V podzemí Dolu Darkov jezdí lanovky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V podzemí Dolu Darkov jezdí lanovky"

Transkript

1 20. května 2010 l číslo 20 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na květen: Metan se nejen měří, ale i vyhledává!!! Povodně 2010 OSTRAVA Severní Moravu a Slezsko trápí od nedělního večera povodně. Nejkritičtější byla situace v pondělí odpoledne na Karvinsku a Bohumínsku. Město Karviná bylo na několik hodin zcela odříznuto od okolního světa. Problémy s dopravou byly i v dalších městech. Bezpečnost v našich dolech nebyla ohrožena. Ředitelé jednotlivých šachet museli řešit především obsazení pondělní odpolední a úterní ranní směny část zaměstnanců z Karviné a okolí se nemohla včas dostat práce. Vedení dolů proto přijala operativní řešení. Protipovodňové štáby na šachtách monitorují vývoj situace a reagují na vzniklé problémy. Krizové štáby kromě hrozícího nedostatku zaměstnanců řešily jejich dopravu, zajišťování techniky, koordinaci prací a stravování i ubytování pro ty, kteří se nemohli dostat domů. Od pondělního rána jsou v pohotovosti i specialisté z HBZS a jednotlivých závodních záchranných služeb. Věříme, že dnes (20. 5., den po uzávěrce) je již situace stabilizována, a my můžeme poděkovat všem, kteří pomáhali řešit tuto mimořádnou situaci. redakce Nadace OKD věnuje na likvidaci povodňových škod až půl milionu korun. Více na straně 11. V podzemí Dolu Darkov jezdí lanovky Sedačková dráha vyšplhá z hloubky 1172 metrů během zhruba kilometrové trati o úctyhodných 285 metrů výše Parametry lanovky VIP parkování za CI I to je pobídka pro účast v projektu trvalého zlepšování na Dole ČSM. A funguje! strana 3 Horníci z Darkova nemusí šlapat z podpatra pěšky. Vyvezou se jako na horách lanovkou. Lanová dráha č. 1 důlní dílo 2091 Průměrný úklon důlního díla Celková délka důlního díla Celková délka lanové dráhy Rychlost jízdy lanové dráhy Kapacita lanové dráhy Lanová dráha č. 2 důlní dílo stupňů Průměrný úklon důlního díla 1070 m Celková délka důlního díla 1025 m Celková délka lanové dráhy 1,4 m/s Rychlost jízdy lanové dráhy 360 osob/hod. Kapacita lanové dráhy Nadace OKD pomůže Až půl milionu korun chystá NOKD na pomoc postiženým letošními povodněmi strana stupňů 205 m 145 m 1,4 m/s 360 osob/hod. DARKOV Unikátní řešení pro dopravu osob v rámci OKD použili na závodě 2 Dolu Darkov. Do třicáté sedmé sloje a připravované čtyřicáté sloje v deváté kře, které jsou hluboko pod úrovní 10. patra, jezdí horníci speciální sedačkovou lanovkou! Ta sestává ze dvou částí. První lanová dráha, která byla instalovaná v úklonném důlním díle 2091, měří 1025 metrů. Druhá, která je vybudována nad ní, projíždí důlním dílem 2046 v celkové délce 145 metrů. Důležité je, že nejnižší stanice lanové dráhy se nachází v hloubce 935 metrů pod úrovní moře (asi 1172 m pod povrchem), nejhořejší stanice pak na úrovni 650 metrů pod mořem (887 metrů pod povrchem). Na o něco více než kilometrové trati tak lanovky pomáhají překonat úctyhodný výškový rozdíl 285 metrů! Průměrný úklon důlního díla u první lanovky činí 11 stupňů, u druhé dokonce 14 stupňů. Vyšlapat celou tuto trasu pěšky by byl i na povrchu úkol pro sportovce. V důlních podmínkách ve více než tisícimetrové hloubce je tato cesta ještě náročnější, vysvětlil důvody výstavby lanovky technik důlních investic na Darkově Bohdan Krzywoń. Pokračování na straně 2 Předvolební anketa s lídry politických stran kandidáty na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Moravskoslezský kraj (5) Jak politici i i nahlížejí na současnost a budoucnost hornictví 1. V regionu je silná hornická tradice. Jaký vidíte budoucnost hornictví v Moravskoslezském kraji? 2. Podporujete využití současných geologických zásob černého uhlí v moravskoslezském regionu? FOTO: Důl Darkov 3. Jak chcete docenit těžkou práci horníků z pohledu sociálního a zdravotního? Pavol Lukša, TOP V dnešní době vyspělých technologií vidím hornickou profesi v budoucnosti jako značně nadějnou. Je nezvratným faktem, že hornictví patří k významným, dlouholetým tradicím našeho kraje a toto řemeslo bude u nás vždy potřebné. Před léty jsme v kraji investovali obrovské prostředky do průzkumu území, do hledání nových ložisek energetických surovin. Dnes víme, kde máme uhlí, máme také představu, jak bychom ho mohli v budoucnu zužitkovat. Strana TOP 09 říká, že uhelné zásoby, které v kraji jsou, nechceme v žádném případě odepsat. Ale zároveň říkáme, nechť je využije ta generace, která je bude umět těžit daleko šetrnějšími metodami, než jsou ty, které se používají v současné době. 2. Nenamítáme nic proti tomu, aby se současná využívaná ložiska dále dobývala podle potřeb, podle zájmu trhu o uhlí, ale také tak, aby tato činnost významně nenarušovala životní prostředí, nešla na úkor života a zdraví lidí. Na druhé straně další zatím nevyužívané zásoby uhlí, o kterých víme z různých průzkumů, je třeba ponechat příštím generacím. Je tady ovšem ještě jeden fenomén, a to ten, že zatím uhlí téměř výhradně spalujeme. Proto co nejdřív musíme využít takové společenskovědní obory, např. prostřednictvím ostravské Vysoké školy báňské, které ukáží možnosti, jak toto uhlí zpracovat a využít jinak než pouze oním spalováním. Jsem přesvědčen, že v dnešní době je spalování uhlí v tak obrovském množství zločinem páchaným na příštích generacích. 3. Je fakt, že výhody, které mělo hornické řemeslo odnepaměti, by měly být i dále zaručeny. Nemělo by to být ovšem tak, že zmiňované výhody by zaručoval či platil stát. Měla by to být otázka vyjednávání mezi soukromými majiteli dolů a těmi, kteří v nich pracují. Nikdy jsem nebyl příznivcem stávky za benefity, např. drážních zaměstnanců, z jednoho prostého důvodu. V tomto případě šlo víceméně o stávku proti státu. Jenže železničáři, chcete-li dopraváci, se měli dohadovat na určitých benefitech se svými zaměstnavateli. Vždyť v těchto případech jde o vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Samozřejmě, zaměstnavatel musí mít možnost, aby mohl část poskytovaných benefitů upisovat z daní. Měl by mít nějaké úlevy na daních. A to bych viděl i v oblasti poskytování zdravotních služeb pro horníky, ale také pro pracovníky dalších profesí. Kateřina Kočí, Věci veřejné 1. Jak jste správně uvedl, tradice hornictví je v našem kraji velmi dlouhá, není možné ji přehlížet nebo na ni nenavazovat. Abychom na budoucnost hornictví mohli nahlížet optimisticky a s perspektivou, pak je zapotřebí do tohoto odvětví investovat, vybavovat důlní pracoviště nejmodernějšími technologiemi a dbát na to, aby těžba uhlí co nejméně zatěžovala životní prostředí, které je na Ostravsku opravdu katastrofální. 2. Co se týče využití geologických zásob uhlí má naše strana následující postoj: Je potřeba dotěžit zásoby v těch lokalitách, kde už těžba probíhá. Musí k tomu být ovšem všeobecná shoda, to znamená souhlas měst a obcí, na jejichž území zásoby uhlí leží. Rozhodně jsme proti otvírce dosud netěžených zásob. Naše strana prosazuje jadernou energetiku. Jsme přesvědčeni, že jaderná energie je dnes nejlevnější a hlavně nejekologičtější. Ovšem neuvažujeme o výstavbě jaderné elektrárny v našem kraji, ale spíše o dostavbě původně plánovaných dvou reaktorů v Temelíně a dalších jaderných elektráren, které tady jsou. 3. To je velmi složitá otázka, protože se týká horníků, kteří jsou klíčoví pro můj kraj. Nicméně v každém kraji je obdobná skupina profesních zaměstnanců, která by si přála nějaké konkrétní zvýhodnění. My se snažíme nenastavovat žádné zvýhodnění pro žádnou skupinu. Chceme, aby byli zvýhodnění lidé, kteří řádně chodí do práce, platí daně, jsou zodpovědní, respektují systém... Není ovšem možné, aby jiní na tomto systému parazitovali, nechodili do práce a zneužívali solidaritu nás všech, zneužívali sociální dávky, které my platíme. Co se týče dalšího zvýhodnění, nějaké benefity a podobně bych nechala na zaměstnavatelích. My budeme uvažovat o tom, že bychom třeba horníky zvýhodnili i v našem pojetí důchodové reformy. Uvědomujeme si, že tradiční důchodový věk není pro horníky adekvátní a je potřeba ho v tomto případě snížit. Samostatnou záležitostí je jakási osvěta: informovat veřejnost o této práci, vysvětlovat i ve školách její roli, co pro nás znamená. A to se týká i dalších manuálních oborů, o které mezi mládeží klesá zájem. Klesá totiž jejich prestiž. Dnes se ale nebavme o zvýhodněních, dnes pojďme nastavit klíčové reformy důchodovou, zdravotní, sociální a systém sociálních dávek. Bez nich nelze hovořit o výjimkách. připravil Josef Lys

2 2 Z OKD Důl Paskov: čtyři limiťáky STAŘÍČ Jediný zástupce rubání versus tři čelboví. Tak to vypadalo při vyhodnocování dubnových limitních výkonů na Dole Paskov. A ani tentokrát nechyběl hlavní předák Petr Prokop z úseku T3 vedeného Michalem Hyklem, který se postaral o rekordní těžbu na svém pracovišti. Vedli jsme si vůbec nejlépe od začátků v tomto rubání, konstatoval hlavní předák, jehož kolektiv si ve stěně připsal celkem třetí limiťák. Ten spočíval v odrubané ploše o výměře ,8 m 2. Zadání nakonec osádka překonala výkonem 1054 m 2 denní odrubané plochy a m 2 celkové měsíční odrubané plochy. Přípraváři dosáhli svých limitních výkonů na budoucích těžních třídách. Pro partu hlavního předáka Rostislava Paličky z úseku P2 Otmara Smolana to byl už třetí. Zadání měl 53 metrů. Na chodbě vyrazil 28 metrů se čtyřmetrovým denním postupem a po přestěhování na dílo /2 přidal dalších 29 metrů. Po druhém limiťáku si připsal Libor Tománek rovněž z úseku P2 a Ivan Grossinger z úseku P1 Václava Czyže. Tománkův kolektiv na díle /7 vyrazil 105 metrů, postup měl 5 metrů. Grossinger na štrece /2 zvládl 110 metrů a postup 4,58 metru za den. uzi ročník 40 l číslo 20 Medvědí rokle plná geologů OKD byla generálním partnerem 3. mezinárodního geomechanického a geofyzikálního kolokvia Technickému řediteli Janu Matulovi patřilo na kolokviu úvodní slovo. FOTO: Ústav geoniky AV ČR a Radek Lukša z ÚGN nazval svůj vstup příhodně Quo vadis (kam kráčíš), hornická geomechaniko? O poznatky se přijeli podělit rovněž odborníci z polského Głównego Instytutu Górnictwa v Katovicích, slovenských Hornonitrianských baní v Prievidzi, německé DMT z Essenu, indického Central Institute of Mining and Fuel Research v Dhanbadu. Sborník z kolokvia, na kterém se sešlo přes 60 účastníků, pak čítá celkem 24 příspěvků z oblasti geomechaniky, geofyziky i geotechniky. Radek Lukša Hlavní předáci a vedoucí úseků při vyhodnocování limitních výkonů. V podzemí Dolu Darkov jezdí lanovky Dokončení ze strany 1 Duchovním otcem realizace sedačkové lanovky na Dole Darkov je hlavní inženýr Dolu Darkov Milan Andrýsek. Ten se dozvěděl, že podobným způsobem vyřešili dopravní problém v lignitových dolech ve Slovinsku. Zkušenosti, které tam se svými spolupracovníky získal, ho přesvědčily, že obdobný dopravní systém lze použít i v našich podmínkách. Za hodinu se sveze až 360 horníků. Slovinská firma nakonec výběrové řízení nevyhrála, ale projekt jsme realizovali, řekl Krzywoń s tím, že lanovku dodala frýdecko-místecká firma Ferrit a stavební práce realizovala firma Bastav CZ. Na instalaci dráhy se podíleli také elektrikáři z firmy Bucyrus. Celá lanovka je tvořena vlastně dvěma zcela samostatnými lanovými dráhami. Je samoobslužná, to znamená, že každý horník si ji může v případě potřeby zapnout a sjet na pracoviště nebo naopak vyjet na 10. patro. Základem konstrukce drah je nekonečné lano 6x19S o průměru 22 mm, které je poháněno elektromotorem umístěným v nejvyšším místě dráhy. Ten, který uvádí do pohybu dolní více než kilometrovou dráhu, má výkon 55 kw. Horní lanovku pohání motor o výkonu 22 kw. Příspěvek ke zlepšení pracovních podmínek byl výsledkem návštěvy šachty ve Slovinsku. Pevné jednomístné sedačky, tak zvané závěsy, jsou na laně umístěny vždy co 14 metrů. U dolní lanovky jich je 143 a u horní 21. Lanovka se pohybuje krokem, rychlostí 1,4 metru za sekundu čili něco málo přes 5 km v hodině. I proto v nástupních a výstupních stanicích (u dolní lanovky jsou tři, u horní pak dvě) lanovka nezastavuje a horníci na závěsy nasedají a sesedají za pohybu. Zkoušel jsem to osobně v rámci zkušebního provozu a mohu říci, že to nepředstavuje větší problém. Z bezpečnostního hlediska je vše řádně zajištěno a ošetřeno, zdůraznil Krzywoń. Výstavba lanové dráhy pro usnadnění přístupu na podpatrová pracoviště je určitě významným příspěvkem ke zlepšení pracovních podmínek. A jak se lanovka líbí samotným horníkům? Kdo si někdy zkusil šlapat v dole do kopce, ví, že odpověď může být jen jedna: Prostě super! Bohuslav Krzyžanek FOTO: Důl Paskov OSTRAVICE Medvědí rokle v beskydském hotelu Sepetná, tak se jmenoval sál, kde technický ředitel OKD Jan Matula jako představitel generálního partnera zahájil první čtvrtek v květnu 3. mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium. Po něm se po dva dny v dopoledním a odpoledním bloku přednášek střídali experti nejen z tuzemska, ale i čtyř dalších zemí. Hlavní téma přednesl profesor Alois Říman: Mechanika hornin je základem racionálního hornictví. Setkání připravil ostravský Ústav geoniky Akademie věd ČR (ÚGN) při příležitosti sedmdesátých narozenin jeho dlouholetého ředitele Petra Konečného, spolupořadatelem byl paskovský Green Gas DPB, který oslavil půl století poskytování inženýrských služeb v OKR. Příspěvky přednesli nejen lidé z OKD či obou dále zmíněných institucí. K přednášejícím patřili i vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, Geologického ústavu AV ČR, VŠB-TU, státního podniku DIAMO a soukromých společností působících v oboru. Petr Konečný starší O důchodovém věku horníků je rozhodnuto Informace o snížení penzijního věku pro vybrané zaměstnance se stálým pracovištěm pod zemí OSTRAVA Dle nařízení vlády č. 363/2009 Sb. s účinností od se stanovují nové podmínky pro odchod do důchodu u vybrané skupiny pojištěnců, kteří začali před 1. lednem 1993 vykonávat zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (dále jen zaměstnání v hornictví). Okruh oprávněných osob je stanoven na osoby: které vykonávaly zaměstnání v hornictví před 1. lednem 1993; současně ve vymezeném období (do 31. prosince 2008) v takovém zaměstnání odpracovaly stanovený počet směn (min směn v hornictví, popř směn v uranových dolech); nebo výkon zaměstnání ukončily z důvodu dosažení NPE (3081 směn pro uhlí a 1981 směn pro uran); a nesplnily podmínky pro stanovení důchodového věku 55 let podle původních předpisů. Zaměstnání v hornictví je definováno jako zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, které bylo podle 14 odst. 2 písm. a) a 21 odst. 1 zákona Slovo měli experti ze šachet i vedení těžební společnosti Žádný výlet do Beskyd, ale důležité i přínosné pracovní setkání! Tak hodnotili svou účast na 3. mezinárodním geomechanickém a geofyzikálním kolokviu na Ostravici zástupci OKD, kteří nebyli jen v rolích posluchačů. Milan Macura, vedoucí OBHP Dolu Darkov, přijel hovořit o protiotřesové prevenci při dobývání porubů a Obě pracoviště darkovského závodu III byla vybavena technologiemi z programu POP Předal jsem ostatním zkušenosti a odnesl si cenné teoretické znalosti odjinud, uvedl. Petr Dvorský, geomechanik z útvaru technického ředitele OKD, vystoupil Milan Macura (zleva), Petr Dvorský a Petr Waclawik v Beskydech. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 235/1992 Sb., zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie, zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku 55 let nebo po 1. červnu 1992 zaměstnání srovnatelné (s ohledem na neexistenci právní úpravy v tomto období). Stanovení důchodového věku: a) u osob, které nesplnily podmínky pro stanovení důchodového věku dle podmínek právní úpravy účinné ke dni se důchodový věk stanoví tak, že od obecného důchodového věku (stanoveného podle 32 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném od ) se odečte 5 let b) u osob, které splnily podmínky pro stanovení důchodového věku (dle 174 zákona č. 100/1988, ve znění účinném ke dni ) důchodový věk činí 55 let a 6 měsíců Pokud osoba splnila podmínky pro stanovený důchodový věk před : a) a starobní důchod dosud nebyl přiznán, pak se stanoví příslušný snížený důchodový věk a procentní výměra, která zohlední navýšení s příspěvkem týkajícím se aktivních protiotřesových opatření při dobývání porubu na lazeckém závodě Dolu Karviná. Jsem tady kvůli výměně zkušeností s profesními kolegy a samozřejmě i ostatními účastníky setkání, nechal se slyšet. Petr Waclawik, hlavní geolog Dolu ČSM, prezentoval vlastní praxi při vedení ražeb vůči napěťovým polím. Z dalších příspěvků z OKD, ale i jiných revírů i z ciziny mě pak nejvíce zajímaly jejich způsoby řešení geomechanických a geologických jevů. Využil jsem kolokvia také k navázání kontaktů, upřesnil. za období, které je rozdílem mezi nově vypočteným důchodovým věkem a původně stanoveným, a) a starobní důchod již přiznán byl (žadatel je již poživatelem starobního důchodu), potom musí oprávněná osoba v tomto případě požádat Českou správu sociálního zabezpečení o přepočet v minulosti již přiznaného důchodu. Upozorňujeme zaměstnance, že konkrétní stanovení důchodového věku u každého jednotlivce a následný výpočet důchodu je plně v kompetenci České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ), ne zaměstnavatele. Případné žádosti a dotazy je třeba tudíž adresovat přímo na ČSSZ. Zaměstnavatel je povinen pouze potvrdit dobu zaměstnání po roce 1992 na předepsaném tiskopise, který žadatelé obdrží rovněž na ČSSZ na základě svojí žádosti. Doba zaměstnání v hornictví do již byla ze strany zaměstnavatele vykázána ČSSZ na předepsaných evidenčních listech důchodového zabezpečení. Tým CSS lidské zdroje HR strategie, systém odměňování a služby

3 20. května 2010 Náročný program pro druhé čtvrtletí Provoz důlně technických služeb stonavské šachty bude potřebovat skvělou spolupráci s ostatními úseky STONAVA Včasné vybavení porubů a , stěhování technologií do porubu a velice náročná příprava překlizu do porubů a To jsou úkoly pro druhý kvartál letošního roku v provozu důlně technických služeb (DTS). Jeho vedoucí Karel Kotrla přiblížil podrobnosti. Připravení porubů řádně v termínech znamená ulehčení těžebních úkolů, zdůraznil Kotrla. VIP parkování za nejlepší nápad v projektu CI STONAVA Parkovat auto během šichty na ředitelských místech? Důl ČSM to dovolí na obou svých závodech! Předpokladem však je zapojit se do projektu trvalého zlepšování a mít ten nejlepší dobrý nápad v daném měsíci. Celý následující měsíc tak bude autor moci nechávat svůj vůz na závodě Sever vedle ředitele podniku a na závodě Jih dokonce přímo na stání rezervovaném pro ředitele, přiblížil novinku Petr Skyva, vedoucí projektu CI na šachtě. Kromě toho čeká nejlepší zlepšovatele pozvánka na porady vedení s hlavními předáky, kde v neformální atmosféře proberou veškeré záležitosti i problémy, a kde se jim dostane i námětů k přemýšlení a možná na další dobré nápady. Nápady zaměstnanců vykukují s nástupem jara tak, jako slunce z mraků. Plní se schránky na náměty a stále více kolegů čeká na odměny, popisoval Skyva situaci okolo CI na Dole ČSM Pro splnění plánu těžby ve druhém pololetí 2010 je stěžejní mít v termínu a hlavně kvalitně připravenou stěnu na závodě Sever. Těžit se zde bude s technologií dodanou v rámci projektu POP 2010, sdělil s tím, že nájezd rubání považovaného za jedno z nejdůležitějších je stanoven na 15. června. Dělá na tom úsek vybavování Jána Mračny s hlavním předákem Peterem Dančíkem, dále také dodavatelé z CZ Bastav vedení Miroslavem Pavanem a z Polcarba lidé Krzysztofa Sędkowského v úzké spolupráci s kmenovým úsekem hydrauliky Miroslava Toufara a elektroúsekem, jemuž šéfuje Ludvík Majzlík. Potřetí tak bude na šachtě nasazena mechanizovaná výztuž DBT Bucyrus 1300/3100 v počtu 103 kusů, ty stěhují z porubu Porubový kombajn Eickhoff SL 300 naopak přijde po generálce z povrchu. Porubový dopravník PF 6 a podporubový dopravník PF 4 se překlízí z Jihu byl ve stěně Transport dopravníků klade vysoké nároky rovněž na provoz důlní dopravy vedený Ervínem Bardoněm, uvedl Kotrla. Další rychlý a dobře organizovaný překliz mechanizované výztuže Fazos 17/37 je zapotřebí z porubu do porubu Této nelehké práce se zhostí dodavatelé z CZ Bastav. Ti také pod taktovkou Milana Bodnára finišují na závodě Jih s vybavováním rubání , kde instalují technologii Fazos 17/37, KSW 500 a PF 4. Na stejné lokalitě bude provoz DTS přemisťovat technologie POP 2010, do stěny půjdou vcelku po vlastní dopravní trase sekce Buc 1300/3100. Ještě náročnější bude překliz do porubu Budeme muset rozebrat a potom zpět složit mechanizované výztuže Buc 2600/5500, konstatoval Kotrla s tím, že dané pracoviště vybaví sekcemi a dopravníky PF6 a PF 4 z porubu /1. Dobývací kombajn Eickhoff SL 500 poputuje opět z povrchu. Obtížnost úkolů je nebývalá a potřebujeme pro jejich splnění výbornou součinnost s dalšími provozy. Zejména s důlní dopravou a elektrikáři. Musím upozornit i na složitost těchto akcí z hlediska dopravy po ZD 24 a maximálního využívání lokomotiv a ostatních manipulačních zařízení, dodal Kotrla. Radek Lukša Vstup do května mohl být na Dole ČSM lepší Dva nové poruby provozované na Severu i na Jihu se potýkaly s těžkými hornickými podmínkami, objevily se i poruchy STONAVA Se dvěma novými poruby vstoupili do května na Dole ČSM. Na závodě Sever dělá ve stěně kolektiv Artura Gruszky z úseku Miroslawa Nowaka z Polcarba, na Jihu kope ve stěně /1 parta hlavního předáka Tomáše Kovala z úseku vedeného Otou Nohálem. Vykročení však nebylo podle přání a už vůbec ne plánů. V porubu se od začátku měsíce trápí s podjížděním eroze a tektonikou. To se stalo v kombinaci s úklonem sloje na pilíř do minus 25 stupňů pro kolektiv dost těžkým oříškem, a navíc přibyly poruchy dobývacího kombajnu i problémy s odtěžením v takových úklonech. I přes výpomoc zkušených havířů z ostatních kolektivů se parta Polcarba 2 zatím nedostala na režimové těžby, oznámil Zbyšek Folwarczny, závodní ze Severu. Na výpadku ve výši tun v první květnové dekádě se podílelo i stoupání technologie do sloje porubu /2 se složitými FOTO: Radomíra Grimmová, Důl ČSM FOTO: Radomíra Grimmová, Důl ČSM Náročný překliz čeká také mechanizovanou výztuž z programu POP FOTO: Radomíra Grimmová, Důl ČSM s tím, že lákavá je i soutěž o hodnotné ceny. Ve hře o ně je mj. Miroslav Herbrik ze strojního úseku závodu Jih. Se spolupracovníky udělal stropními podmínkami, vysvětloval Miroslav Puček, vedoucí výroby Dolu ČSM. Splnění důlně technického plánu za první pololetí 2010 podle něj bude záviset nejen na rubačích, ale také na výsledcích provozu DTS. FOTO: Důl ČSM Zvedací zařízení pásového potahu je zlepšovákem Miroslava Herbrika. První čtyři letošní měsíce přitom znamenaly vytěžení tun uhlí, což dělá 3650 tun nad DTP. Je to výsledek všech zaměstnanců, ale přesto musím konkrétně pochválit dva rubáňové kolektivy hlavního předáka Grzegorze Naděje vkládají do hlavního předáka Dąbka (vpravo) z úseku Polcarbo 1 Krzysztofa Sędkowského. zvedací zařízení pásového potahu, kdy při šití není třeba demontovat vrchní větev u TP Opět jednoduchá věc šetřící čas i lidské síly. uzi Dąbka z Polcarba na závodě Sever a hlavního předáka Romana Valchaře na závodě Jih, nechal se slyšet Puček. Ale ani tyto dvě party vůbec neměly na růžích ustláno. Dąbkovi havíři od ledna do dubna nakopali tun, což zrovna neodpovídá výkonnosti používané technologie POP Procházeli těžkým erozivním pásmem a na přelomu ledna a února porub zkrátili o 60 metrů, aby ho po ujetí 130 metrů opět prodloužili na původních 190 metrů. Valchař & spol. naopak má porub s pískovcovými dosedy, nepravidelným úklonem sloje a nepravidelnou mocností. Užil si i trable s kombajnem, ale přesto v dubnu natěžil tun. Velké naděje vkládají na Dole ČSM do porubu na závodě Sever, kde nastoupí opět havíři hlavního předáka Dąbka z úseku Polcarbo 1 vedoucího Krzysztofa Sędkowského. Má se s denní těžbou tři tisíce tun a více stát ozdobou podniku i OKD! Radek Lukša Slovo ředitele 3 Když jsem první den na začátku tohoto měsíce přišel na své nové působiště, Důl ČSM, jeden známý se mě zeptal, jakou mám vizi. Trošku mě tím zaskočil, ale ta odpověď je velmi jednoduchá. Mým snem je pracovat na prosperujícím dole, stále plnícím plán těžby a metráže, který systematicky zlepšuje své bezpečnostní a ekonomické ukazatele. Mým snem je pracovat se spokojenými lidmi, kteří neberou své zaměstnání jako stresující faktor, zkracující délku života, ale jako možnost se realizovat a přitom si vydělat peníze. Věřím, že podobný sen má většina zaměstnanců Dolu ČSM a dodavatelů. Avšak aby se tento sen stal skutečností, musí každý z nás pro to něco udělat. Za prvé je třeba, aby každý dbal o svou vlastní bezpečnost a při práci používal pouze bezpečné pracovní postupy. Za druhé, aby všichni, jak dělníci, tak i technici o své práci přemýšleli a své myšlenky se nebáli předávat svému okolí. Za třetí, všichni jsme zaměstnanci a každý je za něco placen a je důležité, aby každý odváděl svou práci dobře, a ne aby naopak ztěžoval práci ostatním. Velmi důležitý je také pořádek. Jednak vypovídá o vyzrálosti pracovníků jednotlivých pracovišť a jednak snižuje riziko úrazu. Toto jsou podle mého názoru rozhodující cesty vedoucí k úspěchu. A že každý z nás chce být úspěšný, o tom vůbec nepochybuji. Ale musíme si také uvědomit, že celkový výsledek nezáleží jenom na jednom jedinci, ale na všech jednotlivcích, a že každý z nás je odpovědný za to, jak bude náš důl hodnocen v dalším období. Těším se na naši spolupráci. Boleslav Kowalczyk ředitel Dolu ČSM Je tady nová soutěž: Bezpečný kolektiv STONAVA Bezpečnost na prvním místě! Slogan kampaně pro šachtu bez nehod a úrazů, která je nedílnou součástí programu PERSPektiva 2015, je třeba nejen pořád opakovat, ale něco konkrétního v tomto duchu i podniknout. Proto na Dole ČSM přišli s novou čtvrtletní soutěží Bezpečný kolektiv. Je zaměřená na podporu zkvalitnění bezpečnosti práce, bezpečného stavu pracovišť a také vyhledávání rizik. Rozhodné období pro hodnocení bude kalendářní čtvrtletí, řekl vedoucí BOZP Petr Vavrečka s tím, že výhra znamená finanční odměnu. Zapojit se mohou všechny kmenové i dodavatelské party. Soutěžit se bude v kategoriích: úseky rubání, úseky příprav, úseky pomocné provoz, úseky ostatní důlní, úseky povrchové. Podmínky na získání odměny jsou docela jednoduché. Stačí nemít v příslušném období registrovaný úraz, uvedl Vavrečka s tím, že cílem je samozřejmě snížení úrazové četnosti. Nastane-li situace, že by v některé z kategorií nebyl v některém kvartále bezúrazový kolektiv, bude se posuzovat podle pomocných kritérií výsledků bezpečnostního fárání a celkových počtů registrovaných a evidovaných úrazů, zastavených pracovišť, pozitivních orientačních zkoušek na alkohol uzi

4 4 Z OKD ročník 40 l číslo 20 Degazace způsob boje proti hromadění metanu v dolech (2) Pokračování článku z minulého čísla Horníka Rozhodovací kritéria pro zavádění degazace Potřeba zavedení degazace při ražení dlouhých důlních děl či vedení porubů se posuzuje podle výše jejich prognózované plynodajnosti s přihlédnutím k maximálním možnostem větrání z hlediska žádoucího rozředění exhalovaného metanu. Obecně tedy platí, že degazaci je nutno zavést v případech, kdy možnosti větrání jsou vyčerpány, množství větrů nelze dále zvýšit, a přesto se nezajistí přípustný obsah metanu v důlních větrech. Není-li možné zajistit požadovaný průtok větrů do porubu, dochází obvykle ke zvýšení koncentrace metanu v porubu nad 0,8 procenta a situace musí být řešena degazací. Část porubní plynodajnosti je pak odváděna větrním proudem (exhalace), zbytek je odváděn degazačním systémem. Pro daný porub se pak zpracuje samostatný projekt degazace porubu s vyšší plynodajností. Projekt vychází z plynodajnosti porubů dobývaných v dané sloji v minulosti, ze současného stavu degazace v dané oblasti a ze zkušeností s používanými metodami degazace daného dolu. Zpracovává se zejména prognóza plynodajnosti porubu pro všechny tři fáze dobývání (rozjezd, provoz a likvidace porubu). Dále se určí nejvhodnější degazační metoda, stanoví se situování a parametry degazačních vrtů, včetně stanovení délek a utěsnění úvodních kolon. Navrhne se rozvod potrubního řadu včetně rozmístění clon a uzavíracích ventilů, způsob a místa měření degazačního systému a výpočet účinnosti degazace. Takto zpracovaný projekt degazace, včetně jeho případných doplňků, je schvalován závodním dolu na základě oponentního posouzení. V podmínkách OKR je oponentní posouzení projektu degazace vypracováno odborným pracovníkem degazace Green Gas DPB. Pásmo účinné degazace. Metody degazace Volba vhodné degazační metody je závislá na zdroji plynodajnosti, na její výši a na mechanismu výstupu plynu do důlního díla. V případech, kdy je projektovaný porub situován ve sloji, kde již byla v minulosti provozována dobývka, vychází se z ověřené plynodajnosti těchto již vydobytých porubů, jejich způsobu degazace a její dosahované účinnosti tzv. prognóza plynodajnosti stanovená báňskostatistickou metodou. Účinnost degazace je stanovena s ohledem na požadovanou koncentraci metanu ve větrech podle platné legislativy. Její výše je s ohledem na různé geologické a báňsko-technologické podmínky na jednotlivých dolech odlišná (od cca % na Dole Karviná až po % na Dole Paskov). Z tohoto pohledu je návrh účinnosti degazace hodnocen z hlediska praktické realizace na jednotlivých dolech. V případě, že sledovaná účinnost se pohybuje v obvyklé výši, obvyklé pro danou lokalitu příslušného dolu, navrhují se parametry degazačních vrtů. V opačném případě musí být provedeno přehodnocení vstupních parametrů (mj. výše těžby, množství větrů). Na základě stanovené účinnosti je vypočteno degazované a exhalované množství plynu. Nově stanovené exhalované množství plynu z porubu je použito pro nový výpočet koncentrace metanu v porubu. Součástí navrhovaných opatření v oblasti degazace je analýza plynových poměrů v dané oblasti. V konečné fázi hodnocení degazace jsou navrženy degazační metody, především situování vrtů, včetně jejich parametrů. K uvolňování plynu v porubu dochází v pásmu ovlivnění, které při plochém uložení sloje zasahuje do nadloží až 120 m a do podloží 60 m. Pásmo ovlivnění je vymezeno ve směru postupu porubu i kolmo na směr postupu porubu úhly vlivu, jejichž velikost závisí na mocnosti a mechanických vlastnostech vrstev, rychlosti postupu porubu atd. Úhly vlivu v blízkosti porubní fronty, tj. v pásmu nejintenzivnějšího uvolňování metanu, dosahují v nadloží a v podloží Maximálního efektu a největší produkce plynu při degazaci porubu se dosáhne tehdy, jestliže vrty zasahují, ať v nadloží či podloží, do pásma účinné degazace (viz obrázek 1). Pásmo účinné degazace je stanoveno úhly vlivu a pásmem netěsnosti. Pásmem netěsnosti se označuje oblast, ve které jsou koncentrace metanu nízké a nevhodné pro degazování. Pásmo netěsnosti u dobývání na řízený zával zasahuje v nadloží do sedminásobku a v podloží do dvojnásobku mocnosti dobývané sloje. Nejčastěji používané metody degazace v podmínkách dolů OKR a) Metoda vstřícnými vrty Pro degazaci porubů vedených z pole se používá především degazace vstřícnými (vějířovitými) degazačními vrty vrtanými z výdušné chodby do nadloží (méně často do podloží) předmětného porubu. Vrty většinou o průměru 75 mm jsou utěsněny úvodní kolonou, což je ocelové potrubí zapuštěné do vrtu, utěsněné způsobem zabraňujícím úniku plynu a opatřené uzavírací armaturou. Ta umožňuje napojení vrtu pomocí pryžové hadice Js 50 schváleného typu na degazační plynovod. Délka těchto kolon je dána předpisem na min. 6 m, v praxi většinou používáme kolony o délce 9 m. Rozteče ústí vrtů jsou tím menší, čím je větší plynodajnost, v praxi se rozteče pohybují od 15 do 40 m. V závislosti na plynodajnosti porubu se volí i počet degazačních vrtů z jednotlivých postavení (zpravidla 1 3 vrty). Vstřícné vrty odpovídajících délek zachycují všechny tlakové fáze postupujícího porubu. U porubů s vysokou prognózovanou plynodajností provádíme i degazaci pomocí degazačních vrtů z úvodní třídy. Degazační vrty směrujeme tak, aby protínaly primární puklinavost a vykrývaly co největší plochu dobývaného porubu. Směrový úhel (odklon od osy díla) a výškový úhel do nadloží se stanovuje dle místních úložných poměrů sloje, její mocnosti a dle ostatních geologických podmínek. Délka těchto vrtů se obvykle pohybuje od 60 do 120 m. Minimální předstih navrtání těchto vrtů je 80 m před porubní frontou, účinná degazace nastává již v době, kdy je ústí vrtů ještě před porubní frontou. Degazačních vrtů do podloží se používá méně, protože jsou málo produktivní. Jejich nízká produkce je zapříčiněna tím, že ovlivnění podložních vrstev porubem je menší než u vrstev nadložních a že se v nich hromadí voda, která zhoršuje možnosti odsávání plynu. b) Metoda centrální degazace dlouhými vrty Jedná se o degazační metodu využívanou v kombinaci s metodou vstřícnými vrty u vysoko plynodajných porubů. Tyto dlouhé degazační vrty, zpravidla o průměru 93 mm, jsou převážně zakládány z důlního díla, které spojuje výdušnou chodbu s úvodní a jsou orientovány do efektivního nadloží dobývaného porubu a vykrývají plochu porubu. c) Metoda ztracených plynovodů Pro prodloužení životnosti vrtů jsou tyto vrty po průjezdu porubní frontou napojovány na ztracený plynovod, což je potrubí položené na počvě chodby a je napojeno na degazační plynovod. Úvodní kolony takto napojovaných vrtů jsou před devastací chráněny ponechanou výztuží v délkách 4 5 m. V případech vysoké plynodajnosti porubu a vhodné orientace úklonu výdušné chodby zakládáme ztracený plynovod, kterým odsáváme plynnou směs za plentou třídy. Pro snížení exhalací metanu v porubu se rovněž přistupuje k degazování uzavřených stařin, v nadloží nebo sousedství činných porubů, přes uzavírací hráze. Tj. hráze jsou napojeny na degazační síť dolu. V rámci zlepšení parametrů degazace v důlních prostorech a za účelem zvýšení bezpečnosti důlních pracovišť se provádí vrtání dlouhých degazačních vrtů do vytypovaných oblastí mimo oblast činných pracovišť s možnými zdroji plynu (stařiny porubů, odvodněné detrity). Tyto vrty, zpravidla o průměru 93 mm, mají délky od 100 do 300 m. Využití degazované plynové směsi Jediným smluvním odběratelem veškeré disponibilní produkce ze systému důlní degazace, tj. plynové směsi splňující podmínky dodržení základních parametrů objemového složení, je společnost Green Gas DPB z Paskova. Ta odebírá plyn ze všech důlních VOJ OKD do své plynovodní soustavy k dalšímu využití pro své obchodní partnery nebo k využití ve vlastních energetických zdrojích. Vývoj hlavních parametrů důlní degazace v roce 2009 za OKD Několik sledovaných údajů za rok 2009: Důl ČSM m 3 Důl Darkov m 3 Důl Karviná m 3 Důl Paskov m 3 Roční produkce metanu celkem m 3 Podíl degazačních zdrojů: vrty m 3 hráze m 3 ztracené plynovody m 3 celkem m 3 V roce 2009 bylo v OKD odvrtáno celkem m degazačních vrtů, z toho bylo m navrtáno dodavatelskou firmou Green Gas DPB. Libor Kusina, projektant degazace OKD Pohled odborníka na současnost a budoucnost našeho hornictví Jakýkoliv legislativní zásah do omezení stávající hornické činnosti by byl kontraproduktivní a pro zdejší region nepřijatelný, tvrdí Břetislav Petr Vážení čtenáři, v posledních pěti číslech jsme přinesli názory nejvýznamnějších politických stran na otázky, které se týkají hornictví, a tedy i většiny z vás. Předvolební anketu dnes uzavíráme názory poslance ČSSD Břetislava Petra (na snímku), který se nad tématy zamyslel nejen jako politik, ale především jako odborník a znalec těžebního průmyslu. (Přesné znění jednotlivých otázek najdete na titulní straně.) Jak vidíte budoucnost hornictví v Moravskoslezském kraji? Pokud se jedná o hornickou tradici ve zdejším regionu, nelze o ní pochybovat. Trvá-li hornická činnost při dobývání uhlí v současné době již déle než 230 roků, je třeba říci, že formovala v mnoha ohledech charakter tohoto kraje, ať již se jedná o navazující infrastrukturu dalších průmyslových odvětví, složení obyvatel, kteří sem přicházeli za prací z širokého okolí, i to, že z původně nevýrazného regionu se časem stalo největší průmyslové centrum republiky se všemi klady a zápory, které taková přeměna regionu přináší. Původní záměry z roku 1990 o totálním útlumu hornictví ve zdejším regionu se nenaplnily, mimo jiné v důsledku nedostatku zdrojů energie ve světovém měřítku a díky výrazné technické inovaci všech procesů, které byly ve zdejším revíru v posledním období realizovány. Ze společnosti OKD se stala silná těžební společnost, která bez jakýchkoliv dotací je jednou z nejlépe prosperujících uhelných společností na evropském kontinentu. Její spolupráce s obcemi, které jsou ohroženy nebo dotčeny touto činností, se výrazným způsobem zlepšila. Hledají se další způsoby vzájemné spolupráce, které zde v minulosti nebyly. Obce, na jejichž katastru se těží, mají nemalý příjem i z úhrad za vytěžený nerost a dobývací prostor. Tradice hornictví jsou pouze jednou stránkou mince, druhou stránkou mince je, že zásoby nerostných surovin nejsou nevyčerpatelné a jejich vydobytím jednou hornická činnost na Karvinsku a v důlním poli Dolu Staříč skončí. Ve Sněmovně byly pokusy ze strany Zelených výrazným způsobem zasáhnout do stávající dikce Horního zákona tak, že státní orgány na úseku životního prostředí by mohly omezit nebo dokonce zastavit již povolenou hornickou činnost. Jejich stěžejní myšlenkou bylo urychlit konec hornictví v našem regionu. Je třeba konstatovat, že tato novela neprošla. Za dnešní situace by jakýkoliv legislativní zásah do omezení současné hornické činnosti byl kontraproduktivní a pro zdejší region nepřijatelný. Co s geologickými zásobami černého uhlí v moravskoslezském regionu? Pochopitelně podporuji využití zásob uhlí, které ve zdejším regionu jsou. Úvodem bych chtěl uvést několik zásadních informací o legislativě, která tento problém řeší, neboť některé z názorů kolegů v této anketě k dané problematice byly úsměvné. Zásoby uhlí jsou podle Ústavy i Horního zákona majetkem státu, který s nimi musí zodpovědně a uvážlivě hospodařit. Stát propůjčuje těžaři stanovením dobývacího prostoru možnost zásoby vytěžit za předpokladu, že těžař vyřeší veškeré střety zájmů s právnickými a fyzickými osobami, které mohou být těžbou dotčeny. Jedná se o složitou situaci, ke které je nezbytný dialog těžaře i dotčených obcí. Podle mého názoru k němu doposud nedošlo. Představy lidí i obcí jsou v důsledku neexistence dialogu v mnohém zkreslené, jako že např. v lokalitě města Frenštát bude vybudován těžební komplex, jaký dnes představuje Důl Karviná nebo Darkov. Představy těžaře, pokud je mi známo, jsou však diametrálně odlišné. Je třeba přiznat, že jsou zde i názory, které požadují okamžitý odpis zásob v dobývacím prostou Frenštát. Jedná se o zájmové skupiny, které se halasně hlásí k ochráncům životního prostředí. Je jich menšina, přestaly být rozumnými ochránci rozumné věci. Svými, mnohdy vymyšlenými, argumenty se pokoušejí zmást většinu lidí a posléze jim vnutit svou vůli. Co nedokáží zvrátit logickými argumenty a důkazy, to znemožňují zdržováním a právnickými kličkami. Tito lidé jsou nezvratně přesvědčeni, že všechno ví lépe než ostatní, uznávají pouze ty zásady, které jim mohou být ku prospěchu. Debata o využití tohoto ložiska bude jistě složitá, je však třeba ji začít. Její oddalování není řešením. Odpis zásob nemůže podle mého názoru připustit jakákoliv budoucí vláda. Jak by se měla docenit práce horníků ze sociálního pohledu? Osobně jsem pracoval na šachtě více než 30 let, takže mohu posoudit, zda horník může jít do důchodu ve svých 65 letech. Je to stejné, jako bychom chtěli po fotbalistovi, aby v 50 letech hrál fotbal v mužstvu Gambrinus ligy. Zrušení pracovních kategorií v roce 1993 bylo z tohoto hlediska neuvážené a poškodilo celou řadu lidí, kteří pracovali na pracovištích zařazených do I. kategorie, ale nesplnili podmínku, že na pracovištích zařazených do této kategorie odpracovali 15 let. Skupině soc. demokratických poslanců se podařilo dosáhnout, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdost zákona č. 155/95 Sb. v této oblasti částečně odstranilo jak z hlediska věku odchodu do důchodu, tak i z hlediska stanovení výše důchodu. (Bližší informace zveřejnil Horník minulý týden.) Dosažené řešení však neřeší problém v celém rozsahu. Při řešení dalších změn v oblasti důchodové politiky bude sociální demokracie usilovat, aby pro odchod zaměstnanců pracujících v mimořádně náročných poměrech byly vytvořeny podmínky pro dřívější odchod do důchodu, aniž by to mělo dopad na stanovení výše důchodu.

5 Zábavná příloha nejen pro havíře Namibijská geoložka českou havířkou Laimi Wilhelm se musela na přípravných šachťácích naučit všechny náležitosti včetně povinného sílení se mastí Černoška v parádním hornickém mundůru byla větší exotikou pro rodinu v Africe než kolegy z báňské. Slavný a vysoký nadlišák Milan Doležal s africkou účastnicí skoku. OSTRAVA Člověk tmavé pleti v havířském mundůru ctící starobylé hornické obyčeje není v českých poměrech věc sice běžná, nicméně čas od času je vídána. Zato v rodné Namibii účast budoucí geoložky Laimi Wilhelm (30) na 121. skoku před kůži v Hodoníně způsobila menší poprask. Máme přece moderní komunikační technologie, ne? Dala jsem rodině i známým vědět hned potom přes internet. Ti se divili! Nikdy nic takového neviděli a mě uprostřed toho vůbec ani nečekali. Musela jsem například vysvětlovat, že jsem nenastoupila do armády popisovala Laimi. Afričanka z namibijského města Oshakati studuje na Institutu geologického inženýrství patřícím k Hornicko-geologické fakultě VŠB- Voda a auta pod ňu Seděli zme v ponděli Na Upadnici, čučeli jak venku leje a přikladali do krba. Už je to hodně davno, co zme museli v polovici května topiť. Včera Mařa přitapjala v celym bytě, bo venku byl taki vicher, až nam to rušalo ze zaclonami, pravil sem do ticha. A čemu stě rači nězavřeli okna? ptal se ze smichem Antek. Byly zavřene, gnype, enemže nam nětěsňa okna. Slibuju už rok, že to přidu spraviť a furt guvno, pravil sem nasraně. Prdi na okna, voda je včil duležitějši! Co myslitě, skonči to takimi tragedijami tajak před třinastimi rokami? zeptal se Poldek. Něstraš z Mikulašem v letě! křiknul Jiřik. Jak něstraš?! Enem se spomeň, jak to vtedy začalo. Teš tak něvinně a potym z teho byla tisicileta TU. Do prostředí havířských tradic ji přivedli spolužáci a Laimi začala chodit na šachťáky. Pivo mi chutná, i když moc nevypiju, komentovala jednu nezbytnost. Tradiční uniformu jí půjčili, pochodovat, zpívat karmíny i ostat Namibijská geoložka ctí tradice českých havířů na skoku přes kůži. C ní náležitosti ji naučili a jejímu vstupu do cechu hornického nic nebránilo. Tréma nebyla. Spadlo to ze mě, když jsem seděla mezi kamarády. Jak jsem skákala, ani mi nepřipadlo, že se na mě dívaly asi čtyři stovky lidí, uvedla. voda. Ale dufejme, že včil už je to kapku inši, a že zme na povodně lepši připraveni, vyslovil sem naděju, Enemže možeš byť připraveny jak chceš, a stajnako tě voda a aji oheň dycki překvapija. Dneska rano hlasili v radiu, že se v Třiňcu- Gutach utopila ženska. Našel ju synek, když se vracal z odpoledni. Doma všecko pozotvirane, na pecu se už připalovalo jidlo a mama nikdi. Tuš zavolal policajty a potym ju našli utopenu v potoku, co im těče přes zahradu..., hlasil prvni smutnu zpravu Jaryn. Aby nam naladu kapku zlepšil, obratil dišput inym směrem Břetik: Jak to začalo v devadesatym sedmym se dobře spominam. To muj znamy z Ostravy jel do Prahy na jakesik jednani a bo byl liny jeť na nadraži do Svinova lokajku, vzal se auto. Zaparko- val ho před nadražim a vyjel do matičky Prahy. Po paru dňach, až drahy zprujezdnily železnični korydory, se vratil a zistil, že ma auto pul metra pod vodu! To se potym fackoval, že rači nějel tu lokajku! A chlopum se po te spomince zas Jak to vidí stryk Lojzek Co dělám CTÍ TRADICE Pořád ještě skáčete? ptají se absolventi HODONÍN Laimi Wilhelm nebyla zdaleka jediná, které se poslední dubnový den dostalo v Hodoníně té cti vstoupit do cechu hornického. Kromě ní skákal přes kůži též Ivo Vondrák, nově úřadující rektor Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě, a čtyřiadvacet dalších fuxů či fuxic. Hodonín jsme vybrali proto, že v okolí existuje určitá hornická tradice, vysvětlil profesor Pavel Prokop z Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU, který patří p po šichtě rád! FOTO: Radek Lukša a archiv Laimi, která při studiu absolvovala i fárání, považuje skok přes kůži za poctu. Cítila jsem se důležitá, dodala s tím, že doma berou tuto událost podobně. Po ukončení báňské chce najít uplatnění v oboru v Namibii. Jsou tam doly na měď a v těžbě uranu patří tato země ke světové špičce. Radek Lukša Laimi Wilhelm se skokovým půllitrem. k největším udržovatelům havířských tradic. Na 121. skoku přes kůži měl post nejdůležitější, byl Slavným vysokým a neomylným prezidiem. Když mě studenti po letech potkají, nezajímá je, jestli jsem je učil větrání nebo bezpečnost. Ptají se, jestli se ještě skáče přes kůži, přiblížil Prokop, jak vážně berou tuto ceremonii její účastníci. Skok přes kůži je jediná příležitost v roce, kdy se mohou studenti stát příslušníky hornického stavu. vratil usměv na pyski. Otazka ale je, kaj by ho měl měť, aby pod tu vodu stejnak něskoňčil. Bo muj, tež ostravski, znamy měl sice auto v garaži, enemže v Přivoze a tež u nadraži, kaj voda vyšplhala na dva a pul metra vysoko. Ni, že mu zalela auto, ale narušila statiku garaže, kere spadlo kus střechy a zrovna na to auto! A aby teho něbylo dosť tak mu přes tu střešni ďuru zloději ukradli všecko, co v garaži něbylo přibite, bo se k te zřicenině dostali na loďce..., pravil už do huronskeho řevu Jiřik. Un vas tyn smich přejdě, esli co nejdřiv něpřestaně luchať a voda něopadně, varoval sem ich, ale Erďa svojim frkem znova moji slova zlehčil: To se v noci obudi robka, žduchne do teho svojiho a pravi: Strašně bych se teď chtěla milovat! Chlop kukně na hodinky a nasraně pravi:,a koho já ti teď ve dvě v noci seženu? Fajne, ni?! Tuš Zdař Buh, vaš Lojzek Hra o tři stokoruny Tak kdo si na mne troufne?! Tak jsme nazvali soutěžní snímek č. 19, na kterém sotva vylíhnutý krokodýlek v bezpečí jednoho ze svých rodičů ukazuje svou dravost a odvahu. Jak na jeho výmluvné gesto reagovali naši čtenáři? Přečtěte si tři nejvydařenější texty. Jejich autory oceňujeme tradiční stokorunou. 19 Výherci soutěžní fotografie č. 19 jsou: Silvie Zakrzewská z Karviné, Dalibor Váca z Ostravy a Anna Řezníčková z Frýdku-Místku. Malý je a šikovný, všechno hravě zvládne, na vás zuby vycením, kdo si na mne sáhne! (sz) Tak nevím, jestli jsem malý s velkým, nebo velký s malým... (dv) Tati, ať se koukám, jak se koukám, večeře pořád nikde! (ař) 20 Rozsáhlé záplavy na severní Moravě jsou v tomto týdnu tématem číslo 1. Starosti natropily nejen lidem, ale také zvířatům. Své o tom ví také pejsek na našem soutěžním snímku č. 20. Co se mu asi honilo hlavou? Dokážete vymyslet i v těchto dramatických chvílích vtipný text k pohotové fotografii? Pište nám, tři z vás oceníme jako obvykle stokorunou. syl Uzávěrka je v úterý Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo: , nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 20 zveřejníme v dalším čísle novin.

6 6 PANORAMA V průmyslové zóně na Františku dělají i důlní lokomotivy HORNÍ SUCHÁ Po 99 letech od založení a 11 let po ukončení těžby znovu ožil areál Dolu František v Horní Suché. První úterý v květnu tady slavnostně otevírali průmyslovou zónu a zároveň kolaudovali jednu z opravených příjezdových cest. Na bývalé šachtě známé také jako Důl prezident Gottwald se za 150 milionů korun nejen přestavovalo, ale i stavělo nově. Průmyslová zóna vznikla jako takzvaný brownfield s využitím některých budov i sítí, řekl starosta obce Jan Lipner. Přítomni byli také zástupci irských a anglických investorů, kteří pro zdejší provozy předpokládali zaměstnání až tisícovky lidí. Zatím jich dělá na Františku kolem tří set vyrábějí plasty pro zdravotnictví i lékárenství a montují důlní závěsné lokomotivy! Konečně můžeme říci, že máme hotovo. Obsazená je však jen třetina zóny, takže těch tisíc pracovních míst by nakonec mohlo vyjít, konstatoval Lipner. Radnice Horní Suché, obce se 4500 obyvateli, považuje zajišťování zaměstnání za jednu z priorit. Důl František pojmenovaný podle rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este byl až do budování nových šachet za komunistického režimu nejmladším v karvinské části OKR. Jeho skipová věž stále stojí a dominuje průmyslovému areálu. Soňa Klapcová, Radek Lukša ročník 40 l číslo 20 Koupelny na Hlubině se zajímavě mění První květnový den byl na bývalé šachtě dnem otevřených dveří a začalo fungovat i centrum pro nekomerční kulturu Provoz OSTRAVA Když chtěl před lety František Frantík (66) z Havířova udělat snímek bývalého Dolu Hlubina, hnali ho svinským krokem. První květnový den letošního roku byl ale vítán i s fotoaparátem v ruce a manželkou coby doprovodem. Patřili k přibližně stovce lidí, kteří byli jen během dopoledne na dni otevřených dveří kulturní památky: starých hornických koupelen. Vysloužilec z havírny fandí mladým lidem, kteří začali využívat technické památky. Dostal jsem od ženy k šedesátinám fotoaparát, a protože jsem byl dlouho v havírně, rozhodl jsem se postupně nafotit všechny šachty v našem revíru. Tehdy jsem však na Hlubině nesměl fotit ani na chodníku před bránou, uvedl vysloužilý elektrikář z Dolu Antonín Zápotocký (Důl Karviná, závod Lazy). Tentokrát mu stačilo evidovat se u vstupu a hurá na prohlídku. Konečně! Chválabohu, že se toho někdo chytil. Fandím lidem, kteří se začali starat o ty naše Umělci se tady už vyřádili. Staré koupelny se mění v centrum nekomerčního umění. Podívat se přišel i František Frantík (vlevo). památky, i když nejsou takové, jako mají v Praze, komentoval Frantík snahu umělců i jiných nadšenců o využití někdejší šachty. V tomto případě se jedná o koupelny mužstva, kde se rodí Prostor Hlubina prostor otevřený pro všemožné nekomerční alternativní kulturní aktivity. Orchidej, anebo něco jiného? FOTO: Radek Lukša Hlásíme se k továrně (i starému dolu) Místa, kde se v minulosti promenádovali horníci s holými zadky, si vybrala pro centrum nezávislé kultury občanská iniciativa Hlásíme se k továrně. Ve starých koupelnách mužstva chtějí vytvořit prostory pro hudebníky, divadelníky, tanečníky či další umělce a také jejich publikum. První krok jsme udělali v rámci dne otevřených dveří. A byla to docela honička, prošlo nám tady okolo tisícovky návštěvníků. Ukázali jsme jim prostory budoucího centra Provoz, které obohatí kulturní mapu moravskoslezské metropole, upřesnila Marta Pilařová, která patří ke členům sdružení. A umělci se zde už vyřádili. Počínaje barevným pisoárem, vanou i klozetem před schodištěm, přes strašidelnou plastovou instalaci v jednom z průchodů až po obrazy a plastiky ve velkých sálech. Musím se přiznat, že například dílo nazvaná Orchidej mi připomíná spíš lékařskou sklenici s močovými kameny. Asi ne všemu modernímu umění rozumím, prohlásil Frantík. Čemu však rozumí dobře, je šachta. Měli jsme za průvodkyni mladou redaktorku z televize. Ještě nefárala. A vysvětlení rozdílu mezi špinavými a čistými koupelnami bylo na mě, líčil Frantík, který šel do dolu od tužky. Býval totiž nepříliš dobře placeným projektantem. V Lazech dělal běžného důlního elektrikáře, pak technika a končil coby vedoucí elektroúseku. Radek Lukša Kromě prohlídek se tady 1. května konalo oficiální zahájení provozu centra Provoz s živou i reprodukovanou muzikou, performancemi, videoprojekcemi, vařením halušek Zatím tady chybí elektřina, měli jsme ji z náhradních zdrojů. Do roku 2015 chceme normálně fungovat, dodala Pilařová. Staré koupelny patří k Dolu Hlubina, jenž byl pod názvem Tiefbauschacht založen v polovině 19. století Salomonem Rotschildem. Šachta se též krátce jmenovala Bohumil Laušman. Těžit uhlí tady přestali v roce Celý areál je součástí památkové Dolní oblasti Vítkovic známé jako Ostravské Hradčany. Vážení občané Moravskoslezského kraje, bude mi ctí, dáte-li mi svůj hlas, abych vás mohl zastupovat v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Bude to hlas pro konec dalšího zadlužování státu směřujícího ke státnímu bankrotu, hlas pro rozumnou sociální a zdravotní politiku chránící zodpovědné a slušné občany proti nezodpovědným a příživníkům. Předat prosperující grunt svým dětem byla i v tomto kraji vždy základní povinnost jejich rodičů jako pracovitých a zodpovědných hospodářů. JAK CHCE TOP 09 POMOCI NAŠEMU KRAJI? Pavol Lukša Volební lídr TOP 09 v Moravskoslezském kraji Karel Schwarzenberg Předseda TOP /20-VI/10

7 20. května 2010 PANORAMA 7 Za slávou hornického cechu 36. ročník turistického pochodu startuje v sobotu 22. května 54/19-VII/10 Fučíkovská třicítka 2009, stanoviště u bývalého Dolu Pokrok, od roku 1953 Julius Fučík, závod 1. ORLOVÁ Turisté z Orlové, Petřvaldu a šikorého okolí se opět chystají na procházku kolem bývalých závodů Dolu Julius Fučík. Již 36. ročník turistického pochodu Fučíkovská třicítka, pořádaného Klubem českých turistů Ferda Mravenec z Orlové, se uskuteční v sobotu 22. května se startem a cílem u Kulturního domu Petřvald. Na trasy dlouhé 8, 12,16 DOUBRAVA V dolní části zábavního dinoparku v Doubravě byla zprovozněna nová atrakce, tzv. Dinoexpres. Jde o speciální soupravu, která ve dvou vagónech sveze najednou 70 návštěvníků. Na trase dlouhé jeden kilometr zažije výprava četná dobrodružství a podívá se do míst, která se pěšky v dinoparku navštívit nedají. Jízda Dinoexpresem trvá zhruba čtvrthodinu. Na trase návštěvníci uvidí kromě a 24 kilometrů se vyráží průběžně od 7.00 do hodin. Klub chce touto akcí připomenout široké veřejnosti zašlou slávu hornického cechu na území měst Petřvaldu, Orlové a Radvanic. Pochod je současně zařazen do doprovodných akcí k 705. výročí založení města Petřvald, informoval předseda organizačního výboru Fučíkovské třicítky Karel Budin. bk Výprava do pravěku dinoexpresem jiných modelů apatosauří matku kladoucí vejce, letící pteranodony, podjedou pod krkem obrovského seismosaura a možná se potkají s králem druhohor tyrannosaurem. Ten ovšem není ve své kleci, kde by správně měl být... Jízda Dinoexpresem stojí dospělého 40 korun, dítě do 140 cm má jízdu zdarma. Z bezpečnostních důvodů musejí být děti doprovázeny dospělou osobou. Více na r Dinoexpres podjíždí přímo pod krkem největšímu exempláři seismosaurovi Právníci férové nemocnice radí (7) Oprávnění zaměstnavatele během nemocenské Začal jsem se léčit s choulostivou nemocí a jsem v pracovní neschopnosti. Už je to měsíc, ale léčba bude ještě dlouhodobější. O můj zdravotní stav se zajímá naše personální, která má dojem, že simuluji. Z její strany čelím nevkusným útokům. Zajímalo by mě, do jaké míry může zaměstnavatel do mé neschopenky zasahovat. Může po lékaři například chtít, aby neschopenku ukončil? Oprávnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci během jeho dočasné pracovní neschopnosti stanovuje zákon (tzv. neschopenky). Zaměstnavatel tak nemá právo na nic víc než na to, co je v zákoně výslovně napsáno. Během prvních 14 kalendářních dnů trvání neschopenky může zaměstnavatel kontrolovat, zda dodržujete režim, který vám stanovil ošetřující lékař. Kontroluje zdržování se v místě pobytu a dodržování doby a rozsahu stanovených vycházek. Aby mohl zaměstnavatel kontroly účelně provádět, má právo se u vašeho ošetřujícího lékaře informovat na to, kde máte během dočasné pracovní neschopnosti pobývat, a na stanovený rozsah a dobu vycházek. Po uplynutí 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti už zaměstnavatel oprávnění provádět kontroly nemá. Pokud má podezření, že lékařem stanovený léčebný režim nedodržujete, může zaměstnavatel pouze požádat orgán nemocenského pojištění (zpravidla okresní správu sociálního zabezpečení), aby místo něj provedla kontrolu. Okresní správa sociálního zabezpečení vás na základě této žádosti musí do 7 dnů zkontrolovat a podat zprávu vašemu zaměstnavateli. V žádném případě není vaší povinností vysvětlovat svému zaměstnavateli, v čem spočívají vaše zdravotní problémy. Informace o vašem zdravotním stavu mu bez vašeho souhlasu nesmí poskytnout ani váš ošetřující lékař. Tyto informace jsou součástí lékařského tajemství, i když jste na neschopence. Zaměstnavatel nemůže po lékaři ani požadovat, aby vaši dočasnou pracovní neschopnost ukončil. Jestliže vás podezřívá z toho, že jste zdráv a onemocnění předstíráte, může na okresní správě sociálního zabezpečení podat podnět, aby její lékař posoudil, jestli trvají důvody dočasné pracovní neschopnosti. Pokud ten po provedené kontrole shledá, že tyto důvody neexistují, neschopenku ukončí. Více informací o dočasné pracovní neschopnosti najdete na stránkách Kateřina Červená Právnička Ligy lidských práv FOTO: archiv 56/20-VII/10 33/20-VII/10 FOTO: Bohuslav Krzyžanek Radegastuv_Rej_INZ_154x170.indd 1 Tipy Horníka Škola slaví 100. výročí DOUBRAVA Původně to byla Szkola górnicza, pak tam chodily celé generace horníků i jejich rodinných příslušníků. Řeč je o Základní škole Doubrava, která v sobotu 22. května od 15 hodin slaví 100. narozeniny. Program bude bohatý. Bývalí žáci a pamětníci vítáni! Stolní tenis vozíčkářů OSTRAVA České republikové mistrovství vozíčkářů ve stolním tenise pořádá klub SKV Ostrava, jehož partnerem je i Nadace OKD. Jeho XVI. ročník se uskuteční od čtvrtka 20. do neděle 23. května v hale TJ Mittal ve Varenské ulici. Hrát budou i reprezentanti. Honění krále ve Lhotce OSTRAVA Kousek od Hornického muzea OKD ve Lhotce budou v sobotu 22. května honit krále. Tradiční lidová slavnost začíná ve hodin ve lhotecké Kalinově ulici. Vše vyvrcholí na místním hřišti, kde večer hraje Rock n Roll Band Marcela Woodmana. Sonic Boom Over Europe OSTRAVA Poslední lístky na rockový koncert roku v Ostravě jsou stále k mání. Legenda Kiss vystoupí s programem Sonic Boom Over Europe v pátek 21. května v ČEZ Aréně. Halu otevřou v 18 hodin, od hodin bude hrát předkapela Taking Dawn, pak už Kissáci. Švýcarské střelecké dny OSTRAVA Švýcarskou kvalitu ve střílejícím provedení budou předvádět od pondělí 24. května na střelnici Corrado v Cihelní ulici. Pistole, jaké mají mj. agenti 5/12/10 6:03:21 PM americké tajné služby či francouzští policisté, půjčují jen za cenu munice. Karviná v 3D animaci KARVINÁ Počítačové modelování budov jako již neexistující radnice v Karviné, kostela sv. Jindřicha, ale i stávajících objektů představí Dalibor Hula ze Slezské univerzity v Opavě na přednášce ve Státním okresním archivu. Koná se ve čtvrtek 27. května od 17 hodin. Orlovské dny jsou tady ORLOVÁ Areál letního kina bude v sobotu 22. a v neděli 23. května patřit tradičním Dnům města Orlové. V programu vystoupí například duo Eva a Vašek, skupiny Rangers, Gipsy CZ, Ready Kirken a zazpívá Petra Janů. Po oba dny se od rána do večera koná i orlovská pouť. uzi

8 8 ZÁBAVA ročník 40 l číslo 20 Horoskop od do Beran Neodmítejte pozvání na kávu či sklenku vína. Přijdou za vámi kolegové, možná i šéf. Při neformálním hovoru toho vyřešíte více než na dlouhých poradách. V zaměstnání půjde o personální změny, dejte pozor na podceňování maličkostí, byť zdánlivě bezvýznamných. Všechno má význam a z nepodstatného může být velký problém. Váhy Objevíte v sobě schopnost pohnout věcmi nebo vývojem událostí směrem, který bude vyhovovat vám a přinese vám i užitek. Zkuste požádat o jistou radu zkušené, trocha pokory je na místě. Ve společnosti známých vás upoutá osoba, která se odlišuje nejen vzhledem, ale také názory. Těžce budete odolávat jejímu kouzlu. PŘEDVOLEBNÍ HUMOR. Chodí vám hodně dopisů? ptá se reportér známého politika. Dost, a některé jsou pro moji práci velmi inspirující. Lidé se vám jistě svěřují se svými přáními... Také. A můžete nám říct, jaký byl nejzajímavější dopis, který jste dostal? Samozřejmě, jeden pisatel mě v něm seznamoval, jak se nejjednodušeji... (dokončení v tajence). Pomůcka: aryk, Avatar, Nupe Duchovní otec Spejbla 1. DÍL TAJENKY Setina hektaru Jíst přesnídávku Napomínati Již Listina polit. významu Krátké kabáty Smůla (nářečně) Dvakrát snížený tón Zámek u Trutnova Chlévský hnůj Hudební nástroj Okouzlit Krylovy iniciály Psí rasa Výtažek z čerstvých bylin Křížovka o knihu Zahrada Police Spěch SPZ Rychnova nad Kněžnou Zkr. elektronvoltu Sibiřský veletok Býk Nečekaná nabídka něčeho, o čem jste dlouho přemýšleli, klepe na dveře. Přesto ještě jednou zvažte všechna pro a proti, výdaje s tím spojené nebudou zanedbatelné. Pokud jste po sklence vína více otevření hovoru o svých osobních problémech, musíte počítat, že váš intimní život se může dostat na přetřes lidem, kteří vás ani neznají. Blíženci Rýsuje se možnost přejít na nové pracoviště. Zatím nikomu nic neříkejte. Ještě jednou se ujistěte, že nový zaměstnavatel dodrží své sliby. Nepodstatnými komplikacemi se vůbec nezabývejte. Čím více nad nimi budete hloubat, tím větší roli jim přisoudíte a začnete se stresovat. Momentálně přemýšlejte jak skloubit dovolenou a případný nový post. Štír Pasivita a neschopnost dobrých známých vás donutí napravovat cizí chyby. Nadšeni tím nebudete, ale nic jiného vám nezbude. Se vším si poradíte, ale za cenu toho, že ztratíte spoustu času, který vám bude chybět jinde. Zisk menší finanční částky a nevěra vás čekají koncem týdne. Je na vás, jak s obojím naložíte. Střelec Váš soupeř vás vezme pořádným útokem. Proto je nutná vaše přítomnost na jednáních, které nazve pouhou ztrátou času. Nenechte se mýlit a všechny schůzky a porady absolvujte. Snaha začít se učit věci, které vás zajímají a pomohly by vám v růstu, je chvályhodná. Dbejte ovšem na správný postup, jinak veškeré snažení bude k ničemu. Doba Evropan Sázenka MPZ aut Slovenska Starým způsobem Filipínská sopka Lesklý nátěr Český herec Ostrý přízvuk Šedesát kusů Paznehtník Rival Spoje po svařování Strašit 2. DÍL TAJENKY Španělské ženské jméno Švýcarské letovisko Šplhaví ptáci Vrch nad Bělehradem Zničení najetím Značka astatu Africký kmen v Nigérii Stavební materiál Zkr. Rukop. Zelenohor. Slovensky tlapa Neboť (slang.) Asijský zavodňovací kanál Ples Značka hliníku Část vozu (slang.) Bulharská měna Tajenka křížovky č. 19: To ještě neřekl. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 19 je pan Petr Kapoun z Havířova. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , SPZ Litoměřic Americ. sci-fi fi lm Vozatajstva Ztřeštěnec (expres.) AUTOR: František Krejča Rak Smiřte se s tím, že na tom nebudete fyzicky nejlépe, a těžkou práci na pár dní odložte. Nemá smysl, abyste něco pokazili. Raději využijte toho, že váš mozek jede na plné obrátky. Máte před sebou poměrně produktivní duševní období. Pracovní úspěch by mohl zaťukat na dveře. Nebojte se říci si o odměnu, plným právem vám náleží. Kozoroh Prosadit své názory u partnera bude v tomto týdnu velice komplikované. Nepomůže ani takt a diplomacie. Svůj protějšek nepřesvědčíte a odmítavé stanovisko zafunguje jako studená sprcha. Zprvu dáte průchod emocím vyvolaným rozčarováním a vztekem, ale nic tím nezískáte. Teprve s chladnou hlavou najdete řešení pro své plány. Lev Intuice vám radí vrátit se k jednomu riskantnímu nápadu. Šance na úspěch je veliká. Tendence utrácet se u vás projeví v témže okamžiku, kdy obdržíte větší hotovost. Posezení s přítelem vám vnukne myšlenku na jisté nadějné investice. Seznamte se svými plány i partnera, jeho názor se ukáže jako velmi prozíravý. Vodnář Horlivost, byť dobře míněná, se nemá přehánět. Mohli byste mnohé pokazit. Některé záležitosti ještě nedozrály, jejich řešení zatím odložte a svou pozornost soustřeďte na úkoly, které vás pálí právě teď a rádi byste se jich jednou provždy zbavili. Pozvání na dobré jídlo a pití bude pokusem přimět vás k neuváženému slibu. Panna Stále toužíte po zajištění větší autority u svých kolegů. Několik nápaditých kroků natruc nadřízeným vás vynese k žádané metě. Dávejte si pozor na konflikt s osobou, která má nespolehlivou povahu. Rozčilit se nyní by nebylo vhodné. Koncem týdne navštívíte místa, kde jste již dlouho nebyli a kde máte staré známé. Vtipy Ryby V jisté záležitosti sice šlápnete vedle, ale můžete zůstat klidní, všechno za vás vyřeší Venuše s Jupiterem. Existuje i šance, že vám bude nabídnutá významná funkce nebo místo. Berte to jako dárek, zřejmě si ho zasloužíte. Zato partner svou náladovostí vás pořádně vytočí. Chvílemi bude k zulíbání a vzápětí k uložení k ledu. Co se stane, když rozmícháte viagru s vodou a pokropíte trávník? Můžete dešťovky používat jako hřebíky. Povídá v posteli ona jemu: Když tě vidím, vzpomenu si na Milana. Na Milana? zarazí se on. Jó, na Milana, zopakuje ona. Souloží stejně mizerně jako ty! V posteli: Jsem první, kterého miluješ? Pochopitelně, s těmi ostatními chodím za peníze! Co říkají ženy různých národností po milování? Francie: Pierre, ze všech mých přátel jsi ten nejlepší! Anglie: Georgi, doufám, že už to nebudeme nikdy opakovat! Rusko: Ivane, žiješ ještě? Čechy:...a ten plat máš taky takovej malej a mizernej! Recept Horníka Zelné závitky POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 8 listů z hlávky zelí, 8 plátků šunky, 500 g mletého masa, 1 žemle, 1 vejce, 80 g špeku, 2 stroužky česneku, sůl, mletý pepř dle chuti, 2 lžíce oleje, 1 cibule, 50 ml kečupu, 1 kostka zeleninového bujonu, 1 lžíce hladké mouky, 1 lžíce cukru. POSTUP PŘÍPRAVY: Žemli nakrájíme na malé kostičky a zalijeme trochou vody. Necháme nabobtnat. Přidáme mleté maso, vejce, nadrobno nasekaný špek, rozetřené stroužky česneku, mletý pepř a sůl. Vše důkladně promícháme a nakonec z masové směsi vytvoříme 8 stejně velkých válečků. Zelné listy spaříme v horké vodě a vyřízneme prostřední košťál. Na každý list položíme plátek šunky a váleček masa, zabalíme a převážeme nití. V kastrolu rozehřejeme olej, přidáme na kostičky nakrájenou cibuli a necháme ji zesklovatět. Pak přilijeme kečup, 250 ml vody, přidáme zeleninový bujon a vše promícháme. Do omáčky vložíme připravené závitky. Dusíme asi 20 minut. Závitky vyndáme a omáčku zahustíme moukou. Krátce povaříme, podle chuti osladíme a přisolíme. Závitky vrátíme do omáčky. Podáváme s rýží nebo vařenými brambory. Sudoku Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. Řešení dnešního sudoku:

9 20 maja 2010 l numer 20 l rocznik 7 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Zagłębie nawiedziła powódź Fundacja OKD przeznaczyła na pomoc powodzianom pół miliona koron REGION Obszar Moraw Północnych i Śląska nawiedziła fala powodzi. Najbardziej krytyczna była sytuacja w regionie karwińskim i bogumińskim. Górnicze miasto Karwina zostało w poniedziałek na kilka godzin dosłownie odcięte od reszty świata. Problemy komunikacyjne odnotowano w Czeskim Cieszynie, Trzyńcu, Jabłonkowie i innych miastach i gminach po obu stronach czesko-polskiej granicy państwowej. Bezpieczeństwo w kopalniach spółki węglowej OKD nie zostało zagrożone. Dyrektorzy poszczególnych przedsiębiorstw górniczych musieli zapewnić przede wszystkim obsługę poniedziałkowej zmiany popołudniowej oraz wtorkowej porannej, gdyż część pracowników z Karwiny i okolicy nie mogła dojechać na czas do pracy. Sztaby kryzysowe w kopalniach musiały ponadto zająć się zapewnieniem transportu, techniki, koordynacją robót, a także przygotowaniem wyżywienia i zakwaterowania dla tych, którzy z powodu powodzi nie potrafili dostać się do swych domów. Od poniedziałku w stan pogotowia postawiono specjalistów z Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego w Ostrawie oraz poszczególnych zakładowych stacji ratownictwa górniczego. Jak poinformował rzecznik OKD Vladislav Sobol, sytuację monitorują sztaby powodziowe w kopalniach, reagując na bieżąco na zaistniałe problemy. Wierzymy, że dziś (20. 5., dzień po zamknięciu numeru) sytuacja ustabilizowała się i my możemy podziękować wszystkim tym, którzy pomagali w opanowaniu tej nadzwyczajnej sytuacji podkreślił Sobol. Pomoże Fundacja OKD W usuwanie skutków powodzi zaangażuje się górnicza Fundacja OKD. Na pomoc nawiedzonym przez klęskę regionom przeznaczy pół miliona koron. Zarząd fundacji uchwalił już pierwszych 50 tysiący koron dla ochotników z Czeskiego Czerwonego Krzyża, którzy od poniedziałku pomagają bezpośrednio w terenie. O rozdzieleniu kolejnych pieniędzy zarząd zdecyduje później. To właśnie ludzie z Czerwonego Krzyża pomagają powodzianom w najbardziej doświadczanych regionach karwińskim i bogumińskim. Dzięki naszej pomocy mogą oni nabyć najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak opatrunki, środki dezynfekcyjne, oleje napędowe wytłumaczyła dyrektor fundacji Blanka Týřowa. Jak podkreśliła prezes zarządu Fundacji OKD Petra Mašínowa, również po powodzi pomoc kierowana będzie tam, gdzie będzie ona najbardziej potrzebna. red FOT. Radek Lukša Uczestnicy kolokwium naukowego nt. geomechaniki i geofizyki w Ostrawicy. Geomechanika to podstawa racjonalnego górnictwa Kolokwium naukowe z udziałem specjalistów z GIG-u OSTRAWICA Pod hasłem Geomechanika górnicza to podstawa racjonalnego górnictwa odbyło się w dniach 6 i 7 maja w hotelu Sepetna w Ostrawicy 3. Międzynarodowe Kolokwium Geomechaniczne i Geofizyczne. Tradycyjna już impreza została zorganizowana przez ostrawski Instytut Geoniki Akademii Nauk RC oraz spółkę Green Gas DPB Pasków, świętującą w tym roku 50-lecie świadczenia usług inżynieryjnych na terenie ostrawsko-karwińskiego zagłębia węglowego. Partnerem generalnym kolokwium była spółka węglowa OKD, reprezentowana podczas obrad przez dyrektora technicznego OKD Jana Matulę. W obradach kolokwium wzięło udział ponad sześćdziesięciu uczestników, wśród których nie brakowało zagranicznych gości z Indii, Niemiec i Słowacji. Polskę reprezentowali specjaliści z katowickiego Głównego Instytutu Górnictwa. Z GIG-iem łączą nas tradycyjnie dobre i twałe więzi współpracy. Bierzemy wzajemnie udział w imprezach naukowych w Czechach i w Polsce, współpracujemy przy realizacji projektów naukowych. GIG jest dobrze przyjmowany również w czeskich kopalniach węgla kamiennego powiedział na temat polskiego udziału prezes komitetu organizacyjnego Petr Koníček. Plonem kolokwium jest zbiór referatów, obejmujący 24 prace z zakresu geomechaniki, geofizyki i geotechniki. bk Pochwała Polcarba STONAWA Wydobycie ton węgla dała w czasie pierwszych czterech miesięcy br. Kopalnia ČSM w Stonawie, przekraczając założenia planu o 3650 ton. Jak poinformował kierownik produkcji Miroslav Puček, choć chodzi o wynik całej załogi, na szczególne uznanie zasługują brygady ścianowe głównych przodowych Grzegorza Dąbka z firmy Polcarbo (zakład Północ ) oraz Romana Valchařa z zakładu Południe. W sumie ton w przypadku załogi polcarbowskiego oddziału Krzysztofa Sędkowskiego to wprawdzie nie szczyt możliwości techniki POP 2010, z jaką pracuje, jednak w świetle trudnych warunków górniczo-geologicznych to rezultat godny uwagi. Kolejnym wyrobiskiem, które obejmie załoga Polcarbo 1, będzie ściana nr w zakładzie Północ. Dzięki zakładanemu dobowemu wydobyciu około 3 tys. ton, powinna stać się ona ozdobą nie tylko Kopalni ČSM, ale całego OKD. uzi Życzenia W maju obchodzą zacne jubileusze życiowe następujący pracownicy firm zewnętrznych: Z firmy ALPEX Jurkowski Wiesław, Kapusta Zbigniew, Kosteczka Krzystof, Laski Eugeniusz, Potyrak Stanisław, Wajler Andrzej, Brodziński Ryszard, Czerwiński Andrzej, Morawski Ryszard, Szkot Damian, Zachwieja Jerzy Z firmy CARBOKOV Walega Henryk Kadra kierownicza firm życzy wszystkim solenizantom dużo zdrowia, szczęścia oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. jk LAST MINUTE! CHORVATSKO LETECKY BUSEM AUTEM Termíny zájezdů 1/2 SWCB Baška Voda - klubové bungalovy Podgora - hot. Mediteran Brist - vila Marko Rabac - ap. Lanterna Gradac - penzion Posejdon 1/3 SWCB Dítě do 8 let bez lůžka s polopenzí 1/2 SWCBM Dítě do 7 let se 2 dospělými 1/2 AP, 1/3 AP Dítě do 12 let na přistýlce 1/2 SWCBM Dítě do 7 let se 2 dospělými 1/2 SWCB 1/2 SWCBM Dítě do 12 let se 2 dospělými NAŠE TIPY: LETECKY Z OSTRAVY NAŠE TIPY: AUTOBUSEM NAŠE TIPY: VLASTNÍ DOPRAVOU ZDARMA ZDARMA 5490 ZDARMA 5690 ZDARMA ZDARMA ZDARMA 6990 ZDARMA 6990 ZDARMA 6490 ZDARMA ZDARMA 12/20-IX/10 Aktuální nabídky na nebo volejte Ušetříte své peníze! Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr. Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka:

10 10 INZERCE ročník 40 l číslo 20 Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 20 ze dne Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál Investice stavební (ISTAV) Oznámení Investice strojní (ISTR) Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení 2781 Opravy stavební (OSTAV) 67, 2871, 2872 Opravy strojní (OSTR) Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení 86, 500, 14, 525, 526, 527, 606 Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) Důlně stavební práce (DSP) 533 S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, že nás dne 14. května 2010 opustil ve věku 78 let pan ing. Lubomír Černošek a dne 19. května 2010 ve věku 71 let jeho manželka paní Eva Černošková. Oba byli dlouholetými zaměstnanci OKD, a.s. Lubomír Černošek působil na dolech od poloviny 50tých let na různých vedoucích pozicích. Pracovní kariéru ukončil jako báňský inspektor při generálním ředitelství OKD, a.s. v roce Po celý svůj život byl aktivním členem sportovních klubů TJ Baník Ostrava. V jeho osobě ztrácíme oddaného spolupracovníka, přítele a kamaráda. Eva Černošková pracovala dlouhá léta jako vedoucí sekretariátu generálního ředitele OKD, a.s. Poslední rozloučení s drahými zesnulými se bude konat v pátek 21. května 2010 v hodin v obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě. 49/20-X/10 AUTOSALON s.r.o. 9/20-X/10 7/20-X/10

11 FOTO: Filadelfi e Přístav Oldřichovice, o. s. Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí Hezký dům pro rodičovskou lásku Žáčkovi se z Olomoucka stěhují na Třinecko, kde chtějí v budoucnu vychovávat až šest osvojených potomků od jejich nového domu na třineckém předměstí Karpentná. TŘINEC Velký den byl pro rodinu Žáčkovu z Olomoucka pátek 14. května. Dostali klíče od domu na předměstí Třince, který jim za přispění Nadace OKD nechalo postavit občanské sdružení Filadelfie Přístav Oldřichovice (FPO) podporující pěstounskou péči. Ještě větším dnem pro pár se třemi osvojenými dětmi pak bude sobota 22. května, kdy se z obce Droždín definitivně stěhují do Karpentné. Všichni se moc těšíme. Jsme v očekávání nových věcí, nových sousedů, nových kamarádů pro děti, nové práce prohlásil Ladislav Žáček (43), jenž se ženou Jitkou (36) vychovává šestiapůlletou Zuzanu, tříapůlletou Kristýnu a půldruhého roku starého Samuela. Pěstouny se stali před čtyřmi lety, kdy se seznámili s projektem nového bydlení v režii FPO pro manžele s dětmi v náhradní rodinné péči. Nemyslím, že bych měl velikou rodinu. Zatím se vejdeme do škodovky felicie. Chceme ale ještě tři další děti z dětských domovů nebo kojeneckých ústavů, a domek v Droždíně by nám pak už nevyhovoval. Je navíc u cesty, kde jezdí hodně aut. V novém v Karpentné budou děti v přírodě, upřesnil Žáček. K našemu regionu přitom nemá žádný vztah vyjma toho, že jeho táta brigádničil kdysi na šachtě. Náhradní rodinná péče zásadně mění podmínky pro vstup dětí z ústavů nebo dětských domovů do jejich dalšího života. FPO v případě Žáčkových otevřel pátý dům pro pěstounské rodiny. Přesněji pro dva dospělé a až šest dětí. Velké přízemí a nahoře dva pokojíky. V okolí klid, popsala Karolína Drozdová, projektová Bruno Heider, vedoucí Filadelfie, předává rodině Žáčkových klíče manažerka NOKD. Od ní dostala FPO na projekt s názvem Děti patří do rodiny milion korun, peníze šly přímo na stavbu domku. Další podpory od nadace se FPO dostalo na terénní psychologickou poradnu. Snaží se umístit co nejvíce dětí do náhradních rodin, což je potřeba maximálně ocenit. Naše země Jarmila Valoušková (vlevo) ocenila pomoc rodinám pěstounů. Zvláštní zelená škola? Ekoškola! ZŠ Dukelská má ekologické vzdělávací středisko a zapojuje se do chvályhodných aktivit patří co do počtu klientů dětských domovů a ústavů k nejhorším v celé Evropě, uvedla Jarmila Valoušková z Fondu ohrožených dětí, která se přijela do Karpentné taky podívat. FPO už má připraveny i další pozemky s projekty dvou domů pro rodiny pěstounů. Více v Horníku č. 13 a na webu Radek Lukša FOTO: NOKD Nadace OKD přispěje na odstraňování povodňových škod OSTRAVA Nadace OKD vyčlení až půl milionu korun na pomoc oblastem postiženým povodněmi, které v posledních dnech zasáhly především sever Moravy. Prvních padesát tisíc správní rada schválila pro dobrovolníky z Českého červeného kříže, kteří již od pondělka pomáhají přímo v terénu. O rozdělení dalších peněz rozhodne nadace později. Ostravští dobrovolní záchranáři v akci. Právě lidé z ostravského Oblastního spolku Českého červeného kříže nás o rozsahu povodní informovali ještě dříve, než dorazily zprávy z médií. Dobrovolní záchranáři pomáhají lidem v nejpostiženějších oblastech na Karvinsku a Bohumínsku. Díky naší podpoře mohou nakoupit nejpotřebnější věci, například obvazy, dezinfekční prostředky nebo pohonné hmoty, upřesnila ředitelka Nadace OKD Blanka Týřová. Pracovníci nadace budou vývoj povodňové situace sledovat a o použití dalších financí rozhodnou podle aktuální situace. Uvidíme, kde bude naše pomoc nejvíce potřebná, dodala předsedkyně správní rady Nadace OKD Petra Mašínová. vs PŘÍBOR Základní škola Dukelská v Příboře patří k těm, kterým se v minulosti říkávalo zvláštní. A neobvyklá je pořád, byť to není žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření má zdravé, přírodní, šetrné, prostě ekologické! Nadace OKD ji v tom podporuje. Byli jsme první v České republice, kdo získal mezinárodní titul Ekoškola. Po dvou letech jsme ho opět obhájili, sdělila ředitelka Vlasta Geryková. Na Dukelskou chodí sice jen 45 žáků, ale její činnost zasahuje i další základní, střední či mateřské školy z Příbora a okolí. Velký podíl na tom má ekologické vzdělávací středisko Větrník vybudované právě díky dotaci NOKD ve výši 200 tisíc korun. Počítačovou učebnu doplnili speciálními programy, solárními stavebnicemi a hračkami s dalšími pomůckami pro výchovu v uvedené oblasti. Učíme tady kromě tělesné výchovy prakticky všechny ostatní předměty. Větrník ale také používáme k seminářům pro žáky, pedagogy a veřejnost, vysvětloval učitel Petr Klauda, který je odpovědný za pro- Nadace OKD pomohla ke vzniku ekologického střediska Větrník. FOTO: Radek Lukša ZŠ Dukelská měla ochutnávku pochutin z Fair Trade programu. Petr Klauda předvedl, kolik staré elektroniky školáci shromáždili. jekt podaný do grantového programu NOKD Pro budoucnost. Nejen děti z Dukelské tak získávají fundované poznatky o ochraně přírody, obnovitelných zdrojích, vodě, odpadech i jejich třídění (sbírají mimo jiné staré elektrické spotřebiče, které nosí do vestibulu školy). Zapojují se i do osvětových projektů, jako je Škola proti chudobě. Poslední velkou akcí byla druhé úterý v květnu předváděčka Fair Trade neboli Spravedlivého obchodu. Podporujeme férový přístup k mezinárodnímu obchodu a prodeji výrobků ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky, kde pracují chudí lidé za minimální mzdu, uvedla ředitelka. Školáci z Ekoškoly připravili při této příležitosti nejen vlastní materiály, výrobky či scénky. Součástí byla přehlídka a ochutnávka mnohdy exotických produktů z projektu Fair Trade, na kterou se byli podívat i zástupci příborské radnice, místní obchodníci, další školy a návštěvníci z ulice. Radek Lukša

12 12 SPORT Karvinská házená je fenomén Baníkovský mančaft dosahuje s podporou těžební společnosti významných úspěchů Házenkáři karvinského HCB OKD s poháry, nashromážděnými v novém miléniu. Hezká bilance, co říkáte? FOTO: Ivo Dudek Na závěr slovo předsedy klubu KARVINÁ Bilanci předsedy házenkářského klubu Baníku OKD Karviná Pavla Halady (na snímku Ivo Dudka) bude těžko někdo dorovnávat. Za jeho éry získali karvinští házenkáři deset mistrovských titulů, sám Halada je navíc členem mistrovského týmu z roku 1972 jako hráč. A to nepočítáme další množství titulů v mládežnických kategoriích. Ten výčet je opravdu pěkný, ale není to jen moje zásluha. Na úspěších Baníku se podílela celá řada lidí, od trenérů mládeže, které máme opravdu špičkové, přes funkcionáře a další dobrovolníky až po naše vynikající fanoušky, vypočítával zásluhy všech, kteří se svým dílem přičinili o skvostnou bilanci házenkářského klubu Pavel Halada. ročník 40 l číslo 20 Vy jste býval podobným typem hráče. Vyhovuje vám u házenkářů spíše tahle vlastnost? Určitě. Víte, když tým nepředvede na hrací ploše to, na co má, divák to pozná. A ten karvinský tím tuplem. Za ta léta se už z našich diváků stali odborníci, kteří házené rozumějí. Vezměte si třeba české hokejisty. Jak hráli proti Norsku? Byla tam bojovnost či snaha jít do každého souboje na hranici sebeobětování? Těžko. A hned další zápas proti Švédsku to bylo zcela jiné. Kdepak, fanoušek vycítí, když mužstvo příkladně bojuje, a i když po takovém výkonu prohraje, dokáže prohru odpustit. Ale musí tam být maximální odhodlání udělat pro výsledek vše. KARVINÁ V republice najdete jen málo úspěšnějších klubů v kolektivních sportech, než je karvinský házenkářský Baník OKD. Jsou-li vůbec jaké. V novodobé historii, která zahrnuje posledních zhruba dvacet let od sametové revoluce, se karvinská házená může směle rovnat s absolutními špičkami ve světě. Alespoň co se týče úchvatné domácí statistiky. Házenkářský Baník OKD Karviná, dvanáctinásobný držitel titulu mistrů republiky, to není jen první tým dospělých, přestože je jeho výkladní skříní. To jsou i dvě stovky mladých házenkářů, kteří touží stát se pokračovateli úspěšné karvinské tradice. Dětem v klubu se věnují kvalitní trenéři. To je neoddiskutovatelně základním předpokladem pozdějšího úspěchu v seniorské kategorii. Můžeme být rádi, že máme v klubu takové lidi, jako je Jarda Hudeček, Jana Hajžmanová, Soňa Ortová, Ludvík Mrkva, Petr Laclavik, Lumír Poncza a další. To jsou totiž lidi, kteří v házené již něco dokázali a umí to mladé taky naučit. Předat jim své zkušenosti, poznatky a rady, upozornil předseda HCB OKD Karviná Pavel Halada. Manažer úspěšného klubu Miroslav Pelech pak doplňuje: Naše organizace zastřešuje deset mládežnických týmů se zhruba dvěma stovkami dětí. To není jednoduché zvládnout organizačně, natož finančně. Proto jsme moc rádi, že jsme mohli své jméno spojit s tak významnou společností, jako je OKD. Díky tomu dosahujeme už několik let po sobě výtečných výsledků právě na poli mládežnickém. Z nejlepších mladých hráčů pak rostou praví šampioni. Není divu, jelikož své první ostruhy i mistrovské vavříny vstřebávají již v žákovských letech. Proto hlavně mládežnické složky nezanedbáváme. U těch především musí figurovat nejlepší trenéři. Jak se říká, co se v mládí naučíš, upozorňuje s úsměvem šéftrenér mládeže v klubu Jaroslav Hudeček, který sám splňuje potřebná trenérská kritéria. Navíc s reprezentačním přívlastkem, stejně jako třeba trenérka Hajžmanová. Jsme pyšní na to, že máme v klubu trenéry s reprezentační minulostí či současností, dodává Pavel Halada. Na výchovu talentů se v Baníku klade zvláštní důraz. Vždyť v právě skončené mistrovské sezoně měl trenér Hanták v mistrovském kádru hned dvanáct odchovanců klubu. To je pro nás hrozně důležité, upozorňuje manažer Pelech. Proto v Karviné doufají, že zaběhnutý trend úspěšného fungování bude pokračovat i nadále. Jsme na dobré cestě. Jen vydržet, poznamenal závěrem Jaroslav Hudeček. Martin Ruščin Starší dorostenci jsou vicemistry Podle trenéra Hudečka mají letošní stříbrné medaile větší cenu než loňské zlato KARVINÁ Stejně jako karvinská juniorka obsadili starší dorostenci Baníku OKD Karviná ve své házenkářské soutěži druhé místo. Pro ně to ale znamená zisk cenných stříbrných medailí, jelikož hrají nejvyšší soutěž v této věkové kategorii. Trenéři Ludvík Mrkva a Jaroslav Hudeček se letos snažili nejtalentovanější hráče uvolňovat i pro potřeby A-mužstva či právě juniorky, přesto tým dosáhl na vynikající výsledek, kterým druhá pozice bezesporu je. Upřímně říkám, že stříbrné placky mají větší cenu než naše loňské vítězství. Když vezmu v potaz, jaký tým jsme letos měli k dispozici s ohledem na zranění klíčových borců, jakou kvalitu měly týmy Dukly či Plzně, či jakým způsobem se letos prezentoval mistr z Jičína, pak je naše druhé místo opravdu úspěchem, přiznal trenér Hudeček. Prvenství soupeře z Jičína označil za zasloužené. Měli skutečně skvěle poskládaný mančaft, vyšlo jim to a musíme jim sportovně pogratulovat. Ono i tohle dělá budoucí šampiony, a sice uznat kvality protivníka a přiznat, že v danou chvíli byl prostě lepší. Starší dorost HCB OKD. Nahoře zleva: trenér Hudeček, Kanaloš, Hanisch, Zbořil, Pindej, Mlotek, Dohnal, Dudek, trenér Mrkva. Uprostřed: Vengřín, Pecka, Michalisko, A. Csöllei, Krahulec, Chudoba, Koubek, Dole: Tabara, Matuszczyk, Hekele, Kaluža, J. Csöllei. Schází Kuchař. Příští rok to zase může být jinak, konstatoval Hudeček. Z jeho úst se jedná směrem k Jičínu o značnou poklonu, neboť karvinský odborník je velmi ctižádostivým a zarputilým trenérem. Však také u svých hráčů vyžaduje maximální ochotu obětovat se pro tým. Karvinští uznali, že oproti podzimu šli výkonnostně trochu dolů. Procento střelby a hlavně úspěšnost gólmanů byly slabší. Na druhou stranu musím kluky pochválit za zlepšení disciplíny. Již se nedopouštěli tolika zbytečných faulů. A také je chválím za udržení stabilní formy v ukazateli rychlých protiútoků. Moderní házená se takto hraje a my v tom hodláme pokračovat, umí Hudeček kromě věcné kritiky svůj tým i povzbudit. mar FOTO: Ivo Dudek Po závěrečném utkání jste prohlásil, že je skvělé, když klub má ve svých řadách takové srdcaře, jako je Roman Farář. Daří se Baníku vychovat jeho následovníky? Srdcařem se člověk musí už narodit. Tím se člověk nestává. Buď to v sobě má, anebo ne. Já myslím, že je hlavně důležitý přístup každého hráče. I tým bojovníků dokáže porazit silnějšího a vyspělejšího soupeře, pokud ten nebojuje. A my máme skvělý tým bojovníků, na který jsem patřičně hrdý. S potěšením konstatuji, že i v mládežnických družstvech máme spoustu bojovníků a určitě se mezi nimi najdou i opravdoví srdcaři. I proto si už na svou pozici předsedy připravujete právě Romana Faráře? Ha ha, jak to víte? Ale ano, nechci předsedovat do smrti. Funkční období mi skončí za dva roky a rád bych na svém místě viděl právě Romana Faráře, protože si myslím, že je to ten správný člověk na tento post. Nikdy neříkám nikdy, ale chvíle slávy jsem si s Baníkem prožil a už pomalu nastává čas předat žezlo dalším, mladým. To je přirozený vývoj. Stejně jako se už nevrátí éra Radčenků a Juříčků. Místo nich ale přijde další nová generace mladých hráčů, kteří mohou být stejně úspěšní a bude tady zase nová epocha, na kterou se bude v Karviné vzpomínat. luk Dorostenci MFK OKD se činí KARVINÁ Mladí fotbaloví reprezentanti MFK OKD Karviná se na jaře prezentují podobně statečnými výkony jako v podzimní části soutěže. Vedle áčkových starších dorostenců, kteří vedou tabulku MS divize, by se nemělo zapomínat ani na ty mladší, vedené trenérem Zdeňkem Jelínkem, o kterých se moc nemluví jen proto, že jejich umístění neovlivňuje postupy a sestupy v příslušných soutěžích. To však neznamená, že by si mladíci kategorie U17 nezasloužili svou pozornost. Právě naopak! I oni se totiž pohybují na špici soutěže a momentálně ztrácejí na vedoucí Vítkovice B jen tři body. Zrovna ty, které prohráli v posledním vzájemném utkání ve Vítkovicích. Čelo tabulky mají na dostřel i béčkové dorosty U18 a U16. Starší v krajském přeboru figurují na bronzové třetí příčce a mohou jen litovat pokažených prvních tří jarních zápasů, mladší dorostenci B družstva jsou také třetí a ztrácejí na první místo jen dva bodíky. luk Ve výsledcích HÁZENÁ I. liga mužů: Košutka HCB OKD jun. 31:30 (15:18) Nejvíce branek: Monczka 9, Chudoba 6 Konečné pořadí: 1. Brno 40, 2. HCB OKD jun. 28, 3. Chodov 24 I. liga starších dorostenců: HCB OKD Bohunice 38:19 (20:12) Nejvíce branek: Chudoba 11, Hanisch 6, Mlotek 5 Konečné pořadí: 1. Jičín 43, 2. HCB OKD 38, 3. Zubří 31 I. liga mladších dorostenců: HCB OKD Frýdek-Místek 45:17 (24:8) Nejvíce branek: Jensen, Jan Užek a FOTO: Ivo Dudek Dorostenecké celky karvinského MFK OKD se momentálně pohybují na špicích svých soutěží. Všechny čtyři figurují do třetího místa v tabulce. L. Kanaloš po 7, Jiří Užek a Lukács po 6 Konečné pořadí: 1. HCB OKD 41, 2. Kopřivnice 38, 3. Zubří 36 FOTBAL II. liga mužů: Vítkovice MFK OKD 1:1 (1:0) Branka: Kostoláni Pořadí: 1. Hradec Králové 61, 2. Ústí n. L. 58, 3. Zlín 49, MFK OKD 32 Co nás čeká FOTBAL Sobota (16.30): MFK OKD B Nýdek (I. B třída mužů) Neděle (17.00): MFK OKD Sokolov (II. liga mužů) HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, šéfredaktor Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; tel: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , ústředna: Grafika Robin Caïs, Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek Registrace MK ČR E Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, Brno Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 500/10

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 500/10 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 500/10 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

Ing.Petr Urban, Ph.D., Ing.Vítězslav Mošnovský V 12 Bc.Iveta Nemethová

Ing.Petr Urban, Ph.D., Ing.Vítězslav Mošnovský V 12 Bc.Iveta Nemethová Ing.Petr Urban, Ph.D., Ing.Vítězslav Mošnovský V 12 Bc.Iveta Nemethová POROVNÁNÍ ZPŮSOBŮ VĚTRÁNÍ,DEGAZACE U DOBÝVANÝCH PORUBŮ DOLU PASKOV-OKD,a.s. VĚTRANÝCH POMOCÍ SYSTÉMŮ DO U A DO Y Anotace: Příspěvek

Více

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Horník v ostatních činnostech v dole (kód: 21-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání:

Více

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Výsledky v oblasti vyztužování a strategie vedení důlních děl Matematické modelování účinnosti doplňující svorníkové výztuže při dynamickém zatěžování výztuže

Více

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

Návrh ZÁKON. ze dne ,

Návrh ZÁKON. ze dne , III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl. III. N á v r h ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ Ing. Karel Adamec, POL-ALPEX, s.r.o., Petrovice u Karviné č.262, tel. : 59 634 0760 Ing. Karel Blahut, ČMD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl ČSM Stonava, tel. 59 645 2400 ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015 Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015 Svaz vodního hospodářství ČR spolu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí uspořádal dne 20. března 2015 v Kongresovém

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Pracovnice finančního odboru Nejstarší přehrada na severní Moravě a ve Slezsku je v provozu 60 let. Kdy a kde se vzala myšlenka na její výstavbu? Čemu měla původně

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

Ing.Petr Urban, Ph.D.,Ing.Vítězslav Mošnovský, V 8 Ing.Pavel Zapletal,Ph.D.

Ing.Petr Urban, Ph.D.,Ing.Vítězslav Mošnovský, V 8 Ing.Pavel Zapletal,Ph.D. Ing.Petr Urban, Ph.D.,Ing.Vítězslav Mošnovský, V 8 Ing.Pavel Zapletal,Ph.D. ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU U PORUBŮ S VYSOKOU PLYNODAJNOSTÍ NA DOLE PASKOV, ZÁVOD STAŘÍČ- OKD,a.s. Anotace: Příspěvek řeší

Více

Stipendijní program. ČéDés

Stipendijní program. ČéDés Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ:

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ: Zak. č. 176/13/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Těrlicko

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI.

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. Těžba energetických surovin černého a hnědého uhlí a uranu řadí Českou republiku

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ing. Jiří Kropáč Věra Kocianová Mgr. Helena Kulinová

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

VYHLÁŠKA. Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti...- účinnost od

VYHLÁŠKA. Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti...- účinnost od Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti...- účinnost od 15.6.2006 298 VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2005 o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou

Více

ZÁPIS. Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období

ZÁPIS. Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období V Praze dne 7. 8. 2015 Č.j.: 55804/ENV/15 ZÁPIS z veřejného projednání dokumentace a posudku podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

PŘÍNOS NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO OKD a.s. PO ZAVEDENÍ PROGRAMU POP 2010

PŘÍNOS NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO OKD a.s. PO ZAVEDENÍ PROGRAMU POP 2010 PŘÍNOS NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO OKD a.s. PO ZAVEDENÍ PROGRAMU POP 2010 Ing. Beáta Gibesová, Ing. Kamil Kaufman, Ing. Václav Livora, Ing. Josef Chovanec Ph.D Anotace: Program POP 2010 zaváděný mezi roky 2008

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2015

Den Země s Akademií věd ČR 2015 Den Země s Akademií věd ČR 2015 Čeká na vás program určený studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne Země 2015, jenž se každoročně po celém světě připomíná 22. dubna

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu

Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu Kdo se v sezoně 2011/12 staral ve vašem klubu o marketing? Marketingový ředitel ing. Jan Kratochvíl a pak já. Od příští sezony bude

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

PADESÁTÉ VÝROČÍ ZAHÁJENÍ TĚŽBY URANU NA LOŽISKU ROŽNÁ

PADESÁTÉ VÝROČÍ ZAHÁJENÍ TĚŽBY URANU NA LOŽISKU ROŽNÁ PADESÁTÉ VÝROČÍ ZAHÁJENÍ TĚŽBY URANU NA LOŽISKU ROŽNÁ Ing. Břetislav Sedláček Ing. Antonín Hájek, CSc. Ing. Bedřich Michálek, Ph.D. Ing. Jiří Šikula DIAMO státní podnik odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Ing. Libor Jalůvka T 5. Památkově chráněné těžní věže v OKR ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA

Ing. Libor Jalůvka T 5. Památkově chráněné těžní věže v OKR ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA Ing. Libor Jalůvka T 5 Památkově chráněné těžní věže v OKR ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA Anotace V příspěvku je prezentována péče o zachování památkově chráněných těžních věží ve správě DIAMO, s.p.,

Více

infrastrukturu ZHMP, ze dne

infrastrukturu ZHMP, ze dne Zápis a usnesení z 01/2013 zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP, ze dne 22.01.2013 Zasedání: 01/2013 Dne: 22. ledna 2013 Počátek jednání - konec jednání: 14:00-14:45 Místo: Prostřední salonek primátora,

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Opatření ředitele č. 12/2017

Opatření ředitele č. 12/2017 Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1 Č.j. 490 / 2017 V Praze, dne 19. 10. 2017 Opatření ředitele č. 12/2017 Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Problematika přechodu odběratelů od centrálního zásobování teplem k vlastním zdrojům je proces, který se dotýká několika legislativních úprav. Níže jsou

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Ing. Boris Dvořáček POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO STAVU PODZEMNÍCH OBJEKTŮ

Ing. Boris Dvořáček POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO STAVU PODZEMNÍCH OBJEKTŮ Ing. Boris Dvořáček L9 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO STAVU PODZEMNÍCH OBJEKTŮ Vyhláška Českého báňského úřadu v Praze č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 1

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 3 o autorizovaných inspektorech Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev Seminář na aktuální téma v oboru hydrogeologie - Ostrava, 11112010 Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Návrh. Vláda nařizuje podle 107 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 108/2009 Sb.:

Návrh. Vláda nařizuje podle 107 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 108/2009 Sb.: Návrh Příloha lll NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne..2009, o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993 Vláda nařizuje podle 107

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 485 Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II.

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA REALIZACI KOMUNITNÍ PRÁCE V ROCE 2013 HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD (www.nadeceokd.cz) Doba realizace projektu: červenec

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

V Praze, 17. Srpna Připomínky k navrhovaným zákonům. Vážený pane předsedo,

V Praze, 17. Srpna Připomínky k navrhovaným zákonům. Vážený pane předsedo, V Praze, 17. Srpna 2011 Vážený pan MUDr. Boris Šťastný Předseda Výbor pro zdravotnictví Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Malostranské nám. 7/19 118 26 Praha 1 Malá Strana RE: Připomínky k

Více

Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002

Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002 Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.5.2002 společností Severočeské doly a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, zast. předsedou

Více

Stavební úpravy výměna povrchu fotbalového hřiště, TJ Depos Horní Suchá A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavební úpravy výměna povrchu fotbalového hřiště, TJ Depos Horní Suchá A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavební úpravy výměna povrchu fotbalového hřiště, TJ Depos Horní Suchá DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 3/2014 StavoSport s.r.o. Vypracoval: Marek Šmach 1 Obsah: A. Průvodní zpráva

Více

Na trať u Hanušovic spadla skála, průjezdná bude v úterý

Na trať u Hanušovic spadla skála, průjezdná bude v úterý Na trať u Hanušovic spadla skála, průjezdná bude v úterý Velikost textu: 30. 5. 2011 11:25, autor: mld Hanušovice (Šumpersko) Na železniční trať z Hanušovic do Starého Města pod Sněžníkem se v neděli sesunula

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zásoby uhlí v ČR Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Primární energetické zdroje (PEZ) 2 Specifika nerostných surovin Ložisko nerostné

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Název: Ekologie Solární a větrná energie

Název: Ekologie Solární a větrná energie Název: Ekologie Solární a větrná energie Témata: procenta, povrch, energie, solární panely, větrné elektrárny Čas: 90 minut Věk: 13-14 let Diferenciace: Vyšší úroveň: Fyzikální principy výroby energie

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory objektu Mateřské školy na ul. Sokolská v obci Mikulovice Místo stavby: Sokolská Mikulovice

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory objektu Mateřské školy na ul. Sokolská v obci Mikulovice Místo stavby: Sokolská Mikulovice Zak. č. 23/02/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Mateřské školy na ul. Sokolská v obci Mikulovice Místo stavby: Sokolská 475 Investor:

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více