Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2013"

Transkript

1 Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 213 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka

2 I.7 VI.7 XI.7 IV.8 IX.8 II.9 VII.9 XII.9 V.1 X.1 III.11 VIII.11 I.12 VI.12 XI.12 IV.13 Q2- Q4- Q2-1 Q4-1 Q2-2 Q4-2 Q2-3 Q4-3 Q2-4 Q4-4 Q2-5 Q4-5 Q2-6 Q4-6 Q2-7 Q4-7 Q2-8 Q4-8 Q2-9 Q4-9 Q2-1 Q4-1 Q2-11 Q4-11 Q2-12 Q4-12 Současné tržní prostředí Česká ekonomika je strukturálně zdravá: žádné problémy se zadlužeností, vnějšími nebo vnitřními nerovnováhami, konkurenceschopné exportní odvětví, silný bankovní sektor Navzdory silným základům se ekonomika v roce 212 propadla o 1,2 %. Důvody jsou: domácí fiskální restrikce, historicky nízká důvěra domácností a krize EMU Poptávka domácností klesla o 3,5 % ročně (nejvíce v moderní historii), ačkoliv se to zdá neopodstatněné, s tím, jak se vyvíjela reálná mzda, nezaměstnanost a důvěra První známky opatrného optimismu jsou vidět -spotřebitelská důvěra se viditelně zotavila, průmysl začal v posledních měsících růst CZK se obchoduje bez jasného trendu od podzimu 211, odkdy je obětí periodických záchvěvů averze k riziku spojených s krizí EMU a možných měnových intervencí ze strany ČNB ,5 28,5 27,5 26,5 25,5 24,5 23,5 22,5 Domácí poptávka v roce zarážející značný pokles Spotřeba domácností, reálně, % r/r - skutečnost Spotřeba domácností, reálně, % r/r - model EURCZK 3 různá post-krizová období EURCZK Post-krizová normalizace I II III Posilování na reálné konvergence Zastavení reálné konvergence + dluhová krize 2

3 Hlavní fakta za 1. čtvrtletí 213 Česká spořitelna dosáhla čistého zisku* ve výši 4,2 mld. Kč, což je o téměř 6 % méně oproti silnému 1. čtvrtletí 212 Provozní výsledek se meziročně snížil o 8 % hlavně díky 1 poklesu čistého úrokového výnosu z důvodu téměř nulových tržních úrokových sazeb Čistá úroková marže nad 3,5 % navzdory meziročnímu poklesu Provozní náklady klesly o 5 % na šestileté minimum 4,4 mld. Kč Dáno především poklesem ostatních administrativních nákladů z důvodu opatření směřujících ke snížení nákladů Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám vykazuje neustálý pokles (meziročně -18 %) Klientské úvěry vzrostly o 12 mld. Kč (+3 %) ve srovnání s březnem 212 a o 5 mld. Kč od konce roku 212 Hlavními tahouny růstu byly v 1. čtvrtletí 213 úvěry velkým korporacím, SME úvěry a hypotéky fyzickým osobám Rizikové náklady výrazně poklesly na 74 bazických bodů (z 93 za 1. čtvrtletí 212) Podíl rizikových úvěrů (NPL) klesl na 5,2 % (z 5,4 % v březnu 212) Kapitálová a likviditní pozice České spořitelny zůstává velmi silná Kapitálová přiměřenost Tier I + Tier II skupiny ČS vzrostla meziročně o 2 bazických bodů na vysokých 16, % Poměr úvěrů ke vkladům je 7,6 % Akcionáři České spořitelny schválili na své pravidelné Valné hromadě rozdělení zisku za rok 212 a výplatu hrubé dividendy ve výši 5 Kč na akcii. Celkově bude na dividendách v roce 213 vyplaceno 7,6 mld. Kč * Výsledky za 1. čtvrtletí 213 byly ovlivněny transformací Penzijního fondu ČS v souvislosti se penzijní reformou, více detailů na snímku 8 3

4 Hlavní obchodní fakta 1. čtvrtletí 213 Drobní klienti Osobní bankovnictví ČS, služba pro segment movitých klientů, pokračuje v rozvoji svého obchodního modelu V 1. čtvrtletí 213 bylo otevřeno 11 nových poboček; celkový počet poboček byl 54 k ČS uvedla na trh vlajkovou loď produktové nabídky - účet Osobní konto ČS spustila ČS nabídku pro mladé budoucí klienty Osobního bankovnictví ČS Po úspěšném pilotu ČS představila koncept vzdělávání klientů, tzv. Investiční semináře, které pomáhají získat nové klienty a zvýšit počet investorů Krátkodobá spokojenost klientů se službami Osobního bankovnictví ČS patří k nejvyšším na trhu (NPS index = 56,3)* Erste Premier (EP) pokračuje v expanzi Otevřena v pořadí už 1. pobočka, EP má nyní pobočky v 7 největších městech v ČR Erste Premier a Erste Private Banking nyní obsluhují 15 tis. klientů Povědomí klientů v cílovém segmentu o značce Erste Premier dosáhlo 5 % Česká spořitelna spustila pilotní provoz akviziční jednotky pro segment MSE V pilotu, který byl spuštěn 18.2., byli osloveni neklienti ČS a obchody se s nimi uzavíraly přímo v terénu Klienti České spořitelny mají k dispozici nové funkčnosti v internetovém bankovnictví SERVIS 24 Nově se klientům zobrazují produkty Účelové spoření a Úvěr od Buřinky V Servisu 24 je nyní k dispozici přehled stávajících nabídek pro klienty Česká spořitelna začala vydávat bezkontaktní kreditní karty MasterCard - Odměna a World Navazuje tak na vydávání bezkontaktních debetních karet Visa, kterých od října 211 vydala již téměř tři čtvrtě milionu * Net Promoter Score = nástroj měření klientské spokojenosti 4

5 Hlavní obchodní fakta 1. čtvrtletí 213 Korporátní klienti Skupina Erste za pomoci České spořitelny působila jako společný vedoucí manažer a bookrunner při emisi Eurobondů v hodnotě 275 mil. EUR společnosti New World Resources Třetí vstup na dluhové kapitálové trhy společnosti New World Resources se setkal s velkou poptávkou od investorů a díky použití výtěžku emise na refinancování dluhopisů se splatností v roce 215 se výrazně prodloužil splátkový profil emitenta Skupina Erste a Česká spořitelna se zavázali jako aranžéři ke klubovému financování pro skupiny Allianz a Borealis Infrastructure na koupi 1 podílu v Net4Gas, s.r.o. od RWE AG Net4Gas, s.r.o. představuje operátora s plynem v ČR zaměřeného na vnitrostátní přepravu a mezinárodní transit Česká spořitelna působila jako výhradní finanční poradce při prodeji 44% podílu ČSA letecké společnosti Korean Air za 2,64 mil. EUR Od dubna 213 zahájila Česká spořitelna program financování úspory energií v bytových domech s dotací EU Projekty zaměřené na úspory tepla jsou při dosažení úspory energie ve výši 3 % podpořeny evropskou dotací ve výši 1 % z poskytnutého úvěru Program je nabízen v pobočkách ČS a je v současnosti jediným programem na trhu nabízejícím dotační podporu obdobných projektů Česká spořitelna touto formou poskytne přibližně 1,2 mld. Kč 5

6 Finanční výsledky Návratnost kapitálu poklesla Návratnost kapitálu se snížila na 17,5 % Ovlivněno meziročním poklesem čistého zisku a růstem vlastního kapitálu (+14 % meziročně) Poměr nákladů k výnosům na úrovni 41,5 % Odráží pokles provozních výnosů Poměr úvěrů k vkladům stabilní na 7,6 % 25% 2 15% 1 5% Návratnost kapitálu + Kapitálová přiměřenost 18,2% 1 19,4% 12% 21, 21,6% 14% 14% 17,5% 16% Návratnost kapitálu Kapitálová přiměřenost (T1+T2) Minimální úroveň kapitálové přiměřenosti požadovaná ČNB ,5% Poměr nákladů k výnosům 42, 41,6% 4,8% 41,5% ,5% Poměr úvěrů k vkladům 68,6% 71,9% 69,4% 7,6% Březen 213 6

7 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 7

8 Finanční výkazy výkaz zisků a ztrát* Čistý zisk klesl meziročně o 6 % v mil. Kč Změna Čistý úrokový výnos ,7% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,2% Čisté příjmy z poplatků a provizí ,8% Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací ,2% Všeobecné provozní náklady ,4% Ostatní provozní výsledky ,5% Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv na prodej (AFS) ,5% Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv držených do splatnosti (HTM) >1 Čistý zisk z Transformovaného fondu ČSPS 42 - Zisk/(ztráta) před zdaněním ,3% Daň z příjmu ,4% Zisk za účetní období po zdanění a před kontrolními podíly ,9% Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům mateřské společnosti ,7% náležející nekontrolním podílům ,9% Provozní výnosy , Provozní náklady ,4% Provozní zisk , * Výsledky za 1. čtvrtletí 213 byly ovlivněny transformací Penzijního fondu ČS v souvislosti s penzijní reformou (nově založena ČS Penzijní společnost a Transformovaný fond ČS Penzijní společnosti); do výkazu zisku a ztrát a do rozvahy byly přidány zvláštní řádky, aby byly ukázány výsledky nového fondu (více detailů a očištěné meziroční srovnání je na snímku 33) 8

9 Finanční výkazy rozvaha (aktiva) Celková aktiva se od konce roku 212 zvýšila o 6 % v mil. Kč Změna Pokladní hotovost, vklady u ČNB ,1% Pohledávky za bankami ,3% Pohledávky za klienty ,1% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,8% Deriváty s kladnou reálnou hodnotou ,4% Aktiva určená k obchodování ,3% Finanční aktiva v reálné hodnotě (FV) ,9% Finanční aktiva na prodej (AFS) ,9% Finanční aktiva držená do splatnosti (HTM) ,9% Kapitálové investice do přidružených společností oceňované ekvivalencí ,7% Nehmotný majetek ,8% Hmotný majetek ,4% Investiční majetek ,9% Pohledávka ze splatné daně z příjmů ,6% Odložená daňová pohledávka , Aktiva Transformovaného fondu ČSPS Ostatní aktiva ,9% Aktiva celkem ,4% 9

10 Finanční výkazy rozvaha (pasiva) Vklady klientů mírně klesly ve srovnání s rokem 212 v mil. Kč Změna Závazky k bankám ,9% Závazky ke klientům ,5% Emitované dluhopisy ,3% Deriváty se zápornou reálnou hodnotou , Pasiva určená k obchodování 7 3 >1 Ostatní rezervy ,9% Závazek ze splatné daně z příjmů >1 Odložený daňový závazek ,3% Závazky Transformovaného fondu ČSPS Ostatní pasiva ,6% Podřízený dluh ,9% Celkový kapitál ,3% náležející nekontrolním podílům ,3% náležející akcionářům mateřské společnosti ,4% Pasiva celkem ,4% 1

11 v mld. Kč v mil. Kč Analýza výkonnosti Provozní výsledek klesl meziročně o 8 % Provozní výsledek negativně ovlivněn 7% poklesem provozních výnosů; provozní náklady se meziročně snížily o 5 % Pokles provozních výnosů je tažen 1 poklesem čistého úrokového výnosu Zisk z obchodních operací se meziročně snížil o 8 % díky poklesu zisku z obchodů s cennými papíry (o 19 mil. Kč) a z derivátů (o 14 mil. Kč); částečně kompenzováno vyšším ziskem z operací s cizími měnami (růst o 26 mil. Kč) Čisté příjmy z poplatků a provizí mírně vzrostly (meziročně o 1 %) z důvodu vyšších výnosů z obchodování s cennými papíry a z úvěrových obchodů Ostatní provozní výsledky se zlepšily Vlivem lepších výsledků realitních fondů a transformací Penzijního fondu ČS Výsledky z finančních aktiv se zhoršily Ovlivněno negativním přeceněním opcí v reálné hodnotě a transformací Penzijního fondu ČS Vývoj provozního výsledku % 4 1 3% 9% 2-8% provozní zisk meziroční změna Struktura provozních výnosů za 5 let 14 12,9 1,2,9,8 1,7 2,6 2,9 3, 2,9 8 2, ,8 7,4 7,5 7,8 7, čistý úrokový výnos čisté příjmy z poplatků a provizí čistý zisk z obchodování 11

12 v mil. Kč Analýza výkonnosti Čistý úrokový výnos v souladu s vývojem na trhu Čistý úrokový výnos klesl o 1 %* díky meziročnímu propadu tržních úrokových sazeb (průměrná dvoutýdenní repo sazba se meziročně snížila o 7 bazických bodů) Čistý úrokový výnos z klientských obchodů poklesl o 9 % Čistý úrokový výnos z cenných papírů meziročně klesl o 1 % vlivem poklesu tržních úrokových sazeb a nižších objemů cenných papírů s pevným výnosem Objem dluhopisů a pokladničních poukázek v portfoliu přeceněném na reálnou hodnotou meziročně klesl o 47 % Úrokové náklady na vydané dluhopisy a podřízený dluh meziročně poklesly o 26 % Čistý úrokový výnos z operací s bankami se propadl o 59 % Pokračující pokles úvěrů vůči bankám (meziročně o 7 %) Dvoutýdenní repo sazba na úrovni,5 % od listopadu 212 Čistá úroková marže klesla v důsledku téměř nulových tržních úrokových sazeb * Bez vlivu transformace Penzijního fondu ČS čistý úrokový výnos meziročně klesl o 7 % 5% 4% 3% 2% 1% Vývoj čistého úrokového výnosu % 1% 5% -5% čistý úrokový výnos meziroční změna Čistá úroková marže 4,2 3,91% 3,98% 3,7 3,55% % 35% 25% 15% 5% -5% -15% 12

13 v mld. Kč v mil. Kč Analýza výkonnosti Čisté příjmy z poplatků vzrostly o 1 % Podpořeno růstem čistých příjmů z poplatků z obchodů s cennými papíry a z úvěrových obchodů Čistý příjem z poplatků z úvěrových obchodů se zvýšil o 3 % Ovlivněno nižšími vyplacenými provizemi za distribuci produktů Podíl na celkových čistých příjmech z poplatků a provizí vzrostl na 29,4 % Čistý příjem z obchodů s cennými papíry vzrostl o 43 % vlivem růstu příjmů z podílových fondů a obhospodařování aktiv Čistý příjem z platebních transakcí a za vedení účtů poklesl meziročně o 6 % Větší využívání levnějších služeb přímého bankovnictví Čistý příjem z poplatků z platebních karet se snížil o 7 % Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí Struktura čistých příjmů z poplatků a provizí za 5 let,2, % % % 1% čisté příjmy z poplatků a provizí meziroční růst,3,3,2,3,2,2,1,2 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6,6,8,8,8, % 1 5% -5% z úvěrů z obchodování s cennými papíry z platebních transakcí ostatní 13

14 v mld. Kč v mil. Kč Analýza výkonnosti Provozní náklady na šestiletém minimu 5% pokles provozních nákladů je způsoben nižšími ostatními administrativními náklady Ostatní administrativní náklady se meziročně propadly o 15 % Ovlivněno zejména úsporami v oblasti IT, kancelářských prostor a nižšími náklady na školení Vývoj provozních nákladů % -2% -1% -4% -5% provozní náklady meziroční růst 2 15% 1 5% -5% -1 Personální náklady rostly meziročně o 3 % Odpisy hmotného i nehmotného majetku poklesly o 8 % Struktura provozních nákladů za 5 let,7,7,6,6,5 2,2 2,2 2, 1,8 1,6 Nižší odpisy na hardware a budovy 2 1 2,1 2, 2,2 2,3 2, odpisy ostatní administrativní náklady personální náklady 14

15 mld. Kč Analýza výkonnosti Silný růst prostředků klientů pokračuje Objem bankovních vkladů výrazně vzrostl, meziročně o 8 % Vklady fyzických osob meziročně vzrostly o 1 %, vklady právnických osob se zvýšily o 12 %, vklady veřejného sektoru vyšší dokonce o 48 % (bez repo operací by činil meziroční růst 4%) Podíl vkladů na viděnou na celkových depozitech dosáhl 75 % Aktiva v domácích a zahraničních podílových fondech meziročně vzrostla o 2 %, mezikvartálně se zvýšila o 4 % Způsobeno přílivem nových aktiv a pozitivní výkonností fondů Tempo růstu aktiv v Penzijním fondu ČS dosáhlo meziročně 17 % Podpořeno silným růstem počtu nových klientů Obhospodařovaná aktiva klientů vzrostla o 2 % Výrazný růst byl zaznamenán ve fondech pro kvalifikované investory a v obhospodařování majetku (jak v institucionální oblasti, tak v obhospodařování individuálních portfolií) Stabilní vývoj u vkladů ze stavebního spoření Celkové klientské prostředky + 7,9 % meziročně 78,9 81,6 822, 865, /3/ /3/13 ČSPS Správa aktiv Domácí a zahraničí podílové fondy SSČS IFRS, mld. Kč /3/ /3/13 Meziroční změna ČS - bankovní vklady 537,7 556,4 565,3 62,6 8,3% ČS - správa aktiv 42,8 45,8 54,5 55, 2,1% Dom. a zahraniční podíl. fondy 64,2 63,3 62, 64,7 2,3% ČS Penzijní společnost 38,2 38,6 42,5 45,2 16,9% Stavební spořitelna ČS 98, 97,5 97,7 97,7,2% Celkem 78,9 81,6 822, 865,2 7,9% ČS 15

16 Analýza výkonnosti Kapitálová přiměřenost (Basel 2) Kapitálová pozice FSČS byla meziročně významně posílena díky nárůstu kapitálu Kapitálová přiměřenost Tier I FSČS silně meziročně vzrostla o 2 bazických bodů na 15,5 % díky vyššímu Tier I kapitálu Tier I kapitál vzrostl o 9,4 miliard Kč (+15 %) v porovnání s březnem 212 díky vyššímu nerozdělenému zisku Kapitálová přiměřenost Tier I + Tier II FSČS vzrostla meziročně o 2 bazických bodů Celkový Tier I+Tier II kapitál zvýšen meziročně o 14 % Celkové kapitálové požadavky zůstaly nezměněny Mírně nižší kapitálový požadavek k operačnímu riziku kompenzován vyššími kapitálovými požadavky k tržním rizikům a k úvěrovému riziku Rizikově vážená aktiva meziročně beze změny Mateřská banka, mil. Kč 31/3/212 31/12/212 31/3/213 Tier I (po odpočtech) Tier I + Tier II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Rizikově vážená aktiva Kapitálová přiměřenost Tier I 12,8% 15,5% 15, Kapitálová přiměřenost Tier I+II 13,4% 16, 15,5% ČS Finanční skupina, mil. Kč 31/3/212 31/12/212 31/3/213 Tier I (po odpočtech) Tier I+II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Rizikově vážená aktiva Kapitálová přiměřenost Tier I 13,5% 15,6% 15,5% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 14, 16,1% 16, Poznámka: Od 1. čtvrtletí 212 došlo ke změně metodiky, tak aby odpovídala budoucím přísnějším kapitálovým požadavkům. Všechny odpočty jsou nyní dělány u kapitálu Tier I. Historické údaje byly přepočteny 16

17 Analýza výkonnosti Růst retailových hypoték a korporátních úvěrů pokračuje Úvěrové portfolio ČS (pouze banky) meziročně vzrostlo o 3,3 %, portfolio celé skupiny ČS vzrostlo meziročně o 2,5 % Růst tažen hypotékami fyzickým osobám, úvěry malým a středním podnikům a úvěry velkým korporacím Rizikové náklady dále poklesly na 74 bazických bodů (z úrovně 93 bazických bodů v 1. čtvrtletí 212) Kvalita úvěrového portfolia měřená podílem rizikových úvěrů na celkových klientských úvěrech se meziročně zlepšila z 5,4 % na 5,2 % Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami dlouhodobě stabilní na vysoké úrovni 72 % Celkové krytí (včetně zajištění) je na 112 % Žádná expozice vůči portugalským, italským, irským, řeckým, španělským a kyperským státním dluhopisům 17

18 Analýza výkonnosti rozvaha FSČS Vývoj úvěrového portfolia FSČS ČS banka jako hlavní zdroj úvěrového růstu Dominance ČS nadále posílena meziročně o 11 bazických bodů na 89,1 % Pokles ve Stavební spořitelně ČS ovlivněn celkovými podmínkami na trhu zvýhodňující hypotéky před úvěry ze stavebního spoření Pokles v ostatních dceřiných společnostech hlavně kvůli změně ve vlastnické struktuře Stavební spořitelna 7,6% Konsolidované úvěry klientům k 31. březnu 213 Leasing 2,3% Factoring,4% Ostatní,6% Banka 89,1% v mil. Kč, IFRS Meziroční změna I. Pouze ČS ,3% II.1. Stavební spořitelna ČS ,2% II.2. Leasing (sal, sml) ,8% II.3. Factoring ČS ,7% II.4. Ostatní dceřiné společnosti ,3% III. Konsolidační položky , Celkové úvěry klientům (konsolidováno) ,5% 18

19 v mld. Kč Analýza výkonnosti rozvaha ČS Strukturální změny v retailu, růst korporátního portfolia Objem úvěrů retailovým klientům Vývoj úvěrového portfolia vzrostl meziročně o 1, % Nárůst hypoték fyzickým osobám meziročně o 8,4 %, částečně kompenzován poklesem spotřebitelských úvěrů* (meziročně o 6,4 %) a úvěrů malým podnikům (meziročně o 11,3 %) ,6 261,1 263,7 263,9 258,7 162,3 2% 157,7-1% 6% 179,5 185,4 2% 3% 191, Březen 213 retailové úvěry korporátní úvěry meziroční růst celkových úvěrů Korporátní úvěry vzrostly meziročně o 6,3% Nárůst tažen malými a středními podniky a velkými korporacemi * Spotřebitelské úvěry zahrnují také americké hypotéky a kreditní karty 19 Celkové hypotéky vč. korporátních 45, Klientské úvěry banky dle segmentů k 31. březnu 213 Ostatní,7% Spotřeb. úvěry vč. kredit. karet 15,5% Velké podniky 15,3% Mikro podniky vč. podnikatelů 19, Veřejný sektor 4,5%

20 v mld. Kč v mld. Kč Analýza výkonnosti rozvaha ČS Velká poptávka na trhu hypoték pokračovala Hypotéky fyzickým osobám pokračují v růstu a dosáhly 141,7 mld. Kč (meziročně vzrostly o 8,4 %) Vývoj hypotečních úvěrů FO 117,8 117,5 127,6 139,2 141,7 9% 9% 8% 25% 15% Hypotéky poskytnuté v roce 213: průměrná doba splatnosti je 22,3 roku (22,5 v roce 212); průměrná 9 7 1% 5% výše poskytnutého úvěru na stabilních 1,6 mil. Kč, průměrná hodnota úvěru k hodnotě nemovitosti činila 68,9 % (68,5 % v roce 212) Březen 213 hypoteční úvěry FO meziroční růst -5% Celé portfolio: průměrná splatnost stabilní na 22 letech, zbytková doba splatnosti 17,9 let, průměrná hodnota úvěru k hodnotě nemovitosti na komfortních 66,7 % Spotřebitelské úvěry* klesly meziročně o 6,4 % (o 4,9 mld. Kč) Poptávka po spotřebitelských úvěrech zůstává slabá a souvisí s nižší spotřebou domácností , 9% Vývoj spotřebitelských úvěrů* 82,6-2% 77,4-6% 72,5 7,9-6% -6% Březen *Spotřebitelské úvěry zahrnují také americké hypotéky a kreditní karty spotřebitelské úvěry meziroční růst 2

21 bazické body Analýza výkonnosti Zlepšování rizikových nákladů pokračuje Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkových klientských úvěrech meziročně poklesl o 19 8% Klientské portfolio úvěrů FS ČS: podíl rizikových úvěrů (NPL); krytí úvěrů opravnými položkami 1 bazických bodů na 5,2 % 6% 5,4% 5,4% 5,4% 5,2% 5,2% 8 Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami na vysoké úrovni 72 % 4% 2% 71% 73% 73% 72% 72% 6 Celkové krytí úvěrů (opravné položky a zajištění) dosahuje 112 % Anualizované rizikové náklady za skupinu ČS poklesly na 74 bazických bodů Podle metodiky ČNB se pohledávky se selháním snížily meziročně z 6,1 % na 5,9 % /212 6/212 9/212 12/212 3/213 NPLs za FSČS 4 Rizikové opravné položky / NPLs Rizikové náklady klientských úvěrů (FS ČS, anualizované) 93-18% % % -2% 3/212 6/212 9/212 12/212 3/213 Rizikové náklady Čtvrtletní změna

22 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 22

23 v tis. Kč Makroekonomické prostředí Ekonomika letos mírně poklesla, positivní růst se vrátí v roce 214 až odezní fiskální restrikce Navzdory silným základům brzdí českou ekonomiku domácí fiskální restrikce a nízká důvěra Ekonomika se tento rok mírně propadne (-,3 %) zejména kvůli slabé poptávce domácností (-,9 % meziročně). Čistý export (=export minus import) zůstane jediným pozitivním přispěvatelem k růstu Rizik je však stále mnoho, bezvýchodné volby v Itálii,,,záchrana Kypru, ekonomická malátnost ve Francii. Každé riziko je dostatečně silné na to, aby vykolejilo české oživení Návrat k 1% růstu je předpokládán na rok 214, s tím jak fiskální restrikce odezní a růst Eurozóny se poněkud zvedne % 6% 4% 2% 358,6-4,3% Klíčové ekonomické ukazatele 361, 365,7 363,6 364,1 2,3% 1,9% -1,2% -,3% 368,9,9% e 214e HDP per capita růst reálného HDP Vývoj nezaměstnanosti, inflace a mezd 6,2% 7, 6,7% 6,8% 7,1% 3,4% 3,3% 2,2% 2,4% 2,1% 1,1% 1,5% 1,9% 2,7% 2, 7,1% 2,3% 1,5% e 214e 8% 4% -4% -8% nezaměstnanost CPI (průměr) růst nominálních mezd Pozn.: HDP per capita a nominální růst mezd v 213 jsou odhady ČS 23

24 I-98 I-99 I- I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-1 I-11 I-12 I-13 I-5 VII-5 I-6 VII-6 I-7 VII-7 I-8 VII-8 I-9 VII-9 I-1 VII-1 I-11 VII-11 I-12 VII-12 I-13 Makroekonomické prostředí Známky oživení Známky rodící se obnovy se začínají objevovat průmysl rostl v průměru o 1 % měsíčně mezi prosincem 212 a únorem 213 spotřebitelská důvěra vzrostla na úroveň léta 211 předstihové ukazatele v Německu, přestože v březnu došlo k jejich oslabení, jsou i nadále konzistentní s mírným růstem HDP Maloobchodní tržby se dále propadají, ale spotřeba domácností neopakuje tristní výkon z minulého roku, což je vidět na výběru DPH (+25 % meziročně v 1Q 213) Ekonomická stabilizace v roce 213 bude způsobená také méně závažnými fiskálními restrikcemi v roce 213 v porovnání s Průmysl opět motorem růst průmysl % m/m (SO), 3M průměr zpracovatelský průmysl % m/m (SO), 3M průměr Spotřebitelská důvěra konečně růst Spotřebitelská důvěra, průměr 25 = 1 24

25 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 25

26 v mld. Kč v mld. Kč Vývoj bankovního trhu Český bankovní trh si drží svou stabilní pozici Silná kapitálová a likviditní pozice: kapitálová přiměřenost Tier I na 16 % S poměrem úvěrů vůči vkladům na nízkých 76 % je bankovní trh nezávislý na cizích zdrojích Podíl NPL stabilní na 6 % (2/213) ROE nad 2 % Poměr nákladů vůči výnosům 4 % Poptávka po úvěrech stále v útlumu, avšak růst spotřebitelských úvěrů se mírně zrychlil v 1. čtvrtletí 213, pravděpodobně v důsledku zvýšení důvěry spotřebitelů Spor o poplatky za správu úvěrového účtu stále není vyřešen, finanční arbitr odmítl rozhodnout, případ bude předán k soudu Bankovní trh - vývoj celkových aktiv % % 112% 114% e 214e celková aktiva podíl celkových aktiv k HDP (%) Bankovní trh - vývoj úvěrů a vkladů % % 7% 1 1 5% 6% 4% 3% 4% 2% 5% 1% 1% 1% 3% 4% e 214e celkové úvěry celkové vklady meziroční růst celkových úvěrů meziroční růst celkových vkladů 26 Zdroj: CNB, odhady ČS

27 Vývoj bankovního trhu Podíl českého bankovního sektoru na HDP Česká republika má jeden z nejmenších bankovních sektorů v EU (z hlediska aktiv ku HDP je poměr sedmkrát menší než v případě Kypru) Díky velmi nízkému poměru půjček v zahraničních měnách (domácnosti,2 %, nefinanční korporace 19 %) český bankovní sektor netrpí volatilitou kurzu koruny Český bankovní systém je celkem izolován od zahraničních trhů. Expozice k zahraničním trhům je 7 % celkových aktiv a navíc čistá expozice je pozitivní (více zahraničních aktiv než závazků) Poměr NPL je poměrně nízký a stabilní (6 % z celkových půjček po dobu 3 let) Jakékoliv potencionální ztráty jsou komfortně kryty vysokou kapitálovou přiměřeností (Tier 1 16 %), což je potvrzováno pravidelnými zátěžovými testy ČNB Systém pojištění vkladů je v ČR řešen průběžně financovaným fondem Celková aktiva bankovního sektoru / HDP, 211 LU 18,7 IE MT CY GB DK FR NL EMU ES FI AT PT BE DE SE IT GR LV SI EE CZ HU BG SK PL LT RO, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 27

28 Podíl ČS na trhu Vedoucí postavení na trhu zachováno (údaje k prosinci 212) Přehled aktuálních tržních podílů* První pozice: podle počtu klientů (5,3 mil.) podle celkových úvěrů klientům (podíl 21 %) 24 % retailové úvěry, 19 % korporátní úvěry v celkových hypotékách (podíl 28 %) v celkových spotřebitelských úvěrech, včetně kreditních karet a kontokorentů (podíl 37 %) podle celkových vkladů (podíl 22 %) 28 % retailové vklady, 1 % korporátní vklady v platebních kartách (podíl 32 %) Druhá pozice: 16 % v kreditních kartách podle celkových aktiv (podíl 2 %) na trhu podílových fondů (podíl 26 %) Složení trhu zůstává stabilní Koncentrovaný bankovní trh Celkem 43 bank, z toho 36 vlastněných zahraničními subjekty 3 dominantní hráči, včetně ČS Silnější konkurence od nových hráčů na trhu Zdroj: statistiky ČNB, MMR, AKAT, Asociace bankovních karet 3 25% 2 15% 1 5% 3 25% 2 15% 1 5% Vývoj podílů na trhu - aktiva 28% 28% 28% 28% 28% 24% 24% 24% 24% 24% /11 3/12 6/12 9/12 12/12 Celková aktiva Retailové úvěry Celkové hypotéky Vývoj podílů na trhu - pasiva 28% 28% 28% 28% 28% 23% 23% 22% 22% 22% 11% /11 3/12 6/12 9/12 12/12 Celkové vklady Retailové vklady Korporátní vklady (bez Municipálních subjektů) 28

29 Obsah prezentace Výkonnost České spořitelny Finanční výkazy Analýza výkonnosti Ekonomika Makroekonomický vývoj Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly Přílohy 29

30 v mld. Kč v tisících Hlavní ukazatele Počet zaměstnanců a počet poboček Vývoj počtu debetních a kreditních karet* Březen 213 Zaměstnanci Pobočky % % -2% *Vývoj kreditních karet ovlivněn pokračujícím vyřazováním neaktivních karet, debetní karty obsahují i nové skarty 1% Březen 213 debetní karty kreditní karty karty celkem meziroční růst Vývoj úvěrů a vkladů 647,5 67,7 672,3 74,5 7,7 469,2 46,1 483,5 489,1 494,3 25% 15% 3,6% 5,1% 4,8% 1,7% 2,5% 5%,2% -1,9%,2% 1,2% 1,4% -5% Březen 213 úvěry vklady meziroční růst úvěrů meziroční růst vkladů 4 2 Vývoj Internetového bankovnictví (Servis 24 + Business 24) počet transakcí (v mil.) 5 počet klientů (v tis.)

31 Struktura úvěrového portfolia Finanční skupiny ČS Úvěry nefinančním institucím Skupina ČS: úvěry klientům v mil. Kč, nekonsolidováno, IFRS Změna od Meziroční změna Objem Podíl Objem Podíl Objem Podíl Objem v % Objem v % I. KORPORÁTNÍ A RETAILOVÉ PORTFOLIO ,1% ,8% ,5% ,4% ,2% 1. KORPORÁTNÍ PORTFOLIO ,7% ,9% ,3% ,2% ,3% GCIB - korporátní a investiční bankovnictví EG , ,1% ,2% ,4% 1 6 1,5% Velké podniky ,5% ,8% ,3% ,8% ,6% Korporátní hypotéky a financování nemovitostí ,5% ,3% ,9% ,7% ,9% Korporátní portfolio ČS ,7% ,8% ,1% 593,5% 1 4 9,3% Velké podniky ,6% ,6% ,1% 226,7% ,2% Malé a střední podniky ,1% ,2% ,1% 378,5% ,7% Hypotéky (Malé a střední podniky) ,4% ,3% ,3% 412 6,4% ,1% Veřejný sektor ,6% ,7% ,7% ,2% ,8% 2. RETAILOVÉ PORTFOLIO ,4% ,9% ,2% 184,1% , Kreditní karty , , ,1% ,3% ,4% Spotřebitelské úvěry ,4% ,8% ,6% ,9% ,4% Sociální úvěry 1 579,3% 1 652,3% 1 862,4% -73-4,4% ,2% Hypoteční úvěry FO ,7% ,5% ,1% ,9% ,4% Malé podniky ,5% ,6% , , ,3% Komerční hypotéky , ,1% ,3% -29-1,2% ,1% Veřejný sektor ,6% ,6% ,6% ,6% 128 1,6% II. FINANČNÍ TRHY 1 412,3% 2 332,5% 1 1,2% ,4% ,4% Banka: úvěry klientům ,4% ,3% ,7% ,2% ,3% III: Dceřiné společnosti ,3% ,6% ,4% ,4% ,5% IV. Konsolidační položky ,7% ,9% ,1% 798-4,2% , Skupina: úvěry klientům , , , ,1% ,5% 31

32 Čistý zisk vybraných dceřiných společností Čistý zisk Stavební spořitelny ČS byl ovlivněn poklesem tržních úrokových sazeb Zvýšení čistého zisku společnosti sautoleasing odráží pozitivní obchodní vývoj a zlepšený rizikový profil u nově uzavřených smluv Výsledky ČS Penzjiní společnosti za 1. čtvrtletí 213 nejsou srovnatelné s 1. čtvrtletím 212. Penzijní fond ČS byl 31. prosince 212 transformován. Klientská aktiva pod správou jsou oddělena od správcovské společnosti (Penzijní společnost) od 1. ledna 213, což způsobilo změny ve výkazu zisku a ztrát a ve struktuře rozvahy Růst čistého zisku Factoringu ČS byl dán získáním nových klientů, kteří generovali vyšší faktoringový obrat Vybrané dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidace 1 95% 1 1 IFRS, mil. Kč Změna v % Stavební spořitelna ČS % sautoleasing ČS Penzijní společnost Factoring ČS % 32

33 Finanční výkazy výkaz zisků a ztrát Očištěno o změnu v penzijním fondu* v mil. Kč Změna Čistý úrokový výnos (6,8%) Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám (914) (1 118) 18,2% Čisté příjmy z poplatků a provizí (1,8%) Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací (5,2%) Všeobecné provozní náklady (4 445) (4 654) (4,5%) Ostatní provozní výsledky (7) (284) (75,2%) Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) (26) 16 - Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv na prodej (AFS) (4,8%) Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv držených do splatnosti (HTM) >1 Čistý zisk z Transformovaného fondu ČSPS ,3% Zisk/(ztráta) před zdaněním (6,3%) Daň z příjmu (1 38) (1 172) (11,4%) Zisk za účetní období po zdanění a před kontrolními podíly (4,9%) Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům mateřské společnosti (5,7%) náležející nekontrolním podílům () (35) (99,9%) Provozní výnosy (5,4%) Provozní náklady (4 445) (4 654) (4,5%) Provozní zisk (6,) * Zobrazený výkaz zisku a ztrát poskytuje plně srovnatelné údaje za obě období, účetní metodika ČSPS Transformovaného fondu byla ve stejném rozsahu uplatněna i pro 1. čtvrtletí 212; 1. čtvrtletí 213 zahrnuje novou ČS Penzijní společnost 33

34 Hospodářské výsledky po čtvrtletích v mil. Kč Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úvěrům Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodování Všeobecné administrativní náklady Ostatní provozní výsledky Net profit from CSPS Transformed fund 42 Čisté zisky z finančních aktiv Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk za účetní období po zdanění a před kontrolními podíly Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům mateřské společnosti náležející nekontrolním podílům Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk

35 Výsledky České spořitelny podle segmentového vykazování Erste v mil. EUR Změna Čistý úrokový výnos 252,8 282,6-1,5% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -34,1-44,5-23,4% Čisté příjmy z poplatků a provizí 17,2 112,2-4,4% Čistý zisk/ztráta z obchodních operací 12, 16,7-28,1% Všeobecné provozní náklady -165,5-179,5-7,8% Ostatní -4,5-1, >1. Zisk/ztráta před zdaněním 167,9 186,5-1, Daň z příjmu -33,7-39,1-13,9% Čistý zisk za účetní období 134,2 147,4-8,9% náležející nekontrolním podílům,8 3,1-72,8% náležející akcionářům mateřské společnosti 133,4 144,3-7,6% Provozní výnosy 372,1 411,5-9,6% Provozní náklady -165,5-179,5-7,8% Provozní zisk 26,5 232, -11, Kurz za 1. čtvrtletí 213: 25,57 CZK/EUR (průměr za období) 35

36 Výsledky České spořitelny podle segmentového vykazování Erste - čtvrtletní vývoj v mil. EUR Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Meziroční změna Čistý úrokový výnos 282,6 288, 272, 271,2 252,8-1,5% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -44,5-4,8-35,2-19,1-34,1-23,4% Čisté příjmy z poplatků a provizí 112,2 117,6 14,7 112,7 17,2-4,4% Čistý zisk/ztráta z obchodních operací 16,7-25,1 22,4 5,9 12, -28,1% Všeobecné provozní náklady -179,5-179,4-172,2-16,8-165,5-7,8% Ostatní -1, -19,8-35,7-36,7-4,5 >1 Zisk/ztráta před zdaněním 186,5 14,5 156, 173,2 167,9-1, Daň z příjmu -39,1-29,5-32,5-34,6-33,7-13,9% Čistý zisk za účetní období 147,4 111, 123,5 138,6 134,2-8,9% náležející nekontrolním podílům 3,1 2,6 5,6-8,8,8-72,8% náležející akcionářům mateřské společnosti 144,3 18,4 117,9 147,4 133,4-7,6% Provozní výnosy 411,5 38,5 399,1 389,8 372,1-9,6% Provozní náklady -179,5-179,4-172,2-16,8-165,5-7,8% Provozní zisk 232, 21,1 226,9 229, 26,5-11, Kurz za 1. čtvrtletí 213: 25,57 CZK/EUR (průměr za období) 36

37 Vztahy k investorům Kontakty místní a za Erste Group Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Tel: Internet: SWIFT: GIBA CZ PX Reuters: SPOPsp.PR Vztahy k investorům ČS: Miloš Novák Tel: Eva Čulíková Tel: František Moucha Tel: Erste Group, Graben 21, 11 Vídeň, Rakousko Fax: +43 () Thomas Sommerauer Tel: +43 () Internet: Reuters: ERST.VI Bloomberg: EBS AV Peter Makray Datastream: O:ERS Tel: +43 () ISIN: AT

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha Vynikající provozní zisk Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je strukturálně

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Aktuální makroekonomický vývoj Česká ekonomika je tažena růstem exportu

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2012. Vynikající výsledky v obtížné době. (podle IFRS, neauditované) 28.

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2012. Vynikající výsledky v obtížné době. (podle IFRS, neauditované) 28. Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2012 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je strukturálně zdravá: žádné problémy se zadlužeností, vnějšími

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 30. dubna 2014 Silný provozní výsledek podpořený růstem obchodu v hlavních segmentech 1 leden 08 červenec 08 leden 09 červenec

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008 (podle IFRS, neauditované)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008 (podle IFRS, neauditované) ERSTE GROUP Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 28 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Přesvědčivé finanční výsledky Návratnost kapitálu se zvýšila

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované), Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Pavel Kysilka 8/2001 4/2002 12/2002 8/2003 4/2004 12/2004 8/2005 4/2006

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2004 17. srpna 2004 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí 2004 3 Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 6 Úvěry klientům v 1. pololetí

Více

Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 2007 29. února 2008, Praha

Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 2007 29. února 2008, Praha Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 27, Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Finanční cíle skupiny za rok 27 dosaženy Návratnost kapitálu se od roku 24 zvyšuje Odráží rychlý

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS) 4. listopadu 2016 Zrychlující růst úvěrů s vynikající kvalitou podpořen pozitivním makroekonomickým sentimentem 1-15

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2016 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2016 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2016 (neauditované, IFRS) 5. srpna 2016 Velmi dobré finanční výsledky podpořeny zrychlujícím se růstem úvěrů, výbornou kvalitou úvěrů a jednorázovými

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) 7. května 2015 Solidní finanční výsledky v obtížném prostředí podpořené růstem obchodů Souhrnný přehled Zlepšení

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2015 (neauditované, IFRS) 7. srpna 2015 Zrychlující růst české ekonomiky a silná důvěra spotřebitelů vede k růstu obchodů v klíčových segmentech

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila dynamický nárůst úvěrování ve všech segmentech a pokračující trend zvyšování počtu klientů Čistý zisk vzrostl meziročně o 2,4 % KB nadále vylepšovala svoji nabídku služeb pro kompletní

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2017 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2017 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2017 (neauditované, IFRS) 4. srpna 2017 Výsledky za 1. pololetí 2017 odráží silný růst úvěrů a nadále se zlepšující kvalitu úvěrového portfolia

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace I přes náročné prostředí Komerční banka udržela v roce 2014 svůj finanční výsledek Praha, 12. února 2015 Komerční banka dnes oznámila neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2014. Velikost

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první čtvrtletí roku 2011 čistý zisk 3 376 milionů Kč Praha, 5. května 2011 Skupina Komerční banky vykázala za první tři měsíce roku 2011 čistý zisk ve výši 3 376 milionů

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Více výhod pro klienty, růst objemu úvěrů a vkladů Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2013 dosáhl 9,8 miliardy Kč Praha, 7. listopadu 2013 Komerční banka vykázala ke konci třetího čtvrtletí 2013 meziroční

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2017 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2017 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2017 (neauditované, IFRS) 5. května 2017 Silné 1. čtvrtletí 2017 podpořeno růstem úvěrů a zlepšením kvality úvěrového portfolia Souhrnný přehled

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka hlásí růst objemu vkladů i úvěrů a zvýšení počtu klientů Čistý zisk za tři čtvrtletí 2014 dosáhl 9,7 miliardy Kč Praha, 6. listopadu 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidované hospodářské

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Silný růst úvěrování, vkladů klientů a aktiv ve správě ve všech klientských segmentech Stabilní čistý zisk, ovlivněn jednorázovými položkami Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny KB narostl o 9,9

Více

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30.

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za rok 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za rok 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za rok 2015 (neauditované, IFRS) 26. února 2016 Silný růst úvěrů napříč hlavními obchodními segmenty zrychlil ve druhém pololetí 2015 1-15 2-15 3-15 4-15 5-15

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) 27. února 2015 Provozní výsledek v roce 2014 lehce vzrostl navzdory náročné situaci na trhu Souhrnný přehled Slušný

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004. 14. března 2005

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004. 14. března 2005 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004 14. března 2005 Obsah Prezentující Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel Dušan Baran, místopředseda představenstva

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Oživení růstu úvěrů, silný příliv vkladů Čistý zisk za rok 2013 dosáhl 12,5 miliardy Kč Praha, 12. února 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk připadající akcionářům ve výši 12,5 miliardy

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více