewal of the physical fabric of historic towns involves a broad range of skills. From strategic planning and detailed technical advice to the sensitive design of new buildings and the repair, alteration and extension of existing buildings, our architects aim to realise the most beneficial use for a building without compromising its character. We have a clear understanding of what constitutes the essence of a building and apply ingenuity in its regeneration. V tomto odvětví máme bohaté zkušenosti jako architekti zhotovitele, kdy jsme součástí realizačního týmu, jako architekti developera, kdy předkládáme návrh požadavků zadavatele a poté máme roli dohledu nad celým návrhem, kdy sledujeme pokrok v práci realizačního týmu. Znalost fungování obou těchto oblastí nám umožňuje do hloubky pochopit celý proces návrhu a výstavby a vytvářet tak vysoce kvalitní a nákladově efektivní projekty. Design & Build We are highly experienced in this sector both as contractor s architect, working as part of the delivery team, and as the developer s architect, taking a design to the employer s requirement stage and then maintaining a design overview role where we check the progress of the delivery team. The knowledge of how both camps work means that we are able to understand the design and build process in great depth and deliver high quality work cost-effectively. 4 5

6 Vítězná Ocenění Award Winning 2010 Forum Duisburg, Germany ICSC Awards, Development of the Year: Large 2010 Forum Duisburg, Germany ICSC Resource Award Winner 2009 Chapman Taylor Europaproperty SEE Real Estate Awards: Architect of the Year 2009 Mira München, Nordheide Munich, Germany DGNB Gold Award for Sustainable Buildings - Shopping Centres 2009 Baneasa Shopping City, Bucharest, Romania Europaproperty Awards - South Eastern European Project of the Year 2009 Cabot Circus, Bristol, UK Bristol City Council LABC Built In Quality and Sustainability Awards - Best Commercial Project 2009 Cabot Circus, Bristol, UK Bristol City Council LABC Built In Quality and Sustainability Awards - Best Structural Innovation 2009 Chapman Taylor The Queen s Award for Enterprise: International Trade 2009 Forum Mersin, Turkey European Shopping Centre Awards - New Development: Large Category 2009 Princesshay, Exeter, UK RICS South West Awards Regeneration 2009 Cabot Circus, Bristol, UK Structural Steel Design Award 2009 MediaCityUK, Manchester, UK Property Week North-West Property Awards - Best Design- Led Project 2009 Chapman Taylor AJ100 Employer of the Year 2008 T5, Heathrow, London, UK RIBA Awards London Region 2008 Alcalá Magna, Alcalá de Henares, Madrid, Spain Spanish Council of Shopping Centres- Small Centre Award 2008 Sexta Avenida, Madrid Spain Spanish Council of Shopping Centres - Refurbishment Award 2008 Cabot Circus, Bristol, UK BCSC Gold Award In-Town Retail Scheme (300,000 sq ft or more) 2008 St Pancras International, London, UK BCSC Gold Award In-Town Retail Scheme (300,000 sq ft or less) 2008 Trafford Centre, Manchester, UK BCSC Gold Award - Established Centre 2008 Cabot Circus, Bristol, UK MAPIC EG Retail Awards - Best Shopping Centre 2008 St Pancras International, London, UK Global Retail & Leisure Awards - Most Innovative Concept of the Year Award 2008 Princesshay, Exeter, UK Retail Week Shopping Location of the Year Award 2008 Highcross, Leicester, UK BCSC Gold Award In-Town Retail Scheme (300,000 sq ft or more) 2008 Princesshay, Exeter, UK ICSC European Shopping Centre Awards - New Developments: Medium 2008 St Pancras International, London, UK Quality in Construction Awards - Supreme Award 2008 St Pancras International, London, UK Variety Club the PROPS Awards- Outstanding Development of the Year 2008 St Pancras International, London, UK RIBA London & English Heritage Award for a Building in a Historic Context 2008 St Pancras International, London, UK Building Awards Construction - Client of the Year 2008 St Pancras International, London, UK Property Awards - Regeneration Award 2008 Chapman Taylor Europaproperty SEE Real Estate Awards: Architect of the Year 2008 St Pancras International, London, UK Property Week, Retail and Leisure Property Awards - Best Commercial Leisure Scheme of the year Princesshay, Exeter, UK Property Week, Retail and Leisure Property Awards - Best New Shopping Centre or Refurbishment 2008 Chapman Taylor CEE Real Estate Quality Awards: Architect of the Year 2008 Cabot Circus, Bristol, UK BCSC Supreme Gold Award 2008 St Pancras International, London, UK Camden Design Award 2008 Chapman Taylor International Trade Award London Region 2008 Chapman Taylor Central and Eastern European Retail Real Estate Awards - Architect of the Year 2008 Inorbit Mall, Malad, Mumbai, India FIABCI Prix d Excellence Awards- Certificate of Merit, Retail Category 2008 St Pancras International, London, UK RICS Awards - Project of the Year 2008 Campeche Playa Golf Marina and Spa Resort, Mexico Developers & Building Alliance Award - Best Project, International Development 2008 Los Faros de Panama, Panama Five Star International Property Award - Best High-Rise Development in Panama 2008 Baneasa Shopping City, Bucharest, Romania CiJ Awards - Best Shopping Centre Development 2007 Manchester Arndale, UK ICSC European Shopping Centre Awards, ReStore Award Refurbishments/Extensions 2007 H2Ocio, Rivas, Madrid, Spain La Gaceta de los Negocios Award - Architectural Concept Category 2007 Hull City Centre, UK RTPI Planning Awards Commendation, City and Metropolitan Areas 2007 L esplanade, Louvain-La- Neuve, Belgium ICSC European Shopping Centre Awards, ReStore Award New Centres: Large 2007 Chapman Taylor Europaproperty SEE Real Estate Awards: Architect of the Year 2007 Baneasa Business & Technology Park, Bucharest, Romania CEEQA Office Development of the Year Award 2007 Princesshay, Exeter, UK BCSC - Gold and Supreme Gold Awards 2007 Chapman Taylor CEE Real Estate Quality Awards: Architect of the Year 2007 Drake Circus, Plymouth, UK Shop Agents Society Award - Best Shopping Centre New or Refurbishment 2006 Chapman Taylor AJ100 International Practice of the Year 2006 Etten-Leur Centrum Plan, Netherlands NRW Award - Best Shopping Centre 2006 Whitefriars, Canterbury, UK ICSC Large Shopping Centre Award 2006 Waasland Shopping Center, Sint Niklaas, Belgium ICSC Refurbishment and Extension Award 2006 Inorbit Shopping Centre, Mumbai, India Images Retail Awards - Shopping Centre of the Year 2006 Cabot Circus, Bristol, UK MAPIC - Retail Regeneration Award 2005 Bullring, Birmingham, UK Quality in Construction Awards - Major Project of the Year 2005 Bullring, Birmingham, UK ICSC European Awards - New Centres, Large 2005 Whitefriars, Canterbury, UK BCSC Supreme Gold Award 2005 Whitefriars, Canterbury, UK Property Week Retail & Leisure Property Awards - New Shopping Centre or Refurbishment Award 2005 Bucharest Business Park, Romania DTZ CEE Office Development of the Year 2004 El Muelle de Santa Catalina, Las Palmas, Spain ICSC European Awards - Specialist Centres 2004 El Muelle de Santa Catalina, Las Palmas, Spain ICSC International Awards - overall Winner for Design 2004 Madrid Xanadú, Spain ICSC European Awards - Special Innovation 2004 Madrid Xanadú, Spain ISEGD Design Awards 2004 Madrid Xanadú, Spain ICSC International Awards - Certificate of Merit for Large Scheme 2004 La Vaguada, Madrid, Spain Spanish Council of Shopping Centres - Best Refurbishment and Extension 6 7

7 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Tesco Letňany, Praha, Česká republika Etapa 3 je závěrečnou částí obchodního centra v Letňanech. Projekt nyní čítá více než m2 prodejní a zábavní plochy a je dominantním centrem severní části Prahy. Etapa 3 obchodního centra rozšiřuje designérský přístup zavedený v etapě 2 a rozšiřuje nabídku obchodních prostor na dvou poschodích okolo ostrůvku s kvalitními butiky a kavárnami. Počet velkých mezinárodních prodejních jednotek v projektu ho řadí mezi nejsilnější destinace v hlavním městě. Dalším lákadlem tohoto centra je obchod s nábytkem Kika, který se rozkládá na třech poschodích na ploše m 2. Otevřeno v březnu 2006 Phase 3 forms the final section of the comparison shopping mall at Letnany. The scheme now totals over 100,000 m2 of retail and leisure and is the dominant centre in the north of Prague. The Phase III mall extends the design approach established in phase II and provides an extended retail offer on two levels around an island of high quality boutiques and cafes. A number of large international retail units anchor the project making it one of the strongest destinations in the city. In addition 20,000 m 2 Kika furniture store trading over three levels provides a further key attraction for the centre. Opened March

8 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Tesco Letňany, Praha, Česká republika 10 11

9 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Metropole Zličín, Praha, Česká republika Metropole Zličín byla realizována ve dvou etapách v letech 2001 a Projekt se nachází v západní části hlavního města v obchodní zóně, která každý týden přiláká více než nakupujících. Místo je v blízkosti konečné stanice metra a autobusové zastávky městské hromadné dopravy ve Zličíně. Projekt je dominantním obchodním centrem západní části Prahy. Construction Journal Award 2002 Vítěz kategorie Nejlepší obchodní centrum Metropole Zlicin was realised in two phases between 2001 and The project is located on the west of the city in a commercial area that attracts over 250,000 shoppers each week. The site is adjacent to the end station of the metro and the intercity bus station at Zlicin. The project is the dominant comparison shopping centre to the west of Prague. Construction Journal Awards 2002 Winner of the Best Shopping Centre Category 12 13

10 Obchody Retail Zábava Leisure Kaskády Zlín, Česká republika Toto místo se nachází jižně od středu města, jen chvilku chůze od hlavního průtahu městem a od středu města. Svažité místo umožňuje chodci přístup do objektu na několika úrovních. Dobré spojení trolejbusovou dopravou a rozsáhlé parkovací plochy by měly zajistit dobrou návštěvnost. Architektonický návrh byl vytvořen s ohledem na půdorys v prvkové modulové síti a využívá materiály, které na počátku 20. století zavedl Tomáš Baťa při budování moderního města na pozadí svého světového impéria v obuvnickém průmyslu. The site is located just to the south of city centre a short walk from the main east-west road and the city centre. The sloping site allows pedestrian access at several levels into the scheme. Good links with the trolley bus system and ample parking should provide good footfall. The architecture has been developed to respect the gridded planning module and use of materials established by Tomas Bata when he developed the modern town in the early 1900 s on the back of his worldwide shoe making industry

11 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Nákupní centrum, Kladno, Česká republika Objekt se nachází v krátké pěší vzdálenosti od hlavní pěší zóny, je však rovněž snadno přístupný automobilem či autobusem a nabízí tak výhody objektu nacházejícího se v centru města, který je zároveň přístupný zákazníkům z okolních obcí. Budova má tři podlaží, z nichž horní, které je určeno pro zábavu a odpočinek, disponuje rozlehlou střešní zahradou. Do objektu lze vstupovat na úrovni obou maloobchodních podlaží, z ulice a pomocí pěší lávky z přilehlé obytné čtvrti a centra města. The project is located a short walk from the main pedestrian high street, but offers easy access by cars and buses and can therefore offer the benefits of a city centre location with convenience for shoppers from the surrounding districts. The centre is over three levels with the upper leisure level featuring an extensive roof garden. The scheme can be entered at both main retail levels, from the street and via a footbridge from the adjacent residential area and city centre

12 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Nákupní centrum, Trutnov, Česká republika Nákupní centrum se nachází mezi zastávkou regionálního autobusu a hlavní nákupní třídou v srdci malého města Trutnov na severovýchodě České republiky. Nákupní centrum bude tvořit jednu stranu upraveného městského náměstí, směřující k budově nového městského divadla. Výstavba obou budov je plánována na rok Projekt nabídne prostory pro pasažéry autobusů, jakož i restaurace a kavárny pro návštěvníky divadla, a supermarket a obchodní jednotky. Budova je koncipována jakou dvoupatrová s panoramatickou restaurací. The shopping centre is located between the region bus station and the main retail street in the heart of the small town of Trutnov in the northeast part of the Czech Republic. The centre will form one side of a landscaped urban square facing the new town theatre building. The construction of both buildings is scheduled for The development will provide amenities for coach and bus passengers as well as restaurants and cafes for theatre goers, a supermarket and comparison retail units. The building is conceived over two levels with a panoramic restaurant

13 Obchody Retail Bydlení Residential Hotel Hospitality Náměstí Karla IV., Mělník, Česká republika Tento projekt představuje rozsáhlou regeneraci hlavního veřejného náměstí v tomto historickém městě. Odstraněním tří necitlivě postavených budov z 80. let včetně parkoviště a jejich nahrazením maloobchodními prodejnami, butikovým hotelem a obytnými jednotkami by mělo dojít k obnovení bývalého městského jádra a rozsahu dané lokality. Projekt bude představovat jakýsi katalyzátor dalších změn ve městě a předpokládá se, že bude významným precedentem pro podobné projekty v rámci regionu. The project proposes the extensive regeneration of a main public square in this historic city. By removing 3 insensitive 1980 s buildings and a car park and replacing them with retail units, a boutique hotel and residential units the aim is to reinstate the former urban grain and scale of the site. The project will form the catalyst for further improvements in the city and it is hoped will establish a powerful precedent for similar schemes in the region

14 Obchody Retail Sport a Zábava Sports and Leisure Kanceláře Workplace Hotel Hospitality Královská Aréna, Hradec Králové, Česká republika Přestavba stávajícího fotbalového stadionu byla příležitostí pro optimalizaci místa a vybudování nových prostorných nákupních, volnočasových, hotelových a kancelářských zařízení. Nový dynamický stadion, který po svém předchůdci převzal osvětlovací stožáry lízátka, pojme fanoušků. Projekt je koncipován koncentricky ke stadionu s řadou paprskovitě upravených prostor mezi sousedícími budovami. Stadion je významným orientačním bodem města a symbolizuje aspiraci Hradce Králové na vedoucí tým regionu. The rebuilding of the existing football stadium has created the opportunity to optimise the site and to add extensive retail, leisure, hotel and offices facilities. The dynamic new stadium, incorporating the iconic lollypop floodlight towers of its predecessor, will seat 15,000 fans. The site is arranged concentrically to the stadium with a series of radial landscaped spaces between the adjacent buildings. The stadium is a significant landmark in the city and symbolises Hradec Kralove s aspirations to be the dominant team in the region

15 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Baneasa Shopping City, Bukurešť, Rumunsko Baneasa Shopping City, jehož 2. etapa byla otevřena v dubnu 2008, má nyní více než m 2 prodejní plochy s parkovacích míst. Samotné obchodní centrum obsahuje na dvou poschodích 150 prodejních jednotek, kavárny a tří-patrový food court. V suterénu je 1500 parkovacích míst. V další etapě projektu bude vybudováno kino a zábavní komplex, který bude propojen se stravovací dvoranou a luxusnějšími prodejními jednotkami. With the April 2008 opening of the Phase 2 comparison mall, Baneasa Shopping City now amounts to over 180,000m² of retail space with 8,000 parking spaces. The fashion mall itself contains 150 shop units on two levels, including five major anchor stores, with several cafes and a three storey food court. 1,500 parking spaces are provided at basement level. Further phases of the development will add a cinema and entertainment complex connected with the food court and more luxury retail units

16 Obchody Retail Zábava Leisure Interiéry Interiors Baneasa Shopping City, Bukurešť, Rumunsko 26 27

17 Obchody Retail Zábava Leisure Bydlení Residential Park Lake Plaza, Bukurešť, Rumunsku Tento zcela nový projekt vznikne v jihovýchodní části Bukurešti a nabídne plochy pro maloobchod, zábavu, volný čas, ale také obytnou část. Zahrnuje 90,000 m 2 ploch pro maloobchod, zábavu a volný čas na pěti podlažích, rozsáhlé podzemní parkoviště a dále dvě 20patrové věže s byty s výhledem na Titan Park. Cílem architektonického řešení je profitovat z polohy blízko parku a významných uzlů veřejné dopravy. Pod maloobchodním komplex se ve sníženém přízemí nachází hypermarket a velkoformátové módní butiky na každém konci stylově tvarovaných nákupních prostor, které zákazníky vedou napříč objektem a nahoru do rozsáhlé stravovací zóny a zábavního komplexu, z kterých je široký výhled na park a jezero. Budovy vytvářejí silné, současné formy v širokém, avšak hustém městském kontextu. An entirely new and advantageous retail, leisure and residential scheme to be build in the southeastern sector of Bucharest. It comprises 90,000 m 2 of retail and leisure facilities on five levels, with extensive underground parking, together with two twenty-storey tower blocks of apartments overlooking Titan Park. The design is intended to capitalise on the site s location next to the park and close to major public transport networks. The retail mall is anchored by a hypermarket at lower ground level and large-format fashion retailers at each and of the graciously curved malls leading customers through the scheme and up to a generously proportioned food court and entertaining complex that enjoy extensive view across the park and its lake. The buildings create a strong, contemporary forms in a broad but dense urban context

18 Obchody Retail Zábava Leisure Opava Centrum, Česká republika Tento maloobchodní a rezidenční projekt řeší zástavbu a doplnění historického bloku zachováním otevřených zelených ploch a vytvořením nových atraktivních pěších komunikací propojujících objekt s okolními ulicemi a náměstími. Cílem projektu je maximalizovat užití nedostatečně využitých prostor v rámci města, aniž by to mělo dopad na historickou strukturu. The retail and residential scheme resolves the in-filling and completion of an historic city block by retaining open green areas and providing attractive new pedestrian links into the surrounding city streets and squares. The project aims to maximise the use of underutilized spaces within the city fabric whilst not impacting the historic structure. Promenáda Liberec, Česká republika Projekt křišťálově průzračné střešní konstrukce ICE COURT byl vytvořen za použití sofistikovaných 3D CAD programů s cílem minimalizovat použití konstrukční oceli a maximalizovat ekonomičnost celkového řešení. The design for the crystalline glazed roof structure of the ICE COURT has been developed using sophisticated 3D CAD programmes to minimise the use of structural steel and to maximise the economy of the overall solution

19 Doprava Transportation Obchody Retail Kanceláře Workplace Zábava Leisure Masarykovo Nádraží, Praha, Česká republika Renovace historických budov nádraží naznačuje první krok v dlouhodobých rozvojových plánech na revitalizaci této oblasti v centru Prahy. The refurbishment of the historic station buildings marks the first step in the long term development plans to revitalize this area of Prague city centre. Vlakového nádraží, Bratislava, Slovenská republika Jedná se o stavební využití rozsáhlého prostranství před hlavním vlakovým nádražím. Nový objekt nabídne několik pater pro maloobchod, zábavu a volný čas, dále i kanceláře, hotel a podzemní parkoviště. Svažující se pozemek umožňuje maximalizovat potenciál dané lokality při zachování celkové kompaktnosti a funkčnosti objektu. Projekt počítá i s komplexním přestupním uzlem veřejné dopravy pro trolejbusy, tramvaje a budoucí metro, jejichž trasy se budou sbíhat právě na vlakovém nádraží. The scheme develops the extensive area in front of the main railway station providing multi-level retail and leisure facilities, offices, a hotel and underground car parking. The sloping site allows for the maximising of the sites potential whilst keeping the overall development compact and efficient. A complex public transport interchange is incorporated into the scheme for trolley buses, trams and the future metro which will all eventually converge on the railway station

20 Bydlení Residential Prague Marina, Česká republika Pozemek o rozloze 16 Ha nacházející se na místě bývalého holešovického přístavu v Praze byl určen k rezidenčním, pracovním a rekreačním účelům v této jedinečné části města. Fáze 1a zahrnuje výstavbu 3 obytných budov se 340 byty s výhledem na přístavní bazén. Budovy A a B, které navrhlo studio ADNS Architekti jsou umístěny nad okrajem přístavu, zatímco Budova C, navržená ateliérem Chapman Taylor, stojí čelem k hlavní ulici a sleduje ohyb řeky. Zcela prosklené východní fasády umožňují maximální výhled přes řeku a na město. Budova reaguje na okolní historickou zástavbu a vytváří jakýsi rámec pro vstup do přístaviště. The 16 Ha site of the former Holesovice Port in Prague has been masterplanned to provide residential, workplace and leisure uses in this exciting neighbourhood of the city. Phase 1a comprises 3 residential buildings with 340 apartments overlooking the port basin. Buildings A and B designed, by ADNS Architekti, cantilever over the water s edge, whilst Building C designed by Chapman Taylor fronts the main street and picks up on the curve of the river. Fully glazed facades maximise views across the river and to the city. The building responds to the adjacent retained historic structures and frames the approach to the port area

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

Kanceláře a nebytové prostory k pronájmu Offices and Commercial Space for Lease

Kanceláře a nebytové prostory k pronájmu Offices and Commercial Space for Lease Kanceláře a nebytové prostory k pronájmu Offices and Commercial Space for Lease Nový administrativní objekt v Ostravě 24 600 m2 pronajímatelných kancelářských ploch v 6 nadzemních podlaží a 2 900 m2 obchodních

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center Varenská Office Center nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí. Díky

Více

Owner, Investor, Operator & Developer of Shopping Centers. Czech Republic and Slovakia

Owner, Investor, Operator & Developer of Shopping Centers. Czech Republic and Slovakia Owner, Investor, Operator & Developer of Shopping Centers Czech Republic and Slovakia ATRIUM FLORA PRAHA Praha / Prague Obyvatelstvo 1 262 612 1 / Míra nezaměstnanosti 4,58 % 1 Průměrná hrubá mzda na obyvatele

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

www.ctoffice.eu CTP.eu

www.ctoffice.eu CTP.eu CTBox je jedinečným řešením pro malé a střední podniky. Zvolte velikost, která nejlépe vyhovuje Vašemu podnikání: od 480 do 8.000m2. CTBox je variabilní a lze jej přizpůsobit pro různé účely výrobu, logistiku

Více

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE AVENIR BUSINESS PARK Radlická 714/113A, 158 00 PRAGUE 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r. o., Diamant Building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5 PRAHA 5 KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET Bucharova POPIS PROJEKTU Tento objekt se skládá ze 4 budov Umístěn v jedné z hlavních administrativních oblastech Prahy 5 Služby v docházkové vzdáleností (nákupní

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Nový projekt na Praze 7 LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM

Nový projekt na Praze 7 LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM Nový projekt na Praze 7 LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM Severojižní magistrála LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM Vltavská Strossmayerovo náměstí Kamenická Letenské náměstí VELETRŽNÍ PALÁC Veletržní Veletržní palác PARKHOTEL

Více

P3 PRAGUE D11 120,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES

P3 PRAGUE D11 120,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES P3 PRAGUE 120,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 P3 MLADÁ ÚŽICE BOLESLAV P3 HRADEC KRÁLOVÉ

Více

OSTRAVA Kancelářské prostory k pronájmu Office Space for Lease

OSTRAVA Kancelářské prostory k pronájmu Office Space for Lease OSTRAVA Kancelářské prostory k pronájmu Office Space for Lease Nový administrativní objekt v srdci Ostravy 24.700 m 2 pronajímatelných kancelářských ploch v 5 nadzemních podlažích a 3.800 m 2 obchodních

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VGP PARK HORNÍ POČERNICE

VGP PARK HORNÍ POČERNICE NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK HORNÍ POČERNICE developed by VGP PARK HORNÍ POČERNICE LOCATION SPECIFICATION VGP Park Horní Počernice offers class A semi-industrial real estate solutions

Více

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9 POPIS PROJEKTU Harfa Office Park je projekt skládající z kancelářské budovy o výměře cca 20.000m2 a nákupního centra o výměře 49.000m2 (přes 160 obchodů). Kancelářská byla kolaudována v Q1/2011 a nákupní

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 ÚŽICE

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV. (Exit 190 z dálnice

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Popis. Description. Rozlet pro Váš business! Let your business fly!

Popis. Description. Rozlet pro Váš business! Let your business fly! Složíme všechny rohy k sobě. Fold all the corners together. 02 Přeložit a rozložit podle naznačených hran. Bend over and unfold by implied edges. 0 Popis Moderní administrativní komplex BBP OFFICES tvoří

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

LAKESIDE PROPERTY K. Rare Lakeside Property in Increasing Market m 2. An Investment at the South-Bohemian Sea

LAKESIDE PROPERTY K. Rare Lakeside Property in Increasing Market m 2. An Investment at the South-Bohemian Sea LAKESIDE PROPERTY K Rare Lakeside Property in Increasing Market 19.342 m 2 An Investment at the South-Bohemian Sea LIPNO INVEST K s.r.o. EIN PROJEKT DER GRUPPE DORN FUSSENEGGER Location in a good range

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities. ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities.  ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk US 1. Cities www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Střední Integrovaná škola grafická střední Brno škola polygrafická, Šmahova Brno, Šmahova 110, 627 1100 Brno

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VGP PARK HORNÍ POČERNICE

VGP PARK HORNÍ POČERNICE NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK HORNÍ POČERNICE developed by VGP PARK HORNÍ POČERNICE LOCATION SPECIFICATION VGP Park Horní Počernice offers class A semi-industrial real estate solutions

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Investiční memorandum Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

ATRAKTIVNÍ NEMOVITOST NA PRODEJ KOMERČNÍ ZÓNA PRŮHONICE - ČESTLICE PRIME RETAIL PROPERTY FOR SALE COMMERCIAL ZONE PRŮHONICE - ČESTLICE

ATRAKTIVNÍ NEMOVITOST NA PRODEJ KOMERČNÍ ZÓNA PRŮHONICE - ČESTLICE PRIME RETAIL PROPERTY FOR SALE COMMERCIAL ZONE PRŮHONICE - ČESTLICE ATRAKTIVNÍ NEMOVITOST NA PRODEJ KOMERČNÍ ZÓNA PRŮHONICE - ČESTLICE PRIME RETAIL PROPERTY FOR SALE COMMERCIAL ZONE PRŮHONICE - ČESTLICE PŘEDSTAVENÍ NEMOVITOSTI / PROPERTY INTRODUCTION Společnost CBRE byla

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

OBCHODNÍ CENTRUM ARÉNA PLZEŇ SHOPPING CENTER ARENA PILSEN

OBCHODNÍ CENTRUM ARÉNA PLZEŇ SHOPPING CENTER ARENA PILSEN OBCHODNÍ CENTRUM ARÉNA PLZEŇ SHOPPING CENTER ARENA PILSEN Plzeň Praha Plzeň 4. největší město v České republice s populací 186 000 obyvatel Plzeň je jedno z nejlépe prosperujících měst v České republice

Více

Nákupní centrum Central Jablonec Central Jablonec Shopping Mall Obsah. Content.

Nákupní centrum Central Jablonec Central Jablonec Shopping Mall Obsah. Content. Nákupní centrum Central Jablonec Central Jablonec Shopping Mall Obsah. Content. Mesto Jablonec. Town of Jablonec. Lokalita. Location. Central Jablonec. Central Jablonec. 1. Podzemní podlaží. 1 st Underground

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC x y w z PC105 150 1000 500 112 Identification Type Collection Line Designed by Description BLANC CUARTA suspension lamp (C) BLANC Standard Line Ismael Sugranes Features Technology The lamps of this collection

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Abstrakt Klíčová slova Abstract

Abstrakt Klíčová slova Abstract Abstrakt Tématem zadání tohoto projektu bylo vytvořit objekt sloužící pro rekreačně sportovní účely na Brněnské přehradě. Navrhovaná budova obsahuje následující části: zázemí pro zaměstnance Dopravního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

Dnes oblíbené, brzy výjimečné. Popular now, outstanding soon.

Dnes oblíbené, brzy výjimečné. Popular now, outstanding soon. Dnes oblíbené, brzy výjimečné. Popular now, outstanding soon. 4 Brno je s 400 000 obyvateli druhé největší město v České republice. Leží na spojnici mezi Prahou, Vídní a Bratislavou. With it s 400,000

Více

MAX FUNDA MULTIMEDIÁLNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM POD VYŠEHRADEM DIPLOMNÍ PROJEKT - PORTFOLIO ATELIÉR LANG / FA ČVUT 2012-13

MAX FUNDA MULTIMEDIÁLNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM POD VYŠEHRADEM DIPLOMNÍ PROJEKT - PORTFOLIO ATELIÉR LANG / FA ČVUT 2012-13 MAX FUNDA MULTIMEDIÁLNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM POD VYŠEHRADEM DIPLOMNÍ PROJEKT - PORTFOLIO ATELIÉR LANG / FA ČVUT 2012-13 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULT A ARCHI TEKTURY AUTOR, DIPLOMANT Max

Více

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Šťastného, Praha 4 - Kunratice #401701 Reprezentativní, prostorná vila, situovaná v příjemné lokalitě Prahy 4 - Kunratic. Vila o rozloze 200 m 2 je nabízena

Více

Investiční Příležitost

Investiční Příležitost Investiční Příležitost Divadelní 24, Praha 1 - Staré Město Výjimečná novostavba na nábřeží Vltavy citlivě propojená s kompletně rekonstruovanou historickou budovou v ulici Karolíny Světlé. Objekt nabízí

Více

Rekonstrukce kancelářských budov a příklady nového využití

Rekonstrukce kancelářských budov a příklady nového využití Rekonstrukce kancelářských budov a příklady nového využití Penta Investments 20.10.2016 Petr Palička STAVEBNÍ FÓRUM Kanceláře: redesign, revitalizace, rekonstrukce CONTENT Úvod O Penta Investments v real

Více

futurama THE Futurama Business Park is another ambitious project by IMMORENT ČR.

futurama THE Futurama Business Park is another ambitious project by IMMORENT ČR. developed by: futurama Futurama Business Park je dalším ambiciózním projektem společnosti IMMORENT ČR. THE Futurama Business Park is another ambitious project by IMMORENT ČR. Areál je tvořen pěti objekty

Více

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1 SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 1 www.sekyragroup.cz Sekyra Group Real Estate reference (1/2) Historie: Společnost založená v roce 1996 navázala na advokátní praxi dr. Sekyry v oboru nemovitostí Společnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES DETACHED LOW ENERGY HOUSE DETACHED

Více

VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05

VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05 VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05 Autor: Mgr. Marek Dlabaja Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Taoistické Tai Chi TM vnitřní umění pro zdraví GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV.

Více