Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů zařazených v rejstříku škol, počty tříd a počty žáků jednotlivých oborů Rámcový popis personálního zabezpečení chodu školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole Název: Adresa: Zřizovatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Čáslavská 205, Chrudim Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Telefon: Fax: www: IČ: IZO: Údaje o vedení školy: ředitel školy zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování zástupce ředitele školy pro praktické vyučování vedoucí ekonomicko-provozního úseku Mgr. Jaroslav Kořínek Mgr. Lenka Morávková Ing. Naděžda Stejskalová Ludmila Sotonová Údaje o školské radě: Školská rada při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 byla ustavena Radou Pardubického kraje po volbách ke dni Školská rada má tři členy, a to: předsedu člena člena Mgr. Petra Řezníčka jmenovaného zřizovatelem školy Mgr. Alenu Imrichovou zvolenou za pedagogické zaměstnance školy Libora Bečeva zvoleného za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky. 2

4 2. Přehled oborů zařazených v rejstříku škol, počty tříd a počty žáků jednotlivých oborů 2.1. Přehled oborů zařazených v rejstříku škol Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost M/01 Informační technologie denní čtyři neomezeno H/01 Cukrář denní tři neomezeno M/01 Ekonomika a podnikání denní čtyři dobíhající obor L/01 Gastronomie a hotelnictví denní čtyři neomezeno L/51 Gastronomie (nástavbové) denní dva neomezeno H/01 Kuchař číšník denní tři neomezeno H/01 Kuchař číšník dálkové tři neomezeno H/01 Prodavač denní tři neomezeno 2.2. Počet tříd podle ročníků, počet žáků celkem k Celkem denní vzdělávání počty tříd denního studia 4 leté obory nástavbové obory 3 leté obory 1. ročník ročník ročník ročník Celkem tříd Celkem žáků Počet žáků jednotlivých oborů v ročnících k Kód Název Délka vzdělávání Počet žáků studujících v ročníku 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem 1820M01 Informační technologie 4 roky H01 Cukrář 3 roky M01 Ekonomika a podnikání 4 roky L01 Gastronomie a hotelnictví 4 roky L51 Gastronomie 2 roky H01 Kuchař-číšník 3 roky H01 Prodavač - aranžér 3 roky

5 2.4. Žáci školy podle státního občanství k Státní občanství počet žáků Česko 507 Rusko 1 Vietnam 1 Slovensko 1 Myanmar Žáci školy podle pohlaví k Žáci školy podle pohlaví počet žáků Chlapci 232 Dívky Průměrné počty žáků ve třídách k ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník škola celkem průměrný počet žáků ve třídě 27, ,67 21,67 23, Vývoj počtu žáků školy v posledních letech počet žáků školy na začátku školního roku září 2008 září 2009 září 2010 září 2011 září 2012 září 2013 září

6 Počet žáků ukončujících ZŠ v okrese Chrudim Klesající počet žáků školy od školního roku 2010/11 koreluje s poklesem žáků ukončujících základní vzdělání. V tabulce jsou uvedeny počty vycházejících žáků ze ZŠ pouze z okresu Chrudim, neboť 71,4 % žáků školy jsou žáci s trvalým bydlištěm v okrese Chrudim (21% z okresu Pardubice, 7,6% odjinud). V datech je zřejmá určitá strvačnost daná postupným absolvováním školy silnějšími populačními ročníky. Dalším aspektem, který má vliv na pokles žáků je s velkou pravděpodobností též podpora technického vzdělávání ve středním školství Pardubického kraje např. formou stipendií pro žáky přijaté na konkrétní obory jiných škol s technickým zaměřením. Nemalou měrou se na poklesu podílí též vyšší zájem absolventů ZŠ o střední vzdělání s maturitní zkouškou oproti střednímu vzdělání s výučním listem. Na naší škole je 70 % žáků prvních ročníků přicházejících ze ZŠ přijato do tříletých oborů vzdělání s výučním listem. Jednou z dalších příčin je také obecný pokles zájmu o gastronomické obory, který lze vysledovat i u ostatních středních škol Pardubického kraje se stejným zaměřením. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení chodu školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve škole celkem 49 pedagogů, včetně vedoucích pracovníků. V úseku teoretického vyučování pracovalo celkem 34 pedagogů, z toho 1 externista na část pracovního úvazku a asistentka pedagoga na půl úvazku. V úseku praktického vyučování pracovalo 15 pedagogických pracovníků. Správu školy zajišťovalo 5 pracovníků ekonomického oddělení (vedoucí ekonomickoprovozního úseku, účetní, mzdová účetní, skladová účetní, správce počítačové sítě a sekretářka ředitele školy) a 7 pracovníků provozního oddělení (správce budov, řidičúdržbář a uklízečky). 5

7 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1. Přijímací řízení se konalo pro následující obory denního studia L/01 Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) čtyřletý obor H/01 Kuchař číšník (Číšník) tříletý obor L/51 Gastronomie (Nástavbové studium) dvouletý obor H/01 Kuchař číšník (Kuchař) tříletý obor H/01 Cukrář tříletý obor H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) tříletý obor M/01 Informační technologie (Informatika v ekonomice) čtyřletý obor 4.2. Kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení do čtyřletých oborů M/01 Informační technologie (Informatika v ekonomice) L/01 Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) Přijímací zkoušky se konaly z předmětů český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady Přijímací řízení se skládalo ze dvou částí. A hodnocení výsledků přijímací zkoušky (hodnocení testů) bylo zohledněno maximální hodnotou 130 bodů, z čehož: český jazyk ohodnocen max. 40 body matematika ohodnocena max. 30 body obecné studijní předpoklady ohodnoceny max. 60 body. Nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání bylo, aby v testech dosáhl následující minimální bodové hranice: 1. kolo přijímacího řízeníminimálně 33 bodů všechna další kola přijímacího řízení minimálně 26 bodů B uchazeč mohl získat max. 31 bodů. Pro hodnocení byl posuzován průměr klasifikace za druhé pololetí předposledního roku školní docházky a za první pololetí posledního ročníku školní docházky ZŠ. počet bodů = (-3,75 x P8 + 18,75) + (-3,75 x P9 + 18,75) + P0 P 9 - průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 15) P 8 - průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 15) P 0 - doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče (např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách - max. 1) Pořadí žáků v přijímacím řízení bylo dáno součtem dosažených bodů z části A a části B. Z obou částí mohl uchazeč získat maximálně 161 bodů. V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodovalo o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria: dosažený počet bodů z přijímací zkoušky z části obecně studijních předpokladů průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky dosažený počet bodů z přijímací zkoušky z matematické části. 6

8 U osob, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohla být na jejich žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka test tak byl nahrazen pohovorem, který byl ohodnocen maximálně 40 body. Přijímací řízení do tříletých oborů a do nástavbového studia H/01 Kuchař - číšník (Kuchař) H/01 Kuchař - číšník (Číšník) H/01 Cukrář H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) L/51 Gastronomie Přijímací zkoušky se nekonaly na žádný z oborů. Žáci byli přijímáni na základě hodnocení průměrného prospěchu známek ze základní školy za první pololetí posledního ročníku školní docházky a druhé pololetí předposledního roku školní docházky. Pořadí žáků v přijímacím řízení bylo dáno výpočtem dosažených bodů dle níže uvedených kritérií. celkový počet bodů = (-12,5 x P8 + 62,5) + (-12,5 x P9 + 62,5) P 9 průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 50) P 8 průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 50) P 0 doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče (např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách - max. 1) V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodovala o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria: dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky dosažený počet bodů za průměr známek z konce předposledního ročníku docházky dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí předposledního ročníku školní docházky 4.3. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve všech kolech přijímacího řízení obor vzdělání 7 přijato přijetí potvrdilo L/01 Gastronomie a hotelnictví L/51 Gastronomie M/01 Informační technologie H/01 Kuchař číšník (Kuchař, Číšník) H/01 Cukrář H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) Počet kol přijímacího řízení Celkem se konalo 6 kol přijímacího řízení, a to v těchto termínech : 1. kolo ( ) 2. kolo kolo kolo kolo kolo

9 4.5. Srovnání počtu přijatých uchazečů SŠ Pardubického kraje k Pořadí Škola Počet odevzdaných zápisových lístků k K/8 K/4 M L/0 H E C Celkem 1 Střední průmyslová škola chemická Pardubice Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Střední průmyslová škola Chrudim Střední škola automobilní Holice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Integrovaná střední škola Moravská Třebová Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy, T. G. Masaryka Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Legenda: V tabulce jsou pouze školy, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj. bílé řádky - střední školy s nejvyšším a nejnižším počtem odevzdaných zápisových lístků k dle pořadí zelené řádky - střední školy Pardubického kraje se stejným nebo podobným zaměřením první sloupec - pořadí škol dle počtu odevzdaných zápisových lístků k sloupec K/8 - všeobecné vzdělávání - 8letá gymnázia sloupec K/4 - všeobecné vzdělávání - 4letá gymnázia sloupec M - obory s mat. zk. bez odborného výcviku (SOŠ) sloupec L/O - obory s mat. zk. s odborným výcvikem (SOU) sloupec H - obory s výučním listem (SOU) sloupec E - obory s výučním listem (OU) sloupec C - střední vzdělání (praktické školy) 4.6. Srovnání rozdílu počtu přijatých uchazečů k a Pořadí Škola Celkem k Celkem k Střední průmyslová škola chemická Pardubice Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Odborné učiliště Chroustovice, Zámek Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Střední průmyslová škola Chrudim Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Integrovaná střední škola Moravská Třebová Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády Střední průmyslová škola stavební Pardubice Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice, Štefánikova Rozdíl Legenda: V tabulce jsou pouze školy, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj. bílé řádky - SŠ s nejvyšším a nejnižším rozdílem počtu odvezdaných zápisových lístků oproti loňskému přijímacímu řízení dle pořadí zelené řádky - střední školy Pardubického kraje se stejným nebo podobným zaměřením první sloupec - pořadí škol dle rozdílu počtu odvezdaných zápisových lístků oproti loňskému přijímacímu řízení poslední sloupec - hodnota rozdílu počtu odvezdaných zápisových lístků 8

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Skladba tříletých a čtyřletých oborů vzdělání a nástavbového studia ve školním roce 2013/ L/01 Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) čtyřletý obor L/01 Gastronomie (Číšník) čtyřletý obor L/01 Gastronomie (Kuchař) čtyřletý obor L/51 Gastronomie (nástavbové studium) dvouletý obor H/01 Kuchař číšník (Číšník) tříletý obor H/01 Kuchař číšník (Kuchař) tříletý obor H/01 Cukrář tříletý obor H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) tříletý obor M/01 Ekonomika a podnikání (Management obchodu a služeb) čtyřletý obor M/01 Informační technologie (Informatika v ekonomice) čtyřletý obor 5.2. Výuka tříletých, čtyřletých a nástavbových oborů probíhala ve 22 třídách denního studia 1. ročník... 7 tříd ( G1, N1, Č1, K1A, K1P, C1, I1 ) 2. ročník... 6 tříd ( G2, Č2P, K2A, C2, I2, N2 ) 3. ročník... 6 tříd ( K3Č, Č3, K3A, K3P, C3, I3 ) 4. ročník... 3 třídy ( K4Č, M4, I4 ) 5.3. Přehledy prospěchu viz příloha č Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 Řádný termín M4 K4Č I4 N2 Počet žáků ve třídě Připuštěno k MZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neprospěli ze státní části MZ (z řádku výše) Náhradní termín září 2014 M4 K4Č I4 N2 Konalo MZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neprospěli ze státní části MZ (z řádku výše)

11 Opravný termín září 2014 M4 K4Č I4 N2 Konalo MZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neprospěli ze SČ Celková úspěšnost žáků školy u státní části maturitních zkoušek (k září 2014) 92,2 %. Celková úspěšnost žáků školy u profilové části maturitních zkoušek (k září 2014) 92,2 % Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2013/2014 Řádný termín Č3 K3A K3P C3 Počet žáků ve třídě Konalo ZZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Náhradní termín září 2014 Č3 K3A K3P C3 Konalo ZZ Prospěli Neprospěli Opravný termín září 2014 Č3 K3A K3P C3 Konalo ZZ Prospěli Neprospěli Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci zúčastnili seminářů, školení a dalších vzdělávacích aktivit. S informacemi, poznatky a získanými materiály z těchto akcí seznamovali účastníci akcí průběžně další vyučující. Akce byly ve velané většině hodnoceny jako přínosné a na velmi dobré odborné úrovni. Na základě potřeby pedagogických pracovníků školy organizovalo vedení školy ve spolupráci se sdružením Šance pro tebe metodický sebezkušenostní seminář zaměřený na posílení role já učitel pro všechny pedagogické pracovníky, který proběhl o pololetních prázdninách Vzdělání stanovené Zákonem č. 563/2004 Sb., v souladu s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků si doplňovali 3 pedagogičtí pracovníci. 10

12 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Účast na soutěžích a mediálních projektech ve školním roce 2013/2014 Předmět Soutěž Účast Umístění Olympiáda v českém jazyce ročník účast 15 žáků ročníků školní kolo Český jazyk, občanská nauka Studenti čtou a píší noviny Perspektivní Chrudimsko účast žáků ročníků žáci tříd I2, K3. Č, I4 v MF Dnes, zveřejněn 1 článek, účast ve 3 tématech Spolupráce s editorkou nezávislého magazínu na projektu Polemika o smyslu bytí, o perspektivě života Volby ve školách hlasujících volby ve škole Informační technologie BENQ ŠKOLNÍ AJŤÁK žáci tříd I2, I3 nejlepší místění 20. místo Anglický jazyk Konverzační soutěž v AJ Konverzační soutěž v AJ, okresní kolo účast žáků 3. ročníků účast 3 žáků školní kolo nejlepší 11. místo Německý jazyk Konverzační soutěž v NJ, školní kolo účast 7 žáků školní kolo Matematika a přírodovědné předměty Ekonomika Sportovní akce 32. ročník matematické soutěže pro žáky SOŠ účast 13 žáků školy 1. místo v kategorii U2 Přírodovědný klokan účast 72 řešitelů školní kolo Klokan řešitelů školní kolo Finanční gramotnost okresní kolo Finanční gramotnost krajské kolo družstvo družstvo 1. místo 1. místo Psaní všemi deseti žáci mat. tříd školní kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách krajské kolo vlastní organizace Okresní kolo ve stolním tenise Hokejbal proti drogám okresní kolo účast 5 žáků chlapci chlapci nejlepší 15. místo 3. místo 2. místo Okresní kolo ve florbale chlapci 3. místo Okresní kolo ve florbale dívky 5. místo Okresní kolo v basketbale chlapci 5. místo 11

13 Okresní kolo v basketbale, kat. VI dívky 3. místo Okresní kolo ve fotbale chlapci 3. místo Bohemia Cup chlapci 3. místo Velikonoční turnaj ve futsale, vlastní organizace chlapci 5. místo Na začátku školního roku se žáci 1. ročníků (6 tříd) zúčastnili dvoudenních adaptačních kurzů. Kurzy proběhly v průběhu měsíce září. Lyžařský výcvikový kurz proběhl od 24. do v Pustých Žibřidovicích pro žáky 1. ročníků. Kurzu se účastnilo pouze 14 žáků. V termínu se uskutečnil letní sportovně turistický kurz pro žáky druhých ročníků v Pustých Žibřidovicích, kterých se zúčastnilo 46 žáků školy. V září 2013 se uskutečnil poznávací pobyt 12 žáků ve Velké Británii. Žáci byli ubytováni v rodinách a procestovali Londýn, Oxford a Windsor. Dne se na naší škole uskutečnil zábavně informační projekt Technohrátky ve spolupráci s KrÚ PK Přehled přednášek, exkurzí a dalších akcí ve školním roce 2013/2014 Třída Datum Druh Akce C1 C2 C3 K1.A K1.P adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim beseda Kyberšikana, PČR Chrudim div. představení Divadlo K. Pippicha, Jak je důležité býti s Filipem beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota výlet Oheb, Seč beseda Přátelství a láska, p. Krampota beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim exkurze Perníková chaloupka Ráby, výroba perníků beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim div. představení Divadlo K. Pippicha, Jak je důležité býti s Filipem beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim beseda Kyberšikana, PČR Chrudim beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim 12

14 beseda Kyberšikana, PČR Chrudim beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota exkurze Architektura Prahy beseda Kyberšikana, PČR Chrudim K2.A beseda Přátelství a láska, p. Krampota beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Rizikové chování, PČR Chrudim K3.A K3.P Č1 Č2.P Č3 G1 G2 K3.Č K4.Č M beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim div. představení Divadlo K. Pippicha, Jak je důležité býti s Filipem beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota beseda Rizikové chování, PČR Chrudim beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim beseda Přátelství a láska, p. Krampota exkurze Muzeum gastronomie, Praha beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Kyberšikana, PČR Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota exkurze Architektura Prahy div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka beseda Přátelství a láska, p. Krampota beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Rizikové chování, PČR Chrudim div. představení Divadlo K. Pippicha, Jak je důležité býti s Filipem beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim exkurze ČNB Praha beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim N div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka 13

15 N beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim I1 I2 I3 I adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim beseda Kyberšikana, PČR Chrudim beseda Rizikové chování, PČR Chrudim div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota beseda Rizikové chování, PČR Chrudim div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim beseda Přátelství a láska, p. Krampota exkurze FIM Hradec Králové exkurze ČNB Praha beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim exkurze FIM Hradec Králové beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim 7.3. Úsek praktického vyučování souteže a stáže ve školním roce 2013/2014 Datum Akce Soutěž o bramborovou pochoutku Vysočiny Havlíčkův Brod - Foitová Iveta K2.P - 1. místo (bramborový moučník) a Hlaváčková Pavlína K2.A - 4. místo (bramborový salát) Regionální kolo Gastro Junior Bidvest cup 2013/2014 Praha - kuchařka Iveta Vrzalová N1, číšník Petr Ječmínek G2, cukrářka Helena Horváthová C3, všichni postup do národního kola Leonardo da Vinci - projekty mobility, odborné stáže 4 žáků, délka 3 týdny: Penzion Teniscentrum Tatranská Lomnice Slovensko a hotel Marriott Mnichov Německo (projekt Junior Gastronomy - To Evrope For New Experience) Národní kolo Gastro Junior Bidvest cup 2013/2014 Brno, cukrářka Helena Horváthová C3 (bronzové pásmo), kuchařka Iveta Vrzalová N1 (bronzové pásmo) a číšník Petr Ječmínek G2 (bronzové pásmo) Leonardo da Vinci - projekty mobility, odborné stáže 4 žáků, délka 2 týdny, Prešov a Tatranská Lomnice Slovensko (projekt Junior Gastronomy - To Evrope For New Experience) Sweet Cup Prešov 2014 (mezinárodní soutěž kuchařů a cukrářů) - Zuzana Červenková C2-1. místo Gastro Hradec 2014 (soutěž cukrářů - kategorie Umělecký exponát), Jana Králová G2 (bronzové pásmo) a Monika Březinová C3 (stříbrné pásmo) 14

16 Český prodavač v Evropské unii, Ústí nad Labem: Kateřina Švehlová K3.P - 1. místo, Michaela Fiedlerová K1.P - 9. místo Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové Litomyšl - kuchařský tým Daniel Horák a Tomáš Bažant, oba G Úsek praktického vyučování akce ve školním roce 2013/2014 Datum Akce Občerstvení Krajský úřad Pardubice Raut - hotel Fontána Přelouč (pro KrÚ PK) Dožínky na zámku v Pardubicích Raut - Dům hudby Pardubice (pro KrÚ PK) Občerstvení Krajský úřad Pardubického kraje - setkání ředitelů škol Raut - Mladý technik Pardubice Raut - Dárcovství krve Občerstvení Rada Pardubického kraje Občerstvení Rada Pardubického kraje Raut - vernisáž Výstavní síň Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Občerstvení Rada Pardubického kraje Raut na zámku v Pardubicích - koncert Boni Pueri Občerstvení Rada Pardubického kraje Raut - vernisáž Muzeum barokních soch Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Raut - vernisáž Kavárna Muzeum Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Raut - vernisáž Divadlo K. Pippicha Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Velikonoce na zámku Pardubice Občerstvení Rada Pardubického kraje Občerstvení Rada Pardubického kraje Občerstvení Rada Pardubického kraje Číše vína - přednáškový sál Muzeum Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Občerstvení Rada Pardubického kraje Číše vína - Radnice Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim 15

17 7.5. Další akce a aktivity školy Prezentace na veřejnosti probíhala hlavně na Burze středních škol v Pardubicích a Přehlídce středních škol v Chrudimi, zorganizovali jsme v listopadu 2013 a v lednu 2014 dny otevřených dveří. Tradiční maturitní ples školy se uskutečnil ve velkém sále Muzea v Chrudimi dne Pro žáky, veřejnost i rodiče jsou zřízeny a aktualizovány webové stránky školy, včetně e-learningové vyučování. Na pomoc žákům, kteří potřebují doplnit a vysvětlit látku, jsou určeny pravidelné konzultační hodiny vyučujících, ostatní problémy mohou řešit s výchovnou poradkyní či školním preventistou. Ve školním roce 2013/14 proběhlo jedno konzultační odpoledne a tři třídní schůzky pro rodiče a zákonné zástupce našich žáků. Informovanost rodičů o prospěchu a docházce žáků do školy je zajištěna také spuštěním elektronické třídní knihy, prospěch a docházku do školy mohou rodiče sledovat pomocí aplikace Bakaláři. Nabídka mimoškolních aktivit: sportovní kroužek, návštěvy divadelních představení ve VČD Pardubice. 8. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 8.1. Inspekční činnost ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 neprobíhala na škole inspekční činnost České školní inspekce. 9. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Škola čerpala dotaci z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol. Vzhledem k bodovanému výbornému umístění žáků v soutěžích zařazených do programu Excelence středních škol 2013 byla škole přidělena částka ,- Kč na platy pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru. 10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ve školním roce 2013/14 realizovala jako autorizovaná osoba podle zákona č.179/2006, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, zkoušky pro ověření dílčích kvalifikací z oboru kuchař, číšník a cukrář. 16

18 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ve školním roce 2013/14 realizovala následující projekty OP VK: A) Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/ Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji Číslo a název oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo kola výzvy: 04 Realizátor projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Doba realizace projektu: Cílem projektu je umožnit žákům školy oboru cukrář důsledné rozvíjení manuálních zručností v souladu se školními vzdělávacími programy, získání a rozvíjení praktických dovedností díky realizaci stáží u sociálních partnerů školy. Projekt je určen pro žáky školy oboru cukrář H/01. Účast na projektu pomůže žákům k propojení teoretické a praktické výuky, probírané učivo bude procvičeno na pracovišti školy, díky absolvování odborných kurzů budou mít žáci možnost důsledně poznat a osvojit si nové trendy v cukrářské výrobě. Dojde tím ke zvýšení atraktivnosti výuky, ke zvýšení zájmu o studovaný obor a ke snadnějšímu uplatnění na trhu práce. Veškeré aktivity budou připraveny odbornými učiteli ve spolupráci s lektory, odborné stáže budou řízeny instruktory. B) Zvyšování úrovně přírodovědného myšlení žáků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/ Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji Číslo a název oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo kola výzvy: 04 Realizátor projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Doba realizace projektu: Na základě nutné potřeby školy (závěry ČŠI k výuce přír. předmětů) zahajujeme tvorbu zázemí pro výuku přírodovědných předmětů. Realizace tohoto projektu nám umožní inovaci vzdělávacích programů školy v předmětu fyzika, chemie a biologie na naší škole. Vytvoříme strukturu přírodovědného vzdělávání, vytvoříme vzdělávací odborné přírodovědné moduly, které budou podpořeny zřízením přírodovědné pracovny pro praktickou i teoretickou výuku těchto předmětů. Moduly každého předmětu budou obsahovat: teoretickou část, praktická cvičení, pracovní listy a e-learningové lekce. Fyzikálních modulů bude minimálně 25 hod., chemických 15 a biologických 15. Moduly budou vyučovány v hodinách daných předmětů a část modulů bude tvořit témata pro projektové přírodovědné dny. Výuka modulů fyziky, chemie a biologie se též uskutečňuje v rámci předmětu Základy přírodních věd. 17

19 Tvůrci celé inovace jsou vyučující předmětů fyzika, biologie a chemie na naší škole, ostatní členové týmu jsou také pracovníky školy. C) Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Finanční podpora z OP VK Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání ve středních školách. Realizátor projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Doba realizace projektu: Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění výuky a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 12. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně patologických jevů je zapracována v programu Minimální preventivní program školy, je organizována výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Ve školním roce 2013/2014 jsme zrealizovali přednášky a besedy s tematikou prevence protidrogové, kyberšikany, rizikového chování, o právním povědomí, nebezpečí AIDS, besedy zaměřené na vztahy mezi lidmi, dopravní výchovu a dále pracovně právní přednášky na Úřadu práce v Chrudimi. Seznam je uveden v přehledu akcí školy. V listopadu 2013 byl proveden screening třídy I1 k odhalení patologických vztahů ve třídě. Vyšetření bylo provedeno pracovníky Střediska výchovné péče pro děti a mládež ARCHA Chrudim. Ve spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem byly psychologem střediska ARCHA doporučeny metody práce s třídním kolektivem. Na základě potřeby pedagogických pracovníků školy jsme připravili ve spolupráci se sdružením Šance pro tebe metodický sebezkušenostní seminář zaměřený na posílení role já učitel, který proběhl o pololetních prázdninách. Výstupy ze semináře používáme zejména v práci se žáky 1. ročníků tříletých oborů vzdělávání. Spolupracujeme úzce s Policií ČR, okresním metodikem prevence, pedagogicko psychologickými poradnami regionu, Poradnou při ZŠ Svítání, Šance pro Tebe v Chrudimi, Úřadem práce v Chrudimi a výše uvedeným SVP Archa. 18

20 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na škole není ustavena. Úzká spolupráce existuje s Cechem podnikatelů hotelů, restaurací a hostinců Chrudim, jakožto profesní organizací sdružující zaměstnavatele z oblasti gastronomie a hotelnictví v regionu. Odborný výcvik žáků gastronomických oborů probíhá v mnoha případech na provozovnách podnikatelů sdružených v cechu. Škola je také členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR. AKC sdružuje v osmi regionálních pobočkách přes 1200 kuchařů a cukrářů z celé České republiky. Toto společenství se zabývá gastronomií i v jejích širších souvislostech. Mimo jiné organizuje pro své členy i veřejnost gastronomické akce - odborné přednášky, semináře a tréninky, celonárodní soutěže i soutěže s mezinárodní účastní, výstavy i další kulturní akce. Škola se účastní odborných seminářů a předvším soutěží odborných dovedností žáků oboru kuchař, číšník a cukrář na krajské i celostátní úrovni. Spolupráce s Krajskou pobočkou Úřadu práce v Pardubicích, zejména s kontaktním pracovištěm Chrudim spočívá zejéma v organizování přednášek a besed pro žáky školy a v monitoringu uplatnění absolventů školy na trhu práce. Spolupráce s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové je zaměřena na žáky oboru Informační technologie. Škola využívá nabídky FIM UHK a účastní se vybraných odborných přednášek a seminářů přímo v prostorách fakulty v Hradci Králové. 14. Základní údaje o hospodaření školy viz příloha č.2 V Chrudimi dne 14. října 2014 Jaroslav Kořínek ředitel školy 19

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13 Chrudim říjen 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/12 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/12 Chrudim, říjen 2012-1 - 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2015/16

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2015/16 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2015/16 Chrudim, říjen 2016 0 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/15 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a sluţeb, Chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/11 Chrudim, říjen 2011-1 - 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro školní rok 2017-18 Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60 zákona

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2016-17 Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Kriteria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání jsou stanovena ředitelkou školy

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Integrovaná střední škola, Chrudim, Čáslavská 205 Čáslavská 205, 537 01 Chrudim Identifikátor: 600 170 772 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více