Personální bibliografie SZÚ 2006 NIPH Bibliography 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personální bibliografie SZÚ 2006 NIPH Bibliography 2006"

Transkript

1 Zvláštní číslo Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica ROČNÍK 14 Personální bibliografie SZÚ 2006 NIPH Bibliography 2006 Praha, červenec 2007 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Členové: prof. MUDr. V. Bencko, DrSc., MUDr. J. Mika, RNDr. F. Rettich, CSc., Mgr. J. Veselá, MUDr. J. Volf, Ph.D. Vydává Státní zdravotní ústav ISSN

2 ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICROBIOLOGICA Zvláštní číslo - vychází 1x ročně - ročník 14 - červenec 2007 Personální bibliografie SZÚ 2006 NIPH Bibliography 2006 Zpracoval kolektiv autorů SVI - SZÚ Vydal Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10, IČO Tel. redakce: , 2

3 Obsah I EPIDEMIOLOGIE A MIKROBILOGIE záznamy č. strana 1 Vzdušné nákazy bakteriálního původu záznamy Vzdušné nákazy virového původu Virové exantematické nákazy a chlamydiové infekce střevní virové infekce bakteriální rezistence k antibiotikům a sbírka kultur virové hepatitidy střevní bakteriální infekce dezinfekce, dezinsekce, deratizace AIDS mykobakteriální infekce parazitologie přírodní ohniskovost nákaz epidemiologie klíšťová encefalitida elektronová mikroskopie epidemiologie chronických onemocnění emergentní nákazy imunologie bioterorismus externí hodnocení kvality národní referenční laboratoře II PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 50 1 hygiena práce fyziologie a psychofyziologie práce biotransformace toxikokinetika toxikologické analýzy fyzikální faktory nemoci z povolání normativní dokumenty III HYGIENA POTRAVINOVÝCH ŘETĚZCŮ 74 1 výživa a potraviny geneticky modifikované organismy bezpečnost potravin biologická nebezpečí z potravin chemická nebezpečí z potravin IV HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 86 3 genetická toxikologie, biologický monitoring ovzduší voda hluk determinanty zdravotního stavu půda a odpady V BIOSTATISTIKA A INFORMATIKA VI OSOBNOSTI VII ŘÍZENÍ KVALITY VE ZDRAVOTNICTVÍ, POSUZOVÁNÍ KVALITY LABORATOŘÍ A PRACOVIŠŤ

4 IX ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PODMÍNKY podpora zdraví nutriční faktory, sledování expozice populace toxickým látkám v poživatinách psychologie a behaviorální intervence děti a mládež závislosti faktory vnitřního prostředí dermatotoxikologie Autorský rejstřík

5 I EPIDEMIOLOGIE A MIKROBILOGIE 1 Vzdušné nákazy bakteriálního původu 1. /CEM01 de Beaumont, C. (Cent.Hosp.Intercommunal, Villeneuve St Georges, Francie) - Breuil, J. (Cent.Hosp.Intercommunal, Villeneuve St Georges,Francie) - Dědičová, Daniela (SZÚ) - Tran, Q. (CHROMagar, Paris, Francie) - Evaluation of a new chromogenic medium, CHROMagar Salmonella Plus, for the detection of Salmonella spp. including lactose positive Salmonella, S. Typhi and S. Paratyphi. Clinical microbiology and infection - 16th European Congress of Clinical Microbiology and infectious Diseses (ECCMID) 12, 2006, č. Suppl. 4, s. P998. ISSN: KW: salmonela - kultivační půdy Salmonella - media 2. /CEM01 Bronska, Eva - Kalmusová, Jitka (SZÚ) - Dzupová, O. - Maresova, V. - Křížová, Pavla (SZÚ) - Benes, J. - Dynamics of PCR-based diagnosis in patients with invasive meningococcal disease. Clinical Microbiology and Infection 12, 2006, č. 2, s ISSN: X KW: invazivní meningokokové onemocnění - PCR invasive meningococcal disease - PCR 3. /CEM01 Částková, Jitka (SZÚ) - Křížová, Pavla (SZÚ) - Očkování dětí v České republice: minimum pro pediatra. [Vaccination of children in the Czech Republic.] Pediatrie pro praxi 7, 2006, č. Příl., s ISSN: KW: očkování - vakcíny vaccination - vaccines 4. /CEM01 Křížová, Pavla (SZÚ) - Kalmusová, Jitka (SZÚ) - Musílek, Martin (SZÚ) - Felsberg, J. - Haugvicová, R. - Caugant, D. - Jolley, K. - Maiden, M. Changes in the distribution of hypervirulent complexes of Neisseria meningitidis in the Czech Republic. Clinical microbiology and infection - 16th European Congress of Clinical Microbiology and infectious Diseses (ECCMID) 12, 2006, č. Suppl. 4, s. O168. ISSN: KW: Neisseria meningitidis 5

6 5. /CEM01 Křížová, Pavla (SZÚ) - Kalmusová, Jitka (SZÚ) - Musílek, Martin (SZÚ) Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce [Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2005.] Zprávy Centra Epidemiol.Mikrobiol. 15, 2006, č. 3/4, s KW: invazivní meningokokové onemocnění - Česká republika invasive meningococcal disease - Czech Republic 6. /CEM01 Křížová, Pavla (SZÚ) - Kalmusová, Jitka (SZÚ) - Musílek, Martin (SZÚ) Molekulární epidemiologie invazivního meningokokového onemocnění v České republice. [Molecular epidemiology of invasive meningococcal disease in the Czech Republic.] Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 55, 2006, č. 4, s KW: invazivní meningokokové onemocnění - Neisseria meningitidis - molekulární epidemiologie - MLST invasive meningococcal disease - Neisseria meningitidis - molecular epidemiology - MLST 7. /CEM01 Křížová, Pavla (SZÚ) - Prevence meningokokových onemocnění. Komentář. [Prevention of meningococcal disease. Comment.] Medicína po promoci 7, 2006, č. 3, s ISSN: KW: prevence - invazivní meningokokové onemocnění prevention - invasive meningococcal disease 8. /CEM01 Křížová, Pavla (SZÚ) - Molecular epidemiology of group A streptococcal infections. In: 8th Congress of chemotherapy and infection (ECC 8) and 4th European conference on viral diseases (ConVir 4) /CD-ROM/ Budapest s. KW: Streptococcus pyogenes - molekulární epidemiologie Streptococcus pyogenes - molecular epidemiology 9. /CEM01 Lebedová, Věra (SZÚ) - Beneš, Čestmír (SZÚ) - Kalmusová, Jitka (SZÚ) - Křížová, Pavla (SZÚ) - Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae b v České republice v roce [Serious disease caused by Haemophilus influenzae b in the Czech Republic in 2005.] Zprávy Centra Epidemiol.Mikrobiol. 15, 2006, č. 3/4, s KW: Haemophilus influenzae b - Česká republika Haemophilus influenzae b - Czech Republic 6

7 10. /CEM01 Lebedová, Věra (SZÚ) - Beneš, Čestmír (SZÚ) - Křížová, Pavla (SZÚ) - Surveillance hemofilových invazivních onemocnění. [Surveillance of Haemophilus invasive diseases.] In: 21. Pečenkovy dny. Sborník abstraků Brno, Konvoj s.r.o. 2006, s ISBN: KW: Haemophilus influenzae b Haemophilus influenzae b 11. /CEM01 Prymula, R. - Peeters, P. - Chrobok, V. - Křížová, Pavla (SZÚ) - Novakova, E. - Kaliskova, E. - Kohl, I. - Lommel, P. - Poolman, J. - Prieels, J.-P. - Schuerman, L. - Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D for prevention of acute otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and non-typable Haemophilus influenzae: a randomised double-blind efficacy study. Clinical Otolaryngology 31, 2006, č. 5, s ISSN: KW: Streptococcus pneumoniae - Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae - Haemophilus influenzae 12. /CEM01 Prymula, R. - Peeters, P. - Chrobok, V. - Křížová, Pavla (SZÚ) - Novakova, E. - Kaliskova, E. - Kohl, I. - Lommel, P. - Poolman, J. - Prieels, J.-P. - Schuerman, L. - Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D for prevention of acute otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and non-typable Haemophilus influenzae: a randomised double-blind efficacy study. Lancet 367, 2006, č. 9512, s ISSN: KW: Streptococcus pneumoniae - Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae - Haemophilus influenzae 13. /CEM01 Hulínská, Dagmar (SZÚ) - Hulínský, V. - Influence of zinc on Borrelia burgdorferi sensu lato studied by electron microscopy, flame atomic spectrophometry and by energy dispersive analysis. In: Gordon research conferences 2006, s KW: spektrofotometrie - zinek - experimentální infekce spectrophotometry - zinc - experimental infection 7

8 2 Vzdušné nákazy virového původu 14. /CEM02 Havlíčková, Martina (SZÚ) - Otavová, Marie (SZÚ) - Kynčl, Jan (SZÚ) - Surveillance akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice v sezóně 2005/2006. [Surveillance of acute respiratory infections in the Czech Republic in the season 2005/2006.] Zprávy Centra Epidemiol. Mikrobiol. 15, 2006, č. 6, s KW: akutní respirační onemocnění - Česká republika acute respiratory infections - Czech Republic 15. /CEM02 Havlíčková, Martina (SZÚ) - Prokešová, L. - Zanvit, P. - Táčner, Jaroslav (SZÚ) - Limberková, Radomíra (SZÚ) - Adjuvant Effect of Bacillus firmus in Intranasal Immunization of Guinea Pigs with Inactivated Type B Infuenza Virus. Folia Microbiologica 51, 2006, č. 2, s ISSN: KW: chřipka influenza 16. /CEM02 Havlíčková, Martina (SZÚ) - Čas chřipek. Běžné i záludné komplikace. [Period of influenzas. Complications from influenza - normal and deceptive ones.] Moje zdraví 4, 2006, č. 1, s ISSN: KW: chřipka influenza 17. /CEM02 Havlíčková, Martina (SZÚ) - Novinky v diagnostice a prevenci chřipky /CD-ROM/. [The latest in the diagnostics and prevention of influenza.] In: Slezské dny preventivní medicíny. 6. ročník /CD-ROM/ Ostrava, KHS KW: chřipka influenza 18. /CEM02 Kynčl, Jan (SZÚ) - Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. [The significance of influenza, analysis of mortality in the inter-epidemic and pandemic periods.] In: 2. Hradecké vakcinologické dny - sborník abstrakt Hradec Králové, Univerzita obrany S. 14. ISBN: KW: chřipka influenza 8

9 19. /CEM02 Meijer, A. - Falcao, J.M. - de Jong, J.C. - Kynčl, Jan (SZÚ) - Meerhoff, T.J. - Meuwissen, L.E. - Nicoll, A. - van der Velden, J. - Paget, W.J. - Clinical influenza activity in Europe is still low, with influenza B virus being dominant: an update from EISS. Euro Surveillance 11, 2006, č. 2, s. E ISSN: X KW: chřipka influenza 20. /CEM02 Otavová, Marie (SZÚ) - Havlíčková, Martina (SZÚ) - Souhrnná zpráva o výsledcích pilotní studie ke zkvalitnění virologického programu surveillance akutních respiračních infekcí vsezóně 2005/2006. [Summary report on results of a pilot study to improve quality of the virological surveillance program in acute respiratory infections in the season 2005/2006.] Zprávy Centra Epidemiol. Mikrobiol. 15, 2006, č. 7, s KW: akutní respirační infekce - ARO systém hlášení acute respiratory infections - ARI Reporting System 21. /CEM02 Paget, W.J. - Meijer, A. - Falcao, J.M. - de Jong, J.C. - Kynčl, Jan (SZÚ) - Meerhoff, T.J. - Meuwissen, L.E. - Nicoll, A. - van der Velden, J. - Seasonal influenza activity for season to be ending in most European countries. EuroSurveillance weekly releases 11, 2006, č. 4. ISSN: KW: chřipka influenza 22. /CEM02 Paget, W.J. - Meijer, A. - Falcao, J.M. - de Jong, J.C. - Kynčl, Jan (SZÚ) - Meerhoff, T.J. - Meuwissen, L.E. - van der Velden, J. - Unusual influenza activity in Europe during the winter. In: 11th EPIET Scientific seminar booklet 2006, s. 38. KW: chřipka influenza 23. /CEM02 Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Suchánková, A. (Hemalab Praha) - Bojar, M. (FN Motol ) - Glossová, L. (FN Motol) - Machová, H. (FNKV Praha) Šoltysová, Klára (SZÚ) - Detection of active VZV infection in neurological patients /S03/. Herpes - Abstracts from 13th Annual meeting of the IHMF 13, 2006, č. Suppl. 2, s. 51A. ISSN: KW: Varicella zoster virus - neurologické choroby - PCR Varicella zoster virus - neurological diseases - PCR 9

10 3 Virové exantematické nákazy a chlamydiové infekce 24. /CEM03 Gloserová, Magdalena (SZÚ) - Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Žufanová, Světlana (SZÚ) - Lukešová, Markéta (SZÚ) - Vítek, A. (ÚHKT) -Šponerová, D. Detection of Chlamydia pneumoniae and herpesviruses in BAL from immunodeficient patients with pneumonia. Journal of Clinical Virology - Abstracts from IX. Joint meeting of tle ESCV and clinical virology group of SGM 36, 2006, č. Suppl. 3, s. S33. ISSN: KW: Chlamydia pneumoniae - herpesvirus - pneumonie - imunodeficientní pacienti Chlamydia pneumoniae - herpes viruses - pneumonia - immunodeficient pacients 25. /CEM03 Humlová, Z. (VFN Praha 2) - Klamová, H. (ÚHKT) - Janatková, I. (VFN Praha 2)- Šandová, P. (VFN Praha 2) - Šterzl, I. (1. LF UK Praha) - Sobotková, E. (ÚHKT)- - Hamšíková, E. (ÚHKT) - Haškovec, C. (ÚHKT) - Písačka, M. (ÚHKT) Cetkovský, P. (ÚHKT) - Michalová, K. (ÚHKT) - Faber, E. (FN PU Olomouc) - Heřmanová, Z. (FN PU Olomouc) - Ordeltová, M. (FN PU Olomouc) - Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Roth, Zdeněk (SZÚ) - Vonka, V. (1. LF UK Praha) - Immunological profiles of patients with chronic myeloid leukaemia. I. State before the start of treatment. Folia Biologica 52, 2006, č. 3, s ISSN: KW: chronická myeloidní leukemie - imunologie - CRP CML - imunologie - CRP 26. /CEM03 Janečková, Ljuba (SZÚ) - Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Votava, Felix - Volf, Vladimír - Nováková, Iva - Srbová, Magdalena - Průkaz antichlamydiových protilátek u dětské populace. [Detection of anti-chlamydial antibodies in the children population.] Zprávy Centra Epidemiol. Mikrobiol. 15, 2006, č. 7, s KW: chlamydie - protilátky chlamydiae - antibodies 27. /CEM03 Kubínyiová, Michaela (SZÚ) - Príkazský, Vladimír (SZÚ) - Beneš, Čestmír (SZÚ) - Boxall, Naomi - Částková, Jitka (SZÚ) - Výskyt příušnic v České republice v období od do [Incidence of Parotitis in the Czech Republic, January 1, July 30, 2006.] Zprávy Centra Epidemiol. Mikrobiol. 15, 2006, č. 12, s KW: příušnice - Česká republika parotitis - Czech Republic 10

11 28. /CEM03 Príkazský, Vladimír (SZÚ) - Fabiánová, Kateřina (SZÚ) - Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Varianta Chlamydia trachomatis s delecí (ztrátou části DNA) na kryptickém plasmidu: důsledky pro použití diagnostických PCR testů. [A variant of Chlamydia trachomatis with deletion in cryptic plasmid: implications for use of PCR diagnostic tests.] Zprávy Centra Epidemiol. Mikrobiol. 15, 2006, č. 12, s ISSN: KW: Chlamydia trachomatis - PCR metody Chlamydia trachomatis - PCR methods 29. /CEM03 Pumannová, Markéta (SZÚ) - Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Vitek, Antonin - Sajdova, Jana - Comparison of quantitative competitive polymerase chain reaction-enzyme-linked immunosorbent assay with LightCycler-based polymerase chain reaction for measuring cytomegalovirus DNA in patients after hematopoietic stem cell transplantation. Diagnostic microbiology and infectious disease 54, 2006, č. 2, s ISSN: KW: kvantitativní kompetitivní PCR - real-time PCR - CMV - příjemci transplantátu HSC quantitative competitive PCR - real-time PCR - CMV - HSC transplant recipients 30. /CEM03 Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Janečková, Ljuba (SZÚ) - Doporučené metody pro diagnostiku Chlamydia trachomatis. [Recommended methods for diagnosis of Chlamydia trachomatis.] Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie 15, 2006, č. 12, s KW: diagnostika - Chlamydia trachomatis - protilátky diagnostics - Chlamydia trachomatis - antibodies 31. /CEM03 Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Hrubá, D. (Vidia diagnostika s.r.o.) - Janechková, L. - Možnosti diagnostiky infekcí vyvolaných Chlamydia pneumoniae. Naše zkušenosti s diagnostikou Chlamydia pneumoniae u chronicky nemocných pacientů. [Possibilities in diagnostics of infections caused by Chlamydia pneumoniae. Our experiences with Chlamydia pneumoniae diagnostics in patients with chronic illness.] Antibiotiká a rezistencia 5, 2006, č. 2. ISSN: KW: Chlamydia pneumoniae - diagnostika Chlamydia pneumoniae - diagnostics 11

12 32. /CEM03 Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Cytomegalovirus. [Cytomegalovirus.] Praha, SZÚ-NRL pro herpetické viry KW: CMV 33. /CEM03 Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Virus Epsteina a Barrové. [Epstein-Barr virus.] Praha, SZÚ-NRL pro herpetické viry KW: EBV 34. /CEM03 Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Lidský herpesvirus 6. [Human herpes virus 6.] Praha, SZÚ-NRL pro herpetické viry KW: HHV6 35. /CEM03 Roubalová, Kateřina (SZÚ) - HHV8 (KHSV). [HHV8.] Praha, SZÚ-NRL pro herpetické viry KW: HHV8 36. /CEM03 Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Alfa herpesviry. [Alpha herpesviruses.] Praha, SZÚ-NRL pro herpetické viry KW: herpetické viry herpes viruses 37. /CEM03 Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Herpetické viry. [Herpetic viruses.] Praha, SZÚ - NRL pro herpetické viry uvod.ppt KW: herpetické viry herpes viruses 12

13 38. /CEM03 Šoltysová, Klára (SZÚ) - Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Pícha, Dušan (2.LF UK) - Marešová, Vilma (2.LF UK) - Roháčová, H. - Subclinical reactivation of VZV in patients with tick-borne encephalitis. Clinical microbiology and infection - 16th European Congress of Clinical Microbiology and infectious Diseses (ECCMID) Clinical microbiology and infection - 16th European Congress of ECCMID 12, 2006, č. Suppl. 4, s. P750. ISSN: KW: VZV - klíšťová encefalitida VZV - tick-borne encephalitis 39. /CEM03 Šoltysová, Klára (SZÚ) - Marešová, Vilma (2.LF UK) - Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Sojková, Naděžda (ZÚ Praha) - Roháčová, Hana (FN Bulovka) - Podojilová, Marie (FN Bulovka) - Probable subclinical reactivation of herpesviruses during enteroviral meningitis. /12.031/. International journal of infectious diseases - 12th ICID Abstracts 10, 2006, č. Suppl. 1, s. S ISSN: KW: herpetické viry - mozkomíšní mok - PCR herpes viruses - cerebrospinal fluid - PCR 40. /CEM03 Šoltysová, Klára (SZÚ) - Marešová, Vilma (2.LF UK Praha) - Enterovirové nákazy. [Enteroviral infections.] Postgraduální medicína 8, 2006, č. 3, s ISSN: KW: enteroviry - polioviry - Coxsackie viry enteroviruses - polioviruses - Coxsackie viruses 41. /CEM03 Šoltysová, Klára (SZÚ) - Sojková, Naděžda (ZÚ Praha) - Roubalová, Kateřina (SZÚ) - Pícha, Dušan (2.LF UK) - Marešová, Vilma (2.LF UK) - Roháčová, Hana (FN Bulovka) - Podojilová, Marie (FN Bulovka) - Subklinická reaktivace herpetických virů při enterovirové meningitidě. [Subclinical reactivation of herpesviruses in patients with enteroviral meningitis.] In: XV. konference mladých mikrobiologů. Tomáškovy dny sborník abstraktů Brno, Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně 2006, s. 40. KW: enteroviry - meningitida enteroviruses - meningitis 13

14 4 střevní virové infekce 42. /CEM04 Šišák, František - Havlíčková, Helena - Hradecká, H. (VÚVL Brno) - Rychlík, I. (VUVel Brno) - Koláčková, I. (SZÚ) - Karpíšková, R. (SZÚ) - Antibiotic resistance of Salmonella spp. isolates from pigs in the Czech Republic. Veterinární medicína 51, 2006, č. 5, s ISSN: KW: salmonela - rezistence k antibiotikům - prase Salmonella - antibiotic resistance - pig 5 bakteriální rezistence k antibiotikům a sbírka kultur 43. /CEM05 Bartoníčková, A. - Bébrová, E. - Beneš, J. - Čížek, J. - Dostál, V. - Galsky, J. - Horáčková, M. - Chmelík, V. - Jindrák, V. - Karen, I. - Kolář, M. - Kolská, M. - Kolský, A. - Marek, J. - Marešová, V. - Matoušková, M. - Nýč, O. - Urbášková, Pavla (SZÚ) - Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí ledvin a močových cest v primární péči. [Recommended procedure for antibiotic therapy of community kidneys and urinary tract infections in primary care.] Praktický lékař 86, 2006, č. 8, s ISSN: KW: antibiotika antibiotics 44. /CEM05 Bergerová, T. - Hedlová, D. - Jindrák, V. - Urbášková, P. (SZÚ) -Chmelík, V. Doporučený postup pro kontrolu výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu (MRSA) a s jinou nebezpečnou antibiotickou rezistencí ve zdravotnických zařízeních. [Guidelines for controlling oxacillin resistant Staphylococcus aureus strains (MRSA) and those with other dangerous antibiotic resistance in health care settings.] Praktický lékař 86, 2006, č. 9, s ISSN: KW: MRSA - metodické doporučení MRSA - methodological recommendation 45. /CEM05 Bergerová, Tamara - Hedlová, Dana - Jindrák, Vlastimil - Urbášková, Pavla (SZÚ) - Chmelík, Václav - Doporučený postup pro kontrolu výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu (MRSA) a s jinou nebezpečnou antibiotickou rezistencí ve zdravotnických zařízeních. [Guidelines for controlling oxacillin resistant Staphylococcus aureus strains (MRSA) and those with other dangerous antibiotic resistance in health care settings.] Zprávy Centra Epidemiol. Mikrobiol. 15, 2006, č. 5, příl. 1, s KW: MRSA 14

15 46. /CEM05 Dijkshoorn, L. - Vaneechoutte, M. - de Baere, T. - Van Der Reijden, T. J. K. - Nemec, Alexandr (SZÚ) - The diversity of the genus Acinetobacter, current state and emerging problems [abstract P1]. In: Abstracts of the 7th International Symposium on the Biology of Acinetobacter: Acinetobacter 2006 /Barcelona/ /2006/, s. P1. KW: Acinetobacter 47. /CEM05 Halhuber, Zbyněk - Rébl, Karel - Urbášková, Pavla (SZÚ) - První záchyt importovaného kmene Shigella sonnei s produkcí širokospektré ß-laktamázy v ČR. [Detection of the first broad-spectrum beta-lactamase producing Shigella sonnei strain imported to the Czech Republic.] Zprávy Centra Epidemiol. Mikrobiol. 15, 2006, č. 9, s ISSN: KW: shigely Shigellae 48. /CEM05 Jakubů, Vladislav (SZÚ) - Urbášková, Pavla (SZÚ) - Straková, Lenka (SZÚ) Relationships in genotype, phenotype, T type and PFGE type among macrolide-resistant Streptococcus pyogenes strains isolated in the Czech Republic. Clinical microbiology and infection - 16th European Congress of Clinical Microbiology and infectious Diseses (ECCMID) 12, 2006, č. Suppl. 4, s. P1812. ISSN: KW: Streptococcus pyogenes 49. /CEM05 Macková, Barbora (SZÚ) - Trends in resistance to some antibiotics in selected bacterial species - S. aureus, S. pneumoniae, E. faecalis, E. faecium - causing invasive infections in the Czech Republic in Clinical microbiology and infection - 16th European Congress of Clinical Microbiology and infectious Diseses (ECCMID) 12, 2006, č. Suppl. 4, s. P1459. ISSN: KW: Staphylococcus aureus - Streptococcus pneumoniae - Enterococcus faecalis - Enterococcus faecium - rezistence na antibiotika Staphylococcus aureus - Streptococcus pneumoniae - Enterococcus faecalis - Enterococcus faecium - antibiotics resistance 15

16 50. /CEM05 Macková, Barbora (SZÚ) - Jakubů, Vladislav (SZÚ) - Urbášková, Pavla (SZÚ) - EARSS: organizační, technické a epidemiologické parametry. [EARSS: organizational, technical and epidemiological parameters.] In: 21. Pečenkovy dny. Sborník abstraků Brno, Konvoj s.r.o S. 38. ISBN: KW: EARSS 51. /CEM05 Marešová, Vilma - Urbášková, Pavla (SZÚ) - Spiramycinum. [Spiramycinum.] Remedia 16, 2006, č. 1, s ISSN: KW: spiramycinum 52. /CEM05 Melter, Oto (SZÚ) - Urbášková, Pavla (SZÚ) - MRSA - původce infekcí zvířat a člověka. [MRSA - the causual agent of infections in animals and man.] Veterinářství 56, 2006, č. 10, s ISSN: KW: MRSA - zoonózy MRSA - zoonoses 53. /CEM05 Melter, Oto (SZÚ) - Urbášková, Pavla (SZÚ) - Jakubů, Vladislav (SZÚ) - Macková, Barbora (SZÚ) - Žemličková, Helena (SZÚ) - Emergence of EMRSA-15 clone in hospitals throughout the Czech Republic. Euro Surveillance 11, 2006, č. 8 / /, s. E ISSN: KW: EARSS - MRSA 54. /CEM05 Nemec, Alexandr (SZÚ) - Maixnerová, Martina (SZÚ) - Van Der Reijden, T. J. K. - Jindrák, V. - Smíšek, J. - Dijkshoorn, L. - Instability of amikacin resistance in a carbapenem-resistant strain of Acinetobacter baumannii isolated during a hospital outbreak [abstract O9]. In: Abstracts of the 7th International Symposium on the Biology of Acinetobacter: Acinetobacter 2006 /Barcelona/ /2006/, s. O9. KW: Acinetobacter 16

17 55. /CEM05 Nemec, Alexandr (SZÚ) - Maixnerová, Martina (SZÚ) - Van Der Reijden, T. J. K. - Broek van den, P. J. - Dijkshoorn, L. - Relationship between the AdeABC efflux system gene content, netilmicin susceptibility and multidrug resistance in a genotypically diverse population of Acinetobac-ter baumannii [abstract P9]. In: Abstracts of the 7th International Symposium on the Biology of Acinetobacter: Acinetobacter /Barcelona/ /2006/, s. P9. KW: Acinetobacter 56. /CEM05 Nemec, Alexandr (SZÚ) - Maixnerová, Martina (SZÚ) - Van Der Reijden, T. J. K. - Broek van den, P. J. - Dijkshoorn, L. - The occurrence of the AdeABC efflux system in a genotypically diverse population of Acinetobacter baumannii. In: Abstracts of Conference of the De voorjaarsbi-jeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) /Arnhem/ /2006/. KW: Acinetobacter baumannii 57. /CEM05 Nyč, Otakar - Macková, Barbora (SZÚ) - Jindrák, Vlastimil - Epidemický výskyt hypervirulentního kmene Clostridium difficile v Evropě. [Outbreaks caused by a hypervirulent strain of Clostridium difficile in Europe.] Zprávy Centra Epidemiol. Mikrobiol. 15, 2006, č. 10/11, s KW: Clostridium difficile 58. /CEM05 Nýč, O. - Urbášková, Pavla (SZÚ) - Marešová, V. - a kolektiv - Konsenzus používání antibiotik III. Chinolony. [The consensus on usage of antibiotic III. Quinolones.] Praktický lékař 86, 2006, č. 10, s ISSN: KW: antibiotika antibiotics 59. /CEM05 Rodriguez-Bano, J. - Marti, S. - Ribera, A. - Fernandez-Cuenca, F. - Dijkshoorn, L. - Nemec, Alexandr (SZÚ) - Pujol, M. - Vila, J. - Nosocomial bacteremia due to an as yet unclassified Acinetobacter genomic species 17-like strain. Journal of Clinical Microbiology 44, 2006, č. 4, s ISSN: KW: nozokomiální nákazy - Acinetobacter nosocomial infections - Acinetobacter 17

18 60. /CEM05 Smíšek, J. - Maixnerová, Martina (SZÚ) - Dijkshoorn, L. - Van Der Reijden, T. - Jindrák, V. - Nemec, Alexandr (SZÚ) - Nestabilita rezistence k amikacinu u epidemického nemocničního kmene Acinetobacter baumannii rezistentního ke karbapenemům. [Instability of amikacin resistance in an epidemic Acinetobacter baumannii hospital strain resistant to carbapenems.] In: Tomáškovy dny XV. konference mladých mikrobiologů Brno, Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně 2006, s KW: Acinetobacter baumannii 61. /CEM05 Urbášková, Pavla (SZÚ) - Skáčaniová, Helena - Veselá, Eva - Gdovinová, Zuzana - Macková, Barbora (SZÚ) - Žemličková, Helena (SZÚ) - Citlivost k antibiotikům jako pomocný znak k odlišení Aeromonas hydrophila. [Susceptibility to antimicrobials as a supportive feature in differentiation of Aeromonas hydrophila from Escherichia coli.] Zprávy Centra Epidemiol.Mikrobiol. 15, 2006, č. 1, s KW: antibiotika - Aeromonas hydrophila antibiotics - Aeromonas hydrophila 62. /CEM05 Urbášková, Pavla (SZÚ) - Macková, Barbora (SZÚ) - Jakubů, Vladislav (SZÚ) - Žemličková, Helena (SZÚ) - Rezistence ke klindamycinu u 1373 izolátů Staphylococcus aureus z krve. [Resistance to clindamycin among 1373 Staphylococcus aureus isolates from blood.] Zprávy Centra Epidemiol.Mikrobiol. 15, 2006, č. 3/4, s KW: Staphylococcus aureus - klindamycin - rezistence Staphylococcus aureus - clindamycin - resistance 63. /CEM05 Urbášková, Pavla (SZÚ) - Macková, Barbora (SZÚ) - Žemličková, Helena (SZÚ) - Petráš, Petr (SZÚ) - Akutní infekce močových cest u mladé ženy způsobená kmenem Staphylococcus saprophyticus. [Acute urinary tract infection caused by Staphylococcus saprophyticus in a young female.] Zprávy Centra Epidemiol.Mikrobiol. 15, 2006, č. 3/4, s KW: Staphylococcus saprophyticus 18

19 64. /CEM05 Urbášková, Pavla (SZÚ) - Macková, Barbora (SZÚ) - Jakubů, Vladislav (SZÚ) - Žemličková, Helena (SZÚ) - CZ-EARSS - Surveillance antibiotické rezistence invazivních izolátů Staphylococcus aureus v rámci EARSS. [Antimicrobial resistance surveillance in invasive Staphylococcus aureus isolates within EARSS.] Zprávy Centra Epidemiol.Mikrobiol. 15, 2006, č. 5, s KW: rezistence na antibiotika - Staphylococcus aureus antibiotics resistance - Staphylococcus aureus 65. /CEM05 Urbášková, Pavla (SZÚ) - Komunitní MRSA. Komentář. [MRSA in the community. Commentary.] Medicína po promoci 7, 2006, č. 3, s ISSN: KW: MRSA 66. /CEM05 Urbášková, Pavla (SZÚ) - Surveillance antibiotické rezistence: historie a současnost. In: 21. Pečenkovy dny. Sborník abstraků Brno, Konvoj s.r.o. 2006, s. 54. ISBN: KW: rezistence k antibiotikům antibiotic resistance 67. /CEM05 Urbášková, Pavla (SZÚ) - Sedm let EARSS - nejvýznamnější trendy antibiotické rezistence bakterií v Evropě a v ČR. [Seven years of EARSS - the most important trends in bacterial resistance to antibiotics in Europe and in the Czech Republic.] In: 21. Pečenkovy dny. Sborník abstraků Brno, Konvoj s.r.o. 2006, s. 53. ISBN: KW: EARSS 68. /CEM05 Vaneechoutte, M. - Young, D.M. - Ornston, L. N. - De Baere, T. - Nemec, Alexandr (SZÚ) - Van Der Reijden, T. - Carr, E. - Tjernberg, I. - Dijkshoorn, L. - Naturally transformable Acinetobacter sp strain ADP1 belongs to the newly described species Acinetobacter baylyi. Applied and environmental microbiology 72, 2006, č. 1, s ISSN: KW: Acinetobacter - taxonomie Acinetobacter - taxonomy 19

20 69. /CEM05 Vošahlíková, Š. - Maixnerová, Martina (SZÚ) - Cínek, O. - Vávrová, V. - Nyč, O. - Dijkshoorn, L. - Nemec, Alexandr (SZÚ) - Genotypová diverzita kmenů Pseudomonas aeruginosa izolovaných od nemocných s cystickou fibrózou v České republice. [Genotypic diversity of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from patients with cystic fibrosis in the Czech Republic.] In: Tomáškovy dny XV. konference mladých mikrobiologů Brno, Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně 2006, s. 48. KW: Pseudomonas aeruginosa - cystická fibróza Pseudomonas aeruginosa - cystic fibrosis 70. /CEM05 Žemličková, Helena (SZÚ) - Urbášková, Pavla (SZÚ) - Adámková, V. - Motlová, Jitka (SZÚ) - Lebedová, Věra (SZÚ) - Procházka, Bohumír (SZÚ) Characteristics of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis and Staphylococcus aureus isolated from tle nasopharynx of healthy children attending day-care centres in tle Czech Republic. Epidemiology and Infection 134, 2006, č. 6, s ISSN: KW: Streptococcus pneumoniae - Haemophilus influenzae - Staphylococcus aureus - Moraxella catarrhalis - Česká republika Streptococcus pneumoniae - Haemophilus influenzae - Staphylococcus aureus - Moraxella catarrhalis - Czech Republic 71. /CEM05 Žemličková, Helena (SZÚ) - Melter, Oto (SZÚ) - Urbášková, Pavla (SZÚ) Epidemiological relationships among penicillin non-susceptible Streptococcus pneumoniae strains recovered in the Czech Republic. Journal of Medical Microbiology 55, 2006, č. Pt 4, s ISSN: KW: EARSS - Streptococcus pneumoniae 72. /CEM05 Žemličková, Helena (SZÚ) - Budoucnost EARSS - stopování nebezpečných klonů bakterií na lokální a mezinárodní úrovni. [The future of EARSS - tracing dangerous bacterial clones at the local and international levels.] In: 21. Pečenkovy dny. Sborník abstraků Brno, Konvoj s.r.o. 2006, s. 56. ISBN: KW: EARSS 20

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Publikační činnost 2007

Publikační činnost 2007 Publikační činnost 2007 Mejzlík, J., Pokorný, K. a kolektiv: Zevní zvukovod. Tobiáš 2007. 270 s. ISBN 978-80-7311-092- 5. Chrobok, V., Pellant, A., Ehler, E., Pokorný, K., Šimáková, E., Mrklovský, M.,

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Aleš Bartoš. Publikace. Publikace v časopisech s impakt faktorem

Aleš Bartoš. Publikace. Publikace v časopisech s impakt faktorem Aleš Bartoš Publikace 2014 Publikace v časopisech s impakt faktorem 1. Kristofikova Z, Gazova Z, Siposova K, Bartos A, Ricny J, Kotoucova J, Sirova J, Ripova D. Effects of ferrofluid and phytoalexin spirobrassinin

Více

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DIZERTAČNÍ PRÁCE Význam vstupního screeningu MRSA u kriticky nemocných na ICU, vliv vstupní pozitivity MRSA na morbiditu

Více

Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr

Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr Uplatněná metodika QF 4004 UM 1 - název: Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr Uplatněná metodika a postup pro stanovení původců kontaminace syrového

Více

Význam adekvátní antibiotické léčby

Význam adekvátní antibiotické léčby Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse MUDr. Roman Kula, CSc., MUDr. Peter Sklienka, MUDr. Václav Chýlek, MUDr. Pavel Szturz ARK FN Ostrava Klíčova slova: Těžká sepse- septický šok- antibiotická

Více

Česká společnost chemická za rok 2013

Česká společnost chemická za rok 2013 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost chemická za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof.Ing.Jan John, CSc. Počet členů 2300 Členský příspěvek Členský

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha. Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín

MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha. Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín Certifikovaná metodika 1G58063 ISBN 978-904348-0-6 Správná hygienická praxe získávání mléka

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky

Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2013; 22(8) Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky Staphylococcus petrasii, a novel staphylococcal species from the Czech

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

STAV PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

STAV PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ STAV PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PREPAREDNESS OF THE CZECH HEALTH CARE SYSTEM TO THE EMERGENCY OF CRISIS MANAGEMENT 1 Leoš NAVRÁTIL, 1

Více

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti xxxx T. JIRÁSEK,1 P. VÁCLAVEK2 1MEVET spol. s r.o., Praha 2Státní veterinární ústav Jihlava SOUHRN Jirásek T., Václavek P. Sliny prasat

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

4.výroční zasedání SLM ČLS JEP

4.výroční zasedání SLM ČLS JEP 4.výroční zasedání SLM ČLS JEP Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP historie, současnost, budoucnost J.Scharfen předseda SLM ČLS JEP zdarma Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. ČESTNÝ ČLEN SLM

Více

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2009 The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009 Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká Souhrn

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1 TERAPIE INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST U DĚTÍ MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1 Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK,

Více

Nežádoucí účinky léků specifické pro dětský věk

Nežádoucí účinky léků specifické pro dětský věk 137 Nežádoucí účinky léků specifické pro dětský věk Petra Langerová 1, Jiřina Zapletalová 2, Karel Urbánek 1 1 Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc 2 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc Dobrá znalost nežádoucích

Více