Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled oborů zařazených v rejstříku škol, počty tříd a počty žáků jednotlivých oborů Rámcový popis personálního zabezpečení chodu školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole Název: Adresa: Zřizovatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Čáslavská 205, Chrudim Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Telefon: Fax: www: IČ: IZO: Údaje o vedení školy: ředitel školy zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování zástupce ředitele školy pro praktické vyučování vedoucí ekonomicko-provozního úseku Mgr. Jaroslav Kořínek Mgr. Lenka Morávková Ing. Naděžda Stejskalová Ludmila Sotonová Údaje o školské radě: Školská rada při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 byla ustavena Radou Pardubického kraje po volbách ke dni Školská rada má tři členy, a to: předsedu člena člena Mgr. Petra Řezníčka jmenovaného zřizovatelem školy Mgr. Alenu Imrichovou zvolenou za pedagogické zaměstnance školy Libora Bečeva zvoleného za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky. 2

4 2. Přehled oborů zařazených v rejstříku škol, počty tříd a počty žáků jednotlivých oborů 2.1. Přehled oborů zařazených v rejstříku škol Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech Platnost M/01 Informační technologie denní čtyři neomezeno H/01 Cukrář denní tři neomezeno M/01 Ekonomika a podnikání denní čtyři dobíhající obor L/01 Gastronomie a hotelnictví denní čtyři neomezeno L/51 Gastronomie (nástavbové) denní dva neomezeno H/01 Kuchař číšník denní tři neomezeno H/01 Kuchař číšník dálkové tři neomezeno H/01 Prodavač denní tři neomezeno 2.2. Počet tříd podle ročníků, počet žáků celkem k Celkem denní vzdělávání počty tříd denního studia 4 leté obory nástavbové obory 3 leté obory 1. ročník ročník ročník ročník Celkem tříd Celkem žáků Počet žáků jednotlivých oborů v ročnících k Kód Název Délka vzdělávání Počet žáků studujících v ročníku 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem 1820M01 Informační technologie 4 roky H01 Cukrář 3 roky M01 Ekonomika a podnikání 4 roky L01 Gastronomie a hotelnictví 4 roky L51 Gastronomie 2 roky H01 Kuchař-číšník 3 roky H01 Prodavač - aranžér 3 roky

5 2.4. Žáci školy podle státního občanství k Státní občanství počet žáků Česko 507 Rusko 1 Vietnam 1 Slovensko 1 Myanmar Žáci školy podle pohlaví k Žáci školy podle pohlaví počet žáků Chlapci 232 Dívky Průměrné počty žáků ve třídách k ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník škola celkem průměrný počet žáků ve třídě 27, ,67 21,67 23, Vývoj počtu žáků školy v posledních letech počet žáků školy na začátku školního roku září 2008 září 2009 září 2010 září 2011 září 2012 září 2013 září

6 Počet žáků ukončujících ZŠ v okrese Chrudim Klesající počet žáků školy od školního roku 2010/11 koreluje s poklesem žáků ukončujících základní vzdělání. V tabulce jsou uvedeny počty vycházejících žáků ze ZŠ pouze z okresu Chrudim, neboť 71,4 % žáků školy jsou žáci s trvalým bydlištěm v okrese Chrudim (21% z okresu Pardubice, 7,6% odjinud). V datech je zřejmá určitá strvačnost daná postupným absolvováním školy silnějšími populačními ročníky. Dalším aspektem, který má vliv na pokles žáků je s velkou pravděpodobností též podpora technického vzdělávání ve středním školství Pardubického kraje např. formou stipendií pro žáky přijaté na konkrétní obory jiných škol s technickým zaměřením. Nemalou měrou se na poklesu podílí též vyšší zájem absolventů ZŠ o střední vzdělání s maturitní zkouškou oproti střednímu vzdělání s výučním listem. Na naší škole je 70 % žáků prvních ročníků přicházejících ze ZŠ přijato do tříletých oborů vzdělání s výučním listem. Jednou z dalších příčin je také obecný pokles zájmu o gastronomické obory, který lze vysledovat i u ostatních středních škol Pardubického kraje se stejným zaměřením. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení chodu školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve škole celkem 49 pedagogů, včetně vedoucích pracovníků. V úseku teoretického vyučování pracovalo celkem 34 pedagogů, z toho 1 externista na část pracovního úvazku a asistentka pedagoga na půl úvazku. V úseku praktického vyučování pracovalo 15 pedagogických pracovníků. Správu školy zajišťovalo 5 pracovníků ekonomického oddělení (vedoucí ekonomickoprovozního úseku, účetní, mzdová účetní, skladová účetní, správce počítačové sítě a sekretářka ředitele školy) a 7 pracovníků provozního oddělení (správce budov, řidičúdržbář a uklízečky). 5

7 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1. Přijímací řízení se konalo pro následující obory denního studia L/01 Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) čtyřletý obor H/01 Kuchař číšník (Číšník) tříletý obor L/51 Gastronomie (Nástavbové studium) dvouletý obor H/01 Kuchař číšník (Kuchař) tříletý obor H/01 Cukrář tříletý obor H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) tříletý obor M/01 Informační technologie (Informatika v ekonomice) čtyřletý obor 4.2. Kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení do čtyřletých oborů M/01 Informační technologie (Informatika v ekonomice) L/01 Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) Přijímací zkoušky se konaly z předmětů český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady Přijímací řízení se skládalo ze dvou částí. A hodnocení výsledků přijímací zkoušky (hodnocení testů) bylo zohledněno maximální hodnotou 130 bodů, z čehož: český jazyk ohodnocen max. 40 body matematika ohodnocena max. 30 body obecné studijní předpoklady ohodnoceny max. 60 body. Nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání bylo, aby v testech dosáhl následující minimální bodové hranice: 1. kolo přijímacího řízeníminimálně 33 bodů všechna další kola přijímacího řízení minimálně 26 bodů B uchazeč mohl získat max. 31 bodů. Pro hodnocení byl posuzován průměr klasifikace za druhé pololetí předposledního roku školní docházky a za první pololetí posledního ročníku školní docházky ZŠ. počet bodů = (-3,75 x P8 + 18,75) + (-3,75 x P9 + 18,75) + P0 P 9 - průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 15) P 8 - průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 15) P 0 - doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče (např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách - max. 1) Pořadí žáků v přijímacím řízení bylo dáno součtem dosažených bodů z části A a části B. Z obou částí mohl uchazeč získat maximálně 161 bodů. V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodovalo o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria: dosažený počet bodů z přijímací zkoušky z části obecně studijních předpokladů průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky dosažený počet bodů z přijímací zkoušky z matematické části. 6

8 U osob, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohla být na jejich žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka test tak byl nahrazen pohovorem, který byl ohodnocen maximálně 40 body. Přijímací řízení do tříletých oborů a do nástavbového studia H/01 Kuchař - číšník (Kuchař) H/01 Kuchař - číšník (Číšník) H/01 Cukrář H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) L/51 Gastronomie Přijímací zkoušky se nekonaly na žádný z oborů. Žáci byli přijímáni na základě hodnocení průměrného prospěchu známek ze základní školy za první pololetí posledního ročníku školní docházky a druhé pololetí předposledního roku školní docházky. Pořadí žáků v přijímacím řízení bylo dáno výpočtem dosažených bodů dle níže uvedených kritérií. celkový počet bodů = (-12,5 x P8 + 62,5) + (-12,5 x P9 + 62,5) P 9 průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 50) P 8 průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 50) P 0 doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče (např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách - max. 1) V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodovala o pořadí umístění žáka postupně následující kritéria: dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky dosažený počet bodů za průměr známek z konce předposledního ročníku docházky dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí předposledního ročníku školní docházky 4.3. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve všech kolech přijímacího řízení obor vzdělání 7 přijato přijetí potvrdilo L/01 Gastronomie a hotelnictví L/51 Gastronomie M/01 Informační technologie H/01 Kuchař číšník (Kuchař, Číšník) H/01 Cukrář H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) Počet kol přijímacího řízení Celkem se konalo 6 kol přijímacího řízení, a to v těchto termínech : 1. kolo ( ) 2. kolo kolo kolo kolo kolo

9 4.5. Srovnání počtu přijatých uchazečů SŠ Pardubického kraje k Pořadí Škola Počet odevzdaných zápisových lístků k K/8 K/4 M L/0 H E C Celkem 1 Střední průmyslová škola chemická Pardubice Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Střední průmyslová škola Chrudim Střední škola automobilní Holice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Integrovaná střední škola Moravská Třebová Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy, T. G. Masaryka Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Legenda: V tabulce jsou pouze školy, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj. bílé řádky - střední školy s nejvyšším a nejnižším počtem odevzdaných zápisových lístků k dle pořadí zelené řádky - střední školy Pardubického kraje se stejným nebo podobným zaměřením první sloupec - pořadí škol dle počtu odevzdaných zápisových lístků k sloupec K/8 - všeobecné vzdělávání - 8letá gymnázia sloupec K/4 - všeobecné vzdělávání - 4letá gymnázia sloupec M - obory s mat. zk. bez odborného výcviku (SOŠ) sloupec L/O - obory s mat. zk. s odborným výcvikem (SOU) sloupec H - obory s výučním listem (SOU) sloupec E - obory s výučním listem (OU) sloupec C - střední vzdělání (praktické školy) 4.6. Srovnání rozdílu počtu přijatých uchazečů k a Pořadí Škola Celkem k Celkem k Střední průmyslová škola chemická Pardubice Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Odborné učiliště Chroustovice, Zámek Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Střední průmyslová škola Chrudim Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Integrovaná střední škola Moravská Třebová Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády Střední průmyslová škola stavební Pardubice Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice, Štefánikova Rozdíl Legenda: V tabulce jsou pouze školy, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj. bílé řádky - SŠ s nejvyšším a nejnižším rozdílem počtu odvezdaných zápisových lístků oproti loňskému přijímacímu řízení dle pořadí zelené řádky - střední školy Pardubického kraje se stejným nebo podobným zaměřením první sloupec - pořadí škol dle rozdílu počtu odvezdaných zápisových lístků oproti loňskému přijímacímu řízení poslední sloupec - hodnota rozdílu počtu odvezdaných zápisových lístků 8

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Skladba tříletých a čtyřletých oborů vzdělání a nástavbového studia ve školním roce 2013/ L/01 Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) čtyřletý obor L/01 Gastronomie (Číšník) čtyřletý obor L/01 Gastronomie (Kuchař) čtyřletý obor L/51 Gastronomie (nástavbové studium) dvouletý obor H/01 Kuchař číšník (Číšník) tříletý obor H/01 Kuchař číšník (Kuchař) tříletý obor H/01 Cukrář tříletý obor H/01 Prodavač (Prodavač aranžér) tříletý obor M/01 Ekonomika a podnikání (Management obchodu a služeb) čtyřletý obor M/01 Informační technologie (Informatika v ekonomice) čtyřletý obor 5.2. Výuka tříletých, čtyřletých a nástavbových oborů probíhala ve 22 třídách denního studia 1. ročník... 7 tříd ( G1, N1, Č1, K1A, K1P, C1, I1 ) 2. ročník... 6 tříd ( G2, Č2P, K2A, C2, I2, N2 ) 3. ročník... 6 tříd ( K3Č, Č3, K3A, K3P, C3, I3 ) 4. ročník... 3 třídy ( K4Č, M4, I4 ) 5.3. Přehledy prospěchu viz příloha č Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 Řádný termín M4 K4Č I4 N2 Počet žáků ve třídě Připuštěno k MZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neprospěli ze státní části MZ (z řádku výše) Náhradní termín září 2014 M4 K4Č I4 N2 Konalo MZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neprospěli ze státní části MZ (z řádku výše)

11 Opravný termín září 2014 M4 K4Č I4 N2 Konalo MZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neprospěli ze SČ Celková úspěšnost žáků školy u státní části maturitních zkoušek (k září 2014) 92,2 %. Celková úspěšnost žáků školy u profilové části maturitních zkoušek (k září 2014) 92,2 % Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2013/2014 Řádný termín Č3 K3A K3P C3 Počet žáků ve třídě Konalo ZZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Náhradní termín září 2014 Č3 K3A K3P C3 Konalo ZZ Prospěli Neprospěli Opravný termín září 2014 Č3 K3A K3P C3 Konalo ZZ Prospěli Neprospěli Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci zúčastnili seminářů, školení a dalších vzdělávacích aktivit. S informacemi, poznatky a získanými materiály z těchto akcí seznamovali účastníci akcí průběžně další vyučující. Akce byly ve velané většině hodnoceny jako přínosné a na velmi dobré odborné úrovni. Na základě potřeby pedagogických pracovníků školy organizovalo vedení školy ve spolupráci se sdružením Šance pro tebe metodický sebezkušenostní seminář zaměřený na posílení role já učitel pro všechny pedagogické pracovníky, který proběhl o pololetních prázdninách Vzdělání stanovené Zákonem č. 563/2004 Sb., v souladu s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků si doplňovali 3 pedagogičtí pracovníci. 10

12 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Účast na soutěžích a mediálních projektech ve školním roce 2013/2014 Předmět Soutěž Účast Umístění Olympiáda v českém jazyce ročník účast 15 žáků ročníků školní kolo Český jazyk, občanská nauka Studenti čtou a píší noviny Perspektivní Chrudimsko účast žáků ročníků žáci tříd I2, K3. Č, I4 v MF Dnes, zveřejněn 1 článek, účast ve 3 tématech Spolupráce s editorkou nezávislého magazínu na projektu Polemika o smyslu bytí, o perspektivě života Volby ve školách hlasujících volby ve škole Informační technologie BENQ ŠKOLNÍ AJŤÁK žáci tříd I2, I3 nejlepší místění 20. místo Anglický jazyk Konverzační soutěž v AJ Konverzační soutěž v AJ, okresní kolo účast žáků 3. ročníků účast 3 žáků školní kolo nejlepší 11. místo Německý jazyk Konverzační soutěž v NJ, školní kolo účast 7 žáků školní kolo Matematika a přírodovědné předměty Ekonomika Sportovní akce 32. ročník matematické soutěže pro žáky SOŠ účast 13 žáků školy 1. místo v kategorii U2 Přírodovědný klokan účast 72 řešitelů školní kolo Klokan řešitelů školní kolo Finanční gramotnost okresní kolo Finanční gramotnost krajské kolo družstvo družstvo 1. místo 1. místo Psaní všemi deseti žáci mat. tříd školní kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách krajské kolo vlastní organizace Okresní kolo ve stolním tenise Hokejbal proti drogám okresní kolo účast 5 žáků chlapci chlapci nejlepší 15. místo 3. místo 2. místo Okresní kolo ve florbale chlapci 3. místo Okresní kolo ve florbale dívky 5. místo Okresní kolo v basketbale chlapci 5. místo 11

13 Okresní kolo v basketbale, kat. VI dívky 3. místo Okresní kolo ve fotbale chlapci 3. místo Bohemia Cup chlapci 3. místo Velikonoční turnaj ve futsale, vlastní organizace chlapci 5. místo Na začátku školního roku se žáci 1. ročníků (6 tříd) zúčastnili dvoudenních adaptačních kurzů. Kurzy proběhly v průběhu měsíce září. Lyžařský výcvikový kurz proběhl od 24. do v Pustých Žibřidovicích pro žáky 1. ročníků. Kurzu se účastnilo pouze 14 žáků. V termínu se uskutečnil letní sportovně turistický kurz pro žáky druhých ročníků v Pustých Žibřidovicích, kterých se zúčastnilo 46 žáků školy. V září 2013 se uskutečnil poznávací pobyt 12 žáků ve Velké Británii. Žáci byli ubytováni v rodinách a procestovali Londýn, Oxford a Windsor. Dne se na naší škole uskutečnil zábavně informační projekt Technohrátky ve spolupráci s KrÚ PK Přehled přednášek, exkurzí a dalších akcí ve školním roce 2013/2014 Třída Datum Druh Akce C1 C2 C3 K1.A K1.P adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim beseda Kyberšikana, PČR Chrudim div. představení Divadlo K. Pippicha, Jak je důležité býti s Filipem beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota výlet Oheb, Seč beseda Přátelství a láska, p. Krampota beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim exkurze Perníková chaloupka Ráby, výroba perníků beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim div. představení Divadlo K. Pippicha, Jak je důležité býti s Filipem beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim beseda Kyberšikana, PČR Chrudim beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim 12

14 beseda Kyberšikana, PČR Chrudim beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota exkurze Architektura Prahy beseda Kyberšikana, PČR Chrudim K2.A beseda Přátelství a láska, p. Krampota beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Rizikové chování, PČR Chrudim K3.A K3.P Č1 Č2.P Č3 G1 G2 K3.Č K4.Č M beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim div. představení Divadlo K. Pippicha, Jak je důležité býti s Filipem beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota beseda Rizikové chování, PČR Chrudim beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim beseda Přátelství a láska, p. Krampota exkurze Muzeum gastronomie, Praha beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Kyberšikana, PČR Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota exkurze Architektura Prahy div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka beseda Přátelství a láska, p. Krampota beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Rizikové chování, PČR Chrudim div. představení Divadlo K. Pippicha, Jak je důležité býti s Filipem beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim exkurze ČNB Praha beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim N div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka 13

15 N beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim I1 I2 I3 I adapt. kurz adaptační kurz, Chrudim beseda Protidrogová prevence, PČR Chrudim beseda Kyberšikana, PČR Chrudim beseda Rizikové chování, PČR Chrudim div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka beseda Sex, AIDS a vztahy, p. Krampota beseda Rizikové chování, PČR Chrudim div. představení VČD Pardubice, Cirk La Putyka beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim beseda Přátelství a láska, p. Krampota exkurze FIM Hradec Králové exkurze ČNB Praha beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim beseda Dopravní výchova, PČR Chrudim exkurze FIM Hradec Králové beseda Právní povědomí, PČR, Chrudim beseda Úvod do světa práce IPS ÚP Chrudim 7.3. Úsek praktického vyučování souteže a stáže ve školním roce 2013/2014 Datum Akce Soutěž o bramborovou pochoutku Vysočiny Havlíčkův Brod - Foitová Iveta K2.P - 1. místo (bramborový moučník) a Hlaváčková Pavlína K2.A - 4. místo (bramborový salát) Regionální kolo Gastro Junior Bidvest cup 2013/2014 Praha - kuchařka Iveta Vrzalová N1, číšník Petr Ječmínek G2, cukrářka Helena Horváthová C3, všichni postup do národního kola Leonardo da Vinci - projekty mobility, odborné stáže 4 žáků, délka 3 týdny: Penzion Teniscentrum Tatranská Lomnice Slovensko a hotel Marriott Mnichov Německo (projekt Junior Gastronomy - To Evrope For New Experience) Národní kolo Gastro Junior Bidvest cup 2013/2014 Brno, cukrářka Helena Horváthová C3 (bronzové pásmo), kuchařka Iveta Vrzalová N1 (bronzové pásmo) a číšník Petr Ječmínek G2 (bronzové pásmo) Leonardo da Vinci - projekty mobility, odborné stáže 4 žáků, délka 2 týdny, Prešov a Tatranská Lomnice Slovensko (projekt Junior Gastronomy - To Evrope For New Experience) Sweet Cup Prešov 2014 (mezinárodní soutěž kuchařů a cukrářů) - Zuzana Červenková C2-1. místo Gastro Hradec 2014 (soutěž cukrářů - kategorie Umělecký exponát), Jana Králová G2 (bronzové pásmo) a Monika Březinová C3 (stříbrné pásmo) 14

16 Český prodavač v Evropské unii, Ústí nad Labem: Kateřina Švehlová K3.P - 1. místo, Michaela Fiedlerová K1.P - 9. místo Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové Litomyšl - kuchařský tým Daniel Horák a Tomáš Bažant, oba G Úsek praktického vyučování akce ve školním roce 2013/2014 Datum Akce Občerstvení Krajský úřad Pardubice Raut - hotel Fontána Přelouč (pro KrÚ PK) Dožínky na zámku v Pardubicích Raut - Dům hudby Pardubice (pro KrÚ PK) Občerstvení Krajský úřad Pardubického kraje - setkání ředitelů škol Raut - Mladý technik Pardubice Raut - Dárcovství krve Občerstvení Rada Pardubického kraje Občerstvení Rada Pardubického kraje Raut - vernisáž Výstavní síň Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Občerstvení Rada Pardubického kraje Raut na zámku v Pardubicích - koncert Boni Pueri Občerstvení Rada Pardubického kraje Raut - vernisáž Muzeum barokních soch Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Raut - vernisáž Kavárna Muzeum Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Raut - vernisáž Divadlo K. Pippicha Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Velikonoce na zámku Pardubice Občerstvení Rada Pardubického kraje Občerstvení Rada Pardubického kraje Občerstvení Rada Pardubického kraje Číše vína - přednáškový sál Muzeum Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim Občerstvení Rada Pardubického kraje Číše vína - Radnice Chrudim - spolupráce s restaurací Muzeum Chrudim 15

17 7.5. Další akce a aktivity školy Prezentace na veřejnosti probíhala hlavně na Burze středních škol v Pardubicích a Přehlídce středních škol v Chrudimi, zorganizovali jsme v listopadu 2013 a v lednu 2014 dny otevřených dveří. Tradiční maturitní ples školy se uskutečnil ve velkém sále Muzea v Chrudimi dne Pro žáky, veřejnost i rodiče jsou zřízeny a aktualizovány webové stránky školy, včetně e-learningové vyučování. Na pomoc žákům, kteří potřebují doplnit a vysvětlit látku, jsou určeny pravidelné konzultační hodiny vyučujících, ostatní problémy mohou řešit s výchovnou poradkyní či školním preventistou. Ve školním roce 2013/14 proběhlo jedno konzultační odpoledne a tři třídní schůzky pro rodiče a zákonné zástupce našich žáků. Informovanost rodičů o prospěchu a docházce žáků do školy je zajištěna také spuštěním elektronické třídní knihy, prospěch a docházku do školy mohou rodiče sledovat pomocí aplikace Bakaláři. Nabídka mimoškolních aktivit: sportovní kroužek, návštěvy divadelních představení ve VČD Pardubice. 8. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 8.1. Inspekční činnost ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 neprobíhala na škole inspekční činnost České školní inspekce. 9. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Škola čerpala dotaci z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol. Vzhledem k bodovanému výbornému umístění žáků v soutěžích zařazených do programu Excelence středních škol 2013 byla škole přidělena částka ,- Kč na platy pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru. 10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ve školním roce 2013/14 realizovala jako autorizovaná osoba podle zákona č.179/2006, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, zkoušky pro ověření dílčích kvalifikací z oboru kuchař, číšník a cukrář. 16

18 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ve školním roce 2013/14 realizovala následující projekty OP VK: A) Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/ Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji Číslo a název oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo kola výzvy: 04 Realizátor projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Doba realizace projektu: Cílem projektu je umožnit žákům školy oboru cukrář důsledné rozvíjení manuálních zručností v souladu se školními vzdělávacími programy, získání a rozvíjení praktických dovedností díky realizaci stáží u sociálních partnerů školy. Projekt je určen pro žáky školy oboru cukrář H/01. Účast na projektu pomůže žákům k propojení teoretické a praktické výuky, probírané učivo bude procvičeno na pracovišti školy, díky absolvování odborných kurzů budou mít žáci možnost důsledně poznat a osvojit si nové trendy v cukrářské výrobě. Dojde tím ke zvýšení atraktivnosti výuky, ke zvýšení zájmu o studovaný obor a ke snadnějšímu uplatnění na trhu práce. Veškeré aktivity budou připraveny odbornými učiteli ve spolupráci s lektory, odborné stáže budou řízeny instruktory. B) Zvyšování úrovně přírodovědného myšlení žáků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/ Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji Číslo a název oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo kola výzvy: 04 Realizátor projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Doba realizace projektu: Na základě nutné potřeby školy (závěry ČŠI k výuce přír. předmětů) zahajujeme tvorbu zázemí pro výuku přírodovědných předmětů. Realizace tohoto projektu nám umožní inovaci vzdělávacích programů školy v předmětu fyzika, chemie a biologie na naší škole. Vytvoříme strukturu přírodovědného vzdělávání, vytvoříme vzdělávací odborné přírodovědné moduly, které budou podpořeny zřízením přírodovědné pracovny pro praktickou i teoretickou výuku těchto předmětů. Moduly každého předmětu budou obsahovat: teoretickou část, praktická cvičení, pracovní listy a e-learningové lekce. Fyzikálních modulů bude minimálně 25 hod., chemických 15 a biologických 15. Moduly budou vyučovány v hodinách daných předmětů a část modulů bude tvořit témata pro projektové přírodovědné dny. Výuka modulů fyziky, chemie a biologie se též uskutečňuje v rámci předmětu Základy přírodních věd. 17

19 Tvůrci celé inovace jsou vyučující předmětů fyzika, biologie a chemie na naší škole, ostatní členové týmu jsou také pracovníky školy. C) Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Finanční podpora z OP VK Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání ve středních školách. Realizátor projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 Doba realizace projektu: Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění výuky a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 12. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně patologických jevů je zapracována v programu Minimální preventivní program školy, je organizována výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Ve školním roce 2013/2014 jsme zrealizovali přednášky a besedy s tematikou prevence protidrogové, kyberšikany, rizikového chování, o právním povědomí, nebezpečí AIDS, besedy zaměřené na vztahy mezi lidmi, dopravní výchovu a dále pracovně právní přednášky na Úřadu práce v Chrudimi. Seznam je uveden v přehledu akcí školy. V listopadu 2013 byl proveden screening třídy I1 k odhalení patologických vztahů ve třídě. Vyšetření bylo provedeno pracovníky Střediska výchovné péče pro děti a mládež ARCHA Chrudim. Ve spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem byly psychologem střediska ARCHA doporučeny metody práce s třídním kolektivem. Na základě potřeby pedagogických pracovníků školy jsme připravili ve spolupráci se sdružením Šance pro tebe metodický sebezkušenostní seminář zaměřený na posílení role já učitel, který proběhl o pololetních prázdninách. Výstupy ze semináře používáme zejména v práci se žáky 1. ročníků tříletých oborů vzdělávání. Spolupracujeme úzce s Policií ČR, okresním metodikem prevence, pedagogicko psychologickými poradnami regionu, Poradnou při ZŠ Svítání, Šance pro Tebe v Chrudimi, Úřadem práce v Chrudimi a výše uvedeným SVP Archa. 18

20 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na škole není ustavena. Úzká spolupráce existuje s Cechem podnikatelů hotelů, restaurací a hostinců Chrudim, jakožto profesní organizací sdružující zaměstnavatele z oblasti gastronomie a hotelnictví v regionu. Odborný výcvik žáků gastronomických oborů probíhá v mnoha případech na provozovnách podnikatelů sdružených v cechu. Škola je také členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR. AKC sdružuje v osmi regionálních pobočkách přes 1200 kuchařů a cukrářů z celé České republiky. Toto společenství se zabývá gastronomií i v jejích širších souvislostech. Mimo jiné organizuje pro své členy i veřejnost gastronomické akce - odborné přednášky, semináře a tréninky, celonárodní soutěže i soutěže s mezinárodní účastní, výstavy i další kulturní akce. Škola se účastní odborných seminářů a předvším soutěží odborných dovedností žáků oboru kuchař, číšník a cukrář na krajské i celostátní úrovni. Spolupráce s Krajskou pobočkou Úřadu práce v Pardubicích, zejména s kontaktním pracovištěm Chrudim spočívá zejéma v organizování přednášek a besed pro žáky školy a v monitoringu uplatnění absolventů školy na trhu práce. Spolupráce s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové je zaměřena na žáky oboru Informační technologie. Škola využívá nabídky FIM UHK a účastní se vybraných odborných přednášek a seminářů přímo v prostorách fakulty v Hradci Králové. 14. Základní údaje o hospodaření školy viz příloha č.2 V Chrudimi dne 14. října 2014 Jaroslav Kořínek ředitel školy 19

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více