Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů zařazených v rejstříku škol, počty tříd a počty žáků jednotlivých oborů Rámcový popis personálního zabezpečení chodu školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole Název: Adresa: Zřizovatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Čáslavská 205, Chrudim Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Telefon: Fax: www: IČ: IZO: Údaje o vedení školy: ředitel školy zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování zástupce ředitele školy pro praktické vyučování vedoucí ekonomicko-provozního úseku Mgr. Jaroslav Kořínek Mgr. Lenka Morávková Ing. Naděžda Stejskalová Ludmila Sotonová Údaje o školské radě: Školská rada při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 byla ustavena Radou Pardubického kraje po volbách ke dni Školská rada má tři členy, a to: předsedu člena člena Mgr. Petra Řezníčka jmenovaného zřizovatelem školy Mgr. Alenu Imrichovou zvolenou za pedagogické zaměstnance školy Libora Bečeva zvoleného za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky. 2

4 2. Přehled oborů zařazených v rejstříku škol, počty tříd a počty žáků jednotlivých oborů 2.1. Přehled oborů zařazených v rejstříku škol Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost M/01 Informační technologie denní čtyři neomezeno H/01 Cukrář denní tři neomezeno M/01 Ekonomika a podnikání denní čtyři dobíhající obor L/01 Gastronomie a hotelnictví denní čtyři neomezeno L/51 Gastronomie (nástavbové) denní dva neomezeno H/01 Kuchař číšník denní tři neomezeno H/01 Kuchař číšník dálkové tři neomezeno H/01 Prodavač denní tři neomezeno 2.2. Počet tříd podle ročníků, počet žáků celkem k Celkem denní vzdělávání počty tříd denního studia 4 leté obory nástavbové obory 3 leté obory 1. ročník ročník ročník ročník Celkem tříd Celkem žáků Počet žáků jednotlivých oborů v ročnících k Kód Název Délka vzdělávání Počet žáků studujících v ročníku 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem 1820M01 Informační technologie 4 roky H01 Cukrář 3 roky M01 Ekonomika a podnikání 4 roky L01 Gastronomie a hotelnictví 4 roky L51 Gastronomie 2 roky H01 Kuchař-číšník 3 roky H01 Prodavač - aranžér 3 roky

5 2.4. Žáci školy podle státního občanství k Státní občanství počet žáků Česko 507 Rusko 1 Vietnam 1 Slovensko 1 Myanmar Žáci školy podle pohlaví k Žáci školy podle pohlaví počet žáků Chlapci 232 Dívky Průměrné počty žáků ve třídách k ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník škola celkem průměrný počet žáků ve třídě 27, ,67 21,67 23, Vývoj počtu žáků školy v posledních letech počet žáků školy na začátku školního roku září 2008 září 2009 září 2010 září 2011 září 2012 září 2013 září

6 Počet žáků ukončujících ZŠ v okrese Chrudim Klesající počet žáků školy od školního roku 2010/11 koreluje s poklesem žáků ukončujících základní vzdělání. V tabulce jsou uvedeny počty vycházejících žáků ze ZŠ pouze z okresu Chrudim, neboť 71,4 % žáků školy jsou žáci s trvalým bydlištěm v okrese Chrudim (21% z okresu Pardubice, 7,6% odjinud). V datech je zřejmá určitá strvačnost daná postupným absolvováním školy silnějšími populačními ročníky. Dalším aspektem, který má vliv na pokles žáků je s velkou pravděpodobností též podpora technického vzdělávání ve středním školství Pardubického kraje např. formou stipendií pro žáky přijaté na konkrétní obory jiných škol s technickým zaměřením. Nemalou měrou se na poklesu podílí též vyšší zájem absolventů ZŠ o střední vzdělání s maturitní zkouškou oproti střednímu vzdělání s výučním listem. Na naší škole je 70 % žáků prvních ročníků přicházejících ze ZŠ přijato do tříletých oborů vzdělání s výučním listem. Jednou z dalších příčin je také obecný pokles zájmu o gastronomické obory, který lze vysledovat i u ostatních středních škol Pardubického kraje se stejným zaměřením. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení chodu školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve škole celkem 49 pedagogů, včetně vedoucích pracovníků. V úseku teoretického vyučování pracovalo celkem 34 pedagogů, z toho 1 externista na část pracovního úvazku a asistentka pedagoga na půl úvazku. V úseku praktického vyučování pracovalo 15 pedagogických pracovníků. Správu školy zajišťovalo 5 pracovníků ekonomického oddělení (vedoucí ekonomickoprovozního úseku, účetní, mzdová účetní, skladová účetní, správce počítačové sítě a sekretářka ředitele školy) a 7 pracovníků provozního oddělení (správce budov, řidičúdržbář a uklízečky). 5

7 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1. Přijímací řízení se konalo pro následující obory denního studia L/01 Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) čtyřletý obor H/01 Kuchař číšník (Číšník) tříletý obor L/51 Gastronomie (Nástavbové studium) dvouletý obor H/01 Kuchař číšník (Kuchař) tříletý obor H/01 Cukrář tříletý obor H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) tříletý obor M/01 Informační technologie (Informatika v ekonomice) čtyřletý obor 4.2. Kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení do čtyřletých oborů M/01 Informační technologie (Informatika v ekonomice) L/01 Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) Přijímací zkoušky se konaly z předmětů český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady Přijímací řízení se skládalo ze dvou částí. A hodnocení výsledků přijímací zkoušky (hodnocení testů) bylo zohledněno maximální hodnotou 130 bodů, z čehož: český jazyk ohodnocen max. 40 body matematika ohodnocena max. 30 body obecné studijní předpoklady ohodnoceny max. 60 body. Nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání bylo, aby v testech dosáhl následující minimální bodové hranice: 1. kolo přijímacího řízeníminimálně 33 bodů všechna další kola přijímacího řízení minimálně 26 bodů B uchazeč mohl získat max. 31 bodů. Pro hodnocení byl posuzován průměr klasifikace za druhé pololetí předposledního roku školní docházky a za první pololetí posledního ročníku školní docházky ZŠ. počet bodů = (-3,75 x P8 + 18,75) + (-3,75 x P9 + 18,75) + P0 P 9 - průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 15) P 8 - průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 15) P 0 - doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče (např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách - max. 1) Pořadí žáků v přijímacím řízení bylo dáno součtem dosažených bodů z části A a části B. Z obou částí mohl uchazeč získat maximálně 161 bodů. V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodovalo o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria: dosažený počet bodů z přijímací zkoušky z části obecně studijních předpokladů průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky dosažený počet bodů z přijímací zkoušky z matematické části. 6

8 U osob, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohla být na jejich žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka test tak byl nahrazen pohovorem, který byl ohodnocen maximálně 40 body. Přijímací řízení do tříletých oborů a do nástavbového studia H/01 Kuchař - číšník (Kuchař) H/01 Kuchař - číšník (Číšník) H/01 Cukrář H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) L/51 Gastronomie Přijímací zkoušky se nekonaly na žádný z oborů. Žáci byli přijímáni na základě hodnocení průměrného prospěchu známek ze základní školy za první pololetí posledního ročníku školní docházky a druhé pololetí předposledního roku školní docházky. Pořadí žáků v přijímacím řízení bylo dáno výpočtem dosažených bodů dle níže uvedených kritérií. celkový počet bodů = (-12,5 x P8 + 62,5) + (-12,5 x P9 + 62,5) P 9 průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 50) P 8 průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 50) P 0 doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče (např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách - max. 1) V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodovala o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria: dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky dosažený počet bodů za průměr známek z konce předposledního ročníku docházky dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí předposledního ročníku školní docházky 4.3. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve všech kolech přijímacího řízení obor vzdělání 7 přijato přijetí potvrdilo L/01 Gastronomie a hotelnictví L/51 Gastronomie M/01 Informační technologie H/01 Kuchař číšník (Kuchař, Číšník) H/01 Cukrář H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) Počet kol přijímacího řízení Celkem se konalo 6 kol přijímacího řízení, a to v těchto termínech : 1. kolo ( ) 2. kolo kolo kolo kolo kolo

9 4.5. Srovnání počtu přijatých uchazečů SŠ Pardubického kraje k Pořadí Škola Počet odevzdaných zápisových lístků k K/8 K/4 M L/0 H E C Celkem 1 Střední průmyslová škola chemická Pardubice Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Střední průmyslová škola Chrudim Střední škola automobilní Holice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Integrovaná střední škola Moravská Třebová Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy, T. G. Masaryka Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Legenda: V tabulce jsou pouze školy, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj. bílé řádky - střední školy s nejvyšším a nejnižším počtem odevzdaných zápisových lístků k dle pořadí zelené řádky - střední školy Pardubického kraje se stejným nebo podobným zaměřením první sloupec - pořadí škol dle počtu odevzdaných zápisových lístků k sloupec K/8 - všeobecné vzdělávání - 8letá gymnázia sloupec K/4 - všeobecné vzdělávání - 4letá gymnázia sloupec M - obory s mat. zk. bez odborného výcviku (SOŠ) sloupec L/O - obory s mat. zk. s odborným výcvikem (SOU) sloupec H - obory s výučním listem (SOU) sloupec E - obory s výučním listem (OU) sloupec C - střední vzdělání (praktické školy) 4.6. Srovnání rozdílu počtu přijatých uchazečů k a Pořadí Škola Celkem k Celkem k Střední průmyslová škola chemická Pardubice Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Odborné učiliště Chroustovice, Zámek Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Střední průmyslová škola Chrudim Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Integrovaná střední škola Moravská Třebová Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády Střední průmyslová škola stavební Pardubice Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice, Štefánikova Rozdíl Legenda: V tabulce jsou pouze školy, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj. bílé řádky - SŠ s nejvyšším a nejnižším rozdílem počtu odvezdaných zápisových lístků oproti loňskému přijímacímu řízení dle pořadí zelené řádky - střední školy Pardubického kraje se stejným nebo podobným zaměřením první sloupec - pořadí škol dle rozdílu počtu odvezdaných zápisových lístků oproti loňskému přijímacímu řízení poslední sloupec - hodnota rozdílu počtu odvezdaných zápisových lístků 8

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Skladba tříletých a čtyřletých oborů vzdělání a nástavbového studia ve školním roce 2013/ L/01 Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) čtyřletý obor L/01 Gastronomie (Číšník) čtyřletý obor L/01 Gastronomie (Kuchař) čtyřletý obor L/51 Gastronomie (nástavbové studium) dvouletý obor H/01 Kuchař číšník (Číšník) tříletý obor H/01 Kuchař číšník (Kuchař) tříletý obor H/01 Cukrář tříletý obor H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) tříletý obor M/01 Ekonomika a podnikání (Management obchodu a služeb) čtyřletý obor M/01 Informační technologie (Informatika v ekonomice) čtyřletý obor 5.2. Výuka tříletých, čtyřletých a nástavbových oborů probíhala ve 22 třídách denního studia 1. ročník... 7 tříd ( G1, N1, Č1, K1A, K1P, C1, I1 ) 2. ročník... 6 tříd ( G2, Č2P, K2A, C2, I2, N2 ) 3. ročník... 6 tříd ( K3Č, Č3, K3A, K3P, C3, I3 ) 4. ročník... 3 třídy ( K4Č, M4, I4 ) 5.3. Přehledy prospěchu viz příloha č Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 Řádný termín M4 K4Č I4 N2 Počet žáků ve třídě Připuštěno k MZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neprospěli ze státní části MZ (z řádku výše) Náhradní termín září 2014 M4 K4Č I4 N2 Konalo MZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neprospěli ze státní části MZ (z řádku výše)

11 Opravný termín září 2014 M4 K4Č I4 N2 Konalo MZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neprospěli ze SČ Celková úspěšnost žáků školy u státní části maturitních zkoušek (k září 2014) 92,2 %. Celková úspěšnost žáků školy u profilové části maturitních zkoušek (k září 2014) 92,2 % Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2013/2014 Řádný termín Č3 K3A K3P C3 Počet žáků ve třídě Konalo ZZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Náhradní termín září 2014 Č3 K3A K3P C3 Konalo ZZ Prospěli Neprospěli Opravný termín září 2014 Č3 K3A K3P C3 Konalo ZZ Prospěli Neprospěli Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci zúčastnili seminářů, školení a dalších vzdělávacích aktivit. S informacemi, poznatky a získanými materiály z těchto akcí seznamovali účastníci akcí průběžně další vyučující. Akce byly ve velané většině hodnoceny jako přínosné a na velmi dobré odborné úrovni. Na základě potřeby pedagogických pracovníků školy organizovalo vedení školy ve spolupráci se sdružením Šance pro tebe metodický sebezkušenostní seminář zaměřený na posílení role já učitel pro všechny pedagogické pracovníky, který proběhl o pololetních prázdninách Vzdělání stanovené Zákonem č. 563/2004 Sb., v souladu s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků si doplňovali 3 pedagogičtí pracovníci. 10

12 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Účast na soutěžích a mediálních projektech ve školním roce 2013/2014 Předmět Soutěž Účast Umístění Olympiáda v českém jazyce ročník účast 15 žáků ročníků školní kolo Český jazyk, občanská nauka Studenti čtou a píší noviny Perspektivní Chrudimsko účast žáků ročníků žáci tříd I2, K3. Č, I4 v MF Dnes, zveřejněn 1 článek, účast ve 3 tématech Spolupráce s editorkou nezávislého magazínu na projektu Polemika o smyslu bytí, o perspektivě života Volby ve školách hlasujících volby ve škole Informační technologie BENQ ŠKOLNÍ AJŤÁK žáci tříd I2, I3 nejlepší místění 20. místo Anglický jazyk Konverzační soutěž v AJ Konverzační soutěž v AJ, okresní kolo účast žáků 3. ročníků účast 3 žáků školní kolo nejlepší 11. místo Německý jazyk Konverzační soutěž v NJ, školní kolo účast 7 žáků školní kolo Matematika a přírodovědné předměty Ekonomika Sportovní akce 32. ročník matematické soutěže pro žáky SOŠ účast 13 žáků školy 1. místo v kategorii U2 Přírodovědný klokan účast 72 řešitelů školní kolo Klokan řešitelů školní kolo Finanční gramotnost okresní kolo Finanční gramotnost krajské kolo družstvo družstvo 1. místo 1. místo Psaní všemi deseti žáci mat. tříd školní kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách krajské kolo vlastní organizace Okresní kolo ve stolním tenise Hokejbal proti drogám okresní kolo účast 5 žáků chlapci chlapci nejlepší 15. místo 3. místo 2. místo Okresní kolo ve florbale chlapci 3. místo Okresní kolo ve florbale dívky 5. místo Okresní kolo v basketbale chlapci 5. místo 11

13 Okresní kolo v basketbale, kat. VI dívky 3. místo Okresní kolo ve fotbale chlapci 3. místo Bohemia Cup chlapci 3. místo Velikonoční turnaj ve futsale, vlastní organizace chlapci 5. místo Na začátku školního roku se žáci 1. ročníků (6 tříd) zúčastnili dvoudenních adaptačních kurzů. Kurzy proběhly v průběhu měsíce září. Lyžařský výcvikový kurz proběhl od 24. do v Pustých Žibřidovicích pro žáky 1. ročníků. Kurzu se účastnilo pouze 14 žáků. V termínu se uskutečnil letní sportovně turistický kurz pro žáky druhých ročníků v Pustých Žibřidovicích, kterých se zúčastnilo 46 žáků školy. V září 2013 se uskutečnil poznávací pobyt 12 žáků ve Velké Británii. Žáci byli ubytováni v rodinách a procestovali Londýn, Oxford a Windsor. Dne se na naší škole uskutečnil zábavně informační projekt Technohrátky ve spolupráci s KrÚ PK Přehled přednášek, exkurzí a dalších akcí ve školním roce 2013/2014 Třída Datum Druh Akce C1 C2 C3 K1.A K1.P adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim beseda Kyberšikana, PČR Chrudim div. představení Divadlo K. Pippicha, Jak je důležité býti s Filipem beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota výlet Oheb, Seč beseda Přátelství a láska, p. Krampota beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim exkurze Perníková chaloupka Ráby, výroba perníků beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim div. představení Divadlo K. Pippicha, Jak je důležité býti s Filipem beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim beseda Kyberšikana, PČR Chrudim beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim 12

14 beseda Kyberšikana, PČR Chrudim beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota exkurze Architektura Prahy beseda Kyberšikana, PČR Chrudim K2.A beseda Přátelství a láska, p. Krampota beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Rizikové chování, PČR Chrudim K3.A K3.P Č1 Č2.P Č3 G1 G2 K3.Č K4.Č M beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim div. představení Divadlo K. Pippicha, Jak je důležité býti s Filipem beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota beseda Rizikové chování, PČR Chrudim beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim beseda Přátelství a láska, p. Krampota exkurze Muzeum gastronomie, Praha beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Kyberšikana, PČR Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota exkurze Architektura Prahy div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka beseda Přátelství a láska, p. Krampota beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Rizikové chování, PČR Chrudim div. představení Divadlo K. Pippicha, Jak je důležité býti s Filipem beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim exkurze ČNB Praha beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim N div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka 13

15 N beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim I1 I2 I3 I adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim beseda Kyberšikana, PČR Chrudim beseda Rizikové chování, PČR Chrudim div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota beseda Rizikové chování, PČR Chrudim div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim beseda Přátelství a láska, p. Krampota exkurze FIM Hradec Králové exkurze ČNB Praha beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim exkurze FIM Hradec Králové beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim 7.3. Úsek praktického vyučování souteže a stáže ve školním roce 2013/2014 Datum Akce Soutěž o bramborovou pochoutku Vysočiny Havlíčkův Brod - Foitová Iveta K2.P - 1. místo (bramborový moučník) a Hlaváčková Pavlína K2.A - 4. místo (bramborový salát) Regionální kolo Gastro Junior Bidvest cup 2013/2014 Praha - kuchařka Iveta Vrzalová N1, číšník Petr Ječmínek G2, cukrářka Helena Horváthová C3, všichni postup do národního kola Leonardo da Vinci - projekty mobility, odborné stáže 4 žáků, délka 3 týdny: Penzion Teniscentrum Tatranská Lomnice Slovensko a hotel Marriott Mnichov Německo (projekt Junior Gastronomy - To Evrope For New Experience) Národní kolo Gastro Junior Bidvest cup 2013/2014 Brno, cukrářka Helena Horváthová C3 (bronzové pásmo), kuchařka Iveta Vrzalová N1 (bronzové pásmo) a číšník Petr Ječmínek G2 (bronzové pásmo) Leonardo da Vinci - projekty mobility, odborné stáže 4 žáků, délka 2 týdny, Prešov a Tatranská Lomnice Slovensko (projekt Junior Gastronomy - To Evrope For New Experience) Sweet Cup Prešov 2014 (mezinárodní soutěž kuchařů a cukrářů) - Zuzana Červenková C2-1. místo Gastro Hradec 2014 (soutěž cukrářů - kategorie Umělecký exponát), Jana Králová G2 (bronzové pásmo) a Monika Březinová C3 (stříbrné pásmo) 14

16 Český prodavač v Evropské unii, Ústí nad Labem: Kateřina Švehlová K3.P - 1. místo, Michaela Fiedlerová K1.P - 9. místo Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové Litomyšl - kuchařský tým Daniel Horák a Tomáš Bažant, oba G Úsek praktického vyučování akce ve školním roce 2013/2014 Datum Akce Občerstvení Krajský úřad Pardubice Raut - hotel Fontána Přelouč (pro KrÚ PK) Dožínky na zámku v Pardubicích Raut - Dům hudby Pardubice (pro KrÚ PK) Občerstvení Krajský úřad Pardubického kraje - setkání ředitelů škol Raut - Mladý technik Pardubice Raut - Dárcovství krve Občerstvení Rada Pardubického kraje Občerstvení Rada Pardubického kraje Raut - vernisáž Výstavní síň Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Občerstvení Rada Pardubického kraje Raut na zámku v Pardubicích - koncert Boni Pueri Občerstvení Rada Pardubického kraje Raut - vernisáž Muzeum barokních soch Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Raut - vernisáž Kavárna Muzeum Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Raut - vernisáž Divadlo K. Pippicha Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Velikonoce na zámku Pardubice Občerstvení Rada Pardubického kraje Občerstvení Rada Pardubického kraje Občerstvení Rada Pardubického kraje Číše vína - přednáškový sál Muzeum Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Občerstvení Rada Pardubického kraje Číše vína - Radnice Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim 15

17 7.5. Další akce a aktivity školy Prezentace na veřejnosti probíhala hlavně na Burze středních škol v Pardubicích a Přehlídce středních škol v Chrudimi, zorganizovali jsme v listopadu 2013 a v lednu 2014 dny otevřených dveří. Tradiční maturitní ples školy se uskutečnil ve velkém sále Muzea v Chrudimi dne Pro žáky, veřejnost i rodiče jsou zřízeny a aktualizovány webové stránky školy, včetně e-learningové vyučování. Na pomoc žákům, kteří potřebují doplnit a vysvětlit látku, jsou určeny pravidelné konzultační hodiny vyučujících, ostatní problémy mohou řešit s výchovnou poradkyní či školním preventistou. Ve školním roce 2013/14 proběhlo jedno konzultační odpoledne a tři třídní schůzky pro rodiče a zákonné zástupce našich žáků. Informovanost rodičů o prospěchu a docházce žáků do školy je zajištěna také spuštěním elektronické třídní knihy, prospěch a docházku do školy mohou rodiče sledovat pomocí aplikace Bakaláři. Nabídka mimoškolních aktivit: sportovní kroužek, návštěvy divadelních představení ve VČD Pardubice. 8. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 8.1. Inspekční činnost ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 neprobíhala na škole inspekční činnost České školní inspekce. 9. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Škola čerpala dotaci z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol. Vzhledem k bodovanému výbornému umístění žáků v soutěžích zařazených do programu Excelence středních škol 2013 byla škole přidělena částka ,- Kč na platy pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru. 10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ve školním roce 2013/14 realizovala jako autorizovaná osoba podle zákona č.179/2006, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, zkoušky pro ověření dílčích kvalifikací z oboru kuchař, číšník a cukrář. 16

18 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ve školním roce 2013/14 realizovala následující projekty OP VK: A) Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/ Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji Číslo a název oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo kola výzvy: 04 Realizátor projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Doba realizace projektu: Cílem projektu je umožnit žákům školy oboru cukrář důsledné rozvíjení manuálních zručností v souladu se školními vzdělávacími programy, získání a rozvíjení praktických dovedností díky realizaci stáží u sociálních partnerů školy. Projekt je určen pro žáky školy oboru cukrář H/01. Účast na projektu pomůže žákům k propojení teoretické a praktické výuky, probírané učivo bude procvičeno na pracovišti školy, díky absolvování odborných kurzů budou mít žáci možnost důsledně poznat a osvojit si nové trendy v cukrářské výrobě. Dojde tím ke zvýšení atraktivnosti výuky, ke zvýšení zájmu o studovaný obor a ke snadnějšímu uplatnění na trhu práce. Veškeré aktivity budou připraveny odbornými učiteli ve spolupráci s lektory, odborné stáže budou řízeny instruktory. B) Zvyšování úrovně přírodovědného myšlení žáků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/ Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji Číslo a název oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo kola výzvy: 04 Realizátor projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Doba realizace projektu: Na základě nutné potřeby školy (závěry ČŠI k výuce přír. předmětů) zahajujeme tvorbu zázemí pro výuku přírodovědných předmětů. Realizace tohoto projektu nám umožní inovaci vzdělávacích programů školy v předmětu fyzika, chemie a biologie na naší škole. Vytvoříme strukturu přírodovědného vzdělávání, vytvoříme vzdělávací odborné přírodovědné moduly, které budou podpořeny zřízením přírodovědné pracovny pro praktickou i teoretickou výuku těchto předmětů. Moduly každého předmětu budou obsahovat: teoretickou část, praktická cvičení, pracovní listy a e-learningové lekce. Fyzikálních modulů bude minimálně 25 hod., chemických 15 a biologických 15. Moduly budou vyučovány v hodinách daných předmětů a část modulů bude tvořit témata pro projektové přírodovědné dny. Výuka modulů fyziky, chemie a biologie se též uskutečňuje v rámci předmětu Základy přírodních věd. 17

19 Tvůrci celé inovace jsou vyučující předmětů fyzika, biologie a chemie na naší škole, ostatní členové týmu jsou také pracovníky školy. C) Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Finanční podpora z OP VK Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání ve středních školách. Realizátor projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Doba realizace projektu: Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění výuky a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 12. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně patologických jevů je zapracována v programu Minimální preventivní program školy, je organizována výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Ve školním roce 2013/2014 jsme zrealizovali přednášky a besedy s tematikou prevence protidrogové, kyberšikany, rizikového chování, o právním povědomí, nebezpečí AIDS, besedy zaměřené na vztahy mezi lidmi, dopravní výchovu a dále pracovně právní přednášky na Úřadu práce v Chrudimi. Seznam je uveden v přehledu akcí školy. V listopadu 2013 byl proveden screening třídy I1 k odhalení patologických vztahů ve třídě. Vyšetření bylo provedeno pracovníky Střediska výchovné péče pro děti a mládež ARCHA Chrudim. Ve spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem byly psychologem střediska ARCHA doporučeny metody práce s třídním kolektivem. Na základě potřeby pedagogických pracovníků školy jsme připravili ve spolupráci se sdružením Šance pro tebe metodický sebezkušenostní seminář zaměřený na posílení role já učitel, který proběhl o pololetních prázdninách. Výstupy ze semináře používáme zejména v práci se žáky 1. ročníků tříletých oborů vzdělávání. Spolupracujeme úzce s Policií ČR, okresním metodikem prevence, pedagogicko psychologickými poradnami regionu, Poradnou při ZŠ Svítání, Šance pro Tebe v Chrudimi, Úřadem práce v Chrudimi a výše uvedeným SVP Archa. 18

20 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na škole není ustavena. Úzká spolupráce existuje s Cechem podnikatelů hotelů, restaurací a hostinců Chrudim, jakožto profesní organizací sdružující zaměstnavatele z oblasti gastronomie a hotelnictví v regionu. Odborný výcvik žáků gastronomických oborů probíhá v mnoha případech na provozovnách podnikatelů sdružených v cechu. Škola je také členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR. AKC sdružuje v osmi regionálních pobočkách přes 1200 kuchařů a cukrářů z celé České republiky. Toto společenství se zabývá gastronomií i v jejích širších souvislostech. Mimo jiné organizuje pro své členy i veřejnost gastronomické akce - odborné přednášky, semináře a tréninky, celonárodní soutěže i soutěže s mezinárodní účastní, výstavy i další kulturní akce. Škola se účastní odborných seminářů a předvším soutěží odborných dovedností žáků oboru kuchař, číšník a cukrář na krajské i celostátní úrovni. Spolupráce s Krajskou pobočkou Úřadu práce v Pardubicích, zejména s kontaktním pracovištěm Chrudim spočívá zejéma v organizování přednášek a besed pro žáky školy a v monitoringu uplatnění absolventů školy na trhu práce. Spolupráce s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové je zaměřena na žáky oboru Informační technologie. Škola využívá nabídky FIM UHK a účastní se vybraných odborných přednášek a seminářů přímo v prostorách fakulty v Hradci Králové. 14. Základní údaje o hospodaření školy viz příloha č.2 V Chrudimi dne 14. října 2014 Jaroslav Kořínek ředitel školy 19

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13 Chrudim říjen 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a sluţeb, Chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/11 Chrudim, říjen 2011-1 - 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ( se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 671/2004Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění )

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více