Ultrabond P990 1K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ultrabond P990 1K 279.02.2003"

Transkript

1 Ultrabnd Jednslžkvé pružné bezrzpuštědlvé plyuretanvé lepidl k přímému pužití pr lepení všech typů parket a laminátvých pdlah OBLAST POUŽITÍ Lepení dřevěných parket, vlysů a laminátvých pdlahvých prvků všech druhů a frmátů. PŘÍKLADY POUŽITÍ Ultrabnd se pužívá k lepení pltvarů, laminátů, laminátvých parket, větších i menších lišt a všech druhů parket na cementvé pdklady, ptěry z Mapecemu, Tpcemu neb Tpcem Prnt a pdbně, na staré dřevěné pdlahy, keramiku, mramr atd. i na anhydritvé pdklady. Vhdné pr pdklady se zabudvaným tpným systemem. TECHNICKÉ ÚDAJE Ultrabnd je lepidl na bázi plyuretanvé pryskyřice vytvrzující účinkem vzdušné vlhksti vyráběné pdle technlgie vyvinuté v labratřích MAPEI. Má tyt vlastnsti: jednslžkvé lepidl k přímému pužití, nevyžaduje přidání tužidla a následné míchání. Uskladníte-li nepužité lepidl vhdným způsbem, můžete je pužít pzději znvu. hypalergenní, mhu je pužívat i sby, alergické na epxiuretanvé přípravky. snadn se nanáší i při nízké tepltě; je % efektivnější než tradiční dvuslžkvá lepidla, díky nízké viskzitě a snadnému rztírání stěrku i při nízkých tepltách. vynikající držení řádku i v létě při vyských tepltách, usnadňuje úpravy plhy jedntlivých parket; díky velmi malé rzpínavsti lepidla se nezmění vyrvnání plžených parket; bez rzpuštědel a látek, které mhu vydávat nepříjemný zápach; phlcuje zvuk, vytváří elasticku vrstvu, která mezuje hluk při chůzi p pdlaze. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Před pkládáním zkntrlujte, zda jsu místnsti patřeny zámky neb jinými vhdnými uzávěry. Vlhkst pdkladu musí dpvídat platným předpisům. Není-li pdklad dstatečně prschlý neb je-li zbytkvá vlhkst vyšší než je přípustné, dpručujeme pužít primer typu Biblck a následně Triblck. Hrzí-li nebezpečí prsakvání vlhksti, je nutn před zhtvením pdkladní vrstvy vždy prvést hydrizlaci. Zkntrlujte, zda vlhkst parket dpvídá předpisům. Nepkládejte parkety při tepltách nižších než +10 C neb vyšších než +35 C. Pkládejte puze v případě, že stěny a strpy místnsti jsu dbře prschlé. Pužití ve velmi suchém klimatu vyžaduje delší dbu tvrdnutí. Vyvarujte se kntaktu s čerstvým dvuslžkvým lepidlem; přípravek se pškdí. Na nesavých plchách, jak je keramika není nutný adhezní můstek, s lepidlem Ultrabnd jsu kmpatibilní nrmální přípravky, pdprující přilnavst. ZPŮSOB POUŽITÍ Příprava pdkladu Je nutn pečlivě zkntrlvat pdklad, abyste se ujistili, že splňuje pdmínky a je vhdný pr plžení parket.

2 Ultrabnd Balení přípravku Ultrabnd Otevření a přehnutí hliníkvé fólie přes kbelík Lití lepidla na pdkladvu vrstvu Cementvé pdkladní vrstvy musí být vyzrálé, suché, rvné, mechanicky dlné. Pvrch musí být zbaven prachu, vlných částí, zbytků lejů, barev apd. Vlhkst pdkladvé vrstvy je nutn změřit karbidvýmhygrmetrem. V případě, že je zbytkvá vlhkst vyšší než přípustná mez pr kladení parket, je nutn vyčkat prschnutí pdkladu neb pužít vhdný impregnující základní nátěr jak je Biblck, Triblck apd. Nedstatečně pevné pdklady je nutn dstranit, a neb, je-li t mžné, zpevnit základním nátěrem typu Prsfas, Primer EP, Primer PU60 apd. Praskliny a trhliny je mžn pravit přípravky typu Eprip, Eprip Turb, Epjet apd. Nervné neb drsné plchy lze vyrvnat a vyhladit přípravkys vyskými mechanickými parametry, jak např. Fiberplan, Ultraplan, Ultraplan Maxi, Nivrapid atd. Plžení parket je mžn prvést p vytvrdnutí (viz technické listy). Při vytváření nvých pdkladů neb pdkladů s řízeným smrš váním lze pužít speciální hydraulická pjiva Mapei, jak například Mapecem, který umžňuje lepení p 24 hdinách, Tpcem p 7 dnech neb Tpcem Prnt, htvá pjivvá směs k přímému pužití, která umžňuje lepení p 4 dnech. Stávající pdlahy z keramiky, mramru apd. je nutn důkladně vyčistit a dmastit dříve než začnete lepit. Lepidl je mžn nanášet na plchu jedině tehdy, až je suchá. Nepužívejte před lepením žádný přípravek, pdprující přilnavst, jak např. Primer KL; tyt dva prdukty nejsu kmpatibilní. Dřevěné pdlahy zkntrlujte, zda jsu prkna půvdní pdlahy dbře přilepena k pdkladu. Brušením dstraňte vrstvu laku neb vsku až na dřev a vysajte prach. Anhydritvé pdklady p vybrušení a vysátí prachu naneste Primer MF a prve te plžení parket p 3-4 hdinách, ne však pzději než p 12 hdinách. Také lze prvést zasypání čerstvéh primeru pískem a na druhý den, p důkladném zaschnutí, dstranit zbylý písek a přistupit k lepení. Nanášení lepidla Otevřete hliníkvý sáček, který je ulžen v balu z plastické hmty a pmcí zubvé stěrky na lepidla na dřev naneste na pdklad mnžství lepidla, které lze pkrýt parketami cca d 60 minut, za nrmálních tepltních pdmínek (+23 C). V případě pužití již dříve tevřenéh lepidla tevřete hliníkvý sáček, dstraňte případný škralup, který se vytvřil a pstupujte, jak je výše uveden. Škralup chrání zbylý přípravek. Lepení parket Parkety, určené k plžení, musí být uskladněny v místě chráněném před nepřízní pčasí, suchém, v němž nedchází ke kndenzaci páry a které je izlván d pdlahy. Před plžením zkntrlujte, zda je vlhkst dřeva správná. Při kladení na parkety přitlačte, abyste zajistili dstatečný kntakt s lepidlem. Knzistence přípravku Ultrabnd umžňuje snadné upravení plhy plžených parket. P bvdu místnsti, klem slupů a pd pnechejte cca 10 mm spáru mezi parketami a stěnu. Nikdy nenanášejte lepidl na bční strany parkety. Plžená pdlaha je pchůzná p 12 hdinách a parkety lze brusit p cca 3 dnech. Platí pr tepltu prstředí 20 C a 50% rel. vlhkst vzduchu. Uzavření částečně pužitých balů Pr uchvání zbytku lepidla k pzdějšímu zpracvání je nutn hliníkvý sáček dbře uzavřít a vytlačit z něj c největší mnžství vzduchu. Sáček se pak přelepí pásku a ulží d jeh plastvéh balu. ČIŠTĚNÍ Ultrabnd lze dstranit, dkud je ještě čerstvý, pmcí lihu neb speciálních přípravků; p zatvrdnutí je nutn pužít mechanické prstředky neb Pulicl. SPOTŘEBA g/m 2 BALENÍ 15 kg v hliníkvém sáčku vlženém d kbelíku z plastické hmty. SKLADOVÁNÍ 12 měsíců v dbře uzavřených půvdních balech a uchvávané za nrmálních pdmínek. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ Při zasažení čí může přípravek způsbit vážná ční pranění. Výpary, vznikající při pužití při vyšších tepltách mhu vyvlat alergické reakce u dispnvaných sb. Chraňte si či a nevdechujte výpary. UPOZORNĚNÍ Přestže výše uvedené instrukce a nařízení dpvídají našim nejlepším zkušenstem, jsu zcela indikativní a měly by být důkladně věřeny při praktickém pužití. Prt by měl uživatel před aplikací určit, zda je výrbek k předpkládanému účelu vhdný a převzít zdpvědnst, vyplývající z jeh pužití. Odstraňvání lepidla z krajů kbelíku pmcí stěrky

3 TECHNICKÁ DATA Pdle nrem IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VÝROBKU Knzistence Barva 3 Specifická hmtnst [kg/m ] Obsah sušiny [%] Vlný mnmer [%] Viskzita Brkfield [mpa s] Skladvatelnst Klasifikace nebezpečnsti pdle směrnice CE 99/45 Celní plžka krémvá pasta béžvá, hnědá < (rtr 7, RPM 50) 12 měsíců Dráždivý Před pužitím prstudujte kapitlu "Bezpečnstní pkyny" a infrmace na balu a na bezpečnstním listu Nanášení lepidla ÚDAJE POUŽITELNÉ PŘI +23 C A 50 % RELATIVNÍ VLHKOSTI Teplta klí při aplikaci Zpracvatelnst p nanesení (d pvrchvéh zaschnutí) Mžnst prav Pchůznst plchy Brušení d + 10 C d 35 C 110 minut 3 hdiny p 12 hdinách p 3 dnech VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI Tvrdst Shre A [7 dní při +23 C] Přídržnst dřev betn Přídržnst dřev keramika Průtažnst d prušení [7 dní při +23 C] Prvzní teplta 58 2,5 MPa 1,8 MPa 180% d -10 C d + 70 C Pkládání parket Vytlačvání lepidla ze sáčku

4 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9002 CERTIFIED Ultrabnd Částečně pužitý bal, určený k uchvání pr pzdější pužití Upevnění sáčku pmcí pásky, umístěné v kbelíku Uzavření sáčku Centrála a prdejní sklad: MAPEI s.r OLOMOUC, Smetanva 192 tel.: , fax: Pbčka a prdejní sklad: MAPEI s.r PRAHA 5 Jinnice, Pd vdvdem 4/519 tel.: , fax: Internet: mapei.cz MAPEI QUALITY SYSTEM MAPEI QUALITY SYSTEM CERTIQUALITY N. 250/2 CERTIQUALITY N SJ MAPEI-S.p.A.-ITALY MAPEI-CZECH REPUBLIC

Sewament. Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01

Sewament. Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01 Sewament 10 Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01 OBLASTI POUŽITÍ Správková malta s cementovým pojivem vyztužená vlákny používaná pro sanaci

Více

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr výrbku Obchdní jmén Fixatr Trinexapacethyl 250 EC 1.2 Příslušná určená pužití látky neb směsi a nedpručená pužití Příslušná určená

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Cuprzin prgress Čísl prduktu: 30004247(25) Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: BREAK-THRU SPU Čísl prduktu: 30004825(17) Aktuální verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 Nahrazená verze: 2.0.0, vytvřená dne: 03.09.2014 blast: CZ ODDÍL

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Alba Čísl prduktu: 30004808(17) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: TESON Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: HELOSATE 450 SL Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.1.0, vytvřená dne: 27.03.2015 Nahrazená verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN

PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN Vestavěný řídící systém na míchání Rychlá a snadná aplikace Lze použít na všechny druhy dřeva Testováno v extrémních teplotních podmínkách

Více

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení.

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení. K3/10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení Probarvená S ARDURAPID efektem Rychle schnoucí Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vrstvy od 5 do 10 mm S

Více

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY «

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Parapety Schodnice Pórobetonové dílce Ceresit CX 10 Sádrokartón UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Nadešel čas změnit staré návyky! Dříve: ( Žádné těžké pytle... Žádné další

Více

Trny bez a se základnou Informační stránka

Trny bez a se základnou Informační stránka 512IP 03/12 Trny bez a se základnou Informační stránka Trny k montáži izolačních dílců Společnost Pyrotek dodává řadu trnů a čepiček, které umožňují mechanické připevňování předtvarovaných izolačních materiálů

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic!

Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic! Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic! KONTROLNÍ ZKOUŠKY/PODKLADY 1. KONTROLNÍ ZKOUŠKY Laminátové podlahy a podlahy s technologií cork + EGGER se vyrábějí vysoce přesnými

Více

Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů

Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů Praktické příklady nevyhovujících podkladů, které lze velmi jednoduše vyřešit pomocí armovacího systému PCI. Popraskané potěry, u kterých

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²)

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²) HML technická dokumentace topná r ohož s ochr annou Al vr stvou 80 W/m² použití: vytápění plovoucích podlah vytápění dřevěných podlah t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m typ obj.

Více