Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání"

Transkript

1 Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0]

2 OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY INFORMACE O AKCÍCH OKRES PLZEŇ MĚSTO OKRES PLZEŇ SEVER OKRES PLZEŇ JIH OKRES ROKYCANY OKRES DOMAŽLICE OKRES KLATOVY OKRES TACHOV INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY Kontakty 52 [1]

3 Vysvětlivky a použité zkratky Typ školy: ST státní škola Cizí jazyk: AJ anglický jazyk SO soukromá škola NJ německý jazyk CI církevní škola FJ francouzský jazyk ŠJ španělský jazyk Jiné: PLP povinná lékařská prohlídka RJ ruský jazyk OZP osoby zdravotně znevýhodněné nebo se zdravotním IJ italský jazyk postižením L latina ŠVP školní vzdělávací program : PŠD žáci s dokončenou povinnou školní docházkou Ukončení : MT maturita ZŠ5 žáci 5. tříd ZŠ VL výuční list ZŠ7 žáci 7. tříd ZŠ A absolutorium DZŠ dospělí se základním vzděláním JI jiné VYU vyučenci ZZ závěrečná zkouška MAT maturanti : NA nástavbové : DE denní VO vyšší odborné (pomaturitní) DA dálkové ZVL zkrácené s výučním listem DI distanční (dříve externí) ZM zkrácené s maturitou VE večerní KS kombinované AJ anglický jazyk M matematika PT pohybové testy : CJ cizí jazyk OSP obecné studijní předpoklady TV tělesná výchova Č český jazyk PO pohovor TZ talentová zkouška F fyzika PS psychologické testy VZ test všeobecných znalostí B biologie ZSV společenské vědy spěch udává pouze orientační průměrný prospěch žáka, který škola doporučuje k přihlášení na daný obor. Dosažený prospěch však nemusí znamenat automatické přijetí na školu. Některé školy tento údaj neudávají. přihl / odevzdáno ZL počet přihlášených uchazečů do 1.kola PZ / počet vrácených zápisových lístků PZ v minulém školním roce počet přijatých v minulém školním roce za všechna přijímací kola počty žáků, které škola plánuje přijmout Poznámka: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v tomto školním roce vyhlásilo pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Pilotního ověřování se účastní všechny střední školy zřizované Plzeňským krajem, které mají ve své nabídce maturitní obory. [2]

4 INFORMAČNÍ AKCE PRO RODIČE A ŽÁKY V PLZEŇSKÉM KRAJI PLZEŇ: PERSPEKTIVA TECHNICKÉHO A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI koná se , SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň, pořádá RHK Plzeňského kraje, kontaktní osoba: Bc. Petra Čížková, tel.: , Ing. Jitka Chvalová, tel.: STOD : VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL koná se od 9:00 do 15:00 hod. v Kulturním domě ve Stodě, Nádražní 477, pořádá OHK Plzeňjih, kontaktní osoba: Ing. Holečková, DOMAŽLICE: OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ koná se v MKS Domažlice dne , pořádá OHK Domažlice, kontaktní osoba: pí. Votavová, tel.: KLATOVY: AKADEMIE ŘEMESEL koná se dne v kulturním domě DRUŽBA v Klatovech, pořádá OHK Klatovy, Kontaktní osoba: Ing. Kolářová, tel.: TACHOV: KAM NA ŠKOLU? KAM DO UČENÍ? KAM ZA VZDĚLÁNÍM? koná se v kulturně společenském areálu MŽE v Tachově dne od 9:00 do 17:00 hod., pořádá MKS Tachov, kontaktní osoba: pí. Maroszová, tel.: [3]

5 OKRES PLZEŇ MĚSTO str. Gymnázium, Mikulášské nám Gymnázium Luďka Pika Masarykovo gymnázium Sportovní gymnázium Gymnázium Františka Křižíka a Základní škola, s.r.o Církevní gymnázium Konzervatoř Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o Obchodní akademie Plzeňská obchodní akademie, s.r.o VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Střední průmyslová škola dopravní Střední průmyslová škola stavební Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o (Střední odborná škola profesora Švejcara) škola sloučena. 17 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu Střední škola informatiky a finančních služeb Hotelová škola Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o Integrovaná střední škola živnostenská Střední odborné učiliště elektrotechnické Střední odborné učiliště stavební Odborná škola výroby a služeb (dříve Odborné učiliště a praktická škola)...23 Střední odborné učiliště obchodu a řemesel s.r.o. Starý Plzenec...24 Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o [4]

6 Škola: G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, M i k u l á š s k é n á m. 23 Adresa: Mikulášské náměstí 23, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Petr Mazanec Pracovník pro informace: Mgr. Tomáš Otava Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: 9. a Ubytování lze zajistit v DM Částkova ul., Plzeň. Stravování je zajištěno podle ročníků v jídelně 12. ZŠ na Jiráskově náměstí (nižší stupeň) a v jídelně Církevního gymnázia na Mikulášském náměstí (vyšší stupeň). P o z n á m k y pro s PŠD, ZŠ5 a ZŠ7: K přijímacím zkouškám se konají každoročně přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Škola je vybavena multimediálními učebnami s moderní audiovizuální a výpočetní technikou, tělocvičnou, posilovnou, lezeckou stěnou a venkovním víceúčelovým hřištěm. V prostoru školy je bufet a nápojový a potravinový automat. story školy jsou plně pokryty wifi připojením na internet. Během školního roku funguje řada kroužků se sportovním nebo přírodovědným zaměřením. Škola má partnerství s francouzským lyceem v Châteaubriant a gymnáziem v německém Schwandorfu. Mezi žáky těchto škol probíhají pravidelné výměnné pobyty, které umožňují zdokonalení e v cizím jazyce. Škola má dlouhodobě výborné výsledky v umístění žáků v různých předmětových olympiádách a soutěžích. V programu Excelence středních škol se v posledních dvou letech umístila na prvním místě v Plzeňském kraji a na třetím místě v rámci celé České republiky. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka 7941K/41 Gymnázium Vzdělání brána do života (zaměření matematika a přírodní vědy) 7941K/41 Gymnázium Vzdělání brána do života (zaměření všeobecné) 7941K/61 Gymnázium Vzdělání brána do života (zaměření matematika a přírodní vědy) 7941K/81 Gymnázium Vzdělání brána do života (všeobecné zaměření) 4 4 MT MT 47 / / plán Č, M, OSP Č, M, OSP DE DE PŠD PŠD spěch OZP PLP 6 MT 68 / Č, M, OSP DE ZŠ7 Ne 8 MT 116/ Č, M, OSP DE ZŠ5 Ne Ne Ne 7941K/41 Gymnázium (distanční studium) Vzdělání brána do života 45 MT 4 / Č, M DI DZŠ Ne [5]

7 Škola: G Y M N Á Z I U M L U Ď K A P I K A, P l z e ň, O p a v s k á 21 Adresa: Opavská 21, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Aleš Janoušek Pracovník pro informace: Mgr. Miroslava Fenclová Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ Stravování: ano 28, Kč/oběd (nižší stupeň) WWW: 30, Kč/oběd (vyšší stupeň) Den otevřených dveří: * se budou konat do všech otvíraných studijních oborů podle jednotných přijímacích zkoušek stanovených MŠMT formou testů Cermat. Obor 7941K/61 je bilingvní studium s vybranými předměty ve španělském jazyce. U uchazečů nepožadujeme ani základní znalost španělštiny. Do všech typů oborů budou přijímáni jen uchazeči, kteří se učí anglický jazyk. všech oborů budeme otevírat přípravné, event. vyrovnávací kurzy od února Ubytování lze zajistit v DM Koterovská 85, Plzeň (4 stanice autobusem) tel Cena za ubytování je cca 1100, Kč/měs. (samostatný pokoj 1 400, Kč/ měs.). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 7941K/41 Gymnázium Učit se pro život, ne pro školu 4 MT 106 / Č, M* DE PŠD Ne 7941K/61 Gymnázium vybrané Otevřený svět 6 MT 53 / Č, M* DE ZŠ7 Ne předměty v cizím jazyce 7941K/81 Gymnázium Učíš se pro sebe 8 MT 100 / Č, M* DE ZŠ5 Ne Škola: M A S A R Y K O V O G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, P e t á k o v a 2 Adresa: Petákova č.p. 2055/2, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Olga Matějková Pracovník pro informace: Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: DM jiných škol Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 700,/měsíc WWW: 28, Kč/oběd Den otevřených dveří: v 15:30 a v 16:30 pro zájemce o 8leté studium v 15:30 a v 16:30 pro zájemce o 4leté studium Ubytování lze zajistit v domovech mládeže jiných škol (VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Částkova 58, Plzeň, SPŠ dopravní a SOU dopravní, Karlovarská 99, Plzeň). Stravování ve výdejně jídel gymnázia. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 7941K/41 Gymnázium Všestranným vzděláním proti 4 MT 72 / Č, M DE PŠD Ne průměrnosti 7941K/41 Gymnázium Jazykovým vzděláním proti 4 MT 73 / Č, M DE PŠD Ne průměrnosti 7941K/81 Gymnázium Všestranným vzděláním proti 8 MT 111 / Č, M DE ZŠ5 Ne průměrnosti 7941K/81 Gymnázium Jazykovým vzděláním proti průměrnosti 8 MT 76 / Č, M DE ZŠ5 Ne [6]

8 Škola: S P O R T O V N Í G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, T á b o r s k á 28 Adresa: Táborská 28, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Milena Majerová Pracovník pro informace: Mgr. Svášková, Mgr. Lintimer Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1 100, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ Stravování: ano 85, Kč/celodenní WWW: 27, Kč/oběd P o z n á m k y ke škole Ke všem oborům společně: Na přihlášku je nutné připsat sport, který uchazeč vykonává. Od všech uchazečů požadujeme sportovní dotazník. Pouze u oboru 7942K/41 (třída A = obor s talentovou zkouškou) vyžadujeme zdravotní prohlídku na formuláři školy (ne na přihlášce). U ostatních oborů (7941K/41, 7941K/81) zdravotní způsobilost bude potvrzena na přihlášce. Oba formuláře uchazečům škola zašle na základě došlé přihlášky. Obor 7942K/41 Gymnázium se sportovní přípravou čtyřletý obor s talentovou zkouškou (třídy A) z 9. tříd ZŠ Sportovní zaměření: atletika, judo, plavání, střelba, tenis, volejbal (dívky) Den otevřených dveří: od 16:00 hod. Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a talentové : leden 2015 (přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy) Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M: do průměru 1,70 (bez známky 4) ve sledovaných obdobích ( I. a II. pol. 8. roč.). Talentové konají všichni uchazeči. Obor 7941K/81 Gymnázium osmiletý obor z 5. tříd ZŠ Den otevřených dveří: od 16:00 hod. Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a pohybové testy: duben (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Všichni uchazeči konají přijímací Č, M a pohybové testy. Obor 7941K/41 Gymnázium čtyřletý obor (třídy B) z 9. tříd ZŠ Den otevřených dveří: od 16:00 hod. Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a pohybové testy: duben (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M do průměru 1,30 (bez známky 3) ve sledovaných obdobích ( II. pol. 8. roč. a I. pol. 9. roč.). Pohybové testy konají všichni uchazeči. V rámci přijímacího řízení budeme přijímat žáky z 9. tříd ZŠ do 5. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia Obor 7941K/81 Gymnázium osmiletý obor vyšší stupeň z 9. tříd ZŠ Den otevřených dveří: od 16:00 hod. Termín odevzdání přihlášky: do z Č a M a pohybové testy: duben (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M do průměru 1,50 (bez známky 3) ve sledovaných obdobích ( II. pol. 8. roč. a I. pol. 9. roč.). Pohybové testy konají všichni uchazeči. Předpokládáme 4 volná místa. Předpokladem je studium 2 cizích jazyků (kombinace AJ NJ). ý cizí jazyk naši žáci studují třetím rokem v týdenní dotaci 2 hodin. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 7942K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 7941K/41 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 7941K/81 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 7941K/81 Gymnázium Gymnázium vstupní brána na vysokou školu 4 MT 30 / Č, M, TZ DE PŠD 1,7 Ne 4 MT 48 / Č, M, PT DE PŠD 1,3 Ne 8 MT 78 / Č, M, PT DE ZŠ5 1,2 Ne 8 MT 1 / Č, M, PT DE PŠD 1,5 Ne [7]

9 Škola: G Y M N Á Z I U M F R A N T I Š K A K Ř I Ž Í K A A Z Á K L A D N Í Š K O L A, s. r. o. Adresa: Sokolovská 54, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Šárka Chvalová Pracovník pro informace: H. Strnadová, I. Kubíčková Tel: Fax: Typ školy: SO Ubytování: ne Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ Stravování: ano 660, Kč/měsíc (prima kvarta), 700, Kč/měsíc (kvinta. oktáva) WWW: Den otevřených dveří: Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro zájemce o čtyřleté studium: únor březen Přesný termín na webových stránkách školy. Zkoušky nanečisto pro 8leté studium: únor Přesný termín na webových stránkách školy. Posílena výuka AJ. Vyučuje se předmět osobnostní výchova. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 7941K/41 Gymnázium Vzdělání na míru 4 MT 14 / , Č, M, AJ, PO, DE PŠD 1,3 Ne PS 7941K/81 Gymnázium Vzdělání na míru 8 MT 32 / , PO, PS DE ZŠ5 1,3 Ne Škola: C Í R K E V N Í G Y M N Á Z I U M P l z e ň Adresa: Mikulášské nám. 15, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Daniel Petříček Pracovník pro informace: Eva Svejkovská Tel: / 14 Fax: Typ školy: CI Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ, RJ Stravování: ano 32, Kč/oběd nižší gymnázium WWW: 33, Kč/oběd vyšší gymnázium Den otevřených dveří: od hod. P o z n á m k y pro ZŠ5: Zaměření gymnázia je všeobecné, důraz kladen na výuku cizích jazyků. Od 1. ročníku výuka dvou cizích jazyků AJ + NJ nebo AJ + FJ. V 5. a 6. ročníku latina. Vyučuje se předmět religionistika. Od 7. ročníku dělení na větev přírodovědnou a společenskovědní. Volitelné předměty: RJ, ŠJ, L, IF a laboratorní práce. P o z n á m k y pro obory dálkového : Dálkové 4leté studium, bez přijímacích zkoušek, školné , Kč/rok. Výuka probíhá 1x za 14 dní v sobotu ( hod.). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 7941K/81 Gymnázium Kompas 1, 2 8 MT 211 / Č, M DE ZŠ5 Ne 7941K/41 Gymnázium Kompas 3 4 MT 6 / , DA DZŠ, VYU Ne [8]

10 Škola: K O N Z E R V A T O Ř, P l z e ň, K o p e c k é h o s a d y 10 Adresa: Kopeckého sady 10, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Miroslav Brejcha Pracovník pro informace: M. Chocholoušková Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano 1300, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, IJ Stravování: ano 36, Kč/oběd, 94, Kč celodenní stravné WWW: Týden otevřených dveří: Přihlášky se podávají do na ředitelství školy. P o z n á m k y pro s PŠD: Talentové se konají ze hry na nástroj nebo zpěvu (dle oboru) a z hudební teorie. V rámci oboru Hudba lze studovat zaměření na skladbu, dirigování a hru na elektronické klávesové nástroje. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 8244P/01 Hudba ŠVPKPHudba 6 A 48 / TZ DE VO PŠD Ne Ne 8245P/01 Zpěv ŠVPKPZpěv 6 A 19 / TZ DE VO PŠD Ne [9]

11 Škola: S O U K R O M Á S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z Á M E Č E K, s.r.o. Adresa: Pod Vinicemi 82, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Renata Šindelářová Pracovník pro informace: Mgr. Karolína Žáková Tel: , Fax: Typ školy: SO Ubytování: ano Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano WWW: Den otevřených dveří: Na základě telefonické domluvy prohlídka školy kdykoliv. Konzultační den Ukaž, co umíš Ubytování internátní ubytování v Plzni. Stravování každodenní dovoz rychlého občerstvení, k dispozici mikrovlnné trouby, varné konvice a lednice, automaty na pití a občerstvení. P o z n á m k y pro s PŠD: Termín podání přihlášek Na přihlášce uvést vždy i druhou variantu studijního oboru, o který by uchazeč měl zájem. talentové studijní kresba, kreativní test, specifický úkol dle oboru. Požaduje se předložení domácích prací (10 20 ks): studijní kresba, volná tvorba dle volby oboru. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od poloviny září Možnost slevy na školném! 5 nejúspěšnějších studentů v ročníku sleva , až , Kč. Studium kamenosochařství ZDARMA! Obsah vzdělávání u všech oborů posílen o fotografii a odborné využití informačních a komunikačních technologií. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční 8241M/01 Užitá malba Malba v umění, designu a 4 MT 14 / , TZ DE PŠD Ne architektuře 8241M/05 Grafický design Grafický design a média 4 MT 10 / , TZ DE PŠD Ne 8241M/16 Kamenosochařství storový design a sochařství 8241M/02 Užitá fotografie a média Užitá fotografie a audiovizuální tvorba 8242M/01 Konzervátorství a Konzervátorství a restaurátorství restaurátorství kamene 4 MT 0 / TZ DE PŠD Ne 4 MT 9 / , TZ DE PŠD Ne 4 MT 0 / , TZ DE PŠD Ne 8241M/ M/ M/05 Kamenosochařství Užitá malba Grafický design storový design a sochařství Malba v umění, designu a architektuře Grafický design a média MT MT MT / / / , , TZ TZ TZ DE DE DE ZM ZM ZM MAT MAT MAT Ne Ne Ne 8241M/ M/01 Užitá fotografie a média Konzervátorství a restaurátorství Užitá fotografie a audiovizuální tvorba Konzervování a restaurování kamene 2 2 MT MT / / , , TZ TZ DE DE ZM ZM MAT MAT Ne Ne [10]

12 Škola: O B C H O D N Í A K A D E M I E, P l z e ň, n á m. T. G. M a s a r y k a 13 Adresa: nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Miloslav Skuhravý Pracovník pro informace: Mgr. Miloslav Skuhravý Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: v hod. a v hod. P o z n á m k y pro s PŠD: Žáci nebudou konat přijímací. přijetí bude rozhodující klasifikace za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce školy v termínu daným zákonem. Studenti oboru Obchodní akademie si od 3. ročníku vybírají z patnácti volitelných předmětů a tím získávají jedno ze dvou zaměření: 1) příprava na vysoké školy, 2) příprava na praxi. Vzdělávací program oboru Ekonomické lyceum je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí tohoto programu je i odborné vzdělávání opírající se o obecné ekonomické disciplíny a klíčové dovednosti, vytvářející profil ekonomicky orientovaného vysokoškolského vzdělání. Absolventi oboru se tedy mohou snáze rozhodovat o dalším vysokoškolském vzdělání a budou se lépe adaptovat na podmínky především ekonomicky orientovaného vysokoškolského. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 6341M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň 4 MT 239 / DE PŠD Ne 7842M/02 Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum, Plzeň 4 MT 126 / DE PŠD Ne Škola: P L Z E Ň S K Á O B C H O D N Í A K A D E M I E, s.r.o. Adresa: Politických vězňů 5, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Lenka Čáková Pracovník pro informace: Bc. D. Pašková Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: , , a vždy od do hodin. Stravování ve škole formou školního bufetu. Ubytování škola spolupracuje s domovy mládeže v Plzni. P o z n á m k y pro s PŠD: V průběhu si žáci mohou zvolit obor Cestovní ruch, Multimediální tvorba, Sociálněprávní a Obchod a podnikání. Škola poskytuje sociální stipendia. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 6341M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie 4 MT 13 / , DE PŠD Ne 6341M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie 5 MT 4 / , DA DZŠ Ne [11]

13 ü Škola: V O Š A S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A E L E K T R O T E C H N I C K Á, P l z e ň, K o t e r o v s k á 85 Adresa: Koterovská 85, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Naděžda Mauleová, MBA Pracovník pro informace: SPŠE Mgr. Syřínek, Mgr. Müllerová VOŠ Ing. Zikmundová Tel: , Fax: Typ školy: ST Ubytování: ano SPŠE: 1100, Kč/měs., VOŠ: 1200, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ Stravování: ano 26, Kč snídaně, 36, Kč oběd, 32, Kč večeře WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( hod.) a ( hod.) Hlavní vyučovací jazyk na SŠ je anglický jazyk. Výuka FJ, ŠJ, NJ a RJ jen při dostatečném počtu zájemců (min. 12) a jen jako druhý jazyk pro začátečníky. Ubytování v Domově mládeže v areálu školy. Stravování ve školní jídelně. Bezbariérový přístup do školy i školní jídelny. P o z n á m k y pro s PŠD: V průběhu si žáci oboru Elektrotechnika vybírají slaboproudý nebo silnoproudý směr se zaměřením na předměty např. Automatizační technika, Telekomunikace, Výpočetní technika, Zabezpečovací systémy, Elektroenergetika. V oboru Technické lyceum si žáci vybírají zaměření na předměty např. Počítačové sítě, Grafika a multimédia, Webdesign a tvorba webových aplikací, Elektrotechnika nebo Aplikovaná ekonomika. V oboru Informační technologie je třeba zaměření zapsat do přihlášky (Počítačové sítě a webdesign, Informatika v ekonomice a cestovním ruchu). Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek dle prospěchu na ZŠ a výrazných úspěchů ve vyšších kolech olympiád, popřípadě zvýhodněni žáci přestupující z víceletých gymnázií. P o z n á m k y pro obory VOŠ: se platí ve dvou splátkách ročně. řízení se koná poslední týden v červnu (1. kolo) a poslední týden v srpnu (2. kolo). Studenti budou přijímáni podle výsledků ze SŠ (1. pololetí 4. ročníku). Přihlášky na předepsaných tiskopisech nejpozději do pro 1. kolo a do pro 2. kolo. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka přihl./ odevzdáno ZL roční spěch OZP PLP 7842M/01 Technické lyceum Technické lyceum 4 MT 55 / DE PŠD Ne 1820M/01 Informační technologie Informační technologie správa sítí, tvorba webových 4 MT 0 DE PŠD Ne 120 aplikací a počítačová grafika 217 / M/01 Informační technologie Informační technologie 4 MT 0 DE informatika v ekonomice a PŠD Ne cestovním ruchu 2641M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika 4 MT 156 / DE PŠD Ne Ne 2647N/19 Správce poč. sítí pro 3 A 16 / , DE VO MAT Ne malé a střední organizace 3641N/04 Stavebnictví 3 A 21 / , DE VO MAT Ne 6341N/03 Marketing 3 A 82 / , DE VO MAT Ne 3741N/ N/06 voz a ekonomika dopravy Elektrotechnika v inteligentních stavbách 3 3 A A 49 / 14 / , 3000, DE DE VO VO MAT MAT Ne Ne [12]

14 Škola: S P Š S T R O J N I C K Á a S O Š P R O F E S O R A Š V E J C A R A, P l z e ň, K l a t o v s k á 109 Adresa: Klatovská 109, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Rostislav Študent Pracovník pro informace: Mgr. Nina Strejčková Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ Stravování: ano 26, Kč/ oběd WWW: Den otevřených dveří: v pátek a (Klatovská školní dílny v Majerově ulici + Centrum praktického vyučování, Tylova 57, vchod 5. bránou Škodovky). Stravování ve školní jídelně pouze obědy. Ubytování si žáci zajišťují sami v Domově mládeže Hotelové školy, SOU stavebního nebo VOŠ a SPŠ elektrotechnické. P o z n á m k y pro s PŠD: V oboru Obráběč kovů zaměření soustružení, frézování a broušení. V oboru Pedagogické lyceum se bude vyučovat anglický a francouzský jazyk, v oboru Informační služby se bude vyučovat anglický a německý jazyk, v ostatních oborech anglický jazyk. (* Dle 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a dle Vyhlášky č. 391/20013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu je u oboru Pedagogické lyceum zaměření tělesná výchova vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání se zaměřením na sport a tělesnou výchovu, který vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.) U oborů zakončených maturitní zkouškou požadujeme úspěšně ukončené základní vzdělání. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP Obory technické 2341M/01 Strojírenství Strojírenství 4 MT 95 / DE PŠD Ne 2641M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika Mechatronika 4 MT 77 / DE PŠD Ne 2344L/01 Mechanik strojů a Mechanik strojů a zařízení 4 MT 28 / DE PŠD Ne zařízení 2345L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač 4 MT 91 / DE PŠD Ne 2153H/01 Modelář Modelář 3 VL 6 / DE PŠD Ne 2351H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik Zámečník 3 VL 58 / DE PŠD Ne 2356H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 3 VL 115 / DE PŠD Ne 3356H/01 Truhlář Truhlář 3 VL 18 / DE PŠD Ne 2343L/51 vozní technika vozní technika 2 MT 12 / DE NA VYU Ne Obory humanitní 6843M/01 Veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost 4 MT 144 / DE PŠD Ne 7241M/01 Informační služby Informační služby knihovnictví 4 MT 48 / DE PŠD Ne 7541M/01 Sociální činnost Sociální činnost 4 MT 78 / DE PŠD Ne 7842M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum humanitní 4 MT 85 / DE PŠD Ne 7842M/03 Pedagogické lyceum Pedagogické lyceum tělesná výchova 4 MT 41 / DE PŠD Ne * [13]

15 Škola: S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A D O P R A V N Í, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99 Adresa: Karlovarská 99, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Jiří Svoboda Pracovník pro informace: Ing. Nováková (Karlovarská) Tel: , ; Fax: Ing. Kašpar (Křimice) , ; Typ školy: ST Ubytování: ano 1300, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 23, Kč snídaně, 30, Kč oběd, 24, Kč večeře WWW: Den otevřených dveří: od do hod., od 8.00 do hod. a od do hodin. Ubytování ve vlastních domovech mládeže Plzeň Karlovarská a PlzeňKřimice. P o z n á m k y pro s PŠD: se na žádný obor vzdělání konat nebudou. Pořadí přijímaných žáků je dáno prospěchem ze ZŠ dle stanovených kritérií: hodnotí se prospěch z profilových předmětů (u oboru vzdělání voz a ekonomika dopravy je to ČJ a CJ, u oboru vzdělání Podnikání je to M, ČJ, CJ, u nástavbového oboru Podnikání M, ČJ a CJ, u ostatních oborů vzdělání M, F) a průměry za 8.a 9.ročník ZŠ. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Všichni uchazeči musí splňovat zdravotní předpoklady pro daný obor vzdělání. Počty přihlášených žáků v tabulce jsou ovlivněny možností dvou přihlášek. Všichni žáci, kteří projevili skutečný zájem o naši školu, byli přijati (včetně odvolání). Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 2345M/01 Dopravní prostředky Diagnostika a opravy vozidel 4 MT 42 / DE PŠD Ne 3741M/01 voz a ekonomika Silniční doprava 4 MT 19 / DE PŠD Ne dopravy 3741M/01 voz a ekonomika Dopravní služby v EU 4 MT 16 / DE PŠD Ne dopravy 3741M/01 voz a ekonomika Letecká doprava 4 MT 17/ DE PŠD Ne dopravy 3741M/01 voz a ekonomika dopravy Logistika a zasilatelství 4 MT 57 / DE PŠD 4145M/01 Mechanizace a služby Požární prevence 4 MT 30 / DE PŠD Ne 4145M/01 Mechanizace a služby Ekologie 4 MT 26 / DE PŠD Ne 3941L/01 Autotronik Autotronik 4 MT 47 / DE PŠD Ne 2355H/02 Karosář Autoklempíř 3 VL 15 / DE PŠD Ne 2361H/01 Autolakýrník Autolakýrník 3 VL 9 / DE PŠD Ne 2368H/01 Mechanik opravář Automechanik 3 VL 60 / DE PŠD Ne motorových vozidel 3359H/01 Čalouník Čalouník 3 VL 0 / DE PŠD 3752H/01 Železničář Železničář 3 VL 9 / DE PŠD Ne 6441L/51 Podnikání Podnikání v dopravě 2 MT 45 / DE NA VYU Ne [14]

16 Škola: S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A S T A V E B N Í, P l z e ň, C h o d s k é n á m. 2 Adresa: Chodské nám. 2, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Ing. Ivana Raunerová Pracovník pro informace: Mgr. Petr Kravec, Tel: , Fax: Jana Fedorová, Typ školy: ST Ubytování: ano 1000, Kč Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano 31, Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( ) a ( hod.). Ubytování lze zajistit v DM při VOŠ a SPŠE Plzeň, Částkova ul. nebo v DM při SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99. V oboru Stavebnictví bude otevřeno zaměření Pozemní stavby a Inženýrské stavby. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Uchazeči budou přijímáni dle výsledků ze základní školy. Škola má bezbariérový přístup. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 7842M/01 Technické lyceum Technické lyceum 4 MT 35 / DE PŠD Ne 3647M/01 Stavebnictví Pozemní stavby Stavebnictví 4 MT 0 DE PŠD Ne pozemní stavby 85 / M/01 Stavebnictví Inženýrské stavby Stavebnictví Inženýrské stavby 4 MT 0 DE PŠD Ne 3646M/01 Geodézie Katastr nemovitostí Geodézie a katastr nemovitostí 4 MT 25 / DE PŠD Ne Škola: S T Ř E D N Í Z D R A V O T N I C K Á Š K O L A A V Y Š Š Í O D B O R N Á Š K O L A Z D R A V O T N I C K Á, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99 Adresa: Karlovarská 99, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: PhDr. Ivana Křížová Pracovník pro informace: Zuzana Radová (SŠ) Tel: Fax: Mgr. Lenka Uhlířová (VOŠ) Typ školy: ST Ubytování: ano 1300,Kč Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano 68, Kč/den WWW: Den otevřených dveří: SZŠ , VOŠZ Ubytování a stravování se poskytuje prostřednictvím SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční 7842M/04 Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum 4 MT 66 / DE PŠD Ne 5341M/01 Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent 4 MT 98 / DE PŠD Ne 5343M/ M/03 Laboratorní asistent Asistent zubního technika 4 4 MT MT 61 / / DE DE PŠD PŠD Laboratorní asistent Asistent zubního technika 5341N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 3 A 86 / , B DE VO MAT Ne 5341N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář 3 A 42 / , B DE VO MAT Ne 5341N/31 Diplomovaná dentální hygienistka 3 A / , B DE VO MAT Ne 5341N/41 Diplomovaný nutriční terapeut 3 A 43 / , B DE VO MAT Ne 5341N/41 Diplomovaný nutriční terapeut 3 A nově , B KS VO MAT Ne 5343N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent 3 A 26 / , CH DE VO MAT Ne 5343N/21 Diplomovaný zdravotní laborant 3 A 29 / , CH DE VO MAT Ne 5344N/11 Diplomovaný zubní technik 3 A / , B DE VO MAT 7532N/01 Sociální práce a sociální pedagogika 3 A 48 / , SPV DE VO MAT 30 nebude otevřen [15]

17 Škola: B E Z P E Č N O S T N Ě P R Á V N Í A K A D E M I E P L Z E Ň, s.r.o., s t ř e d n í š k o l a Adresa: Nade Mží 1, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Danuše Temelová Pracovník pro informace: Danuše Vargová Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: ano 1100, Kč Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 46, Kč/oběd WWW: cz Den otevřených dveří: sobota ( ), ( ), ( ) a ( ), návštěvy školních tříd, jednotlivců nebo menších skupin je možné dohodnout telefonicky i mimo den otevřených dveří. Při výuce je kladen důraz na individuální přístup k žákovi. Žákům je k dispozici elektronická knihovna, ve které najdou veškeré studijní materiály a zkušební testy, k jejímu používání dostane žák zdarma tablet. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 6842M/01 Bezpečnostně právní Ochrana osob a majetku 4 MT 57 / , TV, PS DE PŠD Ne činnost 6843M/01 Veřejnosprávní činnost Právní administrativa 4 MT 24 / , DE PŠD Ne 6842L/51 Bezpečnostní služby Bezpečnostní služby 3 MT 8 / , DI NA VYU Ne Škola: S P O R T O V N Í A P O D N I K A T E L S K Á S T Ř E D N Í Š K O L A, s.r.o. Adresa: sady 5. května 21, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: PhDr. Jan Sinkule Pracovník pro informace: Alena Leváková Tel: Fax: není Typ školy: SO Ubytování: ano cca 1200, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ Stravování: ano cca 1400, Kč/měs. (celodenní), 25, Kč oběd/den WWW: Školu je možno navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. P o z n á m k y pro s PŠD: U oboru 6341M/01 Ekonomika a podnikání se volí zaměření: A firemní management a marketing B sportovní management na podzim se konají talentové, informace na tel C výpočetní technika D personalistika a psychologie managementu E manager zdravého životního stylu Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka roční spěch OZP PLP 6341M/01 Ekonomika a podnikání (viz poznámka) 4 MT 72 / , DE PŠD Ne Ne 6441L/51 Podnikání Firemní management a marketing 3 MT 7 / , DA NA VYU Ne Ne [16]

18 Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P R O F E S O R A Š V E J C A R A, P l z e ň, M a j e r o v a 1 Adresa: Majerova 1, Plzeň Okres: PM IČ: Škola je od sloučena se Střední průmyslovou školou strojnickou, Klatovská 109, Plzeň (viz str. 13 této brožury). Škola: S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A O B C H O D U, U Ž I T É H O U M Ě N Í A D E S I G N U, P l z e ň, N e r u d o v a 33 Adresa: Nerudova 33, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Marie Klesová Pracovník pro informace: Mgr. Široká Tel: Fax: Typ školy: ST Ubytování: není Cizí jazyky: nabízené: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ Stravování: není WWW: Den otevřených dveří: ( hod.) a ( hod). Součástí DOD je soutěž Region 2015 v odborných dovednostech žáků oborů zaměřených na cestovní ruch, uměleckých oborů, oboru davač a Aranžér. Ubytování je možné zajistit na plzeňských domovech mládeže. Stravování bufet v budově školy, jídelny SPŠ stavební nebo Hotelové školy. Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou Grafický design, Design interiéru a Multimediální tvorba je třeba podat přihlášku nejpozději do Uchazečům nabízíme přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Termíny přípravných kurzů pro zájemce o vzdělávání v oborech Grafický design, Design interiéru a Multimediální tvorba budou zveřejněny v září 2014 na Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 8241M/05 Grafický design Grafický design 4 MT 72 / TZ DE PŠD 1,70 Ne 8241M/11 Design interiéru Design interiéru 4 MT 42 / TZ DE PŠD 1,70 Ne 8241M/17 Multimediální tvorba Multimediální tvorba 4 MT 27 / TZ DE PŠD 1,70 Ne 6341M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání zahraniční 4 MT 91 / M, Č DE PŠD 1,70 Ne obchod 6341M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání cestovní 4 MT 101 / M, Č DE PŠD 1,70 Ne ruch 6641L/01 Obchodník Ekonomika vnitřního obchodu 4 MT 55 / M, Č DE PŠD 1,80 Ne 6651H/01 davač davač 3 VL 16 / DE PŠD 2,40 Ne 6652H/01 Aranžér Aranžér 3 VL 41 / DE PŠD 2,40 Ne [17]

19 Škola: S T Ř E D N Í Š K O L A I N F O R M A T I K Y A F I N A N Č N Í C H S L U Ž E B, P l z e ň, K l a t o v s k á 200 G Adresa: Klatovská 200 G, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: RNDr. Lenka Holubová Pracovník pro informace: Ing. Přemysl Šmídl, RNDr. L. Holubová Tel: , Fax: není Typ školy: ST Ubytování: ano 1100, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 87, Kč/celodenní, 29, Kč/oběd WWW: Den otevřených dveří: ( hod.), ( hod.), ( hod.). Škola je bezbariérová. Ubytování ve vlastním DM, možnost obědů v jídelně školy, k dispozici školní bufet. P o z n á m k y pro s PŠD: *Uchazeči budou přijímáni na základě stanovených kritérií hodnocen bude prospěch tří posledních klasifikačních období (Č, CJ, M) a výsledek jednotné přijímací (M, Č). Možnosti zaměření u školního vzdělávacího programu Informační technologie: počítačové sítě a systémy, programování, informatika v ekonomice u školního vzdělávacího programu Logistické a finanční služby:, logistika veřejné správy, podnikový logistik, poštovnictví Žáci mají možnost absolvovat souvislou odbornou praxi v zahraničí, získat v průběhu vzdělávání certifikáty v rámci programu Cisco Networking Academy gram (CCN1, CCNA2, CCNA3, CCNA4) a certifikát o absolvování kurzu Microsoft Office Specialist v rámci vzdělávacího programu Microsoft IT Academy. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 1820M/01 Informační technologie Informační technologie 4 MT 148 / * DE PŠD 3742M/01 Logistické a finanční Logistické a finanční služby 4 MT 71 / * DE PŠD služby 3751H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy Manipulant logistického provozu 3 VL 30 / DE PŠD Škola: H O T E L O V Á Š K O L A, P l z e ň, U B o r s k é h o p a r k u 3 Adresa: U Borského parku 3, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Miroslav Široký Pracovník pro informace: Ing. Radová, Mgr. Holeček Tel: budova U Borského parku Fax: Mgr. Machová (Bendova 22, Plzeň) budova Bendova 22 Typ školy: ST Ubytování: ano 1050, Kč/měs. Cizí jazyky: AJ, NJ Stravování: ano 64, Kč/den (celodenní) WWW: 16, Kč/snídaně; 27, Kč/oběd; 21, Kč/večeře Den otevřených dveří: od 8.30 do hodin. Výuka oborů ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch, ŠVP Kuchař, ŠVP Číšník, servírka a ŠVP Gastronomie probíhá v hlavní budově školy U Borského parku 3, Plzeň. Výuka oborů ŠVP Cukrář, ŠVP Pekař, ŠVP Řezník uzenář a ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství probíhá na odloučeném pracovišti Bendova ul. 22, Plzeň. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP 6341M/01 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání v potravinářství 4 MT 23 / Č, M DE PŠD 1,5 Ne 6542M/01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 4 MT 150 / Č, M DE PŠD 1,5 Ne 2953H/01 Pekař Pekař 3 VL 23 / DE PŠD 3,0 Ne 2954H/01 Cukrář Cukrář 3 VL 108 / DE PŠD 3,0 Ne 2956H/01 Řezník uzenář Řezník uzenář 3 VL 13 / DE PŠD 3,0 Ne 6551H/01 Kuchař číšník Kuchař 3 VL 130 / DE PŠD 3,0 Ne 6551H/01 Kuchař číšník Číšník, servírka 3 VL 102 / DE PŠD 3,0 Ne 6541L/51 Gastronomie Gastronomie 2 MT 47 / DE NA VYU 2,0 Ne [18]

20 Škola : A K A D E M I E H O T E L N I C T V Í A C E S T O V N Í H O R U C H U S T Ř E D N Í Š K O L A, s.r.o. Adresa: Nade Mží 1, Plzeň Okres: PM IČ: Telefon: Ředitel: Mgr. Jitka Sochorová Pracovník pro informace: D. Vargová Tel: , Fax: není Typ školy: SO Ubytování: ano cca 1 100, Kč, SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Stravování: ano 71, Kč/den (celodenní) WWW: 46, Kč/oběd Den otevřených dveří: ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) a ( ). Návštěvy školních tříd, jednotlivců nebo menších skupin je možné dohodnout telefonicky i mimo den otevřených dveří. P o z n á m k y pro : Všichni uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu z 1. pol. 9. třídy ZŠ. Při výuce je kladen důraz na individuální přístup k žákovi. Žákům je k dispozici elektronická knihovna, ve které najdou veškeré studijní materiály a zkušební testy, k jejímu používání dostane žák tablet. Škola je certifikovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro dílčí kvalifikace v oboru Gastronomie (po úspěšném absolvování kvalifikačních zkoušek lze složit závěrečné a získat výuční list v oboru Kuchař číšník) a Průvodce cestovního ruchu. Kód oboru Název oboru RVP Název ŠVP Délka spěch OZP PLP roční 6542M/01 Hotelnictví Hotelnictví 4 MT 6 / , DE PŠD Ne 6542M/02 Cestovní ruch Animátor 4 MT 16 / , DE PŠD Ne 6551H/01 Kuchař číšník Kuchař číšník barman 3 VL 10 / , DE PŠD Ne 6441L/51 Podnikání Podnikání 2 MT 5 / , DE NA VYU Ne 6441L/51 Podnikání Podnikání 3 MT 5 / , DI NA VYU Ne [19]

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 13.1.2015 Masarykovo gymnázium Petákova 2, Plzeň

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji Vyhodnocení dotazníkového šetření Zpracovala: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje březen 2015 Obsah Seznam grafů... 2 Seznam tabulek... 2 Základní údaje o šetření a respondentech... 3 Vyhodnocení

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zřizovatel školy, jednatel : ředitelka školy : Mgr. Libor Bednář Mgr. Hana Dvořáková zástupce

Více

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10,

Více