Návod k použití BGL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití BGL 452132"

Transkript

1 BGL

2 Návod k použití BGL Q4ACZM1757 1

3 1* 2 a) b) CLICK! 3* a) b) 4* a) b) 5* 6* * a) min max 2

4 10*b) 11* a) 12* b) 12* 13*

5 19 a b 20* 21* 22 4

6 Popis spotřebiče 6* 7* 8* * 5* 12* 4* 3* 13 2* 1* Přepínatelná hubice na podlahy* 2 Přepínatelná hubice na podlahy s odjišťovací západkou* 3 Hubice na zvířecí chlupy* 4 Hubice na tvrdé podlahy* 5 Turbo kartáč* 6 Teleskopická trubka s posuvným tlačítkem* 7 Teleskopická trubka s posuvnou manžetou * 8 Teleskopická trubka s posuvnou manžetou a odjišťovací západkou* 9 Rukojeť hadice 10 Sací hadice 11 Držák příslušenství pro kombinovanou hubici* 12 Kombinovaná hubice* 13 Víko 14 Vyfukovací filtr 15 Elektronický posuvný regulátor 16 Ukazatel výměny filtru 17 Tlačítko Zap./Vyp. 18 Parkovací pomůcka 19 Připojovací kabel 20 Pomůcka pro odstavení (na spodní straně spotřebiče) 21 Ochranný filtr motoru 22 Filtrační sáček *podle vybavení 5

7 Těšíme se, že jste se rozhodli pro vysavač značky Bosch řady BGL45. V tomto návodu k použití jsou zobrazeny různé BGL45 modely. Proto je možné, že ne všechny popsané znaky vybavení a funkce platí také pro Váš spotřebič. Abyste dosáhli nejlepší výsledek vysávání, měli byste používat jen originální příslušenství od společnosti Bosch, které bylo vyvinuto speciálně pro Váš vysavač. Návod k použití uschovejte. Při předání vysavače další osobě přiložte také návod k použití. Použití podle určení Tento vysavač je určen jen pro použití v domácnosti, nikoliv ke komerčním účelům. Vysavač používejte pouze podle pokynů v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným použitím nebo chybným ovládáním. Proto bezpodmínečně dbejte následujících pokynů! Vysavač smí být provozován jen s: Originálním pytlíkovým filtrem Originálními náhradními díly, příslušenstvím nebo zvláštním příslušenstvím. Bezpečnostní pokyny Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým normám a platným bezpečnostním ustanovením. p Vysavač připojujte a provozujte pouze v souladu s typovým štítkem. p Nikdy nevysávejte bez pytlíkového filtru. => Spotřebič se může poškodit! p Děti mohou spotřebič používat jen pod dohledem. p Tento spotřebič nesmí obsluhovat osoby s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo chybějícími zkušenostmi/znalostmi (včetně dětí), pokud nebyly odpovědnou osobou o manipulaci se spotřebičem poučeny. Vysavač se nesmí používat pro: p vysávání osob nebo zvířat p vysávání: zdraví škodlivých látek, látek s ostrými hranami, horkých nebo rozpálených substancí vlhkých nebo kapalných látek lehce vznětlivých nebo výbušných látek a plynů popela, sazí a centrálních vytápěcích zařízení prachu z toneru z tiskárny a kopírky. p Vyhněte se vysávání s rukojetí, hubicemi a trubkou v blízkosti hlavy. => Hrozí nebezpečí poranění! p Spotřebič během vysávání položte na pevný, bezpečný podklad. p Při vysávání na schodech musí být spotřebič vždy pod uživatelem. p V následujících případech musíte spotřebič okamžitě uvést mimo provoz a kontaktovat zákaznický servis: pokud je síťový kabel poškozen, pokud jste nasáli tekutinu nebo se tekutina dostala do spotřebiče, pokud spotřebič upadnul. p Připojovací kabel nepoužívejte k nošení nebo přepravě vysavače. p Při dlouhodobém provozu síťový kabel zcela vytáhněte. p Chcete-li spotřebič odpojit ze sítě, netahejte za přívodní kabel, ale pouze za zástrčku. p Přívodní kabel nemačkejte ani netahejte přes ostré hrany. p Před všemi pracemi na spotřebiči vytáhněte síťovou zástrčku. p Poškozený spotřebič nemůže být uveden do provozu. V případě závady, vytáhněte síťovou zástrčku. p Aby se zabránilo nebezpečí, mohou opravy a výměnu náhradních dílů na vysavači provádět jen autorizovaná střediska. p Vysavač chraňte před povětrnostními vlivy, vlhkostí a zdroji tepla. p Vysavač není vhodný k provozu na stavbách. => Nasátí stavební suti může vést k poškození spotřebiče. p Pokud nevysáváte, spotřebič vypněte. p Starý spotřebič učiňte okamžitě nepoužitelným, poté spotřebič dopravte k řádné likvidaci. p Plastové pytlíky a fólie skladujte a likvidujte mimo dosah malých dětí (nebezpečí zadušení). p Na filtr nedávejte žádné hořlavé látky nebo látky s obsahem alkoholu (pytlíkový filtr, ochranný filtr motoru, vyfukovací filtr atd.). Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je XX db (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 6

8 Pokyny k likvidaci Prosím, otevřete strany s obrázky! Obal Obal chrání vysavač před poškozením během přepravy. Skládá se z ekologických materiálů a proto je recyklovatelný. Nepotřebné obalové materiály odevzdejte k recyklaci»zelená tečka«ve sběrných dvorech. Starý spotřebič Staré spotřebiče obsahují často ještě cenné materiály. Proto Váš vysloužilý spotřebič odevzdejte u Vašeho prodejce resp. recyklačního střediska k recyklaci. O aktuálních způsobech likvidace se informujte u Vašeho prodejce nebo na obecní správě. p Likvidace filtrů a pytlíkových filtrů Filtry a pytlíkové filtry jsou zhotoveny z ekologických materiálů. Jestliže neobsahují žádné látky, které jsou pro zbytkový odpad zakázány, mohou být zlikvidovány jako běžný zbytkový odpad z domácnosti.! Upozornění Spotřebič připojujte pouze na zásuvku, která je jištěna pojistkou minimálně 16 A. Jestliže při zapnutí spotřebiče vypadne pojistka, problém může být v tom, že jsou na stejný elektrický obvod současně připojeny jiné elektrospotřebiče s vysokým jmenovitým příkonem. Vypadnutí pojistky zabráníte tak, že před zapnutím vysavače nejdříve nastavíte nejnižší stupeň výkonu, až poté výkon zvýšíte. Před prvním použitím Obrázek 1* Rukojeť nasaďte na sací hadici a zajistěte. Uvedení do provozu Obrázek 2 a) Hrdlo sací hadice zajistěte do sacího otvoru. b) K odstranění sací hadice stiskněte odjišťovací tlačítka a hadici vytáhněte. Obrázek 3* a) Rukojeť zasuňte do teleskopické trubky. b) Rukojeť zasouvejte do teleskopické trubky, dokud nezapadne. K uvolnění spojení stiskněte odjišťovací západku a teleskopickou trubku vytáhněte. Obrázek 4* a) Hubici na podlahy zasuňte do teleskopické trubky. b) Teleskopickou trubku zasouvejte do hrdla hubice na podlahy, až dokud nezapadne. K uvolnění spojení stiskněte odjišťovací západku a teleskopickou trubku vytáhněte. Obrázek 5* Přestavením posuvné manžety/posuvného tlačítka ve směru šipky odjistěte teleskopickou trubku a nastavte ji na požadovanou délku. Obrázek 6* Držák příslušenství nasuňte na kombinovanou hubici a připněte na sací/teleskopickou trubku. Obrázek 7 Přívodní kabel uchopte za zástrčku, vytáhněte na požadovanou délku a zasuňte síťovou zástrčku. Obrázek 8 Vysavač zapněte stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ve směru šipky. 7

9 Vysávání Obrázek 9 Přestavením posuvného regulátoru lze plynule nastavit požadovanou sací sílu. p Nejnižší rozsah výkonu: Pro vysávání choulostivých materiálů, např. záclon. p Nízký rozsah výkonu: Pro denní čistění při nízkém znečištění. p Střední rozsah výkonu: Pro čištění velkých podlahových krytin, tvrdých podlah a při silném znečištění. p Vysoký rozsah výkonu: Pro čištění velmi znečištěných podlah. Obrázek 0 Nastavení podlahové hubice: a) K vysávání koberců a kobercových podlah b) K vysávání tvrdých podlah Pozor! Podlahové hubice podléhají, v závislosti na vlastnostech Vaší podlahy (např. drsné, rustikální podlahy) určitému opotřebení. Proto byste měli v pravidelných intervalech zkontrolovat spodní část hubice. Opotřebované, ostré spodní části hubice mohou choulostivé tvrdé podlahy jako parkety nebo linoleum poškodit. Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny opotřebením podlahových hubic. Turbo-kartáč Je-li Váš spotřebič vybaven turbo kartáčem, pokyny k použití a údržbě najdete v přiloženém návodu k použití. Obrázek * Vysávání s přídavným příslušenstvím Na sací trubku nebo rukojeť nasaďte hubici podle potřeby: a) Štěrbinová hubice slouží k vysávání štěrbin a rohů atd. b) Hubice na čalounění slouží k vysávání čalouněného nábytku, závěsů, atd. Obrázek * Hubice na zvířecí chlupy p Podlahová hubice slouží k snadnému a pečlivému odstranění zvířecích chlupů. p Teleskopickou trubku zasuňte do hrdla hubice na zvířecí chlupy a zajistěte. K uvolnění spojení stiskněte odjišťovací západku a teleskopickou trubku vytáhněte. p K vyčištění jednoduše pomocí sací trubky / teleskopické trubky hubici vysajte. Obrázek * Hubice na tvrdé podlahy p Slouží k čištění tvrdých podlah (dlažby, parkety, atd.) p Hubici na tvrdé podlahy zasuňte do teleskopické trubky. Obrázek Během krátkých přestávek při vysávání můžete po vypnutí použít parkovací polohu na zadní straně spotřebiče. Přitom háček na podlahové hubici zasuňte do drážky na zadní straně spotřebiče. Po práci Obrázek p Vytáhněte síťovou zástrčku. p Krátce potáhněte za kabel a pusťte. Kabel se automaticky navine. Obrázek K odstavení/přepravě spotřebiče můžete použít polohu k odstavení na spodní straně spotřebiče. Postavte spotřebič. Háček na podlahové hubici zasuňte do drážky na spodní straně spotřebiče Výměna filtračního sáčku Výměna filtračního sáčku Obrázek Jestliže svítí ukazatel výměny filtračního sáčku intenzivně a rovnoměrně, při zvednutí hubice od podlahy a nejvyšším výkonu sání, musí být filtrační sáček vyměněn i tehdy, když není plný. V tomto případě vyžaduje výměnu druh náplně. Nesmí být přitom ucpaná hubice, sací trubka ani sací hadice, protože by to také mohlo vést k iniciování ukazatele výměny filtru. 8

10 Obrázek Víko otevřete stisknutím uzavírací páčky ve směru šipky. Obrázek a) Filtrační sáček uzavřete zatáhnutím za uzavírací západku a vyndejte. b) Nový filtrační sáček vložte do držáku a zavřete víko prachové komory.! Pozor: Víko lze zavřít pouze s vloženým pytlíkovým filtrem. Čištění ochranného filtru motoru Ochranný filtr motoru by měl být vyčištěn v pravidelných intervalech vyklepáním resp. vypráním! Obrázek * p Otevřete víko prachové komory (viz obrázek 18). p Ochranný filtr motoru vytáhněte ve směru šipky. p Ochranný filtr motoru vyklepáním vyčistěte. p Při silném znečištění byste měli ochranný filtr motoru vyprat. Poté filtr nechte schnout minimálně 24 hodin. p Po vyčištění vložte ochranný filtr motoru do spotřebiče a zavřete víko prachové komory. Po vysávání jemných částeček prachu (např. sádry, cementu, atd.), vyčistěte vyklepáním ochranný filtr motoru, příp. ochranný filtr motoru a vyfukovací filtr vyměňte. Péče Před každým čištěním vypněte vysavač a vytáhněte síťovou zástrčku. Vysavač a umělohmotné díly příslušenství mohou být ošetřeny běžným čisticím prostředkem na plasty.! Nikdy nepoužívejte drhnoucí prostředky na sklo nebo univerzální čističe. Vysavač nikdy neponořujte do vody. Prachovou komoru můžete podle potřeby vysát druhým vysavačem, nebo ji jednoduše vyčistěte suchou prachovkou/štětcem. Technické změny jsou vyhrazeny Výměna Hepa-filtru (ochranný filtr motoru) Je-li Váš spotřebič vybaven Hepa-filtrem, musí být jednou za rok vyměněn. Obrázek * p Otevřete víko prachové komory. p Hepa-filtr vytáhněte ve směru šipky a vyndejte jej ze spotřebiče. p Vložte nový Hepa-filtr a zavřete víko prachové komory. Výměna vyfukovacího filtru Vyfukovací filtr Vašeho spotřebiče musí být vyměněn jednou za rok. Výměna hygienického mikrofiltru Obrázek p Otevřete víko prachové komory (viz obrázek 18). p Potlačte uzavírací západky ve směru šipky odjistěte držák filtru. p Vyndejte filtrační pěnu a hygienický mikrofiltr. Do držáku filtru vložte nový hygienický mikrofiltr a filtrační pěnu. p Držák filtru vložte do spotřebiče a zajistěte. 9

11 Balení vyměnitelných filtrů p Filtrační sáček Typ GXXL (BBZ41FGXXL) p Pro lepší výsledek: GXXLplus (BBZ41GXXLP) Obsah: 4 pytlíkové filtry s uzavíráním 1 hygienický mikrofiltr HEPA-Filtr BBZ8SF1 Přídavný filtr pro čistší vyfukovací vzduch. Doporučuje se pro alergiky. Vyměňujte jednou za rok. TURBO-UNIVERSAL -kartáč BBZ102TBB Kartáčování a vysávání koberců s krátkým vláknem a kobercových podlah resp. všech podlahových krytin v jednom pracovním kroku. Je vhodný především k vysávání zvířecích chlupů. Kartáčový válec je hnán sacím proudem vysavače. Připojení k síti není potřebné. Hubice na tvrdé podlahy BBZ123HD K vysávání hladkých podlah (parkety, dlažby, terakota,...) Podlahová hubice BBZ082BD Přepínatelná hubice na podlahy, je vhodná na koberce a hladké podlahy. TURBO-UNIVERSAL -kartáč pro čalounění BBZ42TB Kartáčování a vysáváni čalouněného nábytku, matrací, sedadel v autě, atd. v jednom pracovním chodu. Je vhodný především k vysávání zvířecích chlupů. Kartáčový válec je hnán sacím proudem vysavače. Připojení k síti není potřebné. 10

12 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Záruční podmínky Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje). Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady. Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy: - výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž - údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče - při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče - je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti. - záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům - mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě) - poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.) - neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou - běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku - opotřebení vniklé používáním spotřebiče

13 Rozšířená záruka nad rámec zákona U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Upozornění pro prodejce Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol. Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

14 SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH Firemní servis + prodej náhradních dílů: BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, Praha 5 telefon: fax: Firma Ulice Město telefon mail Martin Jansta Tovární Kolín 5 A PROFI SERVIS s.r.o. Pražská Benátky nad Jizerou ALPHA servis s.r.o. Purkyňova Lanškroun Irena Komárková ml. Slovanské údolí Plzeň Marek Pollet Vřesinská Plzeň B. I. SERVIS Bergmannova Sokolov- Dolní Rychnov ELMOT v.o.s Blahoslavova 1a České Budějovice ELEKTRO Jankovský s.r.o. nám. Míru Blatná jankovsky.cz Bekl Bílkova Tábor BMK servis s.r.o. Chýnovská Tábor - Měšice B. I. SERVIS Horova Ústí n./labem biservis.cz Petr KUČERA Topolová Most RADEK MENČÍK Proletářská Liberec Wh-servis s.r.o. Žitavská Liberec Martin Linhart Letců Hradec Králové A - Z Chlazení Piletická Hradec Králové Jan Škaloud 17. listopadu Pardubice Servis Černý s.r.o Mírové náměstí Broumov ALPHA servis s.r.o. Purkyňova Lanškroun alphaobchod.cz VIKI, spol. s r.o. Majakovského Jihlava Dana Bednaříková Charbulova Brno Caffe Idea - Blažek Cacovická 66a Brno Faraheit servis s.r.o. Kaštanová Brno Karel Veselý Gagarinova Znojmo Jan Liška Žďárského Třebíč ELEKTRO TREFILÍK s.r.o. Malá strana Dubňany Martin Wlazlo MW Žerotínova 1155/ Ostrava - Moravská Ostrava elektroopravna.cz Stanislav Novotný Hoblíkova Nový Jičín Lumír Majnuš Bílovecká Opava cz; Bosch servis centrum spol. s r.o. Nábřeží Zlín Elektoservis Živěla Dolní Novosadská Olomouc ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o. Polní Česká Ves u Jeseníku S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách

15

16 Návod na obsluhu BGL Q4ACZM1757 1

17 1* 2 a) b) CLICK! 3* a) b) 4* a) b) 5* 6* * a) min max 2

18 10*b) 11* a) 12* b) 12* 13*

19 19 a b 20* 21* 22 4

20 Popis spotrebiče 6* 7* 8* * 5* 12* 4* 3* 13 2* 1* Prepínateľná hubica na podlahy* 2 Prepínateľná hubica na podlahy s odisťovacou západkou* 3 Hubica na zvieracie chlpy* 4 Hubica na tvrdé podlahy* 5 Turbo kefa* 6 Teleskopická rúrka s posuvným tlačidlom* 7 Teleskopická rúrka s posuvnou manžetou* 8 Teleskopická rúrka s posuvnou manžetou a odisťovacou západkou* 9 Rukoväť hadice 10 Sacia hadica 11 Držiak príslušenstva pre kombinovanú hubicu* 12 Kombinovaná hubica* 13 Veko 14 Vyfukovací filter 15 Elektronický posuvný regulátor 16 Ukazovateľ výmeny filtra 17 Tlačidlo Zap./Vyp. 18 Parkovacia pomôcka 19 Pripájací kábel 20 Pomôcka pre odstavenie (na spodnej strane spotrebiča) 21 Ochranný filter motora 22 Filtračný sáčok *podľa vybavenia 5

21 Tešíme sa, že ste sa rozhodli pre vysávač značky Bosch rady BGL45. V tomto návode na použitie sú zobrazené rôzne BGL45 modely. Preto je možné, že nie všetky popísané znaky vybavenia a funkcie platia taktiež pre Váš spotrebič. Aby ste dosiahli najlepšie výsledky vysávania, mali by ste používať len originálne príslušenstvo od spoločnosti Bosch, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre Váš vysávač. Návod na použitie uschovajte. Pri odovzdaní vysávača ďalšej osobe priložte taktiež návod na použitie. Použitie podľa určenia Tento vysávač je určený len pre použitie v domácnosti, nie na komerčné účely. Vysávač používajte len podľa pokynov v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym použitím alebo chybným ovládaním. Preto bezpodmienečne dbajte na nasledujúce pokyny! Vysávač môže byť prevádzkovaný len s: Originálnym sáčkovým filtrom Originálnymi náhradnými dielmi, príslušenstvom alebo zvláštnym príslušenstvom. Bezpečnostné pokyny Tento vysávač zodpovedá uznávaným technickým normám a platným bezpečnostným ustanoveniam. p Vysávač pripájajte a prevádzkujte len v súlade s typovým štítkom. p Nikdy nevysávajte bez sáčkového filtra. => Spotrebič sa môže poškodiť! p Deti môžu spotrebič používať len pod dozorom. p Tento spotrebič nesmú obsluhovať osoby s obmedzenými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo chýbajúcimi skúsenosťami/znalosťami (vrátane detí), ak neboli zodpovednou osobou o manipulácii so spotrebičom poučené. Vysávač sa nesmie používať pre: p vysávanie osôb alebo zvierať p vysávanie: zdraviu škodlivých látok, látok s ostrými hranami, horúcich alebo rozpálených substancií vlhkých alebo kvapalných látok ľahko horľavých alebo výbušných látok a plynov popola, sadzí a centrálnych vykurovacích zariadení prachu z tonera z tlačiarne a kopírky. p Vyhnite sa vysávaniu s rukoväťou, hubicami a rúrkou v blízkosti hlavy. => Hrozí nebezpečenstvo poranenia! p Spotrebič počas vysávania položte na pevný, bezpečný podklad. p Pri vysávaní na schodoch musí byť spotrebič vždy pod užívateľom. p V nasledujúcich prípadoch musíte spotrebič okamžite uviesť mimo prevádzku a kontaktovať servis: ak je napájací kábel poškodený, ak ste nasali tekutinu alebo sa tekutina dostala do vnútra spotrebiča, ak spotrebič spadol. p Napájací kábel nepoužívajte na nosenie alebo prepravu vysávača. p Pri dlhodobej prevádzke napájací kábel úplne vytiahnite. p Ak chcete spotrebič odpojiť od siete, neťahajte za napájací kábel, ale len za zástrčku. p Napájací kábel nestláčajte ani neťahajte cez ostré hrany. p Pred všetkými prácami na spotrebiči odpojte zástrčku od siete. p Poškodený spotrebič nemôže byť uvedený do prevádzky. V prípade poruchy, vytiahnite sieťovú zástrčku. p Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, môžu opravy a výmenu náhradných dielov na vysávači vykonávať len autorizované strediská. p Vysávač chráňte pred poveternostnými vplyvmi, vlhkosťou a zdrojmi tepla. p Vysavač nie je vhodný na prevádzku na stavbách. => Nasatie stavebného prachu môže viesť k poškodeniu spotrebiča. p Ak nevysávate, spotrebič vypnite. p Starý spotrebič učiňte okamžite nepoužiteľným, potom spotrebič dopravte na správnu likvidáciu. p Plastové vrecká a fólie skladujte a likvidujte mimo dosah malých detí (nebezpečenstvo zadusenia). p Na filter nedávajte žiadné horľavé látky aqlebo látky s obsahom alkoholu (sáčkový filter, ochranný filter motora, vyfukovací filter atď.). Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je XX db (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW. Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach 6

22 Pokyny k likvidácii Prosím, otvorte strany s obrázkami! Obal Obal chráni vysávač pred poškodením počas prepravy. Skladá sa z ekologických materiálov a preto je recyklovateľný. Nepotrebné obalové materiály odovzdajte na recykláciu»zelená bodka«v zberných dvoroch. Starý spotrebič Staré spotrebiče obsahujú často ešte cenné materiály. Preto Váš vyslúžilý spotrebič odovzdajte Vášmu predajcovi resp. do recyklačného strediska na recykláciu. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u Vášho predajcu alebo na miestnej správe. p Likvidácia filtrov a vreckových filtrov. Filtre a sáčkové filtre sú zhotové z ekologických materiálov. Ak neobsahujú žiadne látky, ktoré sú pre zvyškový odpad zakázané, môžu byť zlikvidované ako bežný odpad z domácnosti.! Upozornenie Spotrebič pripájajte len na zásuvku, ktorá je istená poistkou minimálne 16 A. Ak pri zapnutí spotrebiča vypadne poistka, problém môže byť v tom, že sú na rovnaký elektrický obvod súčasne pripojené iné elektrospotrebiče s vysokým menovitým príkonom. Vypadnutiu poistky zabránite tak, že pred zapnutím vysávača najskôr nastavíte najnižší stupeň výkonu, až potom výkon zvýšite. Pred prvým použitím Obrázok 1* Rukoväť nasaďte na saciu hadicu a zaistite. Uvedenie do prevádzky Obrázok 2 a) Hrdlo sacej hadice zaistete do sacieho otvoru. b) Pre odstránenie sacej hadice stlačte odisťovacie tlačidlá a hadicu vytiahnite. Obrázok 3* a) Rukoväť zasuňte do teleskopickej rúrky. b) Rukoväť zasúvajte do teleskopickej rúrky, kým nezapadne. Na uvoľnenie spojenia stlačte odisťovaciu západku a teleskopickú rúrku vytiahnite. Obrázok 4* a) Hubicu na podlahy zasuňte do teleskopickej rúrky. b) Teleskopickú rúrku zasúvajte do hrdla hubice na podlahy, až kým nezapadne. Na uvoľnenie spojenia stlačte odisťovaciu západku a teleskopickú rúrku vytiahnite. Obrázok 5* Prestavením posuvnej manžety/posuvného tlačidla v smere šípky odistite teleskopickú rúrku a nastavte ju na požadovanú dĺžku. Obrázok 6* Držiak príslušenstva nasuňte na kombinovanú hubicu a pripnite na saciu/teleskopickú rúrku. Obrázok 7 Napájací kábel uchopte za zástrčku, vytiahnite na požadovanú dĺžku a zasuňte zástrčku. Obrázok 8 Vysávač zapnite stlačením tlačidla Zap./Vyp. v smere šípky. 7

23 Vysávanie Obrázok 9 Prestavením posuvného regulátora je možné plynule nastaviť požadovanú saciu silu. p Najnižší rozsah výkonu: Pre vysávanie jemných materiálov, napr. záclon. p Nízky rozsah výkonu: Pre denné čistenie pri nízkom znečistení. p Stredný rozsah výkonu: Pre čistenie veľkých podlahových krytín, tvrdých podláh a pri silnom znečistení. p Vysoký rozsah výkonu: Pre čistenie veľmi znečistených podláh. Obrázok 0 Nastavenie podlahovej hubice: a) Na vysávanie kobercov a kobercových podláh b) Na vysávanie tvrdých podláh Pozor! Podlahové hubice podliehajú, v závislosti na vlastnostiach vašej podlahy (napr. drsné, rustikálne podlahy) určitému opotrebeniu. Preto by ste mali v pravidelných intervaloch skontrolovať spodnú časť hubice. Opotrebované, ostré spodné časti hubice môžu jemné tvrdé podlahy ako parkety alebo linoleum poškodiť. Výrobca neručí za škody, ktoré boli spôsobené opotrebením podlahových hubíc. Turbo-kefa Ak je váš spotrebič vybavený turbo-kefou, pokyny na použitie a údržbu nájdete v priloženom návode na použitie. Obrázok * Vysávanie s prídavným príslušenstvom Na saciu rúrku alebo rukoväť nasaďte hubicu podľa potreby: a) Štrbinová hubica slúži na vysávanie štrbín a rohov, atď. b) Hubica na čalúnenie slúži na vysávanie čalúneného nábytku, závesov, atď. Obrázok * Hubica na zvieracie chlpy p Podlahová hubica slúži na jednoduché a dôkladné odstránenie zvieracích chlpov. p Teleskopickú rúrku zasuňte do hrdla hubice na zvieracie chlpy a zaistite. Na uvoľnenie spojenia stlačte odisťovaciu západku a teleskopickú rúrku vytiahnite. p Na vyčistenie jednoducho pomocou sacej rúrky/ teleskopickej rúrky hubicu vysajte. Obrázok * Hubica na tvrdé podlahy p Slúži na čistenie tvrdých podláh (dlažby, parkety, atď.) p Hubicu na tvrdé podlahy zasuňte do teleskopickej rúrky. Obrázok Počas krátkych prestávok pri vysávaní môžete po vypnutí použiť parkovaciu polohu na zadnej strane spotrebiča. Pritom háčik na podlahovej hubici zasuňte do drážky na zadnej strane spotrebiča. Po práci Obrázok p Vytiahnite sieťovú zástrčku. p Krátko potiahnite za kábel a pustite. Kábel sa automaticky navinie. Obrázok Na odstavenie/prepravu spotrebiča môžete použiť polohu na odstavenie na spodnej strane spotrebiča. Postavte spotrebič. Háčik na podlahovej hubici zasuňte do drážky na spodnej strane spotrebiča. Výmena filtračného sáčku Výmena filtračného sáčku Obrázok Ak svieti ulazovateľ výmeny filtračného sáčku intenzívne a rovnomerne, pri zdvihnutí hubice od podlahy a najvyššom výkonu sania, musí byť filtračný sáčok vymenený aj vtedy, ak nie je plný. V tomto prípade vyžaduje výmenu druh náplne. Nesmie byť pritom upchaná hubica, sacia rúrka ani sacia hadica, pretože by to taktiež mohlo viesť k aktivácii ukazovateľa výmeny filtra. 8

24 Obrázok Veko otvorte stlačením zatváracej páčky v smere šípky. Obrázok a) Filtračný sáčok zatvorte zatiahnutím za zatváraciu západku a vyberte. b) Nový filtračný sáčok vložte do držiaku a zatvorte veko prachovej komory.! Pozor: Veko je možné zatvoriť len s vloženým sáčkovým filtrom. Čistenie ochranného filtra motora Ochranný filter motora by mal byť vyčistený v pravidelných intervaloch vyklepaním resp. vypratím! Obrázok * p Otvorte veko prachovej komory (viď obrázok 18). p Ochranný filter motora vytiahnite v smere šípky. p Ochranný filter motora vyklepaním vyčistite. p Pri silnom znečistení by ste mali ochranný filter motora vyprať. Potom filter nechajte schnúť najmenej 24 hodín. p Po vyčistení vložte ochranný filter motora do spotrebiča a zatvorte veko prachovej komory. Po vysávaní jemných čiastočiek prachu (napr. sadry, cementu, atď.), vyčistite vyklepaním ochranný filter motora, príp. ochranný filter motora a vyfukovací filter vymeňte. Starostlivosť Pred každým čistením vypnite vysávač a vytiahnite sieťovú zástrčku. Vysávač a umelohmotné diely príslušenstva môžu byť ošetrené bežným čistiacim prostriedkom na plasty.! Nikdy nepoužívajte drsné prostriedky na sklo alebo univerzálne čističe. Vysávač nikdy neponárajte do vody. Prachovú komoru môžete podľa potreby vysať druhým vysávačom, alebo ju jednoducho vyčistite suchou prachovkou/štetcom. Technické zmeny sú vyhradené. Výmena Hepa-filtra (ochranný filter motora) Ak je váš spotrebič vybavený Hepa-filtrom, musí byť raz za rok vymenený. Obrázok * p Otvorte veko prachovej komory. p Hepa-filter vytiahnite v smere šípky a vyberte ho zo spotrebiča. p Vložte nový Hepa-filter a zatvorte veko prachovej komory. Výmena vyfukovacího filtra Vyfukovací filter vášho spotrebiča musí byť vymenený raz za rok. Výmena hygienického mikrofiltra Obrázok p Otvorte veko prachovej komory (viď obrázok 18). p Potlačte zatváracie západky v smere šípky a odistite držiak filtra. p Vyberte filtračnú penu a hygienický mikrofilter. Do držiaku filtra vložte nový hygienický mikrofilter a filtračnú penu. p Držiak filtra vložte do spotrebiča a zaistite. 9

25 Balenie vymeniteľných filtrov p Filtračný sáčok Typ GXXL (BBZ41FGXXL) p Pre lepší výsledok: GXXLplus (BBZ41GXXLP) Obsah: 4 sáčkové filtre so zatváraním 1 hygienický mikrofilter HEPA-Filtr BBZ8SF1 Prídavný filter pre čistejší vyfukovací vzduch. Odporúča sa pre alergikov. Meňte raz za rok. TURBO-UNIVERSAL -kefa BBZ102TBB Kefovanie a vysávanie kobercov s krátkym vláknom a kobercových podláh resp. všetkých podlahových krytín v jednom pracovnom kroku. Je vhodná predovšetkým na vysávanie zvieracej srsti. Kefový valec je hnaný prúdom vysávača. Pripojenie k sieti nie je potrebné. Hubica na tvrdé podlahy BBZ123HD Na vysávanie hladkých podláh (parkety, dlažby, terakota,...) Podlahová hubica BBZ082BD Prepínateľná hubica na podlahy, je vhodná na koberce a hladké podlahy. TURBO-UNIVERSAL -kefa pre čalúnenie BBZ42TB Kefovanie a vysávanie čalúneného nábytku, matracov, sedadiel v aute, atď. v jednom pracovnom chode. Je vhodný predovšetkým na vysávanie zvieracej srsti. Kefový valec je hnaný sacím prúdom vysávača. Pripojenie k sieti nie je potrebné. 10

26 Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode Vážený zákazník, Podľa 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o. Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča, musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie. Záručné podmienky na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.) ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak: je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

27 Rozšírená záruka nad rámec zákona Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou spôsobené chybou systému Aqua Stop, poskytneme náhradu týchto škôd. Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona. Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a pricházajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.

28 ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK PSČ Mesto Adresa prevádzky Servisné stredisko Web Telefón 1 Telefón Bardejov Partizánska 14 Peter Špík 054/ Bratislava Kazanská 56 Martin Ščasný servis domácich spotrebičov Bratislava Trhová 38 TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o. 02/ Tomášov 1 Mája 19 Viva elektroservis, s. r.o. 02/ Komárno Mesačná 20 LASER Komárno spol. s r.o / Košice Komenského 14 Ing. Ľubor Kolesár Kubis 055/ Michalovce Ul.Obrancov mieru 9 ELEKTROSERVIS VALTIM 056/ Nitra Spojovacia 7 EXPRES servis Anna Elmanová 037/ Piešťany Žilinská 47 Domoss Technika a.s / / Poprad Továrenská ul.č.3 TATRACHLAD POPRAD s.r.o / Prešov Švábska 6695/57A BARAN servis - Baran Luboš 051/ Prievidza V.Clementisa 6 ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter 046/ Rimavská Sobota Malohontská 2594 N.B.ELEKTROCENTRUM 047/ Ružomberok Liptovská Lužná 496 E servis elektro spotrebičov 044/ Trenčín Mateja Bela 37 Jozef Rožník Zvolen Hviezdoslavová 34 STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS 045/ Žilina Komenského 38 M-SERVIS Mareš Jaroslav 041/

Návod k použití PHD 1150

Návod k použití PHD 1150 Návod k použití PHD 1150 Q4ACZM0662 1 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte. Tento návod k použití popisuje 2 modely s příslušenstvím. Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým

Více

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Q4ACZM1304 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 11 12 12 13a 13b CLICK! 14* 14* 3 Popis spotřebiče 7 8 9 6 10 11 12 5 13 14 15 4 16 3 17 2 1 MAX. 18 1 Značka pro maximální hladinu

Více

Návod k použití TAT 6104

Návod k použití TAT 6104 Návod k použití TAT 6104 Q4ACZM0945 1 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské účely. Návod k použití pročtěte a pečlivě uschovejte! Tento návod popisuje různé modely.

Více

Návod k použití MCP 30.. MCP 35..

Návod k použití MCP 30.. MCP 35.. Návod k použití MCP 30.. MCP 35.. Q4ACZM0575 1 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle

Více

Návod k použití ET 651TF11E

Návod k použití ET 651TF11E Návod k použití ET 651TF11E Q4ACZM0122 1 2 3 Obsah Bezpečnostní pokyny... 6 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...6 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8 Ekologická likvidace odpadu...

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Návod k použití PHS 2105

Návod k použití PHS 2105 Návod k použití PHS 2105 Q4ACZM0674 1 2 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem Spotřebič připojujte a používejte

Více

Návod k použití MAS 62R1 Q4ACZM

Návod k použití MAS 62R1 Q4ACZM MAS 62R1N Návod k použití MAS 62R1 Q4ACZM 1 2 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

Více

Návod k použití PHD 5712

Návod k použití PHD 5712 Návod k použití PHD 5712 Q4ACZM0666 1 Pečlivě si přečtěte návod k použití, podle něj postupujte a dobře uschovejte! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem a nebezpečí požáru! Spotřebič

Více

Návod k použití MAS 4601N

Návod k použití MAS 4601N MAS 4201N Návod k použití MAS 4601N Q4ACZM1856 1 2 Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti a ne pro komerční použití. Návod k použití si pečlivě prostudujte a dobře uschovejte. Spotřebič

Více

Návod k použití MAS 4201

Návod k použití MAS 4201 Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM0562 1 2 Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské použití. Přečtěte si, prosím, pečlivě návod k použití a uschovejte jej. Spotřebič používejte

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Návod k použití MAS 6200

Návod k použití MAS 6200 Návod k použití MAS 6200 Q4ACZM0566 1 2 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

Více

Návod k použití TWK 6801 TWK 6831

Návod k použití TWK 6801 TWK 6831 Návod k použití TWK 6801 TWK 6831 Q4ACZM1033 1 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití.

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k použití ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 Q4ACZM0121

Návod k použití ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 Q4ACZM0121 Návod k použití ET 645EE11 ET 645EF11 ET 645EN11 ET 601EN11 Q4ACZM0121 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 5 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...5 Příčiny škod... 7 Ochrana životního prostředí... 8

Více

Návod k použití MQ 55N150 MQ 55N300 S0

Návod k použití MQ 55N150 MQ 55N300 S0 Návod k použití MQ 5N150 MQ 5N300 S Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Používejte spotřebič jen pro množství zpracovávaných potravin a časy běžné v domácnosti. Na stránkách s obrázky

Více

Návod k použití PHA 2660 PHA 2661

Návod k použití PHA 2660 PHA 2661 Návod k použití PHA 2660 PHA 2661 Q4ACZM0659 1 2 Tento návod popisuje dva modely Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým

Více

Návod k použití MSM 6B...

Návod k použití MSM 6B... Návod k použití MSM 6B... Q4ACZM0607 1 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a ne pro komerční účely. Spotřebič používejte pro zpracování takových množství a v takových časech, které jsou běžné

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

Mlýnek na maso MFW 15.. Popis mlýnku. Pokyny k likvidaci. Obsluha. Bezpečnostní pokyny

Mlýnek na maso MFW 15.. Popis mlýnku. Pokyny k likvidaci. Obsluha. Bezpečnostní pokyny MFW 15.. 2 Mlýnek na maso MFW 15.. Tento mlýnek na maso je určen jen pro použití v domácnosti, ne pro živnostenské využití. Z hlediska zpracování množství masa a času mlýnek používejte tak, jak je běžné

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 řípadné tecnické změny, tiskové cyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 M M 1 2 3 4 5 6 10 900 900 180 600 90 360 600 360 180

Více

Návod k použití TWK 1102N TWK 1201N

Návod k použití TWK 1102N TWK 1201N Návod k použití TWK 1102N TWK 1201N Q4ACZM1027 1 Spotřebič je určen pro používání v domácnosti a ne pro živnostenské účely. Slouží jen k ohřevu vody. Nesmíte v něm v žádném případě ohřívat polévku (v

Více

Návod k použití MSM 66120

Návod k použití MSM 66120 Návod k použití MSM 66120 Q4ACZM2325 1 Srdečně blahopřejeme k zakoupení Vašeho nového spotřebiče od společnosti BOSCH. Zakoupením jste se rozhodli pro moderní, kvalitní domácí spotřebič. Další informace

Více

Návod k použití MS 78002

Návod k použití MS 78002 Návod k použití MS 78002 Q4ACZM0602 1 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k použití B-735-01

Návod k použití B-735-01 Návod k použití MES 1020 B-735-01 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti a není určen pro živnostenské účely. Návod k použití si pečlivě pročtěte a uschovejte jej. Spotřebič používejte jen

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Návod k použití MSM 7800

Návod k použití MSM 7800 MSM 7800 Návod k použití MSM 7800 Q4ACZM1572 1 Gratulujeme vám, že jste si zakoupili nový spotřebič BOSCH. Produkty Bosch jsou moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebiče. Více informací o našich produktech

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití RK 2 Vařič rýže CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Návod k použití. Odsávač jezírkového kalu SR 2000 č.v. 7947

Návod k použití. Odsávač jezírkového kalu SR 2000 č.v. 7947 Návod k použití Odsávač jezírkového kalu SR 2000 č.v. 7947 GARDENA odsávač jezírkového kalu SR 2000 Vítejte v zahradě GARDENA! Pročtěte si prosím pozorně tento návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Seznamte

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 5-9 10-14 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 20 4 Elektrické podlahové vysavače eta x454 NÁVOD

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Register and win! www.karcher.com. WD 5.800 eco!ogic

Register and win! www.karcher.com. WD 5.800 eco!ogic WD 5.800 eco!ogic Deutsch 5 English 10 Français 15 Italiano 20 Nederlands 25 Español 30 Português 35 Dansk 40 Norsk 45 Svenska 50 Suomi 55 Ελληνικά 60 Türkçe 66 Русский 71 Magyar 77 Čeština 82 Slovenščina

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

SERVISNÍ PODMÍNKY. 3. Ke stroji musí být přiložen současně vyplněný reklamační protokol s popisem závady.

SERVISNÍ PODMÍNKY. 3. Ke stroji musí být přiložen současně vyplněný reklamační protokol s popisem závady. SERVISNÍ PODMÍNKY společnosti CIBET platné od 1.1.2014 pro záruční opravy elektrického ručního nářadí značek Bosch, Hitachi, AEG, Milwaukee, Ryobi, Makita Bez splnění následujících podmínek nelze zajistit

Více

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox Návod k použití 2,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve SlimBox 1. Montáž pevného disku 1. Oddělte horní kryt. 2. Vytáhněte fixační držák. 3. Připojte pevný disk do konektoru. 4. Upevněte pevný disk do rámečku.

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více