ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN"

Transkript

1 ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST IN V PROJEKTECH URBAN RESTRUCTURING RESTRUKTURALIZACE PROJECTS MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN Bridgg gp between mbitions prctice usg guideles lessons from ENPIRE project Využití zkušeností metodických pokynů z projektu ENPIRE s cílem zmírnit rozdíly mezi plánovným stvem skutečností. Erik Alsem Jens Frendrup An Crespo Nicols Pouget Peder Vejsig Pedersen Vickie Agesen Hrry Hoitg Pul Pree December Listopd 2009

2 Fl Závěrečná Report zpráv projektu project ENPIRE- Energy Energetické Urbn územní Plnng plánování Restructurg při restrukturlizci Ares městských obytných zón More Více formcí formtion o projektu on this nleznete project ncn be found t Project Prtneři prtners: projektu: W/E Consultnts Sustble Buildg, Buildg, The Nizozemí Nerls (koordátor) (coordtor) Mestsk Městská relitní Relitni gentur, Agentur s. r. Ltd., o. Hvířov, Czech Česká republik Republic City Město Csle Monferrto, Itly Itálie Kuben Byfornyelse A/S, A/S, Copenhgen, Kodň, Dánsko Dnmrk APEA - Energy Agency Provce Provce Ávil, Ávil, Ávil, Špnělsko Sp Municiplity Městský úřd BREDA, Bred, The Nizozemí Nerls Communuté d Agglomértion d Agglomértion Chlon-Vlde-bourgogne, Frncie Frnce SOFTECH Energi Tecnologi Ambiente Ambiente s.r.l., s.r.l., Toro, Itálie Itly Cenergi Energy Consultnts, Copenhgen, Kodň, Dánsko Dnmrk BESEL, S.A. Mdrid, Špnělsko Sp Stichtg WonenBreburg, Tilburg, Nizozemí The Nerls SOLVING FRANCE, Pris, Příž, Frnce Frncie Ntionl University Irel, Irel, Dubl, Irsko Irel Europen Green Cities Cities ApS, ApS, Chlon-Vlde-Bourgogne, Copenhgen, Kodň, Dánsko Dnmrk Gerry Chill Architects, Dubl, Irsko Irel MEPCO, s. r. o., Prgue, Prh, Česká Czech republik Republic STÚ-K,.s. Prgue, Prh, Česká Czech republik Republic This Projekt project byl relizován ws relised s podporou with progrmu support Intelligent Intelligent Energy Europe Energy (IEE) Europe dle kontrktu (IEE) číslo under contrct number EIE 07/189/S EIE 07/189/SI Lyout: Grfická Andres úprv: Andres Hmmershøj, Hmmershøj, Kuben Mngement The sole responsibility for content this publiction Výhrdní odpovědnost z obsh publikce nesou utoři. Dokument nutně neodráží stnovisko Evropského společenství. Ev- lies with uthors. It does not necessrily reflect opion Europen Communities. The Europen ropská komise není zodpovědná z jkékoliv přípdné použití Commission formcí v této is publikci not responsible obsžených. for ny use tht my be mde formtion conted re. 2

3 CONTENTS Obsh 1.0 Úvod Introduction 1.1 Pozdí Bckground cíle projektu ims ENPIRE ENPIRE project 1.2 Výsledky ENPIRE project projektu results ENPIRE 1.3 Lokální Locl ENPIRE přípdové cse studie studies ENPIRE 1.4 Přehled Overview zprávy report 1.5 Dlší Or dokumenty documents z projektu from ENPIRE ENPIRE project 2.0 Lokální Locl projects projekty 2.1 Albertslund, Dánsko Denmrk 2.2 Ávil, Špnělsko Sp 2.3 Bred, Nizozemí The Nerls 2.4 Csle, Itálie Itly 2.5 Dubl, Irsko Irel 2.6 Hvířov, Česká Czech republik Republic 2.7 Le Gr Chlon, Frncie Frnce (zrušen) (cncelled) 3.0 Orgnizování Orgnisg procesu process energetického plánování plnng 3.1 Přehled Overview 3.2 Diskuse Discussion o mbicích mbitions 3.3 Zmpování Inventory phse stávjícího stvu 3.4 Rozbor Anlysis vrtních řešení options zprcování Energy energetické Vision Study studie 3.5 Stnovení Settg mbitions cílů výběr energetických selection vrt options 3.6 Relizce Implementtion 4.0 Nástroje Tools for pro settg stnovení mbitions mbicí uzvření embeddg společné greements dohody 4.1 Úvod Introduction 4.2 Legisltiv Legisltion 4.3 Stnovení Settg mbitions cílů 4.4 Závzky Embeddg prtnerů, greements uzvírání dohod jejich postupné zčleňování 4.5 Prktická Prcticl optření mesures pro for rekonstrukce buildg renovtion budov 4.6 EPL (lokální - Energy energetická Performnce účnost on Loction ) nástroj hodnocení budov ve vzthu 4.7 k 4.7 dné ASCOT oblsti ssessment tool for retrit ASCOT Fncg nástroj mbitions pro hodnocení Dnish nákldů exmple dodtečné rekonstrukce 4.8 Fncování projektů Dánský příkld 5.0 Anlysis options Anlýz Introduction energetických vrt Úvod Methods tools for vision study Metody Communiction nástroje pro to stkeholders energetickou studii Komunikce Conclusionsse zteresovnými strnmi 5.4 Závěry 6.0 Implementtion monitorg Relizce Implementtion monitorování Relizce Monitorg mtennce Monitorování Conclusions údržb 6.3 Závěry 7.0 Fl Conclusions 7.0 Souhrnné závěry

4 1.0 INTRODUCTION ÚVOD 1.1 Bckground ims ENPIRE project All over Europe locl governments re volved projects to improve qulity houses urbn environment. These volve not only development 1.1 Pozdí cíle new projektu urbn res ENPIRE but cresgly lso Po celé restructurg Evropě jsou existg úřdy místní urbn správy res. zpojeny Although improvement v projektech n zlepšení overll kvlity qulity domů v městském dwellgs prostředí. Projekty socil conditions zhrnují nejen neighbourhood výstvbu nových re generlly městských loklit, primry le stále ims více tké such restrukturlizce projects, re re stávjících lso ten městských very good území. opportunities Ačkoliv primárním for improvg cílem tkových projektů effi ciency bude zlepšení dwellgs. celkové Improvement kvlity bytů sociálních effi podmínek ciency will ve not čtvrti, only jsou contribute zde tké to velmi mitigtion dobré příležitosti climte pro zlepšení chnge but energetické cn lso účnosti help to stbilise bytů. Zlepšení energetické costs for hbitnts. účnosti přispěje However, nejen it is very ke zmírnění importnt klimtických tht issue změn, le může effi pomoci ciency stbilizovt nákldy is considered t erliest n energii stges obyvtel. urbn Je všk plnng velmi processes důležité uvžovt so tht o optiml energetické choices účnosti cn be již mde v rnné with regrd fázi procesu to územního frstructure, plánování, by se mohly effi ciency relizovt optimální mesures renewble vrty s ohledem genertion. n energetickou frstrukturu, energeticky účná optření obnovitelné zdroje Locl uthorities energie. hve specifi c very fl uentil role promotg fcilittg process tegrtg Místní úřdy mjí zvláštní effi ciency význmnou considertions roli v propgci to urbn plnng, zjišťování re procesu ten energetické best position účnosti to tke v oblsti územního led CO2 plánování reduction jsou ititives. čsto v In nejlepší pozici, order to provide by hrály different vedoucí prties úlohu přï snižování plnng emisí CO2. Projekt decision mkg ENPIRE process zčl with good v lednu formtion 2008 z účelem best poskytnout prctice exmples různým strnám ENPIRE v procesu project plánování ws strted rozhodování Jnury dobré formce osvědčené postupy. 1.2 ENPIRE project results 1.2 With Výsledky this project projektu generl ENPIRE guideles hve been V developed tomto projektu with regrd byly vytvořeny to obecné plnng metodické urbn pokyny renewl projects zdokumentovány relevnt prktické prcticl zkušenosti experiences týkjící hve se documented. energetického plánování v projektech obnovy městských obytných zón. Three different guidele documents hve been Tři prepred různé příručky by metodických ENPIRE project, pokynů byly coverg připrveny díky followg projektu subjects: ENPIRE obshující následující témt: Proces Process Jk How by should měl být process orgnizován proces plnng energetického plánování preprtion příprvy n energetické vision study vize, be bychom orgnized dosáhli order dobrých to chieve výsledků? good results? Legisltiv Legisltion mbice Ambitions Jké Which poždvky effi ciency n requirements energetickou účnost re required jsou vyždovány by existg pltnými legisltion právními different předpisy countries v různých zemích wht wy jkým cn způsobem one set n stnovit mbition úroveň level mbicí, tht exceeds která překrčuje legl requirements? úroveň poždovnou legisltivou? 4

5 Embeddg Dobrovolné Agreements dohody In Jkým wht způsobem wy cn může cert být mbition určitá výše level mbicí for pro efficiency energetickou or účnost CO2 reduction nebo snížení be greed CO2 dohodnut between stkeholders mezi zteresovnými lid down subjekty jot projektu greement? ustnoven ve Locl společné ENPIRE dohodě? cse studies 1.3 In ddition to se guidele documents number 1.3 Lokální locl projects přípdové volvg studie ENPIRE urbn plnng Kromě metodických visions studies pokynů hve několik been lokálních documented projektů implemented zhrnujících územní : plánování energetické studie bylo relizováno v: Albertslund, Denmrk Ávil, Albertslund, Sp Dánsko Bred, Ávil, Špnělsko Nerls Csle, Bred, Nizozemí Itly Dubl, Csle, Irel Itálie Hvířov, Dubl, Irsko Czech Republic Hvířov, Česká republik 1.4 Overview report Strtegies, 1.4 Přehled guideles zprávy good exmples derived from V této brožuře work crried jsou out uvedeny by ENPIRE strtegie, prticipnts, metodické cludg pokyny recommendtions dobré příkldy získné guideles z práce vykonné for locl policy v projektu processes ENPIRE re včetně presented doporučení this brochure. pokynů pro relizci lokální politiky. Chpter 2 presents 6 locl projects which served s Kpitol cse 2 studies obshuje for prezentci developg 6 lokálních testg projektů, které sloužily guideles. jko The přípdové projects studie re locted pro vytvoření ENPIRE Czech testování Republic, pokynů Denmrk, ENPIRE. The Projekty Nerls, se ncházejí v České Sp. republice, Although Dánsku, sme Nizozemí, Europen Irsku, EPBD Itálii Irel, Itly directive Špnělsku. serves Ačkoli s stejná common evropská bsis směrnice for ntionl EPBD legisltion funguje jko zákld ll pro countries, národní legisltivu, ech locl nše project lokální very projekty different mjí velmi detiled odlišnou ntionl národní regultions legisltivu to hs follow rovněž různá different pozdí project projektů. contexts to del with.. respectively Nše klíčová orgnisg doporučení Process, zkušenosti Settg jsou mbitions popsány podrobněji Embeddg ve třech greements. příručkách All metodických se documents pokynů cn o Orgnizování be downloded procesu, from Stnovení ENPIRE mbicí website Dobrovolné dohody. or by Všechny contctg tyto dokumenty project si lze coordtor stáhnout www. enpire.eu (W/E z webové Consultnts, stránky ENPIRE emil: You nebo cn lso můžete versions kontktovt this koordátor brochure projektu three (W/E guidnce Consul- fd documents tnts, emil: different lnguges N webu on rovněž web njdete site. verze této brožury tří příruček pokynů v dlších jzycích. Chpter Kpitol 3 presents zhrnuje pokyny ENPIRE ENPIRE guideles pro for proces locl místního energetického urbn plnng územního process plánování 5 v m pěti steps. krocích. Chpter Kpitol 4 presents obshuje n přehled overview legisltivy, legisltion, prktických nástrojů tools prvidel developed vytvořených guideles pro for stnovení settg prcticl cílů energetických mbitions úspor for embeddg pro dobrovolné greements dohody for implementg o relizci lokálních se mbition projektů. locl projects. The Fncování fncg zvýšeného extr efforts/higher úsilí / vyšších mbitions mbicí bove nd stvební beyond předpisy buildg vyžduje regultiions nové requires způsoby new získání wys výhodných úvěrů low rent model lons pro model tkovou for fnční such procurg struktu- obtg such ru je nvržen. fncg is proposed. Chpter Kpitol 5 prezentuje presents methods metody nástroje tools pro for energetické studies nlýzu for energetických nlysis vrt. options. Tyto - vision This formce formtion jsou potřebné is required pro stnovení for settg konečných fl mbicí pro konečnou for dohodu fl stkeholder zteresovných greement. strn mbitions projektu. Chpter 6 focuses on implementtion Kpitol pln 6 je změřen monitorg n relizci prcticl energetického results. 1.5 plánu Or monitorování documents from skutečných ENPIRE výsledků. project Prcticl results lessons from locl projects hve 1.5 Dlší been dokumenty collected z projektu Evlution ENPIRE Report Locl Prktické Projects. výsledky zkušenosti z lokálních projektů byly shromážděny v Hodnotící zprávě místních Our projektů. key recommendtions lessons re described more detil three guidele documents on, Csle, Itálie Itly 5

6 LOCAL PROJECTS LOCAL PROJECTS LOKÁLNÍ PROJEKTY Místnícse Locl projekty studies v šesti 6evropských Europen cities městech The locl Místní přípdové cse studies studie poskytly provided nezbytný n dispensble zdroj source formcí prktických formtion zkušeností prcticl pro lessons Pokyny forzpr guideles covné projektem developed ENPIRE. withv rámcienpire dílčích projektů project. An byly vyprcovány study ws energetické crried studie, out for které ech jsou se spoprojects lu s dlšími cn dokumentčními be found mteriály project reports k dispozici on ENPIRE n webových website, stránkách toger tohoto withprojektu. or documenttion mteril. Místní projekty byly relizovány v nejrůznějších lothe existg klitách od oblstí sitution s bytovou t ech zástvbou, sites kterou locl bylo projects nutno zrekonstruovt ws quite different. nebo zdemolovt It vried from (Albertslund, res with dwellgs Bred, Hvířov) tht needed ž potozemědělské be renovted pozemky or demolished se ze(albertslund, budovmi mědělskými Bred, Hvířov) (Ávil) nebo to griculturl průmyslovou ls obwith se lst griculturl závodem n buildgs výrobu (Ávil) cementu, to kde n bude dustril prore with veden úplná cement snce dustry (Csle). tht N willvýstvbu be demolished nových completely budov je změřen (Csle). jenonly jeden one projekt, projectkterý volved budestrictly reli6

7 new zován buildgs n zelené louce is beg (v Dublu). relized on green fi eld site Bude (Dubl). proveden obnov prefbrikovných řdových domů z období v Albertslundu, příměstské municiplitě prefbricted Kodně, row houses zděných bytových period domů The 1970 z pdesátých Albertslund let v Hvířově. msonry V Bredě budou blocks některé fl ts bytové domy 1950 s obnoveny, Hvířov jé will zbourány be refurbished. znovu postveny. Frncouzský Bred will projekt be prtly v Gr refurbished Chlon byl bohu- prtly The dwellgs demolished žel zrušen již v počátečním rebuilt new. stádiu, A tkže project může nbídnout jen omezené Frnce, ws zkušenosti. unfortuntely cncelled t n Gr Chlon, erly stge so it provided only prtil lessons. 2.1 Albertslund, Dánsko 2.1 BO-VEST, Albertslund, dánská Denmrk bytová orgnizce, zodpovídá z The největší Dnish nejnákldnější housg plán compny, obnovy sociálního BO-VEST, bydlení v Dánsku. for V municiplitě lrgest Albertslund most v jeho costly rámci is responsible renovtion během obnovy pln měst for socil projde housg nákldnou Denmrk rekonstrukcí where pproximtely si 2200 prefbrikovných prefbricted bytových concrete jednotek housg postvených from v 60. letech s, Odhdovné locted nákldy municiplity budou mi- units Albertslund, nimálně will undergo n bytovou n urbn jednotku. renewl Celková renovtion vestice n estimted do revitlizce cost měst not less dosáhne thn si 360 Euros milio- t per nů, unit. z toho In totl 200 round milionů 360 bylo million vyčleněno will be n vested, obnovu domů which se sociálními 200 million byty. is V vilble tomto plánu for retri má velký ttg význm prtnerství housg dwellgs. mezi bytovou orgnizcí, městským socil In úřdem pln orgnizcí prtnership nájemníků. between N komunikci housg mezi ssocition, prtnery dozírá centrální municiplity rd, která tké schvluje tennts orgnistion veškerá rozhodnutí. is very importnt. A centrl council mnges communiction mong prtners hs 2.2 Ávil, to pprove Špnělsko every decision. Projekt v Avile je změřen n rozvoj měst ve venkovské Ávil, oblsti Sp Snchidr, která byl dříve využívá- 2.2 The n především project Avil pro zemědělské is n urbn účely. development Projekt project zjistí trnsformci rurl re zemědělské Snchidr, oblsti which n ws urbnizovnou previously mly oblst s used více for než griculturl 200 domy, ctivities. podpůrnými The project stvbmi will trnsform golfovým hřištěm. griculturl Jde o re jednu to z nejčstějších n urbn re změn with more využití thn území 200 ve houses, Špnělsku, nnexed tkže buildgs tento přípd může golf course. být zjímvý This pro is one mnoho dlších most projektů. common chnges use Sp, so is potentil terest for mny or projects. 2.3 Bred, Nizozemsko Projekt modernizce čtvrti Heuvel v Bredě zhrnuje sídelní Bred, oblst The Nerls s 3200 bytovými jednotkmi po- 2.3 The stvenými Heuvel v refurbishment letech project s nejrůznějšími Bred comprises bytovými residentil domy re objekty with veřejných dwellgs, služeb. built Z 1945 toho , bytů with vlstní gret bytová vriety orgnizce housg 700 blocks bytů je locl v soukromém fcilities. vlstnictví. Of se dwellgs, Dodávné energie re zhrnují zemní housg plyn ssocitions elektřu. V 700 rámci hve restrukturlizce privte owners. owned by The ( ) is bude supplied zbouráno by nturl 650 gs domů, electricity. oprveno The tké restructurg 650 domů process 950 nových (2005 domů 2015) bude comprises postveno. demolition Nvíc bude vybudováno 650 houses, nové renovtion nákupní středisko 650 houses škol; historický construction kostel bude 950 přestvěn new dwellgs. n multifunkční centrum. new retil centre new school will be In ddition built n old monumentl church will be chnged to 2.4 Csle, multifunctionl Itálie centre. V okresu Ronzone bývlo umístěno zřízení n výrobu zbestocementu Csle, Itly dlší cementárny regionu Pied- 2.4 The mont. Ronzone Celá oblst district se v used součsnosti to ccommodte revitlizuje pro cement-sbestos nové využití. production fcility or cement dustries Po demolici opuštěných Piedmont továren region. The bude re vybudován hs been decontmted ekologická vesnice využívjící reclimed environmentálně for reuse. příznivé technologie, demolition npř. bioklimtický boned design, fctories, psivní n After eco-villge solární PV moduly, will be built, otopné tegrtg systémy eco-technologies n biomsu pro like celou bioclimtic vesnici design, recyklovné pssive mteriály solr, PV pro modules, stvební Albertslund, Dánsko Denmrk Ávil, Špnělsko Sp Csle, Itálie Itly 7

8 Tyrrelstown Housg, Dubl, Dubl, IrskoIrel Hvířov, Česká Czech republik Republic biomss zákldy. Všechny hetg systems tyto složky on sledují villge dosžení scle přísných norem recycled pro mterils ekologická for sídl. bsements. V součsnosti All this jsou is usg necessry hlvními energetickými to meet zdroji high zemní strds plyn elektř. n ecosettlement. Presently m crriers re nturl 2.5 Dubl, gs Irskoelectricity. Tyrrelstown Housg je nová výstvb rodného bydlení Dubl, se sociálním Irelnájemným, společným zákldním 2.5 Tyrrelstown jměním dostupnou Housg is kupní new cenou, development kterou relizuje Socil Rented, Národní socice Shred Equity stvebních Affordble družstev, orgnizce Purchse fmily bytového dwellgs hospodářství by schválená Ntionl vládou. Assocition Buildg Projekt zhrnuje Co-opertives výstvbu (NABCo) 234 nových Society jednotek Ltd, rodného bydlení, pproved zhrnujících Housg rodné Body. domky i byty Government The ve 2-3 project podlžních comprises blocích tké construction 3 zřízení komunálních služeb, homes včetně cludg školky, both komunitního houses centr, prtments kn- 234 new fmily celáří 2 pro 3 správu storey této blocks čtvrti toger veřejného with prku. 3 communl Projekt welfre bude relizován fcilities cludg v severozápdním crèche, Dublu. community centre Rozvojový estte plán mngement hrbství Fgl fices n období public prk. The stnoví site politiky is locted cíle to orgánů northwest místní správy Dubl city. sledující The rozvoj Fgl hrbství County v šestiletém Development období Pln Plán sets out je změřen Locl n Authority s udržitelný rozvoj policies zlepšování objectives environmentálních, development sociálních, County ekonomických for six yer kulturních period for from sttků 2005 hrbství. to Zhrnuje The Pln tké seeks specifické to develop politiky pro improve zvyšování kvlittivních sustble norem mnner udržitelného environmentl, projektování stveb. economic culturl ssets County socil, Bytové cludes domy specific budou většou policies for vytápěny improvement dividuálně qulittive vysoce účnými strds kondenzčními for sustble plynovými buildg kotli design. určité procento dwellgs teplé will generlly vody budou be dodávt heted by solární dividul tech- The high nologie. efficiency condensg gs boilers percentge hot wter will be provided usg solr rml 2.6 Hvířov, technology. Česká republik Budovy, n něž se vzthuje místní projekt, jsou 2.6 ve vlstnictví Hvířov, Czech měst Republic Hvířov sprvuje je jeho bytová společnost buildgs MRA. locl Jde o project zděné re domy owned postvené by The city v 50. letech Hvířov mulého mnged století. by V součsnosti its housg compny mjí nízkou energetickou The dwellgs účnost re jsou msonry v neuspokojivém construction MRA. technickém were built stvu s. They presently hve low efficiency re n unstisfctory technicl Z ekonomického stte. hledisk 85% bytů sprvovných MRA je v režimu regulovného nájmu, které není From zdrojem n dosttečných economicl fnčních pot prostředků view 85% n technickou obnovu dmistered budov. V letech by MRA hve bude regulted tto prtments rentls situce (fixed vyřešen low deregulcí rent) which nájemného, provide sufficient v jejímž fncil rámci bude resources povoleno zvýšení for technicl z 0,73 n renewl cc 2 /m 2. buildgs. Sídliště je In pmátkově period chráněné bylo this will pojmenováno be solved by Sorel deregultg podle stylu, rents, v němž so tht bylo y vybudováno. cn be cresed Proto from je při 0,73 renovci to 1,60 nezbytné /m2. zchovt původní vzhled, The včetně site fresek, is brev protected jých lmrk dekortivních prvků. is nmed Náročným úkolem fter bude buildg provedení style tepelné tht ws izolce pplied. stěn, A Sorel specific niž by byly requirement zkryty fresky is tht osttní origl dekortivní ppernce prvky. must Obnov be bude preserved probíht ve fter spolupráci renovtion, s Pmátkovým cludg frescos, ústvem. colours decortion. The chllenge is how to sulte externl wlls without loosg se frescos decortions. This will be done collbortion 2.7 Le Gr with Chlon, Monument Frncie (zrušeno) Protection Office. Plánovná vestice v srdci les Près-St-Jen zhrnovl Le Gr demolici Chlon, 5 bytových Frnce domů, (cncelled) celkem se The sociálními plnned byty, tervention vybudování t 170 hert nových les sociálních Près- St-Jen bytů 290 ws nových demolition bytových jednotek 5 socil v osobním housg blocks vlstnictví. with Nvíc totl byl nplánován 492 dwellgs, obnov buildg dlších 3 budov. 170 new Tento socil projekt dwellgs byl bohužel n 290 zčátku new r. privte 2009 zrušen v důsledku nových politických priorit po změ- 8

9 dwellgs. nách v městské Besides správě. refurbishment Z tohoto důvodu 3 or nebyl buildgs proveden plnned. celá energetická Unfortuntely studie this plnned projektu project ENPIRE ws were cncelled mohly být předány erly 2009 jen dílčí due závěry. to new politicl priorities resultg from chnges city government. Therefore no full study ws crried out only prtil lessons could be supplied to ENPIRE project. Hvířov, Česká Czech Republik Republic 9

10 3.0 ORGANISING ORGANIZOVÁNÍ THE PROCESU PROCESS ENERGETICKÉHO OF ENERGY PLANNING PLÁNOVÁNÍ Input Vstup Process Fáze procesu step Results Výsledky Project Kontext projektu context Discussg Diskuse Ambitions Ambice pro for mbitions o mbicích snižování / CO energie/ 2 Regultions Předpisy CO2, reduction, kvlitu qulity budov (workshop (semář nákldy buildgs n energii Policy Stnovení trgets cílů with s účstníky Společná costs dohod stkeholders) projektu) Jot greement - Stkeholder Názory první fáze účstníků first stge views projektu Houses Domy/oblst / Are Inventory Mpování situce phse Portfolio energetických options možností Energy Energetická (Expertní studie frstructure frstruktur study z využití usg vstupů stkeholder účstníků projektu) Locl Místní resources zdroje Input) Specil Speciální requirements poždvky Energy Možnosti svg úspor energie Anlysis Anlýz Required Poždovné options vestments Investice Vrty s obnovitelnou (expert (odborná study) studie) Renewble energii options Energy Energetické costs nákldy for hbitnts obyvtel Investment Investiční nákldy costs per z vrtu option Indoor Mikroklim climte tepelná comfort pohod Specil Speciální poždvky requirements Supply Spolehlivost security dodávky Future Flexibilit flexibility do budoucn Stkeholder Názory účstníků views Settg Stnovení Jot Společná greement dohod - - projektu mbitions cílů výběr second druhá fáze stge selection energetických řešení options Suitble Vhodná technická technicl solutions řešení (workshop (semář with stkeholders) s účstníky projektu) Design Projektová studies Implementtion Relizce Implementtion Plán dokumentce pln implementce Construction fers (plnng (schůzky ohledně Plán Nbídky dodvtelů meetgs) plánování) Monitorg monitorování pln 3.1 Overview Přehled procesu The Příprv preprtion energetického n plánu jko pln součást s prt progrmu n urbn územního plnng plánování progrmme zhrnuje složitý volves proces s complex mnoh process různými zteresovnými with put from mny subjekty different otázkmi, stkeholders které je třeb mny vzít issues v úvhu. to To tke vyžduje to ccount. specifi cké It requires znlosti specifi zkušenosti c knowledge účnou experiences, komunikci mezi příslušnými n effi cient terction subjekty zpojenými mongst v procesu relevnt těmi, prticipnts kdo rozhodují. decision-mkers V této kpitole poskytneme volved obecný process. popis rozhodovcího procesu, we will jk give bychom generl jej doporučili description orgnizo- In this chpter decision vt. Cílem mkg je podpořit process místní suggest úřdy how dlší it subjekty, could be orgnised. by věděly The kdy, objective jk které is kroky to form by měly locl podniknout uthorities k vytvoření or ctors energetického so tht plánu y know hlvní when, role, jejich how, rozdělení, which priority steps y úkoly should k úspěšnému crry out to dokončení develop plánovcího procesu. pln, Hlvní underst fáze procesu m energetického plánování priorities jsou uvedeny tsks n obrázku required vlevo. to brg roles, distributions, plnng process to successful conclusion. The Jednotlivé m steps kroky ve schémtu plnng můžou nebo process nemusí být plně plikovtelné fi gure to pro left. Váš konkrétní projekt. re presented Rovněž může existovt různý důrz v projektech The s převážně steps shown novými budovmi scheme nebo my v projektech or my not převážně pplicble restrukturlizce to specifi c renovce project. Also budov. re Ale my celko- be be fully vě different by toto schém emphsis mělo projects podt dobrou which volve předstvu, mly jk new byl řízen buildgs proces or energetického mly restructurg plánování renovtion. v několik However, úspěšných this projektech scheme ENPIRE. should give Postupový good digrm overll impression určuje následující how kroky: process plnng ws mnged number successful ENPIRE projects. Diskuse The o mbicích: schemtic V fl tomto ow digrm prvním specifi kroku es bude followg probíht diskuse steps: mezi zteresovnými subjekty projektu o cílech projektu. Diskuse může zhrnovt více Discussg témt než jen Ambitions: snížení spotřeby In this fi energie rst step /nebo mbition emisí level CO2. Rovněž kvlit project budov will co be se discussed týká jejich between technického stkeholders. stvu, vnitřního Themes klim, this úroveň discussion pohody cn extend nákldy to more n energii thn just obyvtel reduction můžou být relevntními consumption témty. /or Cíle CO2 pro CO2/energii emissions. The budou technicl souviset qulity s národními buildgs místními předpisy, door cíli climte, klimtické comfort politiky levels celkovým kontextem costs projektu for hbitnts (typ budov, cn loklit, ll lso budoucí be relevnt uživtelé). První CO2/ shod o mbitions celkových will mbicích be set může reltion být subjects. to ustnoven ntionl ve locl společné regultions, dohodě climte mezi místními policy trgets úřdy, vestory overll budoucími project context uživteli. (type V pozdějších buildgs, fá- re, zích rozhodovcího prospective users). procesu, A fi po rst nlýze greement potenciálu on overll energetických mbitions úspor my be poždovných set out jot vestic, greement může document být nutná klibrce between mbicí locl uthorities, nebo jejich vestors opětovné potvrzení. Přístupy, users. které In mohou lter stges být použity ve decision fázi st- prospective mkg novení mbicí, process, budou fter rozepsány nlysis v kpitole 4. reduction potentils required vestments, reclibrtion or Fáze reconfi zmpování rmtion stávjícího mbitions stvu: my V be tomto necessry. kroku The jsou pproches shromžďovány tht všechny my be used formce this z phse účelem mbition chrkterizovt settg will loklitu be exped projektu, on místní chpter obnovitelné 4. zdroje energie, součsnou budoucí energetickou Inventory náročnost budov phse: uživtelů In this budov, step ll existující formtion energetickou frstrukturu, to chrcterise technické chrkteristiky project re, budov, locl is collected resources úroveň pohody, renewble poždvky, n vnitřní klim present růz- 10

11 future né sociální spekty. dem Rovněž buildgs plánovný rozvoj buildg v přilehlých oblstech existg může ovlivnit frstructure, možnosti pro technicl novou users, chrcteristics energetickou frstrukturu buildgs, určitá comfort společná levels, řešení door climte (npř. ktivity requirements, vytvářející odpdní vrious teplo socil nebo spects. očekávné plnned zvýšení developments poptávky po vytápění/chlzení). djcent res my Pro be Also considered zmpování s situce y my budou ffect nezbytné possibilities kvlitní vstupy for new od zteresovných frstructures subjektů, cert bychom collective získli solutions všechny (e.g. relevntní ctivities formce. genertg N zákldě wste het soupisu or expected stávjícího stvu může hetg/coolg být připrveno dem). portfolio A potenciálních good put creses from energetických stkeholders vrt. will be necessry to obt ll relevnt formtion. Bsed on ventory portfolio Anlýz: Krok potentil nlýz nvzuje options dále cn n be fázi prepred. mpování stávjícího stvu nlýzou nejvhodnějších energetických vrt The Anlysis co se step týká očekávného builds furr snížení on Anlysis: ventory spotřeby energie/co2, phse by nlysg potřebných vestic most promisg nákldů n energii options obyvtel. terms Anlýz se expected bude rovněž /CO2 zbývt reductions, otázkou jko required spolehlivost vestments dodávky energie fl exibilit kždého hbitnts. konceptu Also s ohledem nlysis n study budoucí will look změny t costs for issues v oblsti like energie. security Krok nlýz supply předchozí fáze fl exibility mpování ech stvu concept budou with popsány regrd to podrobněji future chnges v kpitole 5. context. The nlysis step precedg ventory Stnovení phse cílů will výběr be energetických discussed more vrt: detil chpter N zákldě 5. výsledků detilní nlýzy je třeb prvotní mbice přezkoumt, což vede buď k opětovnému potvrzení úrovně mbitions mbicí nebo selection úprvě původní výše options: m- Settg Dependg bicí. Rozsáhlá on podpor detiled rozhodnutí nlysis učěných results v této origl fázi všemi mbitions zteresovnými my need to subjekty be revisited, bude zásdní ledg to pro eir dlší úspěch reconfi projektu. rmtion Rovněž mbition mohou být level učěn rozhodnutí or o upwrds nejvhodnější modifi kombci ction energeticky origl or downwrdsmbition. účných Brod optření, support kterou from dosáhneme ll stkeholders dohodnuté for mbice decisions z přijtelné reched nákldy this která phse tké will splňuje be crucil dodtečné furr poždvky, success které byly formulovány project. Also v prvních t this for stge, dvou krocích. decision V tomto my be kroku mde bychom on měli most určit suitble potenciální překážky během mesures následující which fáze cn relizce chieve combtion možná greed řešení mbitions pro tyto t překážky. cceptble costs which lso meet dditionl requirements tht were formulted Relizce: Relizční fi rst two fáze steps. je smozřejmě Potentil bottlenecks nejdůležitější část followg procesu phse v mnoh implementtion přípdech tké should jedn be identifi z nejnáročnějších. ed t this pot Tto etp possible zhrnuje solutions dlší for subjekty se bottlenecks s jými zájmy should než předchozí lso be considered kroky má t vlstní this erly dynmiku. Několik optření můžeme přijmout, bychom stge. pomohli udržet úroveň mbicí monitorovt (střednědobé) výsledky. Fáze The relizce implementtion bude popsán phse v is kpi- Implementtion: course tole 6. most importnt prt process, mny cses lso one most chllengg. This phse V následující volves části furr bude prticipnts popsán with obecně more plánovcí terests thn proces considered role různých previous strn steps v něm. V it kpitolách hs its own 4 dynmics. ž 6 budou Severl diskutovány mesures podrobněji cn be nejlepší tken to přístupy help mtg v klíčových částech mbition procesu. level tct to monitor (termedite) chievements. The implementtion phse 3.2 Diskuse will be o focussed mbicích on Chpter 6. Místní úřdy musí rozhodnout, jk vytvořit územní We plán will jké now jsou review kritické plnng fktory úspěchu process motivce generl terms k zhrnutí roles energetických different otázek prties do it. územního In chpters plánování. 6 we Chcete-li will discuss vyprcovt more detil plán, měl best by pproch existovt 4 to shod key prts n cílech process. snížení CO2/energie n postupech, které budou použity k dosžení rozhodnutí mezi 3.2 Discussion různými zteresovnými mbitions strnmi zpojenými v At procesu this stge energetického Municiplity plánování. / locl uthorities must Cíle decide snížení how to energie/emisí develop CO2 urbn by měly pln být stnoveny wht criticl fctors drivg issues re to ensure successful v souldu s tegrtion nebo nejlépe jít z úroveň issues to poždovnou urbn plnng národními process. nebo místními There předpisy should be nebo consensus cíli klimtické on politiky. /CO2 Rovněž by reduction měly respektovt trgets úvhy on obsžené decision mkg v celkovém procedures plánu územního tht will rozvoje be followed splňovt by dlší relevntní stkeholders kritéri jko volved npř. spolehlivost plnng dodávky vrious process. ekonomické otázky. The Motivce /CO2 k vytvoření reduction plánu trgets se budou should lišit mezi be set různými zteresovnými with or preferbly subjekty go municiplitmi beyond level dle ccordnce required různých národních by ntionl podmínek, or locl potřeb regultion nových/renovovných trgets. budov, They veřejných should zřízení lso respect nebo okolních objectives lok- or climte policy conted lit nebo jejich vlstních overll zájmů urbn development progrmů. Je pln důležité stisfy ujsnit or si před relevnt zprcováním requirements, projektu such předstvy s security jednotlivých supply strn, or economic by bylo issues. možno njít optimální model, Motivtion přizpůsobený for konkrétním mkg plns podmínkám will vry nstvit between kriteri usndňující stkeholders proces společného municiplities rozhodování. different dependg 11

12 Hlvní subjekty zpojené v procesu jsou: Místní úřdy: správ měst bude muset nlézt vhodný kompromis mezi ekonomickou stránkou projektu on different ntionl conditions, needs new/ refurbished buildgs, public fcilities or surroundg tím, do jké míry přispěje k ochrně ovzduší klimtu v souldu s národními politickými cíli. Toto by res, or ir own terests gend. It is importnt to identify underst motivtions mělo přispívt ke splnění cílů národní energetické before pln is mde so tht best model my be environmentální politiky. Úřdy jsou povny proszovt snižování nákldů n energii, emisí CO2 dpted for ech municiplity best criteri gols my be identifi ed to help formulte common zlepšení sociální frstruktury celkového zlepšení kvlity život měst, tkže místní úřdy mjí decision-mkg process.the m prticipnts this process re: BREDA Bred, Holsko nl The Městský Municiplity úřd Bred vylepšuje Bred encourges energetickou účnost supports v nových budovách efficiency restrukturlizujících new buildgs se čtvrtích restructurg změřujíc se rovněž neighbourhoods n zlepšení procesu lso plánování. evlutes Obyvtelé měli overll úlohu v diskusích plns. o stnovení Inhbitnts cílů projektu. plyed Velmi důležitou role otáz- qulity discussions kou byly celkové bout nákldy settg bydlení, které se skládjí mbitions. z nájmu A nákldů very importnt n energii. issue V přípdě ws projektů totl s energeticky housg costs, účnými optřeními sum je důležité rent změřit se n nižší nebo costs). lespoň In (i.e. stejné cse nákldy projects nájemník. volvg Kvůli vesticím nájemné efficiency bytů mesures poroste. Pozitivním is importnt efektem to jsou im nižší t nákldy lower or n t energii. lest equl V Bredě totl byl housg velmi důležitým costs důvodem for tennts. pro nájemníky In order záruk n celkové costs nákldy bydlení, vestments, by souhlsili cold s vyššími rent for cíli to cover snížení dwellgs emisí CO2. hs Nájemníci to crese mjí however, ktivní roli při formulování effect mbicí is tht v dohodě, resultg která byl sepsán costs pro Bredu, for tennts le ne positive v re energetické reduced. studii In Bred výběru provision energetických optření. gurntee on totl housg cost ws very importnt persudg tennts to gree with higher mbition on CO2 emission reduction. The tennts hd n ctive role formultg mbitions covennt tht ws drwn up for Bred, but were not volved study choice for mesures. CASALE Csle, Itálie it The Městský municiplity úřd hrje význmnou plyed roli n v importnt hledání nejlepších role dodvtelů prostřednictvím for best Rdy contrctors, developerů budov through provcie serchg help Alessri. Obyvtelé Council byli Buildg zpojeni n Developers různých setkáních Alessri od smého zčátku Provce. projektu, The nejprve hbitnts byli dotzováni, were volved jk by loklit vrious měl meetgs vypdt from potom jim very byly begng prezentovány první project. projekty se They zvláštním were zřetelem first sked n ochrnu how y životního would prostředí. see ir re developed, n shown like to first projects which cluded specil pproch to environmentl protection. význmnou úlohu odpovědnost při vývoji procesu. Různá oddělení místních úřdů by měl být zpojen Locl v procesu, Authorities: by společným The úsilím municipl dosáhli dmistrtion konečných will cílů. hve to chieve compromise between mkg high contribution to ntionl climte policy Neziskové good lloction bytové orgnizce: vilble jsou spce. nezávislé It should neziskové subjekty, contribute to jejichž ccomplishment primárním cílem je trget poskytnout gols nízkonákldové ntionl sociální environmentl bydlení pro skupy, policies. They které re to potřebují. obliged to Snížení encourge celkových reduction nákldů n bydlení costs v domech (tj. CO2 nájem emissions plus nákldy n n energii improvement služby) zlepšení socil frstructure kvlity domů bude hlvní overll změření qulity tohoto life for subjektu municiplity. v diskusi o mbicích. Locl uthorities Jko hlvní refore vestující ply strn, key role nezisková hve bytová common orgnizce, responsibility pokud bude zpojeno, bude development mít význmnou process. Different úlohu v rozhodovcím prts locl uthorities procesu. should be volved process cooperte to chieve fi nl gols. Developerské společnosti / stvební firmy: Housg Tyto strny ssocitions: mjí zájem These n získání re dependent ekonomického nonpri zisku t bodies pozitivní whose imge primry n trhu objective jsou is zodpovědné to provide low-cost z uskutečnění socil housg projektu for uvědomujíc groups need. si rostoucí Reduction hodnotu bytů totl (zlepšováním costs livg podmínek ir houses vnitřního (i.e. klim cold rent celkové plus kvlity bytů snižováním generl service budoucích costs) nákldů n energii). improvement Developerské qulity houses společnosti will be jsou přímo m focus zpojeny this v procesu, prticipnt protože budou mbition muset discussion. orgnizovt As vestice mjor vestg mohou být prty rovněž housg zodpovědné ssocitions, z využívání bytů. Stvební if volved, will ply fi rmy n importnt n druhé strně role nemusí decisionmkg být zpojeny v process. prvních etpách procesu, protože jsou hlvně zodpovědné z technickou relizci budov. Oběm strnám Project developers může pomoci / Constructors: při mrketgu These jejich prties budov re použití terested štítků obhjujících mkg nízké n economic nákldy n pri energii t buildg /nebo ekologický positive návrh. mrket imge.they re lso responsible for ctul relistion project, re concerned Dlší důležité with subjekty mximisg zpojené vlue v různých dwellgs částech e.g. procesu by cresg jsou ty následující: door climte conditions overll dwellg qulity, by decresg future Nájemníci costs. / Obyvtelé: Project developers Nemusí vždy re directly hrát přímou volved roli v procesu process zejmén becuse v nových y stvebních re responsible projektech, for orgnizg le je moudré formovt fi nncil vestments pokud možno zpojit sometimes obyvtelé lso for nájemníky. economic Hlvní mngement otázky, kde by dwellgs. nájemníci Constructors, / obyvtelé mohli on vyjádřit or svůj h, názor, my se not týkjí be volved kvlity bytů fi služeb, rst phses úrovně komfortu process nákldů s y n re energii. mly responsible for technicl relistion buildgs. Místní energetické Constructors gentury: usully ply Tyto more jsou signifi obvykle cnt role v komunikci privte s housg městskými developments úřdy jsou becuse odpovědné tht stnce z proszování y would udržitelného normlly užívání hve more energie freedom v okolí. to mke Energetické ir own gentury choices by mohly with regrd hrát význmnou to buildg úlohu při proszování construction. The use vzthů lbels mezi dvoctg dlšími zpojenými low cost strnmi /or v ecologicl rozhodování design o různých cn help otázkách both prties týkjících se energie. mrketg ir buildgs. Or Energetické importnt společnosti: prticipntsvolved Společnosti dodávjící different stges teplo elektřu process do bytů clude okolí čsto followg: musí být ktivním prtnerem v procesu energetického plánování, protože Tennts / Inhbitnts: stávjící frstruktur my not lwys není vždy ply vhodná direct role pro nové with poždvky úroveň plnng poptávky. process, V especilly tkových přípdech new construction bude potřeb projects, frstrukturu but it is restrukturlizovt. wise to form when possible volvem. The m issues on which tennts / hbitnts should be encourged to K dosžení express ir počátečních viewpot energetických re those reltg cílů je to nutné získt qulity účst condition různých zteresovných dwellgs services, subjektů obce. comfort Proto místní degree, úřdy by bout měly připrvit setkání costs necessry s nájemníky, to support občny, energetickými work. společnostmi, 12

13 Locl stvebními Energy fi rmmi Agencies: etc., re by responsible prezentovly for promotg mbice subjektů resonble v procesu. use Tyto strny zpojené locl re v procesu (bytová usully družstv, communiction developeři, with úřdy, nájemníci ) municipl re uthorities se musí dohodnout. Energy gencies n úrovni cn energetických ply signifi úspor cnt role snížení promotg emisí CO2, které reltions chtějí dosáhnout between dle pltné or volved legisltivy prties dlších kritérii decidg (viz. kpitol on different 4). Pevná dohod n issues. těchto mbicích je velmi důležitá, bychom relted si nejen ujsnili konečné cíle, le rovněž, jk budeme Energy spoluprcovt Compny: jk rozdělit The compnies odpovědnost. supplyg het electricity to dwellgs surroundgs must ten 3.3 Zmpování be n ctive stávjícího prtner stvu process plnng, Ve fázi mpování becuse situce existg by frstructure měly být shromžďovány suitble formce o new součsné requirements energetické dem situci is not lwys levels. technickém In such stvu cses budov. frstructure N zákldě will výchozí need to situce místní úřdy However, můžou vyprcovt cse re strtegii is no existg od- be restructured. frstructure hdnout růst spotřeby it my be energie wise not to energetické clude cíle pro compnies střednědobé becuse období, vždy ir vested berouc terests. v úvhu právní podmínky, proszujíc osvědčené postupy energeticky chieve účná optření itil nutná, bychom trgets je it splnili. is necessry To to Dobrý obt způsob, volvement jk posoudit from záležitosti vrious obce community cíle stkeholders. vzthující se k So energii, locl je uthorities pozvt zástupce should bytového prepre meetgs družstv, with nájemníky such groups k diskusi, not protože only mke oni mohou cler wht sdělit své fi názor, nl gols poskytnou re, but nezbytné lso to decide vstupy how rovněž best to vytvořit cooperte veřejnou podporu. divide responsibilities. 3.3 Rámec, Inventory kde proces phsezčíná, bude defi nován pomocí: In ventory phse formtion on current Stv sitution budov, vnitřní klim, buildgs mteriály technicl zteplení, stte should be druh collected. dodávky Bsed energie, on popis this dostupných itil pprisl, zdrlocl uthorities ojů užitečnost cn drw frstruktury up strtegy v okolí. estimte consumption Stávjící spotřeb growth energie budov trgets energeti- for medium cký štítek term, vyprcovný lwys tkg nástrojem, to ccount který je legl conditions, v souldu best s poždvky prctices právních předpisů. reduction options. Zmpování bude zřejmě užitečné, protože je nezbytné znát, itil jk frmework je energie for využíván process v loklitě, will be která defi ned má The through být vystvěn nlysis nebo : renovován; bude to zákld pro rozhodnutí do budoucn. Různá optření k dosžení potenciálních Buildg conditions, úspor budou door vyjmenován climte, v sultion soupisu stávjícího mterils, stvu. type supply, description vilble resources utility frstructure Jk surroundg popst součsnou res. energetickou situci, závisí n typu Current kce, buildg která se bude provádět: consumption Energy Lbel clculted with tools tht comply with Výstvb legl nových requirements bytů Renovce stávjících bytů The ventory will obviously be useful becuse it is necessry V přípdě to nové know výstvby how je důležité is beg nlyzovt used záležitosti, be které developed zhrnují dostupné or to be energetické refurbished; zdroje it will re form frstrukturu, bsis místní decisions klim, energetický future. pri Different l očekávných budoucích to chieve nájemníků, potentil svgs počet will bytů, be které listed bu- mesures dou ventory. postveny dlší chrkteristiky specifi cké pro loklitu. The best wy describg current sitution Pokud jde depends o stávjící on byty, type hlvními ction otázkmi, to be které crried je out: třeb vzít v úvhu souvisejí s chrkteristikmi místního klim, existujícími místními energetickými zdroji, stávjící Construction energetická new dwellgs dodávk veřejná zřízení v okolí. Refurbishment Tké je třeb vzít existg v úvhu dwellgs existující chrkteristiky bytů, sociální záležitosti limitující fktory. HAVIROV Hvířov, cz cz The Bytové refurbishment domy z pdesátých 1950 s let 20.století SORELA v housg Hvířově blocks předstvují Hvirov velkou present výzvu. big Domy chllenge. mjí vnější They hve zdi vytvořené externl wlls z cihel re tloušťky mde 45 bricks cm. Nemjí with žádné thickness dodtečné 45 cm. zteplení They hve průměrná no dditionl energetická het spotřeb sultion n vytápění je 0,64 verge GJ/m 2 /rok. Budovy consumption mjí nevyhovující for hetg tepelné is 0,64 prmetry, GJ/ m2.yer. poškozené buildgs šptně těsnící hve okn, poor nevhodné rml osvětlení performnce, ve společ- The dmged ných prostorách ill fittg nájemníci wdows, si stěžují dequte tepelnou lightg pohodu v bytech. common Budovy spces jsou větrány hbitnts hlvně přirozeně compl včetně kuchyň tolet. discomfort rooms. The buildgs re rml mly ventilted nturlly, cludg most kitchens Jelikož toilets. budovy se ncházejí v chráněném pmátkovém pásmu, původní vnější vzhled budov musí být zchován Sce po renovci. Toto buildgs předstvuje re hlvní protected výzvu, když lmrks, je třeb nlézt řešení, requirement jk provést řádné is tht vnější zteplení. origl ppernce specific buildgs must be preserved fter renovtion. This presents mjor chllenge when solution for proper sultion hs to be found. In cse new construction, importnt issues to V přípdě nlyse renovce clude stávjících existg budov, nejlepší sources způsob, jk zjistit locl kde climte, jk uspořit energii, pri je provede- le frstructure, expected ní energetického future tennts, uditu externím number konzultntem. dwellgs Toto be pomůže constructed určit potenciální ny or úspory chrcteristics energie specifi nnční úspory loction. ve srovnání se stávjícím užitím energie. c to Energetická studie bude defi novt spotřebu energie When její distribuci, it comes to z existg účelem dwellgs, podt obrázek m součsné issues to situce, tke to umožní ccount výběr re lepších relted energetických to locl climte vrt chrcteristics, energeticky účných existg optření, locl které sources, relizovt. current supplies public fcilities surroundg res. Speciální The poždvky, existg chrcteristics které je třeb vzít dwellgs, v úvhu, socil můžou issues být uvedeny limitg v tomto fctors kroku, should npříkld lso be tken přání to s ohledem ccount. n kvlitu budov nebo úroveň komfortu nebo specifi cké rchitektonické poždvky jko zchování cse některých refurbishment prvků obvodového existg pláště. buildgs In best wy to discover where how to sve Soupis by employg mpování stávjící certifi ed situce externl pomůže consultnt podpořit to perform nebo vyloučit n některé udit.. kce This změřit will help proces to n identify skutečně vhodné vrty. Poskytuje economic nezbytné svgs vstupy compred pro potentil to následující current krok use nlýzu. v podobě The shromážděných study will estblish energeticky úsporných consumption energii vytvářejících its distribution optření, give které si picture zslouží dlší ctul pozornost. sitution so ensure to n formed choice best options effi 3.4 ciency Rozbor mesures vrtních to implement. řešení zprcování energetické studie Specil Všechny requirements zteresovné which subjekty should musí be rozhodnout, tken to ccount o které energetické cn be identifi vrty ed mjí this zájem step, for dle exmple stávjící wishes energetické with situce regrd loklity, to buildg fi nnčních qulity zdrojů or dostupných v or rámci specifi procesu c rchitecturl společných dems, energetických like comfort levels, conservtion mbicí cílů. cert elements buildg shell. 13

14 The Energeticky ventory účná optření existg mohou sitution být will rozdělen help to support do různých or dismiss úrovní generl v závislosti ction n les stvu bytů focus ktuálním stvu on projektu relly výstvby promisg nebo options. renovce. It provides (Více process podrobností necessry o nlýze formtion energetických for followg vrt nlysis je v kpitole 5). form collection svg or step genertg options tht deserve furr considertion. Některé vrty vyždují velmi mlé nákldy nebo jsou beznákldové mohou být uvedeny v plánech 3.4 rozvoje, Anlysis pokud jsou upřednostňovány. options Energy Abychom Vision dostli nejlepší výsledky dle energetických cílů, hlvní Study All kritéri stkeholders pro upřednostnění must decide kcí jsou: which options y re terested context current Politické sitution environmentální re, důvody fncil snížení resources spotřeby with energie závislosti process n fosilních common plivech. vilble mbitions Fnční úspory trgets. snižování nákldů n energii relizcí energeticky účných optření nejlepších efficiency postupů (souvisejících mesures my tké be s set fnčními t different pro- Energy levels středky). dependg on stte dwellgs ctul sttus Podmínky construction bydlení rostoucí or refurbishment komfort bezpečnost detils v bytech, on využití nlyses denního světl, pokud options je to project. (More Chpter možné 5) td. Tržní rgumenty rostoucí trh žádá byty zlepšení veřejného imge options zpojených hve very strn little or prostřed- no cost Mny impliction, nictvím různých selection technických m řešení. cn be troduced to development plns if y re prioritized. In order Chcete-li to get získt best pečlivou results relizci reltion výsledků, to strtegie by gols měl být m podrobně drivers popsán, for prioritizg z účelem js- svg options ně defovt re: odpovědnosti kždého ztersovného subjektu dosáhnout efektivní koordce mezi nimi. Místní Politicl úřdy mohou environmentl být vůdci procesu, resons: le reducg všechny subjekty by use měly dependence ktivně podílet on n fossil dosžení fuels dobrých Economic výsledků. svg resons - decresg cost bills by implementg efficiency 3.5 Stnovení mesures cílů výběr energetických vrt N zákldě best prctices výsledků (relted nlýzy with úroveň fncil mbicí resources projektu s může well) být konečně dohodnut. Původní mbice může být potřeb Hbitbility uprvit conditions s ohledem rguments n reálné úspory cresg energie / comfort výrobní potenciál sfety with úroveň potřebných dwellgs, vestic. tkg V tomto dvntge bodu je rozumné zfixovt úroveň mbicí zjistit dylight závzek when relevntních possible, etc. strn. Zpojení všech zteresovných Mrket rguments subjektů - cresg je proto nutné mrket v této ppel fázi. dwellgs improvg public imge N zákldě volved nlýzy energetické studie technická řešení, prties, která by jsou mens povžován z different nejvhodnější, technicl můžou solutions. být nyní vybrán. Ačkoli je tké možné, že výběr technických optření je ponechán n rchitektu In stviteli order to ensure pouze úroveň considered mbicí implementtion je stnoven v tomto bodu. strtegy should be detiled thoroughly results, described order to clerly defe responsibilities 3.6 Relizce ech stkeholder to fcilitte effective coordtion Relizční fáze mongst čsto m. zhrnuje Locl dlší uthorities subjekty might než be předchozí leders fáze. Rovněž process, prktické but překážky ll prticipnts mohou should vzniknout, contribute které stojí ctively v cestě to chieve dohodnutým good results. mbicím. Proto jsná komunikce s novými ktéry je důležitá 3.5 společně Settg s důkldným mbitions plánováním selection postupů. Monitorování procesu je velmi důležité, protože to umožňuje options The zůstt fl nhoře mbition procesu level identifikovt for project potenciální cn problémy včs. greedusg results be estblished nlysis Hlvní kce, které se provádějí options. Initil během mbitions relizční my fáze need jsou: to be dpted view relistic svg/ genertion Rozhodování potentils levels vestment needed. Vyprcování At this pot relizčního it mkes plánu sense to relly fix mbition Ověřování level energetických secure commitment cílů během n relevnt konci prties. procesu Involvement ll stkeholders is refore necessry Stnovení t this plánu stge. údržby z účelem zjištění hodnot energetické účnosti po celou dobu životnosti bytu/loklity. on nlysis vision study report Bsed technicl solutions tht re considered most suitble cn now be be selected. However it is lso possible tht ctul choice technicl mesures is left to rchitect constructor tht only mbition level is settled t this pot. 3.6 Implementtion The implementtion phse ten volves different prticipnts from those volved previous phses. Also, prcticl obstcles my rise which st wy origl mbitions. Therefore cler communiction to new prticipnts is importnt, toger with creful plnng procedures. Monitorg process is very importnt s it llows you to sty on top it identify potentil problems time. M ctions to crry out durg implementtion phse re: Decision-mkg Mkg n implementtion pln Verifyg trgets durg t end process Estblishg mtennce pln order to ensure efficiency vlues throughout dwellg/re lifetime 14

15 ALBERTSLUND, Dánsko dk Most Hlvní část sídliště housg se skládá scheme z jednopodlžních consist sgle bytových storey one-fmily jednotek s mlým housg dvorkem units pro with kždý little byt courtyrd přibližně 25% for ech loklity dwellg tvoří dvoupodlžní but pproximtely řdové domky. 25% Dosud vytápění re ccomodtes teplá vod byly 2 storey zjišťovány row houses. pomocí Until dálkového now vytápění, hetg kde rozvody domestic byly umístěny hot wter pod hve byty v been stlčním provided teplovodním knálu, hetg který nemá where membránu, pipes která hve by been zbránil plced pře- by district under chodu vlhkosti dwellgs do bytů. crwlspce. Unfortuntely se Kvůli toho crwl se očekává, spces že lck nové protective dálkové vytápění membrnes bude umístěno před moisture byty. Stré trnsfer prostory to budou dwellgs. potom vyplněny izolč- to prevent To ním remedy štěrkem. this problem, it is expected tht new district hetg pipes will be plced front dwellgs. Nvíc studie The hodnotící old crwlspce kvlitu ukázly, will že n střechy be filled budou with muset být vyměněny, grvel. pokud nejsou nepromokvé jsou pokryté sultion plísní. Šptné vnitřní klim je rovněž čstý problém, v mnoh Furrmore, přípdech je problém qulity s plísní, ssessment hlvně kvůli study šptné hs ventilci. shown tht Toto jsou ros hlvní will problémy, hve to které be bytová replced společnost sce y uvžuje, re not že je r třeb wtertight zlepšit. U BO-VEST re filled v obci with je velký fungus. zájem Poor n door optimlizci ir climte renovčního is lso procesu frequent zhrnutí problem, nízko-energetického relted renovčního mould návrhu problems, se zlepšeným mly due vnitřním to poor klim ten with ventiltion. s optimlizovnou This is dodávkou seen by energie housg compny s most importnt qulity problem which requires to be improved. At BO-VEST, municiplity, re is strong terest optimisg renovtion pproch which fers low renovtion design with improved door ir climte n optimised supply solution. Albertslund, Hyldespjældet The Albertlund Concept t Hyldespjældet t Solr Řešení prism, s využitím unit solárního which conts prizm. Albertslund, ventiltion system Dánsko hetg production electricity Section through Hyldespjældet 15

16 4.0 TOOLS NÁSTROJE FOR PRO SETTING STANOVENÍ AMBITIONS AMBICÍ AND EMBEDDING A UZAVŘENÍ SPOLEČNÉ AGREEMENTS DOHODY f i 4.1 Introduction Úvod For Při příprvě successful projektů procurement nízkoenergetických low budov buildgs energeticky úsporných sustble systémů se systems, musí všichni stkeholders účstníci procesu, volved t.j.vestoři, locl bytová projects družstv, (housg projektnti, (místní) developers, úřdy, nájemníci, (locl) uthorities, td., dohodnout tennts ssocitions, etc.) n cílových hve to hodnotách gree on úspor level energie snížení svg emisí CO2-emission CO2, o něž budou reductions usilovt. y V will počáteční strive for. fázi It se is very mbice likely účstníků tht t prvděpodobně begng budou project lišit. mbition Dosžení is different shody je for pro every ujsnění prticipnt. vymezení Therefore zákldního common cíle projektu greement nezbytné. on those mbitions is essentil to mke ultimte gol buildg project cler. U lokálních projektů ENPIRE bylo zřejmé, že nstvená With kriteri ENPIRE budou n locl vyšší projects úrovni it než ws je very obvyklé, cler tht že celý mbitions proces bude would muset be set probíht such nestrdním probbly způsobem. mke Riziko buildg nezdru process je v tkových unusul. příp- This level s to dech ment větší, tht to risk zejmén for filure pokud ws předem bigger if nevznikne re ws jsná no fi rm společná greement vize dvnce.in účstníků ddition, projektu. extr Pro efforts rozvoj tkových extr vestments projektů jkými would probbly jsou lokální be needed.. projekty v So rámci common úkolu ENPIRE greement je zpotřebí on mbition zvýšeného level úsilí hd to větších be quite vestic good než order je to obvyklé. relly chieve Společná dohod project mezi gols. účstníky It is good projektu to note musí tht být mny postven projects tk, fil by to bylo relize možné low nplnit jeho result, cíle. despite Zkušenosti good z mbitions. předchozích It is very relizcí importnt nznčují, to hve že fi i rm přes greement, dobrý počáteční not only úmysl on mnoho fi nl trget, projektů but lso bohužel on nízkoenergetického wy to cooperte výsledku communicte nkonec nedosáhne. process. Je tké třeb zdůrznit, že nestčí mít pouze dohodu o konečném cíli, 4.2 Legisltion le tké o způsobu spolupráce komunikce v The procesu EU-EPBD relizce. hs contributed to more uniform buildg regultions Europen countries, but 4.2 spite Legisltiv fct tht it hs been implemented by most Evropská countries směrnice ors EPBD re bout sice do to implement jisté míry přispěl it re ke is still sjednocení gret difference stvebních between předpisů v evropských ctul buildg zemích, regultions le i přesto, ech že větš country. zemí Different již směrnici prmeters EPBD zvedl hve to be osttní cluded se ji zvést excluded chystjí, with stále ještě ntionl rozdíly mezi clcultions předpisy existují. (gross- Srovnání net mezi res jednotlivými etc.). zeměmi Energy sources Evropy je obtížné, ir effi protože ciency do lso národních differ from metodik country energetických to country výpočtů when je combed třeb zhrnovt with vritions různé národní climte prmetry it ten becomes (npř. způsob rr stnovení diffi cult to vytápěné compre plochy), Europen rovněž countries. energetické zdroje jejich účnost se v jednotlivých zemích liší význmnou roli hrjí tké odlišnosti klimtu. 16

17 Denmrk Dánsko Buildg Stvební Regultions předpisy určují Denmrk rámcové require hodnoty tepelně technických frme vlues prmetrů for new buildgs. potřeby A energie mximum pro nové budovy. dem Mximální is specifi potřeb ed energie code je ccompnied předepsán zákonem by three or je defi low nován třemi clsses energetickými denoted třídmi s oznčenými frme 2, jko 1 rámec 0. These 2, 1 correspond 0, které odpovídjí to respectively postupně 75%, 75%, 50% 50% 25% 25% součsného present strdu strd for potřeby energie. dem. V roce 2010 In 2010 se strd strd změní will n be součsnou chnged nízkoenergetickou to current low třídu 2, clss v roce 2, bude low zákonem stnoveným clss 1 will be mimem legl nízkoenergetická mimum required tříd v roce 2020 low to bude clss nízkoenergetická 0. As regrds renovtion tříd 0. V projects přípdě projektů rekonstrukce requirements se only energetické ffect buildg poždvky components, budou týkt except pouze for stvebních lrger renovtions částí, výjimkou which jsou větší mimum rekonstrukce, dem při for kterých new buildgs bude pro is recommended. nové budovy doporučená mimální Plnng potřeb. lw Stvební Denmrk zákon cludes v Dánsku n importnt obshuje důležitý strument nástroj, which který llows v souvislosti municiplities s místním to dem územním plánováním improved umožňuje strds městským connection úřdům poždovt to locl pro plns všechny for ll types typy budov buildgs. v dné loklitě nvýšené energetické strdy. Nerls Holsko Buildg Stvební Regultions předpisy v Nizozemsku Nerls obshují clude odlišné zákony legisltion pro nové for existg stré budovy. new Nové buildgs. budovy different New musí splňovt buildgs určitý hve Koefi to cient meet energetické cert účnosti Energy Performnce (EPC), by jim Coeffi mohlo cient být (EPC) uděleno order stvební to obt povolení. EPC vyjdřuje permit. The poměr EPC mezi is nměřenou reltive score hodnotou which buildg dictes primární spotřeby primry energie v budově consumption referenční hodnotou energetické reltion spotřeby to cert budovy. Je consumption rozhodnutím buildg reference stvebník for jkým buildg. způsobem Under předepsné EPC regultion úrovně EPC builder dosáhne. is free to Spotřeb mke his energie own choices obytných on how budov to chieve v roce 2009 EPC je přibližně level. The kwh/m consumption 2 /rok (bez for osvětlení). residentil buildgs T bude postupně 2009 is snižován bout do kwh/m2/ let 2011, 2015 yer (excl. konečně lightg). 2020, This kdy will by be obytné decresed budovy 2011, měly být 2015 s nulovou fi nlly energetickou 2020 when bilncí. residentil buildgs should be neutrl. Czech Česká Republic republik Buildg Stvební Regultions. předpisy. Od Sce ledn 2009 Jnury existuje 2009 povnost it hs mít been průkz mtory energetické náročnosti Czech Republic pro následující to hve n typy budov: certifi nové cte budovy for s podlhovou followg buildg plochou types: nd new 50m 2 ; rekonstruovné buildgs; renovted budovy buildgs s podlhovou (lrger thn plochou větší m2, než % m 2 buildg při zteplení, shell or výměně stlltion) oken či výměně public tepelné buildgs soustvy (lrger osttní thn nově postvené m2) či or zrekonstruovné newly built or budovy renovted v přípdě buildgs pronájmu for rent či or prodeje sle. pokud u nich vznikl povnost průkz zprcovt. Itly Itálie Buildg Stvební předpisy.pro Regultions. získání In order stvebního to get povolení buildg permit musí všechny Itly ll nové new budovy buildgs splňovt need to některé meet some mimální poždvky, requirements které se which budou re postupně cresg zvyšovt 3 mimum steps; v letech 2006, Poždvky The type n typ level úroveň performnce účnosti vytápění requirements se různí for podle hetg funkce differ budovy ccordg (bytová, nebytová). function Po dokončení buildg stvby (residentil, je třeb prokázt dodržení A těchto pro poždvků. complce Právní must be odpovědnost mde fter nonresidentil). completion nese stvební fi rm. buildg. Kontrolu Legl dodržení responsibility předpisů rests provádí územně director příslušný works. městský Control úřd. regultion with is Ve veřejných responsibility budovách požduje municiplity směrnice which EPBD buildg povnou is stlci locted. solárních termálních systémů pro In ohřev public TUV. buildgs, EPBD requires compulsory stlltion solr rml systems for domestic hot wter. 17

18 Sp Špnělsko Buildg Regultions. The new requirements Stvební předpisy. Nové poždvky stnovené EPBD estblished by EPBD hve led to genertion dly vzniknout následujícím špnělským právním dokumentům: Špnělský kční plán úspor energetické some new Spnish legl documents, which re: Spnish Action Pln Svg Energy Effi ciency, účnosti, Náhrdní plán obnovitelné energie, Zákon Renewble Energy Foster Pln, Buildg Technicl o technických poždvcích stvby, Průkz energetické náročnosti stvby. Změny v předpisech technických Code, Buildg Energy Certifi ction, Chnges Regultions Therml Instlltions Buildgs zřízení budov Aktulizce zákon o tepelné izolci. Actuliztion Therml Isoltion lw. Zákon o technických poždvcích stvby obshuje The Buildg Technicl Code conts number množství různých poždvků, jejichž důsledkem má different requirements tht will result improvements být zlepšení stvby z hledisk spotřeby energie kvlity vnitřního klimtu, kdy jsou nejvýznmnější poždv- performnce buildgs door climte. The most relevnt se requirementsre ky kldeny n zlepšení tepelně izolčních vlstností relted to improvement sultion level n povnost využívt v objektu solární energii. obligtion to use solr. Frnce Frncie Buildg Stvební Regultions. předpisy. Součsná The current legisltiv legisltion je ve Frncii Frnce zložen is bsed n směrnici on pro EU energetickou Energy Performnce účnost (EPBD) Directive Evropské for Buildgs unie (EPBD) n tepelně-technických on Therml předpisech Regultion budov (i.e. (tj. Réglementtion Thermique, Thermique, RT) RT). for buildgs. Předpisy pltí The pro RT nové pplies projekty to new bytového projects i nebytového residentil typu. Hlvním non residentil poždvkem sectors. je snížení Its overll spo- třeby objective energie is to nových reduce stveb o consumption 15% do roku 2010 new s buildgs výhledem by n 15% snížení 2010 o lookg dlších to 40% chieve do roku furr 2020 v 40% souldu by 2020 s Národním with klimtickým frmework plánem. Pro Ntionl dosžení Climte těchto Pln. cílů In předpisy order to upřednostňují rech se trgets, využití energie RT z is obnovitelných fvourg zdrojů, use mteriály renewble s vysokou tepelnou sources, stbilitou mterils with elimuje high rml potřebu mss klimtizce preventg upltněním bioklimtického use ir conditiong designu. through Podle zmíněných bio climtic předpisů design. se The dělí RT typy hs lso nových resulted budov do 4 use ktegorií s ohledem lbels n for jejich new buildgs geogrfi ckou where polohu re re n 4 využívné ctegories. energetické ctegories zdroje lso (fosilní/elektrické tke to ccount vytápění). geogrphy The 4 source (fossils/electric hetg). Irel Irsko Buildg Stvební Regultions předpisy. Irská The vlád Irish se Government zvázl do roku hs mde 2020 dosáhnout commitment dvcetiprocentního to chievg 20% snížení reduction energetické dem spotřeby cross celé ekonomiky entire economy přijl optření through n podporu effi ciency energetické mesures účnosti. by Zdokonlení It is estimted energetické improvements účnosti bytového sektoru by performnce mělo přispět tht k 53% residentil celostátního sector snížení will contribute spotřeby, 53% které je nutné totl ntionl pro nplnění reductions cíle dvcetiprocentního required to meet snížení overll emisí trget CO2 do roku 20% reduction U nové bytové CO2 emissions výstvby by jsou Národním Mimum stvebním Energy trgets předpisem required stnoveny by Ntionl tyto mimální Regultions poždvky: specifi c to new housg re s Buildg follows; 2005 Referenční Buildg regultions úroveň stvebních reference level předpisů % zlepšení improvement oproti on stvebním 2005 buildg předpisům regultions z roku % snížení reduction oproti on 2005 předpisům buildg z roku regultions Crbon-neutrl bydlení Neutrl homes 2019 Nulové Zero Energy, (psivní) ccordnce domy, v souldu with s recently nedávno revised revidovnou Europen Evropskou Performnce směrnicí Buildgs pro energetickou náročnost Directive EPBD budov EPBD. Spotřeb The mximum energie pro nové consumption budovy z for roku new 2008 buildg je mx kwh/m is 75 kwh/m2/yer. /rok. 18

19 Input Vstup Process Fáze procesu step Results Výsledky 4.3. Settg Stnovení mbitions cílů Determtion Stnovení cílů nd mbitions rámec směrnice bove EPBD EU ohledně EPBD directive nových regrdg rekonstruovných new build stveb je renovtion krjně důležitý is Project Kontext projektu context Discussg Diskuse Ambitions Ambice pro for mbitions o mbicích snižování / CO energie/ 2 z dlouhodobého utmost relevnce hledisk velmi rcionální long term krok. lso Zvýšením mbicí By risg je možné mbitions, přispět ke contributions snížení spotřeby re very Regultions Předpisy CO2, reduction, kvlitu qulity budov rtionl. (workshop (semář nákldy buildgs n energii Policy Stnovení trgets cílů mde energie, not le only tké to do reduction určité míry ke zlepšení consumption celé budoucí stvební výroby. Pro určení mbicí je důležité with s účstníky costs stkeholders) projektu) but it will lso, to cert degree, contribute to Jot Společná greement dohod - Stkeholder Názory účstníků improve reálně zvážit, entire jk vysoké future či buildg nízké smějí stock. v konkrétních When projektu first první stge fáze views mbitions přípdech re být. determed it is importnt to crry out relistic Toto vychází ssessment ze stvebních how high předpisů or low jednotlivých mbitions cn států, go které umožňují ctul cse. posoudit, zd jsou vynložené This vícenákldy is determed úměrné hodnotě usg vytvořené ntionl nd buildg běžný regultions rámec. s reference to estimte dditionl costs Co se týče extr defi mesures, nice mimálních compred poždvků to dditionl strdů it odvozených will cquire. z. nejlepších příkldů použití v pr- Houses Domy/oblst / Are Inventory Mpování situce phse Portfolio energetických vlue options možností Energy Energetická (Expertní studie When xi, existují it dv comes možné to přístupy: defi ng mimum best frstructure frstruktur study z využití usg vstupů prctice strds re re two different possible Locl Místní resources zdroje stkeholder účstníků projektu) pproches: Změřit se n energetickou účnost jednotlivých Input) komponentů pláště budovy jko celku. Specil Speciální poždvky requirements To focus on performnce dividul components Změřit se n energetickou performnce účnost jednotlivých whole buildg bytových jednotek shell seprtely včetně stlcí.tento (for exmple přístup by specifyg je momentálně U-vlues) využíván npříkld v Dánsku, Nizozemsku či Rkousku. Energy Možnosti svg úspor energie Anlysis Anlýz Required Poždovné To focus on performnce whole options vestments Investice Úroveň dwellg, mbice cludg bude vycházet stlltions z odhdů s n náročnosti příprvy, frme vlue úrovně znlostí lso tkg dostupnosti to fi ccount nnční Vrty s obnovitelnou (expert (odborná study) studie) Renewble energii options Energy Energetické costs nákldy for hbitnts obyvtel podpory performnce /nebo modelu district fi nncování, hetg který systems. bude This mít Investment Investiční nákldy costs projektový pproch tým is k presently dispozici. used Posouzení Denmrk, technické s well fi - per z vrtu option Indoor Mikroklim climte tepelná nnční s proveditelnosti Nerls je smozřejmostí. Austri. Dotce nejsou obecně dostupným prostředkem. comfort pohod Specil Speciální poždvky requirements Supply Spolehlivost security dodávky Future Flexibilit flexibility do budoucn The Mír level snížení mbition energetické will náročnosti depend on je obvykle estimted odvozen z předepisovného knowledge stupně fi nncil energetické support / ná- resources, or ročnosti fi nncil u nových construction budov. tht Procento is vilble snížení to spotřeby project tem. popř. potřeby Technicl energie fi se nncil u lokálních fesibility projektů is ENPIRE course Stkeholder Názory účstníků views projektu Settg Stnovení mbitions cílů výběr selection energetických Jot Společná greement dohod - - second druhá fáze stge řešení options Suitble Vhodná technická technicl solutions řešení (workshop (semář with stkeholders) s účstníky projektu) Design Projektová studies Implementtion Relizce Implementtion Plán dokumentce pln implementce Construction fers (plnng (schůzky ohledně Plán Nbídky dodvtelů meetgs) plánování) Monitorg monitorování pln AMBITIONS CÍLE A NÁKLADY AND COSTS - exmples příkldy z from Albertslundu Albertslund, (Dánsko) dk Bredy Bred, (Nizozemsko) nl In Bred municiplity mde del with tennts Mgistrát which v Bredě cluded uzvřel s nájemníky gurntee smlouvu, tht ve které totl jim housg grntuje, costs že stnovená would not částk crese nákldů beyond n bydlení current nebude level. překročen. In tht Investice wy vestments by tkto mohl could být fncován be fnced příjmy by higher ze zvýšeného rents nájemného lower přičemž nižší pltby bills would z energii keep by udržely housg celkové cost nákldy t n sme bydlení level. n stejné úrovni jko In před relizcí Albertslund optření. locl project, Albertslund Municiplity V lokálním projektu co-opertion v Albertslundu mgistrát with ve spoluprá- housg ssocition s bytovým hs družstvem helped přispěl to determe ke stnovení cílů mbitions. projektu. To Při vytváření crete společné common pltformy reference, se vycházelo Pssive z defic Hus pojmů psivní dům low nízkoenergetická clss 1 skup 2 hve 1 been 2. Díky used. js- strds, The nému usge defování cler cílů si defitions pk účstníci hs projektu ment mohli tht utvořit ll stkeholders předstvu o společné hve been vizi projektu. wre common vision project. 19

20 Trget Cílová skup Group Municiplities Městské úřdy bytová housg družstv, ssocitions která mjí tht větší wnt mbice, to než do pouhé more plnění thn poždvků just follow stnovených dems součsnou set legisltivou current legisltion Bckground Pozdí EU Směrnice Directive EU národní ntionl legisltiv legisltion Energy Spotřeb dem energie ve stvebních buildg regultions předpisech Plnng Prodej pozemků lws regrdg v rámci zákon sle o územním l plánování Municiplity Plány městského plns úřdu with s dodtečnými dditionl poždvky sustbility n dems udržitelnost vývoje Strtg Výchozí pozice pot Project Kontext context: projektu New Nové /or /nebo existující existg budovy buildgs Ares; Oblsti; possibilities možnosti podmínky conditions Energy Dodávk supply, energie, cl. vč. obnovitelných renewble sources. zdrojů Socil Sociální sustbility udržitelnost Etc. Atd. Stkeholders: Účstníci/prtneři v projektu: Energy Energetické compnies společnosti Fncg Fnční systémy systems Housg Společnosti compnies bytové výstvby Etc. Atd. Ambition Úroveň cílůlevel Plns Úroveň for cílů locl by měl mbitions vycházet on z vylepšených first stge strdů, should které jsou on n improved vyšší úrovni strds než požduje which legisltiv re higher příslušného thn focus ntionnl státu. Defice legisltion cílů v projektu dems. by měl The obshovt locl mbitions následující should témt: cont followg topics: Energy Energetické svgs úspory CO Snížení reduction 2 emisí CO2 Renewble Obnovitelná energie Sustble Udržitelné stvební buildg poždvky dems (vnitřní (door klim, climte, td.) etc.) Jot Společná greement dohod - první first fáze stge Obr. 4.1 very pohybuje importnt. v řádu 30 40% Subventions oproti re součsným not very poždvkům předpisů. widely vilble. The level reduction is usully relted to level Stnovení mbicí current vyžduje level podrobný rozbor performnce příslušné new legisltivy buildgs. výchozích The percentge podmínek spolu reduction s vrtním formulted posouzením mbitions možností for úspor ENPIRE energie, locl snížení projects emisí CO2, order využití 30-40% obnovitelných improvement zdrojů compred td., jk je to znázorněno legisltion. n obr. 4.1 ctul Pokud Settg mjí být mbitions pro ekologicky requires efektivní rekonstrukce process stnoveny vestigtg mimální specific relevnt poždvky legisltion strdy strtg nejlepších conditions příkldů toger z prxe, with je zároveň plnng vhodné possibilities posoudit vliv for nvrhovných svgs, optření CO2 reduction, n chování renewble trhu, ověřit si, že supply tkto etc. defovné s illustrted ekologicky figure 4.1 efektivní strdy mohou být úspěšně uvedeny do prxe. Npříkld zkušenost When you ze slzburského re considerg regionu v ide Rkousku troducg ukzuje, že mimum jednoduchý systém best prctice bodování strds energetické for účnosti při efficient fncování renovtion stvebních it is t projektů sme time měl nesmírný very relevnt vliv n to look zlepšení t energetické prospects účnosti relly stveb fluencg obzvláště u mrket projektů so tht bytové well výstvby. defed efficient renovtion strds will ctully be troduced prctice. 4.4 Experience Závzky from prtnerů, Slzburg uzvírání region dohod Austri jejich postupné stnce zčleňování shows how simple pot system, for Zformulování ffectg fncg cíle ve smyslu buildg vytvoření projects, nízkoenergetického tremendous bydlení je fluence pouze jedním on krokem. improvement Dlším krokem hs hd je relizce qulity tohoto especilly cíle t, new jk tomu housg čsto projects. bývá, není vůbec sndná. Proto je velice důležité cíl zformulovt 4.4 v Embeddg rámci dohody. greements Dohod bude efektivnější, pokud bude To formulte obshovt n jsně mbition defovné for relizg poždvky low vzájemnou dwellgs shodu is one n způsobu thg,to spolupráce mke it relly komunikce hppen prtnerů, is nor s tím že quite právní ten fnční tht isnot hledisk esy. budou It is řádně refore projednán very importnt z velké to části record schválen. mbition Dohod by n se greement. tedy měl The soustředit greement n smotný will be cíl more n effective proces jeho when nplnění. gols re clerly defed, when re is lso mutul greement on wy prtners cooperte Pokud communicte mjí evropské předpisy when předpisy legl jednotlivých fncil států prmeters řídit konstntní hve been rozvoj discussed energeticky účných hve lrgely projektů been greed u nových upon. renovovných budov, je nutné poznment, The greement že úroveň should očekávných relly be focused mbicí on v mnoh gol členských itself on zemích process stále ještě to get nebyl re. dosžen. Nedosttek kontroly při implementci předpisů nedosttek If Europen fnčních ntionl či technických regultions zdrojů re nvíc supposed ztěžují konečný to drive výkon constnt energeticky development účných městských efficient projektů. projects Bez řádné new dohody existg je riziko buildgs, neúspěchu it is noted mnohem tht větší. levels mbitions expected hve not yet been reched mny member countries. The lck control Místní implementtion úřd, mjitel či developer regultion uzvírjí, moreover, společnou dohodu lck fncil o technických or technicl poždvcích resources nutných mke it k difficult tomu, by to ensure projekt nplnil fl mbice performnce stnovené -efficient v dokumentu formulujícím urbn projects. vizi. The Společná risk poor dohod performnce bude použit is bigger jko referenční if re is no rámec proper pro greement. všechny vestory, by zchovl co nejvyšší úroveň mbicí během všech projektntských A Jot Agreement i stvebních is fází. mde Společná between dohod může locl být uthority uzvřen v různých owner úprvách: or developers, od specifického on dokumentu technicl mesures po plně tegrovnou needed for složku project všech to cheive smluvních mbitions dokumentů set projektu. out Vision Document. The Jot Agreement will be used s reference for ll Zčleňování stkeholders dohody order může to mt probíht v níže highest uvedených level fázích. mbitions Tento ll long přístup má project být přizpůsoben design construction zčleněn do phses. typického The rozvojového Jot Agreement procesu cn územní be mde výstvby. under 20

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

DODATEK č. 1. Článek i. Smluvní strany

DODATEK č. 1. Článek i. Smluvní strany * * * EVROPSKÁ UNIE i Číslo dodtku ke smlouvě: 2016/03580/OSR/DSM/1 DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotce v rámci dotčního progrmu Kotlíkové dotce v Olomouckém krji I. č. 2016/03580/OSR/DSM uzvřené

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

výchovy na období 2014-2020

výchovy na období 2014-2020 n období 2014-2020 1 ÚVOD k n své procentuální zstoupení v v díky své specifické roli oje. Bez ohledu mldí lidé svou nezstupitelnou roli multikulturní, mldých lidí, který tk trendy jko plurlitní, globální,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009 Operátor trhu s elektřinou,.s. 186 00 Prh 8 Příloh č. 1 Smlouvy o zúčtování odchylek Smlouvy o přístupu n orgnizovný krátkodobý trh s elektřinou Smlouvy o přístupu n vyrovnávcí trh s regulční energií Smlouvy

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VYUŽITÍ BIOMASY JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE

VYUŽITÍ BIOMASY JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE VYUŽITÍ BIOMASY JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE SIARHEI SKOBLIA, DANIEL TENKRÁT, MARTIN VOSECKÝ,b, MICHAEL POHOŘELÝ b, MARTIN LISÝ c, MAREK BALAŠ c, ONDŘEJ PROKEŠ Vysoká škol chemicko-technologická v

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

30 OTÁZEK, KTERÉ MUSÍTE POLOŽIT VAŠEMU DODAVATELI

30 OTÁZEK, KTERÉ MUSÍTE POLOŽIT VAŠEMU DODAVATELI 30 OTÁZEK, KTERÉ MUSÍTE POLOŽIT VAŠEMU DODAVATELI OBSAH KLÍČOVÉ OTÁZKY K PRVNÍ OBJEDNÁVCE... 5 KLÍČOVÉ OTÁZKY K CENĚ PRODUKTU... 6 KLÍČOVÉ OTÁZKY K PRODUKTU... 7 KLÍČOVÉ OTÁZKY K PŘEPRAVĚ... 9 OTÁZKY K

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo Příloh č. 2 Hodnoticí - výzv Excelentní výzkum - Kontrol formálních náležitostí - 1., 2. kolo pořdí název oprvitelné/neopr vitelné způsob - bodů hlvní zdroj informcí Popis Návod pro e F1 Žádost o podporu

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní význmné veřejné zkázce n stvební práce zdávné v otevřeném řízení dle zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T" ' - -"" '" S/)e/"kE)' :" 7. El m. fp '

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T ' - - ' S/)e/kE)' : 7. El m. fp ' El m ='L \ \ 'C\ fp ' T" ' - -"" '" /Z / :" 7 N&~m S/)e/"kE)' znacky Primossa + Dr i"" " Šperky znacky Primossa (Nú-m"e, Primossa / Tradice od roku 1930 Obsah / Content Kolekce / Collection DIAMONDS 4

Více

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře

Hlubokovodní lodní tah Dunaj-Černé moře Hlubokovodní lodní th Dunj-Černé moře Viktor Voroncov 1 Poslední dobou se právě tk zčl v oficiálních ukrjinských zdrojích tisku nzývt průplv přes říční úžinu Bystroje v ukrjinské deltě Dunje, umožňující

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Veřejná zakázka: "Výměna oken v bytovém domě č. p. 233 a 234 na Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa. 1.

Veřejná zakázka: Výměna oken v bytovém domě č. p. 233 a 234 na Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa. 1. Název zdvtele: Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřich Šimk 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách Veřejná zkázk: "Výměn oken v bytovém domě č. p. 233 234 n Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických

Více

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ veřejná zkázk mlého rozshu zdávná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č 1 ZADAVATEL Název: Institut postgrduálního vzdělávání ve zdrvotnictví

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN V. Válek, M. Mechl SOUHRN Cysty ledvin ptří mezi jedny z nejčstějších nálezů při ultrzvukovém vyšetření (USG) či vyšetření ledvin řich výpočetní tomogrfií

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ ÚZEMNÍ TUDIE - LOKLIT ROUDNIČKÁ HRDEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ HLVNÍ PROJEKTNT: ing.rch Krel CHMIED ml. UTOR TVBY : ing.rch Krel chmied ml. ODPOVĚDNÝ PROJEKTNT: ing.rch Krel chmied ml. INVETOR : Mgistrát měst

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více