Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Seznam přednášek Adresa: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská České Budějovice Telefon: Děkanát Studijní oddělení , , Fax: Děkanát Studijní oddělení www:

2 OBSAH Organizační struktura Přírodovědecké fakulty... 6 Seznam bakalářských akreditovaných studijních programů na... 7 Seznam magisterských akreditovaných studijních programů na... 8 Seznam doktorských akreditovaných studijních programů na... 9 STUDIJNÍ PROGRAMY V PŘÍMÉ GESCI STUDIJNÍHO PRODĚKANA Bakalářský obor BIOLOGIE Bakalářský obor BIOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ Bakalářský obor BIOLOGIE, specializace ANTROPOLOGIE Bakalářský obor ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Bakalářský obor ARCHEOLOGIE Bakalářský obor TĚLESNÁ VÝCHOVA Magisterský obor UČITELSTVÍ BIOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Seznam kurzů nezajišťovaných jednotlivými katedrami či ústavy Seznam kurzů stejných na všech katedrách a ústavech KATEDRY A STUDIJNÍ PROGRAMY JIMI ZAJIŠŤOVANÉ KATEDRA BOTANIKY (KBO) Magisterský obor BOTANIKA specializace BIONOMIE SINIC A ŘAS (ALGOLOGIE, FYKOLOGIE) specializace MYKOLOGIE specializace SYSTEMATIKA VYŠŠÍCH ROSTLIN specializace EKOLOGIE POPULACÍ A SPOLEČENSTEV specializace VEGETAČNÍ EKOLOGIE (GEOBOTANIKA) specializace ARCHEOBOTANIKA Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ (KBE) Bakalářský obor PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ specializace KRAJINNÁ EKOLOGIE specializace HYDROBIOLOGIE specializace EKOLOGIE PŮDY specializace GMO (GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY) Magisterský obor BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ specializace EKOLOGIE specializace HYDROBIOLOGIE specializace PŮDNÍ BIOLOGIE specializace APLIKOVANÁ EKOLOGIE specializace BIOLOGIE OCHRANY PŘÍRODY Seznam zajišťovaných předmětů

3 Seznam přednášejících KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN (KEBR) Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE specializace FYZIOLOGIE ROSTLIN Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ (KFZ) Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE specializace FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA GENETIKY (KGN) MAGISTERSKÝ OBOR EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE specializace GENETIKA A GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (KMB) Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE specializace BUNĚČNÁ A VÝVOJOVÁ BIOLOGIE Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA MEDICÍNSKÉ BIOLOGIE (KME) Bakalářský obor BIOMEDICÍNSKÁ LABORATORNÍ TECHNIKA Magisterský obor KLINICKÁ BIOLOGIE Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA PARAZITOLOGIE (KPA) MAGISTERSKÝ OBOR PARAZITOLOGIE Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících KATEDRA ZOOLOGIE (KZO) Magisterský obor ZOOLOGIE specializace ARCHEOZOOLOGIE specializace EKOLOGIE ŽIVOČICHŮ specializace ENTOMOLOGIE specializace ETOLOGIE specializace EVOLUCE ŽIVOČICHŮ specializace OCHRANA FAUNY specializace TROPICKÁ EKOLOGIE

4 specializace ZOOLOGIE OBRATLOVCŮ Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících ÚSTAVY A STUDIJNÍ PROGRAMY JIMI ZAJIŠŤOVANÉ ÚSTAV CHEMIE A BIOCHEMIE (UCH) Bakalářský obor BIOLOGICKÁ CHEMIE Bakalářský obor CHEMIE Bakalářský obor CHEMIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ Magisterský obor BIOLOGICKÁ CHEMIE Magisterský obor CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Magisterský obor UČITELSTVÍ CHEMIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících ÚSTAV FYZIKY A BIOFYZIKY (UFY) Bakalářský obor FYZIKA Bakalářský obor FYZIKA PRO VZDĚLÁVÁNÍ Bakalářský obor MĚŘÍCÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Bakalářský obor BIOFYZIKA Magisterský obor UČITELSTVÍ FYZIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Magisterský obor BIOFYZIKA Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících ÚSTAV MATEMATIKY A BIOMATEMATIKY (UMB) Bakalářský obor APLIKOVANÁ MATEMATIKA Bakalářský obor MATEMATIKA PRO VZDĚLÁVÁNÍ Magisterský obor UČITELSTVÍ MATEMATIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY (UAI) Bakalářský obor APLIKOVANÁ INFORMATIKA specializace BEZPEČNOST A SÍTĚ specializace BIOINFORMATIKA specializace ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ specializace KRIMINALISTICKO-TECHNICKÁ ČINNOST V IT specializace MANAGEMENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ specializace MOBILNÍ SYSTÉMY specializace WEB A MULTIMÉDIA Bakalářský obor BIOINFORMATICS (BIOINFORMATIKA) Bakalářský obor INFORMATIKA PRO VZDĚLÁVÁNÍ

5 Bakalářský obor ARCHIVNICTVÍ Magisterský obor APLIKOVANÁ INFORMATIKA specializace BIOINFORMATIKA specializace INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE Magisterský obor UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Dlouhodobé celoživotní vzdělávání v oboru informatika Rozšíření odborné kvalifikace Učitelství informatiky ZŠ pro SŠ Rozšíření odborné kvalifikace Učitelství informatiky ZŠ pro SŠ ( aprobace 3. předmětu ) Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících ODDĚLENÍ JAZYKŮ (OJZ) Seznam zajišťovaných předmětů Seznam přednášejících DOKTORSKÉ STUDIJNÍ OBORY NA PŘF JU Povinné kurzy v doktorských studijních programech Vysvětlivky Pracoviště Rejstřík předmětů Rejstřík přednášejících

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY DĚKANÁT Děkan: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. Proděkan pro vědu: doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. Proděkan pro doktorské studium: doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. Proděkan pro učitelské obory: doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. Studijní proděkanka: doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Tajemnice fakulty: Ing. Alena Kamišová Asistentka tajemnice: Ivana Martínková Sekretářka: Hana Sýkorová Ved. finanč. útvaru a grant. servis: Ing. Veronika Přibylová Ekonomické referentky: Hana Kabelová Majetkářka: Ing. Jitka Skalková Pokladní: Růžena Bílková Studijní referentky: Alena Firerová Ivana Voldřichová Bc. Eva Hlavničková Ing. Dagmar Kaftanová Personální referentka: Renata Kopáčková Referentka - pracovní dohody: Helena Baboučková Referentka pro vědu a výzkum: Mgr. Michaela Drábová Podatelna: Jaroslava Hrušková Odd. propagace, popularizace, CŽV: Mgr. Eva Kalmíková RNDr. Marie Malechová Projektové oddělení: Ing. Renata Krinesová Mgr. Eva Růžková Bc. Ivan Arsentiev KATEDRY Botaniky: vedoucí doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. Biologie ekosystémů: vedoucí doc. Ing. David Boukal, Ph.D. Experimentální biologie rostlin: vedoucí doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. Fyziologie živočichů: vedoucí prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Genetiky: vedoucí doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Medicínské biologie: vedoucí prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. Molekulární biologie: vedoucí prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D. Parazitologie: vedoucí prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. Zoologie: vedoucí RNDr. Roman Fuchs, CSc. ÚSTAVY Chemie a biochemie: vedoucí doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Fyziky a biofyziky: vedoucí RNDr. Milan Předota, Ph.D. Matematiky a biomatematiky: vedoucí prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. Aplikované informatiky: vedoucí RNDr. Libor Dostálek ODDĚLENÍ Jazyků: vedoucí Mgr. Petr Kos, Ph.D. 6

7 Kód studijního programu B 1406 B 1501 B 1513 B 1601 B 1802 B 2612 B 1701 B 1801 B 1101 B 1407 B 1101 B 3943 SEZNAM BAKALÁŘSKÝCH AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA Název studijního programu Kód kmenového oboru Název studijního oboru Kód studijního oboru Biochemie Biologie Biofyzika Ekologie a ochrana prostředí Aplikovaná informatika Elektrotechnika a informatika Fyzika Informatika Matematika Chemie 1406 R 1501 R 1702 R 1604 R 1801 R 2612 R 1701 R 1801 R 1101 R 1407 R Biologická chemie Biologie Biomedicínská laboratorní technika Biologie pro vzdělávání Biofyzika Péče o životní prostředí Aplikovaná informatika Bioinformatics (Bioinformatika) Měřící a výpočetní technika Fyzika Fyzika pro vzdělávání Informatika pro vzdělávání Matematika pro vzdělávání Chemie Chemie pro vzdělávání 1406R R R R R R R R R R R R R R R019 Aplikovaná matematika Mechatronika 1103 R 3906 R Aplikovaná matematika Mechatronika 1103R R001 Platnost akreditace do

8 Kód studijního programu N 1406 N 1501 N 1502 N 1507 N 1513 N 1603 N 1701 N 1101 N1407 N1802 N7504 SEZNAM MAGISTERSKÝCH AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA Název studijního programu Kód kmenového oboru Název studijního oboru Kód studijního oboru Rigorózní řízení Biochemie 1406 T Biologická chemie 1406T T Experimentální biologie 1501T019 RNDr T Klinická biologie 1501T020 RNDr. Biologie 1501 T Parazitologie 1501T009 RNDr T Biologie ekosystémů 1603T005 RNDr T Učitelství biologie pro střední školy 7504T027 RNDr. Zoologie 1502 T Zoologie 1502T003 RNDr. Botanika 1507 T Botanika 1507T004 RNDr. Biofyzika 1702T Biofyzika 1702T005 Ekologie 1603 T Ekologie 1603T002 RNDr. Fyzika 7504 T Učitelství fyziky pro střední školy 7504T055 Matematika 7504 T Učitelství matematiky pro střední školy 7504T T Učitelství chemie pro střední školy Chemie Chemie životního prostředí 7504T T003 Aplikovaná informatika 1802T Aplikovaná informatika 1802T001 Učitelství pro střední školy 7504T Učitelství informatiky pro střední školy 7504T077 Platnost akreditace do

9 Kód studijního programu P 1501 P 1502 P 1507 P 1511 P 1515 P 1603 P 7507 P 1513 SEZNAM DOKTORSKÝCH AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA Název studijního programu Kód kmenového oboru Název studijního oboru Kód studijního oboru Zajišťující katedra, ústav 1502 V Entomologie 1502V002 KZO 1501 V Hydrobiologie 1501V004 KBE Biologie 1501 V Parazitologie 1501V009 KPA 1603 V 1501 V Biologie ekosystémů Infekční biologie 1603V V031 KBE KME Zoologie 1502 V Zoologie 1502V003 KZO Botanika Fyziologie a imunologie 1507 V 1511 V Botanika Fyziologie a vývojová biologie 1507V V005 KBO KEBR, KFZ Molekulární a buněčná biologie 1515 V Molekulární a buněčná biologie a genetika 1515V009 KMB, KGN Ekologie 1603 V Ekologie 1603V002 KBE Specializace v pedagogice 7507 V Vzdělávání v biologii 7507V093 dle dipl. pr. Biofyzika 1702V Biofyzika 1702V005 UFY Platnost akreditace do

10 STUDIJNÍ PROGRAMY V PŘÍMÉ GESCI STUDIJNÍHO PRODĚKANA BAKALÁŘSKÝ OBOR BIOLOGIE garant: studijní proděkan Poskytuje základy všeobecně biologického vzdělání. Povinné kurzy KAT 1. semestr KBO 004 Biologická laboratorní technika KBE 022 Ekologie KGN 240 Genetika UCH 006 Chemická laboratorní technika FBI 007 Informační zdroje v přírodních vědách UMB 010 Matematika UCH 032 Organická chemie pro biology UMB 014 Počítačová technika FBI 002 Terénní praxe I. (pro první semestr) FBI 003 Úvod do studia a života na VŠ FBI 024 Vstupní seminář pro 1. ročník KMB 023 Základy buněčné biologie 2. semestr KBO 012 Biostatistika UCH 031 Obecná a fyzikální chemie UCH 034 Obecná a fyzikální chemie - praktikum OJZ 900 Postupová zkouška z angličtiny 3. semestr UCH 036 Biochemie UCH 051 Biochem. praktikum pro biologii a ŽP 5. semestr FBI 890 Bakalářská diplomová praxe I. OJZ 910 Bakalářská zkouška z angličtiny 6. semestr FBI 891 Bakalářská diplomová praxe II. Povinně volitelné předměty KAT Povinně volitelné předměty I. Buď: KBO 137 Základní kurz botaniky, fykologie a mykologie nebo velkou botaniku a k tomu jeden předmět z Fykologie či Mykologie: KBO 138 Botanika vyšších rostlin V-I. KBO 134 Fykologie (algologie) KBO 139 Botanika vyšších rostlin V-II. KBO 135 Mykologie nebo malou botaniku a k tomu jeden předmět z Fykologie či Mykologie: KBO 132 Botanika vyšších rostlin M. KBO 134 Fykologie (algologie) KBO 135 Mykologie Povinně volitelné předměty II. Buď: KZO 148 Zoologie malá 10

11 KAT nebo: KZO 151 Cvičení ze zoologie bezobratlých KZO 157 Cvičení ze zoologie obratlovců KZO 152 Zoologie obratlovců KZO 150, 155 Zoologie bezobratlých (Papáček) nebo Zoologie bezobratlých (Nedvěd) Povinně volitelné předměty III. v hodnotě minimálně 50 kreditů: KEBR 205 Anatomie a morfologie rostlin KBE 102 Biogeochemické cykly KZO 159 Biologie chování živočichů KBE 542 Biologie ochrany přírody KGN 245 Cvičení z genetiky KBE 124 Ekologie živočichů KZO 270 Evoluční biologie KZO 394 Fylogeneze a diverzita organismů KEBR 220 Fyziologie rostlin KFZ 230 Fyziologie živočichů a člověka KBO 126 Geobotanika KBE 343 Hydrobiologie KMB 216 Imunologie KBE 260 Mikrobiologie KMB 250 Molekulární biologie FBI 190 Terénní praxe II. (Vomáčka) KFZ 212 Vývojová biologie KMB 607 Základy moderní biologie Povinné kurzy BAKALÁŘSKÝ OBOR BIOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ garant: doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. KAT 1. semestr KBO 004 Biologická laboratorní technika KBE 022 Ekologie KGN 240 Genetika UCH 006 Chemická laboratorní technika FBI 007 Informační zdroje v přírodních vědách UMB 014 Počítačová technika FBI 002 Terénní praxe I. (pro první semestr) FBI 003 Úvod do studia a života na VŠ KMB 023 Základy buněčné biologie 2. semestr OJZ 900 Postupová zkouška z angličtiny UCH 031 Obecná a fyzikální chemie 3. semestr UCH 036 Biochemie 5. semestr FBI 890 Bakalářská diplomová praxe I. OJZ 910 Bakalářská zkouška z angličtiny 11

12 6. semestr FBI 891 Bakalářská diplomová praxe II. Povinné předměty kdykoli během studia KBI BČLS Biologie člověka KPE UPSSN Úvod do psychologie SŠ KPE ZPGSN Základy pedagogiky SŠ Povinné předměty posledního semestru FBI 845 Bakalářská státní zkouška Povinně volitelné předměty KAT Povinně volitelné předměty I. Buď: KZO 148 Zoologie malá nebo: KZO 151 Cvičení ze zoologie bezobratlých KZO 157 Cvičení ze zoologie obratlovců KZO 152 Zoologie obratlovců KZO 150, 155 Zoologie bezobratlých (Papáček) nebo Zoologie bezobratlých (Nedvěd) Povinně volitelné předměty II. Buď: KBO 137 Základní kurz botaniky, fykologie a mykologie nebo velkou botaniku a k tomu jeden předmět z Fykologie či Mykologie: KBO 138 Botanika vyšších rostlin V-I. KBO 134 Fykologie (algologie) KBO 139 Botanika vyšších rostlin V-II. KBO 135 Mykologie nebo malou botaniku a k tomu jeden předmět z Fykologie či Mykologie: KBO 132 Botanika vyšších rostlin M. KBO 134 Fykologie (algologie) KBO 135 Mykologie Povinně volitelné předměty III. v hodnotě minimálně 30 kreditů: KEBR 205 Anatomie a morfologie rostlin KBE 102 Biogeochemické cykly KZO 159 Biologie chování živočichů KBE 542 Biologie ochrany přírody KGN 245 Cvičení z genetiky KBE 124 Ekologie živočichů KZO 270 Evoluční biologie KZO 394 Fylogeneze a diverzita organismů KEBR 220 Fyziologie rostlin KFZ 230 Fyziologie živočichů a člověka KBO 126 Geobotanika KBE 054 Geologie KBE 343 Hydrobiologie KMB 216 Imunologie KBE 260 Mikrobiologie KMB 250 Molekulární biologie KZO 161 Protistologie FBI 190 Terénní praxe II. (Vomáčka) KFZ 212 Vývojová biologie KMB 607 Základy moderní biologie 12

13 BAKALÁŘSKÝ OBOR BIOLOGIE, specializace ANTROPOLOGIE garanti: studijní proděkan a vedoucí katedry Zoologie Studium Antropologie poskytuje vzdělání v biologické a evoluční antropologii a s nimi souvisejících biologických disciplínách s přesahem do dalších podoborů antropologie jako je archeologie či sociální a kulturní antropologie. Povinné kurzy KAT 1. semestr KBO 004 Biologická laboratorní technika KBE 022 Ekologie KGN 240 Genetika UCH 006 Chemická laboratorní technika FBI 007 Informační zdroje v přírodních vědách UMB 010 Matematika UCH 032 Organická chemie pro biology UMB 014 Počítačová technika FBI 002 Terénní praxe I. (pro první semestr) FBI 003 Úvod do studia a života na VŠ FBI 024 Vstupní seminář pro 1. ročník KMB 023 Základy buněčné biologie 2. semestr KBO 012 Biostatistika UCH 031 Obecná a fyzikální chemie UCH 034 Obecná a fyzikální chemie - praktikum OJZ 900 Postupová zkouška z angličtiny 3. semestr UCH 036 Biochemie UCH 051 Biochem. praktikum pro biologii a ŽP 5. semestr FBI 890 Bakal. diplomová praxe I. OJZ 910 Bakalářská zkouška z angličtiny 6. semestr FBI 891 Bakal. diplomová praxe II. Povinné předměty KZO 159 Biologie chování živočichů KZO 270 Evoluční biologie Povinně volitelné a doporučené předměty KAT Povinně volitelné předměty I. Buď: KZO 148 Zoologie malá nebo: KZO 151 Cvičení ze zoologie bezobratlých KZO 157 Cvičení ze zoologie obratlovců KZO 152 Zoologie obratlovců KZO 150, 155 Zoologie bezobratlých (Papáček) nebo Zoologie bezobratlých (Nedvěd) 13

14 KAT Povinně volitelné předměty II. Buď: KBO 137 Základní kurz botaniky, fykologie a mykologie nebo velkou botaniku a k tomu jeden předmět z Fykologie či Mykologie: KBO 138 Botanika vyšších rostlin V-I. KBO 134 Fykologie (algologie) KBO 139 Botanika vyšších rostlin V-II. KBO 135 Mykologie nebo malou botaniku a k tomu jeden předmět z Fykologie či Mykologie: KBO 132 Botanika vyšších rostlin M. KBO 134 Fykologie (algologie) KBO 135 Mykologie Povinně volitelné předměty III. v hodnotě minimálně 35 kreditů: KBE 542 Biologie ochrany přírody KGN 245 Cvičení z genetiky KBE 124 Ekologie živočichů KZO 271 Evoluční biologie člověka KZO 394 Fylogeneze a diverzita organismů UAR MFA Fyzická antropologie (na FF JU) KFZ 230 Fyziologie živočichů a člověka KZO 412 Molekulární ekologie KZO 371 Primatologie KZO 363 Sociobiologie UAR RUE1 Úvod do environmentální archeologie I. (na FF JU) UAR RUE2 Úvod do environmentální archeologie II. (na FF JU) KPE YUPSB Úvod do studia psychologie (na PF JU) KFZ 212 Vývojová biologie KMB 607 Základy moderní biologie Doporučené předměty: KZO 160 Kognitivní etologie KZO 065 Kulturní antropologie z pohledu biologie KZO 675 Neuroetologie KZO 361 Paleoekologie evropské přírody KZO 362 Praktikum z etologie I. KZO 364 Praktikum z etologie II. BAKALÁŘSKÝ OBOR ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Bakalářský obor Anglický jazyk a literatura lze na studovat pouze v kombinaci s oborem Biologie pro vzdělávání a s oborem Chemie pro vzdělávání. Obor Anglický jazyk a literatura zajišťuje Filozofická fakulta JU. Výstupní minimum KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM Povinné předměty 1. ročníku UAN DAGL1 Dějiny anglické literatury I. Nagy N 1 L FF UHE DFV1 Dějiny filozofie a vzdělanosti I. Novotný N 1 Z FF UHE DFV2 Dějiny filozofie a vzdělanosti II. Blüml N 1 L FF KAJ FON1 Fonetika a fonologie I. Smolka N 1 Z FF MÍSTO 14

15 KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM KAJ FON2 Fonetika a fonologie II. Smolka N 1 L FF UAN PJS1 Praktický jazykový seminář I. Lohrová N 1 Z FF UAN PJS2 Praktický jazykový seminář II. Lohrová A 1 L FF UAN USJ1 Úvod do studia jazyka I. Lohrová N 1 Z FF UAN USJ2 Úvod do studia jazyka II. Lohrová N 1 L FF UBO USL Úvod do studia literatury Papoušek N 1 Z FF UAN SUSL Úvod do studia literatury - spec. sem. Stock N 1 Z FF URO ZOL Základy obecné lingvistiky Pešek N 1 Z FF Povinné předměty 2. ročníku UAN DAML1 Dějiny americké literatury I. Machová N 2 L FF UAN DAGL2 Dějiny anglické literatury II. Nagy A 2 Z FF UAN MFL1 Morfologie I. Kos N 2 Z FF UAN MFL2 Morfologie II. Kos A 2 L FF UAN SJS1 Specializovaný jazykový seminář I. Lohrová N 2 Z FF UAN SJS2 Specializovaný jazykový seminář II. Lohrová A 2 L FF Povinné předměty 3. ročníku UAN QZB1 Anglický jazyk a literatura N 3 L FF UAN DAML2 Dějiny americké literatury II. Stock A 3 FF UAN SYN1 Syntax I. Smolka N 3 Z FF UAN SYN2 Syntax II. Smolka A 3 L FF Povinně volitelné předměty: Blok A (minimum 4 kreditů) UAN KJA Komplexní jazyková analýza N 3 Z FF UAN UAS Úvod do amerických studií Jajtner N 2 Z FF UAN UBS Úvod do britských studií Jajtner N 2 L FF UAN ČP Úvod do četby poezie Machová N 2 FF UAN KDAL Vybr. kapitoly z anglické literatury Nagy N 2 Z FF UAN AMLVK Vybrané kapitoly z americké literatury Machová N 2 Z FF UAN ITP1 Základy interpr. a překl. lit. textu I. Hilská N 1 Z FF UAN ITP2 Základy interpr. a překl. lit. textu II. Hilská N 1 L FF Povinně volitelné předměty: Blok B1 (minimum 8 kreditů) URO FJ-B1 Francouzský jazyk Drsková N 2 Z FF URO IJ-B1 Italský jazyk Radimský N 2 Z FF UAG NJ-B1 Německý jazyk Ference, Eder N 2 L FF URO SJ-B1 Španělský jazyk Aurová N 2 Z FF Povinně volitelné předměty: Blok B2 (minimum 8 kreditů) URO FJ-B2 Francouzský jazyk Drsková N 2 Z FF URO IJ-B2 Italský jazyk Radimský N 2 Z FF UAG NJ-B2 Německý jazyk Eder, Ference N 2 Z FF URO SJ-B2 Španělský jazyk Aurová N 2 Z FF Povinné předměty: (zapisuje se jen v případě, že BP je vypracována na UAN FF) UAN BAPS1 Specializační seminář k bakal. práci I. Nagy N 3 Z FF UAN BAPS2 Specializační seminář k bakal. práci II. Nagy N 3 L FF MÍSTO 15

16 Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce: Státní závěrečná zkouška se skládá z jedné dílčí zkoušky zkoušky z anglického jazyka a literatury, a v případě, že má student bakalářskou práci zadánu na Ústavu anglistiky FF JU i z obhajoby bakalářské práce, již může student konat odděleně, ve zvláštním termínu. Přihlášení k obhajobě bakalářské práce je podmíněno splněním disciplín UAN/BAPS1 (6 kreditů) a UAN/BAPS2 (12 kreditů). Přihlášení k SZZ je podmíněno splněním všech 67 kreditů (bez kreditů za UAN/BAPS1 a UAN/BAPS2) v předepsané skladbě. BAKALÁŘSKÝ OBOR ARCHEOLOGIE Bakalářský obor Archeologie lze na studovat pouze v kombinaci s oborem Biologie pro vzdělávání. Obor Archeologie zajišťuje Filozofická fakulta JU. Výstupní minimum: Student, který studuje kombinaci oborů Biologie a Archeologie a vypracuje bakalářskou práci z Biologie, nemusí plnit předměty bloku A. KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM Povinné předměty 1. semestru UHE DFV1 Dějiny filozofie a vzdělanosti I. Novotný N 1 Z FF UHE PDST1 Dějiny středověku I. Doležal N 1 Z FF UAR RDB Doba bronzová Chvojka A 1 Z FF UAR MPDK Mladší a pozdní doba kamenná John A 1 Z FF UAC PPOVH Pomocné vědy historické Hrdlička N 1 Z FF UAR SSDK Starší a střední doba kamenná Šída A 1 Z FF UAR UARL1 Úvod do archeologie I. Chvojka N 1 Z FF Povinné předměty 2. semestru UAR RARP1 Archeologická praxe I. Chvojka N 1 L FF UHE DFV2 Dějiny filozofie a vzdělanosti II. Blüml N L FF UHE PDST2 Dějiny středověku II. Král N L FF UAR RDZ Doba železná v Čechách a v Evropě Chvojka A 1 L FF UAR UARL2 Úvod do archeologie II. Krajíc N 1 L FF Povinné předměty 3. semestru UHE AJ-B2 Anglický jazyk Král N Z FF UHE PDNO1 Dějiny novověku I. Bůžek N Z FF UAR RDR Doba římská a stěhování národů Zavřel A 2 Z FF UAR RHK1 Hmotná kultura středověku I. Krajíc N 2 Z FF UHE NH1 Němčina pro historiky I. Pražáková N Z FF UAR RSO Slovanské osídlení a raný středověk Břicháček A 2 Z FF UAR RUE1 Úvod do environmentální archeologie I Beneš N 2 Z FF Povinné předměty 4. semestru UHE PDNO2 Dějiny novověku II. Cerman N L FF UAR RHK2 Hmotná kultura středověku II. Krajíc N 2 L FF UHE NH2 Němčina pro historiky II. Pražáková A L FF UAR RUE2 Úvod do environmentální archeologie II. Beneš A 2 L FF UAR RUT Úvod do terénní archeologie John A 2 L FF MÍSTO 16

17 KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM MÍSTO Povinné předměty 5. semestru UAR RHK3 Hmotná kultura středověku III. Krajíc A 3 Z FF Povinné předměty 6. semestru UAR QZB3 Archeologie Krajíc N 3 L FF Povinně volitelné předměty - zapisuje se jen v případě, že BP je vypracována na FF (min. 6 kreditů) UAC BAPS1 Specializační sem. k bakalářské práci I. Ryantová N 3 Z FF UAN BAPS1 Specializační sem. k bakalářské práci I. Nagy N 3 Z FF UAR BAPS1 Specializační sem. k bakalářské práci I. Chvojka N 3 Z FF Povinně volitelné předměty - zapisuje se jen v případě, že BP je vypracována na FF (min. 12 kreditů) UAC BAPS2 Specializační seminář k bakal. práci II. Ryantová N 3 L FF UAN BAPS2 Specializační seminář k bakal. práci II. Nagy N 3 L FF UAR BAPS2 Specializační seminář k bakal. práci II. Chvojka N 3 L FF BAKALÁŘSKÝ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA Bakalářský obor Tělesná výchova lze studovat na v kombinaci s oborem Biologie pro vzdělávání. Obor Tělesná výchova zajišťuje Pedagogická fakulta JU. Výstupní minimum KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM MÍSTO Povinné předměty 1. semestru KBI ANA1 Anatomie člověka I. Hrušková N 1 Z PF KTS HTVBS Dějiny tělesné výchovy a sportu Štumbauer N 1 Z PF KTS NÁZ Názvosloví Bago N 1 Z PF KTS LTV1B Teorie a didaktika lyžování I. Štumbauer N 1 Z PF Povinné předměty 2. semestru KBI ANA2 Anatomie člověka II. Hrušková N 1 L PF KTS BIO Biomechanika Bartoš N L PF KTS TDC Teorie a didaktika cykloturistiky Bago N 1 L PF KTS TDTSP Teorie a did. turistiky a sportů v přír. KURSOVÁ N 1 L PF Povinné předměty 2. ročníku KTS SAEB Aerobik Fišerová N Z PF KTS ANTBS Antropomotorika Vobr N 2 L PF KBI FYČBS Fyziologie člověka Závodská N 2 Z PF KTS FTCBS Fyziologie tělesných cvičení Malátová N 2 L PF KTS REG1 Komplexní regenerace I. Malátová N 2 Z PF KTS REG2 Komplexní regenerace II. Malátová N 2 L PF KTS VTWS TD vodní turistiky a windsurfingu Štumbauer N 2 L PF KTS TDA3 Teorie a didaktika atletiky III. Pěkný N 2 Z PF KTS TDBA Teorie a didaktika basketbalu Řepka N 2 L PF KTS FLB Teorie a didaktika florbalu Vobr N 2 Z PF KTS TDHA Teorie a didaktika házené Havel N 2 Z PF 17

18 KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM KTS TDKO Teorie a didaktika kopané Požárek N 2 L PF KTS LTV2B Teorie a didaktika lyžování II. Štumbauer N 2 Z PF KTS PLA3B Teorie a didaktika plavání III. Štumbauer N 2 Z PF KTS SG3BS Teorie a didaktika sport. gymnastiky III. Bago N 2 Z PF KTS TDVO Teorie a didaktika volejbalu Tomšíček N 2 Z PF KTS ZDSV Základy didaktiky TV a sport. výchovy Řepka N 2 Z PF KTS PSTBS Základy psychologie TV a sportu Man N 2 Z PF Povinné předměty 3. ročníku KBI HPPBS Hygiena TV a první pomoc Hrušková N 3 Z PF KTS SPHBS TD sportovních a pohybových her Požárek N 3 Z PF KTS SPTBS TD sportovního tréninku Vobr N 3 Z PF KTS QZBS Tělesná výchova a sport (dvouoborové) Štumbauer N 3 L PF KTS TVLBS Tělovýchovné lékařství Prollová N 3 Z PF KTS LTV3B Teorie a didaktika lyžování III. Štumbauer A 3 Z PF KTS DNH Teorie a didaktika nových her Vobr N 3 L PF KTS ZUPBS Základy sportovních úpolů Michalov N 3 L PF Povinně volitelné předměty: Blok A (min. 2 kredity) KTS TDB1 Teorie a didaktika basketbalu I. Řepka N 1 Z PF KTS TDA1 Teorie a didaktika atletiky I. Pěkný N 1 Z PF KTS PLA1 Teorie a didaktika plavání I. Štumbauer N 1 Z PF KTS SG1 Teorie a didaktika sport. gymnastiky I. Bago N 1 Z PF KTS TVO1 Teorie a didaktika volejbalu I. Tomšíček N 1 Z PF KTS ZGY Základní gymnastika Bago N 1 Z PF Povinně volitelné předměty: Blok B (min. 2 kredity) KTS TDA2 Teorie a didaktika atletiky II. Pěkný N 1 L PF KTS THÁ1 Teorie a didaktika házené I. Havel N 1 L PF KTS TKO1 Teorie a didaktika kopané I. Schuster N 1 L PF KTS PLA2 Teorie a didaktika plavání II. Štumbauer N 1 L PF KTS SG2 Teorie a didaktika sport. gymnastiky II. Bago N 1 L PF Povinně volitelné předměty: Blok C KTS ATVB Aplikovaná tělesná výchova Kursová N 2 Z PF KTS SJOG Seminář jógových cvičení Tenglová N 3 Z PF KTS RML TD rytm. a moderní gymn., lidov. tanců Tenglová N 3 L PF KTS ZÚP Základní úpoly Michalov N 2 L PF KTS ZAER Základy aerobiku Fišerová N 2 L PF KTS KOKBS Základy kondiční kulturistiky Pěkný N 2 L PF Výběrové předměty KTS ANTV Antropomotorika-výběrová Vobr N 2 L PF KTS ATLV Atletika výběrová Pěkný N PF KTS REG3B Komplexní regenerace III. Malátová A Z PF KTS KFAT Kurz - Funkční australský trénink Požárek N PF KTS LKI Kurz pro získání kval. instr. lyžování Štumbauer N Z PF KTS SNOI Kurz snowboardingu Vobr N 3 Z PF KTS LTKBS Licence trenéra kopané Schuster N 2 L PF MÍSTO 18

19 KAT GARANT CRD JEDN-P JEDN-C JEDN-S PŘEDN CVIČENÍ SEMINÁŘ TYPEX PŘEDZ DOPROČ DOPSEM KTS LTKB2 Licence trenéra kopané II. Požárek N Z PF KTS STV Sportovní trénink-výběrový Vobr N 3 Z PF KTS BLHV Výběr. seminář bruslení a ledního hokeje Vobr N L PF KTS VSGBS Výběrový seminář sportovní gymnastiky Bago N PF KTS VŽVS Výživa ve sportu Schuster N 2 L PF MÍSTO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA V BAKALÁŘSKÝCH OBORECH BIOLOGIE student si volí tři z následujících osmi předmětů (v závorce jsou uvedeny doporučené předměty k úspěšnému složení předmětů státní zkoušky): (1) Biologie rostlin (KBO 132 Botanika vyšších rostlin M., KBO 126 Geobotanika, KBO 135 Mykologie, KBO 134 Fykologie (algologie)) (2) Biologie živočichů (KZO 151 Cvičeni ze zoologie bezobratlých, KZO 157 Cvičení ze zoologie obratlovců, KZO 150 nebo KZO 155 Zoologie bezobratlých, KZO 152 Zoologie obratlovců) (3) Biologická chemie (UCH 036 Biochemie, UCH 031 Obecná a fyzikální chemie pro biology (pro obor PŽP - KBE 460 Základy fyzikální chemie), UCH 032 Organická chemie pro biology) (4) Buněčná biologie a genetika (KGN 240 Genetika, KMB 023 Základy buněčné biologie) (5) Ekologie (KBE 102 Biogeochemické cykly, KBE 022 Ekologie, KBE 124 Ekologie živočichů, KBO 126 Geobotanika, KBE 343 Hydrobiologie) (6) Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin (KFZ 230 Fyziologie živočichů, KEBR 220 Fyziologie rostlin, KFZ 212 Vývojová biologie) (7) Životní prostředí (KBE 120 Právo pro ŽP, KBE 122 Hodnocení vlivů na ŽP, KBE 114 Technologie ŽP, Environmentální politika ŽP (regionální - KBE 113, i evropská - KBE 344) programy a dohody, KBE 551 Ochrana přírody, KBE 546 Ecosystem management course, jeden předmět ze tří: KBE 954 Krajinná ekologie nebo KBE 103 Chem. a biol. polutanty ve vodě nebo KBE 105 Znečištění a degradace půdy) (8) Biomedicínská laboratorní technika (viz výstupní minimum oboru uvedené pod katedrou KME) BIOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ student si volí celkem 3 předměty státní zkoušky (buď dva z biologických předmětů viz obor Biologie a 1 předmět z druhého oboru nebo naopak). Pokud student studuje kombinaci oborů Biologie pro vzdělávání a Chemie pro vzdělávání a pokud si zvolí jako jeden předmět státní zkoušky Biologickou chemii, nesmí si zvolit předměty Biochemie a Fyzikální chemie. BIOLOGIE, specializace ANTROPOLOGIE bude upřesněno v příštím seznamu přednášek. ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA, ARCHEOLOGIE, TĚLESNÁ VÝCHOVA struktura státní zkoušky je dána kombinací zkoušky z výše uvedeného oboru a zkoušek ze dvou předmětových okruhů z druhého oboru. Specializované bakalářské studijní obory povinné kurzy a výstupní minima jsou uvedeny pod jednotlivými katedrami a ústavy: obor Biomedicínská laboratorní technika katedra Medicínské biologie obor Péče o životní prostředí katedra Biologie ekosystémů obory Biologická chemie, Chemie, Chemie pro vzdělávání Ústav chemie a biochemie 19

20 obory Biofyzika, Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Měřící a výpočetní technika Ústav fyziky a biofyziky obor Aplikovaná matematika a obor Matematika pro vzdělávání Ústav matematiky a biomatematiky obory Bioinformatika, Aplik. informatika, Archivnictví, Informatika pro vzdělávání Ústav aplik. informatiky MAGISTERSKÝ OBOR UČITELSTVÍ BIOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY garant: doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. Vstupní minimum: povinné předměty bakalářského oboru Biologie pro vzdělávání Výstupní minimum KAT Místo studia Povinné pedagogicko-psychologické předměty PF JU KBI DIDS1 Didaktika biologie I. PF JU KBI DIDS3 Didaktika biologie II. PF JU KPE DISSN Didaktika SŠ PF JU KBI DIDS2 Metodika šk. pokusů, pozorování a demon. PF JU KPE PDSSN Pedagogická a školní psychologie PF JU KPE PPDSN Pedagogicko-psychologická diagnostika PF JU KBI PS Průběžná pedagogická praxe PF JU KPE POVSN Psychologie osobn. a jejího vývoje SŠ PF JU KBI SS Souvislá pedagogická praxe PF JU KPE SPSSN Speciální pedagogika PF JU KPE TVYSN Teorie výchovy PF JU KPE UPSSN Úvod do psychologie SŠ PF JU KPE ZPGSN Základy pedagogiky SŠ PF JU Povinné předměty KBI BČLS Biologie člověka PF JU KBE 054 Geologie FBI 881 Magist. diplomová praxe OJZ 930 Magisterská zkouška z angličtiny FBI 189 Seminář z praktické didaktiky přírodních věd FBI 885 Zadání magist.diplomové práce 1 předmět z dvojice: KZO 270 Evoluční biologie KBI OPR Ochrana životního prostředí PF JU 2 předměty z nabídky: KPA 170 Biologie parazitismu KBO 330 Ekologie a biogegrafie biomů KZO 390 Entomologické praktikum KZO 377 Etologie ryb a akvaristika KBO 319 Evoluce a fylogeneze rostlin KZO 394 Fylogeneze a diverzita organismů KFZ 405 Fyziologie hmyzu KGN 708 Genetika a cytogenetika člověka KBO 308 Květena a vegetace střední Evropy KBE 475 Obecná limnologie KBO 334 Populační ekologie KBE 351 Tropická ekologie KBE 563 Vybraná chráněná území světa KFZ 212 Vývojová biologie 20

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Studijní program P6028 Ekonomika a management. Studijní obor Řízení a ekonomika podniku. Základní charakteristika

Studijní program P6028 Ekonomika a management. Studijní obor Řízení a ekonomika podniku. Základní charakteristika Studijní program P6028 Ekonomika a management Studijní obor Řízení a ekonomika podniku Základní charakteristika Doktorské studium oboru Řízení a ekonomika podniku je zacílené na podnik jako spojení lidských,

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015. Historický ústav

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015. Historický ústav MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015 Historický ústav Historie BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ Doporučené studijní plány Dodržení níže uvedených doporučených studijních plánů

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více