školní tabule z projektu EU peníze školám do vaší školy - ŠKOTAB s.r.o. váš partner programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní tabule z projektu EU peníze školám do vaší školy - ŠKOTAB s.r.o. váš partner programu"

Transkript

1 Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli. ŠKOTAB s.r.o. je největší český výrobce školních tabulí, který pro vaši školu realizuje kompletní služby v oblasti školních tabulí a jejich servisu, oprav a technických revizí z hlediska BOZP. V neposlední řadě realizujeme s našimi partnery kompletní vybavení kmenových, odborných, jazykových a počítačových učeben i šaten. Filozofií společnosti jsou: kvalitní výrobky za příznivou cenu, prvotřídní služby a servis. Dlouhodobá spolupráce a spokojený zákazník je oceněním naší snahy. Společnost ŠKOTAB s.r.o. je držitelem Certifikátu BS EN ISO 9001:2000 Certifikát číslo: 24101, EAC kód: 23 Výroba a montáž školních a výukových tabulí včetně servisu a technických revizí Bezpečnost, kvalitu a soulad s normativy deklaruje certifikát výrobků. Co Vám nabízíme? Kvalitní výrobky od českého výrobce Záruční a pozáruční servis, opravy, renovace, náhradní díly technickou revizi všech školních tabulí na vaší škole - každá škola má povinnost tuto revizi provádět minimálně 1x ročně v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb. a Metodickým pokynem MŠMT č.j / nenechávejte tuto zodpovědnost na osobách odborně nezpůsobilých a svěřte péči o bezpečnost nejpoužívanější učební pomůcky na vaší škole, školní tabule, profesionálům ve svém oboru; pravidelné revize produktů společnosti ŠKOTAB s.r.o., v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb., v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb. a Metodickým pokynem MŠMT č.j / , které vašim novým produktům zajistí stálou bezpečnost, delší životnost a Vám klidné spaní; INDIVIDUÁLNÍ přístup podpořený osobním jednáním a návrhy na míru; NÁHRADNÍ PLNĚNÍ. Abychom usnadnili Vaše rozhodování před pořízením nové školní tabule, nabízíme Vám jedinečnou službu navíc: NEJSTE ROZHODNUTI JESTLI SI POŘÍDIT PYLONOVOU KERAMICKOU TABULI KŘÍDLOVOU (Triptych), JEDNODESKOVOU NEBO DVOUDESKOVOU? VYUŽIJTE MOŽNOST BEZPLATNÉHO ZAPŮJČENÍ SI ŠKOLNÍ TABULE. VYŽÁDEJTE SI ZÁPŮJČKU A NAŠI ŠKOLNÍ TABULI SI PŘED ZAKOUPENÍM VYZKOUŠEJTE.

2 Proč provádět revize školních tabulí? Naše společnost, jakožto výrobce školních tabulí, nabízí tuto službu všem školám v ČR a na Slovensku již od roku Kontrola jedné školní tabule zabere cca 2-3 minuty a provádí se i v průběhu vyučování. Impulsem k této činnosti byl těžký úraz s následkem smrti žáka základní školy v sousedním Rakousku. Hlavním cílem této činnosti je pomoci školám v maximální možné míře eliminovat bezpečnostní riziko, které v sobě školní tabule skrývá. Provedenou revizí, kterou provádí naše společnost vyškolenými odborně způsobilými osobami, pomáháme tato rizika včas odhalovat, vyhodnocovat a předcházet tak případným nepříjemným událostem v oblasti BOZP. Současně tak pomáháme školám dodržovat platnou právní legislativu na úseku BOZP. Ačkoliv o školních tabulích existují různé domněnky, školní tabule JE učební pomůckou, a to ne ledajakou. Tabulový komplet váží cca kg (dle typu) a je nejpoužívanější učební pomůcku ve třídě, ve škole. Denně je tato učební pomůcka vystavována okolním vlivům: využívají ji učitelé i žáci při výuce, v její bezprostřední blízkosti se konají různé aktivity např. plnění úkolů skupinek při výuce apod., ale především také čelí školní tabule různým útokům žáků během přestávek houpání se, vození se atd. Děkujeme, že péči o bezpečnost vašich školních tabulí nepodceňujete, a že tuto činnost svěřujete skutečným odborníkům - odborně způsobilým osobám, nikoliv školníkům či jiným odborně nezpůsobilým osobám, které tuto činnost nabízejí, aniž by disponovali odbornými a legislativními znalostmi v dané oblasti. Nepodceňujte rizika, která školní tabule skrývá! Šikovnost vašeho pana školníka můžete využívat při jiné, méně rizikové, činnosti a dopřejte tak jemu i sobě klidnější spaní. Nejpoužívanější učební pomůcka na vaší škole, školní tabule, si tuto Vaši pozornost rozhodně zaslouží! Musejí se tyto revize školních tabulí provádět? ANO, tuto povinnost ukládá následující platná legislativa: 1) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2) zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) V souladu s 29 jsou právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech. Tato obecná povinnost implicite zahrnuje i nezbytnou péči o stav učebních pomůcek, včetně školních tabulí, aby jejich používání nebylo na újmu bezpečnosti dětí, žáků a studentů. (pozn.: doslovný výklad právního odd. MŠMT) 3) Metodickým pokynem MŠMT č.j / k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních 4) zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků Jaká rizika - nebezpečí může Vaše školních tabulí skrývat? 1) Závady mající vliv na funkčnost a používání školní tabule nenesou přímo bezpečnostní riziko, nicméně při neřešení mohou být příčinou ke vzniku tohoto rizika v jiné části školní tabule. Příklady: nesprávná barva povrchu tabulových desek, tuhý posuv mechanismu, samovolné otevírání či zavírání tabulových křídel,. 2) Závady nesoucí bezpečnostní riziko, které je nutné v určitém časovém úseku řešit, aby nedošlo ke zhoršení stavu až do stavu havarijního. Příklady: částečně uvolněné díly tabule, poškozené díly, chybějící díly,.. 3) Závady nesoucí vážné bezpečnostní riziko, které je nutné řešit bezodkladně havarijní stav, je zde značné riziko pádu některé části tabule nebo celé tabule. Příklady: uvolněné nosné díly tabule, poškozené nosné díly,.. Za ŠKOTAB s.r.o. Rostislav Simon, ředitel společnosti

3 Jaká rizika - nebezpečí může Vaše školních tabulí skrývat - Z PRAXE: Volné panty!! Uchycení do zdi!! Odstraněné bednění rámu tabule. Volně přístupná ozubená kola!! Utržení laicky upraveného lanka a následné propadnutí závaží!! Nesprávné uchycení rámu!! uchycení do zdi!! Nad zemí!! lanko školní tabule? nebo věšák? důsledek!! Toto je pouze nepatrný výčet opakujících se závad, které bezprostředně ohrožují žáky i učitele. Naše společnost eviduje několik případů měsíčně, kdy školní tabule nebo její část pádem přímo ohrozila zdraví učitele či žáka. Pouze pravidelnými revizemi provedenými odborně způsobilými osobami zajistíte bezpečné tabule pro své žáky i učitele. Objednejte si provedení revize odborníky a mějte klidnější spaní.

4 A co Vám naše, rize česká, výrobní společnost nabízí za produkty? ŠKOLNÍ TABULE AL - DUBNO s pylonovým (vertikálním) pojezdem (jediný výrobce v ČR) (tabule určená pro I.stupeň základních škol) Barva povrchu: Typ povrchu: Madlo: Jiné: Mechanismus: poznámka: černá nebo zelená pro popis křídou (dřevěná) pevné hliníkové madlo s bezpečnostními koncovkami obvodová silnostěnná hliníková lišta, tabulové desky z plného materiálu pylonový, vertikální pojezdový systém, který poskytuje větší komfort žákům i učitelům velký rozsah posuvu (možnost již od 5cm do min. 170cm) na pylonový mechanismus poskytujeme záruku 15 let na ostatní části tabulí poskytujeme zákonnou záruku 24 měsíců kdykoliv později lze tabulové desky vyměnit za desky keramické či jiné prostor mezi pylony, za tabulí, lze využít např. k umístění nástěnné tabule, interaktivní tabule, nástěnných pomůcek apod.

5 ŠKOLNÍ TABULE DUBNO s pylonovým (vertikálním) pojezdem (jediný výrobce v ČR) Barva povrchu: Typ povrchu: Madlo: Mechanismus: poznámka: černá nebo zelená pro popis křídou pevné hliníkové (AL) madlo s bezpečnostními koncovkami pylonový, vertikální pojezdový systém, který poskytuje větší komfort žákům i učitelům velký rozsah posuvu (možnost již od 5cm do min. 170cm) na pylonový mechanismus poskytujeme záruku 15 let na ostatní části této tabule poskytujeme zákonnou záruku 24 měsíců kdykoliv později lze tabulové desky vyměnit za desky keramické či jiné prostor mezi pylony, za tabulí, lze využít např. k umístění nástěnné tabule, interaktivní tabule, nástěnných pomůcek apod. rýsovací sada s univerzálním kružítkem na křídu i fix lze i samostatně jednotlivé části sady pevné hliníkové madlo

6 ŠKOLNÍ TABULE S KERAMICKÝM POVRCHEM pro popis křídou nebo fixem Typ povrchu: Záruka: ekologický, keramický s označením e 3 environmental ceramicsteel - certifikát Cradle to cradle Silver certifikate - zelený povrch pro popis křídou - bílý povrch pro popis fixem (povrchy lze libovolně kombinovat nemá vliv na cenu) na keramický povrch a jeho stálobarevnost poskytujeme vysokou záruku odolnost: Jiné: e 3 environmental ceramicsteel je z 99% recyklovatelný celkové množství těžkých kovů, rtuti, šestivalentního chromu a olova je menší než 0,1% neobsahuje těkavé organické sloučeniny povrch pro nejhladší psaní, jednoduché mazání a nejlepší viditelnost ultra jemné psaní a mazání, magnetický povrch, definitivně suché mazání a poloviční prašnost většiny kříd, významně nízká deformace povrchu, kvalitnější viditelnost, povrch je prakticky nezničitelný, vysoká záruka barevné provedení rámů, madla, odkládací lišty apod. závisí pouze na vašich představách

7 Školní tabule keramická křídlová (Triptych) s pylonovým (vertikálním) pojezdem Barva povrchu: Madlo: Mechanismus: Záruka: poznámka: zelená (popis křídou), bílá (popis fixem) nebo kombinovaná pro oba způsoby povrchy lze libovolně kombinovat pevné hliníkové madlo s bezpečnostními koncovkami pylonový, vertikální pojezdový systém, který poskytuje větší komfort žákům i učitelům velký rozsah posuvu (možnost již od 5cm do min. 170cm) na keramický povrch poskytujeme vysokou záruku min. 20 let na pylonový mechanismus poskytujeme záruku 15 let na ostatní části tabulí poskytujeme zákonnou záruku 24 měsíců prostor mezi pylony, za tabulí, lze využít např. k umístění nástěnné tabule, interaktivní tabule, nástěnných pomůcek apod. barevné provedení rámů závisí pouze na vašich představách

8 Školní tabule keramická jednodesková s pylonovým (vertikálním) pojezdem Barva povrchu: Madlo: Mechanismus: Záruka: poznámka: zelená (popis křídou) nebo bílá (popis fixem) pevná hliníková odkládací lišta; za příplatek možnost výměny za pevné AL madlo pylonový, vertikální pojezdový systém, který poskytuje větší komfort žákům i učitelům velký rozsah posuvu (možnost již od 5cm do min. 170cm) na keramický povrch poskytujeme vysokou záruku min. 20 let na pylonový mechanismus poskytujeme záruku 15 let na ostatní části tabulí poskytujeme zákonnou záruku 24 měsíců prostor mezi pylony, za tabulí, lze využít např. k umístění nástěnné tabule, interaktivní tabule, nástěnných pomůcek apod. barevné provedení rámů závisí pouze na vašich představách

9 Školní tabule Keramická dvoudesková s pylonovým (vertikálním) pojezdem Barva povrchu: Madlo: Mechanismus: Záruka: poznámka: zelená (popis křídou), bílá (popis fixem) nebo kombinovaná pro oba způsoby povrchy lze libovolně kombinovat pevná hliníková odkládací lišta; za příplatek možnost výměny za pevné AL madlo pylonový, vertikální pojezdový systém, který poskytuje větší komfort žákům i učitelům velký rozsah posuvu (možnost již od 5cm do min. 170cm) na keramický povrch poskytujeme vysokou záruku min. 30 let na pylonový mechanismus poskytujeme záruku 15 let na ostatní části tabulí poskytujeme zákonnou záruku 24 měsíců prostor mezi pylony, za tabulí, lze využít např. k umístění nástěnné tabule, interaktivní tabule, nástěnných pomůcek apod. barevné provedení rámů závisí pouze na vašich představách

10 Barva povrchu: Madlo: Mechanismus: Školní tabule keramická NA MÍRU s pylonovým (vertikálním) pojezdem zelená (popis křídou), bílá (popis fixem) nebo kombinovaná pro oba způsoby pevná hliníková odkládací lišta nebo pevné AL madlo dle požadavku zákazníka barevné provedení rámů závisí pouze na vašich představách přední křídlová zelená, zadní jednodesková bílá obě vertikálně posuvné jiná provedení tři nezávislé desky za sebou + nástěnná vedle

11 Školní tabule s pylonovým (vertikálním) pojezdem vs. interaktivní tabule Zpříjemněte výuku nejenom svým učitelům, ale také žákům. Tyto kombinace jsou výsledkem komfortu, bezpečnosti a praktičnosti. Školní tabule tvoří současně ochranný štít tabuli interaktivní. Školní tabuli lze doplnit zámkem pro uzamčení v poloze před interaktivní tabulí. barevné provedení rámů závisí pouze na vašich představách možnost uzamčení tabule např. v prostoru před IAT možnost uzamčení křídel před IAT Interaktivní tabule vs. pylonový (vertikální) pojezd Vadí Vám stupínky? Chcete používat interaktivní tabuli pro více ročníků, ale malé děti na ni nedostanou? Problém jsme vyřešili za Vás. Díky spojení interaktivní tabule s dataprojektorem nemusíte mít obavy z kalibrace při každém posunu tabulí. Tabule je možné doplnit o klasická keramická křídla, a opatřit zámkem a) uzamčení posuvu, b) uzamčení křídel - znemožní volný přístup k interaktivní ploše a její případné poškození (např. o přestávce apod.).

12 Školní tabule Keramická NA MÍRU vs. lištový (horizontální) pojezd Barva povrchu: Mechanismus: Záruka: poznámka: zelená (popis křídou), bílá (popis fixem) nebo kombinovaná pro oba způsoby horizontální systém (lištový) na lištový mechanismus poskytujeme záruku 15 let na lištový, horizontální pojezd lze umístit klasické tabulové desky DUBNO, desky AL-DUBNO nebo keramické desky tabulové desky mohou být v jedné řadě nebo ve dvou řadách (počet tabulových desek v lištovém systému je individuální) barevné provedení rámů závisí pouze na vašich představách prostor pro vnitřní řadu tabulových desek pevné uchycení celé tabulové desky poskytuje výrazně větší bezpečnost i snadnější manipulaci

13 Interaktivní tabule vs. lištový (horizontální) pojezd Máte nízké stropy a vertikální posun se vám nevyplatí? Chcete používat interaktivní tabuli společně s tabulí klasickou? I tento problém jsme vyřešili za Vás. Navíc je tu opět možnost použití zámku k zabezpečení interaktivní tabule proti poškození. barevné provedení rámů závisí pouze na vašich představách zámek pro uzamčení tabulových desek např. v prostoru před interaktivní tabulí

14 Interaktivní tabule Škotab-IAT-WBoard Edge Interaktivní tabule Škotab-IAT-WBoard Edge je spojením nové technologie interaktivního systému od americké společnosti Luidia ebeam Edge a naší keramické tabule. Vaši výuku, školení, přednášky či firemní prezentaci promění a posune na vyšší úroveň a současně upoutá pozornost všech přítomných účastníků. Výraznou změnu přináší ebeam edge+, který je dodávaný se dvěma pery, umožňujícími současnou práci dvou lidí u jedné tabule (učitel / žák apod.). Na přelomu roku 2010/2011 pak představíme několik novinek v podobě ebeam edge cordless, kde volnost bezdrátového Bluetooth rozhraní umocní bateriové napájení. ebeam engage ponese zcela nový multifunkční interaktivní systém sdružující jak interaktivní technologii známou z ebeam edge, tak integrované reproduktory, otočný volič pro rolování obrazu (obdoba kolečka myši) a bezdrátovou mini klávesnicí s integrovaným touchpadem. Interaktivní tabule Škotab-IAT-WBoard Edge (Edge+) je plnohodnotná interaktivní tabule s magnetickým, keramickým povrchem - mimo interaktivní výuku slouží jako klasická magnetická tabule. Keramický, magnetický povrch tabule umožňuje popisovat tabuli barevnými fixy. Polohu tabule lze přizpůsobit výšce člověka - snadný přístup k celé ploše pro všechny žáky, včetně žáků s tělesným postižením. Velký rozsah vertikálního posuvu interaktivní tabule možnost uzamčení pojezdu v dané výšce. Rozměry přizpůsobíme Vašim požadavkům skloubením Vašich potřeb a možností dané technologie využití na tabule deskové i křídlové (Triptych) u křídlové tabule možnost uzamčení křídel. Možnost provedení s rozhraním USB nebo s bezdrátovým provedením Bluetooth. S využitím dataprojektoru, ale i bez dataprojektoru!! Interaktivní tabule vyžaduje použití PC. Interaktivní tabule se ovládá interaktivním perem (varianta ebeam edge+ dvěma pery současně) Interaktivní tabule Škotab-IAT-WBoard Edge ve variantách Edge a Edge+ pro Vás vyrábíme v několika typových provedení: nástěnná s vertikálním pylonovým zdvihem desková nebo křídlová s centrálním zdvihem desková nebo křídlová s horizontálním posunem mobilní dle vlastního zadání Dataprojektor je možné umístit podle zvoleného typu: na čelní stěnu pro DP s krátkou a ultrakrátkou projekční vzdáleností na strop pro DP s běžnou projekční vzdáleností na pojezd - pro DP s krátkou a ultrakrátkou projekční vzdáleností; (DP se posouvá současně s plochou)

15 Upravíme i vaše stávající vhodné tabule na interaktivní!! Interaktivní systém ebeam edge je zcela novou interaktivní technologií, s níž Vám vytvoříme klasickou interaktivní tabuli z libovolné vhodné, i již existující tabule, doslova během okamžiku. Ve spojení s projektorem a notebookem případně stolním PC získáte plnohodnotnou interaktivní tabuli vhodnou do každé učebny základní školy, střední školy, posluchárny na vysoké škole nebo univerzitě, konferenční místnosti atd. ebeam edge je novým nástupcem úspěšného interaktivního systému ebeam Projection. Nová technologie a menší rozměry, spolu s novým tenkým interaktivním perem, jsou hlavní znaky tohoto nového řešení interaktivního systému. Jedná se o ještě rychlejší a přesnější systém, který nabízí široké využití. Nově technologie bluetooth navíc znemožňuje rušení jinými zařízeními, což bylo slabinou ebeam Projection. ebeam edge oproti předešlým modelům nabízí daleko menší pero s velikostí běžného popisovacího fixu a také nový, menší přijímač s vysoce výkonným hardwarem uvnitř, který je nyní ještě rychlejší a přesnější. Spolu s ebeam edge je dodáván přehledný a snadno ovladatelný software, který osloví každého a nabídne vše potřebné pro interaktivní výuku. Interaktivní software je plně lokalizován do českého jazyka a není omezen počtem instalací! Své uplatnění si nachází také ve firemní sféře, kde je hojně využíván na firemních prezentacích nebo školeních především pro integraci do MS PowerPointu, kde mimo ovládání nabízí možnost popisování a kreslení do prezentací během přednesu včetně záznamu provedených poznámek. Při výběru interaktivní tabule nemusíte přemýšlet nad vhodnou velikostí, uděláme to za Vás. Neváhejte nás kontaktovat, s námi získáte volnost, kterou hledáte. Výhody systému: nové, tenké interaktivní pero se třemi tlačítky mobilní řešení umožňující interaktivní výuku ve více učebnách za nižší náklady snadná, rychlá instalace a kalibrace použitelnost s libovolnou tabulí nebo jinou plochou možnost používání i bez dataprojektoru několik úrovní využití, od ovládání PC po interaktivní výuku nebo prezentace max. úhlopříčka aktivní plochy až 3,1 m import / export běžných grafických a multimediálních formátů, s plnou integrací do PowerPointu! komunikační rozhraní USB nebo Bluetooth česká lokalizace software!!! integraci do MS PowerPointu (mimo ovládání nabízí možnost popisování a kreslení do prezentací během přednesu včetně záznamu provedených poznámek) Technické parametry: Max. velikost plochy/tabule: úhlopříčka 3,1 m Přesnost snímání: 1,5 mm Způsob ovládání: interaktivní pero se třemi tlačítky Rozhraní: USB, délka kabelu 4,2 m (s možností prodloužení) nebo Bluetooth Napájení: přes USB rozhraní, pero 1 x AAA baterie Operační systémy: Windows 2000, XP, Vista, W7 IA systém ebeam edge obsahuje: Interaktivní přijímač ebeam edge, interaktivní pero, USB kabel, CD se interaktivním SW, náhradní hroty do pera, 3 připevňovací adaptery, bezpečnostní poutko na ruku pro pero a AAA baterii.

16 Jaké další produkty nabízíme? 1) Interaktivní tabule SmartBoard na vertikálním pojezdu CN, SMB nebo H (viz str. 11 a 13) 2) Mobilní tabule otočné - bez pojezdů nebo s pojezdy 3) Mobilní tabule pevné - bez pojezdů nebo s pojezdy 4) Plánovací a rozvrhové tabule vaší škole na míru upravíme počet vyučovacích hodin atd. 5) Pojezdy pro plazmové televizory dle požadavku 6) Interaktivní tabule ebeam edge 7) Různé druhy pojezdů dle požadavku 8) Příslušenství k tabulím 9) Výroba na zakázku dle Vašeho požadavku barevné provedení rámů závisí pouze na vašich představách 1) 2) 4) 5) 3) I vaši školu mohou pomoci rozzářit naše bezpečné, certifikované výrobky. Neváhejte nás kontaktovat telefonicky, em nebo prostřednictvím www stránek. Na základě Vaší poptávky Vás navštíví náš zástupce. Po zhlédnutí místa případné realizace zpracuje návrhy vč. cenových kalkulací ušitých na míru právě pro vaši školu pro vaši konkrétní učebnu.

17

18

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o. 1) Obecné zásady: Článek 1 Základní ustanovení Vážení zákazníku (dále jen odběratel ), děkujeme, že jste si

Více

Technické podmínky. Interaktivní tabule v počtu 2 ks. Stojan zvedací pro interaktivní tabuli 78 se dvěma křídly v počtu 2ks

Technické podmínky. Interaktivní tabule v počtu 2 ks. Stojan zvedací pro interaktivní tabuli 78 se dvěma křídly v počtu 2ks Technické podmínky Popis zařízení a vybavení Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

TABULE. 3 roky záruka TABULE

TABULE. 3 roky záruka TABULE . 52 59 3 roky záruka Pylonový zvedací systém, hliníkové provedení výška 2900 mm Zvedací systém pro 1 tabuli PYLON1 10 346 Kč Zvedací systém pro 2 tabule PYLON2 20 693 Kč magnetický povrch z certifikované

Více

PPC, s.r.o. Částkova 78 Informace, objednávky tel.: 377 468 218 326 00 Plzeň GSM: 777 090 186 e-mail: info@ppc-online.cz

PPC, s.r.o. Částkova 78 Informace, objednávky tel.: 377 468 218 326 00 Plzeň GSM: 777 090 186 e-mail: info@ppc-online.cz strana1/9 PPC, s.r.o. Částkova 78 Informace, objednávky tel.: 377 468 218 326 00 Plzeň GSM: 777 090 186 e-mail: info@ppc-online.cz Ceny pro standardní odstín rámů a konstrukcí. Ostatní odstíny dle škály

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře Název projektu: Přírodní vědy moderně Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01592

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1 Dodatečné informace č. 1 1) Název zadavatele Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace 2) Název zakázky: Učíme se, vzděláváme se, bádáme moderně, efektivně, pro život

Více

ZIMNÍ NABÍDKA 2014. emailový povrch 90x120 1700,- 150x100 2400,- 200x100 2800,- 240x120 3300,-

ZIMNÍ NABÍDKA 2014. emailový povrch 90x120 1700,- 150x100 2400,- 200x100 2800,- 240x120 3300,- ZIMNÍ NABÍDKA 2014 PYLONOVÉ TABULE Tabule nejvyšší kvality, sklokeramický povrch, záruka 25 let na pracovní plochu. Hladký a tichý chod, výborné dílenské zpracování. Výhodou je velký rozsah zdvihu, dolní

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Zapomeňte na tabuli!

Zapomeňte na tabuli! Zapomeňte na tabuli! Další informace Vám rádi poskytneme na: telefonu 274 021 811 e-mailu info@interaktivniucebny.cz nebo navštivte www.interaktivniucebny.cz Výrazná sleva! Ušetříte až 15.000 Kč Všichni

Více

Nabídka interaktivních tabulí

Nabídka interaktivních tabulí Nabídka interaktivních tabulí Interaktivní tabule Hitachi StarBoard se vyrábí v různých velikostech, funkce tabule a software jsou u všech tabulí totožné, liší se pouze velikost tabule, materiál a její

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo zakázky: 1/2012 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky : Operační program Vzdělávání pro

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Příloha č. 9 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část IX. veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy

Příloha č. 9 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část IX. veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy Příloha č. 9 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část IX. veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy Stránka 1 z 7 POKYN PRO UCHAZEČE: Tato příloha č. 9 zadávací

Více

Dílčí část A. Specifikace předmětu plnění. Limitní cena za 1 ks bez DPH: 29 533 Kč. Cena za 1 ks bez DPH * Cena za 1 ks

Dílčí část A. Specifikace předmětu plnění. Limitní cena za 1 ks bez DPH: 29 533 Kč. Cena za 1 ks bez DPH * Cena za 1 ks Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka ICT zařízení pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci Specifikace předmětu

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810 C,

Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810 C, U Břehu 19, Praha 10, Hostivař 102 00 www.projektmedia.cz 274 021 811 S Takto označené položky se snažíme mít trvale skladem. 2 Takto označené položky mají dodací lhůtu 2 týdny. 3 Takto označené položky

Více

PROMETHEAN ACTIVCLASSROOM.

PROMETHEAN ACTIVCLASSROOM. PROMETHEAN ACTIVCLASSROOM. Nic nepotěší učitele víc než pohled na třídu, která je skutečně zaujatá výukou. S jedinečnými výukovými nástroji od společnosti Promethean budete svědky toho, jak děti ve vaší

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení:

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení: Příloha č. 1: Počítačové vybavení a služby pro - MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, MASARYKOVA 461 1. 30ks počítačů s těmito parametry: - Počítač - CPU benchmark min. 1000 (PassMark www.cpubenchmark.net).

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Dräger Pendula Rameno pro více monitorů

Dräger Pendula Rameno pro více monitorů Rameno pro více monitorů Stropní rameno pro více monitorů umožňuje ergonomické uspořádání pracoviště a snadné a bezpečné polohování monitorů na hybridních operačních sálech. D-35581-2011 OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

1x školení pedagogického sboru na ovládání interaktivní tabule a tvorbu interaktivních prezentací v délce min. 240 min.

1x školení pedagogického sboru na ovládání interaktivní tabule a tvorbu interaktivních prezentací v délce min. 240 min. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

DCU 220. Nový dílenský tablet Bosch. Produktová informace DCU 220. Automotive Service Solutions

DCU 220. Nový dílenský tablet Bosch. Produktová informace DCU 220. Automotive Service Solutions DCU 220 Nový dílenský tablet Bosch 1 DCU 220 Convertible PC Použití jako Tablet PC s dotykovou obrazovkou......nebo jako Notebook s klávesnicí. 2 Hlavní vlastnosti DCU 220 jako centrální PC pro diagnostiku

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Seznam obvyklých cen vybavení Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Seznam obvyklých cen vybavení Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Seznam obvyklých cen Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Účel seznamu obvyklých cen Seznam obvyklých cen byl Řídicím orgánem OP VVV zpracován v reakci na potřeby implementační struktury i auditních

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Přístroj pro měření tloušťky nátěrových hmot na dřevěných, plastových, betonových a jiných podkladech

Přístroj pro měření tloušťky nátěrových hmot na dřevěných, plastových, betonových a jiných podkladech PosiTector 200 Přístroj pro měření tloušťky nátěrových hmot na dřevěných, plastových, betonových a jiných podkladech Pokročilé modely měří až tři individuální vrstvy nátěru Jednoduchost ihned připravený

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

2. Předmět zakázky a popis:

2. Předmět zakázky a popis: ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIBOŘÍ J. A. Komenského 340, Meziboří 435 13 Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk Běžný desktop Case konfigurovatelná skříň typu minitower minimální požadovaný výkon PassMark min. 4300 bodů Chipset chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování nezávisle na stavu či přítomnosti

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

Activ. výuka a prezentace pro firmy

Activ. výuka a prezentace pro firmy Activ výuka a prezentace pro firmy Promethean je již léta průkopníkem v oblasti moderních interaktivních komunikačních technologií. Jejich zavádění ve školách, ve veřejném sektoru i v progresivních komerčních

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0884; CZ.1.07/1.5.00/34.0906; CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0884; CZ.1.07/1.5.00/34.0906; CZ.1.07/1.1.00/44.0008 ICT 2 NatTech Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka - číslo: Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

MODERNÍ ÚŘAD Úřad městské části Prahy 6. Pavel Hajský obchodní konzultant

MODERNÍ ÚŘAD Úřad městské části Prahy 6. Pavel Hajský obchodní konzultant MODERNÍ ÚŘAD Úřad městské části Prahy 6 Pavel Hajský obchodní konzultant MODERNÍ OTEVŘENÝ ÚŘAD Sál zastupitelstva OBČANÉ Místnost RADY Kanceláře vedoucích odborů ZAMĚSTNANCI ÚŘADU VEDENÍ ÚŘADU OSTATNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 028/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0031 Název projektu: Škola hrou počítače ve

Více

Ceník služeb platný k 26.1.2012

Ceník služeb platný k 26.1.2012 Ceník služeb platný k 26.1.2012 Kód Produkt Cena Poznámka Vhodné nabídky S01 Konzultace rentability opravy 0Kč Jedná se o základní posouzení, podle typu zařízení a sdělené závady s ohledem na její stáří

Více

Učebna chemie. Učebna biologie. Příloha č.3 - Technická specifikace - Podrobný rozpočet

Učebna chemie. Učebna biologie. Příloha č.3 - Technická specifikace - Podrobný rozpočet Příloha č.3 - Technická specifikace - Podrobný rozpočet 01 Učebna fyziky 02 Učebna chemie 03 Učebna biologie 04 Učebna Informatiky 05 Ostatní náklady Celková nabídková cena bez DPH Celková nabídková cena

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

VOZÍK SVÁŘEČSKÝ P 80

VOZÍK SVÁŘEČSKÝ P 80 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VOZÍK SVÁŘEČSKÝ P 80 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 1 3. TECHNICKÁ DATA... 2 4. MONTÁŽ... 3 5. SERVIS... 7 6. LIKVIDACE... 8 1. ÚVOD Vážený spotřebiteli, společnost

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Informační systémy. Seminární práce. Návrh technického a programového vybavení nově vzniklé obchodní firmy. Jakub Černý 6275005 Marketing a management

Informační systémy. Seminární práce. Návrh technického a programového vybavení nově vzniklé obchodní firmy. Jakub Černý 6275005 Marketing a management Informační systémy Seminární práce Návrh technického a programového vybavení nově vzniklé obchodní firmy Jakub Černý 6275005 Marketing a management Obsah 1 Úvod... 3 2 Činnost firmy... 3 3 Dispoziční řešení...

Více

Podpora výuky na SPŠ Jedovnice

Podpora výuky na SPŠ Jedovnice 18.července 2012 Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora výuky na SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 2011-03 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3287 ZŠ Bulharská a peníze

Více

ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete

ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete Návod k obsluze ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete Návod k obsluze systému ebeam Projection / ebeam Interactive Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu systému ebeam Projection,

Více

Ceník nábytkového programu

Ceník nábytkového programu DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÍ CENY PLATNÉ K 1. 5. 2011 Ceník nábytkového programu Jan Vrba SALIX- NÁBYTEK Firma Jan Vrba- Salix nábytek je výrobní společnost s moderním produkčním zázemím a flexibilním konstrukčním

Více

MEDATRON, spol. s r.o.

MEDATRON, spol. s r.o. MEDATRON, spol. s r.o. MEDATRON, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 v Brně a je ryze českou společností. Od zahájení činnosti se intenzivně věnuje oblasti diabetologie a od roku 1998 i prodeji přístrojů

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

www.multip.cz NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TABULE Doprava v rámci ČR od 50 000 Kč zdarma CENY VČETNĚ DPH

www.multip.cz NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TABULE Doprava v rámci ČR od 50 000 Kč zdarma CENY VČETNĚ DPH www.multip.cz ŠKOLNÍ TABULE NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TABULE Ploché keramické tabule pro upevnění na stěnu, bez odkládací poličky. Pro popis křídou (zelené) nebo fixem (bílé). Hliníkové orámování, plastové rohy.

Více

Vaše cennosti budou v bezpečí

Vaše cennosti budou v bezpečí Vaše cennosti budou v bezpečí Společné vlastnosti Společné vlastnosti trezorů: paměť posledních 100 událostí time out - zablokování trezoru na 30 minut po zadání 5 nesprávných kódů napájení 5xAA baterie

Více

METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., Ing. Jana Hořejší 3. Anotace:

METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., Ing. Jana Hořejší 3. Anotace: METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro třídění barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) 2. Jméno autora: Ing. Petr Hořejší,

Více

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE Řady Epson EB-1400Wi OŽIVTE SVÉ PREZENTACE max. rozměr projekce: komentovat může více uživatelů tisk, ukládání a sdílení URČENO K PODNIKÁNÍ INTEGROVANÝ, INTERAKTIVNÍ SYSTÉM PRO JEDNACÍ MÍSTNOSTI Promítání

Více

1. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Žárovice - ředitelství divize

1. část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 2014 Žárovice - ředitelství divize . část veřejné zakázky Nábytek pro divize Plumlov a Lipník nad Bečvou 204 Žárovice - ředitelství divize TECHNICKÝ POPIS Technický popis k veřejné zakázce malého rozsahu Interiér a mobiliář pro objekty

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE KOMPLETNÍ SPECIFIKACE Název výrobku: Objednací číslo: 1100411904 LED stropní panel: 600 * 600 * 9 mm - 45W Základní vlastnosti: jako zdroj světla jsou použity pouze kvalitní a vysoce svítivé LED diody,

Více

Dataprojektory. Parametry projektorů

Dataprojektory. Parametry projektorů Dataprojektory Projektory, neboli audiovizuální média, slouží k přenosu obrazu na promítací plátno či zeď, případně na podobný povrch. Zdrojem obrazu může být osobní počítač, notebook, přehrávač dvd a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín Zkvalitnění a modernizace výuky cizích jazyků v Masarykově gymnáziu Vsetín Vsetín, 13. ledna 2010 Č.j.: MGV/ 22/2010/OPVK Výzva

Více

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO POLICIE ČR Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790 Technické podmínky Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení na Národní informační

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení displeje

Více

Sada 3 CAD3. 6. CADKON DT+ Dveře

Sada 3 CAD3. 6. CADKON DT+ Dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 3 CAD3 6. CADKON DT+ Dveře Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC 04.11.2015 NABÍDKA ČÍSLO > 1/2015/117 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC OBSAH > ZÁKAZNÍK > Úvod Technické provedení výrobků Specifikace a ocenění Podmínky pro realizaci zakázky Platební podmínky Služby Doplňky

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky

Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky Příloha č. 4 1 k Zadávací dokumentaci Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky Označení zakázky Modernizace výuky na základních školách v Třinci multimediální vybavení opakované

Více

weetey _ profi DVEŘNÍ KŘÍDLA ZÁRUBNĚ OZNAČENÍ POPIS ORIENTAČNÍ CENA ZA KUS

weetey _ profi DVEŘNÍ KŘÍDLA ZÁRUBNĚ OZNAČENÍ POPIS ORIENTAČNÍ CENA ZA KUS Vážení přátelé! _ Berte prosím v úvahu, že interiérové dveře, zárubně a soklové lišty značky weetey, jsou odlišné od běžných interiérových dveří. Neexistuje totiž žádné standardní provedení. Škála existujících

Více

POZNEJTE MOŽNOSTI TÝMOVÉ A PROJEKTOVÉ VÝUKY. Učebna G22. E-learning na FF MU elf@phil.muni.cz

POZNEJTE MOŽNOSTI TÝMOVÉ A PROJEKTOVÉ VÝUKY. Učebna G22. E-learning na FF MU elf@phil.muni.cz POZNEJTE MOŽNOSTI TÝMOVÉ A PROJEKTOVÉ VÝUKY Učebna G22 E-learning na FF MU elf@phil.muni.cz Prostředí pro týmovou a projektovou výuku INOVOVANÉ VYBAVENÍ UČEBNY 4 čtvercové pohyblivé stoly 2x2m (týmová

Více

Cinogroup s.r.o. Nabídka číslo: 33011. 1 012 112,00 Kč. Součet: Obchodní zastoupení: Bohušovická 505 190 00, Praha 9

Cinogroup s.r.o. Nabídka číslo: 33011. 1 012 112,00 Kč. Součet: Obchodní zastoupení: Bohušovická 505 190 00, Praha 9 Obchodní zastoupení: Cinogroup s.r.o. Bohušovická 505 190 00, Praha 9 Tel./fax: +420 286 889 524 mobil: +420 602 692 913 vypracoval: Pavel Jackl Bankovní spojení: ČSOB Č. ú.: 195 875 607/0300 IČO: 272

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 031/2010 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/02.0031 Škola

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více