PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015"

Transkript

1

2 Důvodová zpráva Kromě základních úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů, které vyplývají ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších právních předpisů, bude vykonávat městská policie i další činnosti, které jsou uvedeny v předkládaném dokumentu Plán činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou na rok

3 PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 2

4 Obsah 1. Úvod Oblast organizační a personální Plán činnosti na úseku veřejného pořádku Plán činnosti na úseku dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích Plán činnosti na úseku prevence kriminality Plán činnosti DDH Plán činnosti na úseku profesní přípravy strážníků Plán činnosti na úseku komunikace s médii Hodnocení plánu činnosti

5 1. Úvod Kromě základních úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které vyplývají pro strážníky z plnění ustanovení 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších právních předpisů a ostatní legislativy, z plnění povinností strážníků dle 6 až 10 a využití oprávnění strážníků v souladu s ustanovením 11 až 17c uvedeného zákona jsme si vytýčili v roce 2015 i další činnosti. 1. Oblast organizační a personální Nový informační systém MP (mobilní terminály, mapový monitoring, online lustrace, automatická GPS lokalizace, zvýšení efektivity práce) Zodpovídá: ŘMP Spolupracuje: MMJN Termín: do Plán činnosti na úseku veřejného pořádku Společné hlídky strážníků MP a policistů Policie ČR. Zodpovídá: ŘMP, ODaHS Spolupracuje: PČR Termín: 1-2x týdně (dle vývoje personálního stavu PČR či vývoje bezpečnostní situace), 1-2 strážníci + 1 vozidlo (22,00 06,00 hod.) Hodnotící kritéria: vývoj nápadu trestné činnosti, počet společných hlídek Součinnostní bezpečností akce s PČR. Zodpovídá: ŘMP, ODaHS Spolupracuje: PČR Termín: dle rozpisu utkání FC Baumit Jablonec nad Nisou, 1x ročně (alkohol) Hodnotící kritéria: fotbal - počet akcí, počet strážníků; alkohol počet akcí, kontrolovaných osob a přestupků Intenzivní činnost projektu OKRSKÁŘ. Zodpovídá: ŘMP, ODaHS, OS, okrskáři Termín: průběžně Hodnotící kritéria: počet odhalených přestupků a událostí, počet návštěv na kontaktních místech, počet objektů evidovaných LABELLING 3. Plán činnosti na úseku dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích Dynamická doprava řešena vlastním měřícím zařízením rychlosti vozidel. Zodpovídá: ODaHS Spolupracuje: PČR Termín: min. 2x týdně (denní i noční doba) Hodnotící kritéria: počet odhalených přestupků 4

6 Statická doprava řešena technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV ). Zodpovídá: ODaHS, OS Termín: dle dopravní situace Hodnotící kritéria: počet přestupků Ranní dohled nad vybranými přechody pro chodce u základních škol. Zodpovídá: ODaHS Spolupracuje: PČR Termín: denně (mimo víkendů, svátků a školních prázdnin) 4. Plán činnosti na úseku prevence kriminality Prevenci kriminality realizovat dle Plánu prevence kriminality na rok 2015 (příloha č. 1). Zodpovídá: OP,VaIT, PKaV Spolupracuje: složky IZS, ČČK, CSS, OSPOD, NNO Termín: dle plánu Hodnotící kritéria: počet akcí, přednášek a besed, počet účastníků 5. Plán činnosti DDH Dopravní výchovu provádět dle Tematického plánu dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol vydaného MD BESIP a dle Harmonogramu akcí DDH pro rok 2015 (příloha č. 2). Zodpovídá: DDH, OP,VaIT, PKaV Spolupracuje: PČR, ČČK, BESIP, LK Termín: dle plánu Hodnotící kritéria: počet účastníků a akcí 6. Plán činnosti na úseku profesní přípravy strážníků Profesní přípravu strážníků provádět dle Harmonogramu profesní přípravy strážníků na rok 2015 (příloha č. 3). Zodpovídá: OP,VaIT, PKaV, ODHS Spolupracuje: ČČK, HZS LK, MMJN, PČR, lékař, VS, Termín: dle plánu Hodnotící kritéria: počet profesních příprav, počet účastníků Výcvik strážníka a čekatele zabezpečit ve specializovaném školícím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo v obdobném zařízení obecní policie dle Termínů kurzů pro rok 2015 (příloha č. 4). Zodpovídá: KŘ Spolupracuje: Školící zařízení Mělník, Městská policie Liberec Termín: dle harmonogramu Hodnotící kritéria: počet a úspěšnost účastníků 5

7 7. Plán činnosti na úseku komunikace s médii Komunikace s médii dle Mediálního plánu na rok 2015 (příloha č. 5). Zodpovídá: ŘMP, PKaV Spolupracuje: tisková mluvčí MMJN Termín: dle plánu Hodnotící kritéria: počet zveřejněných tiskových zpráv, relací v médiích a konferencí 8. Hodnocení plánu činnosti Plán činnosti MP za rok 2015 bude hodnocen ve zprávě o činnosti MP za rok 2015, a to ve zprávě za 1. pololetí roku 2015 a za rok PŘEHLED ZKRATEK: BESIP bezpečnost silničního provozu CSS Centrum sociálních služeb ČČK Český červený kříž DDH dětské dopravní hřiště HZS Hasičský záchranný sbor IZS Integrovaný záchranný systém KŘ kancelář ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou LK Liberecký kraj MMJN Magistrát města Jablonec nad Nisou MKDS městský kamerový dohlížecí systém MP Městská policie Jablonec nad Nisou NNO nestátní nezisková organizace ODaHS Oddělení dopravní a hlídkové služby Městské policie Jablonec nad Nisou OP,VaIT Oddělení prevence, vzdělávání a informačních technologií Městské policie Jablonec nad Nisou OS operační středisko OSPOD Oddělení sociálně právní ochrany dětí PČR Policie České republiky PKaV prevence kriminality a vzdělávání ŘMP ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou TPZOV technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla TSJ Technické služby Jablonec nad Nisou VS Vězeňská služba Rýnovice 6

8 Příloha č. 1 Plán akcí a přednášek prevence kriminality na rok 2015 Měsíc Typ prevence Zaměření Pro koho Počet Zabezpečí za MP Pořádá účastníků leden beseda - 7. ročníky ZŠ Co je MP, přestupky, tabákový zákon, doprava ZŠ 400 Lejsek MP leden - únor beseda 1-2 r. ZŠ dopravní problematika ZŠ dle zájmu ZŠ Lejsek MP únor beseda - 1. ročníky SŠ Co je MP, přestupky, bl. řízení, právní odpovědnost + OSPOD SŠ 400 Lejsek MP březen - duben beseda - 5. ročník ZŠ (PC) počítačová kriminalita, kyberšikana ZŠ 400 Lejsek MP duben "Řidiči, jezdi bezpečně" dopravně-bezpečnostní s dětmi ZŠ - rychlost vozidel veřejnost Lejsek, Mgr. Penz MP květen - červen "Kuřáci" preventivní akce, spolupráce s OSPOD nezletilí Lejsek, Mgr. Penz, Mgr. Nováková MP+OSPOD květen - srpen "Kolo" (4x) dopravně-bezpečnostní - cyklisté veřejnost Lejsek, Mgr. Penz, okrskáři MP "Den IZS" - spoluúčast prezentační a činnost MP, dopravní, informační materiály veřejnost Lejsek, Mgr. Penz, Plešingerová, Bohuslavová SMJN prevence kriminality strážníci "Den otců" - spoluúčast prezentační a činnost MP, dopravní, informační materiály veřejnost Lejsek, Knížková SMJN prevence kriminality strážníci "Den rodiny" - spoluúčast prezentační a činnost MP, dopravní, informační materiály veřejnost Lejsek SMJN prevence kriminality strážníci "Evropský den bez aut" prezentační a činnost MP, dopravní, informační materiály veřejnost Lejsek, Bc. Penz, Plešingerová, Bohuslavová SMJN červenec - srpen DDH Prázdninový provoz, úprava prezentací MP veřejnost Lejsek, Bc. Penz, Plešingerová, Bohuslavová MP září "Kuřáci" preventivní akce, spolupráce s OSPOD nezletilí Lejsek, Mgr. Penz, Mgr. Nováková MP+OSPOD září "Týden bezpečnosti " DDH dopravní prevence, zdravověda žáci ZŠ, SŠ Lejsek, Bc. Penz, Plešingerová, Bohuslavová DDH říjen-listopad beseda - děti MŠ bezpečné chování, doprava (panda Fanda) děti MŠ 1550 Lejsek MP prosinec beseda - 7. ročníky ZŠ Co je MP, přestupky, tabákový zákon, doprava 12 ZŠ 400 Lejsek MP celoročně beseda - senioři, ZTP prevence okradením, jak se nestát obětí TČ, ochrana majetku, doprava senioři, ZTP 200 Lejsek, Bc. Penz, Ing. Vaníček MP + MPPK celoročně "Police Labelling" nálepkování objektů, evidence majitelů a provozovatelů objektů veřejnost Lejsek + okrskáři MP celoročně FOTOPASTI MMJN instalace a zálohování dat OSVZ MMJN Lejsek MMJN+MP celoročně MKDS kontrola stavu a funkčnosti kamerových bodů s lokálním úložištěm MKDS MP Lejsek, Mgr. Penz MP Vypracoval: Miloslav Lejsek Seznam zkratek: DDH dětské dopravní hřiště OSPOD Odd. soc. právní ochrany dětí MMJN IZS integrovaný záchranný systém OSVZ oddělění správy veřejné zeleně MP Městská policie Jablonec nad Nisou SMJN Statutární město Jablonec nad Nisou MPPK městský program prevence kriminality SŠ střední škola MKDS městský kamerový dohlížecí systém ZŠ základní škola MMJN Magistrát města Jablonec nad Nisou ZTP zdravotně postižená osoba MŠ mateřská škola

9 Příloha č. 2 Harmonogram akcí DDH pro rok 2015 Den AKCE Zaměření počet akci popis účastníků MP jména MP čas od-do pořádá: Začátek výuky dopravní výchovy dle tematického plánu 4. a 3. ročníků ZŠ 2 Plešingerová, Bohuslavová 08,00-12,15 DDH MC Jablíčko příměstský tábor 10 2 Plešingerová, Bohuslavová 08,00-11,00 DDH Řidič vs. chodec na DDH senioři 25 2 Plešingerová, Bohuslavová 08,30-11,00 DDH + KÚ LBC + Beseda v učebně DDH ČČK Řidič vs. chodec na DDH senioři 25 2 Plešingerová, Bohuslavová 08,30-11,00 DDH + KÚ LBC + Beseda v učebně DDH ČČK Dopravní výchova v rodině veřejnost (rodiče s dětmi) Plešingerová, Bohuslavová 13,30-18,00 DDH + KÚ LBC + 3 stanoviště učebna (MP JBC a KÚ LBC) ČČK Dopravní výchova v rodině veřejnost (rodiče s dětmi) Plešingerová, Bohuslavová 13,30-18,00 DDH + KÚ LBC + 3 stanoviště učebna (MP JBC a KÚ LBC) ČČK Beseda v Desné 1. ročníky ZŠ + MŠ Harrachov, Plešingerová, Bohuslavová + auto 08,30-11,00 DDH Uber plyn - mysli! MŠ + ZŠ 4 Plešingerová, Bohuslavová ,00-16,00 DDH, MP + ČČK???? Mírové námestí, Jbc veřejnost (rodiče s dětmi) auto s majákem Bezpečně v dopravě třídy ZŠ Plešingerová, Bohuslavová ,00-14,00 DDH + KÚ LBC 4 stanoviště vč. mimo jabloneckých ČČK + HZS LK Bezpečně v dopravě třídy ZŠ Plešingerová, Bohuslavová ,00-14,00 DDH + KÚ LBC 4 stanoviště vč. mimo jabloneckých ČČK + HZS LK Bezpečně v dopravě třídy ZŠ Plešingerová, Bohuslavová ,00-14,00 DDH + KÚ LBC 4 stanoviště vč. mimo jabloneckých ČČK + HZS LK Bezpečně v dopravě třídy ZŠ Plešingerová, Bohuslavová ,00-14,00 DDH + KÚ LBC 4 stanoviště vč. mimo jabloneckých ČČK + HZS LK DSMC - Oblastní kolo 5. (4.) - 9. třídy ZŠ 60 9 Plešingerová, Bohuslavová ,00-10,30 DDH + MDČR jízda na kole přes překážky, test v učebně - pro I. a II. kategorii DSMC - Oblastní kolo 5. (4.) - 9. třídy ZŠ 60 9 Plešingerová, Bohuslavová ,00-10,30 DDH + MDČR jízda na kole přes překážky, test v učebně - pro I. a II. kategorii DSMC - Oblastní kolo 5. (4.) - 9. třídy ZŠ 60 9 Plešingerová, Bohuslavová ,00-10,30 DDH + MDČR jízda na kole přes překážky, test v učebně - pro I. a II. kategorii Týden bezpečnosti pro ZŠ 2 Plešingerová, Bohuslavová 08,00-17,00 KÚ LBC + DDH stanoviště? pořádá Krajský úřad LK Týden bezpečnosti pro ZŠ 2 Plešingerová, Bohuslavová 08,00-17,00 KÚ LBC + DDH stanoviště? pořádá Krajský úřad LK

10 Den AKCE Zaměření počet akci Příloha č. 2 popis účastníků MP jména MP čas od-do pořádá: DSMC - Okrskové kolo 5. (4.) - 9. třídy ZŠ 70 9 Plešingerová, Bohuslavová ,00-14,30 DDH + MDČR jízda na kole přes překážky test - pro I. a II. kategorii DSMC - Základní kolo ZŠ Kamenná 70 3 Plešingerová, Bohuslavová ,00-14,00 DDH + MDČR jízda na kole přes překážky, test, zdravověda, jízda podle PSP - pro I. a II. kategorii DSMC - Základní kolo ZŠ Kamenná 70 3 Plešingerová, Bohuslavová ,00-14,00 DDH + MDČR jízda na kole přes překážky, test, zdravověda, jízda podle PSP - pro I. a II. kategorii Den dětí pro mateřské školy, veřejnost 4 Plešingerová, Bohuslavová, Penz, Sochorová 07,00-16,30 DDH DSMC - Krajské kolo 5. (4.) - 9. třídy ZŠ 2 Plešingerová, Bohuslavová + auto kde??? nocleh (v případě konání mimo JBC) DSMC - Oblastní kolo 5. (4.)- 9. třídy ZŠ Plešingerová, Bohuslavová ,00-15,30 DDH + MDČR jízda na kole přes překážky, test, zdravověda, jízda podle PSP - pro I. a II. kategorii Květen - červen - průkazy cyklisty 2 Plešingerová, Bohuslavová 08,00-14,15 DDH Konec výuky dopravní výchovy dle tematického plánu 4. ročníků ZŠ Letní prázdniny pro veřejnost Plešingerová, Bohuslavová, (popř. Penz, Lejsek) 08,00-11,30 DDH ,00-12,00 x 13,00-15,00 cca 12,30-15, Motýlek - ZŠ Rychnov Penzion Krásná 25 2 Plešingerová + Penz 13,00-16,00 DDH + ZŠ Rychnov Motýlek - ZŠ Rychnov Penzion Krásná 25 2 Plešingerová + Penz 13,00-16,00 DDH + ZŠ Rychnov Motýlek - ZŠ Rychnov Penzion Krásná 20 2 Plešingerová, Bohuslavová 13,00-16,00 DDH + ZŠ Rychnov Motýlek - ZŠ Rychnov Penzion Krásná 30 2 Plešingerová, Bohuslavová 13,00-16,00 DDH + ZŠ Rychnov DDH pro MŠ Mateřské školy 50 3 Plešingerová, Bohuslavová auto s majákem 08,00-12,00 DDH + ČČK DDH pro MŠ Mateřské školy 50 3 Plešingerová, Bohuslavová auto s majákem 08,00-12,00 DDH + ČČK DDH pro MŠ Mateřské školy 50 3 Plešingerová, Bohuslavová auto s majákem 08,00-12,00 DDH + ČČK DDH pro MŠ Mateřské školy 50 3 Plešingerová, Bohuslavová auto s majákem 08,00-12,00 DDH + ČČK DDH pro MŠ Mateřské školy 50 3 Plešingerová, Bohuslavová auto s majákem 08,00-12,00 DDH + ČČK DDH pro MŠ Mateřské školy 50 3 Plešingerová, Bohuslavová auto s majákem 08,00-12,00 DDH + ČČK září DDH pro MŠ Mateřské školy 50 3 Plešingerová, Bohuslavová auto s majákem 08,00-12,00 DDH + ČČK Začátek výuky dopravní výchovy dle tematického plánu 4. a 3. ročníků ZŠ 2 Plešingerová, Bohuslavová 08,00-12,15 DDH Konec výuky dopravní výchovy dle tematického plánu 4. a 3. ročníků ZŠ Seznam zkratek: Vypracovala: str. Bronislava Plešingerová ČČK Český červený kříž DDH dětské dopravní hřiště MDČR Ministerstvo dopravy České republiky DSMC dopravní soutěž malých cyklistů MP Městská policie Jablonec nad Nisou HZS Hasičský záchraný sbor MŠ mateřská škola KÚ krajský úřad PSP pravidla silničního provozu LK Liberecký kraj ZŠ základní škola

11 Příloha č. 3 Harmonogram profesní přípravy strážníků na rok 2015 Měsíc Typ přípravy Počet Zaměření Počet Počet Místo Lektor příprav strážníků hodin Střelecký výcvik Suchý nácvik, obranná střelba na papírové a kovové terče, střelba 44 4 VS ČR Rýnovice MP - Bobek květen 3x polohová, odstraňování závad, oprávněnost použití zbraně. (2x ročně) (10x ročně) střelnice Kožený červen září říjen 2x 4x 1x Sebeobrana a taktika zákroku Hmaty, chvaty, údery a kopy, používání slzotvorných 44 2 únor 3x prostředků, obušku a jiného úderného prostředku, pout, použití (4x ročně) (15x ročně) HZS - tělocvična externista DPP duben 3x zbraně jako donucovacího prostředku, taktika zákroku při HZS - tělocvična externista DPP červen 4x předvedení, zastavování a kontrola osob ve vozidle. TJ - ELP (výcvik venku) externista DPP říjen 4x HZS - tělocvična externista DPP Odborné školení březen 8x Komunikace operačních středisek MP a ZZS (stáže) 8 8 x 8 ZZS LK, MP Jbc ZZS LK říjen 4x Poskytování první pomoci v praxi (semináře na ZZS LK) 44 4 x 4 ZZS LK ZZS LK Interní školení 44 1,5 MP - zasedací místnost březen 4x Zásady zacházení se střelivem a střelnými zbraněmi (4x ročně) (16x ročně) MP - Bobek květen 4x Možnosti preventivního působení MP v SVL MP - Lejsek červenec 4x Zásady zacházení se spojovacími prostředky a IT (ochrana osobních údajů) MP - Penz listopad 4x Specifika při zimní údržbě města MP - Mareš říjen Prověrky fyzické zdatnosti 4x Přezkoušení z fyzické připravenosti strážníků: 49 4 x 3 Střelnice - hala MP - Bobek 1) ČLUNKOVÝ BĚH 4 X 10 M 2) KLIK - VZPOR LEŽMO (OPAKOVANĚ) 3) CELOMOTORICKÝ TEST (CMT) - OPAKOVANĚ, 2 MIN. 4) OPAKOVANÝ LEH - SED PO DOBU 2 MINUTY 5) BĚH NA 600 METRŮ - (ZÁLOHOVÝ TEST) Penz Seznam zkratek: ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje HZS Hasičský záchranný sbor MP Městská policie Jablonec nad Nisou VS ČR Vězeňská služba České republiky DPP dohoda o provedené práci SVL sociálně vyloučené lokality Vypracoval: Mgr. Josef Penz

12 Příloha č. 4 Termíny kurzů pro rok 2015 Základní (rekvalifikační) kurz pro čekatele Termín Ukončení školení a výcviku Zkouška Poznámka Prolongační kurz (pro obnovení osvědčení) Termín Ukončení Zkouška Poznámka Kožená, Pospíšil Kitzberger, Rázek, Sedliský Plešinger, Svatý Bohuslavová, Khol, Lejsek L., Stránský Plešingerová, Šípoš Červeň, Hájková, Kožený, Loj Školení velitelů Zpracovala: Mgr. Martina Těhníková

13 Příloha č. 5 Mediální plán na rok 2015 Měsíc Téma Příjemce Typ media Leden Plán činnosti MP na rok 2015 veřejnost Únor Prevence kriminality na základních školách přednáška MP pro 7. ročníky Plnění úkolů MP při zimní údržbě veřejnost Činnost okrskářů veřejnost Jablonecký měsíčník Březen Zpráva o činnosti MP za rok 2014 veřejnost tisková konference Mě, web, Hozová Jablonecký měsíčník "Dny s dopravou" na DDH senioři přednáška MP veřejnost PK v SŠ ( TČ x přestupek, úkoly MP, dopravní tématika, tabákový zákon) 1. ročníky + OSPOD studio ReVi, s.r.o. (televize RTM) Duben "Měsíc bezpečnosti" (dopravně bezpečnostní tématika) veřejnost Akce KÚ a MP "Týden bezpečnosti" (DDH) žáci 5. a 6. tříd ZŠ prezentace a přednášky MP a KÚ PK v ZŠ (kyberšikana 5. ročníky) žáci 5. tříd ZŠ studio ReVi, s.r.o. (televize RTM) "Strážník roku 2014" strážníci, veřejnost Jablonecký měsíčník studio ReVi, s.r.o. (televize RTM) Akce MP - "Řidiči, jezdi bezpečně" ( 2x, děti se strážníky - rychlost vozidel) řidiči, veřejnost studio ReVi, s.r.o. (televize RTM) Květen Informace o prezentaci MP - "Helpík 2012" (zdravotní soutěž pro děti) děti, veřejnost Informace o prezentaci MP - "Den rodiny" veřejnost

14 Měsíc Téma Příjemce Typ media Příloha č. 5 Jablonecký měsíčník Problematika bezdomovectví a žebrání, psi - změny OZV veřejnost Jablonecký měsíčník Červen PK - krádeže odložených věcí, kol, věcí z vozidel veřejnost Prázdninový provoz na DDH - informace veřejnost Akce MP - "Den dětí" (DDH) děti studio ReVi, s.r.o. (televize RTM) Informace o prezentaci MP - "Den IZS" (akce SMJN) veřejnost Informace o prezentaci MP - "Den otců" (akce SMJN) veřejnost Červenec Prázdninový provoz DDH veřejnost Dopravně bezpečnostní akce MP - "Kolo" cyklisté, veřejnost studio ReVi, s.r.o. (televize RTM) Srpen Dopravně bezpečnostní akce MP - "Kolo" cyklisté, veřejnost studio ReVi, s.r.o. (televize RTM) Prázdninový provoz DDH veřejnost Září Zahájení školního roku, přechody u škol školáci, veřejnost studio ReVi, s.r.o. (televize RTM) Informace o prezentaci MP - "Evropský den bez aut" (akce SMJN) děti MŠ, veřejnost veřejnost studio ReVi, s.r.o. (televize RTM) Říjen PK v MŠ (Strážník Pepa) děti v MŠ PK pro seniory a ZTP, ČSŽ, cluby senior, ČČK senioři a ZTP Jablonecký měsíčník veřejnost studio ReVi, s.r.o. (televize RTM) Jablonecký měsíčník Listopad Informace o činnosti MP v zimním období veřejnost, webové stránky Prosinec Informace PK (kapesní krádeže a podvodné sbírky v čase adventu) veřejnost

15 Měsíc Téma Příjemce Typ média Příloha č. 5 PK v ZŠ (co je to přestupek, úkoly MP, dopravní tématika, tabákový zákon) žáci 7. třídy celoročně Police Labelling, okrskáři veřejnost portál Naše Jablonecko Výpis ze svodných událostí MP (krimi zpráva) veřejnost Seznam zkratek: DDH dětské dopravní hřiště Vypracoval: Miloslav Lejsek IZS integrovaný záchranný systém KÚ Krajský úřad Libereckého kraje SMJN Statutární město Jablonec nad Nisou MF Mladá fronta MP Městská policie Jablonec nad Nisou MŠ mateřská škola SŠ střední škola ZŠ základní škola PK prevence kriminality ZTP zdravotně postižená osoba ZŠ základní škola

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah 1. Úvod... 3 1. Oblast organizační a personální... 3 2. Plán činnosti na úseku veřejného pořádku...

Více

NÁVRH USN. ZM/N 1675 Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

NÁVRH USN. ZM/N 1675 Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou PRO NADCHÁZEJÍCÍ 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU konané 21.1.2016 K bodu: Plán činnosti MP Jablonec nad Nisou na rok 2016 Předkládá: Ing. Petr Beitl primátor města Projednáno: Komise

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2011 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. POROVNÁNÍ KRIMINALITY NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE N. N. ZA OBDOBÍ LET 2010

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul KARLOVY VARY

Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul KARLOVY VARY Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul. 34 360 01 KARLOVY VARY 13. 1. 2014 v Karlových Varech Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2013 Práce s dětmi a mládeží ve školských

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 31. 01. 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014

Více

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10.

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10. Příloha č. 1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec Liberec 10. února 2012 Preventivní činnost KŘP LK podkladová zpráva KŘP LK PIO Organizační

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 1. pololetí roku 2016

Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 1. pololetí roku 2016 PRO NADCHÁZEJÍCÍ 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU konané 22.9.2016 K bodu: Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 1. pololetí roku 2016 Předkládá: Ing. Petr Beitl primátor

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA.

MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA. MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA Zřízení Městské policie Ostrava Zastupitelstvo města Ostravy - schválilo dne 12.2.1992 obecně závaznou vyhlášku č. 1/1992, o městské policii - zřídilo usnesením zastupitelstva města

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 2008 30. 6. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Ostrov č. 5 z roku 1993 a funguje tak již patnáctým rokem. Výkon

Více

Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul KARLOVY VARY

Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul KARLOVY VARY Město Karlovy Vary Městská policie Moskevská ul. 34 360 01 KARLOVY VARY 9. 1. 2015 v Karlových Varech Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2014 Práce s dětmi a mládeží ve školských zařízeních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. POROVNÁNÍ KRIMINALITY NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONCE N. N.... 3

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2016

Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2016 Statutární město Karlovy Vary Městská policie Karlovy Vary Moskevská 34, 360 01 KARLOVY VARY www.mpkv.cz, posta@mpkv.cz 2. 1. 2016 v Karlových Varech Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

BESIP Libereckého kraje 2012. Roční plán BESIP LK 2012 Vyhodnocení aktivit 2011

BESIP Libereckého kraje 2012. Roční plán BESIP LK 2012 Vyhodnocení aktivit 2011 BESIP Libereckého kraje 2012 Roční plán BESIP LK 2012 Vyhodnocení aktivit 2011 Roční plán BESIP LK 2012 navazuje na strategické dokumenty z oblasti BESIP LK je detailnějším plánem aktivit BESIP LK stanoví

Více

Odbor prevence MP Brno - prevence kriminality

Odbor prevence MP Brno - prevence kriminality Odbor prevence MP Brno - prevence kriminality 2011 Odbor prevence /prevence obecné kriminality Program cílené prevence Besedy prevence obecné kriminality - dětí Dalmatin Speciální školy ¹ Domovy: dětské,

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 10. 02. 2016 1 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Více

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV ZA OBDOBÍ ČERVEN SRPEN 2016

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV ZA OBDOBÍ ČERVEN SRPEN 2016 ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV ZA OBDOBÍ ČERVEN SRPEN 2016 Na základě podnětu občana pana Dolejše předkládám ZM a občanům informaci o činnosti MěPo a jejím financování. Z dokumentu

Více

Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2017

Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za rok 2017 Statutární město Karlovy Vary Městská policie Karlovy Vary Moskevská 34, 360 01 KARLOVY VARY www.mpkv.cz, posta@mpkv.cz 5. 1. 2018 v Karlových Varech Oddělení prevence a dohledu - hodnocení činnosti za

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období

Zpráva o činnosti MP Ostrov za období Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 1. 1. 31. 12. 2008 I. Úvod Městská policie Ostrov byla zřízena na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva obecně závaznou vyhláškou Města Ostrova č. 5/1993, s

Více

MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST PREVENTIVNÍ PROGRAMY

MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST PREVENTIVNÍ PROGRAMY MĚSTSKÁ POLICIE TÁBOR PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST PREVENTIVNÍ PROGRAMY 1. Mládež a paragrafy Obsah semináře: Trestní odpovědnost mládeže, přestupky, trestné činy, tresty, oprávnění MP Cílová skupina:

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com M ě s t s k á p o l i c i e L i b e r e c Tř. 1. máje 108/48, 460 02 Liberec II, tel.: 488 578 111, tísňové volání 156 www.mpliberec.cz, e-mail: mestska.policie@mp.liberec.cz PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA o činnosti

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

*vpshx0016y65* VPSHX0016Y65

*vpshx0016y65* VPSHX0016Y65 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015

Příloha č. 1. Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 1 Zpráva o činnosti Městské policie Klášterec nad Ohří za rok 2015 Zpracoval: str. Petr Hörbe V Klášterci nad Ohří dne: 20. 01. 2016 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Personální stav... 2 1.2 Systém služeb...

Více

PROPOZICE. krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ. Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI

PROPOZICE. krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ. Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI PROPOZICE krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI LIBERECKÝ KRAJ Jablonec nad Nisou 5. - 6. èervna 2008 www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz Vážení přátelé, dovolte mi,

Více

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy 30% Počet usmrcených dětí do 15 let, ČR, leden - září 2007 15% 20% 35%

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Kovářov, okres Písek

Více

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009

Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok 2009 Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz V Litovli 1. 3. 2010 Zpráva o činnost Městské policie Litovel za rok

Více

Program prevence kriminality MČ Praha 7 na období

Program prevence kriminality MČ Praha 7 na období Program prevence kriminality MČ Praha 7 na období 2016-2017 schválený usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0976/15-R z jednání č. 67, ze dne 20.10.2015 OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní analýza 2.1. Stručný popis

Více

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Mělníka za rok 2015 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 21. ledna 2016 Prevence kriminality ve strategických dokumentech

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

Kalendář akcí v kraji za rok za rok 2012

Kalendář akcí v kraji za rok za rok 2012 Kalendář akcí v kraji za rok za rok 20 Termín Název akce (den, měsíc) 2.1. 14.1. 31.1. Soutěže pro děti v Cine Star 14.2. 18.2. Vernisáž výtvarných prací s dopravní tématikou dětí z MŠ Porada provozovatelů

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015 Městská policie Desná, Krkonošská 500, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2016 Obsah: 1. Obecná

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Bezpečnost na místní úrovni

Bezpečnost na místní úrovni Bezpečnost na místní úrovni Regionservis III. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje, 5. dubna 2007 pro život na silnici. Společně. CZ-usmrcení 24h 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995

Více

PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 1 6 3+13 4 5 11 2 12 9 7 8 Přehled složek Integrovaného záchranného systému Policie ČR, 1, 2, 3, 4 HZS hl. m. Prahy, ZZS hl. m. Prahy Přehled ostatních složek

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec

BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj Email: besip_pa@centrum.cz Tel. 605 071 650 Základní ukazatele nehodovosti v Pardubickém kraji v roce 2011 Událost

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 14.4.2014 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2014 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK PŘEHLED ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 1 6 3 4 5 11 12 9 7 8 1,3,4 Přehled složek Integrovaného záchranného systému - Policie ČR, HZS hl. m. Prahy, ZZS hl. m. Prahy 5-9,11,12 Přehled ostatních složek

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011 Bod pořadu jednání: Závěrečné hodnocení projektu podpořeného z Grantového fondu Libereckého kraje na rok 2010 - preventivní

Více

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015 Zpráva se předkládá z důvodu: Informativní zpráva

Více

Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ: tel ZPRÁVA. o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2015

Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ: tel ZPRÁVA. o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2015 OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ:250 65 tel.724 11 21 24 e-mail.obecnipolicie@libeznice ZPRÁVA o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2015 Územní obvod Obecní policie Líbeznice,

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Zpráva o činnosti Městské policie České Budějovice za II. čtvrtletí roku 28 Osnova: 1. Statistika událostí II. čtvrtletí 28, hlídková sluţba ( vč. psovodi cyklohlídky) 2. Statistika událostí II. čtvrtletí

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou NÁVRH KONCEPCE městské policie Hrádek nad Nisou květen 2003 vypracoval : Weiss Pavel - velitel městské policie Krejčík Václav - člen rady města Podlipný Pavel - člen rady města Materiál Návrh koncepce

Více

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ ZA ROK 2008

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ ZA ROK 2008 ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ ZA ROK 2008 Územní pravomoc : katastrální území města Jirkova, kam spadá i Starý Březenec, Červený Hrádek a Jindřišská Městská policie zajišťuje následující činnosti :

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Městská policie Ostrava Ing. Aleš Toman.

Městská policie Ostrava Ing. Aleš Toman. Městská policie Ostrava Ing. Aleš Toman Zřízení Městské policie Ostrava Zastupitelstvo města - schválilo dne 12.2.1992 obecně závaznou vyhlášku č. 1/1992, o městské policii - zřídilo usnesením zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Bezpečná komunita Kroměříž

Bezpečná komunita Kroměříž Bezpečná komunita Kroměříž 2000 2015 Kroměříž, 9.5.2016 MUDr. Jarmila Číhalová Ing. Marie Pokorná Úvod Město Kroměříž od r. 2000 realizuje projekt Světové zdravotnické organizace BEZPEČNÁ KOMUNITA Cíl:

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov.

Zpráva o činnosti. MP Šluknov za rok 2012. Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Zpráva o činnosti MP Šluknov za rok 2012 Roční souhrnná zpráva o činnosti Městské policie Šluknov. Obsah: 1. Obecné Personální změny, hlídková činnost, výcvik, vybavení...1, 2 2. Činnost městské policie

Více

Městská policie Ostrava Mgr. Richard Váňa.

Městská policie Ostrava Mgr. Richard Váňa. Městská policie Ostrava Mgr. Richard Váňa Zřízení Městské policie Ostrava Zastupitelstvo města - schválilo dne 12.2.1992 obecně závaznou vyhlášku č. 1/1992, o městské policii - zřídilo usnesením zastupitelstva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 str. Petr Kropáč velitel Městské policie U nhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava - Odchyt volně pobíhajících

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 04. 2. 2014 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 14.30 hodin Ukončení: 15.40 hodin Přítomni: Členové:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov 24. 10. 2016 SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ SYSTÉM PREVENCE MĚSTO BENEŠOV PLATFORMA Bezpečné město Komise RM Bezpečnostní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní Škola Povážská

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2009 1 z 9 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2009 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

BEZPEČNOST NA SILNICÍCH - PRÁVO A ZODPOVĚDNOST KAŽDÉHO Z NÁS POROVNÁNÍ NEPŘÍMÝCH UKAZATELŮ BEZPEČNOSTI VE VYBRANÝCH KRAJÍCH... 2

BEZPEČNOST NA SILNICÍCH - PRÁVO A ZODPOVĚDNOST KAŽDÉHO Z NÁS POROVNÁNÍ NEPŘÍMÝCH UKAZATELŮ BEZPEČNOSTI VE VYBRANÝCH KRAJÍCH... 2 PŘÍLOHA E OBSAH POROVNÁNÍ NEPŘÍMÝCH UKAZATELŮ BEZPEČNOSTI VE VYBRANÝCH KRAJÍCH... 2 RYCHLOSTI VOZIDEL... 2 POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ... 4 SVÍCENÍ VE DNE... 5 POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ ZA JÍZDY...

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 5.4.2013 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2013 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 67. Název : Poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Důvod předložení:

Více

STRATEGICKÉ CÍLE SNÍŽENÍ ZÁVAŽNÝCH NÁSLEDKŮ NEHOD V ČLENSKÝCH STÁTECH EU

STRATEGICKÉ CÍLE SNÍŽENÍ ZÁVAŽNÝCH NÁSLEDKŮ NEHOD V ČLENSKÝCH STÁTECH EU PŘÍLOHA B STRATEGICKÉ CÍLE SNÍŽENÍ ZÁVAŽNÝCH NÁSLEDKŮ NEHOD V ČLENSKÝCH STÁTECH EU stát název dokumentu výchozí rok stanovené cíle 2020 Belgie National Strategy 2010 Bulharsko Traffic Strategy motto: Safety

Více

Vzdělávání mládeže v praxi městské části Praha 6

Vzdělávání mládeže v praxi městské části Praha 6 SEMINÁŘ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA A PREVENCE KATASTROF 2015 Vzdělávání mládeže v praxi městské části Praha 6 26.března 2015 Zasedací síň radnice Prahy 9 Úřad MČ Praha 9, Sokolovská 324/14 Úvodem Vzdělávání

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2017 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika 3 o Hlídky, spolupráce s PČR a jinými orgány 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence 7 o Přestupky

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2015 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

P Ř Í J M Y Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok Městská policie

P Ř Í J M Y Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok Městská policie P Ř Í J M Y Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok 2013 0999 Městská policie 1 653 1 910 1 780 1 910 0999 000000 Bez ODPA 68 40 67 40 0999 000000

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

Vyhláška MV ČR č. 418/2008, kterou se s účinností od provádí zákon o obecní policii: (ruší vyhlášku MV ČR č. 88/1996) ČÁST PRVNÍ

Vyhláška MV ČR č. 418/2008, kterou se s účinností od provádí zákon o obecní policii: (ruší vyhlášku MV ČR č. 88/1996) ČÁST PRVNÍ Vyhláška MV ČR č. 418/2008, kterou se s účinností od 1. 1. 2009 provádí zákon o obecní policii: (ruší vyhlášku MV ČR č. 88/1996) ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZKUŠEBNÍ ŘÁD (K 4d odst. 10) 1 Rozsah odborných

Více

plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Konference Pyromeeting, Brno, 1.června 2017 Konference Pyromeeting, Brno, 1.června 2017 Vývoj Integrovaného záchranného systému

Více

418/2008 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

418/2008 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 418/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. listopadu 2008, kterou se provádí zákon o obecní policii Ministerstvo vnitra stanoví podle 4d odst. 10, 4e odst. 3, 7 odst. 6, 9 odst. 4 a 27 odst. 4 zákona č. 553/1991

Více

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova Litovel tel.: , mobil:

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova Litovel tel.: , mobil: Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz Zpráva o činnosti městské policie Litovel za rok 2016 Strážníci Městské

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Bezpečnostní složky v ČR I. Policie ČR Bezpečnostní složka zřízená státem Plně hrazená z prostředků státu Působnost na celém

Více

Zpráva o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu ÚO Mělník v roce 2017 (ve srovnání s r. 2016)

Zpráva o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu ÚO Mělník v roce 2017 (ve srovnání s r. 2016) KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č.j. KRPS-26744-1/ČJ-2018-0106UO Mělník 9. února 2018 Počet listů: 6 Městské úřady, obecní úřady a úřad městyse ležící v teritoriu ÚO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE KLADNO ZA ROK 2010 Vypracoval : Stanislav Procházka ředitel Městské policie KLADNO Obsah : 1. Úvod 2. Personální zajištění 2.1. Vzdělávání a příprava strážníků 3. MKS,

Více