Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 OBSAH Obsah Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku M/01 Informační technologie M/01 Informační a komunikační technologie Přehled učebních plánů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Termíny přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení Počet přijatých žáků do 1.ročníku (žáci, kteří donesli zápisový lístek) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na SŠ a o výsledcích maturitních zkoušek Přehled prospěchu a chování v 1. pololetí Přehled prospěchu a chování ve 2. pololetí Výsledky maturitních zkoušek 2012/ Výsledky školy v programu KVALITA 2012/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezenci školy na veřejnosti Předmětová komise Aktivity ředitele školy Další aktivity Další činnosti školy Údaje o výsledcích kontrol na SŠ teleinformatiky Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty Další projekty Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s firmami Členství v asociacích Činnost školské rady. 42 2

3 1. Základní údaje o škole Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119, Ostrava-Poruba, Identifikátor zařízení: Adresa: Opavská Ostrava-Poruba Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Škola sdružuje: 1.) Střední škola 2.) Domov mládeže 3.) Školní jídelna Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO: adresa: ul. 28. října 117, Ostrava kapacita: 480 žáků IZO: kapacita: 102 lůžka IZO: kapacita: neuvádí se IZO: Studijní/učební obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: Střední škola M/01 Informační technologie 1.) M/01 Informační technologie studium denní délka studia: 4 r. 0 m M/01 Telekomunikace 2.) M/01 Informační a komunikační technologie studium denní délka studia: 4r. 0 m. 3

4 Ředitel organizace : Do funkce ředitele školy byl jmenován od : Ing. Pavel Zubek tel Zástupci ředitele organizace : statutární zástupkyně ředitele školy Ing. Miroslava Jezerská tel.: kl. 201 zástupkyně ředitele pro Domov mládeže a mimoškolní činnost: Mgr. Dagmar Szpandrzyková tel kl. 334 zástupce ředitele pro pedagogickou činnost Mgr. Milan Němec tel.: kl

5 2. Charakteristika školy Naše škola ve školním roce 2012/2013 nabízela studium ve studijních oborech Informační technologie a Informační a komunikační technologie. Vzdělávání se uskutečňuje na úseku teoretického a mimoškolního vyučování. Žáci studují ve čtyřletých studijních oborech. Naše škola je orientována na výuku studijních oborů, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším studiu na vysokých školách a na trhu práce v oblastech telekomunikací, informatiky, služeb, zabezpečovací techniky a elektrotechniky. Ve všech studijních oborech je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů (Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie a ekologie, Základy společenských věd, Tělesná výchova, Konverzace v anglickém jazyce, Matematický seminář a Úvod do světa práce) zařazena i výuka technických předmětů (Základy elektrotechniky, Elektronika, Grafická komunikace, Datové sítě, Optické komunikace, Elektrotechnická měření, Přenos dat, IP telefonie, Počítačové sítě, Operační systémy, Hardware, Programování, Aplikační software, Programování www, Komunikační technika, Programovací jazyky a Praxe). Tyto předměty, které jsou uvedeny u jednotlivých studijních oborů jsou součástí profilové maturitní zkoušky a tvoří znalostní profil absolventa daného zaměření. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a toto studium je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí: 1. Společná část maturitní zkoušky Český jazyk a literatura, volitelný předmět Anglický jazyk nebo Matematika 2. Profilová část maturitní zkoušky Informační technologie - maturitní zkouška tohoto studijního oboru obsahuje v profilové části praktickou zkoušku z odborných předmětů (Aplikační software, Hardware a operační systémy, Počítačové sítě, Programování), teoretickou zkoušku z odborných předmětů I. (Aplikační software, Programování www, Informační technologie, Hardware, Operační systémy) a teoretickou zkoušku z odborných předmětů II. (Počítačové sítě a Programování). Informační a komunikační technologie - maturitní zkouška tohoto studijního oboru obsahuje v profilové části praktickou zkoušku z odborných předmětů (Datové sítě, Elektrotechnická měření, Optické komunikace), teoretickou zkoušku z odborných předmětů I.(Datové sítě a Informační technologie) a teoretickou zkoušku z odborných předmětů II. (Komunikační technika, Přenos dat a Optické komunikace). Charakteristika výuky Na škole jsou učebny pro všeobecné a odborné předměty, jazykové učebny, laboratoře pro elektrotechnická měření, pro optické kabely, pro telekomunikace, učebny informačních technologií s neomezeným přístupem na Internet, mediální učebny. Jsou ustaveny předmětové komise, ve kterých pracují učitelé všeobecných i odborných předmětů. Na úseku mimoškolní výchovy je domov mládeže, kde provoz zajišťují vychovatelé. Součástí školy je informační centrum s celodenním provozem od hod., ekologický koutek a přednášková místnost pro školního metodika prevence. Pro úsek teoretického vyučování a mimoškolní výchovy slouží 2 tělocvičny, posilovna pro chlapce a dívky, tenisové kurty, volejbalové hřiště. 5

6 Pro žáky a zaměstnance je k dispozici školní jídelna s kuchyní s celodenním provozem, která je rovněž v areálu školy. Naši žáci v rámci projektu Junior Achiewement vedou školní klub s občerstvením. Škola je zapojena do řady programů, projektů a soutěží. Jedná se o projekty, Junior Achievement, etwinning, Jeden svět na školách, projekt Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje a projekty ekologické výchovy, Parlament dětí a mládeže Ostrava, projekt Mobilní škola interkulturního učení nástroj pedagogů pro zvládání multikulturních bariér, projekt EkoEnergie 2013, soutěž Napájení sluncem na VŠB-TU Ostrava, III. ročník mezinárodní soutěže Informačních technologií se konal v Praze. Škola díky široké účasti v národních i mezinárodních projektech, soutěžích, spolupráci s mnoha sociálními partnery a díky dalším bohatým aktivitám neustále posiluje již vybudovanou pozici prestižní vzdělávací organizace. 6

7 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 7,5 třídy M/01 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 8,5 třídy CELKEM 16 tříd M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Studium oboru Informační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi. Důraz je kladen na sestavování a správu hardwaru, na práci se základním programovým vybavením, na práci s aplikačním programovým vybavením, na navrhování, realizování a administraci počítačových sítí, na programování a vyvíjení uživatelských, databázových a webových řešení. Absolventi se mohou uplatnit především při: návrhu a realizaci HW řešení odpovídajících účelu nasazení údržbě prostředků IT z hlediska HW programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení instalaci a správě aplikačního SW instalaci a správě OS návrhu, realizace a administrace sítí kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství obecné i specializované podpoře uživatele prostředků IT Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj. Studenti se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo o vyšší odborné studium M/01 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Studium oboru Informační a komunikační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi. Důraz je kladen na provádění činnosti elektrotechnického, telekomunikačního a spojovacího charakteru, na uplatňování zásad 7

8 normalizace, řízení se platnými technickými normami, graficky komunikovat a aplikovat výsledky měření. Absolventi se mohou uplatnit především při: montáži, demontáži a zkoušení telekomunikačních zařízení oživování a provozní údržbě telekomunikačních zařízení výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí zajišťování telekomunikačních služeb návrhu, stavbě a správě počítačových sítí Možnými uplatněními absolventů jsou technik radiokomunikací, přenosových zařízení, telekomunikačních služeb, radiokomunikačních zařízení, spojovacích zařízení, počítačových sítí, výpočetní techniky, dispečer telekomunikačního provozu, kontrolor telekomunikačních zařízení aj. Studenti se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo o vyšší odborné studium. 3.1 Přehled učebních plánů Kmenový obor Schvalovací doložka MŠMT ČR Studijní obor Schváleno dne Číslo jednací Platnost od M M/ M M/01 Informační technologie Informační technologie Telekomunikace Informační a komunikační technologie / /

9 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počty zaměstnanců podle profesí, jejich kvalifikace, praxe a způsobilost Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace má v současné době 54 zaměstnanců, z toho 35 pedagogických. Na úseku teoretického vyučování pracuje 33 učitelů včetně ředitele školy a zástupce ředitele pro pedagogickou činnost. Kvalifikační předpoklady vysokoškolského vzdělání splňuje 33 učitelů. odborná praxe Kategorie zaměstnanců Počet do 10 let do 20 let nad 20 let Učitelé Učitelé odborných předmětů elektrotechniky splňují odbornou způsobilost podle vyhlášky č.50/1978 Sb., 7. Interní učitelé: - učitelé všeobecných předmětů 18 - učitelé odborných předmětů 15 Úsek mimoškolní výchovy Na úseku pracují 2 vychovatelky včetně vedoucí vychovatelky. Kvalifikační předpoklady středoškolského vzdělání vychovatelky splňují. Vedoucí vychovatelka má vysokoškolské vzdělání. odborná praxe Kategorie zaměstnanců Počet do 10 let do 20 let nad 20 let Vychovatelé Správa školy je zajišťována 5 zaměstnanci. Všichni zaměstnanci správního úseku splňují kvalifikační předpoklady pro výkon funkce. Středoškolské vzdělání mají 3 zaměstnanci a 2 zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání. odborná praxe Kategorie zaměstnanců Počet do 10 let do 20 let nad 20 let Správa školy

10 Ostatní hospodářští zaměstnanci: Kuchyně - úsek zajišťuje 6 pracovnic, a to : funkce počet vzdělání - ved. stravování 1 středoškolské vzdělání - kuchařky 5 vyučení v oboru Všechny pracovnice kuchyně mají zdravotní průkazy. Vrátnice Ostrahu objektu školy a domova mládeže zabezpečují 3 vrátné v 3 směnném provozu. Úklid Na úseku úklidu jsou zaměstnány 4 uklízečky. Údržba objektu SŠ teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace je zajišťována 1 zaměstnancem, který splňuje kvalifikační předpoklady. Současně vykonává funkci řidiče služebního motorového vozidla SŠ teleinformatiky, Ostrava, pro kterou splňuje odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 247/2000 z

11 5. Údaje o přijímacím řízení 5.1 Termíny přijímacího řízení 1. termín a 23. dubna termín května termín srpna Kritéria přijímacího řízení Podle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Splnění povinné školní docházky (zákonná podmínka podle 59, zákona č. 561/2004 Sb.) Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání potvrzení lékaře na přihlášce. Podle pořadí výsledků hodnocení přijímacího řízení byli přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky a vyhověli kritériím přijímacího řízení do naplnění kapacity oboru. Celkové bodové hodnocení je určeno součtem bodů za prospěch ze ZŠ (max 50 bodů), za test z Matematiky (max 50 bodů), test z Českého jazyka (max 50 bodů). 1. termín: Informační a komunikační technologie prům.prospěch za 3. klas. období body Informační technologie prům.prospěch za 3. klas. období do 1,20 50 do 1,20 50 do 1,50 40 do 1,50 40 do 1,80 30 do 1,80 30 do 2,00 20 do 2,00 20 do 2,50 10 do 2,50 10 více než 2,50 0 více než 2,50 0 body 11

12 2. a 3. termín: Informační a komunikační technologie prům.prospěch za 3. klas. období body do 1,20 50 do 1,50 40 do 1,80 30 do 2,00 20 do 2,50 10 do 3,00 5 více než 3, Počet přijatých žáků do 1. ročníku (žáci, kteří donesli zápisový lístek): denní studium: - obor Informační a komunikační technologie 54 žáků - obor Informační technologie 27 žáků 12

13 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na středních školách a o výsledcích maturitních zkoušek Stavy žáků podle tříd na začátku a na konci školního roku 2012/2013 DENNÍ STUDIUM NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU Název Studijní obor celkem / dívky celkem / dívky 1.A Informační a komunikační technologie 31 / 2 30 / 2 1.B Informační a komunikační technologie 32 / 2 30 / 2 1.C Informační technologie 31 / 0 30 / 0 1. ROČNÍK 3 třídy 94 / 4 90/ 4 2.A Informační a komunikační technologie 18 / 0 13 / 0 2.B Informační a komunikační technologie 19 / 1 17/ 1 2.C Informační technologie 25 / 2 25 / 1 2.D Informační technologie 24 / 0 22 / 0 2. ROČNÍK 4 třídy 86 / 3 77/ 2 3.A Informační a komunikační technologie 21 / 2 21 / 2 3.B Informační a komunikační technologie 21 / 0 20 / 0 3.C Informační technologie 28 / 2 28 / 2 3.D Informační technologie 29 / 0 29 / 0 3. ROČNÍK - 4 třídy 99 / 4 98/ 4 4.A Informační a komunikační technologie 21 / 1 21 / 1 4.B Informační a komunikační technologie 18 / 0 18 / 0 4.C Informační technologie 21 / 1 21 / 1 4.D Informační technologie 25 / 1 25 / 1 Informační a komunikační technologie 4. E Informační technologie 21/2 21/2 4. ROČNÍK - 5 tříd 106 / 5 106/ 5 CELKEM 16 tříd 385 / / 15 13

14 6.1 Přehled prospěchu a chování v 1. pololetí Souhrnné zhodnocení prospěchu a absence Počet žáků: na začátku pololetí 385 na konci pololetí 379 Studijní výsledky prospělo s vyznamenáním 14 prospělo 285 neprospělo 71 neklasifikováno 9 Průměrný prospěch školy 2,61 1. ročník 2,67 2. ročník 2,55 3. ročník 2,66 4. ročník 2,59 Třída s nejlepším studijním průměrem: 3.C 2,15 Třída s nejhorším studijním průměrem: 3.A 3,01 Absence Celková absence školy h 93,60 h/žáka - z toho neomluvena 221 h 0,57 h/žáka Třída s nejmenší absencí : 1.C 36,09 h/žáka Třída s největší absencí : 4.D 166,04 h/žáka Souhrnné zhodnocení chování Kázeňská opatření 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Napomenutí tř. učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy stupeň z chování stupeň z chování Podmínečné vyloučení

15 Nejčastější kázeňské přestupky: - nevhodné chování ve výuce - vyrušování ve vyučování - opakované pozdní příchody do vyučování - pozdní omlouvání absence - neomluvená absence - porušení školního řádu - neplnění povinností ve vyučování Pochvaly 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem třídního učitele ředitele školy Nejčastější pochvaly: - dobré studijní výsledky - prospěch s vyznamenáním - reprezentace školy - účast na soutěžích - vzorná docházka, nulová absence - dobré umístění v soutěžích - účast na dnech otevřených dveří a náborech studentů - práce pro třídu - práce ve školním časopise 15

16 6.2 Přehled prospěchu a chování ve 2. pololetí Souhrnné zhodnocení prospěchu a absence Počet žáků: na začátku pololetí 379 na konci pololetí 371 Studijní výsledky prospělo s vyznamenáním 10 prospělo 307 neprospělo 50 neklasifikováno 4 Průměrný prospěch školy 2,57 1. ročník 2,52 2. ročník 2,64 3. ročník 2,58 4. ročník 2,54 Třída s nejlepším studijním průměrem: 3.C 2,09 Třída s nejhorším studijním průměrem: 2.A 3,00 Absence Celková absence školy h 106,44 h/žáka - z toho neomluvena 98 h 0,28 h/žáka Třída s nejmenší absencí : 4.B 42,44 h/žáka Třída s největší absencí : 3.D 137,03 h/žáka Souhrnné zhodnocení chování Kázeňská opatření 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Napomenutí tř. učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování

17 Nejčastější kázeňské přestupky: - nevhodné chování ve výuce - opakované pozdní příchody do vyučování - pozdní omlouvání absence - neomluvená absence Pochvaly 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem třídního učitele ředitele školy Nejčastější pochvaly: - dobré studijní výsledky - prospěch s vyznamenáním - nulová nebo nízká absence - vzorná reprezentace školy - účast v soutěžích - práce v projektech - aktivní práce pro třídu - práce nad rámec svých povinností - práce ve školním časopise 17

18 6.3 Výsledky maturitních zkoušek 2012/2013 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Společná ČJ AJ M Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch M/ , M/ , M/ x 1 x L/ x 1 x M/ , M/ , M/ x x 3, M/ x x 3, M/ x x 5, L/ x x 5, M/ x x 4,00 Profilová TZOP I. TZOP II. PZOP M/ x x 45 2, M/ x x 30 3, M/ x x 0 5, M/ x x 42 2, M/ x x 35 2, M/ x x 0 5, M/ x x x 2, M/ x x x 2, M/ x x x 4,00 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013. Jarní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl neprospěl s vyzn. prospěch řádný ,48 M/01 opravný x x x x řádný ,84 M/01 opravný x x x x řádný x x x x M/003 opravný , řádný x x x x L/005 opravný , řádný x x x x M/004 opravný ,00 18

19 Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Část Předmět Obor Společná ČJ AJ M Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch M/ , M/ , L/ , M/ x 3 3 3, M/ x 1 1 3, L/ x 1 x 2, M/ x x x 5, M/ x x x 5, L/ x x 3,8 Profilová TZOP I. TZOP II. PZOP M/ x x 2 3, M/ x x 4 2, L/ x x 6 3, M/ x x 2 2, M/ x x 3 3, L/ x x 6 2, M/ x x x 2, M/ x x x 2, L/ x x x 2,9 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013. Podzimní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl neprospěl s vyzn. prospěch řádný 1 x 1 3,2 M/004 opravný 3 x x 3, řádný 1 x 1 3,2 M/003 opravný 9 x x 3, řádný 3 x 2 3,5 L/005 opravný 6 x 1 3,0 řádný opravný řádný opravný Vysvětlivky: DT didaktický test, PP písemná práce, ÚZ ústní zkouška 19

20 6.4 Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2012/2013 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání * úspěšnost percentil percentil Jazyk český 61,96 24,42 44,12 Matematika 51,45 52,33 61,76 Jazyk anglický 74,13 47,67 82,35 Jazyk německý * V případě dalších skupin oborů vzdělání přidejte sloupce. Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání * úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota *** Jazyk český 66, stupeň Matematika 60, stupeň Jazyk anglický 52, stupeň Jazyk německý * V případě dalších skupin oborů vzdělání přidejte sloupce. ***) 2. stupeň Žáci třídy resp. školy v daném oboru vzdělání v testovaném předmětu mají za sebou v průměru spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jako oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledků relativního přírůstku znalosti pro daný obor vzdělání ve druhém kvartilu. 20

21 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je realizovaná v souladu s dlouhodobou preventivní strategií školy. Hlavní cile prevence jsou výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí a kvalitní koordinace specifické primární prevence. Školní metodička prevence spolupracuje s řadou poradenských organizací, s lékaři, psychology, policisty a jinými odborníky. Prevence je realizovaná dle Minimálního preventivního programu. Je kladen důraz na adaptaci nových žáků. Pro žáky 1. ročníků byl zrealizován Adaptační kurz, který obsahoval sportovní aktivity, psychohry, seznamování s aktivitami školy aj. V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu organizuje školní metodička prevence ekologické pobyty pro žáky 2. ročníků ve středisku Zálesí, Budišov nad Budišovkou. Náplní jsou ekologické aktivity, ochrana zvířat, prevence stresu, psychohygiena, nácvik autogenního tréninku. Prevence zahrnuje především aktivity v těchto oblastech násilí a šikanování, záškoláctví, kriminality, delikvence, vandalismu, ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, užívání návykových látek včetně alkoholu a kouření, anabolik, medikamentů a dalších látek, virtuálních drog a patologického hráčství, diváckého násilí, komerčního sexuálního zneužívání dětí, syndromu týraných a zneužívaných dětí, sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. V rámci výchovného poradenství spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Program výchovného poradenství za školní rok 2012/2013: o Zjištění zdravotních obtíží žáků a specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie...) o Informace vyučujících o zdravotních potížích žáků o Aktivity pro rodiče třídní schůzky, individuální pohovory, konzultace o Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou o Pomoc při výběru vysokých škol maturujícím žákům o Spolupráce se školním metodikem prevence o Účast na přednáškách a seminářích pro výchovné poradkyně o Přednášky pro pedagogy o Konzultace s žáky o jejich studijních a osobních problémech o Anonymní odpovědi ze Schránky důvěry budou vyvěšeny na nástěnce o Spolupráce se Studentským parlamentem vytvořeným z řad žáků o Nábor studentů odbornými firmami. Pro 4. ročníky pořádáme návštěvy vysokých škol ve dnech otevřených dveří a zúčastňujeme se Veletrhu pomaturitního vzdělání Gaudeamus v Brně. 21

22 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Organizátor Počet zúčastněných KU MSK 5 Resk Ostrava 1 Jeden svět na školách 2 Prevalis o. s. Ostrava 6 Centrum vizualizace a interaktivity vzdělání 2 Junior Achiewement 1 Asociace středních průmyslových škol 1 Střední škola technická Opava 2 Pedagogicko-psychologická poradna 1 Klub školních knihoven 1 Time /exkurze v elektrotechnice/ 1 Ttnet ČR workshop 1 EVIs vzdělávací služby 1 NÚV pro vzdělávání 1 AVDO Olomouc 1 NIDV Zlín 2 IPS Úřad práce Frýdek-Místek 1 MŠMT NIDV 1 Zájmové sdružení právnických osob 1 Global curiculum ARPOK 2 Společnost učitelů matematiky při JČMF 1 Institut pro informační společnost 1 NIDV Ostrava 2 Prod. centrum PROFIL Mariánské lázně 1 Multipolis Praha 1 Institut Euroschola 1 Mendelevova SŠ Nový Jičín 1 Perseus Ostrava o. s. 1 PF OU Ostrava 1 NDIM 1 Svět techniky Ostrava 1 Centrum dalšího vzdělávání CDV 1 Mezinárodní cena vévody z Edinburgu Praha 1 VŠME Praha 1 Dofe Award 2 Comenius agency 1 Střední škola teleinformatiky Tábor 1 EVISNET 1 SPŠ Kratochvílova Ostrava 1 Firma BOZ 2 VŠB TU Ostrava 4 22

23 Mezinár. cena vévody z Edinburgu-DoFe Award 2 Občanské sdružení vzduch 1 DZS Leonardo da Vinci 2 Asociace SPŠ Frenštát p. R. 1 Region Bílé Karpaty 1 Celkem 68 23

24 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1 Předmětové komise 1.) Všeobecné předměty Český jazyk a literatura, Dějepis, Občanská nauka, Základy společených věd Jeden svět na školách -Studentské volby 2012, , studenti kopírují blížící se krajské volby. Studentské volby prezidenta Projekt Příběhy bezpráví Měsíc filmu na školách, tematika: Příběhy bezpráví-nástroje normalizační moci studenti 4.A, 4.E organizace promítání dokumentárního filmu Nikomu jsem neublížil a besedy s hostem předsedou ostravské pobočky Konfederace politických vězňů, panem Leo Žídkem. Festival dokumentárních filmů 21.3., 15. ročník festivalu dokumentárních filmů Zakázané hlasy, studenti druhých ročníků, Minikino Ostrava. Projekt Čtení pomáhá průběžné plnění, zapojeni studenti 2.B, 3.A, 4.E, kteří získávají kredity za čtenářské znalosti a rozhodují o přerozdělení 10mil. korun na dobročinné účely. Projekt Studenti čtou a píší noviny, projekt deníku Mladá fronta Dnes studenti vyjadřují svůj názor na stránkách tisku, studentské příspěvky, práce s tiskem v hodinách, podzimní a jarní kolo, odesláno 17 článků. Projekt ESF, Přírodovědecká fakulta OU: Svět vědy záhadný a zábavný modul Filmová adaptace, 4.C, certifikáty modul Stříbrné plátno, 4.B, certifikáty pracovní seminář V labyrintu literatury 4.E, certifikáty. Soutěže ročník Olympiády v českém jazyce, účast 39 studentů ve školním kole (vyhodnocení: Carbol 4.A, Hutyrová 4.C, Mazur 4.B, Pěluch 2.B). leden 2013 znalostní soutěž pro studenty Xenofobie, rasismus, neonacismus, KÚ MSK Ostrava, vyhodnocení (Šíma, Lacko). V opozici, literární soutěž projektu Příběhy bezpráví, odeslána do celostátního kola práce M. Šímy, 4.E, leden Březen měsíc knihy, 2.A,2.B, 2.C, 3.B, 4.B, 4.C (Informační centrum školy). 24

25 kulturní akce divadelní představení: Divadlo P. Bezruče, 4.B, Jak je důležité míti Filipa Divadlo P. Bezruče, 4.D, 4.A, 3.D, 2.C, Pestré vrstvy Divadlo P. Bezruče, 2.B, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C Figarova svatba DH Conpany, Ironie osudu, čtvrté ročníky, Čechov povídky, Stará Aréna Sofiin svět, 3.D, 3.B,2.C, Divadlo loutek Proces, 2.A, Aréna. filmová představení pro studenty školy dokumentární film O. Špátové Největší přání, následná beseda studentů s režisérkou a zapojení studentů do doprovodného projektu Ve stínu, CineStar Ostrava CineStarOstrava, filmové představení k ukončení škol. roku Velký Gatsby. exkurze -Praha: studenti 4.B, studenti 3.B. -Evropský parlament ve Štrasburku, výběr studentů, studijní pobyt Ostatní -Účast studentů v ověřování MUP ve výuce multimediální učební pomůcaky Česká společnost v novodobé Evropě osudy, vazby, vzdálení a sjednocování odeslány podklady pro 9 vyučovacích hodin, škola získala práva na 3ks MUP (1 MUP je k dispozici žákům ve studovně školy). -březen 2013 generální zkouška na přijímací řízení,ilustrační testy, SCIO/ČJ, studenti 1.C -březen 2013 Ilustrační testy / Cermat, Didaktický test z českého jazyka 2013, studenti 4. ročníků. 2.) Všeobecné předměty Anglický jazyk V termínu se konal zájezd do Anglie, pořádaný Student Agency, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Jako pedagogický doprovod se zúčastnily Mgr. Kohoutková a Mgr. Mahrová. Na přípravě a organizaci se podílela také Mgr. Machová. Studenti (s pomocí Mgr. Kohoutkové) o zájezdu napsali článek do školního časopisu Telepis proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterou každoročně vypisuje MŠMT. Účastnit se mohli pouze studenti ročníků, kteří všichni spadají do kategorie III. A. Na přípravě a organizaci se podílely všechny vyučující angličtiny, především Mgr. Mahrová a Mgr. Machová. Ze školního kola, které se uskutečnilo 23. ledna 2013, postoupil do okresního Marek Cakl (3.C). 25

26 To se konalo 18. února 2013 a skládalo se ze tří částí: první byl poslech s porozuměním (doplňování do textu, odpovídalo úrovni B2 podle SERRJ), poté individuální ústní část (rozhovor se zkoušejícími na zadané téma) a nakonec rozhovor ve dvojicích (mezi dvěma soutěžícími). Marek Cakl se v silné konkurenci především studentů gymnázií umístil na děleném místě z celkového počtu 17 soutěžících v kategorii. V březnu studenti zhlédli filmové představení Bídníci v angličtině a v dubnu divadelní představení Some like it hot, které nacvičili studenti Gymnázia Hladnov (English Club). Na konci školního roku viděli studenti ještě jedno filmové představení v angličtině, The Great Gatsby. V týdnu přišli do několika hodin různých tříd němečtí studenti, kteří (anglicky) prezentovali sebe a pobyt v Ostravě; zařídila Mgr. Machová byli v hodinách AJ tříd 1.C/a, 2.D/a, 3.A a 3.B přítomni američtí lektoři (o. s. FISHNET), kteří zde prezentovali sebe a svůj stát a vedli několik aktivit se studenty; zařídila Mgr. Mahrová. 3.) Všeobecné předměty a odborné předměty Matematika, Fyzika, Chemie a ekologie, Tělesná výchova Celostátní matematická soutěž Naši školu reprezentovali: Hanzelka Jan, Homa Radim, Chmelík Jan, Hoferová Eliška, Hopa Zbyněk. V rámci projektu "Ekostopa jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol", realizovaný sdružením TIMUR, proběhla výměna 43 zářivkových svítidel na naší škole, při výměně pomáhali žáci třídy 1.C - Jan Meinhard, Jan Ševčík, Čeněk Šlachta a Petr Švajka. 5. ročník konference "Prezentace žákovských projektů EVVO", dne Své prezentace předvedli žáci: Kutý Ondřej (3.D),Iwan Bernard Piotr, Lauterbach Filip (1.C), Homa Radim (1.C). Středoškolská futsalová liga III. kolo, dne Naši školu reprezentovali: Dominik Tokoš, Marek Tumakov, Jakub Pyšno, Adam Felgentrager, Petr Zdražila, Lukáš Foitzik, Štěpán Rybníček, Lukáš Mikšík, Vojtěch Bednárek, Marek Janalík, Jakub Tomek, Daniel Novák,Lukáš Repáň. Středoškolská futsalová liga II. kolo, dne Naši školu reprezentovali: Dominik Tokoš, Marek Tumakov, Jakub Pyšno, Adam Felgentrager, Martin Pastorek, Petr Zdražila, Lukáš Foitzik, Štěpán Rybníček, Lukáš Mikšík a Lukáš Repáň. Ekologický kongres "Doprava 2012" pro střední školy, 26. listopadu Naši školu reprezentovali - Radim Homa a David Houdek, Filip Bystroň a Ondřej Fabián. Středoškolská futsalová liga, I. Kolo, dne Naši školu reprezentovali: Jakub Tomek, Dominik Tokoš, Marek Tumakov, Vojtěch Bednárek, Marek Janalík, Jakub Pyšno, Adam Felgentrager, Martin Pastorek, Petr Zdražila, Lukáš Foitzik, Štěpán Rybníček, Lukáš Repáň, Lukáš Mikšík. Přebor SŠ města Ostravy v kopané, dne Naši školu reprezentovali: Jakub Tomek, Dominik Tokoš, Marek Tumakov, Vojtěch Bednárek, Zbyněk Hopa, Marek Janalík, Lukáš Strachota, Štěpán Machát, Jakub Pyšno, Adam Felgentrager, Martin Pastorek, Petr Zdražila a Jan Vrtný. 4.) Odborné předměty Aplikační software, Informační technologie, Operační systémy, Programování www, Programování, Hardware Říjen Příprava studentů na soutěž IT Junior (Mgr. Marek Osuchowski). 26

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ing. Pavel Zubek, ředitel školy Obsah 1. Základní údaje o

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více