Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Seznam přednášek Adresa: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská České Budějovice Telefon: Děkanát Studijní oddělení , , Fax: Děkanát Studijní oddělení www:

2 OBSAH Organizační struktura Přírodovědecké fakulty... 6 Seznam bakalářských akreditovaných studijních programů na... 7 Seznam magisterských akreditovaných studijních programů na... 8 Seznam doktorských akreditovaných studijních programů na... 9 STUDIJNÍ PROGRAMY V PŘÍMÉ GESCI STUDIJNÍHO PRODĚKANA Bakalářský obor BIOLOGIE Bakalářský obor BIOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ Bakalářský obor BIOLOGIE, specializace ANTROPOLOGIE Bakalářský obor ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Bakalářský obor ARCHEOLOGIE Bakalářský obor TĚLESNÁ VÝCHOVA Magisterský obor UČITELSTVÍ BIOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Seznam kurzů nezajišťovaných jednotlivými katedrami či ústavy Seznam kurzů stejných na všech katedrách a ústavech KATEDRY A STUDIJNÍ PROGRAMY JIMI ZAJIŠŤOVANÉ KATEDRA BOTANIKY (KBO) Magisterský obor BOTANIKA specializace BIONOMIE SINIC A ŘAS (ALGOLOGIE, FYKOLOGIE) specializace MYKOLOGIE specializace SYSTEMATIKA VYŠŠÍCH ROSTLIN specializace EKOLOGIE POPULACÍ A SPOLEČENSTEV specializace VEGETAČNÍ EKOLOGIE (GEOBOTANIKA) specializace ARCHEOBOTANIKA Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ (KBE) Bakalářský obor PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ specializace KRAJINNÁ EKOLOGIE specializace HYDROBIOLOGIE specializace EKOLOGIE PŮDY specializace GMO (GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY) Magisterský obor BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ specializace EKOLOGIE specializace HYDROBIOLOGIE specializace PŮDNÍ BIOLOGIE specializace APLIKOVANÁ EKOLOGIE specializace BIOLOGIE OCHRANY PŘÍRODY Seznam zajišťovaných předmětů

3 Seznam přednášejících KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN (KEBR) Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE specializace FYZIOLOGIE ROSTLIN Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ (KFZ) Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE specializace FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA GENETIKY (KGN) MAGISTERSKÝ OBOR EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE specializace GENETIKA A GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (KMB) Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE specializace BUNĚČNÁ A VÝVOJOVÁ BIOLOGIE Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA MEDICÍNSKÉ BIOLOGIE (KME) Bakalářský obor BIOMEDICÍNSKÁ LABORATORNÍ TECHNIKA Magisterský obor KLINICKÁ BIOLOGIE Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA PARAZITOLOGIE (KPA) MAGISTERSKÝ OBOR PARAZITOLOGIE Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA ZOOLOGIE (KZO) Magisterský obor ZOOLOGIE specializace ARCHEOZOOLOGIE specializace EKOLOGIE ŽIVOČICHŮ specializace ENTOMOLOGIE specializace ETOLOGIE specializace EVOLUCE ŽIVOČICHŮ specializace OCHRANA FAUNY specializace TROPICKÁ EKOLOGIE

4 specializace ZOOLOGIE OBRATLOVCŮ Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících ÚSTAVY A STUDIJNÍ PROGRAMY JIMI ZAJIŠŤOVANÉ ÚSTAV CHEMIE A BIOCHEMIE (UCH) Bakalářský obor BIOLOGICKÁ CHEMIE Bakalářský obor CHEMIE Bakalářský obor CHEMIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ Magisterský obor BIOLOGICKÁ CHEMIE Magisterský obor CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Magisterský obor UČITELSTVÍ CHEMIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících ÚSTAV FYZIKY A BIOFYZIKY (UFY) Bakalářský obor FYZIKA Bakalářský obor FYZIKA PRO VZDĚLÁVÁNÍ Bakalářský obor MĚŘÍCÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Bakalářský obor BIOFYZIKA Magisterský obor UČITELSTVÍ FYZIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Magisterský obor BIOFYZIKA Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících ÚSTAV MATEMATIKY A BIOMATEMATIKY (UMB) Bakalářský obor APLIKOVANÁ MATEMATIKA Bakalářský obor MATEMATIKA PRO VZDĚLÁVÁNÍ Magisterský obor UČITELSTVÍ MATEMATIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY (UAI) Bakalářský obor APLIKOVANÁ INFORMATIKA specializace BEZPEČNOST A SÍTĚ specializace BIOINFORMATIKA specializace ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ specializace KRIMINALISTICKO-TECHNICKÁ ČINNOST V IT specializace MANAGEMENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ specializace MOBILNÍ SYSTÉMY specializace WEB A MULTIMÉDIA Bakalářský obor BIOINFORMATICS (BIOINFORMATIKA) Bakalářský obor INFORMATIKA PRO VZDĚLÁVÁNÍ

5 Bakalářský obor ARCHIVNICTVÍ Magisterský obor APLIKOVANÁ INFORMATIKA specializace BIOINFORMATIKA specializace INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE Magisterský obor UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Dlouhodobé celoživotní vzdělávání v oboru informatika Rozšíření odborné kvalifikace Učitelství informatiky ZŠ pro SŠ Rozšíření odborné kvalifikace Učitelství informatiky ZŠ pro SŠ ( aprobace 3. předmětu ) Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících ODDĚLENÍ JAZYKŮ (OJZ) Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY NA PŘF JU Povinné kurzy v doktorských studijních programech Vysvětlivky Pracoviště Rejstřík předmětů Rejstřík přednášejících

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY DĚKANÁT Děkan: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. Proděkan pro vědu: doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. Proděkan pro doktorské studium: doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. Proděkan pro učitelské obory: doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. Studijní proděkanka: doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Tajemnice fakulty: Ing. Alena Kamišová Asistentka tajemnice: Ivana Martínková Sekretářka: Hana Sýkorová Ved. finanč. útvaru a grant. servis: Ing. Veronika Přibylová Ekonomické referentky: Hana Kabelová Majetkářka: Ing. Jitka Skalková Pokladní: Růžena Bílková Studijní referentky: Alena Firerová Ivana Voldřichová Bc. Eva Hlavničková Ing. Dagmar Kaftanová Personální referentka: Renata Kopáčková Referentka - pracovní dohody: Helena Baboučková Referentka pro vědu a výzkum: Mgr. Michaela Drábová Podatelna: Jaroslava Hrušková Odd. propagace, popularizace, CŽV: Mgr. Eva Kalmíková RNDr. Marie Malechová Projektové oddělení: Ing. Renata Krinesová Mgr. Eva Růžková Bc. Ivan Arsentiev KATEDRY Botaniky: vedoucí doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. Biologie ekosystémů: vedoucí doc. Ing. David Boukal, Ph.D. Experimentální biologie rostlin: vedoucí doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. Fyziologie živočichů: vedoucí prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Genetiky: vedoucí doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Medicínské biologie: vedoucí prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. Molekulární biologie: vedoucí prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D. Parazitologie: vedoucí prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. Zoologie: vedoucí RNDr. Roman Fuchs, CSc. ÚSTAVY Chemie a biochemie: vedoucí doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Fyziky a biofyziky: vedoucí RNDr. Milan Předota, Ph.D. Matematiky a biomatematiky: vedoucí prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. Aplikované informatiky: vedoucí RNDr. Libor Dostálek ODDĚLENÍ Jazyků: vedoucí Mgr. Petr Kos, Ph.D. 6

7 Kód studijního programu B 1406 B 1501 B 1513 B 1601 B 1802 B 2612 B 1701 B 1801 B 1101 B 1407 B 1101 B 3943 SEZNAM BAKALÁŘSKÝCH AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA Název studijního programu Kód kmenového oboru Název studijního oboru Kód studijního oboru Biochemie Biologie Biofyzika Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná informatika Elektrotechnika a informatika Fyzika Informatika Matematika Chemie 1406 R 1501 R 1702 R 1604 R 1801 R 2612 R 1701 R 1801 R 1101 R 1407 R Biologická chemie Biologie Biomedicínská laboratorní technika Biologie pro vzdělávání Biofyzika Péče o životní prostředí Aplikovaná informatika Bioinformatics (Bioinformatika) Měřící a výpočetní technika Fyzika Fyzika pro vzdělávání Informatika pro vzdělávání Matematika pro vzdělávání Chemie Chemie pro vzdělávání 1406R R R R R R R R R R R R R R R019 Aplikovaná matematika Mechatronika 1103 R 3906 R Aplikovaná matematika Mechatronika 1103R R001 Platnost akreditace do

8 Kód studijního programu N 1406 N 1501 N 1502 N 1507 N 1513 N 1603 N 1701 N 1101 N1407 N1802 N7504 SEZNAM MAGISTERSKÝCH AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA Název studijního programu Kód kmenového oboru Název studijního oboru Kód studijního oboru Rigorózní řízení Biochemie 1406 T Biologická chemie 1406T T Experimentální biologie 1501T019 RNDr T Klinická biologie 1501T020 RNDr. Biologie 1501 T Parazitologie 1501T009 RNDr T Biologie ekosystémů 1603T005 RNDr T Učitelství biologie pro střední školy 7504T027 RNDr. Zoologie 1502 T Zoologie 1502T003 RNDr. Botanika 1507 T Botanika 1507T004 RNDr. Biofyzika 1702T Biofyzika 1702T005 Ekologie 1603 T Ekologie 1603T002 RNDr. Fyzika 7504 T Učitelství fyziky pro střední školy 7504T055 Matematika 7504 T Učitelství matematiky pro střední školy 7504T T Učitelství chemie pro střední školy Chemie Chemie životního prostředí 7504T T003 Aplikovaná informatika 1802T Aplikovaná informatika 1802T001 Učitelství pro střední školy 7504T Učitelství informatiky pro střední školy 7504T077 Platnost akreditace do

9 Kód studijního programu P 1501 P 1502 P 1507 P 1511 P 1515 P 1603 P 7507 P 1513 SEZNAM DOKTORSKÝCH AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA Název studijního programu Kód kmenového oboru Název studijního oboru Kód studijního oboru Zajišťující katedra, ústav 1502 V Entomologie 1502V002 KZO 1501 V Hydrobiologie 1501V004 KBE Biologie 1501 V Parazitologie 1501V009 KPA 1603 V 1501 V Biologie ekosystémů Infekční biologie 1603V V031 KBE KME Zoologie 1502 V Zoologie 1502V003 KZO Botanika Fyziologie a imunologie 1507 V 1511 V Botanika Fyziologie a vývojová biologie 1507V V005 KBO KEBR, KFZ Molekulární a buněčná biologie 1515 V Molekulární a buněčná biologie a genetika 1515V009 KMB, KGN Ekologie 1603 V Ekologie 1603V002 KBE Specializace v pedagogice 7507 V Vzdělávání v biologii 7507V093 dle dipl. pr. Biofyzika 1702V Biofyzika 1702V005 UFY Platnost akreditace do

10 STUDIJNÍ PROGRAMY V PŘÍMÉ GESCI STUDIJNÍHO PRODĚKANA BAKALÁŘSKÝ OBOR BIOLOGIE garant: studijní proděkan Poskytuje základy všeobecně biologického vzdělání. Povinné kurzy KAT 1. semestr KBO 004 Biologická laboratorní technika KBE 022 Ekologie KGN 240 Genetika UCH 006 Chemická laboratorní technika FBI 007 Informační zdroje v přírodních vědách UMB 010 Matematika UCH 032 Organická chemie pro biology UMB 014 Počítačová technika FBI 002 Terénní praxe I. (pro první semestr) FBI 003 Úvod do studia a života na VŠ FBI 024 Vstupní seminář pro 1. ročník KMB 023 Základy buněčné biologie 2. semestr KBO 012 Biostatistika UCH 031 Obecná a fyzikální chemie UCH 034 Obecná a fyzikální chemie - praktikum OJZ 900 Postupová zkouška z angličtiny 3. semestr UCH 036 Biochemie UCH 051 Biochem. praktikum pro biologii a ŽP 5. semestr FBI 890 Bakalářská diplomová praxe I. OJZ 910 Bakalářská zkouška z angličtiny 6. semestr FBI 891 Bakalářská diplomová praxe II. Povinně volitelné předměty KAT Povinně volitelné předměty I. Buď: KBO 137 Základní kurz botaniky, fykologie a mykologie nebo velkou botaniku a k tomu jeden předmět z Fykologie či Mykologie: KBO 138 Botanika vyšších rostlin V-I. KBO 134 Fykologie (algologie) KBO 139 Botanika vyšších rostlin V-II. KBO 135 Mykologie nebo malou botaniku a k tomu jeden předmět z Fykologie či Mykologie: KBO 132 Botanika vyšších rostlin M. KBO 134 Fykologie (algologie) KBO 135 Mykologie Povinně volitelné předměty II. Buď: KZO 148 Zoologie malá 10

11 KAT nebo: KZO 151 Cvičení ze zoologie bezobratlých KZO 157 Cvičení ze zoologie obratlovců KZO 152 Zoologie obratlovců KZO 150, 155 Zoologie bezobratlých (Papáček) nebo Zoologie bezobratlých (Nedvěd) Povinně volitelné předměty III. v hodnotě minimálně 50 kreditů: KEBR 205 Anatomie a morfologie rostlin KBE 102 Biogeochemické cykly KZO 159 Biologie chování živočichů KBE 542 Biologie ochrany přírody KGN 245 Cvičení z genetiky KBE 124 Ekologie živočichů KZO 270 Evoluční biologie KZO 394 Fylogeneze a diverzita organismů KEBR 220 Fyziologie rostlin KFZ 230 Fyziologie živočichů a člověka KBO 126 Geobotanika KBE 343 Hydrobiologie KMB 216 Imunologie KBE 260 Mikrobiologie KMB 250 Molekulární biologie FBI 190 Terénní praxe II. (Vomáčka) KFZ 212 Vývojová biologie KMB 607 Základy moderní biologie Povinné kurzy BAKALÁŘSKÝ OBOR BIOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ garant: doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. KAT 1. semestr KBO 004 Biologická laboratorní technika KBE 022 Ekologie KGN 240 Genetika UCH 006 Chemická laboratorní technika FBI 007 Informační zdroje v přírodních vědách UMB 014 Počítačová technika FBI 002 Terénní praxe I. (pro první semestr) FBI 003 Úvod do studia a života na VŠ KMB 023 Základy buněčné biologie 2. semestr OJZ 900 Postupová zkouška z angličtiny UCH 031 Obecná a fyzikální chemie 3. semestr UCH 036 Biochemie 5. semestr FBI 890 Bakalářská diplomová praxe I. OJZ 910 Bakalářská zkouška z angličtiny 11

12 6. semestr FBI 891 Bakalářská diplomová praxe II. Povinné předměty kdykoli během studia KBI BČLS Biologie člověka KPE UPSSN Úvod do psychologie SŠ KPE ZPGSN Základy pedagogiky SŠ Povinné předměty posledního semestru FBI 845 Bakalářská státní zkouška Povinně volitelné předměty KAT Povinně volitelné předměty I. Buď: KZO 148 Zoologie malá nebo: KZO 151 Cvičení ze zoologie bezobratlých KZO 157 Cvičení ze zoologie obratlovců KZO 152 Zoologie obratlovců KZO 150, 155 Zoologie bezobratlých (Papáček) nebo Zoologie bezobratlých (Nedvěd) Povinně volitelné předměty II. Buď: KBO 137 Základní kurz botaniky, fykologie a mykologie nebo velkou botaniku a k tomu jeden předmět z Fykologie či Mykologie: KBO 138 Botanika vyšších rostlin V-I. KBO 134 Fykologie (algologie) KBO 139 Botanika vyšších rostlin V-II. KBO 135 Mykologie nebo malou botaniku a k tomu jeden předmět z Fykologie či Mykologie: KBO 132 Botanika vyšších rostlin M. KBO 134 Fykologie (algologie) KBO 135 Mykologie Povinně volitelné předměty III. v hodnotě minimálně 30 kreditů: KEBR 205 Anatomie a morfologie rostlin KBE 102 Biogeochemické cykly KZO 159 Biologie chování živočichů KBE 542 Biologie ochrany přírody KGN 245 Cvičení z genetiky KBE 124 Ekologie živočichů KZO 270 Evoluční biologie KZO 394 Fylogeneze a diverzita organismů KEBR 220 Fyziologie rostlin KFZ 230 Fyziologie živočichů a člověka KBO 126 Geobotanika KBE 054 Geologie KBE 343 Hydrobiologie KMB 216 Imunologie KBE 260 Mikrobiologie KMB 250 Molekulární biologie KZO 161 Protistologie FBI 190 Terénní praxe II. (Vomáčka) KFZ 212 Vývojová biologie KMB 607 Základy moderní biologie 12

13 BAKALÁŘSKÝ OBOR BIOLOGIE, specializace ANTROPOLOGIE garanti: studijní proděkan a vedoucí katedry Zoologie Studium Antropologie poskytuje vzdělání v biologické a evoluční antropologii a s nimi souvisejících biologických disciplínách s přesahem do dalších podoborů antropologie jako je archeologie či sociální a kulturní antropologie. Povinné kurzy KAT 1. semestr KBO 004 Biologická laboratorní technika KBE 022 Ekologie KGN 240 Genetika UCH 006 Chemická laboratorní technika FBI 007 Informační zdroje v přírodních vědách UMB 010 Matematika UCH 032 Organická chemie pro biology UMB 014 Počítačová technika FBI 002 Terénní praxe I. (pro první semestr) FBI 003 Úvod do studia a života na VŠ FBI 024 Vstupní seminář pro 1. ročník KMB 023 Základy buněčné biologie 2. semestr KBO 012 Biostatistika UCH 031 Obecná a fyzikální chemie UCH 034 Obecná a fyzikální chemie - praktikum OJZ 900 Postupová zkouška z angličtiny 3. semestr UCH 036 Biochemie UCH 051 Biochem. praktikum pro biologii a ŽP 5. semestr FBI 890 Bakal. diplomová praxe I. OJZ 910 Bakalářská zkouška z angličtiny 6. semestr FBI 891 Bakal. diplomová praxe II. Povinné předměty KZO 159 Biologie chování živočichů KZO 270 Evoluční biologie Povinně volitelné a doporučené předměty KAT Povinně volitelné předměty I. Buď: KZO 148 Zoologie malá nebo: KZO 151 Cvičení ze zoologie bezobratlých KZO 157 Cvičení ze zoologie obratlovců KZO 152 Zoologie obratlovců KZO 150, 155 Zoologie bezobratlých (Papáček) nebo Zoologie bezobratlých (Nedvěd) 13

14 KAT Povinně volitelné předměty II. Buď: KBO 137 Základní kurz botaniky, fykologie a mykologie nebo velkou botaniku a k tomu jeden předmět z Fykologie či Mykologie: KBO 138 Botanika vyšších rostlin V-I. KBO 134 Fykologie (algologie) KBO 139 Botanika vyšších rostlin V-II. KBO 135 Mykologie nebo malou botaniku a k tomu jeden předmět z Fykologie či Mykologie: KBO 132 Botanika vyšších rostlin M. KBO 134 Fykologie (algologie) KBO 135 Mykologie Povinně volitelné předměty III. v hodnotě minimálně 35 kreditů: KBE 542 Biologie ochrany přírody KGN 245 Cvičení z genetiky KBE 124 Ekologie živočichů KZO 271 Evoluční biologie člověka KZO 394 Fylogeneze a diverzita organismů UAR MFA Fyzická antropologie (na FF JU) KFZ 230 Fyziologie živočichů a člověka KZO 412 Molekulární ekologie KZO 371 Primatologie KZO 363 Sociobiologie UAR RUE1 Úvod do environmentální archeologie I. (na FF JU) UAR RUE2 Úvod do environmentální archeologie II. (na FF JU) KPE YUPSB Úvod do studia psychologie (na PF JU) KFZ 212 Vývojová biologie KMB 607 Základy moderní biologie Doporučené předměty: KZO 160 Kognitivní etologie KZO 065 Kulturní antropologie z pohledu biologie KZO 675 Neuroetologie KZO 361 Paleoekologie evropské přírody KZO 362 Praktikum z etologie I. KZO 364 Praktikum z etologie II. BAKALÁŘSKÝ OBOR ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Bakalářský obor Anglický jazyk a literatura lze na studovat pouze v kombinaci s oborem Biologie pro vzdělávání a s oborem Chemie pro vzdělávání. Obor Anglický jazyk a literatura zajišťuje Filozofická fakulta JU. Výstupní minimum KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM Povinné předměty 1. ročníku UAN DAGL1 Dějiny anglické literatury I. Nagy N 1 L FF UHE DFV1 Dějiny filozofie a vzdělanosti I. Novotný N 1 Z FF UHE DFV2 Dějiny filozofie a vzdělanosti II. Blüml N 1 L FF KAJ FON1 Fonetika a fonologie I. Smolka N 1 Z FF MÍSTO 14

15 KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM KAJ FON2 Fonetika a fonologie II. Smolka N 1 L FF UAN PJS1 Praktický jazykový seminář I. Lohrová N 1 Z FF UAN PJS2 Praktický jazykový seminář II. Lohrová A 1 L FF UAN USJ1 Úvod do studia jazyka I. Lohrová N 1 Z FF UAN USJ2 Úvod do studia jazyka II. Lohrová N 1 L FF UBO USL Úvod do studia literatury Papoušek N 1 Z FF UAN SUSL Úvod do studia literatury - spec. sem. Stock N 1 Z FF URO ZOL Základy obecné lingvistiky Pešek N 1 Z FF Povinné předměty 2. ročníku UAN DAML1 Dějiny americké literatury I. Machová N 2 L FF UAN DAGL2 Dějiny anglické literatury II. Nagy A 2 Z FF UAN MFL1 Morfologie I. Kos N 2 Z FF UAN MFL2 Morfologie II. Kos A 2 L FF UAN SJS1 Specializovaný jazykový seminář I. Lohrová N 2 Z FF UAN SJS2 Specializovaný jazykový seminář II. Lohrová A 2 L FF Povinné předměty 3. ročníku UAN QZB1 Anglický jazyk a literatura N 3 L FF UAN DAML2 Dějiny americké literatury II. Stock A 3 FF UAN SYN1 Syntax I. Smolka N 3 Z FF UAN SYN2 Syntax II. Smolka A 3 L FF Povinně volitelné předměty: Blok A (minimum 4 kreditů) UAN KJA Komplexní jazyková analýza N 3 Z FF UAN UAS Úvod do amerických studií Jajtner N 2 Z FF UAN UBS Úvod do britských studií Jajtner N 2 L FF UAN ČP Úvod do četby poezie Machová N 2 FF UAN KDAL Vybr. kapitoly z anglické literatury Nagy N 2 Z FF UAN AMLVK Vybrané kapitoly z americké literatury Machová N 2 Z FF UAN ITP1 Základy interpr. a překl. lit. textu I. Hilská N 1 Z FF UAN ITP2 Základy interpr. a překl. lit. textu II. Hilská N 1 L FF Povinně volitelné předměty: Blok B1 (minimum 8 kreditů) URO FJ-B1 Francouzský jazyk Drsková N 2 Z FF URO IJ-B1 Italský jazyk Radimský N 2 Z FF UAG NJ-B1 Německý jazyk Ference, Eder N 2 L FF URO SJ-B1 Španělský jazyk Aurová N 2 Z FF Povinně volitelné předměty: Blok B2 (minimum 8 kreditů) URO FJ-B2 Francouzský jazyk Drsková N 2 Z FF URO IJ-B2 Italský jazyk Radimský N 2 Z FF UAG NJ-B2 Německý jazyk Eder, Ference N 2 Z FF URO SJ-B2 Španělský jazyk Aurová N 2 Z FF Povinné předměty: (zapisuje se jen v případě, že BP je vypracována na UAN FF) UAN BAPS1 Specializační seminář k bakal. práci I. Nagy N 3 Z FF UAN BAPS2 Specializační seminář k bakal. práci II. Nagy N 3 L FF MÍSTO 15

16 Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce: Státní závěrečná zkouška se skládá z jedné dílčí zkoušky zkoušky z anglického jazyka a literatury, a v případě, že má student bakalářskou práci zadánu na Ústavu anglistiky FF JU i z obhajoby bakalářské práce, již může student konat odděleně, ve zvláštním termínu. Přihlášení k obhajobě bakalářské práce je podmíněno splněním disciplín UAN/BAPS1 (6 kreditů) a UAN/BAPS2 (12 kreditů). Přihlášení k SZZ je podmíněno splněním všech 67 kreditů (bez kreditů za UAN/BAPS1 a UAN/BAPS2) v předepsané skladbě. BAKALÁŘSKÝ OBOR ARCHEOLOGIE Bakalářský obor Archeologie lze na studovat pouze v kombinaci s oborem Biologie pro vzdělávání. Obor Archeologie zajišťuje Filozofická fakulta JU. Výstupní minimum: Student, který studuje kombinaci oborů Biologie a Archeologie a vypracuje bakalářskou práci z Biologie, nemusí plnit předměty bloku A. KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM Povinné předměty 1. semestru UHE DFV1 Dějiny filozofie a vzdělanosti I. Novotný N 1 Z FF UHE PDST1 Dějiny středověku I. Doležal N 1 Z FF UAR RDB Doba bronzová Chvojka A 1 Z FF UAR MPDK Mladší a pozdní doba kamenná John A 1 Z FF UAC PPOVH Pomocné vědy historické Hrdlička N 1 Z FF UAR SSDK Starší a střední doba kamenná Šída A 1 Z FF UAR UARL1 Úvod do archeologie I. Chvojka N 1 Z FF Povinné předměty 2. semestru UAR RARP1 Archeologická praxe I. Chvojka N 1 L FF UHE DFV2 Dějiny filozofie a vzdělanosti II. Blüml N L FF UHE PDST2 Dějiny středověku II. Král N L FF UAR RDZ Doba železná v Čechách a v Evropě Chvojka A 1 L FF UAR UARL2 Úvod do archeologie II. Krajíc N 1 L FF Povinné předměty 3. semestru UHE AJ-B2 Anglický jazyk Král N Z FF UHE PDNO1 Dějiny novověku I. Bůžek N Z FF UAR RDR Doba římská a stěhování národů Zavřel A 2 Z FF UAR RHK1 Hmotná kultura středověku I. Krajíc N 2 Z FF UHE NH1 Němčina pro historiky I. Pražáková N Z FF UAR RSO Slovanské osídlení a raný středověk Břicháček A 2 Z FF UAR RUE1 Úvod do environmentální archeologie I Beneš N 2 Z FF Povinné předměty 4. semestru UHE PDNO2 Dějiny novověku II. Cerman N L FF UAR RHK2 Hmotná kultura středověku II. Krajíc N 2 L FF UHE NH2 Němčina pro historiky II. Pražáková A L FF UAR RUE2 Úvod do environmentální archeologie II. Beneš A 2 L FF UAR RUT Úvod do terénní archeologie John A 2 L FF MÍSTO 16

17 KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM MÍSTO Povinné předměty 5. semestru UAR RHK3 Hmotná kultura středověku III. Krajíc A 3 Z FF Povinné předměty 6. semestru UAR QZB3 Archeologie Krajíc N 3 L FF Povinně volitelné předměty - zapisuje se jen v případě, že BP je vypracována na FF (min. 6 kreditů) UAC BAPS1 Specializační sem. k bakalářské práci I. Ryantová N 3 Z FF UAN BAPS1 Specializační sem. k bakalářské práci I. Nagy N 3 Z FF UAR BAPS1 Specializační sem. k bakalářské práci I. Chvojka N 3 Z FF Povinně volitelné předměty - zapisuje se jen v případě, že BP je vypracována na FF (min. 12 kreditů) UAC BAPS2 Specializační seminář k bakal. práci II. Ryantová N 3 L FF UAN BAPS2 Specializační seminář k bakal. práci II. Nagy N 3 L FF UAR BAPS2 Specializační seminář k bakal. práci II. Chvojka N 3 L FF BAKALÁŘSKÝ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA Bakalářský obor Tělesná výchova lze studovat na v kombinaci s oborem Biologie pro vzdělávání. Obor Tělesná výchova zajišťuje Pedagogická fakulta JU. Výstupní minimum KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM MÍSTO Povinné předměty 1. semestru KBI ANA1 Anatomie člověka I. Hrušková N 1 Z PF KTS HTVBS Dějiny tělesné výchovy a sportu Štumbauer N 1 Z PF KTS NÁZ Názvosloví Bago N 1 Z PF KTS LTV1B Teorie a didaktika lyžování I. Štumbauer N 1 Z PF Povinné předměty 2. semestru KBI ANA2 Anatomie člověka II. Hrušková N 1 L PF KTS BIO Biomechanika Bartoš N L PF KTS TDC Teorie a didaktika cykloturistiky Bago N 1 L PF KTS TDTSP Teorie a did. turistiky a sportů v přír. KURSOVÁ N 1 L PF Povinné předměty 2. ročníku KTS SAEB Aerobik Fišerová N Z PF KTS ANTBS Antropomotorika Vobr N 2 L PF KBI FYČBS Fyziologie člověka Závodská N 2 Z PF KTS FTCBS Fyziologie tělesných cvičení Malátová N 2 L PF KTS REG1 Komplexní regenerace I. Malátová N 2 Z PF KTS REG2 Komplexní regenerace II. Malátová N 2 L PF KTS VTWS TD vodní turistiky a windsurfingu Štumbauer N 2 L PF KTS TDA3 Teorie a didaktika atletiky III. Pěkný N 2 Z PF KTS TDBA Teorie a didaktika basketbalu Řepka N 2 L PF KTS FLB Teorie a didaktika florbalu Vobr N 2 Z PF KTS TDHA Teorie a didaktika házené Havel N 2 Z PF 17

18 KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM KTS TDKO Teorie a didaktika kopané Požárek N 2 L PF KTS LTV2B Teorie a didaktika lyžování II. Štumbauer N 2 Z PF KTS PLA3B Teorie a didaktika plavání III. Štumbauer N 2 Z PF KTS SG3BS Teorie a didaktika sport. gymnastiky III. Bago N 2 Z PF KTS TDVO Teorie a didaktika volejbalu Tomšíček N 2 Z PF KTS ZDSV Základy didaktiky TV a sport. výchovy Řepka N 2 Z PF KTS PSTBS Základy psychologie TV a sportu Man N 2 Z PF Povinné předměty 3. ročníku KBI HPPBS Hygiena TV a první pomoc Hrušková N 3 Z PF KTS SPHBS TD sportovních a pohybových her Požárek N 3 Z PF KTS SPTBS TD sportovního tréninku Vobr N 3 Z PF KTS QZBS Tělesná výchova a sport (dvouoborové) Štumbauer N 3 L PF KTS TVLBS Tělovýchovné lékařství Prollová N 3 Z PF KTS LTV3B Teorie a didaktika lyžování III. Štumbauer A 3 Z PF KTS DNH Teorie a didaktika nových her Vobr N 3 L PF KTS ZUPBS Základy sportovních úpolů Michalov N 3 L PF Povinně volitelné předměty: Blok A (min. 2 kredity) KTS TDB1 Teorie a didaktika basketbalu I. Řepka N 1 Z PF KTS TDA1 Teorie a didaktika atletiky I. Pěkný N 1 Z PF KTS PLA1 Teorie a didaktika plavání I. Štumbauer N 1 Z PF KTS SG1 Teorie a didaktika sport. gymnastiky I. Bago N 1 Z PF KTS TVO1 Teorie a didaktika volejbalu I. Tomšíček N 1 Z PF KTS ZGY Základní gymnastika Bago N 1 Z PF Povinně volitelné předměty: Blok B (min. 2 kredity) KTS TDA2 Teorie a didaktika atletiky II. Pěkný N 1 L PF KTS THÁ1 Teorie a didaktika házené I. Havel N 1 L PF KTS TKO1 Teorie a didaktika kopané I. Schuster N 1 L PF KTS PLA2 Teorie a didaktika plavání II. Štumbauer N 1 L PF KTS SG2 Teorie a didaktika sport. gymnastiky II. Bago N 1 L PF Povinně volitelné předměty: Blok C KTS ATVB Aplikovaná tělesná výchova Kursová N 2 Z PF KTS SJOG Seminář jógových cvičení Tenglová N 3 Z PF KTS RML TD rytm. a moderní gymn., lidov. tanců Tenglová N 3 L PF KTS ZÚP Základní úpoly Michalov N 2 L PF KTS ZAER Základy aerobiku Fišerová N 2 L PF KTS KOKBS Základy kondiční kulturistiky Pěkný N 2 L PF Výběrové předměty KTS ANTV Antropomotorika-výběrová Vobr N 2 L PF KTS ATLV Atletika výběrová Pěkný N PF KTS REG3B Komplexní regenerace III. Malátová A Z PF KTS KFAT Kurz - Funkční australský trénink Požárek N PF KTS LKI Kurz pro získání kval. instr. lyžování Štumbauer N Z PF KTS SNOI Kurz snowboardingu Vobr N 3 Z PF KTS LTKBS Licence trenéra kopané Schuster N 2 L PF MÍSTO 18

19 KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM KTS LTKB2 Licence trenéra kopané II. Požárek N Z PF KTS STV Sportovní trénink-výběrový Vobr N 3 Z PF KTS BLHV Výběr. seminář bruslení a ledního hokeje Vobr N L PF KTS VSGBS Výběrový seminář sportovní gymnastiky Bago N PF KTS VŽVS Výživa ve sportu Schuster N 2 L PF MÍSTO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA V BAKALÁŘSKÝCH OBORECH BIOLOGIE student si volí tři z následujících osmi předmětů (v závorce jsou uvedeny doporučené předměty k úspěšnému složení předmětů státní zkoušky): (1) Biologie rostlin (KBO 132 Botanika vyšších rostlin M., KBO 126 Geobotanika, KBO 135 Mykologie, KBO 134 Fykologie (algologie)) (2) Biologie živočichů (KZO 151 Cvičeni ze zoologie bezobratlých, KZO 157 Cvičení ze zoologie obratlovců, KZO 150 nebo KZO 155 Zoologie bezobratlých, KZO 152 Zoologie obratlovců) (3) Biologická chemie (UCH 036 Biochemie, UCH 031 Obecná a fyzikální chemie pro biology (pro obor PŽP - KBE 460 Základy fyzikální chemie), UCH 032 Organická chemie pro biology) (4) Buněčná biologie a genetika (KGN 240 Genetika, KMB 023 Základy buněčné biologie) (5) Ekologie (KBE 102 Biogeochemické cykly, KBE 022 Ekologie, KBE 124 Ekologie živočichů, KBO 126 Geobotanika, KBE 343 Hydrobiologie) (6) Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin (KFZ 230 Fyziologie živočichů, KEBR 220 Fyziologie rostlin, KFZ 212 Vývojová biologie) (7) Životní prostředí (KBE 120 Právo pro ŽP, KBE 122 Hodnocení vlivů na ŽP, KBE 114 Technologie ŽP, Environmentální politika ŽP (regionální - KBE 113, i evropská - KBE 344) programy a dohody, KBE 551 Ochrana přírody, KBE 546 Ecosystem management course, jeden předmět ze tří: KBE 954 Krajinná ekologie nebo KBE 103 Chem. a biol. polutanty ve vodě nebo KBE 105 Znečištění a degradace půdy) (8) Biomedicínská laboratorní technika (viz výstupní minimum oboru uvedené pod katedrou KME) BIOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ student si volí celkem 3 předměty státní zkoušky (buď dva z biologických předmětů viz obor Biologie a 1 předmět z druhého oboru nebo naopak). Pokud student studuje kombinaci oborů Biologie pro vzdělávání a Chemie pro vzdělávání a pokud si zvolí jako jeden předmět státní zkoušky Biologickou chemii, nesmí si zvolit předměty Biochemie a Fyzikální chemie. BIOLOGIE, specializace ANTROPOLOGIE bude upřesněno v příštím seznamu přednášek. ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA, ARCHEOLOGIE, TĚLESNÁ VÝCHOVA struktura státní zkoušky je dána kombinací zkoušky z výše uvedeného oboru a zkoušek ze dvou předmětových okruhů z druhého oboru. Specializované bakalářské studijní obory povinné kurzy a výstupní minima jsou uvedeny pod jednotlivými katedrami a ústavy: obor Biomedicínská laboratorní technika katedra Medicínské biologie obor Péče o životní prostředí katedra Biologie ekosystémů obory Biologická chemie, Chemie, Chemie pro vzdělávání Ústav chemie a biochemie 19

20 obory Biofyzika, Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Měřící a výpočetní technika Ústav fyziky a biofyziky obor Aplikovaná matematika a obor Matematika pro vzdělávání Ústav matematiky a biomatematiky obory Bioinformatika, Aplik. informatika, Archivnictví, Informatika pro vzdělávání Ústav aplik. informatiky MAGISTERSKÝ OBOR UČITELSTVÍ BIOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY garant: doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. Vstupní minimum: povinné předměty bakalářského oboru Biologie pro vzdělávání Výstupní minimum KAT Místo studia Povinné pedagogicko-psychologické předměty PF JU KBI DIDS1 Didaktika biologie I. PF JU KBI DIDS3 Didaktika biologie II. PF JU KPE DISSN Didaktika SŠ PF JU KBI DIDS2 Metodika šk. pokusů, pozorování a demon. PF JU KPE PDSSN Pedagogická a školní psychologie PF JU KPE PPDSN Pedagogicko-psychologická diagnostika PF JU KBI PS Průběžná pedagogická praxe PF JU KPE POVSN Psychologie osobn. a jejího vývoje SŠ PF JU KBI SS Souvislá pedagogická praxe PF JU KPE SPSSN Speciální pedagogika PF JU KPE TVYSN Teorie výchovy PF JU KPE UPSSN Úvod do psychologie SŠ PF JU KPE ZPGSN Základy pedagogiky SŠ PF JU Povinné předměty KBI BČLS Biologie člověka PF JU KBE 054 Geologie FBI 881 Magist. diplomová praxe OJZ 930 Magisterská zkouška z angličtiny FBI 189 Seminář z praktické didaktiky přírodních věd FBI 885 Zadání magist.diplomové práce 1 předmět z dvojice: KZO 270 Evoluční biologie KBI OPR Ochrana životního prostředí PF JU 2 předměty z nabídky: KPA 170 Biologie parazitismu KBO 330 Ekologie a biogegrafie biomů KZO 390 Entomologické praktikum KZO 377 Etologie ryb a akvaristika KBO 319 Evoluce a fylogeneze rostlin KZO 394 Fylogeneze a diverzita organismů KFZ 405 Fyziologie hmyzu KGN 708 Genetika a cytogenetika člověka KBO 308 Květena a vegetace střední Evropy KBE 475 Obecná limnologie KBO 334 Populační ekologie KBE 351 Tropická ekologie KBE 563 Vybraná chráněná území světa KFZ 212 Vývojová biologie 20

Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta UNIVERSITAS BOHEMIAE MERIDIONALIS Přírodovědecká fakulta Seznam přednášek 2009 2010 České Budějovice 2009 AKADEMICKÝ KALENDÁŘ PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 ZIMNÍ SEMESTR: Předzápis do zimního semestru pro

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Seznam přednášek 2013 2014 Adresa: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská 31 370 05 České Budějovice

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Seznam přednášek 2016 2017 Adresa: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská 1760 370 05 České Budějovice

Více

Výsledky předzápisu do zimního semestru ak. roku 2012/2013

Výsledky předzápisu do zimního semestru ak. roku 2012/2013 Výsledky předzápisu do zimního semestru ak. roku 2012/2013 Kód kurzu Název kurzu N poběží FBI D1 Státní doktorská zkouška 1 ANO FBI 891 Bakal. diplomová praxe II. 114 ANO FBI 800 Doktorandská praxe 86

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í o podmínkách přijetí ke studiu oborů v navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018.

Více

Výsledky předzápisu na letní semestr akademického roku 2013/2014

Výsledky předzápisu na letní semestr akademického roku 2013/2014 Výsledky předzápisu na letní semestr akademického roku 2013/2014 KATEDRA PŘEDMĚNAZEV PŘEDMĚTU POČET BUDE OTEVŘEN FBI 891 Bakal. diplomová praxe II. 117 ANO FBI 800 Doktorandská praxe 94 ANO FBI 881 Magist.

Více

Výsledky předzápisu do letního semestru ak. roku 2014/2015

Výsledky předzápisu do letního semestru ak. roku 2014/2015 Výsledky předzápisu do letního semestru ak. roku 2014/2015 Kód kurzu Název kurzu n Poběží FBI 190 Terénní praxe II (Vomáčka) 29 ANO FBI 194 Terénní praxe IV - zoologická část 18 ANO FBI 195 Terénní praxe

Více

Výsledky předzápisu do zimího semestru ak. roku 2015/2016

Výsledky předzápisu do zimího semestru ak. roku 2015/2016 Výsledky předzápisu do zimího semestru ak. roku 2015/2016 Kód kurzu Název kurzu n Poběží FBI D1 Státní doktorská zkouška 1 ANO FBI 2 Terénní praxe I (pro první semestr) 1 ANO FBI 3 Úvod do studia a života

Více

Kód Název Učitel Dojem Odbornost Množství Zaujmutí Organizace

Kód Název Učitel Dojem Odbornost Množství Zaujmutí Organizace KPA484 Biologie helmintů prof. RNDr. Tomáš Scholz CSc. 1.00 1.00 0.00 1.08 1.08 7 8 UFYFYZ2 Fyzika II doc. RNDr. Vítězslav Straňák Ph.D. 1.00 1.00 0.14 1.00 1.25 9 13 KZO270 Evoluční biologie prof. RNDr.

Více

Seznam otevíraných kurzů pro letní semestr 2016/2017

Seznam otevíraných kurzů pro letní semestr 2016/2017 Seznam otevíraných kurzů pro letní semestr 2016/2017 kód kurzu název bude otevřen FBI D1 Státní doktorská zkouška ANO FBI 190 Terénní praxe II (Vomáčka) ANO FBI 194 Terénní praxe IV - zoologická část ANO

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Seznam přednášek 2015 2016 Adresa: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská 1760 370 05 České Budějovice

Více

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13. 1. 2017 Oborové přednášky ČAS OBORY PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTNOST 9:30 10:00 Biofyzika Fyzika Fyzika pro vzdělávání 10:00 10:30 Biologie Biologie pro vzdělávání Biomedicínská laboratorní

Více

Výsledky předzápisu do zimího semestru ak. roku 2016/2017

Výsledky předzápisu do zimího semestru ak. roku 2016/2017 Výsledky předzápisu do zimího semestru ak. roku 2016/2017 Kód kurzu Název kurzu n Poběží FBI D1 Státní doktorská zkouška 4 ANO FBI 003 Úvod do studia a života na VŠ 2 ANO FBI 004 Kurz psaní všemi deseti

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Biologická sekce Studium biologie v bakalářských oborech

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Biologická sekce Studium biologie v bakalářských oborech Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Biologická sekce Studium biologie v bakalářských oborech Rukověť studenta neučitelských bakalářských oborů biologie pro akademický rok 2007/2008 Praha

Více

ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2012/2013 - všechny obory - pondělí

ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2012/2013 - všechny obory - pondělí ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2012/2013 - všechny obory - pondělí Po 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bioch. a mol. b. Ekol. živočichů Elektrotechnika Elektrotechnika Biol. mořských Biochemie (UCH036+102)

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Výsledky předzápisu do zimího semestru ak. roku 2017/2018

Výsledky předzápisu do zimího semestru ak. roku 2017/2018 Výsledky předzápisu do zimího semestru ak. roku 2017/2018 kód kurzu název n otevřen FBI 002 Terénní praxe I (pro první semestr) 1 ANO FBI 003 Úvod do studia a života na VŠ 2 ANO FBI 003E Basic Rules of

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Biologické vědy I. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Biologické vědy I. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Biologické vědy I Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to Biologie? Biologie je složeným slovem, které

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE V souladu s řádem výběrového řízení UK v Praze zřizuji komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce: Odborný asistent se zaměřením na genetiku rostlin na Katedře genetiky a mikrobiologie, UK v Praze,

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány Opatření děkana č. 3/2008 Název: Výuka a tvorba studijních programů V souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen Fakulty) vydávám toto opatření, které nahrazuje stejnojmenný

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VÝZNAM BIOLOGIE_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou

Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou historii spojenou s Biologickou fakultou JU: Biofyzika -

Více

Rozhodnutí děkana č. 13RD/2017 pro akademický rok: 2017/2018

Rozhodnutí děkana č. 13RD/2017 pro akademický rok: 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@fpe.zcu.cz V Plzni 19. září 2017 ZCU 026878/2017/DFPE/For Rozhodnutí děkana č. 13RD/2017 pro akademický rok:

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia 1. úsek studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Předměty Přednášející ZS kreditů Základy

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice Libor Grubhoffer České Budějovice, 2. 4. 2014 Technicky zaměřené obory na JU (I) Fakulta Přírodovědecká fakulta Pedagogická

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie (modifikace od roku 2012 2013) základní údaje, podrobnosti uvedeny ve schválené akreditaci A. Fakulta: Fakulta humanitních studií B. Typ studijního programu:

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Přehled schálených projektů FRUP 2015

Přehled schálených projektů FRUP 2015 Přehled schálených projektů FRUP 2015 Poř. č. Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Fakulta Název ústavu Požadovaná dotace 2015 Osobní náklady v Kč Provozní náklady v Kč Schválená dotace 2015 1.

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Vysvětlivky ke studijnímu programu kombinovaná forma: P - přednášky C - cvičení nebo

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 5.11.2009 Přítomni: prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc. (PřF JU), prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZU Plzeň),

Více

Hodnoceni přednášek ZS 2012

Hodnoceni přednášek ZS 2012 KBE023 Evoluční ekologie doc. Ing. David Boukal Ph.D. 1.00 1.00 0.00 1.33 1.67 3 3 100.0 KEBR628 Electron Microscopy I (for BCH) Ing. Jana Nebesářová CSc. 1.00 1.00 0.00 1.25 1.00 4 5 80.0 KEBR631 Bioenergetics

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Doplňující studium učitelství chemie v rámci CŽV

Doplňující studium učitelství chemie v rámci CŽV Doplňující studium učitelství chemie v rámci CŽV Doplňujícím studiem učitelství se rozumí vzdělávání absolventů přírodovědných, matematických a informatických oborů směřující k získání kvalifikace učitele

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Seznam školitelů pro doktorský stupeň studia schválených VR od roku 2005:

Seznam školitelů pro doktorský stupeň studia schválených VR od roku 2005: Seznam školitelů pro doktorský stupeň studia schválených VR od roku 2005: Program Botanika, obor Botanika Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. Dr. Francesco de Bello, Ph.D. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D. RNDr. Libor

Více

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0.

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0. Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: prof. Marek, prof. Mesiar, doc. Sklenák, prof. Taraba, doc. Trizna. Program: 1. Zahájení 2. Schválení akreditačních

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

8.6 Studijní obor: Molekulární biologie a genetika

8.6 Studijní obor: Molekulární biologie a genetika 8.6 Studijní obor: Molekulární biologie a genetika Základní pokyny Studium oboru Molekulární biologie a genetika je zaměřeno na získání teoretických a praktických znalostí z moderní biologie, které jsou

Více

Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2008

Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2008 Personální Počet pracovníků knihovny 2008 zabezpečení xxxxxxxxx VŠ SŠ Ostatní Celkem I. VĚDNÍ OBLAST 28,56 23,50 3,80 55,86 II. VĚDNÍ OBLAST 17,00 25,60 6,50 49,10 III. VĚDNÍ OBLAST 94,10 76,60 13,00 183,70

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 4. 12. 2013 Přítomni: prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU Plzeň), prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Více

Studijní program Farmacie studijní obor farmacie

Studijní program Farmacie studijní obor farmacie Studijní program Farmacie studijní obor farmacie DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN 1. úsek studia Předměty Přednášející ZS Historie a organizace farmacie Dohnal, 3/0 ZK 3 Valášková Etika zdravotnického pracovníka

Více

VÍTEJTE NA ÚVODNÍM SOUSTŘEDĚNÍ PRVNÍCH ROČNÍKŮ BIOLOGICKÝCH OBORŮ. Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

VÍTEJTE NA ÚVODNÍM SOUSTŘEDĚNÍ PRVNÍCH ROČNÍKŮ BIOLOGICKÝCH OBORŮ. Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy VÍTEJTE NA ÚVODNÍM SOUSTŘEDĚNÍ PRVNÍCH ROČNÍKŮ BIOLOGICKÝCH OBORŮ Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Dnešní program soustředění: 12:00 13:15 Prezentace: - zahájení - informace o UK, její Přírodovědecké

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

Přírůstek produkce zahr.

Přírůstek produkce zahr. Personálie Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2009 Počet pracovníků 2009 VŠ SŠ Ostatní I. VĚDNÍ OBLAST 51,56 28,36 21,40 1,80 51,56 II. VĚDNÍ OBLAST 23,60 6,60 15,00 2,00 23,60 III. VĚDNÍ

Více

dekan Prírodovedecké fakulty JU Branišovská31, CZ Ceské Budejovice Dekan

dekan Prírodovedecké fakulty JU Branišovská31, CZ Ceské Budejovice Dekan , v, v,, na Katedre biologie ekosystému PrF JU v C.Budejovicích vysokoškolské vzdelání a habilitacní rízení v oboru výuka predmetu lesnictví a vedení studentu ve stejném oboru, pracovní úvazek v rozsahu

Více

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń Celkový plán studia I. cyklus 201. Dějiny pravěku 2/- Zk 202. Neolit v ČR a SR 2/- Kv 203. Eneolit a doba bronzová v ČR a SR 3/- Kv 204. Doba

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

11.5 Studijní obor: Molekulární biologie a genetika, směr Molekulární biologie a genetika

11.5 Studijní obor: Molekulární biologie a genetika, směr Molekulární biologie a genetika 11.5 Studijní obor: Molekulární biologie a genetika, směr Molekulární biologie a genetika Základní pokyny Studenti, kteří jsou řádně zapsáni do 1. semestru studia navazujícího magisterského oboru Molekulární

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN pro ak. r. 2015/2016 1. úsek studia kreditů Základy zdravotnictví

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2015/ všechny obory - pondělí

ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2015/ všechny obory - pondělí ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 5/6 - všechny obory - pondělí Bioinformatics Vybraná CHÚ Půdní zoologie (KBE519) (KM05) (KBE563) Geologie (KBE054) + Op. systémy I Chov savců Teorie informace Výp. inteligence (UAI684)

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie Zpracování osnovy semináře a cvičení z biologie koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Vyšší gymnázium: 4. V 2hod. 6. N 2hod. Charakteristika semináře: Seminář a cvičení biologie je volitelný předmět

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27.10.2011 Přítomni: prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc., prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., prof. RNDr.

Více

VYHLÁŠKA GARANTA: Přehled závazných termínů ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) bakalářského studia na biologii, akademický rok 2017/18

VYHLÁŠKA GARANTA: Přehled závazných termínů ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) bakalářského studia na biologii, akademický rok 2017/18 VYHLÁŠKA GARANTA: Přehled závazných termínů ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) bakalářského studia na biologii, akademický rok 2017/18 1. KROK (platí pro všechny termíny SZZK) - VŠECHNY OBORY Přihlášení

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy příprava akreditace nových studijních programů bakalářský (zcela nový, nová pravidla NAÚ 16.2., začátek 2017? (2018?)) magisterský (nově pojatý,

Více

Zpráva o činnosti ÚBZ 2014 (2015)

Zpráva o činnosti ÚBZ 2014 (2015) Zpráva o činnosti ÚBZ 2014 (2015) Zaměstnanci a studenti Počet * Z toho žen * Celkový počet zaměstnanců: 146 85 Pedagogičtí pracovníci: 37 11 Profesoři: 4 0 Docenti: 12 3 Odborní asistenti: 10 5 Lektoři:

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Úvod (1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. (1/1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie.

Úvod (1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. (1/1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. Úvod (1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. (1/1) 1 Biologie = přírodní věda řec. Bios = život Řec. logos = nauka studuje vlastnosti a funkce organismů vztahy mezi organismy

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2006/07 29.,30./9. 39 20.,21./10. 42 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr

Více

Rada Národního akreditačního úřadu návrh

Rada Národního akreditačního úřadu návrh Rada Národního akreditačního úřadu návrh 1. Předseda Rady NAÚ prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. výkon funkce předsedy NAÚ a předsedy Rady NAÚ podle zákona o vysokých školách o dlouhodobé působení na Vysoké

Více

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ

Více