Pro použít mléné bakterie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro použít mléné bakterie?"

Transkript

1 Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející lepší proces zpracování kvasového tsta. Aplikací mléných bakterií se zlepšuje chu a aroma vyrobeného chleba a peiva. Kultury FloraPan jsou vyrobeny speciálním postupem sušení mrazem a mají dlouhou životnost, pokud jsou uchovány v chladu. Pro použít mléné bakterie? Mléné bakterie FloraPan formují dležité chuové komponenty vtšiny typ chleba, jejich efekt mže být zesílen pídavkem droždí. Mléné bakterie fermentují pírodní cukry obsažené v mouce na kyselé a aromatické komponenty. FloraPan L-73 je homofermentativní, produkuje jemnou mlénou kyselinu, pinášející chlebu a peivu jemnou chu. Je vhodný pro pekaské produkty, kde je základní surovinou pšeniná mouka, jako nap. francouzský chléb nebo listové tsto. FloraPan L-62 je heterofermentativní, vedle kyseliny mléné produkuje i kyselinu octovou, tedy silnjší kyselinu, známou u žitných chleb. Krom toho produkuje i menší množství alkoholu a oxidu uhliitého. L-62 je vhodný pro výrobou obou typ chleba a peiva, žitného i pšeniného.

2 Výhody použití FloraPan lepší chu a aroma peiva ízená a kontrolovatelná fermentace kvasového tsta inhibice nežádoucích bakterií lepší roztažnost listového tsta efektivnjší využití strojního zaízení pi zmnách sortimentu FloraPan nemusí být deklarován E symboly, nebo se jedná o pírodní kulturu kyselého tsta. Výrobce: Lallemand Baking Solutions, Blagnac Cedex France Distributor pro R: JVR spol. s r.o., Tršice 290, tel/fax Základní data produkt Název FloraPan L-73 FloraPan L-62 Bakterie Lactobacillus Lactobacillus plantarum brevis Podmínky zpracování Minimální teplota 20 o C 20 o C Optimální teplota 30 o C 30 o C Maximální teplota 37 o C 37 o C ph 3,6-7,0 3,6-7,5 Acidifikace homofermentativní heterofermentativní Hlavní produkty fermentace DL-kyselina mléná DL-kyselina mléná, kyselina octová,etanol,oxid uhliitý Obsah bunk >2*10 11 /g Balení 3 g pro fermentaci 25 kg mouky 25 g pro fermentaci 250 kg mouky vzduchotsný a vlhku odolný sáek, karton Životnost 24 msíc pi -18 o C! OBSAH SÁKU MUSÍ BÝT SPOTEBOVÁN IHNED PO OTEVENÍ!

3 TIPY PRO APLIKACI FLORAPAN Volba mouky Typ mouky je velmi dležitý pro výsledek acidifikace. Hrubé typy mouky obsahují množství živin a acidifikace je tedy silnjší než pi použití isté bílé mouky. Obecn žitná mouka acidifikuje více a rychleji než pšeniná mouka. Hustota kvasového tsta (HK) - tekuté tsto (HK ) se obecn lépe zpracovává. V acidifikaním tanku by se mlo tsto promíchávat a teplota udržovat konstantní - pevné tsto(hk ) nepotebuje speciální zaízení, ale jeho zpracování vtšinou vyžaduje vtší prostor a je obtížné transportovat vtší množství. Rovnž vyžaduje sabilní teplotu k dosažení stejnorodého tsta ze dne na den. Doba a teplota acidifikace používejte stejný as pro acidifikaci k dosažení stejnorodého produktu as pro acidifikaci koresponduje s teplotou. Optimální teplota je 30 o C acidifikace probhne rychleji pi vyšší teplot (max 37 o C) pokud není kyselé tsto ihned zpracováno, mlo by se zchladit na 5 o C k zastavení acidifikace zchlazené tsto mže být skladováno max. 5 dn Pídavek droždí do kyselého tsta V tradiním kvasovém tst jsou zastoupeny kvasinky i bakterie. Bakterie zpsobí okyselení a kvasinky pispívají k tvorb rzných aromatických komponent. Pi použití startovací kultury je také možno pidat droždí do kvasového tsta. Pokud tak uiníte, pinesete do peiva velké množství chuových komponent. Kvasinky podporují vývoj kyseliny octové a dalších chuových komponent vetn alkohol a ester. Po acidifikaci se startovací kulturou a droždím vznikají silné komplexy aromatických komponent, velmi odlišné od acidifikace pouze se startovací kulturou. Tyto rozdíly pináší práv droždí a jeho speciální chuové a aromatické komponenty, závislé na typu použitého droždí. Rzné pokusy prokázaly, že bžné pekaské droždí mže být úspšn použito se startovací kulturou FloraPan. Droždí se pidává spolen s bakteriemi obvykle ve velmi nízké koncentraci, aby nepotlailo innost bakterií. Na 1 kg mouky se pidává maximáln 0,01g sušeného pekaského droždí. Bhem acidifikace se poet kvasniných bunk nijak významn nezvyšuje, ale vzniká významné množství oxidu uhliitého. Vzhledem k minimální dávce droždí do kvasového tsta se bžné množství droždí pidá do hotové mouky.

4 Fermentaní kvocient Pi acidifikaci s FloraPan L-62 vzniká vedle kyseliny mléné i kyselina octová. Podíl mezi tmito dvma kyselinami se nazývá fermentaní kvocient FQ (kyselina mléná:kyselina octová). FQ je rozhodující initel pro výslednou kyselost tsta a tedy i peiva. Závisí nejvíce na typu použitých bakterií, pro L-62 je obvyklá hodnota 4:1 8:1 v závislosti na podmínkách. Další faktory, mající vliv na tvorbu kyseliny octové jsou: Pítomnost kyslíku/ míchání bhem acidifikace ++ Pídavek cukru/fruktózy ++ Mouka s vysokým obsahem popela ++ Pídavek kvasnic + Nízká HK + ++ SILN ZVYŠUJE + ZVYŠUJE S pomocí tchto faktor mžeme tvorbu kyseliny octové zvýšit. To je asto výhodou u kyselého tsta pro kyselé typy peiva, kdy se urité množství kyseliny octové odpaí bhem peení. Píklady aplikace kvasového tsta ( % fermentované mouky ve finálním tst) Žitná mouka+voda +L62 pšeniná mouka+voda+l62 pšeniná mouka+voda+l73 Celozrnný chléb: 10-20% bagety: 10-15% bagety :10-15% Žitný chléb: 20-30% brioche: 5-10% brioche: 5-10% ciabatta:15-20% croissant:5-10% pugliese15-20% francouzský chléb 15-20%

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

PUR systém zalévání kolejí

PUR systém zalévání kolejí Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla.

Více

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV VÝHODY SILIKÁTOVÝCH BAREV - vysoká paropropustnost - vysoká pilnavost (dsledek chemické vazby k podkladu) - nízká nasákavost - vysoká životnost - pírodní a nemnný vzhled

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY

Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY Jak poznáme kvalitu? Sýry a tvarohy Ing. Oldřich Obermaier, CSc. Ing. Vladimír Čejna, Ph.D. OBSAH Předmluva 1 Úvod 2 Zásady zdravé výživy 2 Bezpečné potraviny 2 Kvalita

Více

Praktická příručka i pro úplné začátečníky. s droždím

Praktická příručka i pro úplné začátečníky. s droždím učíme se péct Praktická příručka i pro úplné začátečníky s droždím Proč péct s droždím? Domácí kynuté pečivo patří odjakživa mezi vyhledávané pochoutky. Láká nás výraznou, lehce kořeněnou vůní, nadýchaným

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Kvalita potravin je téma, které poslední

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376 REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Číslo projektu: QJ1210376 Název projektu: Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se zlepšenými dietetickými

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

4 Praktické využití biomasy

4 Praktické využití biomasy 4 Praktické využití biomasy Jakým způsobem a v jakých případech budeme nakonec biomasu prakticky využívat, závisí na mnoha faktorech: 1. Druh a forma biomasy například kusové dřevo je ideální pro topení

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV

SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV Abstrakt Jakub Vrána 2, Darina Vinklárková 3, Karel Plotěný 4 Z hlediska obsahu využitelných nutrientů jsou komunální odpadní

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více