Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 OBSAH Obsah Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku M/01 Informační technologie M/01 Informační a komunikační technologie Přehled učebních plánů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Termíny přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení Počet přijatých žáků do 1.ročníku (žáci, kteří donesli zápisový lístek) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na SŠ a o výsledcích maturitních zkoušek Přehled prospěchu a chování v 1. pololetí Přehled prospěchu a chování ve 2. pololetí Výsledky maturitních zkoušek 2012/ Výsledky školy v programu KVALITA 2012/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezenci školy na veřejnosti Předmětová komise Aktivity ředitele školy Další aktivity Další činnosti školy Údaje o výsledcích kontrol na SŠ teleinformatiky Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty Další projekty Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s firmami Členství v asociacích Činnost školské rady. 42 2

3 1. Základní údaje o škole Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119, Ostrava-Poruba, Identifikátor zařízení: Adresa: Opavská Ostrava-Poruba Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Škola sdružuje: 1.) Střední škola 2.) Domov mládeže 3.) Školní jídelna Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO: adresa: ul. 28. října 117, Ostrava kapacita: 480 žáků IZO: kapacita: 102 lůžka IZO: kapacita: neuvádí se IZO: Studijní/učební obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: Střední škola M/01 Informační technologie 1.) M/01 Informační technologie studium denní délka studia: 4 r. 0 m M/01 Telekomunikace 2.) M/01 Informační a komunikační technologie studium denní délka studia: 4r. 0 m. 3

4 Ředitel organizace : Do funkce ředitele školy byl jmenován od : Ing. Pavel Zubek tel Zástupci ředitele organizace : statutární zástupkyně ředitele školy Ing. Miroslava Jezerská tel.: kl. 201 zástupkyně ředitele pro Domov mládeže a mimoškolní činnost: Mgr. Dagmar Szpandrzyková tel kl. 334 zástupce ředitele pro pedagogickou činnost Mgr. Milan Němec tel.: kl

5 2. Charakteristika školy Naše škola ve školním roce 2012/2013 nabízela studium ve studijních oborech Informační technologie a Informační a komunikační technologie. Vzdělávání se uskutečňuje na úseku teoretického a mimoškolního vyučování. Žáci studují ve čtyřletých studijních oborech. Naše škola je orientována na výuku studijních oborů, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším studiu na vysokých školách a na trhu práce v oblastech telekomunikací, informatiky, služeb, zabezpečovací techniky a elektrotechniky. Ve všech studijních oborech je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů (Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie a ekologie, Základy společenských věd, Tělesná výchova, Konverzace v anglickém jazyce, Matematický seminář a Úvod do světa práce) zařazena i výuka technických předmětů (Základy elektrotechniky, Elektronika, Grafická komunikace, Datové sítě, Optické komunikace, Elektrotechnická měření, Přenos dat, IP telefonie, Počítačové sítě, Operační systémy, Hardware, Programování, Aplikační software, Programování www, Komunikační technika, Programovací jazyky a Praxe). Tyto předměty, které jsou uvedeny u jednotlivých studijních oborů jsou součástí profilové maturitní zkoušky a tvoří znalostní profil absolventa daného zaměření. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a toto studium je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí: 1. Společná část maturitní zkoušky Český jazyk a literatura, volitelný předmět Anglický jazyk nebo Matematika 2. Profilová část maturitní zkoušky Informační technologie - maturitní zkouška tohoto studijního oboru obsahuje v profilové části praktickou zkoušku z odborných předmětů (Aplikační software, Hardware a operační systémy, Počítačové sítě, Programování), teoretickou zkoušku z odborných předmětů I. (Aplikační software, Programování www, Informační technologie, Hardware, Operační systémy) a teoretickou zkoušku z odborných předmětů II. (Počítačové sítě a Programování). Informační a komunikační technologie - maturitní zkouška tohoto studijního oboru obsahuje v profilové části praktickou zkoušku z odborných předmětů (Datové sítě, Elektrotechnická měření, Optické komunikace), teoretickou zkoušku z odborných předmětů I.(Datové sítě a Informační technologie) a teoretickou zkoušku z odborných předmětů II. (Komunikační technika, Přenos dat a Optické komunikace). Charakteristika výuky Na škole jsou učebny pro všeobecné a odborné předměty, jazykové učebny, laboratoře pro elektrotechnická měření, pro optické kabely, pro telekomunikace, učebny informačních technologií s neomezeným přístupem na Internet, mediální učebny. Jsou ustaveny předmětové komise, ve kterých pracují učitelé všeobecných i odborných předmětů. Na úseku mimoškolní výchovy je domov mládeže, kde provoz zajišťují vychovatelé. Součástí školy je informační centrum s celodenním provozem od hod., ekologický koutek a přednášková místnost pro školního metodika prevence. Pro úsek teoretického vyučování a mimoškolní výchovy slouží 2 tělocvičny, posilovna pro chlapce a dívky, tenisové kurty, volejbalové hřiště. 5

6 Pro žáky a zaměstnance je k dispozici školní jídelna s kuchyní s celodenním provozem, která je rovněž v areálu školy. Naši žáci v rámci projektu Junior Achiewement vedou školní klub s občerstvením. Škola je zapojena do řady programů, projektů a soutěží. Jedná se o projekty, Junior Achievement, etwinning, Jeden svět na školách, projekt Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje a projekty ekologické výchovy, Parlament dětí a mládeže Ostrava, projekt Mobilní škola interkulturního učení nástroj pedagogů pro zvládání multikulturních bariér, projekt EkoEnergie 2013, soutěž Napájení sluncem na VŠB-TU Ostrava, III. ročník mezinárodní soutěže Informačních technologií se konal v Praze. Škola díky široké účasti v národních i mezinárodních projektech, soutěžích, spolupráci s mnoha sociálními partnery a díky dalším bohatým aktivitám neustále posiluje již vybudovanou pozici prestižní vzdělávací organizace. 6

7 3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 7,5 třídy M/01 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 8,5 třídy CELKEM 16 tříd M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Studium oboru Informační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi. Důraz je kladen na sestavování a správu hardwaru, na práci se základním programovým vybavením, na práci s aplikačním programovým vybavením, na navrhování, realizování a administraci počítačových sítí, na programování a vyvíjení uživatelských, databázových a webových řešení. Absolventi se mohou uplatnit především při: návrhu a realizaci HW řešení odpovídajících účelu nasazení údržbě prostředků IT z hlediska HW programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení instalaci a správě aplikačního SW instalaci a správě OS návrhu, realizace a administrace sítí kvalifikovaném prodeji prostředků IT včetně poradenství obecné i specializované podpoře uživatele prostředků IT Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj. Studenti se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo o vyšší odborné studium M/01 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Studium oboru Informační a komunikační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi. Důraz je kladen na provádění činnosti elektrotechnického, telekomunikačního a spojovacího charakteru, na uplatňování zásad 7

8 normalizace, řízení se platnými technickými normami, graficky komunikovat a aplikovat výsledky měření. Absolventi se mohou uplatnit především při: montáži, demontáži a zkoušení telekomunikačních zařízení oživování a provozní údržbě telekomunikačních zařízení výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí zajišťování telekomunikačních služeb návrhu, stavbě a správě počítačových sítí Možnými uplatněními absolventů jsou technik radiokomunikací, přenosových zařízení, telekomunikačních služeb, radiokomunikačních zařízení, spojovacích zařízení, počítačových sítí, výpočetní techniky, dispečer telekomunikačního provozu, kontrolor telekomunikačních zařízení aj. Studenti se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo o vyšší odborné studium. 3.1 Přehled učebních plánů Kmenový obor Schvalovací doložka MŠMT ČR Studijní obor Schváleno dne Číslo jednací Platnost od M M/ M M/01 Informační technologie Informační technologie Telekomunikace Informační a komunikační technologie / /

9 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počty zaměstnanců podle profesí, jejich kvalifikace, praxe a způsobilost Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace má v současné době 54 zaměstnanců, z toho 35 pedagogických. Na úseku teoretického vyučování pracuje 33 učitelů včetně ředitele školy a zástupce ředitele pro pedagogickou činnost. Kvalifikační předpoklady vysokoškolského vzdělání splňuje 33 učitelů. odborná praxe Kategorie zaměstnanců Počet do 10 let do 20 let nad 20 let Učitelé Učitelé odborných předmětů elektrotechniky splňují odbornou způsobilost podle vyhlášky č.50/1978 Sb., 7. Interní učitelé: - učitelé všeobecných předmětů 18 - učitelé odborných předmětů 15 Úsek mimoškolní výchovy Na úseku pracují 2 vychovatelky včetně vedoucí vychovatelky. Kvalifikační předpoklady středoškolského vzdělání vychovatelky splňují. Vedoucí vychovatelka má vysokoškolské vzdělání. odborná praxe Kategorie zaměstnanců Počet do 10 let do 20 let nad 20 let Vychovatelé Správa školy je zajišťována 5 zaměstnanci. Všichni zaměstnanci správního úseku splňují kvalifikační předpoklady pro výkon funkce. Středoškolské vzdělání mají 3 zaměstnanci a 2 zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání. odborná praxe Kategorie zaměstnanců Počet do 10 let do 20 let nad 20 let Správa školy

10 Ostatní hospodářští zaměstnanci: Kuchyně - úsek zajišťuje 6 pracovnic, a to : funkce počet vzdělání - ved. stravování 1 středoškolské vzdělání - kuchařky 5 vyučení v oboru Všechny pracovnice kuchyně mají zdravotní průkazy. Vrátnice Ostrahu objektu školy a domova mládeže zabezpečují 3 vrátné v 3 směnném provozu. Úklid Na úseku úklidu jsou zaměstnány 4 uklízečky. Údržba objektu SŠ teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace je zajišťována 1 zaměstnancem, který splňuje kvalifikační předpoklady. Současně vykonává funkci řidiče služebního motorového vozidla SŠ teleinformatiky, Ostrava, pro kterou splňuje odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 247/2000 z

11 5. Údaje o přijímacím řízení 5.1 Termíny přijímacího řízení 1. termín a 23. dubna termín května termín srpna Kritéria přijímacího řízení Podle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Splnění povinné školní docházky (zákonná podmínka podle 59, zákona č. 561/2004 Sb.) Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání potvrzení lékaře na přihlášce. Podle pořadí výsledků hodnocení přijímacího řízení byli přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky a vyhověli kritériím přijímacího řízení do naplnění kapacity oboru. Celkové bodové hodnocení je určeno součtem bodů za prospěch ze ZŠ (max 50 bodů), za test z Matematiky (max 50 bodů), test z Českého jazyka (max 50 bodů). 1. termín: Informační a komunikační technologie prům.prospěch za 3. klas. období body Informační technologie prům.prospěch za 3. klas. období do 1,20 50 do 1,20 50 do 1,50 40 do 1,50 40 do 1,80 30 do 1,80 30 do 2,00 20 do 2,00 20 do 2,50 10 do 2,50 10 více než 2,50 0 více než 2,50 0 body 11

12 2. a 3. termín: Informační a komunikační technologie prům.prospěch za 3. klas. období body do 1,20 50 do 1,50 40 do 1,80 30 do 2,00 20 do 2,50 10 do 3,00 5 více než 3, Počet přijatých žáků do 1. ročníku (žáci, kteří donesli zápisový lístek): denní studium: - obor Informační a komunikační technologie 54 žáků - obor Informační technologie 27 žáků 12

13 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na středních školách a o výsledcích maturitních zkoušek Stavy žáků podle tříd na začátku a na konci školního roku 2012/2013 DENNÍ STUDIUM NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU Název Studijní obor celkem / dívky celkem / dívky 1.A Informační a komunikační technologie 31 / 2 30 / 2 1.B Informační a komunikační technologie 32 / 2 30 / 2 1.C Informační technologie 31 / 0 30 / 0 1. ROČNÍK 3 třídy 94 / 4 90/ 4 2.A Informační a komunikační technologie 18 / 0 13 / 0 2.B Informační a komunikační technologie 19 / 1 17/ 1 2.C Informační technologie 25 / 2 25 / 1 2.D Informační technologie 24 / 0 22 / 0 2. ROČNÍK 4 třídy 86 / 3 77/ 2 3.A Informační a komunikační technologie 21 / 2 21 / 2 3.B Informační a komunikační technologie 21 / 0 20 / 0 3.C Informační technologie 28 / 2 28 / 2 3.D Informační technologie 29 / 0 29 / 0 3. ROČNÍK - 4 třídy 99 / 4 98/ 4 4.A Informační a komunikační technologie 21 / 1 21 / 1 4.B Informační a komunikační technologie 18 / 0 18 / 0 4.C Informační technologie 21 / 1 21 / 1 4.D Informační technologie 25 / 1 25 / 1 Informační a komunikační technologie 4. E Informační technologie 21/2 21/2 4. ROČNÍK - 5 tříd 106 / 5 106/ 5 CELKEM 16 tříd 385 / / 15 13

14 6.1 Přehled prospěchu a chování v 1. pololetí Souhrnné zhodnocení prospěchu a absence Počet žáků: na začátku pololetí 385 na konci pololetí 379 Studijní výsledky prospělo s vyznamenáním 14 prospělo 285 neprospělo 71 neklasifikováno 9 Průměrný prospěch školy 2,61 1. ročník 2,67 2. ročník 2,55 3. ročník 2,66 4. ročník 2,59 Třída s nejlepším studijním průměrem: 3.C 2,15 Třída s nejhorším studijním průměrem: 3.A 3,01 Absence Celková absence školy h 93,60 h/žáka - z toho neomluvena 221 h 0,57 h/žáka Třída s nejmenší absencí : 1.C 36,09 h/žáka Třída s největší absencí : 4.D 166,04 h/žáka Souhrnné zhodnocení chování Kázeňská opatření 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Napomenutí tř. učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy stupeň z chování stupeň z chování Podmínečné vyloučení

15 Nejčastější kázeňské přestupky: - nevhodné chování ve výuce - vyrušování ve vyučování - opakované pozdní příchody do vyučování - pozdní omlouvání absence - neomluvená absence - porušení školního řádu - neplnění povinností ve vyučování Pochvaly 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem třídního učitele ředitele školy Nejčastější pochvaly: - dobré studijní výsledky - prospěch s vyznamenáním - reprezentace školy - účast na soutěžích - vzorná docházka, nulová absence - dobré umístění v soutěžích - účast na dnech otevřených dveří a náborech studentů - práce pro třídu - práce ve školním časopise 15

16 6.2 Přehled prospěchu a chování ve 2. pololetí Souhrnné zhodnocení prospěchu a absence Počet žáků: na začátku pololetí 379 na konci pololetí 371 Studijní výsledky prospělo s vyznamenáním 10 prospělo 307 neprospělo 50 neklasifikováno 4 Průměrný prospěch školy 2,57 1. ročník 2,52 2. ročník 2,64 3. ročník 2,58 4. ročník 2,54 Třída s nejlepším studijním průměrem: 3.C 2,09 Třída s nejhorším studijním průměrem: 2.A 3,00 Absence Celková absence školy h 106,44 h/žáka - z toho neomluvena 98 h 0,28 h/žáka Třída s nejmenší absencí : 4.B 42,44 h/žáka Třída s největší absencí : 3.D 137,03 h/žáka Souhrnné zhodnocení chování Kázeňská opatření 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Napomenutí tř. učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování

17 Nejčastější kázeňské přestupky: - nevhodné chování ve výuce - opakované pozdní příchody do vyučování - pozdní omlouvání absence - neomluvená absence Pochvaly 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem třídního učitele ředitele školy Nejčastější pochvaly: - dobré studijní výsledky - prospěch s vyznamenáním - nulová nebo nízká absence - vzorná reprezentace školy - účast v soutěžích - práce v projektech - aktivní práce pro třídu - práce nad rámec svých povinností - práce ve školním časopise 17

18 6.3 Výsledky maturitních zkoušek 2012/2013 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Společná ČJ AJ M Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch M/ , M/ , M/ x 1 x L/ x 1 x M/ , M/ , M/ x x 3, M/ x x 3, M/ x x 5, L/ x x 5, M/ x x 4,00 Profilová TZOP I. TZOP II. PZOP M/ x x 45 2, M/ x x 30 3, M/ x x 0 5, M/ x x 42 2, M/ x x 35 2, M/ x x 0 5, M/ x x x 2, M/ x x x 2, M/ x x x 4,00 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013. Jarní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl neprospěl s vyzn. prospěch řádný ,48 M/01 opravný x x x x řádný ,84 M/01 opravný x x x x řádný x x x x M/003 opravný , řádný x x x x L/005 opravný , řádný x x x x M/004 opravný ,00 18

19 Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Část Předmět Obor Společná ČJ AJ M Počet Úspěšně vykonalo přihlášených maturujících DT PP ÚZ Prům. prospěch M/ , M/ , L/ , M/ x 3 3 3, M/ x 1 1 3, L/ x 1 x 2, M/ x x x 5, M/ x x x 5, L/ x x 3,8 Profilová TZOP I. TZOP II. PZOP M/ x x 2 3, M/ x x 4 2, L/ x x 6 3, M/ x x 2 2, M/ x x 3 3, L/ x x 6 2, M/ x x x 2, M/ x x x 2, L/ x x x 2,9 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013. Podzimní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl neprospěl s vyzn. prospěch řádný 1 x 1 3,2 M/004 opravný 3 x x 3, řádný 1 x 1 3,2 M/003 opravný 9 x x 3, řádný 3 x 2 3,5 L/005 opravný 6 x 1 3,0 řádný opravný řádný opravný Vysvětlivky: DT didaktický test, PP písemná práce, ÚZ ústní zkouška 19

20 6.4 Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2012/2013 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání * úspěšnost percentil percentil Jazyk český 61,96 24,42 44,12 Matematika 51,45 52,33 61,76 Jazyk anglický 74,13 47,67 82,35 Jazyk německý * V případě dalších skupin oborů vzdělání přidejte sloupce. Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání * úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota *** Jazyk český 66, stupeň Matematika 60, stupeň Jazyk anglický 52, stupeň Jazyk německý * V případě dalších skupin oborů vzdělání přidejte sloupce. ***) 2. stupeň Žáci třídy resp. školy v daném oboru vzdělání v testovaném předmětu mají za sebou v průměru spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jako oni. Třída, resp. škola je z pohledu výsledků relativního přírůstku znalosti pro daný obor vzdělání ve druhém kvartilu. 20

21 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů je realizovaná v souladu s dlouhodobou preventivní strategií školy. Hlavní cile prevence jsou výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí a kvalitní koordinace specifické primární prevence. Školní metodička prevence spolupracuje s řadou poradenských organizací, s lékaři, psychology, policisty a jinými odborníky. Prevence je realizovaná dle Minimálního preventivního programu. Je kladen důraz na adaptaci nových žáků. Pro žáky 1. ročníků byl zrealizován Adaptační kurz, který obsahoval sportovní aktivity, psychohry, seznamování s aktivitami školy aj. V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu organizuje školní metodička prevence ekologické pobyty pro žáky 2. ročníků ve středisku Zálesí, Budišov nad Budišovkou. Náplní jsou ekologické aktivity, ochrana zvířat, prevence stresu, psychohygiena, nácvik autogenního tréninku. Prevence zahrnuje především aktivity v těchto oblastech násilí a šikanování, záškoláctví, kriminality, delikvence, vandalismu, ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, užívání návykových látek včetně alkoholu a kouření, anabolik, medikamentů a dalších látek, virtuálních drog a patologického hráčství, diváckého násilí, komerčního sexuálního zneužívání dětí, syndromu týraných a zneužívaných dětí, sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. V rámci výchovného poradenství spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Program výchovného poradenství za školní rok 2012/2013: o Zjištění zdravotních obtíží žáků a specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie...) o Informace vyučujících o zdravotních potížích žáků o Aktivity pro rodiče třídní schůzky, individuální pohovory, konzultace o Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou o Pomoc při výběru vysokých škol maturujícím žákům o Spolupráce se školním metodikem prevence o Účast na přednáškách a seminářích pro výchovné poradkyně o Přednášky pro pedagogy o Konzultace s žáky o jejich studijních a osobních problémech o Anonymní odpovědi ze Schránky důvěry budou vyvěšeny na nástěnce o Spolupráce se Studentským parlamentem vytvořeným z řad žáků o Nábor studentů odbornými firmami. Pro 4. ročníky pořádáme návštěvy vysokých škol ve dnech otevřených dveří a zúčastňujeme se Veletrhu pomaturitního vzdělání Gaudeamus v Brně. 21

22 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Organizátor Počet zúčastněných KU MSK 5 Resk Ostrava 1 Jeden svět na školách 2 Prevalis o. s. Ostrava 6 Centrum vizualizace a interaktivity vzdělání 2 Junior Achiewement 1 Asociace středních průmyslových škol 1 Střední škola technická Opava 2 Pedagogicko-psychologická poradna 1 Klub školních knihoven 1 Time /exkurze v elektrotechnice/ 1 Ttnet ČR workshop 1 EVIs vzdělávací služby 1 NÚV pro vzdělávání 1 AVDO Olomouc 1 NIDV Zlín 2 IPS Úřad práce Frýdek-Místek 1 MŠMT NIDV 1 Zájmové sdružení právnických osob 1 Global curiculum ARPOK 2 Společnost učitelů matematiky při JČMF 1 Institut pro informační společnost 1 NIDV Ostrava 2 Prod. centrum PROFIL Mariánské lázně 1 Multipolis Praha 1 Institut Euroschola 1 Mendelevova SŠ Nový Jičín 1 Perseus Ostrava o. s. 1 PF OU Ostrava 1 NDIM 1 Svět techniky Ostrava 1 Centrum dalšího vzdělávání CDV 1 Mezinárodní cena vévody z Edinburgu Praha 1 VŠME Praha 1 Dofe Award 2 Comenius agency 1 Střední škola teleinformatiky Tábor 1 EVISNET 1 SPŠ Kratochvílova Ostrava 1 Firma BOZ 2 VŠB TU Ostrava 4 22

23 Mezinár. cena vévody z Edinburgu-DoFe Award 2 Občanské sdružení vzduch 1 DZS Leonardo da Vinci 2 Asociace SPŠ Frenštát p. R. 1 Region Bílé Karpaty 1 Celkem 68 23

24 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1 Předmětové komise 1.) Všeobecné předměty Český jazyk a literatura, Dějepis, Občanská nauka, Základy společených věd Jeden svět na školách -Studentské volby 2012, , studenti kopírují blížící se krajské volby. Studentské volby prezidenta Projekt Příběhy bezpráví Měsíc filmu na školách, tematika: Příběhy bezpráví-nástroje normalizační moci studenti 4.A, 4.E organizace promítání dokumentárního filmu Nikomu jsem neublížil a besedy s hostem předsedou ostravské pobočky Konfederace politických vězňů, panem Leo Žídkem. Festival dokumentárních filmů 21.3., 15. ročník festivalu dokumentárních filmů Zakázané hlasy, studenti druhých ročníků, Minikino Ostrava. Projekt Čtení pomáhá průběžné plnění, zapojeni studenti 2.B, 3.A, 4.E, kteří získávají kredity za čtenářské znalosti a rozhodují o přerozdělení 10mil. korun na dobročinné účely. Projekt Studenti čtou a píší noviny, projekt deníku Mladá fronta Dnes studenti vyjadřují svůj názor na stránkách tisku, studentské příspěvky, práce s tiskem v hodinách, podzimní a jarní kolo, odesláno 17 článků. Projekt ESF, Přírodovědecká fakulta OU: Svět vědy záhadný a zábavný modul Filmová adaptace, 4.C, certifikáty modul Stříbrné plátno, 4.B, certifikáty pracovní seminář V labyrintu literatury 4.E, certifikáty. Soutěže ročník Olympiády v českém jazyce, účast 39 studentů ve školním kole (vyhodnocení: Carbol 4.A, Hutyrová 4.C, Mazur 4.B, Pěluch 2.B). leden 2013 znalostní soutěž pro studenty Xenofobie, rasismus, neonacismus, KÚ MSK Ostrava, vyhodnocení (Šíma, Lacko). V opozici, literární soutěž projektu Příběhy bezpráví, odeslána do celostátního kola práce M. Šímy, 4.E, leden Březen měsíc knihy, 2.A,2.B, 2.C, 3.B, 4.B, 4.C (Informační centrum školy). 24

25 kulturní akce divadelní představení: Divadlo P. Bezruče, 4.B, Jak je důležité míti Filipa Divadlo P. Bezruče, 4.D, 4.A, 3.D, 2.C, Pestré vrstvy Divadlo P. Bezruče, 2.B, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C Figarova svatba DH Conpany, Ironie osudu, čtvrté ročníky, Čechov povídky, Stará Aréna Sofiin svět, 3.D, 3.B,2.C, Divadlo loutek Proces, 2.A, Aréna. filmová představení pro studenty školy dokumentární film O. Špátové Největší přání, následná beseda studentů s režisérkou a zapojení studentů do doprovodného projektu Ve stínu, CineStar Ostrava CineStarOstrava, filmové představení k ukončení škol. roku Velký Gatsby. exkurze -Praha: studenti 4.B, studenti 3.B. -Evropský parlament ve Štrasburku, výběr studentů, studijní pobyt Ostatní -Účast studentů v ověřování MUP ve výuce multimediální učební pomůcaky Česká společnost v novodobé Evropě osudy, vazby, vzdálení a sjednocování odeslány podklady pro 9 vyučovacích hodin, škola získala práva na 3ks MUP (1 MUP je k dispozici žákům ve studovně školy). -březen 2013 generální zkouška na přijímací řízení,ilustrační testy, SCIO/ČJ, studenti 1.C -březen 2013 Ilustrační testy / Cermat, Didaktický test z českého jazyka 2013, studenti 4. ročníků. 2.) Všeobecné předměty Anglický jazyk V termínu se konal zájezd do Anglie, pořádaný Student Agency, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Jako pedagogický doprovod se zúčastnily Mgr. Kohoutková a Mgr. Mahrová. Na přípravě a organizaci se podílela také Mgr. Machová. Studenti (s pomocí Mgr. Kohoutkové) o zájezdu napsali článek do školního časopisu Telepis proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterou každoročně vypisuje MŠMT. Účastnit se mohli pouze studenti ročníků, kteří všichni spadají do kategorie III. A. Na přípravě a organizaci se podílely všechny vyučující angličtiny, především Mgr. Mahrová a Mgr. Machová. Ze školního kola, které se uskutečnilo 23. ledna 2013, postoupil do okresního Marek Cakl (3.C). 25

26 To se konalo 18. února 2013 a skládalo se ze tří částí: první byl poslech s porozuměním (doplňování do textu, odpovídalo úrovni B2 podle SERRJ), poté individuální ústní část (rozhovor se zkoušejícími na zadané téma) a nakonec rozhovor ve dvojicích (mezi dvěma soutěžícími). Marek Cakl se v silné konkurenci především studentů gymnázií umístil na děleném místě z celkového počtu 17 soutěžících v kategorii. V březnu studenti zhlédli filmové představení Bídníci v angličtině a v dubnu divadelní představení Some like it hot, které nacvičili studenti Gymnázia Hladnov (English Club). Na konci školního roku viděli studenti ještě jedno filmové představení v angličtině, The Great Gatsby. V týdnu přišli do několika hodin různých tříd němečtí studenti, kteří (anglicky) prezentovali sebe a pobyt v Ostravě; zařídila Mgr. Machová byli v hodinách AJ tříd 1.C/a, 2.D/a, 3.A a 3.B přítomni američtí lektoři (o. s. FISHNET), kteří zde prezentovali sebe a svůj stát a vedli několik aktivit se studenty; zařídila Mgr. Mahrová. 3.) Všeobecné předměty a odborné předměty Matematika, Fyzika, Chemie a ekologie, Tělesná výchova Celostátní matematická soutěž Naši školu reprezentovali: Hanzelka Jan, Homa Radim, Chmelík Jan, Hoferová Eliška, Hopa Zbyněk. V rámci projektu "Ekostopa jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol", realizovaný sdružením TIMUR, proběhla výměna 43 zářivkových svítidel na naší škole, při výměně pomáhali žáci třídy 1.C - Jan Meinhard, Jan Ševčík, Čeněk Šlachta a Petr Švajka. 5. ročník konference "Prezentace žákovských projektů EVVO", dne Své prezentace předvedli žáci: Kutý Ondřej (3.D),Iwan Bernard Piotr, Lauterbach Filip (1.C), Homa Radim (1.C). Středoškolská futsalová liga III. kolo, dne Naši školu reprezentovali: Dominik Tokoš, Marek Tumakov, Jakub Pyšno, Adam Felgentrager, Petr Zdražila, Lukáš Foitzik, Štěpán Rybníček, Lukáš Mikšík, Vojtěch Bednárek, Marek Janalík, Jakub Tomek, Daniel Novák,Lukáš Repáň. Středoškolská futsalová liga II. kolo, dne Naši školu reprezentovali: Dominik Tokoš, Marek Tumakov, Jakub Pyšno, Adam Felgentrager, Martin Pastorek, Petr Zdražila, Lukáš Foitzik, Štěpán Rybníček, Lukáš Mikšík a Lukáš Repáň. Ekologický kongres "Doprava 2012" pro střední školy, 26. listopadu Naši školu reprezentovali - Radim Homa a David Houdek, Filip Bystroň a Ondřej Fabián. Středoškolská futsalová liga, I. Kolo, dne Naši školu reprezentovali: Jakub Tomek, Dominik Tokoš, Marek Tumakov, Vojtěch Bednárek, Marek Janalík, Jakub Pyšno, Adam Felgentrager, Martin Pastorek, Petr Zdražila, Lukáš Foitzik, Štěpán Rybníček, Lukáš Repáň, Lukáš Mikšík. Přebor SŠ města Ostravy v kopané, dne Naši školu reprezentovali: Jakub Tomek, Dominik Tokoš, Marek Tumakov, Vojtěch Bednárek, Zbyněk Hopa, Marek Janalík, Lukáš Strachota, Štěpán Machát, Jakub Pyšno, Adam Felgentrager, Martin Pastorek, Petr Zdražila a Jan Vrtný. 4.) Odborné předměty Aplikační software, Informační technologie, Operační systémy, Programování www, Programování, Hardware Říjen Příprava studentů na soutěž IT Junior (Mgr. Marek Osuchowski). 26

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více