EXTRA OBJEDNÁVKY (Príručka pre predajňu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXTRA OBJEDNÁVKY (Príručka pre predajňu)"

Transkript

1 EXTRA OBJEDNÁVKY (Príručka pre predajňu) Ing. Peter Krajča dňa :23 OBSAH 1 Úvod Postup pri tvorbe extra objednávok Vstup do systému ESO9 online Zobrazenie existujúcich extra objednávok tovaru Vloženie novej extra objednávky tovaru Vloženie hlavičky novej extra objednávky tovaru Vloženie položiek do extra objednávky Vloženie novej extra objednávky materiálu Vloženie hlavičky novej extra objednávky materiálu Vloženie materiálových položiek do extra objednávky Zmena extra objednávky Zrušenie extra objednávky Kontrola plnenia objednávok ÚVOD Extra objednávky (ďalej iba EO) slúžia na objednanie tovaru z centrálnych skladov 3S00 a 3S10. Týmto spôsobom objednaný tovar je na skladoch 3S00 a 3S10 rezervovaný a mal by byť dodaný v najbližšej dodávke tovaru, ak EO schváli Business team. EO sú vytvárané v predajniach, retail oddelením alebo zodpovednými osobami v skladoch 3S00 a 3S10. Akékoľvek vaše otázky, nejasnosti a požiadavky v súvislosti s extra objednávkami rieši Business team. 2 POSTUP PRI TVORBE EXTRA OBJEDNÁVOK 2.1 VSTUP DO SYSTÉMU ESO9 ONLINE Vstúpiť do systému ESO9 online podľa značky objednávaného tovaru a zobraziť Prehľadové zostavy pre predajňu (činnosť ). Page: 1/9

2 2.2 ZOBRAZENIE EXISTUJÚCICH EXTRA OBJEDNÁVOK TOVARU Kliknúť na odkaz Extra orders. Následne kliknúť na Extra order 3S00 alebo 3S10. Zobrazí sa štart filter, v ktorom možno upraviť podmienky filtrovania a kliknúť na tlačidlo Filter. Page: 2/9

3 Zobrazí sa zoznam extra objednávok, ktoré vyhovujú kritériám filtra. V hornej polovici obrazovky sú zobrazené hlavičky dokladov a v spodnej polovici položky dokladov EO. Šípkami možno zobraziť: - << prvú objednávku v zozname, - < predchádzajúcu objednávku, - > nasledujúcu objednávku, - >> poslednú objednávku v zozname. V hlavičke sú uvedené údaje: Číslo Číslo EO. Období Obdobie, v ktorom bola EO založená. Odběratel Automaticky spoločnosť, ktorá tovar/materiál objednáva. Příjemce Predajňa/outlet, ktorá(ý) si tovar objednáva. Vyberá sa z číselníka príjemcov daného odberateľa kliknutím na odkaz Příjemce. Měna dokladu Automaticky CZK, EUR alebo HUF. Měna retail ceny Automaticky CZK, EUR alebo HUF podľa krajiny príjemcu. Zakázka Nepoužívať. Doplňujúci údaj Možno využiť na krátku poznámku do 10 znakov. Referent Kód užívateľa, ktorý doklad založil. Stav Stav EO. Otvorená alebo vyskladniť. Ak je v stave vyskladniť, tak doklad je chránený pred vymazaním a zároveň oznamuje skladu, aby tovar Page: 3/9

4 Jejich obj. Celkem PCS Vystaveno Datum plnění Text expedoval. Uviesť dôvod vloženia extra objednávky, a to nasledovne: - ak ide o tovar pre zákazníka, tak treba uviesť 2CU kód alebo meno zákazníka, - ak ide o tovar, ktorým si predajňa chce navýšiť skladové zásoby, treba uviesť text: zásoba (alebo do zásoby). Celkový počet kusov v položkách objednávky. Dátum vloženia EO. Dátum, po uplynutí ktorého bude tovar zo skladu expedovaný. Identifikačný text dokladu. Prosím nemeniť! V hornej časti hlavičky dokladu sú odkazy, ktorými sa volá akcia v nich ukrytá. - Tisk: Objednávka bez cen umožní vytlačiť objednávku. - Tisk: Přehled InvGroup zobrazí sumarizáciu tovarových položiek objednávky podľa skupiny inventory group. - Prověření zobrazí stav vybavovania objednávky, napr.: - Import složek prosím nepoužívať. 2.3 VLOŽENIE NOVEJ EXTRA OBJEDNÁVKY TOVARU Vloženie hlavičky novej extra objednávky tovaru - Stlačiť tlačidlo Nový. - Vyplniť Jejich obj. buď menom alebo kódom zákazníka alebo uviesť text do zásoby. - Kliknúť na odkaz Příjemce a zo zobrazeného zoznamu príjemcov vybrať vašu predajňu a výber potvrdiť stlačením Enter. - Skontrolovať menu retail ceny. - Vyplniť doplňujúci údaj, ak uznáte za vhodné. - Skontrolovať a prípadne zmeniť dátum plnenia. - Uložiť hlavičku dokladu tlačidlom Uložiť na lište pod hlavičkou dokladu. Príklad novozaloženej hlavičky extra objednávky: Page: 4/9

5 2.3.2 Vloženie položiek do extra objednávky 1. Kliknúť ľavým tlačidlom myši na bunku v stĺpci Pořadí. Bunka bude mať kraj vyznačený prerušovanou čiarou. 2. Stlačiť tlačidlo [Insert] na klávesnici. Eso založí nový riadok, pričom vyplní automaticky bunku poradie. 3. Stlačiť tlačidlo [Enter], čím sa prerušovanou čiarou orámuje bunka v stĺpci Goods ID. Vpísať číslo artiklu napr a stlačiť [Enter]. Zobrazí sa nové okno filtra, kde bude v položke Zboží vyplnený artikel. Opäť stlačiť [Enter] alebo kliknúť na tlačidlo Filter. Page: 5/9

6 4. Zobrazí sa zoznam tovaru vyhovujúci filtru, ktorý sa nachádza na sklade 3S00 (resp. 3S10). Zobrazený je i počet voľných kusov, t. j. počet kusov, ktoré možno objednať. 5. Ľavým tlačidlom myši označiť tovar v stĺpci Zboží, ktorý chcete objednať. Následne stlačiť tlačidlo [Enter] na klávesnici. Jednoznačné označenie tovaru je prenesené do bunky Goods ID v položke objednávky napr GA-110-L. 6. Nutné vyplniť objednávané množstvo v stĺpci Celkový počet, mernú jednotku pcs pre kus a stlačiť tlačidlo [Enter]. Prvá položka objednávky je uložená. Na ľavej strane riadku je šípka a nie hviezdička. Vidno, že objednaný počet je 1 ks. Taktiež vidno, že voľné množstvo na sklade 3S00 (resp. 3S10) je 29. Ak pozriete na bod 4, vidíte, že voľný počet kusov bol 30. Ihneď po uložení riadku objednávky sa rezervovalo objednané množstvo a znížil sa počet voľných kusov na sklade. Body 1 až 6 možno opakovať na založenie viacerých položiek. 2.4 VLOŽENIE NOVEJ EXTRA OBJEDNÁVKY MATERIÁLU Vstúpiť do ESO9 aplikácie VSERSK (https://asp.eso.cz/vsersk/). V činnosti Přehledové sestavy pro prodejnu kliknúť na odkaz POS Material. Page: 6/9

7 Následne kliknúť na Extra order 3S00 alebo 3S10. Zobrazí sa štart filter, v ktorom možno upraviť podmienky filtrovania a kliknúť na tlačidlo Filter. Zobrazí sa zoznam extra objednávok, ktoré vyhovujú kritériám filtra Vloženie hlavičky novej extra objednávky materiálu Pri zakladaní hlavičky extra objednávky materiálu použiť postup z bodu 2.3.1, pričom pole Jejich obj. naplniť textom materiál. Hlavičku dokladu uložiť Vloženie materiálových položiek do extra objednávky Ak vopred poznáte GoodsID alebo čiarový kód objednávaného materiálu, uľahčíte si prácu. Ziskať ich možno na intranete. Príklad zoznamu materiálu: Page: 7/9

8 1. Kliknúť ľavým tlačidlom myši na bunku v stĺpci Pořadí. Bunka bude mať kraj vyznačený prerušovanou čiarou. 2. Stlačiť tlačidlo [Insert] na klávesnici. Eso založí nový riadok, pričom vyplní automaticky bunku poradie. 3. Kurzor umiestniť do bunky Goods ID alebo Čárový kód. Vložiť presné Goods ID alebo čiarový kód objednávaného materiálu napr. Paperbag L-0-OS Vyplniť celkové objednávané množstvo a potvrdiť ho dvakrát klávesom [Enter]. Poznámka: ESO9 vás môže upozorniť napríklad na zvýšenie objednávaného množstva na najbližšie balné množstvo alebo na nedostupnosť voľného množstva. Hviezdička v záhlaví riadku zmizne a prepočíta sa celkové objednané množstvo aj v hlavičke. Page: 8/9

9 Body 1 až 4 možno opakovať na založenie viacerých položiek jednej EO. 2.5 ZMENA EXTRA OBJEDNÁVKY Ak je EO v stave otvorená, tak je možné v nej robiť zmeny. Ak je v stave vyskladniť, tak je potrebné kontaktovať Business team, aby stav zmenili alebo priamo vykonali zmenu, ktorú si prajete. 2.6 ZRUŠENIE EXTRA OBJEDNÁVKY Pokiaľ nebola EO plnená, je možné ju zrušiť. Prosím, postupujte opatrne. Je potrebné dodržať nasledovný postup. V prípade problémov, kontaktujte Business team. 1. Vymazať všetky položky objednávky, t. j. označiť položku ľavým tlačidlom myši a stlačiť tlačidlo [Delete] a opakovať pre všetky položky. 2. Stlačiť tlačido Zmazať na lište pod hlavičkou dokladu. Hlavička objednávky bude zrušená. 3 KONTROLA PLNENIA OBJEDNÁVOK V Ese online existuje zostava, ktorá zobrazí objednaný a ešte nedodaný tovar pre vašu predajňu. Zostavu možno vyvolať kliknutím na odkaz Otvorené objednávky. Zobrazia sa informácie o nedodanom tovare, pričom možno vidieť i číslo EO, referenta, ktorý objednávku vložil, objednané množstvo, nedodané množstvo, počet dní meškania a doplňujúci údaj. Vedúci predajne by mal v pravidelných intervaloch kontrolovať plnenie objednávok a urgovať Business team, ak meškanie je dlhšie ako 14 dní a o objednaný tovar má stále záujem. Ak tovar dodaný nebol a už ho predajňa nepotrebuje, tak by mala kontaktovať Business team a požiadať o zrušenie EO. Page: 9/9

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Program Půjčovna sportovních potřeb

Program Půjčovna sportovních potřeb Program Půjčovna sportovních potřeb verze 1.67, 3.7.2014 Objednávky V hlavním menu Obchod naleznete dvě nové položky. "Seznam objednávek" a "Přidat objednávku". Obrázek 1: Hlavní menu První z těchto voleb

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Elektronická příručka správa projektu

Elektronická příručka správa projektu Elektronická příručka správa projektu Verze: 1.0 Název: CZ_správa_projektu_V1.PDF Témata: 1 Správa projektu...2 1.1 Založit nebo upravit projekt...2 1.2 Přehled projektů...3 1.2.1 Upravit projekt / změnit

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Práce se Seznamem zboží

Práce se Seznamem zboží Práce se Seznamem zboží Určení Seznamu zboží Seznam zboží slouží zejména k aktivním EDI operacím, zejména ke změně identifikátorů zboží, názvů zboží a přepočtu objednacích množství. Řeší se jím docela

Více

ANS orientace v aplikaci a pokladně

ANS orientace v aplikaci a pokladně ANS orientace v aplikaci a pokladně Rožnov pod Radhoštěm 756 61 BÚ:86-2201060287/0100 číslo spisu C.26504 1 1. Vyhledávání a třídění v ANS 1.1.1. Třídění: Scroll dokladů si můžeme pro snadnější vyhledávání

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200 /CZ/ meteostanice Color EWS-1200 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Modul zásoby - Objednávky Materiál pro samostudium +1308

Modul zásoby - Objednávky Materiál pro samostudium +1308 Modul zásoby - Objednávky Materiál pro samostudium +1308 24.8.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 24.8.2015 2 Modul zásoby - Objednávky Modul za soby - Objedna vky Obsah Úvodní slovo... 3 Práce s objednávkami...

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Nápověda pro online objednávkový systém WEBSHOP

Nápověda pro online objednávkový systém WEBSHOP Nápověda pro online objednávkový systém WEBSHOP Verze nápovědy: 1.1 1 >>> PŘIHLÁŠENÍ Zadejte jméno Přečtěte si pravidla používání Webshopu Zadejte heslo Využijte v případě, že jste zapomněli přidělené

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o Veškerý nabízený sortiment parapetních desek a příslušenství objednáte jednoduše a rychle přes

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Podrobný průvodce e-shopem www.objednatzbozi.cz. Registrace... 3 Zákazníci Nowaco... 3 Noví zákazníci... 3

Podrobný průvodce e-shopem www.objednatzbozi.cz. Registrace... 3 Zákazníci Nowaco... 3 Noví zákazníci... 3 Podrobný průvodce e-shopem www.objednatzbozi.cz Obsah: Registrace... 3 Zákazníci Nowaco... 3 Noví zákazníci... 3 Přihlášení... 3 Změna data... 3 Zapomenuté heslo... 3 Rozvržení obrazovky e-shopu... 4 Vyhledávání

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

MANUÁL uživatelů elektronického portálu Allianz E-shop

MANUÁL uživatelů elektronického portálu Allianz E-shop MANUÁL uživatelů elektronického portálu Allianz E-shop www.allianz-shop.cz Obsah 1. Úvod... 2 2. Přihlášení... 2 3. Příspěvek na reklamní předměty - Moje konto... 9 4. Katalog... 12 5. Personalizace reklamních

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Automatizovaný systém stravování (uživatelská příručka)

Automatizovaný systém stravování (uživatelská příručka) Automatizovaný systém stravování (uživatelská příručka) Pro vnitřní potřebu Střední školy informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vypracoval: Bc. Michal Vaverka V Brně dne 26.5. 2008

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

ÚVOD. NÁVOD K OBSLUZE - česká verze 29. Vážený spotrebiteľ.

ÚVOD. NÁVOD K OBSLUZE - česká verze 29. Vážený spotrebiteľ. OBSAH strana 1. ÚVOD 2 2. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 3 3. INŠTALÁCIA TELEVÍZORA 4 4. OVLÁDACIE PRVKY A PRÍPOJKY 4 5. ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVÍZORA 6 6. PREPÍNANIE PREDVOLIEB 8 7. OVLÁDANIE 9 8. NALADENIE PROGRAMOV

Více

LED pásky na míru. návod k vyplnění formuláře. verze 23-4-2013

LED pásky na míru. návod k vyplnění formuláře. verze 23-4-2013 LED pásky na míru návod k vyplnění formuláře verze 23-4-2013 1. Vyplňte kontaktní údaje Tyto údaje pak budou použity i na dalších stranách formuláře. Nezapomeňte vyplnit kontaktní telefon pro případ upřesnění.

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

ATMOS PRO (MS55X5) stručný uživatelský manuál stručný užívateľský manuál zwięzła instrukcja użytkowania

ATMOS PRO (MS55X5) stručný uživatelský manuál stručný užívateľský manuál zwięzła instrukcja użytkowania ATMOS PRO (MS55X5) stručný uživatelský manuál stručný užívateľský manuál zwięzła instrukcja użytkowania Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral telefon značky MOBIOLA. Vážený zákazník, ďakujeme,

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Uživatelský manuál. Hospodářské informace Creditreform z tuzemska i zahraničí

Uživatelský manuál. Hospodářské informace Creditreform z tuzemska i zahraničí Uživatelský manuál Hospodářské informace Creditreform z tuzemska i zahraničí Jak vyhledat firmu v tuzemsku? Jak vyhledat firmu v zahraničí? Jak stáhnout informaci o nalezené firmě? Nenašli jste to, co

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Příručka pro Katalog SelectionProfessional

Příručka pro Katalog SelectionProfessional Příručka pro Katalog SelectionProfessional Impressum Veškerá autorská práva vyhrazena. Bez našeho písemného schválení není dovoleno žádným způsobem kopírovat tuto příručku nebo její části. Nemůžeme ručit

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Návod k webovému rozhraní GClient 3/2013

Návod k webovému rozhraní GClient 3/2013 Návod k webovému rozhraní GClient 3/2013 1. Přihlášení a. Link: http://gclient.geis.cz/ b. Prosím doplňte pole dle nastavení aplikace c. Při prvním přihlášení - dle údajů zaslaných OM Geis 2. Menu a ovládání

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PartnerNet. Zde se zobrazuje přehled vašich závazků, které jsou splatné v daných dnech jak určuje tabulka

PartnerNet. Zde se zobrazuje přehled vašich závazků, které jsou splatné v daných dnech jak určuje tabulka PartnerNet Do tohoto pole lze zapsat přímo číslo faktury, kterou chcete zobrazit, a poté v kombinaci s tlačítky V těchto polích lze určit datumový interval ve kterém chcete faktury zobrazit, a poté v kombinaci

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO

PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO PRACOVNÍ (ZKRÁCENÁ VERZE) MANUÁLU PRO PRÁCI S IS PORTEX PRO POTŘEBY PO SMO Jak získat uživatelské jméno a heslo: V současné době zřizuje uživatelské účty do aplikace zástupce dodavatele informačního systému

Více

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2.

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2. Meranie uzemnenia a Meranie rezistivity pôdy Zostavil: Viliam Kopecký Použitá literatúra: - Texty uvedené v zborníkoch prednášok Celoslovenských seminárov elektrotechnikov, - Texty uverejnené na webe,

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Uzávěrka časopisu PEXeso

Uzávěrka časopisu PEXeso Uzávěrka časopisu PEXeso Uživatelský manuál Verze 1.0.1. Vytvořeno: 20. 3. 2013 1 1. Úvod... 3 1.1. Technické požadavky... 3 2. Uzávěrka... 3 2.1. Kde provést uzávěrku časopisu?... 3 2.2. Postup tvorby

Více

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 Na konec roku 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi plnou novinek, která končí vývojový cyklus stávající aplikace PRACANT. Verze systému 4.0 obsahuje tyto důležité

Více