2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice"

Transkript

1 S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice

2 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Střední odborná škola Luhačovice Sídlo školy: Luhačovice, Masarykova 101 Odloučená pracoviště: Luhačovice, Hradisko 290 Zřizovatel: Zlínský kraj, Zlín, tř. T. Bati 21 Ředitel: PaedDr. Karel Milička Zástupce statutárního orgánu: Ing. Jana Šuráňová Telefon - fax: Web: Pracovník pro informace: Jana Šátková Telefon - fax ek. úsek: Součásti školy: 1. Střední odborná škola 2. Domov mládeže 3. Školní jídelna 1. Pro školní rok 2013/2014 má škola schváleny tyto kapacity: Střední škola 550 žáků Domov mládeže 68 lůžek Školní jídelna bez udání kapacity 2. Ve školním roce 2013/2014 ukončí studium 103 žáků, z toho: obory ukončené maturitou Knihovnické a informační systémy a služby 18 žáků Management a podnikání v umění a reklamě 25 žáků Umělecká řemesla 30 žáků obory ukončené výučním listem Kuchař číšník 30 žáků 3. V přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014 bylo přijato celkem 56 žáků, z toho na: obory ukončené maturitou Management umění a reklamy 13 žáků Umělecká řemesla 21 žák obory ukončené výučním listem RVP Kuchař-číšník 22 žáků 4. Školská rada: (zřízena na základě 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.): Členové školské rady a) Zástupci zřizovatele: PhDr. František Hubáček, starosta Luhačovic, Ing. Josef Hampl, ředitel Zálesí, a.s., Ing. Zbyněk Kudera, podnikatel b) Zástupci rodičů a žáků: Zdenka Svobodová, zákonný zástupce, PaedDr. Dagmar Bistrá, zákonný zástupce, Denisa Spurná, zletilá žákyně c) Zástupci školy: Ing. Radomír Divila, ZŘ pro VMV, předseda, Ing. Lubomír Kacálek, učitel, Květoslava Švagerová, UOV Počet setkání: 2 ročně 5. Další instituce působící ve škole: KRPŠ, OS Literární Luhačovice. 1

3 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Pro školní rok 2013/2014 má škola schváleno 13 oborů střední školy, z nichž je aktivních 11. Do školy nastoupilo k 1. září 2013 celkem 301 žáků ve 12 třídách. 1. Obory střední školy ukončené maturitou: M/01 Informační služby (ŠVP Informační služby ve firmách a veřejných institucích) M/01 Ekonomika a podnikání (Management umění a reklamy) Uměleckořemeslné zpracování kovů (4. ročník) dobíhající obor L/003 práce kovářské a zámečnické L/004 práce pasířské L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů (Design a zpracování kovů 1. až 3. ročník) L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Design a zpracování dřeva 1. až 3. ročník) L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Uměleckořemeslné zpracování dřeva 4. ročník) L/014 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky práce keramické (4. ročník) dobíhající obor L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Design a tvorba keramiky 1. až 3. ročník) L/009 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje (4. ročník dobíhající obor) L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné nástroje (Stavba strunných hudebních nástrojů 1. až 3. ročník) M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelové služby) obor není aktivní 2. Obory střední školy ukončené výučním listem: H/01 Kuchař číšník (ŠVP Kuchař-kuchařka, Číšník -servírka, Kuchař-číšník) 2

4 III. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH A PROVOZNÍCH ÚKOLŮ 1. Vedení školy: Příjmení, jméno, titul Funkce Stupeň vzdělání Kvalifikace Milička Karel, PaedDr. ředitel VŠ JČ + D, PdF UP a FF UJEP Brno Šuráňová Jana, Ing. ZŘ pro teorii VŠ VŠB, Fakulta ekonomická, DPS Lubor Černobila, Mgr. ZŘ pro praxi VŠ F + ZT, PdF + PřF MU Brno Divila Radomír, Ing. ZŘ pro VMV VŠ Stroje a zař., Strojní fak. -VUT + DPS Brno Kozáková Zuzana, Ing. vedoucí P-E úseku VŠ VŠB TU Ostrava, fakulta ekonomická 2. Teoretické vyučování učitelé: Příjmení, jméno, titul Stupeň Kvalifikace Funkce vzdělání 1. Běšínská Iva, Ing. učitelka VŠ Elektrofakulta - VUT + DPS 2. Celý Pavel, Mgr. učitel VŠ Muzikologie MU Brno, SOŠ Luhačovice 3. Černobila Lubor, Mgr. ZŘ pro praxi VŠ F + ZT, PdF + PřF MU Brno 4. Dostálová Jitka, Mgr. učitelka VŠ JA + JČ, PdF UP, MU Brno,, t.č. na RD 5. Dostálová Libuše, Mgr. učitelka VŠ M + F, PřF UJEP Brno 6. Hnátková Taťána, Mgr. učitelka VŠ Hv + JNě, FF UJEP Brno 7. Hrabal Petr, Mgr. učitel VŠ Tv + Bv, PdF UJEP Brno 8. Johnová Anna, Mgr. učitelka VŠ M + B,. PřF UJEP Brno 9. Kacálek Lubomír, Ing. učitel VŠ Technol.dřeva,VŠ lesnická a dř. Zvolen 10. Kaňovská Martina, Mgr. učitelka VŠ DPS, JN + ON, FF Ostrava 11. Klimková Šárka, Mgr. učitelka VŠ Uč.soc. a zdr. předm., PdF UP, FF UK Krčmářová Ľudmila, Mgr. učitelka VŠ JN M + Z + VT, PřF UK Bratislava 13. Lekeš Zbyněk, Mgr. učitel VŠ JR + ON, PdF UJEP, JČ- FF MU Brno 14. Marková Alena, Mgr. učitelka VŠ vych. osob vyž. zvl. péči, PdF UP 15. Martinková Petra, RNDr. učitelka VŠ Olomouc M + Bio + JA, PřF + FF MU Brno MMMRNDr. Masařová Klára, PhDr. učitelka VŠ SOUK + DPS, Fakulta managementu 18. Mikešová Kateřina, MgA. učitelka VŠ UTB Fakulta MK+DPS, Univerzita T. Bati Zlín 19. Milička Karel, PaedDr. ředitel VŠ JČ + Děj, PdF UP Olomouc, FF UJEP 20. Pařízková Věra, Mgr. učitelka VŠ Brno JČ+JA, FF UJEP Brno 21. Sęková Renata, Ing. učitelka VŠ Fakulta ekonomická, Ostravská 22. Semela Ivan, PhDr. učitel VŠ univerzita Filozofie + ekonomie, FF UJEP Brno 23. Šarounová Dagmar, Mgr. učitelka VŠ JA+JR, FF UP Olomouc 24. Šuráňová Jana, Ing. ZŘ pro teorii VŠ VŠB, Fakulta ekonomická, DPS 25. Váp Jiří, ak. sochař učitel VŠ Ker.a porcelán., VŠ 26. Vlažná Mirka, Ing. učitelka VŠ uměleckoprůmyslová VŠCHT + VOŠ- ekonomika a ZO, DPS 27. Vohnická Hana, Mgr. učitelka VŠ JČ + JR+ ON, FF UP Olomouc 3

5 3. Praktické vyučování učitelé odborného výcviku: Příjmení, jméno, tituly Funkce Stupeň vzdělání Kvalifikace 1. Čech Petr UOV ÚSO SOŠ Luhačovice, DPS 2. Guryča Radomír UOV ÚSO obor truhlář + nástavba, DPS 3. Haková Marie UOV ÚSO Gy + SPgŠ 4. Chvíla Rostislav UOV ÚSO SOŠ Luhačovice, DPS 5. Rosinová Jana, Bc. UOV VŠ SzeŠ + ISŠ + DPS, MU Brno, t.č. na RD 6. Stolaříková Alena UOV ÚSO SŠ pro pracující + DPS 7. Sudková Magda, Bc. UOV VŠ SOŠ Luhačovice, DPS, DTI v Dubnici n. V. 8. Suchánek Jiří UOV ÚSO obor kovář + nástavba, DPS 9. Šuráňová Martina, Mgr. UOV VŠ Uč. odb. předmětů, Ostravská univerzita 10. Švagerová Květoslava UOV ÚSO Střední hotelová škola + DPS 4. Domov mládeže a VMV: Příjmení, jméno, tituly Funkce Stupeň vzdělání Kvalifikace 1. Divila Radomír, Ing. ZŘ, ved. vych. VŠ Stroje a zař., Strojní fak. -VUT + DPS 2. Gavlasová Jana vychovatelka ÚSO SPŠ + DPS 3. Šoltysová Irena vychov. vychovatelka ÚSO SPgŠ 4. Fornůsková Marta vychovatelka ÚSO SVVŠ, SPgŠ 5. Ekonomický a provozní úsek: Příjmení, jméno, tituly Funkce Stupeň vzdělání 1. Kacálek Lubomír, Ing. správce budov VŠ 2. Konečná Zdeňka vedoucí prodejny ÚSO 3. Krajča Oldřich školník-údržbář SO 4. Maňas Michal, Bc. správce sítí VŠ 5. Michalčíková Lenka uklízečka ÚSO 6. Oksnerová Petra účetní ÚSO 7. Poláchová Zdeňka uklízečka SO 8. Semelová Marie uklízečka Z 9. Šátek Petr údržbář DM SO 10. Šátková Jana personalistka a asistentka ÚSO 11. Štěpánková Monika ředitele uklízečka SO 12. Lekešová Helena uklízečka ÚSO 13. Toralová Marie vedoucí účetní ÚSO 14. Vítková Jana uklízečka SO 6. Školní jídelna: Příjmení, jméno Funkce Stupeň vzdělání Koutná Marie kuchařka SO Miková Pavla hlavní kuchařka SO Mikuličková Blanka kuchařka SO Petříková Soňa vedoucí ŠJ ÚSO 4

6 IV. ZÁKLADNÍ CÍLE A ÚKOLY ŠKOLY Základním posláním střední školy je vzdělávání a výchova všestranně rozvinutého člověka s širokými kompetencemi a flexibilitou. Škola tuto svoji roli zajišťuje tím, že: 1. výchovu směřuje k občanským a demokratickým hodnotám, zejména i nadále hodlá působit proti všem formám patologického chování (zpracovává kvalitní minimální preventivní program, úzce spolupracuje s rodiči, s odborníky prevence, sociálními pracovníky, policií ČR apod.); 2. klade důraz na aktivní úlohu žáka, zejména na jeho tvořivé myšlení, zlepšuje materiální i etickou kulturu školy a vztah všech zainteresovaných činitelů ke škole, za tímto účelem bude pokračovat ve vnitřní evaluaci školy prostřednictvím daných prostředků a z evaluace bude vycházet k dalším zlepšením; 3. v oborech se schváleným RVP bude i nadále aktualizovat příslušné ŠVP zejména u oborů uměleckých řemesel, revidovat je a upřesňovat již zpracované ŠVP u stávajících oborů tak, aby nenastaly problémy u nově koncipovaných MZ; 4. bude využívat vybavená pracoviště novým grafickým softwarem (grafické studio, elektronická třídní kniha) a další multimediální technikou, dále zpřístupní internet a systém Bakalář pro rodiče, žáky i vyučující a UOV, a tak vytvářet další podmínky pro využití ICT prostřednictvím moderní techniky a e-learningového vyučování dle projektů z ESF; 5. i nadále bude spolupracovat se sociálními partnery školy (viz dále) při zajišťování odborného výcviku a odborné praxe žáků a při vzdělávání dospělých a veřejnosti, vyvíjet aktivity při vzdělávání dospělých, podílet se na uznávání kvalifikací prostřednictvím neformálního vzdělávání a informálního učení; 6. hodlá plně využívat dokončeného operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastronomie a dokončit práce na projektu EU peníze středním školám, tzv. šablony spolufinancované z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR a ověřit jejich působnost; 7. dokončí projekt Comenius Partnerships MUSIC, VEHICLE OF CULTURAL IDENTITY a zahájí nový projekt LdV mobility "ANATOLIAN POTTERY - A UNIQUE WORLD OF ART" pro žáky oboru Design a tvorba keramiky, chceme rozvíjet další spolupráci s polskými školami (např. Dąbrowa Górnicza) a dánskou odbornou školou ve Skive; 8. v rozumné míře bude pokračovat ve školních projektech ve spolupráci s příslušnými občanskými sdruženími a spolupracovat s krajskými a městskými orgány na rozvoji kulturního a společenského života kraje a města Luhačovice; 9. bude využívat zdokonalení výuky i provozu školy IT technologiemi; bude využívat plně pracoviště odborného výcviku oboru gastronomie i pro kurzy moderní gastronomie a barmanské kurzy, dále účelně využívat pro výuku i mimoškolní činnost prostory DM (přednáškový sál a sál volnočasových aktivit); 10. hlavní pozornost bude věnovat propagaci školy, zejména zvyšováním jejího kreditu mezi širokou občanskou i odbornou veřejností, především vysokou úrovní veškeré výchovné a pedagogické práce a promyšlenými prezentačními akcemi (s využitím aktivit všech oborů a aktivní spoluprací s přidruženými školami UNESCO); 11. zajistí vysokou odbornou a pedagogickou úroveň výuky, a to na všech úrovních škola, praxe, VMV, obor, třída, učitel, UOV, vychovatel s cílem dosáhnout vysoké míry sebereflexe a evaluace výchovné a vzdělávací práce a činností; 12. kladným příkladem a chováním pedagogů bude ovlivňovat osobnosti žáků; 13. zvláštní pozornost bude věnovat žákům ze sociálně handicapovaných rodin a talentovaným žákům. 5

7 V. TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ Odpovídá: Ing. Jana Šuráňová Teoretické vyučování řídí a kontroluje zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Obsah teoretického vyučování je dán učebním plánem jednotlivých oborů a učebními osnovami předmětů schválenými RVP. Je konkretizován v tematických plánech učiva a bude dále rozvíjen dle schválených RVP do individuálních ŠVP. ŠVP a tematické plány jsou závazné pedagogické dokumenty, které jsou pravidelně inovovány dle potřeb školy. Očekáváme od nich zvýšení kvality výuky vycházející z projektu OPVK a zvýšení kompetencí studentů. Organizace teoretického vyučování je stanovena ročním harmonogramem, měsíčním plánem a měsíčními rozvrhy vyučování, které jsou závaznými pedagogicko-organizačními dokumenty. Úroveň vyučování (výchovy a vzdělávání) zajišťují a kontrolují vedoucí předmětových komisí (dle plánů PK a plánů hospitační činnosti), kteří spolupracují s výchovným poradcem, preventistou sociálně patologických jevů, třídními učiteli, učiteli všeobecných a odborných předmětů a UOV. 1. Předmětové komise a jejich vedoucí: - scházejí se nejméně 3x za rok, o svých jednáních vždy předem informují zástupce ředitele pro teoretické vyučování; - garantují odbornou a pedagogickou úroveň výuky a doporučují řediteli ke schválení změny ŠVP a náplň tematických plánů; zajišťují uplatňování ŠVP ve svých oborech a navrhují jejich úpravy a změny; - odpovídají za odbornou a pedagogickou přípravu a úroveň maturitních zkoušek, závěrečných a přijímacích zkoušek, ročníkových testů a vstupních testů do 1. ročníků a připravují jejich rozbory - organizují mimoškolní činnost žáků, exkurze, soutěže, olympiády a SOČ; - řídí je vedoucí, který organizuje a kontroluje prostřednictvím hospitační činnosti pedagogické působení členů své předmětové komise a o jednání komise vede písemnou dokumentaci. Ve školním roce 2013/2014 jsou ustaveny tyto předmětové komise: - českého jazyka a literatury vedoucí Mgr. Zbyněk Lekeš (členové: VOH, LEK) - cizích jazyků vedoucí Mgr. Martina Kaňovská (členové: PAŘ, KLM, MAT, ŠAR, VOH, HNA) - matematiky a přírodních věd (členové: KRČ, DOS, VLA, KLM, MAT) vedoucí Mgr. Anna Johnová - informačních technologií vedoucí Ing. Iva Běšínská (členové KRČ, JOH, MAS) - ekonomických předmětů vedoucí Ing. Jana Šuráňová (členové: VLA, SEK, MAS) - společenských věd a odborných předmětů knižní kultury vedoucí PhDr. Ivan Semela (členové: : MAS, KLM, KAŇ, VOH) - předmětů technických a estetické výchovy vedoucí Mgr. Lubor Černobila (členové: MIL, VAP, MIK, KRČ, KAC + UOV) - tělesné výchovy a zeměpisu vedoucí Mgr. P. Hrabal (členové: DIV za VMV) 6

8 2. Třídní učitelé a počty žáků ve třídách: Třídní učitele jsou integrujícími činiteli pedagogického procesu ve své třídě. Koordinují činnost jednotlivých vyučujících, spolupracují se zástupcem ředitele pro VMV, výchovným poradcem, preventistou sociálně patologických jevů, učiteli odborného výcviku a rodiči. Vedou elektronickou třídní knihu a pedagogickou dokumentaci. Ve školním roce 2013/2014 jsou ustanoveni tito třídní učitelé: 1. G 22 žáků - PhDr. Klára Masařová 1. M 13 žáků - Mgr. Martina Kaňovská 1. U 21 žák - MgA. Kateřina Mikešová 2. G 23 žáků - Mgr. Zbyněk Lekeš 2. M 30 žáků - Ing. Mirka Vlažná 2. U 32 žáci - Mgr. Anna Johnová 3. G 30 žáků - Mgr. Hana Vohnická 3. M 32 žáci - Ing. Renata Sęková 3. U 25 žáků - Mgr. Věra Pařízková 4. U 30 žáků - Mgr. Ľudmila Krčmářová 4. K 18 žáků - Mgr. Petr Hrabal 4. M 25 žáků - RNDr. Petra Martinková Celkem: 301 žáků 3. Učitelé: Činnost učitele je stěžejním předpokladem úspěšnosti pedagogické práce. Jeho úkoly jsou stanoveny v pracovním a organizačním řádu. Kvalifikaci a odbornost si většina učitelů zvyšuje samostudiem a průběžnou účastí na seminářích, vzděláváním v rámci DVPP nebo spoluúčastí na vytváření a naplňování školních i evropských projektů a na úpravě ŠVP. 4. Další funkce ustanovené na škole: - výchovný poradce Mgr. Hana Vohnická - preventista sociálně patologických jevů PhDr. Ivan Semela - bezpečnostní referent a požární preventista Ing. Lubomír Kacálek - školní koordinátor EVVO RNDr. Petra Martinková - ICT koordinátor Ing. Jana Šuráňová - předseda Umělecké rady školy Ing. Lubomír Kacálek VI. PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ A PROPAGACE ŠKOLY Odpovídá: Mgr. Lubor Černobila Praktické vyučování řídí a kontroluje zástupce ředitele pro praxi. Praktické vyučování zahrnuje odborný výcvik žáků a odbornou praxi žáků. Jeho obsah je dán příslušnými učebními osnovami a je konkretizován ve ŠVP schvalovaných ředitelem školy. Organizace praktického vyučování je stanovena ročním harmonogramem a měsíčním rozpisem odborného výcviku a odborné praxe. Roční harmonogram je spolu s rozvrhem teoretického vyučování zpřístupněn, zejména na webu školy. Měsíční rozvrh odborného výcviku a odborné praxe zahrnuje: pracoviště žáků, jména žáků, obor a třídu. Za odbornou a pedagogickou úroveň praktického vyučování odpovídají předmětové komise odborných předmětů. 7

9 Kromě vlastního plnění osnov je třeba v tomto školním roce: 1. prohloubit odbornou a pedagogickou úroveň odborného výcviku a odborné praxe, dále systematicky pracovat s instruktory odborného výcviku i při doplňujících kurzech a odborných seminářích; 2. vést učitele i UOV k důslednému naplňování ŠVP a jejich průběžné aktualizace; 3. zvyšovat odbornou kvalifikaci UOV odbornými přednáškami, kurzy a semináři, osobním samostudiem, spoluprací na vytváření a realizaci projektů a odborných kurzů; 4. optimalizovat síť pracovišť odborné praxe a odborného výcviku oborů informační služby, managementu umění a reklamy, uměleckých řemesel, oborů gastronomie a prohloubit odbornou a pedagogickou spolupráci s těmito pracovišti; 5. odpovědně připravit praktickou část přijímacích, společných maturitních zkoušek a jednotných závěrečných zkoušek; 6. ve spolupráci se sociálními partnery řešit účast žáků a pedagogických pracovníků na soutěžích, přehlídkách, veletrzích, na výstavách, společenských akcích, recepcích apod.; 7. žáky všech oborů seznamovat formou přednášek, exkurzí a připadnou účastí na společenských, odborných i sportovních akcích apod. s činností podnikatelské sféry; 8. zvýšenou pozornost věnovat problematice bezpečnosti práce jak ve školních dílnách, tak na smluvně zajištěných pracovištích; 9. soustavně prohlubovat odborné dovednosti žáků zapojením do organizace významných akcí pořádaných našimi partnery a spolupracujícími organizacemi. VII. DOMOV MLÁDEŽE A VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ Odpovídá: Ing. Radomír Divila Domov mládeže řídí a kontroluje vedoucí vychovatel, který je zároveň zástupcem ředitele pro výchovu mimo vyučování. Ve výchovné práci Domova mládeže je třeba klást vysoké nároky na práci vychovatelů, zvláště na jejich osobní příklad. Zájmovou činnost žáků lze organizovat pouze na základě dobrovolnosti a přitažlivosti prováděných činností. S ohledem na odborné zaměření přípravy žáků je třeba v zájmové činnosti věnovat potřebnou pozornost sportovní, ale i estetické výchově, literární a dramatické zájmové činnosti a koordinovat ji s pedagogickými záměry v teoretickém a praktickém vyučování školy. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat problematice drogové i jiné závislosti, vztahům mezi žáky, šikaně, násilí a ostatním sociálně patologickým jevům. Organizace práce DM je stanovena v ročním plánu činnosti, v měsíčním plánu a měsíčním rozvrhem služeb. Zájmová činnost musí být koordinována s výchovně vzdělávacím procesem ve škole. K tvořivému naplnění zájmových aktivit využít zejména: - programy a veřejná vystoupení žáků v rámci aktivit školy; - zájmové kroužky na DM; - besedy s významnými osobnostmi společenského a kulturního života pro školu i veřejnost; - mikulášský den školy; - zájezdy na divadelní představení; - práce Filmového klubu; - vydávání školního internetového časopisu MLOK; - kulturní akce organizované DK Elektra, lázeňskými domy a jinými institucemi v Luhačovicích; - výchovné a vzdělávací aktivity organizované DDM v Luhačovicích; - účastí na akcích spojených s regionálními, místními i mezinárodními projekty. 8

10 VIII. SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Ve školním roce 2013/2014 bude škola organizovat projekty Leonardo da Vinci v návaznosti na předchozí spolupráci s dosavadními zahraničními partnery (Slovinsko, Rakousko, Dánsko, Turecko, SRN, Polsko, Rumunsko, Itálie, Španělsko a Litva), dále se budeme účastnit projektů Comenius a aktivit SVES: 1) V tomto školním roce budou učitelé i žáci pokračovat na aktivitách vytvořených při dvouletém projektu partnerství Leonardo da Vinci s názvem THE INTEGRATION OF VOCATIONAL EDUCATION WITH THE INDUSTRIES, jehož cílem bylo posílení spolupráce mezi odbornými školami a firmami. Po skončení projektu bychom rádi spolupracovali zejména se školami: NEVSEHIR TEKNIK VE ENDUSTRI MESLEK LISESI, Nevsehir, Turecko, Skive Tekniske Skole, Midtjylland, Dánsko, a TECHNICZNE ZAKLADY NAUKOWE, DĄBROWA GÓRNICZA, Polsko, kde už máme dohodnuty další formy spolupráce i jednotlivé akce. 2) Pokračovat bude i práce na projektu Comenius Partnerships MUSIC, VEHICLE OF CULTURAL IDENTITY. Po setkání v Itálii a Španělsku nás čeká podzimní výjezd do Litvy, kterého se zúčastní celkem 3 pedagogové a 2 žáci a celý projekt bude na jaře zakončen za účasti všech zemí na naší škole. 3) Po dvou třítýdenních stážích, konaných v loňském roce v rámci projektu mobility Leonardo da Vinci s názvem OBJEVOVÁNÍ DĚDICTVÍ TURECKÉ GASTRONOMIE, se do oblasti turecké Kappadokie vrátíme a ve spolupráci s NEVSEHIR TEKNIK VE ENDUSTRI MESLEK LISESI zahájíme projekt LdV mobility "ANATOLIAN POTTERY - A UNIQUE WORLD OF ART" pro žáky oboru Design a tvorba keramiky. 4) Budeme rozvíjet další spolupráci s blízkými polskými školami (např. Dąbrowa Górnicza) a dánskou odbornou školou Skive Tekniske Skole (umělecké obory a obory gastronomie). 5) 2 vyučující se zúčastní v říjnu aktivity Comenius (studijní cesty), DVPP: a) Seminar on Outdoor Education Landscape Qualities and Outdoor Education Facilities, který se koná v islandském Reykjavíku; b) Focused on Scotland Course for Teachers of English at Secondary Level ve skotském Dunferline. IX. MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ Odpovídá: Ing. Zuzana Kozáková 1) Materiální a finanční zajištění úkolů školy je realizováno prostřednictvím rozpočtu školy, který je přidělován a schvalován zřizovatelem. Rozpočet školy je vydáván pro kalendářní rok a nekryje se se školním rokem. Ukazatele uvedené v tomto rozpočtu jsou pro školu závazné a jejich nedodržení se považuje jako závažné porušení hospodaření. Zvláštní finanční prostředky, které jsou v rozpočtu již zohledněny nebo teprve budou přiděleny v nejbližším termínu, jsou ty, které se týkají mimořádných aktivit školy. 2) Rozpočet na rok 2014, který bude částečně pokrývat provoz zařízení pro školní rok 2013/2014, se připravuje na základě požadavků jednotlivých oborů a bude předložen zřizovateli ke schválení. 3) V průběhu školního roku budou zajišťovány dodatečné zdroje od zřizovatele a sociálních partnerů ke krytí nákladů nadstandardních akcí školy. Úkolem školy bude získat část prostředků prostřednictvím darů, dotací a zejména z grantů a projektů. Budou probíhat zejména závěrečné práce na projektu EU peníze středním školám, tzv. šablony, a na výše jmenovaných projektech Comenius a LdV. 4) Škola bude i nadále provozovat doplňkovou činnost, která je neoddělitelnou součástí financování rozvoje školy. Výsledky DČ školy jsou po schválení zřizovatelem zdrojem dodatečného financování provozu a slouží ke zvýšení kvality výchovně vzdělávací práce. 9

11 5) Budeme dál plnit hlavní úkol dlouhodobého plánu školy optimalizovat provoz školy a modernizovat výuku tak, aby byly splněny všechny požadavky na chod vzdělávací instituce, jejíž prioritou je nalézat pro své absolventy bohaté uplatnění v dalším vzdělávání nebo odpovídající postavení na rychle se měnícím trhu práce. 6) Škola bude i nadále využívat sportovní halu a hřiště města Luhačovic. 7) Odborný výcvik a praxe žáků bude probíhat na smluvně zajištěných pracovištích sociálních partnerů i ve vlastních kapacitách. 8) Neoddělitelnou součástí školy je Domov mládeže, který poskytuje ubytování studentům ze vzdálenějších míst. Ani v tomto roce nepostačuje jeho kapacita, a proto musí zájemci využívat volné kapacity v soukromí. Pro využití volného času žáků bude i nadále fungovat v suterénu DM volnočasové centrum: přednáškový sál s projekční technikou a sportovní sál s posilovnou a aerobikovým sálem. Prostory budou dále zdokonalovány a budou sloužit k rozšíření nabídky pro akce pořádané školou i pro akce v rámci doplňkové činnosti školy. X. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY 1. Důležitý prvek vyučování představují školní exkurze žáků. Učitelé, třídní učitelé, UOV zahrnou exkurze do svých tematických plánů. Plán exkurzí je zahrnut do celoročního plánu, aktualizován v měsíčních plánech (odpovídají ZŘ pro teorii, třídní učitelé, učitelé, UOV) 2. I v letošním roce bude organizován lyžařský kurz 1. a 2. ročníků, dále pak sportovní kurz a jazykové soustředění pro žáky studijních oborů 3. ročníku. 3. K zájmovým aktivitám žáků prohlubujících jejich odborný rozvoj, samostatnost, tvořivost patří odborné soutěže na školní úrovni (např. Machr svého oboru, soutěž o novoročenku apod.) i mimoškolní soutěže (olympiády, soutěž Evropa ve škole, oborové soutěže, celostátní soutěže nebo SOČ). Soustředění na tyto aktivity vede k účelnému využívání volného času a škola je bude podporovat (zodpovídá ZŘ pro praxi a vedoucí PK) 4. Literární Luhačovice představují uznávanou vrcholnou akci. Jsou organizovány ve spolupráci s Klubem českých spisovatelů, Občanským sdružením Literární Luhačovice, případně dalšími literárními organizacemi a společenskými institucemi (zodpovídá ŘŠ, Mgr. Vohnická, Mgr. Lekeš) 5. Významnou aktivitou je i vydávání internetového časopisu MLOK. MLOK je interním školním časopisem. Jeho základním posláním je prezentovat život školy, jejích partnerů a dát prostor pro literární a výtvarné aktivity žáků. Vychází 4 x ročně (zodpovídá Mgr. Klimková) 6. Pro školu je nezbytná a obohacující také spolupráce se sociálními partnery při náboru žáků a v celoživotním vzdělávání dospělých, zejména s firmami Léčebné lázně Luhačovice Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., Zálesí, a.s., Lázně Luhačovice, a.s. (zodpovídá ZŘ pro praxi). 7. Pro další rozvoj studijních kompetencí bude škola pořádat i kurs kresby pro 2. a 3. ročníky a přípravný kurz pro vycházející žáky ze ZŠ příprava na talentovou zkoušku (zodpovídá vedoucí PK). 8. Velkou pozornost budeme klást i na rozvoj spolupráce s blízkými středními školami, ZŠ regionu a ostatními školskými zařízeními (zodpovídají všichni). Přílohy: 1. Termínový plán práce 2. Plán práce DM 3. Harmonogram 4. Plán personálního rozvoje pracovníků školy 10

12 PŘÍLOHA Č. 1 TERMÍNOVÝ PLÁN PRÁCE /2014 SRPEN Hefaiston - Helfštýn ČER 26. Porada vedení MIL Předmětové komise vedoucí PK 29. Pedagogická porada MIL 29. Porada gastronomie ČER 29. Porada UOV na UŘ ČER 29. Porada DM DIV Opravné zkoušky a dodatečná klasifikace ŠUR, učit Příprava tříd, dílen a DM na začátek školního roku všichni ZÁŘÍ 2. Zahájení školního roku v sále RONDO MIL 2. Poučení o BOZP a PO pro žáky UŘ (praxe) ČER 2. Dodatečné a opravné MZ (Slavičín) ŠUR 3. Třídnické hodiny (poučení o chování, BOZP a PO) TU 3. Měření a zkoušení pracovního oblečení UOV 3. Testování Diagnostik 2. M a 4. M TU, BES 4. Testování Diagnostik 2. M a 4. M TU, BES 4. Závěrečné zkoušky 3. K ČER 6. Seminář Junior Achievement VLA, SEK 7. Prezentace školy Kaňovice ČER 12. Dodatečné a opravné MZ a dodatečná JZZ ŠUR, ČER Folklorní festival ČER 15. Odevzdání tematických plánů a pedagogické dokumentace VŠICHNI 15. Odevzdání návrhů maturitních otázek předsedové PK 17. Srdíčkový den DIV 17. Celostátní soutěž řemesel Machr roku Ostrava ČER, CHVÍ Mezinárodní spolupráce Slovensko MIL 20. PČR ukázky záchranného systému MIL, TU Setkání škol UNESCO Valašské Meziříčí ČER, MIL Exkurze Praha, 4. U KRČ 26. Porada vedení MIL 26. Pedagogická porada MIL 26. Porada gastronomických oborů ČER 26. Porada DM DIV 27. Porada UŘ ČER Seminář výuky ekonomických předmětů (Rožnov p. R.) SEK 30. Nástup nové směny třídnické hodiny, BOZP TU Soutěž EUROSKOLA ŠUR 30. Školská rada - jednání DIV ŘÍJEN 1. Vyhlášení soutěže Evropa ve škole (lit. i výt.) SEM Veletrh vzdělávání Hodonín DIV 3. Exkurze Olima Olomouc festival gastronomie 1. a 2. G ŠUM 4. Požární poplach KAC Comenius - Island ŠUR 11

13 Comenius, DVPP Skotsko PAŘ 15. Bílá pastelka DIV Veletrh vzdělávání Břeclav DIV 16. Porada UŘ ČER 17. Veletrh vzdělávání Třebíč DIV 18. Umělecká rada školy KAC 18. Den otevřených dveří a přípravný kurz na talentové zkoušky ČER 19. Den otevřených dveří a přípravný kurz na talentové zkoušky ČER 21. Porada gastronomických oborů ČER 22. Porada vedení MIL 22. Pedagogická porada MIL 23. Motivační barmanský kurz pro 1. G ŠUM 23. Woodtec, exkurze výstaviště Brno KAC Comenius Litva ČER, MIL, ŠAR 24. Porada DM DIV 28. Státní svátek Podzimní prázdniny MIL 31. Nástup nové směny Obezita není in VLA, SEK Rozzáříme Dětský úsměv VLA, SEK LISTOPAD 1. Vyhlášení soutěže o nejlepší novoročenku VAP 1. Turnaj ve volejbale o Putovní pohár ředitele školy DIV Kurz studené kuchyně žáci oboru gastronomie (výběr) STO 6. Přehlídka středních škol Přerov DIV OH řemesla Zlín DIV Řezbářské sympozium Zlatý řez, Praha ČER, CHVÍ 13. Přehlídka středních škol Přerov DIV 14. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí MIL 14. Třídní schůzky rodičů ŠUR, TU 15. Uzávěrka podání přihlášek žáků k MZ řediteli školy ŠUR 21. Imatrikulace 1. ročníků DIV 22. a 23. Veletrh středních škol Brno DIV 22. a 23. Dny otevřených dveří a přípravný kurz na talentové zkoušky ČER 22. Komunikujeme s lehkostí MAS 25. Předmětové komise postupně dle harmonogramu. vedoucí PK, ŠUR 25. Nástup nové směny 28. Porada vedení MIL 28. Pedagogická porada MIL 28. Porada gastronomických oborů ČER 28. Porada DM DIV 28. Porada UŘ ČER 30. Uzávěrka podání přihlášek k MZ ředitelem školy do CZVV MIL 30. Termín podání přihlášek pro obory s talentovou zkouškou MIL Soutěž pro žáky středních škol společná akce oborů KAN, LEK Bussines Point workshop Brno VLA, SEK Junior Achievement seminář SEK Točířská soutěž Bechyně ČER Exkurze KER, Sklárna Květná ČER, UOV Ker Exkurze 1. G Podravka-Lagris, Dolní Lhota MAR 12

14 PROSINEC 2. Vyhlášení nejlepší PF na rok 2014 KAC Veletrh středních škol Ostrava DIV 6. Rozsvěcení vánočního stromu Luhačovice, jarmark ČER 6. Vánoční den školy ČER 6. a 7. Den otevřených dveří a přípravný kurz na talentové zkoušky ČER 18. Hodnocení - klauzurní práce 2. a 4. U (dle měsíčního plánu) ČER, ŠUR 18. Vánoční turnaj ve volejbalu HRA 19. Porada vedení MIL 19. Pedagogická porada a provozní porada MIL 20. Zadání témat MPP a PMZ pro 4. ročníky ČER Vánoční prázdniny MULTIKULTI-CHALLENGE workshop SEM Exkurze do Vídně KAN, VAP Studentská společnost Veletrh v Ostravě Olympiáda JČ školní kolo LEK Propagace oborů na ZŠ ČER, UOV Valašský mikulášský jarmek Valašské Klobouky ČER LEDEN 6. Začátek vyučování, nástup nové směny PED Talentové zkoušky do oborů UŘ VAP 17. Ples školy DIV 18. Den otevřených dveří PED 20. Klauzurní práce hodnocení 1. a 3. U (dle měsíčního plánu) ŠUR 21. Uzavření klasifikace ŠUR 23. Porada vedení MIL 23. Klasifikační porada MIL 23. Porada gastronomických oborů ČER 23. Porada DM DIV 23. Porada UŘ ČER 30. Ukončení 1. pololetí, vysvědčení ŠUR, TU 31. Předmětové komise vedoucí PK 31. Pololetní prázdniny 31. Zadání SOP ČER Divadelní představení LEK, JDO, VOH Exkurze Technické muzeum Brno (železářství, nožířství) ČER, UOV Kov Propagace oborů na ZŠ ČER, UOV ÚNOR 3. Nástup nové směny ČER Flairový kurz žáci oboru Gasto ŠUM Lyžařský kurz pro žáky HRA 27. Porada vedení MIL 27. Pedagogická porada MIL 27. Porada gastronomických oborů ČER 27. Porada DM DIV 27. Porada UŘ ČER 27. Mezinárodní potravinářský veletrh Salima, Brno ŠUM Finanční gramotnost SEK, VLA Soutěž gastro - Mistr v přípravě pokrmů z brambor STO Exkurze obě knihovny Zlín a IC SEM 13

15 Divadelní představení Propagace oborů na ZŠ LEK, VOH ČER, UOV BŘEZEN Jarní prázdniny 10. Nástup nové směny 15. Termín odevzdání přihlášek k dennímu studiu ŠUR 21. Den otevřených dveří Tak to chodí u nás ČER 27. Porada vedení MIL 27. Pedagogická porada MIL 27. Porada gastronomických oborů ČER 27. Porada DM DIV 27. Porada UŘ ČER 28. Provozní porada MIL 31. Nástup nové směny LdV Turecko ŠUR Junior Achievement akademie Filmové představení Jeden svět LEK Olympiáda JČ krajské kolo LEK Literární dílna veřejná čtení (vlastní práce studentů) LEK Exkurze - Artware (keramická výroba) - Zlechov, muzeum a Umělecká průmyslová škola v Uh. Hradišti ČER, UOV Ker DUBEN Praktické maturity 4. U ČER Comenius Partnership Luhačovice ČER 14. Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí PED 16. Porada vedení MIL 16. Klasifikační porada za 3. čtvrtletí ŠUR 16. Třídní schůzky rodičů ŠUR, TU 16. Pedagogická porada MIL 16. Porada gastronomických oborů ČER 16. Porada DM DIV Velikonoční prázdniny 21. Velikonoční pondělí Přijímací řízení - 1. kolo ŠUR, MIL 23. Porada gastronomických oborů ČER 23. Porada DM DIV 23. Porada UŘ ČER 29. Uzavření klasifikace 4. roč. ŠUR 30. Odevzdání maturitních prací 4. U ČER 30. Klasifikační porada 4. ročníků MIL 30. Majáles školy DIV Divadelní představení LEK, VOH Soutěž gastro Mistr ve vaření kávy ŠUM KVĚTEN 1. Státní svátek DIV 2. Volno pro žáky školy Blok písemných prací společné části MZ ŠUR 5. Nástup nové směny 8. Státní svátek DIV 14

16 9. Volno pro žáky školy Praktické maturity 4. K, 4. M a 4. U ČER 16. Poslední zvonění 4. ročníků tř.uč Studijní volno 4. ročníků Ústní zkoušky společné a profilové části MZ 4. ročníků ŠUR 29. Porada vedení MIL 29. Uzavření klasifikace 3. G ŠUR 29. Pedagogická rada MIL 29. Porada gastronomických oborů ČER 29. Porada DM DIV 29. Porada UŘ ČER Divadelní představení LEK, VOH Exkurze Muzeum Velké Moravy SEM Exkurze Skanzen Rožnov pod Radhoštěm ČER, UOV Ker Návštěva hvězdárny JOH Exkurze Hostětín ekologické centrum JOH Exkurze 3. G firma Rudolf Jelínek, Vizovice MAR ČERVEN 2. Nástup nové směny 2. Písemná závěrečná zkouška 3. G ČER Praktické závěrečné zkoušky 3. G včetně normování ČER 5. Předání maturitních vysvědčení 4. ročníků ŠUR Sportovní kurz a jazykové soustředění 3. ročníků HRA Studijní volno 3. G 16. Ústní závěrečná zkouška 3. G ŠUR 17. Předání výučních listů 3. G ČER 23. Uzavření klasifikace PED Literární Luhačovice VOH Exkurze tříd +DM ŠUR, DIV 24. Porada vedení MIL 24. Závěrečná klasifikační porada ŠUR, MIL 24. Porada gastronomických oborů ČER 24. Porada DM DIV 24. Porada UŘ ČER 26. Sportovní den HRA 27. Ukončení školního roku, předání vysvědčení MIL, ŠUR 27. Pedagogická porada ŠUR 27. Předmětové komise vedoucí PK, ŠUR 27. Provozní porada MIL 27. Odevzdání dokumentace, úklid kabinetů, dílen atd. PED 28. Začátek hlavních prázdnin Exkurze 2. G firma Pivovar Uherský Brod MAR Muzeum Luhačovického Zálesí, 1. ročníky SEM Archív Klečůvka, archív, 4. K MAS Řezbářské sympozium, Bzenec ČER, CHVÍ Exkurze Dolní oblast Vítkovic, Ostrava (vysoké pece) 1. U KAC, UOV Kov SRPEN 25. Nástup pedagogů do školy, pedagogická porada PED Opravné, klasifikační zkoušky ŠUR, PED 33. roč. setkání uměleckých kovářů Hefaiston ČER 15

17 PŘÍLOHA Č. 2 PLÁN PRÁCE DOMOVA MLÁDEŽE 2013/2014 ZÁŘÍ 2. Poučení o bezpečnosti a Řádu DM DIV Poznáváme Luhačovice vycházky VYCH Folklorní festival DIV 17. Veřejná sbírka - Srdíčkový den DIV 20. PČR ukázky záchranného systému DIV 23. Odevzdání dokumentace vychovatelek DIV, VYCH 26. Pedagogická porada DIV 26. Porada vychovatelek DIV, VYCH 26. Domovní rada DIV 26. Pedagogická porada MIL ŘÍJEN 2. Školská rada DIV 4. Evakuace Domova mládeže nácvik DIV 15. Veřejná sbírka Bílá pastelka DIV 18. a 19. Den otevřených dveří DIV 23. Pedagogická porada DIV 24. Porada vychovatelek DIV 24. Domovní rada DIV 28. Státní svátek Podzimní prázdniny LISTOPAD 1. Turnaj ve volejbale o Putovní pohár ředitele školy DIV 14. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí MIL 14. Třídní schůzky rodičů DIV 21. Imatrikulace 1. ročníků DIV 21. Porada vychovatelek DIV 21. Domovní rada DIV 22. a 23. Dny otevřených dveří ČER 28. Pedagogická porada DIV PROSINEC 6. Rozsvěcení vánočního stromu Luhačovice, jarmark DIV 6. a 7. Den otevřených dveří DIV 17. Vánoční večeře, vánoční besídky DIV, VYCH 18. Vánoční turnaj ve volejbalu DIV, HRA 19. Pedagogická porada a provozní porada DIV 19. Porada vychovatelek DIV 19. Domovní rada DIV Vánoční prázdniny LEDEN 17. Ples školy DIV 18. Den otevřených dveří DIV 23. Porada vychovatelek DIV, VYCH 23. Domovní rada DIV 23. Pedagogická rada DIV 31. Pololetní prázdniny 16

18 ÚNOR 20. Porada vychovatelek DIV, VYCH 20. Domovní rada DIV 27. Pedagogická rada DIV BŘEZEN Jarní prázdniny 10. Nástup nové směny 21. Den otevřených dveří Tak to chodí u nás DIV 27. Pedagogická porada DIV 28. Porada vychovatelek DIV, VYCH 28. Domovní rada DIV D U B E N Velikonoční týden na DM DIV 16. Klasifikační porada za 3. čtvrtletí ŠUR 16. Třídní schůzky rodičů ŠUR, TU Velikonoční prázdniny 21. Velikonoční pondělí 24. Porada vychovatelek DIV, VYCH 24. Domovní rada DIV 30. Majáles KVĚTEN 1. Státní svátek 2. Volno pro žáky školy 8. Státní svátek 9. Volno pro žáky školy 22. Porada vychovatelek DIV, VYCH 22. Domovní rada DIV Svátek s Emilem veřejná sbírka DIV 29. Pedagogická rada MIL ČERVEN Sportovní kurz HRA, DIV 19. Domovní rada DIV 19. Porada vychovatelek DIV, VYCH Evakuace Domova mládeže nácvik DIV 24. Klasifikační porada DIV 27. Pedagogická a provozní porada DIV ČERVENEC Letní činnost organizační zajištění DIV S R P E N Letní činnost DIV 25. Nástup do pracovního procesu VYCH 17

19 PŘÍLOHA Č. 3 18

20 PŘÍLOHA Č. 4 PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ ŠKOLY a) Vzdělávání vedoucích pracovníků školy b) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků a rozšíření kvalifikace c) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií d) Vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí k prohloubení odbornosti e) Ostatní vzdělávání a) VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY: JMÉNO, FUNKCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PaedDr. MILIČKA Karel, ředitel školy Ing. ŠURÁŇOVÁ Jana, zástupce statutárního orgánu, ZŘ pro teorii Mgr. Lubor ČERNOBILA, ZŘ pro praxi Ing. DIVILA Radomír, ZŘ pro VMV Ing. KOZÁKOVÁ Zuzana vedoucí provozněekonomického úseku Rozvoj manažerských dovedností, řízení školy a strategie personální práce Vedení projektů Leonardo da Vinci a dalších nabízených projektů Rozvoj jazykových dovedností Vedení projektu Comenius Management školského zařízení, personální práce, Vedení projektů školy Sledování a studium zákonů, předpisů a nařízení ekonomického a charakteru Finanční vedení projektů OP VK a dalších projektů Leonardo a Comenius - zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol ZK - spolupráce s NÚOV - právní problematika v řízení - právní problematika v řízení školy - Řešení neřešitelného - vedení projektu DUM - problémy v řízení DM - nové trendy v účetnictví, - studium daně z PH - účtování v projektech b) VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI CIZÍCH JAZYKŮ A ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE: DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Studium pedagogických pracovníků bude zaměřeno na zvýšení jazykových znalostí, zvláště v jazyce německém a anglickém, u UOV s důrazem na zvládnutí cizích jazyků v odborné terminologii. Formy studia: vysokoškolské studium studium ukončené certifikáty zdokonalovací studium zahraniční pobyty a stáže 19 vysokoškolské studium: Bc. Rosinová Jana magisterské dějiny umění zdokonalovací studium jazyků JŠ RNDr. Martinková Petra jazyková škola Zlín JA Mgr. Šárka Klimková jazyková škola Zlín zahraniční pobyty a stáže: Litva Mgr. Lubor Černobila, PaedDr. Karel Milička, Mgr. Dagmar Šarounová Comenius Ing. Jana Šuráňová (Island) a Mgr. Věra Pařízková Velká Británie Bc. Magda Sudková Turecko Využívány budou VŠ, dále akce NIDV, jiných vzdělávacích institucí, pobyty v zahraničí, akce pořádané školou, samostudium, studium v rámci projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastronomie a projektu EU peníze středním školám. c) VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI ICT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více