SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY TRIGENERÁCIE V SPP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY TRIGENERÁCIE V SPP"

Transkript

1 Konferencia ENEF 2012 Banská Bystrica SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY TRIGENERÁCIE V SPP dátum: autor: Ing. Alena HOLBOJOVÁ

2 Obsah prezentácie: Kogenerácia a trigenerácia všeobecne Prehľad prevádzkovaných kogeneračných jednotiek Zdroj kombinovanej výroby elektriny a tepla KVET Prehľad prevádzkovaných absorpčných zariadení Orientačný plán areálu SPP Energetické centrum SPP Dispečing Energetického centra Komfort a tepelná pohoda Prehľad prevádzky KGJ a výroby elektriny Bilancia prevádzky KVET Trigenerácia sa osvedčila 2

3 KOGENERÁCIA A TRIGENERÁCIA VŠEOBECNE Kogenerácia je kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla v jednom zariadení kogeneračnej jednotke (KGJ) alebo kogeneračnej elektrárni. Základným prvkom kogeneračných jednotiek v SPP je plynový spaľovací motor, ktorý poháňa generátor produkujúci elektrinu. Palivom motora je zemný plyn. Chladením motora, oleja a spalín sa získava teplo. Kogeneračné jednotky pracujú nezávisle na distribučnej sieti elektrickej energie, ale vyrobenú elektrinu môžu do nej dodávať. Plnia aj funkciu záložného zdroja. Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) je energeticky efektívnym a v posledných rokoch i legislatívne podporovaným spôsobom premeny energie. Trigenerácia je kombinovaná výroba elektrickej energie, tepla a chladu. Ide o spojenie kogeneračnej jednotky a absorpčnej chladiacej jednotky, ktorá časť tepla vyrobeného v kogeneračnej jednotke premieňa na chlad. Ten sa následne využíva na klimatizovanie budov. Ak kogeneráciu povýšime na trigeneráciu, potom teplo ako vedľajší produkt výroby elektrickej energie kogeneráciou je možné efektívne využívať nielen počas vykurovacej sezóny. V letnom období sa teplo využije na výrobu chladu pre klimatizovanie priestorov. Zvyčajne sa trigenerácia využíva ako súčasť technologického celku v priemysle. Prevádzkovanie trigenerácie v SPP je preto ojedinelým príkladom v rámci SR. 3

4 PREHĽAD ZDROJOV KVET Úvahy využívať kogeneračné jednotky v areáli SPP v Bratislave na Mlynských nivách vznikli ešte v 90-tych rokoch. Dôvodom bolo zabezpečiť dostatok elektrickej energie pre stále sa rozrastajúci areál, keďže distribučná sústava bola vtedy v oblasti Mlynských nív úplne vyťažená. Prvé inštalované zariadenia so sumárnym výkonom 1 MW e sa pôvodne mali využívať na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu areálu a výrobu tepla pre vykurovanie objektov, ako aj prípravu teplej úžitkovej vody. Kogeneračné jednotky postupne pribúdali s rozširovaním areálu o nové objekty a rekonštrukciou budov a ich technologického vybavenia. Trigenerácia SPP: prehľad zariadení v zdroji KVET v Bratislave Spaľovací motor na zemný plyn Menovitý výkon elektrický Menovitý výkon tepelný Por.č. kwe kwt 1 8 valec Waukesha 2 8 valec Waukesha 3 12 valec Waukesha 4 12 valec Waukesha 5 16 valec Waukesha Výkon KVET spolu: Kolaudácia v roku Rok začatia prevádzky jednotlivých kogeneračných jednotiek Rekonštrukcia v roku Povolenie prevádzky

5 PREHĽAD ZDROJOV KVET Zdroje kombinovanej výroby elektriny a tepla - KVET Č.4.: 520 kwe Č.3: 520 kwe Č.2: 312 kwe Č.1: 312 kwe Č.5: 698 kwe 5

6 PREHĽAD ABSORPČNÝCH ZDROJOV Pre využívanie trigenerácie sa SPP rozhodol hneď v prvom roku prevádzky KVET, kedy letná prevádzka kogeneračných jednotiek ukázala problém. Vyrobené teplo nebolo možné celkom spotrebovať. Preto sa začali budovať aj absorpčné chladiace zariadenia pre časť administratívnych budov. Kolaudácia prvých zariadení, ktoré začali klimatizovať kancelárske priestory, bola v roku Najskôr to bolo iba vo dvoch budovách. Aktuálne trigenerácia v SPP pripravuje teplo a chlad pre sedem administratívnych budov. Prehľad absorpčných chladiacich zariadení v SPP Názov Výkon v kw Pre objekt Umiestnenie ACHZ 1 TRANE YORK CARRIER AB 1, AB 2, AB 3, AB 6, AB 7 v Energetickom centre 4 TRANE 450 AB 1 AB 1 5 YAZAKI 55 Centrály archív Centrály archív 6 YORK 800 AB 5 AB 5 SPOLU

7 PREHĽAD ABSORPČNÝCH ZDROJOV Č.1: TRANE Č.2: YORK Č.6: YORK Č.3: CARRIER 7

8 ENERGETICKÉ CENTRUM SPP Všetky kogeneračné jednotky boli pri rekonštrukcii inštalované v novovybudovanom Energetickom centre SPP, kde sú umiestnené aj 3 najväčšie absorpčné chladiace zariadenia, ktoré zabezpečujú výrobu chladu pre 5 objektov AB v areáli. Zvyšné objekty majú inštalované chladiace zariadenia v mieste spotreby (na streche budov), pričom je teplo pre ne privedené z Energetického centra (EC). 8

9 ORIENTAČNÝ PLÁNU AREÁLU SPP 4 V súčasnosti sa pripravuje teplo a chlad pre 7 administratívnych budov s celkovou plochou cca 46 tis. m 2. Požiadavka areálu na elektrický výkon je cca kw. EC

10 DISPEČING ENERGETICKÉHO CENTRA 10

11 KOMFORT A TEPELNÁ POHODA Problém s prevádzkovaním zdroja kombinovanej výroby elektriny a tepla v prechodnom období roka, kedy bola výroba elektriny limitovaná spotrebou tepla na jar a spotrebou chladu na jeseň, sa podarilo vyriešiť inštaláciou dvojokruhových vykurovacích telies (fan-coilov). Tie umožňujú spotrebiteľovi využívať vykurovanie napríklad na severnej strane budovy a zároveň inému spotrebiteľovi klimatizovanie priestorov na južnej strane budovy, prípadne vykurovanie v ranných hodinách a jeho chladenie popoludní. Vykurovacie jednotky a chladiace jednotky v jednom sú umiestnené pod oknami kancelárií na mieste pôvodných radiátorov. Vďaka tomu, že ide o dvojokruhové zariadenia, umožňujú skĺbiť požiadavku na vykurovanie a chladenie tak, že poskytujú užívateľom maximálnu mieru komfortu. 11

12 PREHĽAD PREVÁDZKOVÝCH MOTOHODÍN KGJ O tom, že nie je nutné obmedzovať prevádzku KVET svedčí počet prevádzkových hodín za rok. V roku 2011 boli na úrovni hod., v priemere na jedno z piatich zariadení je to hod. Najväčší počet hod. bola v prevádzke KGJ č.4 a najmenší počet hod. bola v prevádzke najstaršia KGJ č.2. Prehľad prevádzky motohod. výroba el. (kwh) Výroba elektriny SPP kwh celkom roky 12

13 PREHĽAD PREVÁDZKOVANIA KVET Vyhodnotenie prevádzky KVET SPP m.j Počet prevádzkových hodín spolu hod Spotreba zemného plynu m Vyrobené teplo MWh Výroba elektriny MWh Nákup elektriny pre areál MWh 9,1 4,3 Predaj elektriny MWh Množstvo elektriny s nárokom na doplatok MWh Predaj tepla MWh Náklady na servis Náklady na zemný plyn Náklady na TPS a tarifa za poskytovanie systémových služieb a JF Priemerná cena vyrobenej elektriny schválená ÚRSO /MWh 81,805 81,805 Cena tepla schválená ÚRSO variabilná zložka /MWh 49,00 47,80 Cena tepla schválená ÚRSO fixná zložka /kw 150, ,5847 Cena elektriny výkup PDS na straty v sústave /MWh 55,40 54,80 Cena doplatku nárok od PDS za vysokú účinnosť /MWh 26,21 26,80 zdroja Úspora pri spotrebe vlastnej elektriny oproti nákupu Úspora pri spotrebe chladu vyrobeného v ACHZ oproti kompresorovému systému Celkové výnosy z predaja energií a doplatku

14 TRIGENERÁCIA SA OSVEDČILA Výsledky systému trigenerácie za roky prevádzky potvrdzujú, že rozhodnutie investovať do projektu inštalácie kogeneračných jednotiek s využitím výroby elektriny pre vlastnú spotrebu objektov v areáli a výrobu tepla na vykurovanie, prípravu TÚV a chladu bolo správne. Podľa vyhlášky MH SR č. 599/2009 bola v roku 2011: účinnosť KVET 85,23 %, úspora primárnej energie 20,12 %. Vyhodnotenie účinnosti výroby elektriny a tepla a vyhodnotenie úspory primárnych zdrojov zaraďujú zdroj SPP medzi vysokoúčinné zdroje KVET s právom na doplatok v zmysle zákona č. 309 z r

15 TRIGENERÁCIA SA OSVEDČILA S odstupom času možno povedať, že inštalácia absorpčného chladiaceho systému, ktorý využíva teplo vyrobené kogeneračnými zariadeniami, bolo najvhodnejším rozhodnutím pre zvýšenie efektívnosti zdroja KVET v areáli SPP na Mlynských nivách v Bratislave. V súčasnosti sa neplánuje zdroj KVET rozširovať o ďalšie kogeneračné jednotky, pretože elektrický príkon areálu plne pokrývajú. Vlastná spotreba areálu je 99 % z výroby elektriny a len 1 % spotreby sa nakupuje (iba pri odstávkach zdroja KVET). Do distribučnej sústavy PDS ZSE Distribúcia sa dodáva na pokrytie strát v sústave cca 60 % prebytočnej elektriny z celkovej výroby elektriny. Objem výroby tepla a chladu tak isto plne pokryje spotrebu v objektoch areálu. Dôkazom je skutočnosť, že v kotolni, ktorá slúži ako rezervný zdroj tepla pri odstávke KVET, sa v uplynulých dvoch rokoch vyrobilo len 0,5 % spotrebovaných MWh tepla pre vykurovanie, alebo výrobu chladu v porovnaní s celkovým objemom výroby v trigeneračnom zdroji. 15

16 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ dátum: autor: Ing. Alena HOLBOJOVÁ 16

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE power f o r f u t u r e Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE KATALOG 2015 ENERGIZE power for Karla Energize to jsou flexibilní řešení projekcí, dodávek, provozu a údržby vlastních kogeneračních a trigeneračních

Více

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY SPOLEHLIVOST ŽIVOTNOST ZÁRUKY BIOPLYNOVÉ STANICE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SKLÁDKY PRŮMYSL KOMFORT FLEXIBILITA APLIKACE VÝKONY MOTORY KONTAKTY SLYŠELI JSTE, ŽE KOGENERACE JE JEDNODUCHÁ.

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

PRAKTICKOSŤ Jednoduchosť, pohodlné zapaľovanie a ovládanie. PRAKTIČNOST Jednoduchost, pohodlné zapalování a ovládání.

PRAKTICKOSŤ Jednoduchosť, pohodlné zapaľovanie a ovládanie. PRAKTIČNOST Jednoduchost, pohodlné zapalování a ovládání. 145,5 145,5 IG 12,5 PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY KRBOVÉ VLOŽKY NA PLYN SEZ. F-F 820, 5 Radost z bezstarostného topení v krbu 135 SMERIGLIARE ACCURATAMENTE Jedinečné exkluzivní řešení pro vytápění domácností.

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie Konference průmyslových energetiků 25.-26.10.11, ŽILINA Michal Židek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Představení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

WQS. WQS Ponorné kalové èerpadlo

WQS. WQS Ponorné kalové èerpadlo WQS WQS Ponorné kalové èerpadlo ÚÈEL ový rad ponorných kalových èerpadiel WQS sa pouíva hlavne na èerpanie odpadových vôd a kalov v mestských zariadeniach, priemyselných závodoch, hoteloch, nemocniciach,

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou Montážní návod Montážny návod CZ SK ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou ZáSoBníky S dvojitou SpIrálou ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

TEPLO VZDUCH VODA Prehľad produktového portfólia / Přehled produktového portfolia

TEPLO VZDUCH VODA Prehľad produktového portfólia / Přehled produktového portfolia TEPLO VZDUCH VODA Prehľad produktového portfólia / Přehled produktového portfolia Obsah 03 Značka Wolf 03 Značka Wolf 19 Klimatizačné zariadenia KG Top 19 Klimatizační zařízení KG Top 04 Príklad systémového

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku Tepelná čerpadla v průmyslovém podniku Ing. Jiří Svoboda Co je tepelné čerpadlo? Zařízení umožňující využít nízkoteplotní energii okolí 1 000 kwh/m2/rok země voda vzduch Princip funkce tepelného čerpadla

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

Ivo Slavotínek 30. 4. 2013. Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR

Ivo Slavotínek 30. 4. 2013. Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR Ivo Slavotínek Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR 30. 4. 2013 Perspektivy metody EPC v ČR Projekty EPC ve státní správě Příklady dobré praxe v ČR strana 1/32 OBSAH 1. Projekty

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

AMMAN SPRCHOVÝ MASÁŽNí PANEL

AMMAN SPRCHOVÝ MASÁŽNí PANEL 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD AMMAN SPRCHOVÝ

Více

HYDRAULICKÁ PLOŠINA. Nahradí výtah a zvýší kvalitu života Nahradí výťah a zvýši kvalitu života

HYDRAULICKÁ PLOŠINA. Nahradí výtah a zvýší kvalitu života Nahradí výťah a zvýši kvalitu života HYDRAULICKÁ PLOŠINA Nahradí výtah a zvýší kvalitu života Nahradí výťah a zvýši kvalitu života Nové nosnosti LC Mini 250 kg LC Mini 320 kg LC Mini 500 kg > Bezpečnost > Maximální prostor, dokonalý design

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Jan Louženský, E.ON Energie, a.s. 3.11.2015 Energetická skupina E.ON v České republice patří do

Více

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Energie pro budoucnost Brno 8/10/2013 1/14 Michal Schrimpel, Roman Mašika Skupina ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem podnikajících v segmentech:

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Produktová řada Comfort 2015 2014 rozdíl Standard 55,00 1 464,00-55,00

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

INFORMAÈNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAÈNÍ LIST VÝROBKU INFORMAÈNÍ LIST VÝROBKU Informace v informaèním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným naøízením Komise (EU) è. 65/2014 doplòujícím smìrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015. Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015. Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015 Energetická efektivita historické budovy metodou EPC k vyšší efektivitě strana 1/26 OBSAH 1. Energy Performance Contracting v historických

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

- typ AA (R06) a NiMH batérie. s vyššou požiadavkou na energiu - kapacita: 2500mAh, min. 2400mAh

- typ AA (R06) a NiMH batérie. s vyššou požiadavkou na energiu - kapacita: 2500mAh, min. 2400mAh je světovým leaderem ve vývoji baterií - monočlánků pro použití ve všech typech přístrojů. Kromě klasických typů baterií SANYO nabízí novou, revoluční technologii pod názvem eneloop", která v sobě spojuje

Více

TEDOM MICRO. Malá kogenerační jednotka

TEDOM MICRO. Malá kogenerační jednotka TEDOM MICRO Malá kogenerační jednotka energie Neplaťte za teplý vzduch! Cena elektřiny neustále roste. Její výroba přitom není efektivní. Víte, že jako zákazník platíte v ceně elektřiny i energii, kterou

Více

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s.

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Aktuální situace v zeměděských podnicích Krize ve většině komodit Velké výkyvy cen Nerovnoprávné podmínky v rámci EU Nekonkurenceschopná

Více

Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné

Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones NÁVOD NA OBSLUHU SK WFHC MASTER RF 6 zón 868MHz & SLAVE RF 4 alebo 6 zón 2-5 NÁVOD K OBSLUZE CZ WFHC MASTER RF 6 zón 868MHz & SLAVE RF 4 nebo 6 zón

Více

Zpráva o pokroku v oblasti KVET v ČR. Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES

Zpráva o pokroku v oblasti KVET v ČR. Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, únor 2007 Obsah zprávy Str. 1. Úvod 2 1.1 Současný stav

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Kontejnerové kogenerační jednotky s vysokou účinností. Energie pro budoucnost Brno 11/9/2012

Kontejnerové kogenerační jednotky s vysokou účinností. Energie pro budoucnost Brno 11/9/2012 Kontejnerové kogenerační jednotky s vysokou účinností Kogenerační /trigenerační jednotky pro komerčně-rezidenční budovy v ČR Energie pro budoucnost Brno 11/9/2012 Michal Schrimpel, Roman Mašika, Jarmila

Více

web: http://www.tenergo.cz e-mail: tenergo@tenergo.cz tel.: +420 543 421 281 fax: +420 543 421 299

web: http://www.tenergo.cz e-mail: tenergo@tenergo.cz tel.: +420 543 421 281 fax: +420 543 421 299 Využívání odpadního tepla u kogeneračních jednotek Na úvod upřesnění názvu této přednášky autor chce nasměřovat aktuální pohled na implementaci kogeneračních jednotek do systémů CZT. Dřívější pohled byl

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK i - in Plynové stacionární kotle litinové, s automatickým zapalováním a elektronickou modulací plamene

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - b c d e f.

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - b c d e f. Návrh cenového rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2013 ze dne Y. listopadu 2013, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č. 265/1991 Sb.,

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky:

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky: 1 z 5 2013-02-22 16:21 Úvod (/home/) > CLEANERGY C9G (/cleanergy-9kwe/) > Kogenerační jednotka CLEANERGY C9G Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky: mikrokogenerační jednotka CLEANERGY C9G elektroměr,

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

ELEKTROPOHONY VARVEL RIDUTTORI VARIATORI PØEVODOVKY. spol. s r.o.

ELEKTROPOHONY VARVEL RIDUTTORI VARIATORI PØEVODOVKY. spol. s r.o. ELEKTROPOHONY spol. s r.o. PØEVODOVKY VARVEL RIDUTTORI VARIATORI VARVEL OBSAH MRT MTA MRT/RT Technický popis.... Typová legenda.... Montážní pozice.... Servisní faktory, Hmotnosti, Mazací náplně, Zatížení

Více

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ANDROS SPRCHOVÝ

Více

ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY CZ SK DELPO

ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY CZ SK DELPO ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY CZ SK DELPO Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajištující dlouhodobou a nezávad nou funkci.

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie eplárna s plynovou turbínou ORGRZ, a.s., DIIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 1 eplárna s plynovou turbínou Obsah

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 7/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým

Více

Master 6 zones 230VAC for NC actuators

Master 6 zones 230VAC for NC actuators Master 6 zones 230VAC for actuators POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA SK Master 6 zón = pre pohony (bez prúdu zatvorené) 3-5 NÁVOD K OBSLUZE CZ Master modul 230 V stř. pro 6 zón (bez proudu uzavřeno) 6-8 1 2 1. TECHNICKÉ

Více

NOVÁ KONCEPCE DVEŘÍ NOVÁ KONCEPCIA DVERÍ

NOVÁ KONCEPCE DVEŘÍ NOVÁ KONCEPCIA DVERÍ NOVÁ KONCEPCE DVEŘÍ NOVÁ KONCEPCIA DVERÍ Obsah O značce O značke Obsah O značce... 3 O značke... 3 SKUPINA a... 4 SKUPINA a... 4 SKUPINA b... 6 SKUPINA b... 6 SKUPINA c... 8 SKUPINA c... 8 SKUPINA d...

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více