Ohlédnutí za 12. rocníkem souteže. BEST OF REALTY Nejlepší z realit. Retrospective of the 12th year of

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohlédnutí za 12. rocníkem souteže. BEST OF REALTY Nejlepší z realit. Retrospective of the 12th year of"

Transkript

1 Nová administrativní centra Amazon Court, Praha 8, RCP Amazon (SPV developera Europolis Real Estate Asset Management), architekt: Schmidt Hammer Lassen, Kodaň, Dánsko text / foto / Jana Hrabětová archiv Best of Realty Nejlepší z realit Ohlédnutí za 12. rocníkem souteže BEST OF REALTY Nejlepší z realit Zvláštní cena poroty Centrum Černošice ve stejnojmenném městečku Developer: IBS-Rokal, architekt: SHA ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI, s.r.o. Retrospective of the 12th year of BEST OF REALTY Nejlepší z realit Do soutěže o titul Best of Realty Nejlepší z realit 2010, která je každoročně vyhlašována již od roku 1999, bylo odbornou porotou nominováno celkem 28 projektů. A jako obvykle i v tomto roce nejvíce projektů soutěžilo v kategorii Rezidenční projekty. Z celkového počtu jich byla polovina. Čtyři projekty usilovaly o ocenění v kategorii Nová administrativní centra. Čtyři byly i hotely, které se utkaly o prvenství ve své kategorii. Po třech soutěžících měla kategorie Obchodních center a tři byly nominace na Zvláštní cenu poroty. Každoročně se v soutěži Best of Realty Nejlepší z realit ve své kategorii potkávají často zcela rozdílné projekty. Pestrost je patrná zejména v kategorii Rezidenčních projektů a Hotelů. Již na první pohled je zřejmé, že se liší především svojí architekturou a velikostí. The professional jury nominated 28 project designs for Best of Realty Nejlepší z realit 2010, a competition held every year since And as always, most of this year s competitors were in the Residential Projects category: they made up one half of the total. Another four projects fought for the prize for New Office Centres. There were also four hotels, contesting to win in their category. The Shopping Centres category had three contestants, and there were three nominees for the Prize of the Jury. Every year, Best of Realty - Nejlepší z realit hosts quite diverse projects in each category. The Residential Projects and Hotels category in particular saw a great diversity. At first sight, they clearly differed in their architectural treatment and size. 12 l almanach architektury 2010 almanach architektury 2010 l 13

2 Rezidenční projekty Zelené Město (I. etapa), pomezí Prahy 9 a Prahy 3, Zelené Město / Lighthouse Group, architekt: United Architect Studio, s.r.o., Casua, s.r.o. Nejmenší rezidenční projekt, který se klání zúčastnil Dvojdům Tlučná nabídl dvě bytové jednotky. Naopak největší počty bytů přinesly na trh pražské projekty Krásná Hůrka, Zelené Město, Rezidence Jeseniova či havlíčkobrodský Villa Park Čechovka. Rozmanitost je patrná i v architektuře. K tradici horských chalup se vrací například Šumavský Dvůr, moderní pojetí naopak zvolili tvůrci projektu Cikánka v Praze 5 či Eko Logických vil v Drahelicích. V hotelech o prvenství usilovaly jak objekty zcela moderní, tak zrekonstruované. A právě v této kategorii jsou tři ze čtyř soutěžících mimopražští. Výsledky 12. ročníku soutěže Best of Realty Nejlepší z realit byly vyhlášeny v kongresovém centru České národní banky (bývalé Plodinové burze) 10. listopadu O vítězích soutěže, která se v tuzemsku považuje za nejprestižnější ve svém oboru, rozhodovala sedmičlenná odborná porota v čele s Dr. Tomášem Drtinou, ředitelem společnosti INCOMA GfK, s. r. o. Členy jury byli respektovaní odborníci z řad Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), Obce architektů, Asociace hotelů a restaurací, bank, developerů i realitních makléřů. O ocenění letos usilovalo 25 projektů ve čtyřech základních kategoriích a tři projekty v kategorii Zvláštní cena poroty. The smaller residential project that took part in the contest Semidetached House in Tlučná offered two apartment units. On the other hand, the Krásná Hůrka, Zelené Město, Rezidence Jeseniova projects in Prague and Villa Park Čechovka in Havlíčkův Brod featured the greatest numbers of flats. The architecture was diverse as well. The Šumavský Dvůr revives the mountain chalet tradition, while the authors of Cikánka in Prague 5 and Eko Logické Vily in Drahelice opted for modernism. The hotels competing for the prize were both quite modern and renovated. Three out of the four contestants in this category were outside Prague. The results of the 12th year of Best of Realty Nejlepší z realit were announced in the Czech National Bank congress centre (former Crop Exchange) on 10 November The winners of the competition, regarded as the most prestigious in this country, were decided by a jury of seven, headed by Dr. Tomáš Drtina, director of INCOMA GfK, s. r. o. The jury members were respected professionals from the Association for Real Estate Market Development (ARTN), the Community of Architects, the Association of Hotels and Restaurants, banks, developers, and real estate brokers. Twenty-five projects in four categories and three projects in the category Prize of the Jury took part in this year s competition. Galavečer 12. ročníku soutěže se konal v sále bývalé Plodinové burzy Zvláštní cena poroty putovala do rukou tvůrců projektu Centrum Černošice (IBS-Rokal a ateliér ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI) Tyto originální skleněné ceny jsou určeny pro vítězné projekty v každé kategorii 14 l almanach architektury 2010 almanach architektury 2010 l 15

3 Obchodní centra Olympia Brno fáze 4, Brno-Modřice, Somerston Olympia CZ, architekt: Geddes Architects Rezidenční projekty Eko Logické vily Nymburk, Nymburk-Drahelice, Gama Prague development, architekt: Doc. Ing. arch. Ján Strcula, Ph.D. Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality přihlášených projektů byly i ve 12. roce soutěže výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména úspěšnost na realitním trhu. Soutěž jako každoročně probíhala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, odbornou záštitu poskytla Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Generálním partnerem soutěže byla také již tradičně Česká spořitelna, partnery galavečera pak advokátní kancelář Gürlich & Co., SIKO Koupelny, Laufen a Erpet golfcentrum. Hlavním mediálním partnerem byl portál jedním z mediálních partnerů i Almanach architektury. O nominaci na ocenění titulem Best of Realty Nejlepší z realit se mohou každoročně ucházet stavby dokončené v České republice po 1. lednu předchozího roku. Soutěží se v kategoriích Nová administrativní centra, Rekonstruované kanceláře, Rezidenční projekty, Obchodní centra a Hotely. Kromě toho je projektu, který se za uplynulý rok jedinečným způsobem zasloužil o rozvoj českého trhu, předána Zvláštní cena poroty. Svou cenu Award for Excellence uděluje na slavnostním večeru také odborný garant soutěže Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. O držiteli Ceny čtenářů mediálních partnerů bez ohledu na kategorii rozhoduje prostřednictvím domovské stránky soutěže laická veřejnost. V počátcích soutěže převažovaly mezi soutěžícími projekty realizované na území hlavního města. Jak již bylo zmíněno, do klání o titul Best of Realty Nejlepší z realit 2010 se však zapojilo i mnoho mimopražských projektů. Jsme rádi, že výjimečné projekty nevznikají pouze v hlavním městě a že o sobě dávají prostřednictvím přihlášky do soutěže vědět. Ve dvanáctém ročníku soutěže měly mimopražské projekty mezi oceněnými dokonce většinu a odnesly si také polovinu prvních míst. Z celkového počtu 28 soutěžících projektů jich byla zhruba polovina realizována v jiném městě či obci než v Praze, uvedl Dr. Tomáš Drtina, předseda odborné poroty. The decisive criteria when evaluating the quality of the applicant projects in the 12th year of the competition were choice of location, urbanist and architectural design, quality of execution, and especially success on the real estate market. As every year, the competition was under the auspices of the Ministry for Regional Development of the Czech Republic; the Association for Real Estate Market Development provided the professional aegis. As traditionally, Česká spořitelna was the general partner; Gürlich & Co. law office, SIKO Koupelny, Laufen, and Erpet golfcentrum were the gala evening partners. The portal was the main media partner; Architectural Almanac was one of the media partners. Buildings completed in the Czech Republic after 1 January of the previous year are eligible for participation in Best of Realty Nejlepší z realit. The competition categories are New Office Centres, Renovated Offices, Residential Projects, Shopping Centres, and Hotels. In addition, projects with unique merit for the development of the Czech market in the past year receives the Prize of the Jury. The professional guarantor of the competition the Association for Real Estate Market Development presents its Award of Excellence at the gala evening. The lay public decides the winner of the Media Partner Readers Award via the competition website, regardless of the categories. Rezidenční projekty Villa Park Čechovka, Havlíčkův Brod Stromovka, architekt: OK PLAN ARCHITECTS, Ing. arch. Luděk Rýzner Rezidence vládnou V nejsilněji zastoupené kategorii rezidenčních projektů (zde bylo celkem 14 soutěžících) porotci postavili nejvýše 1. etapu projektu Zelené Město na pomezí Prahy 9 a Prahy 3, u níž ocenili bezchybné propojení všech atributů moderního bydlení. Podle názoru jury patří Zelené Město k tomu nejlepšímu, co bylo v rezidenčním developmentu hlavního města realizováno. Z nových administrativních center si vítězství odnáší Amazon Court v Praze 8. Porota cenu udělila za originální vnitřní řešení umožňující nadstandardní pracovní prostředí, za celkovou kvalitu a v neposlední řadě i za vynikající architekturu, díky níž se Amazon Court řadí mezi dominanty Prahy 8. Kategorii obchodních center dominovala 4. fáze Olympie Brno. In the early days, the competition was overwhelmed with projects executed in the capital. As already mentioned, though, Best of Realty - Nejlepší z realit 2010 included a number of projects outside Prague. We are glad to see that unique projects are made not only in the capital and that they make themselves known by applying for the competition. In the twelfth year of the competition, projects outside Prague even won the most of the prizes and half of the first places. Out of the 28 competing projects, about one half were executed in towns and villages outside Prague, says Dr. Tomáš Drtina, chairman of the professional jury. Residences rule In the most numerous category, Residential Projects (containing 14 contestants), the jury prized most highly stage one of Zelené Město at the border of Prague 9 and Prague 3, in which they appreciated the flawless combination of all the attributes of modern living. According to the jury, Zelené Město is among the best things executed in the residential development in the capital. Among New Office Centres, the winning prize went to the Amazon Court in Prague 8. The jury awarded the prize for its original interior design allowing abovestandard working environment, the overall quality, and last but not least, excellent architecture, which makes the Amazon Court one of the dominant features of Prague 8. The Shopping Centres category was dominated by Olympia Brno stage four. 16 l almanach architektury 2010 almanach architektury 2010 l 17

4 Projekt získal prvenství za naplnění vize formulované již v 90. letech minulého století. Ve spolupráci s renomovanými architekty postupně vyrostl na okraji Brna v několika fázích největší mimopražský nákupně-zábavní komplex v České republice, jehož dosah díky šíři, pestrosti a kvalitě nabídky překračuje hranice Jihomoravského kraje. V kategorii hotelů získal titul Wellness & spa hotel Augustiniánský dům v Luhačovicích, a to za citlivou revitalizaci novorenesančního objektu, z něhož se stal hotel vyhovující nejpřísnějším měřítkům. Design pokojů i veřejně přístupných prostor splňuje požadavky i velmi náročných hostů. Zvláštní cenu poroty pro rok 2010 získalo Centrum Černošice ve stejnojmenném městečku v sousedství Prahy. Cena byla udělena za přiměřené urbanisticko-architektonické řešení, které přispělo k vytvoření živoucího centra Černošic a k výraznému zkvalitnění života jeho obyvatel. Držitelem ceny Award for Excellence, kterou uděluje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, se stalo Centrum Paraple za vybudování přístavby Centra, pod jehož realizací je podepsána společnost Trigema Building. Ta se vzdala svého zisku, čímž výrazně snížila náklady na celou stavbu. Cena čtenářů mediálních partnerů patří karlovarskému projektu Rezidence Královská Vyhlídka, který soutěžil v kategorii rezidenčních projektů. Předseda odborné jury Tomáš Drtina 12. ročník soutěže okomentoval slovy: Dopady krize logicky pocítila i soutěž Nejlepší z realit. Přes nižší počet projektů než v minulých letech nicméně přišla na trh řada kvalitních realizací, takže i tak bylo z čeho vybírat. Potěšilo mne, jak výrazně tentokrát bodovaly mimopražské projekty je to potvrzením toho, že kvalitní development se neomezuje pouze na hlavní město. Vyhlášení výsledků v pořadí již 13. ročníku soutěže Best of Realty Nejlepší z realit proběhne v první polovině listopadu 2011 v Praze. Přihlášky do soutěže lze zasílat až do 5. září The project won the first place for accomplishing the vision formulated in the 1990s. In collaboration of renowned architects, the outskirts of Brno have gradually received the largest shopping and entertainment complex in the Czech Republic outside Prague, transcending the borders of the South Moravian Region with the breadth, diversity and quality of its supplies. Among the Hotels, the Wellness & spa hotel Augustiniánský dům in Luhačovice won the prize for a sensitive revitalization of the Neo-Renaissance building, turning it into a hotel conforming to the strictest criteria. The design of the rooms and the publicly accessible spaces meets the requirements of even very demanding guests. The Prize of the Jury for 2010 went to the Centrum Černošice in the eponymous town beside Prague. The prize was awarded for its adequate urbanist and architectural design, contributing to the creation of a lively town centre for Černošice and significantly enhancing the life of its inhabitants. The winner of the Award for Excellence, presented by the Association for Real Estate Market Development, is the Centrum Paraple for building an annex to the Centre, executed by Trigema Building. The construction company gave up its profit, thus significantly reducing the cost of the development. The Media Partner Readers Award went to the Rezidence Královská Vyhlídka in Karlovy Vary, competing in the Residential Projects category. Tomáš Drtina chairman of the professional jury, commented on the 12th year of the competition: Best of Realty has logically also felt the impacts of the crisis. In spite of there being fewer projects than in the past years, a number of good quality executions have been put on the marketplace, so we had something to choose from. I was pleased by how noticeably the projects outside Prague fared this year: it affirms that quality development is not limited to the capital city. The results of the 13th year of Best of Realty Nejlepší z realit will be announced in Prague in the first half of November The competition is open for applications until 5 October Nová administrativní centra Campus Science Park, Brno, AIG / Lincoln CZ, architekt: A Plus, Brno, a.s. Hotely Wellness & spa hotel Augustiniánský dům, Luhačovice, TEKOO Reality, architekt: Augustiniánský dvůr + Ateliér Sluníčko, s.r.o. Nová administrativní centra CITY West, Praha 5, FINEP CZ, architekt: AHK architekti, s.r.o. Obchodní centra OC Atrium, Hradec Králové, Amádeus Real Nástupnická, architekt: Architektonické sdružení STUDIO HANGÁR 18 l almanach architektury 2010 almanach architektury 2010 l 19

5 Přehled projektů oceněných ve 12. ročníku soutěže Best of Realty Nejlepší z realit Rezidenční projekty Zelené Město (I. etapa), pomezí Prahy 9 a Prahy 3, Zelené Město / Lighthouse Group, architekt: United Architect Studio, s.r.o., Casua, s. r. o. Eko Logické vily Nymburk, Nymburk - Drahelice, Gama Prague development, architekt: Doc. Ing. arch. Ján Strcula, Ph.D. Villa Park Čechovka, Havlíčkův Brod Stromovka, Villa Park Čechovka, architekt: OK PLAN ARCHITECTS, Ing. arch. Luděk Rýzner Nová administrativní centra Amazon Court, Praha 8, RCP Amazon (SPV developera Europolis Real Estate Asset Management), architekt: Schmidt Hammer Lassen, Kodaň, Dánsko Campus Science Park, Brno, AIG / Lincoln CZ, architekt: A Plus, Brno, a. s. CITY West, Praha 5, FINEP CZ, architekt: AHK architekti, s.r.o. Obchodní centra Olympia Brno fáze 4, Brno-Modřice, Somerston Olympia CZ, architekt: Geddes Architects Fashion Arena Outlet Center, Praha 10, TK Development a LMS / Euro Mall Štěrboholy, architekt: A.D.N.S., dumk OC Atrium, Hradec Králové, Amádeus Real Nástupnická, architekt: Architektonické sdružení STUDIO HANGÁR Hotely Wellness & spa hotel Augustiniánský dům, Luhačovice, TEKOO Reality, architekt: Augustiniánský dvůr + Ateliér Sluníčko, s.r.o. Grand Majestic Plaza, Praha 1, Le-Investment, architekt: Atelier JL, Ing. Jan a Barbara Javůrkovi NH Olomouc Congress (**** superior), Olomouc, GEMO Olomouc, architekt: Studio PRAK, s.r.o., CAM Architekti, s.r.o. Zvláštní cena poroty Centrum Černošice, ve stejnojmenném městečku Developer: IBS-Rokal, architekt: SHA ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI, s.r.o. Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) Award for Excellence Centrum Paraple za vybudování přístavby Centra, pod jejíž realizací je podepsána společnost Trigema Building. Cena čtenářů mediálních partnerů Rezidence Královská Vyhlídka z kategorie Rezidenční projekty, Karlovy Vary Developer: Satpo Development, architekt: BPO Ostrov, s.r.o. / MS architekti inzerce 20 l almanach architektury 2010

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Všechna práva vyhrazena/ All rights reserved Texts by Petr

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

brandboxx praha fashion trade center english česky

brandboxx praha fashion trade center english česky brandboxx praha fashion trade center english česky contents Contents All You Need To Know About Us...1 The Concept...1 The Market...2 The Location...3 The Building...4 Floorplans...4 Showrooms...5 Promotion...5

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace

Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace Martin Ouředníček, Jana Temelová, Tomáš Brabec, Markéta Vyhnánková Univerzita

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více