Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová"

Transkript

1 Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboDU - dejiny - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: dejiny a teória garant : doc. PhDr. Danica Bořutová, CSc. - podprogram 1.st Študijná časť Povinné predmety Blok - Povinné predmety 6 FiF.KDVU/A-boDU-006/00 antického 3 2S H 1 Z Chmelinová FiF.KDVU/A-boDU-003/00 antiky 5 2S H 1 Z Chmelinová Proseminár z FiF.KDVU/A-boDU-004/00 dejín 1: 3 2S H 1 Z Proseminár z dejín 2: maliarstvo a FiF.KDVU/A-boDU-005/15, 3 2S H 1 Z Beňová výtvarné techniky antického FiF.KDVU/A-boDU-001/00 4 2S H 1 Z Chmelinová sochárstva antickej FiF.KDVU/A-boDU-002/00 architektúry 4 2P H 1 Z Bořutová FiF.KDVU/A-boDU-007/00 stredovekého sochárstva FiF.KDVU/A-boDU-008/00 stredovekej architektúry FiF.KDVU/A-boDU-009/00 stredoveku FiF.KDVU/A-boDU-011/00 stredovekého FiF.KDVU/A-boDU-033/00 Odborná exkurzia 1 FiF.KDVU/A-boDU-012/00 sochárstva 15. a 4 2S H 1 L, 4 2S H 1 L 5 2S H 1 L 3 2S H 1 L Buday 3 10dE H 1 L 4 2S H 2 Z file:///c /...14_hotove/Fakulta_FF_definitivneverzie/Fakulta_FF/3a_SP_ziadosti/SP_2_Bc_/2a_SP_2_Bc III6.HTML[ :15:17]

2 FiF.KDVU/A-boDU-013/00 FiF.KDVU/A-boDU-014/00 FiF.KDVU/A-boDU-015/00 FiF.KDVU/A-boDU-016/00 FiF.KDVU/A-boDU-017/00 FiF.KDVU/A-boDU-018/00 FiF.KDVU/A-boDU-019/00 FiF.KDVU/A-boDU-020/00 FiF.KDVU/A-boDU-021/00 FiF.KDVU/A-boDU-022/00 FiF.KDVU/A-boDU-023/00 FiF.KDVU/A-boDU-024/ storočia architektúry 15. a 16. storočia 15. a 16. storočia 1: maliarstvo, novovekého dejín 1 umeleckých remesiel 1 sochárstva 17. a 18. storočia architektúry 17. a 18. storočia 17. a 18. storočia 2: maliarstvo, dejín 2 umeleckých remesiel 2 FiF.KDVU/A-boDU-032/00 Odborná prax 3 10dX H 2 L FiF.KDVU/A-boDU-034/00 Odborná exkurzia 2 FiF.KDVU/A-boDU-025/00 FiF.KDVU/A-boDU-026/00 FiF.KDVU/A-boDU-027/00 FiF.KDVU/A-boDU-028/00 sochárstva 19. a 20. storočia architektúry 19. a 20. storočia 19. a 20. storočia 3: 4 2P H 2 Z Bořutová 5 2S H 2 Z 3 2S H 2 Z Chmelinová 3 2S H 2 Z Chmelinová 4 2P H 2 Z Bakoš 3 2S H 2 Z Beňová 4 2S H 2 L FiF.KDVU/A-boDU-012/00 Chmelinová 4 2P H 2 L FiF.KDVU/A-boDU-013/00 Bořutová 5 2S H 2 L Chmelinová 3 2S H 2 L FiF.KDVU/A-boDU-015/00 Chmelinová 4 2P H 2 L Bakoš 3 2S H 2 L FiF.KDVU/A-boDU-018/00 Beňová 3 10dE H 2 L 4 2S H 3 Z FiF.KDVU/A-boDU-019/00 Kusá 4 2P H 3 Z FiF.KDVU/A-boDU-020/00 Bořutová 5 2S H 3 Z Beňová 3 2S H 3 Z Bořutová file:///c /...14_hotove/Fakulta_FF_definitivneverzie/Fakulta_FF/3a_SP_ziadosti/SP_2_Bc_/2a_SP_2_Bc III6.HTML[ :15:17]

3 FiF.KDVU/A-boDU-029/00 FiF.KDVU/A-boDU-035/09 FiF.KDVU/A-boDU-095/15 FiF.KDVU/A-boDU-096/15 Úvod do pamiatkovej starostlivosti Základy galerijnej a muzeálnej praxe Seminár k bakalárskej práci 1 Seminár k bakalárskej práci 2 4 2S H 3 Z 4 2S H 3 L Kusá 3 2S H 3 Z 3 2S H 3 L Bořutová, Kusá,, Bakoš, Bořutová, Buday, Kusá,, Povinne voliteľné predmety Blok - Anglický jazyk FiF.KJ/A-boCJ-001/00 Odborná angličtina 1 3 2C H 1 Z FiF.KJ/A-boCJ-002/00 Odborná angličtina 2 3 2C H 1 L FiF.KJ/A-boCJ-001/00 FiF.KJ/A-boCJ-003/00 Odborná angličtina 3 3 2C H 2 Z FiF.KJ/A-boCJ-004/00 Odborná angličtina 4 3 2C H 2 L FiF.KJ/A-boCJ-003/00 Blok - Nemecký jazyk FiF.KJ/A-boCJ-031/00 Odborná nemčina 1 3 2C H 1 Z FiF.KJ/A-boCJ-032/00 Odborná nemčina 2 3 2C H 1 L FiF.KJ/A-boCJ-031/00 FiF.KJ/A-boCJ-033/00 Odborná nemčina 3 3 2C H 2 Z file:///c /...14_hotove/Fakulta_FF_definitivneverzie/Fakulta_FF/3a_SP_ziadosti/SP_2_Bc_/2a_SP_2_Bc III6.HTML[ :15:17]

4 FiF.KJ/A-boCJ-034/00 Odborná nemčina 4 3 2C H 2 L FiF.KJ/A-boCJ-033/00 Blok - Povinne voliteľné predmety Min. 16 FiF.KDVU/A-boDU-041/00 Ranokresťanské umenie Umenie raného FiF.KDVU/A-boDU-042/00 stredoveku FiF.KDVU/A-boDU-043/00 Románska FiF.KDVU/A-boDU-044/00 Gotická Románske FiF.KDVU/A-boDU-045/00 maliarstvo a Gotické FiF.KDVU/A-boDU-046/00 maliarstvo a 4 2S H 1 Z 4 2S H 1 L Buday, 4 2S H 1 Z 4 2S H 1 L 4 2S H 1 Z 4 2S H 1 L FiF.KDVU/A-boDU-047/00 Umenie neskorej gotiky 4 2S H 1 Z Umenie vrcholného FiF.KDVU/A-boDU-048/00 baroka (Barok v 4 2S H 2 L Chmelinová strednej Európe) Umenie doby FiF.KDVU/A-boDU-049/00 historizmu I 4 2S H 2, 3 Z Beňová FiF.KDVU/A-boDU-030/00 umeleckých 3 2S H 3 Z FiF.KDVU/A-boDU-018/00 *(2) Beňová remesiel 3 Kurátorstvo FiF.KDVU/A-boDU-097/15 súčasného 4 2S H 3 Z Kusá FiF.KDVU/boDU-092/1/15 Pramene k dejinám 4 2PS H 3 Z Roháč Michelangelo a jeho recepcia v FiF.KDVU/A-boDU-090/13 umení raného 4 2S H 1, 2 L Chmelinová novoveku Úvod do reštaurovania FiF.KDVU/A-boDU-091/13 hnuteľných pamiatok 4 2S H 1, 2, 3 Z Chmelinová FiF.KFDF/A-AboFI902/15 filozofie 4 2P H 2, 3 Z Kiczko FiF.KDVU/A-boDU-092/15 Osobnosti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku do roku 1918 Kapitoly zo 4 2S H 1, 2, 3 L Buday file:///c /...14_hotove/Fakulta_FF_definitivneverzie/Fakulta_FF/3a_SP_ziadosti/SP_2_Bc_/2a_SP_2_Bc III6.HTML[ :15:17]

5 FiF.KDVU/A-boDU-080/09 stredovekého v Uhorsku 4 2S H 1, 2, 3 L Výberové predmety Štátne skúšky Povinné predmety Blok - Obhajoba bakalárskej práce FiF.KDVU/boDU-001/15 Obhajoba bakalárskej práce 12 OB Povinne voliteľné predmety Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - Dní za semester h - Hodín za týždeň s - Hodín za semester t - Týždňov za semester Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň" Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku - - predmet sa realizuje ostatný krát * - predmet má viac podmieňujúcich predmetov file:///c /...14_hotove/Fakulta_FF_definitivneverzie/Fakulta_FF/3a_SP_ziadosti/SP_2_Bc_/2a_SP_2_Bc III6.HTML[ :15:17]

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

Študijný plán - Schválený. Povinné predmety. file:///c:/users/zvara1/appdata/local/temp/ html. 1 z

Študijný plán - Schválený. Povinné predmety. file:///c:/users/zvara1/appdata/local/temp/ html. 1 z 1 z 9 30. 1. 2016 23:28 Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: bomls - muzikológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.17. - dejiny

Více

Dejiny európskej hudby 1 4 3PS H 1 Z Bartová. Dejiny európskej hudby 2 4 3PS H 1 L Bartová. Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z Bartová

Dejiny európskej hudby 1 4 3PS H 1 Z Bartová. Dejiny európskej hudby 2 4 3PS H 1 L Bartová. Dejiny európskej hudby 3 4 3PS H 2 Z Bartová Študijný boml muzikológia (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) program: Povinné predmety Blok FiF/Povinné predmety min. 120 kreditov bohv 001 1/5E44/00 bohv 002 1/5E45/00 bohv 003 1/5E46/00

Více

Min. 46 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci

Min. 46 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Študijný plán - Schválený Akademický rok: 05/06 Študijný program: AboVA - východoázijské štúdiá - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor:..0. - orientálne jazyky a literatúry

Více

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z Študijný plán Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: APIN BcD15 aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijná časť Povinné predmety KAI/bd1/15 algoritmy

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci 3 1P + 1S H 1 Z 4 4S H 1 Z Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AbpAN - anglický jazyk a kultúra v kombinácii - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.35. - prekladateľstvo

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Študijný plán UKÁŽKA kombinácie slovenský jazyk a literatúra anglický jazyk a literatúra Akademický rok: 2016/2017 Študijný muansl - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

Více

Povinné predmety - 1.ročník

Povinné predmety - 1.ročník Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2017/2018 Študijný program: Študijný odbor: garant : bat14 - animovaná tvorba - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) 2.2.5. - filmové umenie

Více

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 5 4S S 1 Z Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 5 4S S 1 Z Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD. Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: XZU1b žurnalistika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma) Študijný odbor: 3.2.1 žurnalistika garant : prof. PhDr.

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNVERZTA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava : 5379 FO-Bc- - Filozofia - Filozofia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 enná 1. 6107700 - FO-Bc-

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Psychológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý PSb004 Psychoracionalizácia učenia a štúdia P 4 3 40:60 Ján Grác PSb002 Dejiny psychológie I. P 3 2 100:0 Alena Michalcová

Více

Harmonogram zápisov študentov FPT v Púchove

Harmonogram zápisov študentov FPT v Púchove Harmonogram zápisov študentov FPT v Púchove akademický rok 2017/2018 ROČNÍK ŠTUDIJNÝ PROGRAM* FORMA ŠTÚDIA DÁTUM, DEŇ, HODINA UČEBŇA /I. kolo/ MIEB, MTEB, TTNEBRU 18.05.2017 štvrtok 10.00 PDs 127 /II.

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Ak t. Kre dit. Rozsa h 2P + 2C 2 2C H 1 Z 3P + 2C 4 2P S 1 Z 3 2C P 1 Z 2P + 2C. 3 2P P 1 Z Hricová 2P + 2C

Ak t. Kre dit. Rozsa h 2P + 2C 2 2C H 1 Z 3P + 2C 4 2P S 1 Z 3 2C P 1 Z 2P + 2C. 3 2P P 1 Z Hricová 2P + 2C Akademický rok: 2014/201 Študijný PSb2008 - Psychológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná program: forma) Študijný.1.9. - psychológia odbor: garant : doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. Študijná

Více

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4 Študijný odbor: 8211 HUDOBNÉ UMENIE Študijný program: Interpretačné umenie Stupeň štúdia: II. (Mgr. art.) Forma štúdia: denná strunové nástroje Garant študijného programu: NIEDERDORFER Zuzana, prof. Mgr.

Více

1. Povinné predmety gitara (PP) 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov predmetu Týždenne / Kredity Hra na hudobnom nástroji - gitara P SK 2 / 15

1. Povinné predmety gitara (PP) 1. ročník 2. ročník 3. ročník Názov predmetu Týždenne / Kredity Hra na hudobnom nástroji - gitara P SK 2 / 15 Študijný odbor: 8211 HUDOBNÉ UMENIE Študijný program: Interpretačné umenie Stupeň štúdia: I. (Bc.) štúdia: denná strunové nástroje Garant študijného programu: NIEDERDORFER Zuzana, prof. Mgr. art., ArtD.

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565 159, 5565 145,

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16 Študijný odbor: Dejiny a teória umenia Študijný program: Dejiny a teória umenia a architektúry Forma štúdia: externá 1. semester DUd001e Metodologický seminár I Historiografia dejín umenia a arch., Ivan

Více

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Platí jen pro studenty přijaté ke studiu před rokem 2013 (tj. 3. ročník) Základní charakteristiky Studijní program: Typ

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 Historická geografia doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 HISTORICKÁ GEOGRAFIA (1. roč. ZRR) Vyučujúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. (miestnosť B1-548),

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

REKONŠTRUKCIA. Stavebné štýly kedysi a teraz

REKONŠTRUKCIA. Stavebné štýly kedysi a teraz REKONŠTRUKCIA Gotika Klasicizmus Barok Secesia Stavebné štýly kedysi a teraz Kedysi a teraz! Čo sa stane s peknou fasádou budovy, ktorú postavili pred prvou svetovou vojnou, keď budovu treba zatepliť?

Více

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 název predmetu pocet hodin /kreditu/1-1/2/ prednášky + ateliéry, cvicení a semináre zkratka císlo ústavu zk/ zkouška, klz/ klasifikovaný

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY (a) Názov študijného odboru: Klasické jazyky (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4346-6

Více

Študijný plán - Schválený

Študijný plán - Schválený Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: GOb - Geografia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 4.1.35. - geografia garant : prof. Mgr. Jaroslav

Více

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń Celkový plán studia I. cyklus 201. Dějiny pravěku 2/- Zk 202. Neolit v ČR a SR 2/- Kv 203. Eneolit a doba bronzová v ČR a SR 3/- Kv 204. Doba

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Jednooborové bakalářské studium: DĚJINY UMĚNÍ (8109R002) studijní plán platný od AR 2014/2015

Jednooborové bakalářské studium: DĚJINY UMĚNÍ (8109R002) studijní plán platný od AR 2014/2015 Jednooborové bakalářské studium: DĚJINY UMĚNÍ (8109R002) studijní plán platný od AR 2014/2015 Za studijní plán je zodpovědný Ústav estetiky a dějin umění FF JU, případné dotazy směřujte na jeho sekretariát,

Více

Študijný plán po semestroch

Študijný plán po semestroch Študijný program: Študijný odbor: Garant: Stupeň: Forma: Dĺžka štúdia v rokoch: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 5.2.14 automatizácia, 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ (jednooborové bakalářské studium) B 7201 Informační studia a knihovnictví (Platnost akreditace: 30.10. 2009 31.7. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNIVERZITA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava ID: 5379 YCH-Bc D - sychológia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 Denná 1. 7701700 - YCH-Bc sychológia

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: MgA. Eva Herogová DRAMATICKÁ VÝCHOVA Úvod do dramatické 0 4 1 2 0 4 1 2 Konývka výchovy Úvod do dramaturgie 1 1 2 k 2 1 1 2 k 2

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1)

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Forma štúdia: denná FILO Filozofia 5 1 1 0 S 1 PP USAJ Úvod do štúdia anglického jazyka 5 1 1 0 S 1 PP USAL Úvod do štúdia anglofónnej literatúry 5 1 1 0 S 1

Více

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: ZÁPIS PREDMETOV (pridanie predmetov do zápisného listu) 1) Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre webovú adresu napíšte http://moja.uniba.sk

Více

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy Název předmětu 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. 2. Cizí jazyk ** 0p + 12s 2 Zk (typ

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v170 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský

Více

Maturita Maturant si môže zvoliť aj dva dobrovoľné predmety, ktoré sú v zozname maturitných predmetov a v ktorých sa vzdelával.

Maturita Maturant si môže zvoliť aj dva dobrovoľné predmety, ktoré sú v zozname maturitných predmetov a v ktorých sa vzdelával. Maturita 2016 Do 30. 9. 2015 sú maturanti povinní vypísať a odovzdať triednemu učiteľovi prihlášku na maturitnú skúšku, ak požadujú úľavy, tak k prihláške prikladajú žiadosť adresovanú riaditeľke školy.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Bakalář ské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Bakalář ské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Akademický rok 2007/2008 2 Informace zde obsažené jsou platné pro studenty

Více

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 ČASŤ I. --- ÚVOD Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Školné a poplatky spojené so

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO)

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO) VO 1 Antika - řecká architektura *prezentace + výukový plán VO - Základy dějin umění Mgr. Edita Macků 25.9.2013 FM, YŽ, EM, SH VO 2 Antika - řecká architektura **pracovní list + metodika VO - Základy dějin

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove. Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium)

Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove. Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium) Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove Prijímacie konanie 2012/2013 Bakalársky stupeň štúdia (denná forma, prezenčné štúdium) Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov tel.: 051/7570819, 7570830,

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér ho manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. MgA. Blanka DDML11 Projektový management

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 1. Úvod do filozofie* 2. Cizí jazyk** 0p + 12s 3 Zk (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Zk p 6

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

2012/ externé štúdium

2012/ externé štúdium bakalársky - Bc. Ročník: 1. 11.30 B-136 Úvod do politických vied B-136 Úvod do politických vied B-011 Základy informatiky II Mgr. Miroslav Šebo, PhD. B-136 Mediálne systémy Mgr. Eva Bútorová, PhD. B-136

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z KLASICKÁ ARCHEOLOGIE KAR KAR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) (1. rok studia) KAR011001 / Úvod do studia 2/- Zk -/- KAR011002 / Proseminář -/2 Z -/- KAR011003 / Egejská oblast Jan

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB AK. ROK 06/7 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: BcA. Jakub Cír 8.30-0.00 Společná praxe I LAB Literatura pro děti a mládež (Lípová, Jindra) Teorie divadla I 0.5 -.5 Organizace festivalu Sítko Seminář dramaturgie

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Křížkovského 8

KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Křížkovského 8 KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Křížkovského 8 www.kas.upol.cz Katedra asijských studií (KAS) zajišťuje výuku v oborech čínská a japonská filologie bakalářského dvouoborového a navazujícího magisterského dvouoborového

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA

ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA Ročník: 1. DRTZ101 DRTZ102 DRTZ103 DRTL101 DRTL102 DRTL103 Scenáristická I žánry I Televizní žánry 0 4 2 z 3 0 4 2 z 3 Gogola 1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 Blažejovská 0 2 1 klz 1 0 2 1 klz 1 Hlavica 2 2 1 klz

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Opatření děkana č. 1/2016

Opatření děkana č. 1/2016 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 1/2016 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2016/17 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika Název předmětu 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 rozsah 2p+0s 2p+0s způs. zak. druh před.

Více

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE KLASICKÁ ARK ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń I. cyklus 201. Úvod do studia 1/- Zk 202. Proseminář k úvodu do studia -/1 Z 203. Seminář archeologický I -/2 Z 204. Seminář archeologický

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Vnútorné predpisy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 1/2013 Pravidlá pre stanovenie výšky odmien spojených s pedagogickou a publikačnou

Více