Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 OBSAH Obsah Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku M/01 Informační technologie M/01 Informační a komunikační technologie Přehled učebních plánů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Termíny přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení Počet přijatých žáků do 1.ročníku (žáci, kteří donesli zápisový lístek) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na SŠ a o výsledcích maturitních zkoušek Přehled prospěchu a chování v 1. pololetí Přehled prospěchu a chování ve 2. pololetí Výsledky maturitních zkoušek 2012/ Výsledky školy v programu KVALITA 2012/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezenci školy na veřejnosti Předmětová komise Aktivity ředitele školy Další aktivity Další činnosti školy Údaje o výsledcích kontrol na SŠ teleinformatiky Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty Další projekty Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s firmami Členství v asociacích Činnost školské rady. 42 2

3 1. Základní údaje o škole Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119, Ostrava-Poruba, Identifikátor zařízení: Adresa: Opavská Ostrava-Poruba Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Škola sdružuje: 1.) Střední škola 2.) Domov mládeže 3.) Školní jídelna Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO: adresa: ul. 28. října 117, Ostrava kapacita: 480 žáků IZO: kapacita: 102 lůžka IZO: kapacita: neuvádí se IZO: Studijní/učební obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: Střední škola M/01 Informační technologie 1.) M/01 Informační technologie studium denní délka studia: 4 r. 0 m M/01 Telekomunikace 2.) M/01 Informační a komunikační technologie studium denní délka studia: 4r. 0 m. 3

4 Ředitel organizace : Do funkce ředitele školy byl jmenován od : Ing. Pavel Zubek tel Zástupci ředitele organizace : statutární zástupkyně ředitele školy Ing. Miroslava Jezerská tel.: kl. 201 zástupkyně ředitele pro Domov mládeže a mimoškolní činnost: Mgr. Dagmar Szpandrzyková tel kl. 334 zástupce ředitele pro pedagogickou činnost Mgr. Milan Němec tel.: kl

5 2. Charakteristika školy Naše škola ve školním roce 2012/2013 nabízela studium ve studijních oborech Informační technologie a Informační a komunikační technologie. Vzdělávání se uskutečňuje na úseku teoretického a mimoškolního vyučování. Žáci studují ve čtyřletých studijních oborech. Naše škola je orientována na výuku studijních oborů, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším studiu na vysokých školách a na trhu práce v oblastech telekomunikací, informatiky, služeb, zabezpečovací techniky a elektrotechniky. Ve všech studijních oborech je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů (Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie a ekologie, Základy společenských věd, Tělesná výchova, Konverzace v anglickém jazyce, Matematický seminář a Úvod do světa práce) zařazena i výuka technických předmětů (Základy elektrotechniky, Elektronika, Grafická komunikace, Datové sítě, Optické komunikace, Elektrotechnická měření, Přenos dat, IP telefonie, Počítačové sítě, Operační systémy, Hardware, Programování, Aplikační software, Programování www, Komunikační technika, Programovací jazyky a Praxe). Tyto předměty, které jsou uvedeny u jednotlivých studijních oborů jsou součástí profilové maturitní zkoušky a tvoří znalostní profil absolventa daného zaměření. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a toto studium je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí: 1. Společná část maturitní zkoušky Český jazyk a literatura, volitelný předmět Anglický jazyk nebo Matematika 2. Profilová část maturitní zkoušky Informační technologie - maturitní zkouška tohoto studijního oboru obsahuje v profilové části praktickou zkoušku z odborných předmětů (Aplikační software, Hardware a operační systémy, Počítačové sítě, Programování), teoretickou zkoušku z odborných předmětů I. (Aplikační software, Programování www, Informační technologie, Hardware, Operační systémy) a teoretickou zkoušku z odborných předmětů II. (Počítačové sítě a Programování). Informační a komunikační technologie - maturitní zkouška tohoto studijního oboru obsahuje v profilové části praktickou zkoušku z odborných předmětů (Datové sítě, Elektrotechnická měření, Optické komunikace), teoretickou zkoušku z odborných předmětů I.(Datové sítě a Informační technologie) a teoretickou zkoušku z odborných předmětů II. (Komunikační technika, Přenos dat a Optické komunikace). Charakteristika výuky Na škole jsou učebny pro všeobecné a odborné předměty, jazykové učebny, laboratoře pro elektrotechnická měření, pro optické kabely, pro telekomunikace, učebny informačních technologií s neomezeným přístupem na Internet, mediální učebny. Jsou ustaveny předmětové komise, ve kterých pracují učitelé všeobecných i odborných předmětů. Na úseku mimoškolní výchovy je domov mládeže, kde provoz zajišťují vychovatelé. Součástí školy je informační centrum s celodenním provozem od hod., ekologický koutek a přednášková místnost pro školního metodika prevence. Pro úsek teoretického vyučování a mimoškolní výchovy slouží 2 tělocvičny, posilovna pro chlapce a dívky, tenisové kurty, volejbalové hřiště. 5

6 Pro žáky a zaměstnance je k dispozici školní jídelna s kuchyní s celodenním provozem, která je rovněž v areálu školy. Naši žáci v rámci projektu Junior Achiewement vedou školní klub s občerstvením. Škola je zapojena do řady programů, projektů a soutěží. Jedná se o projekty, Junior Achievement, etwinning, Jeden svět na školách, projekt Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje a projekty ekologické výchovy, Parlament dětí a mládeže Ostrava, projekt Mobilní škola interkulturního učení nástroj pedagogů pro zvládání multikulturních bariér, projekt EkoEnergie 2013, soutěž Napájení sluncem na VŠB-TU Ostrava, III. ročník mezinárodní soutěže Informačních technologií se konal v Praze. Škola díky široké účasti v národních i mezinárodních projektech, soutěžích, spolupráci s mnoha sociálními partnery a díky dalším bohatým aktivitám neustále posiluje již vybudovanou pozici prestižní vzdělávací organizace. 6

7 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 7,5 třídy M/01 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 8,5 třídy CELKEM 16 tříd M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Studium oboru Informační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi. Důraz je kladen na sestavování a správu hardwaru, na práci se základním programovým vybavením, na práci s aplikačním programovým vybavením, na navrhování, realizování a administraci počítačových sítí, na programování a vyvíjení uživatelských, databázových a webových řešení. Absolventi se mohou uplatnit především při: návrhu a realizaci HW řešení odpovídajících účelu nasazení údržbě prostředků IT z hlediska HW programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení instalaci a správě aplikačního SW instalaci a správě OS návrhu, realizace a administrace sítí kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství obecné i specializované podpoře uživatele prostředků IT Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj. Studenti se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo o vyšší odborné studium M/01 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Studium oboru Informační a komunikační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi. Důraz je kladen na provádění činnosti elektrotechnického, telekomunikačního a spojovacího charakteru, na uplatňování zásad 7

8 normalizace, řízení se platnými technickými normami, graficky komunikovat a aplikovat výsledky měření. Absolventi se mohou uplatnit především při: montáži, demontáži a zkoušení telekomunikačních zařízení oživování a provozní údržbě telekomunikačních zařízení výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí zajišťování telekomunikačních služeb návrhu, stavbě a správě počítačových sítí Možnými uplatněními absolventů jsou technik radiokomunikací, přenosových zařízení, telekomunikačních služeb, radiokomunikačních zařízení, spojovacích zařízení, počítačových sítí, výpočetní techniky, dispečer telekomunikačního provozu, kontrolor telekomunikačních zařízení aj. Studenti se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo o vyšší odborné studium. 3.1 Přehled učebních plánů Kmenový obor Schvalovací doložka MŠMT ČR Studijní obor Schváleno dne Číslo jednací Platnost od M M/ M M/01 Informační technologie Informační technologie Telekomunikace Informační a komunikační technologie / /

9 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počty zaměstnanců podle profesí, jejich kvalifikace, praxe a způsobilost Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace má v současné době 54 zaměstnanců, z toho 35 pedagogických. Na úseku teoretického vyučování pracuje 33 učitelů včetně ředitele školy a zástupce ředitele pro pedagogickou činnost. Kvalifikační předpoklady vysokoškolského vzdělání splňuje 33 učitelů. odborná praxe Kategorie zaměstnanců Počet do 10 let do 20 let nad 20 let Učitelé Učitelé odborných předmětů elektrotechniky splňují odbornou způsobilost podle vyhlášky č.50/1978 Sb., 7. Interní učitelé: - učitelé všeobecných předmětů 18 - učitelé odborných předmětů 15 Úsek mimoškolní výchovy Na úseku pracují 2 vychovatelky včetně vedoucí vychovatelky. Kvalifikační předpoklady středoškolského vzdělání vychovatelky splňují. Vedoucí vychovatelka má vysokoškolské vzdělání. odborná praxe Kategorie zaměstnanců Počet do 10 let do 20 let nad 20 let Vychovatelé Správa školy je zajišťována 5 zaměstnanci. Všichni zaměstnanci správního úseku splňují kvalifikační předpoklady pro výkon funkce. Středoškolské vzdělání mají 3 zaměstnanci a 2 zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání. odborná praxe Kategorie zaměstnanců Počet do 10 let do 20 let nad 20 let Správa školy

10 Ostatní hospodářští zaměstnanci: Kuchyně - úsek zajišťuje 6 pracovnic, a to : funkce počet vzdělání - ved. stravování 1 středoškolské vzdělání - kuchařky 5 vyučení v oboru Všechny pracovnice kuchyně mají zdravotní průkazy. Vrátnice Ostrahu objektu školy a domova mládeže zabezpečují 3 vrátné v 3 směnném provozu. Úklid Na úseku úklidu jsou zaměstnány 4 uklízečky. Údržba objektu SŠ teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace je zajišťována 1 zaměstnancem, který splňuje kvalifikační předpoklady. Současně vykonává funkci řidiče služebního motorového vozidla SŠ teleinformatiky, Ostrava, pro kterou splňuje odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 247/2000 z

11 5. Údaje o přijímacím řízení 5.1 Termíny přijímacího řízení 1. termín a 23. dubna termín května termín srpna Kritéria přijímacího řízení Podle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Splnění povinné školní docházky (zákonná podmínka podle 59, zákona č. 561/2004 Sb.) Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání potvrzení lékaře na přihlášce. Podle pořadí výsledků hodnocení přijímacího řízení byli přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky a vyhověli kritériím přijímacího řízení do naplnění kapacity oboru. Celkové bodové hodnocení je určeno součtem bodů za prospěch ze ZŠ (max 50 bodů), za test z Matematiky (max 50 bodů), test z Českého jazyka (max 50 bodů). 1. termín: Informační a komunikační technologie prům.prospěch za 3. klas. období body Informační technologie prům.prospěch za 3. klas. období do 1,20 50 do 1,20 50 do 1,50 40 do 1,50 40 do 1,80 30 do 1,80 30 do 2,00 20 do 2,00 20 do 2,50 10 do 2,50 10 více než 2,50 0 více než 2,50 0 body 11

12 2. a 3. termín: Informační a komunikační technologie prům.prospěch za 3. klas. období body do 1,20 50 do 1,50 40 do 1,80 30 do 2,00 20 do 2,50 10 do 3,00 5 více než 3, Počet přijatých žáků do 1. ročníku (žáci, kteří donesli zápisový lístek): denní studium: - obor Informační a komunikační technologie 54 žáků - obor Informační technologie 27 žáků 12

13 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na středních školách a o výsledcích maturitních zkoušek Stavy žáků podle tříd na začátku a na konci školního roku 2012/2013 DENNÍ STUDIUM NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU Název Studijní obor celkem / dívky celkem / dívky 1.A Informační a komunikační technologie 31 / 2 30 / 2 1.B Informační a komunikační technologie 32 / 2 30 / 2 1.C Informační technologie 31 / 0 30 / 0 1. ROČNÍK 3 třídy 94 / 4 90/ 4 2.A Informační a komunikační technologie 18 / 0 13 / 0 2.B Informační a komunikační technologie 19 / 1 17/ 1 2.C Informační technologie 25 / 2 25 / 1 2.D Informační technologie 24 / 0 22 / 0 2. ROČNÍK 4 třídy 86 / 3 77/ 2 3.A Informační a komunikační technologie 21 / 2 21 / 2 3.B Informační a komunikační technologie 21 / 0 20 / 0 3.C Informační technologie 28 / 2 28 / 2 3.D Informační technologie 29 / 0 29 / 0 3. ROČNÍK - 4 třídy 99 / 4 98/ 4 4.A Informační a komunikační technologie 21 / 1 21 / 1 4.B Informační a komunikační technologie 18 / 0 18 / 0 4.C Informační technologie 21 / 1 21 / 1 4.D Informační technologie 25 / 1 25 / 1 Informační a komunikační technologie 4. E Informační technologie 21/2 21/2 4. ROČNÍK - 5 tříd 106 / 5 106/ 5 CELKEM 16 tříd 385 / / 15 13

14 6.1 Přehled prospěchu a chování v 1. pololetí Souhrnné zhodnocení prospěchu a absence Počet žáků: na začátku pololetí 385 na konci pololetí 379 Studijní výsledky prospělo s vyznamenáním 14 prospělo 285 neprospělo 71 neklasifikováno 9 Průměrný prospěch školy 2,61 1. ročník 2,67 2. ročník 2,55 3. ročník 2,66 4. ročník 2,59 Třída s nejlepším studijním průměrem: 3.C 2,15 Třída s nejhorším studijním průměrem: 3.A 3,01 Absence Celková absence školy h 93,60 h/žáka - z toho neomluvena 221 h 0,57 h/žáka Třída s nejmenší absencí : 1.C 36,09 h/žáka Třída s největší absencí : 4.D 166,04 h/žáka Souhrnné zhodnocení chování Kázeňská opatření 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Napomenutí tř. učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy stupeň z chování stupeň z chování Podmínečné vyloučení

15 Nejčastější kázeňské přestupky: - nevhodné chování ve výuce - vyrušování ve vyučování - opakované pozdní příchody do vyučování - pozdní omlouvání absence - neomluvená absence - porušení školního řádu - neplnění povinností ve vyučování Pochvaly 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem třídního učitele ředitele školy Nejčastější pochvaly: - dobré studijní výsledky - prospěch s vyznamenáním - reprezentace školy - účast na soutěžích - vzorná docházka, nulová absence - dobré umístění v soutěžích - účast na dnech otevřených dveří a náborech studentů - práce pro třídu - práce ve školním časopise 15

16 6.2 Přehled prospěchu a chování ve 2. pololetí Souhrnné zhodnocení prospěchu a absence Počet žáků: na začátku pololetí 379 na konci pololetí 371 Studijní výsledky prospělo s vyznamenáním 10 prospělo 307 neprospělo 50 neklasifikováno 4 Průměrný prospěch školy 2,57 1. ročník 2,52 2. ročník 2,64 3. ročník 2,58 4. ročník 2,54 Třída s nejlepším studijním průměrem: 3.C 2,09 Třída s nejhorším studijním průměrem: 2.A 3,00 Absence Celková absence školy h 106,44 h/žáka - z toho neomluvena 98 h 0,28 h/žáka Třída s nejmenší absencí : 4.B 42,44 h/žáka Třída s největší absencí : 3.D 137,03 h/žáka Souhrnné zhodnocení chování Kázeňská opatření 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Napomenutí tř. učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování

17 Nejčastější kázeňské přestupky: - nevhodné chování ve výuce - opakované pozdní příchody do vyučování - pozdní omlouvání absence - neomluvená absence Pochvaly 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem třídního učitele ředitele školy Nejčastější pochvaly: - dobré studijní výsledky - prospěch s vyznamenáním - nulová nebo nízká absence - vzorná reprezentace školy - účast v soutěžích - práce v projektech - aktivní práce pro třídu - práce nad rámec svých povinností - práce ve školním časopise 17

18 6.3 Výsledky maturitních zkoušek 2012/2013 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Společná ČJ AJ M Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch M/ , M/ , M/ x 1 x L/ x 1 x M/ , M/ , M/ x x 3, M/ x x 3, M/ x x 5, L/ x x 5, M/ x x 4,00 Profilová TZOP I. TZOP II. PZOP M/ x x 45 2, M/ x x 30 3, M/ x x 0 5, M/ x x 42 2, M/ x x 35 2, M/ x x 0 5, M/ x x x 2, M/ x x x 2, M/ x x x 4,00 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013. Jarní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl neprospěl s vyzn. prospěch řádný ,48 M/01 opravný x x x x řádný ,84 M/01 opravný x x x x řádný x x x x M/003 opravný , řádný x x x x L/005 opravný , řádný x x x x M/004 opravný ,00 18

19 Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Část Předmět Obor Společná ČJ AJ M Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch M/ , M/ , L/ , M/ x 3 3 3, M/ x 1 1 3, L/ x 1 x 2, M/ x x x 5, M/ x x x 5, L/ x x 3,8 Profilová TZOP I. TZOP II. PZOP M/ x x 2 3, M/ x x 4 2, L/ x x 6 3, M/ x x 2 2, M/ x x 3 3, L/ x x 6 2, M/ x x x 2, M/ x x x 2, L/ x x x 2,9 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013. Podzimní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl neprospěl s vyzn. prospěch řádný 1 x 1 3,2 M/004 opravný 3 x x 3, řádný 1 x 1 3,2 M/003 opravný 9 x x 3, řádný 3 x 2 3,5 L/005 opravný 6 x 1 3,0 řádný opravný řádný opravný Vysvětlivky: DT didaktický test, PP písemná práce, ÚZ ústní zkouška 19

20 6.4 Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2012/2013 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání * úspěšnost percentil percentil Jazyk český 61,96 24,42 44,12 Matematika 51,45 52,33 61,76 Jazyk anglický 74,13 47,67 82,35 Jazyk německý * V případě dalších skupin oborů vzdělání přidejte sloupce. Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání * úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota *** Jazyk český 66, stupeň Matematika 60, stupeň Jazyk anglický 52, stupeň Jazyk německý * V případě dalších skupin oborů vzdělání přidejte sloupce. ***) 2. stupeň Žáci třídy resp. školy v daném oboru vzdělání v testovaném předmětu mají za sebou v průměru spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jako oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledků relativního přírůstku znalosti pro daný obor vzdělání ve druhém kvartilu. 20

21 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je realizovaná v souladu s dlouhodobou preventivní strategií školy. Hlavní cile prevence jsou výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí a kvalitní koordinace specifické primární prevence. Školní metodička prevence spolupracuje s řadou poradenských organizací, s lékaři, psychology, policisty a jinými odborníky. Prevence je realizovaná dle Minimálního preventivního programu. Je kladen důraz na adaptaci nových žáků. Pro žáky 1. ročníků byl zrealizován Adaptační kurz, který obsahoval sportovní aktivity, psychohry, seznamování s aktivitami školy aj. V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu organizuje školní metodička prevence ekologické pobyty pro žáky 2. ročníků ve středisku Zálesí, Budišov nad Budišovkou. Náplní jsou ekologické aktivity, ochrana zvířat, prevence stresu, psychohygiena, nácvik autogenního tréninku. Prevence zahrnuje především aktivity v těchto oblastech násilí a šikanování, záškoláctví, kriminality, delikvence, vandalismu, ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, užívání návykových látek včetně alkoholu a kouření, anabolik, medikamentů a dalších látek, virtuálních drog a patologického hráčství, diváckého násilí, komerčního sexuálního zneužívání dětí, syndromu týraných a zneužívaných dětí, sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. V rámci výchovného poradenství spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Program výchovného poradenství za školní rok 2012/2013: o Zjištění zdravotních obtíží žáků a specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie...) o Informace vyučujících o zdravotních potížích žáků o Aktivity pro rodiče třídní schůzky, individuální pohovory, konzultace o Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou o Pomoc při výběru vysokých škol maturujícím žákům o Spolupráce se školním metodikem prevence o Účast na přednáškách a seminářích pro výchovné poradkyně o Přednášky pro pedagogy o Konzultace s žáky o jejich studijních a osobních problémech o Anonymní odpovědi ze Schránky důvěry budou vyvěšeny na nástěnce o Spolupráce se Studentským parlamentem vytvořeným z řad žáků o Nábor studentů odbornými firmami. Pro 4. ročníky pořádáme návštěvy vysokých škol ve dnech otevřených dveří a zúčastňujeme se Veletrhu pomaturitního vzdělání Gaudeamus v Brně. 21

22 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Organizátor Počet zúčastněných KU MSK 5 Resk Ostrava 1 Jeden svět na školách 2 Prevalis o. s. Ostrava 6 Centrum vizualizace a interaktivity vzdělání 2 Junior Achiewement 1 Asociace středních průmyslových škol 1 Střední škola technická Opava 2 Pedagogicko-psychologická poradna 1 Klub školních knihoven 1 Time /exkurze v elektrotechnice/ 1 Ttnet ČR workshop 1 EVIs vzdělávací služby 1 NÚV pro vzdělávání 1 AVDO Olomouc 1 NIDV Zlín 2 IPS Úřad práce Frýdek-Místek 1 MŠMT NIDV 1 Zájmové sdružení právnických osob 1 Global curiculum ARPOK 2 Společnost učitelů matematiky při JČMF 1 Institut pro informační společnost 1 NIDV Ostrava 2 Prod. centrum PROFIL Mariánské lázně 1 Multipolis Praha 1 Institut Euroschola 1 Mendelevova SŠ Nový Jičín 1 Perseus Ostrava o. s. 1 PF OU Ostrava 1 NDIM 1 Svět techniky Ostrava 1 Centrum dalšího vzdělávání CDV 1 Mezinárodní cena vévody z Edinburgu Praha 1 VŠME Praha 1 Dofe Award 2 Comenius agency 1 Střední škola teleinformatiky Tábor 1 EVISNET 1 SPŠ Kratochvílova Ostrava 1 Firma BOZ 2 VŠB TU Ostrava 4 22

23 Mezinár. cena vévody z Edinburgu-DoFe Award 2 Občanské sdružení vzduch 1 DZS Leonardo da Vinci 2 Asociace SPŠ Frenštát p. R. 1 Region Bílé Karpaty 1 Celkem 68 23

24 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1 Předmětové komise 1.) Všeobecné předměty Český jazyk a literatura, Dějepis, Občanská nauka, Základy společených věd Jeden svět na školách -Studentské volby 2012, , studenti kopírují blížící se krajské volby. Studentské volby prezidenta Projekt Příběhy bezpráví Měsíc filmu na školách, tematika: Příběhy bezpráví-nástroje normalizační moci studenti 4.A, 4.E organizace promítání dokumentárního filmu Nikomu jsem neublížil a besedy s hostem předsedou ostravské pobočky Konfederace politických vězňů, panem Leo Žídkem. Festival dokumentárních filmů 21.3., 15. ročník festivalu dokumentárních filmů Zakázané hlasy, studenti druhých ročníků, Minikino Ostrava. Projekt Čtení pomáhá průběžné plnění, zapojeni studenti 2.B, 3.A, 4.E, kteří získávají kredity za čtenářské znalosti a rozhodují o přerozdělení 10mil. korun na dobročinné účely. Projekt Studenti čtou a píší noviny, projekt deníku Mladá fronta Dnes studenti vyjadřují svůj názor na stránkách tisku, studentské příspěvky, práce s tiskem v hodinách, podzimní a jarní kolo, odesláno 17 článků. Projekt ESF, Přírodovědecká fakulta OU: Svět vědy záhadný a zábavný modul Filmová adaptace, 4.C, certifikáty modul Stříbrné plátno, 4.B, certifikáty pracovní seminář V labyrintu literatury 4.E, certifikáty. Soutěže ročník Olympiády v českém jazyce, účast 39 studentů ve školním kole (vyhodnocení: Carbol 4.A, Hutyrová 4.C, Mazur 4.B, Pěluch 2.B). leden 2013 znalostní soutěž pro studenty Xenofobie, rasismus, neonacismus, KÚ MSK Ostrava, vyhodnocení (Šíma, Lacko). V opozici, literární soutěž projektu Příběhy bezpráví, odeslána do celostátního kola práce M. Šímy, 4.E, leden Březen měsíc knihy, 2.A,2.B, 2.C, 3.B, 4.B, 4.C (Informační centrum školy). 24

25 kulturní akce divadelní představení: Divadlo P. Bezruče, 4.B, Jak je důležité míti Filipa Divadlo P. Bezruče, 4.D, 4.A, 3.D, 2.C, Pestré vrstvy Divadlo P. Bezruče, 2.B, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C Figarova svatba DH Conpany, Ironie osudu, čtvrté ročníky, Čechov povídky, Stará Aréna Sofiin svět, 3.D, 3.B,2.C, Divadlo loutek Proces, 2.A, Aréna. filmová představení pro studenty školy dokumentární film O. Špátové Největší přání, následná beseda studentů s režisérkou a zapojení studentů do doprovodného projektu Ve stínu, CineStar Ostrava CineStarOstrava, filmové představení k ukončení škol. roku Velký Gatsby. exkurze -Praha: studenti 4.B, studenti 3.B. -Evropský parlament ve Štrasburku, výběr studentů, studijní pobyt Ostatní -Účast studentů v ověřování MUP ve výuce multimediální učební pomůcaky Česká společnost v novodobé Evropě osudy, vazby, vzdálení a sjednocování odeslány podklady pro 9 vyučovacích hodin, škola získala práva na 3ks MUP (1 MUP je k dispozici žákům ve studovně školy). -březen 2013 generální zkouška na přijímací řízení,ilustrační testy, SCIO/ČJ, studenti 1.C -březen 2013 Ilustrační testy / Cermat, Didaktický test z českého jazyka 2013, studenti 4. ročníků. 2.) Všeobecné předměty Anglický jazyk V termínu se konal zájezd do Anglie, pořádaný Student Agency, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Jako pedagogický doprovod se zúčastnily Mgr. Kohoutková a Mgr. Mahrová. Na přípravě a organizaci se podílela také Mgr. Machová. Studenti (s pomocí Mgr. Kohoutkové) o zájezdu napsali článek do školního časopisu Telepis proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterou každoročně vypisuje MŠMT. Účastnit se mohli pouze studenti ročníků, kteří všichni spadají do kategorie III. A. Na přípravě a organizaci se podílely všechny vyučující angličtiny, především Mgr. Mahrová a Mgr. Machová. Ze školního kola, které se uskutečnilo 23. ledna 2013, postoupil do okresního Marek Cakl (3.C). 25

26 To se konalo 18. února 2013 a skládalo se ze tří částí: první byl poslech s porozuměním (doplňování do textu, odpovídalo úrovni B2 podle SERRJ), poté individuální ústní část (rozhovor se zkoušejícími na zadané téma) a nakonec rozhovor ve dvojicích (mezi dvěma soutěžícími). Marek Cakl se v silné konkurenci především studentů gymnázií umístil na děleném místě z celkového počtu 17 soutěžících v kategorii. V březnu studenti zhlédli filmové představení Bídníci v angličtině a v dubnu divadelní představení Some like it hot, které nacvičili studenti Gymnázia Hladnov (English Club). Na konci školního roku viděli studenti ještě jedno filmové představení v angličtině, The Great Gatsby. V týdnu přišli do několika hodin různých tříd němečtí studenti, kteří (anglicky) prezentovali sebe a pobyt v Ostravě; zařídila Mgr. Machová byli v hodinách AJ tříd 1.C/a, 2.D/a, 3.A a 3.B přítomni američtí lektoři (o. s. FISHNET), kteří zde prezentovali sebe a svůj stát a vedli několik aktivit se studenty; zařídila Mgr. Mahrová. 3.) Všeobecné předměty a odborné předměty Matematika, Fyzika, Chemie a ekologie, Tělesná výchova Celostátní matematická soutěž Naši školu reprezentovali: Hanzelka Jan, Homa Radim, Chmelík Jan, Hoferová Eliška, Hopa Zbyněk. V rámci projektu "Ekostopa jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol", realizovaný sdružením TIMUR, proběhla výměna 43 zářivkových svítidel na naší škole, při výměně pomáhali žáci třídy 1.C - Jan Meinhard, Jan Ševčík, Čeněk Šlachta a Petr Švajka. 5. ročník konference "Prezentace žákovských projektů EVVO", dne Své prezentace předvedli žáci: Kutý Ondřej (3.D),Iwan Bernard Piotr, Lauterbach Filip (1.C), Homa Radim (1.C). Středoškolská futsalová liga III. kolo, dne Naši školu reprezentovali: Dominik Tokoš, Marek Tumakov, Jakub Pyšno, Adam Felgentrager, Petr Zdražila, Lukáš Foitzik, Štěpán Rybníček, Lukáš Mikšík, Vojtěch Bednárek, Marek Janalík, Jakub Tomek, Daniel Novák,Lukáš Repáň. Středoškolská futsalová liga II. kolo, dne Naši školu reprezentovali: Dominik Tokoš, Marek Tumakov, Jakub Pyšno, Adam Felgentrager, Martin Pastorek, Petr Zdražila, Lukáš Foitzik, Štěpán Rybníček, Lukáš Mikšík a Lukáš Repáň. Ekologický kongres "Doprava 2012" pro střední školy, 26. listopadu Naši školu reprezentovali - Radim Homa a David Houdek, Filip Bystroň a Ondřej Fabián. Středoškolská futsalová liga, I. Kolo, dne Naši školu reprezentovali: Jakub Tomek, Dominik Tokoš, Marek Tumakov, Vojtěch Bednárek, Marek Janalík, Jakub Pyšno, Adam Felgentrager, Martin Pastorek, Petr Zdražila, Lukáš Foitzik, Štěpán Rybníček, Lukáš Repáň, Lukáš Mikšík. Přebor SŠ města Ostravy v kopané, dne Naši školu reprezentovali: Jakub Tomek, Dominik Tokoš, Marek Tumakov, Vojtěch Bednárek, Zbyněk Hopa, Marek Janalík, Lukáš Strachota, Štěpán Machát, Jakub Pyšno, Adam Felgentrager, Martin Pastorek, Petr Zdražila a Jan Vrtný. 4.) Odborné předměty Aplikační software, Informační technologie, Operační systémy, Programování www, Programování, Hardware Říjen Příprava studentů na soutěž IT Junior (Mgr. Marek Osuchowski). 26

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 Základní údaje Termín konání 6. 7. 12. 2013 Místo konání Výstaviště Černá louka Ostrava pavilon NA3, NA2, A1, venkovní plocha

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více