Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání"

Transkript

1 Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0]

2 OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY INFORMACE O AKCÍCH OKRES PLZEŇ MĚSTO OKRES PLZEŇ SEVER OKRES PLZEŇ JIH OKRES ROKYCANY OKRES DOMAŽLICE OKRES KLATOVY OKRES TACHOV INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY Kontakty 52 [1]

3 Vysvětlivky a použité zkratky Typ školy: ST státní škola Cizí jazyk: AJ anglický jazyk SO soukromá škola NJ německý jazyk CI církevní škola FJ francouzský jazyk ŠJ španělský jazyk Jiné: PLP povinná lékařská prohlídka RJ ruský jazyk OZP osoby zdravotně znevýhodněné nebo se zdravotním IJ italský jazyk postižením L latina ŠVP školní vzdělávací program : PŠD žáci s dokončenou povinnou školní docházkou Ukončení : MT maturita ZŠ5 žáci 5. tříd ZŠ VL výuční list ZŠ7 žáci 7. tříd ZŠ A absolutorium DZŠ dospělí se základním vzděláním JI jiné VYU vyučenci ZZ závěrečná zkouška MAT maturanti : NA nástavbové : DE denní VO vyšší odborné (pomaturitní) DA dálkové ZVL zkrácené s výučním listem DI distanční (dříve externí) ZM zkrácené s maturitou VE večerní KS kombinované AJ anglický jazyk M matematika PT pohybové testy : CJ cizí jazyk OSP obecné studijní předpoklady TV tělesná výchova Č český jazyk PO pohovor TZ talentová zkouška F fyzika PS psychologické testy VZ test všeobecných znalostí B biologie ZSV společenské vědy spěch udává pouze orientační průměrný prospěch žáka, který škola doporučuje k přihlášení na daný obor. Dosažený prospěch však nemusí znamenat automatické přijetí na školu. Některé školy tento údaj neudávají. přihl / odevzdáno ZL počet přihlášených uchazečů do 1.kola PZ / počet vrácených zápisových lístků PZ v minulém školním roce počet přijatých v minulém školním roce za všechna přijímací kola počty žáků, které škola plánuje přijmout Poznámka: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v tomto školním roce vyhlásilo pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Pilotního ověřování se účastní všechny střední školy zřizované Plzeňským krajem, které mají ve své nabídce maturitní obory. [2]

4 INFORMAČNÍ AKCE PRO RODIČE A ŽÁKY V PLZEŇSKÉM KRAJI PLZEŇ: PERSPEKTIVA TECHNICKÉHO A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI koná se , SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň, pořádá RHK Plzeňského kraje, kontaktní osoba: Bc. Petra Čížková, tel.: , Ing. Jitka Chvalová, tel.: STOD : VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL koná se od 9:00 do 15:00 hod. v Kulturním domě ve Stodě, Nádražní 477, pořádá OHK Plzeňjih, kontaktní osoba: Ing. Holečková, DOMAŽLICE: OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ koná se v MKS Domažlice dne , pořádá OHK Domažlice, kontaktní osoba: pí. Votavová, tel.: KLATOVY: AKADEMIE ŘEMESEL koná se dne v kulturním domě DRUŽBA v Klatovech, pořádá OHK Klatovy, Kontaktní osoba: Ing. Kolářová, tel.: TACHOV: KAM NA ŠKOLU? KAM DO UČENÍ? KAM ZA VZDĚLÁNÍM? koná se v kulturně společenském areálu MŽE v Tachově dne od 9:00 do 17:00 hod., pořádá MKS Tachov, kontaktní osoba: pí. Maroszová, tel.: [3]

5 OKRES PLZEŇ MĚSTO str. Gymnázium, Mikulášské nám Gymnázium Luďka Pika Masarykovo gymnázium Sportovní gymnázium Gymnázium Františka Křižíka a Základní škola, s.r.o Církevní gymnázium Konzervatoř Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o Obchodní akademie Plzeňská obchodní akademie, s.r.o VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Střední průmyslová škola dopravní Střední průmyslová škola stavební Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o (Střední odborná škola profesora Švejcara) škola sloučena. 17 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu Střední škola informatiky a finančních služeb Hotelová škola Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o Integrovaná střední škola živnostenská Střední odborné učiliště elektrotechnické Střední odborné učiliště stavební Odborná škola výroby a služeb (dříve Odborné učiliště a praktická škola)...23 Střední odborné učiliště obchodu a řemesel s.r.o. Starý Plzenec...24 Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o [4]

6 Škola: G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, M i k u l á š s k é n á m. 23 Adresa: Mikulášské náměstí 23, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Petr Mazanec Pracovník pro informace: Mgr. Tomáš Otava Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: 9. a Ubytování lze zajistit v DM Částkova ul., Plzeň. Stravování je zajištěno podle ročníků v jídelně 12. ZŠ na Jiráskově náměstí (nižší stupeň) a v jídelně Církevního gymnázia na Mikulášském náměstí (vyšší stupeň). P o z n á m k y pro s PŠD, ZŠ5 a ZŠ7: K přijímacím zkouškám se konají každoročně přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Škola je vybavena multimediálními učebnami s moderní audiovizuální a výpočetní technikou, tělocvičnou, posilovnou, lezeckou stěnou a venkovním víceúčelovým hřištěm. V prostoru školy je bufet a nápojový a potravinový automat. story školy jsou plně pokryty wifi připojením na internet. Během školního roku funguje řada kroužků se sportovním nebo přírodovědným zaměřením. Škola má partnerství s francouzským lyceem v Châteaubriant a gymnáziem v německém Schwandorfu. Mezi žáky těchto škol probíhají pravidelné výměnné pobyty, které umožňují zdokonalení e v cizím jazyce. Škola má dlouhodobě výborné výsledky v umístění žáků v různých předmětových olympiádách a soutěžích. V programu Excelence středních škol se v posledních dvou letech umístila na prvním místě v Plzeňském kraji a na třetím místě v rámci celé České republiky. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka 7941K/41 Gymnázium Vzdělání brána do života (zaměření matematika a přírodní vědy) 7941K/41 Gymnázium Vzdělání brána do života (zaměření všeobecné) 7941K/61 Gymnázium Vzdělání brána do života (zaměření matematika a přírodní vědy) 7941K/81 Gymnázium Vzdělání brána do života (všeobecné zaměření) 4 4 MT MT 47 / / plán Č, M, OSP Č, M, OSP DE DE PŠD PŠD spěch OZP PLP 6 MT 68 / Č, M, OSP DE ZŠ7 Ne 8 MT 116/ Č, M, OSP DE ZŠ5 Ne Ne Ne 7941K/41 Gymnázium (distanční studium) Vzdělání brána do života 45 MT 4 / Č, M DI DZŠ Ne [5]

7 Škola: G Y M N Á Z I U M L U Ď K A P I K A, P l z e ň, O p a v s k á 21 Adresa: Opavská 21, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Aleš Janoušek Pracovník pro informace: Mgr. Miroslava Fenclová Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ Stravování: ano 28, Kč/oběd (nižší stupeň) WWW: 30, Kč/oběd (vyšší stupeň) Den otevřených dveří: * se budou konat do všech otvíraných studijních oborů podle jednotných přijímacích zkoušek stanovených MŠMT formou testů Cermat. Obor 7941K/61 je bilingvní studium s vybranými předměty ve španělském jazyce. U uchazečů nepožadujeme ani základní znalost španělštiny. Do všech typů oborů budou přijímáni jen uchazeči, kteří se učí anglický jazyk. všech oborů budeme otevírat přípravné, event. vyrovnávací kurzy od února Ubytování lze zajistit v DM Koterovská 85, Plzeň (4 stanice autobusem) tel Cena za ubytování je cca 1100, Kč/měs. (samostatný pokoj 1 400, Kč/ měs.). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 7941K/41 Gymnázium Učit se pro život, ne pro školu 4 MT 106 / Č, M* DE PŠD Ne 7941K/61 Gymnázium vybrané Otevřený svět 6 MT 53 / Č, M* DE ZŠ7 Ne předměty v cizím jazyce 7941K/81 Gymnázium Učíš se pro sebe 8 MT 100 / Č, M* DE ZŠ5 Ne Škola: M A S A R Y K O V O G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, P e t á k o v a 2 Adresa: Petákova č.p. 2055/2, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Olga Matějková Pracovník pro informace: Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: DM jiných škol Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 700,/měsíc WWW: 28, Kč/oběd Den otevřených dveří: v 15:30 a v 16:30 pro zájemce o 8leté studium v 15:30 a v 16:30 pro zájemce o 4leté studium Ubytování lze zajistit v domovech mládeže jiných škol (VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Částkova 58, Plzeň, SPŠ dopravní a SOU dopravní, Karlovarská 99, Plzeň). Stravování ve výdejně jídel gymnázia. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 7941K/41 Gymnázium Všestranným vzděláním proti 4 MT 72 / Č, M DE PŠD Ne průměrnosti 7941K/41 Gymnázium Jazykovým vzděláním proti 4 MT 73 / Č, M DE PŠD Ne průměrnosti 7941K/81 Gymnázium Všestranným vzděláním proti 8 MT 111 / Č, M DE ZŠ5 Ne průměrnosti 7941K/81 Gymnázium Jazykovým vzděláním proti průměrnosti 8 MT 76 / Č, M DE ZŠ5 Ne [6]

8 Škola: S P O R T O V N Í G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, T á b o r s k á 28 Adresa: Táborská 28, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Milena Majerová Pracovník pro informace: Mgr. Svášková, Mgr. Lintimer Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1 100, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ Stravování: ano 85, Kč/celodenní WWW: 27, Kč/oběd P o z n á m k y ke škole Ke všem oborům společně: Na přihlášku je nutné připsat sport, který uchazeč vykonává. Od všech uchazečů požadujeme sportovní dotazník. Pouze u oboru 7942K/41 (třída A = obor s talentovou zkouškou) vyžadujeme zdravotní prohlídku na formuláři školy (ne na přihlášce). U ostatních oborů (7941K/41, 7941K/81) zdravotní způsobilost bude potvrzena na přihlášce. Oba formuláře uchazečům škola zašle na základě došlé přihlášky. Obor 7942K/41 Gymnázium se sportovní přípravou čtyřletý obor s talentovou zkouškou (třídy A) z 9. tříd ZŠ Sportovní zaměření: atletika, judo, plavání, střelba, tenis, volejbal (dívky) Den otevřených dveří: od 16:00 hod. Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a talentové : leden 2015 (přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy) Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M: do průměru 1,70 (bez známky 4) ve sledovaných obdobích ( I. a II. pol. 8. roč.). Talentové konají všichni uchazeči. Obor 7941K/81 Gymnázium osmiletý obor z 5. tříd ZŠ Den otevřených dveří: od 16:00 hod. Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a pohybové testy: duben (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Všichni uchazeči konají přijímací Č, M a pohybové testy. Obor 7941K/41 Gymnázium čtyřletý obor (třídy B) z 9. tříd ZŠ Den otevřených dveří: od 16:00 hod. Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a pohybové testy: duben (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M do průměru 1,30 (bez známky 3) ve sledovaných obdobích ( II. pol. 8. roč. a I. pol. 9. roč.). Pohybové testy konají všichni uchazeči. V rámci přijímacího řízení budeme přijímat žáky z 9. tříd ZŠ do 5. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia Obor 7941K/81 Gymnázium osmiletý obor vyšší stupeň z 9. tříd ZŠ Den otevřených dveří: od 16:00 hod. Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a pohybové testy: duben (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M do průměru 1,50 (bez známky 3) ve sledovaných obdobích ( II. pol. 8. roč. a I. pol. 9. roč.). Pohybové testy konají všichni uchazeči. Předpokládáme 4 volná místa. Předpokladem je studium 2 cizích jazyků (kombinace AJ NJ). ý cizí jazyk naši žáci studují třetím rokem v týdenní dotaci 2 hodin. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 7942K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 7941K/41 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 7941K/81 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 7941K/81 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 4 MT 30 / Č, M, TZ DE PŠD 1,7 Ne 4 MT 48 / Č, M, PT DE PŠD 1,3 Ne 8 MT 78 / Č, M, PT DE ZŠ5 1,2 Ne 8 MT 1 / Č, M, PT DE PŠD 1,5 Ne [7]

9 Škola: G Y M N Á Z I U M F R A N T I Š K A K Ř I Ž Í K A A Z Á K L A D N Í Š K O L A, s. r. o. Adresa: Sokolovská 54, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Šárka Chvalová Pracovník pro informace: H. Strnadová, I. Kubíčková Tel: Fax: Typ školy: SO Ubytování: ne Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ Stravování: ano 660, Kč/měsíc (prima kvarta), 700, Kč/měsíc (kvinta. oktáva) WWW: Den otevřených dveří: Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro zájemce o čtyřleté studium: únor březen Přesný termín na webových stránkách školy. Zkoušky nanečisto pro 8leté studium: únor Přesný termín na webových stránkách školy. Posílena výuka AJ. Vyučuje se předmět osobnostní výchova. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 7941K/41 Gymnázium Vzdělání na míru 4 MT 14 / , Č, M, AJ, PO, DE PŠD 1,3 Ne PS 7941K/81 Gymnázium Vzdělání na míru 8 MT 32 / , PO, PS DE ZŠ5 1,3 Ne Škola: C Í R K E V N Í G Y M N Á Z I U M P l z e ň Adresa: Mikulášské nám. 15, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Daniel Petříček Pracovník pro informace: Eva Svejkovská Tel: / 14 Fax: Typ školy: CI Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ, RJ Stravování: ano 32, Kč/oběd nižší gymnázium WWW: 33, Kč/oběd vyšší gymnázium Den otevřených dveří: od hod. P o z n á m k y pro ZŠ5: Zaměření gymnázia je všeobecné, důraz kladen na výuku cizích jazyků. Od 1. ročníku výuka dvou cizích jazyků AJ + NJ nebo AJ + FJ. V 5. a 6. ročníku latina. Vyučuje se předmět religionistika. Od 7. ročníku dělení na větev přírodovědnou a společenskovědní. Volitelné předměty: RJ, ŠJ, L, IF a laboratorní práce. P o z n á m k y pro obory dálkového : Dálkové 4leté studium, bez přijímacích zkoušek, školné , Kč/rok. Výuka probíhá 1x za 14 dní v sobotu ( hod.). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 7941K/81 Gymnázium Kompas 1, 2 8 MT 211 / Č, M DE ZŠ5 Ne 7941K/41 Gymnázium Kompas 3 4 MT 6 / , DA DZŠ, VYU Ne [8]

10 Škola: K O N Z E R V A T O Ř, P l z e ň, K o p e c k é h o s a d y 10 Adresa: Kopeckého sady 10, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Miroslav Brejcha Pracovník pro informace: M. Chocholoušková Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1300, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, IJ Stravování: ano 36, Kč/oběd, 94, Kč celodenní stravné WWW: Týden otevřených dveří: Přihlášky se podávají do na ředitelství školy. P o z n á m k y pro s PŠD: Talentové se konají ze hry na nástroj nebo zpěvu (dle oboru) a z hudební teorie. V rámci oboru Hudba lze studovat zaměření na skladbu, dirigování a hru na elektronické klávesové nástroje. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 8244P/01 Hudba ŠVPKPHudba 6 A 48 / TZ DE VO PŠD Ne Ne 8245P/01 Zpěv ŠVPKPZpěv 6 A 19 / TZ DE VO PŠD Ne [9]

11 Škola: S O U K R O M Á S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z Á M E Č E K, s.r.o. Adresa: Pod Vinicemi 82, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Renata Šindelářová Pracovník pro informace: Mgr. Karolína Žáková Tel: , Fax: Typ školy: SO Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: Na základě telefonické domluvy prohlídka školy kdykoliv. Konzultační den Ukaž, co umíš Ubytování internátní ubytování v Plzni. Stravování každodenní dovoz rychlého občerstvení, k dispozici mikrovlnné trouby, varné konvice a lednice, automaty na pití a občerstvení. P o z n á m k y pro s PŠD: Termín podání přihlášek Na přihlášce uvést vždy i druhou variantu studijního oboru, o který by uchazeč měl zájem. talentové studijní kresba, kreativní test, specifický úkol dle oboru. Požaduje se předložení domácích prací (10 20 ks): studijní kresba, volná tvorba dle volby oboru. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od poloviny září Možnost slevy na školném! 5 nejúspěšnějších studentů v ročníku sleva , až , Kč. Studium kamenosochařství ZDARMA! Obsah vzdělávání u všech oborů posílen o fotografii a odborné využití informačních a komunikačních technologií. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční 8241M/01 Užitá malba Malba v umění, designu a 4 MT 14 / , TZ DE PŠD Ne architektuře 8241M/05 Grafický design Grafický design a média 4 MT 10 / , TZ DE PŠD Ne 8241M/16 Kamenosochařství storový design a sochařství 8241M/02 Užitá fotografie a média Užitá fotografie a audiovizuální tvorba 8242M/01 Konzervátorství a Konzervátorství a restaurátorství restaurátorství kamene 4 MT 0 / TZ DE PŠD Ne 4 MT 9 / , TZ DE PŠD Ne 4 MT 0 / , TZ DE PŠD Ne 8241M/ M/ M/05 Kamenosochařství Užitá malba Grafický design storový design a sochařství Malba v umění, designu a architektuře Grafický design a média MT MT MT / / / , , TZ TZ TZ DE DE DE ZM ZM ZM MAT MAT MAT Ne Ne Ne 8241M/ M/01 Užitá fotografie a média Konzervátorství a restaurátorství Užitá fotografie a audiovizuální tvorba Konzervování a restaurování kamene 2 2 MT MT / / , , TZ TZ DE DE ZM ZM MAT MAT Ne Ne [10]

12 Škola: O B C H O D N Í A K A D E M I E, P l z e ň, n á m. T. G. M a s a r y k a 13 Adresa: nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Miloslav Skuhravý Pracovník pro informace: Mgr. Miloslav Skuhravý Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: v hod. a v hod. P o z n á m k y pro s PŠD: Žáci nebudou konat přijímací. přijetí bude rozhodující klasifikace za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce školy v termínu daným zákonem. Studenti oboru Obchodní akademie si od 3. ročníku vybírají z patnácti volitelných předmětů a tím získávají jedno ze dvou zaměření: 1) příprava na vysoké školy, 2) příprava na praxi. Vzdělávací program oboru Ekonomické lyceum je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí tohoto programu je i odborné vzdělávání opírající se o obecné ekonomické disciplíny a klíčové dovednosti, vytvářející profil ekonomicky orientovaného vysokoškolského vzdělání. Absolventi oboru se tedy mohou snáze rozhodovat o dalším vysokoškolském vzdělání a budou se lépe adaptovat na podmínky především ekonomicky orientovaného vysokoškolského. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 6341M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň 4 MT 239 / DE PŠD Ne 7842M/02 Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum, Plzeň 4 MT 126 / DE PŠD Ne Škola: P L Z E Ň S K Á O B C H O D N Í A K A D E M I E, s.r.o. Adresa: Politických vězňů 5, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Lenka Čáková Pracovník pro informace: Bc. D. Pašková Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: , , a vždy od do hodin. Stravování ve škole formou školního bufetu. Ubytování škola spolupracuje s domovy mládeže v Plzni. P o z n á m k y pro s PŠD: V průběhu si žáci mohou zvolit obor Cestovní ruch, Multimediální tvorba, Sociálněprávní a Obchod a podnikání. Škola poskytuje sociální stipendia. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 6341M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie 4 MT 13 / , DE PŠD Ne 6341M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie 5 MT 4 / , DA DZŠ Ne [11]

13 ü Škola: V O Š A S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A E L E K T R O T E C H N I C K Á, P l z e ň, K o t e r o v s k á 85 Adresa: Koterovská 85, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Naděžda Mauleová, MBA Pracovník pro informace: SPŠE Mgr. Syřínek, Mgr. Müllerová VOŠ Ing. Zikmundová Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano SPŠE: 1100, Kč/měs., VOŠ: 1200, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ Stravování: ano 26, Kč snídaně, 36, Kč oběd, 32, Kč večeře WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( hod.) a ( hod.) Hlavní vyučovací jazyk na SŠ je anglický jazyk. Výuka FJ, ŠJ, NJ a RJ jen při dostatečném počtu zájemců (min. 12) a jen jako druhý jazyk pro začátečníky. Ubytování v Domově mládeže v areálu školy. Stravování ve školní jídelně. Bezbariérový přístup do školy i školní jídelny. P o z n á m k y pro s PŠD: V průběhu si žáci oboru Elektrotechnika vybírají slaboproudý nebo silnoproudý směr se zaměřením na předměty např. Automatizační technika, Telekomunikace, Výpočetní technika, Zabezpečovací systémy, Elektroenergetika. V oboru Technické lyceum si žáci vybírají zaměření na předměty např. Počítačové sítě, Grafika a multimédia, Webdesign a tvorba webových aplikací, Elektrotechnika nebo Aplikovaná ekonomika. V oboru Informační technologie je třeba zaměření zapsat do přihlášky (Počítačové sítě a webdesign, Informatika v ekonomice a cestovním ruchu). Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek dle prospěchu na ZŠ a výrazných úspěchů ve vyšších kolech olympiád, popřípadě zvýhodněni žáci přestupující z víceletých gymnázií. P o z n á m k y pro obory VOŠ: se platí ve dvou splátkách ročně. řízení se koná poslední týden v červnu (1. kolo) a poslední týden v srpnu (2. kolo). Studenti budou přijímáni podle výsledků ze SŠ (1. pololetí 4. ročníku). Přihlášky na předepsaných tiskopisech nejpozději do pro 1. kolo a do pro 2. kolo. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka přihl./ odevzdáno ZL roční spěch OZP PLP 7842M/01 Technické lyceum Technické lyceum 4 MT 55 / DE PŠD Ne 1820M/01 Informační technologie Informační technologie správa sítí, tvorba webových 4 MT 0 DE PŠD Ne 120 aplikací a počítačová grafika 217 / M/01 Informační technologie Informační technologie 4 MT 0 DE informatika v ekonomice a PŠD Ne cestovním ruchu 2641M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika 4 MT 156 / DE PŠD Ne Ne 2647N/19 Správce poč. sítí pro 3 A 16 / , DE VO MAT Ne malé a střední organizace 3641N/04 Stavebnictví 3 A 21 / , DE VO MAT Ne 6341N/03 Marketing 3 A 82 / , DE VO MAT Ne 3741N/ N/06 voz a ekonomika dopravy Elektrotechnika v inteligentních stavbách 3 3 A A 49 / 14 / , 3000, DE DE VO VO MAT MAT Ne Ne [12]

14 Škola: S P Š S T R O J N I C K Á a S O Š P R O F E S O R A Š V E J C A R A, P l z e ň, K l a t o v s k á 109 Adresa: Klatovská 109, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Rostislav Študent Pracovník pro informace: Mgr. Nina Strejčková Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 26, Kč/ oběd WWW: Den otevřených dveří: v pátek a (Klatovská školní dílny v Majerově ulici + Centrum praktického vyučování, Tylova 57, vchod 5. bránou Škodovky). Stravování ve školní jídelně pouze obědy. Ubytování si žáci zajišťují sami v Domově mládeže Hotelové školy, SOU stavebního nebo VOŠ a SPŠ elektrotechnické. P o z n á m k y pro s PŠD: V oboru Obráběč kovů zaměření soustružení, frézování a broušení. V oboru Pedagogické lyceum se bude vyučovat anglický a francouzský jazyk, v oboru Informační služby se bude vyučovat anglický a německý jazyk, v ostatních oborech anglický jazyk. (* Dle 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a dle Vyhlášky č. 391/20013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu je u oboru Pedagogické lyceum zaměření tělesná výchova vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání se zaměřením na sport a tělesnou výchovu, který vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.) U oborů zakončených maturitní zkouškou požadujeme úspěšně ukončené základní vzdělání. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP Obory technické 2341M/01 Strojírenství Strojírenství 4 MT 95 / DE PŠD Ne 2641M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika Mechatronika 4 MT 77 / DE PŠD Ne 2344L/01 Mechanik strojů a Mechanik strojů a zařízení 4 MT 28 / DE PŠD Ne zařízení 2345L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač 4 MT 91 / DE PŠD Ne 2153H/01 Modelář Modelář 3 VL 6 / DE PŠD Ne 2351H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik Zámečník 3 VL 58 / DE PŠD Ne 2356H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 3 VL 115 / DE PŠD Ne 3356H/01 Truhlář Truhlář 3 VL 18 / DE PŠD Ne 2343L/51 vozní technika vozní technika 2 MT 12 / DE NA VYU Ne Obory humanitní 6843M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost 4 MT 144 / DE PŠD Ne 7241M/01 Informační služby Informační služby knihovnictví 4 MT 48 / DE PŠD Ne 7541M/01 Sociální činnost Sociální činnost 4 MT 78 / DE PŠD Ne 7842M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum humanitní 4 MT 85 / DE PŠD Ne 7842M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum tělesná výchova 4 MT 41 / DE PŠD Ne * [13]

15 Škola: S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A D O P R A V N Í, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99 Adresa: Karlovarská 99, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Jiří Svoboda Pracovník pro informace: Ing. Nováková (Karlovarská) Tel: , ; Fax: Ing. Kašpar (Křimice) , ; Typ školy: ST Ubytování: ano 1300, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 23, Kč snídaně, 30, Kč oběd, 24, Kč večeře WWW: Den otevřených dveří: od do hod., od 8.00 do hod. a od do hodin. Ubytování ve vlastních domovech mládeže Plzeň Karlovarská a PlzeňKřimice. P o z n á m k y pro s PŠD: se na žádný obor vzdělání konat nebudou. Pořadí přijímaných žáků je dáno prospěchem ze ZŠ dle stanovených kritérií: hodnotí se prospěch z profilových předmětů (u oboru vzdělání voz a ekonomika dopravy je to ČJ a CJ, u oboru vzdělání Podnikání je to M, ČJ, CJ, u nástavbového oboru Podnikání M, ČJ a CJ, u ostatních oborů vzdělání M, F) a průměry za 8.a 9.ročník ZŠ. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Všichni uchazeči musí splňovat zdravotní předpoklady pro daný obor vzdělání. Počty přihlášených žáků v tabulce jsou ovlivněny možností dvou přihlášek. Všichni žáci, kteří projevili skutečný zájem o naši školu, byli přijati (včetně odvolání). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 2345M/01 Dopravní prostředky Diagnostika a opravy vozidel 4 MT 42 / DE PŠD Ne 3741M/01 voz a ekonomika Silniční doprava 4 MT 19 / DE PŠD Ne dopravy 3741M/01 voz a ekonomika Dopravní služby v EU 4 MT 16 / DE PŠD Ne dopravy 3741M/01 voz a ekonomika Letecká doprava 4 MT 17/ DE PŠD Ne dopravy 3741M/01 voz a ekonomika dopravy Logistika a zasilatelství 4 MT 57 / DE PŠD 4145M/01 Mechanizace a služby Požární prevence 4 MT 30 / DE PŠD Ne 4145M/01 Mechanizace a služby Ekologie 4 MT 26 / DE PŠD Ne 3941L/01 Autotronik Autotronik 4 MT 47 / DE PŠD Ne 2355H/02 Karosář Autoklempíř 3 VL 15 / DE PŠD Ne 2361H/01 Autolakýrník Autolakýrník 3 VL 9 / DE PŠD Ne 2368H/01 Mechanik opravář Automechanik 3 VL 60 / DE PŠD Ne motorových vozidel 3359H/01 Čalouník Čalouník 3 VL 0 / DE PŠD 3752H/01 Železničář Železničář 3 VL 9 / DE PŠD Ne 6441L/51 Podnikání Podnikání v dopravě 2 MT 45 / DE NA VYU Ne [14]

16 Škola: S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A S T A V E B N Í, P l z e ň, C h o d s k é n á m. 2 Adresa: Chodské nám. 2, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Ivana Raunerová Pracovník pro informace: Mgr. Petr Kravec, Tel: , Fax: Jana Fedorová, Typ školy: ST Ubytování: ano 1000, Kč Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano 31, Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( ) a ( hod.). Ubytování lze zajistit v DM při VOŠ a SPŠE Plzeň, Částkova ul. nebo v DM při SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99. V oboru Stavebnictví bude otevřeno zaměření Pozemní stavby a Inženýrské stavby. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Uchazeči budou přijímáni dle výsledků ze základní školy. Škola má bezbariérový přístup. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 7842M/01 Technické lyceum Technické lyceum 4 MT 35 / DE PŠD Ne 3647M/01 Stavebnictví Pozemní stavby Stavebnictví 4 MT 0 DE PŠD Ne pozemní stavby 85 / M/01 Stavebnictví Inženýrské stavby Stavebnictví Inženýrské stavby 4 MT 0 DE PŠD Ne 3646M/01 Geodézie Katastr nemovitostí Geodézie a katastr nemovitostí 4 MT 25 / DE PŠD Ne Škola: S T Ř E D N Í Z D R A V O T N I C K Á Š K O L A A V Y Š Š Í O D B O R N Á Š K O L A Z D R A V O T N I C K Á, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99 Adresa: Karlovarská 99, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: PhDr. Ivana Křížová Pracovník pro informace: Zuzana Radová (SŠ) Tel: Fax: Mgr. Lenka Uhlířová (VOŠ) Typ školy: ST Ubytování: ano 1300,Kč Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano 68, Kč/den WWW: Den otevřených dveří: SZŠ , VOŠZ Ubytování a stravování se poskytuje prostřednictvím SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční 7842M/04 Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum 4 MT 66 / DE PŠD Ne 5341M/01 Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent 4 MT 98 / DE PŠD Ne 5343M/ M/03 Laboratorní asistent Asistent zubního technika 4 4 MT MT 61 / / DE DE PŠD PŠD Laboratorní asistent Asistent zubního technika 5341N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 3 A 86 / , B DE VO MAT Ne 5341N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 3 A 42 / , B DE VO MAT Ne 5341N/31 Diplomovaná dentální hygienistka 3 A / , B DE VO MAT Ne 5341N/41 Diplomovaný nutriční terapeut 3 A 43 / , B DE VO MAT Ne 5341N/41 Diplomovaný nutriční terapeut 3 A nově , B KS VO MAT Ne 5343N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 3 A 26 / , CH DE VO MAT Ne 5343N/21 Diplomovaný zdravotní laborant 3 A 29 / , CH DE VO MAT Ne 5344N/11 Diplomovaný zubní technik 3 A / , B DE VO MAT 7532N/01 Sociální práce a sociální pedagogika 3 A 48 / , SPV DE VO MAT 30 nebude otevřen [15]

17 Škola: B E Z P E Č N O S T N Ě P R Á V N Í A K A D E M I E P L Z E Ň, s.r.o., s t ř e d n í š k o l a Adresa: Nade Mží 1, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Danuše Temelová Pracovník pro informace: Danuše Vargová Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: ano 1100, Kč Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 46, Kč/oběd WWW: cz Den otevřených dveří: sobota ( ), ( ), ( ) a ( ), návštěvy školních tříd, jednotlivců nebo menších skupin je možné dohodnout telefonicky i mimo den otevřených dveří. Při výuce je kladen důraz na individuální přístup k žákovi. Žákům je k dispozici elektronická knihovna, ve které najdou veškeré studijní materiály a zkušební testy, k jejímu používání dostane žák zdarma tablet. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 6842M/01 Bezpečnostně právní Ochrana osob a majetku 4 MT 57 / , TV, PS DE PŠD Ne činnost 6843M/01 Veřejnosprávní činnost Právní administrativa 4 MT 24 / , DE PŠD Ne 6842L/51 Bezpečnostní služby Bezpečnostní služby 3 MT 8 / , DI NA VYU Ne Škola: S P O R T O V N Í A P O D N I K A T E L S K Á S T Ř E D N Í Š K O L A, s.r.o. Adresa: sady 5. května 21, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: PhDr. Jan Sinkule Pracovník pro informace: Alena Leváková Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: ano cca 1200, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ Stravování: ano cca 1400, Kč/měs. (celodenní), 25, Kč oběd/den WWW: Školu je možno navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. P o z n á m k y pro s PŠD: U oboru 6341M/01 Ekonomika a podnikání se volí zaměření: A firemní management a marketing B sportovní management na podzim se konají talentové, informace na tel C výpočetní technika D personalistika a psychologie managementu E manager zdravého životního stylu Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 6341M/01 Ekonomika a podnikání (viz poznámka) 4 MT 72 / , DE PŠD Ne Ne 6441L/51 Podnikání Firemní management a marketing 3 MT 7 / , DA NA VYU Ne Ne [16]

18 Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P R O F E S O R A Š V E J C A R A, P l z e ň, M a j e r o v a 1 Adresa: Majerova 1, Plzeň Okres: PM IČ: Škola je od sloučena se Střední průmyslovou školou strojnickou, Klatovská 109, Plzeň (viz str. 13 této brožury). Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A O B C H O D U, U Ž I T É H O U M Ě N Í A D E S I G N U, P l z e ň, N e r u d o v a 33 Adresa: Nerudova 33, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Marie Klesová Pracovník pro informace: Mgr. Široká Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: nabízené: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: ( hod.) a ( hod). Součástí DOD je soutěž Region 2015 v odborných dovednostech žáků oborů zaměřených na cestovní ruch, uměleckých oborů, oboru davač a Aranžér. Ubytování je možné zajistit na plzeňských domovech mládeže. Stravování bufet v budově školy, jídelny SPŠ stavební nebo Hotelové školy. Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou Grafický design, Design interiéru a Multimediální tvorba je třeba podat přihlášku nejpozději do Uchazečům nabízíme přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Termíny přípravných kurzů pro zájemce o vzdělávání v oborech Grafický design, Design interiéru a Multimediální tvorba budou zveřejněny v září 2014 na Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 8241M/05 Grafický design Grafický design 4 MT 72 / TZ DE PŠD 1,70 Ne 8241M/11 Design interiéru Design interiéru 4 MT 42 / TZ DE PŠD 1,70 Ne 8241M/17 Multimediální tvorba Multimediální tvorba 4 MT 27 / TZ DE PŠD 1,70 Ne 6341M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání zahraniční 4 MT 91 / M, Č DE PŠD 1,70 Ne obchod 6341M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání cestovní 4 MT 101 / M, Č DE PŠD 1,70 Ne ruch 6641L/01 Obchodník Ekonomika vnitřního obchodu 4 MT 55 / M, Č DE PŠD 1,80 Ne 6651H/01 davač davač 3 VL 16 / DE PŠD 2,40 Ne 6652H/01 Aranžér Aranžér 3 VL 41 / DE PŠD 2,40 Ne [17]

19 Škola: S T Ř E D N Í Š K O L A I N F O R M A T I K Y A F I N A N Č N Í C H S L U Ž E B, P l z e ň, K l a t o v s k á 200 G Adresa: Klatovská 200 G, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: RNDr. Lenka Holubová Pracovník pro informace: Ing. Přemysl Šmídl, RNDr. L. Holubová Tel: , Fax: není Typ školy: ST Ubytování: ano 1100, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 87, Kč/celodenní, 29, Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( hod.), ( hod.). Škola je bezbariérová. Ubytování ve vlastním DM, možnost obědů v jídelně školy, k dispozici školní bufet. P o z n á m k y pro s PŠD: *Uchazeči budou přijímáni na základě stanovených kritérií hodnocen bude prospěch tří posledních klasifikačních období (Č, CJ, M) a výsledek jednotné přijímací (M, Č). Možnosti zaměření u školního vzdělávacího programu Informační technologie: počítačové sítě a systémy, programování, informatika v ekonomice u školního vzdělávacího programu Logistické a finanční služby:, logistika veřejné správy, podnikový logistik, poštovnictví Žáci mají možnost absolvovat souvislou odbornou praxi v zahraničí, získat v průběhu vzdělávání certifikáty v rámci programu Cisco Networking Academy gram (CCN1, CCNA2, CCNA3, CCNA4) a certifikát o absolvování kurzu Microsoft Office Specialist v rámci vzdělávacího programu Microsoft IT Academy. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 1820M/01 Informační technologie Informační technologie 4 MT 148 / * DE PŠD 3742M/01 Logistické a finanční Logistické a finanční služby 4 MT 71 / * DE PŠD služby 3751H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy Manipulant logistického provozu 3 VL 30 / DE PŠD Škola: H O T E L O V Á Š K O L A, P l z e ň, U B o r s k é h o p a r k u 3 Adresa: U Borského parku 3, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Miroslav Široký Pracovník pro informace: Ing. Radová, Mgr. Holeček Tel: budova U Borského parku Fax: Mgr. Machová (Bendova 22, Plzeň) budova Bendova 22 Typ školy: ST Ubytování: ano 1050, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano 64, Kč/den (celodenní) WWW: 16, Kč/snídaně; 27, Kč/oběd; 21, Kč/večeře Den otevřených dveří: od 8.30 do hodin. Výuka oborů ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch, ŠVP Kuchař, ŠVP Číšník, servírka a ŠVP Gastronomie probíhá v hlavní budově školy U Borského parku 3, Plzeň. Výuka oborů ŠVP Cukrář, ŠVP Pekař, ŠVP Řezník uzenář a ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství probíhá na odloučeném pracovišti Bendova ul. 22, Plzeň. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 6341M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání v potravinářství 4 MT 23 / Č, M DE PŠD 1,5 Ne 6542M/01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 4 MT 150 / Č, M DE PŠD 1,5 Ne 2953H/01 Pekař Pekař 3 VL 23 / DE PŠD 3,0 Ne 2954H/01 Cukrář Cukrář 3 VL 108 / DE PŠD 3,0 Ne 2956H/01 Řezník uzenář Řezník uzenář 3 VL 13 / DE PŠD 3,0 Ne 6551H/01 Kuchař číšník Kuchař 3 VL 130 / DE PŠD 3,0 Ne 6551H/01 Kuchař číšník Číšník, servírka 3 VL 102 / DE PŠD 3,0 Ne 6541L/51 Gastronomie Gastronomie 2 MT 47 / DE NA VYU 2,0 Ne [18]

20 Škola : A K A D E M I E H O T E L N I C T V Í A C E S T O V N Í H O R U C H U S T Ř E D N Í Š K O L A, s.r.o. Adresa: Nade Mží 1, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Jitka Sochorová Pracovník pro informace: D. Vargová Tel: , Fax: není Typ školy: SO Ubytování: ano cca 1 100, Kč, SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 71, Kč/den (celodenní) WWW: 46, Kč/oběd Den otevřených dveří: ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) a ( ). Návštěvy školních tříd, jednotlivců nebo menších skupin je možné dohodnout telefonicky i mimo den otevřených dveří. P o z n á m k y pro : Všichni uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu z 1. pol. 9. třídy ZŠ. Při výuce je kladen důraz na individuální přístup k žákovi. Žákům je k dispozici elektronická knihovna, ve které najdou veškeré studijní materiály a zkušební testy, k jejímu používání dostane žák tablet. Škola je certifikovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro dílčí kvalifikace v oboru Gastronomie (po úspěšném absolvování kvalifikačních zkoušek lze složit závěrečné a získat výuční list v oboru Kuchař číšník) a Průvodce cestovního ruchu. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční 6542M/01 Hotelnictví Hotelnictví 4 MT 6 / , DE PŠD Ne 6542M/02 Cestovní ruch Animátor 4 MT 16 / , DE PŠD Ne 6551H/01 Kuchař číšník Kuchař číšník barman 3 VL 10 / , DE PŠD Ne 6441L/51 Podnikání Podnikání 2 MT 5 / , DE NA VYU Ne 6441L/51 Podnikání Podnikání 3 MT 5 / , DI NA VYU Ne [19]

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Okres Plzeň - město Dny otevřených dveří Gymnázium L. Pika Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 6.12.2011, 17.1.2012 (informační den) Masarykovo

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 13.1.2015 Masarykovo gymnázium Petákova 2, Plzeň

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří Okres Plzeň město Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 14. 1. 2014 Masarykovo

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2014/2015 [0] OBSAH

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 36 Adresa: Tyršova č.p. 36, 66 2 Moravské Budějovice IČ: 6442 Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 66 Kontakt: tel. 34 6 33 Fax: 6 4 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. /3, 795 1 Rýmařov IČ: 1331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 55 721 151 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel. 55 721 15

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Střední odborné učiliště obchodní stějov, nám. Edmunda Husserla 1 Adresa: nám. Edmunda Husserla č.p. 30/1, stějov - stějov, 79601 IČ: 00544612 Ředitel: Mgr. Milada Dosedělová, 582 346 244 Ubytování: není

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, Prostějov - Prostějov, 79601

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, Prostějov - Prostějov, 79601 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, stějov - stějov, 79601 IČ: 25500783 Ředitel: Ing. Ilona Raková, tel. 582 777 223 Ubytování: Ano - jiný subjekt REDIZO: 600015297 Kontakt: Olga

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace Školní č.p. 305, Tanvald - Tanvald, 46841 IČ: 60252570 Ředitel: Mgr. František Brus, tel. 483394333 Ubytování: REDIZO: 600010414 Kontakt: Mgr. František

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii)

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii) Škola: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava č.p. 670/7, Přerov, 75002 IČ: 00577227 Ředitel: Ing. Martin Kovář, 581 205 280 Ubytování: není REDIZO: 600171361 Kontakt: Ing.

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 14/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 6408785 Ředitel: RNDr. Alena Olšáková, tel. 556 708 760 Kontakt: Ing. Jan Císař, tel. 556 7 335 Typ školy: Soukromá

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 39 2 Tábor Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Kódové označení kategorií

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov IČ: 00842966 Ředitel: Mgr. Jan Raška, tel. 581 217 790, 581 706 711 Ubytování: REDIZO: 600017915 Kontakt: Mgr. Jan Raška, tel.

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 25329774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 36 261 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 252774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 6 1 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 4 1 Opava 1 IČ: 941 Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel. 553 25 Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel. 31 25 9 Typ školy: Církevní

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 74 01 Opava 1 IČ: 8941811 Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel. 553 7 257 Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel. 731 25 797 Typ školy:

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Příkaz ředitelky č. 16/2014

Příkaz ředitelky č. 16/2014 Příkaz ředitelky č. 16/2014 Přijímací řízení přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění a vyhlášky

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace. Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. a Střední odborná škola, FrýdekMístek, Cihelní 41, příspěvková organizace Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 38 1 FrýdekMístek 1 IČ: 846881 Ředitel: Ing. Jaroslav Konečný, tel. 558 441 351 Kontakt: PaedDr.

Více

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ( se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 671/2004Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění )

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Vstupní dotazník-porovnání více škol

Vstupní dotazník-porovnání více škol Vstupní dotazník-porovnání více škol Pozn.: Cena je platná ve všech variantách pro 5 škol, za každou 1 další školu se účtuje příplatek 50 Kč Cíle porovnání Za jakým účelem probíhá porovnání Popište úžeji

Více

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano Katalog škol Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Jirsíkova č.p. 420/5, České Budějovice - České Budějovice 1, 37001 Obvod: České Budějovice 1 IČ: 00666122 Ředitel: Mgr. Zdeněk

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více