Rozdíly oproti webové stránce:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozdíly oproti webové stránce:"

Transkript

1 Webové aplikace

2 Rozdíly oproti webové stránce: interaktivní řádově vyšší počet požadavků práce s datovým skladem problémy se souběhem více uživatelů Webová aplikace se skládá z webových stránek Webová aplikace je serverová aplikace zahltit server není problém zahltit server znamená odříznutí všech uživatelů

3 Rozdíly oproti lokální (nesíťové) aplikaci vzdálený přístup problémy se souběhem více uživatelů potíže s uchováváním stavu závislost na webových prohlížečích vysoká dostupnost levnější údržba aplikace

4 Nastavení dat v HTTP hlavičkách: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8;language=cs"> nastavení ukládání do cache (mezipaměti) Nastavení informací pro vyhledávače a prohlížeče: klíčová slova (keywords) autor (author) popis (description) <meta name= kewords content="html, sql, php"> Při nastavování těchto metadat je nutné brát v úvahu, že vyhledávače se brání ovlivňování výsledků. pro webové aplikace není příliš významné

5

6 utm.gif?utmwv=4.6.5&utmn= &utmhn=mendelu.cz&utmcs=iso &utmsr=1920x1200&utmsc=32- bit&utmul=cs&utmje=1&utmfl=10.0%20r45&utmcn=1&utmdt=mendelu&utmhid= &utmr=-&utmp=%2fcz&utmac=ua &utmcc= utma%3d %3b%2b utmz%3d utmcsr%3d(direct)%7cutmccn%3d(direct)%7cutmcmd%3d(none)%3b HTTP požadavků

7

8 rychlost závisí na neovlivnitelných okolnostech fyzikální omezení přenosu mendelu.cz embarcadero.com

9 POST HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/jpeg, image/pjpeg, image/pjpeg, application/xshockwave-flash, application/x-ms-application, application/x-ms-xbap, application/vnd.ms-xpsdocument, application/xaml+xml, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */* User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0;.NET CLR ;.NET CLR ;.NET CLR ;.NET CLR ) Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Accept-Encoding: gzip, deflate Host: login.szn.cz Content-Length: 131 Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache Accept-Language: cs loggedurl=http%3a%2f%2f .seznam.cz%2fticket&serviceid= &forcess L=0&username=mrkvicka&domain=seznam.cz&password=cibulka&js=1

10 Cache = mezipaměť Při prvním požadavku na webovou stránku je nutné načíst všechny externí soubory. obrázky, styly, skripty (klientské) Při dalším požadavku na stránku není nutné stahovat soubory znovu pravděpodobně se nezměnily. Cache je dočasná paměť pro uložení webových stránek. dramatické zvýšení rychlosti načítání pevný disk nebo RAM Existuje také sdílená cache velké organizace, někteří poskytovatelé internetu

11 Systém pro definovaní doby uchovávání stránky (lifetime, time-to-live, ttl) v cache prohlížeče. První načtení stránky: 55 požadavků ( B z toho B stránka) Druhý požadavek na stránku: 9 požadavků (2175 B) Obnovení stránky: 54 požadavků sec14.html

12 Hlavička Cache-control Cache-control: public, max-age= Cache-control: private, max-age=3600, mustrevalidate Cache-control: private, no-cache, no-store, mustrevalidate Koncept 1 soukromý vs. veřejný obsah (public private nocache no-store) rozhoduje zda uložit nebo neuložit

13 Koncept 2 vypršení (expiration) doba platnosti [s]: max-age=3600 povinné ověření: must-revalidate Koncept 3 ověření platnosti Pokud klient požaduje zaručeně čerstvou stránku může odeslat hlavičku (CTRL + F5): Pragma: no-cache Server musí buď odpovědět platnou stránkou nebo klienta přesvědčit, že jeho verze je platná (HTTP status 304).

14 Podle data poslední změny Server může odeslat hlavičku udávající poslední změnu souboru: Last-Modified: Wed, 13 Oct :43:02 GMT Klient může ověřit zda došlo ke změně posláním hlavičky: If-Modified-Since: Wed, 13 Oct :43:02 GMT Podle obsahu Server může odeslat kód, který se změní při změně obsahu: ETag: "3fe48-527f-52237c0" Klient může ověřit zda došlo ke změně posláním hlavičky: If-None-Match: "38cac-1f bcc0"

15 Minimalizace objemu přenášených dat mezi serverem a klientem Ověření platnosti = přenos přibližně 500B Pro statický obsah je zajištěno automaticky (posílá se Lastmodified) Pro dynamický obsah nutno řešit při generování stránky (ETag) zejména pro skripty, které vracejí obrázky a velké soubory U dynamicky generovaných stránek je vhodné zajistit, aby se generovaly jen pokud je to nutné. snížení zátěže serveru

16

17 přihlášení, stav formuláře, aktuální stránka protokol HTTP je nestavový Z pohledu serveru není mezi jednotlivými požadavky klientů žádná spojitost. Jedna akce uživatele odpovídá mnoha HTTP požadavkům. Požadavky jednotlivých klientů se na serveru prolínají. Udržování stavu webové aplikace je možné několika způsoby. všechny jsou špatné a některé ještě horší

18 Map of the internet (2006) o většina PC nemá statickou IP adresu o většinu PC používá více jak jeden uživatel o na většině PC je spuštěn více jak jeden program

19 GET je základní HTTP požadavek Udržování stavu metodou GET znamená vkládání parametrů do URL. Není nijak zabezpečeno, adresu je možné podstrčit Pouze malý objem textových dat (2 048B), bez speciálních znaků (funkce urlencode() ) K předávání dochází pouze při kliknutí na odkaz nebo odeslání formuláře. Uživatel může libovolně měnit N

20 POST je jiný způsob odeslání HTTP požadavku, při kterém klient odesílá (post) serveru data. POST požadavek vzniká pouze při odeslání formuláře (method='post') nebo JavaScriptem. Není nijak zabezpečeno. Data jsou ve zdrojovém kódu HTML stránky. Pouze textová data bez speciálních znaků (urlencode()) Je mírně odolnější proti podstrčení a proti změně ze strany uživatele. Není univerzální, musí se explicitně zopakovat při každém požadavku.

21 Data pro udržení stavu se ukládají v prohlížeči nespolehlivé uživatel může libovolně mazat a měnit nebezpečné není šifrováno přístupné komukoliv Nastavuje se vypršení cookie souboru po zavření prohlížeče (dočasný cookie v RAM) doba platnosti (tj. platné i po zavření prohlížeče, trvalý cookie na HDD) Do cookie se dají ukládat jen textová data (max. 4096B na doménu), přenáší se při každém požadavku automaticky.

22 Internet Explorer %USERPROFILE%\Cookies Firefox %USERPROFILE%\Data aplikací\mozilla\firefox\profiles\hash.default\cookies.txt Opera %USERPROFILE%\Data aplikací\opera\opera\profile\cookies4.dat Internet Explorer ( PREF ID=e0e8437d79da2a4e:LD=en:NR=30:TM= :LM= :S=I1OK7fza FXPVH5SQ google.cz/ *

23

24 Data pro uchování stavu se ukládají na serveru. Vzniká problém identifikace klienta Automatická správa session: při prvním požadavku server generuje identifikační kód session vytvoří prostor pro data identifikační kód zašle klientovi klient uloží kód do dočasného cookie souboru s každým požadavkem zašle klient serveru kód session

25 1. požadavek vytvoření SESSION ID a uložení dat odpověď + SESSION ID Session ID: xyz Session ID: abc Data Data 2. požadavek + SESSION ID (abc) načtení dat podle SESSION ID odpověď + SESSION ID Session ID: xyz Session ID: abc Data Data

26 Umožňuje ukládání větších objemů dat i netextových dat. Data jsou uložena na serveru a přístupná pouze webovému serveru. Přenáší se pouze identifikační kód (SESSION ID). Slabým místem je identifikační kód identifikační kód je možno zcizit nebo podstrčit (session fixation) po zapomenutí kódu (zavření prohlížeče) je session nepřístupná Nejpoužívanější způsob ukládání stavu webových aplikací.

27 viz příloha sion-soubory.pdf sion-databaze.pdf Uchování stavu je nutná podmínka k realizaci zabezpečení

28 Problém 1: uživatel Problém 2: uchování stavu přihlášení, zabránění zcizení stavu Problém 3: zabezpečení jména a hesla Problém 4: kontrola uživatelských vstupů

29 Jméno kočičky není dobré heslo tedy pokud se kočička nejmenuje XdTg42W Jakékoliv heslo složené ze slov je slabé Jakékoliv heslo napsané na nástěnce je slabé Čím častěji je heslo použité tím je slabší Pro srovnání: slušný jazyk = slov 8 míst = kombinací 10 míst = kombinací

30 autentizace authentication ověření identity uživatele autorizace - authorization ověření oprávnění uživatele autentification zkomolenina authentication 4 způsoby ověření identity uživatele: co víte (heslo) co máte (klíč, certifikát velmi dobré) kdo jste (otisk prstu nepřesné) co děláte (hlasu, rukopisu napodobitelné) 2F (two-factor) ověřování

31

32 Heslo je možné zadat do HTML formuláře Odesílá se nešifrované (plaintext) v POST požadavku. Odposlechnutí hesla je jednoduché. Podstrčení formuláře je jednoduché. Pro přihlášení je možné využít přihlášení protokolu HTTP Odposlechnutí hesla je složitější

33 Při přihlášení přes webový formulář se posílá heslo jednorázově (při odeslání formuláře) po ověření hesla musí server uchovávat stav přihlášení problém identifikace klienta různé metody verifikace kontrolní kódy, časově omezené kódy není spolehlivé

34 POST HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/jpeg, image/pjpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flash, application/x-ms-application, application/x-ms-xbap, application/vnd.msxpsdocument, application/xaml+xml, application/vnd.ms-excel, application/vnd.mspowerpoint, application/msword, */* User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0;.NET CLR ;.NET CLR ;.NET CLR ;.NET CLR ) Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Accept-Encoding: gzip, deflate Host: login.szn.cz Content-Length: 131 Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache Accept-Language: cs loggedurl=http%3a%2f%2f .seznam.cz%2fticket&serviceid= &forcessl=0&use rname=mrkvicka&domain=seznam.cz&password=cibulka&js=1

35 Při přihlášení pomocí HTTP se heslo odesílá při každém požadavku je možné uchovávat stav přihlášení nebo je možné ověřovat jméno a heslo při každém požadavku heslo je mnohočetným přenosem oslabováno je nutné kombinovat s šifrováním umožňuje ukládání Session do databáze odpadá problém identifikace klienta 2. nejbezpečnější způsob 1F přihlašování (hned po přihlášení osobním certifikátem)

36 2 základní varianty: basic jednoduché ověřování heslo se posílá nešifrované digest komplexní dvoustranné ověřování heslo se nikdy neposílá plaintextově umožňuje ověření integrity stránky ověřování každého přístupu braní se opakování požadavku složitá implementace

37 GET /eyen2/ HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/xshockwave-flash, application/x-ms-application, application/x-ms-xbap, application/vnd.ms-xpsdocument, application/xaml+xml, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */* Accept-Language: cs UA-CPU: x86 Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;.NET CLR ;.NET CLR ;.NET CLR ;.NET CLR ) Host: virklis.cust.ignum.cz Connection: Keep-Alive

38 HTTP/ Unauthorized Date: Thu, 16 Apr :26:07 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.1.6 Set-Cookie: PHPSESSID=05pbojjjidmtu8s94avgp3djo0; path=/ Last-Modified: Thu, 16 Apr :26:07 GMT Cache-control: private, no-cache, no-store, must-revalidate Set-Cookie: PHPSESSID=f2rsf9ijsfk97vmifk4pkpajt1; path=/ WWW-Authenticate: Basic realm="eyen - Amadeo installer" status: 401 Unauthorized Content-Length: 1039 Keep-Alive: timeout=15, max=64 Connection: Keep-Alive Content-Type: text/html;charset=utf-8;language=cs

39 GET /eyen2/ HTTP/1.1 Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/xshockwave-flash, application/x-ms-application, application/x-ms-xbap, application/vnd.ms-xpsdocument, application/xaml+xml, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */* Accept-Language: cs UA-CPU: x86 Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;.NET CLR ;.NET CLR ;.NET CLR ;.NET CLR ) Cookie: PHPSESSID=f2rsf9ijsfk97vmifk4pkpajt1 Connection: Keep-Alive Host: virklis.cust.ignum.cz Authorization: Basic bg9naw46bw9qzxrham5lagvzbg8=

40 base64_decode( bg9naw46bw9qzxrham5lag VzbG8= ); login:mojetajneheslo

41 GET /eyen/ HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: cs UA-CPU: x86 Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;.NET CLR ;.NET CLR ;.NET CLR ;.NET CLR ) Host: Connection: Keep-Alive Pragma: no-cache Cookie: PHPSESSID=3cf24mkcm3u6mb91m65aah8s90

42 HTTP/ Unauthorized Date: Thu, 16 Apr :33:28 GMT Server: Apache/ (Win32) DAV/2 mod_ssl/ OpenSSL/0.9.8i SVN/1.5.4 PHP/5.2.7 X-Powered-By: PHP/5.2.7 Last-Modified: Thu, 16 Apr :33:28 GMT Cache-control: private, no-cache, no-store, must-revalidate WWW-Authenticate: Digest realm="eyeninstaller", qop="auth", nonce="cbf80c608e0ba3bfcaf8ec4d1f3ea0cc", opaque="ceef418ef e6755e91d68b01" Content-Length: 1557 Connection: close Content-Type: text/html;charset=utf-8;language=cs

43 GET /eyen/ HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: cs UA-CPU: x86 Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;.NET CLR ;.NET CLR ;.NET CLR ;.NET CLR ) Cookie: PHPSESSID=3cf24mkcm3u6mb91m65aah8s90 Connection: Keep-Alive Pragma: no-cache Authorization: Digest username="login",realm="eyeninstaller",nonce="cbf80c608e0ba3bfcaf8ec4d1f3 ea0cc",uri="/eyen/",cnonce="757efac677e3fe31bb5e4744b212822f",nc= ,response="8699a023df2dc7205f51c29a35ad51e0",qop="auth",opaque="ce ef418ef e6755e91d68b01" Host:

44 nonce token unikátní pro každé přihlášení cnonce unikátní token generovaný klientem nc počet použití nonce response $a1_hash = md5($user_name.":".sys_realm.":".$password) $a2_hash = md5($_server['request_method'].":". $digest['uri']); $response = md5($a1_hash.":".$digest['nonce'].":". $digest['nc'].":".$digest['cnonce'].":".$digest['qop'].":".$a2_hash); qop auth/auth-int přihlášení/přihlášení + verifikace poslaného obsahu opaque kontrolní kód $opaque = md5(uniqid(rand(), true).sys_realm)

45 Šifrovaný přenos je možný pomocí protokolu HTTPS Funguje jako obálka protokolu HTTP. Při šifrovaném přenosu zbývá zabránit podstrčení stránky K ověření pravosti stránky slouží certifikáty. Šifrovaný přenos není nikdy cachovaný zpomalení přenosu zvýšení zátěže serveru

46 Cílem certifikátu je ověřit pravost subjektu Každý certifikát musí ověřit certifikační autorita. Existují i self-signed certifikáty pro testovací účely

47 Prakticky stačí použít jednosměrný kódovací algoritmus sha1, md5, tth, atd... dekódování je natolik náročné, že se útočník raději zaměří na jinou část aplikace Bezpečnější je použít (jednosměrný) šifrovací algoritmus. Vyžaduje uchování/generování klíče. Hesla by měla být uložena v DB s vhodně nastavenými oprávněními.

48 Aby byl šifrovaný přenos bezpečný, musí být platné certifikáty. Heslo musí být silné, jinak se dá uhádnout a žádné zabezpečení nepomůže. Uživatel musí být ostražitý. 2F zabezpečení je úplně někde jinde než 1F zabezpečení. 2F zabezpečení není zadaní dvou hesel!

49

50 Ošetření speciálních znaků při vkládání dat do databáze (pg_escape_string()) SQL injection uvozovky, znak #0 podle DB serveru případně i další Ošetření speciálních znaků při zobrazování stránky na webu (html_special_chars()) Cross site scripting (XSS) HTML značky Skripty na straně klienta

51 <script>alert( no nazdar');</script> Vzhledem k tomu, že escapování je nutné u každého řetězce mají PHP funkce k tomu určené velmi krátké názvy mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($st ring, ENT_QUOTES, 'UTF-8')); pokud je to možné je dobré ukládat data escapovaná %29%2bf%2847%29%2bf%2847%29%2bf%28105%29%2bf%28109%29%2bf%2897%29%2bf%28103%29%2bf%28101%29%2bf%28115%29%2bf%2846%29%2 bf%28101%29%2bf%28110%29%2bf%2899%29%2bf%28121%29%2bf%2899%29%2bf%28108%29%2bf%28111%29%2bf%28112%29%2bf%28101%29%2bf%2 8100%29%2bf%28105%29%2bf%2897%29%2bf%28100%29%2bf%28114%29%2bf%2897%29%2bf%28109%29%2bf%2897%29%2bf%28116%29%2bf%28105 %29%2bf%2899%29%2bf%2897%29%2bf%2846%29%2bf%2899%29%2bf%28111%29%2bf%28109%29%2bf%2847%29%2bf%28105%29%2bf%28109%29%2b f%2897%29%2bf%28103%29%2bf%28101%29%2bf%28115%29%2bf%2847%29%2bf%2853%29%2bf%2847%29%2bf%2853%29%2bf%28100%29%2bf%2847 %29%2bf%2872%29%2bf%28101%29%2bf%28108%29%2bf%28108%29%2bf%28111%29%2bf%2846%29%2bf%28106%29%2bf%28112%29%2bf%28103%29 %3C/script%3E

52 je závislé na kontextu ve kterém se data zobrazují buď se musí escapovat při zobrazení nebo při uložení a pak dost složitě konvertovat

53 function esc($string) { return mysql_real_escape_string( htmlspecialchars($string, ENT_QUOTES, 'UTF-8')); } function esc($string) { return pg_escape_string( htmlspecialchars($string, ENT_QUOTES, 'UTF-8')); }

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Virtualizace HTTP serveru

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Virtualizace HTTP serveru BI-AWD Administrace Webového a Databázového serveru Virtualizace HTTP serveru Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

C6 Bezpečnost dat v Internetu. 2. HTTP komunikace 3. HTTPS komunikace 4. Statistiky

C6 Bezpečnost dat v Internetu. 2. HTTP komunikace 3. HTTPS komunikace 4. Statistiky C6 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Bezpečnost dat v Internetu 1. Počíta tačová bezpečnost 2. HTTP komunikace 3. 4. Statistiky 2 Cíle cvičen ení C6 Bezpečnost dat v Internetu 1. Charakterizovat

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Content Security Policy

Content Security Policy Content Security Policy Nový přístup v boji proti XSS 2011.cCuMiNn. Cross Site Scripting (XSS) XSS je všudypřítomné výskyt cca v 80% webových aplikací Webový browser nevidí rozdíl mezi legitimním skriptem

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol HTTP: Hyper Text Transfer Protocol PIA 2011/2012 Téma 5 Copyright 2005 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HTTP Účel přenos hypertextových / hypermediálních dokumentů přenos požadovaných dat od klienta

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

1 Cvičení č. 4 Nespojovaná spolupráce

1 Cvičení č. 4 Nespojovaná spolupráce c:\temp\viijhbwftbdiwunnawqjivgev.doc 11.4.25 1 Cvičení č. 4 Nespojovaná spolupráce Modelování spolupráce klient - server pomocí telnetu, specifických portů a příkazů z jednotlivých protokolů. Ukázat efekt

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

dostupným datům k datům, ochrana a zabezpečen ení datových i k volně dostupným datům, 2. Zabezpečen

dostupným datům k datům, ochrana a zabezpečen ení datových i k volně dostupným datům, 2. Zabezpečen Aplikovaná informatika Ochrana přístupu k volně dostupným datům, zabezpečený vzdálený přístup k datům, ochrana a zabezpečení datových úložišť. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání

Více

Protokol HTTP. Ondřej Dolejš

Protokol HTTP. Ondřej Dolejš Protokol HTTP Ondřej Dolejš 17.5.2007 Úvod HTTP Hypertext transport protocol, jak už z názvu vyplývá, původně sloužil k přenosu Hypertextových dokumentů. Dnes však již pomocí rozšíření MIME může přenášet

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Obsah stránek Meta data Meta Title Meta Description Meta Keywords Zdrojový kód Odkazy Vyhledávací roboty Přesměrování

Více

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes

Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Užitečné odkazy: http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_http_status_codes Metoda PUT protokolu HTTP slouží k dotazu na možnou komunikaci se serverem na konkrétní URL analýze způsobu připojení zjištění typu

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet jedná se o fyzické propojení komponent nacházejících se v počítačových sítí všech rozsahů LAN, MAN, WAN. Patří sem koncové uživatelské

Více

Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000

Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000 Přehled služeb a parametrů aplikace Eltrans 2000 Přehled pasivních služeb Eltrans 2000 Název Informace o zůstatcích Popis Zobrazení, tisk a export Informací o zůstatcích na všech dohodnutých účtech klienta

Více

DIGNITA, s.r.o. NÁPOVĚDA PRO VERZI 1.1.0

DIGNITA, s.r.o. NÁPOVĚDA PRO VERZI 1.1.0 NÁPOVĚDA PRO VERZI 1.1.0 1 OBSAH Úvod... 3 Vítejte v Nápovědě aplikace LongTermValidator... 3 Archivace Digitálních podpisů... 3 Instalace programu... 4 Systémové požadavky... 4 Kontaktní údaje... 4 Copyright...

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Elektronická aukční síň

Elektronická aukční síň Elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 1.1 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 3 Požadavky na provoz... 3 Zabezpečení... 3 Přihlášení... 3 Nástěnka e-aukcí... 4 Oprávnění uživatelů

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Webové kontra klasické desktopové aplikace. 2011 Martin Bělaška PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Webové kontra klasické desktopové aplikace. 2011 Martin Bělaška PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Webové kontra klasické desktopové aplikace E-mailový klient 2011 Martin Bělaška Anotace Diplomová práce představuje moderní

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

PHP a Large Objecty v PostgreSQL

PHP a Large Objecty v PostgreSQL PHP a Large Objecty v PostgreSQL Pavel Janík ml. http://www.janik.cz PHP a Large Objecty v PostgreSQL 1 Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých i menších

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.15 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 15_ Síťové služby- www server Apache DUM seznámí žáky s webserverem a naučí jej instalovat, spustit diagnostikovat

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Správa webserveru. Blok 9 Bezpečnost HTTP. 9.1 Úvod do šifrování a bezpečné komunikace. 9.1.1 Základní pojmy

Správa webserveru. Blok 9 Bezpečnost HTTP. 9.1 Úvod do šifrování a bezpečné komunikace. 9.1.1 Základní pojmy Blok 9 Bezpečnost HTTP Studijní cíl Devátý blok kurzu je věnován Identifikaci, autentizaci a bezpečnosti Hypertext Transfer Protokolu. Po absolvování bloku bude student ovládat partie týkající se zabezpečení

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší Uživatelská příručka Verze 2.16 a vyšší Obsah SecureStore I.CA 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE KE KARTĚ... 3 2.1 Inicializace karty... 3 3. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA... 3 4. ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PÁRU KLÍČŮ...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje úspěšně filtruje obsah webu

Krajský úřad Jihomoravského kraje úspěšně filtruje obsah webu Krajský úřad Jihomoravského kraje úspěšně filtruje obsah webu Případová studie Nasazení webového filtru Kernun Clear Web 700 uživatelů připojených do lokální sítě KÚ JMK Pavel Machač: Odbor informatiky

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o přijaté transakci verze 169 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému Xpay na klienta 3 1.2

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

Elektronická komunikace s CSÚIS. Jak to řeší Fenix

Elektronická komunikace s CSÚIS. Jak to řeší Fenix Elektronická komunikace s CSÚIS Jak to řeší Fenix Asseco Solutions a veřejná správa Informační systém Fenix Balík aplikací pro státní správu a samosprávu Více než 15 let zkušeností Více než 2000 instalací

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Česká pošta a Datové schránky

Česká pošta a Datové schránky Česká pošta a Datové schránky e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Datové schránky - milníky Datové schránky jsou technologickou revolucí a začátkem éry garantovaného elektronického

Více

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Obsah Úvodem... 1 Jak to vypadá, když certifikát není nainstalován... 2 Instalace kořenového certifikátu ZŠ O. Březiny (pro Internet Explorer a Google Chrome)...

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Cryptelo je systém kompletně navržený a vyvinutý přímo naší společností. Aplikace šifrování do běžné praxe. Cryptelo chrání přímo vaše data

Cryptelo je systém kompletně navržený a vyvinutý přímo naší společností. Aplikace šifrování do běžné praxe. Cryptelo chrání přímo vaše data Cryptelo Drive Cryptelo Drive je váš virtuální disk, kam můžete ukládat ta nejcitlivější data. Chraňte dokumenty, smlouvy, podnikové know-how, fotografie, zkrátka cokoliv, co má být v bezpečí. Data v Cryptelu

Více

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Postup instalace JAVA pluginu... 4 2.1.1 Test instalace Java pluginu v prohlížeči...

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Postup nastavení: 1. Spusťte Mozilla Thunderbird 3. 2. Z horního menu vyberte Nástroje a v nabídce následně Nastavení účtu

Postup nastavení: 1. Spusťte Mozilla Thunderbird 3. 2. Z horního menu vyberte Nástroje a v nabídce následně Nastavení účtu Nastavení Mozilla Thunderbird 3 pro použití SMTP Obsah 1. Varianta bez autentizace a šifrování přenosu... 2 1.1. Nastavení e-mailového klienta... 2 2. Varianta s autentizací a šifrováním přenosu... 5 2.1.

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Ondřej Ševeček PM Windows Server GOPAS a.s. MCM: Directory Services MVP: Enterprise Security ondrej@sevecek.com www.sevecek.com KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Slovníček Česky veřejný / soukromý klíč otisk podepsat

Více

Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x

Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x Klient je použitelný pro všechny celní režimy 1 Funkce Van operátora spočívá v zprostředkování obousměrného přenosu dat mezi deklarantem a celními úřady.

Více

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum 6. 12. 2012 Ing. Miroslav Trávníček Služby certifikační autority Kvalifikované certifikáty komunikace s úřady státní správy Komerční certifikáty bezpečný

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.18 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 18 PHP- Základy práce s databází PHP - MySQL DUM naučí žáky postupu při vytvoření, připojení databáze a vytvoření

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Ochrana prezentací vytvořených v systému Visual PHP proti vnějším útokům

Ochrana prezentací vytvořených v systému Visual PHP proti vnějším útokům Ochrana prezentací vytvořených v systému Visual PHP proti vnějším útokům 1 Cross Site Scripting (XSS) Problém: Nejobvyklejší a nejběžnější chyba zabezpečení webových aplikací. XSS vznikne v okamžiku, kdy

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Protokoly služeb Internetu

Protokoly služeb Internetu Protokoly služeb Internetu Petr Grygárek rek 1 Emulace terminálu 2 Telnet emulátor terminálu přes síť (TCP/23) znakový a řádkový režim na serveru démon telnetd,, s daty z TCP spojení od klienta zacházeno

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

Od CGI k FastCGI. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko.

Od CGI k FastCGI. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Od CGI k FastCGI Ondřej Caletka 5. října 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) Od CGI k FastCGI 5. října 2013 1 / 18 Obsah 1 Common

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Správa verzí souborů na cvičení

Správa verzí souborů na cvičení Správa verzí souborů na cvičení Úvod do problematiky, metodické pokyny Karel Šimerda Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 1. února 2010 Karel Šimerda (KST, FEI) IOOP/INPSW 1. února

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více