VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Libina Libina Libina FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za znečišťování ovzduší , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 3 318, , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000, , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitostí , , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , , , Převody z rozpočtových účtů , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Bez ODPA , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Pěstební činnost , , Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros , , , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 6 663, , Sběr a zpracování druhotných surovin 6 663, , Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Pitná voda , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Odvody příspěvkových organizací , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 000, , , Předškolní zařízení 4 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Základní školy , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , , , h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000, , , Školní družiny a kluby 8 000, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Hudební činnost , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 088, , Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 000, , , Činnosti knihovnické , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , , Ostatní záležitosti kultury 8 000, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 367, , Zájmová činnost v kultuře , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 102,00 102, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 240,00 240, Sportovní zařízení v majetku obce 342,00 342, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , , Bytové hospodářství , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 526, , Nebytové hospodářství , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Veřejné osvětlení , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,00 3, Pohřebnictví , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500, , Ostatní nakládání s odpady 500, , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 500, , Ostatní správa v ochraně životního prostředí 7 500, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 815, , Požární ochrana - dobrovolná část 1 815, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 121, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 000, ,00 1, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 800, Příjmy z prodeje pozemků , , , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 220,00 153, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nájemné 1 000, ,00 150, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 2 000, , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , Silnice , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné 2 000, , Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, , Služby školení a vzdělávání 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , , Náhrady mezd v době nemoci 8 000, , Budovy, haly a stavby , , , Pitná voda , , , Nákup materiálu j.n , , , Úroky vlastní , , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 000, , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , , Budovy, haly a stavby , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Budovy, haly a stavby , , Předškolní zařízení , , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , Budovy, haly a stavby , , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , Základní školy , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 6 000, , Speciální základní školy 6 000, , h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , , Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb 8 000, , , Školní družiny a kluby 8 000, , , Nájemné 1 000, Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 1 000, ,00 942, Věcné dary 3 000, , , Hudební činnost , , , Studená voda 1 000, , Elektrická energie , , , Služby peněžních ústavů 2 000, ,00 685, Opravy a udržování 5 000, , Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 6 000, , , Elektrická energie , , , Služby pošt 3 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů 7 000, , , Služby školení a vzdělávání 1 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , Pohoštění 3 000, , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000, ,00 202, Náhrady mezd v době nemoci , , Činnosti knihovnické , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 4 000, ,00 577, Věcné dary , , , Ostatní záležitosti kultury , , , Opravy a udržování , , Zachování a obnova kulturních památek , , Nákup materiálu j.n ,00 514, Opravy a udržování , , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , , Činnost registrovaných církví a nábožen. spol , , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Opravy a udržování , , , Rozhlas a televize , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 5 000, , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , Služby peněžních ústavů 7 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000, , Budovy, haly a stavby , , , Zájmová činnost v kultuře , , , Nákup materiálu j.n , , , h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 000, , , Věcné dary , , , Dary obyvatelstvu , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie 4 500, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 6 000, , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 500, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , ,00 553, Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 6 000, , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 9 000, , , Hospice 9 000, , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Budovy, haly a stavby , , Bytové hospodářství , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 1 000, ,00 445, Elektrická energie , , , Služby peněžních ústavů 4 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 6 000, Budovy, haly a stavby , , Nebytové hospodářství , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství , , , Nákup materiálu j.n ,00 957, Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , Budovy, haly a stavby , Veřejné osvětlení , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 2 000, ,00 535, Elektrická energie 2 000, ,00 618, Pohonné hmoty a maziva 2 000, , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , Pohřebnictví , , , h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Úroky vlastní , , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , , Nákup ostatních služeb , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , , Územní plánování , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Potraviny 2 000, ,00 712, Ochranné pomůcky , , , Nákup materiálu j.n , , , Služby školení a vzdělávání 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Služby pošt , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 550, Nákup ostatních služeb , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 800,00 800, Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby školení a vzdělávání 5 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 2 000, , Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Odborné sociální poradentství , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 100, , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 100, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 7 000, , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 7 000, , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , , Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 000, , , Sociální rehabilitace 7 000, , , Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 000, , , Centra sociálnně rehabilitačních služeb 7 000, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 7 000, , , Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 7 000, , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 7 000, , , Denní stacionáře a centra denních služeb 7 000, , , h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transfery obcím , , Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st , , Ostatní platy , , , Ostatní osobní výdaje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 1 000, , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění , , , Věcné dary 5 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, Budovy, haly a stavby , , , Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím , , Ostatní inv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organiza , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, ,00 515, Služby školení a vzdělávání , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Věcné dary 5 000, ,00 868, Náhrady mezd v době nemoci , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy 2 000,00 745, Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva 3 000, , Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 583, Pohoštění 5 940, , Volby do Parlamentu ČR , , Ostatní platy 2 000,00 898, Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva 3 000, , Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 695, Pohoštění 8 000, , Volba prezidenta republiky , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ochranné pomůcky , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné 2 000, ,00 200, h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 092, , Věcné dary , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 836, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Pozemky , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům v rozpočtech , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Ostatní finanční operace , , , Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , , , Finanční vypořádání minulých let , , , Elektrická energie , , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , , Ostatní činnosti j.n , , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15

9 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,24- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,67 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech 8902 (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15

10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,03 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,84 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,94 PŘÍJMY CELKEM , , ,81 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4061 krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , ,17 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4192 jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,64 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,19 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,05 VÝDAJE CELKEM , , ,24 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,00 * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,17 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15

11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,07 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,57 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,57- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,57- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,97- Běžné účty fondů ÚSC , , ,73 Běžné účty celkem , , ,24- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15

12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7291 krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15

13 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15

14 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 4 095, , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , volby na prezidenta ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , volby na prezidenta ČR , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR ,00 C e l k e m ,77 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fon , , , , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , , , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp , , Bez ODPA , ,77 C e l k e m , , h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15

15 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , Budovy, haly a stavby , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , , , , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 364, , , Náhrady mezd v době nemoci , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , , , , Budovy, haly a stavby , , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , ,92 C e l k e m , ,04 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Ing. Tomáš Kobza Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: o skutečnosti: Svatoslava Schovánková tel.: h45m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves

Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17R XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 02 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Zdislava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00481491 název Obec Zdislava ulice, č.p. Zdislava 3 obec Křižany PSČ, pošta 46353 Kontaktní

Více

Licence: DDG4 XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: DDG4 XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Řeka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576891 název Obec Řeka ulice, č.p. č.p. 73 obec Řeka PSČ, pošta 739 55 Kontaktní údaje telefon

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: 9h21m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Všechovice 2015 IČO 302228 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fa email Všechovice 17 Všechovice

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (14122012 / 01012012) Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (14122012 / 01012012) Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0100 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 330 000,00 330

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2016 12 279307 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.02.2014 22:28:13 Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Žirovnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249505 název Město Žirovnice ulice, č.p. Cholunská 665 obec Žirovnice PSČ, pošta 394

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více