EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy"

Transkript

1 KIS SU s.r.o. Most Moskevská , Most tel.: fax.: mobil.: Průkaz energetické náročnosti budovy dministrativní budova Kolářská 451 Opava Zpracoval: Ing. Pavel Novák energetický auditor ev. č.96 atum zpracování: květen 211

2 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/27 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy dresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Opava, Kolářská, 451, Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: dresa: IČ: Tel./ Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: dresa: IČ: Tel./e mail: Nová budova Umístění na veřejném místě podle 6a, odst. 6 zákona 46/2 Sb. administrativní budova zóna kanceláře ČR Generální ředitelství cel nám. Svatopluka Čecha 8, 72 9 Ostrava Přívoz ČR Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 13/2, Opava / Změna stávající budovy b) Typ budovy Rodinný dům dministrativní budova Sportovní zařízení Jiný druh budovy připojte jaký: ytový dům Nemocnice udova pro velkoobchod a maloobchod Hotel a restaurace udova pro vzdělávání c) Užití energie v budově 1. Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Z hlediska tepelné energie je v objektu (5. NP) zřízena plynová kotelna, která zajišťuje přípravu topné vody pro systém ÚT. Instalovány jsou 3 kotle o jmenovitém tepelném výkonu 81 kw (celkem 243 kw). Na společném výstupu topné vody z kotlů je osazena cirkulační smyčka se čtyřcestným ventilem, který zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody. Topný systém je teplovodní, s nuceným oběhem provedený systémem Tiechelmann. Radiátory jsou opatřeny termostatickým regulačním ventilem. Teplá voda je připravována centrálně v plynovém zásobníkovém ohříváku o objemu 265 litrů, s tepelným příkonem 2,8 kw. Spotřebičem tepelné energie je vytápění a příprava teplé vody. Pro potřeby zásobování objektu el. energií je objekt napojen na rozvod 4/23 V, TNC. odavatelem el. energie je ČZ Prodej, s.r.o. Hlavním spotřebitelem el. energie je osvětlení a kancelářská technika. 2. ruhy energie užívané v budově lektrická energie Tepelná energie Zemní plyn Hnědé uhlí Černé uhlí Koks TTO LTO Nafta Jiné plyny ruhotná energie iomasa Ostatní obnovitelné zdroje připojte jaké: Jiná paliva připojte jaká: Stránka 1

3 3. Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy P Vytápění (P H ) Chlazení (P C ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (P ux;ans ) Příprava teplé vody (P HW ) Osvětlení (P Light ) d) Technické údaje budovy 1. Stručný popis budovy Předmětem PNu je administrativní budova v Opavě. udova byla postavena v 8. letech 2. století. ispozičně je rozdělena na administrativní část a garáže. dministrativní část je pětipodlažní (5 NP) s jedním podzemním podlažím, zastřešena je plochou dvouplášťovou střechou. Výplně otvorů jsou původní, převážně dřevěná zdvojená okna. Garáže představují jednopodlažní, nepodsklepený přístavek zastřešený plochou střechou. V administrativní části budovy se nacházejí obvyklé prostory jako jsou kanceláře, archívy, sociální zařízení, kuchyňky. 2. Geometrická charakteristika budovy Objem budovy V vnější objem vytápěné budovy (m 3 ) Celková plocha součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy (m 2 ) Celková podlahová plocha budovy gross (m 2 ) aktor tvaru budovy /V () ,31 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické oblast dle ČSN Průměrná vnitřní výpočtová teplota v otopném období (provozní režim) θi ( C) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v období chlazení (provozní režim) θi ( C) klimatická oblast OLST Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Ochlazovaná konstrukce Plocha (m 2 ) Součinitel prostupu tepla U (W/m 2 K) Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla HT (W/K) 1 SO , SN 1 159, SO 2 133, SO 4 33, SCH 1 551, PL1 439, PL2 51, PL3 61, OZ , O 1 8 5,65 54 Tepelné vazby mezi konstrukcemi vliv tepelných mostů je zahrnut ve výpočtu HT (ČSN N ) Celkem Stránka 2

4 5. Tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. Jednotka m 2 K/W W/m 2 K kg/m 2 a Hodnota požadavky ČSN /27 jsou pro navrhovaný stav splněny požadavky ČSN /27 jsou pro navrhovaný stav, kromě SN1 a PL1, splněny požadavky ČSN /27 jsou pro navrhovaný stav splněny unkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. m 3 /s.pa,67 pro navrhovný stav je menší než,87 Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. C Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání. zima/léto C udova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem. W/m 2 K navrhovaný stav splňuje U em,n,rc 6. Vytápění Teplovodní systém s nucenným oběhem. Ležatý rozvod systémem Tiechelmann. Topná Otopný systém budovy popis otopné soustavy tělesa litinové článkové radiátory jsou opatřeny termostatickým regulačním ventilem. Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy Převažující regulace otopné soustavy Rozdělení otopných větví podle orientace budovy Zdroj tepla č. 1 Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla (kw) Průměrná roční účinnost zdroje energie (%) Regulace zdroje energie Údržba zdroje energie no původní tepelná izolace místy chybí ekvitermní regulace + TRV Ne 3 x kotel UTOR RK Super 9 á 81 kw (celkem 243 kw) Výpočet Měření Odhad 92% utomatická Pravidelná Pravidelná smluvní Není 7. ílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění odaná energie na vytápění Q fuel,h (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na vytápění Q ux,h (GJ/rok) nergetická náročnost vytápění PH = Q fuel,h + Q ux,h (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na vytápění PH, (kwh/(m 2.rok)) , Větrání a klimatizace Mechanické větrání Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů není systém VZT Stránka 3

5 Systém VZT zařízení č. 1 Typ větracího systému / Tepelný výkon (kw) Jmenovitý elektrický příkon systému větrání (kw) Jmenovité průtokové množství vzduchu (m 3 /hod) Převažující regulace větrání Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování (kw) Jmenovitý příkon systému zvlhčování (kw) Použité médium pro zvlhčování Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace není systém VZT Všechny ostatní případy Pravidelná Pravidelná smluvní Ne Pára Voda Pravidelná Pravidelná smluvní Není Není Zdroj chladu č.1 ruh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu (kw) Jmenovitý chladící výkon (kw) Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu není systém chlazení Pravidelná Pravidelná smluvní Není 9. ílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) Spotřeba pomocné energie na mech. větrání Q ux;ans (GJ/rok) odaná energie na zvlhčování Q fuel,hum (GJ/rok) nergetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) P ux;ans = Q ux;ans + Q fuel,hum (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu P ans, (kwh/(m 2.rok)) 1. ílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení odaná energie na chlazení Q fuel,c (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na chlazení Q ux,c (GJ/rok) nergetická náročnost chlazení PC = Q fuel,c + Q ux,c (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu P C, (kwh/m 2.rok)) 11. Příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Systém přípravy TV č.1 Centrální Lokální Kombinovaný Typ přípravy TV přímý, zásobníkový, plynový ohřev Jmenovitý příkon pro ohřev TV (kw) 2,8 Průměrná roční účinnost zdroje přípravy (%) Výpočet Měření Odhad 84% Objem zásobníku TV (litry) 265 Údržba zdroje přípravy TV Pravidelná Pravidelná smluvní Není Stránka 4

6 12. ílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody odaná energie na přípravu TV Q fuel,hw (GJ/rok) 256 Spotřeba pomocné energie na přípravu TV Qux,HW (GJ/rok),4 nergetická náročnost přípravy TV P HW = Q fuel,hw + Q ux,hw (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu P HW, (kwh/m 2.rok)) Osvětlení Typy osvětlovacích soustav Typ osvětlovací soustavy Celkový elektrický příkon osvětlení budovy (W) Způsob ovládání osvětlovací soustavy zářivkové manuální 14. ílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení odaná energie na osvětlení Q fuel,light, (GJ/rok) nergetická náročnost osvětlení P Light = Q fuel,light, (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou plochu P Light, (kwh/(m 2.rok)) Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy nergetická náročnost budovy P (GJ/rok) Maximální energetická náročnost referenční budovy Rrq (kwh/m 2 ) Minimální energetická náročnost referenční budovy Rrq (kwh/m 2 ) Třída energetické náročnosti hodnocené budovy Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti hodnocené budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kwh/m 2 ) nevyhovující 189 e) nergetická bilance budovy pro standardní užívání 1. dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením nergonositel Vypočtené množství dodané energie GJ/rok nergie skutečně dodané do budovy GJ/rok Jednotková cena Kč/GJ zemní plyn pro tuto zónu není samostatně měřeno 511 el. energie 97 pro tuto zónu není samostatně měřeno 1 44 Celkem energie vyrobená v budově Vypočtené množství vyrobené energie ruh zdroje energie GJ/rok v budově se energie nevyrábí Celkem Stránka 5

7 f) kologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad 1 m 2 Místní obnovitelný zdroj energie álkové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Kogenerace lokové vytápění nebo chlazení Jiné 1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie g) oporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Úspora energie (GJ) Investiční náklady (tis. Kč) Prostá doba návratnosti Rekonstrukce zdroje tepla pro ÚT a TV instalace nízkoteplotních kotlů. Rozdělení topného systému do dvou zón, instalace adaptivní ekvitermní regulace. Instalace nepřímotopného akumulačního ohříváku teplé vody. Monitoring a Targeting energetický dozor Výměna výplní otvorů (OZ1, OZ2, O1, O2) Zateplení fasád (SO1, SO2, SO4) Zateplení střechy (SCH1) Zateplení podlah (PL2 a PL3) (specifikace zateplení viz. kap ) Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů (včetně vlivu snížení ceny ZP) hodnocení budovy po provedení doporučených opatření nergetická náročnost budovy P (GJ/rok) Třída energetické náročnosti Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kwh/m 2 ) 1 76 C vyhovující 125 h) alší údaje 1. oplňující údaje k hodnocené budově Stránka 6

8 2. Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy původní projektová dokumentace studie využití objektu Kolářská 13, Opava. RCHS, Gagarinova 13, Opava údaje o provozu budovy Při zpracování byly použity tyto základní normy: ČSN Tepelná ochrana budov (část 1 až 4) ČSN Zásobování teplem ČSN 6 32 Ohřívání užitkové vody navrhování a projektování ČSN N 1379 Výpočet potřeby energie na vytápění ČSN N Výpočet tepelného výkonu ČSN N ISO Tepelně vlhkostí chování stavebních dílců a stavebních prvků ČSN N ISO 1 771, Tepelné chování oken, dveří a okenic ČSN N ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce souč. prostupu tepla ČSN N ISO , Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích ČSN N Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů ČSN Umělé osvětlení obytných budov zákon ČR č.46/2 Sb. v platném znění a související prováděcí předpisy a další, pro tento případ použitelné vyhlášky MPO ČR zejména č.193/27 Sb., č.194/27 Sb. a č.148/27 Sb. (2) oba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele Platnost průkazu do 16. květen 221 Průkaz vypracoval Osvědčení č. 96 Ing. Pavel Novák ne: 16. květen 211 Tabulka slovního vyjádření energetické náročnosti Hranice třídy N (kwh/m 2 ) od do C G 345 Třída energetické náročnosti budovy C G Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy Velmi úsporná Úsporná Vyhovující Nevyhovující Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Stránka 7

9 Grafické znázornění průkazu energetické náročnosti budov PRŮKZ NRGTICKÉ NÁROČNOSTI UOVY dministrativní budova zóna kanceláře Kolářská 451, Opava Celková podlahová plocha: m 2 stávající stav Hodnocení budovy VLMI ÚSPORNÁ C C , nad 345 G G MIMOŘÁNĚ NHOSPOÁRNÁ Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kwh/m 2 rok 125 Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 1 76 po realizaci doporučení kwh/m 2 kwh/m 2 třída N kwh/m 2 třída N 125, Podíl dodané energie připadající na: Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení Celkem 7,1%,%,% 21,1% 8,8% 1% oba platnosti průkazu 16. květen 221 C G Ing. Pavel Novák Průkaz vypracoval Osvědčení č.: 96 splňuje požadavky 6a zákona 46/2 Sb. v pozdějších znění a vyhlášky 148/27 Sb.

10 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/27 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy dresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Opava, Kolářská, 451, Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: dresa: IČ: Tel./ Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: dresa: IČ: Tel./e mail: Nová budova Umístění na veřejném místě podle 6a, odst. 6 zákona 46/2 Sb. administrativní budova zóna garáže ČR Generální ředitelství cel nám. Svatopluka Čecha 8, 72 9 Ostrava Přívoz ČR Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 13/2, Opava / Změna stávající budovy b) Typ budovy Rodinný dům dministrativní budova Sportovní zařízení Jiný druh budovy připojte jaký: ytový dům Nemocnice udova pro velkoobchod a maloobchod Hotel a restaurace udova pro vzdělávání c) Užití energie v budově 1. Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Z hlediska tepelné energie je v objektu (5. NP) zřízena plynová kotelna, která zajišťuje přípravu topné vody pro systém ÚT. Instalovány jsou 3 kotle o jmenovitém tepelném výkonu 81 kw (celkem 243 kw). Na společném výstupu topné vody z kotlů je osazena cirkulační smyčka se čtyřcestným ventilem, který zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody. Topný systém je teplovodní, s nuceným oběhem provedený systémem Tiechelmann. Radiátory jsou opatřeny termostatickým regulačním ventilem. Teplá voda je připravována centrálně v plynovém zásobníkovém ohříváku o objemu 265 litrů, s tepelným příkonem 2,8 kw. Spotřebičem tepelné energie je vytápění a příprava teplé vody. Pro potřeby zásobování objektu el. energií je objekt napojen na rozvod 4/23 V, TNC. odavatelem el. energie je ČZ Prodej, s.r.o. Hlavním spotřebitelem el. energie je osvětlení a kancelářská technika. 2. ruhy energie užívané v budově lektrická energie Tepelná energie Zemní plyn Hnědé uhlí Černé uhlí Koks TTO LTO Nafta Jiné plyny ruhotná energie iomasa Ostatní obnovitelné zdroje připojte jaké: Jiná paliva připojte jaká: Stránka 1

11 3. Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy P Vytápění (P H ) Chlazení (P C ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (P ux;ans ) Příprava teplé vody (P HW ) Osvětlení (P Light ) d) Technické údaje budovy 1. Stručný popis budovy Předmětem PNu je administrativní budova v Opavě. udova byla postavena v 8. letech 2. století. ispozičně je rozdělena na administrativní část a garáže. dministrativní část je pětipodlažní (5 NP) s jedním podzemním podlažím, zastřešena je plochou dvouplášťovou střechou. Výplně otvorů jsou původní, převážně dřevěná zdvojená okna. Garáže představují jednopodlažní, nepodsklepený přístavek zastřešený plochou střechou. V administrativní části budovy se nacházejí obvyklé prostory jako jsou kanceláře, archívy, sociální zařízení, kuchyňky. 2. Geometrická charakteristika budovy Objem budovy V vnější objem vytápěné budovy (m 3 ) 642 Celková plocha součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy (m 2 ) Celková podlahová plocha budovy gross (m 2 ) aktor tvaru budovy /V () ,94 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické oblast dle ČSN Průměrná vnitřní výpočtová teplota v otopném období (provozní režim) θi ( C) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v období chlazení (provozní režim) θi ( C) klimatická oblast OLST Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Ochlazovaná konstrukce Plocha (m 2 ) Součinitel prostupu tepla U (W/m 2 K) Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla HT (W/K) 3 SO 3 122, SCH , PL4 236, OZ 2 5 3, O 2 6 5,65 41 Tepelné vazby mezi konstrukcemi vliv tepelných mostů je zahrnut ve výpočtu HT (ČSN N ) Celkem Stránka 2

12 5. Tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. Jednotka m 2 K/W W/m 2 K kg/m 2 a Hodnota požadavky ČSN /27 jsou pro navrhovaný stav splněny požadavky ČSN /27 jsou pro navrhovaný stav splněny požadavky ČSN /27 jsou pro navrhovaný stav splněny unkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. m 3 /s.pa,67 pro navrhovný stav je menší než,87 Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. C Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání. zima/léto C udova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem. W/m 2 K navrhovaný stav splňuje U em,n,rc 6. Vytápění Teplovodní, dvoutrubkový systém s nucenným oběhem. Topná tělesa litinové článkové Otopný systém budovy popis otopné soustavy radiátory jsou opatřeny termostatickým regulačním ventilem. Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy Převažující regulace otopné soustavy Rozdělení otopných větví podle orientace budovy Zdroj tepla č. 1 Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla (kw) Průměrná roční účinnost zdroje energie (%) Regulace zdroje energie původní tepelná izolace místy chybí ekvitermní regulace + TRV no Ne shodný se zdrojem č.1 ze zóny "kanceláře" Výpočet Měření Odhad,92 utomatická Údržba zdroje energie Pravidelná Pravidelná smluvní Není 7. ílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění odaná energie na vytápění Q fuel,h (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na vytápění Q ux,h (GJ/rok) nergetická náročnost vytápění PH = Q fuel,h + Q ux,h (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na vytápění PH, (kwh/(m 2.rok)) 62, Větrání a klimatizace Mechanické větrání Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů není systém VZT Stránka 3

13 Systém VZT zařízení č. 1 Typ větracího systému / Tepelný výkon (kw) Jmenovitý elektrický příkon systému větrání (kw) Jmenovité průtokové množství vzduchu (m 3 /hod) Převažující regulace větrání Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování (kw) Jmenovitý příkon systému zvlhčování (kw) Použité médium pro zvlhčování Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace není systém VZT Všechny ostatní případy Pravidelná Pravidelná smluvní Ne Pára Voda Pravidelná Pravidelná smluvní Není Není Zdroj chladu č.1 ruh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu (kw) Jmenovitý chladící výkon (kw) Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu není systém chlazení Pravidelná Pravidelná smluvní Není 9. ílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) Spotřeba pomocné energie na mech. větrání Q ux;ans (GJ/rok) odaná energie na zvlhčování Q fuel,hum (GJ/rok) nergetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) P ux;ans = Q ux;ans + Q fuel,hum (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu P ans, (kwh/(m 2.rok)) 1. ílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení odaná energie na chlazení Q fuel,c (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na chlazení Q ux,c (GJ/rok) nergetická náročnost chlazení PC = Q fuel,c + Q ux,c (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu P C, (kwh/m 2.rok)) 11. Příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Centrální Lokální Kombinovaný Systém přípravy TV č.1 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV (kw) Průměrná roční účinnost zdroje přípravy (%) Objem zásobníku TV (litry) Údržba zdroje přípravy TV pro tuto zónu se teplá voda nepřipravuje Výpočet Měření Odhad Pravidelná Pravidelná smluvní Není Stránka 4

14 12. ílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody odaná energie na přípravu TV Q fuel,hw (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na přípravu TV Qux,HW (GJ/rok) nergetická náročnost přípravy TV P HW = Q fuel,hw + Q ux,hw (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu P HW, (kwh/m 2.rok)) 13. Osvětlení Typy osvětlovacích soustav Typ osvětlovací soustavy Celkový elektrický příkon osvětlení budovy (W) Způsob ovládání osvětlovací soustavy zářivkové manuální 14. ílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení odaná energie na osvětlení Q fuel,light, (GJ/rok) nergetická náročnost osvětlení P Light = Q fuel,light, (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou plochu P Light, (kwh/(m 2.rok)) 6 6 7,9 15. Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy nergetická náročnost budovy P (GJ/rok) Maximální energetická náročnost referenční budovy Rrq (kwh/m 2 ) Minimální energetická náročnost referenční budovy Rrq (kwh/m 2 ) Třída energetické náročnosti hodnocené budovy Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti hodnocené budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kwh/m 2 ) úsporná 88 e) nergetická bilance budovy pro standardní užívání 1. dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením nergonositel Vypočtené množství dodané energie GJ/rok nergie skutečně dodané do budovy GJ/rok Jednotková cena Kč/GJ zemní plyn 62 el. energie 6 Celkem 68 pro tuto zónu není samostatně měřeno 511 pro tuto zónu není samostatně měřeno energie vyrobená v budově Vypočtené množství vyrobené energie ruh zdroje energie GJ/rok v budově se energie nevyrábí Celkem Stránka 5

15 f) kologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad 1 m 2 Místní obnovitelný zdroj energie álkové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Kogenerace lokové vytápění nebo chlazení Jiné 1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie g) oporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Úspora energie (GJ) Investiční náklady (tis. Kč) Prostá doba návratnosti Výměna výplní otvorů (O2, OZ2) U = 1,7 W/m 2 K součástí úsporných opatření je rekonstrukce zdroje vytápění, který je umístěn v zóně "kanceláře" Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů (včetně vlivu snížení ceny ZP) ,2 1. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření nergetická náročnost budovy P (GJ/rok) Třída energetické náročnosti Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kwh/m 2 ) 64 úsporná 83 h) alší údaje 1. oplňující údaje k hodnocené budově 2. Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy původní projektová dokumentace studie využití objektu Kolářská 13, Opava. RCHS, Gagarinova 13, Opava údaje o provozu budovy Při zpracování byly použity tyto základní normy: ČSN Tepelná ochrana budov (část 1 až 4) ČSN Zásobování teplem ČSN 6 32 Ohřívání užitkové vody navrhování a projektování ČSN N 1379 Výpočet potřeby energie na vytápění ČSN N Výpočet tepelného výkonu ČSN N ISO Tepelně vlhkostí chování stavebních dílců a stavebních prvků ČSN N ISO 1 771, Tepelné chování oken, dveří a okenic ČSN N ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce souč. prostupu tepla ČSN N ISO , Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích ČSN N Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů ČSN Umělé osvětlení obytných budov zákon ČR č.46/2 Sb. v platném znění a související prováděcí předpisy a další, pro tento případ použitelné vyhlášky MPO ČR zejména č.193/27 Sb., č.194/27 Sb. a č.148/27 Sb. Stránka 6

16 (2) oba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele Platnost průkazu do 16. květen 221 Průkaz vypracoval Osvědčení č. 96 ne: Ing. Pavel Novák 16. květen 211 Tabulka slovního vyjádření energetické náročnosti Hranice třídy N (kwh/m 2 ) C C G od do Třída energetické náročnosti budovy G Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy Velmi úsporná Úsporná Vyhovující Nevyhovující Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Stránka 7

17 Grafické znázornění průkazu energetické náročnosti budov PRŮKZ NRGTICKÉ NÁROČNOSTI UOVY dministrativní budova zóna garáže Kolářská 451, Opava Celková podlahová plocha: 214 m 2 stávající stav Hodnocení budovy VLMI ÚSPORNÁ C 88 88, C nad 345 G G MIMOŘÁNĚ NHOSPOÁRNÁ Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kwh/m 2 rok 83 Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 64 po realizaci doporučení kwh/m 2 kwh/m 2 třída N kwh/m 2 třída N Podíl dodané energie připadající na: Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení Celkem 9,5%,%,%,% 9,5% 1% oba platnosti průkazu 16. květen , C G Ing. Pavel Novák Průkaz vypracoval Osvědčení č.: 96 splňuje požadavky 6a zákona 46/2 Sb. v pozdějších znění a vyhlášky 148/27 Sb.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP Obsah dokumentu: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Oprávnění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kladno - Kročehlavy Holandská 2437 272 01 bytový dům Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Společnost je držitelem certifikátu systému managmentu jakosti dle ISO 9001:2000 ENERGOPLAN s.r.o. Hlavní 174/22 362 63 Dalovice Tel: +420-353 232 701 Fax: +420-353 232 702 E-mail: energoplan@energoplan.cz

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

a) požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov,

a) požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov, Vyhláška č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 148-2007 o eneretické náročnosti budov 1 Legislativa ČR Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1),

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Třebíč K Sokolí 67401 Rodinný dům město Třebíč

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to?

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to? průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to Průkaz nergetické Náročnosti udovy ČSTÉ OTÁZKY Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na domy a byty, které majitel nechce prodat

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. HOTEL MEDLOV HLAVNÍ BUDOVA FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU Vedeno pod č. zakázky: 13298 Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová říjen

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

cb-energo Průkaz energetické náročnosti budovy Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář k.ú. Velichov, parc.č. 765/4

cb-energo Průkaz energetické náročnosti budovy Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář k.ú. Velichov, parc.č. 765/4 Senovážné nám. 2, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 106 185, 606 455 511 Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář e-mail: skarda@cb-energo.cz cb-energo Stavba: RD Velichov k.ú. Velichov, parc.č.

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela

ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela ENERGETICKÝ AUDIT dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb. Kulturní dům Citadela Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov Předkládá: SOLMAX s. r. o. Svatovítská 543/5, 160 00 Praha 6 Tel: 737

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Zpráva odborného posouzení a návrh koncepce rekonstrukce kotelny

Zpráva odborného posouzení a návrh koncepce rekonstrukce kotelny Parní a teplovodní kotelny Projektová dokumentace ČKJ Projekt, spol. s r.o Tepelná čerpadla Optimalizace provozu Kolbenova 159/7 Kogenerační jednotky Úspory energií 190 00 Praha 9 Zdroje a rozvody vytápění

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz Struktura dotačního programu a příklady řešení Rodinné domy, aktualizace 2013 Příjem žádostí v programu NZÚ Směrnice MŽP o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám 1. Výzva pro rodinné domy

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Energetický audit (aktualizace) 5. mateřská škola M. Majerové 1650 Sokolov

Energetický audit (aktualizace) 5. mateřská škola M. Majerové 1650 Sokolov SUE s.r.o. Most Moskevská 508 434 01, Most tel.: 476 104 189 fax.: 476 104 563 mobil.: 602 445 169 e-mail: sue-cr@volny.cz www.sue-cr.cz Energetický audit (aktualizace) 5. mateřská škola M. Majerové 1650

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství Naše činnosti : Energetické audity Průkazy energetické náročnosti Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství Pasivní domy - poradenství Termovizní měření Optimalizace dodávek energií Vyregulování

Více

Energetický audit Domov pro seniory Jiřího z Poděbrad 2046 Sokolov

Energetický audit Domov pro seniory Jiřího z Poděbrad 2046 Sokolov SUE s.r.o. Most Moskevská 508 434 01, Most tel.: 476 104 189 fax.: 476 104 563 mobil.: 602 445 169 e-mail: sue-cr@volny.cz www.sue-cr.cz Energetický audit Domov pro seniory Jiřího z Poděbrad 2046 Sokolov

Více

KLÍČOVÉ HODNOTY POTŘEBY TEPLA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ A OBČANSKÝCH BUDOV

KLÍČOVÉ HODNOTY POTŘEBY TEPLA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ A OBČANSKÝCH BUDOV KLÍČOVÉ HODNOTY POTŘEBY TEPLA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ A OBČANSKÝCH BUDOV Stavebně technický ústav-e a.s. 2004 Krycí list budovy - základní údaje o budově, umístění, geometrie, plochy, An/Vn Tabulka ABC

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku Tepelná čerpadla v průmyslovém podniku Ing. Jiří Svoboda Co je tepelné čerpadlo? Zařízení umožňující využít nízkoteplotní energii okolí 1 000 kwh/m2/rok země voda vzduch Princip funkce tepelného čerpadla

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více