Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni: JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Progrm: 1. Schválení změny rozpočtového výhledu měst n roky Schválení výroční zprávy o činnosti v oblsti poskytování informcí podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informcím, ve znění pozdějších předpisů. 3. Schválení uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne se ZŠ Jvornická, Rychnov n. Kn. 4. Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n relizci kce Nízkokpcitní zřízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nd Kněžnou stvební práce se společností STATING s.r.o., Hrdec Králové. 5. Projednání vydání Obecně závzné vyhlášky č. 1/2017, kterou se stnoví školské obvody mteřských škol zřízených městem Rychnov nd Kněžnou. 6. Projednání vydání Obecně závzné vyhlášky č. 2/2017, kterou se stnoví školské obvody zákldních škol zřízených městem Rychnov nd Kněžnou. 7. Schválení věcného dru MŠ Sluníčko, Rychnov n. Kn. 8. Návrh n vyřzení mjetku ZŠ Jvornická, Rychnov n. Kn. 9. Návrh n vyřzení mjetku MŠ Kytičk, Rychnov n. Kn. 10. Souhls s přemístěním sochy Piety z p.p.č (ul. Jiráskov) n p.p.č. 790/2 (ul. Msrykov) v k.ú. Rychnov n. Kn. 11. Schválení dotce v režimu veřejné podpory DE MINIMIS ve výši ,00 Kč n Cyklobusy do Orlických hor 2017 Euroregionu Pomezí Čech, Morvy Kldsk Euroregionu Glcensis, Rychnov n. Kn. souvisejícího uzvření Veřejnoprávní smlouvy. 12. Schválení uzvření Dodtků č. 1 ke Smlouvám o dílo č. 1/TS/2016, č. 2/TS/2016 č. 3/TS/2016 Dodtku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 4/TS ze dne se společností TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn. 13. Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxxx xxxxx. 14. Schválení uzvření Smlouvy o provozování mlého zřízení s firmou EKO Broumovsko s.r.o., Hronov. 15. Schválení výpůjčky budovy (zámecké jízdárny) n p.p.č. 788 části p.p.č. 787 (zhrd) v k.ú. Rychnov n. Kn. orgnizci Odbory KOVO KV z.s., Kvsiny dne z účelem uspořádání kce Fmily Dy. 16. Schválení uzvření Dodtku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne se společností Tepelné hospodářství Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. 17. Projednání žádosti společnosti Gstro Royl s.r.o., Žmberk o snížení úhrdy z služby v nebytovém prostoru v budově MěÚ Rychnov n. Kn. 18. Projednání žádosti Centr Orion z.s., Dlouhá Ves, Rychnov n. Kn. o snížení ceny z nájem prostor ve Společenském centru, čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn., schválení

2 2 nájmu prostor v čp. 79, Pnská ul., Rychnov n. Kn. Centru Orion z.s., Dlouhá Ves, Rychnov n. Kn. 19. Schválení Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 7/2016 ze dne n prostory sloužící podnikání v budově čp. 79, Pnská ul., Rychnov n. Kn. 20. Schválení podání žádosti měst o odkoupení části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. od ČR, s právem hospodřit s mjetkem státu pro orgnizci Správ železniční doprvní cesty, státní orgnizce, Prh. 21. Schválení dohody o ukončení nájmu bytu v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. 22. Vyhodnocení nbídek n veřejnou zkázku Usměrňování doprvy n komunikcích ve městě Rychnov nd Kněžnou. 23. Souhls s konáním sportovní kce RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2017 dne Souhls s konáním sportovní kce Olympijský běh 2017 dne Projednání žádosti hejtmn Královéhrdeckého krje o nominci člen jeho zástupce do prcovní skupiny Obce měst při Regionální stálé konferenci Královéhrdeckého krje. 26. Projednání zápisů z jednání výborů SDH k příprvám oslv 490. výročí zložení obce Roveň, 200. výročí zložení školy 130. výročí zložení sboru dobrovolných hsičů obce Roveň ve dnech informce strosty měst z jednání se zástupci SDH Roveň ze dne k příprvám oslv soupisu poždvků o investiční nebo mimořádné dotce potřebných pro provoz orgnizcí SDH Roveň TJ FC Roveň, z.s. 27. Informce strosty měst o rozvázání prcovního poměru dohodou s tjemníkem MěÚ Rychnov n. Kn. Ing. Ldislvem Pysktým n zákldě jeho žádosti informci o příprvě vypsání výběrového řízení. 28. Schválení uzvření Dodtku č. 18 ke Smlouvě o nájmu mjetku k provozování veřejných vodovodů veřejné knlizce, ČOV se společností AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 14:18 hodin strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Schválení změny rozpočtového výhledu měst n roky Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Strost doplnil, že do stávjícího rozpočtového výhledu měst n roky byl zprcován v r spoluúčst měst n projektu ZŠ Jvornická, Rychnov n. Kn. s názvem Cest z poznáním zkvlitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí v ZŠ Jvornická v Rychnově nd Kněžnou ve výši tis. Kč v přípdě získání dotce. Nebyly žádné USNESENO č. 45/2017 schvluje změnu rozpočtového výhledu měst Rychnov nd Kněžnou n roky , dle předloženého návrhu. K bodu č.2.: Schválení výroční zprávy o činnosti v oblsti poskytování informcí podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informcím, ve znění pozdějších předpisů. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné

3 USNESENO č. 46/ schvluje výroční zprávu o činnosti v oblsti poskytování informcí podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informcím, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu. K bodu č.3.: Schválení uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne se ZŠ Jvornická, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 47/2017 I. schvluje uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne uzvřené mezi městem Rychnov nd Kněžnou jko půjčitelem Zákldní školou, Jvornická 1596, Rychnov n. Kn. jko vypůjčitelem, kterým je ošetřeno provedení technického zhodnocení předmětu výpůjčky v přípdě získání dotce n projekt Cest z poznáním zkvlitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí v ZŠ Jvornická v Rychnově nd Kněžnou, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. K bodu č.4.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n relizci kce Nízkokpcitní zřízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nd Kněžnou stvební práce se společností STATING s.r.o., Hrdec Králové. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Strost doplnil, že termín relizce byl stnoven podle zdávcí dokumentce veřejné zkázky v září 2016, le skutečný termín zhájení prcí byl ovlivněn předáním stveniště se zpožděním 4 měsíců od předpokládného zhájení relizce stvebních prcí, proto z důvodu dodržení technických technologických postupů s přihlédnutím n součsné klimtické podmínky je předkládán Dodtek č. 1 ke Smlouvě o dílo n prodloužení termínu dokončení kce. Nebyly žádné USNESENO č. 48/2017 I. schvluje uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n relizci kce Nízkokpcitní zřízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nd Kněžnou stvební práce se společností STATING s.r.o., se sídlem Prdubická 861/75, Hrdec

4 4 Králové, IČO: , n zákldě kterého dojde k prodloužení termínu dokončení kce, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. K bodu č.5.: Projednání vydání Obecně závzné vyhlášky č. 1/2017, kterou se stnoví školské obvody mteřských škol zřízených městem Rychnov nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky měst Mgr. Drejslové. Nebyly žádné USNESENO č. 49/2017 doporučuje ZM vydt Obecně závznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stnoví školské obvody mteřských škol zřízených městem Rychnov nd Kněžnou s účinností od 15. dne po dni jejího vyhlášení. K bodu č.6.: Projednání vydání Obecně závzné vyhlášky č. 2/2017, kterou se stnoví školské obvody zákldních škol zřízených městem Rychnov nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky měst Mgr. Drejslové. Nebyly žádné USNESENO č. 50/2017 doporučuje ZM vydt Obecně závznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stnoví školské obvody zákldních škol zřízených městem Rychnov nd Kněžnou s účinností od 15. dne po dni jejího vyhlášení. K bodu č.7.: Schválení věcného dru MŠ Sluníčko, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 51/2017 schvluje věcný dr Mteřské škole Sluníčko, Jvornická 1379, Rychnov n. Kn. od mnželů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dle předloženého návrhu.

5 5 K bodu č.8.: Návrh n vyřzení mjetku ZŠ Jvornická, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 52/2017 vzl n vědomí vyřzení mjetku Zákldní školy, Jvornická 1596, Rychnov n. Kn. z evidence mjetku školy, dle předložené žádosti školy ze dne K bodu č.9.: Návrh n vyřzení mjetku MŠ Kytičk, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 53/2017 vzl n vědomí vyřzení mjetku Mteřské školy Kytičk, B. Němcové 648, Rychnov n. Kn. z evidence mjetku školy, dle předložené žádosti školy ze dne K bodu č.10.: Souhls s přemístěním sochy Piety z p.p.č (ul. Jiráskov) n p.p.č. 790/2 (ul. Msrykov) v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 54/2017 I. souhlsí s přemístěním sochy Piety z p.p.č (ul. Jiráskov) n p.p.č. 790/2 (ul. Msrykov) v k.ú. Rychnov n. Kn. II. pověřuje strostu měst podpisem žádosti o povolení přemístění sochy Piety dresovné Krjskému úřdu Královéhrdeckého krje, Hrdec Králové.

6 6 K bodu č.11.: Schválení dotce v režimu veřejné podpory DE MINIMIS ve výši ,00 Kč n Cyklobusy do Orlických hor 2017 Euroregionu Pomezí Čech, Morvy Kldsk Euroregionu Glcensis, Rychnov n. Kn. souvisejícího uzvření Veřejnoprávní smlouvy. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky měst Mgr. Drejslové. Nebyly žádné USNESENO č. 55/2017 schvluje 1. poskytnutí dotce v režimu veřejné podpory DE MINIMIS ve výši ,00 Kč n Cyklobusy do Orlických hor 2017 Euroregionu Pomezí Čech, Morvy Kldsk Euroregionu Glcensis, Pnská 1942, Rychnov n. Kn., IČO: uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce ve výši ,00 Kč n Cyklobusy do Orlických hor 2017 z rozpočtu měst Rychov nd Kněžnou s Euroregionem Pomezí Čech, Morvy Kldsk Euroregionem Glcensis, Pnská 1942, Rychnov n. Kn., IČO: , dle předloženého návrhu K bodu č.12.: Schválení uzvření Dodtků č. 1 ke Smlouvám o dílo č. 1/TS/2016, č. 2/TS/2016 č. 3/TS/2016 Dodtku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 4/TS ze dne se společností TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 56/2017 I. schvluje 1. uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/TS/2016 ze dne n zimní údržbu komunikcí v souldu s Plánem údržby se společností TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn., IČO: , dle předloženého návrhu. 2. uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/TS/2016 ze dne n provoz přírodního koupliště ve Včelném se společností TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn., IČO: , dle předloženého návrhu. 3. uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/TS/2016 ze dne n provoz, údržbu oprvy veřejného osvětlení semforů n území měst Rychnov nd Kněžnou se společností TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn., IČO: , dle předloženého návrhu. 4. uzvření Dodtku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 4/TS ze dne n úklid veřejných prostrnství mimo režim Plánu zimní údržby komunikcí, včetně úklidu černých skládek se společností TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn., IČO: , dle předloženého návrhu.

7 II. pověřuje 7 strostu měst podpisem výše uvedených dodtků. K bodu č.13.: Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxxx xxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 57/2017 schvluje prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pní xxxxxx xxxxx n dobu určitou od do K bodu č.14.: Schválení uzvření Smlouvy o provozování mlého zřízení s firmou EKO Broumovsko s.r.o., Hronov. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 58/2017 I. schvluje uzvření Smlouvy o provozování mlého zřízení (zřízení n zprcování biologicky rozložitelného odpdu) s firmou EKO Broumovsko s.r.o., se sídlem Hvlíčkov 310, Hronov, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.15.: Schválení výpůjčky budovy (zámecké jízdárny) n p.p.č. 788 části p.p.č. 787 (zhrd) v k.ú. Rychnov n. Kn. orgnizci Odbory KOVO KV z.s., Kvsiny dne z účelem uspořádání kce Fmily Dy. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 59/2017 schvluje výpůjčku budovy (zámecká jízdárn) n p.p.č. 788 části p.p.č. 787 (zhrd pod jízdárnou) v obci k.ú. Rychnov n. Kn. orgnizci Odbory KOVO KV

8 8 z.s., Kvsiny, zstoupené předsedou pnem Mrtinem Lustykem, dne z účelem uspořádání kce Fmily Dy, dle předložené žádosti spolku ze dne K bodu č.16.: Schválení uzvření Dodtku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne se společností Tepelné hospodářství Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 60/2017 schvluje uzvření Dodtku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne se společností Tepelné hospodářství Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. se sídlem Mírová 1411, Rychnov n. Kn., n zákldě kterého dojde ke zmenšení předmětu nájmu o technologii plynové kotelny v objektu Městská Hbrová čp. 1629, Rychnov n. Kn., bez snížení nájemného s účinností od K bodu č.17.: Projednání žádosti společnosti Gstro Royl s.r.o., Žmberk o snížení úhrdy z služby v nebytovém prostoru v budově MěÚ Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 61/2017 I. vzl n vědomí žádost společnosti Gstro Royl s.r.o., Orlická ksárn 733, Žmberk o snížení úhrdy z služby vyúčtování nákldů spojených s vytápěním v nebytovém prostoru v budově Městského úřdu Rychnov n. Kn. - kntýn v I. NP o výměře 78,70 m 2. II. schvluje prominutí pltby z nedopltek z vyúčtování služeb z rok 2016 (nákldy spojené s vytápěním) v nebytovém prostoru v čp. 136 n p.p.č. 176 v k.ú. Rychnov n. Kn., Hvlíčkov ul., Rychnov n. Kn. - kntýn v I. NP o výměře 78,70 m 2, společnosti Gstro Royl s.r.o., Orlická ksárn 733, Žmberk ve výši ,85 Kč. III. doporučuje společnosti Gstro Royl s.r.o., Orlická ksárn 733, Žmberk podání přípdné žádosti o prominutí pltby z nedopltek z vyúčtování služeb z rok 2017 v I. čtvrtletí roku 2018.

9 9 K bodu č.18.: Projednání žádosti Centr Orion z.s., Dlouhá Ves, Rychnov n. Kn. o snížení ceny z nájem prostor ve Společenském centru, čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn., schválení nájmu prostor v čp. 79, Pnská ul., Rychnov n. Kn. Centru Orion z.s., Dlouhá Ves, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 62/2017 I. vzl n vědomí žádost zákldního spolku Centrum Orion z.s., Dlouhá Ves 116, Rychnov n. Kn. o snížení ceny z pronájmu prostor ve Společenském centru, čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. (místnost č. 218 č. 217 o celkové výměře 31,26 m 2 ) n terpii EEG Biofeedbck. II. neschvluje nájem prostor ve Společenském centru, čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. (místnost č. 218 č. 217 o celkové výměře 31,26 m 2 ) n terpii EEG Biofeedbck zákldnímu spolku Centrum Orion, z.s., Dlouhá Ves 116, Rychnov n. Kn. z snížené nájemné. III. schvluje nájem prostor v čp. 79 n p.p.č. 36 v obci k.ú. Rychnov n. Kn., Pnská ul., Rychnov n. Kn., Národní dům, III. NP, kncelář č. 310 o výměře 19,47 m 2 zákldnímu spolku Centrum Orion, z.s., se sídlem Dlouhá Ves 116, Rychnov n. Kn. z těchto podmínek: nájem n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájmu - celkem 19,47 m 2-850,00 Kč/m 2 /ročně, kždoroční vlorizce nájmu, + služby, účel nájmu - terpie EEG Biofeedbck. K bodu č.19.: Schválení Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 7/2016 ze dne n prostory sloužící podnikání v budově čp. 79, Pnská ul., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 63/2017 schvluje uzvření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 7/2016 ze dne s nájemcem pnem xxxxx xxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxx,

10 10 xxxxxxxxxxxxxx, IČO: , n prostory sloužící podnikání ncházející se v II. NP budovy čp. 79 n p.p.č. 36 v obci k.ú. Rychnov n. Kn., Pnská ul., kncelář č. 216 o výměře 21,45 m 2 kncelář č. 217 o výměře 15,14 m 2 k K bodu č.20.: Schválení podání žádosti měst o odkoupení části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. od ČR, s právem hospodřit s mjetkem státu pro orgnizci Správ železniční doprvní cesty, státní orgnizce, Prh. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 64/2017 schvluje podání žádosti měst Rychnov nd Kněžnou o odkoupení části p.p.č o výměře cc 50 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. od České republiky, s právem hospodřit s mjetkem státu pro orgnizci Správ železniční doprvní cesty, státní orgnizce, Dlážděná 1003/7, Nové Město, Prh 1. K bodu č.21.: Schválení dohody o ukončení nájmu bytu v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 65/2017 schvluje dohodu o ukončení nájmu bytu s pní xxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n byt č. 11 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni K bodu č.22.: Vyhodnocení nbídek n veřejnou zkázku Usměrňování doprvy n komunikcích ve městě Rychnov nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 66/2017 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek n veřejnou zkázku Usměrňování doprvy n komunikcích ve městě Rychnov nd Kněžnou vítězem poptávkového řízení firmu ELTODO.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Prh 4, Lhotk, IČO:

11 11 II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. K bodu č.23.: Souhls s konáním sportovní kce RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2017 dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Místostrostk měst Mgr. Drejslová podl rdním zprávu z jednání s orgnizátorem kce p. Jnem Jelínkem k orgnizčnímu mteriálnímu zbezpečení kce. Nebyly žádné USNESENO č. 67/2017 souhlsí 1. s konáním sportovní kce RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2017 dne v lese Včelný, dle předloženého návrhu orgnizátor ze dne s poskytnutím části p.p.č. 2242/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. (koupliště) pro zjištění zázemí soutěží dne pod záštitou 3-thlon clubu RK zstoupeného pnem Jnem Jelínkem, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx K bodu č.24.: Souhls s konáním sportovní kce Olympijský běh 2017 dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Místostrostk měst Mgr. Drejslová podl rdním zprávu z jednání s orgnizátorem kce p. Jnem Jelínkem k orgnizčnímu mteriálnímu zbezpečení kce. Nebyly žádné USNESENO č. 68/2017 souhlsí 1. s konáním sportovní kce Olympijský běh 2017 dne v lese Včelný, dle předloženého návrhu orgnizátor ze dne s poskytnutím části p.p.č. 2242/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. (koupliště) pro zjištění zázemí soutěží dne pod záštitou 3-thlon clubu RK zstoupeného pnem Jnem Jelínkem, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx K bodu č.25.: Projednání žádosti hejtmn Královéhrdeckého krje o nominci člen jeho zástupce do prcovní skupiny Obce měst při Regionální stálé konferenci Královéhrdeckého krje. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti hejtmn Královéhrdeckého krje. Po krátké diskusi se rdní rozhodli nominovt jko člen Mgr. Jnu Drejslovou, místostrostku měst jko zástupce člen Ing. Jn Skořepu, strostu měst, jko zástupce obce s rozšířenou působností,

12 12 do prcovní skupiny Obce měst při Regionální stálé konferenci Královéhrdeckého krje. Nebyly žádné USNESENO č. 69/2017 nominuje n zákldě žádosti hejtmn Královéhrdeckého krje, Hrdec Králové (předsedy Regionální stálé konference Královéhrdeckého krje) jko člen Mgr. Jnu Drejslovou, místostrostku měst jko zástupce člen Ing. Jn Skořepu, strostu měst, jko zástupce obce s rozšířenou působností, do prcovní skupiny Obce měst při Regionální stálé konferenci Královéhrdeckého krje. K bodu č.26.: Projednání zápisů z jednání výborů SDH k příprvám oslv 490. výročí zložení obce Roveň, 200. výročí zložení školy 130. výročí zložení sboru dobrovolných hsičů obce Roveň ve dnech informce strosty měst z jednání se zástupci SDH Roveň ze dne k příprvám oslv soupisu poždvků o investiční nebo mimořádné dotce potřebných pro provoz orgnizcí SDH Roveň TJ FC Roveň, z.s. Všichni rdní obdrželi kopii zápisů z jednání výborů k nhlédnutí výroční zprávu kulturní komise obce Roveň z r Strost informovl o průběhu jednání se zástupci SDH Roveň ze dne k příprvám oslv 490. výročí zložení obce Roveň, 200. výročí zložení školy 130. výročí zložení sboru dobrovolných hsičů obce Roveň ve dnech soupisu poždvků o investiční nebo mimořádné dotce potřebných pro provoz orgnizcí SDH Roveň TJ FC Roveň, z.s., kterými jsou nákup zhrdního trktoru, oprv čelní fsády hsičské zbrojnice, rekonstrukce hsičské zbrojnice oprv historické techniky. Po krátké diskusi strost nvrhl rdním schválit poskytnutí finnčního dru ve výši ,00 Kč Sboru dobrovolných hsičů Roveň, IČO: n relizci oslv 490. výročí zložení obce Roveň, 200. výročí zložení školy 130. výročí zložení sboru dobrovolných hsičů obce Roveň ve dnech dále doporučit ZM ke schválení zhrnutí částky n nákup nového zhrdního trktoru n údržbu fotblového reálu v Rovni do úprv rozpočtu měst v r Nebyly žádné USNESENO č. 70/2017 I. schvluje poskytnutí finnčního dru ve výši ,00 Kč Sboru dobrovolných hsičů Roveň, IČO: n relizci oslv 490. výročí zložení obce Roveň, 200. výročí zložení školy 130. výročí zložení sboru dobrovolných hsičů obce Roveň ve dnech II. doporučuje ZM ke schválení zhrnutí částky n nákup nového zhrdního trktoru n údržbu fotblového reálu v Rovni do úprv rozpočtu měst v roce 2017.

13 13 K bodu č.27.: Informce strosty měst o rozvázání prcovního poměru dohodou s tjemníkem MěÚ Rychnov n. Kn. Ing. Ldislvem Pysktým n zákldě jeho žádosti informci o příprvě vypsání výběrového řízení. Strost informovl o rozvázání prcovního poměru dohodou s tjemníkem MěÚ Rychnov n. Kn. Ing. Ldislvem Pysktým n zákldě jeho žádosti o příprvě vypsání výběrového řízení n pozici tjemník MěÚ Rychnov n. Kn. s předpokládným nástupem dne , příp. dle dohody. Nebyly žádné USNESENO č. 71/2017 vzl n vědomí informci strosty měst Ing. Jn Skořepy o rozvázání prcovního poměru dohodou s tjemníkem MěÚ Rychnov n. Kn. Ing. Ldislvem Pysktým n zákldě jeho žádosti informci o příprvě vypsání výběrového řízení n pozici tjemník MěÚ Rychnov n. Kn. s předpokládným nástupem dne , příp. dle dohody. K bodu č.28.: Schválení uzvření Dodtku č. 18 ke Smlouvě o nájmu mjetku k provozování veřejných vodovodů veřejné knlizce, ČOV se společností AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn. Strost seznámil rdní se zněním dodtku. Nebyly žádné USNESENO č. 72/2017 I. schvluje uzvření Dodtku č. 18 ke Smlouvě o nájmu mjetku k provozování veřejných vodovodů veřejné knlizce, ČOV se společností AQUA SERVIS,.s., se sídlem Štemberkov 1094, Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 15:10 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 20. únor 2017 od 14:00 hodin. Ing. Jn Skořep strost Mgr. Jn Drejslová místostrostk

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.9.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.12.2010 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Jiří Oberreiter

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Krslice Nám. 28. říjn 1438, 358 20 Krslice USNESENÍ z 20. schůze Rdy měst Krslic, která se uskutečnil mimo řádný termín dne 31. 8. 2011 od 15:00 hodin v mlé zsedcí místnosti Městského úřdu v Krslicích.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více