UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.3. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.3. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania"

Transkript

1 Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen Kód ITMS projektu: Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.3 Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania Tretí, triedy III B, III C Základné merania Ing. Alžbeta Kršňáková Dátum: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

2 Obsah 1. TEÓRIA: ROZŠÍRENIE ROZSAHU MERACIEHO PRÍSTROJA LABORATÓRNE CVIČENIE č. 3:ROZŠÍRENIE ROZSAHU MERACIEHO PRÍSTROJA. VERZIA UČITEĽ LABORATÓRNE CVIČENIE č. 3: ROZŠÍRENIE ROZSAHU MERACIEHO PRÍSTROJA. VERZIA ŽIAK POUŽITÉ ZDROJE Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Strana 2 z 13

3 ROZŠÍRENIE ROZSAHU MERACIEHO PRÍSTROJA 1. TEÓRIA: ROZŠÍRENIE ROZSAHU MERACIEHO PRÍSTROJA Pre bežné praktické merania sa nehodia jedno rozsahové meracie prístroje, preto sa výrobca snaží počet rozsahov meracích prístrojov zvýšiť. Rozsah voltmetra sa zvyšuje: predradným rezistorom meracím transformátom napätia odporovým alebo kondenzátorovým deličom napätia Rozsah ampérmetra sa zvyšuje: paralelne zapojeným rezistorom - bočníkom meracím transformátorom prúdu využitím Hallovho javu Rozšírenie rozsahu voltmetra predradným odporom: Podmienka pre rozšírenie rozsahu voltmetra je U > U V Delič napätia U = U R1 + U R2 U = U p + U v U elektrické napätie, ktoré chceme merať U V - elektrické napätie, ktoré voltmeter dokáže merať Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Strana 3 z 13

4 U P úbytok napätia na do série pripojenom rezistore- predradnom odpore R V vnútorný odpor voltmetra sv merací systém voltmetra R V a sv v zapojení predstavuje voltmeter R P do série pripojený rezistor predradný odpor U P = U - U V R P I = U - U V I. R V = U V m- súčiniteľ pre rozšírenie rozsahu voltmetra Rozšírenie rozsahu ampérmetra bočníkom Podmienka pre rozšírenie rozsahu ampérmetra je I > I A Delič prúdu I = I 1 + I 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Strana 4 z 13

5 I elektrický prúd, ktorý chceme merať I A - elektrický prúd, ktorý ampérmeter dokáže merať I B elektrický prúd, ktorý tečie paralelne pripojeným rezistorom- bočníkom R A vnútorný odpor ampérmetra sa merací systém ampérmetra R A a sa v zapojení predstavuje ampérmeter R B paralelne pripojený rezistor - bočník m súčiniteľ pre rozšírenie rozsahu ampérmetra Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Strana 5 z 13

6 Metóda polovičnej výchylky pre určenie vnútorného odporu meracieho systému Prvé meranie pri plnej výchylke meracieho prístroja: Pomocou regulovania odporov na odporovej dekáde nastavíme maximálnu výchylku stupnice na meracom prístroji. (R D1 +R S ).I=U Druhé meranie pri polovičnej výchylke meracieho prístroja: Pomocou regulovania odporov na odporovej dekáde nastavíme polovičnú výchylku stupnice na meracom prístroji. (R D2 +R S ). =U Po úprave rovníc dostaneme: Po vyjadrení R S dostaneme vzťah pre výpočet vnútorného odporu meracieho systému. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Strana 6 z 13

7 2. LABORATÓRNE CVIČENIE č. 3:ROZŠÍRENIE ROZSAHU MERACIEHO PRÍSTROJA. VERZIA UČITEĽ ZADANIE ÚLOHY: Oboznámte sa s predloženým meracím systémom, s jeho parametrami na číselníku. Metódou polovičnej výchylky určte veľkosť vnútorného odporu meracieho systému. Vypočítajte hodnotu predradného odporu a odporu bočníka, aby ste z daného meracieho systému urobili voltmeter s rozsahom 10V, ( 15V, 20V ) a ampérmeter s rozsahom 0,12A, ( 0,24A, 0,6A ). Vykonajte kontrolné meranie pre zadané rozšírenie rozsahu voltmetra. V prípade nesprávneho výpočtu veľkosti predradného odporu vykonajte opravné meranie a v zhodnotení merania uveďte dôvod chyby. SCHÉMY ZAPOJENIA: a) Metóda polovičnej výchylky na určenie odporu meracieho systému b) Kontrola rozšíreného rozsahu voltmetra Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Strana 7 z 13

8 c) Kontrola rozšíreného rozsahu ampérmetra SÚPIS PRÍSTROJOV: zdroj napätia - odporová dekáda - merací systém - POSTUP PRI MERANÍ: z číselníka meracieho systému odpíšte parametre ( prúdový alebo napäťový rozsah meracieho systému), ak nie je uvedený žiaden rozsah na systéme, vykonajte meranie rozsahu, zapojte obvod na meranie odporu systému metódou polovičnej výchylky, na zdroji nastavte 5V, na odporovej dekáde postupne vyraďujte odpory od najväčšej hodnoty tak, aby ste na meracom systéme nastavili polovičný rozsah stupnice, z odporovej dekády odčítajte a zapíšete hodnotu odporu pri polovičnom rozsahu stupnice systému ( R D1 ), na odporovej dekáde ďalej vyraďujte odpory tak, aby ručička meracieho systému ukázala plný rozsah stupnice, z odporovej dekády odčítajte a zapíšete hodnotu odporu pri plnom rozsahu stupnice systému (R D2 ), podľa vzťahu vypočítajte veľkosť odporu meracieho systému ( R S ), vypočítajte súčiniteľ pre rozšírenie rozsahu voltmetra (n U ), vypočítajte veľkosť predradného odporu (R P ), na odporovej dekáde nastavte veľkosť vypočítanej hodnoty predradného odporu, odporovú dekádu zapojte do série s meracím systémom, na zdroji nastavte veľkosť napätia požadovaného rozsahu voltmetra, ak je výpočet správny, ručička systému ukazuje plnú výchylku stupnice, v prípade, ak ručička neukazuje plnú výchylku na stupnici, pomocou odporovej dekády doregulujete plnú výchylku na stupnici systému, z odporovej dekády odčítajte hodnotu odporu, ktorá bude opravnou hodnotou predradného odporu (R Po ), zo vzťahu pre výpočet predradného odporu vyjadrite odpor systému, vykonajte opravný výpočet odporu systému, keď do vzťahu dosadíte miesto R P, R po, vypočítajte opravnú hodnotu odporu systému ( R so ), vypočítajte súčiniteľ pre rozšírenie rozsahu ampérmetra (n I ), Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Strana 8 z 13

9 vypočítajte veľkosť odporu bočníka (R b ), pričom do vzťahu dosaďte opravnú hodnotu odporu systému R so, merací systém zapojte paralelne s odporovou dekádou, na ktorej nastavte veľkosť vypočítanej hodnoty odporu bočníka, na prúdovom zdroji nastavte veľkosť prúdu požadovaného rozsahu ampérmetra, ručička meracieho systému má ukazovať plnú výchylku rozsahu stupnice. VÝPOČET: R D1 = R D2 = R S = R D1 2. R D2 = R P = (n U 1) R S = R po = VYHODNOTENIE MERANIA: Napíšte vypočítané hodnoty ( R S ), (n U ), (R P ), (n I ), (R B ) meracieho systému. Napíšte opravné parametre (R po ), ( R so ), meracieho systému. Aké sú výhody rozširovania rozsahov meracích systémov? Aká je výhoda použitia meracieho systému ako ampérmeter aj voltmeter? Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Strana 9 z 13

10 3. LABORATÓRNE CVIČENIE č. 3: ROZŠÍRENIE ROZSAHU MERACIEHO PRÍSTROJA. VERZIA ŽIAK ZADANIE ÚLOHY: Oboznámte sa s predloženým meracím systémom, s jeho parametrami na číselníku. Metódou polovičnej výchylky určte veľkosť vnútorného odporu meracieho systému. Vypočítajte hodnotu predradného odporu a odporu bočníka, aby ste z daného meracieho systému urobili voltmeter s rozsahom 10V, ( 15V, 20V ) a ampérmeter s rozsahom 0,12A, ( 0,24A, 0,6A ). Vykonajte kontrolné meranie pre zadané rozšírenie rozsahu voltmetra. V prípade nesprávneho výpočtu veľkosti predradného odporu vykonajte opravné meranie a v zhodnotení merania uveďte dôvod chyby. SCHÉMY ZAPOJENIA: a) Metóda polovičnej výchylky na určenie odporu meracieho systému b) Kontrola rozšíreného rozsahu voltmetra Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Strana 10 z 13

11 c) Kontrola rozšíreného rozsahu ampérmetra SÚPIS PRÍSTROJOV: zdroj napätia - odporová dekáda - merací systém - POSTUP PRI MERANÍ: Sem napíšte stručný postup merania VÝPOČET: R D1 = R D2 = R S = R D1 2. R D2 = R P = (n U 1) R S = R po = Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Strana 11 z 13

12 VYHODNOTENIE MERANIA: Napíšte vypočítané hodnoty ( R S ), (n U ), (R P ), (n I ), (R B ) meracieho systému. Napíšte opravné parametre (R po ), ( R so ), meracieho systému. Aké sú výhody rozširovania rozsahov meracích systémov? Aká je výhoda použitia meracieho systému ako ampérmeter aj voltmeter? Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Strana 12 z 13

13 4. POUŽITÉ ZDROJE 1. Elektrotechnická měření; BEN technická literatúra, Praha Antošovský V.: - Elektrické merania I;. Alfa press, s.r.o., Bratislava Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Strana 13 z 13

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015 UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Technické kreslenie cvičenie I. ročník Normalizácia v technickom kreslení

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná Názov projektu : Modernizácia metodiky merania s využitím grafických systémov Nižná 2009 Projekt je zameraný na inováciu učebných osnov v predmete elektrické

Více

Základy elektroniky Úvod do predmetu

Základy elektroniky Úvod do predmetu Základy elektroniky Úvod do predmetu Ing. Jozef Klus 2012 Obsah tematického celku Oboznámenie s obsahom učiva Opakovanie základov z elektrotechniky Ing. Jozef Klus 1 Vieme bez nej žiť? VÝZNAM A POJEM ELEKTRONIKY

Více

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tieto technické podmienky platia pre tlakové snímače typu EQZ. Stanovujú technické parametre, základné informácie o výrobku,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Lineárne obvody v stacionárnom ustálenom stave 1 (Úloha A-1)

Lineárne obvody v stacionárnom ustálenom stave 1 (Úloha A-1) Lineárne obvody v stacionárnom ustálenom stave 1 (Úloha ) Úloha Pomocou laboratórneho obvodového modelu experimentálne overte:.1 prvý a druhý Kirchhoffov zákon,. metódu slučkových prúdov,.3 metódu uzlových

Více

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník Žiak vie: Teória I. ÚVOD 1. Význam a úloha elektrotechniky definovať pojem elektrotechnika charakterizovať príbuzné vedné disciplíny

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia

Více

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou zs1.bn@pbi.sk Nastaviteľný zdroj Keďže som doma pri rôznych pokusoch a experimentoch často potreboval nastaviteľné

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane PPC brief Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane Tento dokument slúži ako východiskový bod projektu pre tvorbu PPC reklamnej kampane. Vďaka nemu si môžeme ujasniť základné informácie potrebné na začatie

Více

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Konstrukce voltmetru a ampérmetru 4.2.15 Konstrukce voltmetru a ampérmetru Předpoklady: 4205, 4207, 4210, 4214 Př. 1: Nakresli jakými způsoby je možné najednou změřit najednou dvěma multimetry napětí na žárovce i proud, který přes ní prochází.

Více

POKYNY PRE IT ADMINISTRÁTORA

POKYNY PRE IT ADMINISTRÁTORA POKYNY PRE IT ADMINISTRÁTORA Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania SKÚŠOBNÉ TESTOVANIE NOVEMBER 2013 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Súbor pracovných listov Domov a práca 5.roč. II.časť

Súbor pracovných listov Domov a práca 5.roč. II.časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 5. ročník, školský rok 2014/2015 Okresné kolo Zadanie teoretického testu kategória A

SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 5. ročník, školský rok 2014/2015 Okresné kolo Zadanie teoretického testu kategória A SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 5. ročník, školský rok 2014/2015 Okresné kolo Zadanie teoretického testu kategória A Kód žiaka: Základná škola: Počet bodov: 1. Napíš, aký opravársky

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

prístroj na revízie a kontroly elektrických spotrebičov a prenosného ručného náradia

prístroj na revízie a kontroly elektrických spotrebičov a prenosného ručného náradia UNITESTER 06A prístroj na revízie a kontroly elektrických spotrebičov a prenosného ručného náradia Návod na obsluhu 2 UNITESTER 06A je prístroj určený na revízie a kontroly elektrických spotrebičov a prenosného

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Prehlásenie zmeny vlastníka bytu /garáže na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, dražby

Prehlásenie zmeny vlastníka bytu /garáže na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, dražby Prehlásenie zmeny vlastníka bytu /garáže na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, dražby 1. vypísať tlačivo a 2 prílohy /voda a teplo/ a podpísať pôvodným aj novým vlastníkom 2. priložiť rozhodnutie

Více

Cenník služieb pre rok Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Cenník služieb pre rok Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Cenník služieb pre rok 2015 - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. P.č. Kód produktu Názov cena bez DPH 1 OB1101 ODPOČET OM - PRIAMY 12,00 EUR 2 OB1102 ODPOČET OM - POLOPRIAMY 24,00 EUR 3 OB1103

Více

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Kód kvalifikácie U2151002-01102 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 2151002 Špecialista konštruktér elektrotechnických

Více

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová Diplomový projekt Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline 1.7.2014 Matilda Drozdová Pojem projekt Projekt je určitá časovo dlhšia práca, ktorej výsledkom je vyriešenie nejakej úlohy Kto rieši projekt?

Více

Prehlásenie zmeny vlastníka bytu /garáže na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, dražby

Prehlásenie zmeny vlastníka bytu /garáže na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, dražby Prehlásenie zmeny vlastníka bytu /garáže na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, dražby 1. vypísať tlačivo a 2 prílohy /voda a teplo/ a podpísať pôvodným aj novým vlastníkom 2. priložiť rozhodnutie

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět očník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.01_měření proudu a napětí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

INFILTRAČNÁ schopnosť pôdy

INFILTRAČNÁ schopnosť pôdy INFILTRAČNÁ schopnosť pôdy Jednou z kľúčových úloh pri riešení hydrologických a hydromelioračných problémov je určenie infiltračnej (vsakovacej) schopnosti pôdy. Táto vlastnosť je jedným z rozhodujúcich

Více

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum I Úloha 9 Verze 161010 Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem Abstrakt: V úloze si osvojíte práci s jednoduchými elektrickými obvody.

Více

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření napětí a proudu Název: Měření napětí a proudu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

E-learning na FCHPT STU v Bratislave. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

E-learning na FCHPT STU v Bratislave. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. E-learning na FCHPT STU v Bratislave doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. monika.bakosova@stuba.sk 12. 11. 2012 1 E-learning (e-vzdelávanie) E-learning = e-vzdelávanie, elektronické vzdelávanie je systém vzdelávania,

Více

2.2 E learningové vzdelávanie: mediálna výchova ako prierezová téma

2.2 E learningové vzdelávanie: mediálna výchova ako prierezová téma Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ Prijímateľ Sídlo prijímateľa Názov projektu Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď:

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď: Test Týmto testom môžete zistiť, či sú Vaše základné znalosti o pneumatickom riadení postačujúce pre nadstavbový seminár P121, alebo je pre Vás lepšie absolvovať základný seminár EP111. Test je rýchly,

Více

Vesmír je postavený na moci čísel. Pythagoras zo Samosu, grécky filozof

Vesmír je postavený na moci čísel. Pythagoras zo Samosu, grécky filozof Vesmír je postavený na moci čísel. Pythagoras zo Samosu, grécky filozof 499 TRANSFORMÁTORY, NAPÁJACIE ZDROJE w obsah JEDNOFÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ TRANSFORMÁTORY... Str. 500 ZVONČEKOVÉ TRANSFORMÁTORY... Str

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

Prehlásenie o Parametroch R4308IPCPR

Prehlásenie o Parametroch R4308IPCPR Prehlásenie o Parametroch 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPN, DDP-N, FKD, FKD C1 FKD C2, TW, WP, KP, KP/HB, DP-3, DPF-30, DDP-N, DDP-RT, DDP- RT BIT, DDP-RT BITF, Termotoit RT, Termotoit

Více

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS. STEJNOSMĚNÉ OBVODY pravil ng. Vítězslav Stýskala, Ph D. září 005 Příklad. (výpočet obvodových veličin metodou postupného zjednodušováni a

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 K BODU: 4 Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. MATERIÁL PREDKLADÁ:

Více

UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST

UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST MATURITA ONLINE Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH 1. ÚLOHA MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM JEDNOCESTNÉM USMĚRŇOVAČI 1. Změřte zatěžovací charakteristiku U SS = f(i SS ) bez filtračního kondenzátoru C, s filtračním kondenzátorem C1= 100µF

Více

Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z.

Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z. Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z. OBSAH 1 Účel dokumentu... 3 2 Cieľ úpravy... 4 3 Spracovanie meraní od prevádzkovateľov sústav pre sumárnu zostavu

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

1 Meranie fyzikálnych veličín

1 Meranie fyzikálnych veličín 1 Meranie fyzikálnych veličín Ako môžeme odmerať hustotu materiálu, z ktorého je kocka vyrobená? Ovplyvní počet meraní získaný výsledok? Základné pojmy: meranie, fyzikálna veličina, metóda merania, metóda

Více

Laboratorní cvičení č.11

Laboratorní cvičení č.11 aboratorní cvičení č.11 Název: Měření indukčnosti rezonanční metodou Zadání: Zjistěte velikost indukčnosti předložených cívek sériovou i paralelní rezonační metodou, výsledek porovnejte s údajem zjištěným

Více

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Môj dom Pracovné listy

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov BIOLÓGIA príklad rozloženia učiva do ov, verzia : Biológia gymnázium so 4-ročným vzdelávacím programom v u 6 hodín / laboratórne cvičenia v. u. Organizmus a prostredie Biológia pre Kapitoly, 5 a 6 Mikrosvet/laboratórne

Více

2 Přímé a nepřímé měření odporu

2 Přímé a nepřímé měření odporu 2 2.1 Zadání úlohy a) Změřte jednotlivé hodnoty odporů R 1 a R 2, hodnotu odporu jejich sériového zapojení a jejich paralelního zapojení, a to těmito způsoby: přímou metodou (RLC můstkem) Ohmovou metodou

Více

Logotyp. Je ZAKÁZANé vytvárať logo zo skenovaných, fotografických alebo iných predlôh.

Logotyp. Je ZAKÁZANé vytvárať logo zo skenovaných, fotografických alebo iných predlôh. Logotyp A LOGOTYP Slovenská Pošta A1.1 Logotyp Vyobrazený vzor logotypu je ZÁKLADNÝM VARIANTOM. Treba prednostne používať tento variant pred alternatívnymi verziami uvedenými ďalej v dizajn manuáli. Logotyp

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Video / Video kampaň Klient Vypracoval (za klienta) Kontaktné údaje (za klienta) Dátum prvej verzie Verzia BRIEF Základné informácie 1. Zadanie NA ČO

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2.

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2. Meranie uzemnenia a Meranie rezistivity pôdy Zostavil: Viliam Kopecký Použitá literatúra: - Texty uvedené v zborníkoch prednášok Celoslovenských seminárov elektrotechnikov, - Texty uverejnené na webe,

Více

Cvičenie: Spracovanie nameraných hodnôt.

Cvičenie: Spracovanie nameraných hodnôt. Snímače a prevodníky (2004) 1 Cvičenie: Spracovanie nameraných hodnôt. Cieľ: na tomto cvičení postupne prejdeme krok za krokom celý postup vyhodnotenia faktorov súvisiacich s presnosťou podľa normy STN

Více

Virtuálna Registračná Pokladnica. Modul OPD pre ios

Virtuálna Registračná Pokladnica. Modul OPD pre ios Virtuálna Registračná Pokladnica Modul OPD pre ios Strana 2 / 10 Obsah OBSAH 2 1 VIRTUÁLNA REGISTRAČNÁ POKLADNICA MODUL OPD IOS 3 1.1 O APLIKÁCII OPD 3 1.2 PREDPOKLADY PRE POUŽÍVANIE OPD 3 2 PRÁCA S APLIKÁCIOU

Více

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Príklad: Dňa 20.01.2015 ste ako platiteľ DPH v SR, vystavili nezdaniteľnej osobe (občanovi) s bydliskom v Českej republike,

Více

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia Opatrenie:. Premena tradičnej škol na modernú Gmnázium Jozefa Gregora Tajovského Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia V tomto tete sa budeme zaoberat najskôr grafickým znázornením riešenia sústav

Více

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy Príloha č. 4 k vyhláške č. /2012 Z. z. Vzor Správa k energetickému certifikátu budovy Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje: A. Výpočtové energetické hodnotenie a) identifikačné

Více

AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene

AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene Aplikátor vzduchu AquaBene-OXY Účinná metóda predchádzania zahnívaniu odpadových vôd a vzniku nepríjemných pachov v kanalizačnej sieti Aplikátory vzduchu AquaBene-OXY sa používajú v už pracujúcich alebo

Více

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Střední

Více

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Více

Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR

Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR Batizovské pleso v lete (zdroj: www.fotky.sme.sk, autor: togo95) Ing. Štefan Rástocký Fires s.r.o., Batizovce Tepelné izolace budov a požární ochrana

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

DALI, pomoc a riešenia

DALI, pomoc a riešenia DALI, pomoc a riešenia Obsah Úvod do DALI (vecí, ktoré by ste mali vedieť)... 1 Čo je DALI?... 1 Čo je posolstvom DALI?... 1 Základné pravidlá pre DALI a HELVAR výrobky a systémy... 2 Riešenie problémov:

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

Mgr. Jacková Martina Dromoro IV. časť

Mgr. Jacková Martina Dromoro IV. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

PROGRAMOVANIE A JEHO POZÍCIA VPREDMETE INFORMATIKA. Mgr. Ján Guniš

PROGRAMOVANIE A JEHO POZÍCIA VPREDMETE INFORMATIKA. Mgr. Ján Guniš PROGRAMOVANIE A JEHO POZÍCIA VPREDMETE INFORMATIKA Mgr. Ján Guniš Informatika na gymnáziu Od programovania k aplikáciám? Učebné osnovy pre gymnáziá dve hodiny informatiky týždenne Študijné zameranie 7902

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM. Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno:

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM. Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno: VZOR OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM Ohlásenie za rok/štvrťrok x: Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia IČO Obchodné meno: Adresa Ulica: Obec: Štatutárny

Více

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Príklad Zadanie a východiská stavba sa nachádza v tuzemsku subdodávateľ stavebných prác CZ1 je zahraničná firma, ktorá nemá v tuzemsku prevádzkareň,

Více

A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení

A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení A. Názov kvalifikácie: Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení B. Číselné označenie (kód ISCO-08): 7421003 C. Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka: 7421 Mechanici a opravári elektrotechnických

Více

Globálny chemický experiment IYC Solárny destilátor

Globálny chemický experiment IYC Solárny destilátor Globálny chemický experiment IYC 2011 Solárny destilátor Tento dokument obsahuje popis pre aktivitu Solárny destilátor, ktorá je časťou Globálneho chemického experimentu pri príležitosti Medzinárodného

Více

Projekt EAST-GSR. Monitorovanie výkonu. Pavel Starinský

Projekt EAST-GSR. Monitorovanie výkonu. Pavel Starinský Monitorovanie výkonu solárnych systémov Slovenská inovačná a energetická agentúra Pavel Starinský Monitorovanie bolo uskutočnené v Šali na bytovom dome v rámci projektu EAST-GSR, ktorý bol zameraný na

Více

Snímač teploty. ( Teplomer ) typ STZ

Snímač teploty. ( Teplomer ) typ STZ Snímač teploty ( Teplomer ) typ STZ Technické podmienky Značka schváleného typu: TSK 321 / 05 015 ES Certifikát o preskúšaní typu pre použitie do potenciálne výbušnej atmosféry FTZÚ 07 ATEX 0310 Tieto

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více