Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility"

Transkript

1 Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV// Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí v EU Přímětická 1812/50, Znojmo Do předkládaného projektu budou zapojeni žáci oborů Hotelnictví a turismus (HT), Podnikání, obchod a služby (POS), Kuchař číšník (KČ), Kadeřník (KA) a Kosmetička (KO). Účastníci budou praktikovat na smluvně zajištěných pracovištích (dle oboru) nebo na školních pracovištích společně se zahraničními žáky. 1. Portugalsko FUNDAÇÄO DE ENSINO PROFISSIONAL, Praia da Vitoria únor žáci HT, 4 žáci POS, 2 žáci KČ 2. Německo BBS Fredenberg, Salzgitter duben žáci KA, 2 žákyně KO 3. Irsko Swan Training Institute, Dublin květen žáci HT, 2 žáci POS, 2 žáci KČ, 2 žákyně KO 4. Finsko Kainuu Vocational College, Kajaani září (říjen) žáci HT, 2 žáci(ka) Celkem by se projektu zúčastnilo 32 žáků a 4 doprovodné osoby. Zájemci o stáž budou vybráni podle předem daných kritérií. CZ/09/LLP LdV// Střední škola nábytkářská a obchodní Řemeslo a inovace Bystřice pod Hostýnem Holešovská 394, Bystřice 9369 pod Hostýnem Projekt jsme prvoplánově zaměřili enviromentalisticky a předmětem předávání vědomostí bude použití ekologicky šetrných povrchových úprav při zpracování dřeva a výrobě nábytku.projektem chceme navázat na započatou tradici pěstovat v našich žácích vztah k přírodě, životnímu prostředí a vážit si dřeva jako materiálu všeobecně. Zároveň je pro naši organizaci důležité, abychom udržovali vztah s naší patrnerskou školou ve Spolkové republice Německo, kde jsme po mnoho let realizovali úspěšné reciproční výměny, jež přinášely oběma organizacím prestiž a inovace. Protože je z řad studentů o stáž velký zájem,chceme těmto zájemcům nabídnout aktivitu, která zkvalitní jejich odborné znalosti, jazykové dovednosti a podpoří v nich kosmopolitní vnímání společnosti.další důležitý aspekt je poznání kultury sousední země a jejich památek. CZ/09/LLP LdV/PLM/ Archatt památky spol s.r.o. Evropské obchodní trendy PLM Vítězslava Nezvala 68, Třebíč Vysílající organizace: Archatt památky spol.s.r.o, podnik střední velikosti z jižní Moravy zaměřující se na oblast stavebnictví a obchodu. Přijímající orgnizace, zprostředkující partneři: Finsko, Španělsko Přímí účastníci: absolventi středních škol se zaměřením na stavebnictví/obchod registrovaní na úřadu práce, mladí lidé z vysílající organizace. Plánovaná délka projektu: 01/09/ /12/2010. Plánovaná délka stáží: týdnů. CZ/09/LLP LdV// Střední škola zemědělská a Vyšší Podporujeme mladé zemědělce odborná škola Chrudim Poděbradova 842, Chrudim 3140 Projektový návrh je projektem stáží pro žáky Střední školy zemědělské Chrudim. Měsíční stáž pro 4 žáky zemědělské školy proběhne na dvou rodinných farmách v Nizozemsku. Žáci se budou podílet na zajišťování běžného provozu farmy. Budou pracovat v živočišné i rostlinné výrobě. Po dobu stáže budou žít v rodinách farmářů a budou mít možnost poznávat nové sociokulturní prostředí. U všech účastníků však předpokládáme vážný zájem o zemědělství a aktivní přístup při naplňování cílů tohoto projektu. Toto bude také rozhodujícím kritériem pro výběr nejvhodnějších účastníků projektu stáží. CZ/09/LLP LdV// Střední škola oděvní a obchodně Proces inovací v praktické výuce podnikatelská, Frýdek Místek, příspěvková organizace Potoční 1094, Frýdek Místek 29890

2 Do projektu se zapojí formou zahraniční stáže žáci oděvních a ekonomických oborů ze SŠ oděvní a obchodně podnikatelské ve Frýdku Místku. Studenti oděvních oborů si prostřednictvím čtyřtýdenní stáže zvýší odbornou kvalifikaci ve své profesi, seznámí se s novými technickými prostředky, technologickými postupy a inovacemi v oblasti materiálu CZ/09/LLP LdV// Obchodní akademie Praha, s.r.o. Dobrovolné pracovní praxe českých studentů v německých firmách Vinořská 163, Praha Mobility českých studentů budou realizovány po dobu tří týdnů během roku Předpokládáme, že čeští studenti pojedou do Německa v termínu Bydlet budou v městečku Lichtenfels nebo jeho blízkém okolí. Tamtéž se budou odehrávat i praxe. Během praxe studenti také navštíví 2x 3x partnerskou školu v Lichtenfelsu. Pro případ potřeby pro ně bude vyčleněn na německé straně jeden učitel (Klaus Schwarz), který jim bude pomáhat. Český doprovod bude tvořit jeden učitel, který s nimi stráví dobu jejich praxí v Lichtenfelsu a bude jim taktéž k dispozici pro řešení případných problémů. Na závěr sepíší studenti zprávy o průběhu praxe a na naší škole uspořádáme seminář pro zájemce, kde proběhne diskuse o německém prostředí a práci v německých firmách na základě zkušeností studentů, kteří se výměny zúčastnili. CZ/09/LLP LdV// Obchodní akademie Karviná, s. r. o. Integrace a rozmanitost žít společně Leonovova 1795, Karviná Hranice Účastníci projektu jsou studenti střední odborné školy, tedy osoby v počátečním stádiu vzdělávání. Do projektu budou zapojeni ti studenti, kteří nemají vždy zázemí k tomu, aby pokračovali ve studiu na vysoké škole. Účastí na stáži mají tak možnost získat nové dovednosti, které jim umožní vyšší konkurenceschopnost na trhu práce. Naší partnerskou školou je Magnus Abergsgymnasiet v Trollhättanu ve Švédsku. Část školy, se kterou spolupracujeme má stejné zaměření jako naše škola. Partnerská škola zajistí studentům odpovídající místa praxe, připraví pro ně doprovodný program. Totéž bude zajištěno naší školou pro studenty ze Švédska. CZ/09/LLP LdV/PLM/ United Energy právní nástupce, a.s. Mobility zaměstnanců teplárenství Krušnohoří PLM Teplárenská 2, Most, Komořany, Most, Komořany Projekt je zaměřen na profesní rozvoj cílové skupiny PLM ( People in the Labour Market)prostřednictvím "stáže" v oboru teplárenství u německého partnera působícím ve stejném oboru na opačné straně Krušnohoří. Je určen pro zaměstnance,absolventy škol v počátečním stadiu odborné přípravy na zaměstnání. CZ/09/LLP LdV// Vyšší odborná škola mezinárodního Odborná praxe studentů v zahraničí obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou Do projektu jsou zapojeni: VOŠ mezinárodního odbchodu a OA v Jablonci n. N. vysílající organizace Vitalis, GmbH, Schkeuditz zprostředkující partner pro stáže v Německu (Lipsko) Město Bautzen zprostředkující partner pro praxe v Německu (Bautzen) Amslav Tourisme cestovní kancelář v Paříži, přijímající organizace ve FR Czech Tourism přijímající partner ve FR Job Options Bureau zprostředkující organizace pro stáže v Irsku Termíny a místa uskutečnění projektu: 1) 06 07/2009 (4 týdny), Irsko 2) 09 12/2009 (13 týdnů), Německo a Francie 3) 02 03/2010 (6 týdnů), Německo a Irsko 4) 06 07/2010 (4 týdny), Německo a Irsko 5) 02 03/2011 (6 týdnů), Německo, Irsko a Francie CZ/09/LLP LdV/VETPRO/ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Stáž českých lesníků

3 VETPRO Křtiny 175, Křtiny 5088 Projekt s názvem Odborná stáž českých lesníků předkládá Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, který je organizační součástí Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Projekt je plánován pro dva účastníky a jeho délka je plánovaná na 8 měsíců (od 3. srpna 2009 do 12. března 2010). Stáž se uskuteční ve Velké Británii na západním pobřeží Skotska v Lochgilphead. CZ/09/LLP LdV// Střední průmyslová škola Třebíč Nové trendy v environmentálních, informačních a technických strategiích a politikách partner. zemí Manželů Curieových 734, Třebíč Zahraniční stáže jsou součástí počáteč. odbor. vzdělávání žáků 2. a 3. roč. (cíl. skup let) oborů Průmysl. ekologie, Technic.lyceum, Strojírenství, Elektronické počítač. systémy, Mechanik elektronik a Obráběč kovů. Stáže zrealizujeme u našich dlouholetých i nových partnerů v originálním prostředí cizího jazyka v Německu, Litvě a Maďarsku. CZ/09/LLP LdV// Střední odborné učiliště obchodní Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1 Italská gastronomie zdravě, rychle perspektivně III nám. Ed. Husserla 1, Prostějov Hlavním cílem projektu je umožnit skupině 20 ti žáků gastronomických oborů pracovat na odborné úrovni v cizí zemi, a tím si zároveň rozšířit praktické dovednosti a vzdělání ve svém oboru a doplnit svoje jazykové dovednosti a znalosti. Projekt je plánován na období jaro 2010 jaro 2011 a bude realizován ve třech třítýdenních bězích. CZ/09/LLP LdV// Obchodní akademie,vyšší odborná Přiblížení evropského pracovního trhu škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T.G.Masaryka 14 T. G. Masaryka 14, Mladá Boleslav Studenti naší školy budou umístěni v podnicích ve Velké Británii, Německu a Slovensku, od průmyslových a obchodních společností po vládní úřady. Samotná praxe se uskuteční v únoru a květnu roku První skupina studentů bude umístěna v Anglii. Druhá skupina účastníků praxe bude pracovat v Německu. Třetí skupina studentů uskuteční svou praxi ve slovenských Košicích. CZ/09/LLP LdV// Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mladí Evropané se připravují na úspěšnou budoucnost v zemědělském podnikání Mendelova 131 Mendelova 131, Benešov , Benešov Projekt je zacílen na současné studenty 2.a 3.ročníků SZeŠ(vycestují ve 3.a 4.ročníku),kteří studují obory Agropodnikání se zaměřením na ekonomiku,provoz a podnikání,chov koní,potravinářská technologie a obor Zahradnictví tvorba a údržba zahrad.probíhájí 4 týdenní stáže,prováděné v podnicích v Německu a na farmách v Holandsku na podzim 2009 a na jaře 2010 a 8 týdenní stáže v létě 2010 v rámci ostatních oborů,např.na ekologických farmách v Norsku. Do projektu jsou zapojeni studenti VOŠ (obor Zemědělské podnikání). Studijním oborem jsou odborné zemědělské a ekonomické předměty, velký prostor je věnován cizím jazykům, což není běžné u srovnatelných typů VOŠ; praxe je povinnou součástí studia. Praxe trvá 24 týdnů od dubna do září, tj.v hlavní zemědělské sezóně. CZ/09/LLP LdV// Střední průmyslová škola a Vyšší Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení odborná škola, Písek Karla Čapka 402, Písek 29038

4 Účastníci projektu diskutují o klimatických změnách, světové spotřebě energie a potenciálech trvale využitelných obnovitelných zdrojů energie. Učí se chápat význam obnovitelných energií jako náhrady za fosilní zdroje energie, úspory energie a jejich pozitivního působení na životní prostředí. Učí se znát, navrhovat a využívat jednotlivé druhy a zařízení k využívání obnovitelných energií a popisují jejich výhody a nevýhody, přičemž se soustředí obzvlásť na fotovoltaiku, solární kolektory a tepelná čerpadla včetně využití a řízení dodávky energie z těchto zdrojů. Informativně diskutují i o dalších druzích obnovitelných zdrojů větrné elektrárny, biomasa. Účastníci diskutují i ekonomické a ekologické aspekty jednotlivých druhů a zařízení. Budou seznámeni s předpisy, pravidly týkajícími se techniky a bezpečnosti práce. CZ/09/LLP LdV// Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Odborná stáž budoucích zdravotních sester v nemocnici Procházkova 303, Trutnov Studenti Vyšší odborné školy zdravotnické Trutnov vykonají odbornou dvoutýdenní stáž v nemocnici v Turecku (Akcaabat, Trabzon) a jiných zdravotnických zařízeních. Partnerem naší školy je zdravotnická škola Akcaabat saglik meslek lisesi. Praxe v nemocnici bude realizována společně se studenty z Turecka pod vedením odborných učitelů a lékařů. CZ/09/LLP LdV// Střední odborná škola a Střední Stáž oboru instalatér 2010 odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Sochorova 15, Vyškov 6780 Vysílající organizace je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ve Vyškově, které má s přijímající organizací Zemskou odbornou školou pro obor instalatér v rakouském Zistersdorfu již více než desetiletou spolupráci. Projekt je realizován třítýdenním pobytem českých žáků v partnerské rakouské škole. Termín: duben 2010 CZ/09/LLP LdV// Střední škola Kostka, s. r. o. Odborná praxe studentů cestovního ruchu Pod Pecníkem 1666, Vsetín Projekt Odborná praxe studentů cestovního ruchu je připraven ve spolupráci pěti subjektů: Střední školy Kostka s.r.o. a firem Top Level Tours S.A. Athens (Řecko), Icarus Viaggi (Itálie), Perla Tours (Španělsko) a společnosti Vitalis (Německo). Novějším partnerem je společnost Vitalis, s kterou spolupracujeme teprve dva roky, ale máme s ním velmi dobrou zkušenost. Studenti budou praktikovat v odborných činnostech cestovního ruchu. Stáže se uskuteční formou osmi běhů za dva roky, na podzim 2009 a 2010 ve Španělsku a Řecku, na jaře 2010 a 2011 v Německu a v Itálii. CZ/09/LLP LdV// Střední škola obchodu a služeb Praxe v EU jako základ pro odborný rozvoj žáků Jihlava Karoliny Světlé 2, Jihlava Projektu se zúčastní Střední škola obchodu a služeb Jihlava předkladatel a koordinátor,sou Humenné(SK),Berufsbildende Schule Friedenstrasse Wilhelmshaven (DE)Landesberufsschule Laa an der Thaya(AT),fa.SPAR jako partneři a příjemci projektu..žáci oborů Obchodník,Prodavač(AT)budou během stáže navštěvovat odborné semináře ve škole a konat praxi v provozovnách obchodního řetězce SPAR. Projektu se zúčastní 20žáků v 10 stážích. CZ/09/LLP LdV// Střední škola IT a sociální péče Výměnná praxe Brno,Purkyňova 97 Purkyňova 97, Brno Projektu se zúčastní žáci Střední školy IT a soc. péče, Brno a žáci BBS Fredenberg, Salzgitter z oborů sociálněsprávní/pečovatelství a péče o domácnost. Výměnné praxe se konají vždy 3 týdny v domech s pečovatelskou službou v Salzgitter Bad (BRD,Niedersachsen) a v Brně. Praxe českých studentů v SRN se koná v období říjen/listopad 2009 a 2010 a praxe německých v Brně v období únor/březen 2010 a CZ/09/LLP LdV// Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Zvyšování odborných kompetencí studentů oboru Informační Technologie v zahraničních firmách Olomoucká 61, Brno 25968

5 Cílem projektu je realizovat stáž 20 studentů oboru IT (Informační Technologie) ve firmách ve Spojeném Království ve spoluprácí s partnerem Totnes European School, 4 Birdwood Court, Totnes, Velká Británie. Stáž se uskuteční v červnu 2010 a bude trvat 3 týdny. Studenti budou během stáže pracovat ve firmách,které se zabývají Informačními Technologiemi. CZ/09/LLP LdV// Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Praxe v zahraničí přínos pro odborné vzdělání žáků Bratříků 851, Havlíčkův Brod Do projektu Praxe v zahraničí přínos pro odborné vzdělání žáků budou zapojeny Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod (organizace odpovědná za vysílání účastníků) a Spojená škola Stojan 1 Spišská Nová Ves (organizace odpovědná za přijímání účastníků). Projektu se zúčastní 9 žáků oboru Obchodní akademie vysílající organizace. Projekt bude realizován v termínech 14. až , až a až , kdy budou žáci 3. ročníku oboru Obchodní akademie vykonávat odbornou čtrnáctidenní praxi ve vybraných firmách ve Spišské Nové Vsi. CZ/09/LLP Střední škola nábytkářská a obchodní Pedagogika a inovace LdV/VETPRO/ Bystřice pod Hostýnem VETPRO Holešovská 394, Bystřice 8920 pod Hostýnem Osum pedagogů SŠNO Bystřice pod Hostýnem by chtělo vycestovat o jarních prázdninách 2010 do partnerské školy v SRN, aby po 7 dní čerpalo potřebné inovace na poli středního odborného vzdělávání.tento projekt je zaměřen na studium relativně nového fenoménu v evropské pedagogice a to na Syndrom SRCH D, což je syndrom rizikového chování v dospívání. CZ/09/LLP LdV// Integrovaná střední škola Cheb Ze starého nové Obrněné brigády 6, Cheb V tomto projektu jsou zapojeny 2 vzdělávací instituce. Na české straně Integrovaná střední škola Cheb, na německé straně Aristoteles Institut in Bremen. V rámci projektu vyjedou do zahraničí skupiny studentů ze tří studijních oborů (Veřejnosprávní činnost,pozemní stavitelství a Agropodnikání). Celá dvanáctitýdenní stáž je rozdělena do dvou tématických částí, které budou probíhat kontinuálně po celou dobu trvání stáže. Mobilita proběhne v termínu Cílovou destinací jsou spolkové země Bremen a Schleswig Holstein. CZ/09/LLP Hotelová škola Vincenze Priessnitze, využívání ICT v odborném výcviku LdV/VETPRO/ Jeseník, Dukelská 680 VETPRO Dukelská 680, Jeseník 1950 Do projektu "Využívání ICT v praktickém vyučování gastronomie a cestovního ruchu" je zapojena Střední škola turismu v Klaipedě (Litva)a Hotelová škola v Jeseníku. Odborní učitelé a učitelé praxe projednají a analyzují učební plány jednotlivých oblastí odborného výcviku, témata, metodické postupy a požadavky s ohledem na potřeby trhu práce. CZ/09/LLP LdV// Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Zvyšování odborné kvalifikace studentů v oborech elektrotechnika a informatika Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7/1490, Ostrava Moravská Ostrava V rámci projektu budou realizovány odborné stáže u jednotlivých organizací poskytujících profesní vzdělávání a odbornou praxi. Během dvouletého trvání projektu budou uspořádány celkem 4 odborné stáže (2x v říjnu a 2x v květnu 2009, 2010, 2011). Stáže budou probíhat v organizacích a společnostech ve Velké Británii, za jejichž výběr se zaručila hostitelská organizace Almond Vocational Link. Vybraní studenti budou moci aplikovat teoretické poznatky získané během dosavadního studia na střední škole do praxe. CZ/09/LLP LdV// Obchodní akademie a Vyšší Zahraniční zkušeností k vyšší odbornosti odborná škola sociální, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace

6 Karasova 16, Ostrava Mariánské Hory Záměrem projektu je umožnit studentům 2. a 3. ročníku VOŠS oboru sociální práce možnost absolvování stáží v sociálních zařízeních. Stáže budou realizovány v listopadu 2009 a v červnu CZ/09/LLP LdV// Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15 Motivace a nové poznatky pro technická povolání Na Bojišti 15, Liberec 6154 Do projektu je zapojena předkládající organizace (Střední odborná škola a Gymnázium Liberec) a partnerská organizace (Agricola Institut, GMBH). Účastníky projektu budou studenti třetího ročníku středního odborného učiliště z elektrooboru, který je zakončen maturitní zkouškou. Mobility budou realizovány pro tři studenty na dobu tří týdnů v SRN. CZ/09/LLP LdV// Jabok Vyšší sociálně pedagogická a Využití zážitkové pedagogiky v sociální práci teologická škola, Praha 2 Salmovská 8, Praha Studenti budou absolvovat čtyřtýdenní stáže, v jejich průběhu se naučí novým metodám práce s ohroženou mládeží a porovnají je s metodami používanými u nás. V projektovém období až se uskuteční celkem 9 běhů mobilit studentů II. a III. ročníku Jaboku v partnerských organizacích ve Velké Británii a Německu. CZ/09/LLP LdV// Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. Gastronomie přímořských států EU se zaměřením na kreativitu při přípravě národních pokrmů U Josefa 118, Pardubice Zapojeny jsou tři školské organizace: Labská hotelová SOŠ a SOU Pardubice, s.r.o.; Střední odborná škola Balderskolan Skelleftea; IAL Scuola Ristorazione della Romagna Cesenatico. Účastníci obohatí své odborné znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodní gastronomie. Seznámí se s novými technologiemi a trendy v mezinárodních kuchyních, které následně aplikují v praxi. Stáže projektu se uskuteční ve švédském městě Skelleftea, jenž je družebním partnerem města Pardubice. Dále v italské hotelové škole IAL v Cesenaticu, kde v předloňském roce již projekt mobility úspěšně proběhl. Předpokládané termíny uskutečnění stáží jsou září 2009, únor 2010 a září Do projektu se přednostně zapojí žáci SOU, oboru Kuchař číšník pro pohostinství. CZ/09/LLP LdV// Hotelová škola Světlá Odborná stáž v partnerské hotelové škole v Bazeilles Francie U Světlé 36, Velké Meziříčí Do projektu jsou zapojeni studenti Hotelové školy Světlá ve Velkém Meziříčí. Od roku 2004 naše škola udržuje partnerské vztahy s Lycée Hotelier v Bazeilles v kraji Champagne Ardenne ve Francii. Francouzská hotelová škola zajišťuje každoročně pro naše studenty tříměsíční prázdninovou stáž v hotelích Campanile v Paříži. Během této stáže studenti pracují polovinu doby v kuchyni při přípravě jídel a druhou polovinu obsluhují hosty v hotelové restauraci. CZ/09/LLP LdV/PLM/ Mendelova střední škola, Nový Jičín, Evropa nás vyškolí III. odborné stáže v EU příspěvková organizace PLM Divadelní 4,, Nový Jičín Cílovou skupinu tvoří mladí absolventi 20 uchazečů na trhu práce s profesní orientací ekonomika, administrativa, cestovní ruch, informační technologie, elektrotechnika, ekologie, zemědělství s dosaženým středním odborným vzděláním ukončeným maturitou, případně vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním. Hostitelskými organizacemi jsou agentura Job Options Bureau Cork, Irsko a European Training Consortium (E.T.C.) Plymouth, Anglie. Délka pobytu každého uchazeče je stanovena na 8 týdnů (I. až II. 2009); stáži předchází 3měsíční jazyková a odborná příprava (X. až XII. 2008). CZ/09/LLP LdV// Mendelova střední škola, Nový Jičín, Studenti bez hranic II příspěvková organizace Divadelní 4,, Nový Jičín 50000

7 Záměrem MSŠ je vyslat do Irska 15 studentů ekonomických oborů, do Velké Británie 10 studentů ekonomických oborů, do Německa 10 studentů ekonomických oborů, do Španělska 10 studentů ekonomických oborů a do Velké Británie 6 studentů zdravotnických oborů. Vybraní účastníci budou studenty 3. ročníků MSŠ a stáž proběhne jednotně v měsíci květnu roku 2010 po dobu 4 týdnů. CZ/09/LLP LdV// Střední škola hotelová a služeb Hotely a restaurace EU Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž V Německu, v síti restauračních a hotelových zařízení, které jsou součástí strav.a ubytov. systému hotelů, proběhne stáž studentů SŠHS Kroměříž v hotelovém komplexu Aparthotel Rialto und Haus Esplanade v městě Binz na ostrově Rujana v období V Itálii, ve městě Florencii proběhne stáž od CZ/09/LLP LdV// Střední škola teleinformatiky, Mladí teleinformatici z Ostravy do Evropské unie Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119, Ostrava Poruba Jednotlivých čtrnáctidenních běhů se účastní 4 různé pětičlenné skupiny. Na Slovensko, do Střední odborné školy v Banské Bystrici, v termínu od vyjíždí 5 studentů oboru Telekomunikační mechanik se zaměřením na informatiku. Na Slovensko, do Střední odborné školy v Bratislavě vyjede 5 studentů v době od oboru Telekomunikační mechanik se zaměřením na informatiku. Do Německa do drážďanské telekomunikační školy v termínu od vyjíždí 5 studentů oboru Digitální telekomunikační technika. Do Polska, do krakovské technické školy v době od vyjede 5 studentů oboru Digitální telekomunikační technika a Telekomunikační mechanik se zaměřením na informatiku. CZ/09/LLP LdV// Vyšší odborná škola a Střední Za zkušenostmi do německých autoservisů průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Jedná se o odbornou stáž v délce 21 týdnů, která je určena pro tři vybrané studenty 3. ročníku vyššího odborného studia. Na základě předběžné dohody s hostitelskými organizacemi budou dva studenti z oboru Automobilová diagnostika a servis a jeden student z oboru Firemní ekonomika. Pětiměsíční odborná praxe v tuzemských nebo zahraničních firmách je součástí vzdělávacích programů závěrečného ročníku studia obou těchto oborů. Projekt bude realizován v hostitelských organizacích v Riese v období od 1. září 2009 do 29. ledna CZ/09/LLP LdV/VETPRO/ Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Člověk, trh, solidarita mezipředmětové vztahy sociálních věd a ekonomiky VETPRO Divadelní 4,, Nový Jičín 7525 Do projektu je jako předkladatel a koordinátor zapojena Mendelova střední škola v Novém Jičíně (MSŠ), projektu se účastní 5 učitelů této školy. Mezi účastníky budou pedagogové vyučující odborné předměty a předměty společenskovědní zaměřené na zvyšování odborných, sociálních a kulturních kompetencí žáků. Přijímající organizací je Over Betuwe College. MSŠ vyšle 5 učitelů na týdenní návštěvu k našemu holandskému partnerovi v únoru 2010, a to během jarních prázdnin ( ). CZ/09/LLP LdV/PLM/ Západočeská univerzita v Plzni, Praxe pro absolventy ZČU v organizacích EU Zahraniční vztahy PLM Univerzitní 8, Plzeň V rámci plánovaného projektu bude dána možnost třiceti čerstvým absolventům zúčastnit se odborných praxí v zemích Evropské unie. Praktické stáže jsou plánované na dobu tří a šesti měsíců. CZ/09/LLP LdV// Hotelová škola s. r. o. Odborné vzdělávání v oblasti hotelnictví a turismu

8 Bosonožská 9, Brno Cílem projektu je umožnit studentům získávat praxi v cizích zemích a pochopit fakta, která řadí rakouský a francouzský průmysl cestovního ruchu mezi nejlepší na světě. Hlavním cílem je bližší propojení odborného vzdělávání s praxí. Toho by mělo být dosaženo třítýdenní pracovní zkušeností v našich partnerských školách a na jejich pracovištích ve Villachu a Bad Hofgasteinu (Rakousko) a Challes les Eaux (Francie), které jsou do projektu zapojeny. Mobility budou realizovány v období června 2009 až srpna CZ/09/LLP LdV/PLM/ České vysoké učení technické v Praze, rektorát, odbor mezinárodních styků Uplatnění teoretických znalostí absolventů v odborné zahraniční praxi PLM Zikova 4, Praha Projekt je určen pro absolventy bakalářského, magisterského a doktorandského studia na ČVUT. Absolventi během měsíců strávených v zahraniční firmě budou nuceni své teoretické znalosti z předchozího studia aplikovat v reálných situacích, a tak získají neocenitelné praktické zkušenosti ve svém oboru a osvojí si též schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, vč. schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Projektu se může zúčastnit 24 absolventů bakalářského, magisterského a doktorandského studia. Stáže budou probíhat v období 8/2009 4/2011 v zemích EU a přidružených státech. Délka stáží může být týdnů. CZ/09/LLP LdV// Střední škola Centrum odborné Bezolovnaté pájení Zelená cesta EU přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Projekt Bezolovnaté pájení Zelená cesta EU by měl nabídnout celkem čtyři běhy (podzim 2009, jaro a podzim 2010, jaro 2011), ve kterých se v průběhu dvou týdnů budou žáci vysílající organizace prakticky této technice učit na pracovištích sociálních partnerů přijímající organizace. Každý žák absolvuje maximálně jednu stáž. Projekt by měl být realizován zrcadlově. CZ/09/LLP LdV// Střední průmyslová škola na Proseku Praxe v Německu pro studenty SPŠ na Proseku Novoborská 2, Praha Žadatelem projektu je Střední průmyslová škola na Proseku. Cílovou skupinou projektu jsou žáci této školy. Dvouletý projekt mobilit je zaměřen na odbornou stáž pro obory silniční doprava, strojírenství a mechanik elektronik SPŠ na Proseku. Během dvou let trvání projektu vyjede 60 žáků školy na odbornou stáž do Německa. Zahraniční stáže jsou připraveny pro šest běhů, které se uskuteční na přelomu října a listopadu 2009 pro 10 žáků 3. ročníku oboru silniční doprava, v listopadu 2009 pro 10 žáků mechaniků elektroniků, v březnu 2010 vyjede desetičlenná skupina strojařů do Rostocku. V druhém roce projektu se stáže zopakují pro dalších 10 strojařů, 10 mechatroniků a 10 studentů silniční dopravy. Stáže jsou určeny vždy pro žáky 3. ročníků. CZ/09/LLP LdV// Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Sbližování moderních pracovních postupů v síťových technologiích v odborné praxi učňů Vejprnická 56, Plzeň Obsahem projektu je získat zkušenosti s prakt. pracemi z oblasti moderních síť. technologií.projekt napomůže učňům i učitelům odb. předmětů získat prakt. zkušenosti a konkrétní představy o struktuře a systému prací při zavádění síť. technologií do nových objektů, diagnostice a slaďování systémů navzájem.cílem projektu je podporovat učně v získávání a používání vědomostí, prakt. dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj; významně podpořit zvýšení kvality výuky v oblasti návrhů, montáží a diagnostice síť. technologií v návaznosti na profesní život. CZ/09/LLP LdV/VETPRO/ Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Nová inovativní řešení instalací radiofrekvenčních systémů v oblasti bytových a průmyslových center VETPRO Vejprnická 56, Plzeň 6790

9 Projekt napomůže učitelům získat praktické zkušenosti a konkrétní představu o tvorbě a modernizaci výukových programů na základě požadavků na profil absolventa učně ve dvou zemích EU (CZ, SK); porovnávat typ a obsah vyučovaných témat; porovnávat možnosti na úrovni využívání technologií v teoretické i praktické výuce. Cílem projektu je podporovat učitele v získávání a používání vědomostí, praktických dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj; podporovat zvyšování kvality výuky v oblasti radiofrekvenčních systémů v oblasti instalací bytových a průmyslových center a tak zvýšit praktickou a odbornou připravenost učňů pro vstup na trh práce. CZ/09/LLP LdV// Obchodní akademie, Lysá nad Zkusíme to! Labem, Komenského 1534 Komenského 1534, Lysá nad Labem Cílem projektu je inovace vzdělávání v Obchodní akademii v Lysé nad Labem, zvýšení jeho kreativity, zvýšení motivace žáků školy ke vzdělávání. Těchto cílů bude dosaženo dvoutýdenní stáží celkem devíti žáků v Německu a ve Francii v květnu Stážisté budou pracovat v obchodním nebo logistickém oddělení podniku Bosch v Bambergu v Německu (3 žáci) a v administrativním oddělení Ecole commerciale privee, v informačním centru města a v kanceláři europoslance v Evropském parlamentu ve Strasbourgu ve Francii (6 žáků). CZ/09/LLP LdV// GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o, Frýdek Místek Projekt odborné praxe GOODWILL IIK 2009/2010 Prokopa Holého 400, Frýdek Místek Návrh Projektu odborné praxe GOODWILL IIK 2009/2010 vznikl na základě spolupráce mezi VOŠ Goodwill, s. r. o. a organizací Institut fűr Interkulturelle Kommunikation se sídlem v Jeně. Náplní projektu je realizace odborných stáží pro 8 studentů 2. ročníku oboru zahraniční obchod a cestovní ruch ve firmách v Jeně a okolí v době od do Studenti budou vykonávat praxi v podnicích, které odpovídají jejich studijnímu zaměření (cestovní kanceláře, hotely, informační centra pro obor cestovní ruch a organizace se zaměřením na zahraniční obchod pro stejnojmenný studijní obor). CZ/09/LLP LdV// CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Pracovní stáže studentů oboru Charitativní a sociální práce Náměstí Republiky 3, Olomouc Předkládaného projektu mobility programu LdV se zúčastní celkem 20 studentů 3. ročníku oboru Charitativní a sociální práce CARITAS Vyšší odborné školy sociální v Olomouci, tj. budoucí sociální pracovníci.jedná se o zahraniční pracovní stáže vybraných studentů v zimním semestru posledního ročníku programu Charitativní a sociální práce. Délka a doba realizace stáží: 8 týdnů v říjnu listopadu 2009 a 8 týdnů v říjnu listopadu Hostitelské země: Nizozemí, Německo, Velká Británie, Slovensko CZ/09/LLP LdV// Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace Zkvalitnění odborných kompetencí žáků prostřednictvím zahraničních stáží v zemích EU Dr. Farského 300, Vysoké nad Jizerou Stáž je určena pro věkovou skupinu žáků ve věku let. Má rozvíjet odborné kompetence žáků oboru 2366H Mechanik opravář a oboru 6441L524 Podnikání v reálné odborné praxi. Délka stáže v Polsku a na Slovensku je dvoutýdenní a uskuteční se ve dvou bězích. Stáž ve Velké Británii se uskuteční v jednom běhu v délce 3 týdnů. Stáže budou realizovány v termínu od do CZ/09/LLP LdV// Střední zdravotnická škola Zdravotníci bez hranic Ruská 91, Praha 10, Praha 34132

10 Cílem tohoto projektu bude zkvalitnění a prohloubení ošetřovatelských kompetencí našich studentů ve zdravotnických zařízeních v holandské Bredě. Tito získají nejen další odborné zkušenosti, díky kterým budou mít výhodnější uplanění na trhu práce, ale také získají unikátní zkušenosti tím, že budou žít samostatně jen se svými spolužáky a učitelským doprovodem, bez rodiny. Této odborné stáže se zúčastní 25 studentů a dva pedagogové, kteří se budou po jednom týdnu střídat.realizace studijně vzdělávacího pobytu se uskuteční v prvních dvou dnech na střední zdravotnické škole v holandské Bredě. CZ/09/LLP LdV/VETPRO/ DC VISION, s. r. o. Lean Nástroje průmyslového inženýrství pro řízení malých a středních firem VETPRO Krnovská 38/58, Opava Týdenní výměnný pobyt je určen osobám zodpovědným za přípravu a realizaci programů odborného vzdělávání v oblasti štíhlých procesů (Lean Production), prostřednictvím zvýšení přehledu a osvojení si pracovních a komunikačních metod zahraničních partnerů. Výměnný pobyt se uskuteční v termínu od 06/09/09 do 12/09/09 u přijímající organizace Implement v Dánsku a u partnerů přijímající organizace tamtéž. CZ/09/LLP LdV/VETPRO/ Vyšší odborná škola DAKOL a Učitelé a mistři příkladem střední škola DAKOL, o. p. s. VETPRO 570, Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné Projekt je určen pro cílovou skupinu VETPRO, jmenovitě pro vzdělavatele naší školy, kteří se podílejí na přípravě studentů gastronomických oborů a oboru Hotelnictví a turismus (mistří a učitelé odborných předmětů a jazyků). Projektu se zúčastní celkem čtyři pedagogové, kteří vykonají čtrnáctidenní praxi ve dvou zařízeních v Lucembursku a Francii. Stážisté pedagogové projdou v průběhu dvoutýdenní stáže všemi pracovišti hotelových zařízení, jmenovitě restaurací, kuchyní, recepcí i doplňkovými službami (animace u hotelu ve Francii a wellness v Lucembursku) a reálně se zapracují v různých pozicích. CZ/09/LLP LdV// Vyšší odborná škola DAKOL a Ekologické aspekty v gastronomii a hoteliérství střední škola DAKOL, o. p. s. 570, Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné Obsahem projektu jsou dvanáctitýdenní stáže studentů v hotelových a gastronomických zařízeních na rozličných postech. Studenti tedy v průběhu svého pobytu v partnerském zařízení budou kromě klasických pracovních úkonů (servis, příprava jídel, obsluha recepce, atd.) zjišťovat, jakým způsobem dané hotely a restaurace problémy ekologického rázu řeší, budou shromažďovat materiály na úrovni vyhlášek a jiných právních norem celonárodního i regionálního charakteru. CZ/09/LLP LdV// Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, spol. s r. o. Inovace oboru CR z hlediska podnikatelských aktivit studentů ve venkovské turistice Ortenovo nám. 34, Praha Do projektu jsou zapojeni studenti 2. a 3. ročníku VOŠ, to je asi 25 osob a partnerské školy viz. Stáže proběhnou na Slovensku v Čadci (květen) v Německu v Trauensteinu (červen). Během stáží se studenti seznámí s fungováním různých forem podnikatelských aktivit ve venkovské turistice a agroturistice. CZ/09/LLP LdV// Obchodní akademie, Střední odborná Stejné příležitosti všem škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace Jirkovská 119, Údlice Hlavním cílem projektu je získávat nové odborné znalosti a dovednosti, odstranit bariéry (obavy a strach žáků z neznámého prostředí), prohloubit si jazykové znalosti a komunikační schopnosti. Jedná se o celkové rozšíření profesního a osobnostního růstu našich žáků. Pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami je důležitým aspektem integrace do sociálních skupin a vytváření pozitivního sociálního klimatu. CZ/09/LLP LdV// Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Praktické uplatnění a rozšíření vědomostí a jazykových znalostí v Německu

11 Zahradní 541, Ústí nad Orlicí Projektu se zúčastní žáci třetího ročníku SŠUP v Ústí nad Orlicí čtyřletého studijního oboru mechanik seřizovač. Vybráni budou žáci třetího ročníku, aby jsme jejich zkušeností ze stáže mohli využít i ve čtvrtém ročníku na propagaci projektů mezi žáky naší školy a veřejnost. Stáž se uskuteční v německém městě Koblenz v laboratořích praktické vyuky Forderverein Berufsbildende Schule Technik Koblenz e. V ve dvou bězích a to a CZ/09/LLP LdV// Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Lesnické principy založené na ochraně přírodních zdrojů a ekologickém hospodaření Lesnická 55, Písek Projekt navazuje na úspěšné projektové období předchozích šesti let. Řešení ekologických přístupů při lesnické činnosti je dlouhodobou záležitostí nejenom ochranářskou, ale i pedagogickou. Vzdělávací systém je ideální možností formování nové generace pro ekologické myšlení a chování. Přírodní bohatství státu není možné oddělit od celoevropského a rovněž ochranu přírody, k čemuž by měl posloužit i náš projekt.sleduje vývojové tendence v EU, napomáhá ověřování platnosti nových školních vzdělávacích programů a je současně konfrontací názorů na řešení lesnicko ochranářské problematiky. V předchozím projektovém období byla navázána intenzivní spolupráce s lesnickými školami v zahraničí a byla vytvořena skupina 10 lesnických škol v zemích EU řešící ekologii v součinnosti s lesnictvím. Probíhají výměny studentů a žáků škol a rozšiřujeme postupně i pedagogickou spolupráci mezi školami. Nejednotnost evropského školství skýtá výbornou příležitost získání nových informací, jejich uplatnění, průběh vzdělávacího procesu, formy výuky, učební metody a dílčí a závěrečné výstupy. Postupně vytváříme jednotné lesnické učební osnovy, tvoříme kvalifikační standarty a sjednocujeme výstupy a jejich uznatelnost v EU. CZ/09/LLP LdV// Střední odborná škola průmyslová a Za odbornou stáží do Evropy Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Studentská 1384, Hranice Mobility budou probíhat formou 2 týdenních odborných stáží, a to jako dva samostatné běhy vždy pro 6 studentů a jednu doprovodnou osobu. Oba běhy jsou naplánovány na říjen/listopad Místem výkonu odborné stáže pro MCNC obor je Německo město Hoyersweda a pro obor NVD je to Slovensko město Spišská Nová Ves. Důvodem realizace jednotlivých běhů u výše zmíněných partnerů jsou velmi dobré zkušenosti, které vysílající organizace již má s oběmi hostitelskými organizacemi z předchozích projektů. CZ/09/LLP LdV/PLM/ Národní vzdělávací fond, o.p.s. Nové možnosti zefektivnění spolupráce VSZ a MSP PLM Opletalova 25, Praha V projektu je plánováno 6 dvoutýdenních stáží v šesti evropských zemích (Irsko, Velká Británie, Itálie, Rakousko, Norsko a Dánsko) pro celkem 18 osob na trhu práce (odborníci v oblasti zaměstnanosti NVF, o.p.s. a pracovníci MSP). CZ/09/LLP LdV// Střední škola, Odry, příspěvková organizace Ověření a rozšíření odborných dovedností na evropském trhu práce Sokolovská 1, Odry V rámci tohoto projektu dojde ke zdokonalení odborných kompetencí našich 15 žákyň oboru kosmetika, který je na naší organizaci vyučován jako maturitní obor, při odborné 14denní stáži na Slovensku, konkrétně tedy v prostorách přijímající slovenské organizace Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolném Kubíně, se kterou již od roku 1999 spolupracujeme. Projekt bude realizován v prostorách partnerské školy v Dolném Kubíně na Slovensku, odborná příprava pak na odborném pracovišti naší organizace. Pro realizaci stáže stačí 14 dní od 7. do 20. února roku CZ/09/LLP LdV// Alfa tour s.r.o Učíme se v Evropě Palackeho třída 55, Chrudim

12 Předkladatel projektu chce zapojit několik českých škol, jejich žáků s cílem navázat dlouhodobou mezinárodní spolupráci, a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost a zatraktivnit zájem žáků o zvolený obor. Projekt je plánován jako 2 týdenní odborná stáž pro 20 žáků oboru vzdělání kosmetička a kadeřnice a 2 pedagogické doprovody na podzim CZ/09/LLP LdV// Soukromá střední škola pedagogická a sociální, s. r. o. Odborná praxe pro studenty pedagogiky a sociální péče v odborných zařizeních v UK Gahurova 5265, Zlín Záměrem projektu je poskytnout skupině žáků jazykové i odborné vzdělávání formou zahraniční stáže v zařízeních předškolního vzdělávání a v zařízeních poskytujících sociální péči. Do projektu bude zapojena Soukromá střední škola pedagogická a sociální, s.r.o., se sídlem ve Zlíně, která je vysílající organizací a partnerská přijímací organizace Tellus Group, Ltd Work Experience se sídlem v Plymouthu, UK, kde budou také mobility realizovány a to v období květen červen CZ/09/LLP LdV// Italy Gastro Promotion s.r.o. Evropská gastronomie Palackého tř. 55, Chrudim Cílem projektu je vyslání studentů z 5 českých škol na 3 týdenní stáž do Itálie. Studenti oborů hotelnictví turismus získají celkový přehled o chodu hotelů a restaurací, rozvinou komunikativní dovednosti a získají další odborné znalosti důležité pro praxi. Stáž bude probíhat přímo pod vedením italských odborníků ve školách, v odborných učebnách a cvičných kuchyních, recepcích a na partnerských pracovištích. Tím získají účastníci zkušenost s pracovním prostředím a s prací v mezinárodním týmu. CZ/09/LLP LdV// Střední škola cestovního ruchu, s. r. o. Restaurační a barový servis ve Velké Británii a Řecku U Kantorka 406, Rožnov pod Radhoštěm Projekt Stáže studentů SŠCR v hotelech v UK a Řecku je určen pro studenty a 4.ročníků, kteří studují studijní obory Hotelnictví a turismus nebo Management a turismus. Studenti stráví stáž v odbytovém středisku a seznámí se také s chodem výrobního střediska. Seznámí se s technickým vybavením restaurace a baru, skladbou menu a nápojového lístku, seznámí se s přípravou obvyklých jídel. Budou mít možnost porovnat anglický, řecký a český servis. Seznámí se se světově známou anglickou kuchyní a anglickými nápoji a vyhlášenou perlou gastronomie Řeckem. CZ/09/LLP LdV// Střední dborné učiliště Sedlčany o. p. s. Odborná praxe žáků SOU Sedlčany o.p.s. v rakouských firmách Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany Naše škola předkládá projekt, který je založen na dlouhodobé spolupráci české školy a rakouských firem. Spolupráce je podporována rakouskou hospodářskou komorou v Rohrbachu, odbornou školou v Rohrbachu a odbornou školou v Mattighofenu. Základem projektu jsou čtyř až pětitýdenní stáže žáků naší školy v rakouských firmách. Součástí stáží žáků oboru automechanik, které plánujeme pro dva žáky jako pětitýdenní, je týdenní odborný kurs, který proběhne v laboratořích odborné školy v Mattighofenu. Cílovou skupinou jsou žáci druhých a třetích ročníků oboru automechanik, zedník a instalatér. Stáže budou probíhat ve městech Rohrbach,Neufelden,Altenfelden,Julbach,Ulrichsberg a Mattighofen. Budou zahájeny v polovině září 2009 a ukončeny budou ke konci října Celkem 7 žáků bude podpořeno dvěma pedagogickými pracovníky. CZ/09/LLP LdV// Střední škola průmyslová a hotelová Otevřená brána Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Projekt Otevřená brána je určen žákům 3. ročníků studijního oboru hotelnictví a turismus, kteří se zúčastní čtyřtýdenní stáže ve výcvikových střediscích partnerské školy, přičemž budou pracovat v restauraci, kuchyni a v recepci, aby získali co nejširší přehled o organizaci gastronomických institucí hostitelské země. CZ/09/LLP LdV// Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní Work and life experience for Europe

13 akademie Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace Zd. Fibicha 2778, Most Předkladatelem projektu mobilit je VOŠ, SPgŠ a OA v Mostě. Partneři Harmonogram mobilit:1) Podzim 2009: 6 účastníků, obor Sociálně právní činnost, délka stáže: 6 týdnů, přijímající partner: Lebenshilfewerk Annaberg e.v. 2) Podzim 2009: 2 účastníci, obor Sociálně právní činnost, délka stáže: 6 týdnů, přijímající partner: RAA Hoyerswerda. 3) Podzim 2009: 2 účastníci, obor Sociálně právní činnost, délka stáže: 6 týdnů, přijímající partner: Camphill Mourne Grange, Severní Irsko. 4) Jaro 2010: 4 účastníci, obor Firemní ekonomika, délka stáže: 8 týdnů, zprostředkující organizace: E.T.C Plymouth, Velká Británie. 5) Podzim 2010: 4 účastníci, obor Firemní ekonomika, délka stáže: 8 týdnů, zprostředkující partner: E.T.C Plymouth, Velká Británie. CZ/09/LLP LdV// Floristická střední škola, s. r. o. Floristický design ve francouzských floristických obchodech Černilovská 7, Hradec Králové Do projektu Floristický design ve francouzských floristických obchodech se zapojují celkem tři partneři. Projekt předkládá Floristická střední škola, s.r.o. (FSŠ), která je vysílající organizací. Partnerskou přijímající organizací je francouzská škola L ESCAPE HORTICOLE ve Fauville en Caux, která při praktické výuce využívá floristických obchodů začleněných do mezinárodní sítě Interflora. Třetím partnerem projektu, který dohlíží na odbornost stáže a podílí se na šíření výsledků projektu, je profesní organizace Asociace floristického designu (AFD). Projekt bude realizován od července 2009 do ledna Partnerská zahraniční organizace zajistí floristické obchody pro uskutečnění praxe a ubytování. Stáž bude realizována na podzim roku Cílovou skupinou jsou osoby v počátečním odborném vzdělávání. Stáže se zúčastní celkem 6 studentů střední školy ve dvou dvoutýdenních bězích. CZ/09/LLP LdV// Střední škola dostihového sportu a jezdectví Získávání odborných dovedností budoucích dostihových jezdců, stájového personálu a chovatelů U Závodiště 325/1, Praha Předkladatelem projektu je Střední škola dostihového sportu a jezdectví, vzdělávací zařízení pro dostihové jezdce, chovatele a ošetřovatele s téměř 60letou tradicí, v České republice jedinečné. Zahájení projektu plánujeme na září 2009, vlastní uskutečnění pak bude realizováno dvěma 3týdenními odbornými stážemi u partnerských organizací The British Racing School v Newmarketu and The Racing Academy & Centre of Education v Kildare v průběhu roku 2009 a CZ/09/LLP LdV// Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. Pro nové zkušenosti hranice neexistují o. Tyršova 59, Horní Benešov 4438 Účastníky stáže budou žáci naší školy, kteří se připravují na výkon povolání ve stavebnictví. Hlavním cílem tohoto programu je podpora projektů, zaměřených na rozvoj kvality, inovaci a praxi odborného vzdělávání. Dalším cílem je zlepšení zručnosti a rozšíření dovedností a vědomostí. Žáci si zlepší jazykové a odborné vědomosti i komunikační schopnosti. Naváží nová přátelství a budou mít větší možnosti uplatnění na trhu práce. Výměna žáků se uskuteční během měsíce března nebo dubna 2010, ve Spišské Nové Vsi, na Strednej odbornej škole. Pracoviště, na kterém žáci budou pracovat je vybaveno moderně, dle platných bezpečnostních norem a předpisů, které jsou platné ve školství. Výstupem celého projektu bude doplnění některých vědomostí, které v našich osnovách žáci nemají. Jejich znalosti se rozšíří a zkvalitní si teoretické i praktické dovednosti ve svých oborech. CZ/09/LLP LdV// Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Uplatnění vědomostí odborná stáž studentů SPŠ stavební v Liberci Sokolovské nám. 14, Liberec Projekt Uplatnění vědomostí odborná stáž studentů SPŠ stavební je projekt stáže 10 studentů v oboru stavebnictví. Vysílatelem je SPŠ stavební v Liberci, partnerskou organizací je Berufsförderungswerk Bau Sachsen e.v. Überbetriebliches Ausbildungszentrum Bautzen z německého města Bautzen. Stáž proběhne v roce 2010, předpokládaný termín stáže je 24. květen 13.červen Stáž se uskuteční ve firmě Berufsförderungswerk Bau Sachsen e.v. Überbetriebliches Ausbildungszentrum Bautzen.

14 CZ/09/LLP LdV// Soukromá střední umělecká škola Výměnný pobyt Ostrava Bratislava AVE ART Ostrava, s. r. o. Hasičská 550/50, Ostrava 8631 Mobilitní projekt programu Leonardo da Vinci nazvaný "Výměnný pobyt Ostrava Bratislava" je učený osobám v počátečním odborném vzdělávání s výtvarným zaměřením. Zahraniční praxe by se zúčastnilo 10 žáků z 2. a 3. ročníku a doprovodná osoba (pedagog SSUŠ AVE ART Ostrava, s.r.o.). Doba mobility je stanovena v rozmezí 2 týdnů a to od do CZ/09/LLP LdV// Integrovaná střední škola Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 Typická česká, typická německá cukrářská výroba aktivně v Evropě Na Karmeli 206, Mladá Boleslav Předkladatelem projektu Typická česká a typická německá cukrářská výroba aktivně v Evropě je Integrovaná střední škola Mladá Boleslav. Hlavní náplní projektu jsou dvě čtrnáctidenní odborné stáže deseti studentů v cukrářské výrobně při škole Julia Wegelera v německém Koblenz(únor 2010, březen 2011), zaměřené na teoretické i praktické seznámení s typickými německými cukrářskými výrobky. CZ/09/LLP LdV// SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o. Otevřené dveře Evropy Hošťálkovo nám. 132, Žatec Projekt je určen pro žáky ve věku let. Třítýdenní stáže v Německu v restauracích a hotelu se účastní žáci oborů vzdělání Kuchař, Číšník a střední odborné školy se zaměřením na hotelnictví a turismus a žáci oboru Management obchodu a služeb. Mobility se uskuteční v Hotelu am Fridrichsbad s pražskou restaurací. Hotel se nachází v lázeňském městě Baden Baden, které leží nedaleko francouzských hranic. Stáže se uskuteční ve čtyřech bězích na podzim 2009, na jaře 2010, na podzim 2010 a na jaře CZ/09/LLP LdV// Střední odborná škola a Střední Evropa šance pro všechny odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Horky nad Jizerou 35, Brodce Stáž je určena pro čtyřicet čtyři žáků učebních oborů Cukrář, Kuchař číšník, Provoz služeb, Zemědělec farmář a oboru Cestovní ruch ve čtyřech zemích Evropské unie. V SRN se uskuteční stáž pro 10 žáků od do v Berufschule ve Wiesau a v restauracích ve Weiden, v Rakousku od do pro 10 žáků u pěti podnikatelů v zemědělských agroturistických farmách a restauracích pod koordinací MěÚ ve Furthu bei Göttweig, v Itálii v pěti restauracích, hotelích a cukrárně smluvních pracovištích školy Istituto Professionale Di Stato v Senigalii od 5.9. do a na Slovensku pro 14 žáků v hotelu na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách od do CZ/09/LLP LdV// Střední zemědělská škola Dalovice Vogtland zemědělství a ekologie trochu jinak Hlavní 27, Dalovice Stáže, které budou probíhat v červnu (předběžné termíny: , ) budou odpovídat tématu: "Realizace česko německé soutěže horských luk a přírodních trhů k podpoře k životnímu prostředí šetrnějšímu zemědělství. Srpnové stáže (předběžné termíny: , ) pak budou na téma: "Péče o biotopy na německo české hranici a bonitace německých a českých pokusných sadů. Místo konání: Riedelhof, Erlbach OT Eubabrunn Délka pobytu: 2 týdny, Účastníci: 7, Doprovodné osoby: 2 Součástí každé stáže bude jazykový kurz s odbornou terminologií a seznámení účastníků s reáliemi Saska a zajímavostmi Vogtlandu (realizace před výjezdem). Dále budou účastníci podrobněji seznámeni s problematikou zemědělství, sadovnictví, údržba biotopu (dotační programy) a ochrana životního prostředí prostřednictvím pracovních listů a tématických přednášek odborných referentů. CZ/09/LLP LdV// Integrovaná střední škola, Jesenice Inovace v praxi Žatecká 1, Jesenice, Jesenice 8039

15 Mobility jsou situovány do Saska, na 4 týdny, od , pro 6 žáků a 1 pedagoga. Projekt vychovává žáky k soužití v multikulturní společnosti. Na základě poznání historického vývoje vede žáky k lepšímu porozumění současnosti, ke schopnosti uvědomovat si svou národní a evropskou identitu, respektovat lidská práva,být připraven k soužití s ostatními národy. CZ/09/LLP LdV// Schola Humanitas Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství zahraniční stáž studentů Ukrajinská 379, Litvínov Projekt Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství předkládá Schola Humanitas Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově. Do projektu je jako partnerská organizace zapojena organizace Europabildung GEB z Berlína. Celý projekt začne již v květnu 2009, kdy Schola Humanitas vybere deset svých nejlepších studentů, kteří se projektu aktivně zúčastní. Žáci budou vybíráni na základě svých znalostí v německém jazyce a v odborných předmětech (ekologie, odpadové hospodářství, rekultivace). V červnu, červenci a srpnu bude probíhat příprava projektu ze stran obou partnerských organizací. Od června začnou studenti s jazykovou, odbornou a kulturní přípravou na svou stáž. CZ/09/LLP LdV// Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Nové zkušenosti s řízením podniku v Evropské sféře Čs. armády 485, Polička Projekt svými aktivitami přispěje k vytvoření fungujícího systému profesního vzdělávání v oblasti přípravy žáků pro službové obory zaměřené na Ekonomii a to především na management, marketing, ekologii a životní prostředí. Mobility se uskuteční u našeho partnera v Itálii v horské oblasti Tesero v období od do V této oblasti je příznivé prostředí, kde si žáci budou moci porovnat naši a tamní vrchovinu. Projekt dále řeší i konkrétní geografické zaměření na oblast italské provincie. CZ/09/LLP LdV// Vyšší odborná škola oděvního CONNECTION návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 Jablonského 3, Praha Do projektu budou zapojeni žáci i studenti a vyučující všech oborů střední i vyšší školy a jejich práce se bude prolínat. Partnery jsou školy se zaměřením na oděvní návrhářství, propagační výtvarnictví, s dobře zpracovaným programem pro odborné praxe svých studentů v dílnách s individuální tvorbou modelů i velkosériovou výrobou oděvů a jejich následné zapojení na trhu práce. Zahraniční část projektu se uskuteční podle pracovního časového plánu na pracovištích jednotlivých partnerů tak, aby stážisté získali dostatek prostoru jak pro vlastní prezentaci, tak i pro prezentaci ČR v EU. Realizační období 10/2009 do 6/2010,mobilita je předběžně připravena na 3 4/2010 CZ/09/LLP LdV// Střední uměleckoprůmyslová škola Program Leonardo da Vinci mobilita sklářská, Kamenický Šenov, příspěvková organizace Havlíčkova 57, Kamenický Šenov V rámci projektu chceme vyslat do hostitelské organizace skupinu deseti studentů, žáků třetího ročníku, kteří v doprovodu svého učitele budou dva týdny pracovat v ateliérech a dílnách hostilelské organizace. Tito žáci budou vybráni podle svých studijních a jazykových předpokladů. Tato skupina se musí přepravit vhodným způsobem do místa konání, kde bude pravděpodobně ubytována ve studentském hotelu přijímající organizace. Stravovat se bude ve stejném místě. Této skupině bude tedy třeba uhradit náklady cesty tam i zpět, náklady ubytování a stravování, cesty na exkurze a návštěvy památek, galerií a muzeí a vstupné do těchto institucí, cestovné na poznání měst Bonnu a Kolína nad Rýnem a celou řadu dalších věcí spojených s pobytem. CZ/09/LLP LdV/PLM/ CC Systems a. s. Začněme v Evropě PLM Národní třída 101, Hodonín 50000

16 Aktivity projektu se snaží pomoci celkem 70ti nezaměstnaným absolventům VOŠ, SOŠ a gymnázií do 20 let věku, s oborem studia, příp. s předpokladem dalšího studia v oboru cestovní ruch, administrativa nebo informační technologie, jenž tvoří nejpočetnější skupinu nezaměstnaných absolventů evidovaných na úřadech práce. Cílem projektu je dát mladým lidem bez praxe příležitost k získání chybějících praktických zkušeností v oboru a zlepšení jazykových dovedností formou 13ti týdenních odborných stáží v zahraničních podnicích a podpořit tak integraci mladých nezaměstnaných na evropský trh práce a umožnit nové perspektivy zaměstnání účastníků nejen v ČR, ale i v zemích EU. CZ/09/LLP LdV/PLM/ Euro Educa Žít a pracovat v Evropě získávání zkušeností v evropském systému sociální péče PLM Národní třída 101, Hodonín Projekt reaguje na problematiku trhu práce, jenž se projevuje v důsledku stárnutí populace a v důsledku demografického vývoje v České republice a tím je čím dál více se zvyšující poptávka po kvalifikovaných pracovnících pro oblast sociální péče.. Prostřednictvím 13ti týdenní stáže v zahraničí si účastníci prohloubí odborné a profesní dovednosti a kompetence, seznámí se s fungováním zahraničních organizací působících v sociální oblasti, seznámí se s novými pracovními postupy a technologiemi, mohou porovnat systém sociálních služeb v zahraničí a zároveň si prohloubit své jazykové znalosti. Projektu se zúčastní celkem 20 nezaměstnaných absolventů, kteří jsou evidovaní na úřadu práce v Hodoníně a v Hradci Králové. Odborné stáže účastníků v zahraničí jsou plánovány na leden duben 2010 a CZ/09/LLP LdV/VETPRO/ Euro Educa Exchange experiences in non profit sector VETPRO Národní třída 101, Hodonín V rámci projektu bylo vytvořeno partnerství osmi nestátních neziskových organizací působících v Jihomoravském kraji, jejichž obsahem činnosti je poskytování sociální péče a poradenství osobám mentálně a zdravotně postiženým, seniorům a osobám závislým na návykových látkách. Partnerství tvoří následující organizace: Euro Educa, Psychocentrum domeček, Občanské sdružení KROK, S Centrum Hodonín, Pečovatelská služba Homedica, Domov Horizon, Zelený dům pohody, Domov pro seniory Strážnice. Cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen jsou vedoucí pracovníci těchto organizací, sociální pracovníci a terapeuti, kteří se díky projektu zúčastní týdenních výměn v partnerských organizacích ve Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, Litvě a v Bulharsku. Celkem se projektu zúčastní 20 pracovníků. Výměny budou probíhat na podzim roku 2009 a to ve Velké Británii a Itálii. Na jaře roku 2010 ve Španělsku, Bulharsku a v Německu. Na podzim 2010 v Litvě. Vysílající organizace jsou nestátní neziskové organizace, které vytvořili partnerství, ve kterém organizace Euro Educa vystupuje jako předkladatel projektu a zároveň jako koordinátor. CZ/09/LLP LdV// Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín Posílení mezioborových vazeb a know how v rámci odborné přípravy pro malé a střední podniky Nad Ovčírnou 2528, Zlín Do projektu jsou zapojeni studenti oboru elektro a strojírenství SPŠP COP Zlín a Schweriner Ausbildungszentrum ze SRN, dále jen SAZ. Stáž žáků SPŠP COP Zlín se uskuteční v období září říjen 2009, květen červen 2010, září říjen 2010 a březen duben CZ/09/LLP LdV// Střední škola informatiky a spojů, Brno,Čichnova 23 Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi Fi Čichnova 23, Brno 7090 Tento projekt je určený pro žáky třetích ročníků naší školy. Je zaměřený na návrh a realizaci datových spojení pomocí sítě Wi fi. Hlavním cílem projektu je uvést žáky hlouběji do problematiky návrhů datových sítí pomocí bezdrátového spojení Wi Fi. Dalším cílem je, aby si žáci sami mohli prakticky vyzkoušet jednotlivé pracovní postupy a vypracovat závěrečné hodnocení, které bude prospěšné v dalším vzdělávání nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní žáky naší SŠ a samozřejmě budou zpřístupněné i veřejnosti. Projekt se uskuteční na Středném odborném učilišti pošt a telekomunikácií v Banské Bystrici. CZ/09/LLP LdV// Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ v oblasti logistiky Hlavní 114, Dalovice 4630

17 Projekt je zaměřen na zahraniční stáž žáků procházejících počátečním odborným vzděláváním na střední škole v oboru Provoz a ekonomika dopravy zaměření Logistika. Cílem oboru je kvalifikovaný odborník v oblasti logistických služeb. Partnerská firma LC Lauterbach v Bergu umožní 3 studentům v průběhu jednoho školního roku výkon praxe ve vlastní firmě, a to již třetím školním rokem. Spolupráce a vztahy škola firma se na základě oboustranně pozitiávních zkušeností prohloubily. CZ/09/LLP LdV// Střední zdravotnická škola, Mladá Boleslav Odborná stáž žáků Střední zdravotnické školy Mladá Boleslav Boženy Němcové 482, Mladá Boleslav Předkládáme návrh projektu na studijní pobyt studentů Střední zdravotnické školy Mladá Boleslav na Střední zdravotnické škole Poprad na Slovensku. Plánujeme zapojení našich žáků do běžné výuky SZŠ Poprad a to jak do teoretické, tak do praktické části. Na stáž bychom rádi vyslali 2 běhy žáků, vždy po šesti účastnících. Pro každý běh je počítáno s jednou doprovodnou osobou. Délka jedné stáže je stanovena na 2 týdny. CZ/09/LLP Asociace TRIGON Mobility pracovníků Asociace TRIGON LdV/VETPRO/ VETPRO Skautská 1045, Ostrava Účastníci stáží budou v rámci výměny zkušeností rozvíjet své znalosti a tím následně naplňovat poslání asociace, a to zejména v pomoci cílové skupině uživatelů služeb tedy osobám s handicapem, se sociálním znevýhodněním a osobám ohroženým sociálním vyloučením ve výchovně vzdělávacím procesu,v předprofesní přípravě, následném umístění v chráněných dílnách nebo na otevřeném trhu práce v rámci podporovaného zaměstnávání. Obsahem projektu je realizace dvou zahraničních stáží, každá v rozmezí 7 dnů, celkem pro 12 pracovníků Asociace TRIGON do partnerských organizací Consorzium EPTA v Itálii a Les Genets d Or ve Francii. CZ/09/LLP LdV// Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice, U Josefa 118 Agroturistika v cílových destinacích a její vliv na životní prostředí U Josefa 118, Pardubice Stáže v jednotlivých destinacích (v Německu, ve Slovinsku, v Itálii a ve Španělsku) se zúčastní skupina sedmi studentů 3. a 4. ročníků a jedna doprovodná osoba jako koordinátor činností skupiny (učitel odborných předmětů nebo učitel cizích jazyků). Délka stáží je stanovena na 14 dní, pouze u stáže ve Španělsku je doba stanovena na 17 dní vzhledem ke způsobu dopravy. Stáže budou probíhat v měsících září až listopad. Studenti budou vybíráni podle předem stanovených kritérií (odborné a jazykové schopnosti, zájem o problematiku, chování, schopnost týmové spolupráce atd.). CZ/09/LLP LdV// Střední průmyslová škola Otrokovice Získávání praktických dovedností během odborných stáží v zahraničí Třída Tomáše Bati 331, Otrokovice Zahraniční stáže proběhnou na třech místech. Prvním místem je řecký výzkumný institut moře a životního prostředí na tomto místě proběhnou dvě stáže: jedna na jaře 2010 a druhá na jaře Každé stáže se zúčastní 15 studentů po třech týdnech, kteří se budou zabývat výzkumem mořské fauny a flóry a ochranou životního prostředí této destinace. Druhým místem bude Itálie, kde spolupracujeme na projektu se zprostředkovatelskou organizací, která zajišťuje odborné pobyty pro studenty v rámci mobilitních projektů. Našim požadavkem je, aby stáž byla zaměřena technicky a hlavními oblastmi zájmu jsou informační a komunikační technologie a používání různých počítačových programů. S italskou organizací máme domluvené 2 stáže jedna bude na podzim 2009 a druhá na podzim Každé stáže se zúčastní 10 studentů a každá stáž bude trvat 2 týdny. Třetím místem je Španělsko, kde spolupracujemem opět se zprostředkovatelskou firmou, která by měla zajistit našim studentům odborné stáže v oblasti chemie a práce v chemických laboratořích. I tyto stáže budou 2 jedna na podzim 2009 a druhá na podzim Každé se i tady zúčastní 10 studentů a délka trvání každé stáže bude opět 2 týdny. Všechny zahraniční stáže jsou pro naše studenty velmi důležité z odborných i jazykových důvodů. CZ/09/LLP LdV/PLM/ Vetnemo s.r.o. Šance pro odborný rozvoj lékařů z veterinární nemocnice Praha Libuš PLM Na Šejdru 238/45, Praha

18 Vetnemo s.r.o. provozuje veterinární nemocnici Praha Libuš. Jedná se o pracoviště s vyšším podílem pacientů vyžadujících náročnější péči. Proto je nezbytný další odborný rozvoj lékařů, kteří zde působí. Cílem je umožnit jim rozvinout jejich profesní dovednosti díky tomu, že se budou v průběhu zahraničních stáží účastnit řady praktických zákroků a učit se od špičkových specialistů. Takto pojatý přenos zkušeností je nezbytným předpokladem pro to, aby mohli provádět náročně a komplikované zákroky v ČR. Chceme posílit jejich vědecký přístup v péči o zvířata a garantovat potřebný technologický a výzkumný pokrok. Stáže proběhnou v následujících termínech: MVDr. Vojtěch Novák: 8 týdnů, MVDr. Kateřina Stiborová: 6 měsíců, MVDr. Tereza Zavadilová: 8 týdnů, CZ/09/LLP LdV// Střední odborná škola a Střední Evropské zkušenosti pro odbornou praxi odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, Praha Odborné stáže jsou koncipovány pro žáky SOŠ a SOU gastronomických oborů středního vzdělávání s výučním listem a s maturitní zkouškou a pro obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou Chovatel cizokrajných zvířat tak, aby žáci měli možnost rozšířit své vzdělání o neocenitelné praktické zkušenosti získané v běžných podmínkách provozů a podniků v tradičních zemích EU. CZ/09/LLP LdV// Střední odborná škola a Střední Junior Gastronomy nové trendy odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Čáslavská 205, Chrudim Projekt bude zahájen v měsíci září 2009, praktické stáže se uskuteční v měsících říjen 2009 duben Celkem se stáží zúčastní 12 žáků všech ročníků oborů kuchař, číšník a cukrář, vždy po 4 v jednom běhu. Dva běhy se uskuteční ve Slovenské republice (jeden v Tatranské Lomnici a jeden v Prešově) a jeden běh v Polské republice(jelenia Góra). Všechny tři běhy budou trvat dva týdny. CZ/09/LLP LdV// Střední škola oděvní a služeb Vizovice Rozšíření odborných kompetencí žáků oboru fotograf o dovednosti v oblasti fotografického designu. Tyršova 874, Vizovice Projektu se zúčastní Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, Vizovice (Česká republika)jako žadatel a vysílací organizace a Stredná odborná škola, Košická ulica 20, Prešov (Slovenská republika) jako přijímací organizace. Hlavním cílem projektu je rozšíření odborných kompetencí žáků 2. ročníku oboru vzdělání fotograf v oblasti fotografického designu se zaměřením na výtvarné řešení prostoru a reklamní kampaně. Výstupem projektu bude vytvoření reklamního poutače se zaměřením na obor fotograf. Požadované odborné dovednosti a zkušenosti v oblasti fotografického designu, videotvorby a počítačové grafiky získají žáci na dvoutýdenní stáži v prostorách odborných učeben na Stredné odborné škole v Prešově. Stáž proběhne v průběhu školního roku 2009/2010, dle dohody s přijímající školou v měsících březen duben CZ/09/LLP LdV// Střední odborná škola InterDACT s. r. Žít a pracovat s handicapem o. Pionýrů 2806, Most V rámci projektu se uskuteční dvě odborné stáže pro žáky v počátečním odborném vzdělávání. Stáže jsou určeny celkem pro 12 žáků, kteří studují obor sociální péče se zaměřením na pečovatelství. Přijímací organizace zajistí místo stáže ve městě Chemnitz, především v chráněných dílnách a v dalších zařízení, kde se pracuje s handicapovanými klienty jako např. chráněná bydlení, volnočasové kluby. Celý projekt potrvá od do CZ/09/LLP LdV// Střední škola obchodu a služeb, Kadeřnické a kosmetické služby v Německu Teplice, příspěvková organizace Alejní 12, Teplice 14654

19 Projektu se zúčastní 10 žáků oborů kadeřník a kosmetička, kteří navštíví v říjnu 2009 na 18 dní partnerskou školu v Günzburgu (Německo). Zde se společně s německými partnery zúčastní výuky odborných předmětů, odborného výcviku (práce ve školním kadeřnictví i na provozovnách), ale také burzy informací o škole a kadeřnické soutěže Bayern Hair. Žáci se seznámí s duálním systémem vzdělání, s německým způsobem vzdělávání ve svém oboru (jiné učebnice, pomůcky, jiné vyučovací metody), naučí se pracovat v cizím pracovním prostředí, poznají novinky a trendy, ale i běžné stereotypy ve svém oboru, které se uplatňují v Německu. CZ/09/LLP LdV// Střední škola technická, Most CESTA DO EVROPY Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Dělnická 21, Most Do projektu budou zapojeni žáci maturitních oborů 2., 3. a 4. ročníků v oblasti strojírenství, stavebnictví, elektro a ekonomie, u nichž vidíme nejvýraznější potřebu vzhledem k dynamickému růstu ve všech profesích průmyslu na evropské úrovni. Abychom získali flexibilní pracovní sílu, musí být sektor odborného vzdělávání přirozenou částí procesu modernizace vzdělávacího systému. Cílem a posláním předkladatele projektu je výchova a vzdělávání mladé generace, umožnění kvalitní přípravy na budoucí povolání pomocí nových inovativních metod výuky a zahraniční praxe, a tím zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce nejen na národní, ale i evropské úrovni. Přínosem bude i mezinárodní zkušenost a schopnost lépe odborně komunikovat v cizojazyčném prostředí a možnost najít uplatnění jako pracovní síla v rámci států Evropské unie. Účastníci budou mít možnost lépe porovnat technické vybavení a pracovní metody v domácím a zahraničím prostředí. CZ/09/LLP LdV/PLM/ Úřad práce v Jablonci nad Nisou Učit se v Evropě PLM E. Floriánové 3, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou Zahraničním partnerem projektu je organizace European Training Consortium ve Velké Británii, která odpovídá za organizaci úvodního kurzu o anglické společnosti a kultuře, zajišťuje pro stážisty v místě pobytu vhodné ubytování, stravování a hlavně zaměstnavatele, kde budou stážisté získávat nové dovednosti a znalosti přímo ve svém oboru. Účastníci projektu budou vybráni z řad mladých nezaměstnaných, kteří mají trvalý pobyt v okrese Jablonec nad Nisou. Účastníci absolvují tříměsíční stáž, během které budou získávat odborné zkušenosti v rámci svého oboru, nové teoretické znalosti a rozšiřovat jazykové dovednosti. CZ/09/LLP LdV// Střední odborné učiliště obchodu a Setkání kyperské a české kuchyně služeb, Olomouc, Štursova 14 Štursova 14, Olomouc Partnerem Středního odborného učiliště obchodu a služeb v Olomouci je Technical School Makarios III na Kypru. Stáž je připravena pro 12 žáků tříletých učebních oborů Kuchař, Číšník, servírka na dobu 3 týdnů. Projekt je zaměřen na poznání kyperské, řecké kuchyně, jejího rozšíření do olomouckého regionu. Cílem je dát našim žákům možnost pracovat v zahraničí, osvojit si odlišné technologické postupy při přípravě pokrmů, naučit se nové recepty, poznat jiný způsob servírování a stolování. Žáci budou srovnávat kyperskou a českou kuchyni. Výjezd plánujeme na říjen CZ/09/LLP LdV/VETPRO/ InBIT Česká republika s.r.o. Zahraniční stáže pro učitele technických odborných předmětů VETPRO Sokolovská 87/95, Praha Cílem projektu je realizace dvou jednotýdenních odborných zahraničních stáží pro učitele odborného výcviku (OV) elektrooborů středních odborných škol, které na projektu participují jako partnerské vysílající organizace. Žadatelem je vzdělávací společnost InBIT Česká republika, s.r.o. zaměřující se na spolupráci se středními odbornými školami s cílem propagovat odborné školství a studium technických oborů. Cílovou skupinou projektu jsou učitelé OV a OP oborů mechanik elektronik, mechatronik a elektrotechnika. Přijímací organizací bude v rámci projektu vzdělávací společnost InBIT ggmbh Sachsen. Stáž absolvuje celkem 20 pedagogů, z toho 4 ze Střední průmyslové školy na Proseku, 4 z Integrované střední školy technické Mělník, 4 ze SOŠ a SOU Kralupy n.vlt, 6 z SŠ COPTH a 2 ze SOŠ TOS Čelákovice. CZ/09/LLP LdV/PLM/ Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště,kaplice,pohorská 86 Evropa potřebuje šikovné ruce Celoživotní vzdělávání šance pro Evropu PLM Pohorská 86, Kaplice, Kaplice

20 Projekt Evropa potřebuje šikovné ruce,soš Gdaňsk a SOU Kaplice. Realizace ve čtyřech 14denních stážích v období ,určeno vždy pro tři zaměstnance školy. CZ/09/LLP LdV// Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. Proč Evropa tloustne? Tajovského 2, Havířov Projekt umožňuje studentům pracovat v kuchyních partnerských škol a také přímo v restauracích, se kterými partnerské školy spolupracují. Projekt začíná a končí Projekt předpokládá vyslání 37 studentů do 7 zemí a 9 partnerských škol, vždy na 3 týdny. Slupsk Polsko(4 studenti), Brusel Belgie(5), Cingoli Itálie(6),Blois Francie(2),Fundao Portugalsko(2),Pembroke Malta(3),Malaga Španělsko(5),Saint Michel Mont Mercure Francie(5), Kolobrzeg Polsko(5). CZ/09/LLP Alfa tour s.r.o Wellnes hotel v podmínkách Evropské Unie LdV/VETPRO/ VETPRO Palackeho třída 55, Chrudim Projekt vznikl na základě potřeby zvýšení kvality odborného vzdělávání v oblasti služeb, díky velmi dobré spolupráci předkladatele projektu s italským partnerem, vzdělávacím institutem IAL Emilia Romagna. Předkladatel projektu chce zapojit několik českých škol, jejich pedagogů s cílem navázat dlouhodobou mezinárodní spolupráci, a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost a zatraktivnit zvolený obor. Projekt je plánován jako 1 týdenní odborná stáž pro 20 pedagogů oboru vzdělání kosmetička a kadeřnice na podzim CZ/09/LLP LdV// Integrovaná střední škola Moravská Třebová Využití moderních trendů sociální práce ve výuce studijního oboru Sociální péče Brněnská 1405, Moravská Třebová Cílem projektu je zkvalitnit výuku žáků ISŠ Moravská Třebová a připravit je tak co nejlépe pro výkon povolání v oblasti sociální péče. Do projektu budou zapojeni na české straně žáci 3. 4.ročníku studijního oboru Sociální péče a učitelé jazyků a odborných předmětů. Na německé straně bude zapojena jako koordinátor stáže organizace Europa Haus Leipzig e.v., která má dlouholeté zkušenosti s organizací odborných praxí pro studenty v rámci programů EU. Termín konání praxe stáže říjen 2009, říjen 2010 délka praxe 4 týdny 2 skupiny žáků(10/2009 a 10/2010) v celkovém počtu 30 CZ/09/LLP LdV// Západočeská univerzita v Plzni, Let s go 09 evropské odborné stáže Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem Sedláčkova 31, Plzeň Projektu Let's go 09 evropské odborné stáže se zúčastní 10 českých, 9 německých vzdělávacích institucí a jedna odborná škola z Rakouska. Absolvováním odborné stáže ve výrobním podniku, sociálním zařízení nebo v oblasti veřejné správy v sousední zemi si žáci a učni rozšíří svoji odbornou kvalifikaci a profesní dovednosti. Kromě profesních zkušeností a možnosti osvojení si inovativních a kreativních přístupů v přípravě na budoucí povolání, získají mnohé osobní zkušenosti, posílí svoji schopnost mobility v rámci evropského trhu práce, posílí sociální, interkulturní a jazykové kompetence. Stáž bude obzvláště přínosem pro 12 sociálně znevýhodněných účastníků, kteří se do projektu zapojí. Plánovaná doba pobytu se pohybuje mezi třemi a čtyřmi týdny, což odpovídá potřebám a možnostem partnerů i stážistů. CZ/09/LLP LdV// Česká zemědělská akademie v Stáže v sociální a technické oblasti Humpolci, střední škola Školní 764, Humpolec Projektu se zúčastní studenti a žáci ČZA v Humpolci: 1/ žáci stavebních oborů zedník, tesař a instalatér 2/ žáci autoopravářských oborů automechanik, autoelektrikář a karosář 3/ žáci zemědělských a potravinářských oborů "Agropodnikání","Rostlinolékařství","Chovatelství" 4/ žáci oboru "Sociální služby"

Databáze škol projektu MOV

Databáze škol projektu MOV Databáze škol projektu MOV Název školy Adresa školy Město Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková Rumburk 1, Františka Nohy 959/6 Rumburk Integrovaná střední škola technická,

Více

Číslo projektu Název projektu Výsledek

Číslo projektu Název projektu Výsledek Číslo projektu Název projektu Výsledek CZ/08/LLP-LdV/PLM/134001 Odborné stáže v zahraničí - nedílná součást celoživotního učení doporučeno CZ/08/LLP-LdV/IVT/134002 Přiblížení evropského pracovního trhu

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Akreditované vzdělávací programy

Akreditované vzdělávací programy Akreditované vzdělávací programy http://rejskol.msmt.cz/ http://www.msmt.cz/vzdelavani/akreditovane-vzdelavaci-programy Akreditace Vzdělávací program: 26-47-N/01 Informační technologie se zaměřením výpočetní

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR a) Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET. Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Seznam schválených individuálních projektů OP 1.5 OP VK dne

Seznam schválených individuálních projektů OP 1.5 OP VK dne Seznam schválených individuálních projektů OP 1.5 OP VK dne 20. 2. 2012 Číslo výzvy: 34 Číslo a název Prioritní osy: 1 - Počáteční vzdělávání Číslo a název oblasti podpory: 1.5- Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800 Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 41-44-M/01 Zahradnictví Na Polabí 411 Mělník Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 600007383

Více

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví Střední školy v Pardubickém kraji přihlášené k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 Místo

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others."

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others. Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013 "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others." O sobě Jméno: Mgr. Olga Myslíková Věk: 42 let Vzdělaní: vysokoškolské Zaměstnavatel:

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Klíčová. Číslo projektu Název organizace Ulice PSČ Město. Grant (EUR)

Klíčová. Číslo projektu Název organizace Ulice PSČ Město. Grant (EUR) Číslo projektu Název organizace Ulice PSČ Město Grant (EUR) Klíčová akce Bystřice pod 2016-1-CZ01-KA102-022788 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Holešovská 394 768 61 Hostýnem

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 41-41-M/01 Agropodnikání Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením na: Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Zahradní

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

STAVEBNICTVÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA BYTOVÝ FOND

STAVEBNICTVÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA BYTOVÝ FOND STAVEBNICTVÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA BYTOVÝ FOND Tisková konference Brno, 24. 4. 2013 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 I czso.cz 1/19 STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Meziroční změny indexu stavební

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006 Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/54.0066 Název projektu PRAXIS Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum zahájení realizace 8. 10. 2014 Datum

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO. člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO. člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Sídlo školy: Lázeňské město Luhačovice Střední odborná škola

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 14 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Evropský týden odborných dovedností 2017

Evropský týden odborných dovedností 2017 Evropský týden odborných dovedností 2017 Ing. Dana Petrova, ředitelka DZS Zahajovací akce Praha MŠMT, 20. 11. 2017 Evropský týden odborných dovedností Vyhlášen již podruhé Evropskou komisí Heslo: Objev

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více